Cth Kertas Kerja Pidato Diraja

Ruj.

Kami : JPS(W)/SMKSS(KK)153/05/06/03(11) Tarikh : 17 FEBRUARI 2011 Kepada : (Sila rujuk lampiran)

Tuan, JEMPUTAN MENYERTAI PERTANDINGAN PIDATO DIRAJA SEKOLAH MENENGAN BAHAGIAN SAMARAHAN 2011

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa SMK Sri Sadong telah diberi tanggungjawab untuk menganjurkan pertandingan seperti di atas .

2. Pertandingan tersebut akan diadakan pada 31 Mac 2011 (Khamis). Sekolah-sekolah yang menyertai dikehandaki mengisi Borang Penyertaan dengan lengkap dan memulangkan kepada pihak penganjur pada atau sebelum 25 Mac 2011, jam 9 pagi.

3. Bersama ini dilampirkan maklumat-maklumat tambahan berkaitan pertandingan tersebut untuk tindakan lanjut pihak tuan. 3.1 Kertas Konsep Pertandingan 3.2 Senarai tajuk Pidato 3.3 Borang Pendaftaran

4. Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan pada tarikh dan masa berikut : 1. Tarikh : 25 Mac 2010 (Jumaat) 2. Masa : 0900 am 3. Tempat : Bilik Mesyuarat SMK Sri Sadong

(En. terima kasih. Kerjasama daripada pihak tuan / puan amat diharapkan untuk memudahkan kami melaksanakan pertandingan ini nanti. Penyelia Unit Kokurikulum PPD Simunjan. (MERALI @ MARALI BIN AKUP) Pengetua. Untuk makluman pihak tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. s.k: 1. pihak pengelola pertandingan tidak menyediakan kemudahan penginapan dan makanan kepada para peserta. Andik Brook) 2. SMK Sri Sadong. Awang Ahmad Awang Sadit) . Penyelia Unit Kokurikulum PPD Samarahan.5. (En.

kad pengenalan Peranan/catatan Peserta simpanan 1 Guru pengiring : _________________________________________ _________________________________________ Nama : ______________________________ Jawatan : ____________________________ Tandatangan : ________________________ .PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH BAHAGHIAN SAMARAHAN 2011 BORANG PENDAFTARAN PENYERTAAN Nama pasukan : _________________________________________ Bi l 1 Nama Peserta No.

Jika didapati maklumat yang diberikan ini palsu. PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA PERINGKAT BAHAGIAN SAMARAHAN 2011 . pihak kami bersedia untuk dibatalkan penyertaan.Cop rasmi : Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang disertakan adalah tepat dan betul.

Remaja Berswadaya Tonggak Kegemilangan Negara 6. Terbilang 5. Peranan Ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak Spontan: 1. Gemilang. Negaraku Cemerlang. Pelajar Cemerlang Generasi Gemilang 3. Atlit berdisiplin penentu kejayaan sukan Negara 4. Kokurikulum membina sahsiah diri 2. Negaraku Di Mata Dunia .Tajuk: Umum: 1.

2. Bahasa Perkasa Bangsa 5. Amanah Budaya Murni KERTAS KONSEP PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA PERINGKAT BAHAGIAN SAMARAHAN 2011 . Celik IT pelajar Berkualiti 3. Cintai Jalur Gemilang 4.

Sentuhan seni pidato adalah unik tidak seperti seni bahas yang bertujuan menegakkan dan mematikan hujah lawan. dan bersyair. 5. Memupuk semangat patriotisme. 4. Sekolah Berasrama Penuh.0 Peserta 2.1Objektif Pertandingan 1. peringatan. Kategori A : Pelajar-pelajar Tingkatan IV dan V. Pertandingan ini dibahagikan kepada dua kategori seperti berikut :- a. Penyampaian pidato yang berkesan adalah secara bersahaja dalam bentuk nasihat. Memantapkan kemahiran komunikasi dan Bahasa Melayu baku. . 3.1 Pertandingan ini dibuka kepada pelajar-pelajar Tingkatan IV dan V Sekolah Bantuan Kerajaan dan Bantuan Modal. Sekolah Menengah Agama Negeri dan dan murid-murid tahap 2 sekolah rendah bantuan kerajaan. Justeru pertandingan pidato ini dijalankan untuk memastikan kemahiran seni ini tidak terus lenyap ditelan zaman. 2. penegasan. sindiran dan selingan kecindan yang bertujuan untuk mempengaruhi audien.0 Pengenalan Pidato ialah satu cabang seni penyampaian mesej secara lisan yang mengandungi idea. menyanyi. 2. Penyampaian pidato yang juga bergantung kepada kesesuaian nada dan gaya bukannya menggunakan emosi seperti dengan nada suara yang tinggi. 2.1. menaakul konsep. menghuraikan dan merumuskannya secara berkesan. Menjana daya saing secara positif. Membina keyakinan diri. Sekolah Bantuan Kerajaan dan Bantuan Modal. 1. Meluaskan pengetahuan.

Semua sekolah dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta mengendalikan pertandingan di peringkat ini. Peringkat Daerah 1. Pertandingan di peringkat ini hendaklah dikendalikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah yang dilantik dan dipertanggungjawabkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri.Sekolah Berasrama Penuh.0 Peringkat Pertandingan Pertandingan ini akan dijalankan dalam beberapa peringkat :- 1. 2. . 3. Kategori B : Pelajar-pelajar Tahap 2 sekolah rendah. Dua orang peserta terbaik ( seorang peserta sekolah menengah dan seorang peserta sekolah rendah ) hendaklah dipilih mewakili sekolah/daerah ke pertandingan di peringkat daerah. Peringkat Negeri 1. 2. SM Agama Negeri b.

4. 3. 2. Dua orang peserta terbaik ( seorang peserta sekolah menengah dan seorang peserta sekolah rendah ) hendaklah dipilih mewakili negeri ke pertandingan peringkat kebangsaan. Satu jawatankuasa pertandingan peringkat negeri perlu diwujudkan.2.0 Format Pertandingan Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian dan setiap peserta wajib bertanding dalam kedua-dua bahagian tersebut. Jawatankuasa pertandingan dibentuk oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Giliran peserta setiap bahagian . 4. Peringkat Kebangsaan 1. 3. guru pengiring dan pegawai pengiring. Dua orang peserta dari setiap negeri ( seorang peserta sekolah menengah dan seorang peserta sekolah rendah ) akan mewakili negeri masing-masing ke pertandingan peringkat kebangsaan. Pertandingan di peringkat ini akan dikendalikan oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan. 3. Penyertaan peserta negeri ke peringkat kebangsaan adalah tertakluk kepada peruntukan untuk menghantar peserta. Setiap peserta hendaklah diiringi oleh seorang guru pembimbing dan seorang pegawai pengiring.

Proses undian ini dijalankan oleh Ketua Hakim di hadapan semua peserta sebelum pertandingan dimulakan. 1. satu minit sebelum tamat. Peserta Kategori B pula diberi masa 5 minit untuk berpidato Bahagian Pertama. Peserta Kategori A diberi masa 7 minit untuk berpidato Bahagian Pertama. 3. Bahagian Kedua Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing secara spontan atas tajuk yang ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan. 2. peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan di pentas pidato tanpa dibantu oleh mana-mana pihak. dan 4 minit untuk berpidato Bahagian Kedua.ditentukan mengikut undian. 2. Bahagian Pertama Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing dengan tajuk yang telah disediakan oleh jawatankuasa pertandingan terlebih dahulu. Peserta dikehendaki memilih tajuk di dalam sampul yang disediakan di meja ketua hakim. Setelah mendapat tajuk. Loceng akan dibunyikan sekali. Pengacara majlis dan peserta pidato tidak dibenarkan memperkenalkan diri dan sekolah masingmasing. dan dua kali setelah tamat bagi setiap kategori dan bahagian pertandingan. dan 3 minit untuk berpidato Bahagian Kedua. Syarat-syarat Pertandingan 1. Pertandingan pidato secara spontan ini dijalankan selepas sahaja selesai pertandingan pidato bahagian pertama setiap kategori. .

4. 4. menyentuh isu sensitif. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab dipotong.4 Pemilihan Tajuk 4. Sebarang kritikan terhadap isu sensitif yang berkaitan dengan agama. Pengerusi majlis berhak menegur peserta yang melanggar manamana peraturan di atas. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab dipotong. Penyampaian pidato selepas loceng penamat dibunyikan bagi setiap kategori dan bahagian pertandingan tidak akan diberi markah. 7.1 Peringkat Daerah dan Peringkat Negeri .3. Peserta pidato spontan tidak dibenarkan membawa kertas catatan. 6. 5. 9. Peserta yang membaca nota atau teks. 4. menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat membuat kesimpulan (semua kesalahan tersebut/ mana-mana satu daripadanya) tidak layak untuk diumumkan sebagai pemenang di semua kategori dan peringkat pertandingan. Penggunaan bahasa atau tutur kata yang kurang sopan adalah dilarang. Peserta pidato diwajibkan menggunakan seragam sekolah / pakaian kebangsaan. bangsa dan kebudayaan atau terhadap keperibadian seseorang adalah dilarang. 8.

Tajuk pidato Bahagian Kedua di peringkat ini ditentukan secara undian oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan. 4. Tajuk pidato Bahagian Pertama akan dihantar kepada peserta negeri sebaik sahaja semua keputusan peringkat negeri diterima oleh Urus Setia Pertandingan Peringkat Kebangsaan. Tajuk pidato Bahagian Pertama dan Kedua di peringkat ini disediakan oleh jawatankuasa pertandingan peringkat kebangsaan. Tiga peserta terbaik setiap kumpulan bagi kedua-dua kategori dipilih untuk ke Pertandingan Akhir Peringkat Kebangsaan. Peringkat Separuh Akhir dan Peringkat Akhir Kebangsaan 1.Jawatankuasa setiap peringkat hendaklah menetapkan tajuk Pidato Bahagian Pertama dan Kedua berdasarkan isu-isu semasa yang tersiar dalam media massa / isu patriotik / kemerdekaan negara yang bersesuaian dengan kategori masing-masing. 4. 2. 2. Enam belas peserta setiap negeri bagi Kategori A dan Kategori B dalam pertandingan Peringkat Separuh Akhir Kebangsaan di bahagi kepada dua kumpulan. Pembahagian Markah Pidato Bahagian Pertama . Peraturan Pemarkahan 1. 3.

Panduan Pemarkahan Idea/isi tepat – 2 markah Huraian – 4 markah Data / contoh – 3 markah Markah penuh bagi setiap isi/ idea ialah 9 markah (9m x 3 = 27 markah + 3 markah takrifan tajuk = 30 markah).2 Bahasa ( 20 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas. 4.1.3 Penyampaian dan Persembahan ( 50 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar. meyakinkan. Lima markah maksimum akan dipotong jika peserta menyentuh isu sensitif/ menunjukkan pelakuan / tutur kata yang kurang sopan.1 Isi ( 40 markah ) . baku (struktur dan sebutan). 4.5.2 Pembahagian Markah Pidato Bahagian Kedua (Spontan) 4. gaya yang menarik dan susunan isi yang tertib.5.5.4.2. gaya bahasa yang berkesan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. kesesuaian nada. 4.1 Idea / Isi ( 30 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan tiga idea/ isi. Isi/idea hendaklah bernas yang disokong oleh data / bahan yang tepat / logik sebagai peneguh huraiannya.1.5.5.1.

2.3 Penyampaian dan Persembahan ( 30 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar. 5.5. Penghakiman . Idea / isi hendaklah bernas/logik dan dihurai dengan jelas. baku (struktur dan sebutan).2 Bahasa ( 30 markah ) Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas. gaya yang menarik dan susunan isi yang tertib. gaya bahasa yang berkesan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Panduan Pemarkahan Idea / isi – 5 markah Huraian – 10 markah Data / contoh – 4 markah Markah penuh bagi setiap isi/ idea ialah 19 markah (19m x 2 = 38 markah + 2 markah takrifan tajuk = 40 markah). 4. Lima markah maksimum akan dipotong jika peserta menyentuh isu sensitif/ menunjukkan pelakuan / tutur kata yang kurang sopan. kesesuaian nada. 4. meyakinkan.5.2.Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan dua idea / isi.

Panduan Kepada Panel Hakim 1.0 Hadiah 5.1. 2. Pihak penganjur telah menyediakan hakim. Ketua hakim dilantik oleh pihak penganjur. 4. 5. Peserta pidato setiap bahagian akan diadili dari segi isi / idea. Panel hakim perlu membuat keputusan menggunakan sistem juri.1 Peringkat Daerah/ Sekolah Hadiah peringkat ini telah disediakan oleh PPD Samarahan. . menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat membuat kesimpulan (semua kesalahan tersebut/ manamana satu daripadanya) sebagai pemenang di semua kategori dan peringkat pertandingan. bahasa dan persembahan. 3. 2. Hakim 1. 2. Panel hakim diingatkan agar tidak mengumumkan peserta pidato yang membaca nota/ teks. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Panel hakim tidak boleh terpengaruh dengan reaksi emosi / tepuk sorak penyokong. menyentuh isu sensitif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful