P. 1
Pengenalan kepada Budaya

Pengenalan kepada Budaya

|Views: 304|Likes:
Published by Malini Munusamy

More info:

Published by: Malini Munusamy on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

PENJELASAN KONSEP KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA

Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3,1996,m/s:180 budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan).Setiap etnik membawa sosio -budaya yang berbeza yang diwarisi dari nenek - moyang yang terdahulu. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula, kebudayaan ialah keseluruhan pengert ian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta struktur ± struktur kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri ± ciri khas sesebuah masyarakat. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Taylor. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang ± undang, adat resam dan lain ± lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir. Kebudayaan meliputi hasil hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masy arakat yang lain, namun beberapa aspek yang sama didapati wujud dalam kalangan semua masyarakat seperti bahasa, objek-objek kebendaan, amalan agama, sistem kekeluargaan, nilai kesenian dan lain -lain. Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat.

MASYARAKAT MELAYU

Definisi Melayu

Pemerintah Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam, dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. Tetapi dari segi definisi budaya, Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantara), iaitu penduduk serumpun tidak kira agama, bahasa, dan adat istiadat masing -masing. Di Malaysia, penduduk pribumi dari keturunan Minang, Jawa, Aceh, Bugis, Mandailing dan lain-lain yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat istiadat Melayu. Orang bukan pribumi yang berkawin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. Sebagian besar daripada penduduk Melayu (kurang lebih 65%) tinggal di kawasan desa, di kampung-kampung. Pada masa dulu, sebuah kampung Melayu merupakan satu unit politik, satu unit ekonomi, satu unit genealogi, dan satu unit keagamaan. Kini, kewujudan kampung Melayu tidak sepenuhnya memenuhi keempat-empat ciri di atas.

Sistem ekonomi

Orang Melayu yang tinggal di desa, menjalankan aktiviti pertanian dan menangkap ikan. Aktiviti pertanian termasuk mengusahakan tanaman padi, karet, kelapa sawit, kelapa, dan tanaman campuran (mixed farming). Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakannya bekerja di sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan lain -lain. Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu perkotaan relatif masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk bukan pribumi, terutamanya orang Tionghoa. Tetapi kini telah ramai orang Melayu yang telah berjaya dalam bidang perniagaan dan menjadi ahli korporat. Ramai yang tinggal di bandar -bandar besar dan mampu memiliki kereta mewah dan rumah banglo. Selain itu itu jug a, ramai orang Melayu yang mempunyai pendidikan yang tinggi,

Sistem politik

Sistem politik Melayu adalah musyawarah, musyawarah dijalankan didalam lumbung yang dipimpin oleh ketua atau pemangku adat setempat. Lumbung disini bukan hanya tempat penyimpanan padi atau hasil bumi, ia berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan segala aset masyarakat setempat. Musyawarah yang dijalankan biasanya membahas mengenai pengelolaan sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat. Suku melayu telah mengenal sistem politik yang egaliter dan mengakar kepada budayanya. Ini menunjukkan suku melayu mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, sikap tolong -menolong dan kesetiakawanan sosial sebagai suatu permufakatan. Musyawarah juga merupakan sarana dimana rakyat dapat diposisikan untuk membangun aturan-aturan dasar dalam kehidupannya Sistem musyawarah ini lama kelamaan hilang diakibatkan hancurnya sistem tanah adat melalui culture stelsel yang dilakukan oleh kaum penjajah.

ghazal. hadrah. Dalam pemerintahan Malaysia. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan diamalkan. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Melalui ³principle of co -existence´ ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Permainan tradisi seperti gasing. seni hias. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. nyanyian. persembahan pentas seperti makyong. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu perbomohan Melayu (pengobatan tradisional). sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabu ngan pelbagai unsur tempatan dan luar. dan dalam beberapa upacara adat. Dalam masyarakat Melayu seni dapat dibahagika kepada dua: seni persembahan (tarian. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam dise suaikan dengan unsur Islam. dan Barat ke Alam Melayu. Adat istiadat Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur lokal dan unsur luar selaras dengan kedatangan pengaruh Hindu. juga termasuk dalam kategori seni persembahan. Namun demikian. anyaman). congkak.Agama dan kepercayaan Orang Melayu beragama Islam. seni bina. . kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir. pertukangan tangan. wau. Islam. tenunan. wayang kulit.

Semasa penjajahan.Sistem kekeluargaan dan perkawinan Dari segi kekeluargaan. Orang Melayu melakukan perkawinan monogami dan poligami. Kewujudan kelas menengah Melayu di Malaysia adalah melalui saluran pendidikan. masyarakat Melayu dibagikan kepada dua kelompok iaitu yang mengamalkan sistem kekeluargaan dwisisi (bilateral) dan yang mengamalkan sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal system). Pendidikan sekular hanya dikembangkan selepas merdeka. Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut agama Islam. Perkawinan campur juga wujud pada masa itu. orang Melayu mendapat pendidikan agama. maka sistem kekeluargaan Melayu itu banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam. eksogami juga \diamalkan.. Kini. dan lebih berpusat di daerah perkotaan. Ia juga merupakan bahasa rasmi di Indonesia. pendidikan sekular menjadi saluran mobili ti sosial yang utama di kalangan orang Melayu. . enggang sama enggang). Pendidikan Sebelum penjajahan. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di semua institusi pengajian awam di Malaysia. Bentuk perka winan endogami (pipit sama pipit. Bahasa Melayu yang men jadi lingua franca penduduk Dunia Melayu (Nusantara) . peluang pendidikan sekular adalah terbatas. Semua perkawinan Melayu dijalankan mengikut peraturan dan undang -undang perkawinan Islam (Mazhab Shafie).

Kantonis dan juga Mandari n.MASYARAKAT CINA Kumpulan etnik kedua terbesar. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. yang mana kaum Cina merangkumi 25 peratus populasi. Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang ke negara ini pada kurun ke -19. Adat resam dan pantang larang ini diamalkan secara berbeza-beza mengikut kaum-kaum tertentu dalam masyarakat Cina. ADAT RESAM ORANG CINA Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik. Anak perempuan hanya menjadi milik ibu bapa buat . Dalam pelbagai perkara. perkahwinan dan kematian. Mereka mengamalkan penggunaan tiga bahasa yang berbeza mengikut tempat tinggal masyarakat cina iaitu Hokkien. Pelbagai adat resam dan pantang larang tertentu diamalkan oleh masyarakat Cina dalam aspek ini dan ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung dan selepas lahir. Mereka terkenal kerana kuat bekerja dan pandai berniaga. kecacatan atau kematian. namun apa yang diterangkan seperti berikut merangkumi adat resam masyarakat Cina secara keseluruhannya. Dalam masyarakat Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suami. Kehidupan seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal hal kelahiran. Pelbagai bentuk ada t resam dan pantang larang diamalkan oleh wanita masyarakat Cina semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran. Wanita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan kawalan ketat di dalam setiap tindak -tanduk dan kegiatan seharian mereka. Ini kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang.

Ini adalah untuk mengelakkan perasaan kecewa bila harapan tidak tercapai. Ini bertujuan menghindari bayi dari terkena badi. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi masuk angin. maka masyarakat Cina melihat bentuk perut wanita yang hamil. Ini bertujuan untuk mengelakkan perut bayi dimasuki angin dan untuk mengeringkan tali pusat. Selain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok perut mereka kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai sifat yang manja. Jika perut ibu agak bulat. Pusat bayi yang tenggelam ke dalam adalah petanda bagi masyarakat Cina. mereka dianggap menjadi milik keluarga suaminya. Di samping itu mereka juga digalakkan bekerja bagi memudahkan proses bersalin. Anak tersebut dipercayai akan menjalani kehidupan yang senang pada masa depan. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk fi zikalnya oleh orangorang tua. Untuk menentukan sam ada kandungan itu lelaki atau perempuan. Pusat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain pada perutnya. Wanita hamil juga perlu mengawal tingkah laku seperti tidak mengeluar kan kata-kata kesat dan dilarang memukul binatang. terutama apa bila kandungan berusia empat bulan ke atas. bayi yang di kandung adalah perempuan dan sebaliknya lelaki jika perut kelihatan tajam. Sewaktu mengandung sebarang konflik atau perselisihan perlu dihindari supaya kandungan tidak mengalami sebarang gangguan. Dari segi penjagaan makanan. Terdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung.sementara waktu sahaja dan apabila berkahwin. Memberi nama kepada bayi yang belum lahir semasa mengandung juga adalah antara pantang larang dalam masyarakat Cina. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal sebagai bakal . Wanita-wanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selama empat puluh hari. wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makanan yang ³tajam´ seperti nenas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyak kerana ditakuti bayi akan menjadi besar dan ini akan membuatkan ibu sukar untuk bersalin. Manakala pusat yang tersembul dikaitkan dengan hidup yang kurang baik. Antaranya mereka tidak dibenarkan melakukan kerja -kerja seperti memaku kerana dikhuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan.

· Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang kekayaan. Seperti masyarakat Melayu. Sistem nama yang baik perlu mengambil kira makna . sam ada akan ditimpa kecelakaan atau mendapat kesejahteraan. Kegag alan memberikan nama yang baik juga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. api. Nama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. Kerumitan orang Cina memilih nama . kemudiannya digoreng.menjalani kehidupan yang kaya. Masakan panas dan pedas ini dipercayai dapat mengeluarkan angin daripada badan wanita yang bersalin di samping menguatkan semula tenaga. Nama mestilah mempunyai lima unsur iaitu emas. masyarakat Cina menggunakan sejenis arak yang dibuat daripada beras yang diperam dalam masakan mereka. Patah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik -beradik dan sanak-saudara. kemewahan dan kesejahteraan. halia dan lada. unsur Yin dan Yang serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. Dari segi pemakanan. Terdapat lima aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir. air. bayi akan menjadi nakal dan tidak mendengar kata. Arak tersebut dimasukkan bersama-sama ayam. masyarakat Cina juga turut mengadakan kenduri iaitu apabila bayi mencapai umur sebulan. Nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yang terhasil tidak bertentangan dan seelok-eloknya sepadan. Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untu k ibu-ibu. Masyarakat Cina mempercayai sekiranya terdapat lebih daripada satu pusar di atas kepala. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai merah kemudiannya diberikan kepada saudara -mara yang terdekat. Bunyi nama mestilah sedap didengar. tanah dan kayu serta saling melengkapi. Oleh yang demikian. Nama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur Yin dan Yang yang sama berat. nama seseorang bayi harus disusun secara seimbang yang mengandungi unsur Yin dan Yang.

khususnya bagi mereka yang masih terikat dengan adat yang terpaksa merujuk kepada kitab -kitab tertentu.yang sesuai untuk seseorang bayi kadangkala menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama. .

Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. . ADAT RESAM ORANG INDIA Mereka menyapa dengan sebutan "vanakam" dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. Penjagaan anak perempuan amat diberi perhatian. Masyarakat India terdiri d aripada pelbagai suku kaum. elok digunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. kaum India merangkumi 10 peratus populasi. Keluarga amat penting dalam masyar akat Tamil. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. masyarakat India juga kaya dengan ciri -ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. perniagaan atau sebagainya . makanan pedas dan pakaian sari yang mewah. "Ibu adalah umpama Tuhan" dan anak perempuan pun dipanggil "amma" seperti seorang ibu. Kebanyakan berasal daripada pendatang dari Selatan India yang berbahasa Tamil. justeru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum.MASYARAKAT INDIA Kumpulan etnik terkecil antara tiga kumpulan etnik utama di negara ini. Seperti masyarakat lain. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah paling dihormati yang dianggap mulia. Mereka datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. luar daripada sistem kasta yang diamalkan di India. kerja. Tetamu sentiasa dijamu minuman atau makanan dan mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. yang datang ke Malaysia sewaktu zaman penjajahan British dahulu. Kebanyakan beragama Hindu. Jika menerima sesuatu. mereka turut membawa budaya mereka yang unik serta pembinaan kuil.

buah buahan. Masa amat penting bagi segala acara dan upacara untuk mengel akkan berlakunya mala petaka ataupun nasib buruk. Wanita hamil tersebut akan dipakaikan sebentuk gelang tangan baru yang dikenali sebagai Suulkaappu. Upacara ini juga dikenali sebagai mutugu niir (kulittal). Setelah anak dilahirkan. air mawar dan bun ga-bungaan. serbuk kumkum. Adat Valaikaappu dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia tujuh hingga sembilan bulan. sikat dan cermin serta pelbagai manisan. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan tersebut. Pada hari upacara dilakukan. gelang tangan. sirih pinang. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. gelang tangan emas tersebut akan dileburkan untuk dibuat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikan pada hari pemberian nama. Hadiah di dalam dulang ini akan diletak di ruang tamu dan se terusnya upacara memandikan wanita hamil tersebut diadakan. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seor ang ketua agama. pancalogam dan emas mengikut kemampuan masing-masing. air kelapa muda. Suul bermaksud `kandungan ibu´ dan Kaappu pula bermaksud 'perlindungan'. Wanita hamil tersebut didudukkan di bilik mandi dan dimandikan dengan air seperti air susu. Setelah mandi. Oleh itu proses perkahwinan ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta reaksi pasangan berkahwin. Hadiah ini termasuk barang kemas. Gelang ini dipakai bertujuan untuk melindungi bayi di dalam kandungan daripada kesukaran semasa bersalin. air kunyit. wanita hamil tersebut akan dihias seperti pengantin dan seterusnya akan dikalungkan dengan kalungan bunga oleh suaminya. hadiah kepada wanita hamil tersebut yang dikenali sebagai ciir diatu r ke dalam dulang yang mempunyai bilangan ganjil. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau matahari akan naik. sari. kunyit. Seterusnya lampu minyak kuttu vilakku dihidupkan sebagai memohon restu Tuhan dan sebagai .Seorang suami pula adalah "Tuhan bagi isterinya" dan mesti sentiasa dihormati. Wanita hamil tersebut dipakaikan dengan sari perkahwinan atau sari baru yang dibeli oleh ibu bapanya dan did udukkan di ruang tamu.Gelang tangan yang dipakaikan dalam upacara ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu gelang kaca.

minyak lenga dan mambu juga kadangkala digunakan. Selama 16 hari selepas lahir keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. Kelahiran seorang bayi adalah acara penting keluarga dan masyarakat. bayi itu dibawa ke kuil dan upacara diadakan dengan doa selamat. kelima. Nama seorang anak didapati dari almanak Hindu mengikut bintang dan hari kelahirannya. ketujuh dan sebag ainya iaitu pada bilangan hari ganjil. Madu pula dikatakan dapat melembutkan lidah bayi dan memudahkan bayi bertutur. Kegunaan minyak ini dipercayai boleh membawa kecantikan dan supaya bayi tidak diserang sebarang penyakit. bayi itu dipangku oleh orang tua satu persatu sambil menyanyikan doa agama oleh kaum wanita. air gula juga boleh digunakan. Di samping madu. Pada hari ke 16 upacara penting diadakan untuk mena makan anak. Bayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi pada lidahnya. Pada hari ke 30. Rumah akan dihiasi cantik. saudara mara yang hadir akan memberinya gelang untuk dipakaikan sebagai tanda selamat.memulakan upacara. Bintang bayi ini akan menentukan mental. Minyak savvennai yang merupakan campuran minyak bijan. Selepas itu. Ketika menamakan. kuih muih. fizikal dan rohani bayi sehingga dewasa. Berbagai makanan juga disediakan khas bagi wanita hamil tersebut seperti pelbagai jenis nasi. Semua saudara mara dimaklumkan apabila lahir seorang bayi. buah -buahan dan bung a-bungaan. Bayi yang dilahirkan di hospital akan dibawa pulang ke rumah pada hari ketiga. Sebelum bayi . Waktu kelahiran adalah penting bagi masyarakat India di mana ia akan dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanak Hindu. Seorang ketua agama akan ditanyakan untuk mencari nama bertuah itu mengikut aksara bintangnya. buaian dihiasi dan jiran -jiran dijemput bersama meraikannya. Setitik minyak bijan yang dicampur dengan sedikit susu ibu dan disapu ke mulut bayi akan bertindak menjadi pelawas dalam sistem penghadaman dan membantu tumbesaran bayi tersebut.

isi dulang aalati dibuang. Mandian ini dilakukan dengan menyiram ke seluruh badan bayi dengan menggunakan air suam yang kadangkala dicampur dengan bahan bahan herba. arang. Ketika bayi dimandikan. Akhir sekali bayi akan dibedung dengan kain bertujuan untuk meluruskan anggota badan bayi. minyak bijan. Bagi ibu yang bersalin normal. . si ibu akan mandi selang sehari selepas bersalin. sirih dan kapur barus yang dinyalakan diangkat dan diputar tiga kali mengikut arah jam dan juga lawan jam. dulang yang mengandungi serbuk kunyit. Setelah ibu dan anak masuk ke dalam rumah. Ia bertujuan untuk mengelakkan bala atau sebarang malapetaka dari pada berlaku. Bagi tujuan kecantikan. Setelah itu bayi diasapkan dengan asap kemenyan. Ia bertujuan untuk mengelak penyakit sawan atau kuning. urutan perlahan dilakuka n pada tubuh bayi dan tulang belakang bayi supaya tidak bengkok. Susu juga digunakan sebagai bahan utama untuk melembutkan kulit bayi. ibu yang baru bersalin tidak dibenarkan mandi selama dua minggu atas sebab -sebab kesihatan akibat fizikal ibu yang lemah kerana pembedahan dan kesan kelahiran. kas -kas dan kacang hijau yang ditumbuk digunakan sebagai pembersih badan b ayi bertujuan untuk mengelakkan penyakit kulit dan melicinkan kulit bayi. orang luar dilarang melawat mereka kecuali untuk tujuan perubatan. kening dan telinga turut diurut. Bagi dua minggu pertama. Seterusnya para cumanggali akan mencelupkan ibu jarinya ke dalam dulang tersebut dan mencalitkan ke dahi ibu dan anak. Bagi upacara aalati ini.dibawa masuk ke rumah upacara aalati dilakukan. mereka diasingkan dari ahli keluarga yang lain di sebuah bilik khas yang sentiasa dijaga kebersihannya. kapur sirih yang dicairkan. Dulang juga dilambai sebanyak tiga kali. dan disapu dengan bedak yang diperbuat dari tepung beras supaya tidak dihinggapi ruam. hidung. Selesai dimandikan. Apabila bayi dan ibu kembali ke rumah. bayi ditonggengkan dengan mengangkat kedua belah kaki sambil menepuk bahagian punggung untuk mengeluarkan kahak. Beberapa bahan seperti serbuk kunyit. Bayi pula kebiasaanya dimandikan pada waktu petang oleh seorang wanita yang berpengalaman. Jika proses bersalin secara pembedahan.

Ia dilakukan dengan memasukkan bayi ke dalam buaian dan dikendalikan oleh ahli keluarga yang tertua yang arif tentang agama dan perkara yan g berkaitan dengan dewa-dewa.Upacara penting dalam masyarakat India ialah amalan mendodoi. nenek moyang serta yang berkaitan dengan agama Hindu juga dipilih bagi bayi tersebut kerana nama yang dipilih ini akan mempengaruhi perwatakannya kelak. Ia bertujuan agar bayi tersebut menjadi seorang yang berguna. Nama-nama yang dipilih lazimnya berdasarkan almanak dengan mengikut tarikh kelahiran bayi. . Upacara ini juga dikenali sebagai µtaalaattu¶ bermaksud penggoyangan lidah. Sebaik sahaja bayi berusia enam belas hari. upacara pemberian nama dilakukan. Namun amalan ini semakin berkurangan dilakukan dan han ya diamalkan oleh generasi tua sahaja. Nama -nama tokoh sejarawan. Upacara dimulakan dengan ucapan µaaraaro aariraro¶ atau cerita -cerita nasihat.

Mereka memanggil diri mereka sebagai "Baba" atau "Peranakan" kerana kebudayaan mereka. Senoi dan Proto -Melayu. Penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosio -budaya di persekitaran mereka di zaman silam. khususnya di negeri Melaka. Setiap kumpulan dan kumpulan etnik kecil mempunyai bahasa dan budaya tersendiri.ORANG ASLI Orang Asli adalah tema yang digunakan untuk kumpulan etnik pribumi yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Senoi di pertengahan dan Proto -Melayu di selatan. Tanah Melayu (kini sebahagian Malaysia). iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum -kaum Cina dan Melayu. peladang dan ada yang kerap berpindah -randah. Mereka dibahagi kepada tiga kumpulan utama: Negrito. mempunyai unsur unsur pengaruh kebudayaan Melayu. yang berasal daripada warisan tradisi Cina. BABA DAN NYONYA Baba dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang terdapat di Negeri-negeri Selat. . Kumpulan Negrito biasanya tinggal di utara. adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai "Baba". Ada yang menjadi nelayan.

India dan suku -suku kaum tempatan di Malaysia. Lahad Datu dan Kudat. Bahasa orang Bajau dikenali sebagai sinama. Berdasarkan kajian awal oleh Badan Galak Pusaka sekurang kurangnya terdapat 26 sub bahasa Bajau atau Sinama. Kata sinama adalah kata terbitan daripada kata akar Sama dengan menerima sisipan -in. bangsa Bajau juga turut mewarganegarai negara -negara seperti Indonesia. Selain di Malaysia.SUKU BAJAU Suku kaum Bajau banyak terdapat di negeri Sabah. Sesuai dengan perkembangan masa kini.sehingga membentuk sinama yang bermaksud bahasa kepunyaan bangsa Sama. Suku kaum Bajau adalah antara penduduk asal kepulauan Borneo sejak berabad -abad lamanya. Kini masyarakat Bajau telah ramai menetap di Semenanjung Malaysia. Juga didapati bahawa suku kaum Bajau adalah bangsa Melayu yang sebenar (Melayu Asli). . Suku kaum Bajau menganut agama Islam dan sangat menekankan hubungan kekeluargaan dan "le'od" iaitu kelompok sedaerah. kini ramai masyarakat Bajau mengahwini bangsa -bangsa lain termasuk Cina. dengan kepadatan tertinggi di Semporna. Suku kaum Bajau sebenarnya bukanlah merupakan satu suku tetapi ia merupakan s atu bangsa yang lebih besar. Arab. Suku kaum Bajau mendiami kawasan pesisir pantai dari Tawau hingga ke Labuan. atau sejak kewujudan bangsa Melayu di Nusantara kerana suku kaum Bajau adalah serpihan Melayu gelombang kedua yang datang ke Nusantara . Filipina dan Brunei.

pantai timur Kudat . Pitas. Dayak Dusun. Suku kaum Momogun Rungus mendiami kawasan pesisir pantai barat Kudat. Dayak Laut. Pada hari ini kira-Kira 79% suku kaum Momogun Rungus menganut agama Kristian. dengan kepadatan tertinggi di kawasan Kudat. Kata Momogun adalah kata terbitan daripada kata akar "pogun" dengan menyambungkan sebutan -mom. Suku kaum Momogun Rungus sangat menekankan adat -adat nenek moyang.sehingga membentuk kata "momogun" yang bermaksud "pemilik tanah". Perkataan ini terhasil dari doktrin agama tradisi bangsa Momogun Rungus iaitu Agama Labus. Momogun Rungus. Momogun Laut atau Dusun Laut. "Agama Labus" terhasil dari 2 perkataan dari bahasa Momogun Rungus iaitu "AGAMA" dan "LABUS". Pitas hingga ke Beluran dan juga kepulauan sekitar Kudat. Teluk Marudu. 20% adalah penganut Agama Labus (Lzabvus) iaitu agama nenek moyang Momogun Rungus dan kira -kira 1% Momogun Rungus beragama Islam hasil perkawinan campur. hukum-hukum agama labus serta hubungan kekeluargaan. Bahasa Momogun Rungus dikenali sebagai Boros Momogun atau Bahasa Rungus. Paitan. Kota Marudu.Agama Labus bermakna "satu set atau satu himpunan Hukum-Hukum. Suku Rungus juga dikenali sebagai Momogun.SUKU MOMUGUN RUNGUS Rungus juga di kenali sebagai Dusun Laut atau Dayak Dusun. Melobong Rungus. amalan-amalan dan peraturanperaturan moral dari bangsa Momogun Rungus yang mampu mengelakkan atau mengeluarkan masyarakat mereka dari hukuman-hukuman Kinoringan iaitu Tuhan bangsa Momogun Rungus". Rungus merupakan nama nenek moyang mereka yang di kenali sebagai Aki Rungsud. Suku kaum Rungus merupakan penduduk terbesar di kawasan utara Sabah. Telupid. Kinabatangan dan Beluran. . Suku k aum Rungus adalah penduduk asli kepulauan Borneo sejak berabad -abad lamanya. Aki Rungsud adalah tokoh bangsa Momogun Rungus yang telah membuka Teluk Bandau sebagai Pusat Perdagangan Sistem Barter pada zaman lampau.

Ini berikutan berdasarkan kesamaan dari segi bahasa. . dan dihomati.000 iaitu 30% daripada jumlah penduduk Sarawak. pandangan alam serta segi etnologinya Selain di Malaysia.Suku kaum Momogun Rungus sebenarnya bukanlah merupakan satu suku tetapi ia merupakan satu bangsa yang lebih besar. Bangsa Momogun merupakan penduduk asli kepulauan Borneo iaitu kepulauan ketiga terb esar di dunia. Perayaan penting yang disambut oleh suku Iban adalah Hari Gawai Dayak yang dijalankan antara hari pertama dan kedua pada bulan Jun. kepercayaan. seni. Sungai Skrang. dan Sungai Rajang. Orang Iban biasanya menduduki di lembah Sungai Saribas. Tarian Ngajat ditarikan dalam sambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran dalam kehasilan menuai padi sepanjang tahun ini. Ia diwarisi secara turun -temurun. SUKU IBAN Suku kaum Iban dahulu dikenali sebagai dayak laut dan dengan jumlah sebanyak 576. gong. bernilai. dan tempayan yang dipanggil tajau. Sungai Batang Lupar. Biasanya. bangsa Momogun juga turut di temui di negara negara jiran seperti Indonesia dan Brunei. kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak. Tradisi orang Iban adalah menyimpan pasu. dianggap suci.

sementara etnik Dusun tinggal di kawasan pergunungan. Seperti kebanyakan kaum pribumi di Sabah. Ia dibina tinggi. . mereka menduduki kawasan pedalaman di utara Borneo. Murut merangkumi 3% populasi penduduk negeri ini. sambil memburu menggunakan sumpitan dan menangkap ikan. Sewaktu zaman pemburuan kepala. Bagaimanapun. Secara tradisi. pakaian tradisi mereka turut dihiasi dengan hasil sen i manik yang menarik. Kadazan dan Dusun mereka digabungkan bersama kerana berkongsi bahasa dan budaya yang serupa. bezanya etnik Kadazan tinggal di kawasan lembah dan secara tradisi terlibat dalam penanaman p adi. Baruk adalah sebuah rumah bulat yang dahulu kala menjadi tempat bagi pemuda Bidayuh mengawal kampung mereka. Ada yang merupakan peladang. KADAZAN DUSUN Kumpulan etnik terbesar Sabah.SUKU BIDAYUH Kaum Bidayuh Sarawak terkenal kerana keramahan budaya mereka. 5 meter dari tanah dan berfungsi memantau pergerakan dari pelbagai arah. mereka menanam padi huma dan ubi kayu. Mereka juga terkenal untuk minuman tuak (arak beras ). hasil pemburuan tersebut diletakkan di dalam sebuah µbaruk¶. SUKU MURUT Kaum etnik ketiga terbesar di Sabah. Kini. Asalnya mereka mengamalkan ajaran animisme dan kini ramai yang telah memeluk agama Kristian. kira -kira 1. selain menjadikan kawasan pergunungan sebagai tempat kediaman. Kadazan Dusun membentuk 30 peratus populasi negeri itu. dan pemburu. Terdiri daripada dua kaum. Mereka juga adalah antara etnik Sabah terakhir untuk membuang amalan memburu kepala.

1985:114 ). masyarakat heterogenus di bandar akan terus terikat dan bergantung antara satu sama lain sehingga membentuk sentimen komunal. Amalan-amalan budaya dalam . pendidikan telah meyampaikan pelbagai ilmu dan menanamkan pelbagai nilai dan kemahiran hidup seperti yang terkandung dalam kurikulum pendidikan. Oleh kerana proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Kepelbagaian kebudayaan haruslah diketengahkan secara meluas dalam pendidikan oleh guru kerana berdasarkan identiti penduduk ia membentuk jati diri sesebuah masyarakat setempat. setiap guru haruslah mempunyai kesedaran tentang kepe ntingan kepelbagaian budaya. Keperluan terhadap pendidikan kepelbagaian kebudayaan menjadi lebih ketara kepada negara yang berjaya mencapai kemerdekaan setelah dibelenggu oleh kuasa imperialis.PENGHURAIAN KEPENTINGAN KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA KEPADA GURU Menurut Wirth (1938). Oleh itu. di samping menggalakkan pengembangan ilmu yang boleh menggiatkan lagi daya cipta bagi memperkayakan budaya bangsa berkenaan (Asiah Abu Samah. iaitu menjadikan trait -trait budaya yang pelbagai sebagai dasarnya. Sementara itu. Pendidikan dilihat sebagai satu -satunya agen dan proses yang menyambung dan mengekalkan pewarisan budaya. kemunculan elemen hegemoni atau superior antara budaya yang berada dalam lingkungan masa dan ruang yang sama boleh dibendung bagi mengelakkan konflik yang lebih rumit. Sehubungan itu. Menerusi peranan ini. Penerapan kepelbagaian budaya dalam pendidikan adalah sebagai pelengkap kepada sistem pendidikan dengan memberi penekanan terhadap prisip saling memahami dan menghormati antara kaum. kepentingan kebendaan dan kontraktual. atas persamaan hasrat. dalam membinc angkan perancangan dan pelaksanaan dasar pendidikan di negara ini pendekatan yang harus dibangunkan ialah pendekatan budaya. maka masyarakat yang berbeza budaya dapat dipadukan menerusi proses pendidikan. etnik dan sub budaya. Pendidikan merupakan salah satu agen pewarisan budaya.

keperluan. Pada masa yang sama. maka pola dan tahap inte raksi sosial serta kefahaman budaya antara pelajar sekolah perlu diteliti dan diperkemaskan.pendidikan pada tahap ini bukan sahaja dari perkembangan dalaman budaya sendiri bahkan juga hasil penyerapan unsur -unsur budaya asing. Para pelajar akan bersatu padu aktiviti untuk yang menyelesaikan masalah atau untuk menjalankan diberikan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan pelajar serta kemahiran yang hendak disampaikan. isi pelajaran. tidak ada sebarang kelompok pelajar merasakan diri mereka tersisih di bilik darjah atau pun sekolah. Penerimaan dan penggunaan prinsip kepelbagaian kebudayaan dalam proses pendidikan di sekolah pada hari ini ternyata amat diperlukan. Pendedehan ini akan mewujudkan perpaduan di antara pelajar yang terdiri daripada berbilang bukan dan kaum dan berbeza latar belakang . fungsi guru dan bahan pengajaran yang digunakan dalam memberikan pendedahan mengenai prinsip kepelbagaian budaya juga perlu diberikan perhatia n sewajarnya. Penerapan amalan silang budaya dalam sistem pendidikan negara khasnya dalam proses p&p dan persekitaran bilik darj ah.Jika pelajar tidak berasa diri mereka tersisih mereka akan bergaul dengan pelajar lain dengan mesra. bahan pengajaran. tajuk. Kedua-dua aspek berkenaan perlu dirancang dengan teliti kerana guru perlu menentukan bentuk -bentuk sosiobudaya yang hendak diterapkan melalui bahan -bahan pengajaran yang digunakan. Makan pendidikan yang member pendedahan tantang budaya akan membantu generasi murid merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Proses perancangan ini akan melibatkan perkara -perkara seperti mengenal pasti latar belakang diri. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menekankan pembinaan negara bangsa Malaysia. Pembahagian kumpulan heterogeous sahaja mewujudkan interaksi di antara pelajar berlaianan jantina berlaianan pencapaian akademik malah ia juga akan membantu pelajar untu k mengenali budaya dan sesuatu adat .Dengan ini . guru perlu menentukan objektif pengajaran. Seterusnya. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai Keberkesanan kurikulum yang sedia ada dalam meningkatkan tahap pemahaman pelajar sekolah terhadap ciri -ciri dan amalan budaya yang pelbagai di .

Justeru. Maka guru haruslah mempunyai kesedaran tentang ini dalam menyampaikan konsep kebudayaan dalam pendidikan. budaya yang dimilki juga adalah majmuk.negara ini demi mencapai perpaduan yang lebih jitu. Perlu disedarai bahawa dalam situasi masyarakat majmuk. penelitian terhadap perkembangan dan fenomena sosial di sekolah amat penting bagi menentukan hala tuju dan perancangan dasar yang lebih praktikal. dengan adanya saling faham dan celik budaya. Guru dapat menjalinkan hubungan mesra dengan murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. pemahaman umum terhadap kefahaman dan penerimaan pelbag ai ciri budaya asing di negara ini akan dapat . falsafah dan kurikulum pendidikan nasional. Penglibatan murid -murid dalam sesuatu aktiviti di dalam pengajaran dan pembelajaran guru dapat memupuk semangat belajar di kalangan murid -murid di dalam kelas. Pada masa yang sama. Keupayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menghadapi survival heterogeniti masyarakat d an pelajar di negara ini. Selain itu . kemasukan nilai dan budaya ya ng pelbagai dari luar lingkungan masyarakat majmuk pada hari ini menjadikan kesedaran dan fahaman terhadap kepelbagaian budaya ini lebih penting. dan pendidikan.Dengan ini. Secara kesimpulannya. bahan pengajaran termasuk buku -buku teks perlu lebih berupaya menonjolkan dengan tepat pola budaya yang heterogenous di negara ini. satu landasan ke arah pembentukan masyarakat majmuk yang bersatu dan saling menghormati akan tercapai. kefahaman dan kesedaran terhadap kepentingan kebudayaan kebangsaan akan dapat diterapkan dalam sistem. guru dapat mengeratkan hubungan silatulrahim antara murid-murid di dalam kelas. Tanpa kesefahaman dan toleransi. Selain itu. Guru -guru harus menggunakan kebijaksanaan dalam menjayakan kurikulum agar t idak memaksa atau mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam pengajaran kerana nilai serta kepercayaan masyarakat akan berkembang. Dengan memperkasakan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat majmuk. generasi muda akan menjadi terasing dan terpinggir dalam kepelbagaian nilai d an budaya tersebut. berubah mengikut masa. tempat. Sebaliknya. guru juga dapat melibatkan semua murid -murid dalam sesuatu aktiviti tanpa mengira kaum.

Ini amat sesuai dalam konteks kedudukan negara ini yang mempunyai suku kaum dan latar belakang budaya yang rencam. .ditingkatkan dan menjadi lebih signifikan.

Implikasi kepelbagaian sosio-budaya ini dapat dilihat melalui peranan murid.PERBINCANGAN MENGENAI IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA KEPADA SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA  Kepelbagaian sosio-budaya dalam system masyarakat majmuk di negara kita akan memberikan kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran se cara khasnya. peranan murid peranan guru peranan sekolah kurikulum tersirat IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA . peranan guru . peranan sekolah dankurikulum.

Pengendalian kelas sosial mampu menangani masal ah kelompok yang menyebabkan jurang perkauman. guru boleh merancang aktiviti yang boleh disertai oleh semua murid. merumuskan hasil . Ini adalah keran isu sensitivity perkauman ini akan menimbulkan konflik dalam diri murid dimana ia akan meminbulkan perasaan benci dan rasisme. guru perlulah menolong murid memahami dan membentuk nilai. Kelima jika guru peka terhadap kepelbagaian sosiobudaya. Pertama guru perlulah menjalankan tugas dengan profesional dan berdedikasi. Keempat guru juga perlulah menepati masa dan menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap murid dan tidak harus menye ntuh sensitiviti perkauman dan kepercayaan. Seorang guru perlu arif tetang keupayaan. tahap tahap perkemban gan muridnya.ini adalah penting bagi mengelakkan sikap bias dan pilih kasih terhadap kaum sendiri.Peranan Guru Peranan guru amat penting dalam dalam memberi kesan kepada kepelbagaian sosio budaya. Contohnya anak seorang doktor dengan anak seorang buruh tidak boleh berada dalam saru kumpulan. Kedua guru juga perlulah memastikan perbezaan kelas sosial perlu ditangani sebaik mungkin supaya murid tidak berasa dipinggirkan. Ini bermaksud guru tidak mengelompokkan murid mengikut kelas sosial mereka. Ketiga. sikap dan tingkah laku yang sesuai untuk mengembang potensi secara optimum. Ini adalah kerana pemahaman tentang keupayaan murid dapat membantu guru memilih kaedah pengajaran yang sesuai.

pembelajaran dengan kaedah yang menarik. Dalam masa yang sama. Guru juga perlulah mencatat kemajuan dan kelemahan dalam setiap pengajaran serta mencari peluang untuk pengubahsuaian ke arah yang lebih baik . Oleh kerana pendidikan merupakan faktor utama untuk mencapai misi nasional.ini adalah kerana guru adalah sumber utama pengetahuan serta sebagai pemudahcara dalam pengajaran dan pembelajaran. guru adalah agen perubahan dan sumber inspirasi murid. . Ini adalah kerana selepas penilaian dilaksanakan. pemulihanan dan penggayaan dapat dimajukan supaya kesemua murid mencapai hasil pembelajaran. guru memainkan peranan penting dala m kejayaan misi ini.

Sebagai guru. Ini adalah kerana kerap kali terdapat perbezaan antara individu murid dengan kumpulan murid lain. Pertama guru perlulah menyenaraikan maklumat yang perlu diketahui oleh murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya membuat aktiviti gotong royong di rumah murid mengikut kaum. Ini adalah kerana dalam sebuah bilik darjah murid -murid terdiri daripda kumpulan sosila dalam kelompok berlaina bangsa seperti malayu. Kedua guru perlulah menyemai sikap percaya antara guru dan murid serta murid dan murid. Guru juga berperanan menggunakan kemahiran optimum dalam pengurusan bilik darjah sert a guru perlulah memahami tingkah laku dan budaya murid supaya tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang tepat dan betul. Ini ada lah supaya guru peka terhadap keperluan tersendiri sesuatu kaum. Antara langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru ialah menyediakan aktiviti yang boleh menyemai semanga t saling mempercayai dalam diri murid. sebab dan objektif. Contohnya murid bangsa cina bermalam dan menjadi anak angkat kepada keluarga kaum melayu. Antaranya ialah p eraturan. Terdapat beberapa panduan dalam memahami tingkah laku murid. Ini sekaligus dapat mengembangkan proses sosialisasi an tara kaum seterusnya perpaduan dapat dijalin dalam masyarakat. . cina dan india. Jadi guru perlulah peka dan mendalami hati pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.Peranan Murid Implikasi kepelbagaian sosiobudaya adalah lebih majoriti kepada murid kerana murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. mereka perlulah membersihkan hati murid melalui pendidikan yang terbaik.

Ketiga walaupun murid tinggal di negeri yang mempunyai dialek yang tersendiri. Budaya belajar yang ceria adalah seronok. interaksi adalah sangat penting dala m membina perhubungan. Ini adalah supaya pembentukan akhlak mudah dilakukan dimana murid mudah terima motivasi secara berhemah. Oleh yang demikian aktiviti yang melibatkan rakan berlainan jantina adalah digalakkan. Keempat. kreatif. guru perlulah menggunak an pendekatan penyayang seperti menggunakan bahasa lembut. inovatif. Salah satu cara untu k memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid melalui komunikasi adalah melalui senyuman. Aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa adalah sangat digalakkan seperti Minggu Bahasa. bahasa badan. Ketujuh. menegur dengan berhemah. penulisan. Keenam murid perlulah menguasai kemahiran berkomunikasi yang dijelmakan melalui cara bertutur. Cara ini dapat mempercepatkan proses kesetiaan murid terhadap guru dan seterusnya kualiti memindahkan maklumat guru kepada murid dapat ditingkatkan. Penggunaan dialek adalah perlu dielakkan. tetapi penggunaan bahasa yang standardadalah sangat digalakkan. penyertaan aktif. Ini bole h dibentuk apabilag guru menggunakan bahasa yang betul walaupunguru tersebut berasal daripada negeri yang sama. Kemahiran belajar caa belajar kini adalah lebih mementingkan aspek nilai murni dan hubungan mesra . Namun demikian kesedaran batasan dalam perhubungan adalah perlu dititik beratkan agar tidak timbul masalah social. murid perlulah mengalami budaya belajar ceria. penggunaan alat seperti komputer. Kelima.

Guru juga perlulah membiasakan murid datang kelas tepat pada waktunya. . intelek.supaya murid kembangkan potensi diri dari segi jasmani. Murid juga perlulah diberi i pengiktirafan apabila ada peningkatan. Ini adalah supaya menambahkan penumpuan guru terhadap penyampaian pengajaran . dan sosial. Kelapan murid perlulah mempunyai disiplin yang tinggi seperti guru membuat peraturan dan pendekatan yang yang digunakan perlulah berhemah tegas bukan tujuan mendera tetapi pengajaran. Akhir sekali guru juga perlulah mempunyai kemahiran mengawal kelas. emosi. Anata langkah yang boleh dilaksanakan ialah guru menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan mengelakkan aktiviti yang membosankan. rohani.

Terdapat pelbagai pilihan sekolah dalam sistem pendidikan negara. penuh (SBP) kokurikulum dan sahsiah. ‡ Setiap SBP ada keistimewaan masing-masing dalam bidang kokurikulum seperti ragbi di Kolej Melayu Kuala Kangsa r. luar bandar khususnya mendapat pendidikan terbaik dalam bidang akademik.Peranan Sekolah Pendekatan sekoah penting bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi kebolehan murid di pelbagai jenis sekolah. ‡ Bidang vokasional spt ERT dan pertanian. pancaragam di Sekolah Tun Fartimah dan pidato di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Antaranya ialah: ALIRAN JENIS SEKOLAH Sekolah rendah ‡ ‡ ‡ SK (Bahasa Kebangsaan) SJKC (Bahasa Cina) SJKT (Bahasa Tamil) SBT SMT SMKA Sekolah Model Khas Sekolah menengah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SMK Harian Sekolah yang dikendalikan agensi lain: o MRSM o Sekolah swasta o Sekolah antarabangsa Sekolah berasrama ‡ Beri peluang kepada murid cemerlang. ‡ Menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang mencukupi. ‡ Bidang teknikal spt kejuruteraan elektrik dan mekanikal. Sekolah teknik menengah ‡ Peluang belajar kepada murid yang cenderung dalam bidang teknikal dan vokasional. . (KISAS).

Sekolah 100 tahun ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Dibina sebelum tahun 1905. Sekolah Tinggi Melaka. Sebahagiannya adalah sekolah primier. Sekolah Primier ‡ Sekolah yang mempu nyai unsur sejarah dan tradisi yang kukuh dan beri sumbangan kepada negara sejak penubuhannya. Khas kepada murid bermasalah penglihatan. Melahirkan tokoh negara dan korporat. SMK Clifford. pendengaran dan pembelajaran. Kuala Lipis dan SMK Bukit Jenun Pendang. ‡ ‡ Sekolah Khas Pendidikan ‡ Konsep baru menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif. Maktab Sultan Ismail (Kelantan). ‡ ‡ ‡ Menjadi lambang kebanggan negara sejak penubuhannya. Memupuk potensi murid dari segi minat. kreativiti. sahsiah dan kepimpinan dan beri peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu di dalam dan luar negara. Kebangsaan Agama (SMKA) ‡ Menunjukkan komitmen KPM untuk menerapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama kepada murid -murid. autisme. Sekolah Model Khas ‡ Gabungkan murid tahap II sekolah rendah dan murid sekolah menengah dalam satu bumbung. Sekolah Zainab(Kelantan). Pahang Pendidikan dan disleksia. terletak di kawasan strategik. Contoh. berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan.Sekolah Menengah ‡ ‡ Menyediakan pendidikan islam kepada murid. Cth: Penang Free School. Sekolah Bestari ‡ ‡ Kebanyakannya di Putrajaya dan Cyberjaya Mempunyai reka bentuk yang menarik. Victoria Institu tion (KL). syndrom down. ADHD . Mempunyai ciri tinggalan sejarah. Banyak memberi sumbangan kepada negara. Kolej Melayu Kuala Kangsar. infrastruktur lengkap.

‡ Pembinaan masyarakat. ‡ ‡ ‡ Sekolah merupakan tempat pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. Sekolah aliran agama menunujukkan komitmen KPM untuk terapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama. Murid dari kaum berlainan mula menerima budaya dari kaum lain. ‡ Kepelbagaian sosio -budaya telah mewujudkan sekolah yg terdiri dari pelbagai bangsa. ‡ ‡ KPM berusaha atasi masalah masalah kepelbagaian sosio budaya melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. buta Mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid.‡ Supaya mereka menjadi insan yang berdikari. o Beri sokongan moral dan material kepada murid. Nilai diterapkan tanpa mengira latar sosial mereka. Pihak sekolah: o Menggunakan bahasa rasmi o Menggalakkan murid melibatkan diri dalam akticiti yang dianjurkan oleh sekolah. dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Contoh: o RIMUP (Program Integrasi Untuk Perpaduan) o Untuk memupuk perpaduan tanpa mengira kaum. o KPM juga menubuhkan sekolah yang terdiri daripada interaksi murid yang berlainan jantina. sekolah mengambil kira tahap kelas sosial ‡ ‡ ‡ Peluang yang sama untuk terima pendidikan. ‡ Sekolah Wawasan ‡ ‡ SMPK Inderaputra (bisu. Dahulu terasing antara satu sama lain dan telah disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam ‡ Penekanan semangat perpaduan sejak kecil memudahkan memupuk semangat perpaduan. o Murid lelaki dan perempuan bebas berinteraksi dalam aktiv iti . pekak.

o Namun masih mengamalkan nilai dan budaya masyarakat. o Mewujudkan pola interaksi berkesan dalam membenuk perpaduan dan integrasi masyarakat. . o Pihak sekolah mengelola aktiviti melibatkan murid pelbagai jantina.pembelajaran.

Kerjasama dan persefahaman amat dihargai. Penerangan yang diberikan oleh beliau sangat jelas. Terima kasih tidak terhingga juga buat rakan seperjuangan yang banyak membantu di dalam berkongsi maklumat dan pendapat. Kerjasama mereka semua amat saya hargai. Tidak lupa juga kepada pensyarah pembimbing kami iaitu Encik Danapalan A/L Govindhan kerana telah memberi banyak panduan kepada saya di dalam memastikan tugasan ini dibuat dengan betul dan bersistematik.PENGHARGAAN Selamat sejahtera. Akhir sekali terima kasih buat semua yang telah memberikan idea bagi menghasilkan tugasan yang terbaik. Perbincangan dengan rakan -rakan banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tanpa bantuan beliau sudah pasti saya menghadapi lebih banyak masalah dan kekeliruan di dalam menghasilkan tugasan yang terbaik. Sekian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu bapa saya yang banyak memberi dorongan dari segi motivasi dan material di dalam memastikan tugasan ini dapat diselesaikan. terima kasih . Syukur kepada tuhan kerana dengan bantuan dan restunya. maka dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kemudahan wireless di IPRM saya telah cuba mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. saya ingin megucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami En Danapalan yang banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini. . saya telah mempelajari banyak perkara tentang budaya masyarakat Malaysia. Semasa membuat tugasan ini. Beliau juga membantu menyelesaikan masalah yang kami hadapi sepanjang tug asan ini disiapkan. kepentingan kesedaran kepelbagaian budaya kepada guru dan juga mengenai implikasi kepelbagaian budaya kepada sistem pendidikan di Malaysia. Saya juga telah mencari maklumat di pusat sumber. Tambahan pula.REFLEKSI Saya Malini A/P Munusamy dari unit BT/ PJ /SAINS semester 5 diberi tugasan bagi subjek Budaya dan Pemb elajaran (EDU3106) oleh En Danap alan. Pusat sumber perlu menyediakan banyak lagi buku untuk memudahkan para pelajar. saya juga telah mempelajari adat istiadat masyarakat majmuk masyarakat di Malaysia. Makanan. Buku-buku yang berkaitan dengan tajuk budaya agak kurang tetapi saya berusaha untuk mendapatkannya. Kami juga diminta untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian(RPH) yang berkaitan dengan pembelajaran berkesan yang mesra budaya dan adat resam. Pertama sekali. alat muzik. tetapi saya tidak mendapat segala maklumat yang saya perlukan melalui internet. Tajuk tugasan kami adalah berdasarkan konsep kepelbagaian budaya di Malaysia. Selepas mengedarkan tugasan ini beliau telah memberikan penjelasan yang cukup baik sehingga kami faham akan topik yang telah diberikan.

Apa yang saya perolehi melalui tugasan ini akan saya aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa depan. Akhirnya. terima kasih . kaum India dan juga kaum-kaum minoriti di Malaysia.tarian. Saya berasa sangat berpuas hati dengan hasil kerja saya. saya telah menyiapkan tugasan ini dengan baik sekali. pakaian dan juga perkahwinan kaum Melayu. Sekian. kaum Cina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->