P. 1
Sejarah Drama Tradisional & Moden

Sejarah Drama Tradisional & Moden

|Views: 5,592|Likes:
Published by Zuraidi Che Amad

More info:

Published by: Zuraidi Che Amad on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. 1987:60). Walau bagaimanapun. menyambut kedatangan pemimpin. iaitu Patani. makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak. 3 . terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. Hiburan Dagang. tarian. iaitu makyung. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. menurut fakta geopolitik dan etnografi. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan.tahun dahulu di istana Kelantan. ‘Pak Yung Tua’. dan lakonan. Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. nyanyian. ‘Mak Yung’. Mak Yung. seperti sambutan hari keputeraan diraja. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin. iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. dan di selatan Thailand seperti Patani. Terengganu. Kumpulan Tiong Emas. tarian. dan tuan puteri. Pendapat kedua. Oleh sebab keduaduanya berasa bosan. Kemudian. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. upacara perkahwinan. Pada masa sekarang. juga berasal dari selatan Thailand. dan lain-lain lagi. 1989: 23). terutamanya selepas musim menuai. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. iaitu di Kelantan. raja atau sultan. Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme. permaisuri. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan. iaitu Pak Yung. Buktinya. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. Ketiga. Jika ini benar. makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja.

gendang. Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. dan nyanyian. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. iaitu menghadap rebab. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku. pelakon menyebut situasi tempat tersebut. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 . Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. adegan. Sebenarnya. Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. tarian.‘Puteri Mak Yung’. sepasang tetawak. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. dan serunai. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. Dalam persembahan makyung wujud pencerita. muzik. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain. Rebab merupakan raja segala alat. iaitu semasa mengadap rebab. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Sebagai sebuah teater tradisional. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan.

iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an. Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing. Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. dan situasi mereka yang berasingan. terutama dari Barat. 1989: 29). 1975: 20). iaitu zaman pengenalan. pertapakan. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. Walau bagaimanapun. Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. India. 1986: 51). zaman kegemilangan. dan China. Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India. sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini. Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir. Sumatera (Rahmah Bujang. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. wayang Cina. dan zaman kemerosotan. yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu.pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan.

Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon. Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. iaitu sebagai pengarah. Malangnya 6 . Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta). Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan. Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885. Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. Walau bagaimanapun. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan. Tawaran ini mendapat sambutan. Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka. iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian. Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat.drama Melayu. Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan.

Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. ditutup.kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. Oleh itu. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. pakaian. Pada zaman pertapakan bangsawan. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik. dan juga bahasa yang digunakan. Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 . walaupun ada yang tidak kekal. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. iaitu dari tahun 1902 – 1935. serta kerap diubah namanya. Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan. Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya. ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan. bankrap.

Kuala Lumpur. Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. Tambahan pula.muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Sumatera. Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’. Mohd. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. dan Ipoh. Mohd. terutamanya mengenai negeri penjajah. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Pada tahun 1922. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar. Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937. iaitu pada tahun 1922. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. Cik Nasir dan Cik Midah. iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. Walau bagaimanapun. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan.

Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur.yang lain. tetapi telah bertambah kepada empat orang. Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun. kesan daripada pemerintahan Jepun. Ipoh. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. biola. Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu. dan lain-lain muzik moden. Singapura. Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. sedangkan di Tanah Melayu. dan Pulau Pinang. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira. Sehingga tahun 1930. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. seperti piano. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat. Pada masa ini.

ketika pendudukan Jepun bermula. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. pakaian. Namun. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat. semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan. Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan. menora. Menurut Haji Abu Bakar M. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat. dan perlindungan. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. Sebaliknya. kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . Selain itu. Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan.anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. iaitu pada tahun 1948 – 1962. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. Pendek kata. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. 1981:32). wayang kulit. tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat.

al: 298). (Ahmad Kamal Abdullah. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara.” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar.sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan. Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’. bangsa. ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu. Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah. Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. Paling jelas. terutama Dato’ Onn Jafar. Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip. pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. Semangat cinta akan negara. Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan. Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963. Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air. kejahatan. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. et. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. (1988: 1020). iaitu kemerdekaan tanah air. khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”.

Menurut Profesor Liyod Fernando. Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia. sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet. iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936. lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun.tujuh babak. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. Jika diteliti. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. Menurut Mbijo Salleh. Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. iaitu ‘tonil’ (1983: 133). Walau bagaimanapun. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. Ketika Jepun datang. 1983: 135). Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya. 1973: xiv). skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia. istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak. Di Indonesia. Kedua. Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis.

Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E. mereka menjadi agen pengembangan drama. iaitu pada tahun 1951. 30 April 1975). Semasa pendudukan Inggeris. iaitu pada zaman penjajahan Jepun. Keempat. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”. kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB. Kali pertama. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”. Ipoh. Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya. dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. Ketiga. Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. kursus-kursus sastera. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh. Dari sudut penerbitan atau cetakan. Bangsawan. termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI.C Hicks. Berita Harian. dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . menggunakan skrip dan pengarah.

Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. “Keris Laksamana Bentan”. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain. Jabatan Pelajaran. “Wak Cantuk”. “Tun Sri Lanang”. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. Namun. drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara. Penerbitnya. Walau bagaimanapun. Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”. atau drama. 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. (Prakata Memori Shaharom Hussain. Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 .Mengarang. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. kita semakin teringat akan judul drama tersebut.” (Shaharom Hussain. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. “Tun Fatimah”. drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air. “Lawyer Dahlan”. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. 1981: 160). London (Illias Haji Zaidi. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. karya Mohamed Hashim Mat Piah. Macmillan. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. drama ini dipentaskan sekali lagi. Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama. Menulis cerita menjadi novel.

tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. sedangkan ceritanya ialah fiksyen. Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri. Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. 1993:53). dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. 15 . Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. arahan Cikgu Buyong Adil. berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme. Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”. Dari satu sudut. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966).Hamidy dicicirkan. Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. Dalam kajian yang saya dilakukan. Dalam adegan ketiga. 1981: 160). Krishen Jit dari Universiti Malaya. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. “Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari. Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). Selain daripada Teh Fatimah. nama-nama seperti Buyong Adil. penulisan drama sejarah.

et. tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. iaitu Hashim dan Yusuf. Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida. “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. Dalam adegan yang lain. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya. Pada tahun 1965 Syed Alwi b. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid). Pak Mat. ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”. Hamidy Anwar pula. Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura. Nordin bin Yeop Bakar. dan Mohd. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Di tangan Harun Aminurrashid. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan. Sementera itu. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida.Mohd. Pada tahun 1952. Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar. “Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. 1993 :300). Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan.al. Apabila Yusof kembali dari London.

4. karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963).Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . novel. tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja. Rahim Kajai. 5. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . Oleh kerana itu. Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. Di 1. “Hang jebat Menderhaka” (1960). tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an. Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. 6. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. 7. khususnya bagi genre puisi. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. dan cerpen. Sebagai suatu aliran kesusasteraan. realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. 2. Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an. 3. karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964).

Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. cinta. dan keharmonian hidup di desa. Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. Elok juga kita susuri realisme di Barat. sosial. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. baik dari aspek sosialnya.kemerdekaan. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat. 1989:23). dan Anton Chekov. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu. Timbul masalah ekonomi. suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. Pada awal dekad 1960-an. Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw. pendidikan. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini. 1992:95). Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. konflik tentang kerakusan hidup di kota. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. August Strindberg. mahupun politiknya (Mana Sikana. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . Oleh yang demikian.

Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. Misalnya. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail.Barat. Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. Sontani. “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. Pada masa yang sama. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . karya Kala Dewata. dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje. juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan.

Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan. Othman Haji Zainuddin. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. Yang 20 . Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. Samad Said. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. Bidin Subari. Selepas tahun 1963. karya Usman Awang. drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. melibatkan diri. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip. pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. Pada tahun 1963. tetapi tidak mementaskan drama. Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. Tegasnya. Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. dan Shaharom Hussain. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. Bidin Subari. dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. berani dan mengubah secara tangan besi. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara. Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’.

Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. dan padat. kepalsuan. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. Samd Said. karya Kala 21 . karya Usman Awang. menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. karya A. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. penyelewengan. Tegasnya. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. Selain itu. “Tingginya Menyapu Awan”. “Datuk Ahmad Dadida”. 1989: 66 . Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik.67). “Alang Retak Seribu”. karya Usman Awang. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”. Ghafar Rahim. “Menjelang Takbir”. karya A. dan keagamaan. drama realisme melahirkan suasana yang natural. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata. bersahaja. pendek. karya Kala Dewata. dan lain-lain ialah naturalisme. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. “Dua Tiga Kucing Berlari”. dan natural. Pendek kata ia bersifat photographic. pelajaran. kemungkaran. Pada dasarnya. “Serunai Malam”. “Zaman yang Mencabar”. kemas. “Senja Menjelang”. kepincangan. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya. Sifat inilah yang menjadi ciri utama. karya Rahmat Zailani. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. dan dapat melancarkan cerita. sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. sosial. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. karya Awang Had Salleh. Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. dan “Apa Dia Orang Tahu”. karya Ismail Muhamad.penting ialah kesedaran sosial. dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit. pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara. jelas. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas.

pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia. Johan Jaafar. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Hatta Azad Khan. Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. nyanyian. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. muzik. Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu. karya Kemala. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. karya Anis Sabirin. Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. Pada peringkat awal. Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. dan Mana Sikana. tarian. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme. Dinsman.Dewata dan “Anna”. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. 22 .

aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. dianggap mustahil. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. anti-cerita. dan kekosongan. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. Mengikut kamus Indonesia. Di Malaysia. berunsur mimpi. susah untuk difahami. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat. Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. dan “Ana”. suasana sosial perkembangan ilmu. abstrak. serta gila. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi. tidak masuk akal. karya Dinsman. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. psikologi. perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. karya Noordin Hassan. tatasusila dan keperibadian tersendiri. bodoh. Corak pemikiran semasa. bertitik tolak daripada unsur fantastik. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. Romantisisme mengambil bahan 23 .

monolog dalaman. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. gaya drama tempatan. dan 24 . Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. dan ilusi. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. dan pergolakan jiwa. abnormal. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. karya Dinsman. tiada pendirian. Untuk maju. dan tiada kuasa. keanehan. Oleh itu muncullah monolog. persoalan metafizika. solikuli. diutarakan. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. dan teater keliling. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden. Manusia neorosis. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini. Perkara yang diucapkan. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. utopia. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. juga mendorong bentuk. dan skizofrenia menjadi watak pilihan.dari sejarah. tidak berusaha. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. iaitu bentuk surealistik. karya Hatta Azad Khan. sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. psikosis. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. absurdistik. yang menyentuh persoalan etika dan moral. kebatinan. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa. tetapi juga watak-watak bukan manusia. Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. “Angin Kering” dan “Sang Puteri”. Tegasnya.

Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. main puteri. muncul pula drama moden yang berbentuk realisme. wayang kulit. Kemudian. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya. Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya. terjadilah peristiwa pentas lengang. surealisme. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan.kekompleksitian. nilai-nilai sosial. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata. malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. Walau bagaimanapun. Menjelang tahun 1950-an. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri. Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. moral. dan lain-lain. pendidikan. bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung. KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut. boria. Apabila kita memasuki tahun 1980-an. Kemudian. Maka. dan sebagainya.

26 .kehendak pengarangnya. Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->