SYURA DALAM PENTADBIRAN ISLAM

DEFINISI SYURA
Ialah melakukan perbincangan @ mesyuarat dalam aktiviti kehidupan adalah satu suruhan agama yang perlu dilaksanakan. Selain itu, syura akan memberi peluang penyertaan yang lebih luas kepada organisasi.

TUNTUTAN SYURA
AL-QURAN HADITH SEPAKAT PARA ULAMA

DALIL AL-QURAN
TERJEMAHAN. FIRMAN ALLAH : |BERMESYUARATLAH DENGAN MEREKA DALAM SESUATU URUSAN}.. (AL- IMRAN 3: 159)

Rasulullah s.a.w dprintahkan oleh Allah s.w.t melaksanakan syura dalam Hal ehwal keislaman & masyarakat

menjadi sifat umat Islam yang menjalankan urusan mereka sama ada dlm urusan keduniaan mahupun agama.

Pelaksanaan syariat Islam Memerlukan organisasi Yang sentiasa melakukan Mesyuarat sesama mereka.

4 DIMENSI UTAMA DALAM TUNTUTAN SYURA

Mana-mana jua perkara umum yang berhubung dengan kehidupan orang-orang Islam wajib diselesaikan melalui dalam mesyuarat.

perlunya pakar dan struktur institusi yang besar untuk memproses kerja oleh masyarakat.

3 PENDEKATAN KONSEP SYURA

untuk mencapai kepentingan awam

akan melahirkan kedamaian & mencegah pemerintahan diktator

1) Syura tidak boleh digunakan kepada persoalan-persoalan yang terdapat perintah di dalam kitab suci alQuran atau Sunah

SYARATSYARAT SKOP SYURA

2) Penasihat tidak dibenarkan membuat keputusan yang bertentangan dengan perintah al-Quran dan Sunah Rasulullah

PANDANGAN YANG BERBEZA : SETAKAT MANA SYURA MENGIKAT

Pandangan kedua: Pandangan pertama: Syura adalah mengikat pemerintah Pemimpin tidak wajib bertindak mengikuti pandangan yang diberikan oleh golongan majoriti ahli Syura

Keterangan bagi situasi yang mendakwa syura tidak mengikat

Tentang perjanjian perdamaian al-Hudaibiyah

Tentang pendirian Abu Bakar semasa menghantar tentera Usamah

Syura tidak boleh disesuaikan dengan sebarang masalah

Pembatasan Syura

Syura adalah satu proses dan prosedur dalam pembuatan keputusan

Tanggungjawab mempraktiskan syura yang diserahkan oleh Islam

Ahl-al-hal wal- aqd Ahl al-ijtihad

Perlaksanaan Syura Di Zaman Rasulullah

Rasulullah (s.a.w) adalah orang yang paling banyak bermesyuarat dengan sahabat-sahabat sezaman dengannya.

. Ahli syura Rasulullah terdiri daripada sahabat sahabat yang cerdik,mempunyai pelbagai kelebihan dan berjiwa besar dalam mengembangkan Islam.

APLIKASI SYURA DI ZAMAN KHULAFA ALRASHIDIN

KEADILAN
ASPEK PENTING DALAM MELAKSANAKAN PRINSIPPRINSIP KERAJAAN ISLAM YANG STABIL DAN KUAT

DEMOKRATIK

SIMBOL UBUDIAH

SYURA DAN PEMILIHAN PEMIMPIN

AL-MAUDUDI TELAH MENGGARISKAN BEBERAPA PRINSIP PENTING MENGENAI PERLANTIKAN PEMIMPIN DALAM ISLAM

BERGANTUNG SELURUHNYA KEPADA RAKYAT UMUM

X MONOPOLI

KEHENDAK RAKYAT

DEMOKRASI ADALAH BERASASKAN PEMIKIRAN MANUSIA DAN MENANGGAPI KEHIDUPAN INI SECARA TERPISAH DI ANTARA ASPEK DUNIA DENGAN AKHIRAT.

SYURA DAN DEMOKRASI

SYURA ADALAH SISTEM BERASASKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH YANG TERHINDAR DRPD PENGARUH PEMIKIRAN & NAFSU MANUSIA

DEMOKRASI YANG BERERTI PEMERINTAHAN ATAU KEKUASAAN RAKYAT YANG MELETAKKAN SUMBER KEKUASAAN UTAMA ADALAH RAKYAT

KEBEBASAN BERTINDAK TANPA HAD DALAM DEMOKRASI MENGANCAM KESTABILAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MANUSIA.