http://doaayatdanzikir.wordpress.

com/2010/06/27/ayat-15-dan-fadhilatnya/ Ayat 15 dan fadhilatnya

.

.

.

. barang siapa berbu at keburukan akan mendapat buah keburukan. Al-Muzzammil : 9 12. Ayat ke 6: Menawarkan Racun ³Balhum fii labsiin min khalqin jadiidin´ Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Ayat ke 3: Pengasih semua orang ³Walau anna Qur¶aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi -at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an´ Apabila ingin dicintai oleh semua orang ba ik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan. At-Takwir : 20 15. Al-An`am : 95 3. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya dan menyenangi umatnya yang pemaaf. ³Alif laamim. lalu sampaikan hajatnya. maka mempunyai keajaiban. Dalam kitab catatan peninggalan para leluhur ada diterangkan tentang keampuhan gaib yang tinggi pada ayat lima belas secara lengkap. Al-Buruj : 20-22 Membaca ayat lima belas dengan seizin Allah SWT dapat berfaedah memenuhi kebutuhan hidup. allahu laa ilaaha illallah huwal hayyul qoyyum³ Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT.Ayat lima belas terdiri atas : 1. Ayat ke 2: Segera Hasil Hajat ³Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa -annaa tukfakuuna³ Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari. Ali Imran : 1-2 dan 18 2. Ath-Thalaq : 3 10. Nauzubillah!!! Ayat ke 5: Untuk menunaikan segala hajat ³Alhamdulillaahi rabbil aalamiin´ mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas. Yasin : 82 5. dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat. maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud. Abasa : 18-19 14. Ayat ke 7: Juga menawarkan racun ³Wahuwa ma-akum ainamaa kuntum wallaahu bimaa ta¶maluuna bashiir´ Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun. Al-Hadid : 4 dan 25 8. insya allah akan berhasil. insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah. Ar-Ra`d : 31 4. At-Taghabun : 13 9. Al-Jinn : 28 11. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun.Tangan mencincang bahu memikul. menyembuhkan orang sakit atau keracunan. Ayat ke 4: memberi pelajaran pada orang zalim ³Innamaa amruhuu idzaa araada syai an an yaquula lahuu kun fayakuun´ Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim. maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka ora ng zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Antara lain: Ayat ke 1: Mendapat ampunan dosa. serta memberikan keselamatan dan keamanan. Qaf : 15 7. Al-Fatihah : 2 6. bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya. An-Naba : 38 13.

pembunuhan. Allaahu laa ilaaha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu¶minun´ Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. ayat yang ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata. Ayat ke 11: Untuk meredakan orang yang mengamuk/emosi ³Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila´ Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. insya allah. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya. bukan saja ditempat tempat yang sepi namun juga ditempat keramaian. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung. Ayat ke 9: Untuk Keselamatan dari Penyakit Menular ³Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja -alallaahu likulli syai-in qadraan´ Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung. semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. maling. Ayat ke 12: Untuk hajat agar cepat tercapai ³Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban´ bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung. caranya serahkan diri pada allah sehingga kita akan timbul keberanian sebab sebelum ajal berpantang mati. Ayat ke 15: untuk membuka gembok atau tali ikatan ³Wallaahu min waraa ihim muhithun bal huwa qur aanun majidun fii lauu hin mah fudhin´ Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil moh on dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya. nah! ayat yang ke 13 dari 15 ayat ini jawabannya. barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak . kemudian taatlah pada hukum allah. kemudian ambilllah debu secepatnya kemudian ayat ke 13 sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular..Ayat ke 8: Untuk terhindar dari marabahaya dan ampunan dosa ³Innallaaha qawiyyun aziizun. jadi. janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah. Ayat ke 10: untuk hajat duniawi dan ukhrowi cepat terkabul ³Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in µadadan´ Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya all ah segera terlaksana«amiin. bencana alam dsb.nau¶uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya. Ayat ke 14: Melemahkan penguasa jahat dan kejam ³Inda dzil arsyil makiini´ Seorang raja. Apabila suatu waktu anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata maka janganlah bingung atau berputus asa.flu babi flu flu lainnya. amiin Ayat ke 13: Untuk melumpuhkan perampok dan pembegal ³Min ayyi syai in khalaqahuu min nuthfatin khalaqahuu faqaddarahuu´ Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi dimana mana.

Namun jangan coba coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri/mengambil miliki orang lain tanpa izin. sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi. Al-An`am : 95 3. Qaf : 15 7.com/2009/03/14/ayat-lima-belas/ AYAT LIMA BELASDAN KEAMPUHANNYA Ayat lima belas terdiri atas : 1. Yasin : 82 5.wordpress. Ar-Ra`d : 31 4. Al-Fatihah : 2 6. dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai.21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. http://kibayu. Ali Imran :1-2 dan 18 2. Al-Hadid : 4 dan 25 8. At-Taghabun : 13 .

Ath-Thalaq : 3 10. Dalam kitab catatan peninggalan para leluhur ada diterangkan tentang keampuhan gaib yang tinggi pada ayat lima belas secara lengkap. insya allah akan berhasil. maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud. An-Naba : 38 13. bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya. Ayat ke 4: memberi pelajaran pada orang zalim ³Innamaa amruhuu idzaa araada syai an an yaquula lahuu kun fayakuun´ Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim.9. allahu laa ilaaha illallah huwal hayyul qoyyum ³ Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT. ³Alif laamim. Al-Buruj : 20-22 Membaca ayat lima belas dengan seizin Allah SWT dapat berfaedah memenuhi kebutuhan hidup. menyembuhkan orang sakit atau keracunan. Ayat ke 2: Segera Hasil Hajat ³Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa -annaa tukfakuuna³ Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari. At-Takwir : 20 15. Al-Muzzammil : 9 12. Abasa : 18-19 14. maka mempunyai keajaiban. maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. serta memberikan keselamatan dan keamanan. Al-Jinn : 28 11. Antara lain: Ayat ke 1: Mendapat ampunan dosa. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya da menyenangi umatnya yang n . Ayat ke 3: Pengasih semua orang ³Walau anna Qur¶aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi -at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an´ Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan.

Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun. insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah.Tangan mencincang bahu memikul. lalu sampaikan hajatnya. insya allah. Ayat ke 8: Untuk terhindar dari marabahaya dan ampunan dosa ³Innallaaha qawiyyun aziizun. maling. Allaahu laa ilaa ha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu¶minun´ Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat.pemaaf. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran. Ayat ke 9: Untuk Keselamatan dari Penyakit Menular ³Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja -alallaahu likulli syai-in qadraan´ . pembunuhan. barang siapa berbuat keburukan akan mendapat buah keburukan. Nauzubillah!!! Ayat ke 5: Untuk menunaikan segala hajat ³Alhamdulillaahi rabbil aalamiin´ mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas. Ayat ke 6: Menawarkan Racun ³Balhum fii labsiin min khalqin jadiidin´ Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Ayat ke 7: Juga menawarkan racun ³Wahuwa ma-akum ainamaa kuntum wallaahu bimaa ta¶maluuna bashiir´ Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun. bencana alam dsb.

Insya allah dengan kekuasaan allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya. nah! ayat yang ke 13 dari 15 ayat ini jawabannya.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah.Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung. kemudian ambilllah debu secepatnya kemudian ayat ke 13 sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. bukan saja ditempat tempat yang sepi namun juga ditempat keramaian. Ayat ke 14: Melemahkan penguasa jahat dan kejam . amiin Ayat ke 13: Untuk melumpuhkan perampok dan pembegal ³Min ayyi syai in khalaqahuu min nuthfatin khalaqahuu faqaddarahuu´ Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi dimana mana. desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular.flu babi flu flu erti lainnya. caranya serahkan diri pada allah sehingga kita akan timbul keberanian sebab sebelum ajal berpantang mati. Ayat ke 11: Untuk meredakan orang yang mengamuk/emosi ³Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila´ Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya sep Flu burung. Ayat ke 12: Untuk hajat agar cepat tercapai ³Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban´ bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT. Apabila suatu waktu anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata maka janganlah bingung atau berputus asa. Ayat ke 10: untuk hajat duniawi dan ukhrowi cepat terkabul ³Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in µadadan´ Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana«amiin.

³Bismillaahirrohmaanirrohim´ 21x -Laa haulaa walaa quwwata illa billahil µaliyyil µazhiim 1x. dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai. 6. diantaranya sebagai beriku. 17x -´Allaahumma sholli ala muhammad 100x. Khushushon illa hadroti Kutubul aulia syekhuna abdul Qodir zailani baghdad fatihah« 5. presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya. Untuk mengamalkannya agar datang tuahnya ada berbagai cara menurut mursid masing -masing. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA..Mandi ini dilakukan selama seminggu setiap siang hari dan yang baik itu pada waktu sore/petang.³Inda dzil arsyil makiini´ Seorang raja. semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. jadi. Setelah salam kedua maka duduk bersila menghadap kiblat sambil mengamalkan berikut ini: -´Astaghfiroulloohal azhim´ 41x. wali kaaffati ambiya iwal mursalin walil malaa ikati mukorrobin jibril mikail isrofil izrail. Tsumma li arwahi aba ina wa ummina wali ustajuna wali mu allimina Al-faatihah 9. Alfaatihah allannabi khidir balya¶ ibnu mulkan as wa ilyas alaihi salam wannabi sulaiman ibnu daud as. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung. Namun jangan coba coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri/mengambil milki orang lain tanpa izin. Illa hadrotin nabiyyil musthofa Muhammad rosulillahi SAW. Ayat ke 15: untuk membuka gembok atau tali ikatan ³Wallaahu min waraa ihim muhithun bal huwa qur aanun majidun fii lauu hin mah fudhin´ Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. Tsumma husushon ala hajihinniyah alfaatihah Setelah selesai kemudian baca: Ayat 15 sebanyak 150x sekali duduk setiap malam selama 7 hari. -´Ashadu allaa ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammaddarrosululloh´.wa ali rodliyallohu anhum µajma¶in. Sengaja hamba berfatihah kepada wali-wali allah wali sembilan dan kepada ruhulloh tentranya sirulloh Bismillaahirrohmaanirrim alhamdulillah«dst. Apapun yang kita ih kerjakan dalam melakukan kebaikan harusnyalah bersuci dahulu. ayat yang a ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata. wa ala alihi washohbihi ajmain arba¶ati a-immatil mujtahidin al khulafa urrosyidiin saadatinah abi bakrin. Khusus sholat hajat ini setelah membaca fatihah pada rekaat 1 maka membaca surat Al-Ikhlas 60x.kiromil faatihah««(baca fatihah 1x). 2. Lebih baik ketika mengamalkan ayat ini di barengi puasa setiap hari seperti bulan ramadhan dengan berbuka tidak boleh makan yang bernyawa dan garam selama 7 hari. 3. Baca Tawasul: 1. seterusnya setelah baca fatihah pada rekaat ke 2 maka baca surat Al-Ikhlas sebanyak 40x. Terlebih dahulu kita diharuskan mandi junub untuk membuang hadas besar dari tubuh sehingga dalam melaksanakan pengamalannya bers lahir. barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak 21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah.wa utsman. kemudian t atlah pada hukum allah. n . . penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. Hri terakhir malamnya tidak boleh tidur dan bukanya kenduri dengan selametan ayam putih di ingkung da nasi gurih/nasi lemak.nau¶uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi.wa umaaro. bismillaahirrohmanirrohim alhamd«dst. janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya. Setelah sholat maghrib maka sholatlah 2 rakaat dengan sholat taubat dilanjutkan sholat 2 rekaat dengan sholat hajat.

insyaAllah anda akan di segera di sayang dan di cintai oleh wanita atau lelaki yang di maksudkan. Dan biasanya 3x shalat Demikian dan semoga bermanfaat amin.... wallahu a¶lam... .chie2 mau nanya nih..di sana terdapat ayat 15 (artinya ada kumpulan 15 ayat al-quran). Dan lakukan selama 7x sholat fardhu. dan setiap bait kalimat dipergunakan sesuai dengan keperluannya. Adapun amalannya : Walau ana qur'aanan suyi'rat bihil jibaalu alu quth thi'at bihil ardhu aw kullima bihil maut ballilahil amru jamii'a Sebut nama yang dituju sebanyak 3x Sebut apa yang diinginkan Amalan bacaan ini sebanyak 7x setiap selesai shalat fardhu.. ayat yang ke 3 dimana dapat ditujukan untuk menggerakkan hati orang yang dituju Syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengamal ayat ini adalah harus melakukan shalat wajib/5 waktu. assalamualaikum.kemarin chie2 baca di majmu' syarif.com/thread-36841.Selesai puasa setiap bakda solat 5 waktu ayat 15 dibaca 7x.di salah satu ayat 15 yang berbunyi wa lau anna qur-aanan suyyirat bihil jibaalu au quththi'at bihil ardlu au kullima bihil mautaa bal lillaahil amru jamii-'an artinya: "dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung2 dapat di goncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang2 yang sudah mati dapat berbicara (tentu Al_Qur'an itulah dia) sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah" faedahnya: bacalah ayat tersebut di atas sebanyak tujuh kali dan sebutkan nama orang yang di maksudkan. http://www.forumbebas.html Ilmu pengasihan ini diambil dari ayat 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful