IMBANGAN DUGA

PEMINDAHAN BAKI DARI LEJAR KE IMBANGAN DUGA

Pengenalan Imbangan duga ialah satu senarai baki yang diambil daripada akaun-akaun dalam lejar pada suatu tarikh tertentu. Imbangan duga adalah bukan satu akaun.

Fungsi Imbangan Duga Untuk menyemak ketepatan catatan bergu dalam akaun lejar.

Tujuan Penyediaan Imbangan Duga Imbangan duga disediakan pada setiap akhir tempoh perakaunan. Baki-baki akaun lejar di dalam imbangan duga digunakan sebagai asas dalam penyediaan penyata kewangan. Pengehadan Imbangan Duga Walaupun imbangan duga seimbang ini tidak bererti semua catatan dalam lejar adalah betul, ada beberapa kesilapan tertentu yang tidak dapat ditunjukkan dalam imbangan duga.

FORMAT IMBANGAN DUGA Terdapat 2 format.

a) Bentuk Lajur

Syarikat Ahmad Sdn. Bhd Imbangan Duga Pada 31 Januari 20X8

BUTIR Nama Akaun

DEBIT(RM) Baki akaun-akaun Aset, Belanja Ambilan

KREDIT(RM) Baki akaun-akaun: Liabiliti, Modal Hasil

b) Bentuk ‘T’ Syarikat Ahmad Sdn. Bhd. mbangan duga pada 31 Januari 20X8

DEBIT

RM

KREDIT

RM

Baki - baki akaun-akaun Aset, Belanja Ambilan

Baki - baki akaun-akaun Liabiliti, Modal Hasil

CARA PEMINDAHAN DARI LEJAR KE IMBANGAN DUGA Akaun Modal 20X8 Jan 31 20X8 Jan 1 Tunai 20X8 Feb 1 Baki b/b

Baki h/b

30000 =====

30000 ==== 30000

Akaun Tunai 20X8 Jan 1 11 29 Modal Jualan Jualan 30000 150 400 ______ 30550 ===== 20X8 Feb 1 Baki b/b 4990 Akaun Jualan 20X8 Jan 31 Baki h/b 550 ____ 550 ===== 20X8 Feb 1 Syarikat Ahmad Sdn. Bhd Imbangan duga pada 31 Jan 20X8 DEBIT(RM) 4990 550 Baki b/b 20X8 Jan 11 29 Tunai Tunai 150 400 _____ 550 ==== 550 20X8 Jan 3 7 21 31 Bank Belian Angkutan Baki h/b 25000 400 160 4990 _____ 30550 =====

BUTIR Modal Tunai Jualan

KREDIT(RM) 30000

Contoh Soalan Akaun Angkutan 20X8 Jan 21 20X8 Feb 1 Tunai Baki h/b 160 === 160 20X8 Jan 31 Baki h/b 160 ===

Akaun Sewa 20X8 Jan 19 === 20X8 Feb1 Baki b/b 450 Bank 450 === 20X8 Jan 31 Baki h/b 450

Akaun Alatan pejabat 20X8 Jan 5 20X8 Feb 1 Bank Baki b/b 3000 ==== 3000 20X8 Jan 31 Baki h/b 3000 =====

Akaun Jualan 20X8 Jan 31 Baki h/b 550 _____ 551 ===== 20X8 20X8 Jan 11 29 Tunai Tunai 150 400 _____ 550 ====

Feb 1

Baki b/b

550

Akaun Modal 20X8 Jan 31 20X8 Jan 1 Bank 20X8 Feb 1 Baki b/b

Baki h/b

8050 =====

8050 ==== 8050

Akaun Tunai 20X8 Jan 1 11 29 20X8 30000 Jualan Jualan 150 400 ______ 30550 ===== 20X8 Feb 1 Baki b/b 4990 Jan 3 7 21 31 Bank 25000 Belian Angkutan Baki h/b 400 160 4990 _____ 30550 =====

Contoh Jawapan Syarikat Ahmad sdn. Bhd Imbangan duga pada 31 Jan 20X8 \ RM Tunai Alatan Pejabat Angkutan Sewa 4990 3000 160 450 ________ 8600 Modal Jualan RM 8050 550

________ 8600

=======

=======