TEKNIK BERCERITA

DISEDIAKAN OLEH : NOOR HAMIZAH BT ABDUL RAZAK PENGAJIAN MELAYU I

DEFINISI BERCERITA
KAMUS DEWAN BAHASA (2009)
Mengisahkan sesuatu cerita, bercakap atau berbual.

KAMARUDIN HUSIN (1999)
Salah satu aktiviti lisan yang penting dan memerlukan beberapa kebolehan tertentu.

. mimik muka dan intonasi yang boleh memikat perhatian pendengar. Berkebolehan sesuatu gaya.TEKNIK BERCERITA GURU PERLU Memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai. penggunaannya tepat. mudah dan menarik. suara. Membina ayat yang betul.

KEBAIKAN AKTIVITI BERCERITA .

Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Menggalakkan perkembangan bahasa Merupakan asas untuk pendidikan agama Asas kepada panduan hidup .

PRINSIP AKTIVITI BERCERITA .

CERITA YANG HENDAK DIGUNAKAN PERLU MEMPUNYAI TEMA YANG SESUAI Tidak mengabaikan objekif mendidik dan mengasuh Mesti mengandungi isi yang sesuai dengan murid-murid terutamanya : Kematangan berbahasa Umur Latar belakang Minat Kecerdasan otak Pengalaman mereka .

. Perkataan dan rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. ringkas dan tidak mengelirukan.MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN TAHAP MURID Bahasa perlu mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat. Pengucapan cerita harus dilakukan dengan jelas. sesuai dan berkesan.

Semasa menyampaikan cerita. guru perlu menggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik seperti : Gaya isyarat Pergerakan Pertanyaan Menggunakan cakap ajuk Melakonkan peristiwa-peristiwa tertentu .Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan ada kesudahan cerita.

emosi dan fizikal murid-murid semasa sesi bercerita.Penglibatan murid secara menyeluruh dan maksimum Guru harus bijak dan pandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek. .

PROSEDUR MENJALANKAN AKTIVITI BERCERITA .

Guru harus menunjukkan kecenderungan untuk membina perhubungan yang baik dengan murid-murid. dan bijak memainkan kata-kata. mimik bunga. penglibatan murid. media. nada dan intonasi yang betul. . gambar.PERMULAAN CERITA Bahagian ini menumpukan kepada keupayaan murid yang mengambil bahagian untuk menarik minat rakan-rakan lain dan kekal hingga ke akhir cerita. Permulaan akan lebih menarik jika mereka berjaya membawa imaginasi murid-murid ke zaman berlakunya cerita dan peristiwa yang disampaikan. Boleh dilaksanakan melalui penggunaan isyarat. Guru berperanan membimbing murid supaya membaca dialog dengan gaya.

PEMBENTUKAN CERITA Bahasa yang digunakan mestilah mudah dan sesuai dengan tahap murid-murid agar maksud cerita dapat difahami sepenuhnya. Perkataan dan rangkai kata yang kabur perlu dielakkan manakala istilah baharu perlu disokong menggunakan gambar. Penggunaan cakap ajuk pada bahagian tertentu cerita mampu menambahkan kesan yang boleh menjadikan pendengar memberi perhatian lebih kepada cerita. ilustrasi atau sebagainya. .

KELANCARAN PERTUTURAN Sangat penting untuk memberikan kesan penceritaan. Murid yang terlibat sebagai pelakon atau pendengar pula tidak menghadapi sebarang masalah untuk memahami cerita berkenaan. . Membolehkan terhasilnya satu perkembangan cerita yang licin dan berkesan.

kelantangan. panjang pendek. CONTOH : Situasi menyeramkan pada waktu tengah malam.KEPELBAGAIAN SUARA Penting dan boleh dilihat dari segi tekanan tinggi-rendah. besar kecil dan sebagainya. suara pencerita tadi akan bertukar menjadi garau. kasar. nada. intonasi. seram dan ditambah dengan sedikit hilaian. . Keadaan suara ini hendaklah diwujudkan di tempat yang sesuai dengan peristiwa-peritiwa di dalam cerita.

GERAK-GERI DAN MIMIK MUKA Dapat membantu guru dan murid yang sedang bercerita untuk menyampaikan maksud dan kandungan cerita dengan jelas dan bermakna. . Situasi ini akan melahirkan satu suasana bercerita yang menarik dan menghiburkan.

Penggunaan bahan rangsangan Penggunaan media boleh menarik minat murid-murid terhadap keseluruhan cerita berkenaan. Jika perlu gunakan bahan rangsangan supaya mereka tidak cepat jemu dan bosan. .

Mengikut turutan Jalan cerita yang perlu didahulukan akan disampaikan di awal cerita dan begitulah sebaliknya. . Bertujuan supaya hubungan cerita dengan cerita. lebih konsisten dan menyakinkan pendengar.

terhadap tema yang hendak Kefahaman terhadap tema membantu murid mengenal pasti plot cerita. watak-wataknya dan moral cerita dengan tepat dan berkesan.peka Guru perlu peka disampaikan. .

psikomotor atau secara lisan dengan memberikan pandangan atau cadangan penambahbaikkan kepada rakan-rakan yang mengambil bahagian dalam aktiviti bercerita.Penglibatan murid Penglibatan murid perlu menyeluruh dan maksimum iaitu sama ada secara kognitif. .

Penutup cerita Cerita yang disampaikan perlu ada kesudahannya. Perkara yang paling penting ialah kesudahan cerita itu dapat memenuhi objektif yang ingin dicapai guru. Semua masalah dan kerumitan watak dapat diselesaikan. .

SEKIAN TERIMA KASIH .