P. 1
Assigment BM - Definisi Dan Konsep Kemahiran Berbahasa

Assigment BM - Definisi Dan Konsep Kemahiran Berbahasa

|Views: 4,174|Likes:
Published by Izwan Kamar

More info:

Published by: Izwan Kamar on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2015

pdf

text

original

1.0 KEMAHIRAN BERBAHASA 1.

1 KEMAHIRAN Kemahiran merupakan kebolehan semulajadi yang diperolehi oleh manusia yang menjadikan ianya pintar, pandai dan cekap dalam melakukan sesuatu. Tahap penguasaan kemahiran bergantung kepada sejauh mana seseorang itu melatih dirinya sehingga ke tahap maksimum. Berbahasa pula ialah berasal daripada kata akar bahasa yang bermaksud system yang teratur berupa lambang – lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu perasaan dan fikiran bahasa tersebut. Kemahiran berbahasa merupakan satu cabang ilmu dalam skop bahasa yang meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berbahasa ini merupakan teras kepada individu yang ingin menguasai bahasa baku. Penguasaan kesemua kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran dan pempelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan. Guru perlu kreatif dalam menarik perhatian murid – murid agar ilmu yang disampaikan berkesan. Kemahiran berbahasa terbahagi kepada dua iaitu kemahiran bukan lisan seperti membaca dan menulis dan kemahiran lisan melibatkan dua kompenon asas seperti mendengar dan bertutur. 1.2 Kemahiran Mendengar 1.2.1 Pengenalan Kemahiran mendengar bermaksud kebolehan mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti perbualan, soal jawab dan perbincangan. Alat pendengaran yang digunakan untuk mendengar ialah telinga. Pelajar yang menguasai kemahiran ini dapat mendengar dengan baik dan membalas ransangan yang diterima setelah mentafsir apa yang didengar. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal dalam pengajaran bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan kefasihan pelajar bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu.

v. Pedengaran berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkatperingkat. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. ii. iii.2 Konsep-konsep Penting dalam Pendengaran. Pendengaran boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara iaitu : i. 1. .3 Kemahiran Bertutur.Percakapan dan pendengaran berkait rapat antara satu sama lain. Pendengaran merupakan gabungan segala yang didengari. Menurutnya lagi. 1. psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Kebiasaannya individu akan mendengar dahulu sebelum bertutur. Mendengar adalah kemahiran asas dan utama dalam proses komunikasi. Individu lebih banyak mendengar melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal. Mendengar memerlukan perhatian yang tinggi kerana ia melibatkan proses kognitif untuk memahami dan memproses maklumat yang didengari. Menurut ILA (1996). Murid yang gagal menguasai kemahiran ini tidak akan memberi perhatian yang penuh dan gagal untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. difahami dan diingati. vi. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan. hujah dan bukti. vii.2. kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran. iv. terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu. bergantung kepada percakapan dan pendengaran.

persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. aspek sebutan seperti intonasi. Merupakan kemahiran berinteraksi melibatkan penggunaan bahasa. rentak . . Pertuturan berlaku pada peringkat pelahiran setelah penutur dapat lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecergasan otaknya. Pertuturan merupakan gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan oleh individu. Oleh itu.3. tekanan. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecergasan otaknya. hubungan antara kemahiran bertutur dengan kemahiran mendengar adalah saling berkait rapat. kesihatan. Dalam ilmu linguistik.1 Definisi Kemahiran Bertutur.1. Kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran yang tidak boleh dicipta oleh pelajar. bahasa lisan atau pertuturan menggunakan bahasa akan menghasilkan interaksi dua hala yang sempurna berbanding bahasa tulisan.2 Konsep Bertutur.3. Hal ini kerana dalam bahasa tulisan. jeda dan persediaan tidak dapat digambarkan dengan jelas. Kemahiran bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat artikulator manusia iaitu sebutan. tetapi mesti ditiru dan diajuk. Konsep ajukan dan tiruan ini perlu dikuasai untuk hasil pertuturan yang baik. 1. kemahiran bertutur melibatkan beberapa konsep iaitu : i. Aspek fizikal. Model yang baik sangat diperlukan untuk hasil tindak balas yang baik. ii. iii. Seperti yang telah diketahui. iv.

2 Konsep membaca. Seseorang yang berjaya menguasai kemahiran membaca bermakna dia telah berjaya merobohkan sebuah tembok pemisah yang maha besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang wujud dalam pelbagai bentuk karya 1.4 Kemahiran Membaca.4.1 Definisi kemahiran membaca. Proses ini dinamakan komunikasi secara langsung dengan bahan bacaan. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. memahami dan mengingati fakta yang diperolehi serta membuat interpretasi secara bijak dan analisis. Pumfrey (1977) berpendapat membaca tidak tertumpu kepada sifat mekaniknya. Melalui pembacaan. malahan membaca adalah lebih jauh daripada itu.v. mengulas dan mengkritik apa . Membaca adalah proses kebalikan daripada proses menulis. Tabiat berbahasa yang baik itu pula membolehkan penutur berinteraksi atau berkomunikasi secara berkesan. iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca. Pembacaan yang aktif akan menyebabkan seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalamanpengalaman biasa yang lain dalam kehidupan harian. 1. Menurut Zulkifley Hamid (1994). individu dapat meningkatkan tahap pemikiran dan menjana idea kreatif dan kritis dalam pelbagai aspek. 1. Pertuturan yang dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. membaca merupakan proses dinamik yang kompleks seperti membaca pantas. Membaca dapat membina proses pemikiran seperti kebolehan menilai. Membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya.4.

Ini merupakan satu proses satu hala yang sangat bercanggah dengan keadaan sebenarnya. memahami kehendak situasi dan asprasi masyarakat sekeliling. definisi ini begitu umum dan bersifat mekanikal. menulis merupakan perlakuan menggunakan pen.5. pensel dan lain-lain. Ada nilai yang tak ternilai dalam kegiatan ini.5 Kemahiran Menulis. menulis ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam. Psikolinguitik kognitif pula menolak definisi membaca menurut fahaman teori pembelajaran lama yang menyatakan proses membaca merupakan cara mengenal kata – kata dalam hati dan kemudian diproses dalam minda untuk mengetahui makna kata – kata itu. “Menulis adalah keperluan peribadi bukan kerana tugas di dalamnya tetapi ada kesenangan dan ada manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tulisan pula merupakan bahasa yang .yang dibaca dengan tepat. Pembaca berperanan sebagai satu organisma yang pasif yang hanya menunggu proses pemahaman makna yang dibaca. Menurut Paul Jennings pula dalam The Reading Bug. 1. bina sikap dan cita – cita serta fikiran yang terbuka dan positif.1 Definisi Menulis Secara umumnya.” Sebenarnya. kapur. pensel atau sebarang alat tulis bagi menulis atau menaip sebarang idea mahupun pernyataan. Namun begitu. Di samping itu. Definisi ini seolah . Proses satu hala ini ditentang oleh psikolinguistik kognitif kerana tidak mengambil kira peranan yang dimainkan oleh pembaca dalam memahami material yang dibaca.olah mengetepikan peranan yang dimainkan oleh pembaca. menulis juga bermaksud melahirkan perasaan (fikiran dan lain-lain) dengan catatan yang memakai huruf. 1. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. membuat surat atau mengarang. menulis bermaksud segala kegiatan menterjemahkan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna.

penggunaan bahasa. alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh.3 Konsep Menulis. peranan tulisan sangat penting kerana aktiviti ini bertindak sebagai alat bagi menghubungkan segala isi pelajaran dengan buah fikiran seseorang. 1.kanak telah pandai menulis ketika masuk sekolah. . audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan. Di sekolah-sekolah.bertulis dengan lambang-lambang bunyi di samping sebagai alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan individu. Oleh yang demikian. Ini tidaklah merisaukan kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaca. Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi kadangkala kanak. idea atau maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis. Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan begitu juga sebaliknya. kemahiran menulis bersifat dinamik kerana ianya membantu ke arah pemahaman pemikiran terhadap proses penulisan dalam suasana pengajaran dan pembelajaran. Tulisan berhubung rapat dengan membaca di mana kedua-duanya mementingkan teknik dan akal.5. pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa selari. Konsep menulis secara khusus dikaitkan dengan proses penyaluran ilmu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->