P. 1
Tanggungjawab Dan Tugas AJK 5S ( Pemandu Dan Pelakasana

Tanggungjawab Dan Tugas AJK 5S ( Pemandu Dan Pelakasana

|Views: 1,247|Likes:
Published by NikmZaid Nik Soh

More info:

Published by: NikmZaid Nik Soh on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PEMANDU AMALAN 5S i.

Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan Amalan 5S;

ii. Membentuk pelan tindakan pelaksanaan Amalan 5S; iii. Menetapkan dasar, peraturan serta garis panduan; iv. Menentukan belanjawan serta sumber-sumber kewangan; v. Melantik penyelaras, ketua jawatankuasa kecil dan fasilitator;

vi. Menetapkan sistem pengiktirafan/ penghargaan vii. Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan dengan bantuan jawatankuasa kecil (Latihan, Promosi, Audit Dalaman); dan vii. Memantau Kemajuan pelaksanaan Amalan 5S melalui contoh amalan terbaik.

TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PELAKSANA 5S i.
ii.

Melaksanakan amalan 5S sebagaimana yang dirancang oleh Jawatankuasa Pemandu Merekod dan menganalisa keadaan sebelum dan selepas serta melakukan aktiviti penambahbaikkan selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemandu

iii. Mempamerkan aktiviti amalan 5S di papan kenyataan (Sudut 5S) iv. Memaparkan perkembangan perlaksanaan amalan 5S; v. Memastikan amalan 5S dilakukan secara berterusan;

2.SENARAI TUGAS PENGERUSI 5S 1. motto. 6. Memantau persiapan Jabatan apabila melibatkan diri dalam konvensyen 5S. 7. 10. 5. 5. 10. 2. Melaksanakan lawatan ke premis-premis di Jabatan bagi memantau pencapaian di dalam Amalan 5S. 7. Meluluskan visi. SENARAI TUGAS TIMBALAN PENGERUSI 5S 1. misi. Menandatangani polisi 5S Jabatan untuk dipamerkan di sudut-sudtu 5S aon/sektor. . 8. Mempengerusi kan mesyuarat Jawatankuasa Induk 5S. 8. Memastikan semua Fasilitator mendapat setiap maklumat yang baru Menyelia semua aktiviti yang dijalankan oleh Fasilitator didalam kumpulan. 9. Menyelesaikan masalah dan isu yang berbangkit berkaitan dengan pelaksanaan 5S yang dibawa oleh Jawatankuasa Kerja 5S melalui laporan Audit 5S. 4. Menyelaras / memantau fasalitator kumpulan 5S di bawah jagaannya. 3. Memastikan Jawatankuasa Kerja 5S Jabatan terlibat dalam mana-mana konvensyen 5S samada di peringkat dalaman mahu pun luaran. Memantau Fasilitator di dalam membekalkan data-data atau maklumat mengenai 5S. Mendapat sokongan dan pengiktirafan dari pihak atasan (jika perlu) untuk kebaikan 5S. slogan dan logo 5S yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja Amalan 5S Jabatan. Melaksanakan lawatan ke premis-premis di Jabatan bagi melihat prestasi kumpulan 5S dalam melaksanakan amalan 5S. 9. 6. Memantau dan menilai / mengemaskini pelaksanaan tugas fasilitator perjalanan program 5S sepanjang masa. 4. Memberi sokongan dan pengiktirafan kepada Jawatankuasa Kerja dan staf dalam penglibatan mereka bagi melaksanakan Amalan 5S Menandatangani surat perlantikan staf yang terpilih menganggotai Jawatankuasa Kerja Memberi semangat dan dorongan kepada semua staf setiap masa bagi menjayakan 5S Meluluskan bajet untuk melaksanakan Amalan 5S. Mengawasi / mengadakan perbincangan serta memberi semangat kepada Fasilitator setiap masa.

Membantu membekalkan data-data atau maklumat mengenai 5S. 9.  Memastikan semua kawasan/ bahagian mematuhi peraturan dan panduan yang disediakan.  Memastikan perjalanan Amalan 5S seperti yang dirancang. 5.  Menjadi urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan 5S Jabatan. . Membantu Jawatankuasa Kerja Promosi. Menyelaras / memantau kumpulan 5S di bawah jagaannya. Mengambil bahagian diatas setiap aktiviti yang dijalankan Memastikan semua ahli kumpulan mendapat setiap maklumat yang baru Menyelia semua aktiviti yang dijalankan didalam kumpulan Menggalakkan semua staf berfikiran kreatif dan inovatif dalam melaksnaakan Amalan 5S di tempat kerja dan persekitaran. Memantau pelaksanaan program 5S kumpulan pada sepanjang masa. 10. Latihan dan Audit dalam melaksanakan tugas mereka. 4. Mengadakan perbincangan serta memberi semangat kepada kumpulan 5S setiap masa. 3.  Membantu fasilitator dalam pelaksanaan Amalan 5S.  Membantu membekal keperluan pelaksanaan Amalan 5S  Menyediakan Laporan Pelaksanaan Amalan 5S secara berkala.SENARAI TUGAS FASILITATOR 5S 1. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS AMALAN 5S:  Menyelaras pelaksanaan Amalan 5S di Jabatan.  Mendapat sokongan dan pengiktirafan dari pihak atasan. 7. 2.  Menyediakan pelan pelaksanaan. 8. 6.  Menyediakan belanjawan. Mendapat sokongan dan pengiktirafan dari pihak atasan (jika perlu) untuk kebaikan 5S.

 Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran 5S di kalangan warga kerja kepada Jawatankuasa Pemandu.  Memastikan setiap warga agensi diberi peluang untuk menghadiri latihan.  Menghebahkan maklumat terkini aktiviti pelaksanaan Amalan 5S zon/ kawasan/ aras/ bahagian.  Merancang dan memperuntukkan bajet bagi mempastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.  Menganjurkan latihan asas (in-house training) dan berkongsi pengalaman bersama jabatan-jabatan yang telah mengamalkan Amalan 5S demi meningkatkan kefahaman terhadap cara-cara agensi lain melaksanakan Amalan 5S. .  Memastikan pelaksanaan pelan promosi ke arah membina kesedaran amalan 5S kepada semua warga kerja dalaman.TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA LATIHAN 5S  Menyedia pelan latihan bagi memupuk pemahaman mengenai konsep dan amalan 5S kepada semua warga kerja Jabatan  Mengenalpasti latihan yang diperlukan dari masa ke semasa bagi mengukuh aktiviti Amalan 65S serta amalan peningkatan kualiti yang lain (keperluan latihan yang diperlukan boleh dirujuk kepada hasil keputusan audit aktiviti Amalan 5S)  Latihan dijalankan oleh jawatankuasa atau fasilitator yang telah menghadiri latihan dalam Amalan 5S. “Apa itu 5S” dan “Bagaimana untuk melaksanakan 5S” untuk edaran dan rujukan semua pihak terbabit.poster dan surat-surat yang diedarkan kepada anggota-anggota Jabatan (newsletter) harus digunakan dengan sepenuhnya untuk menarik perhatian semua pihak kepada program tersebut  Mencetak buku-buku panduan dan risalah-risalah yang menerangkan “Mengapa 5S’. TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PROMOSI AMALAN 5S  Menyedia pelan pelaksanaan aktiviti promosi 5S untuk tempoh 6 – 12 bulan.  Sepanduk-sepanduk. cogan-cogan kata.  Membantu mengurus aktiviti-aktiviti promosi. poster.  Menganalisa keberkesanan aktiviti promosi telah dilaksanakan.

 Membuat kajian semula mengenai pelaksanaan 5S dari masa kesemasa untuk mendapatkan pendapat/maklumbalas dan meningkatkan lagi keadaan semasa TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA AUDIT AMALAN 5S  Menyedia kriteria audit yang bersesuaian.  Memberi anugerah-anugerah kepada para pekerja yang telah menunjukkan perubahanperubahan penting.  Dapatkan input dan maklum balas daripada ketua agensi/unit dan fasilitator.  Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan 5S  Melantik Juruaudit dalaman 5S. Ini akan memupuk sikap tanggungjawab yang lebih tinggi.  Mengalakkan ahli supaya terlibat dengan mesyuarat.  Menentukan kekerapan aktiviti audit – pada peringkat awal audit dilaksanakan lebih kerap  Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan  Setiap bulan. menilai setiap unit berdasarkan ukuran penjagaan kebersihan tertentu. .  Mengadakan mesyuarat pendek ( 15 – 30 minit) berdasar kepada keperluan contohnya sekali seminggu atau sekali sebulan dengan kumpulan mengenai amalan 5S. sekumpulan pekerja dari berbagai tanggungjawab pekerjaan dipilih dan ditugaskan  melawat bahagian. meningkatkan kebanggaan terhadap tempat kerja dan menganggapnya sebagai keupayaan diri sendiri TANGGUNGJAWAB KETUA ZON AMALAN 5S:  Memberi latihan kepada ahlinya.  Mewujudkan peraturan/disiplin kumpulan yang perlu dipatuhi oleh ahli.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->