Bahagian C

Penanda Wacana Antaranya, Seterusnya, Di samping itu, Akhir sekali, Kata Bantu Nilai / pengajaran Kata sendi / Kata hubung dengan seperti dengan dengan Kata kerja

kita hendaklah kita perlulah kita haruslah kita wajarlah

CONTOH AYAT ULASAN

Berdasarkan petikan di atas, terdapat beberapa ( nilai murni / amalan baik / pengajaran ). Antaranya, kita hendaklah Rujuk teks ( dia buat apa ) perlulah samping itu, buat apa ) dengan N2 seperti kita haruslah supaya Rujuk teks ( dia buat apa ) N3 dengan N1 dengan . Seterusnya, kita . Di

Rujuk teks ( dia N4 .

. Akhir sekali, kita wajarlah Rujuk teks ( dia buat apa ) agar

_______________________________________________________________________________________ ____

Bahagian C
Penanda Wacana Antaranya, Seterusnya, Di samping itu, Akhir sekali, Kata Bantu Nilai / pengajaran Kata sendi / Kata hubung dengan seperti dengan dengan Kata kerja

kita hendaklah kita perlulah kita haruslah kita wajarlah

CONTOH AYAT ULASAN

Antaranya. kita hendaklah Rujuk teks ( dia buat apa ) perlulah samping itu. terdapat beberapa ( nilai murni / amalan baik / pengajaran ). Seterusnya. buat apa ) dengan N2 seperti kita haruslah supaya Rujuk teks ( dia buat apa ) N3 dengan N1 dengan . Akhir sekali. . kita wajarlah Rujuk teks ( dia buat apa ) agar . Di Rujuk teks ( dia N4 . kita .Berdasarkan petikan di atas.