APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM VERSI 2.

0

1.0

Pengenalan Aplikasi Markah Kokurikulum Versi 2.0 ini berbeza sedikit dari Versi 1.0 yang lalu. Aplikasi kali ini tidak mengambil senarai nama murid dari Sistem Maklumat Murid (SMM) tetapi dari dua sumber lain iaitu:i) ii) Dari Aplikasi Pendaftaran Calon SPM Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Dari Aplikasi Pendaftaran Calon STPM Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Tujuan perubahan di atas adalah untuk mengurangkan kerja pengisian data dan mengelakkan kesilapan pengisian data di peringkat sekolah. Pihak sekolah hanya dikehendaki mengisi markah akhir 10% Kokurikulum sahaja. Maklumat-maklumat lain seperti Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama, Tingkatan, Jantina dan lain-lain tak perlu diisi lagi. Hanya lima langkah mudah untuk pihak sekolah bertindak supaya markah kokurikulum murid T5 dan T6A sampai ke Bahagian Sekolah KPM iaitu :i) ii) iii) iv) v) Install Aplikasi Import Data Calon SPM/STPM Isi Markah Cetak Laporan dan Eksport Data

2.0

Objektif 2.1 Mengelakkan kerja berulang menaip dan mengisi borangborang di peringkat sekolah Mengurangkan kesilapan dalam memberi maklumat dan mengisi data Menyeragamkan format Borang Markah Kokurikulum di semua sekolah. Memudahkan Jawatankuasa di peringkat Kementerian membuat rujukan, semakan, pertimbangan dan keputusan . Menyimpan rekod dengan lebih kemas dan sistematik.
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 1

2.2

2.3

2.4

2.5

0 Keperluan Asas Aplikasi 3.2 Klik butang Install dan satu folder baru C:\koku akan dibina . Sila rujuk panduan untuk mendapatkan fail berkenaan.1 Aplikasi Markah Kokurikulum ini dibina berasaskan MS Access versi 2002-2003. Sila ikut arahan seperti ringkasan berikut:- 4.1 CD Aplikasi mempunyai butang dan panduan mudah untuk proses installasi.2 4. 3. Untuk maklumat Calon STPM pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Pendaftaran STPM Majlis Peperiksaan Malaysia. Untuk mendapatkan maklumat asas Calon SPM. pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Online Pendaftaran SPM Lembaga Peperiksaan. Semua fail-fail yang berkaitan dengan Aplikasi Markah akan dihantar ke folder ini. Bahagian Sekolah.0 Installasi Aplikasi 4.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 3. Kementerian Pelajaran Malaysia 2 .

3 Folder C:\koku yang telah dibina akan mengandungi komponen fail-fail yang berikut:- 4.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 4. Kementerian Pelajaran Malaysia 3 .5 Satu ‘Shortcut’ ikon akan dibina di desktop untuk memudahkan pengguna memulakan aplikasi. Bahagian Sekolah.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. pengguna mestilah terlebih dahulu menyemak “Regional Settings” komputer masing-masing supaya seragam dengan keperluan server KPM. 5. Untuk menyemak “Regional Settings”.3 Pengguna mesti memasukkan Nama Pengguna dan Kata Laluan yang betul kemudian klik butang “Teruskan”. Sila pilih pada menu Kemudahan “Regional Settings” .0 Memulakan Aplikasi 5. Kementerian Pelajaran Malaysia 4 .4 5. satu kaedah mudah telah disediakan dalam menu aplikasi.5 Bahagian Sekolah.2 Satu form Login seperti ini akan dipaparkan. Kegagalan menyeragamkan “Regional Settings” akan menyebabkan data sekolah anda tidak dapat diimport ke komputer lain peringkat Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri atau Kementerian Pelajaran Malaysia. Paparan berikut akan kelihatan:- 5.1 Mulakan aplikasi dengan dwiklik ‘Shortcut’ ikon di desktop 5. Sebelum memulakan proses memasukkan data.

Proses menyemak dan membetulkan “Regional Settings” ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi mana-mana komputer yang ingin menggunakan aplikasi ini.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. Jika tidak. Untuk mendapatkan Senarai Calon SPM. Kementerian Pelajaran Malaysia 5 .0 Mengimport Data 6. 5.1 Untuk mendapatkan maklumat asas calon SPM dan calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail-fail dalam folder ini adalah seperti berikut:- 6. Sila guna komputer lain. Chinese Star dan sebagainya) adalah tidak digalakkan digunakan untuk aplikasi Markah Kokukurikulum ini.6 Sila pastikan Bahasa/Negara: ialah English (United States) / United States dan semua komponen lain regional settings adalah dipapar OK. Bagi komputer yang environment “Regional Settings” dikawal oleh software tertentu (seperti Arabic Windows. sila klik butang “Betulkan Secara Automatik” . beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut.htm” di dalam folder C:\koku .2 Bahagian Sekolah. sila letakkan satu fail yang dinamakan “ calonSPM.7 6.

3 Fail calonSPM. Sila dapatkan fail ini dari Setiausaha Peperiksaaan SPM peringkat sekolah masing-masing. Kementerian Pelajaran Malaysia 6 .gov. selepas masuk ke dalam talian. sila pilih link Laporan Pendaftaran.my/ .4 Bahagian Sekolah.htm ini adalah seperti berikut:Melalui laman web Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (SPPT) LPM di alamat http://lpm. 6.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.htm ini mengandungi maklumat calon SPM yang boleh diperolehi dari Aplikasi Onlne Pendaftaran Peperiksaan SPM Lembaga Peperiksaan. Panduan ringkas mendapatkan fail calonSPM.

htm Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 7 .5 Sila pilih Senarai Calon Mengikut Pusat..APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. Dari paparan laporan Senarai Calon Mengikut Pusat ini. dan “Save” kan fail ini sebagai nama calonSPM. sila klik kanan atau dari menu File pilih File Save As .

txt ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku . Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- 6.htm ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .7 6.8 Untuk mendapatkan maklumat asas calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini. txt fail Daftar Calon STPM yang diperolehi contohnya: STPM_SP3011-131107.htm Guna fail calonSPM.0 . beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut. Dari Aplikasi MPM: SPSTPM_V3.txt 6.9 6.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.txt Sila tukarkan terus nama fail ini sebagai : calonSTPM. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 8 .10 Guna fail calonSTPM.6 Sila tukar nama fail :Sekolah – Senarai Calon Berdaftar Mengikut Pusat.htm kepada nama : calonSPM.

sila guna kemudahan yang terdapat pada “Pulldown Menu” seperti berikut yang terdapat di bahagian atas paparan muka hadapan. Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.11 Untuk mengimport masuk maklumat calon ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum . Kementerian Pelajaran Malaysia 9 .12 Pilih menu Import dan pilih submenu Calon SPM atau Calon STPM mana yang berkenaan. 6. 6.13 Menu Import JPN/PPD hanya untuk kegunaan peringkat PPD dan JPN untuk mengimport dan menggabung data dari sekolah-sekolah daerah masing-masing.

6.15 Paparan muka hadapan dan sedikit maklumat asas sekolah yang ada mestilah disemak dan dilengkapkan. Medan Kod Negeri mesti diisi kerana diperlukan dalam laporan analisis.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia 10 . makluman proses import selesai dan klik OK.14 Selepas klik menu Import Calon SPM.16 Lengkapkan maklumat sekolah seperti contoh berikut:- Bahagian Sekolah.

18 Selepas dilengkapkan Maklumat Asas Sekolah. Proses import data akan dilaksanakan.17 Sekiranya klik menu Import Calon STPM. Kementerian Pelajaran Malaysia 11 . 6. Bahagian Sekolah. form Maklumat Asas Sekolah seperti ini akan muncul.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. klik butang “Teruskan”.

2 Senarai nama calon dipaparkan dan disusun ikut Angka Giliran. 7.3 Nilai Markah Akhir Kokurikulum setiap murid tidak boleh lebih Bahagian Sekolah.19 Selepas selesai. makluman dipaparkan seperti berikut:.0 Mengisi Markah 7. Pengguna hanya perlu memasukkan Markah Akhir Kokurikulum bagi setiap calon.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.Klik OK. Kementerian Pelajaran Malaysia 12 .1 Klik menu Markah dan pilih SPM atau STPM untuk melihat senarai nama calon dan memasukkan markah kokurikulum. 7. 7.

Penguna JPN/PPD boleh buat pilihan sama ada mahu mencetak senarai satu sekolah atau semua sekolah dalam rekod. Angka Giliran dan Nombor Kad Pengenalan adalah berdasarkan kepada pendaftaran peperiksaan.1 Senarai markah boleh dilihat dan dicetak dengan memilih menu “Laporan”.00 markah. Pihak JPN akan menggabung dan mengeksport data seluruh Bahagian Sekolah. 8. Terdapat menu Analisis untuk melihat dan mencetak Analisis Markah Kokurikulum Peringkat Sekolah. Peringkat Daerah atau Negeri.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM dari 10. 7. Sebarang pindaan tidak boleh dilakukan.0 Mengeksport Data 9.2 Pilih menu cetak untuk mencetak senarai markah SPM atau STPM . Klik selesai untuk keluar paparan laporan.4 Nama.0 Mencetak Laporan 8.. 8. Kementerian Pelajaran Malaysia 13 .3 9. Klik pilihan untuk Analisis peringkat SPM atau STPM. 8.1 Data markah Calon SPM dan Calon STPM ini hendaklah dieksport ke disket untuk dihantar ke PPD. PPD akan menggabung data semua sekolah untuk di hantar ke JPN.

Kementerian Pelajaran Malaysia 14 9. sila pilih “Eksport Semua Data ke Disket A:\ “ . 9. Eksport 9. Klik batal jika ingin membatalkan tindakan.2 Untuk mengeksport data sila pilih menu Eksport Data. anda boleh buat pilihan untuk mengeksport sekolah pilihan atau eksport Bahagian Sekolah.3 Paparan berikut akan muncul 9. dan labelkan disket dengan kemas.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM negeri ke Bahagian Sekolah.4 Untuk peringkat satu sekolah.6 . KPM.5 9. Pastikan pengguna masukkan disket di pemacu disket A. Klik OK selepas selesai eksport. Untuk pengguna aplikasi peringkat PPD/JPN.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM semua. 9.7 Import PPD/JPN ada kemudahan mengimport data dari sekolah-sekolah dan menggabungnya menjadi data PPD/JPN. Kementerian Pelajaran Malaysia 15 . Bahagian Sekolah.1 Kemudahan Hapus Rekod dan Regional Settings disediakan.8 Klik butang “Import data dari disket A:\ ke dalam pangkalan data “ dan diikuti dengan butang “Gabung data yang telah diimport” 10. 9.0 Lain-Lain Kemudahan 10.

0 Keluar Aplikasi 11. Proses import/Eksport akan gagal jika regional settings tidak seragam. Bahagian Sekolah. Jika ingin hapus semua rekod. 10. sila klik menu Keluar dan keluar aplikasi. 10.3 Pilih Kod Sekolah pilihan jika ingin menghapuskan rekod satu sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 10. Kementerian Pelajaran Malaysia 16 . Untuk data PPD/JPN . menu ini digunakan untuk menghapuskan rekod mana-mana sekolah pilihan.2 Sub menu hapus rekod ialah untuk tujuan memadam semua rekod dalam aplikasi.1 Untuk keluar aplikasi dan selesai. sila pilih butang “Hapus Semua Rekod “ Kemudahan ke dua ialah menyemak “Regional Settings”. Sila pastikan semua komponen regional settings adalah OK.4 11. BS/KPM/22112007/mya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful