P. 1
Salah Laku Pelajar (Rujukan R&D)

Salah Laku Pelajar (Rujukan R&D)

|Views: 368|Likes:
Published by 陈玉花

More info:

Published by: 陈玉花 on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.9.4 Pengaruh Rakan Sebaya
 • 1.9.5 Sikap Guru
 • 1.9.6 Ponteng
 • 1.9.7 Budaya Melepak
 • 1.9.8. Gangsterisme
 • 1.9.9 Vandalisme
 • 19.10 Pergaduhan Antara Pelajar
 • 1.9.11 Pendidikan tidak formal
 • 2.1 Pengenalan
 • 2.2. Salah Laku Pelajar
 • 2.2.1 Peranan Ibu Bapa
 • 2.2.2 Pengaruh Rakan Sebaya
 • 2.2.3 Iklim Sekolah dan Sikap Guru
 • 2.3 Pendekatan Teori Tingkah Laku
 • 2.4 Personaliti Pelajar
 • 2.4.1 Teori Trait
 • 2.4.2 Teori Psikodinamik Sigmund Freud
 • 2.4.3 Pendekatan Sosial Erik Erikson
 • 2.5 Krisis Identiti
 • 3.1 Pengenalan
 • 3.2 Reka Bentuk Kajian
 • 3.3 Lokasi Kajian
 • Jadual 4.11 : Taburan Responden Mengikut Jenis Salah Laku
 • Jadual 4.12 : Taburan Responden Mengikut Kekerapan Salah Laku
 • Iklim Sekolah dan Sikap
 • Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar
 • Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar
 • Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar
 • Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar

i

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SALAH LAKU PELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSONALITI PELAJAR

SHARIFAH RAUDZAH BINTI SYED JUNID

Laporan projek ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

NOVEMBER 2007

hasilkerjasayasendiri kecualinukilanftn ringkaszifi "Sayaakui karyaini adalah jelaskansumbernya" yangtiap-tiapsatunya telahsaya

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

1 NOVEMBER2OO7

111 "Saya akui bahawa sayatelah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Pendidikan' Tandatangan Nama Penyelia DR. PROFESOR MOHDTAruDIN IIAJI NINGGAL 2OO7 1NOVEMBER TARIKH .

Sharifah Nahidah (selaku pengganti arwah emak) terima kasih di atas segalanya. Ummi sentiasa berdoa semoga anak Ummi menjadi anak yang solehah serta berjaya dalam segala lapangan serta bahagia hidup di dunia dan akhirat. . mempermudahkan segala urusan kalian.T. Segala pengorbanan. tunjuk ajar dan pengorbanan kalian amat dihargai.T.T. Hanya Allah S.W. Terima kasih juga kerana kesabaranmu dan memahamiku. Segala dorongan. Semoga Allah S.W.W. Doa sentiasa mengiringi agar hidup kita sekeluarga sentiasa diberkatiNya dan bahagia hingga ke akhir hayat. Satu-satunya kakak yang ku kasihi.W. sentiasa mempermudahkan segala urusanmu. Kepada rakan-rakan seperjuangan Semoga segala kesusahan dan pengorbanan yang ditempuhi bersama-sama selama berkursus (separuh masa) di UTM ini akan dirahmati dan diredhai Allah S. terima kasih kerana memberi peluang dan membenarkan saya menyambung pengajian sambil bekerja separuh masa. Semoga kalian berdua sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah S.T sahaja yang dapat membalas jasamu dan semoga Allah S. Kepada rakan-rakan sekerja Terutama En. Sharifah Nargis binti Syed Alwee. terima kasih kerana kesabaran dan memahami keadaan Ummi yang sibuk dengan pengajian dan ketahuilah bahawa Ummi amat menyayangimu.iv DEDIKASI Kepada suamiku yang dikasihi. Syed Alwee bin Syed Din terima kasih yang tidak terhingga kerana membenarkan saya meneruskan pengajian dalam Kursus Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling). Juga kepada abangku Syed Sa’aid yang paling rapat denganku yang banyak membantu di saat aku memerlukan.W. Mohd Faisal Ramadani. Pengurus Takaful Malaysia Cawangan Pasir Gudang. Kepada satu-satunya anakku yang amat disayangi. segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan amat dihargai.T. sokongan dan dorongan yang diberikan amat dihargai. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Kepada dua orang saudaraku.

dorongan dan tunjuk ajar yang berterusan tanpa jemu sehingga kajian ini dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya dan menepati syarat yang ditetapkan. Penghargaan juga diberikan kepada Pengetua SMK Taman Rinting 2. bimbingan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Profesor Dr. puji dan syukur ke hadrat Allah S. Guru-guru Penolong Kanan. .T sahajalah yang dapat membalasnya.T.W.W.v PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Alhamdulillah. Semoga segala bantuan yang dihulurkan dirahmati Allah S. akhirnya saya berjaya menyiapkan tesis ini sebagai memenuhi syarat untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling). Ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada pensyarah-pensyarah Universiti Teknologi Malaysia yang tidak jemu-jemu menyumbangkan ilmu pengetahuan dan memberikan sokongan. Jasamu dikenang selama-lamanya.T kerana dengan izin dan limpah kurniaNya. Hanya Allah S. sokongan.W. Guru-guru Kaunselor dan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menjayakan kajian ini. Mohd Tajudin bin Haji Ninggal selaku penyelia kajian pendidikan ini di atas segala nasihat.

Daripada hasil kajian.00). Kajian telah dijalankan di empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terletak dalam kawasan perumahan berhampiran di Taman Rinting. . Di antara soal selidik dan alat ukur yang digunakan ialah Profil Personaliti TAJMA.01) dan Trait Jati Diri (aras signifikan 0.vi ABSTRAK Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti kewujudan perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. Taman Megah Ria dan Taman Kota Puteri yang mana sekolah-sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D). Johor Bahru. kawasan Masai. demografi bangsa dan hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. gangsterisme. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. Penyelidik juga telah mengutarakan beberapa cadangan untuk kajian yang akan dilakukan pada masa hadapan. Penyelidikan ini juga melibatkan 230 orang responden daripada Tingkatan 4 yang terdiri daripada pelbagai bangsa serta mempunyai rekod salah laku di sekolah masingmasing. Reka bentuk kajian yang dipilih untuk kajian ini ialah ‘eks-posfakto’ iaitu melihat punca dan perlakuan masa kini berdasarkan peristiwa yang telah pun berlaku dan bersifat kuantitatif. Walau bagaimanapun terdapat hanya dua trait profil personaliti yang mempunyai hubungan signifikan dengan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya iaitu Trait Asertif (aras Signifikan 0. vandalisme. matlamat kajian juga adalah untuk mengenalpasti hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dan iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. secara keseluruhannya semua faktor di atas tidak mempunyai perbezaan yang signifikan. Selain yang tersebut di atas.

A set of questionnaires and TAJMA Personality Profile were used to identify contributing factors toward mischievous behaviors. there seemed to be a correlation between students Mischievous Behaviors which were influenced by their peers in relation to the Personality Traits. . races and the relationship between parental factors that influenced the personality of the students. Two hundred and thirty Form Four students from these schools were involved in this study. However. The research design used was ‘ex-post-facto’. Finally. The research was conducted at Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Rinting 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri and Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri 2 under the administration of Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D) in Masai.01) and Resiliency Trait (Significant Level 0. The two traits were Asertive Trait (Significant Level 0.00). Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Megah Ria. some recommendations for future researches have been put forward in this thesis. In addition. The findings of this research indicated that there were no significance difference between their personality profiles and mischievous acts. this research also was conducted to identify the factors influenced by their friends and the surroundings of the school with their personality profiles.vii ABSTRACT The purposes of this research were to identify the significant differences between the profiles of the students with mischievous act based on the parents’ education levels.

5 1.9.9 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah 1.3 Personaliti Pelajar Salah Laku Pelajar Peranan Ibu Bapa 1 2 6 8 9 10 11 12 12 12 13 13 .4 1.1 1.6 1.8 1.viii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI LAMPIRAN i ii & iii iv v vi vii viii – xii xiii .9.9.2 1.xv xvi BAB 1 PENGENALAN 1.3 1.7 1.2 1.1 1.

11 Pendidikan Tidak Formal BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.9.2 3.3 2.9.1 2.4 Pendekatan Teori Tingkah Laku Personaliti Pelajar 2.10 Pergaduhan Antara Pelajar 1.1 2.9.9.3 Teori Trait Teori Psikodinamik Sigmund Freud 35 Pendekatan Sosial Eric Erikson 37 40 2.3 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Lokasi Kajian 43 43 44 .9 Pengaruh Rakan Sebaya Sikap Guru Ponteng Budaya Melepak Gangsterisme Vandalisme 14 14 14 15 15 15 16 16 1.9.7 1.2.9.ix 1.4.2 Pengenalan Salah Laku Pelajar 2.4 1.2 2.6 1.5 1.2 2.5 Krisis Identiti BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.3 Peranan Ibu Bapa Pengaruh Rakan Sebaya Iklim Sekolah & Sikap Guru 17 17 20 23 25 28 31 34 2.2.9.8 1.1 2.4.4.9.1 3.2.

2.2.9 Tahap Pendidikan Bapa 4.6 4.10 Tahap Pendidikan Ibu 4.4 Jenis Salah Laku Pelajar Kekerapan Salah Laku Pelajar Analisis Diskriptif Punca Salah Laku Pelajar 4.4 Umur Bangsa Aliran 50 51 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 60 60 4.2 4.2 4.3 Salah Laku Pelajar 4.5 Bil.x 3.2.3 4.2 Pengenalan Latar Belakang Responden 4.5 3.1 4.2.6 3.7 Pendapatan Ibu Bapa Pekerjaan Bapa / Penjaga 4.2.1 4.2.3.1 Jantina 4. Adik Beradik 4.2.2.3.4 3.2.1 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa .4.8 Pekerjaan Ibu 4.7 Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Kajian Analisis Data 44 45 47 48 BAB 4 ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN 4.2.

5.2 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru 64 4.5.4.4.xi 4.1 5.5. Vandalisme.2 5. Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru 4.4. Analisis Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa.5 Analisis Diskriptif Profil Personaliti Pelajar 4.5.2 Profil Personaliti Pelajar Perbezaan Yang Signifikan Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar (Ponteng Kelas Dan Sekolah.5.4 81 4.5 82 BAB 5 PERBINCANGAN. Gangsterisme.1 4.3 Pendahuluan Hipotesis Kajian yang diuji Keputusan Pengujian Hipotesis 83 84 85 .4.3 68 4. Budaya Melepak Dan Pergaduhan Antara Pelajar) Berdasarkan Tahap Pendidikan Ibu Bapa 72 73 73 75 4. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.3 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar 80 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar 4.

3.6 Cadangan Tindakan Cadangan kajian lanjutan Kesimpulan BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 92 95 96 97 .1 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar bedasarkan tahap pendidikan ibu bapa Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar berdasarkan demografi bangsa Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar 85 5.xii 5.4 5.3.2 86 5.3 86 5.5 5.3.5 87 87 89 90 5.4 86 5.3.3.

2 Jadual 4.1 51 51 Jadual 4.5 53 Jadual 4.7 54 Jadual 4.3 Jadual 4.10 Jadual 4.6 53 Jadual 4.2 Jadual 3. JADUAL Jadual 3.8 55 Jadual 4.3 52 Jadual 4.9 55 Jadual 4.xiii SENARAI JADUAL NO.11 56 57 .1 TAJUK MUKA SURAT 45 46 49 Bilangan Sekolah dan Responden yang terlibat Dalam Kajian Penskoran Skala 5 mata Ringkasan Statistik Taburan Kekerapan dan Jantina Peratusan Responden Mengikut Jantina Taburan Kekerapan dan Peratusan Mengikut Umur Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Aliran Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bilangan Adik Beradik Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pendapatan Ibu Bapa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Bapa / Penjaga Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Bapa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Taburan Responden Mengikut Jenis Salah Laku Jadual 3.4 52 Jadual 4.

Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Rakan Sebaya Taburan Responden Mengikut Peratus.xiv Jadual 4. Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Sikap Ibu Bapa Taburan Responden Mengikut Peratus. Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah & Sikap Guru Taburan Kecenderungan Responden Mengikut Ujian Personaliti Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa 58 60 Jadual 4.12 Jadual 4.14 64 Jadual 4.16 72 Jadual 4.15 68 Jadual 4.21 Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu 78 .19 Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa 76 Jadual 4.18 75 Jadual 4. Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru Taburan Tahap Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Sikap Ibu Bapa.20 Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu 77 Jadual 4.13 Taburan Responden Mengikut Kekerapan Salah Laku Taburan Responden Mengikut Peratus.17 73 Jadual 4.

vandalisme.xv Jadual 4. gangsterisme.22 Analisis Anova Sehala Antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar 79 Jadual 4.25 82 .23 80 Jadual 4.24 81 Jadual 4.

Surat Kelulusan Untuk Menjalankan Kajian Di Sekolah DiBawah Kementerian Pelajaran Malaysia 95 2. .xvi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT 1. Surat Pengesahan Status Pelajar Daripada Universiti Teknologi Malaysia Borang Soal Selidik Yang Digunakan Dalam Kajian 96 97 3.

seorang individu terutamanya pelajar berusaha membentuk identitinya sebagai persediaan menghadapi cabaran dunia dewasanya. berfikiran positif.1 Pengenalan Di alam persekolahan. cemerlang dan menjadi manusia yang berguna. Seterusnya ia . di tempat-tempat tertentu seperti pusat membeli-belah dan bersama rakan sebaya.1 BAB 1 PENDAHULUAN 1. Secara umumnya pembentukan personaliti pelajar ini banyak dibantu oleh sistem pendidikan formal seperti mempelajari sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru di sekolah. berakhlak mulia. Walaupun begitu. pendidikan tidak formal juga banyak memberi kesan dalam pembentukan personaliti pelajar kerana para pelajar bukan sahaja menghabiskan masa mereka di sekolah tetapi juga menghabiskan masa di rumah. Dengan ini tidak secara langsung memberi kesan kepada perkembangan pembentukan personaliti pelajar itu sendiri. Biasanya golongan pelajar ini adalah golongan remaja yang ingin membina pembentukan personaliti secara matang. Keadaan ini disebabkan golongan pelajar merupakan aset utama bagi membina generasi Malaysia yang mantap dan berkualiti. Golongan pelajar ini sering mendapat pengiktirafan sebagai golongan penting dalam masyarakat kerana peranan mereka dalam pembentukan generasi yang akan datang.

Media massa sama ada media cetak atau elektronik sentiasa memberi liputan yang meluas terhadap isu ini. 1. peras ugut. Apa yang sangat membimbangkan kita masa kini ialah berhubung keruntuhan akhlak pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam pelbagai salah laku seperti ponteng. penyalahgunaan dadah. Sehubungan itu. Perbuatan salah laku ini adakalanya menjadi begitu serius yang berlawanan dengan apa yang sepatutnya diamalkan dan dipelajari oleh seorang pelajar.2 Latar Belakang Masalah Falsafah Pendidikan Negara dicipta dengan harapan ia dapat dijadikan panduan dan hala tuju sistem pendidikan negara. Namun begitu. masalah disiplin dan salah laku pelajar ini sering menjadi tajuk hangat yang dibincangkan oleh pelbagai pihak. menggunakan bentuk-bentuk baru selain personaliti dalam menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar. Kurikulum dan kokurikulumnya sentiasa dikaji dan disusun semula agar bersesuaian dengan matlamat falsafah pendidikan negara. menghidu gam. berjudi. berkhalwat. bergaduh dan sebagainya. Akhirnya nanti dapatlah diketahui faktor-faktor kelemahan pelajar.2 merealisasikan impian Wawasan 2020. Nilai-nilai murni diterapkan untuk melahirkan insan yang . Saban hari kita akan disajikan dengan beritaberita kemerosotan disiplin di kalangan pelajar. penyelidik ingin mengkaji punca salah laku pelajar dan ingin mengetahui sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku dengan profil personaliti pelajar. mengambil pil-pil khayal. berkunjung ke pusat-pusat hiburan.

Sementara pendidikan formal yang diterima oleh pelajar di sekolah pula merupakan tempat perkumpulan pelajar daripada pelbagai latar belakang masyarakat seperti bangsa. disiplin memainkan peranan penting ke arah pembentukan sahsiah atau personaliti pelajar. Masalah salah laku yang melibatkan pelajar sekolah menengah begitu ketara dan ini amat meresahkan ibu bapa serta masyarakat umum seluruhnya. 1993). Disiplin adalah salah satu komponen penting . Apabila menyebut disiplin. rohani dan intelek (Sufean Hussin. Dalam sesebuah institusi persekolahan.3 sempurna dan berketrampilan serta seimbang dari segi jasmani. Regulus (1995) menyarankan bahawa penyesuaian budaya staf menentukan penyelesaian salah laku tanpa kekerasan berdasarkan budaya pelajar. emosi. penentuan identiti dan sikap mempertahankan identiti perkauman dan personal. Namun kegawatan krisis pembentukan personaliti dikalangan pelajar semakin meningkat dan berada pada tahap yang membimbangkan dan akhirnya meruntuhkan nilai sosial masyarakat itu sendiri. budaya. Isu-isu yang berkaitan dengan masalah disiplin dan salah laku di kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan masa kini dan menjadi fokus pihak media. Hal ini disebabkan penerimaan pengaruh dalam pembentukan personaliti pelajar sehingga pelajar tidak dapat menolaknya kerana pengaruh yang kuat hasil pendidikan tidak formal yang diterima oleh mereka. kita perlu memahami dan mendalami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ‘disiplin’. kepercayaan dan sosio ekonomi yang berbeza. Keadaan ini menjadi penyumbang terhadap salah laku pelajar. Budaya pelajar di sini mencerminkan pengaruh rakan sebaya. kebebasan mutlak.

masalah pelanggaran disiplin di sekolah merupakan isu masyarakat yang tidak henti-henti dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat.628 pelajar daripada keseluruhan lima juta pelajar di negara ini . keadaan. Ini sejajar dengan keadaan sistem pendidikan yang semakin mencabar dalam menghadapi era millenium. Menurut Mahadzir Mohd Khir. 2.4. 2000). pelajar tingkatan dua dan tiga dikenal pasti sebagai kumpulan yang paling ramai terlibat dalam gejala ponteng pada tahun 2000 (Utusan Malaysia. Kejadian melanggar disiplin di sekolah-sekolah itu bukanlah merupakan perkara baru berlaku tetapi telah wujud dari dahulu dalam sistem pendidikan. Kemerosotan disiplin pelajar juga dikenal pasti sebagai salah laku yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan sama ada dalam bilik darjah. Sekolahsekolah di dalam bandar terutamanya di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya mencatatkan rekod gangsterisme yang lebih tinggi berbanding sekolah-sekolah di kawasan luar bandar (Abd Jalil. bergaduh. Kemerosotan atau masalah disiplin pelajar merujuk kepada perbuatan salah laku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.4 dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tatatertib. malah percubaan merogol. Bilangan yang terlibat dalam gejala itu merangkumi 34. akhlak dan kesopanan. Antara kegiatan yang berunsur ganas yang kerap berlaku di sekolah adalah seperti mencuri. peras ugut. tatasusila. di kawasan sekolah atau merujuk kepada perhubungan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. Namun. Bertambahnya pelanggaran disiplin di kalangan pelajar telah menimbulkan pertanyaan umum tentang keberkesanan segala dasar dan peraturan yang digunakan untuk peningkatan dan pengukuhan disiplin di sekolah.2001).

Jika keadaan ini berterusan maka masa depan generasi muda tidak terjamin kerana pelajar akan hilang sikap bertanggungjawab. Pergaduhan antara kelompok pelajar. peras ugut di kalangan pelajar. Ini mencerminkan pembentukan personaliti pelajar yang tidak baik. suka berbohong dan berani memberontak. Ponteng di sini merupakan ponteng kelas dan juga ponteng sekolah. Budaya melepak pula paling digemari oleh pelajar berusia antara 15 hingga 21 tahun terutama mereka yang lebih suka menghabiskan masa dengan cara yang tidak berfaedah dalam kumpulan di pusat-pusat membeli belah ataupun . merosakkan taman bunga dan lainlain lagi dengan sengaja. merosakkan kemudahan elektrik dan lampu.5 termasuk sekolah rendah dan menengah. Salah satu pelanggaran peraturan disiplin yang dianggap serius dan berleluasa ialah ponteng. Gangsterisme atau budaya samseng turut mengancam keselamatan pelajar di sekolah. menyertai kumpulan kongsi gelap. Kegiatan seperti ini bukan sahaja menafikan peluang pembelajaran kepada pelajar yang lain bahkan juga menjejaskan suasana pembelajaran yang kondusif. Daripada jumlah itu 90 peratus adalah pelajar lelaki yang menghabiskan masa di tempat-tempat hiburan. Kebanyakan pelajar yang ponteng sering mengunjungi pusat-pusat hiburan di pusat membeli belah tanpa hala tuju dan mudah terlibat dalam gejala tidak sihat yang lain. vandalisme merupakan kegiatan pelanggaran disiplin yang sering berlaku di mana kegiatan merosakkan harta benda sekolah seperti memecahkan kerusi dan meja. memungut wang perlindungan daripada pelajar serta melawan dan mencederakan guru merupakan budaya samseng yang turut membimbangkan masyarakat sekolah. Selain ponteng. menconteng pada dinding bilik darjah dan tandas.

1951).6 di tempat-tempat tertentu berkumpul sambil mengusik orang yang lalu lalang. Kesibukan mereka menguruskan lain-lain hal sehingga tiada masa hendak mengambil berat hal-hal pelajaran anak mereka (Jagdish Raj Sharma. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak daripada segi sahsiah atau personaliti dan aspirasinya (Stodgil. Faktor kawalan ibu bapa dan persefahaman adalah faktor utama timbulnya tingkah laku tidak baik. Personaliti mempunyai kaitan dengan persekitaran individu. barulah . Dalam kebanyakan hal. Selain itu. merokok. Mereka jarang sekali berhubung dengan pihak sekolah kecuali apabila timbul masalah disiplin akibat kelakuan buruk anak mereka. Anak-anak terbiar bersendiri. jarang berkomunikasi. di mana unsur penilaian dan fizikal mempengaruhinya (Allport. kedua ibu bapa bekerja dan mempunyai masa yang sedikit dengan anak-anak mereka. setiap ibu bapa adalah lebih penting daripada taraf sosio-ekonomi (W. Personaliti seseorang dapat dilihat daripada tingkah laku yang tekal yang dapat diperhatikan dan dibaiki secara keseluruhan oleh orang lain (Lindgren.C Miller. 1971:102).3 Pernyataan Masalah Personaliti berkait rapat dengan konsep kendiri iaitu cara individu itu mengetahui tentang dirinya berkait dengan kebaikan dan kekurangannya serta maklum balas daripada orang lain (Carl Rogers. 1970). 1961). Cara didikan dan asuhan di rumah mempunyai perkaitan yang rapat dengan masalah salah laku yang timbul. 1982/83:86). 1976). kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. tiada berbudi bahasa dan kurang sopan. 1.

kerjasama. Sebenarnya ramai ibu bapa tidak berusaha memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar. tidur atau makan dalam kelas.7 mereka tersedar dan menggelabah lalu menuding jari menyalahkan satu sama lain antara ibu dan bapa serta pihak sekolah. tanggungjawab. Rakan sebaya pula mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Ramai guru yang mengambil bidang perguruan sebagai pilihan terakhir dan mereka tidak mempunyai minat tulen hendak mengajar. Sekiranya nilai-nilai rakan sebaya tidak mementingkan ketekunan. bertimbang rasa dan bekerjasama. Rakan sebaya di sekolah dapat mempengaruhi disiplin seseorang pelajar.Terdapat juga beberapa orang guru yang tidak cekap dan menunjukkan sikap tidak acuh. menepati masa. Walhal masalah itu boleh ditangani dengan bijak oleh guru . maka begitulah sikap pelajar berkenaan. Sumbangan mereka kepada pembentukan dan pengawalan tatatertib yang baik di kalangan murid-murid boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Guru-guru seperti ini lebih suka mengambil jalan mudah dengan menyerahkan pelajar kepada guru disiplin supaya diambil tindakan walaupun hanya salah laku yang kecil atau remeh seperti berpakaian tidak kemas. Sebaliknya sifat-sifat sosial positif rakan sebaya juga menghasilkan seseorang individu yang amat menekankan nilai moral dalam satu-satu masyarakat seperti sifat-sifat kepimpinan. menghormati guru dan mematuhi peraturan. Sering kali kita menyalahkan pelajar tanpa cuba mengetahui masalah yang mereka hadapi. Dalam beberapa keadaan. Rakan sebaya juga mempunyai pengaruh yang ketara. guru-guru sendiri dianggap menjadi penyebab kepada kelakuan tidak baik pelajar. Cuba kita selami apakah faktor penyebab yang menghalang pembentukan personaliti pelajar dengan baik dan membantu mengatasinya.

juga ingin mencadangkan langkah-langkah yang wajar dipertimbangkan untuk menangani masalah ini. Mereka sentiasa ponteng kelas dan ponteng sekolah serta terlibat dalam perkara-perkara negatif seperti bergaduh. gangsterisme. Perkara seperti inilah yang menyebabkan pelajar menjadi bosan dan berani melawan guru akhirnya berlakulah masalah disiplin yang lebih berat. sikap pelajar itu sendiri juga menjadi penyumbang kepada pembentukan personaliti mereka dan mempengaruhi salah laku pelajar. Tambahan pula pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M dan gagal dalam Peperiksaan PMR tetapi diberi peluang untuk ke tahap SPM juga menjadi punca berlakunya salah laku di kalangan pelajar. merosakkan harta sekolah dan sebagainya.4. Oleh hal yang demikian. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. vandalisme.8 itu sendiri. Selain itu.1 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. Ini berlaku terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk belajar dan datang ke sekolah hanyalah sekadar memenuhi tuntutan ibu bapa.4 Objektif Kajian Antara objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah seperti berikut:- 1. penyelidik ingin mengetahui apakah punca salah laku pelajar di sekolah dan ingin mengkaji sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku pelajar dengan profil personaliti pelajar. . 1. Selain itu.

4.4. Secara khususnya kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa persolan kajian seperti berikut :- 1.4 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa 1.5. 1.5 Persoalan Kajian Secara am.9 1.4. gangsterisme. kajian ini direka bentuk untuk melihat aspek-aspek penyumbang ke arah punca salah laku pelajar dan hubungannya dengan profil personaliti pelajar di sekolah-sekolah menengah di kawasan Masai. 1.1 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa? . Zon Pasir Gudang.5 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengeruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.3 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. 1. vandalisme.4.2 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.

4 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar? 1. 1. 1.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.6. .6.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.2 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa? 1.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa 1.10 1.5.5.6.6.5.3 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar? 1.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar.5 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar? 1.5.6 Hipotesis Kajian Lima hipotesis nol yang dibina adalah seperti berikut:- 1.

11 1. kita dapat memahami beberapa punca masalah salah laku pelajar dan hubungannya dengan profil personaliti pelajar. guru dan pihak kerajaan dalam menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar. 1. Kajian ini juga berguna kepada Kementerian Pelajaran Malaysia agar dapat menyusun langkah-langkah positif ke arah penyelesaian masalah salah laku pelajar agar sekolah menjadi tempat yang kondusif ke arah proses pengajaran dan pembelajaran. . kerana setiap salah laku itu ada sebab musababnya yang perlu diteroka hingga ke akar umbi. Bagi ibu bapa sebagai golongan terdekat dengan pelajar diharap dapat menggunakan kajian ini untuk memahami masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka dan membantu dalam pembentukan personaliti pelajar dengan memberi sokongan serta mengambil langkah-langkah awal terhadap anak-anak mereka sebagai persediaan menghadapi alam dewasa yang lebih mencabar.7 Kepentingan Kajian Melalui kajian ini. Ia memberi sumbangan yang besar kepada semua golongan masyarakat terutama ibu bapa.5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. Manakala guru pula yang dianggap sebagai ibu bapa kedua kepada pelajar diharapkan melalui kajian ini dapat membantu pelajar membentuk personaliti mereka dengan bersikap positif dan bersifat sabar.6. bertimbang rasa serta tidak menghukum pelajar tanpa usul periksa.

maklumat ini dapat membantu pentadbiran sekolah memberi tumpuan terhadap pemupukan nilai-nilai murni di kalangan pelajar supaya mereka dapat menerima struktur peraturan sekolah sebagai panduan baik dalam kawasan sekolah mahupun di luar sekolah. 1.8 Batasan Kajian Kajian ini dihadkan kepada pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti bermasalah dan dirujuk melalui Guru Disiplin dan Guru Kaunselor dari pelajar tingkatan empat.1 Personaliti Pelajar Personaliti berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘persona’ yang bererti topeng muka yang digunakan oleh manusia bagi menyembunyikan perkara buruk . Dengan ini adalah diharapkan pihak sekolah mampu mewujudkan iklim persekolahan yang tenang dan kondusif serta menjadi tempat yang selamat dan berkesan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. 1. Empat buah sekolah menengah telah dipilih dari kawasan Masai.12 Diharapkan juga. sekali gus melahirkan generasi akan datang yang unggul dan berwawasan.9 Definisi Istilah Beberapa istilah diperjelaskan di bawah bagi menerangkan dengan lebih tepat kehendak dan kaitannya dengan perkara-perkara yang akan dibincangkan oleh penyelidik dalam kajian ini.9. 1. Zon Pasir Gudang dan kajian ini terbatas kepada persoalan-persoalan yang dinyatakan sahaja.

Peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa pada anak-anak mereka adalah dengan membina akhlak yang mulia. membina keyakinan diri serta berfikiran rasional dalam tingkah laku mereka. peranan bererti watak atau tugas seseorang yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu.2 Salah Laku Pelajar Salah laku pelajar merujuk kepada tingkah laku yang menyimpang atau deviant behaviour daripada norma-norma yang dipercayai dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dengan bentuk perlakuan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang jenayah yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai umur dewasa (Dewan Masyarakat.3 Peranan Ibu Bapa Mengikut Kamus Dewan (2002).13 dan mengemukakan serta menonjolkan perkara yang baik berkaitannya.9. 1. Personaliti pelajar dalam kajian ini dilihat pada sikap pelajar sama ada yang baik atau kurang baik.9. perasaan dan tingkah laku yang menyebabkannya respon dalam satu cara yang unuk dalam situasi yang pelbagai (Richard M Ryckman. bermoral dan beretika. Ibu bapa khususnya. Namun dalam kajian santifik. 1982). Sikap pelajar yang baik memantapkan konsep kendiri pelajar. Sebaliknya sikap pelajar yang kurang baik menyebabkan pelajar tidak rasional dalam tindakan mereka. adalah salah satu faktor persekitaran yang banyak mempengaruhi pembentukan dan perkembangan . 1. Perkataan Melayu yang sama dengan personaliti ialah keperibadian dan sahsiah. personaliti diertikan sebagai perbezaan individu dalam pemikiran. Jun 2000).

1.9. sikap dan pandangan seseorang pada dirinya. Ia adalah agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah.4 Pengaruh Rakan Sebaya Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanakkanak ataupun remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil Abdul Hamid: 1990. Rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting bagi membentuk konsep kendiri.5 Sikap Guru Guru yang memainkan peranan sebagai pengajar. 1.14 personaliti atau sahsiah individu. ibu bapa kedua perlu menonjolkan sifat-sifat terpuji dan berkaliber tinggi. Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga. 89). Walaupun begitu ada yang tidak hadir ke sekolah tetapi dalam .6 Ponteng Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran (Kamus Dewan: 979).9. pendidik. Maka suasana sosioemosi yang tenang antara guru dan pelajar dapat diwujudkan di sekolah. Daripada segi peribadi. Ini kerana. 1. guru mestilah peramah dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi supaya dia mudah didekati oleh pelajar-pelajar sekiranya mereka mempunyai masalah dan tidak bertindak terus menghukum pelajar yang bersalah tanpa membuat penyiasatan terlebih dahulu. kaunselor.9. ibu bapa menjadi sumber utama dan pertama dalam proses pembelajaran dan pembentukan keperbadian anak-anak. Tindakan ini dapat mengelakkan pelajar daripada membenci dan berdendam dengan guru.

1999). melepak bererti amalan negatif di kalangan remaja yang menghabiskan masa dengan duduk-duduk tanpa melakukan kegiaran berfaedah. 1. dia menghilangkan diri.9 Vandalisme Mengikut Kamus Dewan (1994).8. Para pelajar sengaja tidak mahu menghadiri kelas dan sekolah lalu berfoya-foya atau berpelesiran di pusat-pusat membeli-belah kerana tidak berminat dalam pelajaran.9.15 pengetahuan ibu bapa. Pelajar . vandalisme bererti perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam dan persendirian. Selain itu ada juga yang menyertai kumpulan ini untuk menarik perhatian guru dan ibu bapa (Amir Mohd Salleh. Kumpulan pelajar yang melakukan jenayah seperti peras ugut. melakukan kekejaman terhadap rakan pelajar yang bukan anggota kumpulan demi menonjolkan kekuatan mereka. Ada juga pelajar yang melepak kerana takut dihukum oleh pihak sekolah atau merajuk dengan sikap ibu bapa. 1.9. Sikap mereka seperti ini mengganggu sistem persekolahan dan mereka mudah terjebak dalam jenayah apabila dipengaruhi oleh anasir luar. melindungi anggota kumpulan lalu membalas dendam. Mohd Fadzilah Kamsah – Pakar Motivasi).9. Gangsterisme “Gangsterisme adalah tindakan-tindakan jenayah atau salah laku yang menyalahi undang-undang. merekrut ahli baru dalam kumpulan. Manakala ponteng kelas pula ialah pelajar ke sekolah tetapi pada masa pengajaran subjek-subjek tertentu. Hj. 1.” .(Dato’ Dr.7 Budaya Melepak Mengikut Kamus Dewan (1994).

filem. tandas dan atas meja dengan kata-kata lucah yang menunjukkan perasaan tidak puas hati mereka terhadap tindakan yang diambil oleh guru-guru di sekolah.11 Pendidikan tidak formal Pendidikan tidak formal yang diterima oleh para pelajar bukan dalam bentuk rasmi sebagaimana di sekolah. 19. media massa. Tambahan pula pergaduhan antara pelajar juga berpunca daripada masalah cinta di kalangan pelajar .9. 1. Pembelajaran tidak formal biasanya berlaku secara tidak terancang serta tidak disedari di mana sahaja sama ada di rumah.10 Pergaduhan Antara Pelajar Pelajar bergaduh di dalam dan di luar sekolah kerana perselisihan faham tentang masalah yang remeh temeh. jiran. Pergaduhan antara pelajar berlaku kerana dicabar oleh kumpulan lawan. menconteng pada dinding bilik darjah. Pendidikan tidak formal ini memberi kesan kepada pembentukan personaliti atau sahsiah pelajar sama ada negatif ataupun positif . membalas dendam dan juga dipengaruhi oleh rakan sebaya. Ada sesetengah pelajar bergaduh kerana ingin mempertahankan identiti masing-masing.16 sering merosakkan harta benda sekolah seperti memecah dan merosakkan kerusi meja pelajar. tidak terhad dan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja.

Salah Laku Pelajar Ahli psikologi sosial umumnya mengkategorikan tingkah laku manusia terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif (prososial) dan tingkah laku negatif (antisosial). “Jenayah adalah dicipta.17 BAB 11 KAJIAN LITERATUR 2. 2. Selain itu juga dihuraikan Profil Personaliti Tajma dalam menentukan personaliti pelajar dan teori-teori yang berkaitan dengannya. Morris Haimowitz dalam artikelnya menyatakan.” . bukan dilahirkan. Salah laku pelajar termasuk dalam kategori antisosial iaitu seseorang yang mempunyai potensi untuk melakukan jenayah.2.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan faktor-faktor yang menjadi punca salah laku pelajar di sekolah-sekolah menengah dan dibincangkan teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan faktor tersebut.

Negeri Selangor dikenal pasti sebagai negeri yang mempunyai banyak sekolah yang berisiko tinggi yang terdedah kepada kegiatan gangasterisme iaitu sebanyak 77 buah sekolah. diikuti Perak (60) dan Pulau Pinang (49). Kementerian Pelajaran malah turut melibatkan pihak polis dalam mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang terbabit kerana ini bukan sekadar masalah kecil tetapi sudah melangkaui masalah jenayah. berjudi. merogol dan sehingga ke tahap yang lebih serius iaitu memiliki senjata dan membunuh telah meningkat secara drastik. Memang tidak dinafikan seringkali kita mendengar pelajar melanggar peraturan-peraturan di sekolah baik dari masalah kecil sehinggalah kepada masalah besar yang lebih berat. Kementerian Pelajaran Malaysia yang pernah dibuat mengenai masalah salah laku pelajar seperti ponteng sekolah. Kajian ini dijalankan daripada bulan Disember 1998 hingga Oktober 1999 meliputi 329 Sekolah Menengah Harian di seluruh negara. Kajian oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. mencabul kehormatan. Wilayah . Hasil kajian ini mendapati sekolah yang mempunyai kapasiti pelajar melebihi 1. Ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa pengaruh yang mendorong pelajar melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang jenayah.18 Masalah kemerosotan salah laku pelajar di sekolah-sekolah hari ini telah menjadi berita hangat yang dibincangkan di dada-dada akhbar. gangsterisme. Ia bukan sahaja melibatkan pihak sekolah.500 orang mencatakan kes salah laku yang lebih tinggi berbanding sekolah yang memiliki kepadatan pelajar yang rendah. pecah rumah. vandalisme. malah budaya gangsterisme sudah mencapai tahap yang membimbangkan. peras ugut. mencuri. membuli. penagihan dadah. minum minuman keras. Kajian mendapati kadar jenayah yang dilakukan meningkat secara drastik.

Secara umumnya.578 kes melibatkan tingkah laku jenayah. Mengikut kaum pula ia melibatkan 10. Mengikut jantina. salah laku itu melibatkan 13.636 kes) dan lain-lain (22 kes). seramai 138.408. Angka yang hampir sama dicatatkan di Kedah iaitu 32 buah sekolah. Jun 2000).472 orang murid perempuan. Di Pahang pula. Punca-punca yang akan dibincangkan dalam penulisan ini ialah daripada faktor peranan ibu bapa. Perlis dan Sarawak menduduki tempat terakhir dengan 6 buah sekolah yang berisiko (Dewan Siswa. 10 buah di Melaka dan 8 di Terengganu. Walaupun perangkaan di atas diambil pada tahun 1994.311 kes). ponteng (5. jika perbuatan yang begitu tidak dilihat sebagai kegagalan dalam membangunkan sahsiah pelajar apakah yang boleh kita katakan mengenai perkara yang berkaitan dengan salah laku pelajar.82% daripada 1. Untuk mengatasi masalah ini siapakah yang harus dipersalahkan. Untuk mencari punca-punca masalah ini kita perlu lihat daripada pelbagai aspek.672 pelajar sekolah menengah di seluruh negara dikenal pasti terlibat dengan perlbagai salah laku jenayah dan tabiat buruk. 35 buah sekolah dikatakan terdedah kepada perlakuan salah laku dan jenayah. Manakala mengikut perangkaan pada tahun 1994. Negeri Sembilan mempunyai 14 buah sekolah berisiko. 528 pelajar Cina.989 kes). tingkah laku lucah (384 kes).169 orang murid lelaki dan 6.19 Persekutuan Kuala Lumpur. faktor pengaruh rakan sebaya dan faktor iklim sekolah termasuk sikap guru. Kelantan dan Sabah masing-masing mencatatkan 37 buah sekolah. 358 pelajar atau 9. kekemasan diri (2. tingkah laku tidak jujur (301 kes).619 orang pelajar Melayu.615 orang pelajar India dan 123 orang pelajar kaum lain (Utusan Malaysia. 3. Daripada jumlah itu sebanyak 2. ia jelas menunjukkan masalah salah laku ini bukanlah perkara baru yang boleh dipandang ringan malah berterusan sehingga ke hari ini dan menjadi semakin serius. 1994). tidak pentingkan masa (3. .

Daud Hamzah : 1991). Tee Sock sing (2000). Akibatnya anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga terutama ibu bapa sering bertindak balas kasar dengan orang lain serta mempunyai tingkah laku yang tidak baik. hubungan mesra antara ibu bapa dan anak dan keluarga yang utuh. Ini kerana ibu bapa yang sentiasa memberi galakan dan perangsang sehingga anak-anak timbul minat. semangat ketekunan dan keyakinan diri dalam menghadapi pelajaran (Jamal Darus.2. . kesibukan ibu bapa dalam membina karier dan masa depan menyebabkan mereka mempunyai waktu terbatas untuk bersama anak-anak. merokok dan ponteng sekolah (Md. Namun salah satu faktor yang menjadi penyumbang kepada salah laku pelajar ialah nilai kekeluargaan yang semakin pudar dan rapuh dikalangan masyarakat kita hari ini.1 Peranan Ibu Bapa Sering kali dinyatakan ibu bapa yang menentukan kejayaan anak-anak dalam pelajaran. Faktor-faktor berikut mempunyai kesan-kesan tertentu ke atas pembentukan personaliti. mereka mengambil jalan singkat lari daripada masalah ini dengan melakukan jenayah seperti peras ugut. Faktor-faktor itu adalah dorongan dan galakan. disiplin di rumah. lepak.20 2. 1989). Nilai kekeluargaan ini amat penting untuk pembesaran dan perkembangan emosi kanak-kanak. motivasi dan pencapaian akademik pelajar-pelajar. Lantaran itu. Menurut Pakar Psikologi. Taman Desa Psikology Centre. Perubahan cara hidup hari ini menyebabkan ibu bapa terpaksa membiarkan anak-anak membesar di tangan orang lain tanpa perhatian yang sewajarnya. Ada juga ibu bapa yang mengalami masalah di tempat kerja terbawa-bawa masalah ke rumah sehingga anak remaja yang bergelar pelajar ini merasakan diri mereka tidak disayangi dan tidak dititikberatkan oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa juga yang menentukan pola-pola tingkah laku anak.

W. Penekanan pada aspek keagamaan juga perlu diutamakan oleh ibu bapa. Nasrani atau Majusi (HR : Bukhari Muslim). Ini menyebabkan anak-anak terikut-ikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa mereka. maka anak-anak akan mencontohi tindakan dan sikap yang salah itu. Wajar bagi ibu bapa itu menghantar anak-anak mereka mengikuti kelas fardu ain. “Suruhlah anakmu mendirikan solat apabila mencapai umur tujuh tahun dan pukullah jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka (putera dan puteri. (HR : Abu Daud – dalam Dr Muhammad Faiz AlMath (1993) Hadis ini menggambarkan kepada kita proses pendidikan anak-anak perlu dimulakan sejak kecil kerana pada waktu ini pemikiran anak-anak bebas daripada segala bentuk pengaruh luaran yang merosakkan pemikiran mereka. Nabi Muhammad S. Faktor ini mempunyai implikasi yang besar tehadap anak-anak kerana ia akan menyebabkan mereka keliru dalam membezakan antara dimensi-dimensi norma dan akibat. Mat Saat Bakti (Panduan Mendidik Anak : m/s 10) menyatakan bahawa “Seseorang itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih dan kedua ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi. Ibu bapa tidak berkesempatan hendak mengajar asas-asas agama kepada anak-anak mereka. Kenyataan ini disokong oleh Dr. mengapakah anak-anak tidak dihantar ke kelas agama bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang . pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud. Sekiranya ibu bapa dapat menghantar anak ke pusat tuisyen supaya berjaya dalam peperiksaan awam. Selain itu proses pendidikan ibu bapa pada anak-anak mereka adalah penting.21 Terdapat di kalangan ibu bapa yang tidak menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak.A. Sekiranya ibu bapa memberikan pandangan atau penerapan yang salah dalam memberi contoh teladan.

Salah satu unsur keharmonian dalam keluarga ialah mengamalkan komunikasi yang berkesan dan baik sesama ahli keluarga. Ibu bapa perlu menyedari pendidikan kanak-kanak bermula di rumah dan bukannya di sekolah. Penglibatan ibu bapa dalam menangani masalah salah laku adalah penting. keluarga yang mengamalkan komunikasi yang baik mempunyai tahap kesepaduan. Ibu bapa juga perlu bertanggungjawab bagi mewujudkan keadaan yang stabil di rumah supaya kanak-kanak tidak terganggu dari sego emosi. Selain daripada itu penglibatan aktif ibu bapa dalam semua aspek persekolahan anak membolehkan mereka mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Kawalan yang ketat ke atas anak mereka dapat menghindarkan anak mereka daripada terjerat oleh kelompok jahat. Tahap konflik yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam tingkah laku yang bermasalah (Galambos dan Magge. Menurut Barnes dan Olson (1985). 1982 : 87). Terdapat ibu bapa yang cuba menuding jari menyalahkan pihak lain yang menyebabkan anak mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik.22 sempurna di dunia dan di akhirat. jenis dan corak alam persekitaran yang disediakan oleh ibu bapa adalah menjadi pengajar utama yang dapat menjadi perangsang kepada anak-anak. adaptasi dan kepuasan keluarga yang tinggi. Sebaliknya konflik sering dikaitkan dengan perbezaan pendapat ahli keluarga. Oleh itu. 1991). Mereka . dadah dan budaya kuning. Anak-anak yang tidak dididik dengan keagamaan memudahkan mereka terdedah kepada gejala tidak sihat. Keadaan kucar-kacir seperti pergaduhan dan perceraian pasti meninggalkan kesan yang mendalam ke atas anak-anak (Jagdish Raj Sharma.

89).2 Pengaruh Rakan Sebaya Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanakkanak ataupun kumpulan remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil Abdul Hamid: 1990. keluargalah seharusnya mengambil langkah terdahulu berbanding pihak lain dalam menangani masalah ini. Sebaik anak-anak melangkah keluar dari rumah. mempunyai asas pengetahuan dan pemikiran yang sama dengan mereka seperti mana yang diistilahkan oleh ahli psikologi Piaget sebagai equal footing (Ismail Zain: 1997).23 tidak mahu menilai diri mereka sendiri sama ada asuhan yang diberikan cukup sempurna atau tidak kepada anak mereka. mereka lebih gemar memilih rakan yang sebulu. rakan sebaya adalah tempat mereka mencurahkan masalah dan pengganti ibu bapa. terutamanya bagi golongan yang mempunyai masalah di rumah. Bagi para pelajar. Ia adalah agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah. Salah memilih rakan sering kali menjadi antara sebab mengapa anak remaja terlibat dengan tingkah laku nakal. Jadi. ibu bapa . Kumpulan rakan sebaya ini mempunyai peranan dalam aktiviti sosial. Meskipun anak sering diingatkan oleh ibu bapa supaya berhati-hati memilih kawan. Hal ini disebabkan segala masalah datangnya daripada rumah. Di sini jelas apabila seseorang pelajar itu berinteraksi dengan rakannya. Sebarang kesilapan atau kesalahan mendidik anak-anak perlu dipertanggungjawabkan oleh ibu bapa kerana ibu bapa adalah pihak utama yang mendidik dan membesarkan anak mereka. 2. tetapi nasihat tersebut biasanya sering kali diabaikan.2.

membuli dan mengacau budak perempuan. Kumpulan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian negatif juga membawa pengaruh negatif kepada remaja. Rakan sebaya menyediakan peluang kepada remaja mendapat kebebasan dalam perbuatan dan percakapannya tanpa sebarang sekatan dan kongkongan. Rakan sebaya di alam persekolahan adalah kumpulan rujukan yang memberikan ‘sokongan moral’ dalam mencari identiti diri dan pembentukan imej (Pomberi. Dalam banyak keadaan. menunjukkan kehebatan diri terutamanya kepada rakan yang lain serta melepaskan rasa tidak puas hati pada keluarganya. Apa . tayangan filem dan lain-lain. rakan sebaya menjadi tempat remaja berkongsi pendapat. bohsia. Remaja boleh dikatakan sebagai golongan yang belum cukup matang dan mudah diperdaya oleh orang lain. peras ugut. 1991). Inilah yang menjadi daya tarikan yang kuat remaja kepada rakan sebaya. Rakan sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek-aspek gaya pakaian. Mahmood. bohjan. ingin menarik perhatian orang ramai. pandangan dan tempat untuk remaja bertukar-tukar cerita suka dan duka. ponteng sekolah. 1990. Keadaan ini disebabkan kumpulan rakan sebaya ini merasakan diri mereka kuat. Sekiranya remaja lelaki memasuki kumpulan yang suka menghisap rokok biasanya akan dipengaruhi dan melakukan perbuatan yang sama.24 tidak berupaya lagi hendak mengawal dan menentukan siapakah rakan-rakan anaknya itu. Masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai-nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan salah laku dan moral mereka. orientasi kepada muzik. Melalui rakan sebaya juga mereka lebih berani bertindak kerana kumpulan mereka terdiri lebih daripada dua orang. pertuturan. tarian. Contohnya seperti lepak.

2. masanya lebih banyak dihabiskan bersama rakan sebaya berbanding keluarga sendiri. Secara beransur-ansur remaja menarik diri daripada aktivitiaktiviti keluarga dan menghabiskan masanya lebih kerap bersama kumpulan mereka. vandalisme. mencuba dan mengambil bahagian . Boyson (1973). Gordon (1974). Gragey (1970) dan Maslow et al. Pelajar-pelajar menghabiskan hampir separuh masanya di sekolah. Sepanjang berada di sekolah.3 Iklim Sekolah dan Sikap Guru Melalui kajian yang lalu mendapati bahawa persekitaran sekolah juga banyak mempengaruhi pembentukan tingkah laku pelajar. kurang bersopan dan menentang guru sekolah. menyatakan kawalan yang ketat di sekolah seringkali dikatakan menjadi penyebab wujudnya masalah tingkah laku dan pelanggaran peraturan. pelajar-pelajar biasanya mengambil sikap sama ada memerhati. pelajar juga sebenarnya mempelajari perkaraperkara yang berkaitan dengan kehidupan daripada interaksinya dengan rakanrakan dan kakitangan sekolah. Banyak perkara yang menjadi pegangan dan ikutan pelajar sama ada yang positif mahupun negatif. semakin meningkat usia remaja seseorang anak. Ini adalah kerana pelajar akan menentang kawalan ini dengan melakukan pelbagai kelakuan buruk sperti ponteng sekolah dan kelas. memahami. Dengan kata lain. Pengaruh sekolah adalah kedua pentingnya berbanding dengan pengaruh keluarga. 2. Selain daripada belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan akademik di dalam bilik darjah.25 yang diperoleh remaja daripada percampurannya dengan rakan sebaya menyebabkan remaja mengandaikan yang mereka sudah berupaya membuat keputusan sendiri.(1962). menghayati.

interaksi berlaku antara pelajar dengan orang dewasa seperti guru-guru.26 apa-apa perkara baru yang dialami. Guru-guru tidak mengambil tahu masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar d. kecewa dan marah yang bercampur aduk. pelajar mungkin bertindak agresif seperti membakar bilik guru. merosakkan bilik darjah dan harta sekolah. Organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengagihan murid mengikut pencapaian.Interaksi yang mesra antara warga sekolah akan membentuk suasana harmoni dan hormat menghormati dan sebaliknya interaksi yang kurang atau tidak mesra langsung akan membentuk suasana yang tegang dan penuh dengan permusuhan. memecahkan cermin kereta guru. memukul guru dan lain-lain yang melanggar disiplin sekolah. mencalarkan kereta guru. dilihat dan dipelajarinya. geram. Ianya boleh memberi kesan kepada tingkah laku pelajar. Ketika di sekolah. Disiplin sekolah yang longgar Kemajuan dan pencapaian anak-anak di sekolah tidak diambil peduli oleh ibu bapa c. Berhubung dengan salah laku pelajar yang dikira boleh memberi pengaruh kepada tingkah laku tersebut adalah: a. bentuk. pihak pentadbir yang menekankan peperiksaan. kakitangan sekolah dan juga pengusaha kantin sekolah dan antara pelajardengan sesama mereka. perasaan dendam. sakit hati. struktur ganjaran dan hukuman. Akibat salah faham. Suasana perhubungan yang tidak mesra antara pelajar-pelajar sesama mereka dan hubungannya dengan guru-guru. b. sikap dan harapan guru kesemuanya .

Pelajar seperti ini merasa bosan dan ada juga yang membenci guru dan sekolah. 1980). merasa malu dan takut kepada guru. Keadaan sekolah yang gagal menarik perhatian pelajar akan mendorong pelajar tidak bersekolah dan lebih selesa untuk berhenti dan bekerja bagi menampung hidup mereka. Sudah tentu proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu. Oleh kerana itu apabila timbul perasaan bosan dan jemu dalam diri pelajar.27 menggalakkan masalah disiplin di kalangan murid-murid yang lemah daripada segi akademik (T. ada pelajar yang merasa rendah diri. Mereka merasakan diri mereka tidak dihargai oleh guru dan juga rakan mereka kerana mereka lemah dalam pelajaran. J. Marimuthu. mereka akan bertingkah laku negatif seperti membuat bising. . (1977). Terdapat juga guru yang mengajar secara sambil lewa menyebabkan pelajar menjadi kurang berminat dengan apa yang diajar oleh guru tersebut. Selain itu. Oleh itu pihak sekolah harus bijak di dalam menentukan tindakan atau hukuman yang perlu dikenakan ke atas seseorang pelajar yang bermasalah agar tindakan yang diambil dapat memberi kesan yang baik di dalam usaha menangani masalah tersebut. mengganggu kawan serta cuba untuk melarikan diri daripada sekolah. mendapati satu pertiga daripada pelajar lelaki benci pada sekolah dan lebih suka bekerja kerana mereka merasakan sebahagian mata pelajaran di sekolah membosankan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Pihak sekolah harus bijak dalam mengatasi masalah di dalam mengambil tindakan terhadap pelajar yang telah melakukan kesalahan kerana jika berlaku kesilapan di dalam mengambil tindakan ianya akan menambahkan lagi masalah di sekolah. Raven.

datuk dan nenek.3 Pendekatan Teori Tingkah Laku Keluarga merupakan institusi di mana seseorang individu itu mendapat pendidikan yang terawal. sentiasa menunjukkan kasih sayang dan sentiasa memberi kemaafan kepada pelajar yang melakukan kesalahan. individu yang mempunyai keluarga menerima pendidikan awal daripada ibu bapanya sendiri. ibu bapa. bapa saudara dan ibu saudara sehinggalah kepada perkara-perkara yang menyentuh nilai-nilai agama. Jadi hubungan yang lemah di antara guru dan pelajar menyebabkan pelajar tidak berminat untuk pergi ke sekolah. kepatuhan. . ketaqwaan. Pendidikan pada tahap tersebut mungkin dalam bentuk mengenal diri sendiri. Baharuddin (1996) turut menjelaskan supaya para guru mestilah bersikap adil serta mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti keikhlasan. maka dengan sendirinya ianya akan memberi kesedaran kepada remaja bahawa solat itu merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan. 2. akhlak dan moral.28 Guru memainkan peranan penting di dalm mendidik pelajar. berfikiran terbuka. Dalam perjalanan hidup normal. Sekolah dengan kerjasama guru perlu mengadakan pelbagai aktiviti yang berfaedah dan memberi manfaat kepada pelajar-pelajarnya supaya setiap masa pelajar tidak disia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Jadi tidaklah salah umapamanya jika dikatakan seseorang remaja itu tidak mahu bersolat kerana dia tidak pernah diberitahu bahawa solat itu sebagai satu tanggungjawab dan sekiranya ibu bapa di rumah menunaikan solat lima waktu sehari semalam. Dengan sifat-sifat ini maka masalah salah laku pelajar di sekolah Dapat dibendung dan perkara ini akan lebh mudah diatasi. adik beradik. Guru dan sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menangani pelajar-pelajarnya daripada terjebak dengan gejala salah laku.

Pendekatan behaviorisme pula melihat tingkah laku adalah hasil pembelajaran yang dialaminya sejak masih bayi lagi sehinggalah pada masa kini.29 Menurut teori psikoanalisa. . mereka mulai cuba menilai semula skrip hidup yang sekian lama dipegangnya. Latihan dan pengalaman tersebut antaranya adalah berbentuk kebolehan celik akal. perolehan konsep. Pembelajaran yang dimaksudkan adalah perubahan tingkah laku yang agak kekal yang dihasilkan oleh individu melalui latihan dan pengalaman yang diterima. Ibu bapa adalah individu yang mula-mula sekali dikenali oleh anakanak dan merekalah yang lebih rapat dengan anak-anak berbanding dengan orang lain. semasa kecil anak-anak merakamkan secara langsung apa saja percakapan dan perbuatan yang diperlihatkan oleh ibu bapa kepada mereka tanpa menimbulkan apa-apa persoalan. Namun begitu latihan boleh diberikan oleh pihak sekolah kepada anak-anak ini untuk menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. proses penaakulan. rangsangan. Usaha bagi membuat penilaian semula skrip hidup yang baru inilah sering kali mendatangkan konflik dalam diri ana-anak. Akan tetapi apabila anakanak mulai meningkat remaja dan dewasa di mana mereka mulai mempunyai dimensi baru dalam pemikiran dan emosi serta mengalami perubahan persekitaran. Ini menunjukkan tingkah laku anak-anak yang tidak mahu menunaikan solat dan kurang berakhlak adalah hasil pembelajaran yang didapati daripada kedua orang tuanya. meniru orang lain. perubahan sikap dan juga arahan yang sebati dengan individu tersebut dan seolaholah menjadi sebahagian daripada dirinya sendiri. Kemahiran ibu bapa sebagai individu yang soleh bermaksud ibu bapa harus mengamalkan cara hidup yang menepati kehendak ajaran-ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya supaya dengan itu anak-anak dapat melihat sendiri kemurnian agama apabila dipraktikkan dalam kehidupan.

pemikiran dan perasaan manusia pada asasnya tidak terlepas daripada pengaruhpengaruh persekitaran. Walau bagaimanapun manusia tidak semestinya terikat dan terkongkong dengan keputusan-keputusan itu. Individu tersebut mungkin terlalu lama terdedah dengan tingkah laku yang salah sehingga dia tidak menyedari yang tingkah lakunya adalah sesuatu yang negatif dan berlawanan dengan norma masyarakatnya. Pendekatan behaviorisme melihat tingkah laku negatif manusia sebagai tingkah laku yang tidak betul atau tingkah laku salah pembelajaran yang dipelajari oleh individu sepanjang kehidupannya. terutama sekali oleh harapan dan desakan-desakan yang dibuat oleh orang-orang yang penting bagi diri mereka seperti ibu bapa. Pengaruh-pengaruh persekitaran ini mempengaruhi seseorang individu lebih-lebih lagi dalam membuat keputusan sewaktu mereka kecil iaitu semasa mereka sangat bergantung kepada orang lain. Manusia mempunyai keupayaan memahami keputusankeputusan yang mereka buat pada masa lampau dan menggantikannya dengan keputusan-keputusan baru. Dia mungkin memperolehinya sejak sekian lama dan ia menjadi seoalah-olah sebati dengan dirinya sehingga merasakan yang ia bukanlah sesuatu yang teruk. Berdasarkan pendekatan behaviorisme. orang dewasa. Individu mungkin memperolehi tingkah laku tersebut hasil daripada proses meniru tingkah laku ibu bapa. nenek. ahli keluarga dan rakan sebaya. adik beradik. tingkah laku negatif individu tersebut masih boleh diperbaiki kerana secara teorinya manusia boleh dibantu bagi menguasai sesuatu kemahiran ataupun tingkah laku baru bagi menggantikan tingkah lakunya yang lama. guru-guru. datuk. Ini menunjukkan bahawa tingkahlaku yang negatif .30 Pendekatan Analisis Perlakuan oleh Eric Berne mengatakan tingkah laku. guru-guru dan rakan sebaya. jiran.

Seseorang remaja itu sangat memerlukan nilai-nilai personaliti yang positif bagi menghadapi fenomena kehidupan masa kini yang semakin mencabar. Tret-tret tersebut ialah :- . Mohd Tajudin Haji Ninggal. Dr. pengasas Profil Personaliti Tajma terdapat 11 tret personaliti yang dikenal pasti melalui Ujian psikologi. Nilai personaliti yang baik yang wujud dalam diri seseorang remaja akan dapat membantu mereka membentuk asas keyakinan diri yang baik juga. Ia melambangkan ciri-ciri keperbadian seseorang individu dan sememangnya mencirikan perbezaan seorang manusia dengan manusia yang lain. Apabila remaja mempunyai latar belakang dan sokongan personaliti dan keyakinan diri yang baik. setiap individu yang lahir ke dunia ini mempunyai personaliti yang tersendiri. kurang baik atau tidak baik.31 atau salah laku disiplin boleh diubah dan ditangani sekiranya semua pihak bertanggungjawab dengan peranan dan tugas masing-masing. mereka akan berjaya dan dapat membezakan dengan jelas tindakantindakan atau perlakuan sosial yang baik. Personaliti pelajar adalah berbeza-beza. Personaliti diterima sebagai satu cara untuk memahami tingkah laku manusia dan memperlihatkan tingkah laku individu dan cara individu menyesuaikan diri dengan alam persekitaran. Oleh sebab itu. Ini merupakan penghalang utama kepada keterlibatan remaja dalam salah laku sosial negatif.4 Personaliti Pelajar Personaliti merupakan tafsiran daripada tingkah laku seseorang terhadap sahsiah dirinya bagi mencerminkan dan melahirkan keperibadian individu tersebut. 2. Menurut Prof.

Analitikal Trait personaliti yang menunjukkan individu yang peka dengan persekitarannya. Keyakinan Diri Trait personaliti menunjukkan individu yang mudah memperkatakan dan mengakui kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. percaya kepada diri sendiri. yakin. . Prihatin Trait personaliti yang menunjukkan kemampuan individu untuk memahami perasaan orang lain. Jati Diri Trait personaliti yang menunjukkan individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu tugas. Keterbukaan Trait personaliti yang menunjukkan individu yang suka berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. tegas dan gemar membuat keputusan. suka membuat pemerhatian dan seterusnya menganalisa sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. rasa selamat dan matang.32 Asertif Trait personaliti yang menunjukkan individu yang berkecenderungan mempamerkan ketegasan diri. Kepimpinan Trait personaliti yang menunjukkan kemampuan individu dalam memimpin sesuatu kumpulan. Trait ini juga menunjukkan kestabilan emosi dan psikologi seseorang individu.

lebih mudah proses menuntut ilmu itu berlangsung. cerdas dan kreatif. penyelidik ingin mengkaji beberapa teori personaliti yang ada kaitan dengan tingkah laku seorang pelajar. mahukan status yang tinggi dan sukakan persaingan. Hanya setelah ia mengetahui siapa dirinya (personalitinya) barulah ia dapat beradab kepada dirinya untuk menuntut ilmu.33 Intelektual Trait personaliti yang menunjukkan individu berminat kepada aktiviti-aktiviti yang memberi cabaran dari segi intelektual. akhlak dan disiplin diri akan membantu proses pembelajarannya. Adab. Integriti Trait personaliti yang boleh membuktikan sifat jujur dan amanah seseorang individu terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi. seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu perlulah insaf bahawa dirinya mempunyai personaliti diri. Individu yang juga mempunyai daya usaha yang tinggi dalam mencapai sesuatu matlamat. Antaranya ialah seperti berikut:- . Pencapaian Trait personaliti yang menunjukkan individu yang bermotivasi. Ia juga digunakan untuk menilai sama ada individu cuba memberikan respon dengan ikhlas atau sebaliknya. Lebih jauh ia mengenali dirinya sebagai seorang pelajar. berfikiran abstrak. Ketidakselarasan Skala khas yang direkabentuk untuk mengenal pasti persepsi individu terhadap diri sendiri. Sehubungan dengan itu. Dalam pendidikan.

Begitu juga sekiranya seseorang itu menunjukkan kemampuannya memahami perasaan orang lain. melepak. Trait personaliti dianggap sebagai stabil dalam tempoh masa yang panjang. kita boleh simpulkannya sebagai orang yang mempunyai personaliti keterbukaan. Sebab itu seseorang yang agresif akan menunjukkan sikap agresif dalam situasi tertentu dari semasa ke semasa.4. Sebagai contoh. kebimbangan. Maka seseorang pelajar yang mempunyai trait keagresifan akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan peraturan di sekolah seperti ponteng kelas dan sekolah. maka kita boleh simpulkan bahawa dia mempunyai personaliti prihatin. Memang trait tidak dapat ditentukan pada diri seseorang tetapi dapat difahami daripada tingkah laku seseorang. sikap agresif dan proses sosialisasi. Menurut Allport (1961).34 2. terlibat dalam gangsterisme dan dalam pergaduhan antara pelajar. dianggap konsisten dalam situasi tertentu dan perbezaan personaliti individu adalah hasil daripada kekuatan dan campuran trait (Guilford. Setiap individu memiliki trait masing-masing. seseorang yang memiliki trait tertentu akan menunjukkan tingkah laku yang konsisten dalam apa-apa situasi. Beliau juga percaya bahawa selain menjelaskan tingkah laku yang sama antara kebanyakan individu. 1959). . sekiranya seseorang itu suka berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. setiap personaliti individu mengandungi kumpulan trait.1 Teori Trait Manusia berbeza dalam pelbagai bidang seperti kebergantungan.

Desakan yang paling kuat pada waktu ini ialah memperolehi kepuasan dengan segera. tidak bermoral dan semata-mata bertujuan untuk memenuhi dorongan naluri. Id merupakan personaliti yang asas. diwarisi dan bertujuan untuk mengurangkan ketegangan akibat keinginan biologikal dan tidak rasional. Contohnya. tidak teratur. Tidak ada juga peraturan-peraturan dalam yang dapat mengarahkan tingkah laku.35 2. Apabila ia mahukan sesutu. Id juga bergeraka atas prinsip keseronokkan dan menghindarkan kesakitan (to gain pleasure dan to avoid pain). Walaupun wujud struktur yang berasingan tetapi ketiga-tiga unsur ini mencerminkan proses interaksi yang pelbagai dalam personaliti sesorang yang memotivasikan tingkah laku. seks. ia mahukan dengan cepat dan tanpa bertangguh-tangguh bertujuan untuk mengekalkan individu dalam keadaan tanpa ketegangan yang mungkin ada. Id bersifat tidak logik. Keperluan asas seperti kelaparan. ego dan super ego. . Apabila tenaga ini meningkat. Tenaga yang menggerakkan id ini dipanggil ‘libido’. Bayi tidak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh serta tidak tahu tentang realiti. agresif yang beroperasi atas prinsip kenikmatan di mana sasarannya adalah untuk meredakan ketegangan dan memaksimakan kenikmatan. tekanan juga akan meningkat yang kemudiannya mesti dilepaskan atau disalurkan.2 Teori Psikodinamik Sigmund Freud Sigmund Freud (1959) merujuk personaliti akibat interaksi tiga bahagian yang berasingan iaitu id.4. seorang bayi yang lapar tidak boleh menunggu.

Manakala Superego pula merupakan komponen moral personaliti yang berfungsi berasaskan prinsip moral. . Kesimpulannya ego menggunakan pemikiran logikal dan mengatur rancangan yang sesuai dengan norma sosial untuk memenuhi keinginan id tanpa merosakkan diri dan orang lain. Individu itu harus belajar untuk mendapatkan dan memakan makanan bagi mengurangkan ketegangan akibat lapar. superego juga berfungsi untuk memujuk ego supaya menggantikan matlamat realistik dengan matlamat moral serta berusaha ke arah mencapai kesempurnaan. Ia bersifat tidak rasional dan menggunakan kuasanya untuk menghapuskan sama sekali keinginan naluri id. Fungsi utama superego ialah menyekat desakan-desakan id terutama yang berbentuk seksual kerana desakandesakan begini dicemuh oleh masyarakat. Ia sangat mementingkan sama ada sesuatu tindakan itu baik atau buruj. betul atau salah. Tingkah laku ego bersifat separuh sedar yang beropreasi beasaskan prinsip realiti di mana ia cuba melambatkan keinginan id dipenuhi sehinggalah objek yang sesuai ditemui untuk memenuhi keinginan tersebut. bukan realiti dan berusaha mendapatkan kesempurnaan dan bukan untuk keseronokkan. Ego mengawal pemikiran sedar dan menapis keinginan-keinginan naluri id. egonya bertambah kuat. Apabila bayi mula membesar. Selain itu. hasil daripada pengalaman. ia akan belajar kehendak-kehendaknya yang boleh ditangguhkan dan kadang-kadang matlamat jangka panjang memerlukan pengabaian matlamat jangka pendek.36 Ego pula merupakan komponen yang membuat keputusan dan cuba memenuhi kehendak id dengan menurut batasan-batasan yang dikenakam oleh dunia luaran. Contohnya individu yang lapar harus membezakan antara bayangannya tentang makanan dengan persepsi sebenar tentang makanan jika keinginan untuk makan itu hendak dipenuhi. Superego mewakili yang unggul (ideal). Dengan kata lain ego bertanggungjawab mengendalikan kehendak-kehendak dan desakan-desakan id mengikut cara yang diterima dan tidak melanggar nilai-nilai atau norma masyarakat.

4. Sekiranya kanak-kanak berasa berketerampilan dan dihargai mengikut kefahaman mereka dan seperti kehendak anggota masyarakat yang lain. Perkara yang penting ialah keperluan dan keinginan kanak-kanak seimbang dengan yang terdapat dalam masyarakat. Komponen superego mempunyai dua bahagian iaitu hati nurani (conscience) dan ego ideal. 2. Seseorang harus berjaya menghadapi krisis pada satu-satu peringkat sebelum berpindah ke peringkat seterusnya. Hati nurani akan menyebabkan kita berasa bersalah jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan denga nilai moral dan masyarakat sementara ego ideal menyebabkan kita berasa bangga dan gembira jika kita berjaya melakukan sesuatu yang dianggap baik. Menurut Erikson. Walaupun Erikson akur dengan pandangan Sigmund Freud tentang keperluan kenikmatan dalam pembentukan personaliti namun perhubungan kanak-kanak dengan ibu bapa juga penting dalam pembentukan personaliti (Erikson.3 Pendekatan Sosial Erik Erikson Seorang ahli psikologi yang berorientasikan sosial dalam pembentukan personaliti seseorang individu. terdapat lapan tahap dalam proses perkembangan manusia. Ia mewakili nilai dan norma-norma masyarakat tentang tingkah laku. Secara ringkasnya diterangkan kelapan-lapan tahap tersebut seperti berikut:- .37 Menurut Freud. maka terbentuklah identiti yang selamat. Suasana ini akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak diterima dan disayangai atau sebaliknya. 1968). seseorang individu tidak dilahirkan dengan superego tetapi ianya terbentuk melalui interaksi dengan ibu bapa dan masyarakat.

Tahap 4 .Autonomi lawan Ragu-ragu / Malu (1. pujian dan penghargaan kesannya menjadi kanak-kanak tersebut menjadi produktif tetapi sekiranya menerima peneguhan negatif selalu dikritik dan dimarahi maka wujud rasa rendah diri dan kurang keyakinan diri pada kanak-kanak tersebut. Berlakunya konflik sosial di mana percubaan melakukan sesuatu secara sendiri. Kanak-kanak mula menunjukkan tingkah laku inisiatif ingin berdikari. meneroka dan membuat sesuatu yang baru seperti bantu ibu memasak.Kerajinan lawan Rasa Rendah Diri (6-11 tahun) Memasuki alam persekolahan dan mula dipengaruhi guru dan rakanrakan. membasuh dan sebagainya. Tahap 2 . Sekiranya mendapat penjagaan yang baik maka kanak-kanak itu percaya pada persekitaran tetapai sekiranya mendapat penjagaan yang tidak sempurna maka wujud perasaan tidak percaya kanak-kanak itu kepada orang lain. Tahap 3 . pakaian dan kasih sayang. Sekiranya tidak mendapat sokongan dan sering dikritik atau didenda maka timbul rasa bersalah. Sekiranya mendapat peneguhan positif.Percaya lawan Tidak Percaya (0 – 1 tahun). ragu dan tiada keyakinan diri serta menjadikan kan kanak-kanak itu seorang yang pemalu. Bermulanya konflik – percaya atau tidak percaya pada persekitaran seperti ibu bapa. . Namun sekiranya ibu bapa yang mendorong maka wujud rasa yakin pada diri kanak-kanak itu. penjaga dan masyarakat. Keinginan perlu dipenuhi seperti makanan. Maka hasilnya negatif menyebabkan anak suka mengasingkan diri serta tidak yakin pada diri sendiri.Inisiatif lawan Rasa Bersalah (3 – 5 tahun) Mula terdedah kepada cabaran dan persekitaran. tetapi sekiranya mendapat kawalan yang ketat maka timbul rasa dendam. Tingkah laku yang menonjol seperti degil dan tidak mahu mendengar kata.2 tahun). Kanak-kanak akan menunjukkan tingkah laku percaya sepenuhnya kepada kata-kata guru.38 Tahap 1 .

Kemesraan lawan Pengasingan Diri (20 – 40 tahun) Awal dewasa. Tingkah laku yang ketara mula fikirkan soal keluarga dan orang lain serta sumbangan kepada masyarakat. Sekiranya perjalanan hidupnya berjaya mengatasi tahap-tahap sebelumnya maka kehidupannya lebih utuh dan mendapat kepuasan.Generitiviti lawan Penyerapan Kendiri (40 – 60 tahun) Berjaya mengatasi konflik di tahap 6. mula membina hubungan yang akrab dan mesra seperti memikirkan tentang teman hidup. abang. individu tersebut mula mengasingkan diri. Di sinilah identiti seseorang pelajar dibentuk hasil daripada pengintegrasian pelbagai peranan sebagai anak.Identiti lawan Kekeliruan Identiti (12 – 19 tahun) Alam Remaja. Tahap 8 . Hasil yang positif timbul perasaan prihatin terhadap diri dan orang lain serta berjaya mendidik anak-anak menjadikan kehidupan yang lebih bermakna. kakak. Tahap 6 . percintaan dan perkahwinan. rakan dan . Namun sekiranya wujud konflik dalam kehidupannya maka timbul rasa putus asa dan kecewa. Peringkat yang paling penting ialah tahap ke lima iaitu identiti lawan kekeliruan identiti. Remaja mula menunjukkan tingkah laku cuba berhadapan dengan situasi yang bertentangan kesannya timbul krisis identiti seperti terlalu sensitif dengan perubahan fizikal yang sedang dialami serta mencari peranan diri.Keutuhan lawan Rasa Putus Asa (60 tahun ke atas) Peringkat akhir dewasa. Tingkah laku menunjukkan mula menilai dan memikirkan kembali peristiwa yang telah berlaku. Tahap 7 . Namun sukar mencari identiti kerana terlalu banyak berfikir.39 Tahap 5 . pelajar. Sekiranya gagal dalam membina hubungan. Sebaliknya timbul penyerapan kendiri sekiranya individu dikatakan cenderung dengan kepentingan diri sendiri dengan tidak menghiraukan perasaan orang lain. mula mewujudkan identiti dan persepsi sendiri.

remaja mengalami pengalaman transisi daripada kebergantungan pada ibu bapa kepada berdikari iaitu identiti diri. Menurut Erikson (1968). Jika pelajar gagal dalam pembentukan identiti maka wujudlah kekeliruan dan kekecewaan. Segala perlakuan ibu bapa mempengaruhi anak bagaimana seseorang anak melihat dirinya sendiri. Proses identiti diri ini akan melibatkan proses mengadabkan seseorang pelajar. selepas baligh. Pelajar tidak dapat menilai antara yang baik dan yang buruk lalu melakukan perkara-perkara seperti ponteng kelas dan sekolah. Proses pendidikan yang baik dan sepadu seharusnya mampu mengidentiti diri insan bukan menghilangkan identiti tersebut. Maka apakah yang menentukan identiti di kalangan remaja? Kajian menunjukkan bahawa konsep kendiri dan memahami diri (self) ada kaitan dengan persepsi positif dan pengukuhan dalam perhubungan ibu bapa dan orang-orang yang berdekatan dengan individu tersebut. Ibu bapa merupakan orang yang utama dalam pembentukan personaliti anak-anak. Erikson (1963). melepak. terlibat dalam gangsterisme dan dlam pergaduhan antara pelajar. . 2. orang-orang signifikan sangat penting dan pengaruh mereka sangat kuat terhadap perkembangan diri kanak-kanak. Mereka mula bertanya sama ada pengalaman lepas dan sekarang menyediakan mereka ke era baru.40 sebagainya. Menurut Sullivan (1953).5 Krisis Identiti Kehilangan adab dan akhlak dalam proses pembelajaran akan menyebabkan kehilangan identiti diri (sahsiah) pelajar.

sehingga seorang anak tidak mungkin menghormati bapanya kalau ia tidak mengenali identiti dirinya yang ianya adalah seorang anak. merogol. tetapi adik dan abang ini mempunyai identitinya yang tersendiri. Bayangkan sahaja apa akan berlaku sekiranya identiti ini sudah hilang pada diri seorang insan. Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa kehidupan mereka. Teori ini digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu faktor kendiri. emosi dan faktor sosial. Begitulah seorang isteri terhadap suaminya. mencuri. . Selagi identiti ini dihubungkan dengan sesuatu sifat yang tidak terkeluar dari batas keinsanan dan syariat sudah pasti identiti tersebut boleh diterima. membunuh dan sebagainya adalah di antara beberapa contoh akibat kehilangan identiti diri. Keduanya adalah identiti diri sendiri yang sudah pasti berlainan dengan orang lain yang menyebabkan seseorang itu berbeza antara satu dengan yang lain adalah kerana mereka mempunyai identiti yang berbeza. Pada tahap ini remaja akan cuba berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. Dengan kaedah yang sama. seorang rakan dengan rakannya yang lain dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ia perlu insaf bahawa dirinya adalah seorang pelajar dan dengan demikian perlu mempunyai identiti diri sebagai seorang pelajar. Pertama adalah identiti pelajar secara keseluruhan. Begitu jugalah pelajar. setiap pelajar mempunyai identiti sendiri yang diberikan oleh Allah kepadanya. seorang pelajar perlu mengenali identiti sebagai seorang pelajar. Hilangnya identiti ini dari seseorang pelajar akan menyebabkan hilangnya wibawa diri pelajar.41 Identiti dapat dibahagikan kepada dua. Dalam teori ini Erikson meletakkan remaja yang berumur antara 12 hingga 19 tahun di tahap identiti lawan kekeliruan peranan.Gejala buruk seperti ketagihan dadah. Begitu penting identiti ini. Seorang adik dan abang dalam satu keluarga walaupun mempunyai identiti sebagai anak kepada seorang bapa. terlibat dengan gangsterisme.

Sekiranya usaha untuk mencari identiti itu gagal. Pelajar perlu diberi peluang untuk mengenali dirinya. Penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar amat penting bagi melahirkan generasi yang bersahsia mulia. peranannya sebagai seorang insan atau manusia di dunia dan selepas mati. gemilang dan terbilang. Pengetahuan perkembangan manusia adalah perlu terutama kepada pendidik untuk menjangka. cemerlang. pada tahap ini. Individu yang bergelar remaja akan berusaha memahami dan menilai diri sendiri. Di sini betapa pentingnya peranan sekolah untuk membentuk identiti pelajar yang baik. Krisis identiti juga berlaku kerana para remaja begitu sensitif dengan perubahan fizikal badan yang sedang dialami ketika zaman remaja. remaja mencari identiti dirinya dan cuba mencari jawapan kepada persoalan “siapa aku”. ibu bapa dan ahli masyarakat. Usaha remaja mencari identiti mungkin menjadi bertambah sukar dengan terdapatnya berbagai-bagai pilihan yang mungkin.42 Menurut Erikson. . merancang serta mencungkil potensi yang ada. Remaja yang mempunyai identiti sendiri akan mencipta perancangan masa depan yang memuaskan dan rasa selamat. Kesannya mereka akan menghadapi krisis identiti. remaja tersebut berkecenderungan berdepan dengan situasi yang bertentangan dengan identitinya. mereka akan mula meragui peranan dan fungsi mereka dalam masyarakat. Dalam proses memahami dan menilai diri sendiri. Mereka mula memikirkan peranan mereka sebagai bakal teman hidup seseorang. Teori-teori perkembangan yang telah dikemukakan di atas oleh beberapa tokoh psikologi seperti Erik Erikson dan Sigmund Freud memfokus kepada bagaimana perkembangan berlaku dan mengapa sesuatu perubahan berlaku.

Kaedah ini adalah lebih relevan untuk digunakan kerana dapat menerangkan dengan lebih jelas fenomena yang hendak dikaji. 3. Aspek-aspek tersebut adalah merangkumi reka bentuk kajian. analisis data serta jangkamasa kajian. Hubungan antara punca salah laku pelajar dengan profil personaliti pelajar dilihat dengan menggunakan statistik korelasi. Data yang diperoleh berdasarkan rekod atau item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik.1 Pengenalan Di dalam bab ini. populasi kajian.43 BAB 111 METODOLOGI KAJIAN 3. instrumen kajian.2 Reka Bentuk Kajian Kaedah yang dipilih untuk kajian ini ialah reka bentuk kajian yang bersifat ‘eks-pos-fakto’ iaitu melihat punca dan perlakuan masa kini berdasarkan peristiwa yang telah pun berlaku dan bersifat kuantitatif dalam bentuk soal selidik. perbincangan adalah meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengkaedahan-pengkaedahan yang relevan dalam menjalankan kajian. . lokasi kajian. prosedur kajian. Ianya lebih mudah ditadbirkan dan menjimatkan kos dan masa.

3 Lokasi Kajian Kajian dijalankan di empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terletak dalam kawasan perumahan berhampiran di Taman Rinting. Kebanyakan mereka akan lebih melayan desakan hati untuk ingin bebas dan kurang menumpukan perhatian pada pelajaran. penyelidik telah menggunakan persampelan bertujuan untuk mendapatkan responden kajian yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan daripada pelbagai bangsa dari tingkatan 4 yang ada rekod salah laku di sekolah masing-masing. persampelan merupakan pengambilan sebahagian daripada sesuatu populasi. Ramai pelajar tingkatan 4 yang menganggap tahun ini adalah ‘honeymoon year’ dan masa untuk mereka ‘enjoy’ kerana tiada peperiksaan penting. 3. Dalam Kajian ini.4 Sampel Kajian Menurut Kerlinger (1973). Johor Bahru. Ianya terletak kira-kira 25 km dari Bandaraya Johor Bahru.44 3. kawasan Masai. Di samping itu pelajar di sekolah-sekolah berkenaan terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar . Penyelidik sengaja mengecilkan skop dengan memilih responden dari tingkatan 4 yang mempunyai rekod salah laku supaya ia lebih relevan dengan tajuk kajian dan lagi mereka ini tidak terlibat dengan peperiksaan besar seperti PMR dan SPM. Taman Megah Ria dan Taman Kota Puteri yang mana sekolah-sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D). Mereka tidak menyedari bahawa lebih 50% isi pelajaran tingkatan 4 akan diuji dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ketika di tingkatan 5 nanti. Bilangan sampel di sekolah-sekolah ini dipilih kerana sekolah-sekolah berkenaan menunjukkan kekerapan berlakunya salah laku pelajar. Sebab itulah mengapa banyak kes salah laku pelajar melibatkan pelajar tingkatan 4.

pekerjaan dan tahap pendidikan ibu bapa. Keb. umur.45 belakang yang menjadi punca salah laku pelajar. Dalam bahagian A. sebanyak 10 item diberi untuk mendapatkan maklumat diri pelajar. reaksi. Men. Taman Megah Ria Sek. Kota Puteri 2 Jumlah Bil. Taman Rinting 2 Sek. Keb. Men. Sekolah Sek. bangsa. instrumen kajian jenis ini dapat memberikan maklumat tentang latar belakang responden.5 Intrumen Kajian Dalam kajian ini. sikap dan sebagainya. 2. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik sebagai instrumen kajian. 3. Sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah seperti berikut: Jadual 3. profil personaliti responden. Responden 60 55 60 55 230 3. Antaranya jantina. pendapatan ibu bapa. 4. bilangan adik beradik. maklumat faktor-faktor penyebab salah laku responden dan maklumat salah laku yang sering dilakukan responden.1 : Bilangan Sekolah dan Responden yang terlibat dalam kajian Bil 1. Men Keb. Kota Puteri Sek. . Keb. pendapat. Black (1993). Men. Soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian iaitu latar belakang responden.

2 : Penskoran skala 5 mata Item Positif Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat Setuju Item Negatif Sangat Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Mata 1 2 3 4 5 . datang lewat ke sekolah atau balik awal dari sekolah.46 Bahagian B pula terdapat 13 item salah laku di senaraikan untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis-jenis salah laku yang biasa dilakukan pelajar di sekolah menengah. Pengukuran dibuat dengan menggunakan Skala 5 mata seperti berikut:- Jadual 3. Item-item yang dikemukakan adalah seperti ponteng kelas dan sekolah. Item-item ini diubah suai daripada soal selidik yang telah digunakan oleh Aziz Abu Bakar (1997). Manakala Bahagian C bertujuan untuk mendapatkan maklumat punca salah laku pelajar yang dikenal pasti oleh penyelidik. pengaruh rakan sebaya dan iklim sekolah termasuk sikap guru. merokok dan menagih dadah. Item-item berbentuk positif dan negatif dikemukakan untuk mendapatkan pesepsi responden. gangsterisme. melawan guru dan budaya melepak. pergaduhan sesama kaum dan antara kaum. Sebanyak 32 item yang merangkumi faktor sikap ibu bapa. vandalisme.

B – Benar.00 Rendah Sederhana Tinggi Dalam bahagian D pula. . 3. Skala PPT-R direka bentuk menerusi skala likert tiga mata iaitu A – Sangat Benar.33 2. penyelidik menggunakan instrumen Profil Personaliti Tajma (PPT-R) merupakan satu set alat ukur psikologi yang mempunytai nilai kesahan dab kebolehpercayaan yang tinggi iaitu di antara 0. Kemudian penyelidik telah menghubungi guru kaunselor di sekolahsekolah yang dikenal pasti untuk mendapatkan maklumat tentang bilangan pelajar yang terlibat dalam salah laku.34 – 3.9. C – Tidak Benar. Profil ini mempamerkan 11 trait personaliti diri yang diukur menerusi 83 item yang diterjemahkan dalam bentuk soalan.67 – 5.00 – 2. Penyelidik telah memilih satu laporan kajian oleh Dr Azizi yang bertajuk ‘Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Pelajar Sekolah dan Perhubungan Pembentukan Personaliti Pelajar’ sebagai bahan rujukan utama dalam membantu menyiapkan tesis ini.6 Prosedur Kajian Sebelum kajian dijalankan penyelidik telah membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat kajian-kajian yang telah dibuat oleh penyelidik lain tentang masalah disiplin di kalangan pelajar dan puncanya.66 3.8 hingga 0. Digunakan untuk mendapatkan data dan maklumat tentang trait personaliti dan tingkah laku seseorang individu.47 Pecahan tiga skala adalah seperti berikut:- 1.

7 Analisis Data Kesemua data yang diperolehi akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan ‘Statistical Package for the Social Science (SPSS for windows versi 7. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas. Penyelidk juga memohon kebenaran surat pengesahan daripada pihak Universiti Teknologi Malaysia.48 Kemudian penyelidik memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjalankan kajian ini kerana ianya melibatkan sekolah-sekolah di bawah kelolaan Kementerian tersebut. Dalam hal ini guru kaunselor diberi tanggungjawab untuk memberi penjelasan kepada responden yang dipilih. Manakala statistik inferens pula digunakan untuk menguji kesemua hipotesis yang telah dibentuk. . Statistik deskriptif digunakan untuk membuat rumusan terhadap latar belakang responden dan perhubungan di antara responden dengan pembolehubah dalam bentuk jumlah skor. min dan sisihan piawai. Dua kaedah statistik digunakan dalam analisis ini iaitu statistik deskriptif dan statistik inferens. peratusan. 3. kekerapan.5). Penyelidik sendiri mengunjungi sekolah-sekolah berkenaan untuk mendapatkan keizinan daripada pengetua dan memberi penerangan tentang tujuan soal selidik serta tatacara menjawab soal selidik. seterusnya mengedarkan dan mengumpulkan semula soal selidik tersebut dan menyerahkan kembali kepada penyelidik untuk tindakan selanjutnya. jadual di bawah menunjukkan ringkasan statistik yang digunakan oleh penyelidik bagi menganalisis data kajian yang diperoleh.

Korelasi . Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. Korelasi 5. Jenis Statistik Ujian . Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa. Anova 3.3 : Ringkasan Statistik Bil 1.t 2. Korelasi 4. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.49 Jadual 3. Objektif Kajian Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.

Seramai 230 orang pelajar yang terlibat merupakan sampel kajian ini. aliran. Bahagian 4. tahap pendidikan ibu dan lain-lain. bangsa. pekerjaan ibu.50 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4. rakan sebaya dan iklim sekolah dan sikap guru.2 menggambarkan latar belakang para pelajar seperti jantina. Responden yang terlibat iaitu pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti bermasalah dari pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah menengah yang telah dipilih dari kawasan Masai. Zon Pasir Gudang.0. umur.4 merupakan Punca Salah Laku Pelajar dari segi sikap ibu bapa. Bahagian 4. pendapatan ibu bapa dan pekerjaan bapa. bilangan adik beradik.penjaga. Manakala Bahagian 4. tahap pendidikan bapa.3 melibatkan salah laku pelajar. Kajian yang dijalankan adalah untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar dan hubungannya dengan personaliti pelajar. .1 Pengenalan Dalam bahagian Bab 4 ini akan memaparkan keputusan dan keterangan bagi dapatan data yang telah dianalisis menggunakan perisian SPSS version 15.

2 Umur Jadual 4. .2 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut umur.2% responden berumur 17 tahun. Majoriti responden yang berumur 16 tahun adalah paling tinggi iaitu seramai 202 orang atau 87.2 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Umur Pernyataan Kekerapan Peratus 16 Tahun 17 Tahun Jumlah 202 28 230 87.2.8% dan seramai 28 orang atau 12.2 Latar Belakang Responden 4. Ini menunjukkan keseluruhan responden terdiri daripada pelajar yang berumur 16 tahun.0 Jadual 4.1 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut jantina di mana seramai 163 orang atau 70.9 29.1 100.1 Jantina Jadual 4.8 12.1% adalah perempuan.1 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Pernyataan Kekerapan Peratus Lelaki Perempuan Jumlah 163 67 230 70. Ini menunjukkan kebanyakan responden yang dikaji adalah didominasi oleh pelajar lelaki 4.2.9% adalah lelaki dan seramai 67 orang atau 29.2 100.51 4.0 Jadual 4.

5% adalah responden berbangsa Cina.2.2 13.1% manakala responden dalan aliran sains pula seramai 25 orang atau 10.0 Jadual 4.2. .3 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Pernyataan Kekerapan Peratus Melayu Cina India Lain-lain Jumlah 150 31 34 15 230 65.4 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut Aliran di mana majoriti responden yang mempunyai masalah salah laku ini adalah berada di dalam aliran sastera iaitu seramai 205 orang atau 89.9 89.4 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Aliran Pernyataan Kekerapan Peratus Sains Sastera Jumlah 25 205 230 10.3 Bangsa Jadual 4. Ini menunjukkan majoriti responden terdiri daripada pelajar yang berbangsa Melayu.5 14.8 6. 4.3 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut bangsa. Manakala responden berbangsa lain-lain selain Melayu.2%.52 4. Majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu seramai 150 orang atau 65.4 Aliran Jadual 4.1 100. diikuti seramai 34 orang atau 14.9%.5 100. Cina dan India mempunyai jumlah paling rendah iaitu 2 orang atau 1 peratus.0 Jadual 4.8% adalah daripada berbangsa India dan seramai 31 orang atau 13.

9 100.00 RM 1001.0 .2.8%.0 4.0% mempunyai 6 hingga 9 orang dan hanya 2 orang atau 0.00 ke atas Jumlah 126 62 26 8 8 230 Peratus 54.5 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bilangan adik beradik Pernyataan Kekerapan Peratus 1 – 2 orang 3 – 5 orang 6 – 9 orang 10 orang ke atas Jumlah 56 133 39 2 230 24.5 Bilangan adik beradik Jadual 4.00 – RM 4000.3% mempunyai 1 hingga 2 orang adik beradik.5 3.2.00 RM 4001.0 11.6 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pendapatan Ibubapa Pernyataan Kekerapan Kurang dari RM 1000. Majoriti responden mempunyai bilangan adik beradik 3 hingga 5 orang iaitu seramai 133 orang atau 57.00 RM 3001.6 Pendapatan Ibubapa Jadual 4.00 – RM 2000.5 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut bilangan adik beradik.8 27.8 17.0 .00 – RM 3000. manakala seramai 39 orang atau 17.5 100.3 57.00 RM 2001. diikuti seramai 56 orang atau 24.9% mempunyai 10 orang dan ke atas bilangan adik beradik.3 3. 4.53 4.

.3% yang memperoleh pendapatan antara RM2001 hingga RM3000.8%.6% sebagai Kakitangan Kerajaan. Majoriti bapa/penjaga responden bekerja sebagai Pekerja Swasta iaitu seramai 135 orang atau 56. Seramai 8 orang responden atau 3.7% dan seramai 29 orang atau 12.7%. Seramai 10 orang atau 4.6 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pendapatan ibu bapa.3% sebagai pesara dan seramai 6 orang atau 2. Ini diikuti dengan responden yang berpendapatan antara RM1001 hingga RM2000 dengan bilangan responden seramai 62 orang atau 27.7 4.2.6 100.7 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Bapa / Penjaga Pernyataan Kekerapan Peratus Kakitangan Kerajaan Pekerja Swasta Bekerja Sendiri Pesara Tidak Bekerja Jumlah 29 135 50 10 6 230 12. Kedua-duanya mempunyai peratusan yang sama.5% masing-masing memperoleh pendapatan antara RM3001 hingga RM4000 dan berpendapatan RM4000 ke atas. Ini diikuti dengan bapa/penjaga responden yang bekerja sendiri dengan bilangan responden seramai 50 orang atau 21.0 Jadual 4.6 58. 4. Majoriti responden memperoleh pendapatan antara kurang dari RM1000 iaitu seramai 126 orang atau 54.7 21.7 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pekerjaan bapa/penjaga.0% dan seramai 26 orang responden atau 11.54 Jadual 4.3 2.7 Pekerjaan Bapa / Penjaga Jadual 4.6% adalah tidak bekerja.

2.9 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut tahap pendidikan bapa. Ini diikuti dengan bapa responden yang mempunyai tahap pendidikan Universiti dengan bilangan .7 100.0 Jadual 4.3 71. Majoriti bapa responden mempunyai tahap pendidikan Sekolah Menengah iaitu seramai 145 orang atau 63.7 63. Majoriti ibu responden adalah sebagai seorang suri rumah iaitu seramai 165 orang atau 71.55 4.3% menyatakan bahawa ibu mereka bekerja.0 10.2.9 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Bapa Pernyataan Kekerapan Peratus Universiti Kolej / Maktab / Politeknik Sekolah Menengah Sekolah Rendah Jumlah 34 27 145 24 230 14. 4. Manakala seramai 65 orang responden atau 28.8 Pekerjaan Ibu Jadual 4.8 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Pernyataan Kekerapan Peratus Bekerja Suri rumah Jumlah 65 165 230 28.0 Jadual 4.7%.0%.8 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pekerjaan Ibu.4 100.8 11.9 Tahap Pendidikan Bapa Jadual 4.

4.7% pada peringkat Kolej / Maktab / Politeknik.6% pada peringkat Universiti.56 responden seramai 34 orang atau 14.10 Tahap Pendidikan Ibu Jadual 4. Seramai 24 orang atau 10. Majoriti ibu responden mempunyai tahap pendidikan Sekolah Menengah iaitu seramai 159 orang atau 69.9% dan seramai 22 orang atau 9.4% pada peringkat Sekolah Rendah. Manakala seramai 13 orang atau 5.7 69.7% pada peringkat Kolej / Maktab / Politeknik. Ini diikuti dengan ibu responden yang mempunyai tahap pendidikan sekolah rendah sahaja dengan bilangan responden seramai 32 orang atau 13. .1%.1 13.9 1.10 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Pernyataan Kekerapan Peratus Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Jumlah 22 13 159 32 4 230 9.10 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut tahap pendidikan ibu.7 100.6 5. Seramai 4 orang atau 1.0 Jadual 4.7% pada peringkat Sekolah Agama sahaja.8% dan seramai 27 orang atau 11.2.

10% 22.3.30% 78.00% 100.80% responden yang ponteng sekolah dan 42.60% 85.80% 42.00% 100.5% Jumlah 100.60% 47.20% 57.3 Salah Laku Pelajar 4.20% 21. sebanyak 59.80% 78. Manakala sebanyak 47.30% 70.00% 100.40% 14.00% 100.70% 79.57 4.30% 20.60% pelajar yang datang lewat.60% adalah responden yang terlibat dengan salah laku melawan guru. Di antara salah laku yang dominan ialah sebanyak 61.90% 29.70% 21.11 : Taburan Responden Mengikut Jenis Salah Laku No Jenis Salah Laku Pelajar Respon / N = 230 Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ponteng kelas Datang lewat Ponteng Sekolah Melawan guru Melepak di kawasan sekolah Balik awal Merokok / Menagih dadah Bergaduh sesama kaum Bergaduh antara kaum Melepak di pusat membeli belah Merosakkan harta sekolah Terlibat dalam gangsterisme Merosakkan harta guru Purata 61.30% responden yang pernah ponteng kelas.00% 100.1 Jenis Salah Laku Pelajar Jadual 4.50% 3.80% 6.00% 100.00% 100.00% 100.11 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut jenis salah laku.0% Jadual 4.40% 68. .60% 31.5% Tidak 38.00% 100.30% 59.70% 40.00% 100.00% 100.10% 70.50% 96.20% 93.90% 77.70% 29.00% 100.00% 100.40% 52.

3.5% 19.4% 28.1% 30.8% .4% 33.3% 13.2% 13.50% responden yang terlibat dengan gangsterisme dan sebanyak 14. sebanyak 6.0% 33.3% 32.6% 21.0% 11.3% 9.1% 39.9% 39.0% 68.8% 18.8% 7.3% 10.6% 15.3% 23.1% 12.6% 13.3% 34.0% 17.0% 11.7% 17.8% 47. Secara keseluruhannya menunjukkan bahwa jenis salah laku yang paling tinggi dilakuukan responden adalah salah laku ponteng kelas manakala jenis salah laku yang terendah pula iaitu salah laku merosakkan harta guru.7% 13.6% 21.5% 19.7% 13.80% bagi salah laku merosakkan harta sekolah.7% 34.6% 35.12 : Taburan Responden Mengikut Kekerapan Salah Laku No Jenis Salah Laku Pelajar Kekerapan Salah Laku / N = 230 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali Lebih 5 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ponteng kelas Ponteng Sekolah Merokok / Menagih dadah Datang lewat Balik awal Terlibat dalam gangsterisme Bergaduh sesama kaum Bergaduh antara kaum Merosakkan harta sekolah Merosakkan harta guru Melawan guru Melepak di kawasan sekolah Melepak di pusat membeli belah Purata 4.6% 24.8% 19.5% 24.2% 16.58 Peratusan yang terendah pula iaitu sebanyak 3.0% 8.3% 7.4% 21.1% 32.6% 33.7% 11.3% 20.2 Kekerapan Salah Laku Pelajar Jadual 4.5% 3.9% 23.1% 20.3% 15.5% 17.8% 6.0% 3.5% 11.0% 7.0% 27.7% 10.9% 15.3% 19.3% 28.90% bagi salah laku merosakkan harta guru.2% 9.4% 34.5% 44.7% 7. 4.1% 27.4% 7.3% 11.7% 7.8% 1.5% 16.3% 29.4% 8.

7% pelajar datang lewat ke sekolah juga lebih dari 5 kali.7% pelajar pernah ponteng kelas lebih daripada 5 kali. Secara keseluruhannya. diikuti sebanyak 44.12 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut Kekerapan Salah Laku.3% pula pelajar yang bergaduh sesama kaum.2% pelajar yang melepak di kawasan sekolah mempunyai kekerapan salah laku lebih 5 kali dan sebanyak 28. Di antara kekerapan salah laku yang dominan ialah sebanyak 68. majoriti pelajar yang mempunyai kekerapan salah laku yang paling tinggi iaitu lebih 5 kali bagi salah laku ponteng kelas. sebanyak 34. Manakala sebanyak 32.59 Jadual 4.3% pelajar terlibat dalam gangsterisme. .

7% responden sangat bersetuju.3% KS 6.9% 23.0% 8.39 2.3% 7 8 7.3% 32.34 1.4 Analisis Diskriptif Punca Salah Laku Pelajar 4.7% 11.8% 13.3% TS 1.7% 3.99 2.0% 17.1 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa Jadual 4. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa.0% 19.13 menunjukkan taburan kekerapan.40 39.09 11.2% 34.08 1.82 2.4.13 : Taburan responden mengikut peratusan.4% 15.3% 7.27 33.0% 28.4% 3.7% 9.1% 24. sebanyak 68.5% 9 10 33.52 dan sihan piawai 0.3% 28. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 3 Ibu bapa saya menyayangi saya Ibu bapa saya selalu marah saya Ibu bapa saya tidak menghargai pendapat saya Saya suka berkongsi pendapat dengan ibu bapa Saya rasa tidak bahagia dalam keluarga saya Saya diberi pujian apabila mendapat markah tinggi Ibu bapa saya membantu saya dalam pelajaran Saya takut bertanyakan ibu bapa saya kerana mereka sangat garang Ibu bapa saya tidak suka akan rakan-rakan saya Saya tidak suka rakan saya datang ke rumah saya kerana ibu bapa akan marah Purata STS 4.32 1.1% 13.9% 11. Manakala sebanyak 19.3% 17.7% 7.5% 19.0% 2.6% 24.20 1.29 1.6% 44.6% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut.4% 7.63 1. peratusan.3% 27.1% S SS 19.25 5 6 47.0% 8.99.8% 21.5% 15.99 1.24 10.6% 68.1% 16.5% 7.4% 13. Bagi pernyataan “Ibu bapa saya menyayangi saya” ia mempunyai nilai min 4. Manakala .06 1.60 4.6% 11.47 2.3% 12.3% 4.23 Jadual 4.7% 34.25 4.46 1.51 0.6% 39.3% 30.7% 4 7.5% 2.7% 3.0% 3.7% 35.07 1.8% 13.

07 dan sisihan piawai 1. seramai 4. respon tidak setuju dan sangat tidak setuju iaitu masing-masing sebanyak 7. diikuti sebanyak 8.7%.6% responden yang tidak setuju dan sebanyak 10.7%. Untuk pernyataan “Ibu bapa saya membantu saya dalam pelajaran” pula ia mendapat nilai min 3.0% sangat tidak setuju.3%.1%) kurang bersetuju dengan pernyataan ini.20dengan respon yang pelbagai iaitu respon setuju sebanyak 35.82 dan sisihan piawai 1.3% dan responden yang berpendapat sangat setuju sebanyak 28.5% dan responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 7.7% tidak setuju dan sebanyak 3.0% yang sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2.1% kurang setuju.09.3% dan respon setuju sebanyak 32. manakala sebanyak 11.0% sangat tidak setuju. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini.63 dan sisihan piawai 1. Kemudian bagi pernyataan “saya diberi pujian apabila mendapat markah tinggi” pula. Pernyataan ini juga mendapat responden positif iaitu setuju sebanyak 34. respon sangat setuju sebanyak 34.2% responden.06.3% sangat tidak setuju dan sebanyak 1.8 % dengan pernyataan ini. .3% setuju dengan pernyataan ini.3 responden tidak setuju. Hanya 7. Sebanyak 19. Manakala pernyataan “Saya suka berkongsi pendapat dengan ibu bapa. Manakala sebanyak 24. bagi responden yang berpendapat kurang setuju sebanyak 13. ia mempunyai nilai min 4. mempunyai nilai min 3.25. respon kurang setuju sebanyak 15.4%. Manakala bagi pernyataan “Ibu bapa saya selalu marah saya” pula.99 dan sisihan piawai 1.61 sebanyak 6. majoriti responden (39. Pernyataan ini mendapat respon sangat setuju sebanyak 44.3% kurang setuju.”.6%. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang positif daripada responden.

5% responden tidak setuju dengan pernyataan ini. majoriti mendapat respon yang sangat tidak setuju dengan 39. Pernyataan seterusnya adalah “Saya tidak suka rakan saya datang ke rumah saya kerana ibu bapa akan marah” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2. Diikuti 27. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini adalah 28.3% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.3% responden yang tidak setuju.51 dan sisihan piawai 1.40. bagi responden yang tidak setuju sebanyak 24. Manakala sebanyak 23. “Saya takut bertanyakan ibu bapa saya kerana mereka sangat garang” merupakan pernyataan dengan nilai min 2. Sebanyak 11.0% responden yang sangat setuju.5% dan responden sangat setuju sebanyak 7.” Mempunyai nilai min 2. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 30.1%.27. Lebih ramai responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 33.3% sahaja. Terdapat pula responden yang kurang setuju iaitu 19. Terdapat responden yang kurang setuju iaitu 17.29.0%. Seterusnya adalah pernyataan “Ibu bapa saya tidak suka akan rakan-rakan saya.6%.32 dan sisihan piawai 1.5% sebanyak 7.3%.4% dengan pernyataan ini.34 dan sisihan piawai 1.7% setuju dan hanya 8. Manakala respon setuju dan sangat setuju pula mempunyai peratusan yang sama iaitu 11.8% diikuti dengan responden yang berpendapat setuju 13. Bilangan responden yang sangat tidak bersetuju adalah 33. dan 21.39 dan sisihan piawai 1. respon kurang setuju daripada responden sebanyak 12.62 “Ibu bapa saya tidak menghargai pendapat saya” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2.9% responden kurang setuju.24.7% responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.9%.8% responden yang sangat tidak setuju. . Responden yang setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 16.0%).

5% responden pula sangat setuju.1% responden yang setuju dengan pernyataan ini.25 dan sisihan piawai 1. Manakala sebanyak 17. .46. Terdapat responden yang kurang setuju dengan pernyataan ini iaitu 13.08 dan sisihan piawai ialah 1.0%. Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 3.4% yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 13.63 Pernyataan terakhir adalah “Saya rasa tidak bahagia dalam keluarga saya” dengan nilai min 2.0% responden yang sangat tidak setuju. Hanya 9. Sebanyak 47.23.

4% 11.4% 23.5% 19.7% 16.29 5 7.28 9 25.3% 32.41 8 34.1% 34.28 .20 6 17.6% 2.7% 18.5% 21.1% 23.84 1.30 10 38.7% 19.6% 15.5% 13.0% 3.6% 27.3% 3. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 Saya tidak mempunyai ramai kawan Saya suka berbincang masa depan saya bersama rakan-rakan Saya tidak suka mengadu masalah saya kepada rakan saya Rakan saya memahami masalah saya daripada ibu bapa saya Saya selalu berkongsi pendapat dengan rakan tentang masalah yang dihadapi Saya jarang bertanyakan rakan saya tentang pendapatnya apabila membuat sesuatu Saya pergi ke sekolah kerana ingin bersama rakan Rakan-rakan saya tidak banyak membantu saya apabila saya menghadapi masalah Masa lapang saya dihabiskan bersama rakan saya Saya melakukan salah laku kerana desakan rakan saya Saya tidak mudah terpengaruh dengan desakan rakan saya Purata STS TS KS S SS 33.6% 21.31 1.1% 2.30 11 15.0% 18.6% 11.0% 22.78 1.2% 16.53 1.2% 2.70 1.5% 29.8% 20.26 1.4% 9.7% 23.7% 3.3% 22.14 : Taburan responden mengikut peratusan.0% 26.64 4.2 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya Jadual 4.9% 13.34 1.6% 16.38 1.9% 7.2% 2.9% 16.7% 2.81 1.14 3 19.1% 2.12 7 28.62 1.1% 6.2% 19.7% 5.4% 14.0% 27.6% 19.1% 9.2% 26.5% 14.3% 19.8% 20.8% 16.37 3.5% 39.1% 33.69 1.3% 2.24 4 20.78 1.2% 10.42 2.4.0% 2.9% 22.

5% kurang setuju.3%. peratusan. Bagi pernyataan “Saya suka berbincang masa depan saya bersama rakan-rakan” ia mempunyai nilai min 3. sebanyak 34.1% kurang setuju.4% sangat tidak setuju. seramai 13.14.”.53 dan sisihan piawai 1.5 dan sangat tidak setuju iaitu sebanyak 15. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang positif daripada responden.6 % manakala responden sangat setuju ialah 11. Manakala sebanyak 32. ia mempunyai nilai min 3.6%. Bagi responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 20. mempunyai nilai min 2.81 dan sisihan piawai 1.42 dengan respon yang pelbagai iaitu respon sangat setuju sebanyak 27.6% dan respon sangat setuju sebanyak 21. .29.65 Jadual 4.8% tidak setuju dan sebanyak 7. manakala sebanyak 16.7% dengan pernyataan ini. Manakala pernyataan “Rakan saya memahami masalah saya daripada ibu bapa saya.0% responden. Kemudian bagi pernyataan “Saya selalu berkongsi pendapat dengan rakan tentang masalah yang dihadapi” pula.7%.5% responden sangat tidak setuju. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini.3% responden bersetuju.2%.26 dan sisihan piawai 1. Pernyataan ini juga mendapat responden kurang setuju sebanyak 26. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya.14 menunjukkan taburan kekerapan.20. respon tidak setuju sebanyak 16.0% dan responden yang berpendapat setuju sebanyak 19. respon setuju sebanyak 19. Manakala sebanyak 16.7%.2% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. diikuti sebanyak 14.5% dan responden yang berpendapat tidak setuju sebanyak 22. Pernyataan ini mendapat respon setuju sebanyak 39. respon kurang setuju sebanyak 21. Untuk pernyataan “Saya tidak mudah terpengaruh dengan desakan rakan saya” pula ia mendapat nilai min 3.78 dan sihan piawai 1.9% tidak setuju dan sebanyak 3.

30.2%. Bilangan responden yang kurang bersetuju adalah 33.62 dan sisihan piawai 1. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 27. Manakala sebanyak 22.41.2% dengan pernyataan ini.24.0% responden yang tidak setuju.7%.7%. Diikuti 23. Lebih ramai responden yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 28.7% diikuti dengan responden yang berpendapat sangat tidak setuju 17.2% responden kurang setuju dengan pernyataan ini. “Saya jarang bertanyakan rakan saya tentang pendapatnya apabila membuat sesuatu” merupakan pernyataan dengan nilai min 2.0%.9%.1% dan sangat setuju pula mempunyai peratusan iaitu 9. Terdapat pula responden yang tidak setuju iaitu 18.3%. .1%.70 dan sisihan piawai 1. Manakala respon setuju sebanyak 19. sebanyak 14.78 dan sisihan piawai 1.69 dan sisihan piawai 1.8% responden kurang setuju. Seterusnya adalah pernyataan “Saya pergi ke sekolah kerana ingin bersama rakan” Mempunyai nilai min 2.5%. Pernyataan seterusnya adalah “Masa lapang saya dihabiskan bersama rakan saya” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2. Sebanyak 19. Responden yang setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 16. respon kurang setuju daripada responden sebanyak 22. dan 20. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini adalah 26. bagi responden yang tidak setuju sebanyak 23.1% responden.12. majoriti mendapat respon yang sangat tidak setuju dengan 25.3% responden yang sangat setuju.0% dan responden sangat setuju sebanyak 5. Terdapat responden yang setuju iaitu 18.6% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.4% responden yang setuju.1% sangat tidak setuju dan hanya 9.66 Bagi penyataan “Saya tidak suka mengadu masalah saya kepada rakan saya” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2.

Hanya 10.9% yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Manakala bagi pernyataan “Saya melakukan salah laku kerana desakan rakan saya” pula.3% sangat setuju. Hanya 7.9%.5%) sanat tidak bersetuju dengan pernyataan ini.6% masing-masing tidak setuju dan kurang setuju dengan pernyataan ini. Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 2.84 dan sisihan piawai ialah 1.1% responden yang setuju dan sebanyak 6.7%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini.1% sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2. Terdapat responden yang setuju dengan pernyataan ini iaitu 13.37 dan sisihan piawai 1. majoriti responden (38. Manakala sebanyak 23.38 dan sisihan piawai 1. Sebanyak 34. Manakala sebanyak 19. Sebanyak 20.2% responden yang kurang setuju dan sebanyak 11.30. .8% responden yang sangat tidak setuju.4% responden pula tidak setuju. Sebanyak 15. Manakala sebanyak 29. Sebanyak 16. majoriti responden (33.6% tidak setuju dengan pernyataan ini.28.0% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.31 dan sisihan piawai 1.28. Manakala bagi pernyataan “Saya tidak mempunyai ramai kawan” pula.34.4% yang setuju dengan nilai min sebanyak 2.67 Pernyataan terakhir adalah “Rakan-rakan saya tidak banyak membantu saya apabila saya menghadapi masalah” dengan nilai min 2.

02 2.2% 21.58 1.7% 2.1% 5.6% 2.5% 12.15 : Taburan responden mengikut peratusan.6% 2.3 Guru Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Jadual 4.60 1.89 1.38 9 35.23 8 30.6% 28.2% 7.0% 2.0% 22.5% 14.9% 16.7% 14.37 1.3% 21.0% 28.31 3 30.30 .1% 16.6% 19.3% 35.8% 29.3% 10.5% 26.2% 22.49 2. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 Peraturan di sekolah ini terlalu ketat bagi saya Suasana pembelajaran di dalam kelas tidak menarik dan membosankan Guru disiplin selalu mengambil tindakan di luar batasan kuasanya Guru tidak menjaga perasaan saya apabila membuat dendaan terhadap saya di kelas Saya berasa tertekan apabila berdepan guru Guru saya memberi latihan kerja yang terlalu susah Saya berasa bimbang apabila tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah Guru mengambil tindakan walaupun saya tidak melakukan kesalahan Guru saya seorang yang bengis.24 1.29 5 6 21.30 10 11 29.1% 17.1% 14.9% 8.6% 3.3% 2.1% 11.18 7 9.6% 23.0% 20. garang dan tidak penyayang Guru kerap tidak memasuki kelas Saya tidak di beri peluang untuk meluahkan Isi hati kepada pentadbir Purata STS TS KS S SS 16.3% 2.3% 23.27 1.4% 20.68 4.7% 19.6% 11.50 1.3% 14.71 2.1% 12.9% 10.7% 24.39 4 27.75 1.72 1.2% 26.63 1.6% 14.4.9% 21.3% 23.40 23.0% 2.0% 22.7% 32.0% 30.31 1.1% 24.3% 16.8% 12.73 1.6% 21.2% 3.5% 9.3% 18.8% 19.

diikuti sebanyak 16. Pernyataan ini juga mendapat responden kurang setuju sebanyak 26. respon sangat setuju sebanyak 18.1% sangat tidak setuju dan sebanyak 14.1% dan responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 23.”.40 dengan respon yang pelbagai iaitu respon kurang setuju sebanyak 29. respon sangat tidak setuju sebanyak 23.1% responden. respon tidak setuju sebanyak 14. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang kurang positif daripada responden.3% sangat setuju.8% dan pendapat setuju iaitu sebanyak 14.0% dan respon setuju sebanyak 22. Manakala pernyataan “Suasana pembelajaran di dalam kelas tidak menarik dan membosankan.50 dan sisihan piawai 1.3%. Untuk pernyataan “Saya tidak di beri peluang untuk meluahkan Isi hati kepada pentadbir” pula ia mendapat nilai min 2. . peratusan.89 dan sisihan piawai 1.2% dengan pernyataan ini.3%.5%.31. Pernyataan ini mendapat respon kurang setuju sebanyak 30. ia mempunyai nilai min 3.27.2% dan responden yang berpendapat setuju sebanyak 16.0%.15 menunjukkan taburan kekerapan. Manakala sebanyak 21.02 dan sisihan piawai 1. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini. sebanyak 35. mempunyai nilai min 2. Manakala sebanyak 22.2% responden bersetuju. Bagi pernyataan “Saya berasa bimbang apabila tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah” ia mempunyai nilai min 3. Manakala sebanyak 17.6% responden sangat tidak setuju. Kemudian bagi pernyataan “Peraturan di sekolah ini terlalu ketat bagi saya” pula. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya.3% tidak setuju dan sebanyak 9.3% kurang setuju.23.69 Jadual 4. seramai 11.73 dan sisihan piawai 1.5% manakala responden sangat setuju ialah 12. Bagi responden yang berpendapat tidak setuju sebanyak 22.0% tidak setuju.6% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut.6%.

Terdapat responden yang setuju dan tidak setuju masing-masing mempunyai peratusan yang sama iaitu 16.71 dan sisihan piawai 1. . Manakala respon setuju sebanyak 14.7% responden setuju.6% dan responden sangat setuju dengan pernyataan ini.9%. Bilangan responden yang sangat tidak bersetuju adalah 30.3%. Majoriti mendapat respon yang kurang setuju dengan 28.72 dan sisihan piawai 1.6% kurang setuju dan hanya 5. Pernyataan seterusnya adalah “Guru tidak menjaga perasaan saya apabila membuat dendaan terhadap saya di kelas” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2. Responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 7. Terdapat pula responden yang sangat tidak setuju dan setuju mempunyai peratuusan yang sama iaitu 19. dan 21.1%.18.0%.6%.29. bagi responden yang sangat tidak setuju sebanyak 27.0%. “Guru disiplin selalu mengambil tindakan di luar batasan kuasanya” merupakan pernyataan dengan nilai min 2.0%.2% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.63 dan sisihan piawai 1. Manakala jumlah responden yang kurang setuju dengan pernyataan ini adalah 24. respon tidak setuju daripada responden sebanyak 20.1% diikuti dengan responden yang berpendapat sangat setuju 12.7% responden yang sangat tidak setuju.7%. Lebih ramai responden yang kurang bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 32.70 Seterusnya adalah pernyataan “Guru saya memberi latihan kerja yang terlalu susah” Mempunyai nilai min 2.8% responden yang tidak setuju. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 28.39.0% responden.24.60 dan sisihan piawai 1. Diikuti 24. Sebanyak 19.3% dan sangat setuju pula mempunyai peratusan iaitu 10. Manakala sebanyak 21.7% responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Bagi penyataan “Saya berasa tertekan apabila berdepan guru” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2.

71

Pernyataan terakhir adalah “Guru mengambil tindakan walaupun saya tidak melakukan kesalahan” dengan nilai min 2.58 dan sisihan piawai 1.38. Sebanyak 30.4% responden yang sangat tidak setuju. Manakala sebanyak 21.3% yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 20.9% responden pula tidak setuju. Terdapat responden yang setuju dengan pernyataan ini iaitu 14.8%. Hanya 12.6% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.

Manakala bagi pernyataan “Guru kerap tidak memasuki kelas” pula, majoriti responden (29.6%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala sebanyak 26.5% kurang setuju dan sebanyak 23.5% tidak setuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 11.3% responden yang sangat setuju dan sebanyak 9.1% setuju dengan nilai min sebanyak 2.49 dan sisihan piawai 1.31.

Manakala bagi pernyataan “Guru saya seorang yang bengis, garang dan tidak penyayang” pula, majoriti responden (35.2%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala sebanyak 23.9% kurang setuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 21.3% responden yang tidak setuju dan sebanyak 10.9% setuju. Hanya 8.7% yang sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2.37 dan sisihan piawai 1.30.

Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 2.84 dan sisihan piawai ialah 1.28.

72

4.4.4. Analisis Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru

Jadual 4.16 : Taburan Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru Faktor Tahap Jumlah Rendah 1.00 – 2.33 7 3.0% Rakan Sebaya 31 13.5% Iklim Sekolah dan Sikap Guru 60 26.1% Sederhana 2.34 – 3.67 190 82.6% 179 77.8% 144 62.6% Tinggi 3.68 – 5.00 33 14.3% 20 8.7% 26 11.3%

Sikap Ibu Bapa

230 100.0% 230 100.0% 230 100.0%

Jadual 4.16 menunjukkan taburan tahap punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa, rakan sebaya dan iklim sekolah dan sikap guru. Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa dari segi faktor sikap ibu bapa menunjukkan majoriti responden berada pada tahap sederhana dengan peratusan 82.6%. manakala segi faktor rakan sebaya menunjukkan kebanyakan responden berada pada tahap sederhana dengan peratusan 77.8% dan bagi faktor iklim sekolah dan sikap guru pula menunjukkan keputusan yang sama iaitu berada pada tahap sederhana dengan 62.6%.

73 4.5 Analisis Diskriptif Profil Personaliti Pelajar

4.5.1

Profil Personaliti Pelajar

Jadual 4.17 : Taburan Kecenderungan responden Mengikut Ujian Personaliti Trait Kod Purata Skor/10 Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan N = 230 AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 5.66 5.16 5.75 4.62 4.18 5.24 5.14 5.38 5.07 4.66 5.33 56.6% 51.6% 57.5% 46.2% 41.8% 52.4% 51.4% 53.8% 50.7% 46.6% 53.3%

Berdasarkan Jadual 4.17 menunjukkan profil personality. Terdapat 11 profil personality dan tingkahlaku seseorang individu. Hasil kajian mendapati 56.6% responden yang lebih cenderung interpretasi (kanan)Asertif (AS). Ini menunjukkan majoriti responden adalah seorang yang bersifat tegas, tidak mudah mengalah, mengawal dan seorang yang agresif.

Bagi profil personaliti kedua pula, didapati sebanyak 51.6% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Analitikal (AN). Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah bersifat suka menganalisis dan suka kepada aktiviti mental yang tinggi. Manakala dilihat daripada profil personaliti ketiga, didapati sebanyak 57.5% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi

Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang selesa dipimpin. didapati sebanyak 50. Manakala dilihat daripada profil personaliti ketujuh. didapati sebanyak 53. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang tidak stabil emosi. bermotivasi dan dinamik. didapati sebanyak 46. Manakala dilihat daripada profil personaliti kesembilan pula.7% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Pencapaian (PN). Bagi profil personaliti keenam pula.4% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Prihatin (PT). Bagi profil personaliti keempat pula. selesa berinteraksi dan juga periang. didapati sebanyak 52.8% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Kepimpinan (KP). didapati sebanyak 41.74 (kanan) Keterbukaan (KT).8% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Intelektual (IT). Manakala dilihat daripada profil personaliti kelima. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang tinggi keupayaan mental dan seorang yang berwawasan. didapati sebanyak 46. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang mempunyai ketahanan diri yang tinggi. Bagi profil personaliti kesepuluh pula. berdikari dan bersungguh-sungguh.2% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Keyakinan Diri (KD). tiada keyakinan diri dan sering syak wasangka. didapati sebanyak 51. Bagi profil personaliti kelapan pula.6% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Integriti (IG). Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang berempati. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah bersifat rendah nilai integriti dalam diri dan kurang . sentiasa akur kepada kumpulan dan kompromi.4% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Jati Diri (JD). Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang bercita-cita tinggi. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang mudah bergaul. seorang yang mesra dan baik hati.

85 226 1.46 229 Total KP 6. Vandalisme.58 229 3 226 229 (Bersambung …… 6.12 3 2.86 2.15 3 2.35 Between Groups 823.46 Within Groups Total JD 562.87 Within Groups 430.32 226 3.73 666.2 Perbezaan Yang Signifikan Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar (Ponteng Kelas Dan Sekolah. Gangsterisme.85 19.59 Between Groups 884.31 0.54 1.64 0.75 tanggungjawab.91 Within Groups 891. didapati sebanyak 53.83 229 Total KD 16.00 Within Groups 696.04 0.81 3 3.71 1.64 Within Groups 834.3% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Ketidakselarasan (KS).84 0. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang cuba mempamerkan keperibadian diri yang sempurna.07 Between Groups Within Groups Total .14 Between Groups 679.73 226 2. Manakala dilihat daripada profil personaliti kesebelas.83 226 3. Budaya Melepak Dan Pergaduhan Antara Pelajar) Berdasarkan Tahap Pendidikan Ibu Bapa Jadual 4.48 Between Groups 556.63 3 5.90 229 Total AN 8.09 226 3.18 : Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa Sum of Mean df F Sig.85 646.61 2.82 0. 4.5.45 0.93 1.50 0.51 3 2.22 Between Groups 422.08 0. Squares Square AZ 11.99 229 Total KT 7.

880 .82 Between Groups 769.54 3.89 Between Groups Within Groups 651.96 Total IT 11.23 Total IG .89 Within Groups 891.87 0.611 Total 3 226 229 3 226 229 3 226 229 3 226 229 3 226 229 1.77 3.45 Between Groups 348.69 5.10 0.31 1.95 5. Deviation 1.15 1.81 1.472 831.76 2.23 0.19 : Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa Ketidakselarasan / KS N Universiti Kolej / Maktab / Politeknik Sekolah Menengah Sekolah Rendah 34 27 145 24 230 Mean 6.00 Jadual 4.81 1.86 Within Groups 781.04 3.82 1.51 Within Groups 353.15 0.475 652.68 Total PN 14.34 Between Groups 876.76 ………sambungan) PT 5.94 3.298 2.17 0.22 5.139 Within Groups 771.91 .40 4.49 4.32 1.41 1.88 20.299 0.05 5.33 Std.370 Total KS Between Groups 60.

03 0.57 4 1.26 Between Groups 870.87 Within Groups 430.87 0.32 0.83 229 Total KD 33.89 0.99 2.63 225 3.04 0.23 229 Total IG 4.29 Between Groups 652.86 1.37 229 Total KS 35.79 0.42 4 1.11 Between Groups 342.17 4 2.77 Jadual 4.60 0.52 Within Groups 353.67 Within Groups 834.58 229 Total PT 11.28 Between Groups 872.98 4 8.27 0.07 225 3.94 Within Groups 696.02 Between Groups 663.85 229 Total JD 14.55 0.44 Within Groups 781.53 Within Groups 831.61 229 Total .89 Within Groups 666.54 0.43 1.09 225 3.96 229 Total IT 7.01 4 8.75 4 4. Squares Square AZ 8.24 225 2.51 4 5.27 Between Groups 421.13 1.04 Between Groups 795.25 2.59 1.69 Between Groups 826.88 Within Groups 652.87 Within Groups 891.45 229 Total KP 6.72 225 3.71 4 2.64 0.27 225 1.62 Between Groups 556.24 0.67 229 Total PN 20.99 229 Total KT 19.83 Between Groups 648.87 Within Groups 891.29 0.35 0.55 0.44 4 2.43 225 2.90 229 Total AN 9.20 : Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu Sum of Mean df F Sig.20 225 2.69 Between Groups 774.38 4 3.44 225 2.52 225 1.47 Within Groups 562.93 1.71 225 3.12 4 1.

55 4.66 2.17 1.74 Mean 6.64 .23 5.77 5.62 1.33 Std.21 : Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu Ketidakselarasan / KS N Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Total 22 13 159 32 4 230 Keyakinan Diri / KD Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Total 22 13 159 32 4 230 5.89 4.60 1. Deviation 2.41 4.28 1.25 5.95 1.44 1.78 Jadual 4.50 4.02 1.43 1.65 4.84 4.29 1.91 .28 5.

35 0.94 0.17 2.622 3 2. gangsterisme.26 226 1.56 Between Groups 627.98 226 3.96 229 Total IT 24.67 3 0.61 Between Groups 824.23 229 Total IG 24.86 Between Groups 664.83 229 Total KD 16.53 226 3.25 Between Groups 820.89 Between Groups 888.22 : Analisis Anova Sehala Antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.72 226 1.42 1.14 Between Groups 420.67 226 3.22 0.69 226 3.20 0.72 0.35 Within Groups 781.77 Within Groups 652.61 229 Total .20 0.48 Within Groups 562.76 226 3.37 229 Total KS 6.82 0.90 229 Total AN 10.65 Within Groups 831.00 Within Groups 696.12 226 3.84 226 2.83 0.67 229 Total PN 2.85 229 Total JD 2.92 1.13 Between Groups 679.92 3 5.87 0.04 1.96 Between Groups 562.79 Jadual 4.94 Within Groups 666.00 3 8.42 226 2.77 3 4.13 3 7.52 3 8.89 0.17 226 2. Squares Square AZ 14.69 3 0.14 Between Groups 870.16 3 0.58 229 Total PT 2.45 229 Total KP 0.00 2.62 Within Groups 834.07 Between Groups 757.09 0.55 Within Groups 353.93 Within Groups 891.99 229 Total KT 21.63 Between Groups 351.64 1.82 0.24 0.57 0. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa Sum of Mean df F Sig.38 0.46 3 0.27 3 3.60 0.85 Within Groups 891.86 Within Groups 430. vandalisme.

03 -0.07 .3 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.03 0.34 0.90 0.01 -0.80 4.30 029 0.5.38 0.08 -0.01 0.06 0.27 0.15 0.06 -0.98 0.04 -0.22 0.23 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Trait Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS -0.01 0.12 -0.07 0.55 0.

67 0.02 0.24 di atas.32 0.81 4.21 0.14 Berdasarkan Jadual 4.99 0.32 0.5. . Walau bagaimanapun terdapat hanya dua trait profil personaliti yang mempunyai hubungan signifikan dengan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya iaitu Trait Asertif (aras Signifikan 0.06 0.67 0.03 0.09 0.14 0. secara keseluruhan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.73 0.08 0.24 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Trait Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 0.01 -0.01 0.27 0.4 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.19** 0.01) dan Trait Jati Diri (aras signifikan 0.66 0.00).15* 0.00 0.98 0.

22 0. 0.25 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar Tred Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 0.02 -0.08 -0. 1997) meletakan anggaran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah.90 0.82 4.21 hingga 0.00 sebagai hubungan yang sangat tinggi. Rakan Sebaya dan Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar.80 sebagai hubungan yang tinggi dan 0.00 hinggi 0. boleh dirumuskan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa . Menurut Alias Baba 1992 (dalam Syed Syafiq.36 0.61 hingga 0.5 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4. Rakan Sebaya dan Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar. . 0.08 0.09 -0. Daripada dapatan yeng di perolehi secara keseluruhannya.22 Jadual 4.32 0.41 0.08 -0.12 -0.25 menunjukkan hubungan kolerasi di antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa .24.05 -0. 0.40 dianggap hubungan rendah.23.02 boleh di abaikan.07 -0.69 0.5.75 0. 4.46 0.60 sebagai hubungan sederhana.41 hingga 0.05 0.25 0. 0.03 -0.01 -0.14 0. 4.81 hingga 1.

pengaruh rakan sebaya dan iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kesemua objektif kajian dapat dipenuhi. Objektif kajian tersebut adalah seperti berikut:- . Perbincangan akan tertumpu kepada dapatan kajian 5 untuk mengetahui apakah punca salah laku pelajar di sekolah dan mengkaji sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku pelajar iaitu sikap ibu bapa.83 BAB 5 ULASAN DAN CADANGAN 5. Kesemua data akan dihuraikan secara ringkas dan tepat agar pengkaji yang lain akan dapat memahami dan membuat interpretasi sendiri bagi melanjutkan kajian ini.1 Pengenalan Bab ini membincangkan hasil kajian yang telah diperolehi dalam Bab 4 dan seterusnya membuat rumusan kepada keseluruhan hasil kajian ini serta membuat cadangan-cadangan untuk organisasi kajian dan juga untuk kajian masa depan.

budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengeruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.2 Hipotesis Kajian yang diuji Lima hipotesis nol yang diuji adalah seperti berikut:- 5. vandalisme.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. gangsterisme. 5.2. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. vandalisme.2. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. 5.84 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa . gangsterisme.

1 yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara personaliti pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibubapa.2.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. kita boleh menerima hipotesis nol 5.2.05 (5%) bagi tahap pendidikan bapa. 5. 5.02.3. 5.2.2. Daripada dapatan di atas.1 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar bedasarkan tahap pendidikan ibu bapa Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara profil pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibubapa.5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. Walaubagaimanapun.00 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.85 5.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.3 Keputusan Pengujian Hipotesis 5. .04 dan 0. faktor ketidakselesaaan menunjukkan kecenderungan ke arah signifikan iaitu dengan nilai 0. Manakala bagi pendidikan ibu hanya ketidakselarasan dan keyakinan diri yang menunjukkan aras yang signifikan iaiti 0.

hipotesis nol 5. Nilai yang lebih tinggi diperolehi dari aras signifikan yang ditetapkan.2.2.3 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil pelajar.4 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil pelajar. Dapatan menunjukkan kesemua nilai melebihi aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Walaubagaimanapun faktor jati diri mempunyai perbezaan yang signifikan iaitu 0.3.86 5. Oleh yang demikian hipotesis nol 5.2 boleh diterima. 5.3.2 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar berdasarkan demografi bangsa Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara profil pelajar berdasarkan demografi bangsa.00 berbanding aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. hipotesis nol 5.4 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang .3 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar boleh diterima 5.2. dengan ini.05 (5%).3. Dengan ini.

5. mereka hidup dalam kebahagiaan tanpa masalah keluarga. mereka dapat tumpukan perhatian terhadap pelajaran dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah.4 Cadangan Tindakan Terdapat pelbagai kaedah yang dicadangkan yang dapat digunakan bagi mengatasi masalah salah laku pelajar. 5. hipotesis nol 5. . Seterusnya.5 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar boleh diterima.5 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.05. Dengan itu.3. Dapatan menunjukkan kesemua nilai melebihi aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. Keadaan ini wujud apabila mereka dapat saling berkongsi masalah antara ahli keluarga. Ibu bapa perlu memberi perhatian pada pelajaran dan perkembangan sosial emosi anak-anak mereka. dengan ini. Antaranya adalah melalui keharmonian keluarga kerana keharmonian keluarga dapat membentuk sahsiah peribadi atau personaliti seseorang.2.87 signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar boleh diterima.

kaedah bimbingan dan kaunseling perlu sentiasa dikemas kini dalam menarik perhatian pelajar. Bengkel-bengkel kemahiran diri seperti menjahit. Selain itu persekitaran sekolah yang menarik penting supaya pelajar dapat memberi tumpuan sepenuhnya. masyarakat. Peranan guru-guru disiplin di sekolah juga perlu ditingkatkan. Mereka sendiri perlu proaktif turun padang mengesan pelajar yang bermasalah untuk diberi nasihat dan kaunseling bukannya sekadar menunggu di bilik kaunseling dan menanti kes yang dirujuk kepada mereka semata-mata. guru. Pihak pentadbir sekolah juga perlu menilai semula program-program pencegahan jenayah yang dilaksanakan di sekolah kerana pendekatan ceramah tidak sesuai lagi. Usaha ini memerlukan gabungan kerjasama ibu bapa. Agama adalah alat pendidikan yang paling berkesan di samping alat kawalan dalam memastikan pelajar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma. penguat kuasa undang-undang dan kerajaan termasuk pelajar sendiri. Hanya pelajar yang tidak bermasalah disiplin sahaja yang sanggup mendengar ceramah. pertukangan perlu diperluaskan supaya ianya dapat digunakan secara maksimum bagi menghilangkan kebosanan pelajar.88 Selain itu penerapan unsur-unsur agama kepada remaja juga perlu ditekankan. Penggembelengan tenaga ini penting kerana berlakunya peningkatan yang ketara dan drastik dalam aktiviti salah laku sekalipun belum mencapai peringkat yang serius dan kritikal. memasak. Jadi . . Ia dapat mengelakkan pelajar daripada memilih ‘tempat-tempat hitam’ sebagai tempat mereka melarikan diri daripada kebosanan berada di rumah. undang-undang dan ajaran agama itu sendiri.

cendiakawan. Kajian serupa ini boleh diperluaskan di sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri supaya populasi pelajar yang lebih ramai dapat digunakan . ia dapat menambah manfaat kepada semua golongan seperti pendidik. . maka penyelidik haruslah menggunakan penterjemah dalam membacakan pernyataan agar responden dapat memberikan jawapan yang tepat. 1. 3.5 Cadangan Kajian Lanjutan Penyelidik juga ingin mengemukakan saranan bagi kajian-kajian yang bakal dijalankan oleh penyelidik lain dalam bidang salah laku pelajar di sekolah. 4. Dengan harapan. Kajian akan datang dibuat dengan membuat perbandingan antara pelajar sekolah menengah kebangsaan dengan pelajar sekolah primier dan pelajar dari sekolah berasrama penuh. Adalah dicadangkan sama ada pihak individu ataupun mana-mana badan dapat memperluaskan kajian berkaitan punca salah laku yang mempunyai hubung kait dengan personaliti pelajar. Kajian seperti ini sebaik-baiknya dijalankan sendiri oleh penyelidik daripada diserahkan kepada pihak ketiga iaitu guruguru kaunseling. 2. Oleh sebab penguasaan bahasa sesetengah pelajar adalah tidak lancar dan mantap (terutama pelajar bukan Melayu). 5.89 5. ibu bapa dan ahli masyarakat sebagai rujukan.

Seperti yang kita lihat. Ibu bapa perlu memberi perhatian bagi menjamin pencapaian akademik dan pembentukan personaliti yang baik pada pelajar seperti meluangkan masa bersama pelajar. pelajar-pelajar perlu diberi bimbingan berterusan bagi memajukan potensi mereka. . Huraian di atas mempunyai implikasi langsung kepada ibu bapa.6 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Justeru itu. kaunselor. Pelajar menjadi bermasalah kerana gangguan tertentu dalam perkembangan personaliti mereka yang mendorong ke arah itu. Kementerian Pelajaran dan ahli masyarakat dalam melaksanakan kewajipan mengasuh dan mendidik pelajar-pelajar ke arah pencapaian yang cemerlang. kita dapat menyatakan bahawa untuk berhadapan dengan golongan pelajar yang mempunyai masalah salah laku bukanlah tugas yang disukai oleh kebanyakan orang.90 5. pentadbir sekolah. guruguru. banyak faktor terlibat dalam memainkan peranan dalam hal ini. Jarang-jarang kita mendapati hanya satu faktor yang jelas menjadi penyebab. memberi sokongan dan hubungi pihak sekolah bagi mengetahui perkembangan dan masalah mereka. Masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar yang perlu dikaji dan dikupas kerana ianya akan dapat memberi sumbangan yang besar kepada semua golongan masyarakat dan pihak kerajaan bagi membendung masalah salah laku daripada berleluasa dan berterusan sehingga terbawa-bawa ke alam dewasa. Biasanya lebih dari satu faktor yang menyumbang kepada gangguan dari segi perkembangan personaliti dan membawa kepada masalah salah laku.

Semoga para pelajar sentiasa berpesonaliti sebagai pelajar yang baik dan berdisiplin bagi memastikan negara mempunyai pemimpin masa depan yang boleh dipercayai. .91 Adalah amat merugikan sekiranya generasi akan datang yang dikatakan sebagai pemimpin masa depan tidak mempunyai disiplin dan personaliti yang baik disebabkan masalah salah laku yang mereka alami di zaman persekolahan tidak dapat ditangani dengan baik.

Azizi Yahaya (2003).” Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributor Sdn. “Psikologi Pendidikan 1.” Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributor Sdn. Psikologi Perkembangan. “Client Centered Therapy :It’s Current Practice Implication & Theory. Atan Long (1989). Hashim (1995). “Pattern and Growth in Personality. Erikson (1968).” Kuala Lumpur : Penerbitan Kintan Sdn Bhd. Bhd. “Bimbingan dan Kaunseling Dalam Pendidikan. “Dewan Masyarakat.” Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Sani Yahaya (2005). Dr.” Boston Hugton : Miffin. G. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Pelajar Sekolah dan Perhubungan Pembentukan Personaliti Pelajar. Aminah Hj. Rinchart Winston Publishers. Rinehart and Winston. “Pendidik Dan Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.” New York : Holt. .W. Bhd. Carl Rogers (1951). “Memahami Dan Membimbing Remaja Nakal. Bhd. (1961). “Psychodynamic Theories : Conceptions.” New York : Norton Freud (1959). “Identity. Allport. Hairunnaja Najmuddin (2003).” New York : Holt. “Seribu Seratus Hadis Terpilih Sinar Ajaran Muhammad. Bhd. Youth & Crisis.” Kuala Lumpur: Federal Publications. “Mengurus Disiplin Pelajar. Muhammad Faiz AlMath (1993).” Dalam Walter Mischel (1986)“Introduction To Personality.92 BIBLIOGRAFI Abd Jalil (Mei 2000). Ee.” Laporan Penyelidikan. Ah Meng (1997).” Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.

“Sosiologi Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Negara. Maslow (1962). Ponteng Sekolah.” Laporan Persidangan Nasional Menengah Kaum Remaja di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan Edisi Baru (1992). Intan Suraya Halim (1995).” New York : Van Nostrant. “Disiplin Di Sekolah. “Laporan Disiplin Pelajar Sekolah 1991. “Isu Pendidikan Di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia (1979).” Kuala Lumpur. Kamus Dewan (1992). Bhd.” Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1991).” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. “Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979.93 Hazil Abdul Hamid (1990). “Laporan Salah Laku Pelajar 1994/95. “Membina Diri dan Jiwa Anak-Anak Muslim: Mendidik Anak-Anak Cara Islam. Daud Hamzah (1991).” Singapura : Sempurnajaya Publishing. Ibrahim Saad (1982). “Membimbing Anak Muda dengan Sempurna. .” Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. Ismail Yusof (1983). Md. Jamal Darus (1989). “Towards A Psychology of Being. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. “Bacaan dalam Masalah Remaja. Kementerian Pendidikan Malaysia (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Pelajar Sekolah Menengah (1989).” Kuala Lumpur: ERA ILMU Sdn.” Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara.

M.04. “Educational Oppurtunity and the Home.01) “Ponteng. 34628 Pelajar Terlibat.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. “Pendidikan Di Malaysia. “The School As a Setting For Violence and Prevention. Najib abdul Ghafar (2003).” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W. Mohd. Mohd Tajudin Ninggal (2007). Utusan Malaysia (02. “Parental Attitudes and Mental Hygiene Standart’s” dalam del Solar Parent’s and Teacher’s View on the Child.” London : Longman.C (1971). “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan.” (Bahan Internet).” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. Pemahaman dan Interpretasi. New York : Bureau Sufean Hussin (1993). Regulus (1995). R.94 Miller.A. Stodgil.” . Mohd Amin H. Shariff (2003).” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia . “Profil Personaliti Tajma. (1970). “Perkembangan REMAJA Pandangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->