Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul

ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG SYUMUL
Course Leader: Khairul Hamimah COURSE NOTES
Pengenalan Islam ialah agama yang akhir diturunkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Firman Allah di dalam al-Quran yang bermaksud: “Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam” (ayat 19 surah Ali ‘Imran). Agama Islam ialah agama yang syumul (sempurna) berbanding agama lain yang pernah diturunkan oleh Allah s.w.t. Apa beza agama Islam dengan agama lain? Tentu ada bezanya. Dalam sekian banyak agama ada tiga agama yang disebut sebagai Agama Langit, iaitu Agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Ketiga-tiga agama ini ada kitab dan ada Rasulnya. Agama Islam ialah agama yang akhir diturunkan kepada Nabi yang akhir iaitu Muhammad s.a.w. dan kitab terakhir iaitu al-Quran yang lebih sempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Menurut al-Quran Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan untuk semua manusia di akhir zaman, termasuklah umat yang sebelum ini seperti agama Yahudi dan Nasrani walaupun mereka mempunyai kitab dan rasul (surah al-A’raf 158). Untuk mengetahui lebih jelas sila ikuti tajuk ini dengan teliti.

Hasil Pembelajaran Setelah membaca tajuk ini anda akan dapat: 1. Memberi definisi Islam, Iman dan Ihsan 2. Menerangkan maksud Aqidah, dan Syari’ah serta dapat menjelaskan maslahah di sebalik setiap suruhan dan larangan dalam Islam 3. Dapat menyenaraikan ciri-ciri keistimewaan Islam

Pengertian Islam, Iman dan Ihsan Islam Sebagai Cara Hidup Yang Syumul

Maksud Aqidah, Syariah dan Akhlak

Maqasid al-Syari’ah

Tasawwur Islam 1

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim sahabat menceritakan bahawa pada suatu hari semasa Rasulullah s. Apakah semua manusia di akhir zaman mesti memeluk agama Islam? Ya. maka tidak akan diterima (agama itu) daripadanya. demikianlah kehendak Allah seperti yang difirmankan dalam surah Āli-Imran: Bermaksud: Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah ialah Islam. untuk disampaikan kepada semua manusia di akhir zaman”. iaitu Tuhan pencipta dan pentadbir seluruh alam.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul 1. Surah Āli-Imran ayat 85. Pengertian Islam.a. ia diturunkan kepada Nabi Muhammad s. sama ada untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.t.w. dan dia di akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Iman dan Ihsan Apa makna Islam? “Islam bermaksud selamat atau menyerah diri kepada Allah.a. bukan dengan paksaan atau perasaan terpaksa. Dalam ayat lain Allah berfirman: Maksudnya: Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam.1. sedang duduk-duduk bersama para sahabat tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian serba putih dan tidak seorang pun sahabat yang 2 . perundangan dan nilai (akhlak). Perkataan “Islam” berasal daripada kalimah ‫ سلم يسلم سلما‬yang bermaksud selamat dan ً ْ ِ ُ َْ َ َ َِ ‫ اسلم يسلم اسلما‬bermaksud tunduk. Surah Āli-Imran ayat 19.w. Dari segi istilah ia bermaksud ً َ ْ ِ ُ ِْ ُ َ َْ َ tunduk dan patuh kepada perintah Allah s. Ia adalah nama bagi agama Allah yang akhir sekali. Berserah pula bermaksud menyerah diri kepada Allah untuk menerima perintahNya. Islam ialah agama yang mempunyai peraturan hidup yang sempurna atau cara hidup yang syumul (a complete way of life) yang merangkumi sistem kepercayaan. patuh dan berserah. dengan penuh rela.w.

hari Kiamat dan Qadha dan Qadar. 1. 3 . Syari’ah dan Akhlak. “Dia adalah Jibrail datang mengajar agama kepada kamu” Berdasarkan kepada hadis yang panjang ini kita dapat faham bahawa agama Islam mengandungi tiga perkara ini iaitu Islam. “Engkau percaya (beriman) kepada Allah. Syari’ah (Perundangan) dan Akhlak (Nilai). para malaikatNya.w. Ketiga-tiga ini juga disebut Aqidah (kepercayaan).w. mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah bagi yang kuasa sampai ke sana”. bertanya kepada Umar al-Khattab “Kenalkah siapa orang itu” Jawab Umar “Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui” Maka sabda Rasulullah s. kitab-kitab.a. Inilah yang dikatakan Islam itu mengandungi sistem kepercayaan. ‘Aqidah ialah kepercayaan kepada Allah. Dia terus masuk dan duduk di hadapan Rasulullah s..w. “Bila engkau beribadat kepada Allah buatlah dengan bersungguh-sungguh seolah-olah engkau nampak Allah. Walaupun kamu tidak dapat melihatNya tetapi Dia (Allah) tetap melihat kamu. Di bawah ini dibincang dengan lebih terperinci. serta berkata: “Wahai Muhammad. Pengertian Ihsan Ihsan bermaksud melakukan sesuatu dengan sebaikbaiknya dan bersungguhsungguh.a.a. rasu-rasul. Syari’ah ialah perundangan dan Akhlak pula sistem nilai.. Iman dan Ihsan.. Pengertian Islam Islam (Aslama) bermaksud tunduk.2 Asas-asas Islam Ada tiga perkara yang menjadi asas kepada agama Islam iaitu ‘Aqidah.a.a.w.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul mengenalinya. malaikat.. beritahu aku apa itu Islam?” Maka jawab Rasulullah s. berpuasa Ramadhan.w. rasul-rasulnya. mendirikan solat. hari akhirat dan qada dan qadar” Jawabnya “Engkau benar” Kemudian dia berkata lagi “Beritahu aku apa pula maksud Ihsan”. sehingga lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah s. patuh dan taat kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya Pengertian Iman Iman ialah percaya kepada Allah..” Rasulullah s. kitabkitabNya. Maka jawab Rasulullah s. “Engkau bersyahadah bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah.w.a. sistem perundangan dan sistem nilai. Jawabnya “Engkau benar” Kemudian dia berkata lagi “beritahu aku apa itu Iman” Maka jawab Rasulullah s.w..a.

1 Aqidah (Sistem Kepercayaan) Dari segi bahasa. Ia mempunyai syarat dan rukunnya.2. dilahirkan pada tahun 571 M itu tetap wujud dan menjadi Rasul Allah untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah”. belajar. puasa. iaitu mengatur manusia supaya melakukan yang ma’ruf dan menjauhi yang mungkar. Contohnya.) اعتقاد‬Ia juga bermaksud kepercayaan. iii.w. Contoh yang lain ialah “di dalam diri seorang muslim terdapat satu kepercayaan bahawa nabi Muhammad s. kenduri. minum. tolong menolong. sedekah. 1. qurban. dan jika tidak menepati syarat dan rukun itu ibadat dikira tidak sah dan tidak diterima. minum. beriadah. bermain. Contohnya. “mengikut I’tiqad Ahlussunnah wal-Jama’ah bahawa siksa kubur itu ada”.2 Sistem Perundangan Adakah anda tahu ada berapa jenis undang-undang Asas di dalam sistem perundangan Islam? Dalam Islam terdapat 4 bahagian besar perundangan Islam iaitu: i. zakat. Undang-undang tersebut ialah : Undang-undang Ibadat. Dia merupakan Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya”. Ini termasuklah semua perkerjaan yang baik yang kita lakukan setiap hari seperti bekerja. “dalam hati seorang muslim terpahat satu kepercayaan yang kukuh bahawa Allah itu ada. Maksud ibadat ialah kita melakukan perkara itu kerana tunduk kepada perintah Allah. haji. Dalam keadaan yang lain Aqidah ini disebut juga I’tiqad ( ‫ . ‘Aqidah bermakud kesimpulan yang tetap atau kepercayaan yang kukuh dalam diri manusia yang berkaitan dengan ketuhanan dan lain-lain kepercayaan agama. Inilah yang dikatakan ‘Aqidah. Ini termasuklah peraturan-peraturan mengenai ibadat solat. makan minum yang 4 . Dari segi istilah syara’ pula.2. Maksud Undang-undang Ibadat ialah peraturan-peraturan dan tatacara mengerjakan ibadat dalam Islam.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul 1. berkahwin dan lain-lain. Contohnya. Yakni mengikut kepercayaan Ahlussunnah wal-Jama’ah siksa kubur itu ada. bermain. Selain daripada itu terdapat pula jenis ibadat lain yang digelar Ibadat Umum. Ini bermakna kita makan. makan. Aqidah bermaksud simpulan atau tali yang tersimpul. aqiqah dan sebagainya. dan kita diberi ganjaran pahala kerana melakukannya. bekerja dan sebagainya akan mendapat pahala asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Undang-undang Ibadat Undang-undang Muamalat Undang-undang Munakahat Undang-undang Jinayat Huraian Tujuan undang-undang ini ialah untuk kesejahteraan hidup manusia. Ini ialah ‘Aqidah.a. iv. Ibadat ini digelar Ibadat Khusus. ii.

Dalam undang-undang muamalat terdapat beberapa peraturan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. dan lain-lain seperti yang dibincang dengan panjang lebar dalam Bab Nikah. apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Nilai Islam? Apakah ia sama dengan sistem nilai umum yang diamalkan dalam masyarakat sekarang? Sistem nilai Islam ialah satu sistem untuk menilai tingkah laku manusia berdasarkan hukum nilai yang diletakkan oleh Allah.w. Ini merujuk kepada peraturan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia seperti jual beli. Di Jabatan Agama Islam Negeri terdapat Undang-Undang Keluarga Islam. Misalnya berkucup mulut lelaki perempuan di khalayak ramai adalah bagus. Ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran mahkamah. hadhanah (hak penjagaan anak). sewa menyewa. aqad nikah serta syarat-syaratnya. hukum qisas (hukum bunuh balas kepada orang yang membunuh orang). Inilah yang dikatakan nilai Islam itu serba tetap. Yang uniknya ialah nilai itu diletakkan oleh Allah dan dinilai oleh Allah s. 5 . lain masyarakat lain nilainya.3 Sistem Nilai Sekarang cuba anda fikirkan. Undang-undang Jinayat.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul dibenarkan dan bekerja pada tempat yang dibenarkan. melainkan jika ada unsur-unsur lain yang menyebabkan ia berubah berdasarkan prinsipprinsip tententu menurut perbincangan dalam ilmu Usul Fiqh. malah banyak perbezaannya.. Apa yang baik di barat tidak semestinya baik di timur. Undang-undang Munakahat : Undang-undang ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan nikah kahwin. Sistem nilai Islam serba tetap serta mutlak. Kalau mengikut nilai Islam haram di timur dan haram di barat. Dengan demikian ia tidak tetap. hudud. sebab itu ia serba tetap. Ia bersifat sarwajagat. wali. Contohnya adalah seperti perabezaan antara masyarakat barat dan timur. tetapi bagi masyarakat timur itu tidak bagus kerana bertentangan dengan nilai adat. ruju’. Adapun nilai adat dan masyarakat diletakkan oleh masyarakat dan dinilai oleh masyarakat mengikut norma masyarakat tersebut. Cuba anda buat tinjauan di Jabatan berkenaan dan perhatikan apakah kandungan Undang-Undang tersebut 1. (hukum ke atas orang yang berzina. nilai itu tetap sama.t. ta’zir (hukuman dera keatas orang yang minum arak) dan lain-lain. di mana sahaja kita berada. Demikianlah sebaliknya. pentadbiran dan sebagainya. iaitu berdosa jika makan makanan yang dilarang atau bekerja pada tempat yang dilarang. Maknanya.2. pengurusan. Undang-undang Muamalat. Ianya termasuklah peraturan tentang meminang. talak. menuduh orang berzina dan mencuri). hutang piutang.

Kedua perkataan itu digabungkan bermaksud tujuan perudangan Islam atau sebahagian penulis menamakannya dengan Falsafah Tashri’ atau Falsafah Perundangan Islam. Contohnya makan makanan yang berbau tidak enak. mendedahkan aurat. Meninggalkannya adalah satu ibadat dan diberi pahala. Demikian juga dengan warna dan jenis pakaian.3.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Di dalam Sistem Nilai Islam terdapat 5 kategori nilai yang menjadi asas penilaian bagi semua perbuatan dan tingkah laku manusia. Jadi. 1. Sesiapa yang meninggalkannya adalah ibadat dan diberi pahala. berzina. memberi hormat kepada kawan dengan mengucap Salam atau ucapan lain yang sesuai bagi yang bukan Islam dan sebagainya. selagi tidak diharamkan semuanya harus. Syari`ah ialah perundangan Islam. iaitu : i. menutup aurat dan sebagainya. malah dianjurkan supaya meninggalkannya. Harus memakai atau tidak memakai pakaian yang berwarna atau tidak berwarna asalkan ia menutup aurat. Sunat ialah sesuatu yang baik dan dianjurkan supaya melakukannya. Melakukannya dikira beribadat dan mendapat pahala. Contohnya jenis makanan dan minuman. v.t. dan Dia-lah yang menilai dan memberi ganjaran yang sewajarnya. Inilah sistem nilai Islam yang cukup unik yang diletakkan oleh pencipta manusia iaitu Allah s. Harus atau Mubah ialah sesuatu yang dilakukan atau meninggalkannya tidak berpahala dan tidak pula berdosa.w. ii. Haram pula ialah sesuatu yang ditegah dan dilarang. melakukan sesuatu yang membahaya dan merosakkan diri sendiri atau orang lain seperti memandu dengan cara yang salah dan sebagainya. iv. tidak akan terlepas daripada nilai ini. Maqasid al-Shari’ah Adakah anda biasa dengar istilah ini? Jika belum biasa perhatikan perbincangan di bawah ini Perkataan “maqasid” berasal daripada “qasad dan maqsad” yang bererti tujuan atau maksud. melakukannya adalah ingkar dan derhaka serta berdosa. Meninggalkannya tidak berdosa. minum arak. iii. Fardhu atau wajib Haram Sunat Makruh Mubah atau harus Fardhu atau wajib ialah nilai tetap terhadap suruhan yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam. menolong orang dalam keadaan biasa. Contohnya menjamu makan. puasa. mencari nafkah. Contohnya solat. tajuk ini membincangkan 6 . Melakukannya dikira beribadat dan mendapat pahala. Meninggalkannya dikira derhaka dan haram serta berdosa. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita seharian dan di mana saja kita berada. bercakap dengan suara yang tinggi tanpa sebab dan sebagainya. Contohnya berjudi. menganiayai orang atau binatang. Melakukannya tidak berdosa. Makruh ialah sesuatu yang kurang baik dilakukan.

iaitu: 1. Menjaga Jiwa bermaksud menjaga diri seseorang daripada hilang jiwanya atau mati disebabkan oleh kezaliman manusia. jld. Agama Jiwa Akal fikiran Harta benda Keturunan Huraian Menjaga agama bermakna menjaga agama seseorang muslim itu supaya tidak jatuh. Ini adalah untuk mejaga kesucian agama. Demikianlah indahnya perundangan Islam. monopoli dan sebagainya adalah satu kerosakan kerana memindahkan milik seseorang kepada orang lain dengan secara zalim. 5. Jadi. Dengan demikian maka terdapat undang-undang syari’at yang melarang orang Islam murtad.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul mengenai mengapa diturunkan undang-undang Islam seperti yang kita ketahui sekarang. Perbuatan itu juga menyebabkan masyarakat tidak aman. sedangkan ia adalah ahli syurga kerana ia seorang muslim. Sekiranya masih engkar juga maka ia dihukum bunuh (Mastika Hadith. Inilah falsafah di sebalik pengharamannya. undang-undang Islam hendak menyelamatkan setiap muslim daripada neraka. Mencuri. Orang yang rosak aqidah jika ia mati dalam keadaan demikian ia akan kekal di dalam neraka. Harta benda ialah semua yang kita miliki. Jadi. sebab ia tidak boleh berfikir dengan waras. sama ada secara terang atau sulit dikira bersalah. Mengikut Haron Din (2000) tujuan Allah menurunkan undang-undang syari’at ialah untuk menjaga lima perkara. Kerana mabuk itu menjatuhkan martabat manusia lebih rendah daripada binatang. menipu. Larangan tersebut adalah untuk memelihara akal yang sihat daripada tercemar dan memelihara keselamatan umum serta harta benda. kerana syarik boleh merosakkan aqidah seseorang. 2. Akal fikiran adalah anugerah Allah yang paling berharga kepada manusia. kerana yang keluar daripada Islam ia menghina Islam. Sekiranya murtad ia akan dinsihat supaya bertaubat dan kembali balik kepada Islam dalam masa 20 hari. dan kesalahan itu hukumannya ialah dibunuh balas (hukum Qisas). 7 . Orang yang membunuh orang. hukum Qisas itu ialah untuk memelihara jiwa manusia. Malah ia akan membahayakan dan membawa kerosakan kepada orang lain khasnya jika ia memandu semasa sedang mabuk. 3. Menjaga agama juga bermaksud mengaja kesucian dan ketinggian agama Islam sebagai agama Allah. Dengan demikian Islam melarang kita merosakkanya. Dengan sebab itu turun undang-undang melarang membunuh orang atau membunuh diri dengan apa cara sekalipun. menyamun. Harta benda adalah satu pemberian Allah kepada hambaNya setelah ia berusaha untuk mendapatkannya. Perundangan Islam juga mencegah penganutnya mengamalkan amalan syirik. lantaran itu ia dihukum bunuh. Menjaga Akal fikiran bermaksud menjaga kesihatan akal dengan menjauhi perkaraperkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi mabuk atau gila. 4. 1). atau menjadi murtad. iaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam. dengan sebab itu maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut.

Surah Taha 14. Manusia yang sempurna akalnya menginginkan keturunan yang baik dan sihat. minum arak. Orang yang tidak meminang atas pinangan orang lain atau tunang orang. Ini jelas daripada firman Allah: Bermaksud: Dirikanlah solat. Contohnya solat. iaitu dengan cara beribadat kepadanya. Maka beribadatlah kepadaKu dan dirikan solat untuk mengingati Aku. Dengan mendekatkan diri kepada Allah sahajalah yang akan dapat menenteram dan menenangkan jiwa kita. Yakni seluruh manusia atau ahli masyarkat mendapat manfaatnya dan terjauh daripada kerugian dan kerosakan. sesungguhnya solat itu mencegah (pelakunya) daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Contohnya larangan daripada mencuri. Maqasid ‘Ammah 2. Islam pula menganjurkan supaya menjaga keturunan dan melarang merosakkannya. 8 . Selain daripada itu. iaitu: 1. Selain daripada larangan. Tujuannya tidak lain melainkan untuk menjaga ketrurunan dan kedamaian rumah tangga.3. Ketenangan tidak akan dapat dengan mengunjungi pusat-pusat hiburan. khasnya dengan mendirikan solat. Falsafah daripada menigati Allah ialah untuk mendapat ketenangan.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Keturunan. Surah al-Ra’d 28 mengingatkan Allah akan Orang Islam diajar bahawa untuk mendapat ketenangan hendaklah mengingati Allah. malah solat itu sendiri bertujuan untuk mengingati Allah dan mendekatkan diri kepadaNya Seperti firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya Aku-lah Allah. terselamat dirinya daripada cemohan orang. tiada tuhan melainkan Aku. Firman Allah: Maksudnya: Ingatlah bahawa dengan menenteramkan jiwa. Solat Jamaah dapat mengukuhkan persahabatan. Allah menjamin bahawa orang yang menunaikan solat dengan sempurna akan terhindar daripada melakukan perkara mungkar dan keji. arak dan zina ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum. suruhan yang positif juga mempunyai tujuan atau hikmahnya yang tertentu yang dikatakan Maqasid al-Shari’ah.1 Pembahagian Maqasid Daripada keterangan di atas boleh dibuat kesimpulan bahawa Maqasid Shar’iyah boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Contohnya orang tidak minum arak terselamat akalnya daripada rosak. rogol. Maqasid Khassah Maqasid ‘Ammah ialah tujuannya untuk masyarakat umum. 1. Surah al-‘Ankabut 45. homoseks adalah di antara amalan-amalan yang boleh merosakkan keturunan Dengan sebab itu Islam mengharamkan semua amalan seperti tersebut. Perbuatan zina. mengambil dadah atau berpoya-poya. Maqasid Khassah ialah kebaikannya untuk perseorangan.

Kalau kita lakukan sesuatu kerana manusia. b. f. sama ada dari prinsip ‘Aqidah atau Syariah. c. Dari aspek ‘Aqidah misalnya. Tasawwur Islam: Keistimewaan dan ciri-ciri Adakah anda pernah mendengar perkataan Tasawwur sebelum ini? Tasawwur ialah kalimah Arab.3 Thabat wa Murunah (Tetap dan anjal) Di antara keistimewaan Islam ialah ia bersifat tetap. dan haram serta boleh membawa kepada murtad jika seseorang Islam itu tunduk kepada berhala.5. g. umarh. membunuh. syumul.5. d.. maka ia tidak bersifat Rabbaniyah.t. 1. Dalam bahasa Inggeris disebut “World View”. 1. aqiqah. Walaupun demikian. Tetapi dalam keadaan terpaksa ia melakukannya sedangkan hatinya tetap mentauhidkan kepada Allah s. ia dikatakan Rabbaniyah kerana Tuhan yang perintahkan. Biasanya diterjemahkan sebagai “pandangan hidup”. 1.t. qurban dan lain-lain atau larangan-larangan Allah seperti menzalimi. Kalau mengikut tajuk ini ia bermaksud “Pandangan Hidup Islam”. 9 . dalam pelaksanaannya ia adalah anjal iaitu boleh berubah. apa saja yang kita lakukan adalah dan yang disukai oleh Tuhan. semuanya mempunyai hikmah-hikmahnya yang tertentu yang dipanggil Maqasi al-Shar’iyah. dengan demikian ternampaklah Islam itu Indah. memfitnah. haji. Maksudnya ialah melihat Islam secara keselulruhan. Tidak ada satu terjemah yang tepat bagi kalimat tersebut. bukan kerana manusia.2 Ciri-ciri Keistemewaan Islam Rabbaniyah Thabat wa Murunah Waqi’iyyah Tawazun Syumul Alamiyah Wasatiyyah Rabbaniyah (Ketuhanan) Rabbaniyah bermaksud bersifat ketuhanan. Ada juga disebut dengan “Pandangan Alam Semesta”. Jadi. 1. sama ada kita lakukan yang baik atau meninggalkan yang dilarang adalah kerana percaya kepada Allah. Demikianlah dengan yang lain.5 a.w. Contohnya kita menolong orang.w. menuduh dan sebagainya. kita tetap meyakini keesaan Allah s.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Demikianlah dengan ibadat-ibadat lain seperti zakat. dan istimewa kerana merangkumi segala-galanya. adat atau lainnya.4. Apabila kita melakukannya kita mendapat keredaan Tuhan. maka ia tidak berdosa dan tidak jatuh agamanya. e.

Dalam dunia ini ada golongan yang mempercayai wujudnya banyak tuhan. 1.w. kita diharamkan memakan bangkai dan apa-apa lagi yang diharamkan. Mereka hanya percaya kepada apa yang boleh dibuktikan secara empirikal dan saintifik. atau yang boleh dibuktikan dalam makmal sains. Dalam Islam setiap perkara disyari’atkan dalam bentuk yang cukup seimbang. Mereka memuja dan meminta kepada objek berkenaan dan mereka percaya bahawa objek tersebut mempunyai kuasa memberi dan menyampaikan hajat. Dari segi kepercayaan. Jika terpaksa kerana kelaparan. matahari.5 Tawazun (Seimbang) Seimbang bermaksud sederhana di antara dua keadaan yang bertentangan. keluarga dan masyarakat amnya. seperti menyembah binatang.t. Contohnya seperti pengharaman arak. Ini termasuklah dalam aspek kepercayaan.5. 10 . judi. bintang dan sebagainya. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: a.5. bulan. Ada golongan lain pula tidak percaya kepada benda-benda yang tidak nampak. Dari aspek perundangan kita dapati setiap peraturan ada faedah dan maslahahnya sama ada kepada disi sendiri. dan yakin kewujudanNya serta beribadat kepada Allah serta minta tolong kepadaNya. Sebab Tuhan tak boleh ditunjukkan dan hari Qiamat tak tahu di mana. dengan golongan yang tidak menerima kewujudan sesuatu melainkan dengan bukti empirikal. Mereka ini menolak adanya Tuhan dan hari Qiamat. maka pada masa itu tidaklah berdosa kerana ia bertjuan hendak menyelamatkan nyawa. Bincang dengan kawan-kawan anda mengenai kebaikan memakan makanan yang halal dan keburukan makanan yang haram 1.4 Waqi’iyyah (Praktikal) Dalam bahasa Melayu Waqi’iyyah boleh diterjemahkan sebagai praktikal atau ideal dan realistik. Itu adalah untuk kebaikan sedang keburukannya telah diketahui oleh semua orang. Seimbang Dari Sudut Kepercayaan Islam mengajak manusia mempercayai perkara yang dapat dibuktikan dengan hujah dan dalil yang jelas. perundangan dan nilai. zina dan lain-lain. Contohnya : • Islam membezakan antara golongan yang keterlaluan dalam mempercayai semua perkara tanpa bukti. Islam adalah agama yang ideal kerana percaya kepada keesaan Allah s.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Dalam aspek syari’ah misalnya. sedangkan akal tidak dapat membuktikan pokok itu boleh menyampaikan hajat. pokok.

Anda tentu sudah yakin bahawa agama Islam ialah agama yang akhir diturunkan oleh Allah kepada nabi yang akhir dan untuk manusia di akhir zaman. iaitu jasad dan roh. dan Tuhan itu satu sahaja iaitu Allah yang Esa. Ia tidak dibenarkan merosakkan masyarakat dengan tujuan membela dirinya. dan harta individu perlu dikeluarkan jika masyarakat sangat memerlukannya. Misalnya. Islam mengaturkan supaya kita memberi makanan kepada rohani dengan ibadat dan makanan jasmani dengan bahan makanan dan miuman yang dibenarkan. b. seseorang itu tidak boleh merosakkan dirinya untuk menjaga nama baik masyarakat. Seimbang Antara Amalan Untuk Duniawi Dengan Amalan Ukhrawi Islam memerintahkan umatnya mengerjakan ibadat. Ini berbeza dengan kumpulan yang percaya kepada banyak tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan dan hanya percaya kepada kekuatan akal fikiran. Cuba buat lakaran grafik pembahagian masa sehari semalam seperti teks di atas c.5. 8 jam untuk berehat dan 8 jam untuk beribadat. ia sempurna dari aspek apa? 11 .Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Islam adalah agama yang sederhana kerana percaya kepada perkara yang ghaib. Seimbang Antara Kerohanian dan Kebendaan Manusia dijadikan daripada dua unsur. Mari sama-sama kita lihat. Islam menganjurkan supaya mengambil yang seimbang dan bersikap sederhana dalam melakukan tugas-tugas seharian.6 Syumul (Sempurna) Syumul bermaksud lengkap dan sempurna. juga dianggap keterlaluan. Seimbangan antara kepentingan Individu dan masyarakat Kepentingan individu mestilah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. jika negara terancam. iaitu 8 jam untuk bekerja. 1. dan dalam masa yang sama ia juga harus bekerja untuk keperluan dunianya. Jika ada yang bertentangan maka hendaklah diutamakan kepentingan masyarakat. Bukti empirikal dipercayai oleh Islam selagi tidak bertentangan dengan SunnatulLah seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Islam membahagikan masa sehari semalam sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Orang yang bekerja 24 jam dianggap keterlaluan untuk keduniaan dan orang yang beribadat 24 jam tanpa melakukan kerja-kerja untuk kehidupan harian. d. Demikian juga sebaliknya. e. maka pengorbanan individu diperlukan. Seimbang Antara Individu dan Masyarakat Setiap individu mesti memelihara kehormatan dirinya dan dalam masa yang sama ia juga mesti memelihara kehormatan masyarakatnya. tetapi terhad kepada apa yang diberitahu oleh Allah dan RasulNya sahaja. Tanpa kedua-dua jenis makanan ini manusia itu menjadi tidak seimbang. Islam percaya kepada adanya Tuhan.

baginda diutuskan untuk umat akhir zaman dan terus menerus hingga hari Qiamat dan tidak ada nabi lagi selepas baginda s. Surah Jin dan lain-lain. b. Antaranya: Surah al-Fajr ayat 5-10. Sistem kepercayaan mengatur manusia untuk berada di atas jalan yang lurus sesuai dangan pencipataanya. Hidup manusia dilengkongi dengan kepercayaan. FirmanNya lagi: Bermaksud: Dan tidak Kami ustuskan sebelummu (wahai Muhammad) seorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang sebenarnya) melainkan Aku. Ketiga-tiga perkara ini telah dibincang sebelum ini dalam sub-tajuk Sistem dalam Islam. Nabi Hud. iaitu beribadat kepada selain daripada Allah.w. Ini bermaksud bahawa nabi-nabi dahulu membawa risalah yang sama daripada Allah s. undang-undang dan juga nilai. iaitu agama Tauhid. oleh itu beribadatlah kepada Aku”. Sistem undang-undang mengatur kehidupan 12 .a. Dalam Islam telah wujud ketiga-tiga perkara ini untuk menjamin keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Surah al-Anbiya 107. Nabi-nabi yang lalu diutuskan untuk satu golongan umat sahaja. Untuk mengetahui lebih jelas anda boleh melihat tafsir al-Quran. Nabi Salleh alaihimus-salam. Firman Allah: Bermaksud: Dan sesunguhnya Kami telah utuskan pada tiap-tiap umat itu seorang rasul (dan menyeru mereka) “Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut”. Nabi Isa.. Seluruh manusia adalah dituntut supaya mengikuti ajaran baginda s. Contohnya umat Nabi Musa.a. Surah al-Nahl.w. Surah al-Anbiya 25. Surah al-Haqqah 4 – 8.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul a.w. Ini berbeza dangan Nabi Muhammad s. FimanNya lagi: Bermaksud: Dan tidak Kami utuskan kamu (Muhammad) melainkanuntuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Peraturan hidup yang sempurna. Surah al-A’raf 158.w. Nabi Noh. Firman Allah: Bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua”.t.a. Iaitu mengesakan Allah dan beribadat kepadaNya dan menjauhi perbuatan syirik. Islam sempurna dari aspek jangka masa. semuanya diutus untuk kaum masing-masih untuk satu masa tertentu. 36.

w. Ibadat pula bukan setakat solat dan haji sahaja.w. menolong orang. Umat yang adil dan tetap dalam keadilan c.a. Cuba kita lihat beberapa contoh sederhana: Sederhana antara ketuhanan dan kemanusiaan: Iaitu tidak dituntut beribadat sepanjang masa sehingga meninggal kewajipan rumah tangga seperti makan minum.. dan juga hubungan manusia dengan alam ghaib seperti alam malaikat dan jin. antaranya: a. alam sekitar dan bermacam-macam lagi. Umat yang di tengah iaitu yang diperhati oleh orang lain sebagai contoh kerana keunikannya d. Surah al-Baqarah 143.5.) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Malah al-Quran menggelarkan umat Islam sebagai umat pertengahan (Ummatan Wasatan).8 Wasatiyyah (kesederhanaan) Maksud Wasatiyyah ialah pertengahan atau sederhana. hatta makhluk jin pun disuruh beriman dengan Nabi Muhammad s. 1.7 Alamiyah: Perutusan Islam menyeluruh tanpa sempadan (Risalah Sejagat) Nabi-nabi dahulu diutuskan untuk kaumnya dan di tempat berkenaan sahaja. Ajaran Islam bukan sahaja berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Umat yang mengamalkan sikap sederhana dalam segenap segi. termasuk bekerja. masyarakat. 1. apa maksud umat pertengahan? Umat pertengahan dalam ayat di atas mempunyai beberapa maksud. iaitu hubungan manusia sesama manusia. Salleh dan lain-lain. dan tidak ada had masa dan sempadan geografi. termasuk binatang.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul manusia. berkahwin dan sebagainya. Umat yang terpilih di sisi Allah kerana sikap dan amalannya b. malah merangkumi hubungan manusia dengan sesama manusia. 13 . kerana tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad s. yang mana baginda diutus untuk seluruh alam. berkahwin.a.a. Ini berbeza dengan perutusan Nabi Muhammad s. dengan binatang. Lut. Hud.5. memberi makan binatang dan sebagainya. Cuba anda fikir. Islam meletakkan peraturan individu. Firman Allah: Bermaksud: Dan demikianlah Kami jadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang pertengahan (umat pilihan dan adil) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad s. bermain. hubungan manusia dengan alam. kenegaraan dan hubungan antarabangsa.w. sama ada yang muslim atau bukan muslim. malah semua pergerakan adalah ibadat.a. keluarga.w. manusia dengan Tuhan. Seperti Nabi Nuh.

Sederhana dalam perbelanjaan. Islam mendidik umatnya supaya mengahayati akhlak dengan sebaik-baiknya. Senaraikan Empat jenis undang-undang yang terdapat di dalam Sistem Perundangan Islam. Tidak dituntut mendirikan solat sepanjang hari dan malam. Bincang dengan kawan-kawan anda mengenai kebaikan memakan makanan yang halal dan keburukan makanan yang haram 1.7 Latihan i. Bincangkan apakah Sistem Nilai Islam sama dengan sistem nilai yang diamalkan oleh masyarakat tempatan sekarang? Firman Allah yang bermaksud “Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar” Surah ii.a. iii. Iaitu tidak membazir dan tidak pula bakhil. Inilah di antara contoh-conntoh kesederhanaan dalam Islam. Sederhana dalam Akhlak. Ihsan ialah melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya Aqidah ialah sistem kepercayaan Islam Sistem Perundangan ialah undang-undang Islam yang mengawal tingkah laku manusia Sistem Nilai ialah nilai yang diletakkan oleh agama bagi setiap perlaku muslim Maqasid Syari’ah ialah falsafah bagi setiap undang-undang di dalam Islam 1. tetapi solat pada waktunya dan masa lain bekerja untuk dunia. Sederhana dalam Ibadat.w. 14 . sejahtera kerana patuh dan taat kepada perintah Allah Iman ialah percaya kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad s. Di samping itu tidaklah pula membiarkan seorang itu tidak berakhlak sehingga perangainya seperti syaitan. Walau bagaimanapun tidaklah hendak menjadikan seorang manusia itu sebagai malaikat sehingga tidak ada cacat celanya langsung.6 Rumusan Islam ialah selamat.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Sederhana antara kerohanian dan kebendaan: Yakni tidak dituntut supaya tinggalkan harta benda dunia atau hidup hanya mengejar dunia sehingga tidak langsung melakukan ibadat.

Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul al-‘Ankabut 45. tersebut. Huraikan Maqasid Syar’iah yang terdapat di dalam ayat 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful