P. 1
Borang Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Lamp a Lama

Borang Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Lamp a Lama

|Views: 107|Likes:
Published by See Koon Suan

More info:

Published by: See Koon Suan on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

LAMPIRAN ‘A’

MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR, LAWATAN RASMI
DAN LAWATAN PERSENDIRIAN KELUAR NEGERI
(BORANG MENGIKUT KEPERLUAN SURAT PEKELILING AM
BIL.1 TAHUN 1984)
1 Nama Persidangan/Seminar/LawatanRasmi : ....................................................................
(sertakan surat jemputan / tawaran)
..............................................................................................................................................
2 Tujuan : ...............................................................................................................................

3 Tempat hendak diadakan : ..................................................................................................
4 Tempoh : Dari ..................................................... hingga ...................................................
5 i i!angan Peserta ......................................................................
ii Nama "etua Rom#ongan / "umpu!an .......................................................................
($ika #i!angann%a !e#ih daripada satu)
iii "eterangan Peserta :
Nama Nama $awatan dan &red &aji
.......................................................... .........................................................
.......................................................... .........................................................
.......................................................... .........................................................
.......................................................... .........................................................
.......................................................... .........................................................
i' Se#utkan sama ada pegawai(pegawai "edutaan ....................................................
)a!a%sia di negeri tempat persidangan/seminar ....................................................
!awatan rasmi itu diadakan akan men%ertai ....................................................
persidangan itu. Sekiran%a men%ertai* n%atakan ....................................................
mengapa kehadiran pegawai(pegawai daripada ....................................................
negeri itu diper!ukan :
+ "erapan menghadiri Persidangan/Seminar/
Lawatan Rasmi da!am setahun ...................................................
, Per#e!anjaan di#ia%ai o!eh : ...................................................
2
-. $ika per#e!anjaan di#ia%ai o!eh "erajaan* ke!u!usan Tam#ang : R) ................
per#endaharaan hendak!ah diper!oehi ter!e#ih Sara .idup : R) ................
dahu!u dan sa!inan ke!u!usan dikem#arkan Penginapan : R) ................
#ersama permohonan ini. Si!a n%ataka Lain(!ain : R) ................
#utir(#utir per#e!anjaan
/. 0aedah (12mmediate3) kepada Negara kepada Negara : .............................................
45 "e!u!usan "ementerian Da!am Negeri
dan "ementerian Luar ($ika Persidangan/ .............................................
Seminar/Lawatan Rasmi itu diadakan di negara .............................................
"omunis* Sosia!is dan Negara terhad) .............................................
44 erapa ka!i pegawai terse#ut me!i#atkan perkara 5 (iii) te!ah menghadiri Persidangan/
Seminar/Lawatan Rasmi di Luar Negeri :
(i) Tahun semasa ( ) 6666666. ka!i
a. Tujuan : 666666666666666666666666666
Tempat : 666666666666666666666666666
Tempoh: 666666666666666666666666666
#. Tujuan : 666666666666666666666666666
Tempat : 666666666666666666666666666
Tempoh : 666666666666666666666666666
7 $ika !e#ih 8 ka!i dan pegawai %ang ter!i#at !e#ih daripada seorang* si!a gunakan
!ampiran tam#ahan
(ii) Tahun !epas ( ) 66666666.. ka!i
a. Tujuan : 666666666666666666666666666
Tempat : 666666666666666666666666666
Tempoh: 666666666666666666666666666
#. Tujuan : 666666666666666666666666666
Tempat : 666666666666666666666666666
Tempoh: 666666666666666666666666666
7 $ika !e#ih 8 ka!i dan pegawai %ang ter!i#at !e#ih daripada seorang* si!a gunakan
!ampiran tam#ahan

3
....................................... ...................................
Tandatangan Pemohon Tarikh

48 (DIISI OLEH PEGAWAI PELAJARAN DAERAH / PENGETUA / GURU BESAR)
Pengarah Pe!ajaran Pahang
9!asan : ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................ .................................
Tandatangan dan :op Rasmi Tarikh
PPD / Pengetua / &uru esar
4; (DIISI OLEH PENGARAH PELAJARAN)
"eputusan Pengarah Pe!ajaran ....................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................. ...............................
Pengarah Pe!ajaran Pahang Tarikh

...................... Sosialis dan Negara terhad) .. Tujuan : Tempat : Tempoh : c ) ………………….... ............................ Sara Hidup : RM ........................ kali ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… (ii) Tahun lepas ( a. 10 Faedah (“Immediate”) kepada Negara kepada Negara : ...... Sila nyataka butir-butir perbelanjaan Tambang : RM ................. Jika perbelanjaan dibiayai oleh Kerajaan................. 11 Berapa kali pegawai tersebut melibatkan perkara 5 (iii) telah menghadiri Persidangan/ Seminar/Lawatan Rasmi di Luar Negeri : (i) Tahun semasa ( a.. kali ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Jika lebih 2 kali dan pegawai yang terlibat lebih daripada seorang.... ....................... Tujuan : Tempat : Tempoh: b... Tujuan : Tempat : Tempoh: b............. 9........................2 8.. sila gunakan lampiran tambahan .......................... Kelulusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar (Jika Persidangan/ Seminar/Lawatan Rasmi itu diadakan di negara Komunis............ sila gunakan lampiran tambahan ) ……………………...... Tujuan : Tempat : Tempoh: c Jika lebih 2 kali dan pegawai yang terlibat lebih daripada seorang... Lain-lain : RM .............. Penginapan : RM .. kelulusan perbendaharaan hendaklah diperloehi terlebih dahulu dan salinan kelulusan dikembarkan bersama permohonan ini....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->