P. 1
Assigment BM - Definisi Dan Konsep Kemahiran Berbahasa

Assigment BM - Definisi Dan Konsep Kemahiran Berbahasa

|Views: 4,259|Likes:
Published by Izwan Kamar

More info:

Published by: Izwan Kamar on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2015

pdf

text

original

1.0 KEMAHIRAN BERBAHASA 1.

1 KEMAHIRAN Kemahiran merupakan kebolehan semulajadi yang diperolehi oleh manusia yang menjadikan ianya pintar, pandai dan cekap dalam melakukan sesuatu. Tahap penguasaan kemahiran bergantung kepada sejauh mana seseorang itu melatih dirinya sehingga ke tahap maksimum. Berbahasa pula ialah berasal daripada kata akar bahasa yang bermaksud system yang teratur berupa lambang – lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu perasaan dan fikiran bahasa tersebut. Kemahiran berbahasa merupakan satu cabang ilmu dalam skop bahasa yang meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berbahasa ini merupakan teras kepada individu yang ingin menguasai bahasa baku. Penguasaan kesemua kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran dan pempelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan. Guru perlu kreatif dalam menarik perhatian murid – murid agar ilmu yang disampaikan berkesan. Kemahiran berbahasa terbahagi kepada dua iaitu kemahiran bukan lisan seperti membaca dan menulis dan kemahiran lisan melibatkan dua kompenon asas seperti mendengar dan bertutur. 1.2 Kemahiran Mendengar 1.2.1 Pengenalan Kemahiran mendengar bermaksud kebolehan mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti perbualan, soal jawab dan perbincangan. Alat pendengaran yang digunakan untuk mendengar ialah telinga. Pelajar yang menguasai kemahiran ini dapat mendengar dengan baik dan membalas ransangan yang diterima setelah mentafsir apa yang didengar. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal dalam pengajaran bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan kefasihan pelajar bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu.

3 Kemahiran Bertutur. terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu.2 Konsep-konsep Penting dalam Pendengaran.2. psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Mendengar adalah kemahiran asas dan utama dalam proses komunikasi. Mendengar memerlukan perhatian yang tinggi kerana ia melibatkan proses kognitif untuk memahami dan memproses maklumat yang didengari. difahami dan diingati. Menurut ILA (1996). Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. iii. hujah dan bukti. bergantung kepada percakapan dan pendengaran. . Murid yang gagal menguasai kemahiran ini tidak akan memberi perhatian yang penuh dan gagal untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. v. kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Kebiasaannya individu akan mendengar dahulu sebelum bertutur. ii. Pedengaran berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkatperingkat. vii. Pendengaran boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara iaitu : i. Menurutnya lagi.Percakapan dan pendengaran berkait rapat antara satu sama lain. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan. iv. vi. Aspek fizikal. Pendengaran merupakan gabungan segala yang didengari. Individu lebih banyak mendengar melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. 1. 1.

2 Konsep Bertutur. hubungan antara kemahiran bertutur dengan kemahiran mendengar adalah saling berkait rapat. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecergasan otaknya. 1. tekanan. iii. bahasa lisan atau pertuturan menggunakan bahasa akan menghasilkan interaksi dua hala yang sempurna berbanding bahasa tulisan.1 Definisi Kemahiran Bertutur. Hal ini kerana dalam bahasa tulisan. kesihatan. jeda dan persediaan tidak dapat digambarkan dengan jelas. Konsep ajukan dan tiruan ini perlu dikuasai untuk hasil pertuturan yang baik. persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Dalam ilmu linguistik. . Seperti yang telah diketahui. Pertuturan merupakan gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan oleh individu.3. rentak . Model yang baik sangat diperlukan untuk hasil tindak balas yang baik. ii. Kemahiran bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat artikulator manusia iaitu sebutan. tetapi mesti ditiru dan diajuk. Merupakan kemahiran berinteraksi melibatkan penggunaan bahasa. iv. Pertuturan berlaku pada peringkat pelahiran setelah penutur dapat lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecergasan otaknya.3. Kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran yang tidak boleh dicipta oleh pelajar.1. Aspek fizikal. Oleh itu. aspek sebutan seperti intonasi. kemahiran bertutur melibatkan beberapa konsep iaitu : i.

Tabiat berbahasa yang baik itu pula membolehkan penutur berinteraksi atau berkomunikasi secara berkesan. memahami dan mengingati fakta yang diperolehi serta membuat interpretasi secara bijak dan analisis. Pertuturan yang dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. individu dapat meningkatkan tahap pemikiran dan menjana idea kreatif dan kritis dalam pelbagai aspek. Membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca adalah proses kebalikan daripada proses menulis. mengulas dan mengkritik apa .v. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Pembacaan yang aktif akan menyebabkan seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalamanpengalaman biasa yang lain dalam kehidupan harian. 1.2 Konsep membaca. 1. Menurut Zulkifley Hamid (1994). Proses ini dinamakan komunikasi secara langsung dengan bahan bacaan. membaca merupakan proses dinamik yang kompleks seperti membaca pantas. Pumfrey (1977) berpendapat membaca tidak tertumpu kepada sifat mekaniknya. malahan membaca adalah lebih jauh daripada itu. Membaca dapat membina proses pemikiran seperti kebolehan menilai.4.4. Melalui pembacaan.4 Kemahiran Membaca. Seseorang yang berjaya menguasai kemahiran membaca bermakna dia telah berjaya merobohkan sebuah tembok pemisah yang maha besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang wujud dalam pelbagai bentuk karya 1.1 Definisi kemahiran membaca. iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca.

menulis ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam.olah mengetepikan peranan yang dimainkan oleh pembaca.1 Definisi Menulis Secara umumnya. 1. menulis juga bermaksud melahirkan perasaan (fikiran dan lain-lain) dengan catatan yang memakai huruf. definisi ini begitu umum dan bersifat mekanikal. Pembaca berperanan sebagai satu organisma yang pasif yang hanya menunggu proses pemahaman makna yang dibaca. Namun begitu. pensel atau sebarang alat tulis bagi menulis atau menaip sebarang idea mahupun pernyataan. menulis bermaksud segala kegiatan menterjemahkan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna.5. Definisi ini seolah . membuat surat atau mengarang. Di samping itu. 1.yang dibaca dengan tepat. Ini merupakan satu proses satu hala yang sangat bercanggah dengan keadaan sebenarnya. pensel dan lain-lain. Ada nilai yang tak ternilai dalam kegiatan ini. Menurut Paul Jennings pula dalam The Reading Bug. Psikolinguitik kognitif pula menolak definisi membaca menurut fahaman teori pembelajaran lama yang menyatakan proses membaca merupakan cara mengenal kata – kata dalam hati dan kemudian diproses dalam minda untuk mengetahui makna kata – kata itu. Proses satu hala ini ditentang oleh psikolinguistik kognitif kerana tidak mengambil kira peranan yang dimainkan oleh pembaca dalam memahami material yang dibaca.” Sebenarnya. memahami kehendak situasi dan asprasi masyarakat sekeliling. bina sikap dan cita – cita serta fikiran yang terbuka dan positif. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. Tulisan pula merupakan bahasa yang . “Menulis adalah keperluan peribadi bukan kerana tugas di dalamnya tetapi ada kesenangan dan ada manfaat untuk kehidupan sehari-hari. kapur.5 Kemahiran Menulis. menulis merupakan perlakuan menggunakan pen.

Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan begitu juga sebaliknya. kemahiran menulis bersifat dinamik kerana ianya membantu ke arah pemahaman pemikiran terhadap proses penulisan dalam suasana pengajaran dan pembelajaran.bertulis dengan lambang-lambang bunyi di samping sebagai alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan individu. peranan tulisan sangat penting kerana aktiviti ini bertindak sebagai alat bagi menghubungkan segala isi pelajaran dengan buah fikiran seseorang. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. .kanak telah pandai menulis ketika masuk sekolah. pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa selari. Di sekolah-sekolah. 1. penggunaan bahasa.5. audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan. Oleh yang demikian. Konsep menulis secara khusus dikaitkan dengan proses penyaluran ilmu. Ini tidaklah merisaukan kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaca. alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh. Tulisan berhubung rapat dengan membaca di mana kedua-duanya mementingkan teknik dan akal. idea atau maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis.3 Konsep Menulis. Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi kadangkala kanak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->