TEORI PERKEMBANGAN SOSIAL.

DISEDIAKAN OLEH: MUHAMMAD SYAHRUL AMIN B.RAZALI MUZAKKIR MD. RAHIM

Pengasas y Erik Erikson (1902-1994) telah menganalisis perkembangan sosial dalam jangka masa kehidupan manusia. y Beliau menjelaskan bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. .

y Boleh juga diertikan sebagai proses menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. moral dan tradisi. .y Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial.

Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. .Prinsip-prinsip 1. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. 3. 2.

2)Agresi (Aggression). 4)Persaingan (Rivalry).JENIS-JENIS TINGKAH LAKU SOSIAL : 8 1)Pembangkangan (Negativism). 3Berselisih (Bertengkar). . 5)Kerjasama (Cooperation). 6)Tingkahlaku ingin berkuasa (Ascendant behavior). 8)Simpati (Sympathy). 7)Mementingkan diri sendiri (selfishness).

. contoh : tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. * Merupakan reaksi terhadap rasa kecewa (keinginan tidak dipenuhi).y Pembangkangan (Negativism) *Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin. y Agresi (Aggression) * Perilaku menyerang balik secara fizikal (nonverbal) ataupun kata(verbal).

y Persaingan (Rivalry) *keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. . y Kerjasama (Cooperation) *sikap mahu bekerjasama sebagai satu pasukan dengan orang lain.y Berselisih (Bertengkar) * Sikap ini terjadi apabila tersinggung atau terganggu dengan sikap orang lain.

y Tingkahlaku ingin berkuasa (Ascendant behavior) * Tingkahlaku untuk menguasai atau mendominasi situasi sosial. y Mementingkan diri sendiri (selfishness) *Sikap egosentris dalam memenuhi sesuatu minat atau keinginannya. . y Simpati (Sympathy) *Sikap emosional yang mendorong individu untuk menarik perhatian terhadap orang lain mahu mendekati atau bekerjasama dengan dirinya.

y Pendidikan.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SOSIAL: y Keluarga. y Status ekonomi sosial. . y Persekitaran.

.SEKIAN«« TERIMA KASIH«.