LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

dan mengurus sumber semula jadi supaya bekalannya dapat diperoleh secara berterusan. . ‡ Pemuliharaan ialah usaha membaik pulih sumber yang telah diganggu agar kembali kepada keadaan yang asal.‡ Beberapa langkah pemeliharaan dan pemuliharaan telah diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. ‡ Pemeliharaan ialah suatu usaha untuk melindungi. merancang.

‡ Penanaman semula hutan ini dijalankan secara terancang dan sistematik. Contohnya. Perak. . penanaman semula pokok bakau di Hutan Simpan Paya Laut di Matang.Penghutanan Semula ‡ Ialah kegiatan menanam semula hutan di kawasan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang terpilih.¶ ‡ Tujuannya ialah ± Memastikan spesies pokok tidak pupus.

.± Mengekalkan kualiti alam sekitar. ± Memulihara tanah dan sumber air. ± Mengekalkan warisan hutan. ± Mengekalkan habitat flora dan fauna.

Mengekalkan warisan hutan Penanaman semula .

Mengekalkan kualiti alam sekitar .

‡ Kaedah semula jadi ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. ‡ Untuk mengawal tikus yang memusnahkan buah k/sawit. cthnya tikus. baja organik digunakan. .Kaedah Biologi ‡ Digunakan untuk mengawal makhluk perosak. ‡ Untuk mengekalkan kesuburan tanih. ular dan burung hantu digunakan.

.

‡ Satu sistem saliran yang baik perlu dibina supaya air yang mengalir tidak menyebabkan hakisan tanah.Pengurusan Pembinaan Jalan Raya ‡ Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak pengurusan projek lebuh raya untuk mengurangkan kesan daripada projek pembinaan lebuh raya. .

‡ Antara langkah-langkah pencegahan hakisan tanah dan pemeliharaan alam sekitar yang dilaksanakan ialah: ± Penyediaan sistem perparitan sepanjang lebuh raya. ± Pengurusan cerun dan menanam rumput sebagai tanaman tutup bumi. ± Pembinaan tembok konkrit ± Peneresan bertangga ± Pembinaan terowong ± Penanaman pokok sebagai pengikat tanah. .

‡ Flora dan fauna di negara kita akan mengalami kepupusan. ‡ Generasi yang akan datang tidak akan mengenali tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah pupus. . ‡ Kemerosotan landskap juga akan berlaku dan kita akan kehilangan pusaka negara yang amat bernilai.Kesimpulan ‡ Kegiatan manusia yang menyebabkan habitat hidupan liar akan musnah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful