Bincangkan peranan guru sebagai agen perubahan dalam melaksanakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS

)
Disediakan oleh: Nurul Fatin Bt. Ramli Seow Lee Fern 8SNED1

mendarab dan membahagi dan dapat mengaplikasikan dalam operasi wang. menjadi cekap dalam operasi matematik seperti menambah. mengira dan menyusun nombor sehingga 1000. menolak. ayat tunggal dan ayat majmuk. masa dan ukuran panjang.Pengenalan tentang LINUS ‡ Definisi LINUS : LINUS ialah akronim bagi ³Literacy and Numeracy Screening´ ‡ Definisi literasi ± keupayaan untuk membaca. . mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian. ‡ Definisi numerasi ± keupayaan membaca. menulis. menulis dan memahami perkataan.

. Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.Matlamat ‡ Untuk memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi pada akhir tahun 2012 kecuali murid berkeperluan khas. Kumpulan Sasaran ‡ Murid Tahap 1 yang berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas yang mengikuti pendidikan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Pendidikan Khas.

. ‡ Program LINUS bermula pada tahun 2010 ( Kohot 1) yang melibatkan murid Tahun 1.Pelaksanaan ‡ Merupakan penambahbaikan daripada program Kelas Intervensi Awal membaca & menulis (KIA2M) untuk murid Tahun 1 yang dilaksanakan pada 2006.

Peranan guru sebagai agen perubahan dalam program LINUS ‡ Mengikuti kursus dalaman LINUS ‡ -Dikendalikan oleh guru LINUS ‡ Merancang jadual waktu untuk murid LINUS tegar ‡ Mengajar murid LINUS tegar ‡ Dapatkan kerjasama guru pemulihan di sekolah .

Jun dan September untuk mengenal pasti murid murid yang menghadapi masalah pembelajaran dan tercicir dalam arus perdana. ‡ Menjalankan Ujian Diagnostik untuk murid LINUS. ‡ Menjalankan ujian dan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun.Sebagai penilai ‡ Menyedia dan menjalankan ujian saringan pada bulan Mac. .

‡ Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan. .Sebagai pembimbing ‡ Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. ‡ Membantu guru LINUS secara langsung dan tidak langsung dalam penyediaan bahan bantu mengajar untuk murid LINUS.

Sebagai terapeutik ‡ Mengajar murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M. . ‡ Menyediakan suasana bilik darjah yang sesuai dengan perancangan dan pengajaran.

‡ Membantu guru-guru mata pelajaran dalam mengenalpasti murid-murid yang memerlukan senarai pengajaran pemulihan. .Sebagai khidmat bantu ‡ Membantu guru-guru LINUS merancang dan menambahbaikan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran. ‡ Melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.

menulis dan mengira dalam kalangan warga sekolah dan komuniti. ‡ Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa cara mereka boleh membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak. .Sebagai penghubung ‡ Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid tertentu untuk mendapatkan maklumat lanjut. ‡ Melaksanakan program kesedaran tentang pentingnya asas membaca.

blogspot.Rujukan ‡ http://www.edu.blogspot.ppdjasin.sabah.com/2011/01/apa-itu-linus.my/skpmtdon/notes/GURU%20DAN%20ALAM%2 0PENDIDIKAN.html ‡ http://www.my/upload/kakitangan/Literasi%281%29.com/doc/52424476/Peranan-Guru-Pemulihan-KhasDalam-Linus .blogspot.html ‡ http://www.scribd.pdf ‡ http://skmensoncameron.pelajaranperak.com/2010/02/strategi-pelaksanaanprogram-linus.html ‡ http://jabatanmatematikipgkbm.php?idprog= 20&&idkat=2 ‡ http://www.com/p/peranan-guru-linus.gov.my/minda/proses/M_aktiviti.pdf ‡ http://fasilinus2010.edu.

Kuiz 1. Apakah nama penuh bagi LINUS dalam Bahasa English? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful