Terapi dalam pendidikan khas Asal usul terapi -Terapi berasal daripada perkataan Greek iaitu "Therapeia" yang

bermaksud satu perkhidmatan, satu kehadiran yang berkait dengan perkataan Greek (kata kerja) "therapeuo " yang bermaksud "i wait upon" -Oleh itu terapi adalah satu perkhidmat an yang diberi kepada pesakit. Apa itu terapi?? -Secara amnya, terapi ialah kaedah -kaedah untuk mengubati penyakit atau masala h tubuh badan dan sebagainya. -Menurut kamus perubatan Mosby (2001) terapi didefinisikan sebagai rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit dengan tujuan mengembalikan kefungsian badan secara normal . -Dalam konteks pendidikan pula, terapi dapat didefinisikan sebagai kaedah untuk membantu seseorang individu untuk bergerak-balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran-kemahiran yang tertentu . Konsep terapi dalam Pendidikan Khas -Konsep terapi dalam pendidikan khas adalah didasari dari konsep kepelbagaian kategori individu berkeperluan khas. Murid -murid berkeperluan khas mempunyai sama ada ketidakupayaan, kecacatan halangan atau rintangan untuk mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor. Sehubungan itu, kaedah terapi dapat membantu murid -murid bermasalah pembelajaran mencapai perkembangan yang tersebut di atas. -Terapi dalam pendidikan khas adalah salah satu kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti -aktiviti dalam terapi dapat membantu murid menguasai sesuatu kemahiran dari satu peringkat ke satu peringka t yang lebih tinggi. Keperluan terapi dalam pendidikan khas Kanak-kanak khas memerlukan terapi adalah untuk
y y y y y y

Meransang kanak-kanak untuk bergerak-balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran Sebagai persediaan untuk belajar dari segi mentel, fizikal, emosi dan sosialisasi Meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial, dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pembelajaran Sebagai motivasi kepada kanak -kanak Membina konsep kendiri Merangsang pengaliran darah dan oksigen

Kepentingan terapi Terapi berkepentingan untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Meningkatkan kemahiran pengamatan Membantu untuk meningkatkan kemahiran bersosial murid Memperbaiki kualiti hidup dan keyakinan diri Mengurangkan tekanan dan gangguan mental serta emosi Membantu dan merangsang pertutura n dan komunikasi Merangsang pemikiran dan kreativiti murid Membantu perkembangan fizikal dan tubuh badan Membantu untuk meningkatkan keupayaan mental, emosi dan kesihatan

Jenis-jenis terapi Terdapat beberapa jenis terapi yang boleh diaplikasi di sekolah, antaranya : 1. Terapi fisio 2. Terapi cara kerja

4.3. -Terapi herba dilakukan secara sinergi iaitu tidak berasingan dan diikuti dengan herba lain yang ada sifat yang berbeza daripada herba yang digunakan . 6. vi. . 5. 9. 2. 3. Terapi aroma Terapi herba Terapi ozon Tetapi floortime Terapi pasir Terapi haiwan Terapi snoozeland Terapi herba Apa itu terapi herba?? -Herba adalah bahan yang mengandungi atau beberapa bahan yang digunakan untuk tujuan perubatan. vii. Terapi pertuturan Terapi muzik dan nyanyian Terapi seni visual Terapi hidro atau terapi air Terapi pergerakan kreatif Terapi main Terapi alternative i. iii. Tujuan sinergi 1. mempercepatkan penyembuhan menambahkan khasiat pada ubat mengurangkan sifat kekuatan ubat menghilangkan kesan sampingan Proses terapi herba a) release -racun dan toksik dikeluarkan dari badan b) relax -badan diletakkan dalam keadaan suhu yang stabil c) regeneration -menggantikan sel -sel yang mati dengan sel -sel yang baru d) refunction -organ kembali berfungsi secara norma Terapi snoozelen Apa itu terapi snoozelen?? -Istilah ³snoezelen´ diambil dari perkataan Belanda atau Dutch iaitu ³snuffelen´ yang bermaksud mencari atau meneroka dan ³doezelen´ yang bermaksud releks. 8. ii. 4. v. iv. 7.

autisma. antaranya : 1. -Terapi ini dilakukan kepada kanak -kanak untuk memberi stimulasi atau rang sangan pada kesemua pancaindera mereka dengan menggunakan pelbagai : y y y y y y kesan lampu warna suara muzik bau lain-lain Objektif terapi snoozeland y y y memberi peluang untuk relaks. atau haruman. Membina keyakinan pada diri. Rangsangan dapat dihasilkan dengan beberapa cara. auditori. y dapat membina kepercayaan antara ahli terapi dan murid. sesuai bagi murid yang kurang kesedaran dalam kelompok rakan. dan ³Therapy´ yang bermakna rawatan. 4. Memperkembangkan kemampuan murid. Penglihatan Pendengaran Sentuhan bau Kepentingan terapi snoozelen y y y y y y Dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Meningkatkan kesedaran dan perhatian. dan lewat perkembangan. le mbam. -Istilah µAroma terapi¶ terdiri daripada dua patah perkataan iaitu ³Aroma´ yang bermakna bau. Terapi aroma kepada kanak -kanak pendidikan khas Terapi aroma sangatlah ses uai dijalankan ke atas kanak -kanak pendidikan khas yang mengalami masalah pembelajaran seperti y terencat akal . 3.-Snoezeland ialah suatu terapi stimulasi multisensori (visual. 2. eksplorasi dan ekspresi diri. hiperaktif. Menunjukkan inisiatif untuk beraktiviti. Terapi aroma Apa itu aroma terapi?? -Aroma terapi merupakan gabungan antara aroma iaitu wangian atau bauan yang hadir dari pati minyak dan terapi bermaksud bagaimana bauan tersebut diaplikasi untuk melegakan atau memulihkan simptom -simptom fizikal dan meningkatkan kesihatan mental. memberi perhatian secara individu. Memberi relaksasi kepada fizikal dan mental. bau) yang digunakan oleh kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pada mental. sentuhan.

Jenis bau-bauan yang digunakan dalam aroma terapi 1) lavender y y berfungsi untuk meng hilangkan stress mengawal emosi yang tidak stabil 2) jasmin y dapat menghilangkan stress 3) ros y dapat menenangkan emosi 4) blossom y y dapat meningkatkan tumpuan dapat mengurangkan sakit kepala Kepentingan terapi aroma y y membantu untuk meningkatkan keupayaan mental dan emosi membantu dan merangsang pertuturan dan komunikasi .y y y y y hiperaktif autisma lembam sindrom down ceberal palsy -Terapi aroma dapat membantu menenangkan minda dan emosi kanak -kanak khas serta membantu meningkatkan deria rangsangan bau.

terapi berkuda memiliki tiga manfaat utama y y y olahraga pendidikan pengubatan -Ketiga-tiga hal ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak -anak. -Terapi main membantu murid mununjukkan komitmen dan fokus yang sepenuhnya terhadap aktiviti yang dijalankan. -Carr pula dalam teorinya mengatakan bahawa main adalah penting kepada kanak -kanak untuk meluahkan pendapat masinf -masing. menunggang kuda tersebut boleh dijadikan sebagai salah satu cara penyembuhan´ Kelebihan Terapi Berkuda Menurut McCallum. Membantu kanak-kanak memupuk sifat sabar. terapi main memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperoleh perasaan dan mengawal keadaan yang dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar . bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu . Terapi berkuda juga : y y Mampu memotivasikan kanak-kanak yang memiliki masalah mental dan emosi.y y y merangsang pemikiran dan kreativiti murid memperbaiki kualiti hidup dan keyakinan diri meningkatkan kemahiran pengamatan Terapi haiwan Apa itu terapi haiwan berkuda?? -Lisa McCallum seorang terapis berkuda dari Sleepy Hollow Therapeutic Riding Centre dan South African Riding for the Disabled Association (Sarda) mengata bahawa "menunggang kuda adalah satu kegiatan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Terapi main Apa itu terapi main?? -Menurut Kraus 1990. dan berdisiplin. Konsep terapi bermain y y y melalui bermain kanak -kanak lebih mengenali dunia ruang fizikal disediakan melalui aktiviti bermain kanak-kanak berpeluang meneroka identiti masing -masing Tujuan terapi bermain y y y y mengurangkan masalah tingkah laku meningkatkan komunikasi mampu menilai diri sendiri meningkatkan keupayaan memp ercayai seseorang . tetapi bagi anak -anak yang memiliki keterbatasan. -Dari aspek psikologi pula.

cermin.Kelebihan terapi bermain y y y Memberi peluang kepada kanak -kanak untuk membuat pilihan sendiri Membolehkan melahirkan masalah Menyediakan tempat yang selamat bagi meluahkan perasaan Proses terapi bermain Tahap satu : rasa diterima akibat hubungan erat yang terbina Tahap dua : luahan perasaan secara yang terpendam secara catharsis Tahap tiga : penerokaan peristiwa Tahap empat : bertindak ke atas penyelesaian yang dipilih Pelaksanaan melaksanakan terapi main 1) bilik terapi y y Kelengkapan bilik terapibersesuaian bergantung kepada kesesuaian kanak -kanak Disertakan dengan bahan -bahan resos.set permainan item rumah seper ti seterika. alatan asas seperti rak buku. kerusi dan telefon y Mainan bercirikan luahan perasaan agresi o o o o Gari Penukul peralatan militari topeng y Mainan bercirikan luahan perasaan an kreati f o o o o Crayon Playdoh Kad boneka bekas air . do ktor dan tukang masak .set permainan pekejaan seperti polis. almari dan lain -lain 2) media mainan (kritirea) y y y Mendorong ekspresi pemikiran dan perasaan kanak-kanak Peluang untuk menguji realiti kanak -kanak Membekalkan kanak-kanak dengan cara yang boleh diterima untuk meluahkan perasaan yang tidak diingini Mudah dimanipulasi oleh kanak -kanak 3) Kategori mainan Mainan mencirikan kehidupan sebenar y y .

sama ada marah. -Otot dan otak dirangsang kerana pergerakan dalam air lebih mudah dan meredakan ketegangan dan rasa sakit Objektif terapi hidro Terapi hidro perlu dilakukan ke atas murid masalah pembelajaran adalah untuk : y y y membentuk sikap kerjasama memberi keseronokan ketika berada di dalam air memulihkan keadaan fizikal. emosi dan spiritual. v. -Terapi ini sangatlah sesuai untuk perkembangkan fizikal pergerakan motor kasar dan halus serta mental.Terapi pasir Apa itu terapi pasir?? -Terapi pasir merupakan satu bentuk bengkel yang memberi peluang kepada individu untuk meneroka hal -hal berkaitan dengan perasaan atau emosi secara mendalam. benci. emosi dan kesihatan membantu meningkatkan pertuturan dan komunikasi merangsang pemikiran murid menguranan tekanan emosi membantu meningkatkan kemahiran sosial Terapi hidro Apa itu terapi hidro?? -Hidroterapi bermaksud terapi air atau rawatan air. . membantu meningkatkan keupayaan mental. sayang dan sebagainya. -Terapi hidro menggunakan air sebagai medium semulajadi untuk meringankan atau mengubah keadaan sedia ada kepada yang lebih baik. Rawatan ini bukan sahaja melakukan aktiviti renang malah aktiviti berendam di dalam air juga dilakukan. -Pemilihan alat permainan untuk diletakkan di dalam kotak pasir menjadi simbol terhadap perasaan mereka. -Penggunaan terapi permainan pasir ini mampu membuatkan kanak -kanak lebih rileks. iii. -Terapi ini secara tidak langung memberi peluang kepada individu untuk meluahkan apa yang terbuku di dalam hatinya tanpa paksaan. -Pergerakan otot yang diselarikan dengan perasaan ketika melakukan permainan pasir menyebabkan kanak kanak lebih fokus dan akhirnya punca sebenar kemarahan atau ketegangan dapat dikeluarkan. Tujuan terapi pasir y y y y y Melatih daya kreativiti kanak-kanak Menghilangkan rasa marah Percaya kepada diri sendiri untuk mencipta sesuatu Meningkatkan keyakinan diri Mengembangkan imaginasi dan penggunaan visual kanak -kanak Kepentingan terapi pasir i. iv. ii.

v. ii. imej. v. iv. iv. Regangan dan pemanasan badan Penyesuaian diri dengan air Membina keyakinan diri Menguatkan motor kasar Kawalan pernafasan Kayuhan kaki dan imbang an Berjalan di dalam air dan apungan Berjalan sambil menguak tangan Terapi seni visual Apa itu terapi seni?? -Terapi seni sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku -Terapi seni menggunakan media seni. v. proses kreativiti seni dan tindak balas individu untuk menghasilkan produk Kepentingan terapi seni y y y y y y Menyelesaikan konflik emosi Meningkatkan kesedaran dan semangat kendiri Membina kesedaran sosial Mengubah tingkah laku Membina strategi penyelesaian masalah Meningkatkan kemahiran penguasaan hidup Kepentingan seni dalam kehidupan dan pendidikan . Aktiviti regangan sebelum masuk ke air Pastikan paras air sesuai untuk murid Alatan yang sesuai digunakan Pakaian yang sesuai Kawalan guru yang lebih Aktiviti yang boleh dilakukan i. vii. ii. Air panas meregangkan dan dapat stimulasi sistem pertahankan badan Air sejuk dapat mengurangkan radang Merawat masalah pernafasan Memberikan keyakinan dan motivasi Merangsang pergerakan Mengurangkan ketegangan otot Meningkatkan kecergasan kardiovaskular Langkah keselamatan i. viii.Elemen penting dalam terapi hidro Keselamatan di air y y y Apungan Berenang Pernafasan Faedah terapi hidro i. vi. vi. ii. vii. iii. iv. iii. iii.

-Pertuturan juga boleh bermaksud bercakap. Ia mungkin berpunca dari otak.y y y y seni merupakan pengalaman pandangan melalui imaginasi dan perasaan seni adalah pengalaman yang berlaku sepanjang hari seni adalah pengalaman universal. -Terapi pertuturan dilakukan adalah untuk membantu seseorang menguasai pertuturan atau komunikasi dengan lebih baik Kepentingan terapi pertuturan y y y melatih murid menguasai kemahiran tertentu membantu murid menghasilkan bunyi -bunyi bahasa meningkatkan kefungsian kognitif. emosi dan sosial individu . Ia juga merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana bahasa manusia. apa yang dituturkan. Tidak terhad kepada individu tertentu Fungsi seni dalam pendidikan menggalakkan perkembangan fiz ikal. -Terapi pertuturan juga adalah kaedah yang digunakan untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi. hasil daripada percakapan. bahasa sesuatu negara atau bangsa ataupun dialek tersendiri sesebuah wilayah atau tempat. mental dan estatik menyumbang kepada kepuasan diri menyumbang kepada penyel esaian masalah menyumbang kepada perkembangan personaliti sebagai alat membantu pertumbuhan kanak -kanak Kepentingan seni visual kepada murid bermsalah pembelajaran y y y y y y y y meningkatkan keupayaan berin teraksi dengan alam sekitar meluahka perasaan menguatkan daya imaginasi menguatkan motor kasar dan motor halus Aktiviti yang boleh dilakukan y y y y y y Catan Kolaj dan asemblaj Reka bentuk Anyaman Kraftangan Pengubahsuaian alat untuk jadikan benda lain Terapi pertuturan Apa itu terapi pertuturan?? -Kamarudin Hj Husin (1987) menyatakan bahawa pertuturan ialah kegiatan melafazkan bunyi -bunyi yang dilahirkan daripada alat pertuturan(artikulat or). sepanjang peti suara yang menjejaskan suara. telinga. perkembangan dan kesukaran bercakap selepas p enguasaan bahasa. -Menurut Encyclopedia Britannica terapi pertuturan ialah satu rawatan untuk memperbaiki kecacatan pertuturan. alat artikulasi. -Terapi pertuturan adalah masalah dan gangguan pertuturan yangdihadapi oleh seseorang individu.

Unsur pergerakan iaitu tubuh badan . ii. vi. merangkak y . kreativiti. v. Dilakukan kepada y y y y y Kanak-kanak lewat pertuturan Bibir atau lelangit sumbing Kanak-kanak dengan masalah pertuturan khusus Gagap atau sengau Pesakit stroke Punca masalah i.y meningkatkan tahap keupayaan murid. vii. · Lewat perkembangan Masalah Pendengaran Otot lisan lemah Kecacatan masa lahir Masalah pernafasan Kecederaan otak Masalah dalam proses penelan an makanan Strategi pemulihan y y y Aktiviti intervensi bahasa Terapi artikulasi Terapi motor lisan · Aktiviti yang boleh dilakukan y y y y y Menggerakkan lidah ke atas. melompat c. ke bawah. berjalan b. contoh pergerakan lokomotor a. . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. kebebasan. ke kiri an ke kanan Membunyikan vokal dengan panjang Aktiviti senaman muka dan mulut (menguap. Aspek pergerakan kreatif a) lokomotor y pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan badan berubah dari satu tempat ke satu tempat yang lain . masa dan daya memudahkan individu berkomunikasi dan samping meningkatkan potensi seperti ritma. iv. iii. ruang. dan pengucapan melalui pergerakan. mengunyah) Meniup belon Tiup bola ping pong dalam bekas berisi air Terapi pergerakan kreatif · Apa itu terapi pergerakan kreatif?? .Pergerakan kreatif i alah intepretasi idea.

Tema 6 : Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Tema 15 : Formasi pergerakan dalam kumpulan. Tema 14 : Kesedaran berkumpulan. Tema 7 : Lapan lakuan daya asas Tema 8 : Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan. Tema 10 : Gabungan lakuan daya asas. Tema 13 : Penaikan dari lantai. contoh pergerakan bukan lokomotor i) berlari setempat ii) melompat setempat iii) imbangan bangau c) manipulasi alatan y y y manipulasi alatan ialah aktiviti yang mana alatan digunakan untuk membentuk perger akan kemahira ini memerlukan penggunaan anggota badan untuk mengawal dan mengawasi sesuatu objek. contoh manipulasi alatan i) melantun bola ambil berjalan ii) memusingkan gelung dengan tangan iii) skipping sambil berjalan Tema pergerakan Pergerakan kreatif mempunyai enam belas tema sebagai panduan dalam pengajaran dan pembelajaran Tema 1 : Kesedaran tubuh badan Tema 2 : Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3 : Kesedaran ruang Tema 4 : Aliran beban badan dalam ruang dan masa Tema 5 : Penyesuaian terhadap kawan. Tema 11 : Orientasi ruang Tema 12 : Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan.b) bukan lokomotor y y pergerakan bukan lokomotor ialah pergerakan yang tidak mengubah kedudukan atau juga disebut sebagai pergerakan dalam keadaa n statik. . Tema 9 : Bentuk -bentuk pergerakan.

kerincing. iv. pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental dan fizikal. kompang) .Menurut Dr. gambus. Pengurusan tingkah laku Tingkatkan penglahiran perasaan Tingkatkan harga diri Tingkatkan keupayaan akademik Kembangkan emosi Mudahkan komunikasi interpersonaldan intrapersonal Latih pertuturan Jenis peralatan muzik a) Peralatan muzik tradisional Melayu .Bertali (piano. v. trompet) .Tiup dan bras (rekoder. mandolin) b) Langkah-langkah bermain alat muzik Terdapat beberapa langkah yang perlu diberi perh atian semasa mengajar murid bermasalah pembelajaran .Tema 16 : Kualiti -kualiti ekspresif dalam pergerakan. ii. terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan. Sharol Lai Sujak (2008).Di palu (rebana. biola. vi. seruling. iii. seksofon. beduk. kecapi) . tetuang) .Di tiup (serunai. Kepentingan terapi pergerakan kreatif a) meningkatkan kecerdasan b) meredakan ketegangan perasaan dan tekanan jiwa c) meningkatkan kemahiran bertutur d) meninkatkan kreativiti Aktiviti yang boleh dilakukan y y y y Gimrama Tarian moden Tarian tradisional Pergerakan berkumpulan dan berpasangan Terapi muzik Apa itu terapi muzik?? . kastenet) .Di petik (rebab.Di goncang (angklung) Perlatan muzik Barat . vii.Perkusi tidak berpic (tamborin. Objektif terapi i.

c) muzik meruakan sumber kepada keseronokan.bemain alat muzik. kognitif dan emosi serta perhubungannya dengan p emikiran dan tubuh badan b) muzik memberi kesan interaksi antara dan sesama individu. memperkembangkan penghargaan diri dan menggalakkan interaksi yang positif. ia boleh mendorong dan menstruktur sesuatu aktiviti dan pencetusan idea. Ia memberi kesan gerakbalas pada fizikal. Kebaikan terapi muzik a) murid terencat akal -dapat meningktkan kemahiran sosial dan emosi -dapat meningkatkan kemahiran komunikasi -dapat meningkatkan kemahiran ps ikomotor b) murid bermasalah komunikasi y meningkatkan kelancaran pertuturan y membetulkan masalah suara y meningkatkan keyakinan diri dan luahan emosi y y y c) murid autistik meningkatkan pertuturan dan bahasa komunikasi meningkatkan kemahiran sensorimotor menggalakkan interaksi sosial Aktiviti terapi muzik y y y y Membuat pergerakan mengikut lag u Menulis lirik lagu Bermain berlatar belakangkan muzik Mengenal dan membuat latihan menggunakan alat muzik . a) b) c) d) e) f) g) h) i) h) memperkenalkan peralatan muzik guru membuat demonstrasi aktiviti warming up yang sesuai teknik bermain yang betul postur badan yang betul membunyikan pola ritma memainkan corak ritma bermain mengikut giliran membuat pergerakan yang sesuai bermain secara keseluruhan Pemilihan muzik sebagai sa tu rawatan a) muzik adalah suatu fenomena yang boleh memberi kesan kepada semua manusia.

kecacatan fizikal dan mental serta faktor keuzuran seseorang individu bagi membolehkan mereka berdikari dalam melakukan aktiviti kehidupan harian. penyakit. Kemampuan motor kasar meliputi otot -otot besar pada seluruh tubuh yang memungkinkan tubuh melakukan pelbagai fungsi seperti berjalan. dan melempar bola. penjagaan diri dan kemandirian di tempat kerja dan riadah. meng angkat. Namun. ia tertumpu kepada memperbaiki kebolehan menjalankan akti viti hidup seharian. menendang. Antara aktiviti yang boleh dibuat ialah : y y y y Latihan aktiviti berkaitan kemahiran hidup Latihan pravokasional Latihan aktiviti membuka dan memasang peralatan Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran manipulatif Terapi fisio Apa itu fisio terapi?? -Fisio terapi adalah terapi yang dilakukan untuk membantu kanak -kanak mengembangkan kemampuan motor kasar. terapi cara kerja merupakan sejenis pemulihan untuk memperbaiki kualiti hidup seseorang. Objektif terapi cara kerja dijalankan y y y membolehkan individu menguruskan kehidupan seharian dengan baik memulihkan anggota yang lemah supaya dapat berfungsi deng an baik membolehkan individu berdikari dalam melakukan kerja seharian Kepentingan terapi cara kerja y y y Dilakukan untuk membantu seseorang menguasai kemahiran motor halus dengan lebih baik Meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan otot-otot kecil yang ada Meningkatkan tahap kefungsian seharian dan mencegah ketidakupayaan ke atas individu yang mempunyai masalah mental dan fizikal pada semua peringkat umur Aktiviti terapi cara kerja . Peralatan untuk menjalankan aktiviti terapi cara kerja hanya boleh didapati di pusat -pusat latihan tertentu sahaja. guru pendidikan khas juga boleh melakukan terapi cara kerja yang mudah dan berse suaian dengan murid bermasalah pembelajaran di sekolah. berlari. produktiviti dan pelbagai aktiviti riadah. Foster dan Johnson (2002) mende finisikan terapi cara kerja ialah latihan aktiviti -aktiviti yang bermakna untuk meningkatkan tahap kefungs ian seharian dan mencegah ketidakupayaan atau kecacatan ke atas individu yang mempunyai masalah mental dan fizikal pada semua peringkat umur . -Menurut NASAM. melompat. -Terapi fisio membantu seseorang kembali ke tahap fungsi fizikal tertinggi yang mampu dicapainya .Aktiviti terapi cara kerja perlu dilakukan o leh ahli terapi cara kerja yang berkemahiran sahaja. -Kolej Islam Sains dan Teknologi (KIST) pula mendefinisikan terapi cara kerja sebagai aktiviti pemulihan yang memberi fokus kepada pemulihan kecederaan.y Latihan praktikal guna alat muzik Terapi cara kerja Apa itu terapi cara kerja?? -Turner.

-Terdapat beberapa kaedah aktiviti yang dapat dilaksanakan seperti : Latihan berpusatkan motor halus memotong menggunting mencabut meramas menguli merenyuk mencubit memicit y y Latihan yang berpusatkan psikomotor kasar Membaling Menolak Memukul Melambung Menyambut Latihan imbangan Berdiri dengan sebelah ka ki Membawa buku di atas kepala Berdiri di atas kerusi Latihan koordinasi -memasukkan jarum ke dalam lubang manik -melambung dan menyambut bola berbagai saiz y . Aktiviti terapi fis io yang dilaksanakan di adalah bergantung kepada permasalahan psikomotor yang berbeza pada seseorang individu.-Terapi fisio boleh didefinisikan sebagai rawatan ke atas ketidakupayaan pada seseorang individu dgn menggunakan agen -agen fizikal dan kaedah berikut : y y y y y y y mengurut manipulasi latihan teraputik penyejukan dan pemanasan terapi hidro rangsangan menggunakan elektrik rangsangan menggunakan cahaya -Kesemua kaedah di atas adalah sebagai satu cara memulihkan pesakit dan mengekalkan fungsi normal selepas mengalami sesuatu kecederaan atau penyakit Aktiviti fisio terapi .Terapi fisio kerap dilakukan oleh pakar perubatan yang terlatih.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.