NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3

TINGKATAN TIGA
MEMOHON KEAMPUNAN & RAHMAT ALLAH
( SURAH AL-A'RAF : 23 )
Maksud Zalim terhadap diri sendiri :
- Ialah : Melakukan suatu perkara yang melanggar
hukum syarak & Mendedahkan diri kepada kemurkaan
dan azab Allah.- Contohnya : Meninggalkan solat fardu,
Tidak berpuasa Ramadan, Mencuri , minum arak dll
JENIS-JENIS
ZALIM
CONTOH KEZALIMAN
Zalim Kepada
Allah
1. Melakukan perbuatan
syirik/Menyukutukan Allah
2. Engkar dan mempersendakan
hukum-hukum Allah/Tidak
melaksanakan hukum Allah
3. Engkar dan mempersendakan
hari akhirat dan perkara-perkara
ghaib.
4. Kufur kepada Allah.
Zalim Kepada
Diri Sendiri
1. Tidak melaksanakan perintah
Allah seperti solat fardhu
2. Makan dan minum benda-benda
yang diharamkan oleh Allah
3. Melakukan maksiat/melakukan
perbuatan sia-sia
4. Menyuburkan sifat-sifat yang
tercela syarak
5. Melakukan perbuatan yang
merosakkan kesihatan dan akal/
membahayakan diri sendiri/
salahguna dadah
Zalim Kepada
Manusia
1. Tidak amanah melaksanakan
tanggungjawab
2. Tidak adil menjalankan tugas
3. Menabur fitnah
4. Pemimpin yang tidak
melaksanakan syariat Islam
5. Suami yang tidak melaksanakan
tanggungjawabnya kepada
keluarga
6. Menjadi saksi palsu.
7. Merampas harta orang dan
mencuri
8. Membunuh tanpa sebab yang
diharuskan
Zalim Kepada
Makhluk
Allah/Alam
Sekitar
1. Menyakiti binatang
2. Mengurung binatang tanpa
diberi makan dan minum
3. Mencemarkan sungai
4. Merosakkan harta benda awam
5. Mencemarkan sungai
6. Membuang sampah merata-rata
7. Merosakkan ekosistem
AKIBAT MELAKUKAN KEZALIMAN
1. Kepada Diri Sendiri/Individu
+ Jiwa tidak tenang
+ Tidak memperolehi rahmat Allah
+ Dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti
+ Melemahkan iman seseorang
+ Dibenci oleh masyarakat
2. Kepada Masyarakat
+ Negara tidak aman/kucar kacir
+ Dilanda kemiskinan
+ Maksiat dan kejahatan berleluasa
+ Rakyat tertindas
+ Negara mundur
+ Berlaku penyalahgunaan kuasa
+ Melahirkan masyarakat yang tidak
bertanggungjawab
3. Kepada Makhluk-makhluk Lain
+ Berlaku tanah runtuh dan banjir kilat
+ Hidupan hutan terancam dan pupus
+ Mengancam keselamatan dan memudaratkan
kesihatan manusia
+ Mengancam kehidupan air
CARA MENCEGAH KEZALIMAN
+ Menanamkan sikap bertanggungjawab
+ Sentiasa menjalinkan hubungan baik sesama makhluk
+ Menyedarkan masyarakat tentang keburukan sikap
zalim
CARA MENGHINDARI PERBUATAN ZALIM KEPADA
MAKHLUK ALLAH
+ Menyayangi semua makhluk Allah
+ Patuh kepada ajaran Allah
SEBAB ALLAH MELARANG MANUSIA MELAKUKAN
KEZALIMAN TERHADAP MAKHLUK ALLAH
+ Akan berlaku penganiayaan
+ Makhluk tidak dapat hidup dengan sempurna
+ Bertentangan dengan ajaran Islam.
PERBEZAAN DI ANTARA CIRI-CIRI KEADILAN
DENGAN KEZALIMAN
CIRI-CIRI KEADILAN CIRI-CIRI KEZALIMAN
1. Menepati ajaran
Islam/melakukan
sesuatu yang disuruh
oleh agama
2. Menjaga
kepentingan diri dan
orang lain
3. Tidak pilih kasih
dalam segala hal/beri
layanan kepada semua
pihak
4. Sentiasa
melaksanakan perintah
Allah
5. Merujuk kepada Al-
Quran dan Hadis atau
ulama’ sekiranya
meragui sesuatu
perkara.
6. Melakukan sesuatu
perkara untuk kebaikan
bersama.
1. Bertentangan dengan
ajaran Islam
2. Menjaga kepentingan diri
sendiri sahaja
3. Pilih kasih dalam sesuatu
perkara
4. Tidak melaksanakan
perintah Allah
5. Menggunakan fikiran dan
perasaan dalam tindakan
tanpa merujuk kepada
AlQuran dan Hadis atau
ulama’.
6. Melakukan perkara yang
boleh memudharatkan diri
sendiri dan orang lain
FAKTOR YANG MENDORONG SESETENGAH PIHAK
MELAKUKAN KEZALIMAN
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
37
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
+ Merasakan dirinya lebih berkuasa
+ Diserapi perasaan angkuh dan sombong
+ Kerana sifat pentingkan diri sendiri
MAKSUD KEAMPUNAN ALLAH
Penghapusan dosa oleh Allah kepada hamba yang berdosa
dan memohon taubat kepadaNya.
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENDAPAT
KEAMPUNAN ALLAH
+ Mengaku kesalahan
+ Menyesal atas kesalahan yang dilakukan
+ Menemplak diri
+ Tidak berputus asa
+ Bertaubat
USAHA-USAHA UNTUK MENDAPAT KEAMPUNAN
DAN RAHMAT ALLAH
+ Beristighfar dan memohon keampunan Allah dengan
penuh penyesalan serta berazam tidak akan
mengulanginya lagi.
+ Taat kepada perintah Allah
+ Menjalinkan hubungan baik sesama manusia/Allah
+ Mengasihi binatang
+ Melaksanakan amar makruf nahi mungkar
+ Tidak putus asa dengan rahmat Allah.
+ Bersyukur
+ Sentiasa berdoa
PENGERTIAN RAHMAT
+ Kasihan belas yang dilimpahkan oleh Allah s.w.t.
kepada orang yang dikehendakiNya.
CARA MENDAPAT RAHMAT ALLAH
+ Berlaku adil terhadap orang lain
+ Bertaubat dengan ikhlas hati dan
berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan
+ Melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan
sempurna
+ Membelanjakan harta di jalan Allah
ketika senang atau susah
+ Berkasih sayang bersama anggota
keluarga dan masyarakat
PENGERTIAN TAUBAT
+ Kembali kepada Allah dengan
memohon ampun dengan ikhlas dan menyesal atas
segala kesalahan dan berazam tidak akan
mengulanginya lagi.
SYARAT TAUBAT
+ Memohon ampun kepada
Allah/istighfar
+ Menyesali – berhenti daripada
melakukannya
+ Tidak mengukangi kesalahan tersebut
+ Meminta maaf
TAUBAT YANG DITERIMA OLEH ALLAH
+ Taubat nasuha
SEBAB PERLU SEGERA MEMOHON
KEAMPUNAN/TAUBAT KEPADA ALLAH
+ Supaya berkekalan dalam dosa
tersebut/tidak bergelumang dengan dosa
+ Supaya tidak terlibat dengan dosa-dosa
yang lain pula/tidak menambah dosa
+ Ajal tidak diketahui masanya
+ Jiwa menjadi tenang
+ Supaya mendapat keredhaan Allah/tidak
dimurkai Allah/tidak masuk neraka
+ Untuk mendapat keampunan Allah.
Maksud Keampunan Allah ialah :
- Penghapusan dosa oleh Allah kepada hamba yang
berdosa, yang memohon taubat kepadaNya
Cara Mendapatkan Keampunan Allah :
• Mengaku kesalahan
• Menyesali kesalahan yg dilakuakn
• Menempelak diri sendiri di atas dosa / kesalahan
yang dilakukan
• Bertaubat
• Tidak putus asa drpd rahmat Allah
Maksud Rahmat Allah ialah :
- Kasihan belas yang diberikan oleh Allah kepada
orang yang dikehendakiNya
Cara Mendapat Rahmat Allah :
• Bertaubat dgn ikhlas & berazam tidak akan
mengulangi dosa
• Melaksanakan ibadat dengan ikhlas & sempurna
• Berlaku adil terhadap orang lain
• Membelanjakan harta pada jalan Allah ketika senang
& susah
I Berkasih sayang sesama keluarga & anggota
masyarakat
PENGAJARAN AYAT
1. Mengakui kesalahan & menyesali dosa yang
dilakukan adalah sifat terpuji
2. Orang yang beriman hendaklah berwaspada dengan
godaa syaitan
3. Kita hendaklah segera bertaubat jika melakukan
kesalahan atau dosa supaya mendapat keampunan Allah
MEYAKINI HARI KEBANGKITAN
( SURAH AL-A'RAF : 57 – 58 )
BUKTI KEKUASAAN ALLAH BERDASARKAN AYAT
1. Allah Maha Berkuasa mencipta Angin /
udara - yg mengandungi beberapa jenis gas yang
diperlukan oleh semua hidupan untuk hidup seperti :
Oksigen , Nitrogen , Karbon Dioksida dll.
2. Allah berkuasa menjadikan awan -utk
menggerakkan hujan bagi membekalkan air kpd semua
hidupan di bumi
3. Allah berkuasa menjadikan hujan -utk
menyuburkan tanah yg kering kontang/ gersang
Bagaimana Allah menyuburkan tanah yang Kering Kontang /
Gersang ?
[ Perumpamaan Kebangkitan Semula Manusia Selepas Mati
dgn Tumbuhnya Biji Benih Selepas Hujan ] .
• Tanah yang asalnya kering kontang & hangus
terbakar, apabila dibasahi air hujan ia menjadi subur
sehingga menumbuhkan biji-biji benih , tumbuh-
tumbuhan & buah buahan yg boleh dimakan.
• Perumpamaan ini menunjukkan bahawa Allah amat
berkuasa menghidupkan semula manusia walaupun
mereka telah mati.
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
38
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
• Allah telah mencipta manusia & hidupan lain dari
tiada kepada ada, sudah tentu amat mudah bagi Allah
untuk menghidupkan semula manusia selepas mati
Cara
Bersyukur
Dgn Hati
• Reda & Qanaah dgn
segala pemberian Allah
• Bertambah cinta
kpd Allah apabila
menerima nikmat
Dgn
Lisan
• Membanyakkan
zikir spt mengucapkan
"Alhamdulillah"
• Menyampaikan
dakwah & Memberi
nasihat secara hikmah
Dgn
Amalan
• Memelihara ibadat
wajib & Meningkatkan
ibadat sunat
• Memanafaatkan
nikmat kearah kebaikan
diri, masy & Negara
PENGAJARAN AYAT
1. Meyakini Allah berkuasa mematikan &
menghidupkan manusia
2. Kejadian awan yg membawa awan, hujan yg
menyuburkan tanah yg kering dan menghasilkan
tumbuhan adalah bukti kekuasaan Allah
3. Bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah &
menggunakannya utk faedah kehidupan manusia
HADIS
IHSAN TERHADAP BINATANG
Maksud Ihsan Terhadap Binatang
Ialah : Membuat kebaikan kpd binatang .
Spt : bertimbang rasa & tidak menganiayainya
ketika menyembelih
Kepentingan Ihsan terhadap Binatang
• Mendapat ganjaran &
rahmat Allah
• Menunjukkan rasa
hormat & simpati terhadap binatang
• Melahirkan masyarakat
yg penyayang & penyantun
• Memelihara habitat
binatang drpd kerosakan & kemusnahan
• Membentuk individu
muslim yg cintakan kebaikan & benci kpd keburukan
PERLAKUAN IHSAN KETIKA MENYEMBELIH &
MEMBUNUH
MENYEMBELIH
• Memberi minum kpd binatang sembelihan sebelum
disembelih
• Membaringkan di tempat yang rata
• Menggunakan pisau yang tajam
• Melakukan sembelihan secara cepat dgn sebaik-
baiknya
• Tidak mengheretnya dgn kasar @ menyeksa
badannya ke tempat sembelihan
• Elak menyembelih haiwan di hadapan haiwan yang
lain
• Tidak memyembelih binatang yg sedang bunting @
sedang menyusukan anak
• Tidak tergesa-gesa melapah binatang sembelihan
sebelum benar-benar mati
MEMBUNUH
+ Tidak membunuh dgn cara yg kejam spt membakar
+ Tidak menyeksa sebelum dibunuh
+ Memastikan alat yg digunakan sesuai utk membunuh
+ Menggunakan alat & cara yg mempercepatkan mati
BINATANG YANG HARUS DIBUNUH:
1. Buas &Ganas : spt Singa, Harimau
2. Berbahaya. Beracun &Berbisa spt: Lipan
3. Burung yg menyambar mangsa dgn kuku spt :
Helang
4. Binatang Perosak, Kotor & boleh Memudaratkan
spt : Lalat, tikus,biawak
Bentuk Penganiayaan Terhadap Binatang
+ Memelihara binatang dalam sangkar
+ Menyabung @ melaga binatang
+ Merendam dlm air hingga lemas
+ Memusnahkan habitat binatang
+ Mengurung binatang tanpa memberi makan
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
PERBANDINGAN ORANG BERSYUKUR &
TIDAK BERSYUKUR
• Orang yang bersyukur -
Ibarat tanah yang subur
• Orang yang tidak bersyukur -
Ibarat tanah yang gersang
Orang yang
bersyukur
Orang yang tidak
bersyukur
• Rajin & ikhlas
melakukan ibadat
• Berusaha
meningkat &
memajukan
diri,masyarakat &
Negara
• Bersabar
menghadapi
musibah
• Reda
walaupun
menerima nikmat
yang sedikit
• Malas & berpura-
pura beribadat
• Kurang berusaha
kearah kemajuan diri,
masyarakat & Negara
• Tidak sabar &
mengeluh apabila
ditimpa musibah
• Tamak walaupun
menerima banyak
nikmat
39
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
+ Memukul & Menyiksa binatang
+ Melontar @ menghumban binatang
+ Menjadikan sasaran utk latihan memanah
Implikasi Penganiayaan Terhadap Binatang
¬ Mendapat dosa & azab di akhirat
¬ Hati menjadi keras & sukar menerima
teguran
¬ Bersikap bengis, kasar & tidak bertolak ansur
¬ Dibenci & tidak dihormati oleh anggota
masyarakat
PENGAJARAN DARI HADIS
1. Ihsan ialah sifat terpuji yg wajib dimiliki oleh setiap
muslim
2. Kita hendaklah bersikap ihsan terhadap binatang &
menghindarkan melakukan perganiayaan
AQIDAH
ISMATURRASUL
Maksud 'Ismatur Rasul
Ialah : Para rasul terpelihara daripada melakukan sebarang
maksiat , dosa & perkara yg mencemarkan kemuliaan,
ketaatan & kemampuan mereka dalam menyampaikan wahyu
Allah
Hikmah Rasul Bersifat Maksum
¬ Menjamin kewibawaannya
para nabi & rasul
¬ Menjadi contoh teladan
manusia dlm semua aspek kehidupan
¬ Meyakinkan manusia
tentang kebenaran risalah yg dibawa
¬ Memelihara kemuliaan &
keaslian wahyu drpd perubahan & penyelewengan
¬ Menolak hujjah orang yg
mengingkati ajaran rasul
Sebab rasul dilantik drpd kalangan manusia
- Memudahkan manusia menerima ajaran rasul
- Dapat menunjukkan contoh dlm melaksanakan
suruhan Allah & meninggalkan laranganNya
- Manusia lebih mengetahui keperluan & kehendak
manusia
- Sebagai ujian Allah kpd manusia sama ada
membenarkan para rasul atau mendustakan
mereka
MUKJIZAT
• Mukjizat bermaksud : Perkara luar biasa yg
dikurniakan Allah kpd para nabi & rasul.
• Tujuannya Allah kurniakan mukjizat : -
- Menunjukkan kekuasaan Allah
- Membenarkan kenabian & kerasulan nabi
- Membuktikan kebenaran risalah yang dibawa
- Melemahkan musuh-musuh Allah
JENIS-JENIS MUKJIZAT
Mukjizat Maknawi
Ialah : Mujizat yg akan diketahui keluarbiasaannya
dengan menggunakan kekuatan akal fikiran.
Contohnya : Al-Quran – hanya boleh dirasai kehebatannya
stlh dipelajari & dikaji dgn mendalam
Mukjizat Hissi
Ialah : Mukjizat yg dapat dilihat &dirasa dgn
pancaindera.
Contohnya : Memperbanyakkan makanan yg sedikit (Nabi
Muhammad), Tongkat menjadi ular ( Nabi Musa),Tidak
hangus dibakar ( Nabi Ibrahim)
PERKARA LUAR BIASA DI KALANGAN MANUSIA
NAMA PENERIMA CONTOH
MUKJIZAT Perkara luar biasa
yg dikurniakan
Allah kpd para nabi
& rasul
Al-Quran-kpd
N.Muhammad
KARAMAH
Perkara luar biasa
yg dikurniakan
Allah kpd :
hamba Allah yang
soleh
Karamah yg berlaku
kpd "Ashabul Kahfi"
IRHAS
Perkara luar biasa
yg dikurniakan
Allah kpd:
seseorang yg bakal
dilantik menjadi
rasul utk menarik
perhatian org ramai
kpd mereka
Nabi Isa boleh
bercakap ketika bayi .
MAUNAH
Perkara luar biasa
yg dikuriakan Allah
kpd :
Orang biasa yg
beriman sebagai
pertolongan Allah
kepada mereka.
Seseorang yang
terselamat dari bahaya
maut
ISTIDRAJ
Perkara luar biasa
yg berlaku kpd:
manusia yg
mengingkari Allah
spt org fasik & kafir
Mereka dikurniakan
nikmat yg berlimpah-
ruah & Ditangguhkan
pembalasan oleh
Allah menyebabkan
mereka lupa daratan,
sombong &
menyangka berada
dipihak yg benar
SIHIR
Perkara luar biasa
yg berlaku kpd:
Sesiapa sahaja yg
mempelajarinya
kerana dorongan
hawa nafsu utk
melakukan
kejahatan
• Sihir
berlaku dgn
bantuan jin &
syaitan.
• Pukau ,
• Santau yg
diamalkan oleh
sesetengah dukun
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
40
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
• Ia boleh
ditandingi &
dikalahkan oleh
orang yang
mengetahui
cara-caranya.
Antara mukjizat para rasul:
¬ Unta N.abi Soleh Keluar drpd batu
¬ Nabi sulaiman boleh memerintah angina
¬ Nabi Yunus terselamat drpd perut ikan Nun
¬ Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit sopak &
buta
¬ Nabi Muhammmad naik ke langit dlm peristiwa Isra'
Mikraj
SIFAT-SIFAT RASUL
SIFAT WAJIB
• Siddiq (benar)
• Amanah (jujur)
• Tabligh (menyampaikan)
• Fatanah (bijaksana)
SIFAT MUSTAHIL
• Kizbun (dusta)
• Khianat (pecah amanah)
• Kitman (menyembunyikan)
• Baladah ( bodoh)
SIFAT HARUS
• Basyariah ( Sifat yang ada pada manusia biasa)
Sifat-Sifat Wajib Huraian Kepentingan
mencontohi sifat
wajib para rasul
1. SIDDIQ
(benar)
Para rasul
mempunyai sifat
benar dalam
segala perkataan
&perbuatan
kerana mereka
sudiri diutus utk
menyampaikan
kebenaran.
• Akan
disukai &
dipercayai oleh
orang
2. AMANAH
(jujur)
Semua rasul
bersifat jujur &
bertanggungjawab
dlm menjalankan
tugas dakwah agar
manusia
memperhambakan
diri kpd Allah.
Firman Allah dlm
Surah As-Syuara'
ayat 143
• Kita akan
menjadi
seorang yg
jujur dlm
setiap tindakan
• Dpt
melaksanakan
tanggungjawab
dgn berkesan
3. TABLIGH
menyampaikan
Para rasul
bertugas
menyampaikan
segala perintah
Allah & risalah
Islam kpd semua
• Nasihat
menasihati ke
arah kebaikan
• Saling
bekerjasama
lapisan
masyarakat.
Mereka tetap
melaksanakan
tugas ini walupun
terpaksa
berhadapan dgn
tentangan yang
hebat drpd musuh.
dlm
melakukan
suatu
pekerjaan
• Kemungk
aran dpt
dicegah dgn
berkesan
4. FATONAH
(bijaksana)
Sifat bijaksana yg
dimiliki oleh rasul
membolehkan
mereka menyusun
strategi dakwah
dgn berkesan &
dpt mematahkan
hujjah org
musyrikin
Firman Allah dlm
Surah An-Nahl
ayat 125 :
• Rajin
berusaha
• Berfikir
secara kreatif
& kritis
SIFAT MUSTAHIL BAGI RASUL
KIZBUN
( Dusta)
Para rasul tidak berdusta. Semua perkara yang mereka
sampaikan adalah benar.Sekiranya para rasul berdusta ,
nescaya Allah tidak melantik mereka menjadi rasul &
umat Islam tidak akan mengetahui kebenaran Islam
KHIANAT
(Pecah Amanah)
Para rasul tidak khianat terhadap amanah &tanggungjawab yg
diberikan Allah kpd mrk. Dgn demikian Islam dpt
berkembang pesat ke seluruh dunia. Sekiranya mereka pecah
amanah sudah tentu Allah tidak menyuruh hamba-hambanya
mempercayai mereka
KITMAN
Menyembunyikan
Para rasul tidak menyembunyikan perkara yang di perintahkan
oleh Allah. Semuanya disampaikan dgn penuh ikhlas . Dgn itu
manusia mengetahui semua semua isi kandungan Al-Quran &
syariat Islam
BALADAH
( Bodoh)
Para rasul tidak bodoh. Sekiranya mereka bodoh sudah tentu
mereka tidak dapat melaksanakan amanah yg berat dengan
cemerlang
SIFAT HARUS BAGI RASUL
Para rasul adalah manusia biasa. Harus bagi mereka
mempunyai sifat-sifat yg dimiliki oleh manusia seperti makan,
minum, tidur, berjalan, beristeri, penat, menanggung
kesusahan , sakit dan lain-lain sifat manusia biasa yang tidak
menjejaskan martabat nubuwwah ( kenabian)
KESAN BERIMAN KEPADA RASUL
Sebab & Kepentingan Mencontohi Para Rasul
¤ Para Rasul adalah
manusia pilihan Allah
¤ Mereka
membawa perkara-perkara yg hak (kebenaran)
¤ Mereka menjadi
model & contoh terbaik
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
41
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
¤ Mereka menjelaskan yang hak & batil
¤ Bukti keyakinan kita kepada Allah
¤ Dapat melaksanakan syariat Allah
Kesan Beriman Kepada Rasul
Kepada individu:
¬ Mendapat hidayah Allah
¬ Meningkatkan ketaatan & ketaqwaan kepada Alah
¬ Mengetahui perkara ghaib
¬ Sentiasa mencintai rasul & ajarannya
¬ Berakhlak mulia yg boleh dicontohi oleh orang lain
¬ Dapat kebahagiaan dunia & akhirat
Kepada Keluarga:
¬ Dapat membina keluarga bahagia & rumahtangga yg
harmoni
¬ Melahirkan keluarga yg menitikberatkan pendidikan
fardu ain & kifayah spt: menekankan pendidikan Al-
Quran
¬ Melahirkan anggota keluarga yg kuat beribadat
spt : mengamalkan solat berjamaah
¬ Melahirkan keluarga yang penuh kasih sayang &
saling menghormati
KESAN BERIMAN KPD RASUL
Kepada Masyarakat:
¬ Melahirkan masyarakat yg patuh & taat kpd Allah,
Rasul & pemimpin
¬ Wujud perpaduan & persaudaraan Islam serta
masyarakat yang saling hormat menghormati
¬ Terbentuk masyarakat yang saling bekerjasama &
tolong menolong pada perkara kebaikan & kebajikan
▪ Gejala sosial dapat dibenteras dgn usaha padu seluruh
masyarakat
Kepada Negara:
¬ Negara aman & harmoni dibawah pimpinan
pemimpin yg cekap, bersih , amanah & bertanggungjawab
¬ Membena sistem ekonomi Negara yg bebas dari
sumber-sumber haram spt : riba' & judi
¬ Membena kesabilan politik yg membawa kpd
kemajuan & pembangunan Negara
¬ Membina tamadun Islam berasaskan wahyu
AKIBAT MENOLAK SUNNAH RASUL
Kepada Individu
- Hidup dalam kesesatan
- Jauh daripada hidayah & rahmat Allah
- Dapat balasan siksa neraka
Kepada Keluarga & masyarakat Hidup
- keluarga & masyarakat porak peranda
- Berlaku perpecahan & perbalahan
- Kemungkaran berleluasa
Kepada Negara
- Negara huru hara kerana perebutan kuasa
- Tidak membangun
- Perkembangan ilmu terbantut
TUGAS-TUGAS RASUL
• Menyampaikan Wahyu
• Membimbing manusia
mengenal Allah & membersihkan hati daripada perkara
syirik
• Mengajar manusia cara
beribadat & menjalin kehidupan berlandaskan syariat
• Menjadi teladan kepada
umat manusia dalam segenap lapangan kehidupan
BERIMAN KPD RASUL MENJAMIN KEBAHAGIAAN DI
DUNIA & DI AKHIRAT
Kebahagiaan di dunia :
• Kehidupan dirahmati
Allah
• Tidak akan sesat selama-
lamanya
Kebahagiaan di akhirat :
• Dimasukkan kedlm
syurga & Terselamat dari
api neraka
● Mendapat syafaat dari
Rasulullah s.a.w.
PAHALA & DOSA
Pahala ialah :
Ganjaran baik yang disediakan Allah utk hamba-hamba
yg mematuhi perintahNya
Dosa ialah :
Balasan buruk yang dijanjikan Allah kpd hambanya yg
tidak mematuhi perintah @ melanggar larangannya
HIKMAH GANJARAN PAHALA
• Bukti rahmat & kasih sayang Allah
• Motivasi kpd seseorang utk melakukan kebaikan &
beramal soleh
• Pendorong seseorang menjaga tingkahlaku,
percakapan & tindakan supaya selari dgn kehendak
syarak
HIKMAH PEMBALASAN DOSA
• Membuktikan keadilan Allah terhadap amalan yg
dilakukan di dunia
• Sebagai balasan atas perbuatan maksiat / kejahatan
yg dilakukan
• Supaya takut melakukan kejahatan
LANGKAH TINGKATKAN PAHALA
+ Melakukan amalan dgn ikhlas semata-mata kerana
Allah
+ Bersungguh-sungguh mendalami ilmu syariat utk
mengetahui suruhan & larangan Allah
+ Berterusan dlm melakukan amalan kebaikan &
pastikan amalan yg dilakukan berkualiti
+ Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dgn mengikuti
majlis ilmu spt di masjid, surau dll atau melalui media
cetak & elektronik
+ Berdampingan dengan kawan-kawan yg sukakan
kebaikan
LANGKAH MENJAUHI DOSA
+ Memperbanyakkan amalan sunat bagi mendekatkan
diri kepada Allah
+ Menginsafi azab yg akan ditempuh oleh orang yg
melakukan dosa pd hari akhirat
+ Meninggalkan kejahatan & kemungkaran serta
menunjukkan sikap tidak menyuakinya
+ Menjaui tempat maksiat yg boleh mendorong
melakukan dosa
+ Menambah ilmu pengetahuan agama dgn menghadiri
majlis ilmu, membaca buku dll
+ Elakkan bergaul dgn kawan-kawan yg suka melakukan
kejahatan & kemungkaran
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
42
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
PEMBAHAGIAN DOSA
DOSA BESAR: PENGERTIAN
¬ Perbuatan maksiat yang ditentukan hukuman di dunia
oleh Al-Quran atau Hadis, dan diberikan ancaman azab di
akhirat contohnya Berzina,Memberi atau menerima
rasuah, Menderhakai ibu bapa
CARA HAPUSKAN DOSA BESAR
o Bertaubat kpd Allah dgn Taubat Nasuha
o Rela jalani hukuman setimpal (berdasarkan syariat)
apbl dihadapkan ke mahkamah
o Banyakkan beristighfar kpd Allah
DOSA KECIL: PENGERTIAN
¬ Perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukuman di
dunia oleh Al-Quran atau Hadis, dan tidak diberikan
ancaman azab di akhirat contohnya
• Tidak mengurus diri
• Buang sampah ditempat awam
Lakukan perkara tidak berfaedah
CARA HAPUSKAN DOSA KECIL
o Menunaikan ibadat fardu
o Melakukan amalan sunat spt puasa sunat, berwuduk,
membaca Al-Quran
o Melakukan amal kebajikan spt bersedekah
PERBEZAAN PAHALA & DOSA
PAHALA
1. Ganjaran bagi amalan kebaikan yang dilakukan
2. Pelakunya mendapat nikmat syurga
3. Ganjarannya tidak terhad banyaknya
4. Mendapat pahala apabila berniat untuk melakukan
suatu kebaikan walaupun belum melakukannya
5. Tanda rahmat & kasih sayang Allah kepada manusia
DOSA
1. Balasan bagi amalan kejahatan yang dilakukan
2. Perlakunya mendapat azab neraka
3. Dibalas setimpal dengan dosa yang dilakukan
4. Tidak mendapat dosa jika hanya berniat untuk
melakukan sesuatu kejahatan, kecuali benar-benar
melakukannya
5. Tanda keadilan Allah kepada manusia
ALAM BARZAKH
Kehidupan di Alam Barzakh
Mendapat Nikmat & ketenangan
( Bagi orang mukmin )
Orang Mukmin yg taat:
• Akan dilapangkan kubur mereka seluas 70 hasta
• Akan dilayan baik oleh para malaikat
• Kehidupan mrk seumpama berada di taman syurga
• Diberitahu ganjaran syurga yg akan diterima
● Mendapat Azab & Sengsara
(Bagi orang yg fasik & kafir)
Orang fasik :
• Akan dihimpit oleh kubur hingga bertemu tulang
rusuk kanan & kiri
• Akan dipatuk & disengat oleh binatang berbisa spt
ular & kala hingga hari kiamat
KEMATIAN & ALAM BARZAKH
MATI ALAM BARZAKH
+ Pengertian Mati ialah
perpisahan roh daripada
jasad
+ Pengertian Alam
Barzakh
• Segi Bahasa
bermaksud : Pemisah
• Istilah Syarak : Alam
barzakah ialah suatu
kehidupan di antara
kehidupan di dunia &di
akhirat.
Hukum beriman dgn Alam
Barzakh : WAJIB
+ Amalan untuk
Persediaan Menghadapi
mati:
• Bertaubat &
beristighfar kpd Allah
• Melaksanakan segala
perintah Allah & menjauhi
larangannya
• Berbuat baik &
berkasih sayang sesama
manusia
• Melaksanakan Amar
makruf nahi munkar dalam
masyarakat
• Membelanjakan harta
pd jalan Allah
Apakah Alam Barkazh ?
¬ Alam barzakah
merupakan alam bagi org yg
telah meninggal dunia
sementara menunggu hari
kebangkitan semula di hari
kiamat
¬ Di alam ini manusia
akan disoal mengenai
amalan-amalan semasa
hidup di dunia.
¬ Keadaan seseorang di
alam barzakh bergantung
kpd amalan mereka . Orang
yg taat & beramal soleh di
dunia akan tenang &
bahagia. Manakala yg
engkar kpd Allah akan
sengsara
Sebab Perlu Bersedia Menghadapi Mati & Alam Barzakh
1. Manusia tidak boleh kembali lagi ke dunia
2. Supaya nyawa keluar dgn mudah & tenang
ketika malaikat maut mengambilnya
3. Supaya mudah menjawab soalan malaikat
munkar & nakir
4. Supaya selamat drpd azab kubur
5. Supaya selamat drpd azab neraka
Hikmah Mengingati Mati & Alam Barzakh
Kepada Individu
1. Istiqamah dalam ibadat fardu & bersifat Zuhud
2. Mendorong melakukan kebaikan & amalan soleh
Kepada Masyarakat
1. Mencegah kemungkaran yg berleluasa dlm
masyarakat
2. Mengamalkan amalan ziarah-menziarahi serta
membantu meringankan beban kematian
Kepada Negara
1. Bebas dari penyalahgunaan kuasa
2. Negara bertambah stabil & maju
HARI KIAMAT
Maksud Kiamat
Segi Bahasa : Kebangkitan
Menurut Istilah Syarak :
Hari kiamat ialah hari berlakunya
kehancuran seluruh alam &diikuti dgn
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
43
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
manusia dibangkitkan semula
Bahagian Kiamat
Kiamat Kubra ( Besar )
Kiamat Sughra ( Kecil ) Iaitu : Kematian
TANDA-TANDA KIAMAT
Tanda-Tanda kecil
¬ Segala urusan agama ditadbir orang yang bukan ahli
¬ Anak derhaka kepada ibu bapa
¬ Banyak berlaku pergaduhan &peperangan
¬ Manusia berlumba-lumba membina bangunan yang
tinggi
¬ Banyak berlaku gempa bumi & bencana alam
¬ Wanita berkelakuan & berpakaian menyerupai lelaki
& sebaliknya
Tanda-Tanda Besar
¬ Munculnya imam Mahadi utk menegakkan syariat
Islam
¬ Keluarnya Dajjal yang akan menyesatkan manusia
¬ Turunnya Nabi Isa a.s.
¬ Keluarnya ya'juj & Ma'juj
¬ Keluarnya Dabbatul Al-Ard ( binatang bumi)
¬ Matahari terbit dari ufuk Barat
Gambaran ketika Berlaku Kiamat dalam Al-Quran
¬ Bumi bergegar dgn kuat & bumi diratakan
¬ Langit terbelah & menjadi meluap (panas).
¬ Bintang jatuh bertaburan &
¬ Matahari digulung,Gunung ganang dihancurkan
▪ Wanita mengandung keguguran
Hikmah Allah Adakan kiamat:
- Utk mengadili amalan manusia
- Supaya manusia sentiasa mentaati Allah & segera
bertaubat
- Manusia menyedari meraka mempunyai
matlamat utk kebahagiaan abadi
ALHISAB
Al-Hisab ialah : Perhitungan Amalan manusia di dunia sama
ada baik atau jahat
( dilaksanakan di Mahsyar sebelum ditentukan balasan masuk
syurga / neraka)
PROSES PERLAKSANAAN AL-HISAB
1. Allah akan menghitung semua amalan yg dilakukan
oleh manusia sama ada kecil / besar, dan tidak ada suatu
pun yang dapat disembunyikan daripada perhitungan
Allah
2. Semua amalan yg dilakukan akan ditayang semula
pada hari akhirat kecuali dosa yg telah diampunkan oleh
Allah
3. Setiap manusia akan diberi buku catatan amalan yg
ditulis oleh malaikat Raqib & Atid sebagai bukti terhadap
amalan baik atau jahat
4. Terdapat orang yg dihisab dgn cara yg mudah &
terdapat org yg dihisab dgn cara yg susah
5. Orang mukmin yg menyembunyikan keaiban
saudaranya di dunia , Allah akan menyembunyikan
keaibannya di akhirat
HIKMAH AL-HISAB
¬ Membuktikan keagungan & kekuasaan Allah
¬ Berwaspada melakukan sesuatu dalam kehidupan
¬ Takut melakukan kerana semua perbuatan akan di
hisab
¬ Mendorong manusia menegakkan keadilan &
menjauhi kezaliman
¬ Mendorong manusia melakukan kebaikan utk
mendapat gajaran daripada Allah di dunia & di akhirat
Kepentingan Beriman Dengan Al-Hisab
- supaya manusia tidak menyimpang daripada
matlamat asal.
- Memberi motivasi ke arah melakukan amalan soleh.
- Mendorong manusia supaya tidak melakukan
kezaliman
- Melahirkan masyarakat yang bersaing untuk
melakukan kebajikan
- Melahirkan pemimpin yang jujur dan
bertanggungjawab
AL-MIZAN
MAKSUD AL-MIZAN
Neraca @ penimbang amalan manusia
KEPENTINGAN BERIMAN DGN AL-MIZAN
1. Perlaksanaan Al-Mizan adalah utk menentukan
tempat seseorang sama ada di Syurga @ ke Neraka
2. Akan memantapkan aqidah & syahsiah kita.
• Keyakinan kita bahawa Allah Maha Adil
akan kukuh kerana al-Mizan membuktikan keadilan
Allah yg mutlak dalam memutuskan hukuman ke atas
manusia
• Syahsiah kita pula akan mantap kerana
beriman kpd al-Mizan menuntut kita mengamalkan
sifat adil & tegas pendirian dalam kehidupan
HIKMAH BERIMAN KPD AL-MIZAN
¬ Membuktikan keadilan Allah yg mutlak
¬ Mendorong manusia melakukan amal soleh
¬ Mencegah manusia drpd melakukan kejahatan
¬ Melahirkan manusia yg bersifat adil & tegas
pendirian
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
44
Nama-Nama lain Bagi Kiamat
Yaumul Al-Hisab H. Perhimpunan
Yaumul Al-Jaza' H. Pembalasan
Yaumul Al-Tanad H.Panggil Memanggil
Yaumul Al-Fasl H. Keputusan
Yaumul Ad-Din H.Pembalasan
Yaumul Al-Nusyur H. Kembali
Al-Waqiah Peristiwa yang Mesti
berlaku
Ar-Rajifah Gempa
At-Tammah Bencana
Al-Hasr Perhimpunan
Al-Ghasiah Pengsan
As-Sa'ah Masa yg ditetapkan
Al-Wa'id Ancaman
Al-Haqqah Peristiwa yg sebenar
Al-Qariah Hari yang mengemparkan
Al-Zalzalah Goncangan
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
¬ Membentuk sifat takut ( ةيشخ ) terhadap balasan
buruk pada hari kiamat
HUBUNGAN "AL-MIZAN" DGN "AL-HISAB"
+ Al-Mizan berlaku selepas selesai Al-Hisab :
Al- Hisab : Ialah proses mensabitkan amalan manusia sama
ada baik atau buruk
Al-Mizan : Ialah proses penentuan keputusan menyatakan
balasan Syurga @ Neraka kpd manusia selepas
berakhirnya hisab
PERBEZAAN KONSEP" PERTIMBANGAN DI DUNIA "'
DGN"' AL-MIZAN DI AKHIRAT "
PERTIMBANGAN DI DUNIA
• Terbatas & tidak terjamin ketepatannya
• Terdedah kpd pengaruh emosi & diskriminasi
• Boleh berubah-ubah
• Berdasarkan zahir sahaja
AL-MIZAN DI AKHIRAT
• Menyeluruh , adil & telus
• Terlaksana tanpa dipengaruhi emosi / diskriminasi
• Tetap & tegas
• Berdasarkan zahir & batin
SIRAT
PENGERTIAN AS-SIRAT:
¬ Segi bahasa bermaksud : Jalan
¬ Menurut Syarak : Sirat ialah titian yg
merentang di atas Neraka menuju ke Syurga
KEPENTINGAN BERIMAN KEPADA AS-SIRAT
¬ Melengkapkan kepercayaan kpd rukun Iman
¬ Melahirkan individu muslim yang baik
¬ Amalan yg dilakukan bertepatan dgn syariat Islam
¬ Membanyakkan amalan agar mudah melalui titian
Sirat
KEADAAN MANUSIA KETIKA MELALUI AS-SIRAT
- Ada yg bergerak pantas seperti kilat ,
- Ada yg bergerak seperti angin ,
- Ada yg bergerak seperti kuda yg berlari,
- Ada yang berjalan kaki, merangkak & mengesut
HIKMAH BERIMAN KPD AS-SIRAT
+ Membuktikan kekuasaan & keadilan Allah
+ Meningkatkan ketaqwaan kpd Allah s.w.t.
+ Memberi kesedaran supaya beramal soleh semasa di
dunia
+ Memberi keinsafan kpd manusia agar menjauhi
larangan Allah
+ Memberi motivasi kpd manusia berlumba-lumba ke
arah kebajikan
AMALAN UNTUK BERJAYA MELINTASI AS-SIRAT
¤ Beristiqamah melakukan kebaikan seperti taat kpd ibu
bapa & mematuhi peraturan sekolah
¤ Mematuhi hukum hakam yg ditetapkan oleh Allah
seperti Solat , Menutup Aurat, tidak berzina
¤ Memelihara diri supaya tidak tergelincir drpd manhaj
Allah seperti Percaya kpd rukun iman & melaksanakan
rukun Islam
SYURGA & NERAKA
PENGERTIAN SYURGA
¬ Dalam Bahasa Arab : Syurga disebut ( ةنجلاا )
yg bererti : Sebuah taman yg indah dipenuhi dgn pelbagai
nikmat & keselesaan
¬Menurut Syarak : Syurga ialah :
Suatu tempat yg dipenuhi dgn nikmat yg disediakan oleh
Allah utk hamba-hambanya yg beriman & beramal soleh
selepas mereka dibangkitkan semula pada hari akhirat
PENGERTIAN NERAKA
Neraka ialah : Tempat balasan siksa yg disediakan Allah kpd
orang kafir & orang Islam yg melakukan dosa
KEPENTINGAN BERIMAN KEPADA SYURGA&
NERAKA
• Melengkapkan rukun iman & memastikan kebenaran
aqidah
• Menggalakkan manusia melakukan kebaikan
● Menambahkan keyakinan bahawa setiap kebaikan akan
diberikan ganjaran baik pd hari Akhirat
NAMA-NAMA SYURGA
¬ Jannatul Firdaus (ةنج
سودرفلا )
¬ Jannatul Ma'wa ( ةنج
يوأملا )
¬ Jannatun Naim ( ةنج
ميعنلا )
¬ Jannatu 'Adni ( ندع ةنج
)
¬ Maqamun Amin ( نيما ماقم
)
¬ Darul As-Salam ( ملسلا راد
)
Darul Al ▪ Darul -Khulud ( دولخلا راد )
NAMA-NAMA NERAKA
+ Jahannam ( منهح )
+ Jahim ( ميحج )
+ Saqar ( رقس )
+ Sa'ir ( ريعس )
+ Hutomah ( ةمطح )
+ Hawiah ( ةيواه )
+ Lazo
BUKTI KEWUJUDAN SYURGA
1. Terdapat banyak ayat Al-Quran & Hadis yg
menerangkan tentang syurga
2. Rasulullah telah melihat Syurga & keadaan
penghuninya dalam peristiwa Isra' & Mikraj
3. Nabi Adam & Hawa' pernah tinggal dlm syurga sdlm
diturunkan kedunia
4. Terdapat para sahabat yg dijanjikan dgn Syurga pada
hari akhirat
BUKTI KEWUJUDAN NERAKA
1. Terdapat banyak ayat Al-Quran & Hadis yg menerangkan
tentang Neraka & sifat-sifatnya
2. Rasulullah telah melihat neraka & keadaan
penghuninya dalam peristiwa Isra' & Mikraj
3. Tentera bergajah yg dipimpin oleh Abrahah telah
dimusnahkan dengan batu ' Sihhil ' yg didatangkan dari
neraka
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
45
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
HIKMAH ALLAH MENGADAKAN SYURGA
¤ Bukti Kebesaran & Rahmat Allah kpd hambaNya yg
beriman & beramal soleh
¤ Menjadi motivasi kpd manusia utk patuh kpd Allah
& melakukan amal soleh
¤ Mengingatkan manusia bahawa setiap pengorbanan
di dunia akan diberi ganjaran istimewa di akhirat
HIKMAH ALLAH MENGADAKAN NERAKA
¤ Membuktikan keadilan Allah pada hari akhirat
¤ Sebagai balasan utk org yg mengingkari kewujudan
Allah & perintahNya
' Mengingatkan mausia bahawa kesalahan yg terlepas
hukumannya di dunia tidak akan terlepas menerima
hukuman di akhirat
KENIKMATAN DI SYURGA
- Kata aluan & ucapan lunak yg diucapkan kpd
penghuni Syurga
- Pakaian dari sutera & perhiasan dari emas &
perak
- Sentiasa ditemani & dilayan oleh bidadari jelita
- Sentiasa dilayan oleh 'wildan' yg terdiri dari
remaja lelaki
- Makanan yg lazat terhidang mengikut citarasa
penghuninya
- Disediakan mahligai yg indah diperbuat dari
emas & perak, buminya drpd perak, sungainya
drpd susu, madu, arak &air yg lazat
- Taman yg terbentang luas dipenuhi pohon &
alunan suara dgn irama yg sangat merdu
- Dapat melihat wajah Allah. Inilah nikmat yg
paling besar yg dikurniakan Allah kpd penghuni
syurga
KEPERITAN AZAB NERAKA
- Api neraka sangat panas & boleh meleburkan segala yg
dihumban ke dalannya. Kepanasan semakin bertambah
setiap hari. Warna api neraka hitam pekat kerana
terlampau panas & terlalu lama dinyalakan
- Wajah penghuni neraka cacat & hodoh kerana dibakar api.
Kulit mereka pula akan diganti dgn kulit yg baru apabila
disambar api. Tubuh badan mereka dijadikan besar
supaya bertambah azab yg dialami. Contohnya sebatang
gigi garaham sebesar bukit Uhud
- Penghuni neraka sentiasa dalam kesengsaraan . Mereka
juga tiada peluang bertaubat. Mereka meraung kesakitan,
mengherdik & menyalahkan satu sesama sendiri ,
menyesal & menangis hingga mengalir air mata darah, &
berputus asa & berharap agar mereka kembali menjadi
tanah
- Makanan penghuni neraka ialah buah 'Zakum' drpd pohon
berduri yg keluar dari dasar Neraka Jahanam. Apabila
dimakan menjadi kotoran minyak yg mendidih di dalam
perut. Jika setitik drpdnya jatuh ke bumi akan
membinasakan seluruh kehidupan di dunia.
- Minuman ahli neraka ialah air Danur, kotoran darah &
nanah penghuni neraka , Dan air panas yg mengelegak yg
menghancurkan isi perut
- Penghuni neraka diazab dgn pelbagai bentuk azab.
Contohnya tangan mrk dibelenggu keleher , dibelit
dgnrantai yg panjangnya 70 hasta & dipatuk oleh binatang
yg amat berbisa spt Ular & Kala Jengking
KESAN BERIMAN KEPADA NERAKA
- Menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan
Allah
- Melahirkan perasaan takut akan azab Allah &
mengharapkan rahmatNya
- Menginsafkan org yg berdosa supaya segera
bertaubat
- Mendorong meningkatkan ketaqwaan & amalan
soleh
- Menimbulkan kesedaran supaya meninggalkan
Kemungkaran
LANGKAH MENGHINDARI AMALAN YANG
MENJURUS KEPADA DOSA
▪ Menginsafi keperitan azab di dalam neraka
▪ Berdoa supaya Allah memberikan kekuatan
untuk menghindari maksiat & godaan syaitan
¬ Segera beristighfar & bertaubat apabila terlanjur
melakukan dosa
¬ Melaksanakan hukum-hukum berdasarkan syariat
Islam
¬ Mendampingi orang alim & orang yang baik
PERSEDIAAN MENGHADAPI HARI AKHIRAT
MAKSUD HARI AKHIRAT
Ialah : Alam yang kekal abadi sesudah hari kiamat.
( Alam baru yg diwujudkan Allah selepas kebangkitan semula
manusia )
KEPENTINGAN MEMBUAT PERSEDIAAN
MENGHADAPI HARI AKHIRAT
+Supaya manusia mencukupkan bekalan untuk
menghadapi hari akhirat
+Supaya manusia tidak tergolong di kalangan orang yang
rugi
+Agar umat Islam mendapat ganjaran yg baik daripada
Allah
* Sebagai ingatan kpd manusia bahawa segala amalannya di
dunia akan mendapat pembalasan di akhirat
LANGKAH MENCAPAI KEJAYAAN DI DUNIA & DI
AKHIRAT
DI DUNIA
• Istiqamah dalam setiap pekerjaan yg baik
• Bersungguh-sungguh & rajin
• Suka membantu orang lain
• Berakhlak mulia & berkeperibadian mulia
DI AKHIRAT
• Berpegang kepada aqidah ahli As-Sunah wal Jamaah
• Menyempurnakan ibadat-ibadat wajib dgn sebaiknya
• Memperbanyakkan amalan sunat
● Laksanakan amar makruf nahi munkar dlm kehidupan
CONTOH-CONTOH AMAR MAKRUF & NAHI MUNKAR
AMAR MAKRUF
¬ Menasihati rakan melakukan kebaikan
¬ Mematuhi disiplin sekolah yg telah ditetapkan
¬ Menjaga kebersihan persekitaran sekolah
¬ Membantu guru & rakan yg perlukan bantuan
¬ Menjaga harta sekolah
NAHI MUNKAR
¬ Menasihati rakan yg ponteng sekolah
¬ Melaporkan kpd guru perkara nagetif spt : peras ugut &
pergaduhan di sekolah
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
46
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
¬ Mencegah perbuatan meniru dlm peperiksaan
▪ Menghindarkan diri drpd merokok & melepak
AMALAN SOLEH SEBAGAI BEKALAN
MENGHADAPI HARI AKHIRAT
KESAN BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
KEPADA INDIVIDU
¬ Menunaikan ibadat dgn khusyuk & mengharapkan
keredaan Allah
¬ Bercakap dgn percakapan yg baik & bermanafaat
¬ Bersikap adil terhadap diri sendiri
▪ Melakukan amal kebajikan
KPD KELUARGA
+ Saling berkasih sayang & hormat menghormati
antara anggota keluarga
+ Menunaikan hak sbg anak , ibu bapa & sanak saudara
+ Mewujudkan suasana ibadah dlm rumahtangga
seperti Membaca al Quran,bepuasa sunat, solat
berjamaah
KPD MASYARAKAT
¬ Masyarakat hidup dlm keadaan aman & tenteram
¬ Masy bekerjasama dlm meningkatkan kualiti hidup
¬ Mewujudkan masyarakat yg mengajak kpd kebaikan
& mencegah kemungkaran
¬ Masyarakat sentiasa berlumba-lumba membuat
kebajikan
CIRI-CIRI ORG YG BERIMAN KPD HARI AKHIRAT
+ Melakukan perkara yg
bermanafaat & menggunakan masa lapang, kekayaan &
kesihatan utk menambahkan amal ibadat & kebajikan
* Memakai pakaian yg menutup aurat , kemas ,bersih &
sopan
+ Mesra & bersopan
santun dgn ibu bapa , guru ,rakan & org yg lebih tua
* Tekun belajar & memberi sumbangan ilmu serta
mengajak org lain melakukan kebajikan
+ Membuat perancangan
yg teliti utk melaksanakan sesuatu tugas @ kerja
LANGKAH MENINGKATKAN IMAN KPD HARI
AKHIRAT
+ Menuntut ilmu : supaya dpt mengenal Allah &
meyakini kebenaran janji Allah kpd org beriman
+ Mengadakan program berunsur dakwah seperti forum
,ceramah & bengkel bertemakan Hari Akhirat
+ Berzikir & bertahlil sama ada secara bersendirian @
dalam majlis zikir
+ Menyelidik & mengkaji ayat Al-Quran yg
menerangkan peristiwa hari akhirat
+ Berfikir & mengambil iktibar daripada bencana alam
+ Menziarahi & menunaikan solat jenazah serta
mengiringi jenazah ke kubur
BERIMAN KEPADA QADA' & QADAR
¬ QADA
Segi Bahasa ialah : Hukum , ketentuan & penyempurnaan
sesuatu perkara
Dari Segi Syarak : Qada ialah : Ketentuan Allah Yang
Azali terhadap semua makhluk
(sebelum sesuatu itu terjadi / berlaku : Contohnya :
Ketentuan Allah sejak azali bahawa manusia akan diciptakan
utk mendiami bumi bumi
+ QADAR
Segi Bahasa ialah : Menentukan qadar sesuatu perkara
mengikut qadar yg tertentu
Dari Segi Syarak : Qadar ialah : Perlaksanaan sesuatu
perkara mengikut ketentuan Allah yang azali : Contohnya :
Allah mencipta manusia yg telah mendiami bumi.
+ Beriman kpd Qada' & Qadar bermaksud :
Mempercayai & Menyakini bahawa :
¬ Allah s.w.t. mengetahui segala perkara yang
akan berlaku kepada semua makhluk.
¬ Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan
tertentu & tidak satu perkara pun yg terlepas drpd
ketentuan Allah
¬ Perkara-perkara yg berlaku merupakan
perlaksanaan ketentuan Allah yg telah termaktub
sejak azali
+ Perbezaan antara Qada' & Qadar
- Qada : Berkaitan dengan sifat Kehendak
( ةدارا ) & Ilmu Allah
- Qadar : Berkaitan dengan sifat Kekuasaan
( ةردق ) & Perbuatan Allah
JENIS-JENIS QADA'
QADA' MUBRAM
Maksudnya : Ketentuan (takdir) Allah terhadap sesuatu yg
tidak dapat dielak & pasti berlaku ( Tidak akan berubah)
Contohnya : Kelahiran , Kematian, Kejadian Siang & Malam
QADA' MUALLAQ
Maksudnya : Ketentuan ( takdir) Allah terhadap sesuatu
sesuai dengan Usaha & Ikhtiar manusia (Boleh berubah )
Contohnya : Kejayaan manusia- [ bergantung kpd usaha &
ketekunan, namun hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia
berlaku ],Rezeki.
+ Maksud Ikhtiar Ialah Usaha manusia untuk
melakukan sesuatu mengikut kehendaknya
bagi mencapai matlamat
• Allah mengurniakan manusia sebab-sebab yg boleh
membawa kejayaan & kebahagiaan hidup. Contohnya :
Akal utk Berfikir , Tenaga utk bekerja.
• Dgn itu manusia mesti berusaha & berikhtiar dalam
kehidupan , tidak hanya berserah kpd nasib semata-mata.
+ Maksud Tawakal Ialah :
Berserah diri kepada Allah setelah berusaha &
berikhtiar dgn bersungguh-sungguh.
+ Hikmah Tawakal:
¬Memantapkan keyakinan bahawa Allah berkuasa
melakukan apa yg dikehendakinya
¬Berusaha bersungguh-sungguh dlm melakukan
sesuatu pekerjaan
¬Tidak kecewa @ putus ada apabila mengalami
kegagalan
¬Memiliki jiwa yg tenang & berani menghadapi
pelbagai dugaan hidup
¬Tidak sombong, & bangga diri bila memperolehi apa
yg dihajati.
¬ Maksud Af'al al-'Ibad Ialah :
Perbuatan-Perbuatan Manusia
¬ Bahagian Af'al al-'Ibad : Terbahagi
kepada 2 bahagian :
Af'al Ikhtiariah
Ialah : Perbuatan-perbuatan yg
lahir daripada Kehendak &
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
47
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
( لاعفا
ةيرايتخا )
Usaha manusia sendiri.
Contohnya : Menunaikan Solat
, Belajar dll
Af'al Idhtiroriah
( لاعفا
ةيرارطضا)
Ialah : Perbuatan-perbuatan yg
lahir bukan daripada Kehendak
& Usaha manusia.
Contohnya : Menggigil kerana
demam,
HIKMAH BERIMAN KPD QADA' & QADAR
- Memantapkan aqidah seseorang
- Melahirkan sifat berani & tetap pendirian
- Melakukan setiap pekerjaan dgn bersungguh-
sungguh
- Menghindarkan diri drpd perkara haram
- Sentiasa berdoa kepada Allah
- Sabar & Reda dgn segala takdir Allah
- Tidak berputus asa walaupun gagal
- Tidak sombong apabila berjaya
SALAH FAHAM TERHADAP KONSEP QADA' & QADAR
¬ Fahaman bahawa segala perkara telah ditentukan
Allah, manusia tidak perlu berusaha.
¬ Fahaman yg meletakkan kesalahan kpd takdir apabila
mengalami sesusahan hidup.
¬ Fahaman bahawa beriman kpd Qada' & Qadar
menyebabkan kemunduran & menghalang kemajuan
HUJJAH MENOLAK KEKELIRUAN TENTANG QADA' &
QADAR
+ Beriman kpd Qada' & qadar tidak menghalang
manusia berusaha. Sebaliknya ia menjadi pendorong
supaya berusaha gigih & bersunguh-sungguh kerana
manusia mengetahui ketentuan Allah
+ Beriman kpd Qada' & Qadar akan menjana sifat
positif ke arah kecemerlangan hidup .
+ Beriman kpd Qada' & Qadar akan mengeratkan
hubungan manusia dgn Allah. Manusia sentiasa berdoa &
bertawakal kpd Allah. Oleh itu Allah akan membantu &
menolong hamba-hamba yg hampir denganNya
IBADAT
SOLAT SUNAT AIDIL FITRI & AIDIL ADHA
MAKSUD SOLAT SUNAT AIDIL FITRI
Ialah : Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Islam
pada pagi 1 Syawal
MAKSUD SOLAT SUNAT AIDIL ADHA
Ialah : Solat sunat 2 rakaat yang ditunaikan pada 10 Zulhijjah
HUKUM MENGERJAKAN : Sunat Muakkad
( Sunat yang sangat dituntut )
Amalan Sebelum Solat Aidil Fitri
1. Menghidupkan malam raya dgn ibadat Seperti :
Takbir, Tahmid, Zikir, Solat Sunat Tahajjud & menbaca
Al-Quran
2. Mandi Sunat Hari Raya Aidil Fitri [ pagi raya]
3. Memakai pakaian baru & bersih
4. Memakai wangi-wangian bagi lelaki
5. Bermaaf-maafan dgn ibu bapa & keluarga
6. Digalakkan bersarapan sebelum solat raya
7. Pergi awal ke Masijd, sebaiknya berjalan kaki
8. Berwajah ceria & senyum kpd org Islam yg ditemui
9. Membayar Zakat Fitrah & Bersedekah
Amalan sebelum Solat Aidil Adha
1. Sama dgn amalan malam Aidil Fitri
2. Mandi sunat Hari Raya Aidil Adha [ pagi raya]
3. Memakai pakaian baru & bersih
4. Memakai wangi-wangian bagi lelaki
5. Bermaaf-maafan dgn ibu bapa & keluarga
6. Digalakkan bersarapan selepas selesai solat raya
7. Pergi awal ke masjid, sebaiknya berjalan kaki
8. Berwajah ceria & senyum kpd org Islam yg ditemui
9. Korban binatang [selepas solat raya) & Bersedekah
KAIFIAT / CARA SOLAT AIDIL FITRI & AIDIL ADHA
¬ Waktu : Selepas setengah jam terbit matahari hingga
matahari tergelincir.
( Disunatkan melambatkan Solat Aidil Fitri &
menyegerakan Solat Aidil Adha )
¬ Bilangan Rakaat : 2 rakaat
¬ Bilangan Takbir : 7 kali pada Rakaat
Pertama
: 5 kali pada Rakaat kedua
( tidak termasuk takbiratul
Ihram )
¬ Bilangan Tasbih : 6 kali pada Rakaat Pertama
: 4 kali pada Rakaat kedua
KHUTBAH AIDIL FITRI & AIDIL ADHA
Rukun Khutbah
1. Memuji Allah
2. Bersalawat kepada Nabi Muhammad
3. Mengingatkan manusia supaya bertaqwa kepada
Allah
4. Membaca mana-mana ayat al-Quran sama ada pada
khutbah pertama Atau kedua
5. Mendoakan keampunan untuk semua orang beriman
dalam khutbah kedua
Syarat Khutbah
• Rukun Khutbah mesti disampaikan dalam bahasa
Arab
I Khatib mesti lelaki
Perkara S unat Khutbah
o Dimulakan dgn ' Allahu Akbar '
o Khatib berdiri
o Suci dari hadas
o Duduk antara dua khutbah
KEPENTINGAN TAKBIR HARI RAYA
+ Melahirkan kesyukuran kepada Allah
+ Meninggikan syiar Islam
+ Mengingatkan kita tentang kebesaran Allah
+ Memantapkan semangat perjuangan umat Islam
PERBEZAAN ANTARA SOLAT HARI RAYA DGN
SOLAT JUMAAT
Perkara Solat Hari Raya Solat Jumaat
Hukum 1.Sunat kepada lelaki
& perempuan
1.Wajib kpd
setiap lelaki
mukallaf yg
bermukim
Waktu 2.Waktu Pagi
( Dhuha)
Pada setiap 1
Syawal & 10 Zulhijah
2.Waktu Zohor :
Setiap Hari
Jumaat
Khutbah 3.Selepas Solat 3.Sebelum solat
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
48
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
Tempat 4.Masjid , Surau atau
di Padang
4.Masjid atau
surau
Bilangan
Jamaah
5.Tidak ditentukan
bilangan jamaah :
boleh dilakukan
bersendirian atau
berjamaah
4.Ditentukan
bilangan
Jamaah :
Wajib cukup
bilangan jamaah
40 orang
Takbir &
tasbih
6.Disunatkan Takbir
& Tasbih sebelum
menbaca al-Fatihah
6.Tiada Takbir
& Tasbih
sebelum
membaca al-
Fatihah
HIKMAH SOLAT AIDIL FITRI & AIDIL ADHA
Kepada individu
¬ Melahirkan kesyukuran & Meningkatkan keimanan
¬ Boleh mendengar nasihat dari khutbah
Kepada Keluarga
¬ Mengukuhkan perasaan kasih sayang
¬ Mengeratkan hubungan silaturrahim
Kepada Masyarakat & Negara
¬ Menzahirkan syiar Islam
¬ Melahirkan masy yang bersatu padu &
bertanggungjawab
SOLAT SUNAT HAJAT
MAKSUD SOLAT SUNAT HAJAT ialah : Solat yang
ditunaikan untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah sama
ada ingin mendapat mendapat sesuatu kebaikan atau menolak
sesuatu keburukan
TUJUAN SOLAT SUNAT HAJAT
¬ Mendekatkan diri kepada Allah
¬ Memohon hajat utk diri sendiri & orang lain
¬ Melatih diri sentiasa mengharapkan pertolongan
Allah sama ada ketika senang atau susah
▪ Mendidik jiwa sentiasa reda dengan ketentuan Allah
KAIFIAT / CARA SOLAT SUNAT HAJAT
¬ Masa : Boleh dilakukan bila-bila masa kecuali
waktu yang diharamkan. Afdal dilakukan pada
pertengahan malam.
¬ Bilangan Rakaat : Sekurang-kurangnya 2 rakaat
satu salam. Tetapi boleh dilakukan 4 atau 12 rakaat
PERBEZAAN ANTARA SOLAT HAJAT & SOLAT
RAWATIB
PERKAR
A
SOLAT HAJAT SOLAT RAWATIB
1. Masa Boleh dilakukan
bila-bila masa
kecuali waktu yg
diharamkan.
Dilakukan mengiringi
solat fardu iaitu
sebelum & selepas
solat fardu, kecuali
Subuh & Asar hanya
disunatkan sebelum
shj
2. Bil
Rakaat
Boleh dilakukan
2 / 4 / 12 rakaat
Dilakukan 2 / 4 rakaat
sahaja
3. Doa Terdapat doa
khusus yg Ma'thur
Tidak terdapat doa
khusus
4. Cara Boleh dilakukan
secara berjamaah
Hanya dilakukan
secara bersendirian
HAJAT-HAJAT YANG SESUAI DIPOHON
BENTUK-BENTUK
HAJAT
CONTOH
o Mendapat
kebaikan di dunia
o Cemerlang
dalam peperiksaan ,
Dimurahkan rezeki ,
Masyarakat harmoni ,
Negara aman
o Mendapat
kebaikan di
akhirat
o Menjadi orang
yg istiqamah dalam
beribadat ,
diampunkan dosa
o Dijauhkan
drpd keburukan di
dunia
o Gagal dlm
peperiksan ,
Penyakit ,
Kemerosotan
ekonomi ,
Pencerobohan musuh
Negara
o Dijauhkan
drpd keburukan di
akhirat
o Perbuatan
maksiat ,
Kemungkaran &
gejala sosial dlm
masyarakat
TINDAKAN JIKA DOA DIMAKBULKAN
¬ Bersyukur dgn memuji Allah & Melakukan sujud
syukur
¬ Menggunakan nikmat Allah ke jalan kebaikan seperti
bersedekah
¬ Merendahkan diri kpd Allah
¬ Istiqamah melakukan Solat Sunat Hajat
TINDAKAN JIKA DOA TIDAK DIMAKBULKAN
• Tidak berputus asa melakukan Solat Sunat Hajat
• Yakin Allah tetap memberi pahala di akhirat dgn
solat hajat yang dilakukan
• Bertawakal kpd Allah & Yakin Allah akan
memakbulkan doanya pd masa akan datang
• Bertaubat kpd Allah kerana mungkin permohonan
tidak dimakbulkan akibat dosa yang dilakukan
( doanya ditolak)
MANDIKAN JENAZAH
¬ MAKSUD : Perbuatan meratakan air keseluruh
anggota tubuh jenazah untuk menghilangkan najis serta
mengangkat hadas
¬ TUJUAN : Supaya jenazah berada dalam
keadaan suci & bersih
¬ KAIFIAT (CARA) :
1. Letakkan jenazah ditempat yg agak tinggi untuk
memudahkan air mengalir
2. Jenazah dihadapkan kearah kiblat
3. Aurat jenazah hendaklah sentiasa ditutup
4. Tutup muka jenazah semasa dijirus air ke atasnya
5. Tekan perut perlahan-lahan agar najis & kotoran keluar
6. Sugikan giginya, bersihkan lubang hidung & telinga
jenazah
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
49
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
7. Bersihkan seluruh tubuh drpd najis & benda yg
menghalang air
8. Siram seluruh tubuh. Gunakan air yg telah
dicampurkan dgn daun bidara, kapur barus & sabun 9. 9.
Berniat ketika memandikannya :
10. Jenazah hendaklah diwudukkan dgn sempurna
HIKMAH MEMANDIKAN JENAZAH
¬ Islam mementingkan kebersihan
¬ Menghormati manusia sebagai makhluk yg
dimuliakan oleh Allah
¬ Membolehkan jenazah disolatkan
¬ Menghadap Allah dlm keadaan suci
MENGAPANKAN JENAZAH
• MAKSUD - Menutup seluruh tubuh jenazah.
• TUJUAN - Menjaga Maruah & kehormatan
jenazah
• CARA MENGAPAN -
• Kain Kapan :
a. Bagi jenazah lelaki : Afdal dgn 3 lapis kain
putih
b. Bagi jenazah wanita : Afdal dengan 5 lapis
kain putih
Cara / Kaifiat :
1. Kain kapas dihampar sehelai demi sehelai
2. Setiap lapisan kain ditaburkan wangian spt kapur
barus, kecuali orang yang meninggal dlm keadaan ihram
3. Kedua-dua tangan jenazah di antara dada & pusat
seperti qiam dlm solat
4. Kapankan jenazah dgn berhati-hati & lemah
lembut dgn menutup seluruh tubuhnya.
HIKMAH MENGAPAN
+ Menjaga kemuliaan
jenazah
+ Menutup aib jenazah
* Memberi keinsafan bahawa manusia itu sama di sisi Allah
kecuali org bertaqwa
SOLAT SUNAT TAHAJJUD
Dari Segi Bahasa : Meninggalkan tidur
Dari segi Istilah : Sembahnyang sunat yang dilakukan
setelah terjaga drpd tidur pada waktu malam walaupun tidur
hanya sebentar
KAIFIAT / CARA SOLAT SUNAT TAHAJJUD
• MASA - Selepas Solat Isyak sehingga
terbit fajar.
- Waktu paling baik : Sepertiga
malam yg terakhir (kira-kira jam 2 -
3.00 pg hingga terbit fajar )
• BILAN
GAN
RAKAAT
- Sekurang-kurangnya 2 rakaat
satu salam
- Boleh juga dilakukan seberapa
banyak yg termampu , secara
bersendirian atau berjamaah
• LAFAZ
NIAT
- ىلاعت ل نيتعكر دجهتلا ةنس ىلصا
- Maksudnya : sahaja aku
sembahyang Sunat Tahajjud 2 rakaat
kerana Allah ta'ala
• BACA
AN
- Rakaat Pertama :
Baca Doa Iftitah , Surah Al-
Fatihah,Surah Al-Kafirun @
mana-mana surah
- Rakaat kedua :
Baca Surah Al-Fatihah ,
Surah Al- Ikhlas @ mana-
mana surah
HIKMAH SOLAT TAHAJJUD
+ Mendidik jiwa bermunajat & Melahirkan rasa takut
kpd Allah
+ Sentiasa mendapat pengawasan & pemeliharaan
Allah
+ Terhindar dari gangguan syaitan
+ Bersemangat , berdisiplin & mudah mengingati ilmu
+ Allah memudahkan urusan hidup
+ Berwajah bersih bersinar semasa dibangkitkan di
Padang Mahsyar
+ Dipermudahkan Hisab & Senang melalui titian Sirat
+ Menerima buku catatan amalan dgn tangan kanan
PERBEZAAN SOLAT SUNAT TAHAJJUD DGN SOLAT
SUNAT HAJAT
SOLAT
TAHAJJUD SOLAT HAJAT
TUJUA
N
Dimulakan
sebagai
memulakan
ibadat pada
waktu malam
Dilakukan kerana
memohon bantuan Allah
agar menunaikan sesuatu
hajat
MASA Setelah jaga
drpd tidur pada
waktu malam
Pada waktu malam atau
siang
CARA Afdal (lebih
baik) dilakukan
secara
bersendirian
Boleh dilakukan sendirian
atau berjamaah
bergantung kpd hajat
ZAKAT HARTA
Ialah : Mengeluarkan harta tertentu kepada orang yang berhak
menerimannya dengan kadar tertentu & syarat-syarat tertentu
SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT HARTA
¬ Islam -Tidak wajib ke atas org kafir
¬ Merdeka - Tidak wajib ke atas hamba
¬ Cukup Nisab - Cukup Kadar/ jumlah yg
ditentukan syarak
¬ Genap Haul -Genap tempoh satu tahun hijrah
¬ Sempurna Milik - Berkuasa penuh Ke atas harta itu
JENIS-JENIS ZAKAT
Zakat Fitrah
Mengeluarkan satu Gantang Baghdad (2.7 kg) Makanan asasi
kpd gol yg berhak dgn syarat tertentu )
Zakat Harta
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
50
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
Mengeluarkan harta tertentu kepada orang yang berhak
menerimannya
dengan kadar tertentu & syarat-syarat tertentu
HIKMAH MENGELUARKAN ZAKAT HARTA
o Dapat beribadat kpd Allah dgn harta kekayaan
o Membuktikan kesyukuran terhadap nikmat Allah
o Mensucikan diri dari sifat bakhil , hasad dengki &
terlalu sayangkan harta
o Membentuk sifat pemurah & perihatin serta suka
menghukurkan bantuan
o Mengeratkan silaturrahim antara org miskin& kaya
JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB ZAKAT
¬ Binatang ternakan
¬ Hasil Pertanian
¬ Emas , Perak & Wata Wang
¬ Perniagaan
¬ Harta Rikaz & Galian
8 GOLONGAN ( ASNAF ) YANG BERHAK
MENERIMA ZAKAT
1.FAKIR • Orang yg tidak mempuntai
harta & pendapatan.
• Orang yg mempunyai harta &
pendapatan , tetapi tidak dapat
memenuhi separuh drpd
keperluan yg wajib , Walaupun
mempunyai rumah kediaman.
Contohnya : Seseorang yg
memerlukan RM 10.00 sehari
,tetapi
pendapatannya hanya
RM1.00 - RM4.00 sahaja.
2.MISKIN
• Orang yg mempunyai harta &
pendapatan , tertapi hanya
mencukupi separuh drpd
keperluannya yg wajib .walaupun
mempunyai rumah kediaman.
Contohnya : Seseorang yg
memerlukan RM 10.00 sehari,
tetapi pendapatannya hanya RM
5.00 – RM 8.00 sahaja
3.AMIL Orang yg diberi kuasa memgumpul &
mengagihkan zakat
4.MUALAF Orang yg dilembutkan hatinya @
Orang yg diharapkan kecenderung
hatinya kpd Islam @ yg telah
memeluk Agama Islam tetapi masih
lemah imannya
5.HAMBA • Hamba yang diberi peluang
oleh tuannya menebus dirinya utk
dimerdekakan
6.AL-GHARIMIN
( Org berhutang
di jln Allah)
• Orang yg berhutang , utk
keperluan asasi diri & keluarga di
bawah tanggungannya @ utk
kebajikan org ramai & tidak
mampu membayarnya
7.FISABILILLAH
( Org y berjuang di
jln Allah )
• Orang yg berjuang
menegakkan syiar Agama Islam &
Yg menjalankan kegiatan dakwah
Islam
8.IBNU SABIL
(Org musafir)
Orang musafir( bertujuan baik) yang
terputus bekalan / kehabisan
perbelanjaan utk meneruskan
perjalanan
PERANAN INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT DI
MALAYSIA
¤ Memungut , Mengumpul & Meningkatkan
kutipan zakat negeri
¤ Memudahkan umat Islam mengeluarkan
zakat dgn memperkenalkan cara yg sistematik
melalui operasi berkomputer
¤ Membuat agihan zakat kpd 'asnaf ' yang
lapan dgn berkesan & adil
¤ Memberi penerangan keutamaan
mengeluarkan zakat kpd masyarakat dgn pelbagai
kaedah komunikasi & perhubungan awam
PERBEZAAN ZAKAT HARTA , SEDEKAH & CUKAI
PERKARA ZAKAT
HARTA
SEDEKAH CUKAI
Pengertian Segi
Bahasa :
Bersih,
suci
,memperbaik
i , subur &
bertambah
Segi Syarak :
Mengeluarka
n sebahagian
drpd
harta
tertentu
bertujuan
diberikan
kpd orang
yg berhak
menerimanya
Bantuan kpd
org fakir &
miskin dlm
bentuk harta
atau
perkhidmatan
Bayaran yg
dikenakan
oleh kerajaan
kpd individu
bekerja,
syarikat &
perbadanan
utk
perbelanjaan
negara
Hukum Wajib Sunat Tanggungjaw
ab di sisi
undang-
undang
Masa Sekali dlm
setahun
hijrah
Bila-bila masa Sekali dlm
tahun masihi
Jenis
Harta
Harta yang
telah
ditentukan
syarak
Tidak
ditentukan
syarak. Dari
sebarang
harta yg halal
Harta atau
pendapatan
Kadar Mengikut
kadar yg
Mengikut
kemampuan
Mengikut
kadar yg
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
51
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
ditentukan
syarak
ditetapkan
oleh kerajaan
Pengagiha
n
Diberikan
hanya kpd
Asnaf yg
telah
ditentukan
syarak
Terbuka
kepada
sesiapa yang
memerlukan
Disalurkan
untuk
keperluan
Negara
Taraf Kekal Pilihan Berubah
berdasarkan
keperluan
sesuatu
kerajaan
SIRAH
SAIDATINA AISHAH
+ Nama Penuh : A''isyah binti Abu Bakar as-Siddiq
+ Nama Bapa : Abu Bakar bin Abu Khuhafah bin Amir
+ Nama ibu : Ruman binti Umair bin Amir
+ Tarikh Lahir : 8 tahun sebelum hijrah ( 614 masihi )
+ Tempat Lahir : Mekah Al-Mukarramah
+ Nama Suami : Muhammad bin Abdullah ( Rasulullah )
+ Tarikh Perkahwinan : Bulan Syawal , tahun ke-
10 kenabian
+ Tarikh Wafat : 17 Ramadan, tahun 58 hijrah
+ Umur Ketika Wafat : 67 tahun
+ Tempat Wafat : Madinah al-Munnawarah
* Tempat Di makamkan: Al-Baqi' , Madinah
* - Gelaran Yg diberi oleh Rasulullah : Al-Humaira' ( Putih
Kemerah-Merahan )
* - Gelaran Yg diberi oleh Bapanya Saidina Abu Bakar : Ummul
Mukminin yang bermaksud "ibu kepada seluruh org islam"
kerana menjadi rujukan umat Islam selepas kematian
Rasulullah.
FAKTOR MEMILIKI JATI DIRI YG UNGGUL
+ Keimanan & aqidahnya yang kukuh
+ Sentiasa berdamping dgn Rasulullah setelah
menjadi isteri baginda
+ Ilmu pengetahuannya yg tinggi & mendalam
+ Mempunyai semangat jihad yg tinggi
+ Memelihara maruah diri
SUMBANGAN SAIDATINA A'ISYAH
¬ Dalam bidang Tafsir Al-Quran : Memperkayakan
bidang tafsir al-Quran & Beliau sering menjadi tempat
rujukan para Sahabat,
¬ Dlm bidang hadis : Banyak meriwayatkan hadis
¬ Banyak memberi fatwa tentang agama terutama
berkaitan kewanitaan
¬ Bersama Rasullullah dalam beberapa peperangan
menentang musuh
¬ Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat
dgn membuka kelas agama dirimahnya.
SIFAT MULIA SAIDATINA A'ISYAH
1. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu
2. Sabar , Cekal & Tabah
3. Dermawan
4. Taat & Patuh kpd Ibu Bapa & suami
5. Tegas & berani menegakkan kebenaran
KEISTIMEWAAN YANG DIMILIKI SAIDATINA
AISHAH
+ Cerdas dan kuat ingatan
+ Bersifat sederhana dan bersopan-santun
+ Allah telah menurunkan wahyu untuk membersihkan
dirinya daripada fitnah besar yang telah berlaku ke atas
dirinya.
+ Dididik oleh Rasulullah semenjak dari kecil
lagi.
PERANAN SAIDATINA AISHAH DALAM
PERKEMBANGAN ILMU
+ Menjawab kemuskilan yang dikemukakan oleh umat
Islam.
+ Menyelesaikan kekeliruan yang timbul tentang sesuatu
hukum.
+ Rumahnya dijadikan pusat pendidikan untuk umat Islam
mempelajari ilmu.
+ Meriwayatkan sebanyak 2210 hadis daripada Rasulullah
s.a.w
+ Menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai
selama 49 tahun.
KHALID BIN ALWALID
Riwayat hidup Khalifah Al-Walid ialah :
+ Nama penuh ialah Khalid bin Al-Walid bin Al- Mughirah
+ Memeluk Islam pada bulan Safar tahun 8 Hijrah
+ Wafat pada tahun 21 Hijrah
Gelaran : Saifullah alMaslul – Pedang Allah yang terhunus
Sifat Mulia Khalid bin AlWalid
- Berwawasan
- Tegas
- Bertanggung jawab
- Berani
SUMBANGAN SAIDINA KHALID BIN AL-WALID
Menjadi panglima tentera Islam menentang tentera Rom
dalam Peperangan Yarmuk di Jordan
¬ Menjadi panglima perang tentera Islam ketika Fath
Mekah ( Pembukaan Kota Mekah )
¬ Memimpin tentera Islam memerangi orang murtad
dalam Peperangan Yamamah, di Yaman
¬ Berjaya menggunakan strategi yg berkesan
menewaskan tentera musuh yg berjumlah 200 000 orang
dalam Peperangan Mu'tah, Di Jordan, Walaupun ketika
itu tentera Islam hanya berjumlah 3,000 orang
Sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam pada
zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq
> Memerangi golongan murtad
> Menghapuskan nabi palsu
> Memerangi golongan yang enggan membayar zakat
Faktor Keberanian Khalid Al-Walid
1. Dididik oleh ayahnya mengenai ketenteraan.
2. Selalu mengembara
3. Keinginannya/niat untuk mati syahid
4. Keikhlasan berjuang menegakkan islam
PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH
• Pembukaan Kora Mekah berlaku pada Bulan
Ramadan tahun ke-8 hijrah
• Rasulullah menyusun stratrgi secara sulit bertujuan
mengelakkan berlaku pertumpahan darah
• Peristiwa ini dinamakan " Fath Mekah" yg
bermaksud Pembukaan Kota mekah
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
52
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
ANTARA STRATEGI RASULULLAH SEMASA
PEMBUKAAN MEKAH
1. Mengemukakan 3 tuntutan
terhadap Musyrikin Quraisy
2. Mendirikan Khemah
3. Menyalakan Unggun Api
4. Tawaran Keselamatan
LANGKAH RASULULLAH SELEPAS PEMBUKAAN
MEKAH
1. Memusnahkan Berhala di sekeliling Kaabah
2. Solat Sunat di Makam Ibrahim
3. Laungan Azan Bilal
4. Memberi ucapan pertama kpd penduduk Mekah
5. Memberi Pengampunan Kepada Musuh
FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN PEMBUKAAN KOTA
MEKAH
+ Strategi Rasulullah yang bijak & cekap
+ Perpaduan Umat Islam
+ Semangat Jihad Umat Islam
+ Pembesar Quraisy Memeluk Islam
+ Penduduk Mekah tertarik dgn Islam
+ Tentera Musyrikin bertambah lemah
KESAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH
• Tanah Haram Mekah menjadi kawasan larangan
kpd orang bukan Islam
• Dakwah Islam berkebang pesat hingga tersebar
luas di luar semenanjung Tanah Arab
• Masyarakat Mekah hidup aman damai &
bekerjasama
• Penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai
SEBAB BERLAKU PERJANJIAN HUDAIBIAH
¤ Keputusan Rasulullah untuk mengerjakan umrah
bersama-sama para sahabat
¤ Ketaatan & kepatuhan para sahabat kepada
kepimpinan Rasulullah
¤ Kebijaksanaan Rasulullah mengatur strategi
menghadapi kaum Musyrikin Quraisy
¤ Sikap toleransi ( tolak-ansur) Rasulullah & para
sahabat
¤ Sikap umat Islam yg cintakan keamanan &
berusaha mengelakkan peperangan
KANDUNGAN PERJANJIAN HUDAIBAIH
1. Gencatan senjata selama 10 tahun , kedua-dua pihak
tidak boleh mencuri , menceroboh , mengkhianati &
mungkir janji
2. Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah
pada tahun tersebut. Mereka dibenarkan mengerjakan
umrah pada tahun berikutnya & boleh membawa
pedang yg tersarung serta berada di Mekah tidak melebihi
3 hari
3. Kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dgn
pihak lain yg disukai ..
4. Orang Mekah yg datang ke Madinah tanpa kebenaran
wali mereka walaupun telah memeluk Islam , hendaklah
dihantar semula kepada pihak Musyrikin di Mekah
5. Orang Madinah yg datang ke Mekah - tidak akan
dipulangkan semula kpd pihak Islam di Madinah
HIKMAH PERJANJIAN HUDAIBIAH
¬ Pengiktirafan Musyrikin Quraish kpd Ng. Islam
¬ Terhindar pertumpahan darah antara org Islam dgn
Musyrikin Quraisy
¬ Merupakan titik tolak kpd Pembukaan Kota Mekah
¬ Orang Islam & Musyrikin Quraisy bebas berinteraksi
antara satu sama lain
¬ Orang Islam bebas menyebarkan dakwah Islam
¬ Ramai kaum Quraisy telah memeluk Islam secara
terang-terangan
TINDAKAN SUSULAN SELEPAS PERJANJIAN
HUDAIBIAH
• Menghantar utusan ke Negara asing utk menyeru
rajanya memeluk Islam
• Menghantar utusan kpd kabilah-kabilah sekitar
Madinah yg dinamakan (SarriahI pd tahun ke-7 hijrah
I Memantapkan kedudukan Negara Islam Madinah &
bersedia kembali semula ke Kota Mekah apabila
mendapat peluang
ADAB
ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS
MAKSUD MAJLIS :
¤ Majlis berasal dari bahasa Arab yg
bermaksud Tempat Duduk atau Tempat Berhimpun
¤ Majlis bermaksud : Sebarang pertemuan &
perjumpaan yg dihadiri ramai orang kerana sesuatu
tujuan @ perkara tertentu.
JENIS-JENIS MAJLIS
Majlis Yang Baik ( ????????????)
Majlis yg mengingatkan pesertanya kpd Allah & Menepati
kehendak Syarak Cth : Majlis ilmu, Majis Zikir , Majlis
mesyuarat & kenduri yg tiada perkara bertentangan syarak
Majlis Yang Buruk ( ???????????)
Majlis yg mempunyai ciri yg melalaikan drpd mengingati
Allah & Berlaku perkara yg bertentangan dgn Syarak Cth :
Konsert muzik rock, Pesta- pesta liar & Majlis tari menari
ADAB BERCAKAP DLM MAJLIS
- Bercakap lemah lembut dgn memandang muka pendengar
- Memberi peluang org lain bercakap &
menghormati pendapat mereka
- Bertutur menggunakan kata-kata yang sopan
- Mengucapkan perkataan yg berkesan & mudah
difahami
- Merendahkan suara & bersikap merendahkan diri
- Memohon maaf jika terkasar bahasa
- Bercakap benar dalam semua keadaan
- Menuturkan percakapan yg dapat mengingati
Allah
- Mengucapkan perkataan yg baik & berfaedah
- Menyesuaikan percakapan dgn majlis yg dihadiri
FAEDAH BERADAB SEMASA BERCAKAP DLM
MAJLIS
¬ Menjauhi prasangka buruk & salah faham
¬ Memudahkan tercapainya sesuatu matlamat di
samping dapat memberikan kesan positif kpd pendengar
¬ Menimbulkan kemesraan & mengukuhkan
persaudaraan
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
53
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
¬ Dapat menyampaikan maklumat dgn berkesan &
tersusun
¬ Mendapat keredaan Allah & terpelihara dari
gangguan syaitan
KELEBIHAN ORG BERCAKAP BENAR
- Kehidupan tenang & tenteram
- Jiwa & minda disinari Nur Allah
- Mendapat keampunan & keredaan Allah
- Mendapat kepercayaan masyarakat
- Terhindar dari dosa melakukan pembohongan
- Jauh dari sifat nifaq
- Dapat mengatasi tipudaya syaitan
AKIBAT TIDAK MENJAGA ADAB KETIKA BERCAKAP
+ Tidak mendapat kepercayaan masyarakat
+ Mendapat dosa & dibenci oleh Allah & Rasulnya
+ Mencetuskan perbalahan , pertikaman lidah &
perpecahan
+ Keras hati & jiwa tidak tenang
+ Sukar menyelesaikan masalah
ADAB TERHADAP IBUBAPA
MAKSUD IBU BAPA
Ibu bapa ialah : Orang yg paling rapat dengan anak-anak
& Merekalah yg bertanggungjawab mencari nafkah &
mendidik anak-anak dari kecil hingga dewasa.
SEBAB WAJIB BERBAKTI KPD IBU BAPA
+ Ia amalan yg dituntut agama
+ Untuk kita membalas jasa baik mereka
+ Supaya anak-anak kita nanti akan berbakti kpd kita
* Menjamin keutuhan sistem kekeluargaan
TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBU BAPA
+ Berdoa &
Memohon ampun untuk mereka
+ Taat
perintah mereka selagi tidak bercangah dgn hukum
syarak
+ Merendah
diri & menghormati mereka
+ Berbakti kpd
mereka bila-bila masa
+ Berbuat baik
kpd rakan-rakan mereka
ADAB TERHADAP IBU BAPA
PERCAKAPA N
¬ Bercakap dgn cermat & sopan santun
¬ Merendahkan suara dihadapan mereka
¬ Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap
¬ Menunjukkan muka yg manis ketika berkomunikasi
dgn mereka
¬ Menggunakan bahasa yg baik ketika bercakap dgn
mereka
PERGAULAN
¬ Berdiri utk memberi hormat kpd merek
¬ Memberi hormat semasa bertemu mrk Mencium
tangan mereka sebelum pergi ke sekolah & sebelum tidur
¬ Jangan mendahului mereka ketika menjamah
makanan
¬ Jangan melunjur kaki ke arah mereka ketika duduk
CARA BERBAKTI KPD IBU BAPA
SEMASA HIDUP
• Menjaga mereka semasa tua &sakit
• Memberi nafkah kpd mereka
• Selalu menziarahi mereka sekiranya tidak tinggal
bersama
• Mendoakan kesejahteraan mereka
SETELAH MENINGGAL DUNIA
• Mendoakan keampunan utk mereka
• Membayar hutang mereka sekiranya ada
• Melaksanakan wasiat mereka
● Berbuat baik kpd sahabat mereka
KESAN BAIK BERBAKTI KEPADA IBU BAPA
+Mendapat keberkatan hidup
+Disayangi oleh keluarga
+Mendapat ganjaran pahala
+Ikatan kekeluargaan bertambah kukuh
+Mendapat ganjaran syurga di akhirat
AKIBAT DERHAKA KEPADA IBU BAPA
¤ Kehidupan tidak diberkati Allah
¤ Dikenakan azab neraka di akhirat
¤ Runtuh institusi kekeluargaan
¤ Mengancam keharmonian masyarakat
ADAB BERPIDATO
MAKSUD PIDATO
Ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai
ADAB KETIKA BERPIDATO
▪ Berpakaian kemas bersesuaian dgn kehendak Islam
▪ Ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang
▪ Gaya yang tidak keterlaluan
▪ Menyampaikan pidato secara berhikmah
▪ Dimulakan & diakhiri dgn salam
▪ Menggunakan bahasa yang sesuai & sopan
▪ Nada & Penyampaian yang menarik
CIRI-CIRI PIDATO YANG BAIK
¬ Menggunakan bahasa yg sopan , Nada Suara & Gaya
yang sesuai
¬ Ucapan tidak terlalu lama hingga membosankan &
tidak terlalu ringkas sehingga tidak mencapai maksud
¬ Bersandarkan kpd hujjah Al-Quran & Hadis serta
dimantapkan dgn hujjah akal
¬ Disampaikan dgn penuh keyakinan , Fasih & lancar
CIRI-CIRI PIDATO YANG TIDAK BAIK
¬ Menggunakan bahasa yang kasar & kesat
¬ Ucapan terlalu lama Atau terlalu ringkas
¬ Disampaikan secara emosi
▪ Ucapan yang gagap & tersekat-sekat
CARA UTK MENJADI PEMIDATO YANG BAIK
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
54
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
¬ Pemidato mesti berpengetahuan luas tentang isi
ucapan terutama yg berkiatan dgn idea-idea yg diucapkan
¬ Pemidato yg baik mampu mengawal & menarik
perhatian pendengar kpd ucapannya.
¬ Kemahiran sebegini boleh diperolehi melalui latihan
& pengalaman
¬ Keyakinan terhadap diri sendiri & isi ucapan berkait
rapat dgn persediaan & pengetahuan yg luas Termasuklah
cara berpakaian & Cara pergaulan dalam majlis
KESAN PIDATO YANG BAIK
KEPADA INDIVIDU :
¬ Boleh mengubah sikap pendengar
¬ Mudah menerima teguran
KEPADA MASYARAKAT :
¬ Menyatupadukan masyarakat
¬ Memberi motivasi ke arah perpaduan
AKIBAT TIDAK BERADAB SEMASA BERPIDATO
1. Tidak memberikan sebarang kesan positif
2. Tidak menjatuhkan maruah seseorang
3. Masyarakat berpecah belah & bersengketa
ADAB MENERIMA DAN MELAYAN TETAMU
Konsep Melayan tetamu
Maksud tetamu: Orang yang berkunjung atau menziarahi
orang lain sama ada dijemput atau tidak dijemput
Konsep melayan tetamu: Menerima dan melayan tetamu
merupakan sikap dan amalan yang amat digalakkan.
Keimanan dan kemuliaan seseorang dapat dilihat melalui cara
menerima dan melayan tetamu.
Maksud Sabda Rasulullah saw;
-Tempoh layanan sebagai tetamu hendaklah dalm
masa 3 hari
- Layanan istimewa selama sehari semalam
mengikut kemampuan tuan rumah
- Pada hari kedua dan ketiga layanan yang diberi
sama eperti yang diberikan kepada keluarga sendiri
dan ianya dianggap sebagai sedekah
Adab terhadap tetamu
Menunjukkan muka yang manis
- Sentiasa tersenyum dgn muka yang manis
- Berbual bertanya khabar sama tentang diri atau keluarga
- Jaga tutur kata supaya tidak mengikut perasaan
Memberikan layanan yang baik :
- Menyambut tetamu dimuka pintu/di halaman rumah
Menjawab salam dan berjabat tangan
- Mempersilakan tetamu masuk dengan mesra
- Sediakan tempat duduk yang selesa dan bersih
Menyediakan jamuan mengikut kemampuan
- Makanan yg terbaik mengikut kemmapuan
- Menjemput tetamu makan
- Makan bersama-sama tetamu
- Menghulurkan makanan kepada tetamu
Jangan mengemas hidangan sebelum tetamu selesai makan
Bersifat ikhlas dan berlapang dada :
- Gembira dan berlapang dada atas kedatangan
- Tidak merasa kedatangan mereka mengganggu kehidupan
/aktiviti harian
Menyediakan kemudahan yang baik kepada ahli
- Layanan yang baik sebagai tetamu
- Keperluan tandas dan bilik air yang bersih
- Memberi keselesaan seperti kipas angin/bilik tempat berehat
apabila tetamu ingin berehat
BATAS-BATAS PERGAULAN BERSAMA TETAMU
- Memakai pakaian yang bersih, kemas dan
menutup aurat
- Elakkan melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah
tetamu seperti melunjurkan kaki ke arahnya
- Menjaga suasana rumah supaya tidak
mengganggu ketenteraman
- Memaklumkan kepada tetamu sekiranya ingin
meninggalkan rumah
KELEBIHAN MELAYAN TETAMU
- Murah rezeki, mendapat rahmat dan berkat drpd
Allah
- Bertambah kasih sayang antara tetamu dan tuan
rumah yang dikunjungi
- Mendapat ganjaran pahala dan keampunan Allah
swt
- Menarik perhatian orang bukan Islam terhadap
keindahan Islam
- Mengeratkan silaturrahim dan memupuk
semangat perpaduan
- Membantu perkembangan institusi pelancongan
IMPLIKASI TIDAK BERADAB DENGAN TETAMU
- Menimbulkan pergaduhan dan pepecahan
- Menjadikan institusi pelancongan tidak men
mendapat sambutan
- Tetamu merasa dihina dan tidak dihormati
- Menghilangkan rasa kasih sayang dikalangan
anggota masyarakat
- Menjauhkan orang bukan Islam daripada
mendekati dan memahami Islam
- Menjatuhkan imej diri, masyarakat dan negara
ADAB SEBAGAI TETAMU
- Memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke
rumah orang
- Bersalaman dan berjabat tangan dengan tuan
rumah
- Memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke
rumah orang
- Mengunjungi rumah kawan dengan niat yang baik
dan ikhlas
- Tidak melakukan perkara yang menyinggung
perasaan tuan rumah
- Berkunjung pada waktu yang sesuai
- Menghormati tuan rumah dalam semua perkara
ADAB MENJALANKAN TUGAS
ADAB KETIKA BEKERJA / MENJALANKAN TUGAS
1. Mulakan setiap pekerjaan dengan '
Basmalah
2. Menepati masa & tarikh yang ditentukan:
3. Berpakaian kemas , bersih & menutup aurat
4. Patuh kpd arahan ketua
5. Bertoleransi & bekerjasama ketika
melaksanakan pekerjaan
HUKUM BEKERJA DALAM ISLAM
• Bekerja / melaksanakan tugas WAJIB bagi setiap
orang mengikut keupayaan & kepakaran yg
dianugerahkan Allah s.w.t
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
55
NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3
• Pekerjaan yang dilakukan adalah untuk :
- Menunaikan amanah & tanggungjawab mencari
rezeki yg halal untuk menyara keluarga
- Memastikan kerukunan hidup &
- Meningkatkan hasil pendapatan Negara
KELEBIHAN AMALKAN ADAB BEKERJA
+ Kerja & tugas yg dilakukan mendapat keberkatan
+ Ganjaran /pendapatan yg diperolehi menjadi rezeki
yg halal
+ Hasil kerja yg dilakukan mendapat faedah yg
berpanjangan
+ Hubungan silaturrahim antara rakan setugas menjadi
lebih rapat
CIRI-CIRI PEKERJA YANG BAIK
• Menganggap pekerjaan sebagai ibadat
• Melaksanakan kerja dgn tekun & bersungguh-
sungguh
• Bertanggungjawab , jujur & amanah ketika bekerja
• Istiqamah dalam pekerjaan
• Tidak meninggalkan ibadat wajib dalam kesibukan
menjalankan tugas
S IKAP NEGATIF SEMASA BERTUGAS
( YANG PERLU DIELAKKAN)
o Tidak menyiapkan tugas pada masa yg ditetapkan
o Pentingkan diri sendiri & tidak bertimbang rasa
o Tidak bekerjasama dgn rakan setugas
o Malas berusaha & mencuri tulang
o Bekerja hanya utk mendapat pujian & sanjungan
oLebih mementingkan keuntungan drpd kepentingan
orang ramai
o Hasad dengki terhadap kejayaan orang lain
o Tidak menghargai usaha orang lain
o Tidak mementingkan kualiti perkhidmatan
o Membocorkan rahsia majikan
AKIBAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM
KERJA
¤ Kerja yg diamanahkan tidak dapat dilaksanakan dgn
sempurna
¤ Tidak dapat mencapai matlamat
¤ Hasil pengeluaran tidak berkualiti
¤ Hilang kepercayaan orang lain terhadap organisasi
' Membantut & menghalang kemajuan negara
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG
56

NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3

© © ©

Merasakan dirinya lebih berkuasa Diserapi perasaan angkuh dan sombong Kerana sifat pentingkan diri sendiri MAKSUD KEAMPUNAN ALLAH Penghapusan dosa oleh Allah kepada hamba yang berdosa dan memohon taubat kepadaNya. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENDAPAT KEAMPUNAN ALLAH © Mengaku kesalahan © Menyesal atas kesalahan yang dilakukan © Menemplak diri © Tidak berputus asa © Bertaubat USAHA-USAHA UNTUK MENDAPAT KEAMPUNAN DAN RAHMAT ALLAH © Beristighfar dan memohon keampunan Allah dengan penuh penyesalan serta berazam tidak akan mengulanginya lagi. © Taat kepada perintah Allah © Menjalinkan hubungan baik sesama manusia/Allah © Mengasihi binatang © Melaksanakan amar makruf nahi mungkar © Tidak putus asa dengan rahmat Allah. © Bersyukur © Sentiasa berdoa PENGERTIAN RAHMAT © Kasihan belas yang dilimpahkan oleh Allah s.w.t. kepada orang yang dikehendakiNya. CARA MENDAPAT RAHMAT ALLAH © Berlaku adil terhadap orang lain © Bertaubat dengan ikhlas hati dan berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan © Melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan sempurna © Membelanjakan harta di jalan Allah ketika senang atau susah © Berkasih sayang bersama anggota keluarga dan masyarakat PENGERTIAN TAUBAT © Kembali kepada Allah dengan memohon ampun dengan ikhlas dan menyesal atas segala kesalahan dan berazam tidak akan mengulanginya lagi. SYARAT TAUBAT © Memohon ampun kepada Allah/istighfar © Menyesali – berhenti daripada melakukannya © Tidak mengukangi kesalahan tersebut © Meminta maaf TAUBAT YANG DITERIMA OLEH ALLAH © Taubat nasuha SEBAB PERLU SEGERA MEMOHON KEAMPUNAN/TAUBAT KEPADA ALLAH © Supaya berkekalan dalam dosa tersebut/tidak bergelumang dengan dosa © Supaya tidak terlibat dengan dosa-dosa yang lain pula/tidak menambah dosa © Ajal tidak diketahui masanya © Jiwa menjadi tenang
DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG

Supaya mendapat keredhaan Allah/tidak dimurkai Allah/tidak masuk neraka © Untuk mendapat keampunan Allah. Maksud Keampunan Allah ialah: - Penghapusan dosa oleh Allah kepada hamba yang berdosa, yang memohon taubat kepadaNya Cara Mendapatkan Keampunan Allah : • Mengaku kesalahan • Menyesali kesalahan yg dilakuakn • Menempelak diri sendiri di atas dosa / kesalahan yang dilakukan • Bertaubat • Tidak putus asa drpd rahmat Allah Maksud Rahmat Allah ialah : - Kasihan belas yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakiNya Cara Mendapat Rahmat Allah : • Bertaubat dgn ikhlas & berazam tidak akan mengulangi dosa • Melaksanakan ibadat dengan ikhlas & sempurna • Berlaku adil terhadap orang lain • Membelanjakan harta pada jalan Allah ketika senang & susah  Berkasih sayang sesama keluarga & anggota masyarakat PENGAJARAN AYAT 1. Mengakui kesalahan & menyesali dosa yang dilakukan adalah sifat terpuji 2. Orang yang beriman hendaklah berwaspada dengan godaa syaitan 3. Kita hendaklah segera bertaubat jika melakukan kesalahan atau dosa supaya mendapat keampunan Allah © MEYAKINI HARI KEBANGKITAN ( SURAH AL-A'RAF : 57 – 58 ) BUKTI KEKUASAAN ALLAH BERDASARKAN AYAT 1. Allah Maha Berkuasa mencipta Angin / udara - yg mengandungi beberapa jenis gas yang diperlukan oleh semua hidupan untuk hidup seperti : Oksigen , Nitrogen , Karbon Dioksida dll. 2. Allah berkuasa menjadikan awan -utk menggerakkan hujan bagi membekalkan air kpd semua hidupan di bumi 3. Allah berkuasa menjadikan hujan -utk menyuburkan tanah yg kering kontang/ gersang Bagaimana Allah menyuburkan tanah yang Kering Kontang / Gersang ? [ Perumpamaan Kebangkitan Semula Manusia Selepas Mati dgn Tumbuhnya Biji Benih Selepas Hujan ] . • Tanah yang asalnya kering kontang & hangus terbakar, apabila dibasahi air hujan ia menjadi subur sehingga menumbuhkan biji-biji benih , tumbuhtumbuhan & buah buahan yg boleh dimakan. • Perumpamaan ini menunjukkan bahawa Allah amat berkuasa menghidupkan semula manusia walaupun mereka telah mati.

38

masyarakat & Negara • Tidak sabar & mengeluh apabila ditimpa musibah • Tamak walaupun menerima banyak nikmat HADIS IHSAN TERHADAP BINATANG Maksud Ihsan Terhadap Binatang Ialah : Membuat kebaikan kpd binatang . Kotor & boleh Memudaratkan spt : Lalat. masy & Negara Cara Bersyukur Dgn Lisan Dgn Amalan PENGAJARAN AYAT 1.masyarakat & Negara • Bersabar menghadapi musibah • Reda walaupun menerima nikmat yang sedikit Orang yang tidak bersyukur • Malas & berpurapura beribadat • Kurang berusaha kearah kemajuan diri. tikus.biawak Bentuk Penganiayaan Terhadap Binatang y Memelihara binatang dalam sangkar y Menyabung @ melaga binatang y Merendam dlm air hingga lemas y Memusnahkan habitat binatang y Mengurung binatang tanpa memberi makan 39 . Harimau 2. Meyakini Allah berkuasa mematikan & menghidupkan manusia 2. Spt : bertimbang rasa & tidak menganiayainya ketika menyembelih Kepentingan Ihsan terhadap Binatang • Mendapat ganjaran & rahmat Allah • Menunjukkan rasa hormat & simpati terhadap binatang • Melahirkan masyarakat yg penyayang & penyantun • Memelihara habitat binatang drpd kerosakan & kemusnahan • Membentuk individu muslim yg cintakan kebaikan & benci kpd keburukan PERLAKUAN IHSAN KETIKA MENYEMBELIH & MEMBUNUH Dgn Hati • Reda & Qanaah dgn segala pemberian Allah • Bertambah cinta kpd Allah apabila menerima nikmat • Membanyakkan zikir spt mengucapkan "Alhamdulillah" • Menyampaikan dakwah & Memberi nasihat secara hikmah • Memelihara ibadat wajib & Meningkatkan ibadat sunat • Memanafaatkan nikmat kearah kebaikan diri. Binatang Perosak. sudah tentu amat mudah bagi Allah untuk menghidupkan semula manusia selepas mati PERBANDINGAN ORANG BERSYUKUR & TIDAK BERSYUKUR • Orang yang bersyukur Ibarat tanah yang subur • Orang yang tidak bersyukur Ibarat tanah yang gersang Orang yang bersyukur • Rajin & ikhlas melakukan ibadat • Berusaha meningkat & memajukan diri. Berbahaya. Bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah & menggunakannya utk faedah kehidupan manusia DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG MENYEMBELIH • Memberi minum kpd binatang sembelihan sebelum disembelih • Membaringkan di tempat yang rata • Menggunakan pisau yang tajam • Melakukan sembelihan secara cepat dgn sebaikbaiknya • Tidak mengheretnya dgn kasar @ menyeksa badannya ke tempat sembelihan • Elak menyembelih haiwan di hadapan haiwan yang lain • Tidak memyembelih binatang yg sedang bunting @ sedang menyusukan anak • Tidak tergesa-gesa melapah binatang sembelihan sebelum benar-benar mati MEMBUNUH y Tidak membunuh dgn cara yg kejam spt membakar y Tidak menyeksa sebelum dibunuh y Memastikan alat yg digunakan sesuai utk membunuh y Menggunakan alat & cara yg mempercepatkan mati BINATANG YANG HARUS DIBUNUH: 1. Kejadian awan yg membawa awan. Beracun &Berbisa spt: Lipan 3.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 • Allah telah mencipta manusia & hidupan lain dari tiada kepada ada. Burung yg menyambar mangsa dgn kuku spt : Helang 4. hujan yg menyuburkan tanah yg kering dan menghasilkan tumbuhan adalah bukti kekuasaan Allah 3. Buas &Ganas : spt Singa.

• Santau yg diamalkan oleh sesetengah dukun 40 .Membenarkan kenabian & kerasulan nabi . dosa & perkara yg mencemarkan kemuliaan.Manusia lebih mengetahui keperluan & kehendak manusia .Memudahkan manusia menerima ajaran rasul . sombong & menyangka berada dipihak yg benar • Pukau . DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG KARAMAH IRHAS Nabi Isa boleh bercakap ketika bayi . kasar & tidak bertolak ansur l Dibenci & tidak dihormati oleh anggota masyarakat Contohnya : Al-Quran – hanya boleh dirasai kehebatannya stlh dipelajari & dikaji dgn mendalam Mukjizat Hissi Ialah : Mukjizat yg dapat dilihat &dirasa dgn pancaindera. Contohnya : Memperbanyakkan makanan yg sedikit (Nabi Muhammad). Tongkat menjadi ular ( Nabi Musa). MAUNAH Seseorang yang terselamat dari bahaya maut ISTIDRAJ SIHIR Perkara luar biasa yg berlaku kpd: Sesiapa sahaja yg mempelajarinya kerana dorongan hawa nafsu utk melakukan kejahatan • Sihir berlaku dgn bantuan jin & syaitan.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 y Memukul & Menyiksa binatang y Melontar @ menghumban binatang y Menjadikan sasaran utk latihan memanah Implikasi Penganiayaan Terhadap Binatang l Mendapat dosa & azab di akhirat l Hati menjadi keras & sukar menerima teguran l Bersikap bengis.Tidak hangus dibakar ( Nabi Ibrahim) PERKARA LUAR BIASA DI KALANGAN MANUSIA NAMA PENERIMA CONTOH MUKJIZAT Perkara luar biasa Al-Quran-kpd yg dikurniakan N.Menunjukkan kekuasaan Allah .Membuktikan kebenaran risalah yang dibawa .Dapat menunjukkan contoh dlm melaksanakan suruhan Allah & meninggalkan laranganNya .Muhammad Allah kpd para nabi & rasul Perkara luar biasa yg dikurniakan Allah kpd : hamba Allah yang soleh Perkara luar biasa yg dikurniakan Allah kpd: seseorang yg bakal dilantik menjadi rasul utk menarik perhatian org ramai kpd mereka Perkara luar biasa yg dikuriakan Allah kpd : Orang biasa yg beriman sebagai pertolongan Allah kepada mereka. Kita hendaklah bersikap ihsan terhadap binatang & menghindarkan melakukan perganiayaan AQIDAH ISMATURRASUL Maksud 'Ismatur Rasul Ialah : Para rasul terpelihara daripada melakukan sebarang maksiat . • Tujuannya Allah kurniakan mukjizat : . Ihsan ialah sifat terpuji yg wajib dimiliki oleh setiap muslim 2.Sebagai ujian Allah kpd manusia sama ada membenarkan para rasul atau mendustakan mereka MUKJIZAT • Mukjizat bermaksud : Perkara luar biasa yg dikurniakan Allah kpd para nabi & rasul. ketaatan & kemampuan mereka dalam menyampaikan wahyu Allah Hikmah Rasul Bersifat Maksum l Menjamin kewibawaannya para nabi & rasul l Menjadi contoh teladan manusia dlm semua aspek kehidupan l Meyakinkan manusia tentang kebenaran risalah yg dibawa l Memelihara kemuliaan & keaslian wahyu drpd perubahan & penyelewengan l Menolak hujjah orang yg mengingkati ajaran rasul Sebab rasul dilantik drpd kalangan manusia .Melemahkan musuh-musuh Allah JENIS-JENIS MUKJIZAT Mukjizat Maknawi Ialah : Mujizat yg akan diketahui keluarbiasaannya dengan menggunakan kekuatan akal fikiran. Perkara luar biasa yg berlaku kpd: manusia yg mengingkari Allah spt org fasik & kafir Karamah yg berlaku kpd "Ashabul Kahfi" PENGAJARAN DARI HADIS 1. Mereka dikurniakan nikmat yg berlimpahruah & Ditangguhkan pembalasan oleh Allah menyebabkan mereka lupa daratan.

Harus bagi mereka mempunyai sifat-sifat yg dimiliki oleh manusia seperti makan. Sifat bijaksana yg dimiliki oleh rasul membolehkan mereka menyusun strategi dakwah dgn berkesan & dpt mematahkan hujjah org musyrikin Firman Allah dlm Surah An-Nahl ayat 125 : dlm melakukan suatu pekerjaan • Kemungk aran dpt dicegah dgn berkesan • Rajin berusaha • Berfikir secara kreatif & kritis SIFAT-SIFAT RASUL SIFAT WAJIB • Siddiq (benar) • Amanah (jujur) • Tabligh (menyampaikan) • Fatanah (bijaksana) SIFAT MUSTAHIL • Kizbun (dusta) • Khianat (pecah amanah) • Kitman (menyembunyikan) • Baladah ( bodoh) SIFAT HARUS • Basyariah ( Sifat yang ada pada manusia biasa) Sifat-Sifat Wajib 1. AMANAH (jujur) • Kita akan menjadi seorang yg jujur dlm setiap tindakan • Dpt melaksanakan tanggungjawab dgn berkesan • Nasihat menasihati ke arah kebaikan • Saling bekerjasama SIFAT MUSTAHIL BAGI RASUL KIZBUN ( Dusta) Para rasul tidak berdusta. penat. Semuanya disampaikan dgn penuh ikhlas . Sekiranya mereka bodoh sudah tentu mereka tidak dapat melaksanakan amanah yg berat dengan cemerlang SIFAT HARUS BAGI RASUL Para rasul adalah manusia biasa.abi Soleh Keluar drpd batu l Nabi sulaiman boleh memerintah angina l Nabi Yunus terselamat drpd perut ikan Nun l Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit sopak & buta l Nabi Muhammmad naik ke langit dlm peristiwa Isra' Mikraj 4. Dgn itu manusia mengetahui semua semua isi kandungan Al-Quran & syariat Islam BALADAH ( Bodoh) Para rasul tidak bodoh. Sekiranya mereka pecah amanah sudah tentu Allah tidak menyuruh hamba-hambanya mempercayai mereka KITMAN Menyembunyikan Para rasul tidak menyembunyikan perkara yang di perintahkan oleh Allah.Sekiranya para rasul berdusta . menanggung kesusahan . SIDDIQ (benar) Huraian Para rasul mempunyai sifat benar dalam segala perkataan &perbuatan kerana mereka sudiri diutus utk menyampaikan kebenaran. minum. Semua rasul bersifat jujur & bertanggungjawab dlm menjalankan tugas dakwah agar manusia memperhambakan diri kpd Allah. Semua perkara yang mereka sampaikan adalah benar. Antara mukjizat para rasul: l Unta N. sakit dan lain-lain sifat manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat nubuwwah ( kenabian) KESAN BERIMAN KEPADA RASUL Sebab & Kepentingan Mencontohi Para Rasul ¾ Para Rasul adalah manusia pilihan Allah ¾ Mereka membawa perkara-perkara yg hak (kebenaran) ¾ Mereka menjadi model & contoh terbaik 3. tidur. nescaya Allah tidak melantik mereka menjadi rasul & umat Islam tidak akan mengetahui kebenaran Islam KHIANAT (Pecah Amanah) Para rasul tidak khianat terhadap amanah &tanggungjawab yg diberikan Allah kpd mrk. TABLIGH menyampaikan DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG 41 . beristeri. Mereka tetap melaksanakan tugas ini walupun terpaksa berhadapan dgn tentangan yang hebat drpd musuh.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 • Ia boleh ditandingi & dikalahkan oleh orang yang mengetahui cara-caranya. FATONAH (bijaksana) lapisan masyarakat. Firman Allah dlm Surah As-Syuara' ayat 143 Para rasul bertugas menyampaikan segala perintah Allah & risalah Islam kpd semua Kepentingan mencontohi sifat wajib para rasul • Akan disukai & dipercayai oleh orang 2. berjalan. Dgn demikian Islam dpt berkembang pesat ke seluruh dunia.

Perkembangan ilmu terbantut TUGAS-TUGAS RASUL • Menyampaikan Wahyu • Membimbing manusia mengenal Allah & membersihkan hati daripada perkara syirik DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG 42 .Hidup dalam kesesatan . surau dll atau melalui media cetak & elektronik y Berdampingan dengan kawan-kawan yg sukakan kebaikan LANGKAH MENJAUHI DOSA y Memperbanyakkan amalan sunat bagi mendekatkan diri kepada Allah y Menginsafi azab yg akan ditempuh oleh orang yg melakukan dosa pd hari akhirat y Meninggalkan kejahatan & kemungkaran serta menunjukkan sikap tidak menyuakinya y Menjaui tempat maksiat yg boleh mendorong melakukan dosa y Menambah ilmu pengetahuan agama dgn menghadiri majlis ilmu.Negara huru hara kerana perebutan kuasa . amanah & bertanggungjawab l Membena sistem ekonomi Negara yg bebas dari sumber-sumber haram spt : riba' & judi l Membena kesabilan politik yg membawa kpd kemajuan & pembangunan Negara l Membina tamadun Islam berasaskan wahyu AKIBAT MENOLAK SUNNAH RASUL Kepada Individu .w.Jauh daripada hidayah & rahmat Allah .Berlaku perpecahan & perbalahan . Rasul & pemimpin l Wujud perpaduan & persaudaraan Islam serta masyarakat yang saling hormat menghormati l Terbentuk masyarakat yang saling bekerjasama & tolong menolong pada perkara kebaikan & kebajikan ▪ Gejala sosial dapat dibenteras dgn usaha padu seluruh masyarakat Kepada Negara: l Negara aman & harmoni dibawah pimpinan pemimpin yg cekap. membaca buku dll y Elakkan bergaul dgn kawan-kawan yg suka melakukan kejahatan & kemungkaran KESAN BERIMAN KPD RASUL Kepada Masyarakat: l Melahirkan masyarakat yg patuh & taat kpd Allah. bersih .NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 ¾ Mereka menjelaskan yang hak & batil ¾ Bukti keyakinan kita kepada Allah ¾ Dapat melaksanakan syariat Allah Kesan Beriman Kepada Rasul Kepada individu: l Mendapat hidayah Allah l Meningkatkan ketaatan & ketaqwaan kepada Alah l Mengetahui perkara ghaib l Sentiasa mencintai rasul & ajarannya l Berakhlak mulia yg boleh dicontohi oleh orang lain l Dapat kebahagiaan dunia & akhirat Kepada Keluarga: l Dapat membina keluarga bahagia & rumahtangga yg harmoni l Melahirkan keluarga yg menitikberatkan pendidikan fardu ain & kifayah spt: menekankan pendidikan AlQuran l Melahirkan anggota keluarga yg kuat beribadat spt : mengamalkan solat berjamaah l Melahirkan keluarga yang penuh kasih sayang & saling menghormati • Mengajar manusia cara beribadat & menjalin kehidupan berlandaskan syariat • Menjadi teladan kepada umat manusia dalam segenap lapangan kehidupan BERIMAN KPD RASUL MENJAMIN KEBAHAGIAAN DI DUNIA & DI AKHIRAT Kebahagiaan di dunia : Kebahagiaan di akhirat : • Kehidupan dirahmati • Dimasukkan kedlm Allah syurga & Terselamat dari • Tidak akan sesat selamaapi neraka lamanya ● Mendapat syafaat dari Rasulullah s. percakapan & tindakan supaya selari dgn kehendak syarak HIKMAH PEMBALASAN DOSA • Membuktikan keadilan Allah terhadap amalan yg dilakukan di dunia • Sebagai balasan atas perbuatan maksiat / kejahatan yg dilakukan • Supaya takut melakukan kejahatan LANGKAH TINGKATKAN PAHALA y Melakukan amalan dgn ikhlas semata-mata kerana Allah y Bersungguh-sungguh mendalami ilmu syariat utk mengetahui suruhan & larangan Allah y Berterusan dlm melakukan amalan kebaikan & pastikan amalan yg dilakukan berkualiti y Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dgn mengikuti majlis ilmu spt di masjid.Dapat balasan siksa neraka Kepada Keluarga & masyarakat Hidup keluarga & masyarakat porak peranda .Kemungkaran berleluasa Kepada Negara .a. PAHALA & DOSA Pahala ialah : Ganjaran baik yang disediakan Allah utk hamba-hamba yg mematuhi perintahNya Dosa ialah : Balasan buruk yang dijanjikan Allah kpd hambanya yg tidak mematuhi perintah @ melanggar larangannya HIKMAH GANJARAN PAHALA • Bukti rahmat & kasih sayang Allah • Motivasi kpd seseorang utk melakukan kebaikan & beramal soleh • Pendorong seseorang menjaga tingkahlaku.Tidak membangun .

Mendapat pahala apabila berniat untuk melakukan suatu kebaikan walaupun belum melakukannya 5. dan tidak diberikan ancaman azab di akhirat contohnya • Tidak mengurus diri • Buang sampah ditempat awam Lakukan perkara tidak berfaedah CARA HAPUSKAN DOSA KECIL o Menunaikan ibadat fardu o Melakukan amalan sunat spt puasa sunat. berwuduk. Supaya nyawa keluar dgn mudah & tenang ketika malaikat maut mengambilnya 3. Balasan bagi amalan kejahatan yang dilakukan 2. Orang yg taat & beramal soleh di dunia akan tenang & bahagia. Manusia tidak boleh kembali lagi ke dunia 2. membaca Al-Quran o Melakukan amal kebajikan spt bersedekah PERBEZAAN PAHALA & DOSA PAHALA 1. Tidak mendapat dosa jika hanya berniat untuk melakukan sesuatu kejahatan.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 PEMBAHAGIAN DOSA DOSA BESAR: PENGERTIAN l Perbuatan maksiat yang ditentukan hukuman di dunia oleh Al-Quran atau Hadis. Negara bertambah stabil & maju HARI KIAMAT Maksud Kiamat Segi Bahasa : Kebangkitan Menurut Istilah Syarak : Hari kiamat ialah hari berlakunya kehancuran seluruh alam &diikuti dgn DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG 43 . Dibalas setimpal dengan dosa yang dilakukan 4. Tanda rahmat & kasih sayang Allah kepada manusia DOSA 1. dan diberikan ancaman azab di akhirat contohnya Berzina. Supaya selamat drpd azab neraka Hikmah Mengingati Mati & Alam Barzakh Kepada Individu 1. Ganjaran bagi amalan kebaikan yang dilakukan 2. Perlakunya mendapat azab neraka 3. Mendorong melakukan kebaikan & amalan soleh Kepada Masyarakat 1. Supaya mudah menjawab soalan malaikat munkar & nakir 4. Menderhakai ibu bapa CARA HAPUSKAN DOSA BESAR o Bertaubat kpd Allah dgn Taubat Nasuha o Rela jalani hukuman setimpal (berdasarkan syariat) apbl dihadapkan ke mahkamah o Banyakkan beristighfar kpd Allah DOSA KECIL: PENGERTIAN l Perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukuman di dunia oleh Al-Quran atau Hadis. Manakala yg engkar kpd Allah akan sengsara y Amalan untuk Persediaan Menghadapi mati: • Bertaubat & beristighfar kpd Allah • Melaksanakan segala perintah Allah & menjauhi larangannya • Berbuat baik & berkasih sayang sesama manusia • Melaksanakan Amar makruf nahi munkar dalam masyarakat • Membelanjakan harta pd jalan Allah Sebab Perlu Bersedia Menghadapi Mati & Alam Barzakh 1.Memberi atau menerima rasuah. kecuali benar-benar melakukannya 5. Istiqamah dalam ibadat fardu & bersifat Zuhud 2. Tanda keadilan Allah kepada manusia ALAM BARZAKH Kehidupan di Alam Barzakh Mendapat Nikmat & ketenangan ( Bagi orang mukmin ) Orang Mukmin yg taat: • Akan dilapangkan kubur mereka seluas 70 hasta • Akan dilayan baik oleh para malaikat • Kehidupan mrk seumpama berada di taman syurga • Diberitahu ganjaran syurga yg akan diterima ● Mendapat Azab & Sengsara (Bagi orang yg fasik & kafir) Orang fasik : • Akan dihimpit oleh kubur hingga bertemu tulang rusuk kanan & kiri • Akan dipatuk & disengat oleh binatang berbisa spt ular & kala hingga hari kiamat KEMATIAN & ALAM BARZAKH MATI ALAM BARZAKH y Pengertian Mati ialah perpisahan roh daripada jasad y Pengertian Alam Barzakh • Segi Bahasa bermaksud : Pemisah • Istilah Syarak : Alam barzakah ialah suatu kehidupan di antara kehidupan di dunia &di akhirat. l Keadaan seseorang di alam barzakh bergantung kpd amalan mereka . Mencegah kemungkaran yg berleluasa dlm masyarakat 2. Pelakunya mendapat nikmat syurga 3. Mengamalkan amalan ziarah-menziarahi serta membantu meringankan beban kematian Kepada Negara 1. Ganjarannya tidak terhad banyaknya 4. Bebas dari penyalahgunaan kuasa 2. Hukum beriman dgn Alam Barzakh : WAJIB Apakah Alam Barkazh ? l Alam barzakah merupakan alam bagi org yg telah meninggal dunia sementara menunggu hari kebangkitan semula di hari kiamat l Di alam ini manusia akan disoal mengenai amalan-amalan semasa hidup di dunia. Supaya selamat drpd azab kubur 5.

Melahirkan pemimpin yang jujur dan bertanggungjawab AL-MIZAN MAKSUD AL-MIZAN Neraca @ penimbang amalan manusia KEPENTINGAN BERIMAN DGN AL-MIZAN 1. l Keluarnya ya'juj & Ma'juj l Keluarnya Dabbatul Al-Ard ( binatang bumi) l Matahari terbit dari ufuk Barat Gambaran ketika Berlaku Kiamat dalam Al-Quran l Bumi bergegar dgn kuat & bumi diratakan l Langit terbelah & menjadi meluap (panas). dan tidak ada suatu pun yang dapat disembunyikan daripada perhitungan Allah 2.Utk mengadili amalan manusia Supaya manusia sentiasa mentaati Allah & segera bertaubat .Panggil Memanggil Yaumul Al-Fasl H. l Bintang jatuh bertaburan & l Matahari digulung. • Keyakinan kita bahawa Allah Maha Adil akan kukuh kerana al-Mizan membuktikan keadilan Allah yg mutlak dalam memutuskan hukuman ke atas manusia • Syahsiah kita pula akan mantap kerana beriman kpd al-Mizan menuntut kita mengamalkan sifat adil & tegas pendirian dalam kehidupan HIKMAH BERIMAN KPD AL-MIZAN l Membuktikan keadilan Allah yg mutlak l Mendorong manusia melakukan amal soleh l Mencegah manusia drpd melakukan kejahatan l Melahirkan manusia yg bersifat adil & tegas pendirian 44 . Allah akan menghitung semua amalan yg dilakukan oleh manusia sama ada kecil / besar.Pembalasan Yaumul Al-Nusyur H.Manusia menyedari meraka mempunyai matlamat utk kebahagiaan abadi Nama-Nama lain Bagi Kiamat Yaumul Al-Hisab H. Akan memantapkan aqidah & syahsiah kita. Perhimpunan Yaumul Al-Jaza' H. . Terdapat orang yg dihisab dgn cara yg mudah & terdapat org yg dihisab dgn cara yg susah 5. Allah akan menyembunyikan keaibannya di akhirat HIKMAH AL-HISAB l Membuktikan keagungan & kekuasaan Allah l Berwaspada melakukan sesuatu dalam kehidupan l Takut melakukan kerana semua perbuatan akan di hisab l Mendorong manusia menegakkan keadilan & menjauhi kezaliman l Mendorong manusia melakukan kebaikan utk mendapat gajaran daripada Allah di dunia & di akhirat Kepentingan Beriman Dengan Al-Hisab .Memberi motivasi ke arah melakukan amalan soleh. .Melahirkan masyarakat yang bersaing untuk melakukan kebajikan . Pembalasan Yaumul Al-Tanad H. Keputusan Yaumul Ad-Din H. Semua amalan yg dilakukan akan ditayang semula pada hari akhirat kecuali dosa yg telah diampunkan oleh Allah 3. Orang mukmin yg menyembunyikan keaiban saudaranya di dunia .supaya manusia tidak menyimpang daripada matlamat asal.Mendorong manusia supaya tidak melakukan kezaliman . Perlaksanaan Al-Mizan adalah utk menentukan tempat seseorang sama ada di Syurga @ ke Neraka 2.Gunung ganang dihancurkan ▪ Wanita mengandung keguguran Hikmah Allah Adakan kiamat: . Kembali Al-Waqiah Peristiwa yang Mesti berlaku Ar-Rajifah Gempa At-Tammah Bencana Al-Hasr Perhimpunan Al-Ghasiah Pengsan As-Sa'ah Masa yg ditetapkan Al-Wa'id Ancaman Al-Haqqah Peristiwa yg sebenar Al-Qariah Hari yang mengemparkan Al-Zalzalah Goncangan ALHISAB Al-Hisab ialah : Perhitungan Amalan manusia di dunia sama ada baik atau jahat DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG ( dilaksanakan di Mahsyar sebelum ditentukan balasan masuk syurga / neraka) PROSES PERLAKSANAAN AL-HISAB 1. Setiap manusia akan diberi buku catatan amalan yg ditulis oleh malaikat Raqib & Atid sebagai bukti terhadap amalan baik atau jahat 4.s.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 manusia dibangkitkan semula Bahagian Kiamat Kiamat Kubra ( Besar ) Kiamat Sughra ( Kecil ) Iaitu : Kematian TANDA-TANDA KIAMAT Tanda-Tanda kecil l Segala urusan agama ditadbir orang yang bukan ahli l Anak derhaka kepada ibu bapa l Banyak berlaku pergaduhan &peperangan l Manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi l Banyak berlaku gempa bumi & bencana alam l Wanita berkelakuan & berpakaian menyerupai lelaki & sebaliknya Tanda-Tanda Besar l Munculnya imam Mahadi utk menegakkan syariat Islam l Keluarnya Dajjal yang akan menyesatkan manusia l Turunnya Nabi Isa a.

tidak berzina ¾ Memelihara diri supaya tidak tergelincir drpd manhaj Allah seperti Percaya kpd rukun iman & melaksanakan rukun Islam SYURGA & NERAKA PENGERTIAN SYURGA Dalam Bahasa Arab : Syurga disebut ( ‫) االجنة‬ yg bererti : Sebuah taman yg indah dipenuhi dgn pelbagai nikmat & keselesaan l Menurut Syarak : Syurga ialah : Suatu tempat yg dipenuhi dgn nikmat yg disediakan oleh Allah utk hamba-hambanya yg beriman & beramal soleh selepas mereka dibangkitkan semula pada hari akhirat PENGERTIAN NERAKA Neraka ialah : Tempat balasan siksa yg disediakan Allah kpd orang kafir & orang Islam yg melakukan dosa KEPENTINGAN BERIMAN KEPADA SYURGA& NERAKA • Melengkapkan rukun iman & memastikan kebenaran aqidah • Menggalakkan manusia melakukan kebaikan ● Menambahkan keyakinan bahawa setiap kebaikan akan diberikan ganjaran baik pd hari Akhirat NAMA-NAMA SYURGA l Jannatul Firdaus (‫جنة‬ ‫) الفردوس‬ l Jannatul Ma'wa ( ‫جنة‬ ‫) المأوي‬ l Jannatun Naim ( ‫جنة‬ ‫) النعيم‬ l Jannatu 'Adni ( ‫جنة عدن‬ ) l Maqamun Amin ( ‫مقام امين‬ ) l Darul As-Salam ( ‫دار السلم‬ ) ▪ Darul -Khulud ( ‫) دار الخلود‬ NAMA-NAMA NERAKA y Jahannam ( ‫) حهنم‬ y Jahim ( ‫) جحيم‬ y Saqar ( ‫) سقر‬ y Sa'ir ( ‫) سعير‬ y Hutomah ( ‫) حطمة‬ y Hawiah ( ‫) هاوية‬ y Lazo BUKTI KEWUJUDAN SYURGA 1. Tentera bergajah yg dipimpin oleh Abrahah telah dimusnahkan dengan batu ' Sihhil ' yg didatangkan dari neraka l DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG 45 . . . Nabi Adam & Hawa' pernah tinggal dlm syurga sdlm diturunkan kedunia 4. Terdapat para sahabat yg dijanjikan dgn Syurga pada hari akhirat BUKTI KEWUJUDAN NERAKA 1. Terdapat banyak ayat Al-Quran & Hadis yg menerangkan tentang syurga 2.Ada yg bergerak seperti angin . Rasulullah telah melihat Syurga & keadaan penghuninya dalam peristiwa Isra' & Mikraj 3.Hisab : Ialah proses mensabitkan amalan manusia sama ada baik atau buruk Al-Mizan : Ialah proses penentuan keputusan menyatakan balasan Syurga @ Neraka kpd manusia selepas berakhirnya hisab PERBEZAAN KONSEP" PERTIMBANGAN DI DUNIA "' DGN"' AL-MIZAN DI AKHIRAT " PERTIMBANGAN DI DUNIA • Terbatas & tidak terjamin ketepatannya • Terdedah kpd pengaruh emosi & diskriminasi • Boleh berubah-ubah • Berdasarkan zahir sahaja AL-MIZAN DI AKHIRAT • Menyeluruh . .t. Menutup Aurat. adil & telus • Terlaksana tanpa dipengaruhi emosi / diskriminasi • Tetap & tegas • Berdasarkan zahir & batin SIRAT PENGERTIAN AS-SIRAT: l Segi bahasa bermaksud : Jalan l Menurut Syarak : Sirat ialah titian yg merentang di atas Neraka menuju ke Syurga KEPENTINGAN BERIMAN KEPADA AS-SIRAT l Melengkapkan kepercayaan kpd rukun Iman l Melahirkan individu muslim yang baik l Amalan yg dilakukan bertepatan dgn syariat Islam l Membanyakkan amalan agar mudah melalui titian Darul Al Sirat KEADAAN MANUSIA KETIKA MELALUI AS-SIRAT .Ada yg bergerak pantas seperti kilat . Terdapat banyak ayat Al-Quran & Hadis yg menerangkan tentang Neraka & sifat-sifatnya 2. Rasulullah telah melihat neraka & keadaan penghuninya dalam peristiwa Isra' & Mikraj 3.Ada yg bergerak seperti kuda yg berlari.Ada yang berjalan kaki. merangkak & mengesut HIKMAH BERIMAN KPD AS-SIRAT y Membuktikan kekuasaan & keadilan Allah y Meningkatkan ketaqwaan kpd Allah s.w.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 l Membentuk sifat takut ( ‫ ) خشية‬terhadap balasan buruk pada hari kiamat HUBUNGAN "AL-MIZAN" DGN "AL-HISAB" y Al-Mizan berlaku selepas selesai Al-Hisab : Al. y Memberi kesedaran supaya beramal soleh semasa di dunia y Memberi keinsafan kpd manusia agar menjauhi larangan Allah y Memberi motivasi kpd manusia berlumba-lumba ke arah kebajikan AMALAN UNTUK BERJAYA MELINTASI AS-SIRAT ¾ Beristiqamah melakukan kebaikan seperti taat kpd ibu bapa & mematuhi peraturan sekolah ¾ Mematuhi hukum hakam yg ditetapkan oleh Allah seperti Solat .

mengherdik & menyalahkan satu sesama sendiri . buminya drpd perak. Contohnya tangan mrk dibelenggu keleher .Menimbulkan kesedaran supaya meninggalkan Kemungkaran LANGKAH MENGHINDARI AMALAN YANG MENJURUS KEPADA DOSA ▪ Menginsafi keperitan azab di dalam neraka ▪ Berdoa supaya Allah memberikan kekuatan untuk menghindari maksiat & godaan syaitan l Segera beristighfar & bertaubat apabila terlanjur melakukan dosa l Melaksanakan hukum-hukum berdasarkan syariat Islam l Mendampingi orang alim & orang yang baik PERSEDIAAN MENGHADAPI HARI AKHIRAT MAKSUD HARI AKHIRAT Ialah : Alam yang kekal abadi sesudah hari kiamat.Menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah . Mereka juga tiada peluang bertaubat. sungainya drpd susu.Taman yg terbentang luas dipenuhi pohon & alunan suara dgn irama yg sangat merdu .Dapat melihat wajah Allah. Dan air panas yg mengelegak yg menghancurkan isi perut . arak &air yg lazat .Sentiasa ditemani & dilayan oleh bidadari jelita . dibelit dgnrantai yg panjangnya 70 hasta & dipatuk oleh binatang yg amat berbisa spt Ular & Kala Jengking DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG KESAN BERIMAN KEPADA NERAKA . menyesal & menangis hingga mengalir air mata darah.Pakaian dari sutera & perhiasan dari emas & perak . & berputus asa & berharap agar mereka kembali menjadi tanah .Sentiasa dilayan oleh 'wildan' yg terdiri dari remaja lelaki . Jika setitik drpdnya jatuh ke bumi akan membinasakan seluruh kehidupan di dunia.Wajah penghuni neraka cacat & hodoh kerana dibakar api.Penghuni neraka diazab dgn pelbagai bentuk azab. madu.Penghuni neraka sentiasa dalam kesengsaraan . Inilah nikmat yg paling besar yg dikurniakan Allah kpd penghuni syurga KEPERITAN AZAB NERAKA . Kepanasan semakin bertambah setiap hari. Warna api neraka hitam pekat kerana terlampau panas & terlalu lama dinyalakan . ( Alam baru yg diwujudkan Allah selepas kebangkitan semula manusia ) KEPENTINGAN MEMBUAT PERSEDIAAN MENGHADAPI HARI AKHIRAT y Supaya manusia mencukupkan bekalan untuk menghadapi hari akhirat y Supaya manusia tidak tergolong di kalangan orang yang rugi y Agar umat Islam mendapat ganjaran yg baik daripada Allah Q Sebagai ingatan kpd manusia bahawa segala amalannya di dunia akan mendapat pembalasan di akhirat LANGKAH MENCAPAI KEJAYAAN DI DUNIA & DI AKHIRAT DI DUNIA • Istiqamah dalam setiap pekerjaan yg baik • Bersungguh-sungguh & rajin • Suka membantu orang lain • Berakhlak mulia & berkeperibadian mulia DI AKHIRAT • Berpegang kepada aqidah ahli As-Sunah wal Jamaah • Menyempurnakan ibadat-ibadat wajib dgn sebaiknya • Memperbanyakkan amalan sunat ● Laksanakan amar makruf nahi munkar dlm kehidupan CONTOH-CONTOH AMAR MAKRUF & NAHI MUNKAR AMAR MAKRUF l Menasihati rakan melakukan kebaikan l Mematuhi disiplin sekolah yg telah ditetapkan l Menjaga kebersihan persekitaran sekolah l Membantu guru & rakan yg perlukan bantuan l Menjaga harta sekolah NAHI MUNKAR l Menasihati rakan yg ponteng sekolah l Melaporkan kpd guru perkara nagetif spt : peras ugut & pergaduhan di sekolah 46 .Makanan yg lazat terhidang mengikut citarasa penghuninya .Disediakan mahligai yg indah diperbuat dari emas & perak.Makanan penghuni neraka ialah buah 'Zakum' drpd pohon berduri yg keluar dari dasar Neraka Jahanam.Mendorong meningkatkan ketaqwaan & amalan soleh .Minuman ahli neraka ialah air Danur. Tubuh badan mereka dijadikan besar supaya bertambah azab yg dialami.Menginsafkan org yg berdosa supaya segera bertaubat .Api neraka sangat panas & boleh meleburkan segala yg dihumban ke dalannya.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 HIKMAH ALLAH MENGADAKAN SYURGA ¾ Bukti Kebesaran & Rahmat Allah kpd hambaNya yg beriman & beramal soleh ¾ Menjadi motivasi kpd manusia utk patuh kpd Allah & melakukan amal soleh ¾ Mengingatkan manusia bahawa setiap pengorbanan di dunia akan diberi ganjaran istimewa di akhirat HIKMAH ALLAH MENGADAKAN NERAKA ¾ Membuktikan keadilan Allah pada hari akhirat ¾ Sebagai balasan utk org yg mengingkari kewujudan Allah & perintahNya ‚ Mengingatkan mausia bahawa kesalahan yg terlepas hukumannya di dunia tidak akan terlepas menerima hukuman di akhirat KENIKMATAN DI SYURGA Kata aluan & ucapan lunak yg diucapkan kpd penghuni Syurga . Contohnya sebatang gigi garaham sebesar bukit Uhud . . Mereka meraung kesakitan. Kulit mereka pula akan diganti dgn kulit yg baru apabila disambar api. Apabila dimakan menjadi kotoran minyak yg mendidih di dalam perut.Melahirkan perasaan takut akan azab Allah & mengharapkan rahmatNya . kotoran darah & nanah penghuni neraka .

ibu bapa & sanak saudara y Mewujudkan suasana ibadah dlm rumahtangga seperti Membaca al Quran.rakan & org yg lebih tua Q Tekun belajar & memberi sumbangan ilmu serta mengajak org lain melakukan kebajikan y Membuat perancangan yg teliti utk melaksanakan sesuatu tugas @ kerja LANGKAH MENINGKATKAN IMAN KPD HARI AKHIRAT y Menuntut ilmu : supaya dpt mengenal Allah & meyakini kebenaran janji Allah kpd org beriman y Mengadakan program berunsur dakwah seperti forum . • Dgn itu manusia mesti berusaha & berikhtiar dalam kehidupan . mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. ketentuan & penyempurnaan sesuatu perkara Dari Segi Syarak : Qada ialah : Ketentuan Allah Yang Azali terhadap semua makhluk (sebelum sesuatu itu terjadi / berlaku : Contohnya : Ketentuan Allah sejak azali bahawa manusia akan diciptakan utk mendiami bumi bumi y QADAR DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG Segi Bahasa ialah : Menentukan qadar sesuatu perkara mengikut qadar yg tertentu Dari Segi Syarak : Qadar ialah : Perlaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali : Contohnya : Allah mencipta manusia yg telah mendiami bumi. Kematian. y Maksud Tawakal Ialah : Berserah diri kepada Allah setelah berusaha & berikhtiar dgn bersungguh-sungguh. & bangga diri bila memperolehi apa yg dihajati. tidak hanya berserah kpd nasib semata-mata.w. kekayaan & kesihatan utk menambahkan amal ibadat & kebajikan Q Memakai pakaian yg menutup aurat .ceramah & bengkel bertemakan Hari Akhirat y Berzikir & bertahlil sama ada secara bersendirian @ dalam majlis zikir y Menyelidik & mengkaji ayat Al-Quran yg menerangkan peristiwa hari akhirat y Berfikir & mengambil iktibar daripada bencana alam y Menziarahi & menunaikan solat jenazah serta mengiringi jenazah ke kubur BERIMAN KEPADA QADA' & QADAR l QADA Segi Bahasa ialah : Hukum . y Hikmah Tawakal: l Memantapkan keyakinan bahawa Allah berkuasa melakukan apa yg dikehendakinya l Berusaha bersungguh-sungguh dlm melakukan sesuatu pekerjaan l Tidak kecewa @ putus ada apabila mengalami kegagalan l Memiliki jiwa yg tenang & berani menghadapi pelbagai dugaan hidup l Tidak sombong. solat berjamaah KPD MASYARAKAT l Masyarakat hidup dlm keadaan aman & tenteram l Masy bekerjasama dlm meningkatkan kualiti hidup l Mewujudkan masyarakat yg mengajak kpd kebaikan & mencegah kemungkaran l Masyarakat sentiasa berlumba-lumba membuat kebajikan CIRI-CIRI ORG YG BERIMAN KPD HARI AKHIRAT y Melakukan perkara yg bermanafaat & menggunakan masa lapang.t. l Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu & tidak satu perkara pun yg terlepas drpd ketentuan Allah l Perkara-perkara yg berlaku merupakan perlaksanaan ketentuan Allah yg telah termaktub sejak azali y Perbezaan antara Qada' & Qadar . y Beriman kpd Qada' & Qadar bermaksud : Mempercayai & Menyakini bahawa : l Allah s.Rezeki. Contohnya : Akal utk Berfikir . namun hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia berlaku ].NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 l Mencegah perbuatan meniru dlm peperiksaan ▪ Menghindarkan diri drpd merokok & melepak AMALAN SOLEH SEBAGAI BEKALAN MENGHADAPI HARI AKHIRAT KESAN BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT KEPADA INDIVIDU l Menunaikan ibadat dgn khusyuk & mengharapkan keredaan Allah l Bercakap dgn percakapan yg baik & bermanafaat l Bersikap adil terhadap diri sendiri ▪ Melakukan amal kebajikan KPD KELUARGA y Saling berkasih sayang & hormat menghormati antara anggota keluarga y Menunaikan hak sbg anak . Tenaga utk bekerja.Qadar : Berkaitan dengan sifat Kekuasaan ( ‫ & ) قدرة‬Perbuatan Allah JENIS-JENIS QADA' QADA' MUBRAM Maksudnya : Ketentuan (takdir) Allah terhadap sesuatu yg tidak dapat dielak & pasti berlaku ( Tidak akan berubah) Contohnya : Kelahiran .Qada : Berkaitan dengan sifat Kehendak ( ‫ & ) ارادة‬Ilmu Allah .bepuasa sunat. guru . kemas .[ bergantung kpd usaha & ketekunan. l Maksud Af'al al-'Ibad Ialah : Perbuatan-Perbuatan Manusia l Bahagian Af'al al-'Ibad : Terbahagi kepada 2 bahagian : Af'al Ikhtiariah Ialah : Perbuatan-perbuatan yg lahir daripada Kehendak & 47 . Kejadian Siang & Malam QADA' MUALLAQ Maksudnya : Ketentuan ( takdir) Allah terhadap sesuatu sesuai dengan Usaha & Ikhtiar manusia (Boleh berubah ) Contohnya : Kejayaan manusia. y Maksud Ikhtiar Ialah Usaha manusia untuk melakukan sesuatu mengikut kehendaknya bagi mencapai matlamat • Allah mengurniakan manusia sebab-sebab yg boleh membawa kejayaan & kebahagiaan hidup.bersih & sopan y Mesra & bersopan santun dgn ibu bapa .

sebaiknya berjalan kaki 8. Belajar dll Ialah : Perbuatan-perbuatan yg Af'al Idhtiroriah lahir bukan daripada Kehendak & Usaha manusia. 2. Bersalawat kepada Nabi Muhammad 3.Melahirkan sifat berani & tetap pendirian . Digalakkan bersarapan selepas selesai solat raya 7.Menghindarkan diri drpd perkara haram .Sabar & Reda dgn segala takdir Allah . Mendoakan keampunan untuk semua orang beriman dalam khutbah kedua Syarat Khutbah • Rukun Khutbah mesti disampaikan dalam bahasa Arab  Khatib mesti lelaki Perkara Sunat Khutbah o Dimulakan dgn ' Allahu Akbar ' o Khatib berdiri o Suci dari hadas o Duduk antara dua khutbah KEPENTINGAN TAKBIR HARI RAYA y Melahirkan kesyukuran kepada Allah y Meninggikan syiar Islam y Mengingatkan kita tentang kebesaran Allah y Memantapkan semangat perjuangan umat Islam PERBEZAAN ANTARA SOLAT HARI RAYA DGN SOLAT JUMAAT Perkara Solat Hari Raya Solat Jumaat Hukum 1. manusia tidak perlu berusaha. ( ‫افعال‬ Contohnya : Menggigil kerana ‫)اضطرارية‬ demam. Manusia sentiasa berdoa & bertawakal kpd Allah. 5. ( Disunatkan melambatkan Solat Aidil Fitri & menyegerakan Solat Aidil Adha ) l Bilangan Rakaat : 2 rakaat l Bilangan Takbir : 7 kali pada Rakaat Pertama : 5 kali pada Rakaat kedua ( tidak termasuk takbiratul Ihram ) l Bilangan Tasbih : 6 kali pada Rakaat Pertama : 4 kali pada Rakaat kedua KHUTBAH AIDIL FITRI & AIDIL ADHA Rukun Khutbah 1. 48 .Tidak berputus asa walaupun gagal .Sentiasa berdoa kepada Allah . Korban binatang [selepas solat raya) & Bersedekah KAIFIAT / CARA SOLAT AIDIL FITRI & AIDIL ADHA l Waktu : Selepas setengah jam terbit matahari hingga matahari tergelincir. Berwajah ceria & senyum kpd org Islam yg ditemui 9. Pergi awal ke Masijd.Waktu Zohor : ( Dhuha) Setiap Hari Pada setiap 1 Jumaat Syawal & 10 Zulhijah Khutbah 3. Bermaaf-maafan dgn ibu bapa & keluarga 6. Zikir. l Fahaman bahawa beriman kpd Qada' & Qadar menyebabkan kemunduran & menghalang kemajuan HUJJAH MENOLAK KEKELIRUAN TENTANG QADA' & QADAR y Beriman kpd Qada' & qadar tidak menghalang manusia berusaha.Memantapkan aqidah seseorang . Membaca mana-mana ayat al-Quran sama ada pada khutbah pertama Atau kedua 5. Pergi awal ke masjid.Wajib kpd & perempuan setiap lelaki mukallaf yg bermukim Waktu 2. Memakai wangi-wangian bagi lelaki 5.Selepas Solat 3. Mengingatkan manusia supaya bertaqwa kepada Allah 4. sebaiknya berjalan kaki 8. Oleh itu Allah akan membantu & menolong hamba-hamba yg hampir denganNya IBADAT SOLAT SUNAT AIDIL FITRI & AIDIL ADHA MAKSUD SOLAT SUNAT AIDIL FITRI Ialah : Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Islam pada pagi 1 Syawal MAKSUD SOLAT SUNAT AIDIL ADHA Ialah : Solat sunat 2 rakaat yang ditunaikan pada 10 Zulhijjah HUKUM MENGERJAKAN : Sunat Muakkad ( Sunat yang sangat dituntut ) Amalan Sebelum Solat Aidil Fitri 1. Mandi Sunat Hari Raya Aidil Fitri [ pagi raya] 3. Digalakkan bersarapan sebelum solat raya 7. HIKMAH BERIMAN KPD QADA' & QADAR .Sunat kepada lelaki 1.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 Usaha manusia sendiri. l Fahaman yg meletakkan kesalahan kpd takdir apabila mengalami sesusahan hidup. Memuji Allah 2. Menghidupkan malam raya dgn ibadat Seperti : Takbir.Tidak sombong apabila berjaya SALAH FAHAM TERHADAP KONSEP QADA' & QADAR l Fahaman bahawa segala perkara telah ditentukan Allah.Sebelum solat 1. Tahmid. Sebaliknya ia menjadi pendorong supaya berusaha gigih & bersunguh-sungguh kerana manusia mengetahui ketentuan Allah y Beriman kpd Qada' & Qadar akan menjana sifat positif ke arah kecemerlangan hidup . 3.Waktu Pagi 2.Melakukan setiap pekerjaan dgn bersungguhsungguh . 4. ( ‫افعال‬ Contohnya : Menunaikan Solat ‫) اختيارية‬ . Berwajah ceria & senyum kpd org Islam yg ditemui 9. y Beriman kpd Qada' & Qadar akan mengeratkan hubungan manusia dgn Allah. Solat Sunat Tahajjud & menbaca Al-Quran 2. Memakai pakaian baru & bersih 4. Membayar Zakat Fitrah & Bersedekah Amalan sebelum Solat Aidil Adha DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG Sama dgn amalan malam Aidil Fitri Mandi sunat Hari Raya Aidil Adha [ pagi raya] Memakai pakaian baru & bersih Memakai wangi-wangian bagi lelaki Bermaaf-maafan dgn ibu bapa & keluarga 6.

dunia Penyakit . Bil Boleh dilakukan Dilakukan 2 / 4 rakaat Rakaat 2 / 4 / 12 rakaat sahaja 3. Surau atau di Padang 5.Tidak ditentukan bilangan jamaah : boleh dilakukan bersendirian atau berjamaah 6.Ditentukan bilangan Jamaah : Wajib cukup bilangan jamaah 40 orang 6. Tekan perut perlahan-lahan agar najis & kotoran keluar 6. akhirat Kemungkaran & gejala sosial dlm masyarakat TINDAKAN JIKA DOA DIMAKBULKAN l Bersyukur dgn memuji Allah & Melakukan sujud syukur l Menggunakan nikmat Allah ke jalan kebaikan seperti bersedekah l Merendahkan diri kpd Allah l Istiqamah melakukan Solat Sunat Hajat TINDAKAN JIKA DOA TIDAK DIMAKBULKAN • Tidak berputus asa melakukan Solat Sunat Hajat • Yakin Allah tetap memberi pahala di akhirat dgn solat hajat yang dilakukan • Bertawakal kpd Allah & Yakin Allah akan memakbulkan doanya pd masa akan datang • Bertaubat kpd Allah kerana mungkin permohonan tidak dimakbulkan akibat dosa yang dilakukan ( doanya ditolak) MANDIKAN JENAZAH l MAKSUD : Perbuatan meratakan air keseluruh anggota tubuh jenazah untuk menghilangkan najis serta mengangkat hadas l TUJUAN : Supaya jenazah berada dalam keadaan suci & bersih l KAIFIAT (CARA) : 1. Pencerobohan musuh Negara o Dijauhkan o Perbuatan drpd keburukan di maksiat . Masa Boleh dilakukan Dilakukan mengiringi bila-bila masa solat fardu iaitu kecuali waktu yg sebelum & selepas diharamkan. Kemerosotan ekonomi .Masjid . bersihkan lubang hidung & telinga jenazah BENTUK-BENTUK HAJAT o Mendapat kebaikan di dunia CONTOH 49 .Tiada Takbir & Tasbih sebelum membaca alFatihah HAJAT-HAJAT YANG SESUAI DIPOHON HIKMAH SOLAT AIDIL FITRI & AIDIL ADHA Kepada individu l Melahirkan kesyukuran & Meningkatkan keimanan l Boleh mendengar nasihat dari khutbah Kepada Keluarga l Mengukuhkan perasaan kasih sayang l Mengeratkan hubungan silaturrahim Kepada Masyarakat & Negara l Menzahirkan syiar Islam l Melahirkan masy yang bersatu padu & bertanggungjawab SOLAT SUNAT HAJAT MAKSUD SOLAT SUNAT HAJAT ialah : Solat yang ditunaikan untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah sama ada ingin mendapat mendapat sesuatu kebaikan atau menolak sesuatu keburukan TUJUAN SOLAT SUNAT HAJAT l Mendekatkan diri kepada Allah l Memohon hajat utk diri sendiri & orang lain l Melatih diri sentiasa mengharapkan pertolongan Allah sama ada ketika senang atau susah ▪ Mendidik jiwa sentiasa reda dengan ketentuan Allah KAIFIAT / CARA SOLAT SUNAT HAJAT l Masa : Boleh dilakukan bila-bila masa kecuali waktu yang diharamkan. Letakkan jenazah ditempat yg agak tinggi untuk memudahkan air mengalir 2. Dimurahkan rezeki . solat fardu. kecuali Subuh & Asar hanya disunatkan sebelum shj 2. Afdal dilakukan pada pertengahan malam. Masyarakat harmoni . l Bilangan Rakaat : Sekurang-kurangnya 2 rakaat satu salam. Negara aman o Mendapat o Menjadi orang kebaikan di yg istiqamah dalam akhirat beribadat . Jenazah dihadapkan kearah kiblat 3.Disunatkan Takbir & Tasbih sebelum menbaca al-Fatihah Takbir & tasbih 4.Masjid atau surau 4.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 Tempat Bilangan Jamaah 4. Aurat jenazah hendaklah sentiasa ditutup 4. Cara Boleh dilakukan Hanya dilakukan secara berjamaah secara bersendirian DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG o Cemerlang dalam peperiksaan . Doa Terdapat doa Tidak terdapat doa khusus yg Ma'thur khusus 4. diampunkan dosa o Dijauhkan o Gagal dlm drpd keburukan di peperiksan . Tutup muka jenazah semasa dijirus air ke atasnya 5. Tetapi boleh dilakukan 4 atau 12 rakaat PERBEZAAN ANTARA SOLAT HAJAT & SOLAT RAWATIB PERKAR SOLAT HAJAT SOLAT RAWATIB A 1. Sugikan giginya.

kecuali orang yang meninggal dlm keadaan ihram 3.7 kg) Makanan asasi kpd gol yg berhak dgn syarat tertentu ) Zakat Harta • LAFAZ NIAT DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG 50 .Berkuasa penuh Ke atas harta itu JENIS-JENIS ZAKAT Zakat Fitrah Mengeluarkan satu Gantang Baghdad (2.Surah Al-Kafirun @ mana-mana surah Rakaat kedua : Baca Surah Al-Fatihah . Surah AlFatihah. Jenazah hendaklah diwudukkan dgn sempurna HIKMAH MEMANDIKAN JENAZAH l Islam mementingkan kebersihan l Menghormati manusia sebagai makhluk yg dimuliakan oleh Allah l Membolehkan jenazah disolatkan l Menghadap Allah dlm keadaan suci MENGAPANKAN JENAZAH • MAKSUD . Bagi jenazah wanita : Afdal dengan 5 lapis kain putih Cara / Kaifiat : 1.00 pg hingga terbit fajar ) • BILAN GAN RAKAAT . . kerana Allah ta'ala • BACA AN - . Surah Al.Ikhlas @ manamana surah • • TUJUAN . 9.Selepas Solat Isyak sehingga • MASA terbit fajar. secara bersendirian atau berjamaah ‫اصلى سنة التهجد ركعتين ل تعالى‬ .Waktu paling baik : Sepertiga malam yg terakhir (kira-kira jam 2 3. berdisiplin & mudah mengingati ilmu y Allah memudahkan urusan hidup y Berwajah bersih bersinar semasa dibangkitkan di Padang Mahsyar y Dipermudahkan Hisab & Senang melalui titian Sirat y Menerima buku catatan amalan dgn tangan kanan PERBEZAAN SOLAT SUNAT TAHAJJUD DGN SOLAT SUNAT HAJAT SOLAT TAHAJJUD SOLAT HAJAT TUJUA N Dimulakan sebagai memulakan ibadat pada waktu malam Setelah jaga drpd tidur pada waktu malam Afdal (lebih baik) dilakukan secara bersendirian Dilakukan kerana memohon bantuan Allah agar menunaikan sesuatu hajat Pada waktu malam atau siang Boleh dilakukan sendirian atau berjamaah bergantung kpd hajat MASA CARA ZAKAT HARTA Ialah : Mengeluarkan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimannya dengan kadar tertentu & syarat-syarat tertentu SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT HARTA l Islam -Tidak wajib ke atas org kafir l Merdeka .Menutup seluruh tubuh jenazah.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 7. Berniat ketika memandikannya : 10.Maksudnya : sahaja aku sembahyang Sunat Tahajjud 2 rakaat HIKMAH SOLAT TAHAJJUD y Mendidik jiwa bermunajat & Melahirkan rasa takut kpd Allah y Sentiasa mendapat pengawasan & pemeliharaan Allah y Terhindar dari gangguan syaitan y Bersemangat . Kain kapas dihampar sehelai demi sehelai 2.Tidak wajib ke atas hamba l Cukup Nisab .Sekurang-kurangnya 2 rakaat satu salam Boleh juga dilakukan seberapa banyak yg termampu . kapur barus & sabun 9. Bagi jenazah lelaki : Afdal dgn 3 lapis kain putih b. Kedua-dua tangan jenazah di antara dada & pusat seperti qiam dlm solat 4. Siram seluruh tubuh. Kapankan jenazah dgn berhati-hati & lemah lembut dgn menutup seluruh tubuhnya. Bersihkan seluruh tubuh drpd najis & benda yg menghalang air 8. Setiap lapisan kain ditaburkan wangian spt kapur barus. Gunakan air yg telah dicampurkan dgn daun bidara.Menjaga Maruah & kehormatan jenazah • CARA MENGAPAN Kain Kapan : a. HIKMAH MENGAPAN y Menjaga kemuliaan jenazah y Menutup aib jenazah Q Memberi keinsafan bahawa manusia itu sama di sisi Allah kecuali org bertaqwa SOLAT SUNAT TAHAJJUD Dari Segi Bahasa : Meninggalkan tidur Dari segi Istilah : Sembahnyang sunat yang dilakukan setelah terjaga drpd tidur pada waktu malam walaupun tidur hanya sebentar KAIFIAT / CARA SOLAT SUNAT TAHAJJUD .Rakaat Pertama : Baca Doa Iftitah .Cukup Kadar/ jumlah yg ditentukan syarak l Genap Haul -Genap tempoh satu tahun hijrah l Sempurna Milik .

tertapi hanya mencukupi separuh drpd keperluannya yg wajib .FISABILILLAH ( Org y berjuang di jln Allah ) 8.00 sehari . SEDEKAH & CUKAI PERKARA ZAKAT HARTA Segi Bahasa : Bersih. suci .NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 Mengeluarkan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimannya dengan kadar tertentu & syarat-syarat tertentu HIKMAH MENGELUARKAN ZAKAT HARTA o Dapat beribadat kpd Allah dgn harta kekayaan o Membuktikan kesyukuran terhadap nikmat Allah o Mensucikan diri dari sifat bakhil . Orang yg mempunyai harta & pendapatan . utk keperluan asasi diri & keluarga di bawah tanggungannya @ utk kebajikan org ramai & tidak 7.IBNU SABIL (Org musafir) mampu membayarnya • Orang yg berjuang menegakkan syiar Agama Islam & Yg menjalankan kegiatan dakwah Islam Orang musafir( bertujuan baik) yang terputus bekalan / kehabisan perbelanjaan utk meneruskan perjalanan PERANAN INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA ¾ Memungut .00 – RM 8.tetapi pendapatannya hanya RM1.MUALAF Hukum Sunat Tanggungjaw ab di sisi undangundang Sekali dlm tahun masihi Harta atau pendapatan Masa Jenis Harta 5. tetapi pendapatannya hanya RM 5. syarikat & perbadanan utk perbelanjaan negara 3.AMIL 4.00 . subur & bertambah Segi Syarak : Mengeluarka n sebahagian drpd harta tertentu bertujuan diberikan kpd orang yg berhak menerimanya Wajib SEDEKAH CUKAI Pengertian 2.AL-GHARIMIN ( Org berhutang di jln Allah) Sekali dlm setahun hijrah Harta yang telah ditentukan syarak Mengikut kadar yg Bila-bila masa Tidak ditentukan syarak. Contohnya : Seseorang yg memerlukan RM 10. Dari sebarang harta yg halal Mengikut kemampuan Kadar Mengikut kadar yg DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG 51 .MISKIN • Bantuan kpd org fakir & miskin dlm bentuk harta atau perkhidmatan Bayaran yg dikenakan oleh kerajaan kpd individu bekerja. Walaupun mempunyai rumah kediaman.FAKIR • Orang yg tidak mempuntai harta & pendapatan.00 sehari. • Orang yg mempunyai harta & pendapatan .HAMBA 6.RM4. Mengumpul & Meningkatkan kutipan zakat negeri ¾ Memudahkan umat Islam mengeluarkan zakat dgn memperkenalkan cara yg sistematik melalui operasi berkomputer ¾ Membuat agihan zakat kpd 'asnaf ' yang lapan dgn berkesan & adil ¾ Memberi penerangan keutamaan mengeluarkan zakat kpd masyarakat dgn pelbagai kaedah komunikasi & perhubungan awam PERBEZAAN ZAKAT HARTA .memperbaik i . Perak & Wata Wang l Perniagaan l Harta Rikaz & Galian 8 GOLONGAN ( ASNAF ) YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT 1. tetapi tidak dapat memenuhi separuh drpd keperluan yg wajib .walaupun mempunyai rumah kediaman. hasad dengki & terlalu sayangkan harta o Membentuk sifat pemurah & perihatin serta suka menghukurkan bantuan o Mengeratkan silaturrahim antara org miskin& kaya JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB ZAKAT l Binatang ternakan l Hasil Pertanian l Emas .00 sahaja Orang yg diberi kuasa memgumpul & mengagihkan zakat Orang yg dilembutkan hatinya @ Orang yg diharapkan kecenderung hatinya kpd Islam @ yg telah memeluk Agama Islam tetapi masih lemah imannya • Hamba yang diberi peluang oleh tuannya menebus dirinya utk dimerdekakan • Orang yg berhutang .00 sahaja. Contohnya : Seseorang yg memerlukan RM 10.

Bersungguh-sungguh menuntut ilmu 2.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 ditentukan syarak Pengagiha n Diberikan hanya kpd Asnaf yg telah ditentukan syarak Kekal Terbuka kepada sesiapa yang memerlukan ditetapkan oleh kerajaan Disalurkan untuk keperluan Negara Taraf Pilihan Berubah berdasarkan keperluan sesuatu kerajaan y y y y y y y y y y Q Q Q SIRAH SAIDATINA AISHAH Nama Penuh : A''isyah binti Abu Bakar as-Siddiq Nama Bapa : Abu Bakar bin Abu Khuhafah bin Amir Nama ibu : Ruman binti Umair bin Amir Tarikh Lahir : 8 tahun sebelum hijrah ( 614 masihi ) Tempat Lahir : Mekah Al-Mukarramah Nama Suami : Muhammad bin Abdullah ( Rasulullah ) Tarikh Perkahwinan : Bulan Syawal . © Menyelesaikan kekeliruan yang timbul tentang sesuatu hukum. Dididik oleh ayahnya mengenai ketenteraan.a. di Yaman l Berjaya menggunakan strategi yg berkesan menewaskan tentera musuh yg berjumlah 200 000 orang dalam Peperangan Mu'tah. tahun 58 hijrah Umur Ketika Wafat : 67 tahun Tempat Wafat : Madinah al-Munnawarah Tempat Di makamkan: Al-Baqi' . Madinah . PERANAN SAIDATINA AISHAH DALAM PERKEMBANGAN ILMU © Menjawab kemuskilan yang dikemukakan oleh umat Islam. Keikhlasan berjuang menegakkan islam PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH • Pembukaan Kora Mekah berlaku pada Bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah • Rasulullah menyusun stratrgi secara sulit bertujuan mengelakkan berlaku pertumpahan darah • Peristiwa ini dinamakan " Fath Mekah" yg bermaksud Pembukaan Kota mekah 52 . FAKTOR MEMILIKI JATI DIRI YG UNGGUL y Keimanan & aqidahnya yang kukuh y Sentiasa berdamping dgn Rasulullah setelah menjadi isteri baginda y Ilmu pengetahuannya yg tinggi & mendalam y Mempunyai semangat jihad yg tinggi y Memelihara maruah diri SUMBANGAN SAIDATINA A'ISYAH l Dalam bidang Tafsir Al-Quran : Memperkayakan bidang tafsir al-Quran & Beliau sering menjadi tempat rujukan para Sahabat. © Dididik oleh Rasulullah semenjak dari kecil lagi.000 orang Sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam pada zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq Ä Memerangi golongan murtad Ä Menghapuskan nabi palsu Ä Memerangi golongan yang enggan membayar zakat Faktor Keberanian Khalid Al-Walid 1. SIFAT MULIA SAIDATINA A'ISYAH 1. Selalu mengembara 3. © Rumahnya dijadikan pusat pendidikan untuk umat Islam mempelajari ilmu. l Dlm bidang hadis : Banyak meriwayatkan hadis l Banyak memberi fatwa tentang agama terutama berkaitan kewanitaan l Bersama Rasullullah dalam beberapa peperangan menentang musuh l Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dgn membuka kelas agama dirimahnya. tahun ke10 kenabian Tarikh Wafat : 17 Ramadan. Cekal & Tabah 3. Di Jordan. © Meriwayatkan sebanyak 2210 hadis daripada Rasulullah s.w © Menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai selama 49 tahun. Walaupun ketika itu tentera Islam hanya berjumlah 3.Mughirah © Memeluk Islam pada bulan Safar tahun 8 Hijrah © Wafat pada tahun 21 Hijrah Gelaran : Saifullah alMaslul – Pedang Allah yang terhunus Sifat Mulia Khalid bin AlWalid Berwawasan Tegas Bertanggung jawab Berani SUMBANGAN SAIDINA KHALID BIN AL-WALID Menjadi panglima tentera Islam menentang tentera Rom dalam Peperangan Yarmuk di Jordan l Menjadi panglima perang tentera Islam ketika Fath Mekah ( Pembukaan Kota Mekah ) l Memimpin tentera Islam memerangi orang murtad dalam Peperangan Yamamah. 2. Taat & Patuh kpd Ibu Bapa & suami 5. Keinginannya/niat untuk mati syahid 4. Tegas & berani menegakkan kebenaran KEISTIMEWAAN YANG DIMILIKI SAIDATINA AISHAH DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG © Cerdas dan kuat ingatan © Bersifat sederhana dan bersopan-santun © Allah telah menurunkan wahyu untuk membersihkan dirinya daripada fitnah besar yang telah berlaku ke atas dirinya.Gelaran Yg diberi oleh Rasulullah : Al-Humaira' ( Putih Kemerah-Merahan ) . Sabar . Dermawan 4. KHALID BIN ALWALID Riwayat hidup Khalifah Al-Walid ialah : © Nama penuh ialah Khalid bin Al-Walid bin Al.Gelaran Yg diberi oleh Bapanya Saidina Abu Bakar : Ummul Mukminin yang bermaksud "ibu kepada seluruh org islam" kerana menjadi rujukan umat Islam selepas kematian Rasulullah.

Merendahkan suara & bersikap merendahkan diri . Solat Sunat di Makam Ibrahim 3. 4. kedua-dua pihak tidak boleh mencuri . JENIS-JENIS MAJLIS Majlis Yang Baik ( ??? ??? ) ??? ??? Majlis yg mengingatkan pesertanya kpd Allah & Menepati kehendak Syarak Cth : Majlis ilmu.Mengucapkan perkataan yg berkesan & mudah difahami . Pesta. Mendirikan Khemah 3.Menyesuaikan percakapan dgn majlis yg dihadiri FAEDAH BERADAB SEMASA BERCAKAP DLM MAJLIS l Menjauhi prasangka buruk & salah faham l Memudahkan tercapainya sesuatu matlamat di samping dapat memberikan kesan positif kpd pendengar l Menimbulkan kemesraan & mengukuhkan persaudaraan 53 . Kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dgn pihak lain yg disukai .Bercakap benar dalam semua keadaan .Mengucapkan perkataan yg baik & berfaedah .Menuturkan percakapan yg dapat mengingati Allah .Bertutur menggunakan kata-kata yang sopan .Memberi peluang org lain bercakap & menghormati pendapat mereka . mengkhianati & mungkir janji 2. Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut.NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 ANTARA STRATEGI RASULULLAH SEMASA PEMBUKAAN MEKAH 1.Memohon maaf jika terkasar bahasa . Majis Zikir . Mereka dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya & boleh membawa pedang yg tersarung serta berada di Mekah tidak melebihi 3 hari 3. Memberi Pengampunan Kepada Musuh FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH y Strategi Rasulullah yang bijak & cekap y Perpaduan Umat Islam y Semangat Jihad Umat Islam y Pembesar Quraisy Memeluk Islam y Penduduk Mekah tertarik dgn Islam y Tentera Musyrikin bertambah lemah KESAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH • Tanah Haram Mekah menjadi kawasan larangan kpd orang bukan Islam • Dakwah Islam berkebang pesat hingga tersebar luas di luar semenanjung Tanah Arab • Masyarakat Mekah hidup aman damai & bekerjasama • Penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai SEBAB BERLAKU PERJANJIAN HUDAIBIAH ¾ Keputusan Rasulullah untuk mengerjakan umrah bersama-sama para sahabat ¾ Ketaatan & kepatuhan para sahabat kepada kepimpinan Rasulullah ¾ Kebijaksanaan Rasulullah mengatur strategi menghadapi kaum Musyrikin Quraisy ¾ Sikap toleransi ( tolak-ansur) Rasulullah & para sahabat ¾ Sikap umat Islam yg cintakan keamanan & berusaha mengelakkan peperangan KANDUNGAN PERJANJIAN HUDAIBAIH 1. Islam l Terhindar pertumpahan darah antara org Islam dgn Musyrikin Quraisy l Merupakan titik tolak kpd Pembukaan Kota Mekah l Orang Islam & Musyrikin Quraisy bebas berinteraksi antara satu sama lain l Orang Islam bebas menyebarkan dakwah Islam l Ramai kaum Quraisy telah memeluk Islam secara terang-terangan TINDAKAN SUSULAN SELEPAS PERJANJIAN HUDAIBIAH • Menghantar utusan ke Negara asing utk menyeru rajanya memeluk Islam • Menghantar utusan kpd kabilah-kabilah sekitar Madinah yg dinamakan (SarriahI pd tahun ke-7 hijrah  Memantapkan kedudukan Negara Islam Madinah & bersedia kembali semula ke Kota Mekah apabila mendapat peluang ADAB ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS MAKSUD MAJLIS : ¾ Majlis berasal dari bahasa Arab yg bermaksud Tempat Duduk atau Tempat Berhimpun ¾ Majlis bermaksud : Sebarang pertemuan & perjumpaan yg dihadiri ramai orang kerana sesuatu tujuan @ perkara tertentu. Gencatan senjata selama 10 tahun .pesta liar & Majlis tari menari ADAB BERCAKAP DLM MAJLIS .tidak akan dipulangkan semula kpd pihak Islam di Madinah DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG HIKMAH PERJANJIAN HUDAIBIAH l Pengiktirafan Musyrikin Quraish kpd Ng. Tawaran Keselamatan LANGKAH RASULULLAH SELEPAS PEMBUKAAN MEKAH 1.. Mengemukakan 3 tuntutan terhadap Musyrikin Quraisy 2. Orang Mekah yg datang ke Madinah tanpa kebenaran wali mereka walaupun telah memeluk Islam . hendaklah dihantar semula kepada pihak Musyrikin di Mekah 5. Laungan Azan Bilal 4. menceroboh . Memusnahkan Berhala di sekeliling Kaabah 2. Menyalakan Unggun Api 4. Majlis mesyuarat & kenduri yg tiada perkara bertentangan syarak Majlis Yang Buruk ( ?????? ) ?? ??? Majlis yg mempunyai ciri yg melalaikan drpd mengingati Allah & Berlaku perkara yg bertentangan dgn Syarak Cth : Konsert muzik rock. Orang Madinah yg datang ke Mekah . Memberi ucapan pertama kpd penduduk Mekah 5.Bercakap lemah lembut dgn memandang muka pendengar .

Kehidupan tenang & tenteram .Mendapat kepercayaan masyarakat .Terhindar dari dosa melakukan pembohongan . Fasih & lancar CIRI-CIRI PIDATO YANG TIDAK BAIK l Menggunakan bahasa yang kasar & kesat l Ucapan terlalu lama Atau terlalu ringkas l Disampaikan secara emosi ▪ Ucapan yang gagap & tersekat-sekat CARA UTK MENJADI PEMIDATO YANG BAIK 54 .Jauh dari sifat nifaq . pertikaman lidah & perpecahan y Keras hati & jiwa tidak tenang y Sukar menyelesaikan masalah ADAB TERHADAP IBUBAPA MAKSUD IBU BAPA Ibu bapa ialah : Orang yg paling rapat dengan anak-anak & Merekalah yg bertanggungjawab mencari nafkah & mendidik anak-anak dari kecil hingga dewasa.Dapat mengatasi tipudaya syaitan AKIBAT TIDAK MENJAGA ADAB KETIKA BERCAKAP y Tidak mendapat kepercayaan masyarakat y Mendapat dosa & dibenci oleh Allah & Rasulnya y Mencetuskan perbalahan . SEBAB WAJIB BERBAKTI KPD IBU BAPA y Ia amalan yg dituntut agama y Untuk kita membalas jasa baik mereka y Supaya anak-anak kita nanti akan berbakti kpd kita Q Menjamin keutuhan sistem kekeluargaan TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBU BAPA y Berdoa & Memohon ampun untuk mereka y Taat perintah mereka selagi tidak bercangah dgn hukum syarak y Merendah diri & menghormati mereka y Berbakti kpd mereka bila-bila masa y Berbuat baik kpd rakan-rakan mereka ADAB TERHADAP IBU BAPA PERCAKAPAN l Bercakap dgn cermat & sopan santun l Merendahkan suara dihadapan mereka l Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap l Menunjukkan muka yg manis ketika berkomunikasi dgn mereka l Menggunakan bahasa yg baik ketika bercakap dgn mereka PERGAULAN l Berdiri utk memberi hormat kpd merek l Memberi hormat semasa bertemu mrk Mencium tangan mereka sebelum pergi ke sekolah & sebelum tidur l Jangan mendahului mereka ketika menjamah makanan l Jangan melunjur kaki ke arah mereka ketika duduk CARA BERBAKTI KPD IBU BAPA SEMASA HIDUP DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG • Menjaga mereka semasa tua &sakit • Memberi nafkah kpd mereka • Selalu menziarahi mereka sekiranya tidak tinggal bersama • Mendoakan kesejahteraan mereka SETELAH MENINGGAL DUNIA • Mendoakan keampunan utk mereka • Membayar hutang mereka sekiranya ada • Melaksanakan wasiat mereka ● Berbuat baik kpd sahabat mereka KESAN BAIK BERBAKTI KEPADA IBU BAPA y Mendapat keberkatan hidup y Disayangi oleh keluarga y Mendapat ganjaran pahala y Ikatan kekeluargaan bertambah kukuh y Mendapat ganjaran syurga di akhirat AKIBAT DERHAKA KEPADA IBU BAPA ¾ Kehidupan tidak diberkati Allah ¾ Dikenakan azab neraka di akhirat ¾ Runtuh institusi kekeluargaan ¾ Mengancam keharmonian masyarakat ADAB BERPIDATO MAKSUD PIDATO Ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai ADAB KETIKA BERPIDATO ▪ Berpakaian kemas bersesuaian dgn kehendak Islam ▪ Ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang ▪ Gaya yang tidak keterlaluan ▪ Menyampaikan pidato secara berhikmah ▪ Dimulakan & diakhiri dgn salam ▪ Menggunakan bahasa yang sesuai & sopan ▪ Nada & Penyampaian yang menarik CIRI-CIRI PIDATO YANG BAIK l Menggunakan bahasa yg sopan .Mendapat keampunan & keredaan Allah .NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 l Dapat menyampaikan maklumat dgn berkesan & tersusun l Mendapat keredaan Allah & terpelihara dari gangguan syaitan KELEBIHAN ORG BERCAKAP BENAR . Nada Suara & Gaya yang sesuai l Ucapan tidak terlalu lama hingga membosankan & tidak terlalu ringkas sehingga tidak mencapai maksud l Bersandarkan kpd hujjah Al-Quran & Hadis serta dimantapkan dgn hujjah akal l Disampaikan dgn penuh keyakinan .Jiwa & minda disinari Nur Allah .

Memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang .Menjadikan institusi pelancongan tidak men mendapat sambutan .Tetamu merasa dihina dan tidak dihormati .Pada hari kedua dan ketiga layanan yang diberi sama eperti yang diberikan kepada keluarga sendiri dan ianya dianggap sebagai sedekah Adab terhadap tetamu Menunjukkan muka yang manis Sentiasa tersenyum dgn muka yang manisBerbual bertanya khabar sama tentang diri atau keluargaJaga tutur kata supaya tidak mengikut perasaan:Memberikan layanan yang baik Menyambut tetamu dimuka pintu/di halaman rumahMenjawab salam dan berjabat tangan Mempersilakan tetamu masuk dengan mesraSediakan tempat duduk yang selesa dan bersihMenyediakan jamuan mengikut kemampuan Makanan yg terbaik mengikut kemmapuanMenjemput tetamu makanMakan bersama-sama tetamuMenghulurkan makanan kepada tetamuJangan mengemas hidangan sebelum tetamu selesai makan :Bersifat ikhlas dan berlapang dada Gembira dan berlapang dada atas kedatanganTidak merasa kedatangan mereka mengganggu kehidupan/aktiviti harian Menyediakan kemudahan yang baik kepada ahli Layanan yang baik sebagai tetamuKeperluan tandas dan bilik air yang bersihDISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG Memberi keselesaan seperti kipas angin/bilik tempat berehatapabila tetamu ingin berehat BATAS-BATAS PERGAULAN BERSAMA TETAMU . masyarakat dan negara ADAB SEBAGAI TETAMU . Maksud Sabda Rasulullah saw. l Kemahiran sebegini boleh diperolehi melalui latihan & pengalaman l Keyakinan terhadap diri sendiri & isi ucapan berkait rapat dgn persediaan & pengetahuan yg luas Termasuklah cara berpakaian & Cara pergaulan dalam majlis KESAN PIDATO YANG BAIK KEPADA INDIVIDU : l Boleh mengubah sikap pendengar l Mudah menerima teguran KEPADA MASYARAKAT : l Menyatupadukan masyarakat l Memberi motivasi ke arah perpaduan AKIBAT TIDAK BERADAB SEMASA BERPIDATO 1.Menjaga suasana rumah supaya tidak mengganggu ketenteraman .Murah rezeki.w. Keimanan dan kemuliaan seseorang dapat dilihat melalui cara menerima dan melayan tetamu. kemas dan menutup aurat . Masyarakat berpecah belah & bersengketa ADAB MENERIMA DAN MELAYAN TETAMU Konsep Melayan tetamu Maksud tetamu: Orang yang berkunjung atau menziarahi orang lain sama ada dijemput atau tidak dijemput Konsep melayan tetamu: Menerima dan melayan tetamu merupakan sikap dan amalan yang amat digalakkan.Bertambah kasih sayang antara tetamu dan tuan rumah yang dikunjungi .Bersalaman dan berjabat tangan dengan tuan rumah . Tidak memberikan sebarang kesan positif 2.Memakai pakaian yang bersih. bersih & menutup aurat 4.Layanan istimewa selama sehari semalam mengikut kemampuan tuan rumah .Menghilangkan rasa kasih sayang dikalangan anggota masyarakat . Berpakaian kemas .Menjatuhkan imej diri. Patuh kpd arahan ketua 5.t 55 .Menghormati tuan rumah dalam semua perkara ADAB MENJALANKAN TUGAS ADAB KETIKA BEKERJA / MENJALANKAN TUGAS 1.Mengunjungi rumah kawan dengan niat yang baik dan ikhlas .Tidak melakukan perkara yang menyinggung perasaan tuan rumah . Tidak menjatuhkan maruah seseorang 3.Menjauhkan orang bukan Islam daripada mendekati dan memahami Islam .Mendapat ganjaran pahala dan keampunan Allah swt . mendapat rahmat dan berkat drpd Allah .Menimbulkan pergaduhan dan pepecahan .Menarik perhatian orang bukan Islam terhadap keindahan Islam .Memaklumkan kepada tetamu sekiranya ingin meninggalkan rumah KELEBIHAN MELAYAN TETAMU .NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 l Pemidato mesti berpengetahuan luas tentang isi ucapan terutama yg berkiatan dgn idea-idea yg diucapkan l Pemidato yg baik mampu mengawal & menarik perhatian pendengar kpd ucapannya. Mulakan setiap pekerjaan dengan ' Basmalah 2.Memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang .Membantu perkembangan institusi pelancongan IMPLIKASI TIDAK BERADAB DENGAN TETAMU .Berkunjung pada waktu yang sesuai . -Tempoh layanan sebagai tetamu hendaklah dalm masa 3 hari .Mengeratkan silaturrahim dan memupuk semangat perpaduan . Bertoleransi & bekerjasama ketika melaksanakan pekerjaan HUKUM BEKERJA DALAM ISLAM • Bekerja / melaksanakan tugas WAJIB bagi setiap orang mengikut keupayaan & kepakaran yg dianugerahkan Allah s. Menepati masa & tarikh yang ditentukan: 3.Elakkan melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah tetamu seperti melunjurkan kaki ke arahnya .

Memastikan kerukunan hidup & .NOTA PENDIDIKAN ISLAM FORM 3 • Pekerjaan yang dilakukan adalah untuk : . jujur & amanah ketika bekerja • Istiqamah dalam pekerjaan • Tidak meninggalkan ibadat wajib dalam kesibukan menjalankan tugas SIKAP NEGATIF SEMASA BERTUGAS ( YANG PERLU DIELAKKAN) o Tidak menyiapkan tugas pada masa yg ditetapkan o Pentingkan diri sendiri & tidak bertimbang rasa o Tidak bekerjasama dgn rakan setugas o Malas berusaha & mencuri tulang o Bekerja hanya utk mendapat pujian & sanjungan o Lebih mementingkan keuntungan drpd kepentingan orang ramai o Hasad dengki terhadap kejayaan orang lain o Tidak menghargai usaha orang lain o Tidak mementingkan kualiti perkhidmatan o Membocorkan rahsia majikan AKIBAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM KERJA ¾ Kerja yg diamanahkan tidak dapat dilaksanakan dgn sempurna ¾ Tidak dapat mencapai matlamat ¾ Hasil pengeluaran tidak berkualiti ¾ Hilang kepercayaan orang lain terhadap organisasi ‚ Membantut & menghalang kemajuan negara DISUSUSN OLEH : RHAW/SMK MENGKUANG 56 .Menunaikan amanah & tanggungjawab mencari rezeki yg halal untuk menyara keluarga .Meningkatkan hasil pendapatan Negara KELEBIHAN AMALKAN ADAB BEKERJA y Kerja & tugas yg dilakukan mendapat keberkatan y Ganjaran /pendapatan yg diperolehi menjadi rezeki yg halal y Hasil kerja yg dilakukan mendapat faedah yg berpanjangan y Hubungan silaturrahim antara rakan setugas menjadi lebih rapat CIRI-CIRI PEKERJA YANG BAIK • Menganggap pekerjaan sebagai ibadat • Melaksanakan kerja dgn tekun & bersungguhsungguh • Bertanggungjawab .