Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

dan lakonan. upacara perkahwinan. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. ‘Mak Yung’. Mak Yung. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. dan tuan puteri. iaitu Pak Yung. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu.tahun dahulu di istana Kelantan. ‘Pak Yung Tua’. 3 . Pada masa sekarang. dan di selatan Thailand seperti Patani. terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. menyambut kedatangan pemimpin. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. Hiburan Dagang. nyanyian. 1987:60). raja atau sultan. Ketiga. Pendapat kedua. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. Kemudian. iaitu di Kelantan. permaisuri. Buktinya. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme. iaitu Patani. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. 1989: 23). Kumpulan Tiong Emas. Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. Jika ini benar. Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. tarian. Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. tarian. dan lain-lain lagi. iaitu makyung. iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan. seperti sambutan hari keputeraan diraja. Terengganu. makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. Walau bagaimanapun. terutamanya selepas musim menuai. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. menurut fakta geopolitik dan etnografi. juga berasal dari selatan Thailand. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. Oleh sebab keduaduanya berasa bosan. Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan.

Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. tarian. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. adegan. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun. Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 . malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Sebenarnya. gendang. dan serunai. muzik. iaitu menghadap rebab. Dalam persembahan makyung wujud pencerita. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. Rebab merupakan raja segala alat. iaitu semasa mengadap rebab. pelakon menyebut situasi tempat tersebut. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain. Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. dan nyanyian.‘Puteri Mak Yung’. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan. sepasang tetawak. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. Sebagai sebuah teater tradisional. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut.

sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini. Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870.pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain. zaman kegemilangan. Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. dan zaman kemerosotan. terutama dari Barat. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing. Walau bagaimanapun. 1975: 20). Sumatera (Rahmah Bujang. iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an. dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan. Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu. sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. pertapakan. 1986: 51). wayang Cina. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat. dan China. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. iaitu zaman pengenalan. 1989: 29). Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. dan situasi mereka yang berasingan. India.

Tawaran ini mendapat sambutan. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. iaitu sebagai pengarah. iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon. Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian. Walau bagaimanapun. Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta). ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885. Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan. Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya. Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan. Malangnya 6 . Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka.drama Melayu.

Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 . Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan. Oleh itu. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik. Walau bagaimanapun. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa. bankrap. Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. Pada zaman pertapakan bangsawan. Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. iaitu dari tahun 1902 – 1935. serta kerap diubah namanya. pakaian. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. dan juga bahasa yang digunakan. namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’.kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. walaupun ada yang tidak kekal. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. ditutup. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun.

dan Ipoh. Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road.muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . Pada tahun 1922. Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. Mohd. Walau bagaimanapun. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition. Sumatera. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. terutamanya mengenai negeri penjajah. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok. Mohd. Kuala Lumpur. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan. iaitu pada tahun 1922. Cik Nasir dan Cik Midah. tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. Tambahan pula. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar.

yang lain. Sehingga tahun 1930. Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. Walau bagaimanapun. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat. Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Ipoh. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. seperti piano. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. Walau bagaimanapun. dan lain-lain muzik moden. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira. masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. sedangkan di Tanah Melayu. biola. Pada masa ini. Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . dan Pulau Pinang. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka. kesan daripada pemerintahan Jepun. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. Singapura. tetapi telah bertambah kepada empat orang. Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun.

menora. Namun. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat. ketika pendudukan Jepun bermula. Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. iaitu pada tahun 1948 – 1962.anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat. pakaian. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. 1981:32). Sebaliknya. dan perlindungan. wayang kulit. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan. Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. Pendek kata. dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. Selain itu. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton. Menurut Haji Abu Bakar M. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu.

al: 298). Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963. iaitu kemerdekaan tanah air. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan. terutama Dato’ Onn Jafar. (Ahmad Kamal Abdullah. Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara. Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip.” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. bangsa. Semangat cinta akan negara. Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’.sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air. Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. et. pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. (1988: 1020). Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. kejahatan. Paling jelas.

istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. iaitu ‘tonil’ (1983: 133). Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet. Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata. 1973: xiv). Ketika Jepun datang. Kedua. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. Menurut Profesor Liyod Fernando. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. Walau bagaimanapun. Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia.tujuh babak. Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya. skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia. Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun. Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis. Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak. Di Indonesia. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Menurut Mbijo Salleh. Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. 1983: 135). Jika diteliti. iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936.

mereka menjadi agen pengembangan drama. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. menggunakan skrip dan pengarah. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI. Berita Harian. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya. Kali pertama. Keempat. Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. Bangsawan. Semasa pendudukan Inggeris. Dari sudut penerbitan atau cetakan. Ipoh. Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan.C Hicks. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. 30 April 1975). iaitu pada tahun 1951. iaitu pada zaman penjajahan Jepun. kursus-kursus sastera. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949. kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu. Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”. dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru. Ketiga. Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim.

drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 . Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama. Walau bagaimanapun. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. Namun. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. Jabatan Pelajaran. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. “Tun Sri Lanang”. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu.Mengarang. Macmillan. 1981: 160). Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu.” (Shaharom Hussain. atau drama. “Keris Laksamana Bentan”. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an. karya Mohamed Hashim Mat Piah. drama ini dipentaskan sekali lagi. “Tun Fatimah”. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. (Prakata Memori Shaharom Hussain. Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. Menulis cerita menjadi novel. “Wak Cantuk”. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. London (Illias Haji Zaidi. Penerbitnya. Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. kita semakin teringat akan judul drama tersebut. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”. “Lawyer Dahlan”.

Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. Dalam adegan ketiga. Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari. tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme. arahan Cikgu Buyong Adil. Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. 1981: 160). sedangkan ceritanya ialah fiksyen. dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. nama-nama seperti Buyong Adil. 15 . nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. penulisan drama sejarah.Hamidy dicicirkan. Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri. 1993:53). Selain daripada Teh Fatimah. Dalam kajian yang saya dilakukan. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966). “Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). Krishen Jit dari Universiti Malaya. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan. Dari satu sudut. berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”.

Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya. “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura.Mohd. Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar. et. iaitu Hashim dan Yusuf. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . dan Mohd. “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan. Pada tahun 1952. Nordin bin Yeop Bakar. Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Di tangan Harun Aminurrashid. Pak Mat. Sementera itu. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah. “Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid). Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin. Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. Apabila Yusof kembali dari London. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah. ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan. tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. Hamidy Anwar pula. Pada tahun 1965 Syed Alwi b. Dalam adegan yang lain. 1993 :300). Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida.al.

karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. Di 1. tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an. karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). khususnya bagi genre puisi. Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an. 2. karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963). Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. “Hang jebat Menderhaka” (1960). Rahim Kajai. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. Oleh kerana itu. 3. Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. 6. karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964). 7. peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. novel. Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja. karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. 4. 5.Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). dan cerpen. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . Sebagai suatu aliran kesusasteraan.

August Strindberg. Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. mahupun politiknya (Mana Sikana. pendidikan. Timbul masalah ekonomi. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. dan keharmonian hidup di desa. Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. 1989:23). Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. sosial. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. dan Anton Chekov. dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat. Oleh yang demikian. konflik tentang kerakusan hidup di kota. baik dari aspek sosialnya. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. cinta. Pada awal dekad 1960-an. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu. 1992:95).kemerdekaan. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an. Elok juga kita susuri realisme di Barat. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw.

Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu.Barat. Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. Pada masa yang sama. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. karya Kala Dewata. Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. Misalnya. Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka. Sontani.

dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan. Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. Bidin Subari. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara. Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. Tegasnya.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. Yang 20 . Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. melibatkan diri. drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat. tetapi tidak mementaskan drama. pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu. karya Usman Awang. Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. dan Shaharom Hussain. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. Othman Haji Zainuddin. Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. berani dan mengubah secara tangan besi. Bidin Subari. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. Selepas tahun 1963. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. Samad Said. Pada tahun 1963. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip.

kemungkaran. pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara. “Dua Tiga Kucing Berlari”. Pada dasarnya. drama realisme melahirkan suasana yang natural. kepalsuan. karya Rahmat Zailani. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. dan natural. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. jelas. Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. karya Kala 21 . dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit. karya A. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya. Pendek kata ia bersifat photographic. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. “Alang Retak Seribu”. “Senja Menjelang”. “Serunai Malam”. Sifat inilah yang menjadi ciri utama. menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas. karya Awang Had Salleh. dan “Apa Dia Orang Tahu”. kepincangan. karya Ismail Muhamad. 1989: 66 . sosial. kemas.67). dan keagamaan. karya Usman Awang. Selain itu. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. “Datuk Ahmad Dadida”. pendek. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik.penting ialah kesedaran sosial. “Zaman yang Mencabar”. Tegasnya. karya Usman Awang. pelajaran. penyelewengan. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. dan padat. Samd Said. Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. dan dapat melancarkan cerita. karya Kala Dewata. dan lain-lain ialah naturalisme. Ghafar Rahim. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. karya A. bersahaja. “Menjelang Takbir”. “Tingginya Menyapu Awan”.

Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat. Pada peringkat awal. Dinsman. Johan Jaafar. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. karya Anis Sabirin. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. Hatta Azad Khan. Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. nyanyian. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. muzik. tarian. 22 . Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi. Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. dan Mana Sikana. satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. karya Kemala. Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu.Dewata dan “Anna”. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme.

dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. anti-cerita. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. dianggap mustahil. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme. Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. Romantisisme mengambil bahan 23 . Di Malaysia. aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. psikologi. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. berunsur mimpi. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. Mengikut kamus Indonesia. dan kekosongan. abstrak. Corak pemikiran semasa. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. karya Dinsman. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. dan “Ana”. karya Noordin Hassan. susah untuk difahami. serta gila. bertitik tolak daripada unsur fantastik. Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. bodoh. tatasusila dan keperibadian tersendiri. suasana sosial perkembangan ilmu. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme. tidak masuk akal.

sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. persoalan metafizika. Untuk maju. Tegasnya. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. yang menyentuh persoalan etika dan moral. utopia.dari sejarah. solikuli. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden. dan ilusi. karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. dan skizofrenia menjadi watak pilihan. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. karya Hatta Azad Khan. gaya drama tempatan. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. dan pergolakan jiwa. dan tiada kuasa. tidak berusaha. abnormal. diutarakan. kebatinan. tetapi juga watak-watak bukan manusia. monolog dalaman. “Angin Kering” dan “Sang Puteri”. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. psikosis. absurdistik. Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. dan teater keliling. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. Manusia neorosis. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini. tiada pendirian. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. juga mendorong bentuk. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. Oleh itu muncullah monolog. keanehan. karya Dinsman. dan 24 . Perkara yang diucapkan. iaitu bentuk surealistik. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa.

tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. terjadilah peristiwa pentas lengang. boria. main puteri. surealisme. Kemudian. Menjelang tahun 1950-an. malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. moral. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. nilai-nilai sosial. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata. Kemudian. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya. Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut.kekompleksitian. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. Apabila kita memasuki tahun 1980-an. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”. KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung. Walau bagaimanapun. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu. dan lain-lain. dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi. dan sebagainya. muncul pula drama moden yang berbentuk realisme. pendidikan. wayang kulit. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. Maka. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri.

Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan. 26 .kehendak pengarangnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful