P. 1
Historiografi Malaysia

Historiografi Malaysia

|Views: 479|Likes:
Published by Siti Fathihah

More info:

Published by: Siti Fathihah on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN PUSAT PENGAJIAN SEJARAH, POLITIK DAN STRATEGI SEMESTER II SESI 2009/ 2010

KURSUS SKSE 6023: HISTORIOGRAFI MALAYSIA BERDASARKAN KEPADA NASKAH MELAYU LAMA IAITU TUHFAT AL NAFIS DAN HIKAYAT SIAK, BINCANGKAN PERSOALAN OBJEKTIVITI DALAM PENULISAN SEJARAH

NAMA: SITI FATHIHAH BINTI ABD LATIF (P52318)

PENSYARAH: PROFFESOR DR. NORDIN BIN HUSSIN

KONSEP OBJEKTIVITI Secara umumnya, objektif bermakna tujuan atau sasaran sejarah dikaji dan ditulis. Menurut Kamus Dewan, perkataan objektif boleh didefinasikan sebagai satu kenyataan yang berasaskan fakta yang sebenarnya tidak dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan atau pra-sangka yang tersendiri.1 Pelopor bagi aliran objektiviti dalam penyelidikan sejarah ialah Leopold von Ranke pada kurun ke-19. Beliau telah menghasilkan suatu konsep sejarah iaitu, µsejarah haruslah dikaji seperti sebenarnya berlaku¶.2 Konsep ini telah memberi impak yang besar dalam disiplin ilmu sejarah Eropah ketika itu. Konsep ini sangat mementingkan kesahihan bagi setiap fakta yang dikemukakan oleh setiap pengkaji sejarah. Sebarang unsur dongeng, mitos mahupun pandangan peribadi pengkaji tidak dapat diterima sebagai bukti sejarah. Hanya fakta yang telah dibuktikan kebenarannya melalui sumber-sumber yang sahih dan tidak menimbulkan sebarang keraguan sahaja boleh diterima.

Menurut Muhd Yusuf Ibrahim, objektif bermaksud satu penulisan yang merupakan tafsiran ataupun penerangan tentang sesuatu peristiwa sejarah berdasarkan kepada sumber yang masih kekal dan lengkap.3 Selain itu, Garraghan melalui buku beliau, A Guide to History: A Primer of Historical Method, memberi definisi objektif sebagai sikap neutral dimana ia tidak memihak kepada mana-mana pihak.4 Manakala menurut Gottschalk, konsep objektif ialah memperoleh pengtahuan yang tidak memihak dan benar serta bebas daripada reaksi peribadi seseorang. Justeru itu, dalam menghasilkan penulisan sejarah yang objektif, sejarawan seharusnya menyatakan tentang sesuatu peristiwa berlandaskan bukti dan bukannya kepada daya imaginasi yang seweang-wenangnya oleh seseorang penulis.5 Di samping itu, Donald V. Gawronski pula
1

Noresah Baharom (pysn). Kamus Dewan. Ed. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000. hlm. 939 2 Muhd. Yusuf Ibrahim & Mahayudin Hj. Yahya. Sejarawan dan Pensejarahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1988. hlm. 288 3 Muhd Yusuf Ibrahim. Ilmu Sejarah: Falsafah, Penertian dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. hlm. 193 4 Garraghan., J. G. A Guide to History: A Primer of Historical Method. New York: Fordhem University Press. 1948. 9. hlm. 30 5 Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. Ed. 2. Nugroho Notosusanto (terj). New York: Afred A. Knopf. 1969. hlm. 30

T. jujur untuk melihat masa lalu seperti sebenarnya berlaku. Karya tersebut juga akan digunakan sehinggalah muncul karya lain yang dapat membuktikan bahawa karya terdahulu itu tidak memenuhi penulisan sejarah yang objektif. New York: Harper and Row Publishers. 6 Tholfsen. Dalam esei ini juga akan menilai sejauhmana kewujudan konsep objektiviti dalam karya Melayu lama yakni Tuhfat al. 227 .6 Ini bermakna apabila sesebuah karya itu siap dan boleh menerima sebarang kritikan dan dalam masa yang sama dan dapat menghujahkan bahawa karya iti benar-benar menceritakan sesuatu peristiwa yang sememangnya telah berlaku maka. boleh dianggap sebagai karya yang objektif. 1967.menyatakan bahawa objektif didefinasikan sebagai menggunakan fakta sejarah tanpa mencampuradukan dengan perasaan memihak dan prasangka. Umumnya. Sesebuah karya iaitu akan dianggap sebagai sebuah karya yang objektif apabila karya tersebut dapat bertahan daripada kritikan. konsep objketif itu merupakan satu istilah yang kecil namun mampu menimbulkan kontroversi dalam ilmu sejarah dan kadang kala menimbulkan kesulitan kepada sejarawan dalam usaha untuk mencari dan menentukan kebenaran sesuatu fakta. Historical Thinking: An Introduction.Nafis dan jga Hikayat Siak. R. hlm..

7 Pada akhir kurun ke-17. xiv 8 Virginia Matherson & Andaya.Nafis dan Hikayat Siak akan memihak kepada satu-satu masyarakat sahaja samada Melayu ataupun Bugis. Bhd. Penglibatan Bugis kemudiannya dalam perebutan kuasa dalam kerajaan Melayu Johor. Sejarah Melayu-Bugis bermula apabila Melaka akhirnya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Tuhfat al.Nafis mahupun Hikayat Siak. kerajaan Melayu Johor telah berjaya mencapai tahap kecemerlangan yang setanding dengan kerajaan Melayu yang lain malahan hubungan politik yang baik dengan pihak Belaada di Melaka membolehkan kerajaan Melayu Johor menumpukan sepenuhnya kepada pembangunan kerajaan dan akhirnya muncul sebagai kerajaan entrepot yang ulung di Nusantara.SEJARAH MELAYU DAN BUGIS Sebelum meneliti kedua-dua karya samada Tuhfat al. Malahan menjelang 1710 sudah terbentuk komuniti kecil Bugis di kebanyakan negeri Tanah Melayu seperti di Linggi. The Precious Gift: Tuhfat al Nafis. yakni Sultan Alaudin Riayat Shah III .Nafis. 7 Virginia Matherson (pysn).8 Kehadiran mereka samada sebagai pedagang adalah disebabkan tarikan keuntungan yang ditawarkan oleh aktiviti perdagang di Johor. penelitian kepada sejarah Melayu-Bugis ini perlu dilakukan agar dapat memperoleh satu kefahaman tentang faktor yang akhirnya membawa kepada bentuk penulisan kedua-dua karya yang sebegitu rupa. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. B. 1982. Penglibatan Bugis dalam politik negeri Melayu telah bermula sebelum kerajaan Johor lagi misalnya dalam peperangan perebutan di Kedah pada 1715 dengan pihak Sultan Muhamad Jiwa. hlm. maka dibina pula kerajaan Melayu Johor di Semenanjung Tanah Melayu oleh pewaris Melaka. Kelang dan juga Selangor. kehadiran masyarakat Bugis dan juga Minagkabau di perlabuhan Johor. Kuala Lumpur: Oxford University Press.. dua fenomena yang mengubah suasana politik dan pentadbiran Melayu Johor yakni. Menjelang kurun ke-17. hlm. Hal ini kerana sejarah Melayu-Bugis yang diwarnai dengan pelbagai peristiwa dan penentangan menyebabkan penulisan Tuhfat al. 2 . Kejatuhan Melaka tidak bermakna berakhirnya Kesultanan Melayu kerana atas kejatuhan kerajaan Melaka. W. 1982.

Pemerintahan pula diteruskan oleh keluarga Bendahara dengan perlantikan menjadi Sultan Abdul Jalil. dengan pertolongan Bugis 5 Bersaudara serta sokongan masyarakat Bugis Johor. ibunya Encik Pong. Kerajaan Johor mula mengalami kejatuhan apabila kalah dalam peperangan menentang Belanda pada 1784. muncullah Raja Kecil yang mengaku sebagai keturunan Sultan Mahmud. 2 . Sultan Abdul Jalil telah dibunuh di Kuala Pahang ketika beliau dalam usaha mengumpul kekuatan menentang kerajaan Raja Kecil.9 9 Ibid.. Pada awal tahun 1722. Keadaan tidak lama apabila pada 1718. menyebabkan akhirnya Raja Kecil berjaya menaiki takhta dan mengusir Sultan Abdul Jalil.Selain itu. bawah pimpinan Raja Haji. ketidakstabilan politik juga telah semakin ketara dalam kerajaan Melayu Johor yang membawa kepada pembunuhan Sultan Mahmud Mangkat Dijulang Megat Seri Rama. hlm. Daeng Merewah telah dilantik menjadi Yamtuan Muda. Dengan sokongan yang diperoleh oleh Raja Kecil samada daripada kerajaan Melayu Minangkabau dan juga orang laut yang merupakan golongan penting dalam kerajaan Johor. Bahkan jawatan tersebut menjadi hak prerogative kepada keturunan Bugis dan penguasaan Bugis terus berkembang dibantu dengan jawatan yang sememangnya sangat penting dalam kerajaan. Pada 1721. Sebagai balasan terhadap Bugis tersebut. Episaod ini semakin menarik apabila kemunculan Bugis 5 Bersaudara yang diminta oleh Raja Sulaiman. anak kepada Sultan Abdul Jalil agar membantunya menentang Raja Kecil. Raja Kecil telah berjaya diusie ke Siak dan Raja Sulaiman pula memegang tampuk pemerintahan.

Hanya pada bahagian kedua barulah dimulai dengan kisah kerajaan Johor oleh Sultan Alauddin Riayat Syah III dan pemeritahan Sultan Mahmud Syah II serta kemunculan Raja Kecil serta penentangan yang berterusan dengan Bugis. Tuhfat al. Penumpuan terhadap sejarah Raja Akil ini juga menyebabkan karya Melayu ini juga dikenali sebagai Hikayat Raja Akil. berdasarkan pendapat ramai. yakni pada bahagian pertama. hlm. 1992.Nafis dipercayai telah dikarang oleh Raja Haji Ali. 346 11 Ibid. Tahap pemerintahan Sultan Mahmud Syah II ini barulah dikatakan permulaan dan pembukaan sebenar Hikayat Siak. namun catatan di dalam Tuhfat al. Tuhfat al.. Raja Haji Ali.Nafis 11 yang membawa maksud µHadiah yang bernilai¶ juga merupakan salah satu karya Melayu tradisional yang penting historiografi Malaysia. Oleh itu.HIKAYAT SIAK DAN TUHFAT AL NAFIS: SATU PENGENALAN Hikayat Siak10 salah satu karya Melayu lama dipercayai dikarang oleh Tengku Said pada tahun 1855 dan dikarang di salah sebuah kabupaten Minangkabau. Pada bahagian kedua pula. Tuhfat al-Nafis terbahagi kepada dua bahagian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. teks ini dikarang sekitar penghujung abad ke-18 hingga akhir akhir abad ke-19. penceritaan adalah mengenai sejarah kerajaan Melaka yang akhirnya jatuh ke tangan Portugis yang bersumberkan Sejarah Melayu.Nafis kepunyaan Sir William Maxwell menyatakan bahawa Raja Haji Ahmad memulakan penulisan Tuhfat. 449 10 . diceritakan tentang silsilah Raja Melayu. Hikayat Siak merupakan salah satu daripada versi kitab Sejarah Melayu yang telah dipanjangkan. Hal ini kerana pada bahagian pertama naratif Hikayat Siak. Tuhfat al-Nafis ini dipercayai terdiri daripada 4 buah naskah setelah Virginia Matheson menyelenggara teks tersebut pada 1973. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. Pada bahagian akhir penceritaan menumpukan kepada pergelutan kuasa antara keturunan Raja Kecil di Siak dan berakhir dengan pemerintahan Raja Akil sebagai sultan di Sikudana. Tidak dapat dinyatakan dengan tepat berhubung dengan tarikh teks ini dikarang. Raja Siak serta silisilah Bugis. yang kemudiaanya diteruskan oleh anaknya. hlm. Muhammad Yusuf Hashim. khususnya di Siak. penceritaan bermula dengan kemangkatan Sultan Mahmud dan episod penentangan Bugis dan Melayu yang berterusan hinggalah kepada keadaan politik di Riau oleh pemimpin Bugis.

´12 12 Virginia Matheson (pysn). Peranan yang dimainkan oleh Hikayat Siak dan Tuhfat al-Nafis dalam historiografi Johor ini dapat dilihat daripada bahagian penutup Tuhfat al. serta Marhum Raja Kecik negeri Siak. 1997. hlm. Antara karya lain yang turut menumpukan kepada sejarah kerajaan Melayu Johor ialah seperti Syair Perang Siak. supaya terpakai. Penelitian terhadap karya-karya tersebut penting dalam memahami sejarah kerajaan Johor. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. akan tetapi dengan jalan yang patut dan dengan ibarat perkataan yang wadih dan sahih serta aturan yang patut serta benar. Maka tamatlah kisah cerita-cerita anta Raja-raja Melayu serta Bugis daripada anak cucu opu yang lima beradik dengan anak cucu Raja Melayu keturunan daripada Marhum Abdul Jalil yang mangkat di Kuala Pahang. Bhd. Silsilah Melayu Bugis dan Hikayat Johor. Syahadan di belakang ini kelak siapa-siapa daripada anak cucuku hendak mengubungkan siarah ini patutlah. ³Syahadan inilah akhir kesudahan kitab µTuhfat al-Nafis¶ ini. 316 .Nafis sendiri.Hikayat Siak dan juga Tuhfat al-Nafis merupakan dua karya yang menceritakan peristiwa yang berlaku dalam sejarah kerajaan Johor. Tuhfat Al-Nafis.

14 Muhammad Yusuf Hashim. hlm. Tuhfat al. hlm. Karya tersebut lahir ketika kuasa pemerintah Bugis semakin berkurang dengan kehadiran dan pengaruh kuasa barat yang semakin mendominasi Nusantara. Berhubung dengan Hikayat Siak.1992. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 450 13 .Nafis Kebanyakan hasil karya Melayu merupakan sebuah hasil sastera yang mempunyai motif psikologi sosial bagi membangkitkan semangat oang Melayu.13 Tuhfat al-Nafis yang dipercayai dikarang pada kurun ke-19 sememangnya bertujuan menaikan imej masyarakat Bugis terutamanya golongan pemerintah Bugis. 345 14 Ibid..PENULISAN HIKAYAT SIAK DAN TUHFAT AL NAFIS: HUBUNGKAIT DENGAN OBJEKTIVITI Fakta Sejarah yang Objektif dalam Hikayat Siak dan Tuhfat al. Lalu.Nafis. Hikayat Siak juga berperanan dalam menonjolkan identiti Melayu sebagai satu bangsa yang bertamadun. Keadaan yang sama juga berlaku kepada Hikayat Siak dan Tuhfat al. Hikayat Siak berperanan sebagai manifestasi dalam bentuk dokumen bertulis yang bertujuan bagi memulihkan kembali taat setia dan kuasa politik raja Siak. maka Hikayat Siak dihasilkan yang secara keseluruhannya akan memfokuskan kepada kehebatan masyarakat Melayu terutamanya golongan pemerintah telah ditulis. Tuhfat al-Nafis bertujuan bagi menarik kembali ketaatan rakyat kepada pemerintah Bugis dan tidak terpengaruh dengan propaganda yang dibawa oleh pihak kolonial. Lalu sebagai satu langkah begi meningkatkan semula kesetiaan dan rasa hormat golongan rakyat. karya tersebut lebih banyak mencatatkan penceritaan tentang raja dan salasilah raja-raja Minangkabau. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. Hikayat tersebut dipercayai lahir disebabkan atas kehendak raja-raja Siak sendiri dan dikarang ketika politik raja-raja Siak semakin merosot dan taat setia rakyat juga semakin berkurang.Nafis sejak permulaan penceritaan lagi telah memfokuskan kepada sejarah raja Bugis dan kehebatan golongan tersebut.

hlm. 1992. 15 Muhd Yusuf Ibrahim. kerana banyak panglima itu mati.) maka Opu Dahing Parani pun kenalah peluru meriam tentang dadanya. hlm. Beliau melihat konsep objektiviti daripada dua sudut pengertian. lalu mati. Dan menanglah Raja Kedah. Dalam peperangan saudara yang telah mengorbankan Daeng Perani. dan perang pun berhenti. Dalam hal ini. Dan gurab pun hanyut ke hilir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. yakni Sultan Muhamad Jiwa II manakala Bugis pula menyokong saudara yang tua.) Maka seketika lagi tewaslah Raja Kecik itu.´16 Berlainan pula dengan penceritaan Tuhfat al-Nafis yang menggambarkan kemenangan di pihak Bugis. kematian Daeng Perani sebagai wira dengan istiadat kemangkatan setaraf golongan istana. Takhta kerajaan juga jatuh ke tangan saudara yang tua menjadi Yang Dipertuan Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. pihak Raja Lecil dan Bugis 5 Bersaudara telah turut sama terlibat dalam perebutan tersebut dengan pihak Raja Kecil menyokong saudara yang muda. semestinya karya tersebut mempunyai matlamat dan sasaran pembacanya. 193 16 Muhammad Yusuf Hashim (pygr). Maka ia pun mangkatlah di atas beranda gurabnya dengan nama laki-laki (.. beliau melihat bahawa apabila sesuatu karya pensejarahan itu ditulis. Pengertian dan Kaedah. Adiknya menjadi raja. Pertamanya. namun mengikut sudut pandangan yang telah ditentukan oleh penulis yakni samada pro Melayu ataupun pro Bugis Dalam perebutan kuasa dan takhta dalam kerajaan Kedah. Hikayat Siak. ³Maka kenalah dada Daheng Parani. ³(.Matlamat yang ada kepada kedua-dua karya tersebut menepati konsep objektiviti yang dikemukakan oleh Muhd Yusuf Ibrahim. 1997.15 Misalnya. dari konsep yang paling asas yang mana sejarah itu akan dikaji dan mempunyai tujuan dan sasaran ditulis dengan mengemukakan persoalan untuk apa dan siapa ditulis. kedua-dua karya bermatlamat untuk memberikan penerangan tentang sejarah kerajaan Johor... wujud perbezaan penceritaan antara kedua-dua karya. Ilmu Sejarah: Falsafah. 136 . Hikayat Siak menceritakan kemenangan di pihak Minangkabau dan kematian Daeng Perani dan pertabalan saudara muda sebagai sultan.

18 Walaupun kedua karya berbeza interpretasi.Maka Raja Kecik pun larilah lalu ia balik ke Siak (. Fakta yang terkandung masih sama misalnya. Hikayat Siak mahupun Tuhfat al-Nafis masih mengekalkan objektiviti sejarah pada tahap ini dengan himpunan fakta yang tepat dan objektif. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.´17 Perbandingan dengan karya dan silsilah raja Kedah yang lain memperlihatkan raja yang akhirnya memerintah Kedah ialah saudara muda. menggambarkan kebenaran fakta tersebut.. Tuhfat Al-Nafis. terbukti dan tidak boleh dipersoalkan lagi. Hanya 17 18 Virginia Matheson (pysn). masih terdapat terdapat fakta sejarah yang objektif berdasarkan persamaan fakta. 1997. Fakta sejarah dapatlah difahami sebagai kebenaran yang asas dalam sesebuah kajian yang telah kukuh. pengumpulan fakta merupakan langkah pertama dalam usaha menulis karya sejarah yang objektif. namun masih dapat disandarkan kepada fakta-fakta yang benar. pelaku dan peristiwa yang terkandung dalam kedua-dua karya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam penulisan sejarah. Pihak Minangkabau di bawah pimpinan Raja Kecil dan Bugis Lima Bersaudara turut diakui terlibat dalam perang tersebut malahan kematian Daeng Perani juga diceritakan. 73 Muhd Yusuf Ibrahim.) dimakamkanlah mayat Opu Daheng Parani itu betapa adat istiadat raja-raja mangkat. Dalam kedua karya tersebut. perbandingan karya Melayu yang lain. Sesuatu interpretasi yang diberikan oleh seseorang pengkaji perlu dibuat berdasarkan bukti dan fakta yang benar. hlm. Ilmu Sejarah: Falsafah. diakui berlakunya perebutan takta yang membawa kepada perang saudara di Kedah.. Malahan. yakni Sultan Muhamad Jiwa yang telah disokong oleh Raja Kecil. Namun soal yang ingin ditekankan ialah masih wujud persamaan dalam keduadua karya tersebut. Karya sejarah yang bercorak interpretasi bersandarkan kepada fakta harus diterima sebagai objektif. turut menyokong kepada fakta-fakta tersebut. Bhd. Perkara yang membezakannya hanyalah penafsiran yang telah dilakukan oleh kedua penulis. 1997. Pengertian dan Kaedah.. Sebaliknya interpretasi yang tidak dapat bersandarkan fakta yang benar harus ditolak sebagai tidak objektif. hlm. 165 .

Menurut beliau elemen kedua yang terdapat dalam konsep atau pengertian sejarah ialah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah bermaksud cerita berbentuk naratif yang disusun berdasarkan memori. Peranan pengkaji atau sejarawan ini dalam penafsiran juga telah dibahaskan oleh tokoh sejarawan terkenal. Faktor seperti latar belakang penulis juga jelas mempengaruhi penafsiran dan tahap bias 19 20 H. Hanya dialah yang dapat menentukan hala tuju penceritaannya. hlm. (terj) Ab Rahman Ismail. kesan atau tafsiran manusia terhadap kejadian ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau. penafsiran yang dilakukan oleh pengkaji yang akan menentukan bentuk penceritaan yang terkandung dalam kajiannya. dalam menentukan objektiviti yang wujud dalam Hikayat Siak dan Tufat al Nafis. E. Ini mempelihatkan peranan yang dimainkan oleh penulis tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh H. yakni penafsiran. seseorang sejarawan itu seharusnya menyedari keadaan tersebut dan berusaha melakukan penafsiran yang jujur dan berlandaskan kepada fakta sejarah yang benar. pendirian seseorang penulis sejarah itu memang boleh mewarnai penulisannya bahkan sejarawan adalah gejala sosial dan oleh itu dipengaruhi oleh masyarakat sekelilingnya. penulis karya Hikayat Siak dan Tuhfat al-Nafis telah menentukan penceritaan Hikayat Siak yang memihak kepada Melayu manakala Tuhfat al ±Nafis yang pro kepada Bugis. Bandung: Historia Utama Press. Ismaun. 2005. 43 . Peranan Pengkaji dan Objektiviti Sejarah dalam Hikayat Siak dan Tuhfat al-Nafis Seperti yang telah dinyatakan.20 Dalam menulis sebuah karya yang objektif. namun penafsiran penulis yang akan mempengaruhi penceritaan tersebut. maka sifatnya bergantung kepada individu yang menceritakannya. Filsafat Sejarah: Sebuah Papasan Pengantar. penafsiran yang dilakukan oleh penulis kedua-dua karya tersebut begitu memainkan peranan.H. Apakah Sejarah?. Kuala Lumpur: Dewan Bahsa dna Pustaka.H Carr. hlm. Menurut beliau.19 Dalam hal ini. E.pada peringkat kedua. Disebabkan sejarah itu merupakan satu cerita. Walaupun kedua-dua karya tersebut mempunyai fakta sejarah yang sama. Dalam hal ini. 1988. 25 Carr.. kedua-dua karya ini akan menampakkan perbezaan yang sangat nyata. Ismaun.

kajilah ahli sejarah (. ³Sebelum anda mengkaji sejarah. Raja Akil merupakan anggota generasi yang keempat (cicit) Raja Kecil yang akhirnya menjadi pemerintah di Sikudana di bahagian barat daya Borneo dengan memakai gelaran Sultan Abdul Jalil Syah. Raja Haji Ali memikul tanggungjawab untuk menaikkan masyarakat dan keluarganya sendiri. Tuhfat al. Lalu. Pertamanya. 21 Ibid. Kenyataan bahawa Hikayat Siak juga turut dikarang di salah sebuah kabupaten Minangkabau terutamnya di Siak menambahkan lagi kecenderungan karya tersebut memihak kepada Melayu. Tengku Said seperti juga keluarganya yang lain meneruskan tradisi mereka yang memerangi Bugis. Raja Haji Ali. adalah juga sebuah hasil sejarah dan masyarakat. yang susur galur keturunan turun kepada Raja Kecil. Beliau merupakan keturunan langsung daripada Yamtuaan Muda Bugis yang kedua iaitu Opu Daeng Celak yang telah berkahwin dengan saudara perempuan Sultan Sulaiman.mereka dalam sesebuah karya terutamanya yang berkaitan dengan dengan diri dan masyarakatnya sendiri.Nafis karangan Raja Haji Ali juga begitu memperlihatkan world view Bugis disebabkan salah satu faktornya ialah latar belakang penulis yakni.´21 Soal latar belakang penulis inilah yang perlu dilihat dalam usaha meneliti Hikayat Siak dan juga Tuhfat al. hlm. Raja Haji Ali juga terlibat secara langsung dalam pentadbiran kerajaan samada sebagai penyalin dalam sebarang urusan rasmi kerajaan.. Bahkan Raja Haji merupakan datuk kepada Raja Haji Ali yang memimpin kerajaan Johor dalam peperangan dengan Belanda pada 1784. kajilah persekitaran sejarah dan sosialnya. sebagai seorang individu. 44 .. Setiap peristiwa sejarah yang ditulis dalam Tuhfat al-Nafis hanya akan dipandang daripada sudut pandangan kebugisannya. Secara umunya.. dapat disimpulkan bahawa keluarga Raja Haji Ali merupakan golongan elit dalam pemerintahan Bugis dalam kerajaan Johor-Riau sehingga berpindah ke Penyengat. Hikayat Siak yang telah dikarang oleh Tengku Said. Beliau merupakan anak kepada Raja Akil.Nafis. Ahli sejarah. Riau.) Sebelum anda mengkaji ahli sejarah.

73 . Walaupun terdapat pelbagai penafsiran yang akan dilakukan. Dalam karya tersebut. kita akan melihat beliau dikatakan cuba melakukan penulisan sejarah mengikut kaedah penyelidikan sejarah yang benar. Bhd. penulis yang akan menentukan arah penulisan karya tersebut. Dalam menceritakan episod tersebut. misalnya daripada di sebelah Siak (dipercayai Hikayat Siak) dan sumber daripada Terengganu. Dalam hal ini. Contoh peristiwa yang memperlihatkan penafsiran yang berbeza antara kedua-dua penulis ini ialah berhubung perlantikan Daeng Merewah sebagai Yamtuan Muda. Tuhfat Al-Nafis. Syarat tersebut ialah dengan menubuhkan satu jawatan dan seterusnya melantiknya menjadi Yamtuan Muda. 1997.Seperti juga Hikayat Siak. dalam meenceritakan kisah kelahiran Raja Kecil. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Nafis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun apabila diteliti penggunaan dan penerangan tentang sumber tersebut akhirnya akan kembali memperlihatkan pandangan 22 Muhammad Yusuf Hashim (pygr). Hikayat Siak mengisahkan bahawa Daeng Merewah dan saudaranya sendiri yang telah meletakkan syarat untuk membantu Raja Sulaiman mengusir Raja Kecil daripada takhta kerajaan Johor. 1992. Pada awalnya.Nafis misalnya. namun soal yang penting ialah haruslah bersandarkan kepada fakta dan bukti yang sebenar. hlm. dalam menafsir setiap peristiwa sejarah yang berlaku tetapi jelas tergambar unsur bias dan pro Bugis dalam penafsiran dan penulisan beliau. sesuai dengan kebugisannya telah menceritakan dengan sudut pandangan yang lain. 136 23 Virginia Matheson (pysn). Raja Haji Ali telah menerangkan sumbersumber yang telah digunakan oleh beliau. Tawaran tersebut hanya diterima setelah dipujuk oleh Raja Sulaiman yang merasakan hanya Bugis yang mampu melindungi kerajaan Jojor ketika itu yang masih bimbang dengan ancaman semula oleh Raja Kecil. hlm. Raja Haji Ali dalam Tuhfat al. Tuhfat al. Misalnya. Bugis Bersaudara pada mulanya telah menolak tawaran yang telah dikemukakan oleh Raja Sulaiman dengan rasa rendah diri. sebarang unsur bias akan hanya menjejaskan proses penafsiran yang akan dilakukan. Hikayat Siak. Tuhfat al-Nafis yang lahir di Riau jelas memperkukuhkan lagi ciri pro Bugis dalam karya tersebut.22 Namun.23 Dalam penulisan karya sejarah.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 500 26 Ibid. Penerangan yang diambil dari sumber di sebelah Siak ³Syahadan maka adalah dalam satu malam baginda itu berahikan isterinya peri itu.)´25 ms 501 iii. Maka tiada orang berani menanam baginda (..´24 ii.. Penerangan yang diambil daripada sumber Terengganu ³Adalah Encik Pong itu dipakai memang oleh baginda itu. kepada Puteri Jenilan lalu Encik pong itu beranak di situ. konon. kononpada ketika itu. Walaupun sumber tersebut drujuk. Maka terpancarlah mahanikamnya ke tikar peraduan baginda. ³Syahadan tentang pekerjaan ini ada tiga kaul bersalah-salahan seperti yang telah lalu sebutannya. anak Laksamana bernama Encik Pong..´ i.pro Bugis beliau.. Maka lalu disuruhnya telan kepada gundiknya. dibawanya ke Pagar ruyung.´26 Ibid. Maka Encik Pong buntinglsh. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. Sumber yang lain yang turut digunakan ole Raja Haji Ali. hlm. konon. ¶ada pula setengah menyatakan¶ ³Tatkala baginda mangkat. hlm. zakarnya berdiri. 1992.. hlm. Maka apabila telah selesai barulah rebah zakar baginda itu. telah bunting memang konon.) Maka disuruhnya orang besar itu akan Encik Pong itu bersetubuh dengan baginda itu. iaitu laki-laki (. Waktu baginda mangkat orang-orang tengah bergaduh-gaduhkan hal baginda itu.. namun tidak diketahui sumber asalnya hanya diterangkan oleh Raja Haji Ali dengan menyebut. Maka Encik Pong buntinglah konon. 39 Muhammad Yusuf Hashim. 501 25 24 . Maka Encik pong dilarikan oleh Panglima Bebas. namun hanya diterima secara reservation dan seolah-olah cuba memperlekehkan fakta yang terdapat dalam sumber tersebut seperti yang ditulis beliau.

Namun jika diteliti. ³suratnya pun terlalu kopi dan karangannya pun banyak kurang sedap dibaca (. Sultan Mansur Syah. walaupun memberi gambaran negatif terhadap sumber Siak tersebut. Penggunaan sumber tersebut hanya akan memperlihatkan pandangan negatif beliau terhadap sumber lain terutamanya yang bertentangan dengan idea pro Bugis beliau.27 Malahan Raja Haji Ali pergi lebih jauh dengan menempelak sumber tadisi dari Sak itu dengan menyatakan. episod perebutan kuasa antara keturunan Raja Kecil serta tipu muslihat yang dilakukan oleh Sayyid bagi merampas takhta keturunan Raja Kecil di Siak. Hikayat Siak sememangnya masih wujud fakta yang objektif.) serta yang menyurat pun kurang selidik pada mengisahkan. sepupu dan menantu kepada Sultan Sulaiman meneruskan usaha untuk mengusir Bugis dan penguasaan mereka daripada kerajaan Johor Riau... malahan diceritakan seolah-olah cuba memperlekehkan cara kelahiran Raja Kecil. namun pada masa yang sama beliau sebenarnya telah banyak merujuk kepada sumber Siak tersebut. 27 . Ancaman yang hebat diterima oleh Bugis di Johor daripada pihak Terengganu.´. Misalnya menceritakan kelahiran Raja Kecil. Hikayat Siak merupakan sebuah karya yang masih menceritakan peristiwa yang berlaku dalam sejarah Johor dan seterusnya Siak mengikut kronologi yang benar. Ini dapat dilihat denagan perlaku dan peristiwa yang sama bahakan jka dibandingkan dengan karya lain seperti Hikayat Johor.Penggunaan perkataan ¶konon¶ yang banyak dalam penceritaan kelahiran Raja Kecil memperlihatkan sikap Raja Haji Ali yang tidak memberi pengesahan terhadap cerita tersebut. Ini juga disebabkan faktor sejarah latar belakang dan hubungan Bugis dengan masyarakat samada Siak mahupun Terengganu.

Bil. Menurut E.. institusi dan dasar. penggunaan ¶konon¶ berhubung episod kelahiran Raja Kecil. Tiada sekali-kali aku bertemu.H Carr. Moral Judgement in History dalam History and Theory. 3. akan tetapi sejarah dan siarah Siak awal hingga akhirnya tiada bertahun dan tiada bertarikh.´28 Selain itu. maka perkara yang harus dipertimbangkan akhirnya ialah sumber dan bukti. peristiwa. ³Syahadan akan tetapi aku terjumpa dengan sejarah dari sebelah Siak. pengadilan moral dalam kajian sejarah boleh mencakupi pelbagai aspek samada individu. sebab banyak Adrian Oldfield..Pengadilan Moral yang wujud dalam Tuhfat al-Nafis Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pengadilan moral. Hal ini kerana. peristiwa dan sebagai berdasarkan nilai budaya penulis. 54 29 R. Pengenalan kepada Sejarah. pengadilan moral itu bermaksud menilai sesuatu samada individu. Sutharalingam. Connecticut: Wesleyan University Press. serta pandangan beliau terhadap sumber dari Siak. Qassim Ahmad dalam artikel beliau. hlm. bukannya hanya sewenang-wenangnya dilakukan demi mencapai matlamat peribadi penulis. Pengadilan Moral dalam Sejarah telah mendefinisikan pengadilan moral sebagai pelaku-pelaku menjatuhkan hukuman ataupun mengenakan penilaian tertentu kepada suatu peristiwa sejarah atau kepada seseorang pelaku dalam sejarah. dan suratannya pun terlalu kopi dan karangnya pun banyak kurang sedap dibaca.29 Walaupun masih wujud perdebatan tentang perlunya pengadilan moral dalam penulisan sejarah ataupun tidak. apa lagi bulan dan harinya. 103 28 . namun soal yang lebih penting ialah keperluan agar pengadilan moral yang dilakukan hanya akn bersandarkan kepada fakta dan bukti yang kukuh. ³(. Penyataan moral begantung kepada perbezaan tahap samada bagi atau buruk. Kuala Lumpur: Marican & Sons.Nafis. 1981. Sarjana Eropah iaitu Adrian Oldfield menegaskan pengadilan moral sebagai.) penyataan moral terutama pengadilan moral adalah berbentuk pujian dan kutukan. Misalnya dalam penulisan Tuhfat al. 1985. hlm. sejarawan tempat.

sumber dan bukti itulah yang akan menentukan tafsiran dan pengadilan moral dilakukan dan bukanlah sebaliknya. Sifat sejarah itu bukanlah yang diandaikan. Misalnya. 1992. Pengertian dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 165 30 .30 Pengadilan moral yang dilakukan oleh Raja Haji Ali ini tidak mampu bersandarkan kepada sumber dan bukti yang kukuh menyebabkan hanya unsur bias dan pro Bugis beliau yang dilihat menjadi punca pengadilan tersebut dilakukan. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal ini kerana dalam bidang sejarah.´354 Pengadilan yang telah dilakukan oleh Raja Haji Ali ini masih diragui kebenarannya.berpindah-pindah agaknya daripada tangan seorang ke tangan seorang serta yang menyurat pun kurang selidik pada mengisahkan. 345 31 Muhd Yusuf Ibrahim. disangkakan kebenarannya sebelum dilakukan penelitian kepada kebenaran dan sumber yang mengesahkannya. Tuhfat al Nafis sendiri tidak mampu mengesahkannya kerana hanya merujuk kepada sirah Siak. demikian sangkaku. berhubung kelahiran Raja Kecil. dan hanya digunakan perkataan seperti ¶agaknya¶ dan ¶sangkaku¶. Ilmu Sejarah: Falsafah. 1997. hlm. Bahkan kebenaran bahawa Hikayat Siak tersebut bertukar penulis sehingga menyebabkan kekeliruan juga tidak dibuktikan kebenarannya.31 Muhammad Yusuf Hashim. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara.

Masalah juga timbul pada para pengkaji bagi memastikan kesahihan fakta tersebut sehingga kini samada peristiwa yang diceritakan adalah rekaan sematamata mahupun kejadian yang sebenarnya berlaku. Puteri Buluh Betong dan banyak lagi. dongeng.Unsur mitos dan dongeng dalam karya Melayu tradisional Kemasukan unsur mitos. Penyalinan semula Sejarah Melayu ini dipercayai dilakukan oleh penulis bagi menyusurgalurkan keturunan Raja Kecil dengan salasilah Raja Melaka daripada Bukit Sekuntang dan Iskandar Zulkarnain. Dalam karya tradisional. lalu penulis karya Melayu hanya menerima sumber lisan tersebut dan dimasukkan ke dalam karya mereka. Dalam penceritaan karya tersebut juga termuat cerita tentang garuda. hlm. hlm. Hikayat Siak seperti yang diterangkan pada bahagian pertamanya hanya menulis semula Sejarah Melayu hingga sebanyak 402 halaman. kemungkinan penulisan tersebut dilakukan disebabkan matlamat asal Hikayat Muhammad Yusuf Hashim. Karya Melayu lama seperti Merong Mahawangsa dan Al Tarikh Silsilah Kedah juga mengalami gejala yang sama misalnya. hikayat meneruskan penceritaan tentang kerajaan Melayu Johor. Hikayat Siak. 70 .33 Setelah diteliti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kemasukan elemen tersebut disebabkan perubahan daripada tradisi lisan kepada menjadi tradisi bertulis pula. Hanya pada bahagian kedua. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. raja Kedah yang pertama dipercayai berasal daripada kerajaan Rom mengikut Hikayat Merong Mahawangsa dan kerajaan Farsi mengikut Al Tarikh Silsilah Kedah. Silsilah ini berterusan hinggalah kepada Raja Kecil yang dikatakan sebagai keturunan Sultan Mahmud Mangkat Dijulang. 1992. Keadaan yang sama juga berlaku terhadap Hikayat Siak dan Tuhfat al-Nafis apabila penceritaan karya juga mengandungi unsur mitos. dongeng dan perkaitan nasab keturunan dengan tokoh hebat dan berpengaruh merupakan perkara biasa bukan sahaja dalam karya Melayu tradisional bahkan karya bangsa-bangsa lain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.32 Kebanyakan peristiwa yang mengandungi elemen tersebut berlaku bukan pada zaman penulis karya tersebut. Penelitian terhadap kebenaran fakta dan cerita tersebut tidak dapat dilakukan disebabkan masalah tiadanya sumber dan masa. 339 33 32 Muhammad Yusuf Hashim (pygr). kehebatan keturunan dan sebagainya. raja Bersiong.

Ini disebabkan penulis sedar sejauhmana orang Laut memberikan taat setia kepada keturunan pemimpin Melayu Melaka. ¶Di dalam pada itu Allah S. Tuhfat Al-Nafis.34 Tuhfat al. hlm. Ditafsirkan 34 35 Ibd. unsur mitos dan mimpi lain yang terkandung dalam Tuhfat al-Nafis ialah mengenai mimpin yang dialami Daeng Menambum yang zakar saudaranya. Pada awal penceritaan tentang silsilah Bugis. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. dikaitkan keturunan Bugis berasal daripada Puteri Balkis. Puteri Jilan yang menguji kedaulatannya dengan meletakkan sebuah mahkota pusaka di atas kepala Raja Kecil. 72 Virginia Matheson (pysn). Bhd. 19 .Siak itu sendiri yang berusaha mengangkat Raja Kecil dan bangsa Melayu. hendaklah kita taslimkan keranan dalil berdiri¶. janganlah kita dustakan. hlm. menurut tradisi pendaulatan Pagar Ruyung. Daeng Celak menjulur menjadi naga dengan kepalanya yang menghadap kep Johor. Raja Haji Ali mengambil pendekatan yang lebih kehadapan berkait dengan soal nasab keturunan ini dengan menyatakan.35 Ini memperlihatkan bahawa beliau sendiri hanya menerima sumber lisan tersebut dan tidak mampu untuk mengesahkan kebenaran kandungan tersebut.Nafis turut tidak ketinggalan dalam memuatkan unsur-unsur tersebut. Daulat yang dimiliki oleh Raja Kecil ini terbukti apabila beliau tdak terkena tulah malah mukanya merah berseri-seri. daulat dan ketinggian kedudukan Raja Kecil ini semkian diperbesarkan dengan episod seperti. pemerintah kerajaan Saba¶ di Yaman dan juga isteri kepada Nabi Allah Sulaiman.W. Raja Kecil juga mampu melepasi ujian yang dikenakan oleh Orang Laut dengan mampu menawarkan air laut dan akhirnya mendapat sokongan daripada Orang Laut bagi memerangi pemerintahan Sultan Abdul Jalil. 1997. Daripada keturunan Nabi Allah Sulaiman dan Puteri Balkis inilah. Selain itu. Bagi membolehkan Raja Kecil mendapat pengesahan dan sokongan daripada masyarakat Melayu dan orang Laut yang merupakan kekuatan penting kerajaan Johor. Raja Kecil memerlukan satu legitimasi dan mengaitkan diri beliau dengan keturunan Sultan Mahmud merupakan langkah terbaik.T yang terlebih tahu akan hakikat dan Fail hasil tiap-tiap pekerjaan yang tiada kita dapat akan hakikatnya. Selain itu.. lalu berkembang dan melahirkan keturunan Bugis. lalu diminta duduk di atas jelatang.

organized exposition ere not the vital principles.36 Antara penulis yang cuba mempersoalkan kewujudan unsur tersebut ialah J. ³History to the Malay has not until recently been either a science pr an art. hlm. Namun perkara yang lebih penting adalah melihat faktor dan peranan sebenar 36 Mazlan Abdullah. fantasy and fact. Bahkan penggunaan sumber teks tersebut juga hanya diragui oleh beliau.. 1972. Dalam memperkatakan soal kemasukan elemen mitos dan kehebatan keturunan tersebut. entertainment and instructions´ Pengkesahan hanya akan lebih tepat apabila membincangkan peristiwa yang berlaku pada zaman penulis tersebut sahaja. fantasy and a pleasant hotch-potch of court and port gossip´37 Sememangnya pandangan tersebut tidak menghairankan disebabkan penulis mampu memahami sepenuhnya budaya dan nilai sosial masyarakat Melayu.. Accuracy. 79 . Masalah-masalah dalam Pengkajian Sejarah Malaysia Sebelum Tahun 1900 dalam Jernal Sejarah.C. ³ (. what best pleased were legends. bukanlah menjadi persoalan utama kepada kita untuk mengesahkan kebenaran fakta tersebut. Jil. Faktor latar belakang dan bias akan lebih merumitkan proses pemahaman tersebut. Dalam soal ini. completeness. Namun apa sebenarnya yang lebih penting adalah mengkaji fungsi sebenar unsur tersebut dalam penulisan karya Melayu tradisional.mimpin tersebut sebagai saudara Bugis terbabit akan mencapai kehebatan dan nama yang mulia dalam kerajaan Johor kelak. but an entertainment. hlm 78 37 Ibid. Penerangan tersebut juga memperlihatkan kepada unsur memihak Raja Haji Ali terhadap Bugis dengan manaikkan nama keturunan beliau. Bottoms dengan menyatakan bahawa tekas Melayu lama ini. Hal ini kerana sering berlaku penolakan penggunaan karya Melayu lama disebabkan alasan unsur tersebut menyebabkan karya Melayu lama tidak objektif. bukanlah menjadi kepentingan utama untuk mengesahkan samada peristiwa tersebut benar ataupun tidak kerana penulis kini semestinya akan menghadapi masalah sumber dan masa. Pandangan ini sering diutarakan oleh pengkaji barat yang sememangnya tidak mampu memahami sepenuhnya budaya dan nilai sosial masyarakat Melayu. XI.) mixture of truth and legend.

London: Oxford University Press. 1962.G. Coolingwood. ³It might be a way.kewujudan unsur yang dikatakan mitos mahupun lagenda tersebut. perhaps a well established way. budaya . maka dikaitkan degan keturunan mulia termasuklah sifat kedewaan mereka. Sebarang kritikan terhadap golongan tersebut tidak akan diterangkan secara langsung dan berlindung di sebalik penceritaan tersebut.G. ditulis di istana dan berkaitan dengan golongan istana. Dalam mengungkapkan kehebatan pemerintah.. 259 .´38 Konsep objektiviti dalam karya samada Hikayat Siak mahupun Tuhfat al-Nafis seharusnya dilihat kembali kepada faktor sebenar kedua-dua karya tersebut dihasilkan. but what it means («) and coming to your own conclusion. hlm. Adat Melayu itu bukanlah sebuah masyarakat yang akan berterus-terang dalam memperkatakan sesuatu terutamanya kritikan yang akan menyinggung pihak lain manakala kedudukan institusi beraja dalam masyarakat Melayu sendiri mempengaruhi penceritaan dalam karya Melayu lama. namun dalam cara yang µhalus¶. The Idea of History. R. Kanyataan berhubung soal ini turut dibincangkan oleh R. Misalnya kekejaman Raja Bersiung. through ignorance of that custom did not recognize as its meaning («) The important question about any statement contained in a source is not whether it is true or false. pemikiran dan ekonomi masyarakat Melayu. according to the custom of the time when it was written. Ini ditambah dengan hakikat bahawa penulisan tersebut sebenarnya diarahkan oleh golongan pemerintah sendiri. Sultan Mahmud merupakan satu kritikan terhadap golongan pemerintah. Ini akan lebih jelas apabila pengkaji kini melihat pemikiran dan konsep budi dalam masyarakat Melayu. Fakta sejarah dan mitos sejarah dalam karya Melayu lama tidak seharusnya dipisahkan dalam usaha memahami historografi Malaysia dan masyarakatnya. 38 Collingwood. of saying something which you. Hal ini kerana historiografi Malaysia melalui teks Melayu lama tersebut bukanlah hanya menceritakan keadaan politik dan pemerintahan raja-raja Melayu sahaja tetapi juga menggambarkan keadaan sosial. Penulisan teks Melayu lama yang sebegitu rupa sebenarnya mempunyai peranannya yang tersendiri.

355 39 . walalupun unsur tersebut kurang dimuatkan dalam karya tersebut. Manakala berhubung soal kehebatan yang dimiliki oleh Raja Kecil merupakan cara memberikan satu pengabsahan terhadap kedudukan Raja Kecil sebagai keturunan Sultan Melayu Melaka. namun Raja Haji Ali sendiri tidak menolak kaedah yang sama digunakan oleh penulis teks Melayu lama dalam memberikan pengabsahan terhadap kedudukan sesebuah golongan termasuk Bugis. Begitu juga degan Tuhfat al-Nafis.Hikayat Siak sebagai menaikkan imej Raja Kecil dan masyarakat Melayu manakala Tuhfat al-Nafis sebagai dokumen yang mencatatkan peristiwa yang akhirnya kan mengagungkan masyarakat Bugis. Lantas penceritaan berhubung keturunan yang hebat dalam kedua-dua karya bagi memperlihatkan sememangnya pemimpin masyarakat tersebut sebagai golongan yang mulia. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. hlm.39 Bahkan peristiwa tesebut juga tidak dapat dibuktkan tidak benar dan rekaan semata-mata oleh penulis yang menolak teks Melayu lama. Objektif penulisan karya tersebut menyebabkan akhirnya penceritaan oleh penulis dalam kedua-dua karya samada Hikayat Siak mahupun Tuhfat al-Nafis akan menggunakan apa sahaja cara bagi mencapai objektif penulisan termasuk menerapkan unsure yang dikatakan mitos dan legenda bagi mengagungkan masyarakat mereka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992. Muhammad Yusuf Hashim.

Kaya-karya tersebut dan juga karya Melayu lama lain seharusnya diberi nafas baru oleh pengkaji generasi kini dan mula dijadikan sebagai antara rujukan utama. Gejala ini merupakan perkara biasa dalam kajian kerana setiap satu persoalan itu akan mempunyai beberapa jawapan.KESIMPULAN Karya Hikayat Siak dan Tuhaft al-Nafis sememanya merupakan karya yang penting dalam mengkaji historiografi Malaysia terutamanya berkaitan dengan kerajaan Melayu Johor. Dalam melihat konsep objektiviti berdasarkan kepada Hikayat Siak dan Tuhfat alNafis ini memperlihatkan betapa pentingnya soal penafsiran oleh seseorang penulis dalam sesuatu kajian. Penafsiran yang dilakukan bersama-sama dnegan unsur bias akan menyebabkan karya tersebut mengikut juga kan jelas tergambar unsure bias. Raja Haji Ali yang sememangya sejak awal mempunyai matlamat penulisannya. . Dakwaan berhubung kurang atau tiadanya objektiviti dalam karya tersebut sehingga tidak mampu dijadikan sumber rujukan seharusnya dipertimbangkan kembali. Dalam hal ini. Tuhfat al-Nafis misalnya memperlihat unsure bias dan pro Bugis yang nayat disebabkan latar belakang penulisnya sendiri. bersikap adli dan jujur kepada semua pihak yang terlibat dalam kajian dan penceritaan tersebut serta memberikan gambaran yang seimbang.Nafis ini seharusnya dikaji kembali oleh sejarawan kerana nyata karya tersebut masih mengekalkan mialnya fakta objektif dalam penceritaan kedua-dua karya. Konsep obejtiviti dalam kedua-dua karya samada Hikayat Siak dan Tuhfat al. Ya bagi Hikayat Siak mungkin µtidak¶ bagi Tuhfat Al. Namun yang lebih penting sejauh mana jawapan tersebut bersandarkan kepada penafsiran yang adil dan bukti yang kukuh. Hal ini kerana objektiviti sejarah itu dilihat daripada ukuran sejauhmana membuat interpretasi yang bernas dan tajam.Nafis.

Hikayat Siak. 2. 1981. 1962. Bil. Filsafat Sejarah: Sebuah Papasan Pengantar. Muhammad Yusuf Hashim.. H.SENARAI RUJUKAN Adrian Oldfield. Masalah-masalah dalam Pengkajian Sejarah Malaysia Sebelum Tahun 1900 dalam Jernal Sejarah. New York: Afred A. Nugroho Notosusanto (terj). E. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. Ismaun. Collingwood. Moral Judgement in History dalam History and Theory. .H. New York: Fordhem University Press. 1948. Carr. The Idea of History. Understanding History: A Primer of Historical Method. 1988. 1972. Muhd. Yusuf Ibrahim & Mahayudin Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bandung: Historia Utama Press. Sejarawan dan Pensejarahan. Louis Gottschalk. Apakah Sejarah?. Yahya. _________________ (pygr). XI. A Guide to History: A Primer of Historical Method. J. G. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Garraghan. 3. 1992.. (terj) Ab Rahman Ismail. London: Oxford University Press. Mazlan Abdullah. 1988. Knopf. 1972. Ed. 2005. 1969. Jil. R.G. Connecticut: Wesleyan University Press. 1992.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. W. 1967. Kamus Dewan. New York: Harper and Row Publishers. Kuala Lumpur: Marican & Sons. 3. Ed. Sutharalingam. Virginia Matherson (pysn).T. . Noresah Baharom (pysn). 1982. 1985. The Precious Gift: Tuhfat al Nafis. Virginia Matherson & Andaya. Pengenalan kepada Sejarah.Nafis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. R. Tholfsen. Kuala Lumpur: Oxford University Press.Muhd Yusuf Ibrahim. 1982. Ilmu Sejarah: Falsafah. Bhd. B. R. 1982. 1997. Historical Thinking: An Introduction. Tuhfat al. 2000. Penertian dan Kaedah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->