KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 2 TINGKATAN 2

.

. iv. iii. KRITERIA Melakar sekurang kurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas Menyatakan sekurang kurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih CATATAN Contoh tema Peragaan Penyusunan Penyimpanan Evidens : Produk ii.BIL 2.1 ASPEK Melakar reka bentuk projek GRED A i.

iv. Mengukur. KRITERIA CATATAN ii. menanda Evidens: dan memotong Proses menepati lakaran Produk reka bentuk Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh Membuat kemasan yang sesuai Mematuhi langkah keselamatan .2 ASPEK Penghasilan projek reka bentuk GRED A i. iii.BIL 2.

iii. iv. KRITERIA Memilih alatan tangan atau mesin yang betul Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan Menyimpan alatan tangan atau mesin CATATAN Melibatkan salah satu tajuk di bawah Reka bentuk dan penghasilan projek Elektronik Masakan Tanaman Hiasan Lukisan Teknik Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan / mesin Evidens : Proses ii.3 ASPEK Menggunakan alatan tangan atau mesin GRED A i. .BIL 2.

KRITERIA Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik Mendimensi (sekurang(sekurang-kurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih CATATAN Pelan. iii. pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas : Garisan sama tebal Guru menyediakan lukisan isometrik Evidens : Produk ii. iv.BIL 2. .4 ASPEK Membuat lukisan unjuran ortografik GRED A i.

KRITERIA Mempersembahkan postur yang betul semasa makan Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai CATATAN -Mengikut satu ii. ATAU .BIL 2. jenis hidangan yang dipilih sama ada cara Barat atau cara Timur Postur ± posisi atau sikap tubuh seseorang Evidens : Proses iii.5 ASPEK Etika makan GRED A i.

KRITERIA Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul Menggaul bahan memasu dengan sekata Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat Membersih dan menyimpan alatan CATATAN Nisbah medium 7:3:2 atau 3:2:1 Evidens : Proses ii.BIL 2. iii. iv. .5 ASPEK Penyediaan medium memasu GRED A i.

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 4 TINGKATAN 3 .

BIL 4.1 ASPEK Pengenal pastian masalah GRED A i. iv. iii. . KRITERIA Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Menyenaraikan sekurangsekurang-kurangnya tiga produk sedia ada di pasaran yang sesuai dengan tema dipilih Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh Membuat sekurangsekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah CATATAN Cadangan tema Peragaan Penyusunan Penyimpanan Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi: Nama produk Gambar atau Grafik Evidens: Produk perlu ada Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan Idea penyelesaian masalah ii.

. iii.BIL 4. KRITERIA Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Menghasilkan projek yang kemas dan menarik CATATAN Evidens : Produk ii.2 ASPEK Pembinaan projek GRED A i.

BIL 4. iii. KRITERIA Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan.3 ASPEK Pengiraan kos GRED A i. . kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos pengeluaran dengan tepat CATATAN Evidens : Produk Perlu ada : Pengiraan kos berdasarkan 100 unit ii.

4 ASPEK PendokumenPendokumentasian GRED A KRITERIA Mempersembahkan dokumen yang lengkap tersusun.BIL 4. bersih dan kemas CATATAN Evidens : Produk Maksud lengkap ialah perlu ada: Penyataan masalah Senarai Pruduk Kekuatan dan kelemahan produk Idea panyelesaian masalah Lakaran projek yang di pilih Senarai bahan Jadual kerja Pengiraan kos .

. ii.BIL 4.5 ASPEK Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar GRED A i. KRITERIA Menterjemah litar dengan betul Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Melabel semua komponen dengan betul Lukisan bergambar kemas dan bersih CATATAN Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam HSP Tingkatan Tiga Evidens: Produk iii. iv.