SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2,SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM.

FAIL MEJA
GPK HAL EHWALMURID
AB RASHID BIN MD IHSAN 660916-10-5325 74449

NAMA AGENSI: SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM ALAMAT : JALAN DAWAI 16/2, SEKSYEN 16, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR. NO. TELEFON: 03 ² 55191161 N0. FAKS : 03 ² 55182468
1

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

KANDUNGAN
________________________________________________________________________ HALAMAN
Kata Alu-aluan Maklumat Diri BAHAGIAN 1 PENDAHULUAN

BAHAGIAN 2 2.1 2.2 2.3 2.4 BAHAGIAN 3 3.1 3.2 BAHAGIAN 4

OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN Falsafah Sekolah Misi Sekolah Matlamat Sekolah Nilai-nilai Murni Sekolah CARTA ORGANISASI Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi HEM SENARAI TUGAS

BAHAGIAN 5

SENARAI TUGAS,KUASA DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PEGAWAI LAIN PROSES KERJA,CARTA ALIRAN & SENARAI SEMAK

BAHAGIAN 6 6.1 Akademik

6.2

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar Pengurusan Disiplin 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 Menyebarkan Maklumat Peraturan Sekolah Merancang Dan Menyelia Program Pemantapan Disiplin Murid Menguatkuasakan Peraturan Sekolah Menyemak Dan Memantau Rekod Disiplin Menguruskan Pemilihan Pengawas Menguruskan Majlis Pelantikan Pengawas Memantau Aktiviti Badan Pengawas Sekolah Mengurus Program Rimup Sistem Seliaan Disiplin Murid Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (Kpj)

i
2

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN
________________________________________________________________________ HALAMAN
6.3 Keselamatan 6.3.1 Memantau dan Menyelia Pelaksanaan Keselamatan 6.3.2 Memantau dan Menyelia Program Sekolah Selamat Kebajikan Murid 6.4.1 Mengurus Permohonan Biasiswa / Bantuan 6.4.2 Mengawal Selia Tuntutan Bayaran Dan Akaun Simpanan Murid 6.4.3 Memproses Tuntutan Insuran 6.4.4 Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 6.4.5 Mengurus Rekod Sistem Maklumat Murid (SSM) 6.4.6 Mengurus Retan 6.4.7 Mengurus Bantuan Lain 6.4.8 Mengurus Tabung Kebajikan 6.4.9 Menyelia pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 6.4.10 Menyelia Pengurusan Kesihatan Murid 6.4.11 Memantau Perkhidmatan Kantin Sekolah 6.4.12 Menguruskan tuntutan / pampasan insurans takaful 6.4.13 Mengurus Pengeluaran Testimonial Dan Sijil Berhenti Sekolah 6.4.14 Menguruskan Pendaftaran Murid 6.4.15 Menguruskan Pertukaran Murid 6.4.16 Menyelia Jadual Kedatangan Murid Bimbingan dan Kaunseling 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 BAHAGIAN 7 Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan Kaunseling
Merancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid Baru

6.4

6.5

Memantau Program Pembangunan Sahsiah Murid
Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Skim Lencana Anti-Dadah (SLAD)

Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Memantau pelaksanaan Program Jati Diri Murid TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM

BAHAGIAN 8

PENUTUP

ii
3

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

7. Jabatan/Kementerian 12. 6. 4. Gaji Tarikh Mula Berkhidmat Tarikh Disahkan Jawatan Tarikh Lantikan Jawatan Sekarang : AB RASHID BIN MD IHSAN : 660916-10-5325 : 74449 : 05428032 : 01 Januari 1989 : 01 Januari 1990 : 01 Ogos 2009 : GPK Hal Ehwal Murid : DGA32 Hakiki 9. Sekolah Sekarang 11. Status Jawatan 4 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . 3. 2. Kad Pengenalan No. Sekolah Terdahulu dan Tahun: SK Sungai Binjai Meru . Januari 1989 hingga Julai 2009 : SK Shah Alam. Nama No.MAKLUMAT GURU 1. JPS No. 8. 5. Seksyen 16 Ogos 2009 hingga sekarang : Jabatan Pelajaran Selangor : Tetap dan berpencen 10.

OBJEKTIF y Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid. berfikiran kreatif dan kritikal. memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan. matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan. y Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan. y Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah.agama dan negara. Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai.keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa. MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID y Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang seimbang.Kerjasama yang erat antara semua guru dan pelajar mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.PENDAHULUAN Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka. berpengetahuan dan berkemahiran.Atas dasar inilah . berdikari. 5 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

BAHAGIAN 2 OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN 6 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

1 FALSAFAH SEKOLAH ________________________________________________________________________ Sekolah Kebangsaan Shah Alam berazam Untuk Melahirkan murid yang berkembang secara harmonis Serta seimbang dari segi intelek. kami warga Sekolah Kebangsaan Shah Alam akan memastikan Misi berikut dilaksanakan dengan jayanya * Berusaha meningkatkan kecemerlangan akademik melalui aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan * Berusaha meningkatkan kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan yang inovatif * Berusaha meningkatkan kecemerlangan sahsiah murid melalui program bina insan yang efisyen dan efektif 7 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . rohani. emosi dan Jasmani untuk memenuhi keperluan dan cabaran Masa hadapan Negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2.2.2 MISI ________________________________________________________________________ Untuk merealisasikan Visi.

2.4 NILAI ² NILAI MURNI ________________________________________________________________________ * Berbaik hati * Berdikari * Hemah tinggi * Kebersihan fizikal dan mental * Kejujuran * Kerajinan * Hormat menghormati * Kerjasama * Kasih sayang * Keadilan * Kebebasan * Keberanian * Kesyukuran * Kesederhanaan * Rasional * Semangat bermasyarakat 8 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . daya keyakinan dan semangat patriotism 2. Kesihatan dan kecerdasan diri Membina daya kepimpinan.3 MATLAMAT ________________________________________________________________________ Murid boleh menguasai 3M Murid Islam boleh menguasai PAFA Murid boleh bertutur. membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris Murid mempunyai kesedaran dan mengamalkan kebersihan.

BAHAGIAN 3 CARTA ORGANISASI 9 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

STAFF PPSMI ICTL KIA2M PRASEKOLAH SUKAN PERSATUAN U. ROYONG PROG.CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM. ROSDIN GPK KURIKULUM Bimbingan & Kaunseling GPK HEM GPK KOKU DISPLIN PENGAWAS SPBT RMT & PSS KANTIN KESELAMATAN PENC.KHAS 10 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .JALAN RAYA KEBAJIKAN INVENTORI KWAPM TRANSISI PANATIA INTERVENSI PKBS UPSR J. SEKSYEN 16 GURU BESAR PN.UNIFORM ROADRUN PERKHEMAHAN PERMAINAN G. WAKTU PSS PROG. MAAH BT HJ. KHAS P.GANGSTR K.

ANIZA INVENTORI PN. SUNIWATIE KESIHATAN & AEDES PN. NORULHUZAILY DISPLIN PN. AB RASHID B. MASRAH CEGAH JENAYAH DATA/SMM PN. ISMAIL PENOLONG SETIAUSAHA PN. JAMILAH SPBT Emateks PN SYUHAIDA SPBT Emateks CIK RADHIAH RMT PN. RAJASPARE SPBT PN.MOHD SYAZRUL ANTI DADAH & PINTAR CIK RADHIAH B & KAUNSELING PN. MOHD REZMI SEKOLAH SELAMAT EN. MASRAH BT. SAMIHAH KESELAMATAN FAIZATUL HASNI LAWATAN EN. MASRAH KECERIAAN PN. FAIZAH RIMUP 11 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . ROSDIN GPK HAL EHWAL MURID EN. SALMAH SKIM BAUCER TUISYEN JADUAL KEDATANG PN HJH MAHANI KWAPM PN.DATA CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID GURU BESAR PN. SANIAH BT.RAUDHATUN KANTIN PN. YAHYA KEBAJIKAN PN. MD IHSAN SETIAUSAHA PN. MAAH BT HJ. MAJNUN PENGAWAS PN.

CIK ROSHIDA EN. SHAZRUL BAHAGIAN 4 SENARAI TUGAS 12 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID 7 8 13 . 2 3 4 5 6 Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini.4 Senarai Tugas Guru Pen. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum. 5 Menentukan bahawa kebajikan. Senarai Tugas: Pentadbiran 1 Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya. 6 Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun. 2 Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini. Menguruskan surat akuan. 7 Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru. biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar. 8 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. B. 4 Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan. sijil-sijil pelajar. kokurikulum. disiplin. PK Pentadbiran. Skim Pinjaman Buku Teks. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu.Kanan Hal Ehwal Murid ________________________________________________________________________ A. bimbingan dan kaunseling. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besar. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah. Bidang Tugas BIL TUGAS 1 Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran.

Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. Program Perlindungan Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik. E. Bimbingan dan Disiplin Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks. Skim Pinjaman Buku Teks 1 2 3 4 14 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Menguruskan segala kutipan. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku. pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik.C. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat. Disiplin 1 2 3 4 5 Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna. F. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat. kesihatan. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. pengambilan. kerjaya dan sebagainya. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar. kakitangan dan para pelajar. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002. D. sosial. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru. FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan pasukan pakaian seragam. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpotensi dalam bidang itu.G. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya. 2 3 1 2 3 4 5 PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD) BIL 1 2 3 15 TUGAS DISIPLIN Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. merancang. Menyelia rekod dan laporan disiplin. Tugas Dan Tanggungjawab Lain: 1. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. H. Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan menggalakkan penabungan di kalangan pelajar. Ko-kurikulum Sukan Dan Permainan: . Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan kokurikulum. Pasukan Pakaian Seragam: . Biasiswa Dan Bantuan 1 Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada. BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Menyelaras pelaksanaan. Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. Persatuan Dan Kelab: 1. Koperasi Dan Simpanan Pelajar: 1. 3. 2. 2. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-kurikulum untuk para pelajar. Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru Besar. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program koperasi di peringkat sekolah. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah. program kegiatan pasukan pakaian seragam yang disediakan di sekolahnya.Membantu. 2. Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.

Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan. Menyelaras kegiatan BSN. KO-KURIKULUM Membantu merancang. Mengadakan kursus dalaman (HEM) Memperkayakan pengetahuan ikhtisas. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Menguruskan kutipan data. Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. Membantu merancang takwim sekolah. BIL 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 TUGAS Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid Mengurus kemasukan dan penempatan murid. Menyemak buku jadual kedatangan murid. BIASISWA DAN BANTUAN Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan. Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga.1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas. 16 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Mengawal pengagihan dan hapus kira. KESIHATAN Menguruskan kemudahan rawatan murid. masyarakat dan agensi luar. Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar. Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasukan unit beruniform. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) PENTADBIRAN. Penglibatan dalam PIBG. Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan kad tenaga asas. mengawal buku-buku stok. Mengurus surat akuan. Menyemak buku laporan / rekod prestasi. PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY) Menghadiri kursus. Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah. sijil berhenti sekolah dan lain-lain. Membantu merancang takwim ko-kurikulum. Tabung Haji dll. PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN Projek Susu Sekolah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. KURIKULUM Pengajaran dan pembelajaran.

BAHAGIAN 5 SENARAI TUGAS Kuasa dan Hubungan Kerja dengan Pegawai lain 17 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

5 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain ________________________________________________________________________ Sekolah Jawatan : : Sekolah Kebangsaan Shah Alam.2 Merancang dan menyelia program pemantapan disiplin murid 2.5 Menguruskan pemilihan pengawas 2.6 Menguruskan majlis perlantikan pengawas 2.3 Menguatkuasakan peraturan sekolah 2.7 Memantau aktiviti Badan Pengawas Sekolah Mengajar (Pengajaran dan Pemelajaran) Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Menyediakan draf peraturan sekolah untuk kelulusan Menyediakan draf program Memberi taklimat Memantau Perlaksaan Merujuk Buku Panduan Tatacara disiplin sekolah untuk Guru besar dan Guru Menyediakan criteria pemilihan Membentuk JK Menyediakan instrument pemantauan memantau tugas Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Pegawai bahagian sekolah /JPN / PPD / PPG / PTR / PAR Setiausaha Disiplin Guru Kaunseling Pengawas Ahli Lembaga Disiplin Semua Guru Pengawas Setiausaha Disiplin Guru Pengawas Guru Pengawas Guru Kaunseling JK Pengawas Guru Pengawas 18 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Akademik Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua 2.1 Menyebar maklumat peraturan sekolah 2. Pengurusan Disiplin 2.4 Menyemak dan memantau rekod disiplin 2. Seksyen 16 Penolong Kanan Hal ± Ehwal murid Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua Semua perkara berkaitan Pengurusan Akademik Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.pandangan dan kelulusan 1.

Guru KWAPM Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.10 Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 3. pandangan dan keputusan 4. Memantau pengeluaran wang biasiswa Mendapatkan maklumat dan data Mendapatkan maklumat dan data 19 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .8 Merancang Program Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 2.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Guru RIMUP Guru Disiplin 2.1 Mengurus permohonan biasiswa/ bantuan murid 4. Kebajikan Murid JPN Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.9 Memantau dan menyelia Sistem Seliaan Disiplin Murid (SSDM) 2.3 Memproses Tuntutan Insuran 4.1 Memantau dan menyelia perlaksaan Keselamatan 3. Keselamatan KS Kemanusiaan JPN Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.4 Mengurus KWAPM Mendapatkan maklumat dan data Guru biasiswa Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.2 Mengawal selia tuntutan bayaran dan buku simpanan murid 4. pandangan dan ulasan 3. PAR Guru Biasiswa Guru Tingkatan PTR Guru Insuran/ Takaful Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.2 Mengurus dan menyelia Sekolah Selamat Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSDM Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling Guru KPJ Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan markah Membentuk JK Membuat penilaian Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras sistem rumah JK sistem rumah Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras 4.

Jab.Kesihatan Guru Bertugas Guru Kesihatan Peg.5 Mengurus Merekod Sistem Maklumat Murid(SSM) Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Mendapatkan maklumat dan data 4. Takaful KPT Penolong Kanan PK Kokurikulum Peny. Jab.PAR 4. Tingkatan Guru tingkatan Penyelaras PTR.Kesihatan Pengusaha Kantin Jawatankuasa Kantin Guru Bertugas PIBG Sykt.11 Kantin Memantau perkhidmatan kantin sekolah 4.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSM Guru Retan Guru Tingkatan Guru SSM PTR Guru Bantuan Guru Tingkatan Guru SSM PTR Guru Kebajikan Guru Tingkatan Penyelaras SPBT Guru Tingkatan Guru-Guru Kelab BOSS Pembantu Tadbir PAR Peg.12 Insuran 4.7 Mengurus Bantuan Lain 4.10 Kesihatan Menyelia pengurusan Buku Rekod Kesihatan Murid Memastikan Kontrak Perjanjian dipatuhi.8 Mengurus Tabung Kebajikan 4.9 Skim pinjaman Buku Teks Menyelia pengurusan SPBT Mendapatkan maklumat dan data Mendapatkan maklumat dan data 4.6 Mengurus Retan 4.13 Mengurus Pengeluran Testimonial dan Sijil Berhenti 20 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Memberi Bimbingan /teguran Menguruskan tuntutan murid Menyediakan draf Menyemak dokumen 4.

4 Memantau program pembangunan sahsiah murid Menyemak buku Jadual Kedatangan Murid Merujuk Buku Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling Menggunakan Instrumen pemantauan Menyediakan draf memantau perlaksanaan Guru Kaunseling Guru Tingkatan Mentor Guru Kaunseling JK Pendaftaran Guru Kelas Guru Kaunseling PIBG Guru Data PT.PAR Peny. Sistem Rumah Guru Tingkatan Warden Guru SPBT Guru Biasiswa Su Peperiksaan Bendahari PIBG Bendahari Koperasi KPT.15 Mengurus Pertukaran Murid Menyemak borang permohonan 4. pandangan dan keputusan Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.14 Mengurus Pendaftaran Murid Menempatkan di kelas 4.2 Menyemak dan memantau rekod/ laporan Bimbingan dan Kaunseling 5.3 Merancang dan melaksanakan Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru 5. pandangan dan keputusan 5.PAR Guru Kaunseling Peny. Kelas Guru Kelas PAR 4. Sisitem Rumah Guru tingkatan KPT.PTR.PTR. Bimbingan dan Kaunseling Pegawai bahagian sekolah/JPN/PPD/ PPG Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.PTR Guru Kaunseling Warden JK Program Merujuk Modul Pembangunan sahsiah Murid KPM 2005 21 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .1 menyelia perlaksaan Program Bimbingan dan Kaunseling 5.16 Menyelia Buku Jadual Kedatangan Murid 5.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan JK Pendaftaran Guru kaunseling Peny.

Pegawai Bomba PPD/PPG Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling 5.6 Memantau Pelaksanaan Program MentorMentee 5.7 Memantau Program Jati Diri Murid Merujuk Modul PPDA Merujuk Modul SLAD PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling Mengagihkan murid / guru Guru Kaunseling Mentor Merujuk Buku Panduan Pembinaan Jati diri Murid SBP KPM 2005 Penolong Kanan PK Kokurikulum Guru Kaunseling Jk Program 22 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan PDRM.5 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah 5.5 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Skim Lencana AntiDadah (SLAD) 5.

CARTA ALIRAN DAN SENARAI SEMAK 23 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .BAHAGIAN 6 PROSES KERJA.

1/1999 Pekeliling Iktisas Bil.12/2004 8 9 Carta Aliran 24 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .1 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.1.1 PENGURUSAN AKADEMIK Muka surat ini 1/3 Subaktiviti MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU 6.6.2/1981 3 Memastikan kebersihan kelas 4 Menyemak kehadiran pelajar 5 6 7 Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Guru memberi soalan lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pemelajaran sama ada berkesan atau tidak (Penilaian) Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Mengucapkan terima kasih kepada guru 10 Mengambil tindak ikut selanjutnya 11 Pekeliling Iktisas Bil.3/1999 Pekeliling Iktisas Bil.1 MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Undang-undang / Peraturan 1 2 Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Gurur Besar Pekeliling Iktisas Bil.

Aktiviti 6.1.1 PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.1 MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR Menulis rancangan pengajaran Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan P & P beserta penerapan nilai murni Membuat penilaian Objektif tercapai ? Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Membuat rumusan P & P Mengucapkan terima kasih kepada Membuat tindak ikut selanjutnya Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist 25 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Tindakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mengucapkan terima kasih kepada guru 11 Mengambil tindak ikut selanjutnya 6.1 MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR Bil Aktiviti Menulis rancangan pengajaran n harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Membuat penilaian sama ada pengajaran dan pemelajaran berkesan atau tidak.1 PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti 6.1.Aktiviti 6.2 Proses Kerja 26 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

guru/ kakitangan sekolah (c) Papan notis. Pelajaran 7 8 9 Carta Aliran 27 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.Pulang dari cuti penggal persekolahan .µInspection¶ .pengawal keselamatan .Mengikut keperluan Menerima salinan aku janji murid bersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolah Memfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah Gurur Besar 4 5 6 Surat Pekeliling Kem.2.1 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru 1 2 3 Mengumpul bahan-bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin Sekolah Membentangkan draf peraturan sekolah kepada Pengetua dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnya Menyediakan buku peraturan sekolah Menghantar untuk cetakan Menghebahkan maklumat melalui : (a) Agihan buku peraturan kepada semua murid dan guru (b) Taklimat kepada : .ibu bapa / penjaga (ketika pendaftaran) . papan kenyataan Menyampaikan maklumat peraturan dari semasa ke semasa ketika : .Perhimpunan .________________________________________________________________________ Aktiviti 6.

2.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.Aktiviti 6. taklimat dan iklan di papan notis Menyampaikan maklumat peraturan Dari masa ke semasa Menerima salinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah Memfailkan slinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist 28 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .1 Mengumpul bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama Lembaga Displin Sekolah Membentang draf peraturan sekolah kepada Guru Besar dalam mesyuarat Lembaga Displin Sekolah untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan/ penambahbaikan Tidak Ya Menyediakan buku peraturan sekolah Menghantar untuk cetakan Menghebohkan maklumat melalui agihan buku peraturan.

2. papan kenyataan 6 Menyampaikan maklumat peraturan dari semasa ke semasa ketika : .1 Bil Catatan 1 2 Mengumpul bahan-bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin Sekolah 3 Membentangkan draf peraturan sekolah kepadaa Guru Besar dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnya 4 Menyediakan buku peraturan sekolah 5 Menghantar untuk cetakan Menghebahkan maklumat melalui : (a) Agihan buku peraturan kepada semua murid dan guru (b) Taklimat kepada : .guru/ kakitangan sekolah (c) Papan notis.pengawal keselamatan .ibu bapa / penjaga (ketika pendaftaran) .Aktiviti 6.Mengikut keperluan 7 Menerima salinan aku janji murid bersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolah 8 Memfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah 6.Pulang dari cuti penggal persekolahan .2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH Aktiviti Tindakan Muka surat ini 3/3 Subaktiviti 6.µInspection¶ .Perhimpunan .2 Proses Kerja 29 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 3 Menyediakan draf cadangan program.Pemantauan .________________________________________________________________________ Aktiviti 6.pelan tindakan program .2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.JK serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin tentang : .2.agihan tugas Memberi taklimat kepada semua murid /guru Memantau persiapan aktiviti / perlaksanaan pelan tindakan program Menyediakan borang soal selidik selepas selesai setiap program Gurur Besar Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru 4 5 6 7 8 Menerima laporan pelaksanaan serta dapatan soal selidik daripada guru yang terlibat Menyediakan laporan berdasarkan : .Laporan perlaksanaan dan soal selidik Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ untuk mempastikan program selanjutnya lebih berjaya/berkesan Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar 9 10 11 12 Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ISIS bagi murid yang menjayakan sesuatu aktiviti/program Memfailkan laporan Carta Aliran 30 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Rumah bagi murid jayakan progra Menfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist 31 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. JK serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan Ya Tidak Mengadakan mesyuarat Lembaga Displin / pengawas Memberikan taklimat kepada semua murid / guru Memantau persiapan aktiviti/ perlaksanaan pelan tindakan rogram Menyediakan boring soal selidik selepas selesai setiap program Menerima laporan berdasarkan pemantauan. laporan perlaksanaan dan soal selidik Mengadakan mesyuarat µpost mortem¶ Memasukkan markah ke dalam S.2 Menyediakan draf cadangan program. laporan perlaksanaan dan soal selidik Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan.Aktiviti 6.2.

2 1 Menyediakan draf cadangan program.2.JK serta anggaran perbelanjaan 2 Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan 3 Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin /pengawas tentang : .Pemantauan .agihan tugas 4 Memberi taklimat kepada semua murid / guru 5 Memantau persiapan aktiviti / perlaksanaan pelan tindakan program 6 Menyediakan borang soal selidik selepas selesai setiap program 7 Menerima laporan pelaksanaan serta dapatan soal selidik daripada guru yang terlibat 8 Menyediakan laporan berdasarkan : .Laporan perlaksanaan dan soal selidik 9 Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ untuk mempastikan program selanjutnya lebih berjaya/berkesan 10 Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar 11 Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ISIS bagi murid yang menjayakan sesuatu aktiviti/program 12 Memfailkan laporan 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 6.2 Proses Kerja 32 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Aktiviti 6.pelan tindakan program .

2 PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.Pengawal Keselamatan Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan Menyediakan laporan hasil dapatan Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah (Sahsiah)/ISIS bagi murid yang melanggar peraturan Memfailkan laporan Gurur Besar 2 Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru 3 4 5 6 7 8 9 33 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .________________________________________________________________________ Aktiviti 6.2.3 Proses Kerja 1 Mengenal pasti aspek yang hendak dikuatkuasakan dan kumpulan sasaran murid Mengadakan mesyuarat JK Disiplin / pengawas untuk merancang pelan tindakan.langkah-langkah menangani masalah disiplin dan agihan tugas Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan : .Guru dan kakitangan .Murid .

Rumah bagi murid yang melanggar peraturan Menfailkan laporan Proses kerja PK HEM 34 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.3 Mngenal pasti yang hendak dikuatkuasakan dan berkumpul sasaran murid Mengadakan mesyuarat JK Displin / pengawas Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan Menyediakan laporan hasil dapatan Mengadakan mesyuarat µpost mortem¶ Mengadakan mesyuarat µpost mortem¶ kepada Guru Besar Mengadakan mesyuarat µpost mortem¶ Memasukkan markah ke dalam S.

Pengawal Keselamatan 4 Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat 5 Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan 6 Menyediakan laporan hasil dapatan 7 Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ 8 Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru besar 9 Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah (Sahsiah)/ISIS bagi murid yang melanggar peraturan 10 Memfailkan laporan 35 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.langkah-langkah menangani masalah disiplin dan agihan tugas 3 Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan : .3 1 Mengenal pasti aspek yang hendak dikuatkuasakan dan kumpulan sasaran murid 2 Mengadakan mesyuarat JK Disiplin / pengawas untuk merancang pelan tindakan.2 PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 6.Murid .Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.Guru dan kakitangan .

Hukuman / tindakan .Minit mesyuarat disiplin .2.Tatacara menangani masalah disiplin murid .2 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.Pekeliling .6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.4 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 Menyediakan jadual penyemakan rekod disiplin Menyerahkan jadual penyemakan rekod disiplin kepada s/u disiplin Menyerahkan rekod disiplin untuk disemak : (i) Fail : .Laporan disiplin .Pelbagai (ii) Buku rekod salah laku murid (iii) Sistem salah laku disiplin murid (SSDM) (iv) Data disiplin sistem murid Menyemak / memberi komen / ulasan Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan 3 Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru 4 5 6 7 8 9 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan 36 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Pemberitahuan salah laku .

4 Menyediakan jadual penyemakan rekod displin Menyerahkan jadual penyemakan rekod displin kepada s/u displin Menyerahkan rekod diplin untuk disemak Menyemak rekod displin Memuaskan ? Membuat pindaan Ya Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u displin Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tinda susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Menfailkan laporan Tidak Proses kerja PK HEM 37 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.Carta Aliran Aktiviti 6.2.

Pelbagai (ii) Buku rekod salah laku murid (iii) Sistem salah laku disiplin murid (SSDM) (iv) Data disiplin sistem murid Menyemak / memberi komen / ulasan Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan 4 5 6 7 8 9 Menyerahkan laporan kepada Pengetua Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan 38 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Pemberitahuan salah laku .Pekeliling .4 Menyediakan jadual penyemakan rekod disiplin Menyerahkan jadual penyemakan rekod disiplin kepada s/u disiplin Menyerahkan rekod disiplin untuk disemak : (i) Fail : .Hukuman / tindakan .Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.Tatacara menangani masalah disiplin murid .2.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 2 3 6.Minit mesyuarat disiplin .Laporan disiplin .

5 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria : .Pencapaian Akademik .2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.6.2 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.2.Kepimpinan Melaksanakan sesi temuduga calon-calon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dan mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Pengetua untuk pengesahan Memfailkan satu salinan Guru Besar 3 4 5 6 7 8 39 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2.Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.5 Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria Melaksanakan sesi temuduga caloncalon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dn mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Guru Besar untuk pengesahan Menfailkan satu salinan Proses kerja PK HEM 40 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Kepimpinan Melaksanakan sesi temuduga caloncalon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dan mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Pengetua untuk pengesahan Memfailkan satu salinan 3 4 5 6 7 8 41 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.5 Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria : .Pencapaian Akademik .2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 2 6.2.

Persiapan tempat .6.Tetamu kehormat / jemputan lain .Hadiah/cenderamata .2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.tugas-tugas khas Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas 2 3 Guru Besar 4 5 6 7 8 42 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Perbelanjaan .Pengacara majlis/Doa .Jemputan/Sambutan/Protokol .2.6 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Guru Besar Membentang kepada pengetua untuk Kelulusan Guru Besar Mengadakan mesyuarat JK Majlis membincangkan : .Agihan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing : .Atur cara majlis .kebersihan .Jamuan .2 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.

6 Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan Ya Tidak Mengadakan mesyuarat untuk pelaksanaan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masingmasing Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan Mesyuarat µpost mortem¶ Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas Proses kerja PK HEM 43 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Carta Aliran Aktiviti 6.2.2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.

Hadiah/cenderamata .Jemputan/Sambutan/Protokol .Pengacara majlis/Doa .Perbelanjaan .Agihan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing : .Tetamu kehormat / jemputan lain .2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 6.2.Atur cara majlis .tugas-tugas khas Mengurus perlaksanaan majlis 2 3 4 5 6 Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar 7 Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas 8 44 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Persiapan tempat .kebersihan .Jamuan .6 Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Membentang kepada pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat JK Majlis membincangkan : .Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.

2 PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.Laporan pengawas bertugas .menyiasat dan mengambil tindakan 2 Guru Besar 3 4 Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan 5 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan laporan 6 7 45 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .6.7 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyempaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas berdasarkan : .Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan.Laporan Biro .2 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.2.

2.menyiasat dan mengamil tindakan Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist 46 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.7 Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyampaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas Memuaskan ? Membuat pindaan bimbingan / teguran Tidak Ya Menyemak laporan.Carta Aliran Aktiviti 6.

Laporan Biro .Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan.7 Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyempaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas berdasarkan : .2 PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 6.2 Proses Kerja 47 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .menyiasat dan mengambil tindakan 2 3 4 Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan 5 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar 6 Memfailkan laporan 7 6.2.Aktiviti 6.Laporan pengawas bertugas .

2. NGO.8 Proses Kerja Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan 5 modul RIMUP Memilih modul RIMUP 1 2 3 4 5 Menyediakan kertas cadangan untuk modul aktiviti RIMUP Mengadakan mesyuarat J/K Iduk RIMUP Mengadakan taklimat J/K pelaksana Menghebahkan maklumat program kepada pelajar Menghebahkan maklumat RIMUP kepada ibu bapa.badan-badan kerajaan dan swasta Menyediakan Laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [unit HEM] Menilai danmelaporkan kepada pengetua Mengadakan mesyuarat postmortem Menfailkan laporan [fail RIMUP] 6 7 8 9 10 S/U RIMUP S/U RIMUP PK HEM PK HEM S/U 48 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .________________________________________________________________________ Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk PK HEM Guru Besar PK HEM Guru Penyelaras RIMUP Guru Penyelaras RIMUP Subaktiviti 6. masyarakat setempat.

ibu bapa.2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. masyarakat setempat.2.8 Menyediakan kertas cadangan Modul RIMUP Kemas kini Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Diluluskan Tidak Mengadakan mesyuarat Taklimat kepada JK pelaksana Menghebahkan maklumat kepada pelajar. NGO.Carta Aliran Aktiviti 6. badan kerajaan dan swasta Menyediakan laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [Unit HEM] Menilai dan melaporkan kepada Guru Besar Mengadakan mesyuarat post-mortem Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist 49 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 6.2 Proses Kerja 50 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .NGO.Aktiviti 6.badan kerajaan dan swasta Menyediakan laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [ unit HEM] 6 Menilai dan melaporkan kepada pengetua 7 Mengadakan mesyuarat post-mortem 8 9 10 Menfailkan laporan [fail RIMUP] 6.8 Menyediakan kertas cadangan modul RIMUP Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Induk Taklimat J/K pelaksana 3 4 5 Menghebahkan maklumat program kepada pelajar Menghebahkan maklumat program kepada ibu bapa.2.masyarakat setempat.

9 PK HEM PK HEM S/U Disiplin S/U Disiplin S/U Disiplin PK HEM S/U Disiplin PK HEM 1 2 3 4 Mengambil rekod salah laku murid daripada Ketua Guru Disiplin Menyerahkan rekod salah laku murid kepada s/u disiplin Memasukkan maklumat salah laku murid ke dalam SSDM Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket 5 Menghantar disket SSDM ke JPN Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin 6 Membuat analisis tentang salah laku murid 7 8 Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan kaunselor Carta Aliran 51 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 PENGURUSAN DISPLIN Subaktiviti Muka 1/3 surat SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID ini Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang / Meluluskan / Peraturan Dirujuk 6.________________________________________________________________________ Aktiviti 6.2.

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.2.9 Mengambil rekod salah laku murid daripada ketua guru displin Kemas kini Menyerahkan rekod salah laku murid kepada setiausaha displin Diluluskan Tidak Memasukkan maklumat/data salah laku murid ke dalam sistem Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket Menghantar disket ke JPN [unit HEM] Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist 52 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2 Proses Kerja ________________________________________________________________________ 53 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .9 Mengambil rekod salah laku muris daripada Ketua Guru Disiplin Menyerahkan rekod salah laku murid kepada s/u Disiplin Memasukkan maklumat/ data salah laku murid ke dalam sistem Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket Menghantar disket ke JPN [unit HEM] Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan 2 3 4 5 6 7 8 6.Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.2.

10 Proses Kerja Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonan penubuhan pasukan KPJ kepada Guru Besar Melantik AJK KPJ Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agung Penubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum diJPN Failkan/Dokumentasi 2 3 PKHEM Guru Penasihat 4 5 Guru Penasihat Guru Penasihat Setjausaha KPJ 6 7 8 PKHEM Guru Penasihat & PKHEM Carta Aliran 54 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Aktiviti 6.2.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Guru Penasihat Subaktiviti 6.

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.10 Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Kemas kini Mengemukakan permohonan penubuhan KPJ kepada Pengetua Diluluskan Tidak Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat /laporan mesyuarat agung penubuhan pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN Failkan/Dokumentasi Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist 55 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.

2 PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.2.3 Proses Kerja ________________________________________________________________________ 56 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Aktiviti 6.10 Aktiviti Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonan penubuhan pasukan KPJ kepada Guru Besar Melantik guru penasihat 2 3 4 5 6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agung Penubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN 7 Failkan/Dokumentasi 8 6.

Akademik .3 KESELAMATAN MEMANTAU DAN MENYELIA PELAKSANAAN KESELAMATAN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.Kokurikulum .Sahsiah (disiplin.Aktiviti 6.3.keselamatan dan keceriaan) Memastikan semua pelajar didaftarkan dalam buku rekod pendaftaran sekolah Semua pelajar didaftarkan dalam buku jadual ketdaangan mengikut tingkatan Menerima laporan guru penyelaras tingkatan Memasukkan maklumat pelajar dalam BMM/SMM Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Memaparkan kedudukan pelajar mengikut tingktan / kelas Menghantar laporan retan pelajar ke pada Guru Besar Guru Besar 4 5 6 7 8 9 10 11 Carta Aliran 57 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .1 Proses Kerja 1 2 3 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Keselamatan Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Guru Besar Mengadakan taklimat garis panduan perlaksanaan Keselamtan kepada Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Keselamatan kepada semua warga sekolah berkaitan penilaian yang diukur melalui : .3K (kebersihan.kepimpinan dan khidmat masyarakat) .

3.1 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Keselamatan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memastikan semua pelajar didaftarkan dalam buku rekod pendaftaran Semua pelajar didaftarkan dalam buku kedatangan mengikut kelas Menerima laporan guru penyelaras kelas Memasukkan maklumat pelajar dalam BBM/SSM Menerima laporan dan markah dimasukkan ke dalam ISIS Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Guru besar Memaparkan kedudukan pelajar mengikut tingktan tingkatan / kelas Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 58 6.3 KESELAMATAN MEMANTAU DAN MENYELIA PELAKSANAAN KESELAMATAN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.Aktiviti 6.3 KESELAMATAN FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Kokurikulum .Penglibatan ahli dalam aktiviti Menerima laporan penglibatan ahli dalam semua program dan aktiviti Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ ISIS Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Pengetua Memaparkan kedudukan markah rumah di papan Pemarkahan Sistem Rumah Menghantar laporan kedudukan markah rumah secara µon-line¶ kepada Sektor SBP(bulanan) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.Akademik .3K (kebersihan.3.Sahsiah (disiplin.Status penubuhan JK(organisasi) .3 KESELAMATAN FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .kepimpinan dan khidmat masyarakat) .3 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 59 6.1 MEMANTAU DAN MENYELIA PELAKSANAAN KESELAMATAN Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Sistem Rumah dan menyediakan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Mengadakan taklimat garis panduan perlaksanaan Sistem Rumah kepada Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Sistem rumah kepada semua warga sekolah berkaitan penilaian yang diukur melalui : .keselamatan dan keceriaan) Memastikan agihan murid di asrama mengikut Sistem Rumah (sama rata) Mendapat laporan daripada Ketua Guru Rumah: .Subaktiviti Bil 1 6.

penilaian dan pemeriksaan. penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Melaporkan kepada pengetua dapatan pemantauan. manual dan tatacara tindakan keselamatan di sekolah JK menyediakan borang penilaian . penilaian dan pemeriksaan Menfailkan semua dokumen serta maklumat pemantauan.3 KESELAMATAN MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 60 6.Subaktiviti 6.3. 5 6 7 8 9 Carta Aliran Aktiviti 6. pemantauan dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah JK melaksanakan pemantauan.3.2 MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 Mencadangkan pembentukan JK Sekolah Selamat Guru Besar Membentang kepada pengetua untuk kelulusan guru besar Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas kepada AJK Memberi taklimat cirri-ciri Sekolah Selamat kepada semua pelajar dan guru JK menyediakan polisi.2 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Mencadangkan pembentukan JK Sekolah Selamat Membentangkan kepada Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas Memberi taklimat cirri-ciri Sekolah Selamat kepada semua pelajar dan guru JK menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan keselamatan di sekolah JK menyediakan borang penilaian , Pemantauan dan pemeriksaan JK melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Melaporkan kepada pengetua Dapatan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan Menfailkan semua dokumen serta maklumat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan. Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.3

KESELAMATAN MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH
Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 61

6.3.2

Cadangan pembentukan JK Sekolah Selamat

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

2

Bentang cadangan kepada pengetua Mesyuarat agihan tugas Taklimat keselamatan murid dan sekolah

3 Penyediaan polisi, manual dan tatacara tindakan keselamatan sekolah 4 Penyediaan borang pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah 5 Membuat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah 6 Melaporkan dapatan kepada Guru Besar Menfailkan semua dokumen dan maklumat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan 7 8

6.4 Proses Kerja
________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN
Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.1

62

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Proses Kerja

Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

1 2 3

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid untuk permohonan biasiswa Mengedarkan borang permohonan kepada murid Menerima borang permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi kriteria pemilihan Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan Menyemak / meneliti borang Menerima senarai calon yang berjaya Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada guru biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada Guru Besar status terkini bilangan penerima biasiswa Memfailkan senarai murid yang layak JPN JPN

4 5 6

7 8 9 10

Guru Besar

11 12

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN
Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.1

Mencadangkan pembentukan JK

63

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Membentangkan kepada Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Menghebahkan maklumat kepada Guru kelas dan murid untuk permohonan biasiswa Menerima permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi kriteria pemilihan Memaklumkan permohonan dan mencuba untuk memohon semula Tidak Ya Menerima senarai calon yang berjaya Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada kepada Guru Biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada pengetua ststus terkini penerima biasiswa / bantuan Memfailkan maklumat murid yang layak Menghantar borang permohonan kegagalan kepada agensi yang berkaitan Menyemak / meneliti borang Layak ? Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.4.1 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa 64 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 6.

4 KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.2 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 65 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4.2 3 Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid untuk permohonan biasiswa Mengedarkan borang permohonan kepada murid 4 5 6 Menerima borang permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi criteria pemilihan Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan 7 Menyemak / meneliti borang Menerima senarai calon yang berjaya 8 9 10 Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada guru biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada pengetua status terkini bilangan penerima biasiswa Memfailkan senarai murid yang layak 11 12 6.

2 Menyerahkan kepada penyelaras senarai namamurid yang layak Membuka akaun BSN 66 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. akaun ke sector SBP untuk tindakan Menerima kelulusan kemasukan wang biasiswa ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepada pemegang biasiswa Menyediakan borang permohonan untuk pengeluaran wang biasiswa Menerima borang daripada murid (lengkap dan munasabah) Menyemak dan menandatangani boring (sekiranya diluluskan) Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wang Mengesahkan jumlah pengeluaran Mengambil tindakan jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan Menerima BUku akaun murid dan menyerahkan kepada penyelaras untuk disimpan Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Surat siaran sector SBP Guru Besar JPN Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.1 Menyerahkan senarai nama murid yang layak menerima biasiswa / bantuan kepada penyelaras Mendapatkan khidmat Bank Simpanan Nasional untuk membuka akaun simpanan murid Menghantar senarai nama murid beserta no.

akaun murid ke JPN Menerima maklumat kemasukan wang ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepada penerima biasiswa Menyediakan borang permohonan pengeluaran wang biasiswa Menerima borang permohonan yang telah dilengkap isi oleh murid Mengisi semula borang Tidak Ya Menandatangani borang Menyerahkan buku akaun kepada murid tujuan pengeluaran wang Tindakan diambil jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang Mengesahkan jumlah pengeluaran Memaskan ? Menerima buku akaun murid dan diluluskan menyerahkannya kepada penyelaras Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.2 Menyerahkan senarai nama murid yang layak menerima biasiswa / bantuan kepada penyelaras Mendapatkan khidmat Bank Simpanan Nasional untuk membuka akaun simpanan murid Menghantar senarai nama murid beserta no. 2 67 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 6.4.Menghantar no.

4 INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk PK HEM Guru Besar Polisi Subaktiviti 6.4. Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Guru Bsar FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .akaun ke JPN untuk tindakan 3 Menerima kelulusan kemasukan wang biasiswa ke akaun murid 4 Menghebahkan maklumat kepada pemegang biasiswa 5 6 7 8 9 10 11 Menerima BUku akaun murid dan menyerahkan kepada penyelaras untuk disimpan 12 Memfailkan biasiswa 13 permohonan pengeluaran wang Menyediakan borang permohonan untuk pengeluaran wang biasiswa Menerima borang daripada murid (lengkap dan munasabah) Menyemak dan menandatangani borang (sekiranya diluluskan) Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wang Mengesahkan jumlah pengeluaran Mengambil tindakan jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan 6.3 Proses Kerja Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 68 Mencadangkan pembentukan jawatankuasa.4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.

Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. 69 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . .4 INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4.3 Mencadangkan pembentukan jawatankuasa. PK HEM Guru Penyelaras Insuran Guru Penyelaras Insuran PK HEM PK HEM Polisi Perlindungan 4 5 6 7 8 Pelanggan PK HEM PK HEM PK HEM 9 10 11 Carta Aliran Aktiviti 6. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan ( salinan report polis / surat discaj hospital). Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan.Perlindungan 3 Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid mengenai polisi perlindungan. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran. Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes. Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran. Merekodkan butiran penerimaan dan menyerahkan cek kepada pelanggan. Kemas kini Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan.

Menghebahkan maklumat kepada guru kelas dan murid mengenai polisi perlindungan. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes. Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran. Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran.4 INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 3 6. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan.4. Penolong Kanan HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6. Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan 70 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .3 Mencadangkan pembentukan jawatankuasa. Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah.Diluluskan Tidak Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid mengenai polisi perlindungan. Tuntutan direkodkan. Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan.

10 Merekodkan butiran penerimaan dan menyerahkan cek kepada pelanggan.4 Proses Kerja 1 2 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan 71 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan ( salinan report polis / surat discaj hospital).4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6. 6 7 8 Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran.4 5 sekiranya berlaku kes. 11 6. Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan.4. 9 Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah.

4 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar Menghebahkan kepada guru dan murid Mengedarkan borang permohonan KWAMP 72 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. Menerima senarai calon yang berjaya dari JPN Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji 4 5 6 7 8 9 10 11 Carta Aliran Aktiviti 6.3 Menghebahkan maklumat kepada semua guru tingkatan dan murid tingkatan 1 tahun berkenaan Mengedarkan borang permohonan kepada murid tingkatan 1 Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengadakan mesyuarat pemilihan dengan AJK PIBG untuk memilih calon yang layak Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada JPN untuk kelulusan.

4.4 1 2 3 4 5 73 Membentuk Jawatankuasa Kelulusan senarai JK oleh Pengetua Mengedarkan borang permohonan Menerima borang permohonan Senarai pendek borang yang berjaya FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan awal Mengadakan mesyuarat pemilihan terakhir dengan AJK PIBG Semak semula Boring KIV Objektif tercapai? Tidak Ya Mengeluarkan senarai pelajar terpilih Menghantar senarai murid berjaya kepada JPN Menerima senarai murid yang berjaya menerima KWAMP Mengadakan upacara penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji Penolong Kanan HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 6.

5 Proses Kerja 1 2 3 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK 74 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.6 7 8 9 10 Pemilihan murid JK dengan AJK PIBG Senarai murid yang berjaya dikeluarkan Senarai murid yang berjaya dihantar ke JPN Terima senarai murid yang berjaya Adakan majlis penyerahan KWAMP 6.4.

5 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM 75 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid JK menyemak borang SMM yang telah di lengkapkan oleh murid JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan Guru data SMM mengedit data yang ada pembetulan Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan 5 6 7 8 9 10 11 12 Carta Aliran Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4.

5 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid 4 5 76 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid JK menyemak borang SMM JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru Data Guru data SMM mencetak data setiap SMM murid dan menyerahkan kepada JK mengedit data untuk semakan Memuaskan ? Tidak Ya Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan Penolong Kanan HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 3 6.4.

6 Proses Kerja 1 2 3 Menyediakan draf cadangan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Guru Besar Guru Besar 77 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 KEBAJIKAN RETAN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.6 JK menyemak borang SMM yang telah di lengkapkan oleh murid JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM 7 8 9 Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan Guru data SMM mengedit data yang ada pembetulan 10 11 12 Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan 6.

6 Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Lulus ? Tidak Ya Mesyuarat JK untuk agihan tugas Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu 78 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 KEBAJIKAN RETAN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4.4 Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan Menerima laporan daripada penyelaras kelas dan mengambil tindakan (jika perlu) Menyemak laporan dan mengambil tindakan (jika berkaitan) Menyerahkan laporan kepada Guru Besar setiap hujung bulan Menghantar laporan kepada JPN sebelum 5 haribulan setiap bulan Memfailkan laporan 5 6 7 8 9 Unit HEM JPN Carta Aliran Aktiviti 6.

4 KEBAJIKAN RETAN Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.Menerima Laporan daripada Penyelaras kelas Menyemak laporan kedatangan bulanan dan mengambil tindakan jika berkaitan Menyerahkan laporan Retan bulanan kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN pada sebelum 5 haribulan setiap bulan Menfailkan laporan Penolong Kanan HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.4.6 Mencadangkan JK RETAN Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu Menerima laporan daripada Jawatankuasa 2 3 4 5 79 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan 6 Menyerahkan laporan kepada Pengetua setiap hujung bulan 7 Mennghantar laporan kepada JPN sebelum 5 haribulan setiap bulan 8 Memfailkan laporan 9 6.4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.7 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 3 80 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menghebahkan maklumat sesuatu bantuan kepada semua guru tingkatan dan FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.

Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan bantuan berkenaan 5 6 7 8 9 10 Carta Aliran Aktiviti 6.semua murid 4 Mengedarkan borang permohonan kepada murid yang terpilih Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan.4.4 KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.7 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar Menghebahkan kepada guru dan murid Mengedarkan borang permohonan bantuan Menerima borang permohonan bantuan Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan peringkat sekolah 81 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

7 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menghebahkan maklumat sesuatu bantuan kepada semua guru tingkatan dan semua murid Mengedarkan borang permohonan kepada murid yang terpilih Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang 4 5 6 82 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 2 3 6.4.Borang dihantar kepada pihak yang berkenaan Buat rayuan Tidak Ya Mengeluarkan senarai pelajar terpilih Menghantar senarai murid berjaya kepada pihak berkenaan Menerima senarai murid yang berjaya Mengadakan upacara penyerahan bantuan Dapat kelulusan pihak berkenaan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.

4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.8 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 3 Mencadangkan pelantikan JK kebajikan murid Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberi taklimat untuk : a) Agihan tugas b) Cadangan aktiviti c) Laporan kewangan terkini Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan Guru Besar 4 5 83 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6. Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan bantuan berkenaan 7 8 9 10 6.4.memenuhi kreteria kelayakan Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan.

tentang murid yang memerlukan bantuan

6

Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan : - Kelulusan bantuan - Melakukuan derma kilat Menyampaikan bantuan serta kutipan kepada murid atau waris Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua a) Status terkini kewangan Tabung kebajikan b) Senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan

7 8 9

Guru Besar

10

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID
Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.8

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan

84

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan kelulusan bantuan Menyampaikan bantuan serta kutipan derma kilat kepada murid atau waris Mengemas kini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua status terkini kewangan Tabung Kebajikan dan senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID
Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1 2 3

6.4.8

Mencadangkan pelantikan JK kebajikan murid Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberi taklimat untuk : a) Agihan tugas b) Cadangan aktiviti c) Laporan kewangan terkini Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan Mengadakan mesyuarat JK untuk

4

5

85

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6

mendapatkan : - Kelulusan bantuan - Melakukuan derma kilat Menyampaikan bantuan serta kutipan kepada murid atau waris

7 8 9

Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua a) Status terkini kewangan Tabung kebajikan b) Senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan

10

6.4 Proses Kerja
________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT
Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.9

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2 3 4

Menyediakan draf cadangan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan Menerima laporan daripada penyelaras SPBT dan mengambil Guru Besar

5 86

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

4 KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4.tindakan (jika perlu) 6 Menyemak laporan dan mengambil tindakan (jika berkaitan) Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan Guru Besar 7 8 Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT Carta Aliran Aktiviti 6.9 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu Menerima Laporan daripada Penyelaras SPBT 87 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.9 Mencadangkan JK SPBT Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu Menerima laporan daripada penyelaras SPBT 2 3 4 5 Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan 6 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar 88 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 6.4.

Warden dan guru bertugas berkenaan : a) Data / maklumat murid (rekod) b) Tindakan-tindakan susulan c) Penggunaan borang-borang berkaitan d) Pengurusan rawatan kesihatan .Pergigian .10 Proses Kerja 1 2 3 4 Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan rawatan kesihatan murid Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan berdasarkan senarai semak kepada Penyelia Asrama (kesihatan).4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.Penyelia Asrama (kesihatan) Guru Besar 89 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .titinus Menerima laporan kesihatan daripada .4 KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.Rubella .4.secara berkala 7 Memfailkan laporan 8 Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT 6.

Warden bertugas .Buku daftar bilik kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan : a) Sakit ringan-ditempatkan di bilik sakit b) Sakit berat-dimaklumkan kepada penjaga untuk dibawa pulang / ditahan wad c) Rawatan susulan (jika perlu) Menyediakan laporan pemantauan berdasarkan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan/sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid Guru Besar 8 Carta Aliran Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.10 Menyediakan draf / senarai semak Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah pindaan Tidak Lulus ? Ya Memberikan taklimat pemantauan kepada Penyelia Asrama.4.Guru bertugas harian .guru bertugas dan engawas Memberi teguran / Bimbingan untuk penambahbaik Menerima laporan kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan yang diperolehi 90 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Warden.Murid .5 6 7 .

Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan dan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan / sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.titinus Menerima laporan kesihatan daripada .10 Aktiviti Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan rawatan kesihatan murid Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan berdasarkan senarai semak kepada Penyelia Asrama (kesihatan).Rubella .4.Warden dan guru bertugas berkenaan : a) Data / maklumat murid (rekod) b) Tindakan-tindakan susulan c) Penggunaan borang-borang berkaitan d) Pengurusan rawatan kesihatan .Murid .4 KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 3 6.Buku daftar bilik kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan : a) Sakit ringan-ditempatkan di bilik sakit 4 5 91 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Warden bertugas .Penyelia Asrama (kesihatan) .Guru bertugas harian .Pergigian .

4.guru dan murid Guru Besar Surat pekeliling Sektor SBP 2 3 4 Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan 5 92 Menyediakan laporan pemantauan FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.6 7 b) Sakit berat-dimaklumkan kepada penjaga untuk dibawa pulang / ditahan wad c) Rawatan susulan (jika perlu) Menyediakan laporan pemantauan berdasarkan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan/sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid 8 6.11 Proses Kerja 1 Menyediakan draf senarai semak pemantauan kantin berdasarkan kontrak Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan kepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin.

6 7 8 9 Menyerahkan laporan pemantauan kepada Guru Besar Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab.Pengawas serta Pengusaha Kantin berdasarkan senarai semak Menerima laporan daripada JK kantin.4 KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. Kesihatan (secara barkala) Memfailkan satu salinan laporan Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.4.Guru.guru dan murid Membuat pemantauan / tindak susul Membei teguran / bimbingan Memuaskan ? Tidak 93 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .11 Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan kantin Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberi taklimat pemantauan kepada JK Kantin.

guru dan murid 2 3 4 Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan 5 6 94 Menyediakan laporan pemantauan Menyerahkan laporan pemantauan kepada Guru Besar FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .11 Aktiviti Menyediakan draf senarai semak pemantauan kantin berdasarkan kontrak Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan kepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin.4.Ya Menyediakan laporan pemantauan status pengurusan kantin Menyerahkan laporan pemantauan Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab.4 KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6. Kesihatan (secara berkala) Memfailkan satu salinan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.

4. Kesihatan (secara barkala) Memfailkan satu salinan laporan 6.50 untuk perlindungan takaful melalui Yuran SUWA dan menghantar kutipan tersebut ke JPN Menerima laporan murid mengalami kecederaan / dimasukkan ke wad Meneliti tahap kecederaan Menerima salinan laporan doktor / laporan polis Mengisi borang tuntutan / pampasan takaful Mendapatkan pengesahan masuk wad laporan polis Surat pekeliling Kementerian Guru Besar 2 3 4 5 6 95 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.7 8 9 Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab.4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.12 Proses Kerja 1 Memastikan semua murid membuat bayaran RM 1.

4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4.7 8 9 10 Mendapatkan pengesahan pengetua Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akuan penerimaan bayaran oleh murid Guru Besar 11 12 Carta Aliran Aktiviti 6.12 Memastikan murid menjelaskan bayaran insuran Takaful dan kutipan dihantar ke JPN Menerima laporan kecederaan/masuk wad Meneliti tahap kecederaan Tiada tuntutan Tidak Ya Mengisi borang tuntutan Menerima laporan doktor/polis Mendapatkan pengesahan Guru Besar Menghantar salinan penerimaan tuntutan Memenuhi syarat mendapat pampasan? 96 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

12 Aktiviti Mendapatkan pengesahan Guru Besar Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN 3 4 Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akuan penerimaan bayaran oleh murid Mendapatkan pengesahan Guru Besar 5 6 Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful 7 Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN 8 97 Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 6.Menghantar salinan dokumen tuntutan ke JPN Menerima bayaran / pampasan? Tidak Ya Menghantar salinan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akaun penerimaan bayaran oleh murid Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.

4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.13 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Guru Besar 3 4 5 6 7 8 98 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .9 Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP 10 11 6.4.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.

4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4.13 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Menyemak dokumen Membaiki / menambahbaik Memuaskan ? Tidak Ya Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar 99 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Menyemak dokumen 9 10 11 12 Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid Memfailkan satu salinan dokumen Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.

4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti Bil 1 2 6.13 Aktiviti Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Menyemak dokumen Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid Memfailkan satu salinan dokumen Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.4.

Mengedarkan senarai nama yang diterima melalui Sistem S3P SBP Menganalisis senarai murid baru : a) Jantina b) Status c) Lokasi kediaman Membuat persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing Memantau persiapan majlis Melaksanakan majlis pendaftaran a) Penempatan asrama b) Penempatan kelas c) Kutipan yuran d) Penyerahan dokumen e) Taklimat oleh Guru Besar kepada ibubapa dan pelajar Guru Besar Guru Besar 4 5 6 7 Guru Besar 101 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.12 Memfailkan satu salinan dokumen 6.Agihan tugas .4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.4.14 Proses Kerja 1 2 3 Mencadangkan pembentukan JK Pendaftaran Murid Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat untuk : .Atur cara pendaftaran .

14 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Menganalisis senarai nama murid baru Membuat persiapan majlis mengikut tugas masingmasing Memantau pesiapan Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Melaksanakan Majlis Pendaftaran Melengkapkan Laporan Pendaftaran Mendaftar murid baru dalam buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan Memuaskan ? 102 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .8 9 Melengkapkan Laporan Pendaftaran Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan 10 Carta Aliran Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4.

Mengedarkan senarai nama yang diterima melalui Sistem S3P SBP Menganalisis senarai murid baru : a) Jantina b) Status c) Lokasi kediaman Membuat persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing Memantau persiapan majlis Melaksanakan majlis pendaftaran a) Penempatan asrama b) Penempatan kelas c) Kutipan yuran d) Penyerahan dokumen e) Taklimat oleh Guru Besar kepada ibubapa dan pelajar Melengkapkan Laporan Pendaftaran 2 3 4 5 6 7 8 103 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.4.Agihan tugas .Atur cara pendaftaran .4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.14 Aktiviti Mencadangkan pembentukan JK Pendaftaran Murid Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat untuk : .

4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.4.15 Proses Kerja 1 Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa / penjaga Mengkaji permohonan Guru Besar 2 3 4 5 Menyiapkan borang (5 salinan) 6 7 Menghantar surat.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6. Menerima kelulusan daripada JPN 8 9 10 Menyerahkan dokumen : a) Biasiswa b) Penyata kemajuan c) Kad 001 d) Borang SPBT Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengisi draf borang pindah Guru Besar 104 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .9 10 Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan 6.

Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Menerima surat kelulusan daripada JPN Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Menyerahkan dokumen yang berkaitan Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah Memuaskan ? 105 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .e) Laporan kerja kursus Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah 11 Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.15 Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa/penjaga Mengkaji permohonan Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengisi draf borang pindah Menyiapkan borang (5 salinan) Menghantar surat.4.borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.

4 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6. Menerima kelulusan daripada JPN 8 9 10 Menyerahkan dokumen : a) Biasiswa b) Penyata kemajuan c) Kad 001 d) Borang SPBT e) Laporan kerja kursus Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah 11 Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengisi draf borang pindah 106 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .15 Aktiviti Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa / penjaga Mengkaji permohonan 2 3 4 5 Menyiapkan borang (5 salinan) 6 7 Menghantar surat.Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.4.borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.

4.6.4 KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Guru Besar PK Subaktiviti 6.4 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.16 Proses Kerja Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mengagih buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan dan penyelaras tingkatan Mengemaskinikan maklumat dalam buku jadual kedatangan murid Merekod kehadiran pelajar setiap hari Memastikan buku jadual kedatangan murid dilengkap isi dan dihantar ke pejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula Menyemak buku jadual kedatangan murid Guru Besar 6 7 8 9 10 Harian Menandatangani buku jadual kedatangan murid Bulanan Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala) Memfailkan laporan Guru Besar 107 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Carta Aliran

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID
Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.16

Mengagih buku jadual kedatangan murid Memberikan taklimat Mengemas kini maklumat Merekod kehadiran pelajar setiap hari Menghantar ke pejabat Menyemak buku jadual kedatangan murid Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Menandatangani buku jadual kedatangan murid Menyediakan laporan penyeliaan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar(secara berkala) Memfailkan laporan

Memuaskan ?

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
108

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID
Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2 3 4 5

6.4.16 Aktiviti

Mengagih buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan dan penyelaras tingkatan Mengemaskinikan maklumat dalam buku jadual kedatangan murid Merekod kehadiran pelajar setiap hari Memastikan buku jadual kedatangan murid dilengkap isi dan dihantar ke pejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula Menyemak buku jadual kedatangan murid Menandatangani buku jadual kedatangan murid Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala) Memfailkan laporan

6 7 8

9 10

6.5 Proses Kerja
109

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.5.1

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1

Menyediakan kertas cadangan Program Bimbingan dan Kaunseling,pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Program untuk : - Agihan tugas - Merancang pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru dan murid berkaitan Program Bimbingan dan Kaunseling Menyelia persiapan program / pelaksanaan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan laporan berdasarkan :- penyeliaan / pemantauan - laporan pelaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem pelaksanaan program BK Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan aktiviti ke dalam Sistem Rumah / ISIS Memfailkan laporan

2 3

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran Guru Besar

4

5

6

7

Guru Besar

8 9 10 11

Guru Besar

Carta Aliran
110

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan post-mortem Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 111 6.Aktiviti 6.1 Menyediakan kertas cadangan Program.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru / murid Menyelia pelaksanaan program / persiapan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program Menyediakan laporan berdasarkan penyeliaan / laporan / perlaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.5.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.

Subaktiviti Bil 1 6.1 MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Aktiviti Menyediakan kertas cadangan Program Bimbingan dan Kaunseling.5 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 112 6.5.Merancang pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru dan murid berkaitan Program Bimbingan dan Kaunseling Menyelia persiapan program / pelaksanaan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan laporan berdasarkan :.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .laporan pelaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem pelaksanaan program BK Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan aktiviti ke dalam Sistem Rumah / ISIS Memfailkan laporan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6.pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Program untuk : .Agihan tugas .penyeliaan / pemantauan .

Subaktiviti 6.5. Pelajaran 3 4 Mengembalikan rekod berkenaan kepada guru Bimbingan dan Kaunseling 5 Menyediakan laporan penyemakan / pemantauan 6 7 8 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan Guru Besar 9 Carta Aliran Aktiviti 113 6.Kerjaya .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Akademik (kemahiran belajar) (iii) PRS (iv) Kaunseling kelompok / individu (v) Mentor-mentee Menyemak / memberi komen / ulasan Surat Pekeliling Kem.2 MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod Bimbingan dan Kaunseling untuk disemak : (i) Fail-fail yang berkaitan (ii) Program .

Subaktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5.2 MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING Muka surat ini 2/3 Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada Guru bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod BK untuk disemak Menyemak rekod Memberi Bimbingan/ teguran untuk penambahbaikan Memuaskan ? Tidak Ya Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakkan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 114 6.

Kerjaya .Akademik (kemahiran belajar) (iii) PRS (iv) Kaunseling kelompok / individu (v) Mentor-mentee Menyemak / memberi komen / ulasan 3 4 Mengembalikan rekod berkenaan kepada guru Bimbingan dan Kaunseling 5 Menyediakan laporan penyemakan / pemantauan 6 7 8 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan 9 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 115 6.Subaktiviti Bil 1 2 6.5 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5.5.2 MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Aktiviti Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod Bimbingan dan Kaunseling untuk disemak : (i) Fail-fail yang berkaitan (ii) Program .3 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Undang-undang / Peraturan 1 Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru untuk : .Agihan tugas .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.5. Pelajaran 2 3 4 Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing 5 Melaksanakan program 6 7 Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ 8 9 10 11 Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Menghantar laporan lepada ke JPN Memfailkan laporan Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.murid dan semua warga sekolah KPP SBP Surat Pekeliling Kem.Pelan tindakan program Memberi taklimat kepada guru.Aturcara program .3 116 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan µpostmortem¶ Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.3 Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan 117 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memberi taklimat kepada semua guru / murid Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.5.

2 3 Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru untuk : .murid dan semua warga sekolah 4 Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing 5 Melaksanakan program 6 7 Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ 8 9 10 11 Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Menghantar laporan lepada ke JPN Memfailkan laporan 6. pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan 118 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.5 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5.Aturcara program .Pelan tindakan program Memberi taklimat kepada guru.4 Proses Kerja 1 Menyediakan kertas cadangan Program.Agihan tugas .

Pelajaran Surat Siaran Sektor SBP 4 5 6 7 Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam sistem Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan 8 9 10 11 Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.5.Mengikut kumpulan sasaran .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4 Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah 119 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 3 Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program .Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyeli a pelaksanaan program Guru Besar Surat Pekeliling Kem.

Mengikut kumpulan sasaran 2 3 120 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Aktiviti Menyediakan kertas cadangan Program.suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memberi taklimat kepada semua guru / murid Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6. pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program .Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan µpostmortem¶ Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.5.

Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas 4 Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyeli a pelaksanaan program 6 7 Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar 8 Memasukkan data ke dalam sistem 9 10 11 Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan 5 6.5 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH Subaktiviti 6.5 Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Anti Dadah Guru Besar Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Surat Pekeliling Kem.. Pelajaran 2 121 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5.

3 4 5 6 PPAD Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program PPAD Memantau Pelaksanaan Program Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan elaksanaan Program PPAD Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti PPAD Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ 7 8 Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar 9 Menghantar laporan kepada JPN 10 11 Memfailkan laporan Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.5 Muka surat ini 2/3 Mencadangkan AJK dan Aktiviti PPAD Membentang kepada Guru Besar Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 122 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH Subaktiviti 6.5.

Menghebahkan maklumat Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ perlaksanaan Program Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan 2 3 4 123 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Mengikut kumpulan sasaran .5 Aktiviti Menyediakan kertas cadangan Program.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH Subaktiviti Bil 1 6.5. pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program .

5.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD) Subaktiviti 6.warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran 5 6 7 Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar 8 Memasukkan data ke dalam sistem 9 10 11 Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan Melaksanakan pelan tindakan program Menyeli a pelaksanaan program 6.5 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6. Pelajaran 5 124 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .6 Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Membentangkan kepada Pengetua Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Memantau Pelaksanaan Program 2 3 4 Guru Besar Surat Pekeliling Kem.

5.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD) Subaktiviti 6.6 Muka surat ini 2/3 Mencadangkan AJK dan Aktiviti SLAD Membentang kepada Guru Besar Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD 125 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .6 Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN 7 8 9 10 11 Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan 12 Carta Aliran Aktiviti 6.

Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ perlaksanaan Program Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD) Subaktiviti Bil 1 6.5.6 Aktiviti Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Membentangkan kepada Pengetua Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Memantau Pelaksanaan Program Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan 2 3 4 5 6 7 126 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

7 Proses Kerja 1 Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee Membentangkan kepada guru besar untuk kelulusan Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan Program MentorMentee Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menerima laporan pelaksanaan Program Mentor-Mentee (untuk tindakan selanjutnya) Guru Besar Surat Pekeliling Kem.Antidadah (SLAD) Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ 8 9 10 11 Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan 12 6.5. Pelajaran 2 3 4 5 127 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.

5.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.7 Mencadangkan senarai aktiviti program mentor-mentee Membentang kepada Guru Besar Lulus ? Tidak Ya Memaklumkan kepada Pengetua Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Memantau pelaksanaan program Menerima laporan 128 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .6 Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ Pelaksanaan Progran Mentor-Mentee kepada Guru Besar Guru Besar Memfailkan laporan 7 8 Carta Aliran Aktiviti 6.

7 Aktiviti Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee Membentangkan kepada guru besar untuk kelulusan Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan Program Mentor.Mentee Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menerima laporan pelaksanaan Program Mentor-Mentee (untuk tindakan selanjutnya) Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Pelaksanaan Program Mentor-Mentee 3 4 5 6 129 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 6.Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ perlaksanaan Program Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ pelaksanaan program kepada Guru Besar Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.5.

5.pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Jati Diri Murid untuk : a) Merangka pelan tindakan program . Pelajaran 4 130 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .mengikut kumpulan sasaran .dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran 2 3 Guru Besar Surat Pekeliling Kem.8 Proses Kerja 1 Menyediakan kertas cadangan Program Jati diri Murid.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.5 Proses Kerja ________________________________________________________________________ Aktiviti 6.Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ Pelaksanaan Progran Mentor-Mentee kepada Guru Besar 7 Memfailkan laporan 8 6.

5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.5. pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Pengetua untuk kelulusan Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas dan tindakan program Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program 131 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 6 7 8 9 10 Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ pelaksanaan Program Jati Diri Murid Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan Guru Besar 11 Carta Aliran Aktiviti 6.8 Menyediakan kertas cadangan Program Jati Diri Murid.

Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Jati Diri Murid Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ Menyerahkan laporan µpost-mortem¶kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah bagi murid yang menjayakan Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.8 Aktiviti Menyediakan kertas cadangan Program Jati diri Murid.pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Jati Diri Murid untuk : a) Merangka pelan tindakan program .mengikut kumpulan sasaran .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.5.dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat µpost-mortem¶ 2 3 4 5 6 7 8 132 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

pelaksanaan Program Jati Diri Murid 9 10 Menyerahkan laporan µpost-mortem¶ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan 11 BAHAGIAN 7 TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM 133 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Jamilah Pn. Aniza Semua murid Murid RMT Mesyuarat perancangan Program Tahunan J/K HEM Pengagihan SPBT kepada murid Thn 1 Semua Ketua Unit Permohonan pelupusan SPBT Pengurusan & takilimat skim simpanan murid Mengemaskini bilik khas & perlantikan murid bertugas Pemprosesan borang BMM bagi Pn. Takwim Tahunan Unit HEM ________________________________________________________________________ BULAN AKTIVITI-AKTIVITI Mesyuarat Pengurusan 2010 Mesyuarat HEM kali ke 1 Mengemaskini bilik darjah/bilik khas TINDAKAN Semua guru SASARAN Dis Minggu persediaan Jan Taklimat transisi.NorulHuzaily Semua murid Murid miskin Anak yatim Murid miskin 134 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .7. JQaf & pendaftaran Tahun 1 Sesi persekolahan 2010 bermula Semua guru Semua guru Ibubapa murid thn 1 Semua murid Pengagihan & pengumpulan borang BMM Pengurusan & pelaksanaan RMT Guru Kelas Pn.Masrah Pn.

Aniza Pn.Masrah Pn.Hjh Mahani Pn. Faizah Pn.Jamilah Ibu bapa 135 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .mengenal pasti pelajar miskin Mengenal pasti anak yatim & mengujudkan tabung pelajar miskin Agihan KWAPM Mesyuarat JK kantin bersama pengusaha/Laporan harian Peringatan peraturan sekolah berpandukan buku peraturan Perlantikan ketua & penolong pengawas Mensyuarat Lembaga Pengawas sekolah Penyemakan buku daftar & no pendaftaran murid Kemaskini SMM Semua pengawas Pn.Raudhatun Pn.Norulhuzaily Murid tahun 6 Semua murid Pn.Intan Pn. Majnun Pn. Rajaspare Pn.Rajaspare Murid tahap 2 Semua murid Pengawas baru Pn. Rajaspare Semua murid Murid thn 1 & 6 Semua murid Semua murid Semua murid Semua Pengawas Pn. Faizah Pn. Masrah Mac Pn. Jamilah Murid tahap 2 Feb Merekod maklumat RMT Pengurusan simpanan akaun murid Ceramah awal remaja Penceriaan kantin & laporan harian Hari Undang-undang & Lalu lintas Minggu suai kenal & berbudi bahasa Latihan praktikal pengawas baru Ujian kecekapan pengawas Program pembangunan insan Pertandingan keceriaan kelas bermula Kemaskini & menghantar data SMM ke PPD Pendaftaran thn 1 2010/2011 (Sepanjang bulan) Kem motivasi 1/Kemahiran belajar & teknik pengurusan masa Mengemaskini buku stok/Projek keceriaan bilik BOSS Bulan bijak menabung Pemeriksaan & rawatan gigi Pemeriksaan & suntikan imunisasi Ceramah kesihatan Latihan kebakaran Kempen bersopan santun Watikah perlantikan pengawas Cuti Maulidul Rasul Cuti pertengahan penggal 1 Klinik baik pulih buku teks Pn.Suniwatie Pn. Samihah Pn. Majnun Pn. Masrah Cuti Tahun Baru Cina Kemaskini data BMM Permohonan SPBT 2010 Pemprosesan borang G Guru kelas Pn.

Raudhatun Cik Radhiah Pn. Rezmi Ibu bapa murid thn 6 Murid Tahun 6 Murid Tahun 4 & 5 136 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Samihah Pn.Apr Taklimat skim takaful murid Pemeriksaan kebersihan diri murid Ceramah pemakanan sihat Perjumpaan & taklimat pengawas Kemaskini SMM Pemantauan bilik bilik khas & buku stok Mengukur berat & tinggi murid RMT Pengurusan simpanan akaun murid Pengurusan peti ubat Latihan kebakaran bersama anggota bomba Laporan kerosakan perabot Anugerah 5 murid terbaik dalam tingkahlaku & disiplin Bengkel & ceramah untuk pengawas Sambutan Hari Guru Refleksi program pembangunan insan Perjumpaan dengan murid Thn 4 Cuti Hari Pekerja Cuti Hari Wesak Cuti pertengahan tahun Pn. Masrah JK HEM Murid tahap 2 Pemeriksaan buku teks murid Jul Ceramah anti dadah & rokok Permohonan KWAPM 2010 Pn.nilai murni Kemaskini SMM & penghantaran data ke PPD Mesyuarat JK HEM kali ke 2 Pn.Jamilah Cik Radhiah GPK HEM Semua murid Murid tahap 2 Hari keselamatan bersama pihak polis Kempen kebersihan Perjumpaan pelajar kurang minat belajar/ Ceramah peningkatan sahsiah diri Guru Tahun 6 Pn.Raudhatun GPK HEM Murid tahun 6 Murid tahun 4 Jun Taklimat rakan sebaya/Kempen anti dadah/Kempen nilai.Norulhuzaily Pn. Salmah Pn.Norulhuzaily Pn. Aniza Pn. Rajaspare Murid RMT Murid tahap 2 Semua Pengawas Pn. Majnun Pn.Samihah Pn. Samihah Semua murid Semua murid Semua Pengawas Mei Guru Kelas GPK Pn. Hasni Murid tahap 2 Semua murid Murid Tahun 6 Program kesedaran konferens ibubapa Pengurusan program lawatan Perjumpaan dengan murid Tahun 5 Lawatan tahun 4 & 5 Aug GPK HEM En. Hasni Pn. Rezmi GPK HEM En.

Norulhuzaily Semua murid Pn.Pengesahan pendaftaran thn 1 (2009) sepanjang bulan Sesi Muhasabah diri/Psikodrama/Motivasi sentuhan terakhir UPSR/Ceramah kemahiran sosial Pn. Aniza Semua murid Murid berpotensi En.Raudhatun Murid tahap 2 Murid Tahun 6 Penyelaras Tahun 6 Pn. Masah Ibu Bapa & Murid Tahun 6 Okt Nov Pemulangan & peminjaman buku teks Kemaskini bilik khas/buku stok Penutupan kewangan & lebihan RMT Sumbangan kepada penyimpan skim simpanan yang terbanyak Permohonan SPBT Proses pencalonan pengawas baru Penyemakan buku daftar Pendaftaran SMKA Pendaftaran SMK Kemaskini SMM & dihantar ke PPD Pengurusan akhir kemaskini kelas Laporan SSDM Laporan denggi Pengurusan sijil berhenti & fail personalia Laporan prestasi murid RMT Cuti Deepavali Lawatan Tahun 6 Senarai nama murid naik 2011 dan naik kelas. Rajaspare Pn. Jamilah Pn. Masrah Guru Kelas Pn.Jamilah Pn.Hjh Mahani Penyelaras Tahun 6 Pn. Syuhada Pn. Majnun Guru Tahun 6 Pn. Kemaskini fai personalia & edaran keperluan 2011 Pn. Rezmi Guru kelas Guru kelas 137 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Hjh Mahani Pn.Raudhatun Guru tahun 6 Murid Tahun 6 Perjumpaan dengan murid Tahun 6 Pelancaran Gema Merdeka GPK HEM Murid Tahun 6 Cuti pertengahan penggal 2 hingga Cuti Hari Kebangsaan Sep Kempen dan bulan anti dadah Kem PRS/Bengkel/Cabaran menghadapi alam remaja/psikososial/pengurusan tekanan Pendaftaran on line(asrama penuh) Kemaskini SMM/SSDM/Laporan denggi Cuti Hari Raya Aidilfitri Cuti peristiwa Cik Radhiah Pn.

Laporan Harian Kantin dan laporan RMT dibuat dari masa ke semasa Segala butiran dan aktiviti di atas adalah tertakluk kepada pindaan.Sambutan Hari Kanak-kanak Penyerahan laporan Tahunan Unit HEM 2010 Mesyuarat penutup Unit HEM kali ke 3 Ketua Unit Semua ketua unit CUTI AKHIR TAHUN * Pengemaskinian SMM/SSDM/Laporan Denggi. BAHAGIAN 8 PENUTUP 138 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

tetapi jika sudah tahu dan sudah pandai tapi tak mahu buat kerja amatlah malang sekali. Betapa kecil sekolah yang kita tadbirkan atau betapa sekali pun keadaan rupa fizikal sekolah kita. you must do". menambah ilmu pengetahuan dan paling penting mengamalkan apa yang kita sudah pelajari dan buktikannya melalui kerja-buat kita setiap waktu dan ketika. yang penting apa yang dibuat dan apa yang diurus. Sepatutnya tidak wujud lagi ulasan dan teguran daripada 'stakeholders' kita berhubung dengan pengurusan hal ehwal 139 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . dan apa yang telah kita buktikan melalui kerja-kerja kita selama ini. Apa yang perlu kini ialah kita mengubah paradigma dan pemikiran. Saiz sekolah bukan jadi ukuran. Bruce Lee seorang aktor kung fu terkenal pernah disebut sebagai berkata: "Knowing is not enough.Penutup Begitu besar dan beratnya amanah dan tanggungjawab yang kita pikul selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah hendaklah benar-benar diinsafi. Ringkasnya sekadar tahun dan 'mengaku pandai' tidak ada gunanya. Willing is not enough. tidak patut sama sekali kita meremehkan bidang tugas dan tanggungjawab hakiki kita. Buatlah refleksi diri masing-masing agar segala kelemahan dan ketidakketrampilan kita sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dapat diatasi dan perbaiki ke tahap yang paling tinggi. Tak tahu dan tak pandai hendak melakukan sesuatu boleh dipelajari. tanggungjawab atau pun tugasan. you must apply. tidak juga dijadikan alasan untuk tidak menyempurnakan amanah.

bengkel atau mesyuarat yang dikelolakan sama ada oleh Jabatan Pendidikan Pahang atau pun Pejabat Pendidikan Daerah sendiri. 2009 140 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . 9. Disediakan oleh : Ab Rashid Bin Md Ihsan GPK Hal Ehwal Murid SK Shah Alam. Seksyen 16 Selangor 12.murid yang sering dilaporkan tidak cekap. lewat malah terus tidak diambil tindakan sewajarnya walaupun perkara-perkara tersebut berulang kali diutarakan di dalam setiap taklimat. tidak berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful