http://doaayatdanzikir.wordpress.

com/2010/06/27/ayat-15-dan-fadhilatnya/ Ayat 15 dan fadhilatnya

.

.

.

Ayat ke 6: Menawarkan Racun ³Balhum fii labsiin min khalqin jadiidin´ Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya. insya allah akan berhasil. Qaf : 15 7. Yasin : 82 5. Al-Buruj : 20-22 Membaca ayat lima belas dengan seizin Allah SWT dapat berfaedah memenuhi kebutuhan hidup. maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud. lalu sampaikan hajatnya. maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka ora ng zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Al-Hadid : 4 dan 25 8. . insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah. Ath-Thalaq : 3 10. Ali Imran : 1-2 dan 18 2. Al-Fatihah : 2 6. Al-Muzzammil : 9 12. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun. Ayat ke 4: memberi pelajaran pada orang zalim ³Innamaa amruhuu idzaa araada syai an an yaquula lahuu kun fayakuun´ Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim. serta memberikan keselamatan dan keamanan.Ayat lima belas terdiri atas : 1. Antara lain: Ayat ke 1: Mendapat ampunan dosa. menyembuhkan orang sakit atau keracunan. ³Alif laamim. barang siapa berbu at keburukan akan mendapat buah keburukan. Al-Jinn : 28 11. Ayat ke 7: Juga menawarkan racun ³Wahuwa ma-akum ainamaa kuntum wallaahu bimaa ta¶maluuna bashiir´ Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun. Dalam kitab catatan peninggalan para leluhur ada diterangkan tentang keampuhan gaib yang tinggi pada ayat lima belas secara lengkap. allahu laa ilaaha illallah huwal hayyul qoyyum³ Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya dan menyenangi umatnya yang pemaaf. dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat. At-Taghabun : 13 9. Al-An`am : 95 3. Abasa : 18-19 14. Nauzubillah!!! Ayat ke 5: Untuk menunaikan segala hajat ³Alhamdulillaahi rabbil aalamiin´ mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas.Tangan mencincang bahu memikul. Ar-Ra`d : 31 4. Ayat ke 2: Segera Hasil Hajat ³Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa -annaa tukfakuuna³ Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari. An-Naba : 38 13. maka mempunyai keajaiban. Ayat ke 3: Pengasih semua orang ³Walau anna Qur¶aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi -at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an´ Apabila ingin dicintai oleh semua orang ba ik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan. At-Takwir : 20 15.

kemudian taatlah pada hukum allah. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung. ayat yang ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata. Ayat ke 11: Untuk meredakan orang yang mengamuk/emosi ³Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila´ Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT. janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil moh on dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya. jadi.nau¶uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. Ayat ke 9: Untuk Keselamatan dari Penyakit Menular ³Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja -alallaahu likulli syai-in qadraan´ Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung. penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah. desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. nah! ayat yang ke 13 dari 15 ayat ini jawabannya. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung.flu babi flu flu lainnya. kemudian ambilllah debu secepatnya kemudian ayat ke 13 sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Ayat ke 15: untuk membuka gembok atau tali ikatan ³Wallaahu min waraa ihim muhithun bal huwa qur aanun majidun fii lauu hin mah fudhin´ Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. Allaahu laa ilaaha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu¶minun´ Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini.Ayat ke 8: Untuk terhindar dari marabahaya dan ampunan dosa ³Innallaaha qawiyyun aziizun. maling. caranya serahkan diri pada allah sehingga kita akan timbul keberanian sebab sebelum ajal berpantang mati. barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak . Ayat ke 10: untuk hajat duniawi dan ukhrowi cepat terkabul ³Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in µadadan´ Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya all ah segera terlaksana«amiin. bencana alam dsb. Ayat ke 12: Untuk hajat agar cepat tercapai ³Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban´ bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT. Apabila suatu waktu anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata maka janganlah bingung atau berputus asa. insya allah. Ayat ke 14: Melemahkan penguasa jahat dan kejam ³Inda dzil arsyil makiini´ Seorang raja. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran. amiin Ayat ke 13: Untuk melumpuhkan perampok dan pembegal ³Min ayyi syai in khalaqahuu min nuthfatin khalaqahuu faqaddarahuu´ Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi dimana mana. bukan saja ditempat tempat yang sepi namun juga ditempat keramaian. pembunuhan. presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya..

Al-Fatihah : 2 6. sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi.com/2009/03/14/ayat-lima-belas/ AYAT LIMA BELASDAN KEAMPUHANNYA Ayat lima belas terdiri atas : 1. Ali Imran :1-2 dan 18 2.21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. Al-An`am : 95 3. Yasin : 82 5. dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai. Qaf : 15 7. Namun jangan coba coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri/mengambil miliki orang lain tanpa izin.wordpress. At-Taghabun : 13 . Al-Hadid : 4 dan 25 8. Ar-Ra`d : 31 4. http://kibayu.

insya allah akan berhasil. maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud. allahu laa ilaaha illallah huwal hayyul qoyyum ³ Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT. serta memberikan keselamatan dan keamanan. ³Alif laamim. maka mempunyai keajaiban. At-Takwir : 20 15. Dalam kitab catatan peninggalan para leluhur ada diterangkan tentang keampuhan gaib yang tinggi pada ayat lima belas secara lengkap. Al-Muzzammil : 9 12. maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Al-Jinn : 28 11. Al-Buruj : 20-22 Membaca ayat lima belas dengan seizin Allah SWT dapat berfaedah memenuhi kebutuhan hidup. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya da menyenangi umatnya yang n .9. bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya. Abasa : 18-19 14. Ayat ke 3: Pengasih semua orang ³Walau anna Qur¶aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi -at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an´ Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan. Ath-Thalaq : 3 10. An-Naba : 38 13. Ayat ke 2: Segera Hasil Hajat ³Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa -annaa tukfakuuna³ Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari. Antara lain: Ayat ke 1: Mendapat ampunan dosa. menyembuhkan orang sakit atau keracunan. Ayat ke 4: memberi pelajaran pada orang zalim ³Innamaa amruhuu idzaa araada syai an an yaquula lahuu kun fayakuun´ Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim.

bencana alam dsb. Ayat ke 8: Untuk terhindar dari marabahaya dan ampunan dosa ³Innallaaha qawiyyun aziizun. Ayat ke 9: Untuk Keselamatan dari Penyakit Menular ³Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja -alallaahu likulli syai-in qadraan´ .pemaaf. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun. insya allah. insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran. barang siapa berbuat keburukan akan mendapat buah keburukan. Ayat ke 6: Menawarkan Racun ³Balhum fii labsiin min khalqin jadiidin´ Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Ayat ke 7: Juga menawarkan racun ³Wahuwa ma-akum ainamaa kuntum wallaahu bimaa ta¶maluuna bashiir´ Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun. Nauzubillah!!! Ayat ke 5: Untuk menunaikan segala hajat ³Alhamdulillaahi rabbil aalamiin´ mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas. lalu sampaikan hajatnya. dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat. maling. Allaahu laa ilaa ha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu¶minun´ Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. pembunuhan.Tangan mencincang bahu memikul.

Ayat ke 12: Untuk hajat agar cepat tercapai ³Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban´ bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya. Ayat ke 14: Melemahkan penguasa jahat dan kejam .Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung. Ayat ke 11: Untuk meredakan orang yang mengamuk/emosi ³Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila´ Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah. nah! ayat yang ke 13 dari 15 ayat ini jawabannya.flu babi flu flu erti lainnya. Ayat ke 10: untuk hajat duniawi dan ukhrowi cepat terkabul ³Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in µadadan´ Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana«amiin. amiin Ayat ke 13: Untuk melumpuhkan perampok dan pembegal ³Min ayyi syai in khalaqahuu min nuthfatin khalaqahuu faqaddarahuu´ Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi dimana mana. Apabila suatu waktu anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata maka janganlah bingung atau berputus asa. desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. kemudian ambilllah debu secepatnya kemudian ayat ke 13 sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya sep Flu burung. caranya serahkan diri pada allah sehingga kita akan timbul keberanian sebab sebelum ajal berpantang mati. bukan saja ditempat tempat yang sepi namun juga ditempat keramaian.

Namun jangan coba coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri/mengambil milki orang lain tanpa izin.wa ali rodliyallohu anhum µajma¶in. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung.wa utsman. Ayat ke 15: untuk membuka gembok atau tali ikatan ³Wallaahu min waraa ihim muhithun bal huwa qur aanun majidun fii lauu hin mah fudhin´ Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini.Mandi ini dilakukan selama seminggu setiap siang hari dan yang baik itu pada waktu sore/petang. janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. seterusnya setelah baca fatihah pada rekaat ke 2 maka baca surat Al-Ikhlas sebanyak 40x. presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya. 3. Alfaatihah allannabi khidir balya¶ ibnu mulkan as wa ilyas alaihi salam wannabi sulaiman ibnu daud as. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. Terlebih dahulu kita diharuskan mandi junub untuk membuang hadas besar dari tubuh sehingga dalam melaksanakan pengamalannya bers lahir.³Inda dzil arsyil makiini´ Seorang raja. n . bismillaahirrohmanirrohim alhamd«dst. jadi. sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi. Setelah sholat maghrib maka sholatlah 2 rakaat dengan sholat taubat dilanjutkan sholat 2 rekaat dengan sholat hajat. barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak 21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. wa ala alihi washohbihi ajmain arba¶ati a-immatil mujtahidin al khulafa urrosyidiin saadatinah abi bakrin. semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. diantaranya sebagai beriku. Khusus sholat hajat ini setelah membaca fatihah pada rekaat 1 maka membaca surat Al-Ikhlas 60x. Lebih baik ketika mengamalkan ayat ini di barengi puasa setiap hari seperti bulan ramadhan dengan berbuka tidak boleh makan yang bernyawa dan garam selama 7 hari. Tsumma husushon ala hajihinniyah alfaatihah Setelah selesai kemudian baca: Ayat 15 sebanyak 150x sekali duduk setiap malam selama 7 hari. .wa umaaro. Tsumma li arwahi aba ina wa ummina wali ustajuna wali mu allimina Al-faatihah 9. Apapun yang kita ih kerjakan dalam melakukan kebaikan harusnyalah bersuci dahulu. Setelah salam kedua maka duduk bersila menghadap kiblat sambil mengamalkan berikut ini: -´Astaghfiroulloohal azhim´ 41x. kemudian t atlah pada hukum allah. Baca Tawasul: 1. Illa hadrotin nabiyyil musthofa Muhammad rosulillahi SAW. Khushushon illa hadroti Kutubul aulia syekhuna abdul Qodir zailani baghdad fatihah« 5. Hri terakhir malamnya tidak boleh tidur dan bukanya kenduri dengan selametan ayam putih di ingkung da nasi gurih/nasi lemak. -´Ashadu allaa ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammaddarrosululloh´. 2.³Bismillaahirrohmaanirrohim´ 21x -Laa haulaa walaa quwwata illa billahil µaliyyil µazhiim 1x. Sengaja hamba berfatihah kepada wali-wali allah wali sembilan dan kepada ruhulloh tentranya sirulloh Bismillaahirrohmaanirrim alhamdulillah«dst..nau¶uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. Untuk mengamalkannya agar datang tuahnya ada berbagai cara menurut mursid masing -masing. dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai. 6. penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. wali kaaffati ambiya iwal mursalin walil malaa ikati mukorrobin jibril mikail isrofil izrail.kiromil faatihah««(baca fatihah 1x). 17x -´Allaahumma sholli ala muhammad 100x. ayat yang a ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata.

. assalamualaikum.... dan setiap bait kalimat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.html Ilmu pengasihan ini diambil dari ayat 15. http://www. wallahu a¶lam. Dan biasanya 3x shalat Demikian dan semoga bermanfaat amin.chie2 mau nanya nih. Dan lakukan selama 7x sholat fardhu.di sana terdapat ayat 15 (artinya ada kumpulan 15 ayat al-quran)....kemarin chie2 baca di majmu' syarif. ayat yang ke 3 dimana dapat ditujukan untuk menggerakkan hati orang yang dituju Syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengamal ayat ini adalah harus melakukan shalat wajib/5 waktu. Adapun amalannya : Walau ana qur'aanan suyi'rat bihil jibaalu alu quth thi'at bihil ardhu aw kullima bihil maut ballilahil amru jamii'a Sebut nama yang dituju sebanyak 3x Sebut apa yang diinginkan Amalan bacaan ini sebanyak 7x setiap selesai shalat fardhu.forumbebas.Selesai puasa setiap bakda solat 5 waktu ayat 15 dibaca 7x.di salah satu ayat 15 yang berbunyi wa lau anna qur-aanan suyyirat bihil jibaalu au quththi'at bihil ardlu au kullima bihil mautaa bal lillaahil amru jamii-'an artinya: "dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung2 dapat di goncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang2 yang sudah mati dapat berbicara (tentu Al_Qur'an itulah dia) sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah" faedahnya: bacalah ayat tersebut di atas sebanyak tujuh kali dan sebutkan nama orang yang di maksudkan. .com/thread-36841. insyaAllah anda akan di segera di sayang dan di cintai oleh wanita atau lelaki yang di maksudkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful