APLIKASI KECERDASAN PELBAGAI (Multiple Intelligences) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

APAKAH KECERDASAN PELBAGAI
Multiple Intelligences

Mengikut Imam Al Ghazali ³Setiap manusia ada kecerdasan(Intelligences) masing-masing Kecerdasan yang ada pada manusia ibarat seperti benih di dalam pasir. Jika benih itu disiram dan dijaga dengan baik maka benih itu akan tumbuh dengan subur tetapi jika sebaliknya«..´

HOWARD GARDNER

MASALAH
DEFINISI ASAS An intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings. Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya.

BARANGAN
FRAMES OF MIND

RUMUSAN DEFINISI (a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar . (b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan . . dan (c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

JENIS KECERDASAN PELBAGAI Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik + Intrapersonal 8 7 1 2 3 4 Visual-Ruang KECERDASAN PELBAGAI y Kinestetik Interpersonal 6 5 Muzik .

TKP boleh dipermudah seperti berikut : ALAM ? ? DIRI ? POTENSI KIRA ? ? ? RUANG INDIVIDU SEPENUHNYA ? ? tetapi bagaimana dengan pengisiannya ? .

POTENSI ORANG LAIN PERASAAN MOTIVASI KEHENDAK INTERAKSI BINAAN & POLA KONSEP ABSTRAK NOMBORAN SEBAB-AKIBAT PENGGUNAAN & PENGUASAAN BAHASA FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS SEMANTIK BAHASA BADAN PERGERAKAN IMBANGAN KEPANTASAN KEANJALAN IRAMA & LAGU DETIK RITMA NADA MELODI CERMIN DIRI KESEDARAN KEPERCAYAAN BERFIKIR KENDIRIAN PENGAMATAN FLORA & FAUNA MENGALAMI MENGECAM MENGKATEGORI MENGKLASIFIKASI VISUALISASI IMAGINASI GAMBARAN GRAFIK GARISAN .

profesionalisme guru kreativiti dan dan menyedari bahawa dan menggalakkan motivasi melalui potensinya tidak inovasi dan terbatas P&P yang penyelidikan dalam menyeronokkan P&P .Menyokong pembelajaran Menerima persamaan bersepadu yang menyeluruh dan perbezaan antara selaras denganFalsafah Pendidikan individu dengan Kebangsaan dan keperluan murid mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang Mempelbagai cara berlainan penilaian MENGAPA Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah Meningkatkan kecerdasan Meningkatkan Meningkatkan pelbagai seseorang harga diri.

Bagaimana Melaksanakan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran .

metafora atau penyusun grafik? y MUZIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik. seni. bacaan dan penulisan? LOGIK-MATEMATIK Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor. bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi? . pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis? + VISUAL-RUANG Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi. warna. pengiraan.Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran VERBALLINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan .

pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan? INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri? NATURALIS Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi? .Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti µhands-on¶? INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya.

pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis. pengiraan.visualisasi.perbahasan) bacaan(buku. minit mesyuarat) VISUAL-RUANG y Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi peta minda. bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi. seni. MUZIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi penggunaaan muzik. surat khabar.ceramah. .VERBALLINGUISTIK Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran + LOGIK-MATEMATIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi memasukkan nombor. majalah) dan penulisan (puisi. metafora atau lainlain borang pengurusan grafik. warna. garis . - Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi menggunakan bahasa lisan (pidato. laporan.

kajian luar) INTERPERSONAL Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya. amali. dairi. lawatan. amali. lawatan. INTRAPERSONAL Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri(menulis journal. membuat refleksi. pembelajaran koporatif dan kolaboratif atau simulasi kumpulan. kerja lapangan .Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran KINESTETIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti µhands-on¶(latihan amali. penyiasatan. awan. sungai. gunung (alam semula jadi ) ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi. kerja lapangan. penilaian kendiri NATURALIS Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan penggunaan flaura dan fauna.

. kewujudan diri atau sebarang aktiviti yang menjurus kepada pembentukan nilainilai positif dalam kehidupan.Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran SPRITUAL /KEROHANIAN Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi nilai-nilai positif tentang keagamaan/kerohanian iaitu berkaitan dengan kewujudan Tuhan.

Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid.Satu titik permulaan ialah guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. . Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyelah.

1 Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) (Lampiran) dalam 2 LATIHAN Sila jawab senarai semak MICA.idea pengajaran dan pembelajaran ruang. Rujuk Contohnya. bagi Jadual seseorang guru Kecerdasan yang lebih Pelbagai (A) dan cenderung dalam cari maklumat kecerdasan logikuntuk matematik dan memperluaskan kurang dalam kecerdasan visual. aktiviti kecerdasan visual-ruang. Bagi setiap kecerdasan. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. guru dapat mengetahui kekuatan diri di antara kecerdasan pelbagai 3 Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain . dia boleh dalam kecerdasan merujuk kepada idea-idea mengenai lain. Daripada jawapan senarai semak.

dalam .

Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri.LATIHAN Sila jawab senarai semak MICA. kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi.(tidak termasuk Naturalis) . Rujuk Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) dan cari maklumat untuk memperluaskan idea pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain. Bagi setiap kecerdasan.

Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) .

Daripada jawapan senarai semak. guru dapat mengetahui kekuatan diri berdasarkan kecerdasan pelbagai .

Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran .

Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain .

. bagi seseorang guru yang lebih cenderung dalam kecerdasan logikmatematik dan kurang dalam kecerdasan visual-ruang.Contohnya. dia boleh merujuk kepada ideaidea mengenai aktiviti kecerdasan visualruang.

dalam Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid .

STESEN KECERDASAN ‡ Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis ‡ Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang CONTOH: Stesen Tumpuan Intrapersonal ‡ Sudut yang jauh dari gangguan ‡ Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca. menulis dalam dairi. berfikir dan berefleksi sendiri .

PERHIASAN BILIK DARJAH ‡ ias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan CONTOH: + Kecerdasan Logik-Matematik ‡ Gantungkan model bentuk atau formula di sekeliling bilik darjah ‡ Lekatkan contoh wang syiling dan kertas serta nama negeri / negara dan nilainya ‡ Contohnya. murid yang cenderung kepada VerbalLinguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal .

LAWATAN LUAR ‡ Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing ‡ Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam menggalakkan lawatan ke tempat kerja mereka CONTOH: Lawatan Muzik ‡ Membawa murid mendengar Orkestra Filharmonik dan mengadakan sesi perkongsian bersama orkestra ‡ Membawa murid ke studio rakaman dan melihat bagaimana rancangan radio atau cakera padat dirakamkan .

SUMBER BILIK DARJAH Bagi setiap mata pelajaran. banyak sumber boleh digabungjalinkan dengan kecerdasan pelbagai murid bagi meningkatkan minat belajar murid .

SUMBER BILIK DARJAH KINESTETIK ‡ Bola ‡ Payung ‡ Kit binaan ‡ Jam randik ‡ Gelung rotan ‡ Kit robotik INTERPERSONAL ‡ Biografi ‡ Kad main peranan ‡ Permainan papan (board games) ‡ Carta hari jadi .

bilik darjah. mata pelajaran dan topik yang diajar . Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid.PROSES Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum.

PROSES SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik .

PROSES JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan .

PENILAIAN Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP .

PENILAIAN ‡ BERMAKNA ± mempunyai nilai kepada murid ‡ BERKONTEKS ± berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan mereka ‡ BERPADAN DENGAN KECERDASAN MURID ± membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian .

refleksi dan penyampaian ‡ DIGABUNGJALINKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ± murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan ‡ MENCERMINKAN KEPAKARAN MURID DALAM SESUATU KEMAHIRAN ± perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas murid itu sendiri . demonstrasi. perbincangan.PENILAIAN ‡ MEMBENARKAN PERKEMBANGAN KESEMUA KECERDASAN ± melibatkan kreativiti. penyelesaian masalah.

PENILAIAN Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya .

JENIS PENILAIAN Projek dan produk Persembahan. kaset dan penggambaran . penyampaian dan demonstrasi Rakaman video.

folio. portfolio dan pameran Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan .JENIS PENILAIAN Penyelesai an masalah dan eksperimen Laporan.

membuat peta minda.dalam VisualRuang Kinestetik Melakar. harmoni. perasaan diri mengenai masalah dan penyelesaiannya Menggunakan contoh daripada alam semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya Muzik Interperso nal Intraperso nal Naturalis . kecanggungan untuk mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya Mendapat pelbagai idea melalui interaksi dengan orang lain mengenai masalah dan penyelesaiannya Membuat refleksi secara mendalam berasaskan pengalaman. membayangkan masalah dan penyelesaiannya Manipulasi alat. bahan untuk menyelesiakan masalah Menyedari ritma.

kreativiti dan inovasi dapat dicungkil daripada murid .Peringkat III : Peningkatan untuk Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara Mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainan Melalui pemikiran sebegini.

LogikMatematik VerbalLinguistik Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan Murid menjalankan eksperimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid VisualRuang Murid melukis sesuatu dengan menggunakan stail. media atau bahan baru Kinestetik Muzik Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama Interperso nal Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama atau tokoh Intraperson sejarah Naturalis Murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa al Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan diri sendiri .

Contoh Persediaan Mengajar Mata Pelajaran Sains yang Mengintegrasikan Kecerdasan Pelbagai Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk SubSub-tajuk Sains Dua Air dan Larutan Keterlarutan Bahan Dalam Air .

Objektif 1. 2. 4. Menghargai kepentingan air yang bersih untuk kualiti hidup. Memperihalkan pelbagai kegunaan air dalam kehidupan harian. . Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut dalam kehidupan harian. Menerangkan maksud keterlarutan. 3.

.Nilai Murni dan Sikap 1. Menyedari pentingnya manusia mengamalkan tindakan yang bertanggungjawab bagi memastikan sumber air bersih demi kesejahteraan dan kemandirian hidup manusia. Mensyukuri kewujudan pelbagai sumber untuk keperluan hidupan 2.

Murid juga membina format jadual untuk merekod data pemerhatian Logik matematik Visual Langkah 2 Menguji Hipotesis Murid menjalankan eksperimen Kinestetik Langkah 3 Dengan bimbingan guru murid diminta berbincang berdasarkan data pemerhatian yang diperoleh Logik matematik Lingguistik Langkah 4 Murid diminta menyediakan laporan eksperimen dan membentangkan pada kelas Lingguistik kinestetik .Aktiviti Set Induksi Murid bersoal jawab mengenai pelbagai aktiviti dalam kehidupan yang melibatkan penggunaan air Kecerdasan Pelbagai Linguistik Langkah 1 Merancang Eksperimen Murid berbincang tentang tujuan eksperimen. kaedah melarutkan bahan dalam air dan menjana hipotisis kajian.

y VisualVisualRuang Muzik Aktiviti Lanjutan Intrapersonal Interpersonal Natur alis .

Menyediakan satu folio yang mengandungi beberapa gambar bercetak atau lakaran yang memaparkan pelbagai situasi penggunaan air dalam kehidupan ‡Muzik ‡Kinestetik ‡Interpersonal ‡Linguistik ‡Intrapersonal ‡Linguistik ‡Naturalistik ‡Visul ruang . Perihalkan pengalaman anda di sepanjang pengaliran dari mula hingga akhir. 4. gendang atau tepukan tangan Murid diminta memperihalkan keadaan kehidupan manusia jika air tidak mempunyai sifat sebagai pelarut Murid dikehendaki membayangkan diri sebagai air yang sedang mengalir sebagai sebuah sungai. Murid bernyanyi beramairamai lagu µsungai¶ dengan rentak zapin sambil beraksi dengan menggunakan alat seperti kompang. diikuti kawasan perindustrian dan berakhir di muara. 2.Aktiviti Lanjutan Kecerdasan Pelbagai LANGKAH 5 1. 3. ³Anda kini sedang berada dalam kawasan yang dipenuhi pohon rumbia dan seterusnya mengalir ke kawasan perumahan.

air perigi dan air laut.Aktiviti Lanjutan Kecerdasan Pelbagai LANGKAH 5 5. air sungai. PENUTUP Guru membimbing murid membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menyanyikan lagu µsungai¶ ‡Linguistik ‡muzik . Membuat inferens tentang keterlarutan gula dalam pelbagai jenis air seperti air hujan . ‡naturalis ‡Logik matematik (*) Semua aktiviti lanjutan pada Langkah 5 boleh dipilih untuk dilaksanakan dalam P & P mengikut kesesuaian masa.