RAHSIA SURAH YASSIN AYAT KE 58

Barangsiapa yang membaca YAASIN sepenuhnyadanpadaayatke 58 surah tersebut "SALAAMUN QAULAN MIN RABBIN RAHIM"diulangsebanyak 7 kali untuk 7 niatbaikmu, Insya Allah denganizin Yang MahaEsadanMaha Kuasa, semuahajatmuakandikabulkan. Jikabolehniatkansebegini: 1) YA-ALLAH YA-RAHIM,ampunkandosadosakudansaudara-maraku 2) YA-ALLAH YA-RAHMAN,kurniakanakuisteri,suami, anak-anak yang soleh danmencintaiislam 3) YA-ALLAH YA-RAZZAK,kurniakanakurezeki yang berkat,kerja yang baik danberjayadiduniadanakhirat. 4) YA-ALLAH YAJABBAR,makbulkanhajatpenghantarmaklumat yang aku dapatini 5) YA-ALLAH YAMUTAQABBIR,jauhkanakudarisifatkhianatdanmunafiq danmiskin

. .makbulkanlahsemuahajatku. AMINnnnn.6) YA-ALLAH YA-WADUUD.kurniakanakudanseluruhumat Muhammad yang berimankesihatanzahirbatin 7) YA-ALLAH YA-ZALJALA LIWAL IKRAM. dan redhaikanlahaku....