APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM VERSI 2.

0

1.0

Pengenalan Aplikasi Markah Kokurikulum Versi 2.0 ini berbeza sedikit dari Versi 1.0 yang lalu. Aplikasi kali ini tidak mengambil senarai nama murid dari Sistem Maklumat Murid (SMM) tetapi dari dua sumber lain iaitu:i) ii) Dari Aplikasi Pendaftaran Calon SPM Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Dari Aplikasi Pendaftaran Calon STPM Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Tujuan perubahan di atas adalah untuk mengurangkan kerja pengisian data dan mengelakkan kesilapan pengisian data di peringkat sekolah. Pihak sekolah hanya dikehendaki mengisi markah akhir 10% Kokurikulum sahaja. Maklumat-maklumat lain seperti Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama, Tingkatan, Jantina dan lain-lain tak perlu diisi lagi. Hanya lima langkah mudah untuk pihak sekolah bertindak supaya markah kokurikulum murid T5 dan T6A sampai ke Bahagian Sekolah KPM iaitu :i) ii) iii) iv) v) Install Aplikasi Import Data Calon SPM/STPM Isi Markah Cetak Laporan dan Eksport Data

2.0

Objektif 2.1 Mengelakkan kerja berulang menaip dan mengisi borangborang di peringkat sekolah Mengurangkan kesilapan dalam memberi maklumat dan mengisi data Menyeragamkan format Borang Markah Kokurikulum di semua sekolah. Memudahkan Jawatankuasa di peringkat Kementerian membuat rujukan, semakan, pertimbangan dan keputusan . Menyimpan rekod dengan lebih kemas dan sistematik.
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 1

2.2

2.3

2.4

2.5

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 3.2 4. Sila rujuk panduan untuk mendapatkan fail berkenaan.0 Keperluan Asas Aplikasi 3. Kementerian Pelajaran Malaysia 2 . 3.1 CD Aplikasi mempunyai butang dan panduan mudah untuk proses installasi. Untuk mendapatkan maklumat asas Calon SPM. Sila ikut arahan seperti ringkasan berikut:- 4.1 Aplikasi Markah Kokurikulum ini dibina berasaskan MS Access versi 2002-2003. Untuk maklumat Calon STPM pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Pendaftaran STPM Majlis Peperiksaan Malaysia. Bahagian Sekolah.2 Klik butang Install dan satu folder baru C:\koku akan dibina . pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Online Pendaftaran SPM Lembaga Peperiksaan. Semua fail-fail yang berkaitan dengan Aplikasi Markah akan dihantar ke folder ini.0 Installasi Aplikasi 4.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 4.5 Satu ‘Shortcut’ ikon akan dibina di desktop untuk memudahkan pengguna memulakan aplikasi.3 Folder C:\koku yang telah dibina akan mengandungi komponen fail-fail yang berikut:- 4. Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 3 .

satu kaedah mudah telah disediakan dalam menu aplikasi.5 Bahagian Sekolah. 5. Sila pilih pada menu Kemudahan “Regional Settings” . Paparan berikut akan kelihatan:- 5. pengguna mestilah terlebih dahulu menyemak “Regional Settings” komputer masing-masing supaya seragam dengan keperluan server KPM. Sebelum memulakan proses memasukkan data.1 Mulakan aplikasi dengan dwiklik ‘Shortcut’ ikon di desktop 5.4 5.2 Satu form Login seperti ini akan dipaparkan.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. Untuk menyemak “Regional Settings”.3 Pengguna mesti memasukkan Nama Pengguna dan Kata Laluan yang betul kemudian klik butang “Teruskan”. Kementerian Pelajaran Malaysia 4 . Jabatan Pelajaran Negeri atau Kementerian Pelajaran Malaysia.0 Memulakan Aplikasi 5. Kegagalan menyeragamkan “Regional Settings” akan menyebabkan data sekolah anda tidak dapat diimport ke komputer lain peringkat Daerah.

Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail-fail dalam folder ini adalah seperti berikut:- 6.2 Bahagian Sekolah.7 6. Untuk mendapatkan Senarai Calon SPM. 5. Bagi komputer yang environment “Regional Settings” dikawal oleh software tertentu (seperti Arabic Windows.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut. sila letakkan satu fail yang dinamakan “ calonSPM. Chinese Star dan sebagainya) adalah tidak digalakkan digunakan untuk aplikasi Markah Kokukurikulum ini.0 Mengimport Data 6. Proses menyemak dan membetulkan “Regional Settings” ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi mana-mana komputer yang ingin menggunakan aplikasi ini.htm” di dalam folder C:\koku .1 Untuk mendapatkan maklumat asas calon SPM dan calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini.6 Sila pastikan Bahasa/Negara: ialah English (United States) / United States dan semua komponen lain regional settings adalah dipapar OK. Sila guna komputer lain. sila klik butang “Betulkan Secara Automatik” . Jika tidak. Kementerian Pelajaran Malaysia 5 .

sila pilih link Laporan Pendaftaran.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.my/ . Sila dapatkan fail ini dari Setiausaha Peperiksaaan SPM peringkat sekolah masing-masing.3 Fail calonSPM. Panduan ringkas mendapatkan fail calonSPM. 6.htm ini mengandungi maklumat calon SPM yang boleh diperolehi dari Aplikasi Onlne Pendaftaran Peperiksaan SPM Lembaga Peperiksaan.gov.htm ini adalah seperti berikut:Melalui laman web Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (SPPT) LPM di alamat http://lpm. selepas masuk ke dalam talian. Kementerian Pelajaran Malaysia 6 .4 Bahagian Sekolah.

sila klik kanan atau dari menu File pilih File Save As .htm Bahagian Sekolah. Dari paparan laporan Senarai Calon Mengikut Pusat ini..5 Sila pilih Senarai Calon Mengikut Pusat.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. dan “Save” kan fail ini sebagai nama calonSPM. Kementerian Pelajaran Malaysia 7 .

htm Guna fail calonSPM.7 6.9 6.txt 6. txt fail Daftar Calon STPM yang diperolehi contohnya: STPM_SP3011-131107.htm ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .txt ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .htm kepada nama : calonSPM. Kementerian Pelajaran Malaysia 8 . Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- 6. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.8 Untuk mendapatkan maklumat asas calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini. Dari Aplikasi MPM: SPSTPM_V3.txt Sila tukarkan terus nama fail ini sebagai : calonSTPM.0 . beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut.6 Sila tukar nama fail :Sekolah – Senarai Calon Berdaftar Mengikut Pusat.10 Guna fail calonSTPM.

12 Pilih menu Import dan pilih submenu Calon SPM atau Calon STPM mana yang berkenaan. sila guna kemudahan yang terdapat pada “Pulldown Menu” seperti berikut yang terdapat di bahagian atas paparan muka hadapan. 6. Bahagian Sekolah. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia 9 .11 Untuk mengimport masuk maklumat calon ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum .13 Menu Import JPN/PPD hanya untuk kegunaan peringkat PPD dan JPN untuk mengimport dan menggabung data dari sekolah-sekolah daerah masing-masing.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.

Medan Kod Negeri mesti diisi kerana diperlukan dalam laporan analisis. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia 10 .APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.15 Paparan muka hadapan dan sedikit maklumat asas sekolah yang ada mestilah disemak dan dilengkapkan.16 Lengkapkan maklumat sekolah seperti contoh berikut:- Bahagian Sekolah. 6.14 Selepas klik menu Import Calon SPM. makluman proses import selesai dan klik OK.

form Maklumat Asas Sekolah seperti ini akan muncul.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. 6.17 Sekiranya klik menu Import Calon STPM. Proses import data akan dilaksanakan. klik butang “Teruskan”. Kementerian Pelajaran Malaysia 11 . Bahagian Sekolah.18 Selepas dilengkapkan Maklumat Asas Sekolah.

7.19 Selepas selesai.Klik OK.2 Senarai nama calon dipaparkan dan disusun ikut Angka Giliran. Kementerian Pelajaran Malaysia 12 . Pengguna hanya perlu memasukkan Markah Akhir Kokurikulum bagi setiap calon.3 Nilai Markah Akhir Kokurikulum setiap murid tidak boleh lebih Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.1 Klik menu Markah dan pilih SPM atau STPM untuk melihat senarai nama calon dan memasukkan markah kokurikulum. 7. makluman dipaparkan seperti berikut:. 7.0 Mengisi Markah 7.

Klik selesai untuk keluar paparan laporan.00 markah. Kementerian Pelajaran Malaysia 13 . Angka Giliran dan Nombor Kad Pengenalan adalah berdasarkan kepada pendaftaran peperiksaan. PPD akan menggabung data semua sekolah untuk di hantar ke JPN. 8.0 Mencetak Laporan 8. 7. Peringkat Daerah atau Negeri. Sebarang pindaan tidak boleh dilakukan. Terdapat menu Analisis untuk melihat dan mencetak Analisis Markah Kokurikulum Peringkat Sekolah. 8. Klik pilihan untuk Analisis peringkat SPM atau STPM.3 9.4 Nama.2 Pilih menu cetak untuk mencetak senarai markah SPM atau STPM . Penguna JPN/PPD boleh buat pilihan sama ada mahu mencetak senarai satu sekolah atau semua sekolah dalam rekod.1 Data markah Calon SPM dan Calon STPM ini hendaklah dieksport ke disket untuk dihantar ke PPD..1 Senarai markah boleh dilihat dan dicetak dengan memilih menu “Laporan”.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM dari 10. Pihak JPN akan menggabung dan mengeksport data seluruh Bahagian Sekolah.0 Mengeksport Data 9. 8.

Untuk pengguna aplikasi peringkat PPD/JPN.2 Untuk mengeksport data sila pilih menu Eksport Data.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM negeri ke Bahagian Sekolah. sila pilih “Eksport Semua Data ke Disket A:\ “ . Pastikan pengguna masukkan disket di pemacu disket A. Klik OK selepas selesai eksport.5 9. dan labelkan disket dengan kemas. KPM.6 . Klik batal jika ingin membatalkan tindakan. 9.3 Paparan berikut akan muncul 9.4 Untuk peringkat satu sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 14 9. Eksport 9. anda boleh buat pilihan untuk mengeksport sekolah pilihan atau eksport Bahagian Sekolah.

9.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM semua.7 Import PPD/JPN ada kemudahan mengimport data dari sekolah-sekolah dan menggabungnya menjadi data PPD/JPN. 9.8 Klik butang “Import data dari disket A:\ ke dalam pangkalan data “ dan diikuti dengan butang “Gabung data yang telah diimport” 10.0 Lain-Lain Kemudahan 10. Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 15 .1 Kemudahan Hapus Rekod dan Regional Settings disediakan.

menu ini digunakan untuk menghapuskan rekod mana-mana sekolah pilihan.3 Pilih Kod Sekolah pilihan jika ingin menghapuskan rekod satu sekolah. sila pilih butang “Hapus Semua Rekod “ Kemudahan ke dua ialah menyemak “Regional Settings”. Kementerian Pelajaran Malaysia 16 . 10.1 Untuk keluar aplikasi dan selesai. Sila pastikan semua komponen regional settings adalah OK.2 Sub menu hapus rekod ialah untuk tujuan memadam semua rekod dalam aplikasi.4 11. BS/KPM/22112007/mya. 10. Untuk data PPD/JPN . Jika ingin hapus semua rekod. sila klik menu Keluar dan keluar aplikasi.0 Keluar Aplikasi 11. Proses import/Eksport akan gagal jika regional settings tidak seragam.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 10. Bahagian Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful