1.

0

PENGENALAN Pendidikan merupakan satu perkara yang amat penting untuk manusia mencapai

kesejahteraan dan kesempurnaan dalam hidup. Ia menjadi asas dalam membina ilmu pengetahuan untuk membentuk diri dan masyarakat yang lebih dinamik serta terdidik dari sudut fizikal dan spiritual. Pendidikan boleh didefinasikan sebagai satu usaha sistematik yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. D r . Y u s u f A l - Qardawi (1980) mendefinisikan pendidikan sebagai pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati, rohani, jasmani, akhlak, dan tingkahlaku. Dari perspektif islam pula pendidikan mempunyai erti yang sangat mendalam dan menyeluruh dimana ia merangkumi proses melatih akliah, jasmaniah dan rohaniah yang berasaskan ajaran al-Quran dan hadis sebagai pegangan utama kehidupan Pendidikan Islam secara umumnya mempunyai dua maksud. Pertama, Pendidikan Islam merangkumi segala ilmu Islam yang terdiri daripada berbagai bidang seperti Aqidah atau Tauhid, Ibadah atau Fiqah, Tafsir, Hadis, Akhlak, Sejarah atau Sirah, Falak dan lain-lain. Kedua, Pendidikan Islam meliputi segala bidang hidup manusia seperti rohani, jasmani, emosi, sosial, politik, budaya, ekonomi, sains, perundangan dan sebagainya. Pendek kata dalam apa jua bidang yang dipelajari ada pendidikan islamnya. Dari sini kita dapat lihat betapa pentingnya pendidikan apatah lagi pada peringkat prasekolah kerana pada peringkat ini kanak-kanak mudah untuk dibentuk. Pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Sesi pengajaran yang menarik lebih mudah memikat hati kanak-kanak dan akan meninggalkan kesan dalam kehidupan sehariannya. Oleh itu corak pengajaran yang berkesan amat penting dalam setiap sesi pengajaran supaya dapat meningkatkan lagi hasil pembelajaran yang terakhir.

Baginda berperanan sebagai guru dan pendidik. I a m e r a n g k u m i perkembangan seseorang dari segi jasmani. 2.W Tidak dinafikan bahawa ledakan teknologi maklumat dan perkembangan pendidikan di abad ini dapat menghasilkan kaedah pendidikan yang terbaik. Mereka akhirnya menjadi aset terpenting untuk agama Islam serta sanggup mengorbankan jiwa. Baginda mendidik bukan hanya dengan teori.1 Dialog dan Bersoal Jawab Salah satu teknik yang digunakan oleh Rasulullah S. Rasulullah S.T. mengajar secara beransur-ansur.Hasil pembelajaran terakhir yang dimaksudkan ialah perubahan tingkahlaku murid akibat daripada penerimaan pengetahuan atau kepercayaan b a r u . menggunakan pendekatan seloka dan gurau senda dan juga kaedah bercerita dimana rasulullah menyebutkan kisah dan berita umat terdahulu. Walaubagaimanapun. rohani dan intelek.A.A.A.W adalah contoh terunggul dalam semua aspek kehidupan. Ini adalah hasil pendidikan imaniyah (terpimpin) yang dilakukan Rasulullah. Sesungguhnya.W. Dengan berdialog rasulullah dapat menarik perhatian pendengar dan . Rasulullah sebagai utusan Allah untuk menjelaskan kepada umatnya mengenai risalah Islamiah yang dibawa. 2.A.W adalah dialog dan bersoal jawab. kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang diamalkan oleh Rasulullah S.W perlu d i j a d i k a n a s a s d a n r u j u k a n . Banyak teknik yang digunakan oleh Rasulullah yang boleh digunapakai untuk mengajar pendidikan islam di prasekolah namun hanya 5 teknik sahaja yang akan diterangkan disini iaitu teknik dialog dan bersoaljawab. malah lebih banyak disampaikan melalui amali yang bersumberkan diri Rasulullah sendiri.0 METODOLOGI PENDIDIKAN RASULULLAH S. pengulangan bicara sebanyak 3 kali sebagai penegasan terhadap isi kandungan bicara baginda. tenaga. emosi. harta benda dan kekayaan demi untuk agama suci ini. Sebagai pendidik Baginda berjaya membentuk sahabat hingga menjadi mujahid yang beriman dan bersedia berkorban apa saja pada jalan Allah S.

dalam sesi pengajarannya Rasulullah S. Sabda Nabi : Demikianlah perumpamaan solat 5 waktu. Terdapat dua buah hadis dari Imam Bukhari yang berkaitan dengan kaedah ini : .3 Pengulangan Bicarakata Sebanyak 3 Kali Untuk teknik ini.A.2 Mengajar Secara Beransur-ansur. ia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali pada setiap hari. Antara contoh sesi soal jawab yang dilakukan oleh rasulullah adalah : Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Huraurah beliau berkata : Rasulullah pernah bersabda: “ Apakah pandangan kalian sekiranya ada sebatang anak sungai di pintu rumah salah seorang daripada kamu. apakah akan ada lagi daki yang tinggal? Mereka menjawab : Tidak akan ada kekotoran sedikit pun. Pembelajaran harus dimulakan dengan ilmu yang asas dahulu. 2. guru harus mengajar murid-muridnya tentang ilmu tajwid dahulu kemudian baru diajarkan membaca dan kemudian dilagukan. Allah S.W mengulangi katakatanya bertujuan untuk menguatkan dan menegaskan isi kandungan ucapan tersebut. Sekiranya para sahabat tidak dapat menjawab persoalan yang diberikan maka rasulullah akan memberikan jawapan yang mudah untuk difahami dan berkesan kepada jiwa para pendengar.W.W agar mudah difahami dan di ingati oleh murid-muridnya. Mengajar dengan banyak sekali gus boleh menimbulkan perasaan jemu dan apa yang cuba disampaikan tidak dapat dikuasai dengan baik.mengajak mereka agar menjawab setiap persoalan yang diberikan serta menggalakkan mereka agar memberikan idea yang bernas dalam menjawab setiap persoalan.T akan menghapuskan segala dosa dengannya. Baginda mengingatkan para pendengar kepentingan isi kandungan yang diajarkan supaya mereka dapat memahami dan mengingati apa yang disampaikan olehnya.A. Teknik mengajar secara beransur-ansur digunakan oleh Rasulullah S. Baginda cukup menitik beratkan konsep beransur-beransur di dalam sesi pengajaran dan sentiasa mendahulukan perkara yang lebih penting dan mengajar sedikit demi sedikit dan secara beransur-ansur. Contohnya semasa hendak mengajar Al-Quran. Selain itu murid-murid mungkin keliru dan tidak dapat memahami apa yang cuba disampaikan.” 2.

a mengatakan. Hadis-hadis diatas menunjukkan bahawa dalam sesi pengajaran digalakkan untuk menekankan dan menegaskan isi-isi kandungan yang penting dengan mengulanginya beberapa kali supaya mudah difahami dan di ingati oleh murid. ia mempunyai mesej disebaliknya. daripada Nabi sesungguhnya apabila baginda berbicara ia akan mengulanginya sebanyak 3 kali agar ia dapat difahami. 2. Melalui cerita-cerita tersebut mengandungi banyak ilmu. Tatkala kami sedang menyapu kaki sewaktu berwudhu’( dengan tergesa-tergesa ). tetapi tidak akan mengucapkan melainkan yang hak.W juga kerap mengajar para sahabat menggunakan teknik bercerita mengenai kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Baginda mengulangi amaran itu sebanyak 2 atau 3 kali.A. contoh tauladan dan peringatan yang dapat dijadikan pengajaran.4 Pendekatan Seloka Dan Gurau Senda Teknik seloka dan gurau senda juga merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh rasulullah untuk menyampaikan mesej yang berguna.” Baginda tidak berseloroh dan bergurau melainkan dalam perkara yang benar sahaja. Gurauan nabi juga tidak sampai melampaui batas dan sentiasa bersifat sederhana. Walaubagaimanapun gurauan nabi tidak bersifat melalaikan.W bersabda yang bermaksud: “ Aku pun bergurau senda. Baginda bersabda dengan nada yang tinggi: Neraka wail lah balasan buat mereka yang tidak menyempurnakan basuhan tumit kakinya dengan air secara sempurna.” Hadis yang kedua yang bermaksud: “ Daripada Abdullah bin A`mru katanya : Rasulullah pernah terlewat dalam suatu perjalanan yang kami ikuti.5 Bercerita Rasulullah S. Ibnu umar r. kemudian kami mendapati bahawa solat asar telah masuk dan kami telah kelewatan menunaikannya. Banyak ilmu yang dapat baginda salurkan ketika bergurau senda. bahawasanya Rasulullah S.A. 2. Bercerita dapat memberi .Hadis yang pertama yang bermaksud: “ Daripada Sayyidina Anas bin Malik.

Sekiranya mereka tidak faham atau kurang jelas.W untuk mendidik umat-umatnya. Guru juga dapat mengenalpasti samada murid-murid faham atau tidak apa yang guru sampaikan. Tidak mustahil sekiranya teknik yang menarik yang digunakan dapat memikat hati dan membuatkan kanak-kanak tidak merasa jemu untuk kesekolah.impak yang baik kepada pendengar di samping pandangan yang bernas yang melahirkan motivasi perasaan dan memberikan kesan ke dalam hati dan pendengaran.A.0 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI METODOLOGI PENDIDIKAN RASULULLAH S.1 Teknik Dialog Dan Bersoal Jawab Teknik dialog dan bersoal jawab yang digunakan oleh Rasulullah S. Sekiranya semasa mengajar hanya guru sahaja yang bercakap. Teknik yang bersesuaian juga dapat menjadikan suasana kelas yang membosankan menjadi ceria. Salah satu cerita yang disampaikan oleh baginda melalui sebuah hadis yang menggalakkan menyayangi binatang dan berbuat baik kepadanya dan ancaman baginda daripada menyakiti haiwan dan menganiayanya. guru . sudah tentu ia akan membosankan kanak-kanak. 3. Teknik-teknik yang diterangkan diatas merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh Rasulullah S. 3. Jadi dengan adanya sesi soal jawab ini kanak-kanak akan lebih memberi tumpuan kerna mereka tahu yang guru akan menyoal mereka tentang apa yang telah diajarkan. Teknik-teknik tersebut boleh digunapakai untuk mengajar di prasekolah.A. Selaian itu mesej yang ingin disampaikan akan lebih mudah lekat di hati kanak-kanak.A.W DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH. Kanak-kanak akan mudah hilang tumpuan dan akan melakukan kerja-kerja lain seperti bermain dan mengacau rakan-rakan mereka.W boleh digunakan sewaktu sesi pengajar untuk subjek pendidikan islam di prasekolah bagi memastikan kanak-kanak memahami apa yang guru sampaikan. Setiap teknik-teknik diatas mempunyai kekuatan tersendiri dan berkesan sekiranya guru bijak memilih aktiviti dengan teknik yang bersesuaian agar dapat menarik minat pelajar untuk belajar.

Selain itu teknik ini juga dapat memperkembangkan lagi kemahiran komunikasi kanak-kanak. . Kemudian pada sesi pengajaran akan datang barulah boleh diajarkan pula tentang cara bersolat. Disini guru menyoal kanak-kanak dengan beberapa soalan seperti :   Kenapa kita perlu bersuci? Sekiranya kita tidak menjaga kebersihan dengan baik apa yang akan berlaku?  Bagaimana cara menjaga kebersihan? Terdapat banyak lagi soalan yang menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir. 3. Teknik ini juga dapat menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif dan dapat meluahkan idea-idea yang bernas. Guru tidak boleh mengajar kedua-dua perkara tersebut dalam satu masa. Guru perlu mengajar kanak-kanak tentang cara berwuduk dahulu sehingga mereka faham dan boleh mengambil wuduk dengan cara yang betul.dapat menerangkan dengan contoh-contoh yang lebih mudah untuk difahami.2 Mengajar secara beransur-ansur Bagi kanak-kanak pada peringkat prasekolah. Sebelum guru menyatakan cara bersuci guru akan menerangkan sebab kenapa kita perlu bersuci. Contohnya guru hendak mengajar tentang solat dan berwuduk. Oleh itu teknik mengajar secara beransur-ansur ini amat sesuai untuk digunakan dalam sesi pengajaran di prasekolah terutamanya dalam subjek pendidikan islam. Guru perlu bijak memilih soalan yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya ia dapat membantu perkembangan kanakkank. Contoh kaedah soal jawab: Guru mengajar tentang cara bersuci daripada hadas. guru tidak boleh mengajar banyak perkara dalam satu masa kerana ia mungkin akan menyebabkan kanakkanak itu keliru dan tidak memahami apa sebenarnya yang diajarkan oleh guru.

Ini adalah kerana kanak-kanak pada peringkat ini mempunyai semangat untuk belajar yang tinggi sekiranya guru tidak bijak memikat hati mereka dan sering merendah-rendahkan atau tidak .3 Pengulangan bicara sebanyak 3 kali sebagai penegasan terhadap isi kandungan bicara baginda. Guru akan membaca dahulu doa masuk tandas. Namun tidak semua perkara yang perlu diulangi beberapa kali cukup hanya sekali sekiranya murid-murid sudah boleh menguasai apa yang guru ajarkan. Ini merupakan salah satu sebab mengapa guru tidak boleh mengajar banyak perkara dalam satu masa bagi mengelakkan ada kanak-kanak yang keciciran dan keliru tentang apa yang sedang mereka pelajari. 3. 3.Sesuatu perkara yang diajar adakalanya tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk kanak-kanak memahami apa yang cuba disampaikan tetapi adakalanya ia mengambil masa yang agak panjang. Contohnya guru ingin mengajar murid-murid doa ketika masuk tandas. Teknik ini lebih sesuai digunakan ketika guru hendak mengajar murid tentang doa-doa harian kerana mereka akan mudah mengingati apabila doa itu diulang sebanyak 3 kali atau mengikut kesesuaian. Kemudian guru membaca doa masuk tandas dan meminta murid membaca bersama-sama dengan guru dan akhir sekali guru baca doa masuk tandas dahulu kemudian murid pula membaca doa tersebut.4 Menggunakan pendekatan seloka dan gurau senda Guru yang baik adalah guru yang bijak menarik minat pelajarnya untuk belajar. murid akan mendengar. Setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan yang berbeza. Guru yang tidak suka merendah-rendahkan kebolehan pelajarnya terutamanya kanak-kanak diperingkat prasekolah. Oleh sebab itu teknik pengulangan sebanya 3 kali ini boleh dipraktikkan dalam sesi pengajaran. Sebagai guru prasekoalah agak sukar untuk kita memastikan apa yang kita cuba sampaikan dapat diterima atau di ingati oleh kanak-kanak.

Guru perlubijak menghidupkan suasana dalam kelas supaya sesi pengajaran tidak menjadi terlalu hambar dan membosankan. 3.5 Menyebutkan kisah dan berita umat terdahulu Teknik ini juga dikenali sebagai teknik bercerita. jenaka. Teknik ini mengandungi banyak unsur-unsur yang bersifat pengajaran. Guru yang baik perlu menyelitkan unsur kecindan dalam sesi pengajarannya. Guru yang mempunyai unsur kecindan bijak menarik perhatian kanak-kanak dengan lawak jenaka yang disampaikan. Antara sahsiah guru yang paling disukai murid adalah guru yang mempunyai sifat jenaka. Antara contoh pantun nasihat yang boleh digunakan untuk subjek pendidikan islam adalah Siakap senohong gelama ikan duri. Dengan menggunakan pendekatan seloka dan bergurau senda atau lebih dikenali sebagai unsur kecindan murid-murid akan merasa lebih dekat dan lebih dihargai guru. teka-teki dan meniru suara kartun-kartun yang popular atau melakukan aksi lucu secara spontan sebagai gambaran sesuatu peristiwa atau watak dalam sesuatu bahan yang dikaji. Pantun ini bukan sahaja terkenal dikalangan kanak-kanak namun ia mengandungi unsur nasihat yang ingin disampaikan pada kanak-kanak. Guru akan bergurau senda dengan pelajarnya dan boleh ketawa bersama pelajarnya. Ini akan menyebabkan pelajarnya tidak merasa bosan sekaligus dapat memotivasikan pelajarnya walaupun secara tidak langsung. baik. Antara beberapa unsur kecindan yang guru boleh gunakan adalah seperti cerita-cerita lucu. mudah tersenyum. Teknik ini amat sesuai dan berkesan sekiranya guru bijak menggayakan dan mempelbagaikan teknik . Bercakap bohong lama-lama mencuri.memberi peluang kepada mereka ini akan melemahkan semangat mereka dan mungkin akan menyebabkan mereka hilang minat untuk belajar. Terdapat juga pelbagai pantun kanak-kanak dan seloka yang mengandungi unsur lawak namun kaya dengan nasihat serta pengajaran yang ingin disampaikan. mudah tersenyum dan sukakan lawak yang baik.

penyampaian semasa menyampaikan cerita. pengajaran dan contoh tauladan. Guru boleh bercerita tentang kisah 25 Rasul dan pelbagai kisah tauladan lain yang banyak mengandungi nasihat. Selepas sesi bercerita guru boleh meminta mereka memberitahu nilainilai yang baik yang terdapat dalam cerita yang disampaikan. . seperti yang kita sedia maklum bahawa kanakkanak tidak boleh duduk lama untuk mendengar cerita dan mereka cepat hilang tumpuan dan akan mengganggu kawan-kawan. Seperti yang digunakan oleh Rasulullah untuk memberi pengajaran kepada para sahabat dengan menyampaikan cerita atau peristiwa dari umat-umat terdahulu. gambar-gambar dan sebagainya. Kanak-kanak lebih mudah terikut dengan cerita-cerita yang mereka dengar atau lihat. Jadi mereka akan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap cerita yang disampaikan. Walaubagaimanapun guru harus bijak menyampaikan cerita supaya ia tidak membosankan kanak-kanak. Begitu juga pendekatan yang perlu digunakan untuk mengajar kanak-kanak. Sediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian seperti patung tangan. kostum. Terdapat perbagai cara yang boleh menjadikan sesi bercerita lebih menarik antaranya ialah :   Permudahkan plot cerita agar mudah difahami kanak-kanak.  Bijak bermain dengan intonasi suara Sekiranya cerita yang disampaikan dengan cara yang menarik dan terdapat sedikit kejutan pasti dapat menarik tumpuan kanak-kanak dan membuat mereka tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi di penghujung cerita. Oleh itu sekiranya teknik penyampaian yang digunakan berkesan tidak menjadi satu perkara yang mustahil sekiranya mesej-mesej yang cuba disampaikan melalui cerita tersebut akan menjadi ikutan dan amalan kanak-kanak tersebut. Guru perlu memastikan cerita yang ingin disampaikan tidak terlalu panjang dan sukar difahami oleh kanak-kanak.

.0 KESIMPULAN Secara kesimpulannya disini kita dapat lihat betapa berkesannya teknik yang digunakan oleh Rasulullah S.4.A.W. Guru bertanggungjawab memastikan pelajarnya dapat menerima ilmu yang diajarkan dengan berkesan supaya mesej-mesej yang disampaikan memberi kesan yang amat mendalam di lubuk hati pelajarnya. Ini adalah kerana pendidikan yang berkesan akan melahirkan insan yang sempurna dari segi fizikal dan spiritualnya. Baginda bijak menggunakan teknik-teknik yang bersesuaian dalam setiap sesi pengajarannya. Sabagai guru kita harus menjadikan Rasulullah sebagai panduan.A. Kanak-kanak diperingkat prasekolah mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Teknik yang berkesan akan memudahkan murid untuk memahami apa yang guru sampaikan. Oleh itu amat penting bagi guru untuk memastikan keinginan mereka untuk belajar tidak terganggu hanya kerana guru tidak kreatif dan tidak tahu bagaimana ingin menjadikan sesi pengajaran itu menjadi satu sesi yang menyeronokkan sedangkan terdapat banyak teknik-teknik yang boleh digunakan termasuklah teknik-teknik yang telah digunakan oleh Rasulullah S. Menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh baginda dan diaplikasaikan dalam sesi pembelajaran di sekolah.W sehinggakan para sahabat dan umat-umat pada waktu itu sanggup berkorban apa sahaja demi kepentingan agama Islam.

0 RUJUKAN 1. 9. Ghazali Darusalam. Negeri Sembilan : Al Azhar Media 5.scribd.id/pendidikan-rasulullah/id-037. Choong Lean Keow. http://asoib001. Subang Jaya. 8. ISLAM-ZAMAN-RASULULLAH-DAN-SAHABAT TEKNIK-PENDIDIKAN-RASULULLAH-SAW.ac.htm http://www. 2010. . Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd. 2002.com/doc/47535205/PENDIDIKANhttp://kawansejati. Razali Saaran.ee.itb. 2004. Hebatnya Cara Rasulullah Mendidik.tripod. Pedagogi Pendidikan Islam. 2009. 4. 3.Bhd Malaysia : Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. As-Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah al-Halabi. 6.5. 2.html Rasulullah Pendidik Terulung : 40 Teknik Rasulullah Mengajar. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn.com/sistempendidikanrasulullah. 7. Falsafah Dan Pendididkan Di Kuala Lumpur : Must Read Sdn Bhd. 12.

W DAN PENGIMPLEMENTASIANNYA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH MASA KINI .Nama No Matrik Tajuk : Humairah Bte Salim : DPAKA0902013 : METODOLOGI PENDIDIKAN RASULULLAH S.A.

Pensyarah : Haji Fazdi Bin Harun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful