LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

dan mengurus sumber semula jadi supaya bekalannya dapat diperoleh secara berterusan.‡ Beberapa langkah pemeliharaan dan pemuliharaan telah diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. merancang. . ‡ Pemuliharaan ialah usaha membaik pulih sumber yang telah diganggu agar kembali kepada keadaan yang asal. ‡ Pemeliharaan ialah suatu usaha untuk melindungi.

Penghutanan Semula ‡ Ialah kegiatan menanam semula hutan di kawasan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang terpilih. penanaman semula pokok bakau di Hutan Simpan Paya Laut di Matang. ‡ Penanaman semula hutan ini dijalankan secara terancang dan sistematik.¶ ‡ Tujuannya ialah ± Memastikan spesies pokok tidak pupus. Perak. . Contohnya.

± Mengekalkan warisan hutan. ± Memulihara tanah dan sumber air. .± Mengekalkan kualiti alam sekitar. ± Mengekalkan habitat flora dan fauna.

Mengekalkan warisan hutan Penanaman semula .

Mengekalkan kualiti alam sekitar .

‡ Untuk mengawal tikus yang memusnahkan buah k/sawit. cthnya tikus. . ‡ Kaedah semula jadi ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. baja organik digunakan. ‡ Untuk mengekalkan kesuburan tanih.Kaedah Biologi ‡ Digunakan untuk mengawal makhluk perosak. ular dan burung hantu digunakan.

.

‡ Satu sistem saliran yang baik perlu dibina supaya air yang mengalir tidak menyebabkan hakisan tanah. .Pengurusan Pembinaan Jalan Raya ‡ Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak pengurusan projek lebuh raya untuk mengurangkan kesan daripada projek pembinaan lebuh raya.

‡ Antara langkah-langkah pencegahan hakisan tanah dan pemeliharaan alam sekitar yang dilaksanakan ialah: ± Penyediaan sistem perparitan sepanjang lebuh raya. . ± Pembinaan tembok konkrit ± Peneresan bertangga ± Pembinaan terowong ± Penanaman pokok sebagai pengikat tanah. ± Pengurusan cerun dan menanam rumput sebagai tanaman tutup bumi.

‡ Kemerosotan landskap juga akan berlaku dan kita akan kehilangan pusaka negara yang amat bernilai. ‡ Flora dan fauna di negara kita akan mengalami kepupusan.Kesimpulan ‡ Kegiatan manusia yang menyebabkan habitat hidupan liar akan musnah. ‡ Generasi yang akan datang tidak akan mengenali tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah pupus. .