Jurnal Pengurusan Emosi

Koleksi Jurnal Pembelajaran ZT2253 Pengurusan Emosi
y

To check or view your journal, please click here and click the range of date under 'Blog Archive'

Showing newest 11 of 68 posts from 2010-09-26. Show older posts

Saturday, 2 October 2010
A134165 ONG YEE PIN LJ09

The extravert s flow is directed outward toward people and objects." The preferences for extraversion and introversion are often called as attitudes. Individuals who prefer sensing are more likely to trust information that is in the present. personaliti dan tingkahlaku. Briggs and Myers recognized that each of the cognitive functions can operate in the external world of behavior. Berikutlah penerangan tentang Indicator dalam Myers-Briggs Test: Attitudes: Extraversion (E)/Introversion (I): Extraversion means "outward -turning" and introversion means "inward-turning. Antara ujian personaliti yang biasa digunakan. iaitu perkaitannya dengan perasaan. Personaliti merupakan kombinasi antara sifat sifat psikologi yang digunakan untuk membezakan setiap indi idu dan menerangkan sifatsifat seseorang. yang paling terkenal ialah Myers -Briggs Type Indicator yang dibahagikan kepada 4 bahagian: extroverted or introverted (E or I). Functions: Sensing (S)/Intuition (N) and Thinking (T)/Feeling (F): Sensing and intuition are the information-gathering (perceiving) functions.Dalam kuliah "Emosi personalit dan tingkahlaku". thinking or feeling (T or F). Manusia adalah berbeza dari segi reaksi emosi walaupun pada peristiwa yang sama. kita dapat lebih memahami tentang pendekatan penjelasan emosi mengikut je dan intensiti dan memahami nis perhubungan antara emosi . sensing or intuitive (S or N). people. and the introvert s is directed inward toward concepts and ideas. action. emosi dan personaliti boleh digunakan untuk membezakan setiap indi idu. ini menunjukkan emosi berkaitan dengan personaliti indi idu. information that can be . tangible and concrete: that is. dan judging or perceiving (J or P). diikuti oleh perubahan tubuh (biasanya dalam sistem saraf) da juga diikuti oleh n lecenderungan tindakan atau pengingkatan kadar dalam melakunya sesuatu tindakan.Oleh itu. and things (extraverted attitude) or the internal world of ideas and reflection (introverted attitude). They describe how new information is understood and interpreted. Emosi boleh dibahagikan kepada 3 komponen utama.

that can be associated with other information (either remembered or discovered by seeking a wider context or pattern). the meaning is in the data. measuring the decision by what seems reasonable. They tend to distrust hunches. consistent and matching a given set of rules. So TJ types tend to appear to the world as logical. They tend to trust those flashes of insight that seem to bubble up from the unconscious mind." Saya telah cuba membuat test ini dan keputusan yang saya dapat ialah: INYJ. Kami ditayangkan dengan klip-klip yang mempunyai pelbagai jenis mimik muka. and FJ types as empathetic. So SP types tend to appear to the world as concrete and NP types as abstract. On the other hand. Kuliah kemudiannya diteruskan dengan tajuk minggu ini iaitu kebijaksanaan emosi. logical. those who prefer intuition tend to trust information that is more abstract or theoretical.com/cgiwin/JTypes2. kita perlu mempengaruhi perasaan kita sendiri melalui ekspressi. looking at it 'from the inside' and weighing the situation to achieve the greatest harmony. and they prefer to look for details and facts. They may be more interested in future possibilities. dan kemudiannya kami perlu memastikan sama ada mimik mu itu ka menggambarkan emosi marah. For them. Perceptive types prefer to "keep decisions open. gembira dan sebagainya.humanmetrics.understood by the five senses. Those types who prefer perception show the world their preferred perceiving function (sensing or intuition). The meaning is in how the data relates to the pattern or theory. Hal ini adalah kerana dalam menguruskan emosi. sedih. iaitu mastermind.asp Selamat mencuba. Emosi dapat dikenali pasti melalui mimik wajah . Lifestyle: Judgment (J)/Perception (P):Preference for judgment show the world their preferred judging function (thinking or feeling). Those who prefer feeling tend to come to decisions by associating or empathizing with the situation. Thinking and feeling are the decision-making (judging) functions Those who prefer thinking tend to decide things from a more detached standpoint. causal. Kelas dimulakan dengan menjawab kuiz. =) Posted by Ahmad Zamri Mansor at 10: 70 comments Links to this post A117396 NURUL AISHAH BINTI SAADUN LJ10 Salam. Test tersebut boleh dicapai melalui link ini: http://www. Saya difahamkan bahawa menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan dan kematangan emosi. Sekali lagi saya berpeluang mengikuti kuliah pada minggu ini. Agak sukar bagi saya untuk mengenal pasti beberapa jenis mimik muka kerana terdapat beberapa klip yang tidak dapat dipastikan sama ada riak wajahnya marah atau sedih.

emosi sangat berkait rapat dengan mimic muka yang kita tunjukkan. perempuan sering tidak berpuas hati kerana sentiasa ingin memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik. Mungkin benar penyataan ini. Saya juga memberikan tumpuan kepada pelajaran dan melibatkan diri dalam pementasan teater. Apabila saya berasa sedih. saya akan menjadi gembira. Sekarang. Saya akan ke shopping mall dan akan masuk ke kedai-kedai serta berpura-pura menjadi pelancong dan bercakap dalam bahasa yang saya sendiri pun tidak faham.dan intonasi suara.Emosi juga memainkan peranan dalam memastikan kekuatan seseorang individu terhadap satu . Kesimpulannya. Saya juga difahamkan bahawa perempuan adalah lebih beremosi berbanding lelaki." Oleh itu. saya akan cuba untuk menggembirakan diri dan mengelak daripada menangis.Menurut Totterdell pengurusan emosi bermaksud bagaimana seseorang individu itu menguruskan emosi mereka dan apakah tindakan yang mereka ambil serta adakah emosi mereka mempengaruhi individu yang lain. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 03:020 comments Links to this post A134622 AMIRA LJ10 Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah pengurusan emosi Dr Zamri. Teater menyelamatkan saya daripada berasa murung. Bagi saya. seseorang itu haruslah mempunyai keupayaan untuk memantau dan mempengaruhi perasaan sendiri dan keupayaan ini datangnya dari pengalaman. Sekian. Perasaan sedih boleh mendorong saya untuk menjadi lebih berani.Pada minggu ini kami didedahkan mengenai tajuk kebijaksanaan emosi. Emosi merupakan dorongan untuk bertindak. saya sedar bahawa "pain is inevitable but suffering is a choice.Selain itu. Dengan melakukan aktiviti ini. saya memilih untuk hidup dengan lebih baik dan gembira. Saya mendapati diri saya setahun yang lalu sering berada dalam keaadan murung atas masalah peribadi. Masa telah mengubah saya untuk mengawal perasaan dan mengubah cara hidup saya. Ini bukanlah sesuatu yang negatif. Kaum perempuan sering rasa tidak berpuas hati.

Posted by Ahmad Zamri Mansor at 00:550 comments Links to this post Friday. Istilah 'pengurusan emosi' merujuk kepada cara kita menguruskan dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi sendiri di samping mempengaruhi orang lain.kebijaksanaan emosi member maksud kebolehan seseorang dalam memerhati tingkah laku serta emosi individu lain dan mereka mencernakan informasi tersebut untuk dijadikan panduan diri sendiri atau individu di sekeliling mereka.Mereka idak dapat menyatkan secara terbuka apakah perasaan yang sedang me reka alami.Mereka juga tidak merasa sedih. dan adalah lebih berkesan daripada EQ dalam meramal kejayaan seseo rang dalam kerjayanya. Menurut Salovey and Mayer. Konsep Kebijaksanaan Emosi diperkenalkan oleh Daniel Goleman yang .Apabila mereka memiliki kesemua kebolehan tersebut.maka secara automatiknya mereka dapat mengawal emosi dan perasaan. iaitu Kebijaksanaan Emosi. 1 October 2010 A133500 Ng Sin Mun LJ10 Sebelum kuliah bermula pada minggu ini. Ujian tersebut telah menyedarkan kita bahawa sungguhpun ekspresi muka merupakan tanda emosi.Mereka yang bijak dalam menguruskan emosi akan cuba mengawal emosi mereka sebaik mungkin dengan apa-apa bebanan yang diberikan kepada mereka.Terdapat empat jenis kebolehan dalam EQ iaitu mereka akan mengenalpasti emosi seseorang terlebih dahulu seperti mengesan perubahan tona suara seseorang. pensyarah telah memperkenalkan kami kepada ujian ekspresi muka.Kebolehan seterusnya ialah mereka dapat memahami emosi mereka dengan baik. terdapat ekspresi muka yang kurang menonjol dan susah diperhatikan kerana ekspresi muka setiap orang adalah tidak sama.Alexithymia ialah satu gejala kekosongan emosi.Tidak dapat disangkal lagi bahawa perkara ini adalah fakta kerna wanita dan lelaki mempunyai cara berfikir dan mengawal emosi yang berbeza.perkara. Sekian sahaja jurnal saya kali ini. manakala istilah 'kebijaksanaan emosi' pula bermaksud kebolehan seseorang untuk mengesan perasaan dan emosi diri dan orang lain dan menggunakan ciri -ciri tersebut untuk membimbing pertimbangan dan tindakan orang tersebut.Mereka tidak akan mencampurkan emosi mereka dan akan cuba untuk mengasingkan emosi-emosi tersebut.Kebolehan kedua ialah mereka akan menggunakan emosi tersebut untuk berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah.Ini merupakan kali pertama saya mendengar perkataan ini.mimic muka.gembira dan suka serta mereka jarang menangis walaupun perkara tersebut menyentuh hati individu lain. Ia adalah tidak sama dengan EQ atau 'Emotional Quotient' yang mengukur kompetensi dan kemahiran seseorang untuk memandu prestasi dalan bidang pengurusan.Jika kita kaitkan satu perkaraitu dengan emosi. Ujian ini juga membantu kita dalam memahami kuliah kita pada minggu ini.Emosi juga sering dikaitkan dengan wanita.Individu yang mempunyai masalah ini tidak tahu apakah perasaan yang sedang mereka alami.maka ingatan kita mengenai peristiwa tersebut akan lebih lama. 'ALEXITHYMIA'.Salam.gambar dan sebagainya.

Demikianlah akhirnya jurnal saya pada minggu ini. pengurusan diri (self-management). emosi bagi mengurus emosi. kami telah diajar tajuk yang ke sepuluh iaitu kebijaksanaan emosi. Kesedaran diri merupakan kebolehan diri untuk membaca emosi seseorang dan menyedari akibat pencetusan emosi itu di samping menggunakan perasaan tersebut untuk membimbing diri dalam membuat keputusan. terdapat sesetengah orang yang menghadapi masalah 'alexithymia' atau kekosongan emosi. masalah 'alexithymia' ini boleh menjadi bahaya bukan sahaja kerana seseorang memerlukan emosi takut untuk menyedarkan diri tentang bahaya. Pengurusan diri bermaksud kebolehan mengawal emosi dan tindak balas diri serta menyesuaikan diri dengan perubahan sekeliling. Contohnya. Walaubagaimanapun. mereka juga harus memiliki perasaan empati dan simpati terhadap yang kurang bernasib baik. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:580 comments Links to this post A134329 NUR AFIFI LJ10 Assalamualaikum dan salam sejahtera. seseorang itu dilahirkan dengan kebijaksanaan emosi yang umum yang akan diacu pada masa kelak. Sungguhpun pengurusan emosi adalah keadaan yang biasa. Hal ini adalah biasa di kalangan kaunselor.membahagikan pengukuran konsep ini kepada 4 bahagian. memahami dan bertindak balas kepada emosi seseorang dalam menjalankan hubungan sosial. Pada minggu yang ke sebelas. Unsur-unsur tersebut bukanlah diperoleh secara semula jadi. mempengaruhi dan mengembangkan potensi orang lain di samping menguruskan konflik. Seseorang yang berkompetensi emosi tidak akan menekan emosi mereka tetapi akan menunjukkan emosi mereka dalam kaedah yang tidak keterlaluan. justeru membantu dalam komunikasi dan kesihatan kerana stres akan dapat dielakkan. kesedaran sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (relationship management). Objektifnya. iaitu kesedaran diri (self awareness). kita harus menyesuaikan diri apabila tinggal dalam sesuatu kawasan yang baru dengan bersuai kenal dengan jiran supaya tidak be rasa terlalu sepi.memahami pengaplikasian teori-teori. saya dapat memahamimakna pengurusan emosi. . Kesedaran sosial ialah kebolehan seseorang merasa. di mana mereka menggunakan unsur empati untuk merasa emosi seseorang dan memahami emosi itu untuk membantu klien mereka dalam pencarian penyelesaian masalah klien. Oleh itu. Kompetensi emosi pula merujuk kepada ke mahiran seseorang menunjukkan emosi mereka. seorang yang menghadapi masalah kekosongan emosi mungkin tidak terasa apa-apa apabila bertembung dengan penjenayah kerana tidak terasa takut. Pengurusan hubungan pula menunjukkan kebolehan mengilhamkan. Mereka tidak tahu apakah emosi yang sedang dialami diri dan tidak dapat menunjukkan emosi diri. Contohnya. tetapi dipelajari dan mestilah dipraktikkan.

The Bar-On model of Emotional-Social Intelligence (ESI).dan memahami emosi.memahami emosi. Sekian.Minta maaf jika jurnal ini ada kelemahannya.Mereka sering merasakan diri mereka tiada perasaan suka. Sebelum ini saya tidak pernah mendengar istilah ini iaitu Alexithymiayang bermaksud gejala kekosongan emosi. Saya juga dapat mempelajari perkataan baru yang sangat berguna kepada saya.marah.end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A121741 Mas Ayu LJ10 .Konsep model ini menceritakan tentang emosi sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social.memahami bahawa pengurusan emosi.sedih dan sebagainya.Secara konklusinya.meningkatkan perlakuan emosi. Contohnya. Amarah adalah reaksi kekuatan individu melaw an sifat agresif Selain itu.Model ini juga mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi ke mampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas.Definisi pengurusan emosi adalah suatu cara dimana seseorang individu itu mengurus dan mempengaruhi perasaan atau ekspresi dan cara bagaimana dapat pengaruhi perasaan orang lain. The Emotional Competencies (Goleman) model. dan memanfaatkan emotionlade n maklumat'. proses. Terdapat empat Model EI iaitu Ability BasedModel.Definisi model ini mengatakan penerimaan emosi .perasaan amarah. memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi. Emotional competence (EC) merujuk kepada keupayaan seseorang dalam menyampai dan meluahkan perasaan mereka.model Trait El mengatakan Trait EISifat EI (atau 'sifat emosional self efficacy') merujuk pada suatu konstelasi perilaku kedudukan dan selfperceptions satu tentang kemampuan untuk mengakui. Dan individu ini jarang menangis. memerlu kan kebijaksanaan dan kematangan emosi.Individu yang mengalami Alexithymia tidak dapat tahu apa perasaan yang dialaminya. Pengurusan emosi memerlukan kemahiran mengenalpasti dan mengawal emosi dengan efektif. dan menguruskan emosi.Definisi EI meliputi perilaku diri kedudukan dan dirasakan kemampuan dan diukur sebagai menentang model berdasarkan kemampuan yang merujuk pada kemampuan yang sebenarnya ketika mereka mengekspresikan diri berasaskan prestasi tindakan.Saya juga mempelajari menggunakan emosi. dan juga The Trait EI model. Salah satu model adalah Ability Based Model. Terima kasih.

Seorang yang mempunyai IQ yang tinggi belum tentu seorang yang mempunyai EQ yang tinggi. Pemimpin yang hebat bukan sahaja seorang yang bijak malah mereka juga mampu mengawal emosi dengan baik. antaranya sikap.Tahukah anda apakah yang di maksudkan dengan konsep IQ dan EQ ? Intelligence Quotient (IQ) merujuk kepada kecerdasan intelek manakala Emotional Quotient (EQ) merujuk kepada kecerdasan emosi. budaya dan sokongan persekitaran. Kajian mendapati faktor kepintaran akademik hanya menyumbang sebanyak 20 peratus daripada keseluruhanan kejayaan individu. Kedua-dua komponen ini memainkan peranan penting dalam meramal prestasi dan kecemerlangan seseorang individu dalam kehidupan. menggunakan. Kompetensi emosi bukanlah bakat semulajadi. Kompetensi emosi merujuk kepada dimensi-dimensi atau ciri-ciri yang mampu menjelaskan kecerdasan emosi. cara didikan ibu-bapa. keadaan persekitaran. minat. Kecerdasan emosi berkait rapat dengan kompetensi emosi. memahami dan menguruskan emosi. kesedaran . namun seorang yang mempunyai EQ yang tinggi sudah tentu mempunyai IQ yang tinggi. pengurusan kendiri (self-management). Aziz Yusuf (2007) dalam buku Keinsanan dalam Pengurusan beliau mengatakan kebijaksanaan emosi terhasil dari gabungan mantap antara kematangan keperibadian. ia boleh dipupuk dan dipelajari. kognitif. Bagi memahami konsep ini dengan lebih mendalam Daniel Goleman telah memperkenalkan Model kompetensi Emosi. Menurut Ab. Menurut Golemen dimensi kompetensi emosi boleh dibahagikan kepada 4 iaitu kesedaran kendiri (self-awareness). dan afektif. Kecerdasan intelek dinilai berdasarkan prestasi pencapaian akade mik individu manakala kecerdasan emosi dinilai berdasarkan kemampuan individu mengenalpasti. 80 peratus kejayaan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

adaptasi atau fleksibel terhadap keadaan (adaptability). Kesedaran sosial pula merujuk kepada kebolehan memahami perasaan. membentuk perubahan. Orang yang gagah itu bukanlah orang yang paling gagah di medan pertempuran. Antara kriteria kepada dimensi kesedaran kendiri ialah kesedaran emosi diri. penilaian diri yang tepat (kelemahan dan kekuatan diri). iniasiatif dan optimistik. Kesedaran yang terbentuk mampu mempengaruhi prestasi dan tingkah laku seseorang. pengaruh yang meransang emosi hanyalah sedikit ataupun tidak ada. jangan jadikan emosi tuan anda. Menurut Dato' Dr. Orang yang kuat dilihat dari sejauhmana mereka mampu mengawal emosi. Antara criteria kesedaran sosial yang dinilai dalam model ini ialah sifat empati. Jadilah tuan kepada emosi anda. Antara criteria dalam dimensi ini ialah inspirasi. Melainkan semua mereka diuji oleh Tuhan dengan pelbagai musibah dan cabaran hidup. Kesedaran kendiri merujuk kepada mereka yang mempunyai kesedaran dalaman diri yang tinggi. Orang yang kuat bukan dilihat daripada kekuatan fizikal. Dimensi dan kriteria yang diperkenalkan oleh Goleman membantu kita untuk memahami kecerdasan dengan lebih baik dan tersusun. Kesedaran hubungan pula didefinisikan sebagai kebolehan individu untuk mengawal keadaan dan hubungan interpersonal dengan persekitaran. Mohd. Pengurusan kendiri bermaksud sejauhmana individu dapat mengawal dan mengadaptai emosi terhadap keadaan dan perubahan perekitaran. melainkan orang yang gagah itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya semasa marah. Antara kriteria yang dikemukan oleh Golemen dalam menjelaskan dimensi penguruan kendiri adalah kawalan diri (self-control). emosi dan persekitaran. berorientasi pencapaian (achievement orientation). kesedaran organisasi dan orientasi khidmat. Biar kita yang mengawal emosi jangan sampai kita dikawal oleh emosi. kuasa mempengaruh.sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (self management). dan keyakinan diri. Keempat-empat dimensi ini pula mempunyai kreateria-kreateria yang tersendiri.mengenali kesan emois dan dapat menggunakan emosi yang baik dalam memandu sesuatu keputusan atau tingkah laku. IQ dan EQ . ketelusan (transparency). Fadzilah Kams ah dan Ahmad Naim Jaafar (2005) dalam bukuTips Menjadi Individu Menarik. Kemampuan seorang mengawal emosinya tidak dinilai pada saat biasa. Mereka tahu membaca emosi. pengurusan konflik dan kerja berkumpulan.

perlu seimbang jika kita ingin jadi seorang yang hebat. kita akan lebih tahu akan cara untuk menguruskan emosi apabila berhadapan dengan peristiwa yang agak sama. tetapi melalui peristiwa yang berlaku setiap hari. Apabila mengetahui betul-betul makna pengurusan emosi. Bukan semua orang dapat menguruskan emosinya dengan baik. mulut dan sebagainya. Teori-teori yang diperkenalkan dapat menbantu kita apabila menguruskan emosi kita. Peristiwa yang berlaku setiap hari pasti menbawa emosi yang berbeza terhadap diri orangnya. Pada pandangan saya. Program ini dibuat berdasarkan gerakan organ muka seperti mata. perkara ini boleh dipertingkatkan melalui pengalaman hidupan seharian . . memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. Akan tetapi. Ia berfunsi sabagai panduan dan apa jua masalah emosi boleh merujuk teori tersebut. Objektif yang ketiga ialah memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksaan dan kematangan emosi. maka semasa melakukan perkara ini akan lebih tenang dan betul-betul mengetahui apa yang sedang dibuat.Objektif yang kedua. robot itu adalah diprogramkan untuk menunjukkan expression emosi pada muka. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post A133542 OON CHIA SOON LJ10 Tajuk pada minggu ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan emosi. Objektif yang keempat iaitu memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi. Objektif pembelajaran bagi tajuk minggu ini adalah memahami makna pengurusan emosi. Kita mesti bijak menyarung kasut emosi sesuai dengan situasi untuk membentuk kualiti diri. Pada kemulaan kuliah minggu ini. pensyarah menberikan kami semua peluang untuk menonton video yang berkaitan expression emosi pada muka oleh robot .

harap semua orang boleh menguruskan emosi mereka dan tidak menimbulkan sebarang masalah kepada diri dan orang lain. suka. Fakta-fakta tentang emosi yang telah dipelajari adalah emosi dapar dikenalpasti melalui mimic wajah dan dari intonasi suara. . maka emosi terbut tidak aktif lagi. sedih dan lain-lain. Mereka tidak dapat menyatakansecara terbuka apakah emosiyang sedang dialami oleh mereka. Terdapat 4 jenis kemampuan dalam EQ. Mereka merasakan mereka tidak ada perasaan marah . jika seseorang berasa emosi tertekan.memggunakan emosi. Emosi positif dan negatif saling berlawanan.Definisi pengurusan emosi adalah cara-cara bagi seseorang untuk menguruskan dan menpengaruhi perasaan dan ekspressi dirinya atau cara bagi seseorang tersebut menpengaruhi perasaan orang lain. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. Ciri-ciri tidak tahu apakah parasaan yang sedang dialami. Alexithymia merupakan gejala kekosongan emosi. Sifat emosi berubah-ubah mengikut situasi. emosi bermula dengan bagaimana kita mempersepsi sesuatu perkara. Emosi boleh berubah dengan cepat. emosi yang dibawa akan berbeza jika intonasi suara berbeza. Kemampuan ini dapat dipilih dalam tingkah laku penyesuaian (adaptive bahaviors). Emosi bersifat dinamik dan bolah berubah-ubah. memahami emosi dan menguruskan emosi. Mereka jarang melakukan tindak balas yang disebabkan emosi seperti menangis. Emosi mempunyai darjah intensity. Situasi boleh mengubah emosi. Emosi juga boleh sebagai pendorong kepada tingkah laku dan emosi amat berkait rapat dengan personality. emosi orang tersebut akan menukar dari tertekan kepada senang sikit. Konsep emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social. Fakta ini senang dibuktikan dengan perkara yang berlaku pada kehidupan seharian. emosi hanya terbit apabila ada rangsangan berkaitan berlaku. Kesimpulannya. Apabila rangsangan teesebut hilang. Sebagai contoh. rakannya menbawanya ke suatu tempat untuk bersiarsiar pada masa yang betul. 4 jenis kemampuan iaitu mengenalpasti. Intensiti tersebut akan menjejaskan faktor lain seperti emosi jika dibawa terlalu banyak akan menyebabkan orang yang bergaul dengannya berasa tertekan. Walaupun perkataan yang sebulatbulat sama diucapkan. emosi boleh berubah dengan jalan berfikir. Fakta yang seterusnya ialah ingatan dan emosi sangat berkaitan.

Kebolehan ini patut ada dalam diri seorang pemimpin. Pada mulanya saya tidak begitu memahami Goleman model ini namun setelah melayari internet dan meneliti semula nota kuliah barulah saya faham sedikit. Goleman model terbahagi kepada 4 bahagian iaitu self-awareness. Self manegement pula melibatkan mengawal emosi seseorang dan menyesuaikannya mengikut keadaan semasa. gembira. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan seseorang untuk mengawal perasaan dan emosi diri sendiei dan orang lain untuk memandu mereka dan menggunakannya untuk mengawal pemikiran dan pelakuan seseorang.Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:550 comments Links to this post A134118 Aimi AmirahLJ10 Riak wajah seorang yanggfembira adalah lebih mudah dikenalpasti berbanding raut wajah yang lain. Apabila kita boleh menyesuaikan perasaan dengan keadaan sekeliling tindakan kita akan jadi lebih waras. ESI dan The trait El model.sosial awareness dan relation menagement. Menurut Salovey & Mayer 1990. Contohnya apabila marah kita menggunakannya sebagai satu tenaga dan bukannya dengan meluahkannya secara agresif Seseorang yang marah sekiranyadapat menyalurkan .memahami dan bertindak mengikut emosi orang lain semasa bersosial. Saya cuba untuk mengalih perasaan takut kepada perasaan yang relax. Saya selalu meminta sesuatu dari ayah saya ketika dia gembira kerana pasti saya akan memperolehinya. EC bukan kebolehan semula jadi dan ianya boleh dipelajari. takut.Seterusnya sosial awareness iaitu kebolehan untuknmengenalpasti . Beliau berkata dalam bukunya 'working with Emotional Intelligence' Goleman telah menemui fungsi EL terhadap pekerjaan dan mengatakan bahawa ia merupakan satu 'predictor' terbesar dalam kejayaan di tempat kerja. Saya cuba untuk mengawal emosi takut saya dan adik saya dengan bercerita tentang perkara yang menggembirakan. Antara perkara yang boleh kita lakukan adalah empathy iaitu meletakkan diri kita dalam situasi seseorang.Sepeti mata kita yang boleh menyesuaikan diri dengan kecerahan cahaya. Self awareness adalah kebolehan seseorang untuk membaca emosi dan mengenali impaknya dengan menggunakannya untuk mengawal keputusan. Pernah satu ketika rumah saya 'black out' dan hanya tinggal saya dan adik saya sahaja dalam rumah. Dengan mengetahui emosi ayah saya. Seterusnya saya belajar tentang Emotional Competence (EC).Ia adalah berkenaan dengan kecekapan seseorang dalam meluahkan perasaannya. Saya amat berminat untuk mempelajari EC. Agak sukar bagi saya untuk memasangkan rautwajah dan emosi yang betul. Ini kerana apabila seseorang dapat menyalurkan emosi dengan cara yang betul hidupnya akan jadi lebih bermakna. Contoh yang dapat saya berikan adalah seorang juru jual cuba menjual produk kecantikkan. 'The emotional Competencies.Adakah saya dikira bijak mengawal emosi? Terdapat empat teori kebijaksanaan emosi iaitu 'Ability base model'. kamii diminta untuk mengenal pasti raut wajah seseorang ketika beremosi antaranya marah. Relationship management pula adalah kebolehan untuk memberi inspirasi dan mempengaruhi dan mencetus idea orang lain semasa mengawal sesuatu keadaan. Emosi adalah satu lumrah hidup dan ia boleh di kawal. Nampaknya saya bukan seorang pemerhati yang bagus. terkejut dan menghina. sedih. self management . Kebijaksanaan emosi merujuk kepada kebijaksanaan seseorang mengawal emosi. begitu jugalah emosi kita. Dengan menguasai keempat-empat perkara ini seseorang itu akan mampu mengawal emosi dirinya dan orang lain. Pada permulaan kuliah. dia ak an memilih pelanggan yang kurang cantik dan akan cuma memanipulasi perasaan pelanggan tersebut dan mengawal tindakannya supaya membeli barangan yang dijual. saya dapat memanipulasi tindakan beliau. jijik. The Emotional Competencie (Goleman) model diperkenalkan oleh Daniel Goleman.

Manakala kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk mengesan emosi diri kita sendiri dan orang lain serta tidak ada sindrom yang menafikannya. jangan biarkan kita dikawal oleh emosi bebaliknya kita yang harus mengawal emosi. orang lain dan kumpulan. Saya sangat bersyukur dengan nikmat emosi yang saya ada. Saya tidak merasa putus asa dengan hinaan tersebut sebaliknya berusaha keras semasa menuntut di matrikulasi agar saya dapat membuktikan bahawa saya bukan seperti apa yang dikatakan oleh bapa saudara saya. Pada ujian pertama. mengurus dan mengendalikan emosi diri sendiri. Kita telah membuat ujian untuk mengenal pasti jenis emosi yang ditunjukkan oleh mimik muka yang berlainan. saya dapat jawab kesemuannya dengan betul tetapi ujian kedua saya kesemua jawapan saya salah.Akhirnya saya berjaya di Matrikulasi Saya juga belajar sesuatu perkara yang baru iaitu Alexithymia iaitu gejala kekosongan emosi. kita harus bijak mengawal emosi diri sendiri dan orang lain. Daripada ujian ini saya telah mempelajari bahawa sememangnya sukar untuk mengenal pasti emosi seseorang individu hanya melihat mimik mukanya. Menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan. Sebagaimana yang diberitahu pensyarah. menggunakan emosi (using . kemahiran atau.Golongan ini tidak boleh menyatakan secara terbuka perasaan yang mereka alami dan jarang menangis. the bar -on model of Emotional-Social Intelligence (ESI) dan the trait EI model. EI dibahagikan kepada empat jenis kemampuan iaitu mengenal pasti emosi (perceiving emotions). Kecerdasan emosional (EI) menggambarkan kemampuan. Perasaan terhina boleh menjadikan seseorang itu akan lebih berusaha untuk meningkatkan martabat hidupnya. Berdasarkan ability based modelemosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. Pensyarah mengingatkan kita bahawa emosi adalah neutral.perasaan tersebut sebagai satu tenaga ia akan menjadi satu tenaga yang amat kuat. kemampuan diri untuk mengenalpasti. the emotional competencies (Goleman) model. Pengurusan emosi merujuk kepada cara seseorang individu mempengaruhi emosi dirinya dan juga orang lain. Model EI telah dikategorikan kepada ability based model. Kesimpulannya. kapasiti. Seseorang yang mengalami Alexithymia tidak tahu apakah perasaan yang mereka alami. manusia yang menentukan emosi itu positif atau negatif. Saya tidak sangka wujudnya gejala sedemikian kerana semua perkara yang kita lakukan mesti berhubung kait dengan emosi. sukar untuk kita mengenal pasti emosi individu hanya berdasarkan mimik mukanya tetapi jikalau kita memahami keadaan yang dialami oleh individu itu kita akan mengenal pasti emosi dengan lebih tepat. Saya pernah rasa terhina dengan kata-kata bapa saudara saya yang mengatakan bahawa saya tidak akan berjaya sekiranay saya meneruskan pelajaran ke matrikulasi kerana saya tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di matrik. Kita juga dapat memanipulasi orang lain sekiranya kita dapat mengawal emosi mereka dengan bijak. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:500 comments Links to this post A 134514 Joy Liew Wei Yi LJ10 Kebijaksanaan emosi merupakan tajuk yang dibincangkan minggu ini. menilai. dalam kes model sifat EI.

mereka berkata "Tidak. mamahami emosi (understanding emotions) dan menguruskan emosi (managing emotions). Mengunakan emosi dijelaskan sebagai memanfaatkan emosi untuk memudahkan pelbagai kegiatan kognitif. Sebagai contoh. dan menetapkan mereka untuk mencapai matlamat. ketika peperiksaan STPM sedang menghampiri rakan sekelas saya berasa risau dan cemas. Saya cuba untuk berfikir secara positif dan menenangkan diri supaya tidak dipengaruhi emosi rakan. Mereka tidak dapat menyatakan secara terbuka apakah emosi yang sedang d ialami. Alexithymia dijelaskan sebagai Seseorang individu tidak tahu perasaan yang sedang dialami. bahkan yang negatif. Orang tuanya mengaku mencintainya tetapi nampaknya tugas mendisiplinkannya lebih daripada mencintainya. Orang tuanya sangat mementingkan agama dan tidak membenarkan dia bersekolah dan mengajar tentang agama di rumah supaya kanak -kanak lain tidak mempengaruhinya. Menguruskan emosi adalah kemampuan untuk menetapkan emosi diri kita dan orang lain. Mereka cuba untuk mengelakan dia untuk mendapati terdapat perselisihan dalam kalangan orang tuanya. Oleh kerana itu. Mereka merasakan mereka tiada perasaan marah." Dia tinggal dengan cara sebegini sehingga 18 tahun dan berpindah ke bandar di . Jika dia bertanya apa yang salah. kita akan berhati-hati dalam percakapan kita agar tidak membangkitkan kemarahannya supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk. dia tidak pernah mendengar orang berbicara tentang perasaan. Apakah itu Alexithymia? Alexithymia adalah gejala kekosongan emosi. Sayang. Mengenal pasti emosi sangat penting kerana membuat semua pemprosesan maklumat lain emosional mungkin. seperti berfikir dan penyelesaian masalah. Cara kita mengunakan emosi ketika membuat kerja berkumpulan ataupun berkomunikasi adalah perkara yang patut diambil berat. mengunakan emmosi juga dijelaskan bahawa kebolehan seseorang mengesan perubahan mood pada seseorang individu.Individu yang memahami emosi berkemampuan peka terhadap variasi-variasi kecil antara emosi. Memahami emosi adalah kemampuan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang rumit antara emosi. suka dan sedih serta jarang menangis. dan mampu untuk mengenali dan menggambarkan bagaimana emosi berkembang dari masa ke masa. sekarang pergi bermain. Pada tahun lepas. Dia tak pernah melihat banyak ekspresi emosional. Hubungan antara orang lain akan terjalin jikalau kita dapat mengunakan emosi kita dengan bijak.Selain itu. sebenarnya dia mengetahui. Keadaan ini telah membuatkan saya turut berasa cemas. apabila kita mengenal pasti emosi yang ada pada seseorang individu adalah marah. Dia tidak pernah melihat tanda-tanda nyata cinta antara mereka. pada zaman bayi. Contohnya. Dia tinggal di tempat yang tidak ada kenalan. orang yang cerdas secara emosional dapat memanfaatkan emosi.emotions).

Begitulah junual terakhir saya. and 'The Trait El Model'. measured by multi-rater assessment. kita mungkin tidak dapat mengetahui perasaan sebenar orang lain sesetengah masa. Alexihymia merupakan satu gejala yang kekosongan emosi. kita memang sukar mengesan emosi seseorang sekiranya hanya membaca perasaan mukanya. Mengurus emosi ialah kebolehan memanipulasikan emosi dalam dirinya.mana dia mendapat pekerjaan dan nampaknya baik -baik saja. sedih mahupun marah. integrate emotion to facilitate thought.Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. sekian terima kasih. Oleh itu. Tajuk kali ini adalah kebijaksanaan emosi. There are 4 types of EI which are 'Ability Based Model'. 'Ability Based Model' is the ability to perceive emotion. Mengenal pasti emosi ialah kebolehan seseorangmengesan dan mengenal pasti emosi orang lain dari luaran seperti ekspresi muka. suara dan sebagainya. Mereka berasa diri sendiri tiada sebarang perasaan termasuk perasaan gembira. understand emotion and to regulate emotions to promote personal growth. self-management. Minggu ini adalah kali terakhir saya menulis jurnal bagi pengusan emosi. 'The Emotonal Competencies (Golemen ) Model' state that EQ is a wide array of competencies and skills that drive managerial performance. memahami emosi dan mengurus emosi. kawan saya yang berasa sedih tidak akan menunjukan perasaan sedihnya semasa berada di hadapan orang lain dan hanya akan memberitahu saya tentang masalahnya ketika tiada orang lain. sosial awareness and relationship management. menggunakan emosi.# E 0 Po e A i o o e Li o i o &% % & D6 &% 6 11 A 98 4 6 41 3 10 %& C B @ 7 &2 % 25 2 '2 # "! A134717 AN EE YA L 10 ¥ Po e A i o o e Li o i o ¡    ¡  ¡   ¦¦   ©  ©¦ ¨ ¦¥  ¡     ¡§   § § ¢§ $ £ ¤ ¢ ¡  ( ) ' &% . tetapi dia mempunyai masa yang sukar untuk berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. Ini bermaksud orang yang bijak dalam emosinya dapat mengawal emosinya dengan mengubah emosinya termasuk dari emosi negatif kepada yang positif supaya dapat menunjukkan prestasi yang bagus dalam kerjanya. kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan atau kemampuan seseorang dalam mengawal perasaan diri sendiri dan juga mengesan emosi sebenar orang lain. Sebagai contohnya. Kemampuan EQ dapat dibahagi kepada 4 jenis iaitu mengenalpasti emosi. Memahami emosi ialah kebolehan memahami bahasa emosi dan dapat mengesan sebarang perubahan emosi. 'The Emotional Competencies ( Goleman ) Model'. Mereka tidak tahu apakah perasaan yang sedang mengalami. 'The Bar-On Model of Emotional ±Social Intelligence( ESI )'. Kemampuan ini dapat dilihat dalam tingkah laku penyesuaian. Hal ini mungkin kerana orang itu sengaja menyembungi perasaannya. Menggunakan emosi adalah kebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam emosi untuk membantu dalam proses pemikiran dan penyelesaian masalah. There are 4 important parts in this model which are self-awareness. Saya memang tidak akan tahu kawan itu menghadapi masalah sekiranya dia tidak memberitahu saya. Menurut Solevery dan Mayer.

Pengurusan emosi didefinisikan sebagai cara seseorang mengawal dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi mereka serta cara mereka mempengaruhi perasaan masyarakat di sekeliling mereka. Ini merupakan Learning Journal yang ke-10 bagi kita. Tajuk kuliah bagi minggu ini adalah tentang kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence). 1990) Objektif pembelajaran bagi kuliah minggu ini termasuk memahami makna pengurusan emosi. to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer. "The ability to monitor one's own and others' feelings and emotions. The Emotional Compentencies (Goleman) Model. Menurut Salovery & Mayer (1990). Kuliah minggu ini dimulakan dengan tayangan beberapa video yang berkaitan dengan ekspresi muka . memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksanaan & kematangan emosi dan memahami konsep kebijaksanaan & kematangan emosi. Dalam model berdasarkan kemampuan (Ability based model). Kami diberikan 2 kuiz dalam masa kuliah untuk mengenal pasti jenis -jenis ekspresi muka. emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. Kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence) dapat dibahagikan kepada 4 model iaitu Ability Based Model. membezakan dalam kalangan mereka dan menggunakan pengetahuan ini untuk memantau pemikiran dan aksi seseorang. selain mengenalpasti emosi tersebut dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. Menurut Salovey & Mayer (1990). memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk memerhatikan perasaan dan emosi diri seseorang dan orang lain.A122541 Ngan Yun Kwan LJ10 Selamat Sejahtera saya ucapkan kepada Dr. saya dapati bahawa adalah amat sukar bagi seseorang untuk meneka perasaan seseorang. Kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan seseorang untuk mengawasl perasaan dan emosi diri sendiri serta orang lain. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan .Zamri dan rakan -rakan sekalian. Selepas menyelesaikan kedua-dua kuiz tersebut. The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)dan The Trait El Model.

dan sedih. mereka juga merasakan mereka tiada perasaan marah. Kemampuan yang kedua ialah menggunakan emosi untuk memudahkan pelbagai aktiviti kognitif seperti berfikir dan menyelesaikan masalah. you will escaope a hundred day of sorrow'. memahami emosi (understanding emotions) serta mengurus emosi (managing emotions). Manakala memahami emosi pula merupakan kebolehan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang kompleks antara emosi. Filem ini menceritakan 2 orang adik beradik yang saling berkenalan selepas kematian ayah mereka.Feb 13 (18) Jan 30 . suka. namun tidak ramai. Pesakit autism adalah istimewa.Mereka juga adalah golongan jarang menangis. Selain itu.kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. komunikasi serta pemahaman emosi. 'If you are patient in one moment of anger.end# Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:430 comments Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) Links to this post Recent Posts Blog Archive y y y Feb 6 . tetapi mereka mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang dimana mereka kekurangan penglibatan sosial. Apabila berjumpa dengan abangnya yang bernama Raymond.Jan 30 (22) . Mengurus emosi pula berkait dengan kemampuan to regulate emosi dalam diri sendiri dan orang lain.Feb 6 (2) Jan 23 . 4 jenis kemampuan EQ termasuklah mengenalpasti emosi (perceiving emotions). Alexithymia merupakan gegala kekosongan bagi emosi di mana seseorang itu tidak tahu apakah perasaan yang sedang dialami dan tidak dapat menyatakan sec terbuka jenis emosi ara yang sedang dialami. Dr Ahmad Zamri Mansor mengaitkan Alexithymia dengan satu filem yang bernama "Rain Man". barulah Charlie tahu dia mempunyai seorang abang yang mempunyai penyakit autism. kita hendaklah pandai dalam mengurus dan mengawal emosi kita sendiri diurus dan supaya mendapat kehidupan yang sempurna dan harmoni. menggunakan emosi (using emotions). Kita perlu memerhati secara mendalam cara emosi dipaparkan dan berubah dari masa ke semasa. Kesimpulannya.

Dec 12 (1) Oct 17 .Oct 3 (68) Sep 19 .Aug 15 (88) Aug 1 .Aug 29 (67) Aug 15 .Oct 17 (20) Oct 3 .Sep 19 (36) Sep 5 .Oct 24 (11) Oct 10 .Jul 25 (56) Jul 19 .Jan 9 (10) Dec 26 .Jan 2 (8) Dec 5 .Jul 26 (2) Tanyalah Ayahlong! [ Copy this | Start New | Full Size ] Pingbox Labels y y y check Pingbox Realtime Consultation Followers About Me Ahmad Zamri Mansor Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan MALAYSIA View my complete profile .Aug 22 (80) Aug 8 .Jan 23 (15) Jan 9 .Oct 10 (49) Sep 26 .Aug 8 (75) Jul 25 .Sep 12 (16) Aug 29 .y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Jan 16 .Jan 16 (25) Jan 2 .Sep 26 (72) Sep 12 .Sep 5 (70) Aug 22 .Aug 1 (93) Jul 18 .

Total Pageviews 28. . Powered by Blogger.892 Simple template.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful