P. 1
39765457-LITERASI-BAHASA

39765457-LITERASI-BAHASA

|Views: 3,962|Likes:
Published by cegu efa

More info:

Published by: cegu efa on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1. 1. 1

KAEDAH ABJAD Pengenalan Kaedah ini merupakan kaedah yang tertua dijalankan semenjak kerajaan Greek dan

Rom. Ianya juga dikenali sebagai kaedah klasik dimana kaedah abjad ini adalah sangat popular digunakan oleh guru pada peringkat permulaan mengajar membaca kepada murid-murid. Kaedah abjad ini lebih mementingkan pada pengenalan nama-nama huruf dan bunyi huruf-huruf itu.

1.2

Langkah-Langkah Pengajaran

1.2.1 Pengenalan Abjad a. Murid diperkenalkan dengan kesemua 26 huruf. b. Murid diajar nama huruf secara teratur dalam abjad : a b c .... x y z. c. Rancangan pelajaran harian bermula dengan a hingga z. d. Latihan menulis dan pengecaman abjad dilaksanakan dan murid perlu menghafal setiap lambang abjad. e. Setelah murid-murid menghafal nama abjad, bunyi-bunyi huruf akan diajar kepada murid. f. Murid akan diajar dengan huruf kecil dahulu seterusnya barulah diikuti dengan huruf besar. g. Latihan menulis huruf kecil dan huruf besar. h. Latihan memadankan huruf kecil dan huruf besar. i. Murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan sesuatu bunyi huruf vokal seperti contoh berikut : * Ayam * Api * Adik * Awan 1

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

j. Seterusnya murid diperkenalkan dengan permulaan perkataan bermula dengan huruf konsonan seperti contoh berikut : Bola Buku Batu Besi Langkah ini adalah sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada murid hubungan antara bunyi huruf dan perkataan. 1.2.2 Penggabungan Bunyi Vokal Dan Konsonan
a. Setelah murid-murid menguasai bunyi huruf dan hubungan antara bunyi

huruf dan perkataan, murid diajar membentuk dan membaca sukukata. Contohnya seperti berikut: ba be bi bo bu ca ce ci co cu hingga ke huruf za ze zi zo zu 1.2.3 Membentuk Perkataan Mudah a. Murid diajar mencantumkan suku kata dengan sukukata Contoh: Bu bu Ba ba b. Seterusnya murid akan diajar kemahiran mengeja perkataan-perkataan mudah. Contoh: baju , saya , dadu
1.2.4 Membentuk Ayat Mudah

a. Seterusnya murid dibimbing mengenal untuk membentuk ayat mudah. Contoh : Bibi buka buku Bibi baca buku Buku Bibi baru b. Murid selanjutnya diperkenalkan dengan rangkai kata, ayat dan seterusnya diajar membaca. 2

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1.3

Kelebihan Kaedah Abjad

1.3.1 Sesuai dengan susuk bahasa Malaysia kerana bahasa Malaysia terdiri daripada

suku kata yang hampir tetap bunyinya. 1.3.2 Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baru walaupun belum pernah dipelajari kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vokal dan konsonan dengan baik. 1.3.3 Kaedah ini memberi asas dan binaan yang kukuh dalam membaca. 1.3.4 Tercapai kecekapan dan kemahiran membaca serta member keyakinan kepada murid-murid.

1.4

Kelemahan Kaedah Abjad

1.4.1 Murid-murid membaca dengan lancar mengikut cara tradisional tanpa memahami apa yang dibacanya. Mereka hanya mementingkan sebutan dan kelancaran membaca. 1.4.2 Murid-murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja. Ini menyebabkan mereka membaca merangkak-rangkak dan tidak faham apa yang dibaca. 1..4.3 Kaedah ini dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi murid-murid kerana pengajaran tidak secara keseluruhan yang bermakna. 1.4.4 Ianya boleh mendatangkan kebosanan kepada murid-murid terutama apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan.

PGSR BM AMBILAN NOV 2008

3

” Ujaran yang paling minimum. ela). V + VK (air. KV + V + 4 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . entah). Setidak-tidaknya satu suku kata terdiri daripada satu buah vokal atau satu vokal dan satu konsonan. KAEDAH SUKU KATA Definisi Menurut Daniel Jones kaedah suku kata adalah satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan. Mengacu kepada bunyi akhir. emas). Kaedah suku kata ialah bahagian perkataan berasaskan kehadiran vokal. cuaca). Robins pula kaedah ini merupakan “Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unit. dekat). (c) Kata tunggal tiga suku kata. a. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersamasama dengan konsonan. VK + KVK (untuk.2 Jenis Suku Kata: (a) Kata tunggal satu suku kata. Contoh : ah. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh konsonan. Suku kata adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran vokal. Contoh : KV + V + KV (biasa. V + KVK (adat. Contoh : V + KV (ibu. aib). iaitu sebagai satu unit yang boleh diduduki di awal kata.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 2. KV + KVK (bukan.1 2. unda). VK + KV (anda. di tengah kata dan di akhir kata. Contoh : a Ɨ ku. du Ɨ duk Menurut R.H. s suku kata dibahagi kepada 2 iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. 2. Contoh : K + V + K (b) Kata tunggal dua suku kata. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh vokal.

KAEDAH FONIK 3. c) Murid-murid akan membaca dengan berlagu dan tidak memperdulikan rangkaikata dan tempat-tempat berhenti. Oleh kerana terlalu mementingkan ejaan dan sebutan . fahamman langsung tidak dihiraukan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA KV (kaedah). Contoh : KV + KV + KV + KV (panorama) 2.4 Keburukan Kaedah Abjad a) Murid-murid tidak lancar membaca. e) Mengelirukan kanak-kanak kerana nama huruf-huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf itu. Ini disebabkan mereka dilatih mengeja tiaptiap perkataan yang dibacanya. b) Murid-murid tidak faham apa yang dibacanya. 2. Kaedah ini menjadikan murid sibuk mengeja kerana tumpuan mereka kepada huruf semata-mata. Fonetik (fon’etik) ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. 3. b) Kaedah ini memudahkan guru-guru menjalankan kerja-kerjanya.2. Fonetik itu adalah satu bidang bahasa PGSR BM AMBILAN NOV 2008 5 . d) Tidak membangkitkan perasaan gemar membaca kerana kaedah ini bertentangan dengan pendapat Ilmu Jiwa iaitu cara kanak-kanak menguasai sesuatu ialah daripada keseluruhannya membawa kepada bahagianbahagiannya.1 Definisi Kaedah fonik ialah kaedah pengajaran membaca yang membimbing murid tentang perkaitan antara abjad bagi bahasa bertulis (grafim) dengan bunyi individu (fonem) bahasa pertuturan. Tidak berkehendakkan alat-alat mengajar yang banyak.3 Kebaikan Kaedah Suku Kata a) Murid-murid mahir mengeja.2. (d) Kata tunggal empat suku kata.

Kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan.pertengahan perkataan dan baru dimasukkan ng. ny. sifat bunyi bahasa (akuistik) dan pendengaran (auditori). dan Membunyikan huruf-huruf dahulu.2. Mulakan dengan perkataan yang pendek dan mudah sy. antara lainnya frekuensi dan bagaimana bunyi terhasil. Seterusnya permulaan perkataan. (tersendiri . Kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan.Bunyi Fonik . hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat. Contohnya : ba. kh.1 Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. murid boleh memberitahu bahawa bunyi awal perkataan itu ialah /b/ (b ē) . Kesedaran Fonemik . Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. 3. murid boleh memberitahu bahawa abjad awal perkataan itu ialah /b/ dan ikuti oleh /u/.akhiran perkataan. Contohnya : A = aaaa E = e’h E = eh I = iiiii O = oooo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 6 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA yang begitu luas yang mencakupi ciri-ciri fizikal sesuatu bunyi.isolation) Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. /k/ dan /u/. tang. Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa.Abjad Apabila mendengar sebutan perkataan “buku”. = batang dahulu serta mulakan dengan huruf vokal.2 Cara Pengajaran Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang). Cara pengajaran Fonik menggunakan ialah dengan mencantumkan vokal dengan konsonan untuk membentuk perkataan. 3.

3.4 Bagi kaedah fonik juga kanak-kanak tidak akan tersangkut di peringkat sukukata tertutup kerana bagi membaca sesuatu ayat mereka harus terus membunyikan perkataan sehingga selesai satu perkataan.1 Sesuai dengan susuk kata Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu adalah terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya.3 Jika kanak-kanak telah menguasai kesemua bunyi abjad. t (teh).3 + a (ah) = u (uh) = tu = ba tu batu Kebaikan Kaedah Bunyi 3.WAJ 3104 LITERASI BAHASA U = uuuu B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh H = heh J = jeh K = keh L = el M = em N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez b (beh). 3. mereka akan boleh membaca dalam apa jua bahasa.3.2 Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataa-perkataan baharu walaupun perkataan-perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka.4 Keburukan Kaedah Bunyi PGSR BM AMBILAN NOV 2008 7 . 3. ba 3.3.3. 3. 3.

ini disebabkan perhatian murid-murid itu tertumpu kepada suku-suku kata. 4.1 Tidak menarik hati kerana suku-suku kata yang diajar itu tidak mempunyai makna yang nyata pada mereka. Sama dengan kaedah mengeja. KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Definisi Kaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh 4. jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita. Berpadanan dengan namanya. Sebab itulah. 3.4. kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia. ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba. Rasionalnya.2 Bacaan murid-murid tidak licin. Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas.2 Cara Pengajaran Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kad-kad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman.4. Mengikut kajian. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 3. Kaedah PGSR BM AMBILAN NOV 2008 8 . kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris. 4. Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat.1 membaca dengan menggunakan kaedah abjad . satu lepas satu.kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto “photographic memory “. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola sukukatanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal.

5 Kaedah ini sangat baik dan sesuai digunakan bagi mengajar bacaan Jawi terutama bagi perkataan-perkataan yang tidak tetap sistem bunyinya untuk dieja. 4. Setelah mengecam diminta terus membaca.4 Kaedah ini dikenali juga dengan nama kaedah perkataan. dan tidak jyga dieja.1 Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak kerana mereka mempelajari sesuatu cara keseluruhan. perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaedah ini diserta dengan gambar. tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf ) • ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf) 4. 4.4 Kelebihan Kaedah Pandang dan Sebut. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua.2 Bersesuaian dengan resmi semula jadi kanak-kanak mempelajari sesuatu iaitu PGSR BM AMBILAN NOV 2008 9 .3 Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan.3. Pada peringkat permulaan.3.4.WAJ 3104 LITERASI BAHASA pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan.4. kaedah rangkai kata dan kaedah ayat. 4. 4. 4. menarik minat murid-murid. tidak dibunyikan.2 Dalam hal mempelajari ayat pula. tetapi terus disebut perkataan itu.3. 4.3 Proses Kaedah pandang dan sebut 4. Setelah dicam.1 Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya. kanak-kanak diminta mengecamterus ayatayat yang pendek dan mudah dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. 4.3.3.

rangkai kata dan ayat- ayat yang telah diajarkan sahaja.5.3 Murid-murid tidak mempunyai asas yang kukuh yang membolehkan mereka membaca sendiri.4 Lambat tercapai kemahiran dan kecekapan membaca.1 Bacaan kanak-kanak mungkin terhad kepada perkataa. 4.WAJ 3104 LITERASI BAHASA daripada keseluruhan kepada bahagian-bahagiannya. 5. Dengan itu kanak-kanak dari mula mendapat latihan memaham apa yang dibaca oleh mereka.5.2 Kaedah ini tidak membolehkan kanak-kanak mengenal huruf secara formal. 4.Ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat.5 Kelemahan Kaedah Pandang dan Sebut.4 Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama ataupun alunan suara yang betul dari mulanya. 4.Tulisan adalah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan.5. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 10 . 4.Seseorang individu akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. 4.4.Oleh itu pelajaran menulis sangatlah penting kerana ia bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang. 4. DEFINISI TULISAN TULISAN adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi.5. Lambat mengenal bunyi dan suku kata. 4..4.3 Kaedah ini dari awal mementingkan makna. Jika tulisan itu dibunyikan semula ia dikatakan bahasa.

PGSR BM AMBILAN NOV 2008 11 . b) Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat–ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca. e) Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang. Di sekolah-sekolah .pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah ia seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari.tidak elok kanak-kanak disuruh menulis sebelum dia tahu membaca.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Tulisan berhubung rapat dengan membaca.Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan dan begitulah juga di sebaliknya.Bagaimanapun harus diingat.1 Tujuan serta merta. f) Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata. a) Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik. d) Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan.cekap dan pantas. perkembangan bahasa dan tulisan g) Menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan.Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi ada kalanya kanak-kanak telahpun pandai menulis ketika masuk ke sekolah.Kedua-duanya mementingkan teknik dan akal.Seseorang itu pula berpeluang membaca apabila ada hasil penulisan untuk dibaca.Ini tidaklah merisaukan.Seseorang itu menulis karangnya kerana ada yang membacanya.1 TUJUAN TULISAN 5. 5.kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaba.1. c) Kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambah lagi isi bacaannya.Ramai orang mempunyai bakat atau kebolehan menulis tetapi tidak mempunyai minat untuk melahirkannya.

perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.1. penyajak atau pengarang dapat menggambarkan sesuatu melalui penulisannya.1 .2 Tujuan Lanjut. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Misalnya. Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak. seorang penulis. pengalaman. pengalaman dan perasaan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 5. Kemahiran menulis secara mekanis haruslah dikuasai pada peringkat awal supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Pertama kemahiran menulis secara mekanis dan kedua ialah kemahiran untuk pelahiran (mental). mendedahkan perkara-perkara semasa yang sedang berlaku. 6. 6. Mereka melaporkan sesuatu yang telah berlaku.menekap dan membentuk huruf dan lain-lain adalah penting kerana ia bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas yang diperlukan supaya berupaya membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya PGSR BM AMBILAN NOV 2008 Kemahiran Menulis Secara Mekanis 12 . JENIS-JENIS KEMAHIRAN TULISAN Ada dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran tulisan. a) Meluaskan pengetahuan. membuat ramalan ramalan peristiwa masa depan dan sebagainya. b) Menyediakan mereka dengan pengetahuan ini supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai umumnya.

Latihan-latihan mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah di antaranya : a) Latihan pergerakan tangan . kebersihan dan lain-lain. g) Melatih menulis cepat. b) Tunjukkan cara pergerakan tangan. rangkai kata dan ayat. di pasir. c) Latihan pernyataan kehendak. perkataan. c) Bermain dengan benda-benda seperti plastisin. tulis di awangan. 7.jarak kekemasan. d) Latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli. Latihan-latihan mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran menulis untuk pelahiran ialah: a) Latihan pernyataan fikiran atau pendapat. jelas dan senang dibaca.WAJ 3104 LITERASI BAHASA seperti menulis huruf. menulis suku kata.Kemahiran ini banyak melibatkan mental.menulis perkataan dan ayat.saiz.segi-segi.otot. bulatan.2 Kemahiran Menulis Untuk Pelahiran (Mental) Kemahiran penulisan untuk pelahiran biasanya dikuasai setelah kanak-kanak mendapat kemahiran mekanis.jari dan membentuk atau membuat garisangarisan. PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga : 13 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . 6. e) Mengawasi tulisan murid tentang bentuk . d) Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf.tegak atau condong. b) Latihan pernyataan perasaan. bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya.menyusun benda-benda dan melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan. f) Melatih menulis cepat.di papan tulis dan sebagainya.

Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk . iv. ii. Mercer. Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah. Pada peringkat ini otot-otot tangan dan jari dilatih supaya lebih kemas dan teratur pergerakannya dan juga dapat memegang pensel dengan betul dan kemas. dan bulatan arah jam. iii. Melukis garis condong . Menyambung titik-titik di atas kertas. latihan-latihan pergerakan mata melalui lakaran-lakaran terkawal dan lakaran bebas yang dilakukan oleh kanak-kanak. koordinasi mata dan tangan. i. dan viii. vi. 7. garis melengkung. v. Menurut Hughes. kiri ke kanan dan depan ke belakang. melukis garis tegak dari atas ke bawah. vii.WAJ 3104 LITERASI BAHASA a) Peringkat pramenulis (persediaan) b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis) c) Peringkat untuk pelahiran.1 Peringkat Pramenulis Kanak-kanak sudah boleh diajar kemahiran pramenulis sekiranya ia sudah mempunyai kesediaan menulis seperti pergerakan otot-otot tangan dan jari jemari serta sudah dapat membuat pengamatan visual iaitu sudah boleh membezakan dan mengecam benda-benda. Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan bentuk huruf-huruf tersebut . aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah untuk melatih pergerakan tangan. Melukis bulatan lawan arah bulatan jam. Pada peringkat pramenulis. Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometrid an garisan putus. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 jarum 14 . Selain itu latihan-latihan kordinasi mata dan tangan dilakukan dengan banyak supaya kanakkanak dapat meniru bentuk–bentuk yang dilihat. dan Hoffmann (1991) kanak-kanak sepatutnya sudah boleh melakukan perkara-perkara berikut sebelum mereka diajar menulis. dan dari bawah ke atas. Lenz. Melukis garis lintang dari kiri ke kanan.

Setelah didapati memuaskan. 9. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. kedudukan badan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 8. maka guru sudah boleh memperkenalkan pengajaran kemahiran menulis pada mereka. Pada peringkat awal. dan kertas garis tiga. Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris. dan bentuk huruf.0 8.1 PENULISAN MEKANIS Peringkat Mendirikan Asas (Tulisan Mekanis ) Apabila kanak-kanak sudah boleh menguasai kemahiran pramenulis dan dapat melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan baik. Di bawah ini adalah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke akhir lembaran satu garis itu . mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Aktiviti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf-huruf secara bebas di atas kertas kosong kertas petak. kawalan tulisan perlu dilakukan.2 Peringkat Mendirikan Asas Setelah murid-murid menjalankan latihan pramenulis.1 PEMULIHAN MEMBACA Pengenalan 15 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. 8. guru hendaklah menggunakan berbagai-bagai kaedah dan teknik untuk mengajar kanak-kanak menulis. 9. barulah dilatih membentuk huruf-huruf pada halaman yang bergaris . Aktiviti ini harus bermula daripada garisan yang lebar hingga lembaran satu garis.

panjang pendek ayat.2 Aktiviti Pemulihan Bacaan 9. dan konsonan juga perlulah ditekankan. kebolehan berbahasa. penggunaan dan organisasi bahan grafik.1 Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. 9. pengetahuan. kendungan bahan. Pengajaran bunyi vokal.2. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. Justeru. dan pengalaman sedia ada.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. Justeru. c) Faktor yang ada pada bahan bacaan Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: • Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit lembut • Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut PGSR BM AMBILAN NOV 2008 16 . Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. diftong. struktur cerita.

9. Melalui aktiviti pemulihan. membina. 9.2 Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid. Pengetahuan dan pemahaman guru PGSR BM AMBILAN NOV 2008 17 . Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur. 9. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran. memilih bahan. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan. guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan menghafal huruf ‘a’ sehingga ‘z’ dengan urutan yang betul. guru perlu melaksanakan aktiviti berikut: • Nyanyian lagu A. .2.. permainan respon terhadap bunyi huruf. dan kv+kvk. mengolah bahan. kv+kv.C.2. • Menayangkan huruf satu persatu secara berulang • Padanan abjad • Menyebut huruf satu persatu secara berulang.3 Analisis Aktiviti Pemulihan Bacaan Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. menggunakan dan menilai bahan. kvk. Bahan pengajaran pula perlulah menarik.4 Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca. permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv..2.B.3 Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca.5 Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan. Justeru. Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan.2.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 9. dan memenuhi keperluan pancaindera. 9.

supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. dan murid itu juga PGSR BM AMBILAN NOV 2008 18 . sama ada bidang membaca. kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan dengan menggunakan pendekatan. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. Walau bagaimanapun. Kemudian. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. menulis atau mengira.1 PEMULIHAN TULISAN Cara-Cara Pelaksanaan Rancangan Pemulihan Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain akan diasingkan untuk diajar oleh guru pemulihan. Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan.0 10. kaedah. menulis dan mengira. 10. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. cara ini kurang memuaskan. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. dan teknik yang sesuai agar murid-murid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca. Sebelum sesuatu rancangan pemulihan dapat dijalankan. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. atau ringkasan. Langkah ini diberi nama saringan. 10.WAJ 3104 LITERASI BAHASA dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman. langkah yang kedua ialah diagnosis. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah.

1 Ayat. guru menyuruh mereka menulis ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah. Cara berikut untuk mengesan. b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat difahami oleh murid. Dengan itu.2. guru akan menyuruh mereka berhenti dan mengutip tulisan tersebut. murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan. b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak mengehadkan masa.5 Dari ujian ini. guru harus memerhatikan perkara-perkara berikut:a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa. Setelah tiga minit.2 Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenal semua kandungannya.2.4 Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut.2. asalkan mematuhi dua syarat berikut: a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis kerana kerumitan mengeja. cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik. 10.2. b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujian yang menghadkan masa. 10. 10.3 Setelah semua murid selesai menulis. guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 19 . atau perenggan biasa boleh digunakan. a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam ujian yang masanya dihadkan.2. c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa). 10. 10.WAJ 3104 LITERASI BAHASA mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihadkan.

atau yang memerlukan penelitian kali kedua.s dan t menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%.e. n seperti u.o. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan. d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri. dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid. kecuali huruf L Oleh PGSR BM AMBILAN NOV 2008 20 . membuat d seperti cl. o seperti a dan a seperti u. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca. skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r.`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) ‘. Walau bagaimanapun. beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan. Dari penyelidikan Pressey.a. menutup e.`American Handwriting Scale'.n. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i. dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca. atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah.WAJ 3104 LITERASI BAHASA c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat. Huruf besar biasanya mudah dibaca. guru harus dapat membuat diagnosis. atau yang tulisannya terlalu besar. Contohnya huruf kecil r. Contoh-¬contoh skel ini ialah ‘Thorndike Scale for Handwriting'. atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. diikuti dengan huruf n. dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkaitkan dengan darjah murid. sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya. Dengan menggunakan Skel Tulisan ini. Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah. Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. untuk menyediakan cartanya itu. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'.

atau krayon. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil. adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul.1 Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut.4. Kad-kad tulisan dan lembaranlembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkatperingkat permulaan dan mendirikan asas. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.WAJ 3104 LITERASI BAHASA kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Penerangan. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 21 . atau krayon adalah seperti berikut: 10. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. Kemudian. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. 10. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. 10. seperti pada umur empat tahun setengah. dan seluruh anggota tangan harus dihayun.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA Seperti pengajaran bahasa juga. penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil.

10. Penerangan. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta.4. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.3 Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk.2 Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini.5 Setelah itu.4 Kemudian. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hamper dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka.4. 10. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul.4. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. Pendekatan dan strategi pengajaran yang PGSR BM AMBILAN NOV 2008 22 . 10. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 10. garisan. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid. lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka. 10.6 RUMUSAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat- peringkat permulaan dan mendirikan asas.4. jari telunjuk. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan. 10.

Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 23 . Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.WAJ 3104 LITERASI BAHASA fleksibel dan inovatif akan membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar. Walau bagaimanapun. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Bahan yang diberi juga hendaklah terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. murid-murid akan bermotivasi untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya. Jika pengajaran dan pembelajaran guru menarik. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut.

Beliau telah mengkaji dan membincangkan dengan jelas proses pembelajaran bahasa melalui rangsangan dan gerak balas. mengemukakan cadangan. John Samuel dalam artikelnya yang berjudul Standard of English: Compari- son Not Valid (1987) menyatakan bahawa seorang guru yang baik seharusnya tidak menghadapi kesulitan dalam memotivasikan pelajar-pelajamya. aktiviti menjadikan sesuatu bahasa itu menarik untuk dipelajari. menyatakan persetujuan. la menyediakan kepelbagaian dan membantu mengekalkan minat di dalam bilik darjah. Beliau telah melatih dua ekor merpati bermain ping pong untuk melihat bagaimana latihan secara bermain dapat mengajar kedua-dua merpati itu bermain dengan cekap. Oleh itu.0 PERMAINAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Dr.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11. Permainan bahasa bersifat komunikatif dan menyeronokkan. membetulkan dan sebagainya. Pelajar belajar lebih banyak melalui aktiviti kerana memberikan Iebih banyak peluang kepada pelajar itu melibatkan diri dalam komunikasi. idea dan menggunakan sebahagian besar bahasa untuk perbincangan. Ia boleh dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang positif. Ia juga menggalakkan pembelajaran kendiri. Sewaktu pembelajaran berlangsung. Permainan bahasa yang dilakukan di bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. Penyelidikannya mendapati latihan secara bermain telah berjaya mengajar burung merpati itu bermain ping pong dengan baik melalui rangsangan dan gerak balas yang berulangulang. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 24 . tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. la merupakan satu kaedah mempelajari bahasa secara tidak langsung. menolak. menerima. Menggunakan permainan bahasa dalam pelajaran bahasa boleh diangggap sebagai satu pendekatan yang positif. Terdapat pelbagai aktiviti permainan bahasa yang boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. pelajar bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan maklumat . Kajian awal mengenai latihan bermain dan belajar pernah dilakukan oleh Skinner seorang tokoh psikologi pembelajaran yang terkenal.

pencapaian. Di dalam tugasan ini.2. iaitu latihan mengecam dan menyembunyikan huruf atau perkataan. serta aktiviti membaca yang mudah.1 PERMAINAN BAHASA UNTUK KEMAHIRAN MEMBACA Permainan bahasa untuk kemahiran membaca lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti membaca pada peringkat permulaan. domino. dan sebagainya. posmen. mengenal perkataan dan ayat. Permainan bahasa bagi kemahiran membaca bertujuan untuk melatih pelajar membaca dalam suasana yang menyeronokkan dan mudah. minat. teka silang. dan latar belakang pelajar-pelajar supaya pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam suasana yang menarik dan tidak membosankan. mengeja. dan membaca perkataan serta ayat yang terdapat pada permainan. menyesuaikan gambar dengan cerita. kad cantuman .1 TUJUAN PERMAINAN PGSR BM AMBILAN NOV 2008 25 . Antara permainan yang sesuai dengan kemahiran membaca adalah bingo. 11. jenis permainan yang dipilih ialah permainan bahasa yang menyerupai permainan Bingo tetapi telah dibuat sedikit perubahan dari segi peraturan permainannya.2 PERMAINAN BINGO 11. melengkapkan kata. teks kata. guru-guru bahasa disarankan agar memilih teknik-teknik yang sesuai dengan kebolehan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Kementerian Pendidikan Malaysia (1988) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerima aktiviti permainan bahasa sebagai salah satu teknik pengajaran bahasa yang penting. Penggunaan permainan bahasa dalam pengajaran kemahiran membaca akan mempercepatkan proses penguasaan bacaan kanak-kanak kerana segala proses penguasaan permainan tersebut akan menumpukan perhatian kanak-kanak tersebut kepada proses mengeja membaca arahan. 11.

11.2 BAHAN / SET PERMAINAN (Rujuk lampiran) a) Papan Bingo (2 buah) b) Kad semak (35 keping) c) Kad huruf besar (36 keping) 11.2 Bahagikan kad huruf (36 buah) sama banyak kepada dua bahagian dan berikan kepada setiap kumpulan.5. 11.1 Berikan Papan Bingo kepada setiap kumpulan. manakala kad huruf pula dilapis dengan kertas tebal berukuran 2 milimeter.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Permainan ini bertujuan supaya pelajar boleh mengenal huruf besar dengan cepat dan tepat. guru hendaklah menambah set permainan Bingo seperti yang dinyatakan dalam perkara 2. Untuk melibatkan ramai pemain atau kumpulan. Kemudian ianya dicetak menggunakan kertas Glossy untuk mendapatkan kesan cetakan yang lebih baik. 11.5. 11.2. papan Bingo dan kad semak telah dilapis dengan ”laminating film”. 26 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .3 CARA MENGHASILKAN ALAT PERMAINAN Gambar atau grafik yang terdapat di papan Bingo dan kad huruf serta kad semak di reka menggunakan komputer.5 LANGKAH 11. Untuk mengelakkan peralatan permainan ini daripada cepat rosak.4 CARA BERMAIN Permainan ini boleh dimainkan secara berkumpulan (2 kumpulan) atau individu (satu lawan satu).

WAJ 3104 LITERASI BAHASA 11. dan perkataan dengan cara mengubahsuai paparan pada Kad Huruf. Kumpulan yang berjaya memadankan semua kad huruf di Papan Bingo dan menyebut “Bingo” terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang.5. 11. Ini secara tidak langsung mendorongkan mereka memilih bentuk struktur bahasa yang di luar jangkaan kita.2 dan 4. daripada pelajar.5.6 Kocok semula Kad Semak dan Kad Huruf (lakukan seperti yang dinyatakan dalam bahagian 4. Jika ada huruf tersebut diletakkan pada Papan Bingo.5 Cabutan Kad Semak akan terus dilakukan. 27 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .5. 11. 11. pelajar biasanya menggunakan beberapa mekanisme misalnya berbincang atau meneka.6 CADANGAN Guru juga boleh menggunakan cara permainan ini untuk tujuan mengenal suku kata. guru tidak seharusnya terlalu 'rigid' dengan mengkehendaki pelajar menguasai sesuatu kemahiran serta-merta.3) untuk meneruskan permainan bagi pusingan kedua. Dalam permainan.3 Seorang murid akan mengambil kad satu persatu dari himpunan Kad Semak yang ada dan menyebutkan huruf tersebut. 11. Kad Semak dan Papan Bingo. Oleh itu. Oleh itu. bukanlah mudah bagi guru mendapat tindak balas yang tepat.5. 11. Dalam permainan. aktiviti-aktiviti dirancangkan khusus untuk membolehkan pelajar menggunakan segala sumber yang ada pada mereka untuk berkomunikasi.7 RUMUSAN Dalam permainan.4 Ahli-ahli dalam kumpulan akan menyemak sama ada huruf yang disebutkan tadi ada pada kumpulan masing-masing. permainan mendorongkan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa yang agak luas sewaktu pelajar-pelajar berinteraksi.

Para pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas-tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berkomunikasi. guru beralih dari satu pasangan ke satu pasangan atau dari satu kumpulan ke satu kumpulan sambil mencatatkan masalah atau kesilapan biasa yang dilakukan. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. Jadi guru tidak seharusnya melemahkan fungsi permainan yang sebenar. pelajar harus diberi arahan tentang cara-cara bermain untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti permainan dengan jelas. Pada masa permainan . Jika pelajar memahami tugas dan peranan masing-masing. atau kemungkinan juga ia berkaitan dengan aspek bahasa. Kemungkinan masalah atau kesukaran yang dihadapi itu tidak dapat dilihat atau dikesan oleh pelajar. maka aktiviti-aktiviti dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Item-item bahasa tertentu boleh disemak semula sekiranya ia merupakan satu kelemahan yang serius di kalangan pelajar. permainan harus berupaya memberi motivasi yang tinggi dan bukan hanya sekadar bertanding semata-mata. ia harus mampu memantapkan proses bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. Selepas aktiviti. Sebelum memulakan permainan. guru harus mendapatkan maklum balas daripada pelajar. PGSR BM AMBILAN NOV 2008 28 . Ini bertujuan untuk memastikan tiada masalah yang timbul semasa permainan bila dijalankan.WAJ 3104 LITERASI BAHASA Penekanan permainan sebenarnya menekankan semangat bekerjasama dan bukannya pertandingan. Oleh itu. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan dalam bilik darjah. Guru harus cuba untuk tidak mengganggu permainan sama ada membuat teguran atau membetulkan kesalahan-kesalahan kecil. Ini dibuat dalam satu sesi yang membincangkan masalah dan kesukaran yang dihadapi. Masalah dan kesilapan ini boleh dibincangkan kemudiannya dalam kelas.

GAMBAR 2: Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 1: Latihan menulis dari kiri ke kanan. 29 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 3: Latihan membentuk bulatan di udara. pasir. lantai tanpa menggunakan alat tulis. Di atas meja. GAMBAR 4: W Z V PGSR BM AMBILAN NOV 2008 30 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Latihan membentuk garis lurus. 31 PGSR BM AMBILAN NOV 2008 . GAMBAR 5: Latihan membentuk corak campuran bulatan Dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. GAMBAR 6: Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat.

PGSR BM AMBILAN NOV 2008 32 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 7: Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan yang terkawal. GAMBAR 8: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua/tiga.

GAMBAR 10: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul PGSR BM AMBILAN NOV 2008 33 .WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 9: a b c d e f Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 11: Papan Bingo PGSR BM AMBILAN NOV 2008 34 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA GAMBAR 12: Muka hadapan Kad Semak Muka belakang Kad Semak PGSR BM AMBILAN NOV 2008 35 .

WAJ 3104 LITERASI BAHASA Gambar 13 Kad Huruf PGSR BM AMBILAN NOV 2008 36 .

Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Husin.blogspot. Kamaruddin Hj. Kementerian Pendidikan Malaysia.com/ 6.blogspot. Siti Nurfazira Ramli (2009). Pemulihan Tulisan . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Permainan Bahasa Untuk Sekolah Rendah dan Menengah. Dilayari pada 10 Oktober 2009 dari laman http://ctfazira. Siti Hajar Bt. Dilayari pada 25 September 2009 dari laman http://ctfazira. Internet 5. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Longman Malaysia. Azman Wan Chik (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan. Siti Nurfazira Ramli (2009). Kamaruddin Hj. 4.WAJ 3104 LITERASI BAHASA BIBLIOGRAFI Buku 1. Husin. Pedagogi Bahasa.com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 37 . 3. Abdul Aziz( 1996). Bhd. Pratulisan. Marohani Yusoff (1999). 2.

Aktiviti Pemulihan Penulisan.blogspot.com/ PGSR BM AMBILAN NOV 2008 38 . 8. Norhaidi Bin Hj.wordpress. Sarponen (2009). Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009). Bahan Bantu Mengajar. Dilayari pada 30 Oktober 2009 dari laman http://cikguhaidi.com/. Dilayari pada 12 Oktober 2009 dari laman http://mohdnorizwansulaiman.WAJ 3104 LITERASI BAHASA 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->