TEKNIK BERCERITA

DISEDIAKAN OLEH : NOOR HAMIZAH BT ABDUL RAZAK PENGAJIAN MELAYU I

DEFINISI BERCERITA
KAMUS DEWAN BAHASA (2009)
Mengisahkan sesuatu cerita, bercakap atau berbual.

KAMARUDIN HUSIN (1999)
Salah satu aktiviti lisan yang penting dan memerlukan beberapa kebolehan tertentu.

TEKNIK BERCERITA GURU PERLU Memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai. Berkebolehan sesuatu gaya. penggunaannya tepat. mimik muka dan intonasi yang boleh memikat perhatian pendengar. suara. mudah dan menarik. Membina ayat yang betul. .

KEBAIKAN AKTIVITI BERCERITA .

Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Menggalakkan perkembangan bahasa Merupakan asas untuk pendidikan agama Asas kepada panduan hidup .

PRINSIP AKTIVITI BERCERITA .

CERITA YANG HENDAK DIGUNAKAN PERLU MEMPUNYAI TEMA YANG SESUAI Tidak mengabaikan objekif mendidik dan mengasuh Mesti mengandungi isi yang sesuai dengan murid-murid terutamanya : Kematangan berbahasa Umur Latar belakang Minat Kecerdasan otak Pengalaman mereka .

. Perkataan dan rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. Pengucapan cerita harus dilakukan dengan jelas. ringkas dan tidak mengelirukan. sesuai dan berkesan.MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN TAHAP MURID Bahasa perlu mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat.

guru perlu menggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik seperti : Gaya isyarat Pergerakan Pertanyaan Menggunakan cakap ajuk Melakonkan peristiwa-peristiwa tertentu .Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan ada kesudahan cerita. Semasa menyampaikan cerita.

emosi dan fizikal murid-murid semasa sesi bercerita.Penglibatan murid secara menyeluruh dan maksimum Guru harus bijak dan pandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek. .

PROSEDUR MENJALANKAN AKTIVITI BERCERITA .

mimik bunga. dan bijak memainkan kata-kata. . media.PERMULAAN CERITA Bahagian ini menumpukan kepada keupayaan murid yang mengambil bahagian untuk menarik minat rakan-rakan lain dan kekal hingga ke akhir cerita. Boleh dilaksanakan melalui penggunaan isyarat. nada dan intonasi yang betul. Permulaan akan lebih menarik jika mereka berjaya membawa imaginasi murid-murid ke zaman berlakunya cerita dan peristiwa yang disampaikan. Guru harus menunjukkan kecenderungan untuk membina perhubungan yang baik dengan murid-murid. Guru berperanan membimbing murid supaya membaca dialog dengan gaya. gambar. penglibatan murid.

Perkataan dan rangkai kata yang kabur perlu dielakkan manakala istilah baharu perlu disokong menggunakan gambar. . Penggunaan cakap ajuk pada bahagian tertentu cerita mampu menambahkan kesan yang boleh menjadikan pendengar memberi perhatian lebih kepada cerita.PEMBENTUKAN CERITA Bahasa yang digunakan mestilah mudah dan sesuai dengan tahap murid-murid agar maksud cerita dapat difahami sepenuhnya. ilustrasi atau sebagainya.

Membolehkan terhasilnya satu perkembangan cerita yang licin dan berkesan. . Murid yang terlibat sebagai pelakon atau pendengar pula tidak menghadapi sebarang masalah untuk memahami cerita berkenaan.KELANCARAN PERTUTURAN Sangat penting untuk memberikan kesan penceritaan.

panjang pendek. intonasi. CONTOH : Situasi menyeramkan pada waktu tengah malam. kelantangan. nada.KEPELBAGAIAN SUARA Penting dan boleh dilihat dari segi tekanan tinggi-rendah. . suara pencerita tadi akan bertukar menjadi garau. seram dan ditambah dengan sedikit hilaian. Keadaan suara ini hendaklah diwujudkan di tempat yang sesuai dengan peristiwa-peritiwa di dalam cerita. besar kecil dan sebagainya. kasar.

Situasi ini akan melahirkan satu suasana bercerita yang menarik dan menghiburkan.GERAK-GERI DAN MIMIK MUKA Dapat membantu guru dan murid yang sedang bercerita untuk menyampaikan maksud dan kandungan cerita dengan jelas dan bermakna. .

Penggunaan bahan rangsangan Penggunaan media boleh menarik minat murid-murid terhadap keseluruhan cerita berkenaan. Jika perlu gunakan bahan rangsangan supaya mereka tidak cepat jemu dan bosan. .

. lebih konsisten dan menyakinkan pendengar. Bertujuan supaya hubungan cerita dengan cerita.Mengikut turutan Jalan cerita yang perlu didahulukan akan disampaikan di awal cerita dan begitulah sebaliknya.

peka Guru perlu peka disampaikan. watak-wataknya dan moral cerita dengan tepat dan berkesan. terhadap tema yang hendak Kefahaman terhadap tema membantu murid mengenal pasti plot cerita. .

Penglibatan murid Penglibatan murid perlu menyeluruh dan maksimum iaitu sama ada secara kognitif. . psikomotor atau secara lisan dengan memberikan pandangan atau cadangan penambahbaikkan kepada rakan-rakan yang mengambil bahagian dalam aktiviti bercerita.

Perkara yang paling penting ialah kesudahan cerita itu dapat memenuhi objektif yang ingin dicapai guru. Semua masalah dan kerumitan watak dapat diselesaikan.Penutup cerita Cerita yang disampaikan perlu ada kesudahannya. .

SEKIAN TERIMA KASIH .