Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

tahun dahulu di istana Kelantan. dan di selatan Thailand seperti Patani. 1989: 23). Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. Kemudian. terutamanya selepas musim menuai. raja atau sultan. seperti sambutan hari keputeraan diraja. terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. Pada masa sekarang. menurut fakta geopolitik dan etnografi. Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme. Pendapat kedua. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. upacara perkahwinan. Oleh sebab keduaduanya berasa bosan. ‘Pak Yung Tua’. Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. Mak Yung. Terengganu. 1987:60). ‘Mak Yung’. dan tuan puteri. makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. Ketiga. menyambut kedatangan pemimpin. tarian. iaitu Pak Yung. iaitu Patani. makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak. dan lakonan. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. Kumpulan Tiong Emas. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. tarian. nyanyian. iaitu di Kelantan. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu. Hiburan Dagang. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin. Buktinya. 3 . Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja. dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun. juga berasal dari selatan Thailand. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan. iaitu makyung. Jika ini benar. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. permaisuri.

Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 . Dalam persembahan makyung wujud pencerita. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. tarian. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. Rebab merupakan raja segala alat. Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. pelakon menyebut situasi tempat tersebut. Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan. iaitu semasa mengadap rebab. muzik. Sebenarnya. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. iaitu menghadap rebab. sepasang tetawak. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. dan nyanyian. adegan. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. Sebagai sebuah teater tradisional.‘Puteri Mak Yung’. gendang. dan serunai. malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun.

yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing. sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India. Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. zaman kegemilangan. Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. dan zaman kemerosotan. Walau bagaimanapun.pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain. Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir. iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an. India. Sumatera (Rahmah Bujang. Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870. dan situasi mereka yang berasingan. sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. iaitu zaman pengenalan. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. terutama dari Barat. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan. 1986: 51). dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. dan China. wayang Cina. Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. 1989: 29). 1975: 20). pertapakan. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat.

persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya. Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. Malangnya 6 . Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. Tawaran ini mendapat sambutan. Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan. Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka. ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885. iaitu sebagai pengarah. Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi. Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. Walau bagaimanapun. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan. Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta).drama Melayu. Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan.

kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. serta kerap diubah namanya. ditutup. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun. Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 . Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. walaupun ada yang tidak kekal. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik. Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. Pada zaman pertapakan bangsawan. Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. iaitu dari tahun 1902 – 1935. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. dan juga bahasa yang digunakan. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan. Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa. Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan. pakaian. Walau bagaimanapun. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”. ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. Oleh itu. bankrap.

muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road. Walau bagaimanapun. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. Kuala Lumpur. Mohd. dan Ipoh. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. iaitu pada tahun 1922. Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar. terutamanya mengenai negeri penjajah. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . Cik Nasir dan Cik Midah. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain. tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. Sumatera. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok. Pada tahun 1922. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. Mohd. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira. iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. Tambahan pula. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924. Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut.

Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. kesan daripada pemerintahan Jepun. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. sedangkan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . dan lain-lain muzik moden. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. Sehingga tahun 1930. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. seperti piano. Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat.yang lain. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan. Ipoh. biola. tetapi telah bertambah kepada empat orang. Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. dan Pulau Pinang. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira. masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. Walau bagaimanapun. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. Singapura. Pada masa ini.

ketika pendudukan Jepun bermula. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. Selain itu. Namun. Pendek kata. wayang kulit. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. Menurut Haji Abu Bakar M. Sebaliknya. Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. 1981:32). semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu. kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat.anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. iaitu pada tahun 1948 – 1962. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. pakaian. Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan. dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . menora. dan perlindungan.

sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. Semangat cinta akan negara. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air.” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. iaitu kemerdekaan tanah air. pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan. Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963. Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II.al: 298). Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan. et. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. bangsa. kejahatan. khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara. Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’. ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar. (Ahmad Kamal Abdullah. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip. (1988: 1020). Paling jelas. terutama Dato’ Onn Jafar.

Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’. istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. Walau bagaimanapun. Di Indonesia. lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun. iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak. Kedua. Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. 1973: xiv). Menurut Profesor Liyod Fernando. Ketika Jepun datang. Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . 1983: 135). iaitu ‘tonil’ (1983: 133).tujuh babak. Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata. Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Menurut Mbijo Salleh. Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia. sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet. Jika diteliti. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis. Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia.

di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E. Ketiga.C Hicks. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu. Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”. Ipoh. Semasa pendudukan Inggeris. Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB. mereka menjadi agen pengembangan drama. Kali pertama. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim. termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI. Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. iaitu pada zaman penjajahan Jepun. Keempat. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. menggunakan skrip dan pengarah. kursus-kursus sastera. Bangsawan. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. iaitu pada tahun 1951. kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya. Dari sudut penerbitan atau cetakan. dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru. 30 April 1975). Berita Harian.

Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. “Keris Laksamana Bentan”. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”. Jabatan Pelajaran. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. Macmillan. drama ini dipentaskan sekali lagi. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Menulis cerita menjadi novel. 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. atau drama. “Wak Cantuk”. “Lawyer Dahlan”. kita semakin teringat akan judul drama tersebut. Penerbitnya. 1981: 160). karya Mohamed Hashim Mat Piah. Namun.Mengarang. London (Illias Haji Zaidi. Walau bagaimanapun. “Tun Sri Lanang”. “Tun Fatimah”. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain. Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu.” (Shaharom Hussain. Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. (Prakata Memori Shaharom Hussain. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 . Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air.

Dalam kajian yang saya dilakukan. 1993:53). Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”.Hamidy dicicirkan. Dari satu sudut. tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari. Dalam adegan ketiga. nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme. Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. penulisan drama sejarah. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”. berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. Krishen Jit dari Universiti Malaya. nama-nama seperti Buyong Adil. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. 1981: 160). Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan. sedangkan ceritanya ialah fiksyen. Selain daripada Teh Fatimah. Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). “Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. arahan Cikgu Buyong Adil. Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966). 15 . Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri.

Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida. et. Nordin bin Yeop Bakar. ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. dan Mohd. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. Hamidy Anwar pula. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar. tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid).Mohd. Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan. dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin. “Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah. Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. 1993 :300). “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. Pada tahun 1965 Syed Alwi b. Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . Sementera itu. Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura. Pada tahun 1952. Di tangan Harun Aminurrashid. Dalam adegan yang lain. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida. Pak Mat. Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya.al. Apabila Yusof kembali dari London. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya. iaitu Hashim dan Yusuf. “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan.

7. karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. Oleh kerana itu. 2. 6. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. 5. novel. 4. karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963). Rahim Kajai. tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja. dan cerpen. karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai suatu aliran kesusasteraan. tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an.Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . Di 1. khususnya bagi genre puisi. karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964). 3. Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an. Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. “Hang jebat Menderhaka” (1960).

baik dari aspek sosialnya. suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. mahupun politiknya (Mana Sikana. Oleh yang demikian. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. sosial. dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. 1992:95). 1989:23). Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. August Strindberg. pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu. Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. dan Anton Chekov. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an. pendidikan. Elok juga kita susuri realisme di Barat. dan keharmonian hidup di desa. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. Pada awal dekad 1960-an. Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka.kemerdekaan. Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. Timbul masalah ekonomi. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. konflik tentang kerakusan hidup di kota. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. cinta. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara.

Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje.Barat. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Sontani. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. Misalnya. karya Kala Dewata. Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka. Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat. Pada masa yang sama. Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula.

Bidin Subari. Pada tahun 1963. drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan. karya Usman Awang. Yang 20 . Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. berani dan mengubah secara tangan besi. Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. melibatkan diri. Bidin Subari. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. Tegasnya. Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. Samad Said. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’. Selepas tahun 1963. dan Shaharom Hussain. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip. Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. Othman Haji Zainuddin. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. tetapi tidak mementaskan drama. Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan.

dan padat. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas. Sifat inilah yang menjadi ciri utama. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya. pelajaran. “Serunai Malam”. Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. karya Kala 21 . Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik. karya Rahmat Zailani. kemungkaran. Tegasnya. sosial. “Dua Tiga Kucing Berlari”. “Menjelang Takbir”. drama realisme melahirkan suasana yang natural. “Tingginya Menyapu Awan”. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. karya A. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit. pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara.67). penyelewengan. kemas. 1989: 66 . sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. dan dapat melancarkan cerita. karya A. Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. “Zaman yang Mencabar”. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata. dan lain-lain ialah naturalisme. Selain itu. “Alang Retak Seribu”. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. karya Awang Had Salleh. bersahaja. jelas. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. karya Usman Awang. “Datuk Ahmad Dadida”. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. karya Ismail Muhamad. karya Usman Awang. menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. kepincangan.penting ialah kesedaran sosial. Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. Pada dasarnya. “Senja Menjelang”. Pendek kata ia bersifat photographic. karya Kala Dewata. Ghafar Rahim. dan “Apa Dia Orang Tahu”. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. kepalsuan. dan keagamaan. pendek. dan natural. Samd Said.

Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. karya Anis Sabirin. karya Kemala. Johan Jaafar. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. Pada peringkat awal. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme. muzik. Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. 22 . Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat.Dewata dan “Anna”. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi. Hatta Azad Khan. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. Dinsman. pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. nyanyian. Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia. Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme. tarian. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri. dan Mana Sikana.

Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat. Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. bodoh. aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. karya Noordin Hassan. tidak masuk akal. anti-cerita. Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. tatasusila dan keperibadian tersendiri. Romantisisme mengambil bahan 23 . karya Dinsman. Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. dan kekosongan. Mengikut kamus Indonesia. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi. Di Malaysia. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. suasana sosial perkembangan ilmu. abstrak. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. psikologi. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. susah untuk difahami. dianggap mustahil. dan “Ana”. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. Corak pemikiran semasa. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. berunsur mimpi. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme. dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. bertitik tolak daripada unsur fantastik. serta gila. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan.

“Angin Kering” dan “Sang Puteri”. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. gaya drama tempatan.dari sejarah. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. persoalan metafizika. Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. Manusia neorosis. Untuk maju. karya Dinsman. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa. abnormal. kebatinan. monolog dalaman. dan teater keliling. tiada pendirian. solikuli. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. dan tiada kuasa. dan ilusi. utopia. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. tetapi juga watak-watak bukan manusia. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. karya Hatta Azad Khan. Perkara yang diucapkan. absurdistik. dan 24 . Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. tidak berusaha. psikosis. yang menyentuh persoalan etika dan moral. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. keanehan. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. Oleh itu muncullah monolog. dan skizofrenia menjadi watak pilihan. juga mendorong bentuk. Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. diutarakan. dan pergolakan jiwa. Tegasnya. Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. iaitu bentuk surealistik.

KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. surealisme. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan. Walau bagaimanapun. dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung. Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. dan sebagainya. terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. nilai-nilai sosial. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri. Kemudian. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi.kekompleksitian. Apabila kita memasuki tahun 1980-an. dan lain-lain. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. Kemudian. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. terjadilah peristiwa pentas lengang. pendidikan. main puteri. malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. Maka. tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . muncul pula drama moden yang berbentuk realisme. moral. Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”. boria. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya. wayang kulit. Menjelang tahun 1950-an. Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu.

26 . Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan.kehendak pengarangnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful