Bincangkan peranan guru sebagai agen perubahan dalam melaksanakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS

)
Disediakan oleh: Nurul Fatin Bt. Ramli Seow Lee Fern 8SNED1

‡ Definisi numerasi ± keupayaan membaca. ayat tunggal dan ayat majmuk. menolak. menjadi cekap dalam operasi matematik seperti menambah. menulis. mengira dan menyusun nombor sehingga 1000. . masa dan ukuran panjang.Pengenalan tentang LINUS ‡ Definisi LINUS : LINUS ialah akronim bagi ³Literacy and Numeracy Screening´ ‡ Definisi literasi ± keupayaan untuk membaca. mendarab dan membahagi dan dapat mengaplikasikan dalam operasi wang. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian. menulis dan memahami perkataan.

. Kumpulan Sasaran ‡ Murid Tahap 1 yang berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas yang mengikuti pendidikan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Pendidikan Khas.Matlamat ‡ Untuk memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi pada akhir tahun 2012 kecuali murid berkeperluan khas. Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

.Pelaksanaan ‡ Merupakan penambahbaikan daripada program Kelas Intervensi Awal membaca & menulis (KIA2M) untuk murid Tahun 1 yang dilaksanakan pada 2006. ‡ Program LINUS bermula pada tahun 2010 ( Kohot 1) yang melibatkan murid Tahun 1.

Peranan guru sebagai agen perubahan dalam program LINUS ‡ Mengikuti kursus dalaman LINUS ‡ -Dikendalikan oleh guru LINUS ‡ Merancang jadual waktu untuk murid LINUS tegar ‡ Mengajar murid LINUS tegar ‡ Dapatkan kerjasama guru pemulihan di sekolah .

‡ Menjalankan ujian dan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. ‡ Menjalankan Ujian Diagnostik untuk murid LINUS. Jun dan September untuk mengenal pasti murid murid yang menghadapi masalah pembelajaran dan tercicir dalam arus perdana.Sebagai penilai ‡ Menyedia dan menjalankan ujian saringan pada bulan Mac. .

‡ Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.Sebagai pembimbing ‡ Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. ‡ Membantu guru LINUS secara langsung dan tidak langsung dalam penyediaan bahan bantu mengajar untuk murid LINUS. .

. ‡ Menyediakan suasana bilik darjah yang sesuai dengan perancangan dan pengajaran.Sebagai terapeutik ‡ Mengajar murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.

‡ Melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M. ‡ Membantu guru-guru mata pelajaran dalam mengenalpasti murid-murid yang memerlukan senarai pengajaran pemulihan. .Sebagai khidmat bantu ‡ Membantu guru-guru LINUS merancang dan menambahbaikan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran.

‡ Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa cara mereka boleh membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak. menulis dan mengira dalam kalangan warga sekolah dan komuniti. ‡ Melaksanakan program kesedaran tentang pentingnya asas membaca. .Sebagai penghubung ‡ Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid tertentu untuk mendapatkan maklumat lanjut.

my/minda/proses/M_aktiviti.html ‡ http://www.com/2011/01/apa-itu-linus.ppdjasin.pdf ‡ http://skmensoncameron.sabah.edu.com/2010/02/strategi-pelaksanaanprogram-linus.com/p/peranan-guru-linus.my/skpmtdon/notes/GURU%20DAN%20ALAM%2 0PENDIDIKAN.pelajaranperak.Rujukan ‡ http://www.gov.html ‡ http://www.my/upload/kakitangan/Literasi%281%29.scribd.edu.blogspot.pdf ‡ http://fasilinus2010.php?idprog= 20&&idkat=2 ‡ http://www.com/doc/52424476/Peranan-Guru-Pemulihan-KhasDalam-Linus .blogspot.html ‡ http://jabatanmatematikipgkbm.blogspot.

Apakah nama penuh bagi LINUS dalam Bahasa English? .Kuiz 1.