Jurnal Pengurusan Emosi

Koleksi Jurnal Pembelajaran ZT2253 Pengurusan Emosi
y

To check or view your journal, please click here and click the range of date under 'Blog Archive'

Showing newest 11 of 68 posts from 2010-09-26. Show older posts

Saturday, 2 October 2010
A134165 ONG YEE PIN LJ09

Personaliti merupakan kombinasi antara sifat sifat psikologi yang digunakan untuk membezakan setiap indi idu dan menerangkan sifatsifat seseorang.Oleh itu. Emosi boleh dibahagikan kepada 3 komponen utama. diikuti oleh perubahan tubuh (biasanya dalam sistem saraf) da juga diikuti oleh n lecenderungan tindakan atau pengingkatan kadar dalam melakunya sesuatu tindakan. They describe how new information is understood and interpreted. Individuals who prefer sensing are more likely to trust information that is in the present. kita dapat lebih memahami tentang pendekatan penjelasan emosi mengikut je dan intensiti dan memahami nis perhubungan antara emosi . iaitu perkaitannya dengan perasaan. Briggs and Myers recognized that each of the cognitive functions can operate in the external world of behavior. Berikutlah penerangan tentang Indicator dalam Myers-Briggs Test: Attitudes: Extraversion (E)/Introversion (I): Extraversion means "outward -turning" and introversion means "inward-turning. people. yang paling terkenal ialah Myers -Briggs Type Indicator yang dibahagikan kepada 4 bahagian: extroverted or introverted (E or I). tangible and concrete: that is. ini menunjukkan emosi berkaitan dengan personaliti indi idu. The extravert s flow is directed outward toward people and objects.Dalam kuliah "Emosi personalit dan tingkahlaku"." The preferences for extraversion and introversion are often called as attitudes. and things (extraverted attitude) or the internal world of ideas and reflection (introverted attitude). Manusia adalah berbeza dari segi reaksi emosi walaupun pada peristiwa yang sama. and the introvert s is directed inward toward concepts and ideas. action. Antara ujian personaliti yang biasa digunakan. emosi dan personaliti boleh digunakan untuk membezakan setiap indi idu. thinking or feeling (T or F). dan judging or perceiving (J or P). information that can be . sensing or intuitive (S or N). Functions: Sensing (S)/Intuition (N) and Thinking (T)/Feeling (F): Sensing and intuition are the information-gathering (perceiving) functions. personaliti dan tingkahlaku.

Kuliah kemudiannya diteruskan dengan tajuk minggu ini iaitu kebijaksanaan emosi. Kelas dimulakan dengan menjawab kuiz. and they prefer to look for details and facts. So SP types tend to appear to the world as concrete and NP types as abstract. the meaning is in the data. Emosi dapat dikenali pasti melalui mimik wajah . Perceptive types prefer to "keep decisions open. Thinking and feeling are the decision-making (judging) functions Those who prefer thinking tend to decide things from a more detached standpoint. measuring the decision by what seems reasonable. causal. Test tersebut boleh dicapai melalui link ini: http://www. that can be associated with other information (either remembered or discovered by seeking a wider context or pattern). logical. For them.understood by the five senses. Those types who prefer perception show the world their preferred perceiving function (sensing or intuition)." Saya telah cuba membuat test ini dan keputusan yang saya dapat ialah: INYJ. dan kemudiannya kami perlu memastikan sama ada mimik mu itu ka menggambarkan emosi marah. iaitu mastermind. sedih. gembira dan sebagainya. They tend to distrust hunches. looking at it 'from the inside' and weighing the situation to achieve the greatest harmony. Those who prefer feeling tend to come to decisions by associating or empathizing with the situation. consistent and matching a given set of rules. those who prefer intuition tend to trust information that is more abstract or theoretical. Saya difahamkan bahawa menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan dan kematangan emosi. Sekali lagi saya berpeluang mengikuti kuliah pada minggu ini. kita perlu mempengaruhi perasaan kita sendiri melalui ekspressi.com/cgiwin/JTypes2. The meaning is in how the data relates to the pattern or theory. They tend to trust those flashes of insight that seem to bubble up from the unconscious mind. Lifestyle: Judgment (J)/Perception (P):Preference for judgment show the world their preferred judging function (thinking or feeling). =) Posted by Ahmad Zamri Mansor at 10: 70 comments Links to this post A117396 NURUL AISHAH BINTI SAADUN LJ10 Salam. Kami ditayangkan dengan klip-klip yang mempunyai pelbagai jenis mimik muka. Agak sukar bagi saya untuk mengenal pasti beberapa jenis mimik muka kerana terdapat beberapa klip yang tidak dapat dipastikan sama ada riak wajahnya marah atau sedih. Hal ini adalah kerana dalam menguruskan emosi.asp Selamat mencuba. and FJ types as empathetic.humanmetrics. They may be more interested in future possibilities. So TJ types tend to appear to the world as logical. On the other hand.

Bagi saya. Saya akan ke shopping mall dan akan masuk ke kedai-kedai serta berpura-pura menjadi pelancong dan bercakap dalam bahasa yang saya sendiri pun tidak faham. Saya mendapati diri saya setahun yang lalu sering berada dalam keaadan murung atas masalah peribadi.Menurut Totterdell pengurusan emosi bermaksud bagaimana seseorang individu itu menguruskan emosi mereka dan apakah tindakan yang mereka ambil serta adakah emosi mereka mempengaruhi individu yang lain. perempuan sering tidak berpuas hati kerana sentiasa ingin memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik. Kesimpulannya. Perasaan sedih boleh mendorong saya untuk menjadi lebih berani. Emosi merupakan dorongan untuk bertindak. Teater menyelamatkan saya daripada berasa murung.Selain itu. Sekian. saya akan cuba untuk menggembirakan diri dan mengelak daripada menangis. Saya juga difahamkan bahawa perempuan adalah lebih beremosi berbanding lelaki. Sekarang. Ini bukanlah sesuatu yang negatif.Emosi juga memainkan peranan dalam memastikan kekuatan seseorang individu terhadap satu . Mungkin benar penyataan ini.dan intonasi suara. Kaum perempuan sering rasa tidak berpuas hati. saya akan menjadi gembira. seseorang itu haruslah mempunyai keupayaan untuk memantau dan mempengaruhi perasaan sendiri dan keupayaan ini datangnya dari pengalaman. saya memilih untuk hidup dengan lebih baik dan gembira. saya sedar bahawa "pain is inevitable but suffering is a choice. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 03:020 comments Links to this post A134622 AMIRA LJ10 Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah pengurusan emosi Dr Zamri. Apabila saya berasa sedih. Masa telah mengubah saya untuk mengawal perasaan dan mengubah cara hidup saya.Pada minggu ini kami didedahkan mengenai tajuk kebijaksanaan emosi.emosi sangat berkait rapat dengan mimic muka yang kita tunjukkan. Saya juga memberikan tumpuan kepada pelajaran dan melibatkan diri dalam pementasan teater. Dengan melakukan aktiviti ini." Oleh itu.

Terdapat empat jenis kebolehan dalam EQ iaitu mereka akan mengenalpasti emosi seseorang terlebih dahulu seperti mengesan perubahan tona suara seseorang. Ujian ini juga membantu kita dalam memahami kuliah kita pada minggu ini.Emosi juga sering dikaitkan dengan wanita. dan adalah lebih berkesan daripada EQ dalam meramal kejayaan seseo rang dalam kerjayanya.Ini merupakan kali pertama saya mendengar perkataan ini. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 00:550 comments Links to this post Friday.Apabila mereka memiliki kesemua kebolehan tersebut.Salam. terdapat ekspresi muka yang kurang menonjol dan susah diperhatikan kerana ekspresi muka setiap orang adalah tidak sama.kebijaksanaan emosi member maksud kebolehan seseorang dalam memerhati tingkah laku serta emosi individu lain dan mereka mencernakan informasi tersebut untuk dijadikan panduan diri sendiri atau individu di sekeliling mereka.Mereka idak dapat menyatkan secara terbuka apakah perasaan yang sedang me reka alami. 'ALEXITHYMIA'. pensyarah telah memperkenalkan kami kepada ujian ekspresi muka.Mereka juga tidak merasa sedih.Individu yang mempunyai masalah ini tidak tahu apakah perasaan yang sedang mereka alami. Ia adalah tidak sama dengan EQ atau 'Emotional Quotient' yang mengukur kompetensi dan kemahiran seseorang untuk memandu prestasi dalan bidang pengurusan.mimic muka. 1 October 2010 A133500 Ng Sin Mun LJ10 Sebelum kuliah bermula pada minggu ini.gembira dan suka serta mereka jarang menangis walaupun perkara tersebut menyentuh hati individu lain. manakala istilah 'kebijaksanaan emosi' pula bermaksud kebolehan seseorang untuk mengesan perasaan dan emosi diri dan orang lain dan menggunakan ciri -ciri tersebut untuk membimbing pertimbangan dan tindakan orang tersebut.Mereka tidak akan mencampurkan emosi mereka dan akan cuba untuk mengasingkan emosi-emosi tersebut.Mereka yang bijak dalam menguruskan emosi akan cuba mengawal emosi mereka sebaik mungkin dengan apa-apa bebanan yang diberikan kepada mereka. Konsep Kebijaksanaan Emosi diperkenalkan oleh Daniel Goleman yang . iaitu Kebijaksanaan Emosi.Kebolehan kedua ialah mereka akan menggunakan emosi tersebut untuk berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah.Jika kita kaitkan satu perkaraitu dengan emosi.maka secara automatiknya mereka dapat mengawal emosi dan perasaan. Ujian tersebut telah menyedarkan kita bahawa sungguhpun ekspresi muka merupakan tanda emosi. Sekian sahaja jurnal saya kali ini. Istilah 'pengurusan emosi' merujuk kepada cara kita menguruskan dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi sendiri di samping mempengaruhi orang lain.Kebolehan seterusnya ialah mereka dapat memahami emosi mereka dengan baik.perkara. Menurut Salovey and Mayer.Alexithymia ialah satu gejala kekosongan emosi.Tidak dapat disangkal lagi bahawa perkara ini adalah fakta kerna wanita dan lelaki mempunyai cara berfikir dan mengawal emosi yang berbeza.gambar dan sebagainya.maka ingatan kita mengenai peristiwa tersebut akan lebih lama.

membahagikan pengukuran konsep ini kepada 4 bahagian. Unsur-unsur tersebut bukanlah diperoleh secara semula jadi. Contohnya. kami telah diajar tajuk yang ke sepuluh iaitu kebijaksanaan emosi. Hal ini adalah biasa di kalangan kaunselor. Objektifnya. justeru membantu dalam komunikasi dan kesihatan kerana stres akan dapat dielakkan. Oleh itu. memahami dan bertindak balas kepada emosi seseorang dalam menjalankan hubungan sosial. kesedaran sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (relationship management). Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:580 comments Links to this post A134329 NUR AFIFI LJ10 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Contohnya. Demikianlah akhirnya jurnal saya pada minggu ini. Seseorang yang berkompetensi emosi tidak akan menekan emosi mereka tetapi akan menunjukkan emosi mereka dalam kaedah yang tidak keterlaluan. Pada minggu yang ke sebelas. saya dapat memahamimakna pengurusan emosi. Kompetensi emosi pula merujuk kepada ke mahiran seseorang menunjukkan emosi mereka. . mereka juga harus memiliki perasaan empati dan simpati terhadap yang kurang bernasib baik. Kesedaran diri merupakan kebolehan diri untuk membaca emosi seseorang dan menyedari akibat pencetusan emosi itu di samping menggunakan perasaan tersebut untuk membimbing diri dalam membuat keputusan. emosi bagi mengurus emosi. Pengurusan diri bermaksud kebolehan mengawal emosi dan tindak balas diri serta menyesuaikan diri dengan perubahan sekeliling. Walaubagaimanapun. iaitu kesedaran diri (self awareness). Sungguhpun pengurusan emosi adalah keadaan yang biasa. Mereka tidak tahu apakah emosi yang sedang dialami diri dan tidak dapat menunjukkan emosi diri. mempengaruhi dan mengembangkan potensi orang lain di samping menguruskan konflik. masalah 'alexithymia' ini boleh menjadi bahaya bukan sahaja kerana seseorang memerlukan emosi takut untuk menyedarkan diri tentang bahaya. seorang yang menghadapi masalah kekosongan emosi mungkin tidak terasa apa-apa apabila bertembung dengan penjenayah kerana tidak terasa takut. terdapat sesetengah orang yang menghadapi masalah 'alexithymia' atau kekosongan emosi. kita harus menyesuaikan diri apabila tinggal dalam sesuatu kawasan yang baru dengan bersuai kenal dengan jiran supaya tidak be rasa terlalu sepi. Kesedaran sosial ialah kebolehan seseorang merasa.memahami pengaplikasian teori-teori. pengurusan diri (self-management). tetapi dipelajari dan mestilah dipraktikkan. Pengurusan hubungan pula menunjukkan kebolehan mengilhamkan. di mana mereka menggunakan unsur empati untuk merasa emosi seseorang dan memahami emosi itu untuk membantu klien mereka dalam pencarian penyelesaian masalah klien. seseorang itu dilahirkan dengan kebijaksanaan emosi yang umum yang akan diacu pada masa kelak.

dan memahami emosi.model Trait El mengatakan Trait EISifat EI (atau 'sifat emosional self efficacy') merujuk pada suatu konstelasi perilaku kedudukan dan selfperceptions satu tentang kemampuan untuk mengakui.sedih dan sebagainya.Individu yang mengalami Alexithymia tidak dapat tahu apa perasaan yang dialaminya. Sekian.Definisi pengurusan emosi adalah suatu cara dimana seseorang individu itu mengurus dan mempengaruhi perasaan atau ekspresi dan cara bagaimana dapat pengaruhi perasaan orang lain.memahami emosi. Pengurusan emosi memerlukan kemahiran mengenalpasti dan mengawal emosi dengan efektif. Emotional competence (EC) merujuk kepada keupayaan seseorang dalam menyampai dan meluahkan perasaan mereka.perasaan amarah.Mereka sering merasakan diri mereka tiada perasaan suka.Secara konklusinya.memahami bahawa pengurusan emosi.Konsep model ini menceritakan tentang emosi sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social.The Bar-On model of Emotional-Social Intelligence (ESI). dan juga The Trait EI model.end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A121741 Mas Ayu LJ10 .Definisi model ini mengatakan penerimaan emosi . Terima kasih.Definisi EI meliputi perilaku diri kedudukan dan dirasakan kemampuan dan diukur sebagai menentang model berdasarkan kemampuan yang merujuk pada kemampuan yang sebenarnya ketika mereka mengekspresikan diri berasaskan prestasi tindakan. Sebelum ini saya tidak pernah mendengar istilah ini iaitu Alexithymiayang bermaksud gejala kekosongan emosi. Salah satu model adalah Ability Based Model. Terdapat empat Model EI iaitu Ability BasedModel. dan menguruskan emosi. Amarah adalah reaksi kekuatan individu melaw an sifat agresif Selain itu. Contohnya. The Emotional Competencies (Goleman) model. proses. memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi.marah. memerlu kan kebijaksanaan dan kematangan emosi.Minta maaf jika jurnal ini ada kelemahannya.meningkatkan perlakuan emosi.Saya juga mempelajari menggunakan emosi. Saya juga dapat mempelajari perkataan baru yang sangat berguna kepada saya. Dan individu ini jarang menangis.Model ini juga mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi ke mampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. dan memanfaatkan emotionlade n maklumat'.

kognitif.Tahukah anda apakah yang di maksudkan dengan konsep IQ dan EQ ? Intelligence Quotient (IQ) merujuk kepada kecerdasan intelek manakala Emotional Quotient (EQ) merujuk kepada kecerdasan emosi. 80 peratus kejayaan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Bagi memahami konsep ini dengan lebih mendalam Daniel Goleman telah memperkenalkan Model kompetensi Emosi. keadaan persekitaran. namun seorang yang mempunyai EQ yang tinggi sudah tentu mempunyai IQ yang tinggi. memahami dan menguruskan emosi. kesedaran . Kompetensi emosi bukanlah bakat semulajadi. Menurut Ab. Kedua-dua komponen ini memainkan peranan penting dalam meramal prestasi dan kecemerlangan seseorang individu dalam kehidupan. dan afektif. Pemimpin yang hebat bukan sahaja seorang yang bijak malah mereka juga mampu mengawal emosi dengan baik. ia boleh dipupuk dan dipelajari. antaranya sikap. Kecerdasan emosi berkait rapat dengan kompetensi emosi. Seorang yang mempunyai IQ yang tinggi belum tentu seorang yang mempunyai EQ yang tinggi. Kecerdasan intelek dinilai berdasarkan prestasi pencapaian akade mik individu manakala kecerdasan emosi dinilai berdasarkan kemampuan individu mengenalpasti. Kajian mendapati faktor kepintaran akademik hanya menyumbang sebanyak 20 peratus daripada keseluruhanan kejayaan individu. Menurut Golemen dimensi kompetensi emosi boleh dibahagikan kepada 4 iaitu kesedaran kendiri (self-awareness). cara didikan ibu-bapa. pengurusan kendiri (self-management). Kompetensi emosi merujuk kepada dimensi-dimensi atau ciri-ciri yang mampu menjelaskan kecerdasan emosi. menggunakan. Aziz Yusuf (2007) dalam buku Keinsanan dalam Pengurusan beliau mengatakan kebijaksanaan emosi terhasil dari gabungan mantap antara kematangan keperibadian. minat. budaya dan sokongan persekitaran.

Pengurusan kendiri bermaksud sejauhmana individu dapat mengawal dan mengadaptai emosi terhadap keadaan dan perubahan perekitaran. Fadzilah Kams ah dan Ahmad Naim Jaafar (2005) dalam bukuTips Menjadi Individu Menarik.mengenali kesan emois dan dapat menggunakan emosi yang baik dalam memandu sesuatu keputusan atau tingkah laku. Kemampuan seorang mengawal emosinya tidak dinilai pada saat biasa. pengaruh yang meransang emosi hanyalah sedikit ataupun tidak ada. adaptasi atau fleksibel terhadap keadaan (adaptability). pengurusan konflik dan kerja berkumpulan. berorientasi pencapaian (achievement orientation). Jadilah tuan kepada emosi anda. Antara kriteria kepada dimensi kesedaran kendiri ialah kesedaran emosi diri. penilaian diri yang tepat (kelemahan dan kekuatan diri). Antara kriteria yang dikemukan oleh Golemen dalam menjelaskan dimensi penguruan kendiri adalah kawalan diri (self-control). Orang yang gagah itu bukanlah orang yang paling gagah di medan pertempuran. IQ dan EQ . Antara criteria kesedaran sosial yang dinilai dalam model ini ialah sifat empati. Antara criteria dalam dimensi ini ialah inspirasi. Dimensi dan kriteria yang diperkenalkan oleh Goleman membantu kita untuk memahami kecerdasan dengan lebih baik dan tersusun. Orang yang kuat bukan dilihat daripada kekuatan fizikal. Melainkan semua mereka diuji oleh Tuhan dengan pelbagai musibah dan cabaran hidup. Keempat-empat dimensi ini pula mempunyai kreateria-kreateria yang tersendiri. melainkan orang yang gagah itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya semasa marah. jangan jadikan emosi tuan anda. Biar kita yang mengawal emosi jangan sampai kita dikawal oleh emosi. Kesedaran sosial pula merujuk kepada kebolehan memahami perasaan.sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (self management). Kesedaran hubungan pula didefinisikan sebagai kebolehan individu untuk mengawal keadaan dan hubungan interpersonal dengan persekitaran. emosi dan persekitaran. iniasiatif dan optimistik. Menurut Dato' Dr. Mohd. Orang yang kuat dilihat dari sejauhmana mereka mampu mengawal emosi. Kesedaran kendiri merujuk kepada mereka yang mempunyai kesedaran dalaman diri yang tinggi. Mereka tahu membaca emosi. kuasa mempengaruh. ketelusan (transparency). membentuk perubahan. kesedaran organisasi dan orientasi khidmat. dan keyakinan diri. Kesedaran yang terbentuk mampu mempengaruhi prestasi dan tingkah laku seseorang.

Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A133542 OON CHIA SOON LJ10 Tajuk pada minggu ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan emosi. robot itu adalah diprogramkan untuk menunjukkan expression emosi pada muka. Teori-teori yang diperkenalkan dapat menbantu kita apabila menguruskan emosi kita. perkara ini boleh dipertingkatkan melalui pengalaman hidupan seharian . Bukan semua orang dapat menguruskan emosinya dengan baik. pensyarah menberikan kami semua peluang untuk menonton video yang berkaitan expression emosi pada muka oleh robot . maka semasa melakukan perkara ini akan lebih tenang dan betul-betul mengetahui apa yang sedang dibuat.Objektif yang kedua. mulut dan sebagainya. Pada pandangan saya. Program ini dibuat berdasarkan gerakan organ muka seperti mata.perlu seimbang jika kita ingin jadi seorang yang hebat. Akan tetapi. Peristiwa yang berlaku setiap hari pasti menbawa emosi yang berbeza terhadap diri orangnya. Ia berfunsi sabagai panduan dan apa jua masalah emosi boleh merujuk teori tersebut. Objektif yang ketiga ialah memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksaan dan kematangan emosi. Kita mesti bijak menyarung kasut emosi sesuai dengan situasi untuk membentuk kualiti diri. kita akan lebih tahu akan cara untuk menguruskan emosi apabila berhadapan dengan peristiwa yang agak sama. Apabila mengetahui betul-betul makna pengurusan emosi. tetapi melalui peristiwa yang berlaku setiap hari. Pada kemulaan kuliah minggu ini. memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. Objektif pembelajaran bagi tajuk minggu ini adalah memahami makna pengurusan emosi. Objektif yang keempat iaitu memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi. .

Sebagai contoh. emosi bermula dengan bagaimana kita mempersepsi sesuatu perkara. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. harap semua orang boleh menguruskan emosi mereka dan tidak menimbulkan sebarang masalah kepada diri dan orang lain. emosi yang dibawa akan berbeza jika intonasi suara berbeza. jika seseorang berasa emosi tertekan. emosi orang tersebut akan menukar dari tertekan kepada senang sikit. Konsep emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social. 4 jenis kemampuan iaitu mengenalpasti. memahami emosi dan menguruskan emosi. Emosi bersifat dinamik dan bolah berubah-ubah.Definisi pengurusan emosi adalah cara-cara bagi seseorang untuk menguruskan dan menpengaruhi perasaan dan ekspressi dirinya atau cara bagi seseorang tersebut menpengaruhi perasaan orang lain. emosi hanya terbit apabila ada rangsangan berkaitan berlaku. Emosi juga boleh sebagai pendorong kepada tingkah laku dan emosi amat berkait rapat dengan personality. Ciri-ciri tidak tahu apakah parasaan yang sedang dialami. suka. Walaupun perkataan yang sebulatbulat sama diucapkan. Sifat emosi berubah-ubah mengikut situasi. Emosi mempunyai darjah intensity. Fakta-fakta tentang emosi yang telah dipelajari adalah emosi dapar dikenalpasti melalui mimic wajah dan dari intonasi suara. Apabila rangsangan teesebut hilang. Emosi boleh berubah dengan cepat. Kesimpulannya. maka emosi terbut tidak aktif lagi. Mereka merasakan mereka tidak ada perasaan marah . sedih dan lain-lain. Alexithymia merupakan gejala kekosongan emosi. Situasi boleh mengubah emosi. Fakta yang seterusnya ialah ingatan dan emosi sangat berkaitan. Fakta ini senang dibuktikan dengan perkara yang berlaku pada kehidupan seharian. rakannya menbawanya ke suatu tempat untuk bersiarsiar pada masa yang betul. Mereka jarang melakukan tindak balas yang disebabkan emosi seperti menangis. Kemampuan ini dapat dipilih dalam tingkah laku penyesuaian (adaptive bahaviors). . Emosi positif dan negatif saling berlawanan. Terdapat 4 jenis kemampuan dalam EQ.memggunakan emosi. emosi boleh berubah dengan jalan berfikir. Mereka tidak dapat menyatakansecara terbuka apakah emosiyang sedang dialami oleh mereka. Intensiti tersebut akan menjejaskan faktor lain seperti emosi jika dibawa terlalu banyak akan menyebabkan orang yang bergaul dengannya berasa tertekan.

memahami dan bertindak mengikut emosi orang lain semasa bersosial. Self awareness adalah kebolehan seseorang untuk membaca emosi dan mengenali impaknya dengan menggunakannya untuk mengawal keputusan. terkejut dan menghina. Kebijaksanaan emosi merujuk kepada kebijaksanaan seseorang mengawal emosi. The Emotional Competencie (Goleman) model diperkenalkan oleh Daniel Goleman. takut.Seterusnya sosial awareness iaitu kebolehan untuknmengenalpasti . Saya cuba untuk mengalih perasaan takut kepada perasaan yang relax.Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:550 comments Links to this post A134118 Aimi AmirahLJ10 Riak wajah seorang yanggfembira adalah lebih mudah dikenalpasti berbanding raut wajah yang lain. dia ak an memilih pelanggan yang kurang cantik dan akan cuma memanipulasi perasaan pelanggan tersebut dan mengawal tindakannya supaya membeli barangan yang dijual. Saya selalu meminta sesuatu dari ayah saya ketika dia gembira kerana pasti saya akan memperolehinya. Beliau berkata dalam bukunya 'working with Emotional Intelligence' Goleman telah menemui fungsi EL terhadap pekerjaan dan mengatakan bahawa ia merupakan satu 'predictor' terbesar dalam kejayaan di tempat kerja. Kebolehan ini patut ada dalam diri seorang pemimpin. Saya amat berminat untuk mempelajari EC. Goleman model terbahagi kepada 4 bahagian iaitu self-awareness. Dengan mengetahui emosi ayah saya. 'The emotional Competencies. Pada mulanya saya tidak begitu memahami Goleman model ini namun setelah melayari internet dan meneliti semula nota kuliah barulah saya faham sedikit. Saya cuba untuk mengawal emosi takut saya dan adik saya dengan bercerita tentang perkara yang menggembirakan. sedih. Menurut Salovey & Mayer 1990.Ia adalah berkenaan dengan kecekapan seseorang dalam meluahkan perasaannya. Relationship management pula adalah kebolehan untuk memberi inspirasi dan mempengaruhi dan mencetus idea orang lain semasa mengawal sesuatu keadaan. jijik. Contoh yang dapat saya berikan adalah seorang juru jual cuba menjual produk kecantikkan. kamii diminta untuk mengenal pasti raut wajah seseorang ketika beremosi antaranya marah. Self manegement pula melibatkan mengawal emosi seseorang dan menyesuaikannya mengikut keadaan semasa. Emosi adalah satu lumrah hidup dan ia boleh di kawal. EC bukan kebolehan semula jadi dan ianya boleh dipelajari.Sepeti mata kita yang boleh menyesuaikan diri dengan kecerahan cahaya. saya dapat memanipulasi tindakan beliau. Seterusnya saya belajar tentang Emotional Competence (EC). Contohnya apabila marah kita menggunakannya sebagai satu tenaga dan bukannya dengan meluahkannya secara agresif Seseorang yang marah sekiranyadapat menyalurkan .Adakah saya dikira bijak mengawal emosi? Terdapat empat teori kebijaksanaan emosi iaitu 'Ability base model'. Pernah satu ketika rumah saya 'black out' dan hanya tinggal saya dan adik saya sahaja dalam rumah. begitu jugalah emosi kita. Dengan menguasai keempat-empat perkara ini seseorang itu akan mampu mengawal emosi dirinya dan orang lain. Agak sukar bagi saya untuk memasangkan rautwajah dan emosi yang betul. gembira. Ini kerana apabila seseorang dapat menyalurkan emosi dengan cara yang betul hidupnya akan jadi lebih bermakna. Apabila kita boleh menyesuaikan perasaan dengan keadaan sekeliling tindakan kita akan jadi lebih waras. Antara perkara yang boleh kita lakukan adalah empathy iaitu meletakkan diri kita dalam situasi seseorang. Pada permulaan kuliah. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan seseorang untuk mengawal perasaan dan emosi diri sendiei dan orang lain untuk memandu mereka dan menggunakannya untuk mengawal pemikiran dan pelakuan seseorang.sosial awareness dan relation menagement. self management . ESI dan The trait El model. Nampaknya saya bukan seorang pemerhati yang bagus.

kemampuan diri untuk mengenalpasti. Saya sangat bersyukur dengan nikmat emosi yang saya ada. Pada ujian pertama. Daripada ujian ini saya telah mempelajari bahawa sememangnya sukar untuk mengenal pasti emosi seseorang individu hanya melihat mimik mukanya. sukar untuk kita mengenal pasti emosi individu hanya berdasarkan mimik mukanya tetapi jikalau kita memahami keadaan yang dialami oleh individu itu kita akan mengenal pasti emosi dengan lebih tepat. Saya tidak sangka wujudnya gejala sedemikian kerana semua perkara yang kita lakukan mesti berhubung kait dengan emosi. kita harus bijak mengawal emosi diri sendiri dan orang lain. saya dapat jawab kesemuannya dengan betul tetapi ujian kedua saya kesemua jawapan saya salah. Berdasarkan ability based modelemosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. Sebagaimana yang diberitahu pensyarah. Kita juga dapat memanipulasi orang lain sekiranya kita dapat mengawal emosi mereka dengan bijak. Kesimpulannya. Saya pernah rasa terhina dengan kata-kata bapa saudara saya yang mengatakan bahawa saya tidak akan berjaya sekiranay saya meneruskan pelajaran ke matrikulasi kerana saya tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di matrik. menggunakan emosi (using . menilai. orang lain dan kumpulan. the bar -on model of Emotional-Social Intelligence (ESI) dan the trait EI model.Akhirnya saya berjaya di Matrikulasi Saya juga belajar sesuatu perkara yang baru iaitu Alexithymia iaitu gejala kekosongan emosi. kapasiti. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:500 comments Links to this post A 134514 Joy Liew Wei Yi LJ10 Kebijaksanaan emosi merupakan tajuk yang dibincangkan minggu ini. Perasaan terhina boleh menjadikan seseorang itu akan lebih berusaha untuk meningkatkan martabat hidupnya. dalam kes model sifat EI. kemahiran atau. Pensyarah mengingatkan kita bahawa emosi adalah neutral. Kita telah membuat ujian untuk mengenal pasti jenis emosi yang ditunjukkan oleh mimik muka yang berlainan.Golongan ini tidak boleh menyatakan secara terbuka perasaan yang mereka alami dan jarang menangis. manusia yang menentukan emosi itu positif atau negatif. Saya tidak merasa putus asa dengan hinaan tersebut sebaliknya berusaha keras semasa menuntut di matrikulasi agar saya dapat membuktikan bahawa saya bukan seperti apa yang dikatakan oleh bapa saudara saya. Kecerdasan emosional (EI) menggambarkan kemampuan. Pengurusan emosi merujuk kepada cara seseorang individu mempengaruhi emosi dirinya dan juga orang lain. Seseorang yang mengalami Alexithymia tidak tahu apakah perasaan yang mereka alami. EI dibahagikan kepada empat jenis kemampuan iaitu mengenal pasti emosi (perceiving emotions). Model EI telah dikategorikan kepada ability based model.perasaan tersebut sebagai satu tenaga ia akan menjadi satu tenaga yang amat kuat. the emotional competencies (Goleman) model. mengurus dan mengendalikan emosi diri sendiri. jangan biarkan kita dikawal oleh emosi bebaliknya kita yang harus mengawal emosi. Menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan. Manakala kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk mengesan emosi diri kita sendiri dan orang lain serta tidak ada sindrom yang menafikannya.

sebenarnya dia mengetahui. Sayang. Mereka cuba untuk mengelakan dia untuk mendapati terdapat perselisihan dalam kalangan orang tuanya. dan menetapkan mereka untuk mencapai matlamat. Dia tinggal di tempat yang tidak ada kenalan. Hubungan antara orang lain akan terjalin jikalau kita dapat mengunakan emosi kita dengan bijak. Orang tuanya sangat mementingkan agama dan tidak membenarkan dia bersekolah dan mengajar tentang agama di rumah supaya kanak -kanak lain tidak mempengaruhinya. apabila kita mengenal pasti emosi yang ada pada seseorang individu adalah marah. mengunakan emmosi juga dijelaskan bahawa kebolehan seseorang mengesan perubahan mood pada seseorang individu. suka dan sedih serta jarang menangis. ketika peperiksaan STPM sedang menghampiri rakan sekelas saya berasa risau dan cemas. Mengunakan emosi dijelaskan sebagai memanfaatkan emosi untuk memudahkan pelbagai kegiatan kognitif. mereka berkata "Tidak. seperti berfikir dan penyelesaian masalah. Keadaan ini telah membuatkan saya turut berasa cemas. bahkan yang negatif. kita akan berhati-hati dalam percakapan kita agar tidak membangkitkan kemarahannya supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk. sekarang pergi bermain. Alexithymia dijelaskan sebagai Seseorang individu tidak tahu perasaan yang sedang dialami.Individu yang memahami emosi berkemampuan peka terhadap variasi-variasi kecil antara emosi.emotions). Dia tak pernah melihat banyak ekspresi emosional. Apakah itu Alexithymia? Alexithymia adalah gejala kekosongan emosi. Mengenal pasti emosi sangat penting kerana membuat semua pemprosesan maklumat lain emosional mungkin. Memahami emosi adalah kemampuan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang rumit antara emosi. orang yang cerdas secara emosional dapat memanfaatkan emosi. Menguruskan emosi adalah kemampuan untuk menetapkan emosi diri kita dan orang lain. dia tidak pernah mendengar orang berbicara tentang perasaan.Selain itu." Dia tinggal dengan cara sebegini sehingga 18 tahun dan berpindah ke bandar di . Mereka tidak dapat menyatakan secara terbuka apakah emosi yang sedang d ialami. Jika dia bertanya apa yang salah. pada zaman bayi. Pada tahun lepas. Orang tuanya mengaku mencintainya tetapi nampaknya tugas mendisiplinkannya lebih daripada mencintainya. Cara kita mengunakan emosi ketika membuat kerja berkumpulan ataupun berkomunikasi adalah perkara yang patut diambil berat. Saya cuba untuk berfikir secara positif dan menenangkan diri supaya tidak dipengaruhi emosi rakan. Oleh kerana itu. Mereka merasakan mereka tiada perasaan marah. mamahami emosi (understanding emotions) dan menguruskan emosi (managing emotions). dan mampu untuk mengenali dan menggambarkan bagaimana emosi berkembang dari masa ke masa. Contohnya. Dia tidak pernah melihat tanda-tanda nyata cinta antara mereka. Sebagai contoh.

memahami emosi dan mengurus emosi. Sebagai contohnya. Hal ini mungkin kerana orang itu sengaja menyembungi perasaannya. Mengenal pasti emosi ialah kebolehan seseorangmengesan dan mengenal pasti emosi orang lain dari luaran seperti ekspresi muka. Mengurus emosi ialah kebolehan memanipulasikan emosi dalam dirinya. kita memang sukar mengesan emosi seseorang sekiranya hanya membaca perasaan mukanya. sedih mahupun marah.# E 0 Po e A i o o e Li o i o &% % & D6 &% 6 11 A 98 4 6 41 3 10 %& C B @ 7 &2 % 25 2 '2 # "! A134717 AN EE YA L 10 ¥ Po e A i o o e Li o i o ¡    ¡  ¡   ¦¦   ©  ©¦ ¨ ¦¥  ¡     ¡§   § § ¢§ $ £ ¤ ¢ ¡  ( ) ' &% . Kemampuan EQ dapat dibahagi kepada 4 jenis iaitu mengenalpasti emosi. understand emotion and to regulate emotions to promote personal growth. kawan saya yang berasa sedih tidak akan menunjukan perasaan sedihnya semasa berada di hadapan orang lain dan hanya akan memberitahu saya tentang masalahnya ketika tiada orang lain. 'Ability Based Model' is the ability to perceive emotion.mana dia mendapat pekerjaan dan nampaknya baik -baik saja. Kemampuan ini dapat dilihat dalam tingkah laku penyesuaian. Menggunakan emosi adalah kebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam emosi untuk membantu dalam proses pemikiran dan penyelesaian masalah. Menurut Solevery dan Mayer. Ini bermaksud orang yang bijak dalam emosinya dapat mengawal emosinya dengan mengubah emosinya termasuk dari emosi negatif kepada yang positif supaya dapat menunjukkan prestasi yang bagus dalam kerjanya. tetapi dia mempunyai masa yang sukar untuk berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. self-management. Alexihymia merupakan satu gejala yang kekosongan emosi. sekian terima kasih. Oleh itu. There are 4 types of EI which are 'Ability Based Model'. Mereka tidak tahu apakah perasaan yang sedang mengalami. 'The Emotional Competencies ( Goleman ) Model'. Minggu ini adalah kali terakhir saya menulis jurnal bagi pengusan emosi. suara dan sebagainya. Tajuk kali ini adalah kebijaksanaan emosi. 'The Bar-On Model of Emotional ±Social Intelligence( ESI )'. Mereka berasa diri sendiri tiada sebarang perasaan termasuk perasaan gembira. kita mungkin tidak dapat mengetahui perasaan sebenar orang lain sesetengah masa. Saya memang tidak akan tahu kawan itu menghadapi masalah sekiranya dia tidak memberitahu saya. Begitulah junual terakhir saya. kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan atau kemampuan seseorang dalam mengawal perasaan diri sendiri dan juga mengesan emosi sebenar orang lain. menggunakan emosi. and 'The Trait El Model'. measured by multi-rater assessment. There are 4 important parts in this model which are self-awareness.Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. integrate emotion to facilitate thought. sosial awareness and relationship management. Memahami emosi ialah kebolehan memahami bahasa emosi dan dapat mengesan sebarang perubahan emosi. 'The Emotonal Competencies (Golemen ) Model' state that EQ is a wide array of competencies and skills that drive managerial performance.

emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial.Zamri dan rakan -rakan sekalian. Tajuk kuliah bagi minggu ini adalah tentang kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence). to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer. membezakan dalam kalangan mereka dan menggunakan pengetahuan ini untuk memantau pemikiran dan aksi seseorang. "The ability to monitor one's own and others' feelings and emotions. Kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence) dapat dibahagikan kepada 4 model iaitu Ability Based Model. Kami diberikan 2 kuiz dalam masa kuliah untuk mengenal pasti jenis -jenis ekspresi muka. memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. selain mengenalpasti emosi tersebut dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk memerhatikan perasaan dan emosi diri seseorang dan orang lain. saya dapati bahawa adalah amat sukar bagi seseorang untuk meneka perasaan seseorang. The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)dan The Trait El Model. Menurut Salovey & Mayer (1990). Selepas menyelesaikan kedua-dua kuiz tersebut. The Emotional Compentencies (Goleman) Model. Pengurusan emosi didefinisikan sebagai cara seseorang mengawal dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi mereka serta cara mereka mempengaruhi perasaan masyarakat di sekeliling mereka. Ini merupakan Learning Journal yang ke-10 bagi kita. Kuliah minggu ini dimulakan dengan tayangan beberapa video yang berkaitan dengan ekspresi muka .A122541 Ngan Yun Kwan LJ10 Selamat Sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan seseorang untuk mengawasl perasaan dan emosi diri sendiri serta orang lain. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan . Dalam model berdasarkan kemampuan (Ability based model). 1990) Objektif pembelajaran bagi kuliah minggu ini termasuk memahami makna pengurusan emosi. memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksanaan & kematangan emosi dan memahami konsep kebijaksanaan & kematangan emosi. Menurut Salovery & Mayer (1990).

Feb 13 (18) Jan 30 . you will escaope a hundred day of sorrow'.kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. memahami emosi (understanding emotions) serta mengurus emosi (managing emotions).Feb 6 (2) Jan 23 . Mengurus emosi pula berkait dengan kemampuan to regulate emosi dalam diri sendiri dan orang lain. namun tidak ramai. Alexithymia merupakan gegala kekosongan bagi emosi di mana seseorang itu tidak tahu apakah perasaan yang sedang dialami dan tidak dapat menyatakan sec terbuka jenis emosi ara yang sedang dialami. kita hendaklah pandai dalam mengurus dan mengawal emosi kita sendiri diurus dan supaya mendapat kehidupan yang sempurna dan harmoni. barulah Charlie tahu dia mempunyai seorang abang yang mempunyai penyakit autism. komunikasi serta pemahaman emosi. Filem ini menceritakan 2 orang adik beradik yang saling berkenalan selepas kematian ayah mereka. Kemampuan yang kedua ialah menggunakan emosi untuk memudahkan pelbagai aktiviti kognitif seperti berfikir dan menyelesaikan masalah. Pesakit autism adalah istimewa. mereka juga merasakan mereka tiada perasaan marah. 'If you are patient in one moment of anger. Kesimpulannya. tetapi mereka mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang dimana mereka kekurangan penglibatan sosial.Jan 30 (22) . Kita perlu memerhati secara mendalam cara emosi dipaparkan dan berubah dari masa ke semasa. Dr Ahmad Zamri Mansor mengaitkan Alexithymia dengan satu filem yang bernama "Rain Man". Manakala memahami emosi pula merupakan kebolehan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang kompleks antara emosi.end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:430 comments Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) Links to this post Recent Posts Blog Archive y y y Feb 6 . Apabila berjumpa dengan abangnya yang bernama Raymond.Mereka juga adalah golongan jarang menangis. Selain itu. 4 jenis kemampuan EQ termasuklah mengenalpasti emosi (perceiving emotions). menggunakan emosi (using emotions). suka. dan sedih.

Sep 5 (70) Aug 22 .Jan 9 (10) Dec 26 .Aug 29 (67) Aug 15 .Sep 26 (72) Sep 12 .Oct 10 (49) Sep 26 .Dec 12 (1) Oct 17 .y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Jan 16 .Jul 26 (2) Tanyalah Ayahlong! [ Copy this | Start New | Full Size ] Pingbox Labels y y y check Pingbox Realtime Consultation Followers About Me Ahmad Zamri Mansor Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan MALAYSIA View my complete profile .Jan 2 (8) Dec 5 .Oct 3 (68) Sep 19 .Aug 1 (93) Jul 18 .Jan 23 (15) Jan 9 .Oct 17 (20) Oct 3 .Sep 19 (36) Sep 5 .Oct 24 (11) Oct 10 .Aug 8 (75) Jul 25 .Sep 12 (16) Aug 29 .Aug 15 (88) Aug 1 .Jan 16 (25) Jan 2 .Aug 22 (80) Aug 8 .Jul 25 (56) Jul 19 .

892 Simple template. .Total Pageviews 28. Powered by Blogger.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful