PPISMP

Kuliah 2 : ASAS SISTEM KOMPUTER

Objektif
Di akhir kuliah peserta akan: Mengenalpasti dan membanding beza pelbagai kategori komputer dari aspek saiz, kelajuan dan harga Menjelaskan fungsi dan kaitan antara bahagian utama komputer termasuk sistem unit,peranti input, peranti output, dan storan Mengenalpasti dan menyatakan fungsi komponen sistem unit termasuk unit pemprosesan pusat, modul ingatan, kad tambahan, dan port I/O

dan jenis-jenis stoan Mengenalpasti dan menyatakan beberapa peranti bagi golongna istimewa Mmberi definisi mudah bagi sistem operasi komputer Membanding beza fitur-fitur yang terdapat dalam beberapa perisian sistem operasi Membanding sistem operasi terbuka dan sistem operasi tertutup dai aspek hak kebebesan pengguna . pernati output.Objektif Di akhir kuliah peserta akan: Mengenalpasti dan menyatakan fungsi beberapa peranti input.

jenis fail daripada tambahan (extantion) pada nama fail – Menggunakan fitur carian fail atau folder .Objektif Di akhir kuliah peserta akan: – Menyatakan fitur-fitur sistem operasi bagi pengguna istimewa – Memahami pelaksanaan proses instalasi perisian sistem operasi – Menyedari keperluan mengemaskini sistem operasi agar berfungsi dengan lancar – Membina dan menamakan folder dan sub folder – Menyalin dan memindah fai antara storan dan antara folder – Menentukan jenis.

Pengkelasan Komputer .

memproses input dan menghasilkan output (maklumat). . Komputer adalah suatu alat elektronik yg boleh menerima arahan seperti menerima arahan input.Pengkelasan Komputer Definisi komputer.

KLASIFIKASI KOMPUTER • DARI SUDUT PANDANG: – Berdasarkan Pengolahan data – Berdasarkan Penggunaanya – Berdasarkan kepantasan – Berdasarkan Ukurannya .

tekanan. kecepatan. haba.Berdasarkan Pengolahan data • Analog Computer – Digunakan untuk data yang sifatnya berterusan dan bukan data yang berbentuk angka.seperti misalnya arus leletrik.dll . tetapi dalam bentuk fizik.

grafik maupun gambar . huruf.Berdasarkan Pengolahan data • Digital Computer – Digunakan untuk data berbentuk angka atau huruf Keunggulan : • Memproses data lebih tepat dibandingkan dengan komputer analog • Dapat menyimpan data selama masih diperlukan oleh proses • Dapat melakukan operasi logikal • Data yang telah dimasukkan dapat diolah atau dihapus • Output dari komputer digital boleh dalam bentuk angka.

Berdasarkan Penggunaanya • Komputer Kegunaan Khas (Special-Purpose Computer) – Dirancang untuk menyelesaikan masalah yang khusus • Komputer Kegunaan Am (General-Purpose Computer) – Dirancang untuk menyelesaikan berbagai macam masalah .

JENIS-JENIS KOMPUTER • Terbahagi kepada dua : Komputer Kegunaan Peribadi Kegunaan organisasi superkomputer mainframe minikomputer Pelayan / server Workstation Desktop Komputer Rangkaian Komputer Riba PDA Pocket PC .

• Superkomputer (Supercomputer) • Komputer Kerangka utama (Mainframe Computer) • Minikomputer (Mini Computer) • Mikrokomputer atau Komputer Peribadi (Microcomputer/PersonalComputer) .Berdasarkan Kepantasan • Terbahagi kepada 4 jenis mengikut kepantasan dan keupayaan menyimpan maklumat.

.Pengkelasan Komputer 1)Mikrokomputer Mikrokomputer merupakan komputer yang digunakan secara meluas dan perkembangannya begitu pantas. Terdapat 2 jenis mikrokomputer iaitu komputer desktop dan komputer portable.

. daripada kerani biasa hinggakan kepada pengurus. • PC digunakan oleh perlbagai lapisan masyarakat. Ia agak besar dan agak berat untuk dibawa kemana-mana.sambungan Komputer Desktop. Komputer jenis ini boleh menjalankan/laksana perisian applikasi yang mudah utk digunakan oleh pelbagai pengguna. • Komputer ini agak kecil dan ditempatkan/digunakan di atas meja. • Contoh komputer jenis ini Personal Computers (PC) dan workstation.

