Jurnal Pengurusan Emosi

Koleksi Jurnal Pembelajaran ZT2253 Pengurusan Emosi
y

To check or view your journal, please click here and click the range of date under 'Blog Archive'

Showing newest 11 of 68 posts from 2010-09-26. Show older posts

Saturday, 2 October 2010
A134165 ONG YEE PIN LJ09

action. and things (extraverted attitude) or the internal world of ideas and reflection (introverted attitude).Dalam kuliah "Emosi personalit dan tingkahlaku". kita dapat lebih memahami tentang pendekatan penjelasan emosi mengikut je dan intensiti dan memahami nis perhubungan antara emosi . iaitu perkaitannya dengan perasaan. Berikutlah penerangan tentang Indicator dalam Myers-Briggs Test: Attitudes: Extraversion (E)/Introversion (I): Extraversion means "outward -turning" and introversion means "inward-turning. tangible and concrete: that is.Oleh itu. diikuti oleh perubahan tubuh (biasanya dalam sistem saraf) da juga diikuti oleh n lecenderungan tindakan atau pengingkatan kadar dalam melakunya sesuatu tindakan." The preferences for extraversion and introversion are often called as attitudes. Antara ujian personaliti yang biasa digunakan. Manusia adalah berbeza dari segi reaksi emosi walaupun pada peristiwa yang sama. people. ini menunjukkan emosi berkaitan dengan personaliti indi idu. emosi dan personaliti boleh digunakan untuk membezakan setiap indi idu. yang paling terkenal ialah Myers -Briggs Type Indicator yang dibahagikan kepada 4 bahagian: extroverted or introverted (E or I). and the introvert s is directed inward toward concepts and ideas. dan judging or perceiving (J or P). thinking or feeling (T or F). Individuals who prefer sensing are more likely to trust information that is in the present. information that can be . Briggs and Myers recognized that each of the cognitive functions can operate in the external world of behavior. sensing or intuitive (S or N). Functions: Sensing (S)/Intuition (N) and Thinking (T)/Feeling (F): Sensing and intuition are the information-gathering (perceiving) functions. personaliti dan tingkahlaku. Emosi boleh dibahagikan kepada 3 komponen utama. Personaliti merupakan kombinasi antara sifat sifat psikologi yang digunakan untuk membezakan setiap indi idu dan menerangkan sifatsifat seseorang. The extravert s flow is directed outward toward people and objects. They describe how new information is understood and interpreted.

Those types who prefer perception show the world their preferred perceiving function (sensing or intuition). and they prefer to look for details and facts. Perceptive types prefer to "keep decisions open. Kuliah kemudiannya diteruskan dengan tajuk minggu ini iaitu kebijaksanaan emosi. Test tersebut boleh dicapai melalui link ini: http://www. Agak sukar bagi saya untuk mengenal pasti beberapa jenis mimik muka kerana terdapat beberapa klip yang tidak dapat dipastikan sama ada riak wajahnya marah atau sedih. and FJ types as empathetic. consistent and matching a given set of rules. dan kemudiannya kami perlu memastikan sama ada mimik mu itu ka menggambarkan emosi marah. measuring the decision by what seems reasonable. Hal ini adalah kerana dalam menguruskan emosi. The meaning is in how the data relates to the pattern or theory. Lifestyle: Judgment (J)/Perception (P):Preference for judgment show the world their preferred judging function (thinking or feeling). those who prefer intuition tend to trust information that is more abstract or theoretical. Saya difahamkan bahawa menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan dan kematangan emosi. kita perlu mempengaruhi perasaan kita sendiri melalui ekspressi. On the other hand. looking at it 'from the inside' and weighing the situation to achieve the greatest harmony. They may be more interested in future possibilities. iaitu mastermind.asp Selamat mencuba.com/cgiwin/JTypes2. that can be associated with other information (either remembered or discovered by seeking a wider context or pattern). gembira dan sebagainya.understood by the five senses. Kelas dimulakan dengan menjawab kuiz. sedih. For them. Kami ditayangkan dengan klip-klip yang mempunyai pelbagai jenis mimik muka. They tend to trust those flashes of insight that seem to bubble up from the unconscious mind. Thinking and feeling are the decision-making (judging) functions Those who prefer thinking tend to decide things from a more detached standpoint.humanmetrics. causal. =) Posted by Ahmad Zamri Mansor at 10: 70 comments Links to this post A117396 NURUL AISHAH BINTI SAADUN LJ10 Salam." Saya telah cuba membuat test ini dan keputusan yang saya dapat ialah: INYJ. the meaning is in the data. They tend to distrust hunches. So TJ types tend to appear to the world as logical. Emosi dapat dikenali pasti melalui mimik wajah . So SP types tend to appear to the world as concrete and NP types as abstract. Those who prefer feeling tend to come to decisions by associating or empathizing with the situation. logical. Sekali lagi saya berpeluang mengikuti kuliah pada minggu ini.

saya akan menjadi gembira. Perasaan sedih boleh mendorong saya untuk menjadi lebih berani. Kaum perempuan sering rasa tidak berpuas hati. Masa telah mengubah saya untuk mengawal perasaan dan mengubah cara hidup saya.Selain itu. Dengan melakukan aktiviti ini. Sekarang. Teater menyelamatkan saya daripada berasa murung. saya sedar bahawa "pain is inevitable but suffering is a choice. Saya mendapati diri saya setahun yang lalu sering berada dalam keaadan murung atas masalah peribadi. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 03:020 comments Links to this post A134622 AMIRA LJ10 Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah pengurusan emosi Dr Zamri. Emosi merupakan dorongan untuk bertindak.dan intonasi suara. Mungkin benar penyataan ini. saya akan cuba untuk menggembirakan diri dan mengelak daripada menangis. Saya juga difahamkan bahawa perempuan adalah lebih beremosi berbanding lelaki. saya memilih untuk hidup dengan lebih baik dan gembira. Bagi saya.emosi sangat berkait rapat dengan mimic muka yang kita tunjukkan. perempuan sering tidak berpuas hati kerana sentiasa ingin memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik.Pada minggu ini kami didedahkan mengenai tajuk kebijaksanaan emosi." Oleh itu.Menurut Totterdell pengurusan emosi bermaksud bagaimana seseorang individu itu menguruskan emosi mereka dan apakah tindakan yang mereka ambil serta adakah emosi mereka mempengaruhi individu yang lain.Emosi juga memainkan peranan dalam memastikan kekuatan seseorang individu terhadap satu . Saya akan ke shopping mall dan akan masuk ke kedai-kedai serta berpura-pura menjadi pelancong dan bercakap dalam bahasa yang saya sendiri pun tidak faham. Saya juga memberikan tumpuan kepada pelajaran dan melibatkan diri dalam pementasan teater. Kesimpulannya. seseorang itu haruslah mempunyai keupayaan untuk memantau dan mempengaruhi perasaan sendiri dan keupayaan ini datangnya dari pengalaman. Apabila saya berasa sedih. Sekian. Ini bukanlah sesuatu yang negatif.

Individu yang mempunyai masalah ini tidak tahu apakah perasaan yang sedang mereka alami. dan adalah lebih berkesan daripada EQ dalam meramal kejayaan seseo rang dalam kerjayanya. iaitu Kebijaksanaan Emosi.Tidak dapat disangkal lagi bahawa perkara ini adalah fakta kerna wanita dan lelaki mempunyai cara berfikir dan mengawal emosi yang berbeza. Ujian tersebut telah menyedarkan kita bahawa sungguhpun ekspresi muka merupakan tanda emosi.Salam.mimic muka.Kebolehan kedua ialah mereka akan menggunakan emosi tersebut untuk berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah. manakala istilah 'kebijaksanaan emosi' pula bermaksud kebolehan seseorang untuk mengesan perasaan dan emosi diri dan orang lain dan menggunakan ciri -ciri tersebut untuk membimbing pertimbangan dan tindakan orang tersebut.Jika kita kaitkan satu perkaraitu dengan emosi. Menurut Salovey and Mayer.Mereka idak dapat menyatkan secara terbuka apakah perasaan yang sedang me reka alami. Ia adalah tidak sama dengan EQ atau 'Emotional Quotient' yang mengukur kompetensi dan kemahiran seseorang untuk memandu prestasi dalan bidang pengurusan.Apabila mereka memiliki kesemua kebolehan tersebut.maka secara automatiknya mereka dapat mengawal emosi dan perasaan. pensyarah telah memperkenalkan kami kepada ujian ekspresi muka.Mereka juga tidak merasa sedih.gembira dan suka serta mereka jarang menangis walaupun perkara tersebut menyentuh hati individu lain. 1 October 2010 A133500 Ng Sin Mun LJ10 Sebelum kuliah bermula pada minggu ini.Mereka yang bijak dalam menguruskan emosi akan cuba mengawal emosi mereka sebaik mungkin dengan apa-apa bebanan yang diberikan kepada mereka.Kebolehan seterusnya ialah mereka dapat memahami emosi mereka dengan baik.gambar dan sebagainya. Ujian ini juga membantu kita dalam memahami kuliah kita pada minggu ini.Alexithymia ialah satu gejala kekosongan emosi. Istilah 'pengurusan emosi' merujuk kepada cara kita menguruskan dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi sendiri di samping mempengaruhi orang lain. terdapat ekspresi muka yang kurang menonjol dan susah diperhatikan kerana ekspresi muka setiap orang adalah tidak sama.Emosi juga sering dikaitkan dengan wanita.kebijaksanaan emosi member maksud kebolehan seseorang dalam memerhati tingkah laku serta emosi individu lain dan mereka mencernakan informasi tersebut untuk dijadikan panduan diri sendiri atau individu di sekeliling mereka. Sekian sahaja jurnal saya kali ini.Terdapat empat jenis kebolehan dalam EQ iaitu mereka akan mengenalpasti emosi seseorang terlebih dahulu seperti mengesan perubahan tona suara seseorang.Mereka tidak akan mencampurkan emosi mereka dan akan cuba untuk mengasingkan emosi-emosi tersebut.perkara. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 00:550 comments Links to this post Friday.Ini merupakan kali pertama saya mendengar perkataan ini.maka ingatan kita mengenai peristiwa tersebut akan lebih lama. Konsep Kebijaksanaan Emosi diperkenalkan oleh Daniel Goleman yang . 'ALEXITHYMIA'.

di mana mereka menggunakan unsur empati untuk merasa emosi seseorang dan memahami emosi itu untuk membantu klien mereka dalam pencarian penyelesaian masalah klien. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:580 comments Links to this post A134329 NUR AFIFI LJ10 Assalamualaikum dan salam sejahtera. pengurusan diri (self-management). Demikianlah akhirnya jurnal saya pada minggu ini. Pada minggu yang ke sebelas. Pengurusan hubungan pula menunjukkan kebolehan mengilhamkan. Sungguhpun pengurusan emosi adalah keadaan yang biasa. Walaubagaimanapun. Pengurusan diri bermaksud kebolehan mengawal emosi dan tindak balas diri serta menyesuaikan diri dengan perubahan sekeliling. masalah 'alexithymia' ini boleh menjadi bahaya bukan sahaja kerana seseorang memerlukan emosi takut untuk menyedarkan diri tentang bahaya. Mereka tidak tahu apakah emosi yang sedang dialami diri dan tidak dapat menunjukkan emosi diri.membahagikan pengukuran konsep ini kepada 4 bahagian. saya dapat memahamimakna pengurusan emosi. Kesedaran sosial ialah kebolehan seseorang merasa. mempengaruhi dan mengembangkan potensi orang lain di samping menguruskan konflik. Contohnya. Unsur-unsur tersebut bukanlah diperoleh secara semula jadi. seorang yang menghadapi masalah kekosongan emosi mungkin tidak terasa apa-apa apabila bertembung dengan penjenayah kerana tidak terasa takut. justeru membantu dalam komunikasi dan kesihatan kerana stres akan dapat dielakkan. terdapat sesetengah orang yang menghadapi masalah 'alexithymia' atau kekosongan emosi. Kesedaran diri merupakan kebolehan diri untuk membaca emosi seseorang dan menyedari akibat pencetusan emosi itu di samping menggunakan perasaan tersebut untuk membimbing diri dalam membuat keputusan. seseorang itu dilahirkan dengan kebijaksanaan emosi yang umum yang akan diacu pada masa kelak. tetapi dipelajari dan mestilah dipraktikkan. mereka juga harus memiliki perasaan empati dan simpati terhadap yang kurang bernasib baik. Objektifnya. memahami dan bertindak balas kepada emosi seseorang dalam menjalankan hubungan sosial. Contohnya. kami telah diajar tajuk yang ke sepuluh iaitu kebijaksanaan emosi. kesedaran sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (relationship management). Seseorang yang berkompetensi emosi tidak akan menekan emosi mereka tetapi akan menunjukkan emosi mereka dalam kaedah yang tidak keterlaluan. emosi bagi mengurus emosi. Oleh itu. Hal ini adalah biasa di kalangan kaunselor. Kompetensi emosi pula merujuk kepada ke mahiran seseorang menunjukkan emosi mereka. . iaitu kesedaran diri (self awareness). kita harus menyesuaikan diri apabila tinggal dalam sesuatu kawasan yang baru dengan bersuai kenal dengan jiran supaya tidak be rasa terlalu sepi.memahami pengaplikasian teori-teori.

The Emotional Competencies (Goleman) model.Definisi pengurusan emosi adalah suatu cara dimana seseorang individu itu mengurus dan mempengaruhi perasaan atau ekspresi dan cara bagaimana dapat pengaruhi perasaan orang lain.The Bar-On model of Emotional-Social Intelligence (ESI).Individu yang mengalami Alexithymia tidak dapat tahu apa perasaan yang dialaminya. memerlu kan kebijaksanaan dan kematangan emosi. Emotional competence (EC) merujuk kepada keupayaan seseorang dalam menyampai dan meluahkan perasaan mereka. Sebelum ini saya tidak pernah mendengar istilah ini iaitu Alexithymiayang bermaksud gejala kekosongan emosi. Dan individu ini jarang menangis. proses. Terdapat empat Model EI iaitu Ability BasedModel.Minta maaf jika jurnal ini ada kelemahannya.meningkatkan perlakuan emosi. dan menguruskan emosi. Saya juga dapat mempelajari perkataan baru yang sangat berguna kepada saya.end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A121741 Mas Ayu LJ10 .sedih dan sebagainya. Terima kasih.perasaan amarah. Pengurusan emosi memerlukan kemahiran mengenalpasti dan mengawal emosi dengan efektif. Sekian.memahami bahawa pengurusan emosi. Contohnya.Model ini juga mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi ke mampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas.Definisi model ini mengatakan penerimaan emosi .Konsep model ini menceritakan tentang emosi sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social.memahami emosi.Saya juga mempelajari menggunakan emosi. Salah satu model adalah Ability Based Model. dan juga The Trait EI model. Amarah adalah reaksi kekuatan individu melaw an sifat agresif Selain itu.model Trait El mengatakan Trait EISifat EI (atau 'sifat emosional self efficacy') merujuk pada suatu konstelasi perilaku kedudukan dan selfperceptions satu tentang kemampuan untuk mengakui. memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi.dan memahami emosi. dan memanfaatkan emotionlade n maklumat'.Definisi EI meliputi perilaku diri kedudukan dan dirasakan kemampuan dan diukur sebagai menentang model berdasarkan kemampuan yang merujuk pada kemampuan yang sebenarnya ketika mereka mengekspresikan diri berasaskan prestasi tindakan.marah.Secara konklusinya.Mereka sering merasakan diri mereka tiada perasaan suka.

ia boleh dipupuk dan dipelajari. kesedaran . pengurusan kendiri (self-management). budaya dan sokongan persekitaran. kognitif. antaranya sikap. Menurut Ab. Pemimpin yang hebat bukan sahaja seorang yang bijak malah mereka juga mampu mengawal emosi dengan baik. Seorang yang mempunyai IQ yang tinggi belum tentu seorang yang mempunyai EQ yang tinggi. minat. Kajian mendapati faktor kepintaran akademik hanya menyumbang sebanyak 20 peratus daripada keseluruhanan kejayaan individu. menggunakan. Kompetensi emosi bukanlah bakat semulajadi. cara didikan ibu-bapa. dan afektif. Kecerdasan emosi berkait rapat dengan kompetensi emosi. Kedua-dua komponen ini memainkan peranan penting dalam meramal prestasi dan kecemerlangan seseorang individu dalam kehidupan.Tahukah anda apakah yang di maksudkan dengan konsep IQ dan EQ ? Intelligence Quotient (IQ) merujuk kepada kecerdasan intelek manakala Emotional Quotient (EQ) merujuk kepada kecerdasan emosi. keadaan persekitaran. Kompetensi emosi merujuk kepada dimensi-dimensi atau ciri-ciri yang mampu menjelaskan kecerdasan emosi. Kecerdasan intelek dinilai berdasarkan prestasi pencapaian akade mik individu manakala kecerdasan emosi dinilai berdasarkan kemampuan individu mengenalpasti. memahami dan menguruskan emosi. Bagi memahami konsep ini dengan lebih mendalam Daniel Goleman telah memperkenalkan Model kompetensi Emosi. Aziz Yusuf (2007) dalam buku Keinsanan dalam Pengurusan beliau mengatakan kebijaksanaan emosi terhasil dari gabungan mantap antara kematangan keperibadian. 80 peratus kejayaan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. namun seorang yang mempunyai EQ yang tinggi sudah tentu mempunyai IQ yang tinggi. Menurut Golemen dimensi kompetensi emosi boleh dibahagikan kepada 4 iaitu kesedaran kendiri (self-awareness).

Orang yang kuat dilihat dari sejauhmana mereka mampu mengawal emosi. IQ dan EQ . Orang yang gagah itu bukanlah orang yang paling gagah di medan pertempuran.mengenali kesan emois dan dapat menggunakan emosi yang baik dalam memandu sesuatu keputusan atau tingkah laku. dan keyakinan diri. penilaian diri yang tepat (kelemahan dan kekuatan diri). Pengurusan kendiri bermaksud sejauhmana individu dapat mengawal dan mengadaptai emosi terhadap keadaan dan perubahan perekitaran. pengurusan konflik dan kerja berkumpulan. Kesedaran yang terbentuk mampu mempengaruhi prestasi dan tingkah laku seseorang. ketelusan (transparency). emosi dan persekitaran. berorientasi pencapaian (achievement orientation). Kemampuan seorang mengawal emosinya tidak dinilai pada saat biasa. Kesedaran sosial pula merujuk kepada kebolehan memahami perasaan. membentuk perubahan. Jadilah tuan kepada emosi anda. iniasiatif dan optimistik. Antara kriteria yang dikemukan oleh Golemen dalam menjelaskan dimensi penguruan kendiri adalah kawalan diri (self-control). Orang yang kuat bukan dilihat daripada kekuatan fizikal. pengaruh yang meransang emosi hanyalah sedikit ataupun tidak ada.sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (self management). Melainkan semua mereka diuji oleh Tuhan dengan pelbagai musibah dan cabaran hidup. jangan jadikan emosi tuan anda. Kesedaran kendiri merujuk kepada mereka yang mempunyai kesedaran dalaman diri yang tinggi. Dimensi dan kriteria yang diperkenalkan oleh Goleman membantu kita untuk memahami kecerdasan dengan lebih baik dan tersusun. Keempat-empat dimensi ini pula mempunyai kreateria-kreateria yang tersendiri. adaptasi atau fleksibel terhadap keadaan (adaptability). Mereka tahu membaca emosi. Menurut Dato' Dr. Biar kita yang mengawal emosi jangan sampai kita dikawal oleh emosi. Antara criteria dalam dimensi ini ialah inspirasi. Antara kriteria kepada dimensi kesedaran kendiri ialah kesedaran emosi diri. Fadzilah Kams ah dan Ahmad Naim Jaafar (2005) dalam bukuTips Menjadi Individu Menarik. Mohd. Antara criteria kesedaran sosial yang dinilai dalam model ini ialah sifat empati. kesedaran organisasi dan orientasi khidmat. kuasa mempengaruh. Kesedaran hubungan pula didefinisikan sebagai kebolehan individu untuk mengawal keadaan dan hubungan interpersonal dengan persekitaran. melainkan orang yang gagah itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya semasa marah.

Objektif pembelajaran bagi tajuk minggu ini adalah memahami makna pengurusan emosi. Pada kemulaan kuliah minggu ini. memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. kita akan lebih tahu akan cara untuk menguruskan emosi apabila berhadapan dengan peristiwa yang agak sama. maka semasa melakukan perkara ini akan lebih tenang dan betul-betul mengetahui apa yang sedang dibuat. mulut dan sebagainya.perlu seimbang jika kita ingin jadi seorang yang hebat. Pada pandangan saya. . Bukan semua orang dapat menguruskan emosinya dengan baik. perkara ini boleh dipertingkatkan melalui pengalaman hidupan seharian . tetapi melalui peristiwa yang berlaku setiap hari.Objektif yang kedua. Objektif yang ketiga ialah memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksaan dan kematangan emosi. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A133542 OON CHIA SOON LJ10 Tajuk pada minggu ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan emosi. Program ini dibuat berdasarkan gerakan organ muka seperti mata. Objektif yang keempat iaitu memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi. pensyarah menberikan kami semua peluang untuk menonton video yang berkaitan expression emosi pada muka oleh robot . Peristiwa yang berlaku setiap hari pasti menbawa emosi yang berbeza terhadap diri orangnya. Teori-teori yang diperkenalkan dapat menbantu kita apabila menguruskan emosi kita. Apabila mengetahui betul-betul makna pengurusan emosi. Ia berfunsi sabagai panduan dan apa jua masalah emosi boleh merujuk teori tersebut. Kita mesti bijak menyarung kasut emosi sesuai dengan situasi untuk membentuk kualiti diri. robot itu adalah diprogramkan untuk menunjukkan expression emosi pada muka. Akan tetapi.

memggunakan emosi. Emosi juga boleh sebagai pendorong kepada tingkah laku dan emosi amat berkait rapat dengan personality. Walaupun perkataan yang sebulatbulat sama diucapkan. Kesimpulannya. Fakta yang seterusnya ialah ingatan dan emosi sangat berkaitan. Apabila rangsangan teesebut hilang. maka emosi terbut tidak aktif lagi. emosi boleh berubah dengan jalan berfikir. suka. Sifat emosi berubah-ubah mengikut situasi.Definisi pengurusan emosi adalah cara-cara bagi seseorang untuk menguruskan dan menpengaruhi perasaan dan ekspressi dirinya atau cara bagi seseorang tersebut menpengaruhi perasaan orang lain. emosi orang tersebut akan menukar dari tertekan kepada senang sikit. rakannya menbawanya ke suatu tempat untuk bersiarsiar pada masa yang betul. Fakta ini senang dibuktikan dengan perkara yang berlaku pada kehidupan seharian. 4 jenis kemampuan iaitu mengenalpasti. Emosi bersifat dinamik dan bolah berubah-ubah. . Terdapat 4 jenis kemampuan dalam EQ. Ciri-ciri tidak tahu apakah parasaan yang sedang dialami. Fakta-fakta tentang emosi yang telah dipelajari adalah emosi dapar dikenalpasti melalui mimic wajah dan dari intonasi suara. Intensiti tersebut akan menjejaskan faktor lain seperti emosi jika dibawa terlalu banyak akan menyebabkan orang yang bergaul dengannya berasa tertekan. emosi bermula dengan bagaimana kita mempersepsi sesuatu perkara. Sebagai contoh. emosi hanya terbit apabila ada rangsangan berkaitan berlaku. memahami emosi dan menguruskan emosi. Konsep emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social. Kemampuan ini dapat dipilih dalam tingkah laku penyesuaian (adaptive bahaviors). Alexithymia merupakan gejala kekosongan emosi. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. Mereka tidak dapat menyatakansecara terbuka apakah emosiyang sedang dialami oleh mereka. Emosi positif dan negatif saling berlawanan. sedih dan lain-lain. Mereka merasakan mereka tidak ada perasaan marah . Emosi boleh berubah dengan cepat. Emosi mempunyai darjah intensity. harap semua orang boleh menguruskan emosi mereka dan tidak menimbulkan sebarang masalah kepada diri dan orang lain. Mereka jarang melakukan tindak balas yang disebabkan emosi seperti menangis. jika seseorang berasa emosi tertekan. Situasi boleh mengubah emosi. emosi yang dibawa akan berbeza jika intonasi suara berbeza.

Contohnya apabila marah kita menggunakannya sebagai satu tenaga dan bukannya dengan meluahkannya secara agresif Seseorang yang marah sekiranyadapat menyalurkan . gembira. Menurut Salovey & Mayer 1990. dia ak an memilih pelanggan yang kurang cantik dan akan cuma memanipulasi perasaan pelanggan tersebut dan mengawal tindakannya supaya membeli barangan yang dijual. Pernah satu ketika rumah saya 'black out' dan hanya tinggal saya dan adik saya sahaja dalam rumah. saya dapat memanipulasi tindakan beliau. Agak sukar bagi saya untuk memasangkan rautwajah dan emosi yang betul. Beliau berkata dalam bukunya 'working with Emotional Intelligence' Goleman telah menemui fungsi EL terhadap pekerjaan dan mengatakan bahawa ia merupakan satu 'predictor' terbesar dalam kejayaan di tempat kerja. Saya amat berminat untuk mempelajari EC. Goleman model terbahagi kepada 4 bahagian iaitu self-awareness. 'The emotional Competencies. ESI dan The trait El model. begitu jugalah emosi kita. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan seseorang untuk mengawal perasaan dan emosi diri sendiei dan orang lain untuk memandu mereka dan menggunakannya untuk mengawal pemikiran dan pelakuan seseorang. Saya cuba untuk mengalih perasaan takut kepada perasaan yang relax. Ini kerana apabila seseorang dapat menyalurkan emosi dengan cara yang betul hidupnya akan jadi lebih bermakna. self management .Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:550 comments Links to this post A134118 Aimi AmirahLJ10 Riak wajah seorang yanggfembira adalah lebih mudah dikenalpasti berbanding raut wajah yang lain.memahami dan bertindak mengikut emosi orang lain semasa bersosial.Sepeti mata kita yang boleh menyesuaikan diri dengan kecerahan cahaya. Relationship management pula adalah kebolehan untuk memberi inspirasi dan mempengaruhi dan mencetus idea orang lain semasa mengawal sesuatu keadaan. Contoh yang dapat saya berikan adalah seorang juru jual cuba menjual produk kecantikkan. EC bukan kebolehan semula jadi dan ianya boleh dipelajari. Emosi adalah satu lumrah hidup dan ia boleh di kawal. Kebolehan ini patut ada dalam diri seorang pemimpin. Nampaknya saya bukan seorang pemerhati yang bagus. jijik.Adakah saya dikira bijak mengawal emosi? Terdapat empat teori kebijaksanaan emosi iaitu 'Ability base model'. Kebijaksanaan emosi merujuk kepada kebijaksanaan seseorang mengawal emosi. Pada mulanya saya tidak begitu memahami Goleman model ini namun setelah melayari internet dan meneliti semula nota kuliah barulah saya faham sedikit. Apabila kita boleh menyesuaikan perasaan dengan keadaan sekeliling tindakan kita akan jadi lebih waras. takut. Dengan mengetahui emosi ayah saya. The Emotional Competencie (Goleman) model diperkenalkan oleh Daniel Goleman.Seterusnya sosial awareness iaitu kebolehan untuknmengenalpasti . Seterusnya saya belajar tentang Emotional Competence (EC). Pada permulaan kuliah. terkejut dan menghina. Dengan menguasai keempat-empat perkara ini seseorang itu akan mampu mengawal emosi dirinya dan orang lain. Self manegement pula melibatkan mengawal emosi seseorang dan menyesuaikannya mengikut keadaan semasa. Saya cuba untuk mengawal emosi takut saya dan adik saya dengan bercerita tentang perkara yang menggembirakan. kamii diminta untuk mengenal pasti raut wajah seseorang ketika beremosi antaranya marah. sedih.Ia adalah berkenaan dengan kecekapan seseorang dalam meluahkan perasaannya. Antara perkara yang boleh kita lakukan adalah empathy iaitu meletakkan diri kita dalam situasi seseorang. Self awareness adalah kebolehan seseorang untuk membaca emosi dan mengenali impaknya dengan menggunakannya untuk mengawal keputusan.sosial awareness dan relation menagement. Saya selalu meminta sesuatu dari ayah saya ketika dia gembira kerana pasti saya akan memperolehinya.

EI dibahagikan kepada empat jenis kemampuan iaitu mengenal pasti emosi (perceiving emotions). the emotional competencies (Goleman) model. Saya pernah rasa terhina dengan kata-kata bapa saudara saya yang mengatakan bahawa saya tidak akan berjaya sekiranay saya meneruskan pelajaran ke matrikulasi kerana saya tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di matrik. manusia yang menentukan emosi itu positif atau negatif. Menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan. Pensyarah mengingatkan kita bahawa emosi adalah neutral. Kita telah membuat ujian untuk mengenal pasti jenis emosi yang ditunjukkan oleh mimik muka yang berlainan. Pada ujian pertama. Seseorang yang mengalami Alexithymia tidak tahu apakah perasaan yang mereka alami. Kesimpulannya. Perasaan terhina boleh menjadikan seseorang itu akan lebih berusaha untuk meningkatkan martabat hidupnya. the bar -on model of Emotional-Social Intelligence (ESI) dan the trait EI model. Daripada ujian ini saya telah mempelajari bahawa sememangnya sukar untuk mengenal pasti emosi seseorang individu hanya melihat mimik mukanya. Pengurusan emosi merujuk kepada cara seseorang individu mempengaruhi emosi dirinya dan juga orang lain. orang lain dan kumpulan. menggunakan emosi (using . Berdasarkan ability based modelemosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. sukar untuk kita mengenal pasti emosi individu hanya berdasarkan mimik mukanya tetapi jikalau kita memahami keadaan yang dialami oleh individu itu kita akan mengenal pasti emosi dengan lebih tepat. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:500 comments Links to this post A 134514 Joy Liew Wei Yi LJ10 Kebijaksanaan emosi merupakan tajuk yang dibincangkan minggu ini. Saya sangat bersyukur dengan nikmat emosi yang saya ada. Saya tidak merasa putus asa dengan hinaan tersebut sebaliknya berusaha keras semasa menuntut di matrikulasi agar saya dapat membuktikan bahawa saya bukan seperti apa yang dikatakan oleh bapa saudara saya. Sebagaimana yang diberitahu pensyarah. mengurus dan mengendalikan emosi diri sendiri. kita harus bijak mengawal emosi diri sendiri dan orang lain.Akhirnya saya berjaya di Matrikulasi Saya juga belajar sesuatu perkara yang baru iaitu Alexithymia iaitu gejala kekosongan emosi. Kita juga dapat memanipulasi orang lain sekiranya kita dapat mengawal emosi mereka dengan bijak.Golongan ini tidak boleh menyatakan secara terbuka perasaan yang mereka alami dan jarang menangis. kemahiran atau. kemampuan diri untuk mengenalpasti. Manakala kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk mengesan emosi diri kita sendiri dan orang lain serta tidak ada sindrom yang menafikannya. saya dapat jawab kesemuannya dengan betul tetapi ujian kedua saya kesemua jawapan saya salah. Kecerdasan emosional (EI) menggambarkan kemampuan. dalam kes model sifat EI. Model EI telah dikategorikan kepada ability based model. kapasiti.perasaan tersebut sebagai satu tenaga ia akan menjadi satu tenaga yang amat kuat. jangan biarkan kita dikawal oleh emosi bebaliknya kita yang harus mengawal emosi. Saya tidak sangka wujudnya gejala sedemikian kerana semua perkara yang kita lakukan mesti berhubung kait dengan emosi. menilai.

Saya cuba untuk berfikir secara positif dan menenangkan diri supaya tidak dipengaruhi emosi rakan. Contohnya. Memahami emosi adalah kemampuan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang rumit antara emosi." Dia tinggal dengan cara sebegini sehingga 18 tahun dan berpindah ke bandar di . Orang tuanya sangat mementingkan agama dan tidak membenarkan dia bersekolah dan mengajar tentang agama di rumah supaya kanak -kanak lain tidak mempengaruhinya. Mengenal pasti emosi sangat penting kerana membuat semua pemprosesan maklumat lain emosional mungkin. Jika dia bertanya apa yang salah. apabila kita mengenal pasti emosi yang ada pada seseorang individu adalah marah. dia tidak pernah mendengar orang berbicara tentang perasaan. bahkan yang negatif. kita akan berhati-hati dalam percakapan kita agar tidak membangkitkan kemarahannya supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk. orang yang cerdas secara emosional dapat memanfaatkan emosi. sekarang pergi bermain. sebenarnya dia mengetahui. Dia tinggal di tempat yang tidak ada kenalan. mereka berkata "Tidak. Mereka merasakan mereka tiada perasaan marah. Apakah itu Alexithymia? Alexithymia adalah gejala kekosongan emosi.emotions). Hubungan antara orang lain akan terjalin jikalau kita dapat mengunakan emosi kita dengan bijak. Dia tidak pernah melihat tanda-tanda nyata cinta antara mereka. Mengunakan emosi dijelaskan sebagai memanfaatkan emosi untuk memudahkan pelbagai kegiatan kognitif. Sebagai contoh. suka dan sedih serta jarang menangis. Mereka tidak dapat menyatakan secara terbuka apakah emosi yang sedang d ialami. Keadaan ini telah membuatkan saya turut berasa cemas. Orang tuanya mengaku mencintainya tetapi nampaknya tugas mendisiplinkannya lebih daripada mencintainya. dan menetapkan mereka untuk mencapai matlamat. Alexithymia dijelaskan sebagai Seseorang individu tidak tahu perasaan yang sedang dialami.Individu yang memahami emosi berkemampuan peka terhadap variasi-variasi kecil antara emosi. pada zaman bayi. Cara kita mengunakan emosi ketika membuat kerja berkumpulan ataupun berkomunikasi adalah perkara yang patut diambil berat. Mereka cuba untuk mengelakan dia untuk mendapati terdapat perselisihan dalam kalangan orang tuanya. Menguruskan emosi adalah kemampuan untuk menetapkan emosi diri kita dan orang lain. mamahami emosi (understanding emotions) dan menguruskan emosi (managing emotions). seperti berfikir dan penyelesaian masalah. mengunakan emmosi juga dijelaskan bahawa kebolehan seseorang mengesan perubahan mood pada seseorang individu.Selain itu. Oleh kerana itu. Pada tahun lepas. ketika peperiksaan STPM sedang menghampiri rakan sekelas saya berasa risau dan cemas. dan mampu untuk mengenali dan menggambarkan bagaimana emosi berkembang dari masa ke masa. Sayang. Dia tak pernah melihat banyak ekspresi emosional.

tetapi dia mempunyai masa yang sukar untuk berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. kita memang sukar mengesan emosi seseorang sekiranya hanya membaca perasaan mukanya. Oleh itu. Minggu ini adalah kali terakhir saya menulis jurnal bagi pengusan emosi. understand emotion and to regulate emotions to promote personal growth. Ini bermaksud orang yang bijak dalam emosinya dapat mengawal emosinya dengan mengubah emosinya termasuk dari emosi negatif kepada yang positif supaya dapat menunjukkan prestasi yang bagus dalam kerjanya.Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. measured by multi-rater assessment. Menurut Solevery dan Mayer. 'Ability Based Model' is the ability to perceive emotion. and 'The Trait El Model'. Mereka berasa diri sendiri tiada sebarang perasaan termasuk perasaan gembira. sekian terima kasih. memahami emosi dan mengurus emosi. Kemampuan EQ dapat dibahagi kepada 4 jenis iaitu mengenalpasti emosi. 'The Bar-On Model of Emotional ±Social Intelligence( ESI )'. sosial awareness and relationship management. suara dan sebagainya. Saya memang tidak akan tahu kawan itu menghadapi masalah sekiranya dia tidak memberitahu saya. Mereka tidak tahu apakah perasaan yang sedang mengalami. Sebagai contohnya. 'The Emotional Competencies ( Goleman ) Model'. Menggunakan emosi adalah kebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam emosi untuk membantu dalam proses pemikiran dan penyelesaian masalah. 'The Emotonal Competencies (Golemen ) Model' state that EQ is a wide array of competencies and skills that drive managerial performance.# E 0 Po e A i o o e Li o i o &% % & D6 &% 6 11 A 98 4 6 41 3 10 %& C B @ 7 &2 % 25 2 '2 # "! A134717 AN EE YA L 10 ¥ Po e A i o o e Li o i o ¡    ¡  ¡   ¦¦   ©  ©¦ ¨ ¦¥  ¡     ¡§   § § ¢§ $ £ ¤ ¢ ¡  ( ) ' &% . Tajuk kali ini adalah kebijaksanaan emosi. kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan atau kemampuan seseorang dalam mengawal perasaan diri sendiri dan juga mengesan emosi sebenar orang lain. menggunakan emosi. kita mungkin tidak dapat mengetahui perasaan sebenar orang lain sesetengah masa. There are 4 important parts in this model which are self-awareness. There are 4 types of EI which are 'Ability Based Model'. Hal ini mungkin kerana orang itu sengaja menyembungi perasaannya. Mengenal pasti emosi ialah kebolehan seseorangmengesan dan mengenal pasti emosi orang lain dari luaran seperti ekspresi muka. Alexihymia merupakan satu gejala yang kekosongan emosi. Mengurus emosi ialah kebolehan memanipulasikan emosi dalam dirinya. Memahami emosi ialah kebolehan memahami bahasa emosi dan dapat mengesan sebarang perubahan emosi. integrate emotion to facilitate thought. Kemampuan ini dapat dilihat dalam tingkah laku penyesuaian. sedih mahupun marah.mana dia mendapat pekerjaan dan nampaknya baik -baik saja. kawan saya yang berasa sedih tidak akan menunjukan perasaan sedihnya semasa berada di hadapan orang lain dan hanya akan memberitahu saya tentang masalahnya ketika tiada orang lain. Begitulah junual terakhir saya. self-management.

Kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence) dapat dibahagikan kepada 4 model iaitu Ability Based Model. Kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan seseorang untuk mengawasl perasaan dan emosi diri sendiri serta orang lain. emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. "The ability to monitor one's own and others' feelings and emotions. memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksanaan & kematangan emosi dan memahami konsep kebijaksanaan & kematangan emosi. Pengurusan emosi didefinisikan sebagai cara seseorang mengawal dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi mereka serta cara mereka mempengaruhi perasaan masyarakat di sekeliling mereka. 1990) Objektif pembelajaran bagi kuliah minggu ini termasuk memahami makna pengurusan emosi. Menurut Salovery & Mayer (1990). Kami diberikan 2 kuiz dalam masa kuliah untuk mengenal pasti jenis -jenis ekspresi muka. The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)dan The Trait El Model. membezakan dalam kalangan mereka dan menggunakan pengetahuan ini untuk memantau pemikiran dan aksi seseorang.Zamri dan rakan -rakan sekalian. to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer. Kuliah minggu ini dimulakan dengan tayangan beberapa video yang berkaitan dengan ekspresi muka . Menurut Salovey & Mayer (1990). Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan . Ini merupakan Learning Journal yang ke-10 bagi kita. saya dapati bahawa adalah amat sukar bagi seseorang untuk meneka perasaan seseorang.A122541 Ngan Yun Kwan LJ10 Selamat Sejahtera saya ucapkan kepada Dr. memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. Dalam model berdasarkan kemampuan (Ability based model). selain mengenalpasti emosi tersebut dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk memerhatikan perasaan dan emosi diri seseorang dan orang lain. Selepas menyelesaikan kedua-dua kuiz tersebut. The Emotional Compentencies (Goleman) Model. Tajuk kuliah bagi minggu ini adalah tentang kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence).

tetapi mereka mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang dimana mereka kekurangan penglibatan sosial. Kita perlu memerhati secara mendalam cara emosi dipaparkan dan berubah dari masa ke semasa. barulah Charlie tahu dia mempunyai seorang abang yang mempunyai penyakit autism. Selain itu. Dr Ahmad Zamri Mansor mengaitkan Alexithymia dengan satu filem yang bernama "Rain Man". memahami emosi (understanding emotions) serta mengurus emosi (managing emotions). Filem ini menceritakan 2 orang adik beradik yang saling berkenalan selepas kematian ayah mereka. dan sedih. suka. Pesakit autism adalah istimewa.Feb 13 (18) Jan 30 . menggunakan emosi (using emotions).end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:430 comments Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) Links to this post Recent Posts Blog Archive y y y Feb 6 . namun tidak ramai.Jan 30 (22) . kita hendaklah pandai dalam mengurus dan mengawal emosi kita sendiri diurus dan supaya mendapat kehidupan yang sempurna dan harmoni. you will escaope a hundred day of sorrow'. Alexithymia merupakan gegala kekosongan bagi emosi di mana seseorang itu tidak tahu apakah perasaan yang sedang dialami dan tidak dapat menyatakan sec terbuka jenis emosi ara yang sedang dialami.Feb 6 (2) Jan 23 . Manakala memahami emosi pula merupakan kebolehan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang kompleks antara emosi.Mereka juga adalah golongan jarang menangis. Kemampuan yang kedua ialah menggunakan emosi untuk memudahkan pelbagai aktiviti kognitif seperti berfikir dan menyelesaikan masalah. komunikasi serta pemahaman emosi. Kesimpulannya. 4 jenis kemampuan EQ termasuklah mengenalpasti emosi (perceiving emotions). Apabila berjumpa dengan abangnya yang bernama Raymond. Mengurus emosi pula berkait dengan kemampuan to regulate emosi dalam diri sendiri dan orang lain. 'If you are patient in one moment of anger. mereka juga merasakan mereka tiada perasaan marah.kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas.

Oct 3 (68) Sep 19 .Oct 17 (20) Oct 3 .Oct 10 (49) Sep 26 .Jul 26 (2) Tanyalah Ayahlong! [ Copy this | Start New | Full Size ] Pingbox Labels y y y check Pingbox Realtime Consultation Followers About Me Ahmad Zamri Mansor Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan MALAYSIA View my complete profile .Oct 24 (11) Oct 10 .Sep 26 (72) Sep 12 .Jan 16 (25) Jan 2 .Aug 22 (80) Aug 8 .Aug 1 (93) Jul 18 .Dec 12 (1) Oct 17 .Sep 19 (36) Sep 5 .Jul 25 (56) Jul 19 .y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Jan 16 .Sep 12 (16) Aug 29 .Aug 15 (88) Aug 1 .Sep 5 (70) Aug 22 .Aug 29 (67) Aug 15 .Jan 2 (8) Dec 5 .Jan 23 (15) Jan 9 .Jan 9 (10) Dec 26 .Aug 8 (75) Jul 25 .

. Powered by Blogger.892 Simple template.Total Pageviews 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful