Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul

ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG SYUMUL
Course Leader: Khairul Hamimah COURSE NOTES
Pengenalan Islam ialah agama yang akhir diturunkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Firman Allah di dalam al-Quran yang bermaksud: “Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam” (ayat 19 surah Ali ‘Imran). Agama Islam ialah agama yang syumul (sempurna) berbanding agama lain yang pernah diturunkan oleh Allah s.w.t. Apa beza agama Islam dengan agama lain? Tentu ada bezanya. Dalam sekian banyak agama ada tiga agama yang disebut sebagai Agama Langit, iaitu Agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Ketiga-tiga agama ini ada kitab dan ada Rasulnya. Agama Islam ialah agama yang akhir diturunkan kepada Nabi yang akhir iaitu Muhammad s.a.w. dan kitab terakhir iaitu al-Quran yang lebih sempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Menurut al-Quran Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan untuk semua manusia di akhir zaman, termasuklah umat yang sebelum ini seperti agama Yahudi dan Nasrani walaupun mereka mempunyai kitab dan rasul (surah al-A’raf 158). Untuk mengetahui lebih jelas sila ikuti tajuk ini dengan teliti.

Hasil Pembelajaran Setelah membaca tajuk ini anda akan dapat: 1. Memberi definisi Islam, Iman dan Ihsan 2. Menerangkan maksud Aqidah, dan Syari’ah serta dapat menjelaskan maslahah di sebalik setiap suruhan dan larangan dalam Islam 3. Dapat menyenaraikan ciri-ciri keistimewaan Islam

Pengertian Islam, Iman dan Ihsan Islam Sebagai Cara Hidup Yang Syumul

Maksud Aqidah, Syariah dan Akhlak

Maqasid al-Syari’ah

Tasawwur Islam 1

w. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim sahabat menceritakan bahawa pada suatu hari semasa Rasulullah s.w. untuk disampaikan kepada semua manusia di akhir zaman”.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul 1. Pengertian Islam.w. perundangan dan nilai (akhlak). Apakah semua manusia di akhir zaman mesti memeluk agama Islam? Ya. Berserah pula bermaksud menyerah diri kepada Allah untuk menerima perintahNya. demikianlah kehendak Allah seperti yang difirmankan dalam surah Āli-Imran: Bermaksud: Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah ialah Islam. Islam ialah agama yang mempunyai peraturan hidup yang sempurna atau cara hidup yang syumul (a complete way of life) yang merangkumi sistem kepercayaan. Dalam ayat lain Allah berfirman: Maksudnya: Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam. dan dia di akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. iaitu Tuhan pencipta dan pentadbir seluruh alam. Perkataan “Islam” berasal daripada kalimah ‫ سلم يسلم سلما‬yang bermaksud selamat dan ً ْ ِ ُ َْ َ َ َِ ‫ اسلم يسلم اسلما‬bermaksud tunduk. Iman dan Ihsan Apa makna Islam? “Islam bermaksud selamat atau menyerah diri kepada Allah. ia diturunkan kepada Nabi Muhammad s. dengan penuh rela. Ia adalah nama bagi agama Allah yang akhir sekali. Surah Āli-Imran ayat 85. sama ada untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.t. maka tidak akan diterima (agama itu) daripadanya. patuh dan berserah. sedang duduk-duduk bersama para sahabat tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian serba putih dan tidak seorang pun sahabat yang 2 .a. Dari segi istilah ia bermaksud ً َ ْ ِ ُ ِْ ُ َ َْ َ tunduk dan patuh kepada perintah Allah s. bukan dengan paksaan atau perasaan terpaksa.a. Surah Āli-Imran ayat 19.1.

hari Kiamat dan Qadha dan Qadar. malaikat. “Engkau bersyahadah bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah.w. 3 . hari akhirat dan qada dan qadar” Jawabnya “Engkau benar” Kemudian dia berkata lagi “Beritahu aku apa pula maksud Ihsan”. 1..w. mendirikan solat. kitabkitabNya.a..Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul mengenalinya. sistem perundangan dan sistem nilai.a.a.. bertanya kepada Umar al-Khattab “Kenalkah siapa orang itu” Jawab Umar “Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui” Maka sabda Rasulullah s. rasu-rasul. patuh dan taat kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya Pengertian Iman Iman ialah percaya kepada Allah. mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah bagi yang kuasa sampai ke sana”. “Engkau percaya (beriman) kepada Allah.a.w. “Dia adalah Jibrail datang mengajar agama kepada kamu” Berdasarkan kepada hadis yang panjang ini kita dapat faham bahawa agama Islam mengandungi tiga perkara ini iaitu Islam.a. Iman dan Ihsan.. sehingga lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah s. serta berkata: “Wahai Muhammad. rasul-rasulnya. Maka jawab Rasulullah s. kitab-kitab. Dia terus masuk dan duduk di hadapan Rasulullah s. Di bawah ini dibincang dengan lebih terperinci. Syari’ah (Perundangan) dan Akhlak (Nilai). Walaupun kamu tidak dapat melihatNya tetapi Dia (Allah) tetap melihat kamu. Pengertian Islam Islam (Aslama) bermaksud tunduk. Pengertian Ihsan Ihsan bermaksud melakukan sesuatu dengan sebaikbaiknya dan bersungguhsungguh. “Bila engkau beribadat kepada Allah buatlah dengan bersungguh-sungguh seolah-olah engkau nampak Allah. para malaikatNya.a.w.” Rasulullah s. beritahu aku apa itu Islam?” Maka jawab Rasulullah s. Syari’ah dan Akhlak.2 Asas-asas Islam Ada tiga perkara yang menjadi asas kepada agama Islam iaitu ‘Aqidah.. ‘Aqidah ialah kepercayaan kepada Allah. Ketiga-tiga ini juga disebut Aqidah (kepercayaan). Inilah yang dikatakan Islam itu mengandungi sistem kepercayaan. berpuasa Ramadhan.w. Syari’ah ialah perundangan dan Akhlak pula sistem nilai..w. Jawabnya “Engkau benar” Kemudian dia berkata lagi “beritahu aku apa itu Iman” Maka jawab Rasulullah s.a.w.

2 Sistem Perundangan Adakah anda tahu ada berapa jenis undang-undang Asas di dalam sistem perundangan Islam? Dalam Islam terdapat 4 bahagian besar perundangan Islam iaitu: i. Ini termasuklah semua perkerjaan yang baik yang kita lakukan setiap hari seperti bekerja. iii. Inilah yang dikatakan ‘Aqidah.2. berkahwin dan lain-lain. Selain daripada itu terdapat pula jenis ibadat lain yang digelar Ibadat Umum. Dia merupakan Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya”. aqiqah dan sebagainya. bermain. “mengikut I’tiqad Ahlussunnah wal-Jama’ah bahawa siksa kubur itu ada”. bermain. makan minum yang 4 .1 Aqidah (Sistem Kepercayaan) Dari segi bahasa. zakat. Contoh yang lain ialah “di dalam diri seorang muslim terdapat satu kepercayaan bahawa nabi Muhammad s. Ini bermakna kita makan. kenduri. “dalam hati seorang muslim terpahat satu kepercayaan yang kukuh bahawa Allah itu ada.w.a. iv. Undang-undang tersebut ialah : Undang-undang Ibadat. makan.) اعتقاد‬Ia juga bermaksud kepercayaan. Ini ialah ‘Aqidah. Aqidah bermaksud simpulan atau tali yang tersimpul. puasa.2. Maksud Undang-undang Ibadat ialah peraturan-peraturan dan tatacara mengerjakan ibadat dalam Islam. bekerja dan sebagainya akan mendapat pahala asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. dan jika tidak menepati syarat dan rukun itu ibadat dikira tidak sah dan tidak diterima. dan kita diberi ganjaran pahala kerana melakukannya. Undang-undang Ibadat Undang-undang Muamalat Undang-undang Munakahat Undang-undang Jinayat Huraian Tujuan undang-undang ini ialah untuk kesejahteraan hidup manusia. minum. Dalam keadaan yang lain Aqidah ini disebut juga I’tiqad ( ‫ . minum. ‘Aqidah bermakud kesimpulan yang tetap atau kepercayaan yang kukuh dalam diri manusia yang berkaitan dengan ketuhanan dan lain-lain kepercayaan agama. dilahirkan pada tahun 571 M itu tetap wujud dan menjadi Rasul Allah untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah”. 1. haji. Dari segi istilah syara’ pula. qurban. Ini termasuklah peraturan-peraturan mengenai ibadat solat. tolong menolong. iaitu mengatur manusia supaya melakukan yang ma’ruf dan menjauhi yang mungkar. ii.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul 1. Yakni mengikut kepercayaan Ahlussunnah wal-Jama’ah siksa kubur itu ada. Contohnya. Contohnya. Ibadat ini digelar Ibadat Khusus. Maksud ibadat ialah kita melakukan perkara itu kerana tunduk kepada perintah Allah. Contohnya. Ia mempunyai syarat dan rukunnya. belajar. sedekah. beriadah.

Undang-undang Jinayat. pengurusan.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul dibenarkan dan bekerja pada tempat yang dibenarkan. apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Nilai Islam? Apakah ia sama dengan sistem nilai umum yang diamalkan dalam masyarakat sekarang? Sistem nilai Islam ialah satu sistem untuk menilai tingkah laku manusia berdasarkan hukum nilai yang diletakkan oleh Allah. Dengan demikian ia tidak tetap. Demikianlah sebaliknya. Dalam undang-undang muamalat terdapat beberapa peraturan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. hukum qisas (hukum bunuh balas kepada orang yang membunuh orang). malah banyak perbezaannya. hutang piutang. Ianya termasuklah peraturan tentang meminang. Undang-undang Muamalat. 5 . Ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran mahkamah. aqad nikah serta syarat-syaratnya. Maknanya. talak. Cuba anda buat tinjauan di Jabatan berkenaan dan perhatikan apakah kandungan Undang-Undang tersebut 1. Inilah yang dikatakan nilai Islam itu serba tetap. menuduh orang berzina dan mencuri). Sistem nilai Islam serba tetap serta mutlak. ruju’. tetapi bagi masyarakat timur itu tidak bagus kerana bertentangan dengan nilai adat.. Kalau mengikut nilai Islam haram di timur dan haram di barat. pentadbiran dan sebagainya. Yang uniknya ialah nilai itu diletakkan oleh Allah dan dinilai oleh Allah s. Di Jabatan Agama Islam Negeri terdapat Undang-Undang Keluarga Islam. melainkan jika ada unsur-unsur lain yang menyebabkan ia berubah berdasarkan prinsipprinsip tententu menurut perbincangan dalam ilmu Usul Fiqh. Apa yang baik di barat tidak semestinya baik di timur.t. lain masyarakat lain nilainya. di mana sahaja kita berada. hadhanah (hak penjagaan anak). Ini merujuk kepada peraturan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia seperti jual beli. sebab itu ia serba tetap.3 Sistem Nilai Sekarang cuba anda fikirkan. sewa menyewa. Undang-undang Munakahat : Undang-undang ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan nikah kahwin.2. ta’zir (hukuman dera keatas orang yang minum arak) dan lain-lain. Misalnya berkucup mulut lelaki perempuan di khalayak ramai adalah bagus. nilai itu tetap sama. Ia bersifat sarwajagat. (hukum ke atas orang yang berzina.w. dan lain-lain seperti yang dibincang dengan panjang lebar dalam Bab Nikah. Adapun nilai adat dan masyarakat diletakkan oleh masyarakat dan dinilai oleh masyarakat mengikut norma masyarakat tersebut. wali. hudud. Contohnya adalah seperti perabezaan antara masyarakat barat dan timur. iaitu berdosa jika makan makanan yang dilarang atau bekerja pada tempat yang dilarang.

berzina. mendedahkan aurat. memberi hormat kepada kawan dengan mengucap Salam atau ucapan lain yang sesuai bagi yang bukan Islam dan sebagainya. melakukannya adalah ingkar dan derhaka serta berdosa.3. Jadi. puasa. iii. bercakap dengan suara yang tinggi tanpa sebab dan sebagainya. Contohnya jenis makanan dan minuman. Demikian juga dengan warna dan jenis pakaian. minum arak. Sunat ialah sesuatu yang baik dan dianjurkan supaya melakukannya. menganiayai orang atau binatang. Kedua perkataan itu digabungkan bermaksud tujuan perudangan Islam atau sebahagian penulis menamakannya dengan Falsafah Tashri’ atau Falsafah Perundangan Islam. Sesiapa yang meninggalkannya adalah ibadat dan diberi pahala. Harus atau Mubah ialah sesuatu yang dilakukan atau meninggalkannya tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Melakukannya tidak berdosa. Contohnya makan makanan yang berbau tidak enak. Fardhu atau wajib Haram Sunat Makruh Mubah atau harus Fardhu atau wajib ialah nilai tetap terhadap suruhan yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam. Syari`ah ialah perundangan Islam. menolong orang dalam keadaan biasa. selagi tidak diharamkan semuanya harus. Meninggalkannya dikira derhaka dan haram serta berdosa. Haram pula ialah sesuatu yang ditegah dan dilarang. tajuk ini membincangkan 6 . Melakukannya dikira beribadat dan mendapat pahala. 1. Meninggalkannya adalah satu ibadat dan diberi pahala. Contohnya solat. tidak akan terlepas daripada nilai ini. mencari nafkah. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita seharian dan di mana saja kita berada. v. Harus memakai atau tidak memakai pakaian yang berwarna atau tidak berwarna asalkan ia menutup aurat. Inilah sistem nilai Islam yang cukup unik yang diletakkan oleh pencipta manusia iaitu Allah s.w. Melakukannya dikira beribadat dan mendapat pahala. malah dianjurkan supaya meninggalkannya. dan Dia-lah yang menilai dan memberi ganjaran yang sewajarnya. iv. Meninggalkannya tidak berdosa.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Di dalam Sistem Nilai Islam terdapat 5 kategori nilai yang menjadi asas penilaian bagi semua perbuatan dan tingkah laku manusia.t. menutup aurat dan sebagainya. Contohnya berjudi. ii. iaitu : i. melakukan sesuatu yang membahaya dan merosakkan diri sendiri atau orang lain seperti memandu dengan cara yang salah dan sebagainya. Maqasid al-Shari’ah Adakah anda biasa dengar istilah ini? Jika belum biasa perhatikan perbincangan di bawah ini Perkataan “maqasid” berasal daripada “qasad dan maqsad” yang bererti tujuan atau maksud. Contohnya menjamu makan. Makruh ialah sesuatu yang kurang baik dilakukan.

Agama Jiwa Akal fikiran Harta benda Keturunan Huraian Menjaga agama bermakna menjaga agama seseorang muslim itu supaya tidak jatuh. menipu. lantaran itu ia dihukum bunuh. Larangan tersebut adalah untuk memelihara akal yang sihat daripada tercemar dan memelihara keselamatan umum serta harta benda. monopoli dan sebagainya adalah satu kerosakan kerana memindahkan milik seseorang kepada orang lain dengan secara zalim. Ini adalah untuk mejaga kesucian agama. dengan sebab itu maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Perbuatan itu juga menyebabkan masyarakat tidak aman. Kerana mabuk itu menjatuhkan martabat manusia lebih rendah daripada binatang. 4. Jadi. Dengan demikian maka terdapat undang-undang syari’at yang melarang orang Islam murtad. Dengan demikian Islam melarang kita merosakkanya. Mengikut Haron Din (2000) tujuan Allah menurunkan undang-undang syari’at ialah untuk menjaga lima perkara. kerana yang keluar daripada Islam ia menghina Islam. menyamun. Perundangan Islam juga mencegah penganutnya mengamalkan amalan syirik. 7 . 2. Orang yang rosak aqidah jika ia mati dalam keadaan demikian ia akan kekal di dalam neraka. iaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam. hukum Qisas itu ialah untuk memelihara jiwa manusia. iaitu: 1. Inilah falsafah di sebalik pengharamannya. Mencuri. Jadi. Harta benda adalah satu pemberian Allah kepada hambaNya setelah ia berusaha untuk mendapatkannya. jld. sama ada secara terang atau sulit dikira bersalah. Orang yang membunuh orang. kerana syarik boleh merosakkan aqidah seseorang. Demikianlah indahnya perundangan Islam. Menjaga Jiwa bermaksud menjaga diri seseorang daripada hilang jiwanya atau mati disebabkan oleh kezaliman manusia. atau menjadi murtad. undang-undang Islam hendak menyelamatkan setiap muslim daripada neraka. 3. Menjaga Akal fikiran bermaksud menjaga kesihatan akal dengan menjauhi perkaraperkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi mabuk atau gila. sedangkan ia adalah ahli syurga kerana ia seorang muslim. 5. dan kesalahan itu hukumannya ialah dibunuh balas (hukum Qisas). Harta benda ialah semua yang kita miliki. Malah ia akan membahayakan dan membawa kerosakan kepada orang lain khasnya jika ia memandu semasa sedang mabuk. Sekiranya murtad ia akan dinsihat supaya bertaubat dan kembali balik kepada Islam dalam masa 20 hari. Sekiranya masih engkar juga maka ia dihukum bunuh (Mastika Hadith. 1). Dengan sebab itu turun undang-undang melarang membunuh orang atau membunuh diri dengan apa cara sekalipun. sebab ia tidak boleh berfikir dengan waras. Menjaga agama juga bermaksud mengaja kesucian dan ketinggian agama Islam sebagai agama Allah. Akal fikiran adalah anugerah Allah yang paling berharga kepada manusia.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul mengenai mengapa diturunkan undang-undang Islam seperti yang kita ketahui sekarang.

iaitu dengan cara beribadat kepadanya. mengambil dadah atau berpoya-poya. Manusia yang sempurna akalnya menginginkan keturunan yang baik dan sihat. rogol. Selain daripada itu. arak dan zina ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum. sesungguhnya solat itu mencegah (pelakunya) daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Selain daripada larangan. Perbuatan zina. Contohnya orang tidak minum arak terselamat akalnya daripada rosak. homoseks adalah di antara amalan-amalan yang boleh merosakkan keturunan Dengan sebab itu Islam mengharamkan semua amalan seperti tersebut.3. Islam pula menganjurkan supaya menjaga keturunan dan melarang merosakkannya. Tujuannya tidak lain melainkan untuk menjaga ketrurunan dan kedamaian rumah tangga. Solat Jamaah dapat mengukuhkan persahabatan. tiada tuhan melainkan Aku. minum arak. Contohnya solat. terselamat dirinya daripada cemohan orang. Surah al-‘Ankabut 45. Ini jelas daripada firman Allah: Bermaksud: Dirikanlah solat. Surah Taha 14.1 Pembahagian Maqasid Daripada keterangan di atas boleh dibuat kesimpulan bahawa Maqasid Shar’iyah boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Maqasid ‘Ammah 2. suruhan yang positif juga mempunyai tujuan atau hikmahnya yang tertentu yang dikatakan Maqasid al-Shari’ah. Maka beribadatlah kepadaKu dan dirikan solat untuk mengingati Aku. Allah menjamin bahawa orang yang menunaikan solat dengan sempurna akan terhindar daripada melakukan perkara mungkar dan keji. Falsafah daripada menigati Allah ialah untuk mendapat ketenangan. Ketenangan tidak akan dapat dengan mengunjungi pusat-pusat hiburan. Surah al-Ra’d 28 mengingatkan Allah akan Orang Islam diajar bahawa untuk mendapat ketenangan hendaklah mengingati Allah. 1. Maqasid Khassah Maqasid ‘Ammah ialah tujuannya untuk masyarakat umum. khasnya dengan mendirikan solat. Yakni seluruh manusia atau ahli masyarkat mendapat manfaatnya dan terjauh daripada kerugian dan kerosakan. Orang yang tidak meminang atas pinangan orang lain atau tunang orang.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Keturunan. Maqasid Khassah ialah kebaikannya untuk perseorangan. iaitu: 1. Dengan mendekatkan diri kepada Allah sahajalah yang akan dapat menenteram dan menenangkan jiwa kita. 8 . Contohnya larangan daripada mencuri. malah solat itu sendiri bertujuan untuk mengingati Allah dan mendekatkan diri kepadaNya Seperti firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya Aku-lah Allah. Firman Allah: Maksudnya: Ingatlah bahawa dengan menenteramkan jiwa.

4. Biasanya diterjemahkan sebagai “pandangan hidup”. Ada juga disebut dengan “Pandangan Alam Semesta”. Walaupun demikian. Tetapi dalam keadaan terpaksa ia melakukannya sedangkan hatinya tetap mentauhidkan kepada Allah s. 1. umarh. kita tetap meyakini keesaan Allah s. e.w. membunuh. aqiqah. syumul. Tasawwur Islam: Keistimewaan dan ciri-ciri Adakah anda pernah mendengar perkataan Tasawwur sebelum ini? Tasawwur ialah kalimah Arab. Jadi. maka ia tidak berdosa dan tidak jatuh agamanya. Dalam bahasa Inggeris disebut “World View”. Kalau kita lakukan sesuatu kerana manusia. 9 . g. Maksudnya ialah melihat Islam secara keselulruhan. maka ia tidak bersifat Rabbaniyah.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Demikianlah dengan ibadat-ibadat lain seperti zakat.3 Thabat wa Murunah (Tetap dan anjal) Di antara keistimewaan Islam ialah ia bersifat tetap. 1. Apabila kita melakukannya kita mendapat keredaan Tuhan.t. dan haram serta boleh membawa kepada murtad jika seseorang Islam itu tunduk kepada berhala. Demikianlah dengan yang lain. semuanya mempunyai hikmah-hikmahnya yang tertentu yang dipanggil Maqasi al-Shar’iyah. adat atau lainnya.t. sama ada kita lakukan yang baik atau meninggalkan yang dilarang adalah kerana percaya kepada Allah. Contohnya kita menolong orang. 1.5 a. dan istimewa kerana merangkumi segala-galanya. qurban dan lain-lain atau larangan-larangan Allah seperti menzalimi. b.2 Ciri-ciri Keistemewaan Islam Rabbaniyah Thabat wa Murunah Waqi’iyyah Tawazun Syumul Alamiyah Wasatiyyah Rabbaniyah (Ketuhanan) Rabbaniyah bermaksud bersifat ketuhanan. menuduh dan sebagainya.5. Tidak ada satu terjemah yang tepat bagi kalimat tersebut. ia dikatakan Rabbaniyah kerana Tuhan yang perintahkan.5. haji. 1. memfitnah. c.w. Kalau mengikut tajuk ini ia bermaksud “Pandangan Hidup Islam”. d. dalam pelaksanaannya ia adalah anjal iaitu boleh berubah.. f. sama ada dari prinsip ‘Aqidah atau Syariah. dengan demikian ternampaklah Islam itu Indah. bukan kerana manusia. Dari aspek ‘Aqidah misalnya. apa saja yang kita lakukan adalah dan yang disukai oleh Tuhan.

Dalam dunia ini ada golongan yang mempercayai wujudnya banyak tuhan. Mereka hanya percaya kepada apa yang boleh dibuktikan secara empirikal dan saintifik. Dari aspek perundangan kita dapati setiap peraturan ada faedah dan maslahahnya sama ada kepada disi sendiri. Ini termasuklah dalam aspek kepercayaan. maka pada masa itu tidaklah berdosa kerana ia bertjuan hendak menyelamatkan nyawa. Contohnya : • Islam membezakan antara golongan yang keterlaluan dalam mempercayai semua perkara tanpa bukti. matahari. 10 . Mereka ini menolak adanya Tuhan dan hari Qiamat. seperti menyembah binatang. sedangkan akal tidak dapat membuktikan pokok itu boleh menyampaikan hajat. Dalam Islam setiap perkara disyari’atkan dalam bentuk yang cukup seimbang. kita diharamkan memakan bangkai dan apa-apa lagi yang diharamkan.w.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Dalam aspek syari’ah misalnya. keluarga dan masyarakat amnya. bulan. Dari segi kepercayaan.4 Waqi’iyyah (Praktikal) Dalam bahasa Melayu Waqi’iyyah boleh diterjemahkan sebagai praktikal atau ideal dan realistik. dan yakin kewujudanNya serta beribadat kepada Allah serta minta tolong kepadaNya.5. Seimbang Dari Sudut Kepercayaan Islam mengajak manusia mempercayai perkara yang dapat dibuktikan dengan hujah dan dalil yang jelas. Ada golongan lain pula tidak percaya kepada benda-benda yang tidak nampak. bintang dan sebagainya. Bincang dengan kawan-kawan anda mengenai kebaikan memakan makanan yang halal dan keburukan makanan yang haram 1. atau yang boleh dibuktikan dalam makmal sains. pokok.5 Tawazun (Seimbang) Seimbang bermaksud sederhana di antara dua keadaan yang bertentangan.5. zina dan lain-lain. Contohnya seperti pengharaman arak. Sebab Tuhan tak boleh ditunjukkan dan hari Qiamat tak tahu di mana. Jika terpaksa kerana kelaparan. Itu adalah untuk kebaikan sedang keburukannya telah diketahui oleh semua orang. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: a. perundangan dan nilai. 1. dengan golongan yang tidak menerima kewujudan sesuatu melainkan dengan bukti empirikal. Islam adalah agama yang ideal kerana percaya kepada keesaan Allah s. judi. Mereka memuja dan meminta kepada objek berkenaan dan mereka percaya bahawa objek tersebut mempunyai kuasa memberi dan menyampaikan hajat.t.

Tanpa kedua-dua jenis makanan ini manusia itu menjadi tidak seimbang. dan Tuhan itu satu sahaja iaitu Allah yang Esa. Misalnya.5. Demikian juga sebaliknya. Seimbang Antara Individu dan Masyarakat Setiap individu mesti memelihara kehormatan dirinya dan dalam masa yang sama ia juga mesti memelihara kehormatan masyarakatnya. Seimbang Antara Amalan Untuk Duniawi Dengan Amalan Ukhrawi Islam memerintahkan umatnya mengerjakan ibadat. ia sempurna dari aspek apa? 11 . jika negara terancam.6 Syumul (Sempurna) Syumul bermaksud lengkap dan sempurna. iaitu 8 jam untuk bekerja. Ia tidak dibenarkan merosakkan masyarakat dengan tujuan membela dirinya. Seimbang Antara Kerohanian dan Kebendaan Manusia dijadikan daripada dua unsur. Orang yang bekerja 24 jam dianggap keterlaluan untuk keduniaan dan orang yang beribadat 24 jam tanpa melakukan kerja-kerja untuk kehidupan harian. Islam membahagikan masa sehari semalam sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Islam mengaturkan supaya kita memberi makanan kepada rohani dengan ibadat dan makanan jasmani dengan bahan makanan dan miuman yang dibenarkan. Ini berbeza dengan kumpulan yang percaya kepada banyak tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan dan hanya percaya kepada kekuatan akal fikiran. 8 jam untuk berehat dan 8 jam untuk beribadat. juga dianggap keterlaluan. dan harta individu perlu dikeluarkan jika masyarakat sangat memerlukannya. Islam percaya kepada adanya Tuhan. dan dalam masa yang sama ia juga harus bekerja untuk keperluan dunianya. seseorang itu tidak boleh merosakkan dirinya untuk menjaga nama baik masyarakat. Anda tentu sudah yakin bahawa agama Islam ialah agama yang akhir diturunkan oleh Allah kepada nabi yang akhir dan untuk manusia di akhir zaman. 1. Seimbangan antara kepentingan Individu dan masyarakat Kepentingan individu mestilah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. d. Mari sama-sama kita lihat. Cuba buat lakaran grafik pembahagian masa sehari semalam seperti teks di atas c. Islam menganjurkan supaya mengambil yang seimbang dan bersikap sederhana dalam melakukan tugas-tugas seharian. b. Jika ada yang bertentangan maka hendaklah diutamakan kepentingan masyarakat. e. Bukti empirikal dipercayai oleh Islam selagi tidak bertentangan dengan SunnatulLah seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran. iaitu jasad dan roh. tetapi terhad kepada apa yang diberitahu oleh Allah dan RasulNya sahaja.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Islam adalah agama yang sederhana kerana percaya kepada perkara yang ghaib. maka pengorbanan individu diperlukan.

Dalam Islam telah wujud ketiga-tiga perkara ini untuk menjamin keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Nabi-nabi yang lalu diutuskan untuk satu golongan umat sahaja. Sistem kepercayaan mengatur manusia untuk berada di atas jalan yang lurus sesuai dangan pencipataanya.w. Nabi Noh. oleh itu beribadatlah kepada Aku”. Surah al-Anbiya 107. Surah al-Haqqah 4 – 8. iaitu agama Tauhid. semuanya diutus untuk kaum masing-masih untuk satu masa tertentu. Surah al-A’raf 158.w. Ini berbeza dangan Nabi Muhammad s. undang-undang dan juga nilai. Surah Jin dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jelas anda boleh melihat tafsir al-Quran. Surah al-Nahl. iaitu beribadat kepada selain daripada Allah. Nabi Hud. Nabi Isa. baginda diutuskan untuk umat akhir zaman dan terus menerus hingga hari Qiamat dan tidak ada nabi lagi selepas baginda s. Nabi Salleh alaihimus-salam. Ketiga-tiga perkara ini telah dibincang sebelum ini dalam sub-tajuk Sistem dalam Islam. Surah al-Anbiya 25.w.. Contohnya umat Nabi Musa. Sistem undang-undang mengatur kehidupan 12 . Iaitu mengesakan Allah dan beribadat kepadaNya dan menjauhi perbuatan syirik. FimanNya lagi: Bermaksud: Dan tidak Kami utuskan kamu (Muhammad) melainkanuntuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh manusia adalah dituntut supaya mengikuti ajaran baginda s. Hidup manusia dilengkongi dengan kepercayaan. Firman Allah: Bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua”.a.w. Antaranya: Surah al-Fajr ayat 5-10. Ini bermaksud bahawa nabi-nabi dahulu membawa risalah yang sama daripada Allah s. FirmanNya lagi: Bermaksud: Dan tidak Kami ustuskan sebelummu (wahai Muhammad) seorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang sebenarnya) melainkan Aku.t.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul a. b. Islam sempurna dari aspek jangka masa. 36.a.a. Firman Allah: Bermaksud: Dan sesunguhnya Kami telah utuskan pada tiap-tiap umat itu seorang rasul (dan menyeru mereka) “Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut”. Peraturan hidup yang sempurna.

5. Cuba anda fikir. Umat yang mengamalkan sikap sederhana dalam segenap segi. memberi makan binatang dan sebagainya. antaranya: a. menolong orang.a.w. Umat yang terpilih di sisi Allah kerana sikap dan amalannya b. bermain. dan tidak ada had masa dan sempadan geografi. berkahwin dan sebagainya.a. termasuk binatang..) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. malah semua pergerakan adalah ibadat. Seperti Nabi Nuh. Salleh dan lain-lain. Umat yang di tengah iaitu yang diperhati oleh orang lain sebagai contoh kerana keunikannya d. alam sekitar dan bermacam-macam lagi. manusia dengan Tuhan. Ajaran Islam bukan sahaja berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Firman Allah: Bermaksud: Dan demikianlah Kami jadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang pertengahan (umat pilihan dan adil) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad s. Malah al-Quran menggelarkan umat Islam sebagai umat pertengahan (Ummatan Wasatan).Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul manusia. Umat yang adil dan tetap dalam keadilan c. Ibadat pula bukan setakat solat dan haji sahaja. termasuk bekerja. kenegaraan dan hubungan antarabangsa. Ini berbeza dengan perutusan Nabi Muhammad s. Surah al-Baqarah 143. 13 . masyarakat. kerana tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad s.w. 1.w. hubungan manusia dengan alam. Hud.a. berkahwin. iaitu hubungan manusia sesama manusia. yang mana baginda diutus untuk seluruh alam. Islam meletakkan peraturan individu. dan juga hubungan manusia dengan alam ghaib seperti alam malaikat dan jin.w. Lut. Cuba kita lihat beberapa contoh sederhana: Sederhana antara ketuhanan dan kemanusiaan: Iaitu tidak dituntut beribadat sepanjang masa sehingga meninggal kewajipan rumah tangga seperti makan minum.8 Wasatiyyah (kesederhanaan) Maksud Wasatiyyah ialah pertengahan atau sederhana. malah merangkumi hubungan manusia dengan sesama manusia. dengan binatang.5.7 Alamiyah: Perutusan Islam menyeluruh tanpa sempadan (Risalah Sejagat) Nabi-nabi dahulu diutuskan untuk kaumnya dan di tempat berkenaan sahaja. hatta makhluk jin pun disuruh beriman dengan Nabi Muhammad s. apa maksud umat pertengahan? Umat pertengahan dalam ayat di atas mempunyai beberapa maksud. keluarga. sama ada yang muslim atau bukan muslim.a. 1.

a. Ihsan ialah melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya Aqidah ialah sistem kepercayaan Islam Sistem Perundangan ialah undang-undang Islam yang mengawal tingkah laku manusia Sistem Nilai ialah nilai yang diletakkan oleh agama bagi setiap perlaku muslim Maqasid Syari’ah ialah falsafah bagi setiap undang-undang di dalam Islam 1. iii. sejahtera kerana patuh dan taat kepada perintah Allah Iman ialah percaya kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad s. Di samping itu tidaklah pula membiarkan seorang itu tidak berakhlak sehingga perangainya seperti syaitan. Walau bagaimanapun tidaklah hendak menjadikan seorang manusia itu sebagai malaikat sehingga tidak ada cacat celanya langsung. Bincangkan apakah Sistem Nilai Islam sama dengan sistem nilai yang diamalkan oleh masyarakat tempatan sekarang? Firman Allah yang bermaksud “Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar” Surah ii.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul Sederhana antara kerohanian dan kebendaan: Yakni tidak dituntut supaya tinggalkan harta benda dunia atau hidup hanya mengejar dunia sehingga tidak langsung melakukan ibadat. Iaitu tidak membazir dan tidak pula bakhil. 14 . Sederhana dalam Akhlak.w.7 Latihan i. tetapi solat pada waktunya dan masa lain bekerja untuk dunia. Islam mendidik umatnya supaya mengahayati akhlak dengan sebaik-baiknya.6 Rumusan Islam ialah selamat. Inilah di antara contoh-conntoh kesederhanaan dalam Islam. Bincang dengan kawan-kawan anda mengenai kebaikan memakan makanan yang halal dan keburukan makanan yang haram 1. Sederhana dalam perbelanjaan. Senaraikan Empat jenis undang-undang yang terdapat di dalam Sistem Perundangan Islam. Tidak dituntut mendirikan solat sepanjang hari dan malam. Sederhana dalam Ibadat.

Huraikan Maqasid Syar’iah yang terdapat di dalam ayat 15 . tersebut.Tajuk 1: Islam Sebagai Sebagai Cara Hidup Yang Syumul al-‘Ankabut 45.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.