Pengkelasan Komputer Workstation atau pun stesen kerja • digunakan untuk memproses data dalam kapasiti yang tinggi. dan penganalisis kewangan • Sekarang ini. perbezaan antara PC dan workstation adalah kabur kerana PC hari ini telah dapat menyamai kebolehan workstation. •Komputer jenis ini adalah lebih berkuasa dan mahal. arkitek. . • Digunakan oleh golongan professional seperti jurutera.

kalkulator. subnotebooks dan personal digital assistants. buku temu janji. Terdapat 4 kategori komputer jenis ini iaitu laptops. pad memo. PDA • PDA bermaksud Personal Digital Assistant. Ia juga mudah untuk dibawa kemana-mana. dan e-mel. notebooks.sambungan Komputer Portable • Merupakan mikrokomputer yang cukup kecil dan ringan. • biasanya menyediakan program seperti kalender. . • pen input digunakan untuk menggantikan papan kekunci(keyboard).

Komputer jenis ini selalu digunakan oleh organisasi bersaiz sederhana atau di Jabatan . .Pengkelasan Komputer Mini komputer Juga dikenali sebagai komputer pertengahan (midrange computers). Minikomputer terletak di antara mikrokomputer dan mainframe(kerangka utama) dari segi kelajuan pemprosesan dan kapasiti storan data. organisasi besar bagi melaksanakan tugas/kerja khusus.

sambungan • Pada amnya fungsi satu sistem minikomputer adalah sama dengan kerangka utama. tetapi di dalam jumlah yang sedikit. Perbezaaanya utama hanyalah pada saiznya dan keupayaanya. • Digunakan untuk mengawal pengguna. . • Mampu mengawal sehingga 1000 pengguna secara serentak.

Mampu mengawal 100 hingga 10. universiti. Ia berkeupayaan untuk memproses dgn cepat dan mempunyai ruang storan yang besar. . Ia digunakan oleh organisasi-organisasi besar seperti di bank.Pengkelasan Komputer 3)Komputer Mainframe (Kerangka Utama) Mainframe adalah satu komputer yang bersaiz besar dan ditempatkan di dalam bilik berhawa dingin.syarikat insurans agensi kerajaan dan lainlain.000 pengguna secara serentak.

Superkomputer . Harga sebuah superkomputer boleh mencecah sehingga 95 juta. komputer yang berkapasiti tinggi dan digunakan oleh organisasi yang cukup besar. penyelidikan tenaga nuklear dan kajian angkasa lepas. Mesin ini amat istmewa. meramal keadaan cuaca dunia.Pengkelasan Komputer 4) Superkomputer Superkomputer adalah sejenis komputer yang amat berkeupayaan tinggi. Ia digunakan untuk tujuan simulasi.

Berdasarkan Ukurannya • • • • Micro Computer (Personal Computer) Mini Computer (Mini Computer) Small Computer (Smale-Scale Mainframe Computer) Medium Computer (Medium-Scale Mainframe Computer) • Large Computer (Mainframe Computer) • Super Computer .

menerima data dan mengolah data .Apa Itu Komputer? • alat untuk memproses data menjadi maklumat • alat atau mesin automatik yang boleh diaturcarakan untuk: .mengeluarkan data terproses secara bersistem .

Input data yang dimasukkan ke dalam sesuatu sistem untuk diproses. perkataan dan sebagainya. Makluma data yang telah diproses dan dianalisa yang t digunakan untuk membuat sesuatu keputusan.Definisi Data input kepada komputer di dalam bentuk-bentuk seperti nombor. Output Proses Fail sesuatu maklumat yang dihasilkan hasil daripada prosesan di dalam sesuatu sistem aktiviti seperti (isih dan analisa) yang dilakukan ke atas data untuk menghasilkan maklumat. himpunan sesuatu data dan maklumat. . huruf-huruf.

Ringkasan Prosesan INPUT (Data) PROSES OUTPUT FAIL (Storan) .

Sistem Komputer .

. . Minimun saiz ingatan sesebuah sistem komputer sekarang adalah 32 MB. yang mana 1MB boleh menyimpan sebanyak 1 Juta aksara. Unit ukuran RAM adalah Megabyte (MB).RAM selalunya mengandungi aturcara (program) dan data.Komponen Utama 1. -Terdapat juga storan utama (hard disk) dan pemacu samada disket atau / dan CD. . Base Unit .Antara kandungannya adalah Papan Utama (Motherboard) yang padanya terdapat Ingatan Utama (RAM/ROM) dan juga Unit Pemprosesan Pusat (CPU).CPU adalah merupakan alatan yang melaksanakan semua arahan program dan memproses data.

15in dan 17in. Ianya boleh merupakan samada didalam bentuk teks atau grafik.Komponen Utama 2.Antara ciri-ciri penting sesebuah monitor adalah resolusi paparannya. Ia terdapat di dalam 3 mod resolusi iaitu 640X480. Pixel (picture element) adalah unit ukuran resolusi. 800X600 dan 1024X768 pixel. . Lebih tinggi resolusi maka monitor yang diperlukan adalah lebih besar saiznya dan juga mempunyai keupayaan refresh yang tinggi.Biasanya digunakan untuk memaparkan sesuatu informasi kepada pengguna. . . Monitor .Mempunyai berbagai saiz antaranya 14in.

Ianya digunakan untuk aktiviti melaksana dan memilih. Keyboard -Biasanya digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data dan arahan ke dalam sistem komputer.Komponen Utama 3. Ianya digerakkan oleh pergerakan tangan yang membawanya kepada sesuatu icon dan posisinya akan dipaparkan pada skrin. . 4. . Mouse -Digunakan untuk mengarahkan kepada sesuatu pilihan.Butang yang terdapat pada sesuatu mouse terdiri dari 2 atau 3.

• juga dikenali sebagai peranti(device).Komponen Input .Unit Pemprosesan Pusat .Komponen Output .Komponen Ingatan . • Komponen-komponen utama di dalam sesebuah sistem komputer adalah : .Komponen Storan . • merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk sebuah komputer yang lengkap.Perkakasan Komputer • merupakan komponen fizikal sesuatu sistem komputer.

Melaksanakan arahan-arahan pemprosesan data yang tersimpan di dalam Ingatan. Menterjemahkan hasil-hasil pemprosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputer-komputer lain. bahagian komputer yang paling rumit dan berkuasa. Di antara fungsi-fungsi CPU: Bertindak sebagai pengawal dalam melakukan segala operasi komputer. . digelar sebagai otak sistem komputer.Unit Pemprosesan Pusat • • • • pusat sistem komputer. Memproses data di dalam sistem komputer.

tolak. . bahagi dan darab) /Logik(ALU) .Komponen CPU 1.Melaksanakan pengiraan arithmetik Arithmetik (campur. . .Mengawal dan mengkordinasikan operasioperasi seluruh sistem komputer. Unit Kawalan (Control Unit) . 2.Mengawal aliran-aliran data semasa pemprosesan. Unit .Mengeluarkan arahan-arahan kepada unitunit lain.Mentafsirkan semua langkah-langkah program.

PERANTI INPUT .

.Contoh peranti input yang selalu digunakan seperti papan kekunci. peranti pengimbas dan Digitizer. peranti penunding. -untuk memasukkan data/ maklumat ke dalam komputer untuk tujuan penyimpanan danpemprosesan. kamera digital. -alat bagi pengguna memberikan arahan-arahan komputer.Menerima data dan arahan daripada pengguna. .DEFINISI PERANTI INPUT .Peranti input ialah perkakasan komputer yang boleh menukarkan maklumat yang boleh dibaca oleh manusia kepada bentuk yang dapat difahami oleh komputer .

Keyboard biasanya digunakan untuk memasukkan maklumat/data ke dalam komputer ataupun memasukkan arahan komputer. Menggunakan 7 bit kod. . . .Komponen Input 1. .ASCII (American Standard Code for Information Interchange).EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) yang digunakan oleh IBM.Pengguna mestilah menekan sesuatu kekunci untuk menghasilkan kod-kod yang mewakili sesuatu aksara. Keyboard (Papan Kekunci) .Kod-kod tersebut adalah di dalam bentuk ASCII dan EBCDIC. . ini bermakna aksara yang dihasilkan adalah 128 kekunci aksara.

- . Mouse (Tetikus) digunakan untuk memilih sesuatu item daripada menu atau mengklik keatas sesuatu objek grafik pada skrin komputer yang mana ianya nanti akan menghantar satu isyarat arahan kepada komputer untuk melaksanakannya. Apabila digerakkan. setiap pergerakan akan diterjemahkan kepada kordinat X dan Y yang mana ianya menunjukkan posisi mouse tersebut pada sesuatu masa. biasanya dipegang di tangan kanan dan digerakkan diatas satu permukaan yang rata.Komponen Input 2.

Komponen Input . . Butang Kanan untuk arahan tambahan(attributes /options) seperti mengeluarkan maklumat tambahan dan juga menu ataupun lain-lain pilihan. Butang Kiri untuk arahan melaksanakan (execute) ii.Biasanya tetikus mempunyai 2 butang. Amnya fungsi butang-butang tersebut adalah: i.

Selalunya digunakan untuk melaksanakan arahan /program apabila aktiviti memlilih telah dilakukan. Selalunya digunakan untuk memilih(select) sesuatu item pada skrin. Single Click ( Sekali Klik) pada butang kiri. . iii. Cara yang digunakan adalah tekan butang Kiri atas sesuatu item tanpa lepaskannya dan alihkan Mouse ketempat yang dikehendaki. Double Click (Dua kali Klik) pada butang kiri. Drag (Heret). Selalunya digunakan untuk mengeluarkan arahan tambahan pada item/ icon. Single Click ( Sekali Klik) pada butang kanan.Komponen Input Operasi pada mouse adalah seperti berikut : i. ii. iv. Selalunya digunakan untuk mengalih atau menempatkan sesuatu item pada satu tempat.

bergantung kepada ciri di dalam sesuatu scanner.Komponen Input 3. Sheet Feed scanner . Scanner juga digunakan bersama-sama dengan perisian OCR (Optical Character Recognition) untuk mengimbas dokumen berbentuk teks dan menukarkannya kedalam bentuk komputer teks semula. greyscale atau berwarna. Flatbed scanner iii. Imej yang di masukkan adalah di dalam bentuk hitam/putih. Hand-held scanner ii. Terdapat di dalam 3 bentuk i. Scanner (Pengimbas) - merupakan alat yang digunakan untuk mengimbas dokumen yang mengandungi teks atau grafik dan Imej akan ditukar kepada bentuk digital yang akan diproses oleh komputer.

.Biasanya setiap kamera digital disertakan dengan perisian untuk tujuan pindah-turun gambar dan juga kemaskinian atau suntingan.Gambar yang dihasilkan tidak perlu dicuci. ianya boleh dicetak dengan menggunakan pencetak yang berkeupayaan mencetak photo.Jumlah simpanan photo dan resolusinya adalah bergantung kepada sesebuah kamera. Digital Camera . . .Komponen Input 4.Merupakan sebuah kamera yang berkeupayaan untuk menangkap photo secara terus ke dalam imej yang berbentuk digital dan menyimpannya di dalam kamera tersebut untuk tujuan pindah-turun kemudian .

. . peta dan peralatan kejuruteraan. Digitizer (Pendigit) .Komponen Input 5.Biasanya digunakan di dalam bidang CAD (Computer Aided Draughting) di dalam menghasilkan pelan sesebuah bangunan.Input yang dimasukkan adalah merupakan siri titik-titik yang menggambarkan sesuatu objek. Hasil daripada kesemua titik-titik akan terbentuklah sesuatu objek dan kemudiannya di kemaskinikan oleh perisian yang khusus.Digunakan untuk memasukkan maklumat yang memerlukan sesuatu kordinasi. .

Dibelakang terdapat lapisan cahaya yg bersilang untuk menghantar dan menerima isyarat. Pengguna boleh memilih menu dan pilihan dengan menyentuh pada skrin - . Skrin Sesentuh (Touch Screen) Skrin komputer yang diliputi lapisan plastik.Komponen Input 6.

PERANTI OUTPUT .

. & peranti output suara. .Contoh peranti output yang selalu digunakan seperti monitor.pencetak.Peranti output ialah perkakasan komputer yang boleh menukarkan maklumat yang boleh dibaca oleh mesin atau komputerkepada bentuk yang dapat difahami manusia.DEFINISI PERANTI OUTPUT .

biasanya di dalam ukuran 14in. . . Ciri yang paling penting : saiz dan kejelasan.Resolusi paparan boleh diubah di dalam 3 saiz iaitu 640X480. .Terdapat di dalam berbagai saiz. Unit ukuran resolusi diukur di dalam unit pixel iaitu picture elements.Kejelasan ditentukan oleh resolusi yang diukur dalam piksel.Ia memaparkan output hasil daripada proses sesuatu aplikasi dan juga maklumat atau arahan yang di taipkan.satu titik atau elemen gambar yang membentuk imej pada monitor. . .Komponen Output 1.Piksel . . 15in dan 17in (diukur di dalam cara melintang-bucu atau diagonal). Unit Paparan -Biasa disebut sebagai terminal/ monitor/ skrin . 800X600 dan 1024X768.

monitor jenis ini memaparkan teks dalam warna hijau atau oren di atas latar belakang hitam.resolusi sehingga 1204 x 768 piksel .digunakan pada monitor 19 dan 21 inci.resolusi 1280 x 1204 piksel .Komponen Output 1.resolusi minima 800 x 600 piksel .digunakan pada monitor 17 inci dan 19 inci SXGA ( Super Extended Graphic Array) . Grafik biasanya tidak dapat dipaparkan oleh monitor ini SVGA ( Super Video Graphic Array) .digunakan pada monitor 15 inci UXGA ( Ultra Extended Graphics Array ) . UXGA ( Extended Graphics Array ) .digunakan pada monitor 21 inci .resolusi sehingga 1600 x 1200 piksel . Unit Monitor monokrom Paparan Diperkenalkan pada tahun 1981.

Monitor Transistor Lapisan Nipis (TFT) . .Komponen Output 1.Lebih tipis dari CRT dan lebih ringan.Lebih murah & resolusi sangat baik.Harganya adalah lebih mahal . Monitor paparan Hablur(LCD) ii. Monitor Panel Rata(Flat Screen) . Monitor Tiub Sinar Katod ( CRT ) .Serupa dengan televisyen dari segi saiz dan teknologi . . 2.Saiznya adalah lebih besar dari jenis-jenis yang lain. Unit Jenis-jenis : Paparan 1.2 jenis : i.

Terbahagi kepada 2 jenis : 1) Pencetak dot matrik 2) Pencetak daisy wheel .Komponen Output 2. . Pencetak yang menggunakan tekanan (impact printer).Ada 3 jenis : (Printer) i.Cara mencetak serupa dengan mesin taip. Pencetak . .

aksara pada kertas output. .Boleh mencetak grafik berwarna (seperti peta) dengan baik.Mengeluar dan memindahkan imej.Komponen Output ii. -Terbahagi kepada 2 jenis : 1) Pencetak pancutan dakwat ink jet / deskjet 2) Pencetak laser . Contoh : Digital plotter . Pencetak yang tidak menggunakan tekanan (laser printer). .000 baris seminit.Boleh mencetak dengan pantas dan berkualiti Contoh : Pencetak laser 20.

Ia menggunakan sejenis kertas khas yang boleh mengeluarkan aksara apabila dipanaskan.Biasanya digunakan pada mesin fax dan pencetak mudahalih. -Ia menggunakan teknik haba iaitu dengan membakar satu kawasan kecil pada kertas untuk membentuk aksara. Pencetak yang menggunakan haba (thermal printer).Komponen Output iii.Antara kegunaannya adalah mencetak kod bar. . . .

PERANTI STORAN .

storan sekunder .PERANTI STORAN • Ada 2 jenis peranti storan : .storan premier .

Jenis-jenis storan sekunder adalah seperti *Cakera Liut (Magnetic Disc) *Cakera Optik (Compact Disc/ Digital Video Data) * Cakera Keras (Hard Disc) * Pen Drive / Thumb Drive * External Hard Disk *Pita Magnet (Magnetic Tape) .Maklumat boleh didapati semula dan dipindahkan. . .DEFINISI STORAN SEKUNDER .Perkakasan komputer yang membolehkan maklumat yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang setelah dimatikan.

Komponen Storan 1.Menggunakan pemacu pita magnet (magnetic tape drive). Katrij . 2. . Gelungan pita magnet (magnetic tape) 2. Biasanya diletakkan di dalam bekas. -Berbentuk bulat dan nipis seperti piring hitam. Cakera Liut -Digunakan dengan meluas kerana murah dan mudah dibawa. -Permukaan cakera disaduri dengan bahan oksida magnet dan fleksi. -Terdapat 3 jenis : 1. Pita Magnet -Menggunakan kod magnet. Kaset 3.

.Ianya juga dipanggil Disket atau Floppy Disk dan terdapat di dalam 3 saiz : i.44 MB.5 inci. iii. Ianya perlu menggunakan pemacu disket di dalam urusan penyimpanan data. . 3.Saiz muatan biasanya adalah 1. ii.Komponen Storan . 5 1/4 inci. 8 inci ukuran lebar.

Komponen Storan 3. .dibuat daripada aluminium ataupun daripada bahan ceramicyang kemudianya disaluti oleh bahan magnetik (magnetic particles). . Cakera Keras .Biasanya beberapa kepingan diletakkan sekali di dalam satu bekas dengan suatu jarak. .berputar dengan kelajuan minimum 3600 pusingan seminit di atas paksinya. Dan diantaranya pula akan terdapat satu alat pembaca (read/write head).

1 GB sehingga 10 GB. (Nota perbandingan: 1 Byte = 1 aksara dan 1 Byte = 8 bit. (bit adalah unit terkecil) ) . Perbandingannya adalah seperti berikut . Unit ukurannya adalah di dalam unit Megabyte/Gigabyte. . (1 Megabyte = 1 juta aksara). (1 Gigabyte = 1 ribu Megabyte) dan .Lebih besar saiz sesuatu hard-disk bermakna lebih banyak data akan dapat dimuatkan.Komponen Storan -Saiz sesuatu hard-disk diukur pada keupayaan menyimpannya. Biasanya terdapat di dalam saiz di antara 3.

Menggunakan teknologi laser dan menggunakan bahan yang dipanggil amorphous crystal yang di salut pada permukaannya.Biasanya berupaya untuk menyimpan data sehingga 700MB data. . Kurang sedikit daripada masa capaian data di dalam disket. . Cakera Optik . .Capaian masanya juga diukur di dalam ukuran 24x. 32x dan 48x. Namun begitu banyak R&D telah dilakukan terhadap masa capaiannya. .Komponen Storan 4. Dan sekarang ini di dalam kelajuan 56x.Mempunyai masa capaian selaju 300ms.

nis utama : * CD-R * CD-RW . Pancaran cahaya laser tersebut akan melaluinya dan seterusnya menghasilkan data binary '0' dan '1'. -Data binary ini nanti akan diterjemahkan kepada teks ataupun imej oleh perisian. Data disimpan di dalam susunan bersiri yang dipanggil lands (satu permukaan rata) dan pits (satu lubang atau lekok).Proses capaian datanya dibuat oleh pancaran laser.Komponen Storan .

Juga dikenali sebagai WORM ( Write One Read Many ) Ia hanya boleh ditulis sekali tetapi dapat dibaca bnyk kali.Komponen Storan CD-R Bermaksud cakera padat boleh rakam. Ia digunakan untuk menyimpan secara kekal sejumlah maklumat yang penting - .

Biasanya diguna untuk membina dan mengedit persembahan multimedia. Maklumat didalamnya boleh dipadamkan dan ditulis semula berkali-kali.Komponen Storan CD-RW Bermaksud cakera padat boleh tulis semula. - .

boleh dimasukkan atau dikelurkan dari komputer dengan senang dan cepat. Jumlah storan terhad adalah terhad.Komponen Storan 5. . Pendrive/ Thumbrive Mudah dipindahkan. Kapasti sehingga 4GB.

RAM mempunyai ingatan yang terhad.Ingatan di dalam RAM adalah meruap .Sel storan yang menyimpan aturcara yang sedang dilaksanakan. .Dikenali sebagai 'main memory' atau RAM . .DEFINISI STORAN PREMIER .

• Kedua-duanya mempunyai fungsi yang agak sama iaitu mengandungi data atau arahan yang akan digunakan oleh pemproses untuk melaksanakan tugasan.Komponen Ingatan • terbahagi kepada 2 jenis iaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory).masa yang diambil oleh prosesor untuk membaca dan menulis arahan. • Ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu: . . .samada ingatannya kekal atau tidak apabila bekalan eletrik dimatikan.Lokasi alamat (address location) . .Ruapan (volatility) .Capaian masa (access time) .tempat / ruang bagi prosesor menyimpan arahan dan data.

Komponen Ingatan
• • ROM (Read Only Memory) Storan Semikonduktor. Ingatan yang tidak ruap (nonvolatile). - Hanya boleh membaca arahan dari ingatan yang telah tersedia.Program/ data pada tidak terpadam apabila hilangnya kuasa letrik. - Program/ data di dalam ROM tidak boleh dipinda. • • RAM (Random Access Memory) Storan Semikonduktor. Ingatan ruap (volatile).Ingatan sementara. - Data dan maklumat akan terhapus apabila bekalan eletrik terputus. - Data dan maklumat yang boleh dipinda. - Ingatan yang boleh dibaca dan tulis pada setiap masa. (read/write memory).

CMOS
• Mengandungi maklumat yang sentiasa diperlukan setiap kali komputer dihidupkan. • Dijana dengan kuasa bateri. • Kandungan tidak akan hilang walaupun pengguna membuat perubahan pada perkakasan(hardware).

Sistem Operasi Komputer
1. Sistem Pengoperasian - Ialah satu set program yang dapat mengoptimakan penggunaan sistem komputer. - Sebagai supervisor ia berfungsi untuk : - mengawal operasi komputer, - menjadual dan menyelaras operasi komputer. - menjadi media perantaraan antara perkakasan komputer dengan pengguna. - Pemprograman Pelbagai (Multi-tasking) ialah keupayaan satusatu komputer melaksanakan arahan-arahan ,dari beberapa program/ aplikasi secara serentak pada satu masa. - Pemprosesan Pelbagai melibatkan penyambungan beberapa unit pemprosesan pusat bagi tujuan operasi pemprosesan data. - Antara contoh sistem pengoperasian adalah Microsoft Windows 95/98/NT, Unix (Solaris, AIX) dan Linux.

one application that fails can bring down the operating system – Limited security features .Sistem Operasi • Windows 95 / 98 / Me • Support for a wide range of hardware – Easy to set up and use (?) – Many applications available – No support for multiple processors – Poor memory protection .

– More memory protection for operating system – Can support multiple processors .g.Sistem Operasi • Windows NT / 2000 / XP Professional – Needs a higher-spec machine than Windows 95/98 – More security features • Must log into the system • No access to certain parts of the system (e. windows and system directories) unless explicitly given • ‘Administrator’ account with all privileges • More advanced file system – NTFS rather than FAT – can set file/directory permissions etc.

Sistem Operasi • Windows XP Home and Professional – Professional version more suitable for workplace / business • A ‘superset’ of the Home version – http://www.microsoft.html?Ad=1 .com/Article/ArticleID/2 0536/20536.mspx – http://www.windowsitpro.com/windowsxp/home/ho wtobuy/choosing2.

Windows 3.11 .

Window 95 .

Linux .

stable.Unix • Unix – Multi-user. flexible operating system – Many different types. runs on wide range of systems • e. multi-tasking.g. scalable. Solaris on Intel based machines • Solaris on Sun SPARC machines • AIX on IBM workstations – Strong server and networking support – Multiprocessor support – ‘Unfriendly’ interface? . Linux.

g.Linux • Linux – Different versions • RedHat. software drivers available for new hardware? – Similar specification of machine as Windows – Fewer business applications than Windows • E. Debian. Slackware. MS Office • More applications becoming available all the time – Wide range of software available on the internet • Installation process becoming easier? . GenToo.g. SuSe. … • Most are freely downloadable – Can exist on the same disk as MS Windows • May be possible to access (or ‘mount’) the Windows directories directly • Sometimes a more complex install – E.

.

OS/2 .

but most required hardware built-in to the machine – Support for multiprocessing – OS X – Unix-based OS • ‘Tiger’ = 10.4 – Becoming more popular? • More price competitive • More applications • ‘iPod’ effect .Mac • MacOS – Only runs on Apple Macintosh machines – Applications must be produced specifically for MacOS --> fewer applications than for Windows – Smaller range of hardware supported.

Rumusan Q&A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful