APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM VERSI 2.

0

1.0

Pengenalan Aplikasi Markah Kokurikulum Versi 2.0 ini berbeza sedikit dari Versi 1.0 yang lalu. Aplikasi kali ini tidak mengambil senarai nama murid dari Sistem Maklumat Murid (SMM) tetapi dari dua sumber lain iaitu:i) ii) Dari Aplikasi Pendaftaran Calon SPM Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Dari Aplikasi Pendaftaran Calon STPM Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Tujuan perubahan di atas adalah untuk mengurangkan kerja pengisian data dan mengelakkan kesilapan pengisian data di peringkat sekolah. Pihak sekolah hanya dikehendaki mengisi markah akhir 10% Kokurikulum sahaja. Maklumat-maklumat lain seperti Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama, Tingkatan, Jantina dan lain-lain tak perlu diisi lagi. Hanya lima langkah mudah untuk pihak sekolah bertindak supaya markah kokurikulum murid T5 dan T6A sampai ke Bahagian Sekolah KPM iaitu :i) ii) iii) iv) v) Install Aplikasi Import Data Calon SPM/STPM Isi Markah Cetak Laporan dan Eksport Data

2.0

Objektif 2.1 Mengelakkan kerja berulang menaip dan mengisi borangborang di peringkat sekolah Mengurangkan kesilapan dalam memberi maklumat dan mengisi data Menyeragamkan format Borang Markah Kokurikulum di semua sekolah. Memudahkan Jawatankuasa di peringkat Kementerian membuat rujukan, semakan, pertimbangan dan keputusan . Menyimpan rekod dengan lebih kemas dan sistematik.
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 1

2.2

2.3

2.4

2.5

Semua fail-fail yang berkaitan dengan Aplikasi Markah akan dihantar ke folder ini. 3.2 4. Sila rujuk panduan untuk mendapatkan fail berkenaan. pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Online Pendaftaran SPM Lembaga Peperiksaan.0 Keperluan Asas Aplikasi 3.1 Aplikasi Markah Kokurikulum ini dibina berasaskan MS Access versi 2002-2003. Untuk mendapatkan maklumat asas Calon SPM.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 3.0 Installasi Aplikasi 4. Bahagian Sekolah. Sila ikut arahan seperti ringkasan berikut:- 4. Untuk maklumat Calon STPM pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Pendaftaran STPM Majlis Peperiksaan Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia 2 .1 CD Aplikasi mempunyai butang dan panduan mudah untuk proses installasi.2 Klik butang Install dan satu folder baru C:\koku akan dibina .

Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 4. Kementerian Pelajaran Malaysia 3 .5 Satu ‘Shortcut’ ikon akan dibina di desktop untuk memudahkan pengguna memulakan aplikasi.3 Folder C:\koku yang telah dibina akan mengandungi komponen fail-fail yang berikut:- 4.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. Paparan berikut akan kelihatan:- 5. Sila pilih pada menu Kemudahan “Regional Settings” .0 Memulakan Aplikasi 5. Untuk menyemak “Regional Settings”.2 Satu form Login seperti ini akan dipaparkan. 5.1 Mulakan aplikasi dengan dwiklik ‘Shortcut’ ikon di desktop 5.3 Pengguna mesti memasukkan Nama Pengguna dan Kata Laluan yang betul kemudian klik butang “Teruskan”. satu kaedah mudah telah disediakan dalam menu aplikasi. Jabatan Pelajaran Negeri atau Kementerian Pelajaran Malaysia.4 5.5 Bahagian Sekolah. Kegagalan menyeragamkan “Regional Settings” akan menyebabkan data sekolah anda tidak dapat diimport ke komputer lain peringkat Daerah. Kementerian Pelajaran Malaysia 4 . pengguna mestilah terlebih dahulu menyemak “Regional Settings” komputer masing-masing supaya seragam dengan keperluan server KPM. Sebelum memulakan proses memasukkan data.

Sila guna komputer lain. Proses menyemak dan membetulkan “Regional Settings” ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi mana-mana komputer yang ingin menggunakan aplikasi ini.7 6.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. Untuk mendapatkan Senarai Calon SPM. Chinese Star dan sebagainya) adalah tidak digalakkan digunakan untuk aplikasi Markah Kokukurikulum ini.2 Bahagian Sekolah. sila klik butang “Betulkan Secara Automatik” . Jika tidak. Kementerian Pelajaran Malaysia 5 .6 Sila pastikan Bahasa/Negara: ialah English (United States) / United States dan semua komponen lain regional settings adalah dipapar OK. Bagi komputer yang environment “Regional Settings” dikawal oleh software tertentu (seperti Arabic Windows. 5. sila letakkan satu fail yang dinamakan “ calonSPM.0 Mengimport Data 6.htm” di dalam folder C:\koku .1 Untuk mendapatkan maklumat asas calon SPM dan calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail-fail dalam folder ini adalah seperti berikut:- 6. beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut.

Panduan ringkas mendapatkan fail calonSPM. selepas masuk ke dalam talian.3 Fail calonSPM.htm ini mengandungi maklumat calon SPM yang boleh diperolehi dari Aplikasi Onlne Pendaftaran Peperiksaan SPM Lembaga Peperiksaan.my/ .APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.4 Bahagian Sekolah. 6. Sila dapatkan fail ini dari Setiausaha Peperiksaaan SPM peringkat sekolah masing-masing.gov. sila pilih link Laporan Pendaftaran. Kementerian Pelajaran Malaysia 6 .htm ini adalah seperti berikut:Melalui laman web Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (SPPT) LPM di alamat http://lpm.

htm Bahagian Sekolah. Dari paparan laporan Senarai Calon Mengikut Pusat ini.5 Sila pilih Senarai Calon Mengikut Pusat.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. dan “Save” kan fail ini sebagai nama calonSPM. Kementerian Pelajaran Malaysia 7 .. sila klik kanan atau dari menu File pilih File Save As .

txt 6. txt fail Daftar Calon STPM yang diperolehi contohnya: STPM_SP3011-131107.10 Guna fail calonSTPM. beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut.9 6.htm ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku . Kementerian Pelajaran Malaysia 8 . Dari Aplikasi MPM: SPSTPM_V3.txt ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .htm Guna fail calonSPM.7 6.8 Untuk mendapatkan maklumat asas calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini.htm kepada nama : calonSPM. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- Bahagian Sekolah. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- 6.0 .txt Sila tukarkan terus nama fail ini sebagai : calonSTPM.6 Sila tukar nama fail :Sekolah – Senarai Calon Berdaftar Mengikut Pusat.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.

13 Menu Import JPN/PPD hanya untuk kegunaan peringkat PPD dan JPN untuk mengimport dan menggabung data dari sekolah-sekolah daerah masing-masing. sila guna kemudahan yang terdapat pada “Pulldown Menu” seperti berikut yang terdapat di bahagian atas paparan muka hadapan. 6.11 Untuk mengimport masuk maklumat calon ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum .APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. Kementerian Pelajaran Malaysia 9 .12 Pilih menu Import dan pilih submenu Calon SPM atau Calon STPM mana yang berkenaan. 6. Bahagian Sekolah.

6. Kementerian Pelajaran Malaysia 10 . makluman proses import selesai dan klik OK.15 Paparan muka hadapan dan sedikit maklumat asas sekolah yang ada mestilah disemak dan dilengkapkan. Medan Kod Negeri mesti diisi kerana diperlukan dalam laporan analisis.16 Lengkapkan maklumat sekolah seperti contoh berikut:- Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. 6.14 Selepas klik menu Import Calon SPM.

klik butang “Teruskan”. Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 11 .APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. 6.17 Sekiranya klik menu Import Calon STPM. form Maklumat Asas Sekolah seperti ini akan muncul.18 Selepas dilengkapkan Maklumat Asas Sekolah. Proses import data akan dilaksanakan.

Pengguna hanya perlu memasukkan Markah Akhir Kokurikulum bagi setiap calon. 7.3 Nilai Markah Akhir Kokurikulum setiap murid tidak boleh lebih Bahagian Sekolah.Klik OK.2 Senarai nama calon dipaparkan dan disusun ikut Angka Giliran.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. 7.19 Selepas selesai. makluman dipaparkan seperti berikut:. 7.0 Mengisi Markah 7.1 Klik menu Markah dan pilih SPM atau STPM untuk melihat senarai nama calon dan memasukkan markah kokurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia 12 .

00 markah.4 Nama. Sebarang pindaan tidak boleh dilakukan. Pihak JPN akan menggabung dan mengeksport data seluruh Bahagian Sekolah. Klik selesai untuk keluar paparan laporan. 7. Angka Giliran dan Nombor Kad Pengenalan adalah berdasarkan kepada pendaftaran peperiksaan. 8.2 Pilih menu cetak untuk mencetak senarai markah SPM atau STPM . Penguna JPN/PPD boleh buat pilihan sama ada mahu mencetak senarai satu sekolah atau semua sekolah dalam rekod. PPD akan menggabung data semua sekolah untuk di hantar ke JPN. 8. Klik pilihan untuk Analisis peringkat SPM atau STPM.1 Senarai markah boleh dilihat dan dicetak dengan memilih menu “Laporan”..1 Data markah Calon SPM dan Calon STPM ini hendaklah dieksport ke disket untuk dihantar ke PPD. Peringkat Daerah atau Negeri.0 Mengeksport Data 9.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM dari 10. Terdapat menu Analisis untuk melihat dan mencetak Analisis Markah Kokurikulum Peringkat Sekolah.3 9. 8. Kementerian Pelajaran Malaysia 13 .0 Mencetak Laporan 8.

KPM. Eksport 9. Klik batal jika ingin membatalkan tindakan.5 9. sila pilih “Eksport Semua Data ke Disket A:\ “ . dan labelkan disket dengan kemas.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM negeri ke Bahagian Sekolah.6 .2 Untuk mengeksport data sila pilih menu Eksport Data.4 Untuk peringkat satu sekolah. anda boleh buat pilihan untuk mengeksport sekolah pilihan atau eksport Bahagian Sekolah. Untuk pengguna aplikasi peringkat PPD/JPN. Pastikan pengguna masukkan disket di pemacu disket A.3 Paparan berikut akan muncul 9. 9. Klik OK selepas selesai eksport. Kementerian Pelajaran Malaysia 14 9.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM semua. 9.1 Kemudahan Hapus Rekod dan Regional Settings disediakan.8 Klik butang “Import data dari disket A:\ ke dalam pangkalan data “ dan diikuti dengan butang “Gabung data yang telah diimport” 10.7 Import PPD/JPN ada kemudahan mengimport data dari sekolah-sekolah dan menggabungnya menjadi data PPD/JPN.0 Lain-Lain Kemudahan 10. Kementerian Pelajaran Malaysia 15 . Bahagian Sekolah. 9.

menu ini digunakan untuk menghapuskan rekod mana-mana sekolah pilihan.0 Keluar Aplikasi 11. 10. Sila pastikan semua komponen regional settings adalah OK. Proses import/Eksport akan gagal jika regional settings tidak seragam. Jika ingin hapus semua rekod. sila klik menu Keluar dan keluar aplikasi.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 10.2 Sub menu hapus rekod ialah untuk tujuan memadam semua rekod dalam aplikasi. Bahagian Sekolah. sila pilih butang “Hapus Semua Rekod “ Kemudahan ke dua ialah menyemak “Regional Settings”. 10.4 11. Untuk data PPD/JPN . BS/KPM/22112007/mya.3 Pilih Kod Sekolah pilihan jika ingin menghapuskan rekod satu sekolah.1 Untuk keluar aplikasi dan selesai. Kementerian Pelajaran Malaysia 16 .