Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata, Rasulullah Sholallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki

, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan kalian membeli suatu barang yang (akan) dibeli orang. Jadi kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak layak untuk saling menzalimi, berbohong kepadanya dan acuh kepadanya. Taqwa itu ada disini (beliau sambil menunjuk dadanya 3 kali). Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Haram bagi seorang muslim dari muslim yang lain, darahnya, hartanya, dan harga dirinya " (HR. Muslim)
HADITS Ketigapuluh LIMA

:‫عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ ‫ل تحاسدوا ول تناجشوا ول تباغضوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على‬ ‫بيع بعض وكونوا عباد ال إخوانا. المسلم أخو المسلم ل يظلمه ول يخذله‬ - ‫ول يكذبه ول يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلث مرات‬ ‫بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام‬ ‫دمه وماله وعرضه‬ [‫]رواه مسلم‬
Terjemahan hadis / ‫: ترجمة الحديث‬ Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kamu saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadi kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, (dia) tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Taqwa itu disini (seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga kali). Cukuplah

seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Sebaliknya harus dijaga persaudaraan dan hak-hakhaknya kerana Allah Ta'ala. Larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli. Islam memerangi semua akhlak tercela kerana hal tersebut berpengaruh negatif dalam masyarakat Islam. . 3. 4. hartanya. (Riwayat Muslim) Pelajaran yang terdapat dalam hadis / ‫: الفوائد من الحديث‬ 1. haram darahnya. Hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah Ta'ala. Islam bukan hanya aqidah dan ibadah sahaja. dan kehormatannya. 6. 7. 5. Diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap muslim. 2. Taqwa merupakan barometer keutamaan dan timbangan seseorang. tetapi juga di dalamnya terdapat urusan akhlak dan muamalah. Larangan untuk saling dengki. Setiap muslim atas muslim yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful