P. 1
39765457-LITERASI-BAHASA

39765457-LITERASI-BAHASA

|Views: 3,962|Likes:
Published by cegu efa

More info:

Published by: cegu efa on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1. 1. 1

KAEDAH ABJAD Pengenalan Kaedah ini merupakan kaedah yang tertua dijalankan semenjak kerajaan Greek dan

Rom. Ianya juga dikenali sebagai kaedah klasik dimana kaedah abjad ini adalah sangat popular digunakan oleh guru pada peringkat permulaan mengajar membaca kepada murid-murid. Kaedah abjad ini lebih mementingkan pada pengenalan nama-nama huruf dan bunyi huruf-huruf itu.

1.2

Langkah-Langkah Pengajaran

1.2.1 Pengenalan Abjad a. Murid diperkenalkan dengan kesemua 26 huruf. b. Murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad : a b c .... x y z. c. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. d. Latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. e. Setelah murid-murid menghafal nama abjad, bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid. f. Murid akan diajar dengan huruf kecil dahulu seterusnya barulah diikuti dengan huruf besar. g. Latihan menulis huruf kecil dan huruf besar. h. Latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar. i. Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti contoh berikut : * Ayam * Api * Adik * Awan 1

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

j. Seterusnya murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan huruf konsonan seperti contoh berikut : Bola Buku Batu Besi Langkah ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. 1.2.2 Penggabungan Bunyi Vokal Dan Konsonan
a. Setelah murid-murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi

huruf dan perkataan, murid diajar membentuk dan membaca sukukata. Contohnya seperti berikut: ba be bi bo bu ca ce ci co cu hingga ke huruf za ze zi zo zu 1.2.3 Membentuk Perkataan Mudah a. Murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata Contoh: Bu bu Ba ba b. Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataan-perkataan mudah. Contoh: baju , saya , dadu
1.2.4 Membentuk Ayat Mudah

a. Seterusnya murid dibimbing mengenal untuk membentuk ayat mudah. Contoh : Bibi buka buku Bibi baca buku Buku Bibi baru b. Murid selanjutnya diperkenalkan dengan rangkai kata, ayat dan seterusnya diajar membaca. 2

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1.3

Kelebihan Kaedah Abjad

1.3.1 Sesuai dengan susuk bahasa Malaysia kerana bahasa Malaysia terdiri daripada

suku kata yang hampir tetap bunyinya. 1.3.2 Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baru walaupun belum pernah dipelajari kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vokal dan konsonan dengan baik. 1.3.3 Kaedah ini memberi asas dan binaan yang kukuh dalam membaca. 1.3.4 Tercapai kecekapan dan kemahiran membaca serta member keyakinan kepada murid-murid.

1.4

Kelemahan Kaedah Abjad

1.4.1 Murid-murid membaca dengan lancar mengikut cara tradisional tanpa memahami apa yang dibacanya. Mereka hanya mementingkan sebutan dan kelancaran membaca. 1.4.2 Murid-murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja. Ini menyebabkan mereka membaca merangkak-rangkak dan tidak faham apa yang dibaca. 1..4.3 Kaedah ini dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi murid-murid kerana pengajaran tidak secara keseluruhan yang bermakna. 1.4.4 Ianya boleh mendatangkan kebosanan kepada murid-murid terutama apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan.

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

3

VK + KVK (untuk. dekat). Contoh : K + V + K (b) Kata tunggal dua suku kata. ela).2 Jenis Suku Kata: (a) Kata tunggal satu suku kata. KV + KVK (bukan. (c) Kata tunggal tiga suku kata. Suku kata adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran vokal. KAEDAH SUKU KATA Definisi Menurut Daniel Jones kaedah suku kata adalah satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan.H. 2. aib).WAJ 3104 LITERASI BAHASA 2. VK + KV (anda. s suku kata dibahagi kepada 2 iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. V + KVK (adat.1 2. KV + V + 4 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . du Ɨ duk Menurut R. Contoh : a Ɨ ku. Contoh : KV + V + KV (biasa. iaitu sebagai satu unit yang boleh diduduki di awal kata. Contoh : V + KV (ibu. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh vokal.” Ujaran yang paling minimum. V + VK (air. Contoh : ah. di tengah kata dan di akhir kata. unda). emas). Robins pula kaedah ini merupakan “Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unit. a. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh konsonan. entah). Setidak-tidaknya satu suku kata terdiri daripada satu buah vokal atau satu vokal dan satu konsonan. cuaca). Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersamasama dengan konsonan. Kaedah suku kata ialah bahagian perkataan berasaskan kehadiran vokal. Mengacu kepada bunyi akhir.

Contoh : KV + KV + KV + KV (panorama) 2. c) Murid-murid akan membaca dengan berlagu dan tidak memperdulikan rangkaikata dan tempat-tempat berhenti. b) Murid-murid tidak faham apa yang dibacanya. Fonetik (fon’etik) ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.2. Fonetik itu adalah satu bidang bahasa PGSR BM AMBILAN NOV 2008 5 . fahamman langsung tidak dihiraukan. d) Tidak membangkitkan perasaan gemar membaca kerana kaedah ini bertentangan dengan pendapat Ilmu Jiwa iaitu cara kanak-kanak menguasai sesuatu ialah daripada keseluruhannya membawa kepada bahagianbahagiannya. Kaedah ini menjadikan murid sibuk mengeja kerana tumpuan mereka kepada huruf semata-mata. Ini disebabkan mereka dilatih mengeja tiaptiap perkataan yang dibacanya.1 Definisi Kaedah fonik ialah kaedah pengajaran membaca yang membimbing murid tentang perkaitan antara abjad bagi bahasa bertulis (grafim) dengan bunyi individu (fonem) bahasa pertuturan. 2. Tidak berkehendakkan alat-alat mengajar yang banyak. 3. KAEDAH FONIK 3.WAJ 3104 LITERASI BAHASA KV (kaedah). b) Kaedah ini memudahkan guru-guru menjalankan kerja-kerjanya. Oleh kerana terlalu mementingkan ejaan dan sebutan .3 Kebaikan Kaedah Suku Kata a) Murid-murid mahir mengeja.4 Keburukan Kaedah Abjad a) Murid-murid tidak lancar membaca. (d) Kata tunggal empat suku kata. e) Mengelirukan kanak-kanak kerana nama huruf-huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf itu.2.

Contohnya : ba. Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah sy. dan Membunyikan huruf-huruf dahulu. hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat. tang.2 Cara Pengajaran Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang). Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan. 3. /k/ dan /u/.1 Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. 3. Contohnya : A = aaaa E = e’h E = eh I = iiiii O = oooo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 6 .akhiran perkataan. Kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan.isolation) Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”. murid boleh memberitahu bahawa abjad awal perkataan itu ialah /b/ dan ikuti oleh /u/. = batang dahulu serta mulakan dengan huruf vokal.2. ny. antara lainnya frekuensi dan bagaimana bunyi terhasil.WAJ 3104 LITERASI BAHASA yang begitu luas yang mencakupi ciri-ciri fizikal sesuatu bunyi. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. Kesedaran Fonemik .pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng. murid boleh memberitahu bahawa bunyi awal perkataan itu ialah /b/ (b ē) . Seterusnya permulaan perkataan. sifat bunyi bahasa (akuistik) dan pendengaran (auditori).Abjad Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”. kh.Bunyi Fonik . (tersendiri .

2 Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataa-perkataan baharu walaupun perkataan-perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. 3. ba 3.3 + a (ah) = u (uh) = tu = ba tu batu Kebaikan Kaedah Bunyi 3.3 Jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad.3.3. 3.1 Sesuai dengan susuk kata Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu adalah terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya.4 Keburukan Kaedah Bunyi PGSR BM AMBILAN NOV 2008 7 .3. mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa.4 Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez b (beh). t (teh). 3. 3.3.

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Definisi Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh 4. Sama dengan kaedah mengeja. Berpadanan dengan namanya. Mengikut kajian.4. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. Rasionalnya. kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris. satu lepas satu.kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “.1 Tidak menarik hati kerana suku-suku kata yang diajar itu tidak mempunyai makna yang nyata pada mereka. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak.2 Bacaan murid-murid tidak licin. kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia. 3.1 membaca dengan menggunakan kaedah abjad . Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat.2 Cara Pengajaran Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kad-kad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman. Sebab itulah. Kaedah PGSR BM AMBILAN NOV 2008 8 . jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita.4.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 3. 4. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal. 4. Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas. ini disebabkan perhatian murid-murid itu tertumpu kepada suku-suku kata.

2 Dalam hal mempelajari ayat pula. kanak-kanak diminta mengecamterus ayatayat yang pendek dan mudah dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) 4.3.3. perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaedah ini diserta dengan gambar.2 Bersesuaian dengan resmi semula jadi kanak-kanak mempelajari sesuatu iaitu PGSR BM AMBILAN NOV 2008 9 . 4.3. Setelah dicam. 4.3 Proses Kaedah pandang dan sebut 4.1 Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya. Setelah mengecam diminta terus membaca. tidak dibunyikan.5 Kaedah ini sangat baik dan sesuai digunakan bagi mengajar bacaan Jawi terutama bagi perkataan-perkataan yang tidak tetap sistem bunyinya untuk dieja. dan tidak jyga dieja. 4. kaedah rangkai kata dan kaedah ayat. Pada peringkat permulaan. menarik minat murid-murid. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua.1 Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak kerana mereka mempelajari sesuatu cara keseluruhan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan. 4. 4.4.3.3 Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan.4 Kelebihan Kaedah Pandang dan Sebut. 4.4 Kaedah ini dikenali juga dengan nama kaedah perkataan.4. 4. tetapi terus disebut perkataan itu.3.

4.1 Bacaan kanak-kanak mungkin terhad kepada perkataa.5.4 Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama ataupun alunan suara yang betul dari mulanya.4.Ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat. 4.3 Kaedah ini dari awal mementingkan makna. 4.5. 4.Seseorang individu akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya.3 Murid-murid tidak mempunyai asas yang kukuh yang membolehkan mereka membaca sendiri.. Lambat mengenal bunyi dan suku kata. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 10 .Oleh itu pelajaran menulis sangatlah penting kerana ia bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang.5.WAJ 3104 LITERASI BAHASA daripada keseluruhan kepada bahagian-bahagiannya. 4. 4. rangkai kata dan ayat- ayat yang telah diajarkan sahaja. Jika tulisan itu dibunyikan semula ia dikatakan bahasa.5 Kelemahan Kaedah Pandang dan Sebut. 4. 5. Dengan itu kanak-kanak dari mula mendapat latihan memaham apa yang dibaca oleh mereka.4. DEFINISI TULISAN TULISAN adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi.5.4 Lambat tercapai kemahiran dan kecekapan membaca.2 Kaedah ini tidak membolehkan kanak-kanak mengenal huruf secara formal.Tulisan adalah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan.

f) Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata.Kedua-duanya mementingkan teknik dan akal. 5.Ini tidaklah merisaukan.cekap dan pantas.Seseorang itu pula berpeluang membaca apabila ada hasil penulisan untuk dibaca. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 11 .tidak elok kanak-kanak disuruh menulis sebelum dia tahu membaca.1.kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaba. d) Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan.pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah ia seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Tulisan berhubung rapat dengan membaca. Di sekolah-sekolah .Ramai orang mempunyai bakat atau kebolehan menulis tetapi tidak mempunyai minat untuk melahirkannya. e) Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang.Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi ada kalanya kanak-kanak telahpun pandai menulis ketika masuk ke sekolah.1 TUJUAN TULISAN 5. a) Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik.Seseorang itu menulis karangnya kerana ada yang membacanya. b) Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat–ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.1 Tujuan serta merta.Bagaimanapun harus diingat.Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan dan begitulah juga di sebaliknya. c) Kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambah lagi isi bacaannya. perkembangan bahasa dan tulisan g) Menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan.

pengalaman dan perasaan. Pertama kemahiran menulis secara mekanis dan kedua ialah kemahiran untuk pelahiran (mental). b) Menyediakan mereka dengan pengetahuan ini supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai umumnya.2 Tujuan Lanjut.1. perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.1 . membuat ramalan ramalan peristiwa masa depan dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak. Misalnya. a) Meluaskan pengetahuan. penyajak atau pengarang dapat menggambarkan sesuatu melalui penulisannya. Mereka melaporkan sesuatu yang telah berlaku. 6. seorang penulis.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 5. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Kemahiran menulis secara mekanis haruslah dikuasai pada peringkat awal supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. pengalaman. 6. JENIS-JENIS KEMAHIRAN TULISAN Ada dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran tulisan.menekap dan membentuk huruf dan lain-lain adalah penting kerana ia bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas yang diperlukan supaya berupaya membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya PGSR BM AMBILAN NOV 2008 Kemahiran Menulis Secara Mekanis 12 . mendedahkan perkara-perkara semasa yang sedang berlaku.

jari dan membentuk atau membuat garisangarisan.menulis perkataan dan ayat. g) Melatih menulis cepat. Latihan-latihan mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran menulis untuk pelahiran ialah: a) Latihan pernyataan fikiran atau pendapat. rangkai kata dan ayat. perkataan. d) Latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli. di pasir.tegak atau condong. 7. 6.2 Kemahiran Menulis Untuk Pelahiran (Mental) Kemahiran penulisan untuk pelahiran biasanya dikuasai setelah kanak-kanak mendapat kemahiran mekanis.saiz.otot. Latihan-latihan mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah di antaranya : a) Latihan pergerakan tangan . f) Melatih menulis cepat. kebersihan dan lain-lain. c) Bermain dengan benda-benda seperti plastisin.WAJ 3104 LITERASI BAHASA seperti menulis huruf. PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga : 13 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . e) Mengawasi tulisan murid tentang bentuk . b) Tunjukkan cara pergerakan tangan.di papan tulis dan sebagainya. jelas dan senang dibaca. tulis di awangan. bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya. bulatan. c) Latihan pernyataan kehendak.segi-segi.Kemahiran ini banyak melibatkan mental.menyusun benda-benda dan melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan. b) Latihan pernyataan perasaan. menulis suku kata. d) Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf.jarak kekemasan.

Menurut Hughes. Melukis bulatan lawan arah bulatan jam. koordinasi mata dan tangan. latihan-latihan pergerakan mata melalui lakaran-lakaran terkawal dan lakaran bebas yang dilakukan oleh kanak-kanak. Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometrid an garisan putus. v. Menyambung titik-titik di atas kertas. Melukis garis condong . Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan bentuk huruf-huruf tersebut . dan viii. dan Hoffmann (1991) kanak-kanak sepatutnya sudah boleh melakukan perkara-perkara berikut sebelum mereka diajar menulis. garis melengkung. dan bulatan arah jam. iii. i. ii. Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk . vi. vii. Lenz. Pada peringkat pramenulis. Selain itu latihan-latihan kordinasi mata dan tangan dilakukan dengan banyak supaya kanakkanak dapat meniru bentuk–bentuk yang dilihat. melukis garis tegak dari atas ke bawah.1 Peringkat Pramenulis Kanak-kanak sudah boleh diajar kemahiran pramenulis sekiranya ia sudah mempunyai kesediaan menulis seperti pergerakan otot-otot tangan dan jari jemari serta sudah dapat membuat pengamatan visual iaitu sudah boleh membezakan dan mengecam benda-benda.WAJ 3104 LITERASI BAHASA a) Peringkat pramenulis (persediaan) b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis) c) Peringkat untuk pelahiran. kiri ke kanan dan depan ke belakang. Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah. Mercer. dan dari bawah ke atas. 7. Pada peringkat ini otot-otot tangan dan jari dilatih supaya lebih kemas dan teratur pergerakannya dan juga dapat memegang pensel dengan betul dan kemas. iv. aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah untuk melatih pergerakan tangan. Melukis garis lintang dari kiri ke kanan. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 jarum 14 .

Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Pada peringkat awal. maka guru sudah boleh memperkenalkan pengajaran kemahiran menulis pada mereka.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 8.0 8. Setelah didapati memuaskan. kawalan tulisan perlu dilakukan.1 PEMULIHAN MEMBACA Pengenalan 15 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . Aktiviti ini harus bermula daripada garisan yang lebar hingga lembaran satu garis. Aktiviti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf-huruf secara bebas di atas kertas kosong kertas petak.1 PENULISAN MEKANIS Peringkat Mendirikan Asas (Tulisan Mekanis ) Apabila kanak-kanak sudah boleh menguasai kemahiran pramenulis dan dapat melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan baik. barulah dilatih membentuk huruf-huruf pada halaman yang bergaris . Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris. dan bentuk huruf. 9. 8. dan kertas garis tiga.2 Peringkat Mendirikan Asas Setelah murid-murid menjalankan latihan pramenulis. kedudukan badan. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. 9. Di bawah ini adalah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke akhir lembaran satu garis itu . guru hendaklah menggunakan berbagai-bagai kaedah dan teknik untuk mengajar kanak-kanak menulis.

Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.2. dan pengalaman sedia ada. Justeru. diftong. penggunaan dan organisasi bahan grafik. panjang pendek ayat. Pengajaran bunyi vokal. kendungan bahan.1 Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. struktur cerita. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. 9.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu.2 Aktiviti Pemulihan Bacaan 9. kebolehan berbahasa. dan konsonan juga perlulah ditekankan. pengetahuan. c) Faktor yang ada pada bahan bacaan Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. Justeru. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: • Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit lembut • Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut PGSR BM AMBILAN NOV 2008 16 .

menggunakan dan menilai bahan. memilih bahan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 9.2 Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid.2. dan kv+kvk. dan memenuhi keperluan pancaindera. Justeru. mengolah bahan.5 Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan...3 Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca.C. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran.2. kvk. permainan respon terhadap bunyi huruf. • Menayangkan huruf satu persatu secara berulang • Padanan abjad • Menyebut huruf satu persatu secara berulang. kv+kv. 9. 9. guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan menghafal huruf ‘a’ sehingga ‘z’ dengan urutan yang betul.2.B. Bahan pengajaran pula perlulah menarik.2. guru perlu melaksanakan aktiviti berikut: • Nyanyian lagu A.4 Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca. 9. Melalui aktiviti pemulihan. membina. Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur.3 Analisis Aktiviti Pemulihan Bacaan Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan. 9. Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan. . Pengetahuan dan pemahaman guru PGSR BM AMBILAN NOV 2008 17 . permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv.

dan teknik yang sesuai agar murid-murid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan. langkah yang kedua ialah diagnosis. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan.1 PEMULIHAN TULISAN Cara-Cara Pelaksanaan Rancangan Pemulihan Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain akan diasingkan untuk diajar oleh guru pemulihan. 10. atau ringkasan. 10. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja.0 10. kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. sama ada bidang membaca. Langkah ini diberi nama saringan. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Kemudian. menulis dan mengira. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan dengan menggunakan pendekatan. cara ini kurang memuaskan. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Sebelum sesuatu rancangan pemulihan dapat dijalankan. menulis atau mengira.WAJ 3104 LITERASI BAHASA dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. Walau bagaimanapun. dan murid itu juga PGSR BM AMBILAN NOV 2008 18 . Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan. kaedah.

b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujian yang menghadkan masa.4 Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut.2. atau perenggan biasa boleh digunakan. 10. b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat difahami oleh murid. c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa). b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak mengehadkan masa.2.WAJ 3104 LITERASI BAHASA mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihadkan.2. 10. murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan. cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik. guru akan menyuruh mereka berhenti dan mengutip tulisan tersebut.2. guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan.1 Ayat. 10. guru harus memerhatikan perkara-perkara berikut:a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa. guru menyuruh mereka menulis ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 19 . 10. 10. asalkan mematuhi dua syarat berikut: a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis kerana kerumitan mengeja.2 Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenal semua kandungannya. Setelah tiga minit. Cara berikut untuk mengesan.3 Setelah semua murid selesai menulis.2. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah. a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam ujian yang masanya dihadkan.5 Dari ujian ini. Dengan itu.

atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. menutup e. Contoh-¬contoh skel ini ialah ‘Thorndike Scale for Handwriting'. beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan.a. d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r. Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas.WAJ 3104 LITERASI BAHASA c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat. kecuali huruf L Oleh PGSR BM AMBILAN NOV 2008 20 . atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah. Walau bagaimanapun. dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkaitkan dengan darjah murid. guru harus dapat membuat diagnosis. Contohnya huruf kecil r.`American Handwriting Scale'. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'. Dari penyelidikan Pressey. skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis. o seperti a dan a seperti u. Huruf besar biasanya mudah dibaca. Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah.e. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i.`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) ‘. membuat d seperti cl. sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya.n. dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. n seperti u. diikuti dengan huruf n. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. atau yang memerlukan penelitian kali kedua.s dan t menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%. untuk menyediakan cartanya itu.o. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca. Dengan menggunakan Skel Tulisan ini. dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca. atau yang tulisannya terlalu besar. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya.

dan seluruh anggota tangan harus dihayun. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 21 . Kemudian. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkatperingkat permulaan dan mendirikan asas.1 Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut.WAJ 3104 LITERASI BAHASA kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca. atau krayon. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi.4.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA Seperti pengajaran bahasa juga. atau krayon adalah seperti berikut: 10. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. Penerangan. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil. adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul. 10. Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil. seperti pada umur empat tahun setengah. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Kad-kad tulisan dan lembaranlembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. 10. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih.

Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan. 10. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul.6 RUMUSAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat- peringkat permulaan dan mendirikan asas.2 Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. Penerangan. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. 10. 10. garisan. 10.4. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid.4 Kemudian. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. jari telunjuk. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. 10.4.5 Setelah itu. Pendekatan dan strategi pengajaran yang PGSR BM AMBILAN NOV 2008 22 . murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hamper dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini.4.4.3 Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 10. lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka.

Walau bagaimanapun. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 23 . Jika pengajaran dan pembelajaran guru menarik. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.WAJ 3104 LITERASI BAHASA fleksibel dan inovatif akan membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar. Bahan yang diberi juga hendaklah terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. murid-murid akan bermotivasi untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya.

pelajar bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan maklumat . mengemukakan cadangan. Menggunakan permainan bahasa dalam pelajaran bahasa boleh diangggap sebagai satu pendekatan yang positif. Oleh itu.0 PERMAINAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Dr. membetulkan dan sebagainya. Permainan bahasa bersifat komunikatif dan menyeronokkan. Sewaktu pembelajaran berlangsung. la merupakan satu kaedah mempelajari bahasa secara tidak langsung. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. Kajian awal mengenai latihan bermain dan belajar pernah dilakukan oleh Skinner seorang tokoh psikologi pembelajaran yang terkenal. Beliau telah melatih dua ekor merpati bermain ping pong untuk melihat bagaimana latihan secara bermain dapat mengajar kedua-dua merpati itu bermain dengan cekap. menerima. la menyediakan kepelbagaian dan membantu mengekalkan minat di dalam bilik darjah.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11. Ia boleh dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang positif. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 24 . Ia juga menggalakkan pembelajaran kendiri. Beliau telah mengkaji dan membincangkan dengan jelas proses pembelajaran bahasa melalui rangsangan dan gerak balas. menolak. Pelajar belajar lebih banyak melalui aktiviti kerana memberikan Iebih banyak peluang kepada pelajar itu melibatkan diri dalam komunikasi. idea dan menggunakan sebahagian besar bahasa untuk perbincangan. Permainan bahasa yang dilakukan di bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. menyatakan persetujuan. Terdapat pelbagai aktiviti permainan bahasa yang boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. John Samuel dalam artikelnya yang berjudul Standard of English: Compari- son Not Valid (1987) menyatakan bahawa seorang guru yang baik seharusnya tidak menghadapi kesulitan dalam memotivasikan pelajar-pelajamya. aktiviti menjadikan sesuatu bahasa itu menarik untuk dipelajari. Penyelidikannya mendapati latihan secara bermain telah berjaya mengajar burung merpati itu bermain ping pong dengan baik melalui rangsangan dan gerak balas yang berulangulang.

teka silang. Penggunaan permainan bahasa dalam pengajaran kemahiran membaca akan mempercepatkan proses penguasaan bacaan kanak-kanak kerana segala proses penguasaan permainan tersebut akan menumpukan perhatian kanak-kanak tersebut kepada proses mengeja membaca arahan. menyesuaikan gambar dengan cerita. mengeja. iaitu latihan mengecam dan menyembunyikan huruf atau perkataan. teks kata. melengkapkan kata. domino.1 PERMAINAN BAHASA UNTUK KEMAHIRAN MEMBACA Permainan bahasa untuk kemahiran membaca lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti membaca pada peringkat permulaan. kad cantuman .WAJ 3104 LITERASI BAHASA Kementerian Pendidikan Malaysia (1988) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerima aktiviti permainan bahasa sebagai salah satu teknik pengajaran bahasa yang penting. jenis permainan yang dipilih ialah permainan bahasa yang menyerupai permainan Bingo tetapi telah dibuat sedikit perubahan dari segi peraturan permainannya. 11. posmen.1 TUJUAN PERMAINAN PGSR BM AMBILAN NOV 2008 25 . mengenal perkataan dan ayat. Antara permainan yang sesuai dengan kemahiran membaca adalah bingo. dan sebagainya. Di dalam tugasan ini. serta aktiviti membaca yang mudah. dan latar belakang pelajar-pelajar supaya pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam suasana yang menarik dan tidak membosankan. Permainan bahasa bagi kemahiran membaca bertujuan untuk melatih pelajar membaca dalam suasana yang menyeronokkan dan mudah. pencapaian. guru-guru bahasa disarankan agar memilih teknik-teknik yang sesuai dengan kebolehan.2 PERMAINAN BINGO 11.2. 11. dan membaca perkataan serta ayat yang terdapat pada permainan. minat.

5.5.4 CARA BERMAIN Permainan ini boleh dimainkan secara berkumpulan (2 kumpulan) atau individu (satu lawan satu).2 BAHAN / SET PERMAINAN (Rujuk lampiran) a) Papan Bingo (2 buah) b) Kad semak (35 keping) c) Kad huruf besar (36 keping) 11. papan Bingo dan kad semak telah dilapis dengan ”laminating film”.3 CARA MENGHASILKAN ALAT PERMAINAN Gambar atau grafik yang terdapat di papan Bingo dan kad huruf serta kad semak di reka menggunakan komputer.2. manakala kad huruf pula dilapis dengan kertas tebal berukuran 2 milimeter. 11. Untuk melibatkan ramai pemain atau kumpulan. Kemudian ianya dicetak menggunakan kertas Glossy untuk mendapatkan kesan cetakan yang lebih baik. guru hendaklah menambah set permainan Bingo seperti yang dinyatakan dalam perkara 2. Untuk mengelakkan peralatan permainan ini daripada cepat rosak. 11.1 Berikan Papan Bingo kepada setiap kumpulan. 11. 26 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . 11.5 LANGKAH 11.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Permainan ini bertujuan supaya pelajar boleh mengenal huruf besar dengan cepat dan tepat.2 Bahagikan kad huruf (36 buah) sama banyak kepada dua bahagian dan berikan kepada setiap kumpulan.

permainan mendorongkan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa yang agak luas sewaktu pelajar-pelajar berinteraksi.3) untuk meneruskan permainan bagi pusingan kedua. Dalam permainan. Oleh itu.2 dan 4. guru tidak seharusnya terlalu 'rigid' dengan mengkehendaki pelajar menguasai sesuatu kemahiran serta-merta.7 RUMUSAN Dalam permainan. 27 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . 11. Kad Semak dan Papan Bingo.4 Ahli-ahli dalam kumpulan akan menyemak sama ada huruf yang disebutkan tadi ada pada kumpulan masing-masing.6 Kocok semula Kad Semak dan Kad Huruf (lakukan seperti yang dinyatakan dalam bahagian 4.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11. pelajar biasanya menggunakan beberapa mekanisme misalnya berbincang atau meneka.5. 11.6 CADANGAN Guru juga boleh menggunakan cara permainan ini untuk tujuan mengenal suku kata. Dalam permainan.5.5 Cabutan Kad Semak akan terus dilakukan.5. Ini secara tidak langsung mendorongkan mereka memilih bentuk struktur bahasa yang di luar jangkaan kita. Kumpulan yang berjaya memadankan semua kad huruf di Papan Bingo dan menyebut “Bingo” terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang. 11. Oleh itu. 11. dan perkataan dengan cara mengubahsuai paparan pada Kad Huruf.3 Seorang murid akan mengambil kad satu persatu dari himpunan Kad Semak yang ada dan menyebutkan huruf tersebut. aktiviti-aktiviti dirancangkan khusus untuk membolehkan pelajar menggunakan segala sumber yang ada pada mereka untuk berkomunikasi. Jika ada huruf tersebut diletakkan pada Papan Bingo. daripada pelajar. 11.5. bukanlah mudah bagi guru mendapat tindak balas yang tepat.

Ini dibuat dalam satu sesi yang membincangkan masalah dan kesukaran yang dihadapi. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. Sebelum memulakan permainan. guru beralih dari satu pasangan ke satu pasangan atau dari satu kumpulan ke satu kumpulan sambil mencatatkan masalah atau kesilapan biasa yang dilakukan. Jika pelajar memahami tugas dan peranan masing-masing. Kemungkinan masalah atau kesukaran yang dihadapi itu tidak dapat dilihat atau dikesan oleh pelajar.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Penekanan permainan sebenarnya menekankan semangat bekerjasama dan bukannya pertandingan. Jadi guru tidak seharusnya melemahkan fungsi permainan yang sebenar. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 28 . Ini bertujuan untuk memastikan tiada masalah yang timbul semasa permainan bila dijalankan. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan dalam bilik darjah. atau kemungkinan juga ia berkaitan dengan aspek bahasa. Guru harus cuba untuk tidak mengganggu permainan sama ada membuat teguran atau membetulkan kesalahan-kesalahan kecil. guru harus mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Pada masa permainan . Oleh itu. Selepas aktiviti. Item-item bahasa tertentu boleh disemak semula sekiranya ia merupakan satu kelemahan yang serius di kalangan pelajar. Masalah dan kesilapan ini boleh dibincangkan kemudiannya dalam kelas. permainan harus berupaya memberi motivasi yang tinggi dan bukan hanya sekadar bertanding semata-mata. pelajar harus diberi arahan tentang cara-cara bermain untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti permainan dengan jelas. ia harus mampu memantapkan proses bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. Para pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas-tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berkomunikasi. maka aktiviti-aktiviti dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan.

GAMBAR 2: Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 1: Latihan menulis dari kiri ke kanan. 29 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .

Di atas meja. pasir.WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 3: Latihan membentuk bulatan di udara. lantai tanpa menggunakan alat tulis. GAMBAR 4: W Z V PGSR BM AMBILAN NOV 2008 30 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Latihan membentuk garis lurus. GAMBAR 5: Latihan membentuk corak campuran bulatan Dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. GAMBAR 6: Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. 31 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .

PGSR BM AMBILAN NOV 2008 32 . GAMBAR 8: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua/tiga.WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 7: Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan yang terkawal.

GAMBAR 10: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul PGSR BM AMBILAN NOV 2008 33 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 9: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 11: Papan Bingo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 34 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 12: Muka hadapan Kad Semak Muka belakang Kad Semak PGSR BM AMBILAN NOV 2008 35 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Gambar 13 Kad Huruf PGSR BM AMBILAN NOV 2008 36 .

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. 2. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 37 . Pemulihan Tulisan . Kamaruddin Hj. Pedagogi Bahasa. Siti Nurfazira Ramli (2009). Marohani Yusoff (1999).WAJ 3104 LITERASI BAHASA BIBLIOGRAFI Buku 1.blogspot. Husin. Husin. Internet 5. Permainan Bahasa Untuk Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Bt. Siti Nurfazira Ramli (2009). Dilayari pada 10 Oktober 2009 dari laman http://ctfazira.com/ 6. 3. Longman Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan. Pratulisan. Abdul Aziz( 1996). Kamaruddin Hj. 4. Bhd. Azman Wan Chik (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia.blogspot. Dilayari pada 25 September 2009 dari laman http://ctfazira.

wordpress. Aktiviti Pemulihan Penulisan. Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009).com/.blogspot. Dilayari pada 12 Oktober 2009 dari laman http://mohdnorizwansulaiman. Bahan Bantu Mengajar. Sarponen (2009). Dilayari pada 30 Oktober 2009 dari laman http://cikguhaidi. Norhaidi Bin Hj. 8.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 7.com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 38 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->