MEMO HON KEBENAR AN MENGAD AKA N LAWATA N DA RIP ADA GURU BESAR

ISI-ISI 1. Tujuan surat- (rujuk soalan) 2. Tujuan lawatan 3. Tarikh & tempat lawatan 4. Bilangan peserta & kenderaan yang digunakan 5. Pohon Jawapan memudahkan urusan

MO HON KEBENA RAN MENGAD AKA N LAWATA N DARIPADA P ENGURUS KILANG

ISI-ISI 1. Tujuan surat 2. Tujuan lawatan 3. Tarikh & tempat lawatan 4. Bilangan peserta & kenderaan yang digunakan 5. Mohon minuman percuma 6. Mohon dikecualikan bayaran 7. Mohon Jawapan memudahkan urusan

SURA T KEP ADA R AKAN Per sediaan ter akhir menghada pi UPSR
ISI-ISI 3. Berbincang dengan guru 4. Berbincang dengan rakan 5. Mengulang kaji pelajaran 6. Merujuk nota 7. Sembahyang hajat dan berdoa 8. Pohon restu daripada guru-guru dan ibu bapa 9. Menghadiri kelas-kelas tambahan.

AK HIRI CERI TA ……ak u bersyukur keran a semuanya sel amat       ISI-ISI 1. Situasi awal 2. Kejadian / peristiwa yang berlaku 3. Tindakan 4. Tindakan susulan 5. Kesudahan peristiwa

KAR ANGAN SYA RAH AN Menghor mati gu ru amal an mul ia
      Isi-Isi 1. Guru sebagai ibu bapa kedua 2. Guru mengajar dan mendidik 3. Guru banyak berkorban 4. Guru sebagai pembentuk disiplin 5. Guru sebagai asas kerjaya murid pada masa hadapan.

SU RAT Pengal aman menyertai perkhemahan ISI-ISI 1. Seronok – banyak pertandingan 2. Menyertai banyak aktiviti 3. Dapat pengalaman baru – pertolongan cemas.  4. Dapat berdikari –  5. Dapat belajar perkara baru memasak    

UCA PAN

- Pemi li han sebagai tok oh muri d  ISI-ISI  1 Terima kasih kerana diberi peluang berucap  2. Tahniah kerana terpilih sebagai tokoh murid  3 Kejayaan menjadi pendorong kepada murid-murid lain  4 Harapan semoga terus berjaya

KARAN GAN TIN DAK AN Mem bant u rakan jatuh pada hari perhi mpunan        ISI-ISI 1. Tinjau/lihat mangsa 2. Tindakan awal / rawatan awal 3. Beritahu guru bertugas 4. Hubungi keluarga mangsa 5 Hubungi pihak kecemasan 6 Turut membantu pihak keselamatan

KAR ANGAN FA KT A Kepenti ngan Perpustakaan
 Rujuk Nota

KARAN GAN CATATAN Perkel ahan  ISI-ISI  1. Masa persiapan awal  2. Masa bertolak – suasana dalam perjalanan  3. Masa sampai – kerja-kerja yang dilakukan  4. Aktiviti semasa berkelah  5. Masa pulang

KAR ANG AN CER ITA Pe ngalama n Kem Mo tiva si
 ISI-ISI
  1 Tempat diadakan / bilangan hari 2. Program yang diadakan Ceramah motivasi Ceramah tentang ciri-ciri pelajar cemerlang
3 4 5 4 5 Dapat jumpa ramai rakan Dapat Banyak ilmu Dapat Jumpa penceramah yang hebat Dapat belajar dalam suasana yang berbeza Rasa insaf dan ingin belajar bersungguh-sungguh.

KAR ANG AN DI PEL AJ AR CEM
       

AL OG ERL ANG

ISI-ISI 1. Tanya khabar 2. Ucapan tahniah dan syabas 3. Siapa yang memberikan dorongan 4. Rahsia kejayaan 5. Agihan masa belajar 6. Perasaan menjadi cemerlang 7. Harapan