APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM VERSI 2.

0

1.0

Pengenalan Aplikasi Markah Kokurikulum Versi 2.0 ini berbeza sedikit dari Versi 1.0 yang lalu. Aplikasi kali ini tidak mengambil senarai nama murid dari Sistem Maklumat Murid (SMM) tetapi dari dua sumber lain iaitu:i) ii) Dari Aplikasi Pendaftaran Calon SPM Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Dari Aplikasi Pendaftaran Calon STPM Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Tujuan perubahan di atas adalah untuk mengurangkan kerja pengisian data dan mengelakkan kesilapan pengisian data di peringkat sekolah. Pihak sekolah hanya dikehendaki mengisi markah akhir 10% Kokurikulum sahaja. Maklumat-maklumat lain seperti Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama, Tingkatan, Jantina dan lain-lain tak perlu diisi lagi. Hanya lima langkah mudah untuk pihak sekolah bertindak supaya markah kokurikulum murid T5 dan T6A sampai ke Bahagian Sekolah KPM iaitu :i) ii) iii) iv) v) Install Aplikasi Import Data Calon SPM/STPM Isi Markah Cetak Laporan dan Eksport Data

2.0

Objektif 2.1 Mengelakkan kerja berulang menaip dan mengisi borangborang di peringkat sekolah Mengurangkan kesilapan dalam memberi maklumat dan mengisi data Menyeragamkan format Borang Markah Kokurikulum di semua sekolah. Memudahkan Jawatankuasa di peringkat Kementerian membuat rujukan, semakan, pertimbangan dan keputusan . Menyimpan rekod dengan lebih kemas dan sistematik.
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 1

2.2

2.3

2.4

2.5

Sila ikut arahan seperti ringkasan berikut:- 4. Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 2 . pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Online Pendaftaran SPM Lembaga Peperiksaan. Sila rujuk panduan untuk mendapatkan fail berkenaan.2 Klik butang Install dan satu folder baru C:\koku akan dibina . Untuk maklumat Calon STPM pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Pendaftaran STPM Majlis Peperiksaan Malaysia.0 Installasi Aplikasi 4.1 CD Aplikasi mempunyai butang dan panduan mudah untuk proses installasi.1 Aplikasi Markah Kokurikulum ini dibina berasaskan MS Access versi 2002-2003. Untuk mendapatkan maklumat asas Calon SPM. Semua fail-fail yang berkaitan dengan Aplikasi Markah akan dihantar ke folder ini.2 4. 3.0 Keperluan Asas Aplikasi 3.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 3.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 4.5 Satu ‘Shortcut’ ikon akan dibina di desktop untuk memudahkan pengguna memulakan aplikasi.3 Folder C:\koku yang telah dibina akan mengandungi komponen fail-fail yang berikut:- 4. Kementerian Pelajaran Malaysia 3 . Bahagian Sekolah.

2 Satu form Login seperti ini akan dipaparkan.1 Mulakan aplikasi dengan dwiklik ‘Shortcut’ ikon di desktop 5. Sebelum memulakan proses memasukkan data. Untuk menyemak “Regional Settings”.3 Pengguna mesti memasukkan Nama Pengguna dan Kata Laluan yang betul kemudian klik butang “Teruskan”.4 5. satu kaedah mudah telah disediakan dalam menu aplikasi. Kegagalan menyeragamkan “Regional Settings” akan menyebabkan data sekolah anda tidak dapat diimport ke komputer lain peringkat Daerah. Sila pilih pada menu Kemudahan “Regional Settings” . Kementerian Pelajaran Malaysia 4 . pengguna mestilah terlebih dahulu menyemak “Regional Settings” komputer masing-masing supaya seragam dengan keperluan server KPM.0 Memulakan Aplikasi 5.5 Bahagian Sekolah. Paparan berikut akan kelihatan:- 5. Jabatan Pelajaran Negeri atau Kementerian Pelajaran Malaysia.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. 5.

beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut. Bagi komputer yang environment “Regional Settings” dikawal oleh software tertentu (seperti Arabic Windows.htm” di dalam folder C:\koku . Untuk mendapatkan Senarai Calon SPM. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail-fail dalam folder ini adalah seperti berikut:- 6.1 Untuk mendapatkan maklumat asas calon SPM dan calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia 5 . Jika tidak.0 Mengimport Data 6. Proses menyemak dan membetulkan “Regional Settings” ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi mana-mana komputer yang ingin menggunakan aplikasi ini. sila klik butang “Betulkan Secara Automatik” . Sila guna komputer lain.7 6. sila letakkan satu fail yang dinamakan “ calonSPM.6 Sila pastikan Bahasa/Negara: ialah English (United States) / United States dan semua komponen lain regional settings adalah dipapar OK.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 5. Chinese Star dan sebagainya) adalah tidak digalakkan digunakan untuk aplikasi Markah Kokukurikulum ini.2 Bahagian Sekolah.

htm ini adalah seperti berikut:Melalui laman web Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (SPPT) LPM di alamat http://lpm.3 Fail calonSPM.gov. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia 6 . selepas masuk ke dalam talian. Sila dapatkan fail ini dari Setiausaha Peperiksaaan SPM peringkat sekolah masing-masing.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. sila pilih link Laporan Pendaftaran.4 Bahagian Sekolah.htm ini mengandungi maklumat calon SPM yang boleh diperolehi dari Aplikasi Onlne Pendaftaran Peperiksaan SPM Lembaga Peperiksaan.my/ . Panduan ringkas mendapatkan fail calonSPM.

dan “Save” kan fail ini sebagai nama calonSPM..htm Bahagian Sekolah. sila klik kanan atau dari menu File pilih File Save As .APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. Dari paparan laporan Senarai Calon Mengikut Pusat ini. Kementerian Pelajaran Malaysia 7 .5 Sila pilih Senarai Calon Mengikut Pusat.

txt fail Daftar Calon STPM yang diperolehi contohnya: STPM_SP3011-131107. Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- Bahagian Sekolah.htm Guna fail calonSPM.0 . Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti berikut:- 6.txt Sila tukarkan terus nama fail ini sebagai : calonSTPM.10 Guna fail calonSTPM.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut.8 Untuk mendapatkan maklumat asas calon STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini.txt 6. Dari Aplikasi MPM: SPSTPM_V3.htm ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .txt ini untuk di “paste” kan ke folder c:\koku .htm kepada nama : calonSPM.6 Sila tukar nama fail :Sekolah – Senarai Calon Berdaftar Mengikut Pusat. Kementerian Pelajaran Malaysia 8 .7 6.9 6.

6. sila guna kemudahan yang terdapat pada “Pulldown Menu” seperti berikut yang terdapat di bahagian atas paparan muka hadapan. 6. Bahagian Sekolah.12 Pilih menu Import dan pilih submenu Calon SPM atau Calon STPM mana yang berkenaan. Kementerian Pelajaran Malaysia 9 .13 Menu Import JPN/PPD hanya untuk kegunaan peringkat PPD dan JPN untuk mengimport dan menggabung data dari sekolah-sekolah daerah masing-masing.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.11 Untuk mengimport masuk maklumat calon ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum .

makluman proses import selesai dan klik OK.16 Lengkapkan maklumat sekolah seperti contoh berikut:- Bahagian Sekolah. 6. Medan Kod Negeri mesti diisi kerana diperlukan dalam laporan analisis. 6.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6.14 Selepas klik menu Import Calon SPM. Kementerian Pelajaran Malaysia 10 .15 Paparan muka hadapan dan sedikit maklumat asas sekolah yang ada mestilah disemak dan dilengkapkan.

form Maklumat Asas Sekolah seperti ini akan muncul. Proses import data akan dilaksanakan.18 Selepas dilengkapkan Maklumat Asas Sekolah. klik butang “Teruskan”.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia 11 . Bahagian Sekolah.17 Sekiranya klik menu Import Calon STPM.

7.1 Klik menu Markah dan pilih SPM atau STPM untuk melihat senarai nama calon dan memasukkan markah kokurikulum.Klik OK.19 Selepas selesai. makluman dipaparkan seperti berikut:. Kementerian Pelajaran Malaysia 12 .0 Mengisi Markah 7. 7.2 Senarai nama calon dipaparkan dan disusun ikut Angka Giliran. 7.3 Nilai Markah Akhir Kokurikulum setiap murid tidak boleh lebih Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 6. Pengguna hanya perlu memasukkan Markah Akhir Kokurikulum bagi setiap calon.

Penguna JPN/PPD boleh buat pilihan sama ada mahu mencetak senarai satu sekolah atau semua sekolah dalam rekod.0 Mencetak Laporan 8.0 Mengeksport Data 9.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM dari 10.1 Data markah Calon SPM dan Calon STPM ini hendaklah dieksport ke disket untuk dihantar ke PPD. Peringkat Daerah atau Negeri. PPD akan menggabung data semua sekolah untuk di hantar ke JPN. Klik selesai untuk keluar paparan laporan. 7.2 Pilih menu cetak untuk mencetak senarai markah SPM atau STPM .4 Nama. Terdapat menu Analisis untuk melihat dan mencetak Analisis Markah Kokurikulum Peringkat Sekolah.00 markah.1 Senarai markah boleh dilihat dan dicetak dengan memilih menu “Laporan”.. 8. Klik pilihan untuk Analisis peringkat SPM atau STPM. 8.3 9. Sebarang pindaan tidak boleh dilakukan. 8. Angka Giliran dan Nombor Kad Pengenalan adalah berdasarkan kepada pendaftaran peperiksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia 13 . Pihak JPN akan menggabung dan mengeksport data seluruh Bahagian Sekolah.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM negeri ke Bahagian Sekolah. Untuk pengguna aplikasi peringkat PPD/JPN. KPM. Eksport 9. Klik OK selepas selesai eksport.5 9. sila pilih “Eksport Semua Data ke Disket A:\ “ . anda boleh buat pilihan untuk mengeksport sekolah pilihan atau eksport Bahagian Sekolah.3 Paparan berikut akan muncul 9. Kementerian Pelajaran Malaysia 14 9.6 . dan labelkan disket dengan kemas. Pastikan pengguna masukkan disket di pemacu disket A.2 Untuk mengeksport data sila pilih menu Eksport Data. 9. Klik batal jika ingin membatalkan tindakan.4 Untuk peringkat satu sekolah.

APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM semua.1 Kemudahan Hapus Rekod dan Regional Settings disediakan. 9. Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia 15 .7 Import PPD/JPN ada kemudahan mengimport data dari sekolah-sekolah dan menggabungnya menjadi data PPD/JPN.8 Klik butang “Import data dari disket A:\ ke dalam pangkalan data “ dan diikuti dengan butang “Gabung data yang telah diimport” 10. 9.0 Lain-Lain Kemudahan 10.

Proses import/Eksport akan gagal jika regional settings tidak seragam. Sila pastikan semua komponen regional settings adalah OK. Untuk data PPD/JPN . 10.2 Sub menu hapus rekod ialah untuk tujuan memadam semua rekod dalam aplikasi.3 Pilih Kod Sekolah pilihan jika ingin menghapuskan rekod satu sekolah.0 Keluar Aplikasi 11. sila pilih butang “Hapus Semua Rekod “ Kemudahan ke dua ialah menyemak “Regional Settings”. Bahagian Sekolah.APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM 10. 10. sila klik menu Keluar dan keluar aplikasi.4 11. BS/KPM/22112007/mya. Jika ingin hapus semua rekod. Kementerian Pelajaran Malaysia 16 . menu ini digunakan untuk menghapuskan rekod mana-mana sekolah pilihan.1 Untuk keluar aplikasi dan selesai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful