LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

. merancang. ‡ Pemuliharaan ialah usaha membaik pulih sumber yang telah diganggu agar kembali kepada keadaan yang asal.‡ Beberapa langkah pemeliharaan dan pemuliharaan telah diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.dan mengurus sumber semula jadi supaya bekalannya dapat diperoleh secara berterusan. ‡ Pemeliharaan ialah suatu usaha untuk melindungi.

penanaman semula pokok bakau di Hutan Simpan Paya Laut di Matang. Perak. Contohnya. ‡ Penanaman semula hutan ini dijalankan secara terancang dan sistematik.¶ ‡ Tujuannya ialah ± Memastikan spesies pokok tidak pupus. .Penghutanan Semula ‡ Ialah kegiatan menanam semula hutan di kawasan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang terpilih.

± Mengekalkan habitat flora dan fauna. . ± Memulihara tanah dan sumber air.± Mengekalkan kualiti alam sekitar. ± Mengekalkan warisan hutan.

Mengekalkan warisan hutan Penanaman semula .

Mengekalkan kualiti alam sekitar .

‡ Untuk mengekalkan kesuburan tanih. cthnya tikus.Kaedah Biologi ‡ Digunakan untuk mengawal makhluk perosak. ‡ Untuk mengawal tikus yang memusnahkan buah k/sawit. . ‡ Kaedah semula jadi ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. ular dan burung hantu digunakan. baja organik digunakan.

.

Pengurusan Pembinaan Jalan Raya ‡ Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak pengurusan projek lebuh raya untuk mengurangkan kesan daripada projek pembinaan lebuh raya. ‡ Satu sistem saliran yang baik perlu dibina supaya air yang mengalir tidak menyebabkan hakisan tanah. .

± Pembinaan tembok konkrit ± Peneresan bertangga ± Pembinaan terowong ± Penanaman pokok sebagai pengikat tanah.‡ Antara langkah-langkah pencegahan hakisan tanah dan pemeliharaan alam sekitar yang dilaksanakan ialah: ± Penyediaan sistem perparitan sepanjang lebuh raya. . ± Pengurusan cerun dan menanam rumput sebagai tanaman tutup bumi.

. ‡ Generasi yang akan datang tidak akan mengenali tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah pupus. ‡ Flora dan fauna di negara kita akan mengalami kepupusan. ‡ Kemerosotan landskap juga akan berlaku dan kita akan kehilangan pusaka negara yang amat bernilai.Kesimpulan ‡ Kegiatan manusia yang menyebabkan habitat hidupan liar akan musnah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful