CÌRÌ-CÌRÌ BENTUK 2 D

Bil Nama bentuk

Bentuk

Ciri-ciri

1

Segi tiga sama sisi
O Semua sisi sama panjang
O Semua sudut sama besar
O Terdapat tiga garis simetri


2

Segi tiga sama kaki


O Dua sisi yang sama panjang

O Dua sudut yang sama panjang
O Terdapat 1 garis simetri

3

Segi tiga tak sama sisi


O Semua sisi tidak sama panjang.
O Semua sudut tidak sama besar
O Tidak mempunyai garis simetri


4

Segi tiga bersudut
tegak

O Mempunyai satu sudut tegak(90 )
O Mempunyai 2 sisi bertentangan
yang sama panjang.


5

Segi empat tepat

O Mempunyai 4 sudut tegak
O Mempunyai 2 sisi bertentangan
yang sama panjang


6

Segi empat sama

O Mempunyai 4 sudut tegak
O Mempunyai 4 sisi yang sama
panjang
O Mempunyai 4 garis simetri
CÌRÌ-CÌRÌ BENTUK 2 D

Bil Nama bentuk

Bentuk

Ciri-ciri

7

Parallelogram
O Mempunyai empat sisi
O Mempunyai dua sisi bertentangan
yang sama panjang dan selari


8

Trapezium


O Dua sisi yang sama panjang

O Dua sudut yang sama panjang
O Terdapat 1 garis simetri

9

Rombus


O Mempunyai empat sisi
10

"Kite¨

O Mempunyai sudut bertentangan
yang sama besar
O Mempunyai sisi bersebelahan yang
sama panjang.


11

Bulatan

O Mempunyai sisi lengkung
O Titik yang berada di atas sisi
lengkung mempunyai jarak yang
sama dari pusat.

12

Bujur

O Mempunyai sisi lengkung
O Titik atas sisi lengkung mempunyai
jarak yang berlainan dari pusat
CÌRÌ-CÌRÌ BENTUK 2 D

88-0780-0.7 O 025:3..7 O 025:3.2.3.3.7.3 O :.88.3 O %07/.5.9.025.9.3-07.2 039:   7 .988 O 025:3.9     ::7  O 025:3.7.38.5.8:/:9-079039.# #%&   .9  O :.988    90  O 025:3.3 8.9.7. .5.38.88803:32025:3.3/.047.3 .9.7   %7.3.75:8.380.75:8...2.-039: !.8803:3 O %9./.3.-08.3 8.3.3  O 025:3./.3.3/.8803:3 O %9./.2.3-07.2.8:/:9.38.38.7882097  #42-:8 .025./:.5.3.2.50:2      O 025:3.3 ..3   :.5.2.3.888 03:32025:3.88-079039.2.

# #%&  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful