SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI PORT DICKSON UJIAN 1 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 MASA: 40MINIT NAMA: _______________________________________

_____________ Arahan : Garisan adalah salah satu asas dalam kemahiran melukis dan menggambar. Dengan menggunakan pelbagai jenis garisan, lukiskan pelbagai objek seperti jam, lukisan dan sebagainya untuk menjadikan lukisan di bawah lebih menarik. Anda juga dikehendaki mewarnakan lukisan tersebut dengan warna-wana yang sesuai. TINGKATAN : 2