AIR DAN LARUTAN

Air bertukar kepada ais y Apabila air disejukkan:  Zarah-zarah air bergerak semakin perlahan menyebabkan tenaga kinetik zarah-zarah berkurang  Daya tarikan antara zarah-zarah menjadi semakin kuat  Zarah-zarah air ditarik kepada kedudukan yang tetap  Air bertukar menjadi ais pada OoC .SIFAT-SIFAT FIZIKAL AIR Takat Beku Air y Takat beku air ialah OoC.

Takat didih air y Ta at i i air iala 1 . ir ert ar e a a wa air ( as) y a ila air i a as a :  Zara -zara air er era e ye a a te a a i erta a  aya tari a a tara zara le a  Zara -zara air terle as a ert ar e a a sti  ir ert e a le i ce at eti zara -zara se a i -zara e ja i se a i aa cecair ari a a er ar e ja i sti a a1 .

bau dan rasa pada y y y y y suhu bilik Ketumpatan air 1 g/cm3 Konduktor haba yang lemah Konduktor elektrik yang lemah Menukarkan kertas kobalt klorida biru kepada arna merah jambu Menukarkan kuprum sulfat kontang yang ber arna putih kepada arna biru .Sifat-sifat Fizikal Air Tulen y Air tulen tidak mempunyai arna.

Kesan bendasing terhadap sifat fizikal air y Takat beku air laut lebih rendah daripada OoC iaitu sekitar -3oC dan takat didihnya lebih tinggi daripada 1OOoC iaitu sekitar 103oC disebabkan kehadiran bendasing didalamnya. y Ketumpatan air laut lebih daripada 1 g/cm3 disebabkan kehadiran bendasing terlarut didalamnya. .

hanya boleh dipisah secara elektrolisis y Semasa elektrolisis. arus elektrik mengalir dari anod ke katod menyebabkan kedua-dua unsur hidrogen dan oksigen dipisahkan daripada molekul air. .Komposisi Air y Satu molekul air = 2 atom hidrogen + 1 atom oksigen y Formula kimia air = H2O y Air adalah sebatian.

y Elektrod ialah logam yang boleh mengalirkan elektrik y Anod adalah elektrod yang disambung pada terminal positif bateri y Katod adalah elektrod yang disambung pada terminal negatif bateri. y Asid sulfurik ditambahkan kedalam air semasa elektrolisis air bagi meningkatkan kekonduksian elektrik didalam air. .

gas itu adalah gas oksigen.Gas yang terbentuk pada elektrod semasa elektrolisis. a) Gas yang terbebas pada anod menyebabkan bayu uji berbara terbakar. b) Gas yang terbebas pada katod terbakar dan menghasilkan bunyi pop apabila didekatkan dengan kayu uji berbara. Jadi gas itu adalah gas hidrogen c) Isipadu hidrogen adalah dua kali ganda isipadu oksigen. .

y Pe yejata ela secara erter sa a erla a era a a ya eli at a le l. y a t r ya e e ar i e yejata : I.Penyejatan Air y Pe yejata iala air a a se ara terse t.le l i er aa air sa aja. a a e yejata erla le i ce at r ses cecair ert ar e a a wa s i awa ta at i i cecair . Kelembapan udara  Udara ya eri e yai ra le l air.

Luas permukaan air Luas permukaan yang besar membolehkan lebih banyak molekul air melepaskan diri ke udara. Angin (Pergerakan udara) Angin mempercepatkan proses penyejatan dengan mengangkut molekul-molekul air yang tersejat ke tempat lain .ii. Suhu persekitaran  Suhu yang tinggi memberikan lebih banyak tenaga kepada molekul air untuk melepaskan diri ke udara iii. iv.

.

Larutan dan Keterlarutan y Zat terlarut ialah bahan yang dapat larut didalam sesuatu cecair y Pelarut ialah cecair yang melarutkan bahan y Larutan ialah campuran yang terhasil apabila suatu zat terlarut larut di dalam suatu pelarut .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful