Rancangan Mengajar Pelajaran Harian (Berserta Program LINUS-Numerasi) Mata Pelajaran Tajuk Masa Standard Pem.

: : : : Matematik Tahun 2 Jisim 60 minit 11.2 (i)

b.

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : a. menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam gram (g) menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam kilogram (kg) Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran: Murid Perdana : 1. Murid memerhati pada 2 benda yang disediakan iaitu batu (kg) dan gula-gula (g). 2. Murid membuat anggaran berat jisim bahan tersebut. 3. Murid menimbang objek-objek yang terdapat di dalam kelas serta merekodkan di dalam lembaran kerja yang sediakan. (Lampiran 1) 4. Murid dipilih secara rawak untuk membentang hasil kerja. (Lampiran 1) Murid Linus : 1. Murid diminta menyatakan yang mana lebih berat bagi buku teks atau kapur. 2. Murid membuat perbandingan jisim objek yang mana lebih berat atau paling ringan bagi gambar-gambar yang disediakan oleh guru. 3. Murid menandakan (√) pada rajah objek yang lebih berat. (Lampiran 2) Elemen Merentas Kurikulum(EMK): 1. Keusahawanan ( mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran menimbang) 2. Perbendaharaan kata merujuk penjodoh bilangan (sebiji, seketul) 3. Sikap Dan Nilai ( minat dan keseronokan murid mempelajari unit timbang.) Bahan Bantu Belajar : 1. Alat penimbang, Bahan konkrit (batu, gula-gula, buku teks, kapur dll), kad gambar. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : 1. Penilaian adalah melalui pemerhatian dan lembaran kerja. Refleksi : Perdana – 10 daripada 15 murid dapat mecapai objektif pembelajaran. 5 orang murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan. Linus – 5 daripada 5 murid linus menguasai kemahiran membandingkan jisim objek berat-ringan.

..................... Tahun : ................................. Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 Objek/bahan Kapur 5 buah Buku teks Matematik Pemadam papan hitam Pemadam getah pensil Beg sekolah Buku latihan Berat gram(g) kilogram(kg) .................................... Rekodkan jisim objek berikut.......Lembaran 1 Nama : ....................

4.Lembaran 2 Nama : ______________________________ Tahun 2 Tandakan (√) pada objek yang lebih berat 1. 2. 3. .

Kad Gambar .