Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak. 1987:60). terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. Oleh sebab keduaduanya berasa bosan. tarian. Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. Hiburan Dagang. dan lakonan. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan. Mak Yung. menurut fakta geopolitik dan etnografi. iaitu makyung. ‘Pak Yung Tua’. permaisuri. seperti sambutan hari keputeraan diraja. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. nyanyian. Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. iaitu Patani. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. Buktinya. makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. dan tuan puteri. Jika ini benar. juga berasal dari selatan Thailand. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. 1989: 23). Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. Kemudian. menyambut kedatangan pemimpin. upacara perkahwinan. dan lain-lain lagi.tahun dahulu di istana Kelantan. Kumpulan Tiong Emas. iaitu Pak Yung. Ketiga. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin. raja atau sultan. tarian. terutamanya selepas musim menuai. dan di selatan Thailand seperti Patani. iaitu di Kelantan. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. Terengganu. Walau bagaimanapun. Pendapat kedua. Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. ‘Mak Yung’. 3 . Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. Pada masa sekarang.

Dalam persembahan makyung wujud pencerita. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain. dan serunai. gendang. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. muzik. dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. iaitu menghadap rebab. tarian. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku.‘Puteri Mak Yung’. Sebagai sebuah teater tradisional. Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. pelakon menyebut situasi tempat tersebut. malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Rebab merupakan raja segala alat. Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 . dan nyanyian. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. adegan. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. iaitu semasa mengadap rebab. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. sepasang tetawak. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. Sebenarnya.

pertapakan. Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870. wayang Cina. Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. zaman kegemilangan. Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. Sumatera (Rahmah Bujang. Walau bagaimanapun. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . dan China. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu. iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an. Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. 1975: 20). Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan. 1986: 51). 1989: 29). iaitu zaman pengenalan. sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. dan zaman kemerosotan. Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India. terutama dari Barat. India. dan situasi mereka yang berasingan. Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir.pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain.

Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon. Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi.drama Melayu. Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885. Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan. Tawaran ini mendapat sambutan. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan. Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta). Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka. Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan. Walau bagaimanapun. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. Malangnya 6 . Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya. iaitu sebagai pengarah. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian.

ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya. ditutup. Walau bagaimanapun. dan juga bahasa yang digunakan. Oleh itu. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. pakaian. Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’. iaitu dari tahun 1902 – 1935. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik. serta kerap diubah namanya. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun. Pada zaman pertapakan bangsawan. walaupun ada yang tidak kekal. Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. bankrap. namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa.kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan. Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 . Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan.

Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. Mohd. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. terutamanya mengenai negeri penjajah.muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . iaitu pada tahun 1922. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. Sumatera. Mohd. dan Ipoh. Cik Nasir dan Cik Midah. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar. Pada tahun 1922. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road. Tambahan pula. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924. iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’. Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun.

yang lain. Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. kesan daripada pemerintahan Jepun. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. Pada masa ini. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal. Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun. Singapura. dan Pulau Pinang. dan lain-lain muzik moden. Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. Sehingga tahun 1930. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat. biola. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan. beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. sedangkan di Tanah Melayu. tetapi telah bertambah kepada empat orang. seperti piano. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. Ipoh. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira.

1981:32).anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. Pendek kata. Sebaliknya. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan. Namun. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. dan perlindungan. Selain itu. pakaian. dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. iaitu pada tahun 1948 – 1962. Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat. menora. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. ketika pendudukan Jepun bermula. Menurut Haji Abu Bakar M. Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. wayang kulit. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan.

khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”. et.al: 298). Semangat cinta akan negara. iaitu kemerdekaan tanah air. Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan.sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. (Ahmad Kamal Abdullah. Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. terutama Dato’ Onn Jafar. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan. Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip. Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. bangsa. Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip.” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air. kejahatan. Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara. (1988: 1020). Paling jelas. Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah.

Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. Menurut Mbijo Salleh. skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia.tujuh babak. istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun. Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia. 1973: xiv). sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Jika diteliti. Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. iaitu ‘tonil’ (1983: 133). sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet. Ketika Jepun datang. Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. 1983: 135). iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936. Kedua. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. Menurut Profesor Liyod Fernando. Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis. Di Indonesia. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia. Walau bagaimanapun. Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya. Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’.

Kali pertama. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949. Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”. di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. Berita Harian. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”. Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim. 30 April 1975). Bangsawan. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. iaitu pada tahun 1951. kursus-kursus sastera. Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan. kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya. Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. Dari sudut penerbitan atau cetakan. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. iaitu pada zaman penjajahan Jepun. dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. Ipoh. Semasa pendudukan Inggeris. Ketiga. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI. dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru. Keempat. Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E. mereka menjadi agen pengembangan drama. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu.C Hicks. menggunakan skrip dan pengarah. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”.

Walau bagaimanapun. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain. Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara. 1981: 160). Jabatan Pelajaran. Macmillan. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”. “Tun Fatimah”. Namun. Menulis cerita menjadi novel. Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. kita semakin teringat akan judul drama tersebut. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an.Mengarang.” (Shaharom Hussain. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. atau drama. “Keris Laksamana Bentan”. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. London (Illias Haji Zaidi. drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air. “Tun Sri Lanang”. “Lawyer Dahlan”. Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. “Wak Cantuk”. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Penerbitnya. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 . (Prakata Memori Shaharom Hussain. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. karya Mohamed Hashim Mat Piah. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. drama ini dipentaskan sekali lagi.

Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. 1993:53). Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. Dari satu sudut. sedangkan ceritanya ialah fiksyen. arahan Cikgu Buyong Adil. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. “Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”. nama-nama seperti Buyong Adil. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966). Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. 15 . Selain daripada Teh Fatimah. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. Dalam adegan ketiga. penulisan drama sejarah. penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. Dalam kajian yang saya dilakukan. Krishen Jit dari Universiti Malaya. Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan. tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme. 1981: 160).Hamidy dicicirkan. Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri.

Mohd. Nordin bin Yeop Bakar. Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan. Pak Mat. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya. Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim. ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. et. Di tangan Harun Aminurrashid. iaitu Hashim dan Yusuf. “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. 1993 :300). Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura. Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan. tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . dan Mohd. “Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Pada tahun 1965 Syed Alwi b. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah. Sementera itu. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah.al. Pada tahun 1952. Apabila Yusof kembali dari London. Dalam adegan yang lain. Hamidy Anwar pula. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida. dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid). Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”.

Sebagai suatu aliran kesusasteraan. Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963). karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. khususnya bagi genre puisi. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). 7. karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964). karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). novel. Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. 6. tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja. Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. Di 1. dan cerpen. karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. “Hang jebat Menderhaka” (1960). 4. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an.Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . Rahim Kajai. 3. Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. Oleh kerana itu. peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an. Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an. 2. karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. 5.

Timbul masalah ekonomi. Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an.kemerdekaan. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. 1989:23). dan keharmonian hidup di desa. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu. dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. 1992:95). Pada awal dekad 1960-an. baik dari aspek sosialnya. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. dan Anton Chekov. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. cinta. suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . Oleh yang demikian. Elok juga kita susuri realisme di Barat. pendidikan. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat. sosial. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini. dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka. August Strindberg. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. konflik tentang kerakusan hidup di kota. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw. dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana. Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. mahupun politiknya (Mana Sikana. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an.

Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail. Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu. Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan. Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. Sontani. Pada masa yang sama. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu.Barat. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat. Misalnya. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. karya Kala Dewata. “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T.

tetapi tidak mementaskan drama. dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. Pada tahun 1963. Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. Bidin Subari. melibatkan diri. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip. Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. karya Usman Awang. berani dan mengubah secara tangan besi. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. Bidin Subari. dan Shaharom Hussain. drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. Samad Said. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara. Selepas tahun 1963. Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan. Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. Tegasnya. Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. Yang 20 . Othman Haji Zainuddin. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’.

karya Rahmat Zailani. Ghafar Rahim. karya Usman Awang. 1989: 66 . Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. dan dapat melancarkan cerita. menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”.penting ialah kesedaran sosial.67). bersahaja. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. drama realisme melahirkan suasana yang natural. “Zaman yang Mencabar”. “Senja Menjelang”. “Alang Retak Seribu”. pendek. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. Tegasnya. sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. karya A. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya. “Serunai Malam”. karya A. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata. dan lain-lain ialah naturalisme. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. kepalsuan. Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. dan natural. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. Pada dasarnya. dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit. pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara. penyelewengan. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. karya Ismail Muhamad. dan padat. kemas. “Tingginya Menyapu Awan”. karya Awang Had Salleh. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. “Dua Tiga Kucing Berlari”. karya Kala 21 . Sifat inilah yang menjadi ciri utama. karya Kala Dewata. Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. karya Usman Awang. Samd Said. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. dan keagamaan. kemungkaran. “Datuk Ahmad Dadida”. jelas. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. dan “Apa Dia Orang Tahu”. Selain itu. Pendek kata ia bersifat photographic. kepincangan. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik. “Menjelang Takbir”. pelajaran. sosial.

Dinsman. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. nyanyian. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme.Dewata dan “Anna”. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia. karya Anis Sabirin. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. muzik. dan Mana Sikana. Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat. satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. tarian. Hatta Azad Khan. Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. karya Kemala. Pada peringkat awal. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. Johan Jaafar. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme. 22 .

Corak pemikiran semasa. dianggap mustahil. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat. dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. susah untuk difahami. tatasusila dan keperibadian tersendiri. serta gila. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. karya Noordin Hassan. Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. Romantisisme mengambil bahan 23 . Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. dan kekosongan. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. bertitik tolak daripada unsur fantastik. abstrak. suasana sosial perkembangan ilmu. psikologi. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. berunsur mimpi. perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. karya Dinsman. dan “Ana”. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. Di Malaysia. aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. bodoh. tidak masuk akal. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. Mengikut kamus Indonesia. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. anti-cerita.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme.

psikosis. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. monolog dalaman. abnormal. dan ilusi. Untuk maju. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. iaitu bentuk surealistik. tetapi juga watak-watak bukan manusia. Manusia neorosis. keanehan. Tegasnya. tidak berusaha. gaya drama tempatan. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. juga mendorong bentuk. dan tiada kuasa. utopia. diutarakan. Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. dan teater keliling. “Angin Kering” dan “Sang Puteri”. Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. Oleh itu muncullah monolog. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. dan pergolakan jiwa. karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. tiada pendirian.dari sejarah. karya Dinsman. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. karya Hatta Azad Khan. Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. dan 24 . Perkara yang diucapkan. kebatinan. sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. yang menyentuh persoalan etika dan moral. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden. persoalan metafizika. solikuli. absurdistik. dan skizofrenia menjadi watak pilihan.

surealisme. KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. Kemudian. tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya. main puteri. terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya. Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. Walau bagaimanapun. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. dan lain-lain. wayang kulit. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata.kekompleksitian. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . muncul pula drama moden yang berbentuk realisme. dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. terjadilah peristiwa pentas lengang. pendidikan. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan. malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. Menjelang tahun 1950-an. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung. bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. Maka. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. Kemudian. Apabila kita memasuki tahun 1980-an. nilai-nilai sosial. Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. moral. boria. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. dan sebagainya. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu.

kehendak pengarangnya. 26 . Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan.