LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

‡ Beberapa langkah pemeliharaan dan pemuliharaan telah diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. .dan mengurus sumber semula jadi supaya bekalannya dapat diperoleh secara berterusan. ‡ Pemeliharaan ialah suatu usaha untuk melindungi. merancang. ‡ Pemuliharaan ialah usaha membaik pulih sumber yang telah diganggu agar kembali kepada keadaan yang asal.

Perak. ‡ Penanaman semula hutan ini dijalankan secara terancang dan sistematik.Penghutanan Semula ‡ Ialah kegiatan menanam semula hutan di kawasan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang terpilih.¶ ‡ Tujuannya ialah ± Memastikan spesies pokok tidak pupus. penanaman semula pokok bakau di Hutan Simpan Paya Laut di Matang. Contohnya. .

± Mengekalkan habitat flora dan fauna.± Mengekalkan kualiti alam sekitar. . ± Mengekalkan warisan hutan. ± Memulihara tanah dan sumber air.

Mengekalkan warisan hutan Penanaman semula .

Mengekalkan kualiti alam sekitar .

Kaedah Biologi ‡ Digunakan untuk mengawal makhluk perosak. cthnya tikus. ‡ Untuk mengawal tikus yang memusnahkan buah k/sawit. . ‡ Untuk mengekalkan kesuburan tanih. baja organik digunakan. ‡ Kaedah semula jadi ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. ular dan burung hantu digunakan.

.

Pengurusan Pembinaan Jalan Raya ‡ Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak pengurusan projek lebuh raya untuk mengurangkan kesan daripada projek pembinaan lebuh raya. . ‡ Satu sistem saliran yang baik perlu dibina supaya air yang mengalir tidak menyebabkan hakisan tanah.

.‡ Antara langkah-langkah pencegahan hakisan tanah dan pemeliharaan alam sekitar yang dilaksanakan ialah: ± Penyediaan sistem perparitan sepanjang lebuh raya. ± Pengurusan cerun dan menanam rumput sebagai tanaman tutup bumi. ± Pembinaan tembok konkrit ± Peneresan bertangga ± Pembinaan terowong ± Penanaman pokok sebagai pengikat tanah.

. ‡ Generasi yang akan datang tidak akan mengenali tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah pupus.Kesimpulan ‡ Kegiatan manusia yang menyebabkan habitat hidupan liar akan musnah. ‡ Flora dan fauna di negara kita akan mengalami kepupusan. ‡ Kemerosotan landskap juga akan berlaku dan kita akan kehilangan pusaka negara yang amat bernilai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful