Sejarah Drama Tradisional Dan Drama Moden

Mana Sikana

Drama ialah aksi berseni atau lebih dikenal dengan panggilan lakonan. Lakonan yang dimaksudkan ialah aksi yang dicipta oleh manusia untuk tujuan berkomunikasi secara simbolik dan aksi tersebut dilakukan di hadapan penonton. Komunikasi secara simbolik pula ialah komunikasi melalui imej atau cerita-cerita imaginatif. Jadi, drama ialah sejenis karya seni yang menggunakan gerak, bahasa, pentas, kostium, bunyi, dan cahaya. Tegasnya, drama merupakan sebuah lakonan yang dilakukan oleh pelakunya yang tertentu. Kadang-kadang lakonan tersebut tidak memerlukan suara seperti lakonan mime atau gerakan seperti drama radio. Di Malaysia definisi drama turut mengalami trend yang sama. Masyarakat Melayu lama mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka menghormati dan memuja roh nenek moyang. Pemujaan dilakukan dengan mengadakan berbagai-bagai upacara seperti main puteri, puja pantai, main ancak, dan sebagainya. Upacara ini mengandungi nyanyian, tarian, cerita, dan lakonan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi akar kepada pertumbuhan seni drama tradisional Melayu. Yang pasti, kemunculan drama di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan satu tarikh yang tepat dan usaha untuk mengesan tarikh tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalam meniti sejarah kelahiran drama, perkara pertama yang harus diberi perhatian ialah percubaan mencari bentuk awal tentang maksud drama kerana dalam sejarah perkembangannya drama telah banyak mengalami perubahan dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menghidupkannya. Ahli-ahli sejarah drama boleh dikatakan sepakat berpendapat bahawa sejarah drama bermula daripada lahirnya daripada ritual atau upacara keagamaan. Daripada ritual inilah berkembang segala jenis hiburan dan seni drama. Perkembangan drama secara serius hanya bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, ada beberapa buah drama yang masih berada di peringkat percubaan dan masih meniru gaya bangsawan. Hanya pada tahun 1951, skrip drama pertama dicetak, iaitu drama “Megat Trawis”. Pada tahun 1960-an baharulah usaha untuk menerbit dan mencetak drama 1

dijalankan sengan agak serius. Walau bagaimanapun, penerbitan tersebut terbatas kepada drama pilihan sahaja. Sekarang kedudukan drama setanding dengan genre sastera yang lain; malah, jika dilihat dari sudut perkembangan bentuk dan aliran drama lebih maju ke hadapan. Pada tahun 1970-an dalam bidang penulisan drama, sudah muncul aliran absurdisme, surealisme, dan simbolik. Wayang kulit merupakan drama tradisional Melayu yang pertama. Wayang kulit telah wujud sejak abad ke-13 dan 14. Ia berasal dari Jawa dan mula berkembang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan drama asli Indonesia yang wujud sejak abad pertama sebelum Masihi lagi. Satu jenis wayang kulit lagi telah dibawa dari Thailand dan dinamakan Wayang Kulit Siam. Kira-kira lima abad yang lalu drama ini mengalami zaman keemasannya di kalangan rakyat jelata (Mana Sikana, 1989: 28). Menurut beberapa pendapat, baharu hari ini wayang kulit di Malaysia menjadi tempat, iaitu dengan adanya Wayang Gedek dan Wayang Purwa. Cerita dalam Wayang Kulit Siam berdasarkan Hikayat Seri Rama dan disadur daripada ktab Ramayana. Wayang kulit ini berkembang di Kelantan dan kini terkenal dengan nama Wayang Kelantan. Wayang Jawa pula diasaskan daripada epik Mahabharata dan juga daripada cerita-cerita panji. Sementara Wayang Gedek ceritanya banyak persamaan dengan wayang kulit di Thailand (Nang Tanglung), tetapi telah berlaku ubah suai mengikut pewarnaan setempat. Dalam penyampaian cerita dimasukkan unsur-unsur humor. Patung-patungnya mempunyai ciri-ciri wayang kulit Thailand dari segi pakaian, alat hiasan, dan lain-lain. Wayang Purba pula berdasarkan epik Mahabharata dan Ramayana. Wayang Purba membawa cerita seperti yang dibawa oleh Wayang Melayu, tetapi tidak membawa cerita panji. Patung-patungnya juga mirip patung Wayang Melayu. Wayang kulit membawakan cerita-cerita yang berpusat kepada Hinduisme yang dipetik daripada kitab Ramayana dan Mahabhrata. Wayang kulit ialah satu bentuk hiburan yang terpenting di Semenanjung Tanah Melayu, terutama di kalangan aristokrat dan golongan terkemuka. Persembahan wayang kulit memerlukan pentas yang dibina khusus untuknya serta memerlukan muzik untuk mengiringinya. Para penonton akan menghadap pentas yang ada terentang layar putih. Wayang kulit merupakan sejenis teater yang berasas kepada prinsip cahaya dan bayang. Bayang asalnya direfleksi oleh patung-patung yang diukir dari kulit. Kira-kira lima kurun lamanya wayang kulit menjadi drama popular kerana diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Semenanjung Tanah Melayu tidak memiliki mana-mana drama lain sehingga kurun ke-18. Menurut Mubin Shepperd, sebuah drama baharu yang berkembang kira-kira 200 2

Kemudian. Walau bagaimanapun. Lama-lama kelamaan ‘Mak Hiang’ menjadi makyung. Jika ini benar. iaitu pertama kelahirannya ada hubungan dengan unsur ritualisme. menurut fakta geopolitik dan etnografi. Pada masa sekarang. permainan ini menjadi popular di kalangan masyarakat sebagai permainan yang mengandungi nyanyian. dan Anak Yung (Abdul Rahman Napiah. dan di selatan Thailand seperti Patani. nyanyian. teori ini boleh menjelaskan bahawa makyung ialah kepunyaan asli orang Melayu. terutamanya selepas musim menuai. 3 . terutama oleh kumpulan seperti Sri Temenggong. raja atau sultan. permaisuri. Antara cerita yang paling terkenal ialah “Anak Raja Gondang”. dan lain-lain lagi. makyung dipersembahkan di majlis-majlis perayaan. upacara perkahwinan. Beberapa tahun yang lampau makyung dipersembahkan di Pantai Timur. serta beberapa kumpulan yang baharu muncul dan terletak di bawah naungan Yayasan Seni yang diketuai oleh Khatijah Awang (Omar Farouk Bajunid. iaitu Patani. Setelah diketahui umum tentang hal tersebut. juga berasal dari selatan Thailand. Akhirnya ia turut dimasuki tarian dan nyanyian. tarian. makyung dikatakan berasal daripada pertunjukan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tiga beranak.tahun dahulu di istana Kelantan. menyambut kedatangan pemimpin. Patani sejak 400 tahun dahulu terletak di bawah takluk Sultan Kelantan. iaitu Pak Yung. Bukti yang lain turut menyatakan bahawa inti sari cerita makyung seperti “Anak Raja Gondang” ialah kepunyaan penglipur lara Kelantan. Buktinya. Hiburan Dagang. 1989: 23). Oleh sebab keduaduanya berasa bosan. tarian. iaitu di Kelantan. 1987:60). ‘Mak Yung’. kini makyung diperkenalkan di peringkat kebangsaan. dan tuan puteri. Terengganu. makyung dikatakan berasal daripada dua beradik yang ditugaskan menjaga lembu. Semangat ibu yang menjaga tanaman padi dipanggil ‘Mak Hiang’ dan alam persembahan tersebut peranannya sangat besar pengaruhnya dalam diri raja. Makyung merupakan satu permainan drama muzikal yang berfungsi sebagai alat hiburan pada zaman lampau dan dipersembahkan pada waktu lapang. seperti sambutan hari keputeraan diraja. iaitu makyung. Ketiga. lalu mereka bermain dengan meniru gerak-geri alam seperti tiupan angin. dan lakonan. dan lakonan ini dimasuki muzik dan diberi nama ‘makyung’. kepercayaan animisme memuja nenek moyang. Kumpulan Tiong Emas. Mak Yung. ‘Pak Yung Tua’. Beberapa kajian yang telah saya lakukan boleh menerangkan bahawa boleh jadi makyung berasal dari Kelantan sendiri – sekurang-kurangnya memberi tiga alternatif. Watak-watak utamanya ialah putera raja ‘Pak Yung Muda’. Pendapat kedua. Tema yang digarap dalam makyung ialah berkisar kepada cerita yang terkenal di Kelantan dan kebanyakan membawa motif kedaulatan feudalisme.

