MATERI MANASIK HAJI Oleh : H.

Jamaludin Ihram merupakan pakaian wajib kaum muslimin yang hendak melaksanakan Ibadah haji maupun Umrah. Pakaian Ihram adalah pakaian putih yang yang disebut juga pakaian suci, pakaian ini tidak boleh dijahit. cara pemakaiannya dililitkan kesekeliling tubuh (jama¶ah pria). Mengenakan pakaian Ihram merupakan tanda ibadah Haji atau Umrah dimulai. Miqat terbagi dua macam, yaitu
a. b.

Miqat Zamani (waktu) Miqat Makan (tempat)

Tawaf ialah mengelilingi ka¶bah sebanyak tujuh kali (ka¶bah selalu berada di sebelah kiri), dimulai dan diakhiri pada garis lurus arah sejajar dengan Hajar Aswad. Sa¶i ialah berjalan dari bukit syafa ke bukit Marwah kemudian sebaliknya sebanyak tujuh kali. Yang dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali, dan setiap memasuki Shafa/Marwah selalu membaca

Artinya : Sesungguhnya Shafa dan Marwah sebagai dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa¶i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati. Maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui