Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

dan lain-lain lagi. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. seperti sambutan hari keputeraan diraja. Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. Walau bagaimanapun. Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. Kemudian. tarian. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan. dan tuan puteri. menurut fakta geopolitik dan etnografi. Jika ini benar. nyanyian. upacara perkahwinan. Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja. dan lakonan. iaitu makyung. Mak Yung. Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. 1987:60). iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. juga berasal dari selatan Thailand. Oleh sebab keduaduanya berasa bosan. makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. Pada masa sekarang. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. Pendapat kedua. menyambut kedatangan pemimpin. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. terutamanya selepas musim menuai. Terengganu. raja atau sultan. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu. tarian. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. Kumpulan Tiong Emas. dan di selatan Thailand seperti Patani. iaitu di Kelantan. terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. iaitu Patani.tahun dahulu di istana Kelantan. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. iaitu Pak Yung. permaisuri. 1989: 23). 3 . makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. Ketiga. ‘Pak Yung Tua’. ‘Mak Yung’. Buktinya. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. Hiburan Dagang. Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin.

malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. tarian. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. pelakon menyebut situasi tempat tersebut.‘Puteri Mak Yung’. adegan. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. dan serunai. Rebab merupakan raja segala alat. iaitu semasa mengadap rebab. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan. Sebenarnya. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. Dalam persembahan makyung wujud pencerita. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. dan nyanyian. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. gendang. muzik. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. Sebagai sebuah teater tradisional. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. sepasang tetawak. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut. Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 . Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. iaitu menghadap rebab. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain.

dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. iaitu zaman pengenalan. dan situasi mereka yang berasingan. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan. sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat. Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir. Walau bagaimanapun. wayang Cina. sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini. pertapakan. 1989: 29). Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. 1986: 51). zaman kegemilangan. Sumatera (Rahmah Bujang. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . dan zaman kemerosotan. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. terutama dari Barat. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing.pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. dan China. Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870. India. yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. 1975: 20). Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an.

Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. Malangnya 6 . iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan. Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian. Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan. Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. Walau bagaimanapun. Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta). Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan. Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi. Tawaran ini mendapat sambutan. iaitu sebagai pengarah. Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885.drama Melayu. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya.

Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. Pada zaman pertapakan bangsawan. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. pakaian. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. dan juga bahasa yang digunakan. ditutup. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik. Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya. namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. Walau bagaimanapun.kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. walaupun ada yang tidak kekal. Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. bankrap. Oleh itu. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa. serta kerap diubah namanya. Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun. Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan. iaitu dari tahun 1902 – 1935. Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 .

muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Cik Nasir dan Cik Midah. Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar. Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. Mohd. Tambahan pula. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. Pada tahun 1922. Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road. Mohd. iaitu pada tahun 1922. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. terutamanya mengenai negeri penjajah. dan Ipoh. Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun. Sumatera. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain.

Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. Walau bagaimanapun. Singapura. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. kesan daripada pemerintahan Jepun. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun. seperti piano. sedangkan di Tanah Melayu. Ipoh. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka. Pada masa ini. Walau bagaimanapun. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal. tetapi telah bertambah kepada empat orang. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat. Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. dan Pulau Pinang. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan.yang lain. Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. Sehingga tahun 1930. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. dan lain-lain muzik moden. beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. biola. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu.

dan perlindungan. Pendek kata. Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. wayang kulit. 1981:32). banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu. Sebaliknya. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. ketika pendudukan Jepun bermula. iaitu pada tahun 1948 – 1962. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. pakaian. Namun. tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat. Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat.anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. Selain itu. menora. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan. Menurut Haji Abu Bakar M. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton.

iaitu kemerdekaan tanah air. ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu.” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. kejahatan. pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. bangsa. Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . (Ahmad Kamal Abdullah. Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara.al: 298). Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963. (1988: 1020). Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air. pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. terutama Dato’ Onn Jafar.sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah. Semangat cinta akan negara. Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’. et. Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan. Paling jelas.

sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia.tujuh babak. Ketika Jepun datang. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata. Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. iaitu ‘tonil’ (1983: 133). Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. Menurut Profesor Liyod Fernando. Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia. Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis. sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Jika diteliti. lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun. skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia. Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. Kedua. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. 1983: 135). Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. 1973: xiv). Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. Menurut Mbijo Salleh. Di Indonesia. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. Walau bagaimanapun. istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’. Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet.

kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya. iaitu pada zaman penjajahan Jepun. Kali pertama. Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan. Ketiga. termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI. dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. iaitu pada tahun 1951. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. Semasa pendudukan Inggeris. Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E. Dari sudut penerbitan atau cetakan. Keempat. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB. kursus-kursus sastera. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949. Ipoh. Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu. Bangsawan. Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”. dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. 30 April 1975).C Hicks. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. mereka menjadi agen pengembangan drama. menggunakan skrip dan pengarah. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh. Berita Harian.

Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an.Mengarang. drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”. kita semakin teringat akan judul drama tersebut. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. karya Mohamed Hashim Mat Piah. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. Jabatan Pelajaran. “Tun Fatimah”. Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. London (Illias Haji Zaidi. Walau bagaimanapun. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. (Prakata Memori Shaharom Hussain.” (Shaharom Hussain. Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. atau drama. drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Macmillan. Namun. “Keris Laksamana Bentan”. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara. 1981: 160). Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Penerbitnya. Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 . Menulis cerita menjadi novel. “Tun Sri Lanang”. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. “Lawyer Dahlan”. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. drama ini dipentaskan sekali lagi. “Wak Cantuk”.

“Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri. Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. arahan Cikgu Buyong Adil.Hamidy dicicirkan. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. Dari satu sudut. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966). Selain daripada Teh Fatimah. Dalam kajian yang saya dilakukan. Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari. Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan. tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”. nama-nama seperti Buyong Adil. dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. Dalam adegan ketiga. penulisan drama sejarah. Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. Krishen Jit dari Universiti Malaya. penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. sedangkan ceritanya ialah fiksyen. 15 . 1981: 160). 1993:53). Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme. Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”.

Sementera itu. Pada tahun 1965 Syed Alwi b. Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Dalam adegan yang lain. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. Hamidy Anwar pula. Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. iaitu Hashim dan Yusuf. Di tangan Harun Aminurrashid. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura. Pada tahun 1952. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan.Mohd. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida. ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan.al. “Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya. et. Pak Mat. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah. tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya. “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. dan Mohd. Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim. Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. Apabila Yusof kembali dari London. Nordin bin Yeop Bakar. dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. 1993 :300). Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid).

novel. 5. Rahim Kajai. karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an. Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964).Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. Di 1. Oleh kerana itu. 7. khususnya bagi genre puisi. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . 4. Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an. Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . “Hang jebat Menderhaka” (1960). dan cerpen. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. Sebagai suatu aliran kesusasteraan. tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja. 2. peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. 3. karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963). 6. karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an.

Elok juga kita susuri realisme di Barat. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. sosial. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat.kemerdekaan. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. Timbul masalah ekonomi. mahupun politiknya (Mana Sikana. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an. 1992:95). pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . 1989:23). dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. dan keharmonian hidup di desa. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana. dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw. Oleh yang demikian. suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. dan Anton Chekov. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. pendidikan. Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. cinta. Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. baik dari aspek sosialnya. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. August Strindberg. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. Pada awal dekad 1960-an. konflik tentang kerakusan hidup di kota. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu.

Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu. dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A.Barat. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail. Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. karya Kala Dewata. Misalnya. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan. Pada masa yang sama. Sontani. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu.

Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip. Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. Othman Haji Zainuddin. Bidin Subari. Pada tahun 1963. Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu. dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan. melibatkan diri. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. karya Usman Awang. Bidin Subari. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. Samad Said. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat. berani dan mengubah secara tangan besi. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’. Yang 20 . dan Shaharom Hussain. tetapi tidak mementaskan drama. Tegasnya. Selepas tahun 1963. Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan.

Pendek kata ia bersifat photographic. Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. dan padat. karya Usman Awang. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. dan “Apa Dia Orang Tahu”. “Menjelang Takbir”. dan keagamaan. karya Rahmat Zailani. Tegasnya. Pada dasarnya. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata. dan lain-lain ialah naturalisme. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. karya Awang Had Salleh. bersahaja. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. karya A.penting ialah kesedaran sosial. kepalsuan. “Dua Tiga Kucing Berlari”. Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. karya Usman Awang. “Serunai Malam”. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya. “Tingginya Menyapu Awan”. sosial. drama realisme melahirkan suasana yang natural. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas. kemungkaran. kepincangan. pelajaran. Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. penyelewengan. “Senja Menjelang”. Samd Said. karya Kala Dewata. Ghafar Rahim. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik. “Alang Retak Seribu”. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. 1989: 66 . menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”. Selain itu. karya A. dan dapat melancarkan cerita. dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit. jelas. pendek. karya Ismail Muhamad. karya Kala 21 . pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara. “Datuk Ahmad Dadida”. Sifat inilah yang menjadi ciri utama.67). dan natural. kemas. “Zaman yang Mencabar”.

Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia. Johan Jaafar. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. karya Anis Sabirin. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. karya Kemala. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri. tarian. Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. Pada peringkat awal. pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Hatta Azad Khan. dan Mana Sikana.Dewata dan “Anna”. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi. satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. muzik. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. Dinsman. 22 . nyanyian. Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat.

Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. Mengikut kamus Indonesia. karya Noordin Hassan.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. susah untuk difahami. psikologi. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme. Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. dan kekosongan. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. dan “Ana”. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. anti-cerita. Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. dianggap mustahil. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi. karya Dinsman. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. Corak pemikiran semasa. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. suasana sosial perkembangan ilmu. Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat. berunsur mimpi. perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. tatasusila dan keperibadian tersendiri. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. bodoh. Romantisisme mengambil bahan 23 . abstrak. serta gila. Di Malaysia. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. bertitik tolak daripada unsur fantastik. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. tidak masuk akal.

Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. solikuli. tetapi juga watak-watak bukan manusia. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. diutarakan. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. juga mendorong bentuk. Perkara yang diucapkan. dan 24 . Tegasnya. persoalan metafizika. Manusia neorosis. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. absurdistik. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. tidak berusaha. karya Hatta Azad Khan. “Angin Kering” dan “Sang Puteri”. dan ilusi. Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. dan skizofrenia menjadi watak pilihan. gaya drama tempatan. psikosis. dan teater keliling. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa. tiada pendirian. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. dan tiada kuasa. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. iaitu bentuk surealistik. Untuk maju. karya Dinsman. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini. Oleh itu muncullah monolog. monolog dalaman.dari sejarah. Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. kebatinan. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. dan pergolakan jiwa. keanehan. abnormal. yang menyentuh persoalan etika dan moral. utopia. Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden.

Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. surealisme. Maka. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung.kekompleksitian. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya. dan sebagainya. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”. muncul pula drama moden yang berbentuk realisme. moral. main puteri. Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut. Apabila kita memasuki tahun 1980-an. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. wayang kulit. dan lain-lain. malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. Kemudian. KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. nilai-nilai sosial. terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . boria. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan. Kemudian. Menjelang tahun 1950-an. terjadilah peristiwa pentas lengang. pendidikan. dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya.

26 .kehendak pengarangnya. Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful