APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM VERSI 2.

0

1.0

Pengenalan Aplikasi Markah Kokurikulum Versi 2.0 ini berbeza sedikit dari Versi 1.0 yang lalu. Aplikasi kali ini tidak mengambil senarai nama murid dari Sistem Maklumat Murid (SMM) tetapi dari dua sumber lain iaitu:i) ii) Dari Aplikasi Pendaftaran Calon SPM Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Dari Aplikasi Pendaftaran Calon STPM Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Tujuan perubahan di atas adalah untuk mengurangkan kerja pengisian data dan mengelakkan kesilapan pengisian data di peringkat sekolah. Pihak sekolah hanya dikehendaki mengisi markah akhir 10% Kokurikulum sahaja. Maklumat-maklumat lain seperti Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama, Tingkatan, Jantina dan lain-lain tak perlu diisi lagi. Hanya lima langkah mudah untuk pihak sekolah bertindak supaya markah kokurikulum murid T5 dan T6A sampai ke Bahagian Sekolah KPM iaitu :i) ii) iii) iv) v) Install Aplikasi Import Data Calon SPM/STPM Isi Markah Cetak Laporan dan Eksport Data

2.0

Objektif 2.1 Mengelakkan kerja berulang menaip dan mengisi borangborang di peringkat sekolah Mengurangkan kesilapan dalam memberi maklumat dan mengisi data Menyeragamkan format Borang Markah Kokurikulum di semua sekolah. Memudahkan Jawatankuasa di peringkat Kementerian membuat rujukan, semakan, pertimbangan dan keputusan . Menyimpan rekod dengan lebih kemas dan sistematik.
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 1

2.2

2.3

2.4

2.5

pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Online Pendaftaran SPM Lembaga Peperiksaan. Sila rujuk panduan untuk mendapatkan fail berkenaan. Bahagian Sekolah.1 Aplikasi Markah Kokurikulum ini dibina berasaskan MS Access versi 2002-2003.0 Installasi Aplikasi 4. Untuk mendapatkan maklumat asas Calon SPM. 3. Semua fail-fail yang berkaitan dengan Aplikasi Markah akan dihantar ke folder ini. Untuk maklumat Calon STPM pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Pendaftaran STPM Majlis Peperiksaan Malaysia.2 Klik butang Install dan satu folder baru C:\koku akan dibina . Kementerian Pelajaran Malaysia 2 .1 CD Aplikasi mempunyai butang dan panduan mudah untuk proses installasi.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 3. Sila ikut arahan seperti ringkasan berikut:- 4.0 Keperluan Asas Aplikasi 3.2 4.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 4. Kementerian Pelajaran Malaysia 3 . Bahagian Sekolah.5 Satu ‘Shortcut’ ikon akan dibina di desktop untuk memudahkan pengguna memulakan aplikasi.3 Folder C:\koku yang telah dibina akan mengandungi komponen fail-fail yang berikut:- 4.

satu kaedah mudah telah disediakan dalam menu aplikasi.0 Memulakan Aplikasi 5.2 Satu form Login seperti ini akan dipaparkan. Kementerian Pelajaran Malaysia 4 .4 5.3 Pengguna mesti memasukkan Nama Pengguna dan Kata Laluan yang betul kemudian klik butang “Teruskan”. 5. Sebelum memulakan proses memasukkan data. Sila pilih pada menu Kemudahan “Regional Settings” . Paparan berikut akan kelihatan:- 5.5 Bahagian Sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri atau Kementerian Pelajaran Malaysia.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. Untuk menyemak “Regional Settings”. pengguna mestilah terlebih dahulu menyemak “Regional Settings” komputer masing-masing supaya seragam dengan keperluan server KPM.1 Mulakan aplikasi dengan dwiklik ‘Shortcut’ ikon di desktop 5. Kegagalan menyeragamkan “Regional Settings” akan menyebabkan data sekolah anda tidak dapat diimport ke komputer lain peringkat Daerah.

beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut.7 6. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail-fail dalam folder ini adalah seperti berikut:- 6. Jika tidak. Kementerian Pelajaran Malaysia 5 .APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. Untuk mendapatkan Senarai Calon SPM. Chinese Star dan sebagainya) adalah tidak digalakkan digunakan untuk aplikasi Markah Kokukurikulum ini. Bagi komputer yang environment “Regional Settings” dikawal oleh software tertentu (seperti Arabic Windows. sila letakkan satu fail yang dinamakan “ calonSPM.1 Untuk mendapatkan maklumat asas calon SPM dan calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini. Sila guna komputer lain.htm” di dalam folder C:\koku . Proses menyemak dan membetulkan “Regional Settings” ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi mana-mana komputer yang ingin menggunakan aplikasi ini.2 Bahagian Sekolah.0 Mengimport Data 6. 5. sila klik butang “Betulkan Secara Automatik” .6 Sila pastikan Bahasa/Negara: ialah English (United States) / United States dan semua komponen lain regional settings adalah dipapar OK.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. sila pilih link Laporan Pendaftaran.3 Fail calonSPM.4 Bahagian Sekolah. Panduan ringkas mendapatkan fail calonSPM.my/ . Kementerian Pelajaran Malaysia 6 . Sila dapatkan fail ini dari Setiausaha Peperiksaaan SPM peringkat sekolah masing-masing.htm ini adalah seperti berikut:Melalui laman web Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (SPPT) LPM di alamat http://lpm. selepas masuk ke dalam talian.htm ini mengandungi maklumat calon SPM yang boleh diperolehi dari Aplikasi Onlne Pendaftaran Peperiksaan SPM Lembaga Peperiksaan. 6.gov.

htm Bahagian Sekolah. Dari paparan laporan Senarai Calon Mengikut Pusat ini. sila klik kanan atau dari menu File pilih File Save As .APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. dan “Save” kan fail ini sebagai nama calonSPM.. Kementerian Pelajaran Malaysia 7 .5 Sila pilih Senarai Calon Mengikut Pusat.

txt Sila tukarkan terus nama fail ini sebagai : calonSTPM. Dari Aplikasi MPM: SPSTPM_V3. Kementerian Pelajaran Malaysia 8 .9 6.htm ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .6 Sila tukar nama fail :Sekolah – Senarai Calon Berdaftar Mengikut Pusat.8 Untuk mendapatkan maklumat asas calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini.10 Guna fail calonSTPM.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.htm kepada nama : calonSPM. beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut. txt fail Daftar Calon STPM yang diperolehi contohnya: STPM_SP3011-131107.htm Guna fail calonSPM.txt 6. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- Bahagian Sekolah.0 .7 6. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- 6.txt ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .

6.13 Menu Import JPN/PPD hanya untuk kegunaan peringkat PPD dan JPN untuk mengimport dan menggabung data dari sekolah-sekolah daerah masing-masing. Kementerian Pelajaran Malaysia 9 . 6.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. Bahagian Sekolah. sila guna kemudahan yang terdapat pada “Pulldown Menu” seperti berikut yang terdapat di bahagian atas paparan muka hadapan.12 Pilih menu Import dan pilih submenu Calon SPM atau Calon STPM mana yang berkenaan.11 Untuk mengimport masuk maklumat calon ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum .

Kementerian Pelajaran Malaysia 10 . 6.16 Lengkapkan maklumat sekolah seperti contoh berikut:- Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. Medan Kod Negeri mesti diisi kerana diperlukan dalam laporan analisis.14 Selepas klik menu Import Calon SPM.15 Paparan muka hadapan dan sedikit maklumat asas sekolah yang ada mestilah disemak dan dilengkapkan. 6. makluman proses import selesai dan klik OK.

form Maklumat Asas Sekolah seperti ini akan muncul.18 Selepas dilengkapkan Maklumat Asas Sekolah. klik butang “Teruskan”. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia 11 .17 Sekiranya klik menu Import Calon STPM. Bahagian Sekolah. Proses import data akan dilaksanakan.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.

0 Mengisi Markah 7.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. makluman dipaparkan seperti berikut:.3 Nilai Markah Akhir Kokurikulum setiap murid tidak boleh lebih Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 12 . 7.19 Selepas selesai. Pengguna hanya perlu memasukkan Markah Akhir Kokurikulum bagi setiap calon.1 Klik menu Markah dan pilih SPM atau STPM untuk melihat senarai nama calon dan memasukkan markah kokurikulum.Klik OK.2 Senarai nama calon dipaparkan dan disusun ikut Angka Giliran. 7. 7.

8. Peringkat Daerah atau Negeri.4 Nama.0 Mengeksport Data 9. Angka Giliran dan Nombor Kad Pengenalan adalah berdasarkan kepada pendaftaran peperiksaan. Pihak JPN akan menggabung dan mengeksport data seluruh Bahagian Sekolah.00 markah. Terdapat menu Analisis untuk melihat dan mencetak Analisis Markah Kokurikulum Peringkat Sekolah. 8.1 Data markah Calon SPM dan Calon STPM ini hendaklah dieksport ke disket untuk dihantar ke PPD. PPD akan menggabung data semua sekolah untuk di hantar ke JPN. Klik pilihan untuk Analisis peringkat SPM atau STPM. Kementerian Pelajaran Malaysia 13 . Sebarang pindaan tidak boleh dilakukan. 7. Klik selesai untuk keluar paparan laporan..0 Mencetak Laporan 8. 8.2 Pilih menu cetak untuk mencetak senarai markah SPM atau STPM .1 Senarai markah boleh dilihat dan dicetak dengan memilih menu “Laporan”. Penguna JPN/PPD boleh buat pilihan sama ada mahu mencetak senarai satu sekolah atau semua sekolah dalam rekod.3 9.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM dari 10.

3 Paparan berikut akan muncul 9. Klik OK selepas selesai eksport. Eksport 9. Pastikan pengguna masukkan disket di pemacu disket A.4 Untuk peringkat satu sekolah. 9.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM negeri ke Bahagian Sekolah.5 9. Klik batal jika ingin membatalkan tindakan.6 . dan labelkan disket dengan kemas. anda boleh buat pilihan untuk mengeksport sekolah pilihan atau eksport Bahagian Sekolah. Untuk pengguna aplikasi peringkat PPD/JPN. sila pilih “Eksport Semua Data ke Disket A:\ “ . Kementerian Pelajaran Malaysia 14 9.2 Untuk mengeksport data sila pilih menu Eksport Data. KPM.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM semua. Kementerian Pelajaran Malaysia 15 . 9. Bahagian Sekolah.0 Lain-Lain Kemudahan 10. 9.8 Klik butang “Import data dari disket A:\ ke dalam pangkalan data “ dan diikuti dengan butang “Gabung data yang telah diimport” 10.1 Kemudahan Hapus Rekod dan Regional Settings disediakan.7 Import PPD/JPN ada kemudahan mengimport data dari sekolah-sekolah dan menggabungnya menjadi data PPD/JPN.

10. Jika ingin hapus semua rekod.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 10.0 Keluar Aplikasi 11. Bahagian Sekolah. 10.4 11. menu ini digunakan untuk menghapuskan rekod mana-mana sekolah pilihan. Kementerian Pelajaran Malaysia 16 .1 Untuk keluar aplikasi dan selesai. Sila pastikan semua komponen regional settings adalah OK. sila pilih butang “Hapus Semua Rekod “ Kemudahan ke dua ialah menyemak “Regional Settings”. sila klik menu Keluar dan keluar aplikasi. Proses import/Eksport akan gagal jika regional settings tidak seragam. Untuk data PPD/JPN .3 Pilih Kod Sekolah pilihan jika ingin menghapuskan rekod satu sekolah.2 Sub menu hapus rekod ialah untuk tujuan memadam semua rekod dalam aplikasi. BS/KPM/22112007/mya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful