P. 1
Zikir Dan Doa Sesudah Shalat Wajib

Zikir Dan Doa Sesudah Shalat Wajib

|Views: 758|Likes:
Published by Firmansyah Sutama

More info:

Published by: Firmansyah Sutama on Jul 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

ZIKIR DAN DOA SESUDAH SHALAT WAJIB Oleh buya HR. Dt.

Rajo Suaro Zikir yang diucapkan Rasulullah sesudah shalat wajib Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qaiyyuum wa atuubu ilaihi. 3x. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya. Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in qadiir Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya, tidak ada sekutu bagiNya KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu Allaahum ma antas salaam - waminkas salaam Fa ilaika ya 'uudus salaam Fahayyina rabbanaa bis salaam Wa adkhilnal jan nataka daaras salaam Tabaa rakta rabbanaa wa ta 'aalaita yaa dzal jalaali wal ikraam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dariMulah asal keselamatan dan kepadaMu pula kembali keselamatan, maka hidupkanlah aku dengan keselamatan dan masukkanlah aku kedalam surga kampung keselamatan. Maha Mulia Engkau Ya Allah yang memiliki kemegahan dan kemuliaan. Alfatihah.... Illahi ya rabbi Subhaanallaah 33x. Maha suci Allah.

Subhaanallahil wabi hamdi hi daa a iman wama badatan Alhamdulillaah 33x. Segala puji untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin walla kuli halin wanimatin Allahu akbar 33x. Allah maha besar. Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw Wasubhaa nallaahi bu krataw wa ashiila Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiitu Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim. Allah Maha Besar, sempurna Besar. Dan segala puji yang banyak itu hanya bagi Allah semata -mata. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia yang menghidupkan dan mematik an. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya. Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung. Allahumma laa mania, limaa a'thaita, wa laa mu'thia limaa mana'ta, walaa ra adha limma qadlaita, walla yanfa'u dzal jaddi minkal jadduu. Tidak ada Tuhan selain dari Allah, sendirinya tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya semua kekuasaan dan semua pujian dan berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah! Tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu, dan tidak ada yang dapat memberi kalau Kamu me nghalanginya. Tidak dapat memberi manfa'at orang yang mempunyai kebesarannya itu Kalau mau nambah induk/penghulu Istighfar:

Dan dari bahaya tiupan tukang shir pada ikatan. Ya Allah! Tolonglah aku supaya selalu mengingat E ngkau dan bersyukur kepada Engkau serta membaikkan ibadatku kepada Engkau. alladzi yuwas wisuffi shudurinnaas. ilaahinnaas. wa min syarrin naffatsaati fil 'uqad. yang membisikan dalam dada manusia . tidak ada Tuhan selain dari padaNya. tidak ada yang membantu memelihara keduanya. KepunyaanNya apa yang dilangit dan apa yang dibumi. laa ilaaha illallahu - . Qul a'uudzubirabbin n aas. Qul a'uudzu birabbil falaq. tiada Tuhan melainkan Engkau. Siapakah yang dapat membela disampingNya kalau tidak dengan izinNya. yang menguasai manusia. dan aku adalah hambaMu. minaljinnati wannaas. Katakanlah! Aku berlindung kepada Tuhan yang memeliahara manusia. Akupun d alam ketentuan serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Allahumma ainnii 'alaa dzikrika.dan juga aku mengakui dosa-dosa yang aku kerjakan. Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in qadiir. Dan dari bahaya orang dengki ketika dia dengki.Allahumma anta rabbi Laa ilaaha allaa anta khalaqtani Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu A'uudzubika m in syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya Wa abuu u bidzambii fagfirlii Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta. wa min syarri ghasiqin idzaa waqab. Engkau Tuhanku. Allah. Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Penutup dzikir: Laa haula walaa quwwata illaa billaah. selalu hidup. dan mereka hanya me ngetahui sedikit saja apa yang dikehendakiNya. Tuhan bagi manusia. berkuasa sendiriNya. Engkau zat yang telah menciptakan aku. Terhadap bahaya makhluk yang diciptakanNya. walaa na' budu illaa iyyaah. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan dari bahaya gelap malam ketika telah malam. malikinnaas. Kekuasaan Tuhan Maha luas meliputi langit dan bumi. dari kejahatan bisikan se tan yang tersembunyi. tidak ada sekutu bagiNya KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu. Aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Allahu laa ilaha illa huwal haiyyul qa yyuum Laata' khudzuhuu sinatuw walaa naum Lahuu maa fissamawaati wamaa fil ardhi Mandzalladzii yasfa'u 'indahu illaa bi idznih Ya 'lamu maa baina aidziihim wamaa khalfahum Walaa yuhiithuuna bisyai in min 'ilmihi illaa bimaa sya' Wasi'a kursiyyuhussamaawaati wal ardha Walaa ya uuduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adhiim. dari jin dan manusia. wa min syarri maa khalaq. wa syukrika. Aku mengakui dengan kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Ya Allah. min syarril waswaasil khannaas. Dia mengetahui apa yang dihadapan dan apa yang dibelakang mereka. Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya. Mak a dari itu berikanlah pengampunan kepadaku. ahlanni' mati walfadhli watstsanaa ilhasan. wa min syarri haasidin idza hasad' Katakanlah! Aku m encari perlindungan kepada Tuhan cuaca subuh. karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan pengampunan selain dari Engkau sendiri. wa husni 'ibadatik.

KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian. membaca zikir dibawah ini 10 kali sesudah sholat Maghrib dan Shubuh sebelum beliau berpaling atau bersela : Zikir itu ialah: Laa ilaaha ilallah. wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. . sebelum berpaling dan bersela. Subhanallah Alhamdulillah 33x. Biasa Rasulullah s. setiap kali membacanya dicatatkan baginya sepuluh pahala.w. dan dihapus sepuluh buah dosa. fahayyina rabbana bissalam. 3x Subhana mal la ya' lamu qadrahu ghairahu wala yablughul wa shifuna shifatahu subhana rabbiyal a'lal wahhab. Tidak ada Tuhan selain dari Allah. Allahumma ajirnii minna nar 7x. wa adkhilna jannataka darassalam. Allahumma la mani'a lima a'thaita wala mu'thiya lima mana'ta wala radda lima qadlaita. tiada sekutu bagiNya. Astaghfirullah 10x. tidak bersekutu baginya. Maha suci Alla h. suatu zikir yang dibaca khusus sesudah sholat Shubuh dan Maghrib. sami'na wa atha'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mashiir. Dia menghidupkan dan mematikan. sendirian. Segala puji untuk Allah. 33x. La ilaha ilallahu wahdahu la syarikalah. waghafala' an dzikrikal ghafilun. Tiada Tuhan selain Allah yang tunggal. Ia yang menghidupkan dan mematikan.orang kafir. wailaika ya' udus salam. Allahumma a'inna 'aladzikrika wa syukrika wa husni 'iba' datik. Astaghfirullahhal 'adziim alladzi la ilaha illahuwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kullama dzakarakadz dzak irun. DOA DAN WIRID SETELAH SHALAT SUBUH DAN MAGHRIB. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika warasulika nabiyyil ummiyyi wa' ala alihi washahbihi wassallim. de ngan kekuasaanNya segala kebaikkan dan Ia kuasa atas segala hal. WIRID BADA SHALAT LIMA FA RDLU: Allahumma antassalam waminkassalam. lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kulli syai'in qadiir. bagiNya kerajaan dan puji. ========================================== Tersebut dalam sebuah hadits di riwayatkan AHMAD dan TURMUZI. lahulmulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wahua 'alaa kulli syai 'in qadiir 10x. Tidak ada daya upaya dan kekuatan hanya dengan bantuan Allah. dan kami tidak akan menyembah hanya kepadaNya saja. Kepun yaanNya semua nikmat dan keutamaan dan untuknya sanjungan yang indah . wahdahu laa syariikalah. Orang yang membaca zikir itu 10 kali akan dapat ganjaran. dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. walau karihalkaafirrun. sekalipun tidak menykai orang .mukhlishiina lahuddin. dengan setulus hati beragama karenaNya. ====================================== === Keterangan : Zikir zikir yang disebutkan diatas berdasarkan hadits Rasulullah saw dikutip dari kitab SUBULUSSALAM dan FIQHUSSUNNAH. dinaikkan derajatnya sepuluh tingkat. Tidak ada Tuhan selain dari padaNya. tabarakta rabbana wata' alaita ya dzal jalali wal ikram.a.indah. IV.

Allahumma inna na 'uudzubika min 'ilmin laayanfa'u wamin qolbin layakhsya'u. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang Alhamdulillahirabbil 'aalamiin Washshalatu wassalaamu 'alaa asyrafil ambiyaai wal mursallin. Rabbanaa zholamna anfusanaa wa inlam taghfirlana wa tarhamnaa lanakuunanna minal ghaasiriin. Ya Tuhan kami terimalah sholat kami. kami mohon kepadaMu keselamatan dalam berag ama. Ya Allah! Kami mohon pe rlindungan Engkau dari pada ilmu yang tidak berguna.Allahu akbar 33x. kami telah menganiaya diri kami. bertambah ilmu dan berkah rezeki. Ya Allah y a Tuhan kami. Ya Allah! Ampunilah dosa .rasul yang Mulia dan keluarganya beserta sahabat . Ya Tuhan.. tidak Engkau beri rahmat kepada kami. dari pada doa yang tidak diindahkan dan dari pada nafsu yang tidak puas puasnya. Dapat bertobat sebelu mati. V. Allah maha besar. . yang halal lagi baik. Rabbana taqabbal minna innaka antassamii' ul 'aliim. Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati . berdiri kami. dosa -dosa kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala -galanya. ruku' kami dan sujud serta doa . La ilaha illallah wahdahu la syariika lahu. dosa -dosa kedua orang tua kami. kesehatan jasmani. DOA I: Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala Pujian kepada Allah Tuhan Pengatur semesta a lam. engkau maha penerima tobat lagi penyayang. ampunilah dosa kami.dosa ibu bapak kami dan berilah rahmat keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami semenjak kecil. Ya Allah. Rabbanaa taqobbal minna shalaatana waqiaa manaa waruku' anaa wasujuudanaa wadu' aa anaa. Allahummaghfirlanaa dzunuubanaa waliwaalidaina warhamhumaa kamaa rabghayaanaa shaghiraa. dari pada hati yang tidak khusu'. Wamin du' aain laa yasmu' wamin nafsin laa tasyba'.innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir.sahabatnya. Lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kuli syai' in qadiir. sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi mengetahui dan terimalah tobat kami.nabi dan rasul . Wa 'alaa aalihi washahbihi ajma'iin. Allahumma innaa nas aluka 'ilman naafi'an wa 'amalan shalihan baqbuulan warizqan wasi'a n halalan thayyib. Shalawat dan Salam kepada nabi . amal yang diterima dan rezki yang luas. Ya Tuhan kami terimalah segala amal kami.doa kami. dosa -dosa kaum mukminin serta mukminat. niscaya kami menjadi orang yang merugi. Ya Allah! Kami mohonkan kehadirat Engkau kiranya Engkau karuniakan kepada kami ilmu yang berguna. Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin Wa 'aafiatan filjasadi wa zi yatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut Wa magfiratan ba'dalmaut allahumma hawwin 'alaina fii sakaraatil maut Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab. kalau tidak Engkau beri ampun.

Ya Allah. Ya Allah. Segala puj i bagi Allah tuhan seru sekalian alam. Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa Muhammad. Dengan puji yg sebanding dgn nikmatNya dan menjamin tambahannya. PENUTUP DOA Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuuna wasalaamun 'alalmursalin. Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaabannaar. Dan peliharalah kami dari s iksaan api neraka. sujud kami duduk rebah kami. Watakhasysyu 'anaa . Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ishran kamahamaltahuu 'alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa thaaqatalanaa bihi wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ' alal qaumil kaafiriin. terimalah shalat kami. Rabbana dzhalamnaa anfusanaa wainl am taghfir lanawatarhamnaa Lanakuunanna minal khaasiriin.wata 'abbudanaa Watammim taqshiiranaa Yaa Allah yaa r abbal 'aalamin. Segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam.mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah mati. Ya Allah Tuhan kami. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. limpahkanlah rakhmat dan sala m atas junjungan kita Nabi Muhammad dan sanak keluarganya. khusu' kami. DOA II: Bismillahirrahmaanirrahiim. Ya Allah. hamdan yuwaaf ii ni'amahu wayukaafii maziidahu. Maha suci Engkau ya Allah. jika tidak dgn limpahan ampunanMu dan rakhmatMu niscaya kami akan jadi . Ya Tuhan kami! Berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup didunia ini dan kebahagian hidup di akhirat. Ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa'azhiimi sulthaanika. Dengan nama Allah yg maha pengasih dan penyayang. pengabdian kami dan sempurnakanlah apa yg kami lakukan selama shalat. Ya Allah. mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut. puasa kami. Subhaanakallaahumma watahiyyatuhum fiiha salam Wa aakhiru da' waahum alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. bagiMu segala puji dan segala apa yg patut atas keluhuran DzatMu dan keagungan kekuasaanMu. Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana Washi yaamanaa warukuu 'anaa wasujuudanaa Waqu 'uudanaa watadlarru 'anaa. Ya Allah. Maha suci Tuh anmu yang mempunyai kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan dan selamat sejahtera atas sekalian Rasul -rasul yang diutus Tuhan. Tuhan seru sekalian alam. Dan ucapan kehormatan sebagai semboyan bagi mereka dalam surga adalah: "SALAM (selamat sejahtera) dan penghabisan doa mereka: AL -HAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIIN segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam. karena itu ya Allah. Walhamdulillahi robbil 'alamiin. kami telah aniaya thd diri kami sendiri. dan hindarkanlah kami dari azab api neraka da n mendapatkan keampunan ketika dihisab. ruku kami.

Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa ya shifuuna wasalaamun 'alal mursaliina wal hamdu lillaahi rabbil 'aalamiina. Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami. Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha il laa huwal hayyul qaiyyuum wa atuubu ilaihi 3x. tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau berikan. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idzhadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab. teruskan dengan membaca Induk/Penghulu Istigfar yang dibawah ini. Ya Allah Tuhan kami. a mpunilah dosa kami. Engkaulah yang maha pemurah. Ya Allah ya Tuhan kami.orang yg sesat. dosa -dosa kedua orang tua kami. Ya Allah Tuhan kami. berilah kami karunia. dosa -dosa kaum mukminin serta mukminat. saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri. serta hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Ampunilah dan limpahkanlah rakhmat ampunan thd diri kami ya Allah. Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Allahumma anta rabbi Laa ilaaha allaa anta khalaqtani . Ya Allah ampunilah dosa kami dan tutupilah segala kesalahan kami. janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yg diluar kesanggupan kami. Rabbanaa aatinaa fiddun ya hasanatan wafil aakhirati has anatan waqinaa 'adzaaban naar. b erilah kami pertolongan utk melawan orang yg tidak suka kpd agamaMu. janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yg berat sebagaimana yg pernah Engkau bebankan kpd orang yg terdahulu dr kami. dan tidak ada pemberian apabila Engkau menghalanginya dan tidak ada manfa'at daya dan guna kecua li daya dan guna dariMu. Ya Allah. Kalau mau. Tuhan segala kemuliaan. Maha suci Engkau. Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati . berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. dan semoga jika kami mati nanti bersama -sama dengan orang yang baik -baik.innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir. Ya Allah Tuhan kami. Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wakaffir 'annaa sayyi aatinaa watawaffanaa ma 'a labraari. dan aku bertaubat kepadaNya. Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala -galanya. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunj uk. dosa -dosa kaum muslimin dan muslimat. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita Walaa mu'thia limaa mana'ta Walaa ra adhdha limaa qadhaita Walaa yanfa'uu dzaljaddi minkaljaddu. Suci dari segala apa yg dikatakan oleh orang -orang kafir.

Ya Allah. Kalau mau tambah lagi. Aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. (Al -baqarah 255). dan mereka tidak mengetahui apa -apa dari ilmu Allah. tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa.Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu A'uudzubika min syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya Wa abuu u bidzambii fagfirlii Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta. Akupun dalam ketentuan serta janjiMu semampu yang kami lakukan. yaitu membaca Subhaanallaah Al hamdulillaah Allaahu Akbar [33x] [33x] [33x] Maha Suci Allah Segala Puji bagi Allah Allah Maha Besar Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw Wasubhaa nallaahi bukrataw wa ashiila Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiit Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim.alhamdulillahi rab bil 'aalamiin Allahuhmma shalli 'ala saiy yidanaa Muhammadin Wa 'alaa aalihi wa shahbihi wasallam. karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan pengampunan selain dari Engkau sendiri. KepunyaanNya apa yang berada dilangit dan dibumi. dan aku adalah hambaMu.dan juga aku mengakui dosa-dosa yang aku kerjakan. sempurna Besar. dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. melainkan apa yang dikehendakiNya. . Kemudian diteruskan deng an Doa-doa yang kita tahu. tiada Tuhan melainkan Dia. Allah Maha Besar. seperti dibawah ini Bismillaahirrah maa nir rahiim . Aku mengakui dengan kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Allah tidak me rasa berat memelihara keduanya. Engkau Tuhanku. tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. teruskan dengan membaca ayat Kursi. Tiada daya dan kekuatan. Maka dari itu berikanlah pengampunan kepadaku. Engkau zat yang telah menciptakan aku. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa -apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka. tiada sekutu bagiNya. Diteruskan dengan Tasbih. Dan segala puji yang banyak itu hanya bagi Allah semata -mata. milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia yang menghidupkan dan mematikan. melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum Laa tak khudzuhu sina tuw walaa nauum Lahuu maa fissamaa waati wamaa fil ardhi Mandzalladzii yasy fa'u 'indahuu illaa bi idznih Ya'lamu maa baina ay diihim wamaa khalfahum Walaa yuhii thuu na bisyai im min 'ilmihi illaa bimaa syaak Wasi'a kursiy yuhus samaa waati wal ardha Walaa ya uuduh u hifzhu humaa wa huwal 'aliy yul ' azhimm.

niscaya kami akan termasuk golongan orang -orang yang merugi. Ya Allah. mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut. Allahum ma rabbanaa taqabbal minna shalaatanaa Wa shi yaa manaa wa rukuu 'anaa wa sujuudanaa Wa qu 'uudanaa wa tazhar ru 'anaa Watakhasysyu 'anaa wa ta 'abbudanaa Wa tammim taq shiiranaa yaa Allah ya rabbil 'aalamiin. Ya Allah.warhamhumaa kamaa rab bayaanii shaghiraa. Dapat bertobat sebelu mati.w. kami mohon kepada Mu untuk mendapatkan keridhaanMu dan Surga. Allahummag firlii waliwa lidaiy ya . Ya Allah. Allahum ma a'innii 'alaa dzikrika wa husni 'ibaadatika . kesehatan jasmani. Ya Allah. puasa kami. sujud kami. Ya Tuhan kami. bertambah ilmu dan berkah rezeki. j anganlah engkau goyahkan hati kami sesudah menunjukkan kami dan karuniakan kami rahmat dari sisiMu. Rab banaa zhalamnaa anfusanaa wa illam tagfirlanaa Watar hamnaa lanakuu nan naminal khaa siriin. anak -anak serta cucu -cucu kami ketenangan. Ya Allah. ruku' kami. kami mohon kepadaMu keselamatan dalam beragama. khusyuk kami.a. terimalah shalat kami. duduk dan rebah kami. dan kami berlindung dari kemurkaanMu d an api naraka. Allaahum ma innaa nas aluka ridhaaka wal jannah Wana 'uuzubika min sakhatika wannaar.. Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut Wa magfiratan ba 'dalmaut allahumma haw win 'alaina fii sakaraa til maut Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab. dan jadikanlah kami ini sebagai ikutan/tauladan dan pemimpin bagi golongan orang -orang yang sama bertaqwa. berilah aku pertolongan untuk tetap ingat serta bersyukur kepada Mu dan pula untuk beribadat yang sebaik -baiknya kepada Mu. Ya Allah. Ya Allah.Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji untuk Allah sekalian alam.berilah pada isteri -isteri kami. ampunilah segala dosa say a. kami te lah menzhalimi diri kami sendiri. Shalawat dan salam berikanlah kepada junjungan nabi Muhammad s. dan sempurnakanlah apa yang kami l akukan selama shalat ya Allah. . pengabdian kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa zurriy yatinaa Qur rata a'yun waj 'alnaa lil muttaqiina imaamaa. Ya Allah. Tuhan seru sekalian alam. jika tidak Engkau ampuni dosa kami dan tidak Engkau kasihani kami. Rabbanaa laa tuzig quluu bana ba'da idz hadaitanaa Wa bahlanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wah haab. dan dosa -dosa kedua orang tuaku serta kasihanilah kedua mereka itu sebagaimana kedua mereka itu memeliharaku selagi aku kecil. kepada kuarga dan sahabatnya. dan hindarkanlah kami dari azab api neraka dan mendapatkan keampunan ketika dihisab. mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setela h mati.

Ya Allah. jika kami lupa atau kami ber salah. Ya allah. Dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat kelak. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. An Abuhurairata : Lai sa shalaatan atsqala 'alal munafiqiina minal fajri . Ya Tuhan kami. Ya tuhan kami. Ya Alaah. Ya Allah. sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman Yaitu. Ya Allah. Yakni Tuhan yang me miliki kemuliaan dari segala sifat yang diberikan oleh mereka (orang .a. Ya Allah. janganlah Engkau hukum kami.w dan atas keluarganya dan para sahabat -sahabatnja. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul -rasul engkau. Maha Suci Tuhanmu. ampunilah kami. Dan keselamatan tetaplah atas Rasul. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Tuhan kami. maka kamipun beriman. Hanya Engkaulah penolong kami. dan rahmatilah kami. Dan semoga Allah memberikan shalawat atas junjungan kami Nabi Muahammad s. sebagaimana Engkau bebankan kepada orang -orang sebelum kami. Ya Allah. dan jauhkanlah kami dari azab api neraka.Rabbanaa laatu aakhidznaa inna siinaa aw akhtha'na Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ish rankamaa hamal ta hu 'alalladzii na minqablinaa Rabbanaa walaa tuham milnaa maa laa thaaqatalanaa Bih wa' fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa antamaulaanaa Fan shurnaa 'alal qaumil kaafiriin. Rab banaa inna naa sami' naa munaa diyayyunaa Dil lil imaani an aaminuu birab bikum fa aamannaa Rabbanaa faghfirlanaa dzunuu banaa wa kaffi r 'annaa Saiy yi aatinaa wa tawaffanaa ma 'al abraar Rabbanaa wa aatinaa maa wa 'attanaa 'alla rusulika Walaa tukh zinaa yau mal qiyaamah innaka laa tukh liful mii 'aad. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Beri maaflah kami. berikanlah kami keb ahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.orang kafir). ampunilah bagi kami akan dosa -dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan -kesalahan kami. Ya Tuhan kam i. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat. === S E L E S A I === Sebuah Hadist Rasulullah untuk direnungkan dan untuk dilaksana kan sebagai seorang muslim. "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". Rab banaa aatinaa fiddun yaa hasanah Wafil aakhirati has anah waqinaa 'adzaaban naar Wa shal lallaahu 'alaa saiy yidinaa Muhammad Wa 'alaa aalihii washahbihi aj ma'iin Subhaa na rab bika rabbil 'izzati 'am maa ya shifuun Wasalaamun 'alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. dan segenap puji bagi Allah seru sekalian alam. dan wafatkanlah kami beserta orang -orang yang banyak berbuat bakti.

Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku. maka mereka akan melakukannya/medatangi masjid walaupun dengan merangkak. yang telah membuat diriku mampu mendengar dan melihat dengan kekuasaan dan kekuatannya.Wal 'isyaai walaw ya' lamuuna maa fihima la ataw humaa walaw habwan. dan jika mereka tahu pada dua shalat itu (tentang ganjaran/pahalanya). . Dari Abu Hurairah: Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang munafik. kecuali shalat FAJAR/SUBUH dan shalat 'ISYA (berjamaah di masjid). oooooOOOOOooooo Bacaan sewaktu SUJUD SAJADAH (Ayat Alif Laam Miim Tanzil) Sajada waj hiya lilladzi khalaqahu wa shaw warahu Wa syaqqa sam 'ahu bihaulihi wa quw watihi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->