P. 1
Menyediakan Cadangan Penyelidikan[1]

Menyediakan Cadangan Penyelidikan[1]

|Views: 55|Likes:

More info:

Published by: Mohs Azad Mohd Azzam on Jul 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Menyediakan Cadangan Penyelidikan

Oleh Prof. Dr. Othman bin Lebar Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Apa dia Cadangan Penyelidikan? ‡ Proses mencerna idea kajian yang umum dan luas tetapi menarik kepada set-set tindakan yang mampu diuruskan bagi menghasilkan dapatan kajian yang sah dan boleh dipercayai.

sumber serta tenaga manusia yang ada ‡ Membentangkan cadangan kajian dalam cara yang menyakinkan untuk mendapatkan sokongan. kewangan .Langkah-langkah menyediakan cadangan kajian ‡ Menentukan soalan-soalan khusus yang ingin dijawab oleh kajian ‡ Memikirkan kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah tindakan untuk menjawab soalan ‡ Menentukan langkah-langkah tindakan yang sesuai diambil berdasarkan masa.

. perlu dipertimbangkan di antara apa yang kita suka lakukan dengan apa yang kita boleh lakukan dengan munasabah.Pertimbangan ‡ Dalam proses menyediakan cadangan kajian yang muktamad.

Perkataan dapat menggambarkan fokus cadangan .Cadangan Penyelidikan ‡ TAJUK .Perlu jelas/tidak kabur .Gunakan hanya satu ayat .Dapat menggambarkan kepada pembaca idea-idea utama cadangan .

Definisi operasional pembolehubah .Komponen Cadangan Penyelidikan ‡ Bab 1 : Pengenalan Kajian .Pendekatan Teori .Pernyataan masalah .Definisi konsep pembolehubah .Hipotesis Kajian ± Umum & Khusus .Tujuan kajian ± Umum & Khusus .Definisi Pembolehubah Kajian .Rumusan .Pengenalan .Latarbelakang .Kesignifikanan Kajian .

Rumusan .Fokus kepada Pembolehubah A .Fokus kepada hubungan Pembolehubah A & B .Pengenalan .Fokus kepada Pembolehubah B .Komponen Cadangan Kajian ‡ Bab 2: Tinjauan Literatur .

Komponen Cadangan Kajian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bab Metodologi Kajian Rekabentuk Persampelan Pengumpulan Data Analisis dan Interpretasi Data Bentuk Laporan .

Komponen Cadangan Kajian ‡ Anggaran Perbelanjaan ‡ Jadual kajian ‡ Bibliografi ‡ Lampiran .

. latarbelakang perlu menjelaskan beberapa objektif. Antaranya: ‡ i. dapat menjangkau golongan audien yang tertentu ‡ Memperkenalkan topik dan permasalahan kajian. menjelaskan masalah yang membawa kepada kajian ‡ iii. dapat menimbulkan minat pembaca kepada topik ‡ ii.Latarbelakang ‡ Secara umumnya. meletakkan kajian dalam konteks literatur yang lebih luas ‡ iv. ‡ Menjelaskan secara ringkas metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan kajian.

Boleh lah disokong dengan pandangan serta dapatan kajian yang berkaitan .Pernyataan masalah ‡ menyatakan apakah masalahnya dan serta mengapa masalah tersebut perlu dikaji.

Objektif kajian ‡Nyatakan objektif umum dan objektif spesifik .

sekolah.Kepentingan kajian ‡ Nyatakan kumpulan sasaran yang akan mendapat faedah daripada kajian ini seperti guru. ibubapa. kementerian pendidikan .

Batasan kajian ‡ Batasan darisegi: .Subjek .Konteks .Konstruk .

Tinjauan Literatur ‡ literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham. ‡ Jelaskan secara ringkas kandungan tinjauan literatur (dalam satu perenggan) ‡ Perbincangan teori berkaitan ± boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tematema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji ± perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ‡ Rumusan perkara-perkara yang telah dibincangkan .

Metodologi ‡ Dijelaskan mengikut urutan sub-topik yang biasa digunakan dalam cadangan penyelidikan ‡ Rekabentuk kajian ‡ Jelaskan paradigma dan ciri-ciri kajian tindakan ‡ Jelaskan konsep kajian tindakan serta tokohtokoh yang membincangkan tentang konsep dan definisi kajian tindakan ‡ Jelaskan peranan penyelidik ‡ Jelaskan bagaimana akses kepada tempat kajian dan subjek kajian akan dibuat .

Persampelan ‡ Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ± terutama dalam konteks kajian berbentuk kajian tindakan ‡ Pemilihan subjek kajian ± justifikasi pemilihan .

Prosedur Pengumpulan data ‡ Jelaskan metod. ujian ‡ Jelaskan instrumen untuk mengumpul data . temubual (berstruktur atau tidak berstruktur). teknik dan alat pengumpulan data serta justifikasi pemilihan metod yang sesuai ‡ Untuk kajian tindakan. teknik yang biasa digunakan adalah pemerhatian (participation observation atau unobstrusive observation). soalselidik. analisis dokumen berkaitan.

Analisis data dan interpretasi data ‡ Jelaskan langkah-langkah dan teknik analisis data yang sesuai digunakan untuk data berbentuk kualitatif dan kuantitatif .

Teknik melapor kajian ‡Bentuk laporan yang akan digunakan: Formal? Naratif? .

sumber serta kemudahan akses kepada maklumat dan subjek kajian .Jadual kajian ‡ Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menyediakan kertas cadangan serta perlaksanaan kajian mengikut tempoh masa yang sesuai serta mengikut urutan langkah-langkah dalam kajian ‡ Perlu dipertimbangkan masa.

aktiviti-aktiviti serta tindakan yang akan dijalankan .Anggaran Perbelanjaan ‡ Menyediakan kos yang diperlukan untuk melaksanakan kajian ‡ Kos yang disediakan perlu bersesuaian dengan masa.

soalan kajian yang baik .rekabentuk kajian yang sesuai . sesuai dan praktikal .pasukan penyelidik yang berkelayakan .RUMUSAN ‡ Kualiti keseluruhan cadangan yang baik: .metod yang terperinci.

bajet yang sesuai .populasi dan sampel yang sesuai .RUMUSAN ‡ Cadangan yang berkualiti: .tajuk yang bermaklumat .latarbelakang dan rasional yang meyakinkan .soalan kajian yang jelas .isu etika dikemukakan dengan baik . instrumen dan metod intervensi yang sesuai .saiz sampel yang mencukupi .penjadualan yang realistik .kajian lepas yang relevan .kerangka analisis yang baik .pengukuran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->