P. 1
Pendapat Dan Pandangan Pakar- Pakar Tentang Kurikulum

Pendapat Dan Pandangan Pakar- Pakar Tentang Kurikulum

|Views: 757|Likes:

More info:

Published by: Noor Anati Noor Lajis on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

Dalam konteks kanak-kanak. .PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Secara umumnya. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. Dalam bentuk yang praktikal. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. 2008). 1990). pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai.

unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. 1976). kemahiran. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). 1992 dalam Zaini B. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. 1968 dalam Zaini B. Abdullah. Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik.pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. Abdullah. Selain itu.ahlinya. nilai.nilai dan norma. (Inlow. 1974). (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. (Kerr. (Saylor & Alexander. (Stenhouse. 1992). Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- .DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. unsur. 1975).

Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. isi. Zais (1976). Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. 1986). aktiviti dan penilaian. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan.I Goodlad (1966). (Burtonwood.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). Menurut J. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki (puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. Pengetahuan sentiasa berkembang . mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya. memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional.

Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. contohnya keperluan undang-undang. nialai social. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. mengembangkan. Subsistem ini melibatkan pengembangan. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. mod instruksi dan proses penilaian. matlamat dan pembelajaran. matlamat dan objektif serta bidang. permintanan murid dan proses . menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum.

iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967).3 dan 4). Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. fasa penilaian pemilihan isi (3). Secara keseluruhannya.2. Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. permintaan dan masalah masyarakat. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. empiris eksperimen. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). pemintaan dan masalah masyarakat. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. . Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. isi. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). Wheeler (1967). Menurutnya. pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan.

adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. Maka. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. Berdasarkan huraian tersebut.Model Kurilukum Tyler (1949). Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. Mengikut beliau. . Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan.

beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. .objektif utama. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. (c) Organisasi kaedah dan strategi. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. Di bawah kurikulum sekolah Dewey. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum.

(b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. Mengikut Peters. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. Maka. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. .(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. (g) Pengukuran dan penilaian. adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. Model kurikulum Stenhouse (1975). Sehubungan ini.

Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. piawai atau displin. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. Sehubungan ini. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut.(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. Model Kurikulum Stenhouse. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek.

matlamat pendidikan. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. unsur kebudayaan. norma. Di Malaysia.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. mental. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. dan pelbagai cara penyusunan yang lain.1979. dipetik dari Abdullah Sani. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. kemahiran. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Berikutan itu. dan wawasan negara. nilai. Oleh sebab itu. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. rohani. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. 2005: 144). . pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian.

FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. Cina. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. Akta Pelajaran (1961). Tamil. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolahsekolah menengah mulai tahun 1989. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan . Tamil. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina.

Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. kemahiran dan nilai.bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. 1994 halaman 100). Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. sambil memenuhi tuntutan untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Bahasa Inggeris. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Bahasa Cina dan Bahasa . (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Oleh yang demikian. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. Pendidikan Moral. membina sikap positif. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. kebolehan. ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. Permainan Luar dan Matematik. perkembangan diri. bakat . Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan.Tamil) Pendidikan Islam. kritis dan inovatif. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Di samping itu. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara.

BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. bertema. Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham.serta minat murid. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. belajar melalui bermain. tahu dan buat serta amalkan. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum. .

Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. 2010). Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. NGO's clan pihak swasta. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. 2009). bantuan kerajaan. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Sempena dengan perlaksanaan program . Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. Pada tahun 2003.pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

komponen perkembangan kognitif. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. komponen kerohanian dan moral. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. 2009). Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. Hal ini. kaedah .pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. komponen perkembangan fizikal. komponen perkembangan sosioekonomi. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan.

Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. sikap dan nilai. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. ketrampilan diri. sahsiah dan kerohanian. 2010). serta aspek asuhan meliputi keselamatan. komunikasi dan fizikal. perkembangan bahasa. fizikal dan estetika. perkembangan deria dan pemahaman dunia. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir perkembangan kanak-kanak. pemakanan seimbang. belajar melalui bermain.pegasuhan secara holistik. kemanusiaan. bertema. 2008). Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. sosioemosi. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. kerohanian. Pada masa sekarang. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. . Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. komunikasi dan literasi awal. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara.

kurikulum ini berkonsepkan permainan. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. penerokaan. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992.Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. kaedah pengasuhan secara holistik. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum.131 buah kelas prasekolah. . Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. 2009). Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Selain itu. Kurikulum PERMATA mengandungi garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak.

sosioemosi. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). komunikasi dan literasi awal. perkembangan fizikal.Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. kerohanian dan moral. koordinasi motor dan pengurusan diri. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. perkembangan bahasa. . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. bermula pada Januari2010. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. fizikal serta kreativiti dan estetika. daripada 1353 yang dirancang untuk beroperasi pada tahun 2010. perkembangan kognitif. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. rohani dan social. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi.

Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di . Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru.KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. pihak NGO.

com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Mastura Badzis. Oleh itu.prasekolah. harmonis dari segi intelek. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. Kuala Lumpur. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008). International Law Book Services. Rohani Abdullah. dan emosi.scribd.peraturan Terpilih.1440). . 2001( ms 1-98 dan 129. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. Akta pelajaran (1961). Kementerian Pelajaran Malaysia. jasmani. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. rohani. Kurikulum Permata.

The Culture Concept in Educational Studies.I. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. http://ipgmkdriprasekolah.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. G. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990).blogspot. The Emergent In Curriculum. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. N. (1986).ukm.html Ogos 2010 pada 28 . London. J. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010). Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. Inlow.blogspot.Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010). 2009. The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Starting with Quality.pdf Burtonwood.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996).com Goodlad. (1966). HMSO.M (1966).com/2009_06_01_archive.

2009.net/pra/news. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengurusan Kurikulum.mindamadani. Malaysia. hlm. Kementerian Pendidikan Malaysia.my/kurikulum. Handbook For Effective Curicculum Development. Mok Soon Seng (2007). Evans. 2010. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. “ Definitions and Models in Curriculum Theory”. Kamarudin Hj. (1967).Johnson. Educational Theory.php Laporan Jawatankuasa Kabinet.L Dan N. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Pedagogi Asas Pendidikan. M. 127-140.asp . Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Mastura Bazdis (2008).my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). (2004).jpm. (1967). Reka Bentuk Kurikulum Sekolah. Reka Bentuk Kurikulum .permata. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 17. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. R.D. (1979). Husin & Siti Hajar Abd Aziz. Mengkaji Pelaksanaan Dasar. Kurikulum Permata. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. PERMATA Negara. Neagley.

(1949). Chicago. (1987). Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka. Curriculum: Principles and Foundations. (1967). Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. (1975). An Introduction to Curriculum Research and Development. D. Saylor. R. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Tyler (ed. E. London: University of London. J. L.) American Education in the Postwar Period. New York: Holt. pt. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Wheeler. “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. Abdullah (2002). Tyler. Zais. R.S. Planning Curriculum for Schools. Curriculum Process. H.B. Taba. (1945). 1.Pusat Perkembangan Kurikulum.G dan W. Chicago: University Of Chicago. London: Heinemannn. Stenhouse. University of Chicago.M.K. New York: Thomas Crowell. S.W. (2003). Zaini B. Alexander (1974). Basic Principles of Curriculum and Instrusction. (1976). .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->