Bentuk-bentuk drama tradisional yang bercorak setempat itu tidak 4 . Muzik merupakan unsur yang penting dalam persembahan makyung. sepasang tetawak. Semasa makyung dipersembahkan pemain rebab akan duduk di sebelah timur berhampiran dengan tiang tengah. Sesungguhnya pada zaman tradisional tersebut. tarian. dan nyanyian. satu pengenalan kumpulan dilakukan pada masa persembahan tersebut. makyung mempunyai bentuk pendalangan dalam persembahan. Zaman kegemilangan makyung berlangsung pada abad ke-19 dan pada waktu ini makyung telah dinaungi oleh pihak kerajaan Kelantan. Persembahan makyung dijalankan di sebuah pentas. iaitu semasa mengadap rebab. perusahaan seni ini menghadapi berbagai-bagai cabaran pula. Persembahan mereka bertitik tolak daripada aksi lakonan. terutama rebab yang digunakan untuk memaklumkan bahawa persembahan makyung akan bermula. Rebab merupakan raja segala alat. Pelakonpelakon dikehendaki bekerjasama antara satu sama lain. Melalui kerjasama ini wujud perpaduan di kalangan masyarakat. ada masa-masanya badut dibantu oleh lelaki lain. iaitu menghadap rebab. Dalam persembahan makyung wujud pencerita.‘Puteri Mak Yung’. Empat orang bertugas sebagai pemain muzik. Sebenarnya. adegan. Kedudukan ini disusun demikian rupa supaya pelakon-pelakon wanita dapat menghadap ke sebelah timur dalam tarian pembukaan. malah pembubaran naungan dan peningkatan nilai komersial dalam kegiatan seni istana menyebabkan makyung terjerumus ke dalam zaman kegelapan. Taraf naungan yang diberikan oleh kerajaan negeri telah dibubarkan. Alat muzik yang digunakan ialah rebab. Dalam usaha menggambarkan suasana sesuatu tempat. makyung merupakan persembahan yang bercorak hiburan dengan adanya watak-watak jenaka. dan serunai. gendang. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 kegemilangan makyung mulai merosot. muzik. pelakon menyebut situasi tempat tersebut. Persembahan makyung melibatkan interaksi sosial antara anggotanya. Mereka ini dibantu oleh gadis-gadis cantik lain yang berlakon sebagai inang dan watak-watak binatang seperti burung. Sebagai sebuah teater tradisional. Drama-drama ini pula ada hubungan dengan hidup dan sistem kemasyarakatan. Pelakon terdiri daripada wanita dan seorang badut lelaki yang memegang peranan tua. Keadaan ini menjadi suatu bentuk persembahan dalam pertunjukan makyung. Kemerosotan kegiatan makyung ini menyebabkan pelibat-pelibatnya keluar dari istana. Budaya makyung asli telah mengalami berbagai-bagai jenis perubahan dan setiap kali perubahan berlaku. orang Melayu masing-masing dalam hukum kebudayaannya memperkembangkan bentuk-bentuk drama yang sesuai dengan kepercayaan dan tugasnya. dan babakan yang dijalankan dengan cara tersusun.

sebenarnya boleh dilihat dalam beberapa zaman. Walau bagaimanapun. dan juga Zarzuela dari Sepanyol (Gulam Sarwar Yusof. Hal ini demikian kerana keperluan keadaan. wayang Cina. Rombongan tersebut terdiri daripada pelakon lelaki dan perempuan yang berbakat dan mahir. Gelaran ini kemudiannya telah diubah oleh Muhammad Pusi apabila beliau menamakan kumpulannya dengan gelaran ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’. Zaman pengenalan berlaku pada tahun 1870 – 1884 dan zaman ini merupakan pengenalan kepada suatu bentuk permainan pentas. walaupun bangsawan banyak menerima pengaruh asing. Merujuk kepada perkembangan teater bangsawan di Tanah Melayu. terutama dari Barat. Bangsawan dikatakan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bentuk teater Jatra Banggali dari India.pernah diperluaskan atau ditukarkan antara satu sama lain. dan zaman kemerosotan. Setiap pertunjukan yang dipersembahkan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk Pulau Pinang kerana persembahan seumpama itu belum pernah dilihat oleh mereka sebelum itu. Pengertian bangsawan juga tidak boleh disamakan dengan ‘opera’ dalam konteks kesenian Barat. 1986: 51). 1975: 20). iaitu apabila sebuah rombongan wayang Parsi dari India mula-mula memperkenalkan satu pertunjukan pentas yang juga dikenali sebagai ‘Mendu’ di Pulau Pinang pada tahun 1870-an. Bangsawan merupakan satu bentuk teater Melayu yang popular pada awal abad ke19. malah sikap untuk memahami hidup itu sendiri juga terdapat beberapa perbezaan (Mana Sikana. Tahun 1885 – 1902 merupakan zaman pertapakan bangsawan 5 sebagai bentuk . Permainan pentas ini pula merupakan satu pembaharuan dalam seni drama Melayu kerana dalam seni drama pra-bangsawan boleh dikatakan tiada langsung penggunaan pentas khas seperti yang diperkenalkan pada tahun 1870. 1989: 29). Dalam tahun tersebut sebuah rombongan ‘Wayang Parsi’ atau ‘Mendu’ telah mengadakan persembahan di Pulau Pinang. yang juga bukan merupakan hasil seni asli Melayu. Drama ini berkembang hingga ke seluruh negara dan dikenal dengan nama bangsawan. India. iaitu zaman pengenalan. Bentuk teater ini dipercayai dimulai dengan panggilan ‘wayang’. dan China. zaman kegemilangan. pertapakan. Gelaran ini seterusnya dipopularkan oleh beberapa kumpulan lain yang dianggotai oleh anak-anak raja dan anakanak bangsawan dari Sumatera Timur dan Langkat. dan situasi mereka yang berasingan. Sumatera (Rahmah Bujang. Hanya pada abad ke-19 Masihi drama Melayu mempunyai bentuk yang memperlihatkan kesempurnaan sebagai sifat sebuah drama dan tidak bercorak setempat lagi. sejarah seni drama telah membuktikan bahawa bangsawan bukanlah nama asli kepada bentuk teater ini.

persembahan bangsawan ini amat disukai oleh golongan diraja dan bangsawan memandangkan tema yang dibawa sangat berkait rapat dengan kehidupan nenek moyang mereka. manakala Muhammad Pusi pula sebagai taukenya. Pemilihan perkataan ‘Indera’ dan ‘Bangsawan’ sebenarnya bermaksud ‘bangsa yang tertinggi’. Hal ini demikian kerana kongkongan adat pada masa itu yang memandang rendah terhadap orang-orang atasan yang melibatkan diri dalam persembahan sedemikian. Walau bagaimanapun. Tawaran ini mendapat sambutan. iaitu sebagai pengarah. Bai Kassim untuk mencari pelakon yang berbakat bagi merealisasikan impiannya. Disebabkan tawaran kepada golongan bangsawan tidak mendapat sokongan. Muhammad Pusi telah menubuhkan satu kumpulan persembahan seperti kumpulan Wayang Parsi dahulu. Tambahan pula seorang wanita bernama Cik Tot telah menawarkan diri menjadi pelakon utama dalam kumpulan tersebut. Sejarah perkembangan bangsawan telah meletakkan Bai Kassim sebagai orang pertama yang memimpin bangsawan.drama Melayu. Impian Muhammad Pusi untuk menarik minat golongan bangsawan menyertai kumpulannya tidak mendapat sambutan. Persembahan oleh kumpulan ini turut diadakan di Batavia (Jakarta). Sambutan hangat daripada orang ramai telah mendorong kumpulan bangsawan ini mengadakan persembahan di luar Pulau Pinang. Malangnya 6 . Muhammad Pusi telah mendapat bantuan daripada menantunya. Pada tahap permulaan kumpulan tersebut hanya mengadakan persembahan di Pulau Pinang dan penonton menyambut baik persembahan mereka. Sebanyak 30 orang telah mendaftarkan diri untuk berlakon. iaitu dari seluruh Tanah Melayu hinggalah ke Sumatera di Indonesia. ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ akhirnya mengadakan persembahan pertamanya pada tahun 1885. akhirnya mereka membuka tawaran tersebut kepada orang ramai yang berminat terhadap seni drama tersebut. Kecantikan semula jadi yang ada pada Cik Tot telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bangsawan – bangsawan menjadi satu bentuk drama yang berunsur perniagaan. Akhirnya kumpulan-kumpulan persembahan yang wujud selepas itu terus menggelar persembahan mereka sebagai persembahan bangsawan. Kumpulan tersebut telah dinamakan sebagai ‘Pusi Indera Bangsawan of Penang’. Kejatuhan Wayang Parsi telah melahirkan suatu bentuk seni drama Melayu apabila Muhammad Pusi. iaitu seorang hartawan dari Pulau Pinang telah membeli peralatan yang digunakan oleh kumpulan tersebut. Setelah menjalani latihan demi latihan untuk pertunjukan pertamanya. Tujuannya supaya kumpulan tersebut disertai oleh golongan bangsawan dan seni drama tersebut merndapat tempat yang istimewa dalam masyarakat.

Kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh seorang wanita bernama Siti Hawa dan kumpulan ini berjaya bertahan. Kumpulan ini kemudiannya ditukar kepada nama ‘Indera Zanzibar’ dan mereka mengadakan persembahan di seluruh Tanah Melayu dan Indonesia. bankrap. Pada peringkat ini pertumbuhan kumpulan bangsawan di Tanah Melayu berlaku dengan pesat. dan juga bahasa yang digunakan. Kumpulan ‘Seri Penglipur Lara’ pula ditubuhkan oleh Bai Kassim yang memang terkenal dalam aspek pengarahan dam memimpin sebuah kumpulan bangsawan. Bangsawan mengalami zaman kegemilangannya selama 35 tahun. sebenarnya hanya terdapat dua atau tiga buah kumpulan sahaja yang bergiat cergas dan pada masa tidak ada unsur-unsur pertandingan dalam persembahan. Unsur pertandingan tidak wujud kerana sebuah kumpulan hanya mengadakan persembahan dalam sebuah bandar dalam satu masa. tiap-tiap kumpulan hanya perlu menjaga mutu persembahan lakonan mereka. Walau bagaimanapun. serta kerap diubah namanya. Kumpulan bangsawan mendapat sambutan di mana-mana sahaja mereka menunjukkan permainannya. serta mengadakan persembahan selama sepuluh tahun. Kedua-dua kumpulan tersebut berpusat di Kuala Lumpur dan merupakan kumpulan pertama menggunakan istilah “opera”. Walaupun pada asasnya beliau cuba meniru persembahan Wayang Parsi. Oleh itu. Boleh dikatakan bahawa pada zaman kegemilangan ini kumpulan bangsawan 7 . iaitu dari tahun 1902 – 1935. namun perubahan yang telah dilakukannya telah mengubah corak persembahan wayang yang dibawa dari India menjadi satu persembahan yang bercirikan kemelayuan berdasarkan pemilihan tema. Antara kumpulan yang muncul selepas kejatuhan ‘Pushi Indera Bangsawan of Penang’ ialah kumpulan ‘Indera Bangsawan Kedua’ dan ‘Seri Penglipur Lara’. walaupun ada yang tidak kekal. Kemunculan kumpulan-kumpulan bangsawan pada waktu ini telah menampakkan seni drama bangsawan sebagai suatu bentuk persembahan hiburan dan perniagaan. Kedua-dua kumpulan ini diasaskan oleh Kapitan Bacik. Pada zaman pertapakan bangsawan.kumpulan ini dibubarkan di Indonesia apabila Mohammad Pusi telah menjual segala perkakasnya kepada seorang yang bernama Jaafar ‘The Turk’. ternyata di sini bahawa Mohammad Pusi boleh dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan drama bangsawan di Tanah Melayu. pakaian. Pada waktu ini terdapat banyak kumpulan bangsawan yang ditubuhkan. ditutup. Tahun 1903 telah memperlihatkan kemunculan golongan berbangsa Cina yang berminat dalam memimpin kumpulan bangsawan. Antaranya kumpulan ‘Yap Chow Tong Opera’ dan ‘Yap Chow Chong Opera’.

Sumatera. Kumpulan tersebut kemudiannya mengadakan persembahan di Melaka. Kumpulan tersebut telah mengadakan malam pembukaan di Malaya Bormeo Exhibition. tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi kerana beliau mempunyai suara yang baik. Husin Gabo telah menubuhkan kumpulan ‘Indera Bongsu to Penang’. Mohd. Tambahan pula. pengertian ‘opera’ di Tanah Melayu tidaklah seperti pengertian ‘opera’ yang sebenar-benarnya seperti di Itali dan negara-negara Barat 8 . iaitu ‘Royal Kinta Opera of Perak’ pada tahun 1923. Walau bagaimanapun. Abu Bakar telah menubuhkan ‘Malayan Opera’. Cik Nasir dan Cik Midah. Pada tahun 1927 kumpulan tersebut terpaksa ditutup. iaitu pada tahun 1922. Pada tahun 1922. Kuala Lumpur. tempatnya diganti oleh Shariff Bongkok. Pada tahum 1915 ‘Malay Opera of Melacca’ telah ditubuhkan. Husin sendiri bertindak sebagai pelakon utamanya dan setelah beliau meninggal dunia. Mohd. Cik Nasir dan isterinya pulang semula ke Ipoh semula dan menubuhkan kumpulan lain. dan Ipoh. Pelakon utamanya ialah Mat Pahlawan dan Wan Maryam. Kumpulan tersebut mengadakan persembahan selama sembilan bulan di Medan. Kumpulan tersebut telah mengadakan persembahan di bandar-bandar di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1934. Cik Nasir dan Cik Midah telah membuka kumpulan sendiri dengan gelaran ‘Kinta Opera Ipoh’ pada tahun 1924.muncul silih berganti dengan pelbagai nama. Pengaruh bahasa Inggeris dalam sistem pengajian telah membawa perubahan dalam istilah bangsawan kepada istilah ‘opera’. iaitu di sebuah tempat lapang yang sekarang terletaknya Stadium Sukan Anson Road. terutamanya mengenai negeri penjajah. pada masa itu drama bangsawan yang digelar ‘opera’ lebih mementingkan suara berbanding lakonan. Penyertaan Shariff Bongkok dalam kumpulan tersebut berterusan sehinggalah apabila kumpulan tersebut ditutup pada tahun 1937. Kumpulan yang berasal dari Melaka itu diketuai oleh Wan Yet al-Kaf. Pelakon utama kumpulan bangsawan tersebut ialah pasangan suami isteri. Persembahan kumpulan tersebut pernah diserikan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Prince of Wales (kemudian menjadi Duke of Windsor) yang ketika itu mengunjungi Malaya dan sempat pula membuka upacara tersebut. manakala pelakon utamanya pula ialah Cik Salleh dan Cik Ngur. Pada tahu 1916 seorang berbangsa Ceylon telah membuka sebuah kumpulan bangsawan di Kuala Lumpur yang bergelar ‘Malay Opera of Selangor’. Zaman kemakmuran bangsawan turut menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat Tanah Melayu tentang dunia luar. Dalam tahun yang sama dengan kemunculam ‘Malayan Opera’. Walaupun beliau dikatakan tidak sesuai memegang watak wira.

beberapa kumpulan bangsawan telah ditubuhkan selain daripada kumpulan yang sedia ada. Singapura. Persembahan mereka tidak lagi terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. biola. opera ialah bangsawan yang disulami lagu-lagu sedih dan gembira. Sebarang pertunjukan bangsawan hendaklah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pemerintah Jepun. Jepun menggunakan bangsawan sebagai alat propaganda mereka. Pihak Jepun telah mengadakan sekatan terhadap persembahan bangsawan pada masa itu. Pada zaman ini juga persembahan bangsawan telah diiringi alat-alat muzik moden. sedangkan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun. pelakon utama tidak lagi terhad kepada dua orang. Anak-anak bangsawan bagi setiap kumpulan pula telah menjangkau sehingga 60 orang. Dalam tahun-tahun tersebut sehinggalah tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua kemunculan kumpulan bangsawan kecil dikesan begitu banyak sekali. Pada masa ini bangsawan bukan sahaja dipandang tinggi oleh rakyat. Keadaan ini telah menimbulkan persaingan sengit di kalangan mereka. Pada masa ini. tetapi telah bertambah kepada empat orang. Ahli-ahli muzik juga mula mempelajari dan mendalami lagu-lagu klasik dan lagu-lagu Barat. dan Pulau Pinang. iaitu yang bercorak pro-Jepiun dan 9 . masih terdapat pertunjukan bangsawan yang diadakan walaupun tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini. tetapi juga di bandar-bandar kecil di seluruh Tanah Melayu. seperti piano. Keazaman yang ada pada setiap pelakon pada masa itu adalah untuk meningkatkan lagi mutu persembahan dan sedaya upaya menonjolkan segala kebolehan mereka. kesan daripada pemerintahan Jepun. dan lain-lain muzik moden. Bangsawan di Tanah Melayu telah mencapai zaman kegemilangan selama lebih 35 tahun. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kemerosotan dalam persembahan bangsawan. Sehingga tahun 1930. Walau bagaimanapun. tetapi juga golongan bangsawan dan kerabat diraja. Ipoh. Hal ini merupakan keadaan yang positif dalam perkembangan bangsawan kerana banyak melahirkan pelakonpelakon berbakat dan handal.yang lain. sesuai dengan keadaan maju atau mundurnya sesebuah kumpulan bangsawan yang sepenuhnya bergantung kepada pelakonnya. ‘Opera’ di Barat bererti pertunjukan yang semata-mata berbentuk nyanyian. Hanya cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. Kumpulan tersebut sebenarnya berasal daripada pecahan kumpulan yang besar. Kejatuhan Inggeris di tangan Jepun pada tahun 1941 dan pemerintahan Jepun selama empat tahun (1941 – 1945) di Tanah Melayu telah banyak meninggalkan kesan terhadap perkembangan seni bangsawan di Tanah Melayu.

menora. drama-drama yang mengungkapkan tema intelektual dan memerlukan penghuraian daripada penonton. Kumpulan ini masih dapat bertahan hingga zaman pemerintahan British (Wan Yusuf. kumpulan ‘Bintang Timur’ yang ketika itu berada di Langkawi terpaksa ditukar namanya kepada ‘Ohaya Bangsawan of Kedah’ oleh pihak pemerintah Jepun. Hal ini demikian kerana majoriti penduduk hidup dalam keadaan yang susah serta serba kekurangan. Yang lebih penting bagi mereka pada masa itu ialah keperluan asas seperti makanan. Tahun 1960-an menandakan zaman berakhirnya bangsawan sebagai seni drama yang pernah popular dan mendapat tempat pada suatu masa dahulu. Selain itu. pakaian. ketika pendudukan Jepun bermula. hal ini tidak wujud dalam persembahan bangsawan yang hanya mementingkan hiburan semata-mata dan jarang membawa penonton berfikir secara serius mengenai kehidupan. dan perlindungan. Menurut Haji Abu Bakar M. Keadaan ini berlarutan hingga ke zaman darurat. tetapi usaha untuk menghidupkannya seperti zaman sebelumnya tidak berkesan kerana pada masa tersebut telah muncul bentuk-bentuk hiburan baharu kesan daripada kemodenan yang dibawa oleh Barat. dan sebagainya yang dipersembahkan sekali sekala bagi memperingati seni drama tersebut 10 . Sebaliknya. 1981:32). Penyerahan kalah pihak Jepun kepada pihak bersekutu pada tahun 1945 telah membebaskan Tanah Melayu dan Singapura daripada peperangan. Hal ini bertambah rumit apabila kebanyakan anak bangsawan telah beralih arah menyertai bidang perfileman yang dianggap lebih menguntungkan.anti-British sahaja yang boleh dipersembahkan. Namun. wayang kulit. Pendek kata. semua yang terdapat dalam bentuk hiburan baharu ini amat berbeza sekali dengan yang ada dalam sesebuah drama bangsawan. Suasana perang telah mengurangkan minat penduduk untuk menonton persembahan bangsawan. banyak kumpulan Bangsawan cuba bergiat kembali. Pihak Jepun juga telah bertindak menukarkan nama kumpulan-kumpulan bangsawan tertentu agar memiliki ciri-ciri pro-Jepun. Kedudukan drama bangsawan pada masa itu sudah boleh disamakan dengan makyung. masalah kewangan juga menjadi penyebab kemerosotan persembahan bangsawan pada ketika itu. Pada masa itu telah wujud bentukbentuk hiburan yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang mula berminat dengan seni filem. Apabila zaman darurat berakhir pada tahun 1962. Keadaan negara yang tidak stabil ini tidak memberi kesan yang baik terhadap perkembangan bangsawan. kekacauan yang dilakukan oleh pihak pengganas komunis telah menyebabkan pihak British telah mengisytiharkan darurat. iaitu pada tahun 1948 – 1962.

” Sandiwara berkembang di tanah air sekitar tahun 1940an. Cita-cita ke arah kemerdekaan yang telah ditahan sejak sekian lama telah diperhebat lagi di bawah teraju pemimpin-pemimpin Melayu. Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah menyemarakkan lagi semangat nasionalisme orang-orang Melayu hingga ke tahap yang paling tinggi. et. Sejarah-sejarah tempatan yang bertemakan perjuangan menentang penjajahan. Pada awal dekad 50-an inilah bermulanya kesedaran pengarang Melayu untuk mencipta drama-drama berdasarkan sejarah tanah air. dan perjuangan jelas dipaparkan dalam episod-episod drama yang berunsur sejarah. (1988: 1020). Sebelum muncul sandiwara bangsawan dipentaskan tanpa skrip. Lakonan sandiwara dipersembahkan secara babak yang melibatkan tiga hingga 11 . Dengan penciptaan drama yang dipetik daripada sejarah. Bangsawan hanya menggunakan sistem arah cerita dan ‘programmeester’. ada disebutkan bahawa: “… telah mendorong pengarang-pengarang drama Melayu. pengarang drama juga ingin menjadikan karya mereka sebagai satu wadah pengucapan dan perjuangan bangsa ke arah mencapai cita-cita yang satu. justeru dalam period sandiwaralah drama Malaysia mula berkenalan dengan konsep skrip. Konsep drama modenisme ditandai oleh penggunaan skrip dan pengarahan yang pertama kali wujud dalam tradisi sandiwara.al: 298). (Ahmad Kamal Abdullah. Bangsawan juga tidak menggunakan sistem pengarahan yang baik. Dalam buku Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. Kelahiran sandiwara memberi pengertian yang besar. pengarang-pengarang Melayu seolah-olah menolak cerita yang bercorak fantasi yang sering dipersembahkan dalam bangsawan sejak sekian lama.sebagai sebuah seni drama yang popular di tanah air. bangsa. Kecenderungan ini berterusan sehinggalah drama beraliran realisme mengambil tempat di sekitar tahun 1963. Semangat cinta akan negara. Hal ini memang selaras dengan hasrat dramatis Melayu untuk mengangkat martabat bangsa dengan menjulang harga diri yang berteraskan semangat nasionalisme. Paling jelas. terutama Dato’ Onn Jafar. iaitu kemerdekaan tanah air. Sandiwara bererti “cerita lakonan yang mengandungi moral dan nasihat. kejahatan. Kesedaran terhadap keperluan kuasa kepimpinan Melayu dan hak kebebasan mutlak di tanah air sendiri mendorong orang-orang Melayu ke arah pencarian akar umbi dan maruah bangsa. khususnya menggali dan menimbulkan kembali peristiwa-peristiwa daripada lipatan sejarah bangsa serta kerajaan Melayu silam”. dan penindasan menjadi model utama untuk dipentaskan.

Kekerapan rombongan sandiwara dari Indonesia melawat Malaysia untuk membuat persembahan memberi nafas dan bentuk baharu dalam kegiatan drama. kebanyakan drama terpaksa diberi pewarnaan Jepun Segala pementasan mesti ditapis. Pertama pementasan drama yang berkisah cerita yang diambil daripada kitab Ramayana dan Mahabharata. sandiwara diperkenalkan dengan sebutan yang lain. Menurut Profesor Liyod Fernando. Ada juga sandiwara yang mencapai sepuluh babak. atau ditafsirkan sebagai ‘pengajaran yang . Hal ini demikian kerana kecenderungannya 12 bererti ‘rahsia perjuangan’. Menurut Mbijo Salleh. Sandiwara dalam tradisi pendramaan di Malaysia merupakan hasil bawaan dari Indonesia. 1983: 135). Ada tiga jenis persembahan yang dianggap sandiwara. Ketika Jepun datang. iaitu apabila Pak Za’aba menterjemahkan beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet dan Julias Ceasar pada tahun 1924 – 1936. Walau bagaimanapun. pementasan drama sejarah dengan membuang adegan tarian dan nyanyian seperti yang dilakukan oleh ketoprak.tujuh babak. lalu Grup Tonil telah memperkenalkan istilah ‘opera’ yang lumrah digunakan di Jepun. Jika diteliti. Pengaruh dari Indonesia dan kesedaran orang Melayu terhadap sandiwara dapat dikesan daripada penghasilan skripnya. Kedua. Mereka lebih gemar akan istilah ‘sandiwara’ seperti pada zaman awal sebelum kedatangan Jepun. perkataan sandiwara dicipta oleh PKG Mangkunegara VII. Hamlet ciptaan Shakespeare telah dibekalkan dengan pemikiran yang kritis. 1973: xiv). Penterjemahan Hamlet amat tepat pada masanya kerana drama Shakespeare sedikit demi sedikit menembusi perpustakaan Melayu dan sudah tentu pihak Inggeris yang membawa masuk cerita-cerita ini. Ketiga menggarap tema sehari-hari atau semasa dan tema inilah yang paling dominan sekali (Mana Sikana. Di Indonesia. Sememangnya Za’aba juga dikenali sebagai Shakespeare di kalangan rakan-rakannya. skrip tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Za’aba dengan harapan dapat menyingkapkan keagungan pengarang Hamlet di mata dunia. Perkataan Jawa ‘sandhi’ bererti ‘rahsia’ dan ‘warah’ bererti ‘pengajaran’. istilah ‘opera’ tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sandiwara yang kemudiannya disebut sebagai ‘sandiwara’ berahsia’. iaitu ‘tonil’ (1983: 133). Apabila Jepun telah dikalahkan pada tahun 1945. sesuai dengan kehidupannya pada zaman pertengahan revolusi pemikiran yang sedang membangun (Hamlet. Jika (Wayang Parsi) dari Parsi dapat melahirkan bangsawan. maka rombongan sandiwara Indonesia pula telah melahirkan sandiwara di Malaysia. sehingga kini Hamlet belum pernah dipentaskan dalam bahasa Melayu di Malaysia.

iaitu pada tahun 1951.terhadap drama-drama yang ditulis oleh Shakespeare. Dari sudut penerbitan atau cetakan. kedua semangat nasionalisme dan patriotisme yang mahu akan sebuah corak dan bentuk drama baharu yang dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. Daripada kenyataan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa kemunculan drama moden di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama disebabkan kemerosotan bangsawan. Tidak banyak drama atau bangsawan dipentaskan pada zaman pemerintaahan Jepun kerana terlalu banyak sekatan yang dibuat. di samping menulis beberapa esei tentang cara menulis drama. Bangsawan. Kumpulan ini telah membuat pembaharuan dari segi persembahan dengan memperkenalkan drama sebabak yang berjudul “Ular Cantik dari Bandung”. Beliau sendiri menterjemahkan banyak teks drama Shakespeare dan Taufik al-Hakim. Drama moden pertama telah dipelopori oleh Shaharom Hussain dengan drama “Lawyer Dahlan” yang ditulis pada tahun 1941 dan kemudian dipentaskan pada tahun berikutnya. Wazir Agung Sekolah-sekolah Perak pada ketika itu (Mana Sikana: “Megat Terawis Dipentaskan Pada Tahun 1950”. menggunakan skrip dan pengarah. Tabung Bangunan Perpustakaan Ipoh. Ketiga. Berita Harian. mereka menjadi agen pengembangan drama. Pementasan ini bertujuan mengutip derma Tabung Universiti Malaya.C Hicks. dan Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu Ipoh 1971. Drama ini dipentaskan di Singapura pada tahun 1949. Semasa pendudukan Inggeris. Bangsawan yang membawakan cerita khayal tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. drama ini dipentaskan pada tahun 1950 di Kelab Perpustakaan Guru-guru Melayu. bangsawan dan sandiwara telah digunakan sebagai alat propaganda Jepun. Pementasan drama sebagai sandiwara lebih tersusun dengan erti kata menggunakan skrip turut bermula dengan “Megat Terawis”. dengan itu guru-guru pelatih terdedah dengan ilmu drama dan setelah menjadi guru. Ipoh. Buku drama lain yang terbit kira-kira sezaman dengan “Megat Terawis” ialah “Anak Derhaka”. termasuk drama mula diperkenalkan di MPSI. drama yang pertama yang dicetak ialah “Megat Terawis”. peranan Za’aba yang sejak awal-awal lagi menggesa pelibat drama menghasilkan drama menghasilkan karya yang berjejak di bumi nyata. Zaman keagungan bangsawan berlangsung sekitar tahun 1950-an. Kali pertama. Keempat. karya Ahmad Murad Nasaruddin yang diterbitkan oleh Pejabat Karang 13 . iaitu pada zaman penjajahan Jepun. 30 April 1975). kursus-kursus sastera. Pada tahun 1946 telah tertubuh kumpulan sandiwara ‘Rayuan Asmara’ yang dipimpin oleh Ahmad CB. Pementasan ini mendapat bantuan nazir dan restu daripada E.

kita semakin teringat akan judul drama tersebut. Penerbitnya.Mengarang. (Prakata Memori Shaharom Hussain. Perihal Cikgu Shaharom Hussain yang aktif dalam drama dapat digambarkan dalam perenggan yang di bawah: Shaharom Hussain dianggap sebagai orang terpenting dalam kebangkitan modenisme dalam drama Melayu dan telah menghasilkan hampir 20 buah skrip drama. Selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu. atau drama. Pemikiran drama ini berkisar tentang seseorang yang berubah hidup setelah mendapat kedudukan yang tinggi. Shaharom Hussain juga melakukan adaptasi dan parodi dalam penulisannya. Menyebut nama Shaharom Hussain sebagai pelopor drama moden Malaysia. Drama ini juga dikenali sebagai “Kacang Lupakan Kulit”. drama ini dipentaskan sekali lagi. “Tun Fatimah”. serta dikagumi kerana pemikiran nasionalisme dan keutuhan tekniknya. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. kemudian ditukar dalam bentuk drama atau sandiwara sudah menjadi kelaziman Shaharom Hussain. Shaharom Hussain pernah menulis “Lawyer Dahlan” yang bertemakan masyarakat sezaman beliau. Walau bagaimanapun. drama moden bermula dengan karya Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Pada tahun yang sama juga terbit buku Cik Umar Anak Beranak. iaitu zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. “Keris Laksamana Bentan”. “Lembing Awang Pulang ke Dayang”. Menulis cerita menjadi novel. Drama ini dipentaskan di kawasan Kolam Air di Pontian. “Tun Sri Lanang”. Jabatan Pelajaran. London (Illias Haji Zaidi. “Lawyer Dahlan”. dan lain-lain lagi bermula dalam bentuk cerita. Namun. 1996: 330) Perlu diingat mengkaji sejarah sandiwara di Malaysia tidak lengkap jika Kalam 14 . karya Mohamed Hashim Mat Piah. “Wak Cantuk”. kemudiannya saya tukarkan ke dalam bentuk sandiwara.” (Shaharom Hussain. Gambaran ini dapat diselongkar dalam Memori Shaharom Hussain sendiri seperti yang dipaparkan di bawah: “Semua karya saya seperti “Si Bongkok Tanjung Puteri”. drama-drama beliau mendominasi sejarah drama tanah air. 1981: 160). 1996: UKM) Dalam penelitian saya terhadap skrip-skrip Shaharom Hussain mendapati bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” dianggap sebagai drama terbaik beliau dan drama ini masih dipentaskan. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini. Dalam tahun 1940-an hingga awal 1960-an. Macmillan.

Dalam kajian yang saya dilakukan. sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pengajian Melayu. Dalam adegan ketiga. tetapi garapannya masih belum memenuhi konsep realisme tulen seperti seperti yang dibawakan oleh Henric Ibsen atau Anton Chekov. 1993:53). Drama “Megat Terawis” yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab dan dipentaskan buat pertama kali pada tahun 1950 di Dewan Bandaraya Ipoh. tetapi Kalam Hamidy menjadikan sejarah hanya sebagai latar sahaja. Watak Panglima Khalid telah ditimbulkan untuk memberi tentangan kepada watak khalifah tersebut. nama Kalam Hamidy (kadang-kadang Hamidy dieja dengan Hamidi) dikaitkan dengan drama Singapura kerana beliau aktif di Singapura. tetapi sebenarnya pada waktu itu Singapura sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya. arahan Cikgu Buyong Adil. 15 . tetapi penghasilan karyanya lebih tertumpu kepada drama purbawara dan prarealisme.Hamidy dicicirkan. Kalam Hamidy pula terkenal dengan drama “Anak Nazar Tujuh Keramat”. Kebanyakan drama Kalam Hamidy dibukukan setelah dipentaskan. Kemasyhuran dan penerimaan masyarakat terhadap drama ini banyak bergantung kepada sifat wira Si Bongkok (Mana Sikana. dalam kertas kerjanya semasa Seminar Drama Malaysia. dan “Anak Nazar Tujuh Keramat” (1966). Selain daripada Teh Fatimah. Kalau Shaharom terkenal dengan “Si Bongkok Tanjung Puteri”. Maksud ‘mereka’ di situ merujuk kepada zaman Shaharom Hussain dan Kalam Hamidy. Di samping itu banyak lagi drama yang belum diterbitkan. Antara drama yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah “Setangkai Tak Sebau” (1958). berpendapat bahawa zaman yang diwakili mereka biasanya disebut sebagai zaman sandiwara (Ilias Zaidin. sedangkan ceritanya ialah fiksyen. “Seruling Gemala” (1961) “Sial Bertuah” (1966). nama-nama seperti Buyong Adil. saya pernah mengatakan bahawa “Si Bongkok Tanjung Puteri” telah dianggap sebagai sebuah drama yang terbaik dalam kategori drama sandiwara. iaitu adegan akhir dalam drama sebabak ini. Perkara yang paling menarik dipaparkan dalam “Anak Nazar Tujuh Keramat” itu ialah akhlak seorang khalifah yang mementingkan diri sendiri. Sehingga kini “Megat Terawis” diterima umum sebagai naskhah Melayu yang pertama diterbitkan. 1981: 160). Krishen Jit dari Universiti Malaya. Dari satu sudut. penyelesaian terhadap konflik ini diberikan. Seandainya Shaharom Hussain begitu terfokus kepada sejarah. penulisan drama sejarah. Beliau begitu aktif dan prolifik dalam menghasilkan drama-drama sandiwara. Kesudahan cerita mengejutkan khalayak kerana khalifah yang menuduh Panglima Khalid sebagai pembunuh akhirnya menikam Nurul Asyikin. Kalam Hamidy merupakan anak kelahiran Melaka. dan drama pra-realisme menggambarkan dunia sehari-hari.

tetapi tanpa diduga abangnya turut berperasaan demikian terhadap gadis tersebut. et. Hamidy Anwar pula. Jaafar Husny telah memperlihatkan bakatnya dengan melahirkan “Srikandi Tun Intan”. Sebenarnya “Megat Terawis” diangkat daripada sejarah negeri Perak pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. dan Mohd. Tun Intan dikatakan anak saudara Tun Fatimah.al. dengan dramanya “Tuah dalam Sejarah” telah menonjolkan Hang Tuah sebagai lambang kesusasteraan dan kepahlawanan bangsa. telah lahir drama “Mati Bertindih Tulang” yang mengetengahkan tragedi kejatuhan Melaka ke tangan Portugis sebagai dasar ceritanya. Syeikh Alhady pula telah menerbitkan “Hang Tuah Pahlawan Melayu” yang daripada segi pementasannya telah dilakukan pada tahun 1942 di Singapura. Yusuf sedang belajar di sebuah sekolah tinggi telah mencintai Zuraida. Drama ini diterima sebagai karya terawal yang membawa suasana dan pengertian drama moden yang sebenar. Drama yang mengandungi empat babak dengan pecahan 14 adegan ini pernah dipentaskan buat kali pertama di Singapura pada tahun pertama Tanah Melayu diduduki tentera Jepun. “Anak Derhaka” telah memperlihatkan kritikan sosial seperti juga drama-drama Shaharom Husain dan Kalam Hamidy. Pejabat karang Mengarang Jabatan Pelajaran Persekutuan telah menerbitkan drama “Anak Derhaka”. iaitu Hashim dan Yusuf. Dalam adegan yang lain. Di tangan Harun Aminurrashid. Pak Mat. Pada tahun 1965 Syed Alwi b. Konflik timbul apabila kedua-duanya bertengkar untuk memiliki Zuraida. Dua buah drama sejarah dekad 60-an ialah “Laksamana Melaka di 16 . “Robohnya Kota Melaka” nukilan Kala Dewata (1963) menampakkan bibit-bibit nasionalisme atau unsur-unsur penentangan terhadap penjajhan. Cerita ini disaring daripada “Hikayat Hang Tuah” dan yang terpanjang diterbitkan. Drama ini juga mengambil latar zaman Portugis menceroboh Melaka. Karya ini diusahakan oleh Ahmad Murad Nasarudin. Pada tahun 1952. Apabila Yusof kembali dari London. ayahnya telah jatuh sakit dan meninggal dunia. Akhirnya keadaan ini mengheret Yusuf terlibat dalam pergaduhan dengan Hashim. Nordin bin Yeop Bakar. Salleh bin Ahmad juga dicatat sebagai orangorang yang terlibat menyusun cerita tersebut sehingga menjadi lakonan (Ahmad Kamal Abdullah.Mohd. Yusuf amat marah kepada Hashim kerana tidak memaklumkan berita kematian ayahnya dan mengambil peluang membolot harta dan merampas Zuraida. Sultan Perak yang kedua dengan maksud untuk mengagungkan aspek kekuatan dan kegagahan Megat Terawis (Ibid). “Anak Derhaka” memaparkan kisah keluarga peladang yang mempunyai dua orang anak. 1993 :300). Sementera itu. Yusuf tidak mengakui ayahnya sebagai bapa kerana berpakaian lusuh sewaktu menghantar wang persekolahannya.

Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. tetapi olahan keduadua drama ini terlihat seperti drama remaja. karya Nas Achnas “Lela Satria” (1963). karya Ariffin Nur “Puspa Sari” (1964). Oleh kerana itu. Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-kegiatan penulisan cerpen oleh A. “Hang jebat Menderhaka” (1960). khususnya bagi genre puisi. 2. Rahim Kajai. 5. karya Rawan Hiba Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan popular pada dekad 70-an. novel. Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai suatu aliran kesusasteraan. realisme menegaskan pelukisan dengan kejujuran yang sempurna. Di 1.Inderaputera” dan “Hang Tuah Membuat Jasa” dihasilkan oleh Izhab Alang Ismail. 7. Negara berhadapan pula 17 dengan permasalahan bagi mengisi . dan cerpen. 6. karya Hassan Ibrahim “Gugurnya Melati Pujaan” (1960) . Perkembangan genre drama agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. 3. Tujuan dan motif pengarang adalah untuk memuja kepahlawanan Hang Tuah. tidak hairanlah jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an. karya Usman Awang “Tragedi Tun Hamzah” (1964). 4. karya Ali Aziz “Matinya Seorang Pahlawan” (1968). peranan sandiwara yang membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. bawah ini disenaraikan beberapa buah drama yang berbentuk sandiwara/purbawara dekad 1960-an. karya Atan Ash “Lembing Awang Pulang ke Dayang dan Seri Kaduk” (1964). Dalam pengertian yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata. Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an.

Perubahan sejarah drama Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. 1989:23). Timbul masalah ekonomi. baik dari aspek sosialnya. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard Shaw. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis tempatan dengan dua bentuk sahaja. dan keharmonian hidup di desa. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an. dan lain-lain yang meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut. Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan pementasannya. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu terbaharu (Nur Nina Zuhra. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang paling gemilang dalam era ini.kemerdekaan. dan Anton Chekov. konflik tentang kerakusan hidup di kota. cinta. pendidikan. August Strindberg. Kala Dewata dan Usman Awang merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. Elok juga kita susuri realisme di Barat. Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi bentuk pementasan drama Melayu. 1992:95). Pada awal dekad 1960-an. Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana. Beliau telah mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme 18 . suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme. Aliran realisme yang dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air. dramatisdramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam pementasan drama mereka. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran. 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi Malaysia. Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu. Oleh yang demikian. dan gelombang serta kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa. zaman ini juga dikenali zaman drama masyarakat. sosial. iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang lahir pada abad ke-19. Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat. mahupun politiknya (Mana Sikana.

iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”. Sontani. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”. Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Samad Said mendapat ilmu pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-orang Barat. Terdapat beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme Melayu. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam pementasan drama. Pada masa yang sama. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam pementasan drama Melayu. juga karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. karya Kala Dewata. Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan 19 . dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje.Barat. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di Amerika Syarikat. Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. para dramatis menyedari masalah integrasi nasional menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara. Dalam tahun 1963 drama realisme yang awal telah dipentaskan. Kedua-dua pementasan drama ini merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu. Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. Skrip-skrip drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. Misalnya. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan seperti “Api” oleh Usman Ismail. “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah bermula. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian Melayu. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil gaya penulisan drama Barat. Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam drama-drama mereka.

Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan sezaman dengan penulisannya sendiri. malah menjadi alat untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. dan Shaharom Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan. Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan. Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. Selepas tahun 1963. Golongan ini terdiri daripada Kala Dewata. Isu pendidikan menjadi subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga dengan nama ‘drama masyarakat’. Samad Said. karya Usman Awang. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara. berani dan mengubah secara tangan besi. Bidin Subari. tetapi tidak mementaskan drama. Sifat yang penting bagi drama realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu bangsa. melibatkan diri. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”. Mereka menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. Tegasnya. Pementasan drama realisme lebih menumpukan soal pembangunan negara. Othman Haji Zainuddin. Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu yang mahu mengekalkan status-quo mereka. Golongan ini ialah Usman Awang dan A. dan Shaharom Hussain. Bidin Subari. Pada tahun 1963. Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama.menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. Yang 20 . Beberapa orang dramatis yang berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata. ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem masyarakat. Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip. Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang. tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan permasalahan masyarakat. pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam pementasan drama Melayu.

Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”. Aliran realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan. tetapi mampu menimbulkan persoalan dan pemikirannya.67). Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. dan natural. karya Rahmat Zailani. diperhalusi dan dipertajam oleh Malina Manja. pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis juga drama bercorak sejarah dan purbawara. bersahaja. drama realisme juga mengemukakan persoalan moral. karya Usman Awang. karya Usman Awang. karya Ismail Muhamad. “Senja Menjelang”. karya Kala 21 . dan keagamaan. dan “Apa Dia Orang Tahu”. pelajaran. dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi. kepalsuan. kemungkaran. kemas. dan dapat melancarkan cerita. menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”. serta menolong mewujudkan hubungan akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. “Dua Tiga Kucing Berlari”. sosial. tetapi yang paling penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu objek cukup nyata. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny” dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik. sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan masyarakat yang sezaman dengan audiensnya. Ghafar Rahim. Hal ini demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan. karya Kala Dewata. Bahasa realisme ialah bahasa yang ringkas. drama realisme melahirkan suasana yang natural. pendek. karya A. dan berbagai-bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit.penting ialah kesedaran sosial. karya Awang Had Salleh. “Alang Retak Seribu”. Sifat inilah yang menjadi ciri utama. “Tingginya Menyapu Awan”. sementara masalah-masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”. “Datuk Ahmad Dadida”. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”. Pendek kata ia bersifat photographic. “Menjelang Takbir”. 1989: 66 . “Serunai Malam”. “Zaman yang Mencabar”. Pada dasarnya. Selain itu. jelas. Tegasnya. Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. Samd Said. dan padat. dan lain-lain ialah naturalisme. karya A. penyelewengan. Drama-drama Kala Dewata dapat dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di Sebalik Tabir Harapan”. kepincangan.

Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama “Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur. dan Mana Sikana. iaitu pertama pementasan berbentuk surrealisme. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme warganegara Malaysia. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme. Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. Dinsman. Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional. Tidak banyak drama yang menyentuh masalah keagamaan. Persembahan teater ini meninggalkan bentuk drama realisme. Walaupun asal-usul drama surealisme adalah dari Barat. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri. tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu menerima bentuk teater Barat itu. nyanyian. Johan Jaafar. tarian. Drama surealisme mahu mencipta satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. pementasan drama bentuk ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan drama baharu. Hatta Azad Khan. Dekad 1970-an merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia. Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk pementasan drama baharu. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk drama baharu ini ialah Noordin Hassan. 22 . satu daripadanya ialah “Di Kuburan”. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat. karya Kemala. Pada peringkat awal. dan teknik-teknik pementasan yang terkini. Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk pementasan drama yang baharu.Dewata dan “Anna”. karya Anis Sabirin. Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis. muzik. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang pengarah drama yang tinggi. Matlamatnya ialah mencari akar umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar.

Di Malaysia. tidak masuk akal. dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. abstrak. Perkembangan drama absurd di Malaysia merupakan lanjutan pemberontakan para penulis drama yang tidak menyenangi aliran romantisisme dan realisme yang telah sekian lama menerajui alam pendramaan di Malaysia. Mereka juga membuang bentuk realiti dan periodisasi zamannya. absurd diertikan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. Memasuki tahun-tahun 1970-an di Malaysia. serta tolol foolish or silly dan tidak memberi erti. berunsur mimpi. Romantisisme mengambil bahan 23 . perkembangan drama kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan drama di negara Barat. Absurd merupakan satu bentuk aliran seni yang telah mula berhijrah ke negara kita pada tahun 1970-an hasil daripada pengaruh Barat. Watak dibiarkan membina konflik dan kemudiannya dimunculkan oleh pengarahnya sendiri. Mengikut kamus Indonesia. anti-cerita. dianggap mustahil. karya Dinsman. “Bukan Lalang Ditiup Angin” dan “Tiang Seri Tegak Berlima”. bertitik tolak daripada unsur fantastik. dan “Ana”. Drama absurdisme menolak ciri-ciri drama realiti. Konsep persembahannya lebih menjurus kepada eksistensialisme.Bentuk yang kedua ialah drama absurdisme. susah untuk difahami. manakala kamus Inggeris memberikan pengertian absurd dengan lebih terperinci. Bentuk drama absurd membuang mana-mana watak masyarakat dan menggantikannya dengan lambang-lambang tertentu. tatasusila dan keperibadian tersendiri. Hal ini berlaku melalui pengaruh pendidikan Barat yang diterima oleh dramatis kita dan juga pengaruh naskhah-naskhah pementasan di sana sehingga mereka sendiri telah menghasilkan karya bernada absurd. suasana sosial perkembangan ilmu. serta gila. bodoh. Albert Camus merupakan antara tokoh aliran absurd yang terkenal di Barat. iaitu satu perlakuan yang dianggap gila. Bentuk drama ini membawa konsep pembaharuan sarwajagat. aliran ini diterima dan diubah suai mengikut iklim masyarakat Timur yang lebih peka kepada agama. Contoh drama bentuk surealisme ialah “Tok Perak” dan “Desaria” karya Syed Alwi. dan kekosongan. Drama absurdisme di Malaysia merupakan bentuk-bentuk drama yang bercorak anti-realisme. Para dramatis surealisme berusaha mengambil inisiatif untuk membawa pembaharuan dengan menggunakan unsur-unsur teater tradisional dalam penskripan dan pengarahan mereka. karya Noordin Hassan. krisis-krisis semasa menghasilkan proses kreativiti pengarang di samping protes emosinya terhadap suasana yang wujud ketika itu. Corak pemikiran semasa. Suasana persekitaran masyarakat juga memberikan ruang terhadap karya drama yang terhasil. psikologi.

dan tiada kuasa. keanehan. absurdistik. utopia. dan teater keliling. absurdisme selalu menuntut persoalan yang besar. Watak dalam drama absurd tidak terbatas kepada manusia sahaja. abnormal. terutamanya dari segi sikap masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. karya Johan Jaafar dan “Protes” dan “Bukan Bunuh Diri”. iaitu bentuk surealistik.dari sejarah. Oleh itu muncullah monolog. Absudristik pula menggunakan hal-hal yang penuh dengan keserabutan. Noordin Hassan dianggap sebagai pelopor drama absurd dengan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Antara karya drama absurd ialah “Mayat” dan “Patung-patung”. Perkembangan drama bercorak absurd pada tahun 1970-an itu membawa identiti baharu drama Malaysia. dan 24 . Tegasnya. dan dibincangkan oleh para wataknya adalah sesuatu yang terbit dari dalam jiwa. Melalui drama ini Noordin cuba untuk merealisasikan latarnya dan mengadun unsur tradisi dan moden. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 – tragedi berdarah yang merupakan sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia – telah merombak pemikiran dan andaian sebelum ini. persoalan metafizika. Falsafah hidup masyarakat tempatan telah digarap dengan baik oleh Noordin Hassan lewat drama “Bukan Lalang Ditiup Angin”. dan rintihan-rintihan bercorak psikoanalistik. Pementasan drama dekad ini dapat dibahagikan kepada tiga kaedah pementasan. Pada dasarnya drama-drama Noordin Hassan cuba memperkatakan tentang eksistensialisme rakyat Malaysia dengan permasalahan. monolog dalaman. karya Hatta Azad Khan. diutarakan. dan skizofrenia menjadi watak pilihan. Pementasan drama pada tahun 1970-an itu mempunyai pelbagai stail dan corak. juga mendorong bentuk. tiada pendirian. dan ilusi. Aspek perwatakan dalam drama absurdisme menyorot jiwa watak-watak. “Angin Kering” dan “Sang Puteri”. karya Dinsman. solikuli. sekali gus menimbulkan imej orang-orang Melayu selepas 13 Mei 1969. Manusia neorosis. Secara umum drama absurd memperkatakan tentang pengertian-pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. orang Melayu tidak boleh menyerah kepada takdir dan hidup seperti lalang. yang menyentuh persoalan etika dan moral. Untuk maju. psikosis. dan pergolakan jiwa. Sifat utama absurdisme ialah tidak mahu terikat dengan hukum reallisme dari aspek bentuk dan isi strukturnya. manakala realisme pula memunggah cerita daripada alam sekeliling. kebatinan. gaya drama tempatan. Yang dimaksudkan dengan surialistik ialah drama yang menggunakan unsur-unsur mimpi. Perkara yang diucapkan. tetapi juga watak-watak bukan manusia. tidak berusaha.

bererti kita memasuki zaman gersang dalam dunia drama. Oleh itu ada kecenderungan di kalangan penulis drama untuk kembali ke aliran realisme dan drama sejarah atau sandiwara dengan beberapa perubahan. Kesukaran dan keabstrakan telah dijadikan ciri utamanya. Implikasinya penonton tidak memahami pementasannya dan akhirnya mereka melarikan diri. pementasan drama berakhir dan digantikan dengan sandiwara yang mengambil tempat sekitar 1950-an. Aziz HM pula terkenal dengan drama spontanismenya atau drama improvisasinya seperti “Kurampas Bunga di Taman” dan “Tak Tahu”. Bentuk pementasan drama akan berubah dari zaman ke zaman mengikut keadaan dan 25 . pendidikan. nilai-nilai sosial. terjadilah peristiwa pentas lengang. Apabila kita memasuki tahun 1980-an. main puteri. iaitu zaman tradisional yang terkenal dengan makyung. Drama bentuk ini berkembang sekitar tahun 1960-an yang dimulai dengan pementasan drama “Atap Genting Atap Rumbia” oleh Kala Dewata. Ketiga-tiganya merupakan penulis drama yang ternama. Menjelang tahun 1950-an. Drama surealisme dan absurdime yang berkembang dengan baik pada 1970-an telah disalahtafsirkan oleh penggiat drama kemudiannya. boria.kekompleksitian. dan sebagainya. Kemudian. sesuai dengan zaman selepas kemerdekaan. wayang kulit. Pada dasarnya drama 1970-an dianggap sebagai drama elit kerana dari segi teks dan pementasan dilakukan oleh pelibat-pelibat institut pengajian tinggi. Aziz HM di Kelantan dan Wan Ahmad Ismail di Terengganu. surealisme. Kuala Lumpur menjadi pusat pengembangan drama tersebut. KESIMPULAN Perkembangan sejarah drama Malaysia mengalami tiga zaman. Bangsawan agak lama bertapak di Tanah Melayu. malah tidak ada suatu aliran pun yang identik dengan dekad 80-an itu. Hashim Yassin meninggalkan beberapa buah drama seperti “Inflakasta” dan “Imbas”. Kemudian. Walau bagaimanapun. Maka. terdapat beberapa penulis luar di Kuala Lumpur seperti Hashim Yassin di Kedah. Bukannya tidak ada teks yang dihasilkan. moral. dan absurd yang menggarap persoalan kemiskinan. tetapi tidak semeriah dekad sebelumnya. dan lain-lain. muncul pula drama moden yang berbentuk realisme. berlaku perubahan ke zaman transisi – drama bangsawan dan sandiwara yang mewarnai dunia drama Melayu. Wan Ahmad Ismail dengan drama-dramanya seperti “Gila” dan “Awal dan Akhir”.

26 .kehendak pengarangnya. Drama tidak akan mati selagi manusia masih memerlukannya sebagai hiburan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful