P. 1
Sejarah Drama Tradisional & Moden

Sejarah Drama Tradisional & Moden

|Views: 5,779|Likes:
Published by Zuraidi Che Amad

More info:

Published by: Zuraidi Che Amad on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak. nyanyian. Hiburan Dagang. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. Kumpulan Tiong Emas. terutamanya selepas musim menuai. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. iaitu Pak Yung. upacara perkahwinan. Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. Pendapat kedua. tarian. Buktinya. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan. Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan. Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. permaisuri. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu. Mak Yung. Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. menyambut kedatangan pemimpin. iaitu di Kelantan. terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. ‘Mak Yung’. raja atau sultan. 1989: 23). Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. Jika ini benar. 1987:60). seperti sambutan hari keputeraan diraja. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. ‘Pak Yung Tua’. dan lain-lain lagi.tahun dahulu di istana Kelantan. 3 . Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin. iaitu Patani. juga berasal dari selatan Thailand. menurut fakta geopolitik dan etnografi. Terengganu. Kemudian. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. tarian. Walau bagaimanapun. dan di selatan Thailand seperti Patani. Pada masa sekarang. iaitu makyung. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. dan lakonan. Ketiga. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. dan tuan puteri. Oleh sebab keduaduanya berasa bosan.

makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. iaitu menghadap rebab. iaitu semasa mengadap rebab. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. Dalam persembahan makyung wujud pencerita. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. adegan. Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut. Rebab merupakan raja segala alat. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 . dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. Sebenarnya. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. dan serunai. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. sepasang tetawak. gendang. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. pelakon menyebut situasi tempat tersebut. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. tarian. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku. dan nyanyian. muzik. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. Sebagai sebuah teater tradisional.‘Puteri Mak Yung’.

yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu. iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an. Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. India. Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. dan zaman kemerosotan. Sumatera (Rahmah Bujang. Walau bagaimanapun. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870. pertapakan. Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India. zaman kegemilangan. terutama dari Barat. dan China. Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan.pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain. dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. 1986: 51). 1975: 20). Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . dan situasi mereka yang berasingan. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing. wayang Cina. sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini. 1989: 29). Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir. Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. iaitu zaman pengenalan.

‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885. Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta). Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. Malangnya 6 . Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan. Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan. Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. Walau bagaimanapun. Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian. Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. iaitu sebagai pengarah. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. Tawaran ini mendapat sambutan. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan.drama Melayu. Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka.

Walau bagaimanapun. Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan. serta kerap diubah namanya. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun. Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. bankrap. pakaian. Oleh itu. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. iaitu dari tahun 1902 – 1935. Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. walaupun ada yang tidak kekal. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik. Pada zaman pertapakan bangsawan. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”. Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 . Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya.kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. dan juga bahasa yang digunakan. Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. ditutup. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa. namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan.

Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. Sumatera. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Walau bagaimanapun. Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira. tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. Mohd. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. Kuala Lumpur. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut. iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan. terutamanya mengenai negeri penjajah. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924. Cik Nasir dan Cik Midah. Pada tahun 1922. dan Ipoh. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. iaitu pada tahun 1922. Tambahan pula. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’.muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. Mohd. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937.

sedangkan di Tanah Melayu. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat. dan Pulau Pinang. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. tetapi telah bertambah kepada empat orang. Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . Walau bagaimanapun. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan. seperti piano. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu. Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal. Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira. biola. Walau bagaimanapun. Pada masa ini. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka.yang lain. Singapura. Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun. kesan daripada pemerintahan Jepun. Ipoh. Sehingga tahun 1930. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. dan lain-lain muzik moden. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka.

tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu. 1981:32). semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. Selain itu. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. ketika pendudukan Jepun bermula. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat. Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat. pakaian. Menurut Haji Abu Bakar M. Namun. Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan. wayang kulit. Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. menora. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton. dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . iaitu pada tahun 1948 – 1962. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. Pendek kata.anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. Sebaliknya. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. dan perlindungan.

khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar. Paling jelas. Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip. bangsa. (Ahmad Kamal Abdullah. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. kejahatan. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip.sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. Semangat cinta akan negara. Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963.al: 298). terutama Dato’ Onn Jafar.” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan. (1988: 1020). Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah. et. Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’. iaitu kemerdekaan tanah air. ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu. Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air.

Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. Kedua. Ketika Jepun datang. sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak. iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936. Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata. Menurut Profesor Liyod Fernando. iaitu ‘tonil’ (1983: 133). sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun. Di Indonesia. Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis. Jika diteliti. 1983: 135). Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. Menurut Mbijo Salleh. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. 1973: xiv). Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’. Walau bagaimanapun. Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia. Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia.tujuh babak. istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya.

dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru. Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”.C Hicks. di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”. iaitu pada tahun 1951. Berita Harian. kursus-kursus sastera. Ipoh. dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. Dari sudut penerbitan atau cetakan. Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949. Kali pertama. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. mereka menjadi agen pengembangan drama. Ketiga. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”. Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya. Bangsawan. 30 April 1975). menggunakan skrip dan pengarah. Keempat. termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI. iaitu pada zaman penjajahan Jepun. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. Semasa pendudukan Inggeris.

“Wak Cantuk”. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. “Keris Laksamana Bentan”.” (Shaharom Hussain. Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. Jabatan Pelajaran. 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. atau drama. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 . Macmillan. drama ini dipentaskan sekali lagi. Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. (Prakata Memori Shaharom Hussain. London (Illias Haji Zaidi. “Tun Sri Lanang”. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”.Mengarang. Namun. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. Penerbitnya. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. karya Mohamed Hashim Mat Piah. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. Walau bagaimanapun. Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an. Menulis cerita menjadi novel. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. 1981: 160). drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama. “Lawyer Dahlan”. “Tun Fatimah”. Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air. kita semakin teringat akan judul drama tersebut. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain.

15 . Dari satu sudut. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. 1981: 160). Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. arahan Cikgu Buyong Adil. penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. Dalam adegan ketiga. Krishen Jit dari Universiti Malaya. Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. Selain daripada Teh Fatimah. 1993:53). “Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri. Dalam kajian yang saya dilakukan. nama-nama seperti Buyong Adil. sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966). Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari. sedangkan ceritanya ialah fiksyen. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”. penulisan drama sejarah. tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”.Hamidy dicicirkan. tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan.

ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. Dalam adegan yang lain. iaitu Hashim dan Yusuf. dan Mohd. Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim.al. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. et. Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid). 1993 :300). Hamidy Anwar pula. Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan. tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura. Di tangan Harun Aminurrashid. Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida. Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya.Mohd. Pada tahun 1952. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. “Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Sementera itu. Pak Mat. “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . Nordin bin Yeop Bakar. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya. Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar. Apabila Yusof kembali dari London. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida. “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan. Pada tahun 1965 Syed Alwi b.

Di 1. tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an. Rahim Kajai. karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja. Sebagai suatu aliran kesusasteraan.Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963). Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. 2. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . 6. Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an. Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. 4. karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). 5. “Hang jebat Menderhaka” (1960). khususnya bagi genre puisi. karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964). Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an. 3. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. Oleh kerana itu. 7. novel. dan cerpen.

1992:95). cinta. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. August Strindberg. dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an. Elok juga kita susuri realisme di Barat. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an. konflik tentang kerakusan hidup di kota. dan Anton Chekov. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. dan keharmonian hidup di desa. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . Timbul masalah ekonomi. dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana.kemerdekaan. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini. sosial. Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw. Oleh yang demikian. 1989:23). Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. Pada awal dekad 1960-an. pendidikan. mahupun politiknya (Mana Sikana. baik dari aspek sosialnya.

juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. Sontani. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. karya Kala Dewata. iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat.Barat. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. Misalnya. Pada masa yang sama. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar.

drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’. berani dan mengubah secara tangan besi.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. karya Usman Awang. Samad Said. tetapi tidak mementaskan drama. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip. melibatkan diri. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. Yang 20 . Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. Pada tahun 1963. Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan. Othman Haji Zainuddin. Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. Bidin Subari. dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. Bidin Subari. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. Tegasnya. Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. dan Shaharom Hussain. Selepas tahun 1963. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara. pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan.

Pendek kata ia bersifat photographic. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik. “Alang Retak Seribu”. karya A. Sifat inilah yang menjadi ciri utama. dan padat. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya. karya Rahmat Zailani. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. pendek. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. “Zaman yang Mencabar”. kepincangan. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”. Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara.67). karya Awang Had Salleh. penyelewengan. “Datuk Ahmad Dadida”. kemas. “Menjelang Takbir”. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. “Senja Menjelang”. Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. dan natural. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. “Tingginya Menyapu Awan”. dan “Apa Dia Orang Tahu”. dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit. Pada dasarnya. drama realisme melahirkan suasana yang natural.penting ialah kesedaran sosial. bersahaja. “Dua Tiga Kucing Berlari”. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. kepalsuan. karya Usman Awang. Tegasnya. dan dapat melancarkan cerita. Selain itu. Ghafar Rahim. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. kemungkaran. sosial. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. pelajaran. “Serunai Malam”. jelas. dan lain-lain ialah naturalisme. karya Usman Awang. karya Kala Dewata. menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. Samd Said. karya Kala 21 . karya Ismail Muhamad. karya A. 1989: 66 . dan keagamaan.

tarian. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. 22 . pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. karya Kemala. Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. karya Anis Sabirin. Hatta Azad Khan. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. Johan Jaafar. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. Pada peringkat awal. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. Dinsman. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”.Dewata dan “Anna”. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. nyanyian. dan Mana Sikana. Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme. Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri. Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu. satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. muzik. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi.

karya Noordin Hassan. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. Mengikut kamus Indonesia. dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi. Corak pemikiran semasa. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat. karya Dinsman. tidak masuk akal. anti-cerita. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. tatasusila dan keperibadian tersendiri. Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. bodoh.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. serta gila. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. dan kekosongan. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. berunsur mimpi. psikologi. Romantisisme mengambil bahan 23 . suasana sosial perkembangan ilmu. susah untuk difahami. Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. abstrak. Di Malaysia. dan “Ana”. bertitik tolak daripada unsur fantastik. dianggap mustahil. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme.

karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. karya Hatta Azad Khan. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. yang menyentuh persoalan etika dan moral. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. dan 24 . Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. dan ilusi. sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. diutarakan. dan pergolakan jiwa. “Angin Kering” dan “Sang Puteri”. karya Dinsman. gaya drama tempatan. Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. juga mendorong bentuk.dari sejarah. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. persoalan metafizika. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini. Oleh itu muncullah monolog. keanehan. kebatinan. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden. iaitu bentuk surealistik. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. tiada pendirian. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. Perkara yang diucapkan. Manusia neorosis. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. dan tiada kuasa. utopia. Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. monolog dalaman. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Tegasnya. tidak berusaha. absurdistik. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. solikuli. dan skizofrenia menjadi watak pilihan. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. tetapi juga watak-watak bukan manusia. psikosis. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. dan teater keliling. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. Untuk maju. Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. abnormal.

nilai-nilai sosial. muncul pula drama moden yang berbentuk realisme. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. main puteri. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut. Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. surealisme. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. pendidikan. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya. wayang kulit. Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. Kemudian. bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya.kekompleksitian. malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. moral. boria. Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . Apabila kita memasuki tahun 1980-an. Kemudian. terjadilah peristiwa pentas lengang. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”. KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. Walau bagaimanapun. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi. dan lain-lain. Menjelang tahun 1950-an. Maka. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu. terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. dan sebagainya.

26 . Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan.kehendak pengarangnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->