http://doaayatdanzikir.wordpress.

com/2010/06/27/ayat-15-dan-fadhilatnya/ Ayat 15 dan fadhilatnya

.

.

.

maka mempunyai keajaiban. dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat. An-Naba : 38 13. menyembuhkan orang sakit atau keracunan. insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah. lalu sampaikan hajatnya. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun. Abasa : 18-19 14. Al-Muzzammil : 9 12. Ar-Ra`d : 31 4. Al-An`am : 95 3. ³Alif laamim. Ali Imran : 1-2 dan 18 2. Ath-Thalaq : 3 10. Al-Jinn : 28 11.Tangan mencincang bahu memikul. bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya. . insya allah akan berhasil. barang siapa berbu at keburukan akan mendapat buah keburukan. serta memberikan keselamatan dan keamanan. maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud. Ayat ke 6: Menawarkan Racun ³Balhum fii labsiin min khalqin jadiidin´ Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Al-Fatihah : 2 6. Antara lain: Ayat ke 1: Mendapat ampunan dosa. Ayat ke 4: memberi pelajaran pada orang zalim ³Innamaa amruhuu idzaa araada syai an an yaquula lahuu kun fayakuun´ Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim. Al-Buruj : 20-22 Membaca ayat lima belas dengan seizin Allah SWT dapat berfaedah memenuhi kebutuhan hidup. Ayat ke 3: Pengasih semua orang ³Walau anna Qur¶aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi -at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an´ Apabila ingin dicintai oleh semua orang ba ik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan. allahu laa ilaaha illallah huwal hayyul qoyyum³ Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT. Nauzubillah!!! Ayat ke 5: Untuk menunaikan segala hajat ³Alhamdulillaahi rabbil aalamiin´ mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas. Dalam kitab catatan peninggalan para leluhur ada diterangkan tentang keampuhan gaib yang tinggi pada ayat lima belas secara lengkap. At-Taghabun : 13 9. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya dan menyenangi umatnya yang pemaaf.Ayat lima belas terdiri atas : 1. Ayat ke 2: Segera Hasil Hajat ³Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa -annaa tukfakuuna³ Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari. Yasin : 82 5. Qaf : 15 7. At-Takwir : 20 15. Al-Hadid : 4 dan 25 8. Ayat ke 7: Juga menawarkan racun ³Wahuwa ma-akum ainamaa kuntum wallaahu bimaa ta¶maluuna bashiir´ Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun. maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka ora ng zalim yang dimaksud akan mengalami sakit.

nau¶uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil moh on dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya. bencana alam dsb. barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak . nah! ayat yang ke 13 dari 15 ayat ini jawabannya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran. Ayat ke 9: Untuk Keselamatan dari Penyakit Menular ³Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja -alallaahu likulli syai-in qadraan´ Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung. janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. Apabila suatu waktu anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata maka janganlah bingung atau berputus asa. amiin Ayat ke 13: Untuk melumpuhkan perampok dan pembegal ³Min ayyi syai in khalaqahuu min nuthfatin khalaqahuu faqaddarahuu´ Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi dimana mana. Ayat ke 14: Melemahkan penguasa jahat dan kejam ³Inda dzil arsyil makiini´ Seorang raja. kemudian taatlah pada hukum allah. Ayat ke 12: Untuk hajat agar cepat tercapai ³Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban´ bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT. kemudian ambilllah debu secepatnya kemudian ayat ke 13 sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung. ayat yang ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata.Ayat ke 8: Untuk terhindar dari marabahaya dan ampunan dosa ³Innallaaha qawiyyun aziizun. presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya. jadi.. Ayat ke 15: untuk membuka gembok atau tali ikatan ³Wallaahu min waraa ihim muhithun bal huwa qur aanun majidun fii lauu hin mah fudhin´ Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. pembunuhan. Ayat ke 11: Untuk meredakan orang yang mengamuk/emosi ³Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila´ Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT. caranya serahkan diri pada allah sehingga kita akan timbul keberanian sebab sebelum ajal berpantang mati. penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. Ayat ke 10: untuk hajat duniawi dan ukhrowi cepat terkabul ³Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in µadadan´ Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya all ah segera terlaksana«amiin.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. insya allah. Allaahu laa ilaaha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu¶minun´ Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. bukan saja ditempat tempat yang sepi namun juga ditempat keramaian. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya. desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular.flu babi flu flu lainnya. maling. semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini.

At-Taghabun : 13 . Al-Fatihah : 2 6. http://kibayu. Yasin : 82 5. Ali Imran :1-2 dan 18 2.wordpress. Al-An`am : 95 3.com/2009/03/14/ayat-lima-belas/ AYAT LIMA BELASDAN KEAMPUHANNYA Ayat lima belas terdiri atas : 1. Namun jangan coba coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri/mengambil miliki orang lain tanpa izin. dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai. Qaf : 15 7. Ar-Ra`d : 31 4. Al-Hadid : 4 dan 25 8. sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi.21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah.

allahu laa ilaaha illallah huwal hayyul qoyyum ³ Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya da menyenangi umatnya yang n . Ayat ke 3: Pengasih semua orang ³Walau anna Qur¶aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi -at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an´ Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan. insya allah akan berhasil. Al-Jinn : 28 11. Ath-Thalaq : 3 10. maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Abasa : 18-19 14. Al-Muzzammil : 9 12. menyembuhkan orang sakit atau keracunan. ³Alif laamim. bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya. An-Naba : 38 13. Ayat ke 4: memberi pelajaran pada orang zalim ³Innamaa amruhuu idzaa araada syai an an yaquula lahuu kun fayakuun´ Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim. Ayat ke 2: Segera Hasil Hajat ³Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa -annaa tukfakuuna³ Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari. At-Takwir : 20 15. Antara lain: Ayat ke 1: Mendapat ampunan dosa. maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud.9. maka mempunyai keajaiban. serta memberikan keselamatan dan keamanan. Al-Buruj : 20-22 Membaca ayat lima belas dengan seizin Allah SWT dapat berfaedah memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kitab catatan peninggalan para leluhur ada diterangkan tentang keampuhan gaib yang tinggi pada ayat lima belas secara lengkap.

Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran.Tangan mencincang bahu memikul. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun. dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat. Allaahu laa ilaa ha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu¶minun´ Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. insya allah. insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah. Ayat ke 6: Menawarkan Racun ³Balhum fii labsiin min khalqin jadiidin´ Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. barang siapa berbuat keburukan akan mendapat buah keburukan. Nauzubillah!!! Ayat ke 5: Untuk menunaikan segala hajat ³Alhamdulillaahi rabbil aalamiin´ mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas. Ayat ke 7: Juga menawarkan racun ³Wahuwa ma-akum ainamaa kuntum wallaahu bimaa ta¶maluuna bashiir´ Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun. Ayat ke 8: Untuk terhindar dari marabahaya dan ampunan dosa ³Innallaaha qawiyyun aziizun. lalu sampaikan hajatnya. maling. pembunuhan.pemaaf. bencana alam dsb. Ayat ke 9: Untuk Keselamatan dari Penyakit Menular ³Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja -alallaahu likulli syai-in qadraan´ .

Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya sep Flu burung. Ayat ke 14: Melemahkan penguasa jahat dan kejam . desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. Ayat ke 10: untuk hajat duniawi dan ukhrowi cepat terkabul ³Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in µadadan´ Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana«amiin.Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung. amiin Ayat ke 13: Untuk melumpuhkan perampok dan pembegal ³Min ayyi syai in khalaqahuu min nuthfatin khalaqahuu faqaddarahuu´ Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi dimana mana. bukan saja ditempat tempat yang sepi namun juga ditempat keramaian. kemudian ambilllah debu secepatnya kemudian ayat ke 13 sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Ayat ke 11: Untuk meredakan orang yang mengamuk/emosi ³Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila´ Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT. nah! ayat yang ke 13 dari 15 ayat ini jawabannya. Ayat ke 12: Untuk hajat agar cepat tercapai ³Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban´ bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah.flu babi flu flu erti lainnya. caranya serahkan diri pada allah sehingga kita akan timbul keberanian sebab sebelum ajal berpantang mati. Apabila suatu waktu anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata maka janganlah bingung atau berputus asa. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya.

17x -´Allaahumma sholli ala muhammad 100x.wa umaaro. -´Ashadu allaa ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammaddarrosululloh´. Tsumma li arwahi aba ina wa ummina wali ustajuna wali mu allimina Al-faatihah 9. wali kaaffati ambiya iwal mursalin walil malaa ikati mukorrobin jibril mikail isrofil izrail. Apapun yang kita ih kerjakan dalam melakukan kebaikan harusnyalah bersuci dahulu. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya. Alfaatihah allannabi khidir balya¶ ibnu mulkan as wa ilyas alaihi salam wannabi sulaiman ibnu daud as. seterusnya setelah baca fatihah pada rekaat ke 2 maka baca surat Al-Ikhlas sebanyak 40x. Untuk mengamalkannya agar datang tuahnya ada berbagai cara menurut mursid masing -masing. Baca Tawasul: 1. ayat yang a ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata. dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai. Khushushon illa hadroti Kutubul aulia syekhuna abdul Qodir zailani baghdad fatihah« 5.³Bismillaahirrohmaanirrohim´ 21x -Laa haulaa walaa quwwata illa billahil µaliyyil µazhiim 1x. barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak 21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. n . Illa hadrotin nabiyyil musthofa Muhammad rosulillahi SAW.wa ali rodliyallohu anhum µajma¶in. sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi. Setelah salam kedua maka duduk bersila menghadap kiblat sambil mengamalkan berikut ini: -´Astaghfiroulloohal azhim´ 41x. Namun jangan coba coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri/mengambil milki orang lain tanpa izin. penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka.. janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. bismillaahirrohmanirrohim alhamd«dst. Ayat ke 15: untuk membuka gembok atau tali ikatan ³Wallaahu min waraa ihim muhithun bal huwa qur aanun majidun fii lauu hin mah fudhin´ Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung. Hri terakhir malamnya tidak boleh tidur dan bukanya kenduri dengan selametan ayam putih di ingkung da nasi gurih/nasi lemak.nau¶uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya.wa utsman. wa ala alihi washohbihi ajmain arba¶ati a-immatil mujtahidin al khulafa urrosyidiin saadatinah abi bakrin.³Inda dzil arsyil makiini´ Seorang raja.kiromil faatihah««(baca fatihah 1x). 6. Tsumma husushon ala hajihinniyah alfaatihah Setelah selesai kemudian baca: Ayat 15 sebanyak 150x sekali duduk setiap malam selama 7 hari. presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya. Khusus sholat hajat ini setelah membaca fatihah pada rekaat 1 maka membaca surat Al-Ikhlas 60x. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. Sengaja hamba berfatihah kepada wali-wali allah wali sembilan dan kepada ruhulloh tentranya sirulloh Bismillaahirrohmaanirrim alhamdulillah«dst. kemudian t atlah pada hukum allah. diantaranya sebagai beriku. 3. 2. semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. Lebih baik ketika mengamalkan ayat ini di barengi puasa setiap hari seperti bulan ramadhan dengan berbuka tidak boleh makan yang bernyawa dan garam selama 7 hari.Mandi ini dilakukan selama seminggu setiap siang hari dan yang baik itu pada waktu sore/petang. Setelah sholat maghrib maka sholatlah 2 rakaat dengan sholat taubat dilanjutkan sholat 2 rekaat dengan sholat hajat. Terlebih dahulu kita diharuskan mandi junub untuk membuang hadas besar dari tubuh sehingga dalam melaksanakan pengamalannya bers lahir. . jadi.

assalamualaikum.chie2 mau nanya nih.com/thread-36841.. . Dan biasanya 3x shalat Demikian dan semoga bermanfaat amin. Dan lakukan selama 7x sholat fardhu..di sana terdapat ayat 15 (artinya ada kumpulan 15 ayat al-quran).kemarin chie2 baca di majmu' syarif. dan setiap bait kalimat dipergunakan sesuai dengan keperluannya. http://www.....html Ilmu pengasihan ini diambil dari ayat 15. wallahu a¶lam.di salah satu ayat 15 yang berbunyi wa lau anna qur-aanan suyyirat bihil jibaalu au quththi'at bihil ardlu au kullima bihil mautaa bal lillaahil amru jamii-'an artinya: "dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung2 dapat di goncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang2 yang sudah mati dapat berbicara (tentu Al_Qur'an itulah dia) sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah" faedahnya: bacalah ayat tersebut di atas sebanyak tujuh kali dan sebutkan nama orang yang di maksudkan. Adapun amalannya : Walau ana qur'aanan suyi'rat bihil jibaalu alu quth thi'at bihil ardhu aw kullima bihil maut ballilahil amru jamii'a Sebut nama yang dituju sebanyak 3x Sebut apa yang diinginkan Amalan bacaan ini sebanyak 7x setiap selesai shalat fardhu.forumbebas. ayat yang ke 3 dimana dapat ditujukan untuk menggerakkan hati orang yang dituju Syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengamal ayat ini adalah harus melakukan shalat wajib/5 waktu.Selesai puasa setiap bakda solat 5 waktu ayat 15 dibaca 7x.. insyaAllah anda akan di segera di sayang dan di cintai oleh wanita atau lelaki yang di maksudkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful