Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. menyambut kedatangan pemimpin. dan lakonan.tahun dahulu di istana Kelantan. 1987:60). Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. tarian. raja atau sultan. makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak. iaitu Pak Yung. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan. Kumpulan Tiong Emas. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin. Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. Mak Yung. iaitu makyung. Kemudian. ‘Mak Yung’. Walau bagaimanapun. Pendapat kedua. terutamanya selepas musim menuai. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan. Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. tarian. Oleh sebab keduaduanya berasa bosan. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. Jika ini benar. dan di selatan Thailand seperti Patani. Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. upacara perkahwinan. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. seperti sambutan hari keputeraan diraja. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. permaisuri. Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja. Ketiga. Pada masa sekarang. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. dan tuan puteri. Terengganu. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu. iaitu di Kelantan. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. ‘Pak Yung Tua’. menurut fakta geopolitik dan etnografi. 1989: 23). Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. iaitu Patani. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. 3 . dan lain-lain lagi. Buktinya. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. nyanyian. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. juga berasal dari selatan Thailand. Hiburan Dagang.

iaitu semasa mengadap rebab. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. gendang. Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. dan serunai. iaitu menghadap rebab. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. sepasang tetawak. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku. makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. tarian. Sebenarnya. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. adegan. Sebagai sebuah teater tradisional. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. Rebab merupakan raja segala alat. dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun. Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 .‘Puteri Mak Yung’. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. dan nyanyian. Dalam persembahan makyung wujud pencerita. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. pelakon menyebut situasi tempat tersebut. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. muzik.

terutama dari Barat. Walau bagaimanapun. dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. wayang Cina. iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. 1986: 51). Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . zaman kegemilangan. Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. 1975: 20). Sumatera (Rahmah Bujang. dan China. Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan. pertapakan. sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870. dan situasi mereka yang berasingan. yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing. Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. 1989: 29).pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain. iaitu zaman pengenalan. Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat. sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini. Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. dan zaman kemerosotan. India.

Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. Tawaran ini mendapat sambutan. Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi. Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885. Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta). iaitu sebagai pengarah. iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan. Malangnya 6 . Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian. Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon.drama Melayu. Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. Walau bagaimanapun. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan.

Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’. serta kerap diubah namanya. iaitu dari tahun 1902 – 1935. Oleh itu. Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 . namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan. bankrap. pakaian. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. Walau bagaimanapun. ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. walaupun ada yang tidak kekal. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya. ditutup. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun. dan juga bahasa yang digunakan. Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik.kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. Pada zaman pertapakan bangsawan. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”.

Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924. Mohd. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’. Mohd. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan. Walau bagaimanapun. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut. Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. iaitu pada tahun 1922. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937. Pada tahun 1922. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Kuala Lumpur. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition.muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Tambahan pula. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain. Cik Nasir dan Cik Midah. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. terutamanya mengenai negeri penjajah. Sumatera. dan Ipoh. Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar. iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok.

sedangkan di Tanah Melayu. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. dan lain-lain muzik moden. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. Pada masa ini. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. biola. Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira. Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu. Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. kesan daripada pemerintahan Jepun. Walau bagaimanapun. Singapura.yang lain. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. Walau bagaimanapun. Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal. Ipoh. Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. tetapi telah bertambah kepada empat orang. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. dan Pulau Pinang. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat. seperti piano. Sehingga tahun 1930.

Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat. Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. pakaian. wayang kulit. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton. banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. Namun. kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. Menurut Haji Abu Bakar M. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. 1981:32). dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . Pendek kata. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. iaitu pada tahun 1948 – 1962. ketika pendudukan Jepun bermula. Sebaliknya. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan.anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat. Selain itu. semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. dan perlindungan. menora. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat.

Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan. Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963. Paling jelas. et. Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah. (Ahmad Kamal Abdullah. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip. iaitu kemerdekaan tanah air.” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”. Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. Semangat cinta akan negara. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’. Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air. pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. kejahatan.al: 298). ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu.sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. terutama Dato’ Onn Jafar. Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . bangsa. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. (1988: 1020).

Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. 1973: xiv). Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. Menurut Profesor Liyod Fernando. Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. Menurut Mbijo Salleh. Walau bagaimanapun. Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia.tujuh babak. Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. Kedua. Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya. Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. Jika diteliti. 1983: 135). lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak. skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia. Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . Ketika Jepun datang. Di Indonesia. iaitu ‘tonil’ (1983: 133). Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet. Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’. iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata.

Ketiga.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru. 30 April 1975). termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI. Kali pertama. iaitu pada zaman penjajahan Jepun. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu. Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.C Hicks. Berita Harian. Semasa pendudukan Inggeris. Ipoh. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya. Bangsawan. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. Keempat. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”. di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E. Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. kursus-kursus sastera. menggunakan skrip dan pengarah. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. iaitu pada tahun 1951. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”. mereka menjadi agen pengembangan drama. dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan. Dari sudut penerbitan atau cetakan. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949.

Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. “Tun Sri Lanang”. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”. drama ini dipentaskan sekali lagi. Macmillan. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Menulis cerita menjadi novel. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain. Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama.Mengarang. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. “Keris Laksamana Bentan”.” (Shaharom Hussain. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. kita semakin teringat akan judul drama tersebut. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. Namun. 1981: 160). karya Mohamed Hashim Mat Piah. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. London (Illias Haji Zaidi. 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 . “Wak Cantuk”. drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an. atau drama. Penerbitnya. drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. (Prakata Memori Shaharom Hussain. Jabatan Pelajaran. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara. Walau bagaimanapun. “Tun Fatimah”. “Lawyer Dahlan”.

Selain daripada Teh Fatimah. Dalam kajian yang saya dilakukan. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”. Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari. Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966). nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. “Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). nama-nama seperti Buyong Adil. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. Krishen Jit dari Universiti Malaya. Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”. penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme. Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. 1981: 160). Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri. Dari satu sudut.Hamidy dicicirkan. penulisan drama sejarah. 1993:53). sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. sedangkan ceritanya ialah fiksyen. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan. arahan Cikgu Buyong Adil. Dalam adegan ketiga. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). 15 .

“Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Apabila Yusof kembali dari London. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah. Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura. Di tangan Harun Aminurrashid. Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya. Pada tahun 1952. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya.Mohd. Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim. Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. Sementera itu. 1993 :300). dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin.al. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida. dan Mohd. Pak Mat. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”. Nordin bin Yeop Bakar. Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . et. ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. Pada tahun 1965 Syed Alwi b. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid). iaitu Hashim dan Yusuf. “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. Hamidy Anwar pula. Dalam adegan yang lain. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar.

tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an. Sebagai suatu aliran kesusasteraan. “Hang jebat Menderhaka” (1960). karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963). karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja.Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). Oleh kerana itu. karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an. peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. 2. 6. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. 4. Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. novel. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. 5. 7. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. 3. Di 1. Rahim Kajai. khususnya bagi genre puisi. Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964). dan cerpen.

dan Anton Chekov.kemerdekaan. baik dari aspek sosialnya. pendidikan. konflik tentang kerakusan hidup di kota. mahupun politiknya (Mana Sikana. 1992:95). dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka. dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw. Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu. Elok juga kita susuri realisme di Barat. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. dan keharmonian hidup di desa. sosial. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat. August Strindberg. pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . cinta. Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini. Oleh yang demikian. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. Timbul masalah ekonomi. Pada awal dekad 1960-an. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. 1989:23). Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an.

Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje.Barat. Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan. Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. karya Kala Dewata. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. Sontani. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. Pada masa yang sama. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail. Misalnya. Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat.

pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. Tegasnya. Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Haji Zainuddin. dan Shaharom Hussain. karya Usman Awang. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. Bidin Subari. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’. Selepas tahun 1963. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip. Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. tetapi tidak mementaskan drama. Samad Said. Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. berani dan mengubah secara tangan besi. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. melibatkan diri. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. Bidin Subari. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat. dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan. Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. Yang 20 . Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. Pada tahun 1963.

Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”. Samd Said. karya Rahmat Zailani. pendek. dan lain-lain ialah naturalisme. sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. jelas. pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara. Ghafar Rahim. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. dan “Apa Dia Orang Tahu”. “Alang Retak Seribu”. Pada dasarnya. dan dapat melancarkan cerita. 1989: 66 . “Serunai Malam”. karya Usman Awang. “Datuk Ahmad Dadida”. dan padat. karya A. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata.67). bersahaja. Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. kepincangan. kepalsuan. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. karya Usman Awang. kemungkaran. Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. karya Kala 21 . menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. sosial. karya A. Selain itu. dan natural. dan keagamaan. Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. Tegasnya. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. drama realisme melahirkan suasana yang natural. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. “Menjelang Takbir”. pelajaran. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit. “Senja Menjelang”. kemas. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik. “Zaman yang Mencabar”. karya Ismail Muhamad.penting ialah kesedaran sosial. “Tingginya Menyapu Awan”. “Dua Tiga Kucing Berlari”. penyelewengan. Sifat inilah yang menjadi ciri utama. Pendek kata ia bersifat photographic. karya Kala Dewata. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. karya Awang Had Salleh.

Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu. nyanyian. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Pada peringkat awal. muzik. Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia.Dewata dan “Anna”. Hatta Azad Khan. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi. Dinsman. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. 22 . Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. karya Anis Sabirin. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. karya Kemala. tarian. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. Johan Jaafar. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat. Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme. satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. dan Mana Sikana. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri.

bertitik tolak daripada unsur fantastik. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. serta gila. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. psikologi. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. Mengikut kamus Indonesia. dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. anti-cerita. suasana sosial perkembangan ilmu. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. tidak masuk akal. Di Malaysia. bodoh. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. susah untuk difahami. Corak pemikiran semasa. karya Dinsman. Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. dan “Ana”. berunsur mimpi. tatasusila dan keperibadian tersendiri. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. Romantisisme mengambil bahan 23 . Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme. dianggap mustahil. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. dan kekosongan. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. abstrak. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi. karya Noordin Hassan.

Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. psikosis. karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden. Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. Untuk maju. tidak berusaha. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. dan teater keliling. Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. “Angin Kering” dan “Sang Puteri”. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. tetapi juga watak-watak bukan manusia. karya Hatta Azad Khan. utopia. Perkara yang diucapkan. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. dan tiada kuasa. tiada pendirian. Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. dan pergolakan jiwa. iaitu bentuk surealistik. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini.dari sejarah. Manusia neorosis. diutarakan. gaya drama tempatan. karya Dinsman. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. solikuli. abnormal. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. absurdistik. dan 24 . kebatinan. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. keanehan. yang menyentuh persoalan etika dan moral. persoalan metafizika. dan skizofrenia menjadi watak pilihan. Tegasnya. Oleh itu muncullah monolog. sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. juga mendorong bentuk. dan ilusi. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. monolog dalaman.

Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. pendidikan. bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. terjadilah peristiwa pentas lengang. dan sebagainya. dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. Menjelang tahun 1950-an. Kemudian. Apabila kita memasuki tahun 1980-an. wayang kulit.kekompleksitian. terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri. nilai-nilai sosial. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata. boria. Walau bagaimanapun. Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. dan lain-lain. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan. main puteri. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. moral. Kemudian. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”. Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu. Maka. tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya. surealisme. muncul pula drama moden yang berbentuk realisme.

kehendak pengarangnya. 26 . Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan.