Jurnal Pengurusan Emosi

Koleksi Jurnal Pembelajaran ZT2253 Pengurusan Emosi
y

To check or view your journal, please click here and click the range of date under 'Blog Archive'

Showing newest 11 of 68 posts from 2010-09-26. Show older posts

Saturday, 2 October 2010
A134165 ONG YEE PIN LJ09

yang paling terkenal ialah Myers -Briggs Type Indicator yang dibahagikan kepada 4 bahagian: extroverted or introverted (E or I). Individuals who prefer sensing are more likely to trust information that is in the present. kita dapat lebih memahami tentang pendekatan penjelasan emosi mengikut je dan intensiti dan memahami nis perhubungan antara emosi . sensing or intuitive (S or N). Manusia adalah berbeza dari segi reaksi emosi walaupun pada peristiwa yang sama. tangible and concrete: that is.Oleh itu. and the introvert s is directed inward toward concepts and ideas.Dalam kuliah "Emosi personalit dan tingkahlaku". people. Antara ujian personaliti yang biasa digunakan. diikuti oleh perubahan tubuh (biasanya dalam sistem saraf) da juga diikuti oleh n lecenderungan tindakan atau pengingkatan kadar dalam melakunya sesuatu tindakan. iaitu perkaitannya dengan perasaan. Emosi boleh dibahagikan kepada 3 komponen utama. thinking or feeling (T or F). Berikutlah penerangan tentang Indicator dalam Myers-Briggs Test: Attitudes: Extraversion (E)/Introversion (I): Extraversion means "outward -turning" and introversion means "inward-turning. Functions: Sensing (S)/Intuition (N) and Thinking (T)/Feeling (F): Sensing and intuition are the information-gathering (perceiving) functions. ini menunjukkan emosi berkaitan dengan personaliti indi idu. Personaliti merupakan kombinasi antara sifat sifat psikologi yang digunakan untuk membezakan setiap indi idu dan menerangkan sifatsifat seseorang. They describe how new information is understood and interpreted. information that can be . personaliti dan tingkahlaku. emosi dan personaliti boleh digunakan untuk membezakan setiap indi idu. and things (extraverted attitude) or the internal world of ideas and reflection (introverted attitude)." The preferences for extraversion and introversion are often called as attitudes. action. dan judging or perceiving (J or P). Briggs and Myers recognized that each of the cognitive functions can operate in the external world of behavior. The extravert s flow is directed outward toward people and objects.

asp Selamat mencuba. causal. Lifestyle: Judgment (J)/Perception (P):Preference for judgment show the world their preferred judging function (thinking or feeling)." Saya telah cuba membuat test ini dan keputusan yang saya dapat ialah: INYJ. that can be associated with other information (either remembered or discovered by seeking a wider context or pattern). Kuliah kemudiannya diteruskan dengan tajuk minggu ini iaitu kebijaksanaan emosi. those who prefer intuition tend to trust information that is more abstract or theoretical. Thinking and feeling are the decision-making (judging) functions Those who prefer thinking tend to decide things from a more detached standpoint. On the other hand. Perceptive types prefer to "keep decisions open. sedih. They tend to distrust hunches. gembira dan sebagainya. Kami ditayangkan dengan klip-klip yang mempunyai pelbagai jenis mimik muka.humanmetrics. iaitu mastermind. Kelas dimulakan dengan menjawab kuiz. The meaning is in how the data relates to the pattern or theory. =) Posted by Ahmad Zamri Mansor at 10: 70 comments Links to this post A117396 NURUL AISHAH BINTI SAADUN LJ10 Salam. For them. logical. looking at it 'from the inside' and weighing the situation to achieve the greatest harmony. kita perlu mempengaruhi perasaan kita sendiri melalui ekspressi. So TJ types tend to appear to the world as logical. and they prefer to look for details and facts. Those who prefer feeling tend to come to decisions by associating or empathizing with the situation. measuring the decision by what seems reasonable. dan kemudiannya kami perlu memastikan sama ada mimik mu itu ka menggambarkan emosi marah. Those types who prefer perception show the world their preferred perceiving function (sensing or intuition). and FJ types as empathetic. They tend to trust those flashes of insight that seem to bubble up from the unconscious mind. So SP types tend to appear to the world as concrete and NP types as abstract. Test tersebut boleh dicapai melalui link ini: http://www. Hal ini adalah kerana dalam menguruskan emosi. Sekali lagi saya berpeluang mengikuti kuliah pada minggu ini. the meaning is in the data. Emosi dapat dikenali pasti melalui mimik wajah .understood by the five senses. They may be more interested in future possibilities.com/cgiwin/JTypes2. Saya difahamkan bahawa menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan dan kematangan emosi. Agak sukar bagi saya untuk mengenal pasti beberapa jenis mimik muka kerana terdapat beberapa klip yang tidak dapat dipastikan sama ada riak wajahnya marah atau sedih. consistent and matching a given set of rules.

Posted by Ahmad Zamri Mansor at 03:020 comments Links to this post A134622 AMIRA LJ10 Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah pengurusan emosi Dr Zamri. Saya mendapati diri saya setahun yang lalu sering berada dalam keaadan murung atas masalah peribadi.Pada minggu ini kami didedahkan mengenai tajuk kebijaksanaan emosi. Perasaan sedih boleh mendorong saya untuk menjadi lebih berani. saya akan cuba untuk menggembirakan diri dan mengelak daripada menangis. Emosi merupakan dorongan untuk bertindak. Saya akan ke shopping mall dan akan masuk ke kedai-kedai serta berpura-pura menjadi pelancong dan bercakap dalam bahasa yang saya sendiri pun tidak faham." Oleh itu.Emosi juga memainkan peranan dalam memastikan kekuatan seseorang individu terhadap satu . Apabila saya berasa sedih.dan intonasi suara. Masa telah mengubah saya untuk mengawal perasaan dan mengubah cara hidup saya. Dengan melakukan aktiviti ini. saya memilih untuk hidup dengan lebih baik dan gembira. Kaum perempuan sering rasa tidak berpuas hati. Saya juga difahamkan bahawa perempuan adalah lebih beremosi berbanding lelaki. Kesimpulannya. Teater menyelamatkan saya daripada berasa murung. Bagi saya. saya sedar bahawa "pain is inevitable but suffering is a choice.Menurut Totterdell pengurusan emosi bermaksud bagaimana seseorang individu itu menguruskan emosi mereka dan apakah tindakan yang mereka ambil serta adakah emosi mereka mempengaruhi individu yang lain. Ini bukanlah sesuatu yang negatif. seseorang itu haruslah mempunyai keupayaan untuk memantau dan mempengaruhi perasaan sendiri dan keupayaan ini datangnya dari pengalaman. Sekian. Saya juga memberikan tumpuan kepada pelajaran dan melibatkan diri dalam pementasan teater. perempuan sering tidak berpuas hati kerana sentiasa ingin memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik.Selain itu. saya akan menjadi gembira. Mungkin benar penyataan ini. Sekarang.emosi sangat berkait rapat dengan mimic muka yang kita tunjukkan.

Ia adalah tidak sama dengan EQ atau 'Emotional Quotient' yang mengukur kompetensi dan kemahiran seseorang untuk memandu prestasi dalan bidang pengurusan.Mereka yang bijak dalam menguruskan emosi akan cuba mengawal emosi mereka sebaik mungkin dengan apa-apa bebanan yang diberikan kepada mereka.Individu yang mempunyai masalah ini tidak tahu apakah perasaan yang sedang mereka alami.Kebolehan seterusnya ialah mereka dapat memahami emosi mereka dengan baik. 'ALEXITHYMIA'. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 00:550 comments Links to this post Friday. pensyarah telah memperkenalkan kami kepada ujian ekspresi muka. Ujian tersebut telah menyedarkan kita bahawa sungguhpun ekspresi muka merupakan tanda emosi.kebijaksanaan emosi member maksud kebolehan seseorang dalam memerhati tingkah laku serta emosi individu lain dan mereka mencernakan informasi tersebut untuk dijadikan panduan diri sendiri atau individu di sekeliling mereka.Apabila mereka memiliki kesemua kebolehan tersebut. 1 October 2010 A133500 Ng Sin Mun LJ10 Sebelum kuliah bermula pada minggu ini.Tidak dapat disangkal lagi bahawa perkara ini adalah fakta kerna wanita dan lelaki mempunyai cara berfikir dan mengawal emosi yang berbeza.perkara.Kebolehan kedua ialah mereka akan menggunakan emosi tersebut untuk berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah.Jika kita kaitkan satu perkaraitu dengan emosi.gambar dan sebagainya. Ujian ini juga membantu kita dalam memahami kuliah kita pada minggu ini.Emosi juga sering dikaitkan dengan wanita.Alexithymia ialah satu gejala kekosongan emosi. Istilah 'pengurusan emosi' merujuk kepada cara kita menguruskan dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi sendiri di samping mempengaruhi orang lain.Salam. dan adalah lebih berkesan daripada EQ dalam meramal kejayaan seseo rang dalam kerjayanya.maka ingatan kita mengenai peristiwa tersebut akan lebih lama. iaitu Kebijaksanaan Emosi. manakala istilah 'kebijaksanaan emosi' pula bermaksud kebolehan seseorang untuk mengesan perasaan dan emosi diri dan orang lain dan menggunakan ciri -ciri tersebut untuk membimbing pertimbangan dan tindakan orang tersebut.Terdapat empat jenis kebolehan dalam EQ iaitu mereka akan mengenalpasti emosi seseorang terlebih dahulu seperti mengesan perubahan tona suara seseorang. Konsep Kebijaksanaan Emosi diperkenalkan oleh Daniel Goleman yang .gembira dan suka serta mereka jarang menangis walaupun perkara tersebut menyentuh hati individu lain.Ini merupakan kali pertama saya mendengar perkataan ini.maka secara automatiknya mereka dapat mengawal emosi dan perasaan.mimic muka. terdapat ekspresi muka yang kurang menonjol dan susah diperhatikan kerana ekspresi muka setiap orang adalah tidak sama. Sekian sahaja jurnal saya kali ini.Mereka juga tidak merasa sedih.Mereka idak dapat menyatkan secara terbuka apakah perasaan yang sedang me reka alami.Mereka tidak akan mencampurkan emosi mereka dan akan cuba untuk mengasingkan emosi-emosi tersebut. Menurut Salovey and Mayer.

mereka juga harus memiliki perasaan empati dan simpati terhadap yang kurang bernasib baik. emosi bagi mengurus emosi. masalah 'alexithymia' ini boleh menjadi bahaya bukan sahaja kerana seseorang memerlukan emosi takut untuk menyedarkan diri tentang bahaya. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:580 comments Links to this post A134329 NUR AFIFI LJ10 Assalamualaikum dan salam sejahtera. saya dapat memahamimakna pengurusan emosi. Walaubagaimanapun. Objektifnya.memahami pengaplikasian teori-teori. kita harus menyesuaikan diri apabila tinggal dalam sesuatu kawasan yang baru dengan bersuai kenal dengan jiran supaya tidak be rasa terlalu sepi. kami telah diajar tajuk yang ke sepuluh iaitu kebijaksanaan emosi. Contohnya. Unsur-unsur tersebut bukanlah diperoleh secara semula jadi. Seseorang yang berkompetensi emosi tidak akan menekan emosi mereka tetapi akan menunjukkan emosi mereka dalam kaedah yang tidak keterlaluan. Sungguhpun pengurusan emosi adalah keadaan yang biasa. pengurusan diri (self-management). terdapat sesetengah orang yang menghadapi masalah 'alexithymia' atau kekosongan emosi. Pada minggu yang ke sebelas. justeru membantu dalam komunikasi dan kesihatan kerana stres akan dapat dielakkan. tetapi dipelajari dan mestilah dipraktikkan. Mereka tidak tahu apakah emosi yang sedang dialami diri dan tidak dapat menunjukkan emosi diri. Contohnya. kesedaran sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (relationship management). mempengaruhi dan mengembangkan potensi orang lain di samping menguruskan konflik. Kesedaran diri merupakan kebolehan diri untuk membaca emosi seseorang dan menyedari akibat pencetusan emosi itu di samping menggunakan perasaan tersebut untuk membimbing diri dalam membuat keputusan. memahami dan bertindak balas kepada emosi seseorang dalam menjalankan hubungan sosial. Kesedaran sosial ialah kebolehan seseorang merasa. seorang yang menghadapi masalah kekosongan emosi mungkin tidak terasa apa-apa apabila bertembung dengan penjenayah kerana tidak terasa takut. di mana mereka menggunakan unsur empati untuk merasa emosi seseorang dan memahami emosi itu untuk membantu klien mereka dalam pencarian penyelesaian masalah klien. . Pengurusan diri bermaksud kebolehan mengawal emosi dan tindak balas diri serta menyesuaikan diri dengan perubahan sekeliling. Oleh itu. seseorang itu dilahirkan dengan kebijaksanaan emosi yang umum yang akan diacu pada masa kelak.membahagikan pengukuran konsep ini kepada 4 bahagian. Pengurusan hubungan pula menunjukkan kebolehan mengilhamkan. Kompetensi emosi pula merujuk kepada ke mahiran seseorang menunjukkan emosi mereka. Hal ini adalah biasa di kalangan kaunselor. Demikianlah akhirnya jurnal saya pada minggu ini. iaitu kesedaran diri (self awareness).

Dan individu ini jarang menangis. dan menguruskan emosi. memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi.Definisi model ini mengatakan penerimaan emosi . The Emotional Competencies (Goleman) model.perasaan amarah. Emotional competence (EC) merujuk kepada keupayaan seseorang dalam menyampai dan meluahkan perasaan mereka.Secara konklusinya. Salah satu model adalah Ability Based Model.Individu yang mengalami Alexithymia tidak dapat tahu apa perasaan yang dialaminya.memahami emosi.marah. Terima kasih.Saya juga mempelajari menggunakan emosi.Mereka sering merasakan diri mereka tiada perasaan suka. Saya juga dapat mempelajari perkataan baru yang sangat berguna kepada saya.Model ini juga mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi ke mampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas.Definisi pengurusan emosi adalah suatu cara dimana seseorang individu itu mengurus dan mempengaruhi perasaan atau ekspresi dan cara bagaimana dapat pengaruhi perasaan orang lain. memerlu kan kebijaksanaan dan kematangan emosi.memahami bahawa pengurusan emosi. Terdapat empat Model EI iaitu Ability BasedModel.Konsep model ini menceritakan tentang emosi sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social.The Bar-On model of Emotional-Social Intelligence (ESI).end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A121741 Mas Ayu LJ10 .Definisi EI meliputi perilaku diri kedudukan dan dirasakan kemampuan dan diukur sebagai menentang model berdasarkan kemampuan yang merujuk pada kemampuan yang sebenarnya ketika mereka mengekspresikan diri berasaskan prestasi tindakan.dan memahami emosi.Minta maaf jika jurnal ini ada kelemahannya. Pengurusan emosi memerlukan kemahiran mengenalpasti dan mengawal emosi dengan efektif. Contohnya. Sekian.model Trait El mengatakan Trait EISifat EI (atau 'sifat emosional self efficacy') merujuk pada suatu konstelasi perilaku kedudukan dan selfperceptions satu tentang kemampuan untuk mengakui. dan juga The Trait EI model. dan memanfaatkan emotionlade n maklumat'. proses. Sebelum ini saya tidak pernah mendengar istilah ini iaitu Alexithymiayang bermaksud gejala kekosongan emosi.meningkatkan perlakuan emosi. Amarah adalah reaksi kekuatan individu melaw an sifat agresif Selain itu.sedih dan sebagainya.

Kajian mendapati faktor kepintaran akademik hanya menyumbang sebanyak 20 peratus daripada keseluruhanan kejayaan individu. kesedaran . Kecerdasan intelek dinilai berdasarkan prestasi pencapaian akade mik individu manakala kecerdasan emosi dinilai berdasarkan kemampuan individu mengenalpasti. antaranya sikap. kognitif. Seorang yang mempunyai IQ yang tinggi belum tentu seorang yang mempunyai EQ yang tinggi. Kedua-dua komponen ini memainkan peranan penting dalam meramal prestasi dan kecemerlangan seseorang individu dalam kehidupan. dan afektif. minat. 80 peratus kejayaan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. menggunakan. Pemimpin yang hebat bukan sahaja seorang yang bijak malah mereka juga mampu mengawal emosi dengan baik. Bagi memahami konsep ini dengan lebih mendalam Daniel Goleman telah memperkenalkan Model kompetensi Emosi. budaya dan sokongan persekitaran.Tahukah anda apakah yang di maksudkan dengan konsep IQ dan EQ ? Intelligence Quotient (IQ) merujuk kepada kecerdasan intelek manakala Emotional Quotient (EQ) merujuk kepada kecerdasan emosi. Kompetensi emosi bukanlah bakat semulajadi. Kecerdasan emosi berkait rapat dengan kompetensi emosi. Menurut Ab. Aziz Yusuf (2007) dalam buku Keinsanan dalam Pengurusan beliau mengatakan kebijaksanaan emosi terhasil dari gabungan mantap antara kematangan keperibadian. Menurut Golemen dimensi kompetensi emosi boleh dibahagikan kepada 4 iaitu kesedaran kendiri (self-awareness). Kompetensi emosi merujuk kepada dimensi-dimensi atau ciri-ciri yang mampu menjelaskan kecerdasan emosi. keadaan persekitaran. memahami dan menguruskan emosi. cara didikan ibu-bapa. ia boleh dipupuk dan dipelajari. pengurusan kendiri (self-management). namun seorang yang mempunyai EQ yang tinggi sudah tentu mempunyai IQ yang tinggi.

Mereka tahu membaca emosi. Melainkan semua mereka diuji oleh Tuhan dengan pelbagai musibah dan cabaran hidup. Antara kriteria kepada dimensi kesedaran kendiri ialah kesedaran emosi diri. Antara kriteria yang dikemukan oleh Golemen dalam menjelaskan dimensi penguruan kendiri adalah kawalan diri (self-control). Orang yang kuat dilihat dari sejauhmana mereka mampu mengawal emosi. kuasa mempengaruh. membentuk perubahan. Keempat-empat dimensi ini pula mempunyai kreateria-kreateria yang tersendiri. Antara criteria dalam dimensi ini ialah inspirasi. iniasiatif dan optimistik. Dimensi dan kriteria yang diperkenalkan oleh Goleman membantu kita untuk memahami kecerdasan dengan lebih baik dan tersusun. IQ dan EQ . Mohd. Pengurusan kendiri bermaksud sejauhmana individu dapat mengawal dan mengadaptai emosi terhadap keadaan dan perubahan perekitaran. Orang yang gagah itu bukanlah orang yang paling gagah di medan pertempuran. penilaian diri yang tepat (kelemahan dan kekuatan diri). berorientasi pencapaian (achievement orientation). ketelusan (transparency).sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (self management). pengurusan konflik dan kerja berkumpulan. emosi dan persekitaran.mengenali kesan emois dan dapat menggunakan emosi yang baik dalam memandu sesuatu keputusan atau tingkah laku. Kesedaran sosial pula merujuk kepada kebolehan memahami perasaan. pengaruh yang meransang emosi hanyalah sedikit ataupun tidak ada. Kesedaran kendiri merujuk kepada mereka yang mempunyai kesedaran dalaman diri yang tinggi. Menurut Dato' Dr. Jadilah tuan kepada emosi anda. Fadzilah Kams ah dan Ahmad Naim Jaafar (2005) dalam bukuTips Menjadi Individu Menarik. Kesedaran yang terbentuk mampu mempengaruhi prestasi dan tingkah laku seseorang. Antara criteria kesedaran sosial yang dinilai dalam model ini ialah sifat empati. jangan jadikan emosi tuan anda. Orang yang kuat bukan dilihat daripada kekuatan fizikal. Kesedaran hubungan pula didefinisikan sebagai kebolehan individu untuk mengawal keadaan dan hubungan interpersonal dengan persekitaran. kesedaran organisasi dan orientasi khidmat. melainkan orang yang gagah itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya semasa marah. dan keyakinan diri. Biar kita yang mengawal emosi jangan sampai kita dikawal oleh emosi. Kemampuan seorang mengawal emosinya tidak dinilai pada saat biasa. adaptasi atau fleksibel terhadap keadaan (adaptability).

.perlu seimbang jika kita ingin jadi seorang yang hebat. Pada kemulaan kuliah minggu ini. Peristiwa yang berlaku setiap hari pasti menbawa emosi yang berbeza terhadap diri orangnya. Objektif pembelajaran bagi tajuk minggu ini adalah memahami makna pengurusan emosi. pensyarah menberikan kami semua peluang untuk menonton video yang berkaitan expression emosi pada muka oleh robot . Program ini dibuat berdasarkan gerakan organ muka seperti mata. kita akan lebih tahu akan cara untuk menguruskan emosi apabila berhadapan dengan peristiwa yang agak sama. Apabila mengetahui betul-betul makna pengurusan emosi. Pada pandangan saya. perkara ini boleh dipertingkatkan melalui pengalaman hidupan seharian . Objektif yang ketiga ialah memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksaan dan kematangan emosi. Ia berfunsi sabagai panduan dan apa jua masalah emosi boleh merujuk teori tersebut. Kita mesti bijak menyarung kasut emosi sesuai dengan situasi untuk membentuk kualiti diri. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A133542 OON CHIA SOON LJ10 Tajuk pada minggu ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan emosi. Teori-teori yang diperkenalkan dapat menbantu kita apabila menguruskan emosi kita. memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. Akan tetapi. tetapi melalui peristiwa yang berlaku setiap hari. Bukan semua orang dapat menguruskan emosinya dengan baik. maka semasa melakukan perkara ini akan lebih tenang dan betul-betul mengetahui apa yang sedang dibuat.Objektif yang kedua. Objektif yang keempat iaitu memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi. mulut dan sebagainya. robot itu adalah diprogramkan untuk menunjukkan expression emosi pada muka.

emosi boleh berubah dengan jalan berfikir. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. Emosi mempunyai darjah intensity. jika seseorang berasa emosi tertekan. Konsep emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social. Mereka merasakan mereka tidak ada perasaan marah . Mereka jarang melakukan tindak balas yang disebabkan emosi seperti menangis. Emosi boleh berubah dengan cepat. memahami emosi dan menguruskan emosi. sedih dan lain-lain. Kemampuan ini dapat dipilih dalam tingkah laku penyesuaian (adaptive bahaviors). Fakta ini senang dibuktikan dengan perkara yang berlaku pada kehidupan seharian. Emosi juga boleh sebagai pendorong kepada tingkah laku dan emosi amat berkait rapat dengan personality. emosi bermula dengan bagaimana kita mempersepsi sesuatu perkara. .memggunakan emosi. Fakta yang seterusnya ialah ingatan dan emosi sangat berkaitan. Kesimpulannya. Terdapat 4 jenis kemampuan dalam EQ. harap semua orang boleh menguruskan emosi mereka dan tidak menimbulkan sebarang masalah kepada diri dan orang lain. Sebagai contoh. emosi orang tersebut akan menukar dari tertekan kepada senang sikit. Intensiti tersebut akan menjejaskan faktor lain seperti emosi jika dibawa terlalu banyak akan menyebabkan orang yang bergaul dengannya berasa tertekan. Situasi boleh mengubah emosi. rakannya menbawanya ke suatu tempat untuk bersiarsiar pada masa yang betul. Apabila rangsangan teesebut hilang. suka. Alexithymia merupakan gejala kekosongan emosi. maka emosi terbut tidak aktif lagi. Sifat emosi berubah-ubah mengikut situasi. Ciri-ciri tidak tahu apakah parasaan yang sedang dialami. Fakta-fakta tentang emosi yang telah dipelajari adalah emosi dapar dikenalpasti melalui mimic wajah dan dari intonasi suara. 4 jenis kemampuan iaitu mengenalpasti. Emosi bersifat dinamik dan bolah berubah-ubah. emosi yang dibawa akan berbeza jika intonasi suara berbeza. Walaupun perkataan yang sebulatbulat sama diucapkan.Definisi pengurusan emosi adalah cara-cara bagi seseorang untuk menguruskan dan menpengaruhi perasaan dan ekspressi dirinya atau cara bagi seseorang tersebut menpengaruhi perasaan orang lain. Emosi positif dan negatif saling berlawanan. emosi hanya terbit apabila ada rangsangan berkaitan berlaku. Mereka tidak dapat menyatakansecara terbuka apakah emosiyang sedang dialami oleh mereka.

sosial awareness dan relation menagement. Apabila kita boleh menyesuaikan perasaan dengan keadaan sekeliling tindakan kita akan jadi lebih waras.Sepeti mata kita yang boleh menyesuaikan diri dengan kecerahan cahaya. Contoh yang dapat saya berikan adalah seorang juru jual cuba menjual produk kecantikkan. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan seseorang untuk mengawal perasaan dan emosi diri sendiei dan orang lain untuk memandu mereka dan menggunakannya untuk mengawal pemikiran dan pelakuan seseorang. Self awareness adalah kebolehan seseorang untuk membaca emosi dan mengenali impaknya dengan menggunakannya untuk mengawal keputusan. Beliau berkata dalam bukunya 'working with Emotional Intelligence' Goleman telah menemui fungsi EL terhadap pekerjaan dan mengatakan bahawa ia merupakan satu 'predictor' terbesar dalam kejayaan di tempat kerja. saya dapat memanipulasi tindakan beliau. Saya selalu meminta sesuatu dari ayah saya ketika dia gembira kerana pasti saya akan memperolehinya. Self manegement pula melibatkan mengawal emosi seseorang dan menyesuaikannya mengikut keadaan semasa. Dengan mengetahui emosi ayah saya. takut. EC bukan kebolehan semula jadi dan ianya boleh dipelajari. Nampaknya saya bukan seorang pemerhati yang bagus. Ini kerana apabila seseorang dapat menyalurkan emosi dengan cara yang betul hidupnya akan jadi lebih bermakna. Pada permulaan kuliah. Seterusnya saya belajar tentang Emotional Competence (EC). Pada mulanya saya tidak begitu memahami Goleman model ini namun setelah melayari internet dan meneliti semula nota kuliah barulah saya faham sedikit. Saya amat berminat untuk mempelajari EC.Seterusnya sosial awareness iaitu kebolehan untuknmengenalpasti . sedih. Emosi adalah satu lumrah hidup dan ia boleh di kawal. Dengan menguasai keempat-empat perkara ini seseorang itu akan mampu mengawal emosi dirinya dan orang lain. Pernah satu ketika rumah saya 'black out' dan hanya tinggal saya dan adik saya sahaja dalam rumah.Ia adalah berkenaan dengan kecekapan seseorang dalam meluahkan perasaannya. Goleman model terbahagi kepada 4 bahagian iaitu self-awareness. ESI dan The trait El model. 'The emotional Competencies. kamii diminta untuk mengenal pasti raut wajah seseorang ketika beremosi antaranya marah. gembira. Agak sukar bagi saya untuk memasangkan rautwajah dan emosi yang betul. Saya cuba untuk mengawal emosi takut saya dan adik saya dengan bercerita tentang perkara yang menggembirakan. Menurut Salovey & Mayer 1990. dia ak an memilih pelanggan yang kurang cantik dan akan cuma memanipulasi perasaan pelanggan tersebut dan mengawal tindakannya supaya membeli barangan yang dijual. Contohnya apabila marah kita menggunakannya sebagai satu tenaga dan bukannya dengan meluahkannya secara agresif Seseorang yang marah sekiranyadapat menyalurkan . begitu jugalah emosi kita.Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:550 comments Links to this post A134118 Aimi AmirahLJ10 Riak wajah seorang yanggfembira adalah lebih mudah dikenalpasti berbanding raut wajah yang lain.Adakah saya dikira bijak mengawal emosi? Terdapat empat teori kebijaksanaan emosi iaitu 'Ability base model'. terkejut dan menghina.memahami dan bertindak mengikut emosi orang lain semasa bersosial. Kebolehan ini patut ada dalam diri seorang pemimpin. The Emotional Competencie (Goleman) model diperkenalkan oleh Daniel Goleman. Saya cuba untuk mengalih perasaan takut kepada perasaan yang relax. Antara perkara yang boleh kita lakukan adalah empathy iaitu meletakkan diri kita dalam situasi seseorang. Kebijaksanaan emosi merujuk kepada kebijaksanaan seseorang mengawal emosi. Relationship management pula adalah kebolehan untuk memberi inspirasi dan mempengaruhi dan mencetus idea orang lain semasa mengawal sesuatu keadaan. self management . jijik.

EI dibahagikan kepada empat jenis kemampuan iaitu mengenal pasti emosi (perceiving emotions). Kecerdasan emosional (EI) menggambarkan kemampuan. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:500 comments Links to this post A 134514 Joy Liew Wei Yi LJ10 Kebijaksanaan emosi merupakan tajuk yang dibincangkan minggu ini. menggunakan emosi (using . Kita telah membuat ujian untuk mengenal pasti jenis emosi yang ditunjukkan oleh mimik muka yang berlainan. Saya sangat bersyukur dengan nikmat emosi yang saya ada. Pada ujian pertama. menilai. kapasiti. saya dapat jawab kesemuannya dengan betul tetapi ujian kedua saya kesemua jawapan saya salah. Kita juga dapat memanipulasi orang lain sekiranya kita dapat mengawal emosi mereka dengan bijak. the bar -on model of Emotional-Social Intelligence (ESI) dan the trait EI model. kita harus bijak mengawal emosi diri sendiri dan orang lain.perasaan tersebut sebagai satu tenaga ia akan menjadi satu tenaga yang amat kuat. Saya tidak merasa putus asa dengan hinaan tersebut sebaliknya berusaha keras semasa menuntut di matrikulasi agar saya dapat membuktikan bahawa saya bukan seperti apa yang dikatakan oleh bapa saudara saya. Daripada ujian ini saya telah mempelajari bahawa sememangnya sukar untuk mengenal pasti emosi seseorang individu hanya melihat mimik mukanya. Kesimpulannya. jangan biarkan kita dikawal oleh emosi bebaliknya kita yang harus mengawal emosi. orang lain dan kumpulan. Model EI telah dikategorikan kepada ability based model. Berdasarkan ability based modelemosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial.Akhirnya saya berjaya di Matrikulasi Saya juga belajar sesuatu perkara yang baru iaitu Alexithymia iaitu gejala kekosongan emosi. Saya pernah rasa terhina dengan kata-kata bapa saudara saya yang mengatakan bahawa saya tidak akan berjaya sekiranay saya meneruskan pelajaran ke matrikulasi kerana saya tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di matrik. Perasaan terhina boleh menjadikan seseorang itu akan lebih berusaha untuk meningkatkan martabat hidupnya. Manakala kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk mengesan emosi diri kita sendiri dan orang lain serta tidak ada sindrom yang menafikannya. Sebagaimana yang diberitahu pensyarah. the emotional competencies (Goleman) model. Pensyarah mengingatkan kita bahawa emosi adalah neutral. Saya tidak sangka wujudnya gejala sedemikian kerana semua perkara yang kita lakukan mesti berhubung kait dengan emosi. mengurus dan mengendalikan emosi diri sendiri. Menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan. dalam kes model sifat EI. kemampuan diri untuk mengenalpasti. manusia yang menentukan emosi itu positif atau negatif. sukar untuk kita mengenal pasti emosi individu hanya berdasarkan mimik mukanya tetapi jikalau kita memahami keadaan yang dialami oleh individu itu kita akan mengenal pasti emosi dengan lebih tepat. Pengurusan emosi merujuk kepada cara seseorang individu mempengaruhi emosi dirinya dan juga orang lain.Golongan ini tidak boleh menyatakan secara terbuka perasaan yang mereka alami dan jarang menangis. Seseorang yang mengalami Alexithymia tidak tahu apakah perasaan yang mereka alami. kemahiran atau.

Dia tak pernah melihat banyak ekspresi emosional.Selain itu. mamahami emosi (understanding emotions) dan menguruskan emosi (managing emotions). Cara kita mengunakan emosi ketika membuat kerja berkumpulan ataupun berkomunikasi adalah perkara yang patut diambil berat. kita akan berhati-hati dalam percakapan kita agar tidak membangkitkan kemarahannya supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk. suka dan sedih serta jarang menangis.emotions). Orang tuanya mengaku mencintainya tetapi nampaknya tugas mendisiplinkannya lebih daripada mencintainya. sekarang pergi bermain. Hubungan antara orang lain akan terjalin jikalau kita dapat mengunakan emosi kita dengan bijak. Pada tahun lepas. Jika dia bertanya apa yang salah. dan menetapkan mereka untuk mencapai matlamat. ketika peperiksaan STPM sedang menghampiri rakan sekelas saya berasa risau dan cemas. Sayang. Mereka cuba untuk mengelakan dia untuk mendapati terdapat perselisihan dalam kalangan orang tuanya. bahkan yang negatif. seperti berfikir dan penyelesaian masalah. orang yang cerdas secara emosional dapat memanfaatkan emosi. Mereka tidak dapat menyatakan secara terbuka apakah emosi yang sedang d ialami. Apakah itu Alexithymia? Alexithymia adalah gejala kekosongan emosi. pada zaman bayi. Alexithymia dijelaskan sebagai Seseorang individu tidak tahu perasaan yang sedang dialami. dan mampu untuk mengenali dan menggambarkan bagaimana emosi berkembang dari masa ke masa. Oleh kerana itu. mengunakan emmosi juga dijelaskan bahawa kebolehan seseorang mengesan perubahan mood pada seseorang individu. Contohnya.Individu yang memahami emosi berkemampuan peka terhadap variasi-variasi kecil antara emosi. Keadaan ini telah membuatkan saya turut berasa cemas. Menguruskan emosi adalah kemampuan untuk menetapkan emosi diri kita dan orang lain. Mengunakan emosi dijelaskan sebagai memanfaatkan emosi untuk memudahkan pelbagai kegiatan kognitif. Memahami emosi adalah kemampuan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang rumit antara emosi. sebenarnya dia mengetahui. mereka berkata "Tidak. Dia tidak pernah melihat tanda-tanda nyata cinta antara mereka. dia tidak pernah mendengar orang berbicara tentang perasaan. Sebagai contoh." Dia tinggal dengan cara sebegini sehingga 18 tahun dan berpindah ke bandar di . Dia tinggal di tempat yang tidak ada kenalan. apabila kita mengenal pasti emosi yang ada pada seseorang individu adalah marah. Mereka merasakan mereka tiada perasaan marah. Saya cuba untuk berfikir secara positif dan menenangkan diri supaya tidak dipengaruhi emosi rakan. Orang tuanya sangat mementingkan agama dan tidak membenarkan dia bersekolah dan mengajar tentang agama di rumah supaya kanak -kanak lain tidak mempengaruhinya. Mengenal pasti emosi sangat penting kerana membuat semua pemprosesan maklumat lain emosional mungkin.

Memahami emosi ialah kebolehan memahami bahasa emosi dan dapat mengesan sebarang perubahan emosi. There are 4 types of EI which are 'Ability Based Model'. Begitulah junual terakhir saya. Mereka tidak tahu apakah perasaan yang sedang mengalami. Hal ini mungkin kerana orang itu sengaja menyembungi perasaannya. There are 4 important parts in this model which are self-awareness.# E 0 Po e A i o o e Li o i o &% % & D6 &% 6 11 A 98 4 6 41 3 10 %& C B @ 7 &2 % 25 2 '2 # "! A134717 AN EE YA L 10 ¥ Po e A i o o e Li o i o ¡    ¡  ¡   ¦¦   ©  ©¦ ¨ ¦¥  ¡     ¡§   § § ¢§ $ £ ¤ ¢ ¡  ( ) ' &% . Minggu ini adalah kali terakhir saya menulis jurnal bagi pengusan emosi.mana dia mendapat pekerjaan dan nampaknya baik -baik saja. tetapi dia mempunyai masa yang sukar untuk berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. Ini bermaksud orang yang bijak dalam emosinya dapat mengawal emosinya dengan mengubah emosinya termasuk dari emosi negatif kepada yang positif supaya dapat menunjukkan prestasi yang bagus dalam kerjanya. Kemampuan EQ dapat dibahagi kepada 4 jenis iaitu mengenalpasti emosi. Alexihymia merupakan satu gejala yang kekosongan emosi. measured by multi-rater assessment. kawan saya yang berasa sedih tidak akan menunjukan perasaan sedihnya semasa berada di hadapan orang lain dan hanya akan memberitahu saya tentang masalahnya ketika tiada orang lain. and 'The Trait El Model'. Mengurus emosi ialah kebolehan memanipulasikan emosi dalam dirinya. 'The Emotional Competencies ( Goleman ) Model'. menggunakan emosi. sosial awareness and relationship management. Sebagai contohnya. Menggunakan emosi adalah kebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam emosi untuk membantu dalam proses pemikiran dan penyelesaian masalah. sedih mahupun marah. Oleh itu. kita mungkin tidak dapat mengetahui perasaan sebenar orang lain sesetengah masa. 'Ability Based Model' is the ability to perceive emotion. Tajuk kali ini adalah kebijaksanaan emosi. self-management. integrate emotion to facilitate thought.Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. 'The Emotonal Competencies (Golemen ) Model' state that EQ is a wide array of competencies and skills that drive managerial performance. Saya memang tidak akan tahu kawan itu menghadapi masalah sekiranya dia tidak memberitahu saya. suara dan sebagainya. Kemampuan ini dapat dilihat dalam tingkah laku penyesuaian. Menurut Solevery dan Mayer. memahami emosi dan mengurus emosi. 'The Bar-On Model of Emotional ±Social Intelligence( ESI )'. sekian terima kasih. understand emotion and to regulate emotions to promote personal growth. kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan atau kemampuan seseorang dalam mengawal perasaan diri sendiri dan juga mengesan emosi sebenar orang lain. Mereka berasa diri sendiri tiada sebarang perasaan termasuk perasaan gembira. Mengenal pasti emosi ialah kebolehan seseorangmengesan dan mengenal pasti emosi orang lain dari luaran seperti ekspresi muka. kita memang sukar mengesan emosi seseorang sekiranya hanya membaca perasaan mukanya.

The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)dan The Trait El Model. memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksanaan & kematangan emosi dan memahami konsep kebijaksanaan & kematangan emosi. Kami diberikan 2 kuiz dalam masa kuliah untuk mengenal pasti jenis -jenis ekspresi muka. Selepas menyelesaikan kedua-dua kuiz tersebut. Ini merupakan Learning Journal yang ke-10 bagi kita. The Emotional Compentencies (Goleman) Model.Zamri dan rakan -rakan sekalian. Kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence) dapat dibahagikan kepada 4 model iaitu Ability Based Model. "The ability to monitor one's own and others' feelings and emotions. saya dapati bahawa adalah amat sukar bagi seseorang untuk meneka perasaan seseorang. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan . memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. Kuliah minggu ini dimulakan dengan tayangan beberapa video yang berkaitan dengan ekspresi muka . emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. Pengurusan emosi didefinisikan sebagai cara seseorang mengawal dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi mereka serta cara mereka mempengaruhi perasaan masyarakat di sekeliling mereka.A122541 Ngan Yun Kwan LJ10 Selamat Sejahtera saya ucapkan kepada Dr. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk memerhatikan perasaan dan emosi diri seseorang dan orang lain. to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer. Menurut Salovery & Mayer (1990). Menurut Salovey & Mayer (1990). Kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan seseorang untuk mengawasl perasaan dan emosi diri sendiri serta orang lain. 1990) Objektif pembelajaran bagi kuliah minggu ini termasuk memahami makna pengurusan emosi. Dalam model berdasarkan kemampuan (Ability based model). selain mengenalpasti emosi tersebut dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. Tajuk kuliah bagi minggu ini adalah tentang kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence). membezakan dalam kalangan mereka dan menggunakan pengetahuan ini untuk memantau pemikiran dan aksi seseorang.

Mereka juga adalah golongan jarang menangis. Alexithymia merupakan gegala kekosongan bagi emosi di mana seseorang itu tidak tahu apakah perasaan yang sedang dialami dan tidak dapat menyatakan sec terbuka jenis emosi ara yang sedang dialami. kita hendaklah pandai dalam mengurus dan mengawal emosi kita sendiri diurus dan supaya mendapat kehidupan yang sempurna dan harmoni. Kemampuan yang kedua ialah menggunakan emosi untuk memudahkan pelbagai aktiviti kognitif seperti berfikir dan menyelesaikan masalah. Manakala memahami emosi pula merupakan kebolehan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang kompleks antara emosi. Mengurus emosi pula berkait dengan kemampuan to regulate emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Apabila berjumpa dengan abangnya yang bernama Raymond. suka. Selain itu. Filem ini menceritakan 2 orang adik beradik yang saling berkenalan selepas kematian ayah mereka. memahami emosi (understanding emotions) serta mengurus emosi (managing emotions). mereka juga merasakan mereka tiada perasaan marah.Feb 6 (2) Jan 23 . 4 jenis kemampuan EQ termasuklah mengenalpasti emosi (perceiving emotions). you will escaope a hundred day of sorrow'. dan sedih. menggunakan emosi (using emotions). komunikasi serta pemahaman emosi. tetapi mereka mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang dimana mereka kekurangan penglibatan sosial.end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:430 comments Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) Links to this post Recent Posts Blog Archive y y y Feb 6 . Kita perlu memerhati secara mendalam cara emosi dipaparkan dan berubah dari masa ke semasa. Kesimpulannya.Jan 30 (22) . namun tidak ramai. barulah Charlie tahu dia mempunyai seorang abang yang mempunyai penyakit autism. Pesakit autism adalah istimewa.Feb 13 (18) Jan 30 . Dr Ahmad Zamri Mansor mengaitkan Alexithymia dengan satu filem yang bernama "Rain Man".kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. 'If you are patient in one moment of anger.

Aug 1 (93) Jul 18 .Aug 8 (75) Jul 25 .Aug 22 (80) Aug 8 .y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Jan 16 .Oct 17 (20) Oct 3 .Jan 2 (8) Dec 5 .Aug 29 (67) Aug 15 .Sep 12 (16) Aug 29 .Jan 9 (10) Dec 26 .Sep 26 (72) Sep 12 .Jan 23 (15) Jan 9 .Aug 15 (88) Aug 1 .Sep 5 (70) Aug 22 .Oct 10 (49) Sep 26 .Oct 3 (68) Sep 19 .Jul 25 (56) Jul 19 .Sep 19 (36) Sep 5 .Oct 24 (11) Oct 10 .Dec 12 (1) Oct 17 .Jan 16 (25) Jan 2 .Jul 26 (2) Tanyalah Ayahlong! [ Copy this | Start New | Full Size ] Pingbox Labels y y y check Pingbox Realtime Consultation Followers About Me Ahmad Zamri Mansor Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan MALAYSIA View my complete profile .

Total Pageviews 28.892 Simple template. . Powered by Blogger.