P. 1
Menyediakan Cadangan Penyelidikan[1]

Menyediakan Cadangan Penyelidikan[1]

|Views: 55|Likes:

More info:

Published by: Mohs Azad Mohd Azzam on Jul 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Menyediakan Cadangan Penyelidikan

Oleh Prof. Dr. Othman bin Lebar Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Apa dia Cadangan Penyelidikan? ‡ Proses mencerna idea kajian yang umum dan luas tetapi menarik kepada set-set tindakan yang mampu diuruskan bagi menghasilkan dapatan kajian yang sah dan boleh dipercayai.

sumber serta tenaga manusia yang ada ‡ Membentangkan cadangan kajian dalam cara yang menyakinkan untuk mendapatkan sokongan. kewangan .Langkah-langkah menyediakan cadangan kajian ‡ Menentukan soalan-soalan khusus yang ingin dijawab oleh kajian ‡ Memikirkan kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah tindakan untuk menjawab soalan ‡ Menentukan langkah-langkah tindakan yang sesuai diambil berdasarkan masa.

perlu dipertimbangkan di antara apa yang kita suka lakukan dengan apa yang kita boleh lakukan dengan munasabah. .Pertimbangan ‡ Dalam proses menyediakan cadangan kajian yang muktamad.

Gunakan hanya satu ayat .Perlu jelas/tidak kabur .Cadangan Penyelidikan ‡ TAJUK .Perkataan dapat menggambarkan fokus cadangan .Dapat menggambarkan kepada pembaca idea-idea utama cadangan .

Pendekatan Teori .Pernyataan masalah .Kesignifikanan Kajian .Rumusan .Latarbelakang .Tujuan kajian ± Umum & Khusus .Pengenalan .Definisi konsep pembolehubah .Definisi Pembolehubah Kajian .Komponen Cadangan Penyelidikan ‡ Bab 1 : Pengenalan Kajian .Definisi operasional pembolehubah .Hipotesis Kajian ± Umum & Khusus .

Fokus kepada Pembolehubah A .Fokus kepada hubungan Pembolehubah A & B .Komponen Cadangan Kajian ‡ Bab 2: Tinjauan Literatur .Pengenalan .Rumusan .Fokus kepada Pembolehubah B .

Komponen Cadangan Kajian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bab Metodologi Kajian Rekabentuk Persampelan Pengumpulan Data Analisis dan Interpretasi Data Bentuk Laporan .

Komponen Cadangan Kajian ‡ Anggaran Perbelanjaan ‡ Jadual kajian ‡ Bibliografi ‡ Lampiran .

Antaranya: ‡ i. meletakkan kajian dalam konteks literatur yang lebih luas ‡ iv. menjelaskan masalah yang membawa kepada kajian ‡ iii. ‡ Menjelaskan secara ringkas metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan kajian. dapat menimbulkan minat pembaca kepada topik ‡ ii. . dapat menjangkau golongan audien yang tertentu ‡ Memperkenalkan topik dan permasalahan kajian.Latarbelakang ‡ Secara umumnya. latarbelakang perlu menjelaskan beberapa objektif.

Pernyataan masalah ‡ menyatakan apakah masalahnya dan serta mengapa masalah tersebut perlu dikaji. Boleh lah disokong dengan pandangan serta dapatan kajian yang berkaitan .

Objektif kajian ‡Nyatakan objektif umum dan objektif spesifik .

ibubapa. sekolah.Kepentingan kajian ‡ Nyatakan kumpulan sasaran yang akan mendapat faedah daripada kajian ini seperti guru. kementerian pendidikan .

Batasan kajian ‡ Batasan darisegi: .Konstruk .Subjek .Konteks .

Tinjauan Literatur ‡ literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham. ‡ Jelaskan secara ringkas kandungan tinjauan literatur (dalam satu perenggan) ‡ Perbincangan teori berkaitan ± boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tematema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji ± perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ‡ Rumusan perkara-perkara yang telah dibincangkan .

Metodologi ‡ Dijelaskan mengikut urutan sub-topik yang biasa digunakan dalam cadangan penyelidikan ‡ Rekabentuk kajian ‡ Jelaskan paradigma dan ciri-ciri kajian tindakan ‡ Jelaskan konsep kajian tindakan serta tokohtokoh yang membincangkan tentang konsep dan definisi kajian tindakan ‡ Jelaskan peranan penyelidik ‡ Jelaskan bagaimana akses kepada tempat kajian dan subjek kajian akan dibuat .

Persampelan ‡ Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ± terutama dalam konteks kajian berbentuk kajian tindakan ‡ Pemilihan subjek kajian ± justifikasi pemilihan .

teknik yang biasa digunakan adalah pemerhatian (participation observation atau unobstrusive observation). analisis dokumen berkaitan. temubual (berstruktur atau tidak berstruktur). soalselidik. teknik dan alat pengumpulan data serta justifikasi pemilihan metod yang sesuai ‡ Untuk kajian tindakan.Prosedur Pengumpulan data ‡ Jelaskan metod. ujian ‡ Jelaskan instrumen untuk mengumpul data .

Analisis data dan interpretasi data ‡ Jelaskan langkah-langkah dan teknik analisis data yang sesuai digunakan untuk data berbentuk kualitatif dan kuantitatif .

Teknik melapor kajian ‡Bentuk laporan yang akan digunakan: Formal? Naratif? .

Jadual kajian ‡ Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menyediakan kertas cadangan serta perlaksanaan kajian mengikut tempoh masa yang sesuai serta mengikut urutan langkah-langkah dalam kajian ‡ Perlu dipertimbangkan masa. sumber serta kemudahan akses kepada maklumat dan subjek kajian .

Anggaran Perbelanjaan ‡ Menyediakan kos yang diperlukan untuk melaksanakan kajian ‡ Kos yang disediakan perlu bersesuaian dengan masa. aktiviti-aktiviti serta tindakan yang akan dijalankan .

RUMUSAN ‡ Kualiti keseluruhan cadangan yang baik: .metod yang terperinci.pasukan penyelidik yang berkelayakan . sesuai dan praktikal .rekabentuk kajian yang sesuai .soalan kajian yang baik .

latarbelakang dan rasional yang meyakinkan .saiz sampel yang mencukupi .isu etika dikemukakan dengan baik .pengukuran.RUMUSAN ‡ Cadangan yang berkualiti: .penjadualan yang realistik .soalan kajian yang jelas .bajet yang sesuai .tajuk yang bermaklumat . instrumen dan metod intervensi yang sesuai .kerangka analisis yang baik .populasi dan sampel yang sesuai .kajian lepas yang relevan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->