CÌRÌ-CÌRÌ BENTUK 2 D

Bil Nama bentuk

Bentuk

Ciri-ciri

1

Segi tiga sama sisi
O Semua sisi sama panjang
O Semua sudut sama besar
O Terdapat tiga garis simetri


2

Segi tiga sama kaki


O Dua sisi yang sama panjang

O Dua sudut yang sama panjang
O Terdapat 1 garis simetri

3

Segi tiga tak sama sisi


O Semua sisi tidak sama panjang.
O Semua sudut tidak sama besar
O Tidak mempunyai garis simetri


4

Segi tiga bersudut
tegak

O Mempunyai satu sudut tegak(90 )
O Mempunyai 2 sisi bertentangan
yang sama panjang.


5

Segi empat tepat

O Mempunyai 4 sudut tegak
O Mempunyai 2 sisi bertentangan
yang sama panjang


6

Segi empat sama

O Mempunyai 4 sudut tegak
O Mempunyai 4 sisi yang sama
panjang
O Mempunyai 4 garis simetri
CÌRÌ-CÌRÌ BENTUK 2 D

Bil Nama bentuk

Bentuk

Ciri-ciri

7

Parallelogram
O Mempunyai empat sisi
O Mempunyai dua sisi bertentangan
yang sama panjang dan selari


8

Trapezium


O Dua sisi yang sama panjang

O Dua sudut yang sama panjang
O Terdapat 1 garis simetri

9

Rombus


O Mempunyai empat sisi
10

"Kite¨

O Mempunyai sudut bertentangan
yang sama besar
O Mempunyai sisi bersebelahan yang
sama panjang.


11

Bulatan

O Mempunyai sisi lengkung
O Titik yang berada di atas sisi
lengkung mempunyai jarak yang
sama dari pusat.

12

Bujur

O Mempunyai sisi lengkung
O Titik atas sisi lengkung mempunyai
jarak yang berlainan dari pusat
CÌRÌ-CÌRÌ BENTUK 2 D

2.3..3-07.9.9.8803:3 O %9.3 O :.5.3.3 .3/.8:/:9.3 O %07/.2.888 03:32025:3.88.88-079039.3/.75:8.3 8.8:/:9-079039.7   %7.3.7 O 025:3./:. .7 O 025:3.5.7882097  #42-:8 .38.2.025.7.2.9     ::7  O 025:3.9.2.-039: !.2..3  O 025:3.# #%&   .3 .2 039:   7 .3././.3.047.50:2      O 025:3.3.3-07.3   :.3.38.75:8./.3 8.5.988    90  O 025:3..5.2.8803:3 O %9.025.7.-08.9  O :.9.38.988 O 025:3.5.3..7.38.380.88803:32025:3.88-0780-0.

# #%&  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful