TAJUK

:

ADAB BERKELUARGA PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

1.

MUQADDIMAH Dikemukakan beberapa pandangan mengenai adab berkeluarga yang dipetik dari buku “Adab Dalam Agama” (Adab Fiddin) hasil karya oleh Hujjatul Islam Abu Haamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah seorang ahli falsafah Islam (Failasuf). Beliau dilahirkan di Kota Thoos pada tahun 451H atau tahun 1058M dan beliau adalah di antara ulama Islam yang terkenal dan beliau banyak mengarang buku dari berbagai cabang ilmu. Beliau dihormati para ilmuwan dan disegani di kalangan ulama dan digelar Hujjatul Islam. Semoga Allah memberi rahmat dan kemuliaan pahalanya kepada beliau.

2.

ADAB SUAMI ISTERI 2.1. ADAB SUAMI KEPADA ISTERI Hendaklah si suami menggauli isterinya dengan baik (mu’aasyaroh bil ma’ruf) dan lemah lembut dalam bertutur kata. Menampakkan cinta dan kasih sayang kepada si isteri. Menampakkan pula kegembiraan saat berkumpul dan lupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu ataupun kekeliruan yang akan datang. Jangan mengherdik isteri bila dia melakukan kesalahan. Jagalah kehormatannya dan jangan banyak mendebatnya. Bersikaplah murah hati ketika

1

memberinya nafkah, jangan bersikap kedekut kepadanya. Juga jangan diabaikan, berbuat baiklah kepada keluarga atau kerabatnya. Hendaklah menyajikan yang baik-baik kepadanya dan hendaklah mempunyai rasa cemburu. 2.2. ADAB ISTERI KEPADA SUAMI Hendaklah si isteri selalu merasa malu kepada suaminya. Jangan banyak membantah dan berdebat. Diam, dengarkan serta perhatikanlah apabila suami sedang berbicara. Selalulah menjaga diri, harta dan anak-anaknya apabila suami tiada di rumah. Jangan berkhianat dalam segala hal terutama dalam soal harta. Usaha badan selalu segar dan harum. Jagalah mulut jangan sampai berbau tak sedap serta berpakaianlah yang bersih. Nampakkan rasa puas dan kesahajaan. Bersikaplah lemah-lembut dan berhiaslah secara berterusan. Hormati dan muliakan keluarga dan kerabatnya. Pandanglah keadaannya dengan penuh keutamaan. Terimalah apa-apa yang dikerjakannya dengan rasa terima kasih. Nampakkan kecintaan anda padanya saat sedang berdekatan. Hendaklah nampakkan pula kegembiraan anda dengan menghilangkan rasa kerinduan saat melihat atau bertemu dengannya. Semarakkanlah suasana bila saat bersama.

2

2.3.

ADAB LAKI-LAKI PADA DIRI SENDIRI Laki-laki diharuskan membiasakan sholat berjemaah dan sholat Jumaat. Biasakanlah berpakaian bersih dan rapi serta rajinlah bersiwak. Jangan mengenakan pakaian yang mewah, tapi jangan pula mengenakan pakaian yang hina (misal lusuh atau rombeng). Jangan memanjangkan celana dengan rasa takbur, tapi jangan pula memendekkannya. Jangan banyak menoleh ke kanan ke kiri saat berjalan. Jagalah pandangan, jangan melihat kepada yang bukan muhrimnya. Jangan meludah bila sedang bercakap-cakap. Jangan banyak duduk di depan pintu rumah bersama tetangga. Jangan pula menceritakan perihal isteri atau keadaan rumah tangganya kepada teman atau tetangganya.

3.

ADAB WANITA PADA DIRI SENDIRI Hendaklah wanita senang dan selesa tinggal di rumah. Jangan banyak ke luar rumah. Jangan banyak bersembang, bercerita ini dan itu dengan tetangganya. Jangan mengizinkan atau memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, kecuali bila tamu itu muhrimnya atau yang sudah benar-benar dikenalnya dengan baik. Gembirakanlah suami apabila dia melihatnya. Jaga diri, harta dan anak-anak saat suami sedang pergi. Jangan

3

membiasakan diri banyak ke luar rumah. Apabila merupakan suatu keharusan ke luar rumah maka sebaiknya dengan sembunyi-sembunyi melalui jalan yang tidak begitu ramai. Hendaklah memungkiri atau tidak melayani apabila ada orang lain yang melihatnya yang melihatnya berada di luar atau dalam rumah dengan maksud untuk kebaikan dirinya sendiri. Bersikap baik dalam mengatur rumahtangga. Jalankan dengan baik dan tekun shalat dan shaum, serta selalulah bersikap peka dan introspeksi terhadap kekurangan diri sendiri. Wanita muslimah juga harus memikirkan dengan bersungguh-sungguh agamanya. Jika anda ingin menjadi wanita yang baik dan mulia, jangan banyak omong, cerewet dan keras kepala. Peliharalah pandangan mata. Ingatlah bahawa setiap diri selalu diawasi oleh Allah. Banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah. Bersikap patuh kepada suami. Berikan semangat kepadanya untuk mencari rezeki yang halal. Jangan banyak meminta yang memberatkan suami. Menyedikitkan bicara dan jauhi perkara yang tidak baik. Nampakkan rasa malu, banyaklah bersabar dan bersyukur. Apabila teman suami datang minta dibukakan pintu padahal saat itu suami tidak berada di rumah, maka janganlah minta penjelasan darinya dan jangan menjanjikannya untuk datang kembali lagi. Ini sebagai ungkapan menjaga rasa cemburu pada dirinya dan rasa cemburu suami kepada si isteri.

4

4.

ADAB HUBUNGAN DENGAN KERABAT DAN MASYARAKAT 4.1. ADAB ANAK KEPADA ORANG TUA Sebagai seorang anak yang soleh, dengarkanlah perkataan orang tua dengan sebaik-baiknya. Jalankan dan taati perintah mereka bila perintah itu sesuai dengan syariat Allah Taala. Datanglah lekas jika mereka memanggil. Tunduklah kedua lengan bahu dan redhakan diri di hadapan keduanya, seperti yang diperintahkan Allah dalam firmanNya :

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang…” (Al-Isra 24)
Jangan merasa bosan berbakti kepada mereka. Jangan pula merasa bosan menjalankan perintahperintah mereka. Jangan memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Jangan anda sampai meninggikan suara di hadapan mereka atau berkata dengan suara keras ketika berbicara dengan mereka. Jangan pula anda mengherdik atau berkata “cis” kepada mereka, apalagi kalau sampai menyalahi, tidak mengendahkan perintah dan anjuran mereka. 4.2. ADAB ORANG TUA KEPADA ANAK Sebelum mengajar anak-anak, hendaknya terlebih dulu dimulai dari diri sendiri kerana mata anak-anak sangat tajam dan pendengarannya amat peka. Apa yang dikatakan pengajar baik maka murid akan

5

mengatakan baik juga. Apa yang dikatakan pengajar buruk maka akan dianggap buruk juga oleh murid. Bersikap tenang dalam majlis, jangan menengok ke kiri dan ke kanan, Dalam pengajaran hendaknya banyak menanamkan hal-hal yang menambah rasa takut anak kepada Allah. Jangan banyak memarahi dan memukul mereka. Jangan pula mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan “mushthalahul hadits” sehingga mereka berani mengutarakan hadith-hadith. Jangan membiarkan mereka bercakap-cakap sendiri di dalam majlis dan jangan pula bergurau dengan salah satu murid di hadapan mereka. Yang perlu diingat pula, jangan merasa tinggi hati dengan apaapa yang telah diberikan kepada mereka. Hendaknya menangani segala permasalahan yang diutarakan mereka dengan rendah hati. Laranglah mereka jika mengolok-olok temannya dan cegah bila mereka menikmati milik orang lain. Jelaskan pula kepada mereka bahawa kebiasaan mengumpat, berdusta dan gossip adalah perbuatan buruk. Jangan memberi pertanyaan kepada mereka pertanyaan yang berat dan jangan pula membebani keluarganya kerana dapat membosankan mereka. Ajarkanlah mereka thaharah (bersuci) dan shalat. Tunjukkan kepada mereka najis-najis yang dapat membatalkan shalat.

6

Jangan sampai mengkhianati harta kekayaan majikan. Berbelas-kasihlah kepada mereka saat mereka penat dan lelah. Jangan banyak memukul mereka.4. jangan membebani pembantu pekerjaan di luar kemampuannya. Pembantu juga tidak diharamkan menasihati dan menjaga diri saat si tuan sedang berpergian. 7 . 4. ajaklah mereka untuk ikut menikmati makanan itu. Maafkanlah dan terimalah ucapan maaf mereka dengan alasan-alasannya. Berbelaskasihlah kepada anak-anak majikan. ingatlah.4. Berusahalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya.3. ADAB PEMBANTU KEPADA MAJIKAN Sebagai seorang pembantu hendaklah menjalankan semua perintah-perintah majikan asal perintah itu benar dan tidak di luar batas kemampuannya. Jaga juga kehormatan majikan dan keluarganya. Apabila mereka membuat dan menghindarkan makanan. Jagalah diri dari hal-hal yang diharamkan. ADAB MAJIKAN KEPADA PEMBANTU Kepada para majikan. Jangan mengutuk atau memarahi mereka.

Berduka-citalah bila mereka sedang terkena musibah. Tengoklah apabila mereka sedang sakit. seperti yang diperintahkan Allah dalam firmanNya : “Hai orang-orang yang beriman. ADAB BERTETANGGA Awalilah dengan mengucapkan salam.5. 5. jangan disanggah kecuali kerana benar. Jangan pula banyak mengutarakan pertanyaan dan permasalahan. Dengar dan perhatikan ucapan-ucapan mereka. 8 . Panggillah mereka dengan nama yang mereka senangi. Jangan berdebat mereka kecuali bila mereka telah selesai berbicara.”(Al-Mujadilah 11) Hendaknya ikut mengiringi mereka walaupun beberapa langkah ketika hendak berpisah. ADAB BERSAUDARA Nampakkan kegembiraan dan kesenangan ketika bertemu atau berkumpul dengan mereka. Berikan ucapan selamat dan nampakkan kegembiraan dan saat tetangga sedang berbahagia. Mulailah megucapkan salam.4. Jangan banyak berbual panjang-lebar dengan mereka. apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis” maka lapangkanlah nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu…. Tenteramkan dan lapangkan majlis mereka saat sedang berkumpul. Bertutur sapalah dengan mereka baik.

Jangan memandang terus dengan menaruh perhatian kepada pembantu wanitanya. Maafkan kesalahan dan kehilafankehilafannya. Kekang pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan.Bertutur-katalah yang baik kepada anak-anak dan para pembantunya. Jangan mencerca atau memarahi mereka. 9 . Nasihatilah dengan belas kasih. Bantulah pula mereka dalam menyelesaikan dan menghilangkan kesusahannya.

hamba Allah dan khalifah Allah di bumi.TAJUK : HAK-HAK WANITA DALAM UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM 1. ketakwaan.2. 10 . Ia memperuntuk. Hubungan mereka dengan kaum lelaki adalah diasaskan sesama manusia. Peraturan dan undang-undangnya adalah adil dan sesuai untuk setiap orang lelaki dan perempuan. Perbezaan hanyalah dari segi keimanan.1. Mereka sama-sama bertugas melaksanakan amanah Allah dan memakmurkan dunia. HAK WANITA 2. MUQADDIMAH 1. unggul dan sesuai dengan fitrah manusia walau di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana mereka berada. memenuhi kehendak dan keperluan mereka dan mampu menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi.3. 2. Islam adalah agama yang syumul.3.2. 2. Islam menempatkan wanita di suatu tempat yang tinggi dan terhormat. 1. Miskin kaya lelaki dan perempuan adalah sama di sisi undang-undang.1. menegakkan maaruf dan meninggalkan mungkar. 2. berkasih sayang. 1. akhlak dan pencapaian kerohanian yang tinggi.

5.bertimbang rasa.2. peranan dan tanggungjawab. menentang peraturan dan undang-undang Allah serta mengkhianati amanah yang telah diberikan Allah.1.2. 11 . Sesuai dengan kejadian dan sifatnya. Mengabaikan. 3. mengenepikan dan mencabul hak mereka bererti melakukan kezaliman. anak. Tujuan peruntukan ini untuk mempastikan bakal pengantin perempuan telah mencapai 3. Hak mereka sebagai manusia.4. 2. Islam memberikan hak yang sesuai dan wajar kepada wanita. dijaga dan dipertahankan oleh Islam. Di antaranya :3. Hak wanita dalam Islam tentu sahaja amat luas sama seperti hak-hak yang dinikmati oleh lelaki. Hak wanita ini dilindungi. Dalam perbincangan ini tumpuan akan diberikan kepada hak wanita yang dijelaskan di dalam UndangUndang Keluarga Islam. 2. isteri. HAK WANITA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 3. hidup dalam keadaan harmoni dan saling lengkap melengkapi. ibu. kemuliaan dan kehormatannya. janda. balu.1. UMUR MINIMUM UNTUK PERKAHWINAN 18 tahun lelaki dan 16 tahun perempuan. nenek dan seterusnya.

2.2. Peruntukan ini untuk mempastikan hak wanita terhadap mas kahwinnya serta pemberian-pemberian dicatat dengan lebih teratur agar dipastikan tepat dan jika ia belum dibayar senanglah dituntut jika mungkir. mempunyai persediaan untuk memikul tanggungjawab berumahtangga terutama dari segi saikologi dan pengurusan rumahtangga. 12 . MAS KAHWIN DAN PEMBERIAN Di bayar di hadapan orang yang mengakad nikahkan dan dua orang saksi serta direkodkan oleh pendaftar.3.2. 3. Peruntukan ini bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan seseorang wanita agar ianya tidak diakad nikahkan secara paksa. PERSETUJUAN DIKEHENDAKI Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya. Ini berdasarkan siasah syariyyah.umur biasanya mencapai kematangan di dalam menentukan perkahwinannya. 3.

Taliq suami hendaklah dicatat dalam daftar perkahwinan. Peruntukan ini bertujuan agar hak dan kepentingan isteri yang sedia ada terjamin dan tidak dizalimi.5. Tambahan pula talaq adalah satu perkara yang halal tetapi dibenci Allah yang demikian ianya tidak boleh dipermudah-mudahkan.2.2. selepas sahaja akadnikah sesuatu perkahwinan dilakukan taliq dibuat oleh suami. 13 . 3. kepentingan mereka terpelihara dan penganiayaan terhadap mereka boleh dikurangkan. Peruntukan ini adalah penting agar hak-hak isteri terjamin.3. Peruntukan ini juga perlu agar keharusan berpoligami tidak disalahgunakan dan image poligami Islam yang baik dapat dilahirkan. PERCERAIAN SECARA TALAQ Peruntukan-peruntukan yang dibuat agar suami tidaklah sewenangnya mentalak isterinya jika ini berlaku ianya adalah satu kezaliman terhadap wanita. 3.6. Kebenaran berpoligami menjamin hak dan kepentingan Islam sedia ada dalam poligami. disamping untuk mempastikan bahawa keadilan dapat diberikan kepada isteri-isterinya.2.4.

2.Talaq adalah langkah terakhir jika sesuatu perkahwinan itu telah pecah belah dan tiada harapan lagi untuk hidup bersama.2. PERCERAIAN SECARA KHULU’ ATAU TEBUS TALAQ Persetujuan dulu – bincang kadar . 3. Menuntut agar ia berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat perakuan taklik yang dibuat selepas berkahwin.7. 14 . 3. PERCERAIAN DI BAWAH TAKLIK ATAU JANJI Peruntukan berkenaan memberi peluang kepada isteri-isteri yang merasa hak mereka dicabul dan hidup mereka menderita di bawah suaminya. Taklik adalah salah satu cara berkesan untuk mempastikan isteri-isteri mendapat haknya dan mengelakkan mereka dari kezaliman dan pengabaian.Hakim putuskan kadarnya. Peruntukan di atas adalah memberikan peluang kepada isteri-isteri yang ingin melepaskan dirinya dari ikatan perkahwinan dengan suaminya sedangkan suami tidak mahu mentalaqnya – membuat persetujuan dengan cara khulu’ atau tebus talaq.8.

nafkah anak-anak. 3.2.3.9. tanggungan dan tempat kediaman isteri yang diceraikan dan bayaran mutaah jika ada. HAK TERHADAP MAS KAHWIN Peruntukan ini bertujuan untuk mempastikan hak seseorang isteri terhadap mas kahwin 15 .2. khulu’.11. PERINTAH UNTUK MEMBUBARKAN PERKAHWINAN ATAU FASAKH Peruntukan ini penting demi untuk mempastikan hak-hak seseorang isteri dihormati dan tidak dizalimi. 3.10. PERINTAH PERCERAIAN TERTAKLUK KEPADA PERINTAH LAIN Peruntukan ini adalah untuk mempastikan hak isteri yang diceraikan melalui talaq. kesusahan diatasi dan kezaliman dihapuskan. Malahan peruntukan menyebut :- “Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah hukum syara” Ini adalah tepat sekali kerana Islam menyuruh agar setiap kemudaratan dihindar.2. fasakh atau pembatalan perkahwinan hendaklah dijamin dan tidak diabaikan iaitu haknya mengenai penjagaan anak.

isteri atau anak boleh memohon perintah Mahkamah untuk memfardhukan kepada mereka dan jika mereka engkar. kemudian ibu kepada ibu.2.14.2. Ianya juga menjelaskan panduan yang perlu dipatuhi di dalam menjalankan kuasa yang diberi semasa menentukan pembahagian harta sepencarian. HAK TERHADAP HARTA PENCARIAN Peruntukan ini penting untuk menjelaskan mengenai hak seseorang isteri yang diceraikan terhadap harta sepencarian. HAK PENJAGAAN ANAK Peruntukan menjelaskan bahawa ibu adalah yang paling layak untuk menjaga. HAK TERHADAP NAFKAH Hukum Syara’ mewajibkan suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. 3. 3. 3.2.13. 16 .12.dan pemberian dijamin dan tidak terjejas walaupun apabila perkahwinannya dibubarkan. Jika mereka engkar melaksanakannya. boleh dihukum penjara.

4. 17 . PENUTUP Banyak lagi peruntukan-peruntukan yang boleh dihuraikan. oleh itu wanita-wanita hendaklah menggunakan hak-hak mereka dengan bijaksana demi untuk kebahagiaan dan penyelesaian.

1.TAJUK : HAK WANITA MEMILIH JODOH 1. mereka merupakan wali mujbir atau mempunyai kuasa boleh memaksa anak gadis atau cucu gadis mereka berkahwin tanpa minta izin mereka terlebih dahulu.3. 18 . memberikan pendidikan yang cemerlang supaya cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat ialah mengahwinkan mereka apabila mereka telah layak kahwin atau dewasa. Apa yang menjadi kekalutan masyarakat dewasa ini.3. 1. sebenarnya mereka salah faham di antara tiga persimpangan pandangan yang berbeza iaitu :- 1.2. Sebab utama kerana bapa atau datuk memberi alasan. Pertimbangan yang sepatutnya dibuat oleh ibubapa ialah tidak mengahwinkan mereka terlalu awal atau tidak pula melewat-lewatkannya. Atau dengan lain perkataan supaya menyegerakan untuk mengahwinkan anak gadis mereka jika telah layak berkahwin dari segi fizikal dan mental melainkan jika ada apa-apa halangan kerana hendak menyambung pelajaran dan sebagainya. melaksanakan aqiqah. MUQADDIMAH 1.1. Antara tanggungjawab ibubapa selain dari memberi nama anak dengan nama yang terbaik. Ibu atau bapa mengambil tindakan bersendirian untuk mengahwinkan anak mereka tanpa berunding dengan anak gadis berkaitan seperti apa yang diistilahkan “kahwin paksa”. 1.

meneliti dan mengenal pasti bakal suami anaknya.3.3.1. Oleh itu lahirkan istilah “kahwin cowboy”. Ataupun ada juga anak gadis yang menganggap bahawa hak mencari bakal suami adalah hak mutlak ataupun hak eksklusif mereka.2. Ibubapa langsung tidak ditanya pandangan mereka. Mereka beranggapan bukan ibubapa yang hendak kahwin tapi merekalah yang akan menghadapi bahtera kehidupan dan merasa kemanisan dan himpitan hidup di masa hadapan.3. ”kahwin lari”. 19 . Tiga contoh yang diberikan tadi menunjukkan betapa tergelincirnya kita dari landasan Syariah Islamiah yang begitu utuh dan terlalu indah untuk kita hayati atau laksanakan dalam kehidupan. Tiada mengambil berat. Mereka boleh berkata “kau kahwin.3. 1. Ataupun ibubapa hanya menyerahkan tanggungjawab memilih suami hanya pada anak gadis mereka. kau yang pilih. Ibubapa menganggap tugas untuk mengahwinkan puteri mereka hanya dengan mengadakan kenduri kecil atau besar sahaja. Ini memberikan peluang kepada ibubapa untuk lari dari tanggungjawab apabila berlaku apaapa perkara kepada anak-anak mereka. “nikah siam” dan sebagainya. 1. baik dan buruk kaulah yang tanggung”.3.

. Ia berkata : “Ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi jika ia tidak mempunyai seorang wali yang mewakilinya dalam menyampaikan hasratnya kepada lelaki yang diidamidamkan. menawarkan diri untuk dinikahi oleh beliau. mengatakan sebagai berikut : “Pada suatu hari datanglah seorang wanita kepada Rasulullah s. semata-mata kerana menghendaki kesolehannya dan merasa puas melihat ketaqwaannya.w. Demikianlah tingginya nilai toleransi dan objektif yang dibawa oleh Islam. WANITA BOLEH MEMILIH JODOH Wanita boleh menawarkan diri untuk dikahwini oleh lelaki yang soleh.2. Dalam hal itu seorang wanita boleh menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh lelaki yang disukainya. apakah anda inginkan diriku? Anak perempuan Anas yang ketika itu hadir berkata : “Perempuan tak punya malu…alangkah buruknya…alangkah buruknya perempuan itu…! Mendengar anaknya berkata seperti itu Ana menjawab : “Ia lebih baik daripada dirimu.” 20 . Tidak ada salahnya seorang wanita berbuat demikian selagi ia bertujuan ingin mendapat keredhaan Allah. sehingga dalam keadaan tertentu membolehkan wanita memilih jodohnya sendiri.a. Sebuah Hadith yang berasal dari Anas r. kuat penghayatan agamanya. kerana itulah ia menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh baginda. apabila ia benar-benar yakin bahawa jodoh yang diingininya itu seorang lelaki yang soleh. baik permintaannya itu diterima ataupun tidak.a.w. jujur dan dapat dipercayai.a. Ia menghendaki Rasulullah s. Bahkan dalam hal itu ia memperoleh pahala atas kebaikan maksudnya.

dengan kesopanannya yang sempurna. pun menyanggah ucapan anak perempuannya dan dengan tegas tidak membenarkan ucapannya yang mencela wanita itu. Beliau tidak menolak perasaan wanita itu dengan menyatakan penolakan secara terus-terang. ia mengajukan diri untuk dinikahi oleh beliau. cukup mengambil sikap diam sebagai isyarat penolakannya.a.w. ya Rasulullah!”. kerana ia tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat.Dari peristiwa yang jarang terjadi itu kita dapat mengambil kesimpulan penting mengenai beberapa bentuk kesopanan. misalnya. Ia tidak menggunakan isyarat apa pun juga untuk menyatakan keinginannya. tidak berkata. “Aku ingin dinikahi oleh anda. Ketiga : Rasulullah s. 21 .w. Hal itu terbukti kerana Rasulullah s. kerana kecintaannya kepada Rasulullah s. sendiri tidak mencela perbuatannya. dengan keagungan akhlaknya. bahkan menekankan kelebihan wanita tersebut. Anas r. Kedua : Sikap wanita itu tidak dapat dipersalahkan. Iaitu melalui cara yang baik sesuai dengan perasaan malunya sebagai wanita. dan beliau pun tidak membuat wanita itu malu dengan menyatakan ketidaksenangan Baginda kepadanya.a. Ia hanya berkata : “Apakah anda inginkan diriku?”.a. antara lain :Pertama : Kesopanan wanita itu dari kepandaiannya dalam hal menawarkan diri.w.a.

kerana kehidupan suami-isteri tidak mungkin dapat ditegakkan atas dasar paksaan dan tekanan. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya berkahwin dengan lelaki yang tidak disukainya. iaitu dengan memberikan hak kepada wanita untuk mengambil keputusan: apakah ia menerima atau menolak lamaran seorang lelaki.a.w.3. Baginda bersabda : “Mintalah pendapat wanita mengenai diri mereka. Allah berfirman : “…Kemudian Allah menciptakan rasa kasih-sayang diantara kamu”. Jauh sekali rasa kasih-sayang dapat diwujudkan bersamasama dengan perasaan benci dan terpaksa. Kerana itulah Rasulullah s. cukuplah dengan sikap diamnya.” 22 . Jika wanita itu seorang gadis. memerintahkan agar wanita diminta pendapatnya lebih dahulu mengenai perkahwinan dirinya sebelum perkahwinan itu ditetapkan. Seorang janda dapat menyatakan sendiri kesediaannya. KENAPA WANITA BERHAK MEMILIH JODOH? Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan ketentuanketentuan untuk menjamin kebahagiaan isteri dan kemantapan keluarga.

Rasulullah s.a. juga pernah bersabda : “Mintalah pendapat kaum wanita (yakini mengenai anak-anak perempuan mereka…” kaum ibu) Makna dua buah hadith tersebut di atas hampir sama dan tujuannya pun sama juga. Ia lebih penting lagi diberi perhatian memandangkan keadaannya. Kerana tidak berayah lagi dan mungkin ia diabaikan.w.Selain dari itu Rasulullah s. sendiri apabila hendak mengahwinkan anak perempuan dari salah 23 . atau tidak dihiraukan kehendaknya oleh orang yang bertindak selaku walinya. Lain halnya kalau tawaran itu disampaikan melalui ayah atau walinya.w. hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah s. gadis itu tidak akan merasa malu.w.a.a. iaitu wanita atau gadis yang hendak dikahwinkan harus ditanya pendapatnya terlebih dahulu. Mengenai soal itu baginda memerintahkan : “Sampaikan tawaran perkahwinan terus kepada gadis yatim itu sendiri. gadis yang berkenaan biasanya merasa segan dan malu.a. Diamnya menandakan kesediannya. atau pun disampaikan melalui ibunya.” Tentang cara bagaimana untuk menyampaikan tawaran pernikahan kepada seorang gadis.w. Menawarkan perkahwinan kepada gadis yatim haruslah lebih berhati-hati. agar gadis yang berkenaan tidak malu-malu dan tidak tersinggung perasaannya. Kerana itulah Rasulullah s. Apabila tawaran itu disampaikan melalui ibunya. baik tawaran perkahwinan itu disampaikan langsung kepadanya. menyatakan pesan khusus untuk menekankan hak gadis yatim itu untuk menjamin ketenteraman perasannya. iaitu dengan cara yang amat sopan dan halus.

a.” 24 . Dengan tegas baginda melarang sikap yang tidak memperdulikan pendapat wanita mengenai perkahwinan dirinya. atau puteri baginda sendiri.seorang isteri baginda. bagaimanakah persetujuan seorang gadis?”. atau wanita mu’minah lainnya.” Menurut hadith yang lain. si fulan meminangmu.aw.aw. Orang tidak akan malu mengucapkan kata “tidak”. dan janganlah engkau mengahwinkan seorang gadis sebelum diminta persetujuannya. Jika engkau tidak menyukainya jawablah : “tidak”.” Dalam sebuah hadith ‘Aishah r. maka diammu menandakan kesediaanmu”. dari belakang hijab (sekatan) baginda bersabda : “Hai fulanah. baginda menegaskan : “Janganlah engkau mengahwinkan seorang janda sebelum diminta pendapatnya. Bahkan baginda menyeru supaya wanita diminta pendapatnya terlebih dahulu sebelum dinikahkan. : Ya Rasulullah. Baginda menjawab : “Diamnya menandakan kerelaannya. Baginda menjawab : “Bila ia diam. gadis tetentu malu”. Jika engkau menyukainya. ketika itu baginda menjawab : “Persetujuannya ialah jika ia diam (tidak menjawab).” Para sahabat bertanya : “Ya Rasulullah. mengatakan sebagai berikut : “Ku katakan kepada Rasulullah s. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah s.

w. Rasulullah s. memberitahu puterinya : “Ali menyebut-nyebut dirimu…”Fatimah diam. (Tidak lama setelah itu) ‘Ali berkahwin dengan Fatimah r.a. Islam mempunyai beberapa pertimbangan. kemudian keluar dan mengahwinkannya. lalu bersabda.w. Sebuah riwayat hadith berasal dari ‘Abbas bin Mansur menerangkan : “Aku mendengar ‘Atha berkata : ‘Ali meminang Fatimah.Demikianlah juga yang dilakukan oleh Sayyidul-Mursalin. Oleh itu wali seorang janda tidak mempunyai kewajipan selain memberi nasihat.w. baik mengenai 25 . wanita terkemuka ahlul-janah (penghuni syurga). telah pergi kepada puteri baginda itu. antara lain : Seorang janda telah mempunyai pengalaman hidup bersuami-isteri.” Dalam riwayat hadith yang lain lagi.. Dalam memberikan hak seperti itu kepada seorang janda dan tidak memberikannya kepada seorang gadis.a.a. ‘Atha bin Rabbah berkata: “Ketika ‘Ali meminang Fatimah r.” Islam sangat mengambil berat supaya kehidupan keluarga ditegakkan atas dasar kerelaan yang sepenuhnya. ketika baginda hendak mengahwinkan puterinya. kemudian Rasulullah s. Fatimah Az-Zahra..a.w. jika ia yakin benar bahawa kepentingan dirinya ada pada keputusan yang diambilnya sendiri. tidak bergantung pada pendapat walinya. Fatimah diam.a. sedangkan gadis tidak mempunyai pengalaman seperti itu. “Ali telah menyebutmu”.a. Islam memberi hak kepada janda untuk menentukan pendapatnya sendiri. Selanjutnya janda itu sendirilah yang berhak memilih lelaki mana yang menurut pendapatnya akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Muhammad s. Rasulullah s.

Namun. kata “al-ayyim” itu sangat hampir dengan perkataan “bikr” yang bermakna “gadis” atau “perawan”. (Tanda) persetujuannya ialah diamnya. Rasulullah s. dan seorang gadis harus diminta persetujuannya mengenai pernikahan dirinya. dan seorang gadis harus diminta persetujuannya lebih dahulu oleh ayahnya mengenai (perkahwinan) dirinya. yang menggunakan perkataan “al-tsayyib” iaitu seorang “janda”.w. akhiratnya) mahupun urusan Mengenai hal itu Rasulullah s. Imam Nawawi dalam tafsirnya mengenai hadith tersebut mengatakan : “Ketahuilah bahwa lafaz “lebih berhak” (ahaqqu) hak bersama bermakna bahawa janda lebih mempunyai hak atas dirinya sendiri dalam hal perkahwinan.a.a. Persetujuan seorang gadis ialah diamnya. telah bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri (dalam soal perkahwinan) daripada walinya.agamanya (urusan keduniaannya.” Kata “al-ayyim” (jamaknya : ayyaamaa) yang disebut oleh Rasulullah s. dalam hadith tersebut (dalam bahasa Arab) menurut erti bahasa bermakna “wanita yang tidak mempunyai suami”. Walinya mempunyai hak juga tetapi janda yang berkenaan 26 . baik ia gadis ataupun janda yang dicerai oleh suaminya atas kematian suaminya. yang dimaksudkan dalam hadith tersebut ialah “janda” kerana dalam rangkaian perkataan hadith tersebut. Pengertiaan tersebut jelas sekali dalam hadith sebelumnya.w. bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.a.” Dalam hadith lain.w.

lebih berhak daripada walinya. Contohnya walinya itu hendak mengahwinkannya dengan lelaki yang berkeadaan sepadan (kufu’), tetapi ia menolak, ia tidak boleh dipaksa. Sebaliknya bila ia sendiri hendak berkahwin dengan lelaki yang berkeadaan sepadan, tetapi walinya tidak setuju, ia dapat memaksa walinya untuk menyetujui perkahwinannya. Bila walinya tetap menolak, ia dapat dikahwinkan oleh Kadi (Hakim Mahkamah Syariah). Hal itu menunjukkan bahawa hak seorang janda atas dirinya sendiri lebih kuat dan lebih kukuh daripada hak yang ada pada walinya. 4. HAK WANITA MENOLAK PERNIKAHANNYA DENGAN LELAKI YANG TIDAK DISUKAINYA Apabila wali seorang janda memaksanya berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak disukainya, ia (janda itu) berhak menolak, walaupun walinya itu ayahnya sendiri. Marilah kita perhatikan riwayat seorang wanita bernama Khanfasa binti Khadam – di mana sebelum ini suaminya Anis bin Qatadah gugur sahid dalam peperangan Badar, mengahwinkannya dengan seorang lelaki yang tidak disukainya. Ia lalu datang menemui Rasulullah s.a.w. mengadu: “Ya Rasulullah, ayahku mengahwinkan aku dengan lelaki lain, padahal aku lebih menyukai bapa saudaraku (yakni ipar-lelakinya).” Atas pengaduan itu Rasulullah s.aw. membatalkan perkahwinannya dengan lelaki itu, setelah jelas bagi beliau bahawa Khanfasa benar-benar menyakini bahawa kepentingan dirinya dan kepentingan anaknya akan lebih terjamin bila ia dikahwinkan dengan saudara lelaki suaminya yang telah meninggal dunia. Ibnul-Atsir memperkenalkan sebuah riwayat berasal dari ‘Abdur-Rahman bin Yazid, sebagai berikut : Wadi’ah bin

27

Khaddam mengahwinkan anak gadisnya dengan seorang lelaki. Anak Wadi’ah itu datang mengadap Rasulullah s.a.w. mengadu : “Ya Rasulullah, ayahku mengahwinkan aku dengan seorang lelaki yang tidak sesuai bagiku…: Rasulullah s.a.w. memanggil Wadi’ah. Setelah menjelaskan keadaan sebenarnya, Wadi’ah berkata : “Ia (anak

gadisnya) ku kahwinkan dengan anak bapa saudaranya yang bersesuaian dan ia seorang lelaki yang jujur.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah minta persetujuan dari anakmu?”. Wadi’ah menjawab : “Tidak”. Rasulullah s.a.w. lalu membatalkan perkahwinan itu, dan tidak membenarkannya.

Di antara empat orang Imam (yakni : Malik, Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal – ridhiayallhu ‘ahhum) tidak berbeza pendapat bahawa seorang janda yang dikahwinkan paksa oleh ayahnya dengan lelaki lain yang tidak disukainya, pernikahannya mardud (tidak sah atau batal). Lain halnya kalau yang dinikahnya itu seorang gadis. Ayah gadis itu dapat mengahwinkannya dengan lelaki yang bersesuaian kerana sebagai ayah tentu berpandangan lebih jauh, berpengalaman lebih luas dan lebih mampu mengambil keputusan yang baik. Akan tetapi, jika ia menyalahgunakan haknya dalam mengahwinkan anak gadisnya, kadi boleh membatalkan perkahwinan itu jika masalahnya diadukan kepadanya. Riwayat yang berasal dari Jabir r.a. berikut : mengatakan sebagai

“Seorang ayah mengahwinkan anak gadisnya tanpa diminta persetujuannya. Gadis itu kemudian datang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah s.a.w. Atas pengaduannya itu baginda kemudian menceraikannya dari suaminya.”

28

…Al-Baihaqi menyanggah dengan mengatakan, kerana ayah itu menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang tidak sepadan. Bila ia menikahkannya dengan lelaki yang bersesuaian, perkahwinan itu dapat berlangsung terus, sekalipun gadis itu minta dikahwinkan dengan lelaki lain yang juga bersesuaian. Sebab, pada dasarnya seorang anak gadis dapat dipaksa dan ia tidak mempunyai kebebasan menentukan perkahwinannya sendiri kerana ayahnya tentu lebih berpandangan jauh daripadanya. Selain ayah sendiri maka sesiapapun tidak mempunyak hak memaksa gadis yang berada di bawah perwaliannya berkahwin dengan lelaki yang tidak disukainya. Sebab, bagi seorang wali yang bukan ayahnya sendiri kasih sayangnya tidak sebesar kasih sayang ayahnya sendiri.

29

TAJUK : ALAM PERKAHWINAN 1. MUQADDIMAH 1.1. Alam perkahwinan amat berbeza dengan alam sebelum berkahwin. Pasangan yang berkahwin mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai suami atau isteri. Hubungan seksual yang saling memuaskan bagi kedua-dua pihak merupakan salah satu tanggungjawab pasangan. Di samping itu, kehidupan alam rumahtangga tidak berkisar sekitar suami isteri sahaja. Hubungan yang baik dan mesra perlu diwujudkan dengan mertua dan jiran tetangga bagi mencapai kebahagiaan rumahtangga. Oleh itu di kali ini marilah kita memahami tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan alam perkahwinan yang meliputi hak dan tanggungjawab suami isteri. SEBAGAI boleh SEORANG dibahagikan

1.2.

2.

APAKAH TANGGUNGJAWAB ISTERI ATAU SUAMI? 2.1. Tanggungjawab kepada :berkenaan

2.1.1. Tanggungjawab suami isteri. 2.1.2. Peranan dan tugas suami isteri dan 2.1.3. Tanggungjawab sebagai anak dalam keluarga. 2.2. Peristiwa ijab kabul secara automatik memberikan peranan sebagai suami isteri kepada dua individu.

30

Pemegang peranan sebagai suami atau isteri kepada dua individu. Pemegang peranan sebagai suami atau isteri mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu. Hak dan tanggungjawab suami isteri merupakan aspek komplimentari. Oleh itu sesuatu perkara menjadi hak kepada seseorang, adalah menjadi tanggungjawab pasangan untuk memenuhi hak tersebut. 2.3. Hak isteri dan tanggungjawab suami :Peristiwa ijab kabul secara automatik memberikan peranan sebagai suami isteri kepada dua individu. Pemegang peranan sebagia suami atau isteri kepada dua individu. Pemegang peranan sebagai suami atau isteri mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu. Oleh itu sesuatu perkara menjadi hak kepada seseorang, adalah menjadi tanggungjawab pasangan untuk memenuhi hak tersebut. 2.4. Hak isteri dan tanggungjawab suami :2.4.1. Nafkah – Sara hidup. Tempat tinggal. Keselamatan / Perlindungan.

2.4.2. Didikan. 2.4.3. Mas kahwin. 2.4.4. Layanan yang baik dan dihormati.

31

2.5.

Hak suami dan tanggungjawab isteri. 2.5.1. Taat kepada suami. 2.5.2. Layanan yang baik dan dihormati.

2.6.

Tanggungjawab bersama suami / isteri. Antaranya :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 2.6.10. Kasih sayang. Bekerjasama. Harta bersama. Bersifat amanah. Hubungan kelamin. Pergaulan yang baik. Keterampilan yang baik. Mempunyai sifat cemburu. Menghormati persamaan. Memahami masalah pasangan. SUAMI DAN ISTERI DALAM

3.

APAKAH PERANAN PERKAHWINAN? 3.1.

Peranan merupakan tingkah laku yang dimainkan oleh seseorang yang menduduki sesuatu posisi dalam sebuah keluarga, suami dan isteri mempunyai peranan. Suami isteri mempunyai keistimewaan tertentu dan peranan mereka telah ditentukan oleh Islam. Bersesuaian dengan ini, suami telah diamanahkan sebagai ketua, pemimpin dan mencari nafkah untuk keluarga. Manakala isteri merupakan pengawal, pengurus dan pemimpin dalam hal rumah tangga. Pembahagian ini dapat dilihat dengan jelas dalam Al-Quran dan Hadith Nabi s.a.w. seperti berikut :-

32

” 3. ayat 15. Sabda Rasulullah s. Maksudnya : “Ya Rasulullah! Apakah hak isteri ke atas kami? Bersabda Rasulullah s. di dalam Surah Al Ahqaaf. APAKAH TANGGUNGJAWAB IBUBAPANYA? 5.t.2.a. Firman Allah di dalam Surah Annisa’.w. Suami bertanggungjawab ke atas kedua ibubapanya dan isteri bertanggungjawab ke atas keluarganya. Firman Allah s. Walaupun suami isteri bertanggungjawab antara satu sama lain.” 4. ayat 34:Maksudnya :“Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan.1. kerana Allah telah melebihkan orang lelaki (daripada beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. mereka tidak terlepas daripada menunaikan tanggungjawab sebagai anak. dan juga kerana orang lelaki telah membelanja (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka.1. : Hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan hendaklah memberikan pakaian kepadanya sepertimana engkau berpakaian. 33 .1. Tanggungjawab anak terhadap ibubapa hukumnya WAJIB.3.a. ANAK KEPADA 5.w.w.1.

Anak-anak walaupun telah bersuami ataupun beristeri masih mempunyai tanggungjawab terhadap kedua ibubapa mereka.2.2.3.2. Tanggungjawab anak terhadap ibubapa tidak terhenti dengan kematian salah seorang atau keduanya sekali. 5. Berlemah lembut dan berbudi bahasa. 5.2. 5.4.4.3. Antaranya :5. Pengorbanan harta benda. 5. 5.4.4.1.1.4. Tanggungjawab selepas ibubapa meninggal dunia. Selepas kematian keduanya :Hubungan anak dengan ibubapa adalah di dunia dan di akhirat.2.2. Berbuat baik. 5.4. Bentuk berbakti semasa mereka masih hidup :5.Maksudnya : “Kami perintahkan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua ibubapanya…” 5.3.1. Melaksanakan janji (nazar). Anak masih mempunyai tanggungjawab selepas kematian mereka. 5.3. 34 .3. 5. Menghubungkan silaturahim dengan sahabat handai ibubapa.3. Tanggungjawab tersebut terbahagi kepada :5. Berdoa kepada keduanya. Menziarahi kubur mereka. Tanggungjawab semasa ibubapa masih hidup.

5. 5.5.1. Kesan derhaka terhadap ibubapa :5. 5.3. Bercakap kasar.5. Menunaikan haji sekiranya mampu.4.6.5.6.2. Memandang dengan marah.6. Membenci. 5.2.5. Bentuk derhaka :5. 35 . Dosa yang paling besar.6.7.4. Membaca Al Quran untuk semua. RUMUSAN Setiap individu perlu menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam rumahtangga kerana pengabaian melaksanakan tanggungjawab akan merumitkan keluarga dan masyarakat. 5. Hukumnya haram. Melunaskan hutang piutang yang belum dilunaskan semasa hayat (kedua ibubapa).t. 5.1. Tanggungjawab merupakan amanat Allah s. 6.4.w.5. dan perlaksanaan tanggungjawab akan disoal di akhirat nanti. 5.6.

a. 1. 1. dan para sahabat dalam menempuh berbagai ujian bagi mengembangkan syiar Islam. Walaupun kita ketahui bahawa hijrah tidak lagi disyaratkan atau diwajibkan kepada ummat Islam kini tetapi hijrah dalam maksud yang lebih luas. dari Kota Mekah ke Madinah yang dahulunya dikenali sebagai Yathrib. Rasulullah s. 36 .w. Dalam peristiwa itu.4. Setiap tahun menjelang bulan Muharram. MUQADDIMAH 1.w.1.TAJUK : HIKMAH HIJRAH DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA 1.3. umat Islam dapat merenung dan mengambil iktibar bagaimana kegigihan dan kesabaran Rasulullah s. Pada kali ini marilah kita melihat kepada diri kita dan keluarga apakah sifat-sifat negatif. Ia juga telah menonjolkan sifat kesetiaan Saidina Abu Bakar yang tiada tandingannya dan lain-lain dalam menempuh dugaan demi menegakkan kebenaran dan menjulang keimanan.2. Kita dituntut berhijrah untuk meninggalkan segala perbuatan buruk kepada yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. pasif atau yang 1.a. Setiap umat Islam patut mengetahui dan menghayati detik-detik peristiwa yang penuh hikmah ini. umat Islam akan mengenang kembali peristiwa hijrah. Kita akan melihat hikmah-hikmah hijrah yang sepatutnya berlaku di dalam kehidupan kita khususnya dalam kehidupan harian kita berkeluarga.

a.w. Di mana suami isteri yang bekerjasama melakukan kejahatan iaitu Abu Lahab dan isterinya ‘Uqabah binti Abu Muit. Beliau menolong suaminya mengatur duri di depan rumah Nabi s. Manakala keluarga yang tidak beriman dan jahat seperti kisah keluarga Abu Lahab.a. menderita kesakitan bila baginda keluar ke Masjid di waktu pagi. Anak mereka dan anaknya Ammar bin Yassir telah menjalankan dakwah Islamiah mereka telah disiksa hingga pecah-pecah kulit badan disebat dan ditikam dengan besi yang panas. 37 . 1.5. di waktu malam agar Nabi s.buruk yang patut kita robah untuk menuju atau menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Mereka telah dijanjikan dengan neraka. Yasir adalah lelaki yang mati syahid pertama dan isterinya Sumaiyyah adalah wanita yang pertama mati syahid.w. Contoh keluarga yang baik adalah sebagaimana Yasir. Ditelentangkan di atas pasir yang panas dan diletakkan batu yang berat di atas dada dan berbagaibagai lagi keluarga Yassir ini telah dijanjikan oleh Allah dengan syurga di atas keimanan dan kebaikan mereka. Beliau sebagaimana dengan isterinya Sumaiyyah dan anaknya Ammar yang sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Islam. mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini telah dikisahkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Lahb.

Menganggap segala dugaan dalam menjalani kehidupan rumahtangga sebagai amanah Allah tanpa perasaan jemu dan menyalahkan mana-mana pihak. 38 . Setiap individu perlu memerhatikan perubahan diri. Menanamkan perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam keluarganya.t. Usaha pendidikan perlu memerlukan pengorbanan. Tentunya dari baik kepada baik dan baik kepada yang lebih baik dan lebih cemerlang. semata-mata.w. keluarga dan masyarakatnya. Raikan kejayaan dengan berlandaskan syariah. bersungguh-sungguh bahkan Hidup perlukan perancangan dan kemahiran dalam suasana penuh keimanan dan pertolongan Allah akan datang seterusnya. Perlunya ikatan kasih sayang yang erat untuk menghadapi dugaan hidup dan segala fitnah dalam kehidupan. ISU-ISU HIKMAH DIBINCANGKAN HIJRAH YANG BOLEH Melakukan sesuatu di dalam urusan rumahtangga kerana Allah s. Menanamkan bibit-bibit sanggup bekorban kerana agama untuk kebaikan.2. Hidup sepatutnya sentiasa berubah.

39 . Kehidupan ini memerlukan pengorbanan untuk mencapai sesuatu kejayaan. PENUTUP Hidup mesti tabah dan bersungguh-sungguh menghadapinya.3.

luaskanlah rumahku.” (Riwayat Ibnu Hibban) Dan doa yang sering diucapkan Nabi ialah : “Ya Allah! Ampunilah dosaku. MUQADDIMAH Rumah adalah tempat yang dipakai seseorang untuk melindungi kebiasaan-kebiasaan tabiat dan dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan masyarakat sehingga dengan demikian tubuh ini beroleh ketenangan. berilah barakah dalam rezekiku! Kemudian beliau ditanya : Mengapa doa ini yang banyak engkau baca. Untuk itulah Allah berfirman dalam hubungannya dengan mengetengahkan kenikmatannya kepada manusia : “Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan. iaitu perempuan salehah. rumah yang luas. Maka sabdanya : “Empat hal yang membawa kebahagiaan.a. ya Rasulullah? 40 . dan dimasukkan sebagai unsur kebahagiaan duniawi. tetangga yang baik dan kenderaan yang enak.w.TAJUK : HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RUMAH TANGGA 1.” (An-Nahl : 80) Rasulullah s. senang sekali rumah yang luas.

Maka jawab Nabi : Apa ada sesuatu yang lain yang kamu cintai?” (Riwayat Nasa’i dan Ibnu Sunni) Rasulullah juga memerintahkan supaya rumah-rumah kita itu bersih.” (Riwayat Termizi) SOALAN : 1. agar nampak syiar Islam yang di antaranya ialah bersih.w. Dia juga mulia.w. 41 .a. dan agar merupakan tanda yang dapat membedakan seorang muslim dengan orang lain yang menurut penilaian agamanya. jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Sabda Rasulullah s. LAMBANG-LAMBANG KEMEWAHAN DAN KEMUSYRIKAN Seorang muslim tidak dilarang untuk menghias rumahnya dengan karangan bunga yang warnawarni. Dia suka kepada yang baik. bahawa kotor itu merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah s.: “Sesungguhnya Allah itu baik. dan ukiran-ukiran serta hiasan yang halal. sangat suka kepada yang dermawan. Oleh kerana itu bersihkanlah halaman rumahmu. Dia juga dermawan. suka kepada yang mulia. Dia juga bersih. suka kepada yang bersih.t. BAGAIMANA DENGAN MENGHIAS RUMAH DENGAN KARANGAN BUNGA DAN UKIRAN SERTA HIASAN? BOLEHKAN DILAKUKAN?.

pakaiannya. apakah itu termasuk sombong? Jawab Nabi : Sesungguhya Allah itu baik. Sebab Rasulullah pernah juga bersabda : “Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah daripada kesombongan. ia suka kepada yang baik. sehingga aku tidak suka kalau ada seseorang yang mahu mengatasi aku dengan menyamai sandalnya. sandalnya dan sebagainya. apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Jawab Nabi : 42 .” (Riwayat Muslim) Dan di satu riwayat disebutkan : “Ada seorang laki-laki yang segak datang kepada Nabi. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya : Ya Rasulullah! Seseorang itu biasa senang kalau pakaiannya itu baik dan sandalnya pun baik pula. kemudian ia bertanya : Saya ini sangat suka kepada keindahan. seorang muslim tidak berdosa untuk menghias rumahnya. dan saya sendiri telah diberi keindahan itu sebagaimana engkau lihat.Sebab Allah telah berfirman : “Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah ia keluarkan untuk hambahambanya?” (Al-A’raf : 32) Betul.

maka Islam mengharamkan membuat bejana dari emas atau perak dan seperah-seperah sutera dalam rumah seorang muslim. Nabi sendiri memberikan ancaman keras terhadap orang yang cenderung kepada cara-cara ini.” (Riwayat Abu Daud) Namun demikian.“Tidak!” Sebab yang disebut sombong ialah menolak kebenaran dan menghina orang lain. BEJANA EMAS DAN PERAK Untuk itulah. maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya. atau rumahnya itu ada lambang-lambang kemusyrikan yang sangat ditentang oleh Agama Tauhid dengan segala macam senjata yang mungkin. 2. Dan Nabi sendiri tidak senang seorang muslim yang rumahnya itu penuh dengan lambang-lambang kemewahan dan berlebihlebihan yang sangat dicela oleh Al-Quran. BOLEHKAH MENGGUNAKAN PINGGAN MANGKUK YANG DIBUAT DARIPADA EMAS DAN PERAK DAN APAKAH HUKUMNYA?. Kata Ummu Salamah Ummul Mu’minin : “Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak.” (Riwayat Muslim) 43 . Islam tidak suka kepada berlebihlebihan dalam segala hal.

dan untuk kamu nanti di akhirat.Dan Huzaifah juga pernah mengatakan : “Rasulullah melarang kami minum dengan bejana emas dan perak atau kita makan dengannya. Sendang hikmahnya agama mengharamkan hal-hal tersebut dengan suatu tujuan untuk membersihkan rumah dari unsur-unsur kemewahan/berlebih-lebihan. dan kerana alasan diharamkannya justeru kerana berlebih-lebihan dan kesombongan serta dapat memecahkan perasaan hati orang-orang fakir. Diharamkan bejana emas/perak dan seperah-seperah sutera itu. Nescaya mutiara dan sebagainya adalah juga diharamkan kerana harganya lebih tinggi? Untuk masalah ini akan 44 . Kemudian Nabi bersabda pula : Kain ini untuk mereka (orangorang kafir) di dunia. Tepat sekali apa yang dikatakan Ibnu Qudamah : Hal tersebut di atas berlaku sama antara laki-laki dan perempuan kerana umumnya Hadis.” (Riwayat Bukhari) Jadi kalau kita dilarang memakainya. Pengertian seperti ini meliputi kedua belah pihak. dan melarang memakai pakaian sutera tipis dan sutera tebal serta dilarang kita duduk di atasnya. Kalau ditanyakan : Andaikata alasan diharamkannya itu seperti yang tersebut di atas. berlaku untuk laki-laki dan perempuan. bukan untuk orang lain. bererti haram juga membuatnya untuk hiasan. Adapun dibolehkannya perempuan berhias dengan emas dan sutera adalah demi kepentingan suami.

Ditinjau dari segi ekonomi. bererti dia telah kufur nikmah (tidak tahu berterima kasih). jangan ditahan di rumah dalam bentuk wang yang tersimpan atau dihilangkan dalam bentuk bejana dan alat-alat perhiasan lainnya.kami jawab sebagai berikut : Mutiara (yakut) itu tidak begitu dikenal di kalangan orang miskin. dan dia lebih jahat daripada menyimpannya. Sebab emas dan perak merupakan standard wang internasional yang Allah jadikan sebagai ukuran harga wang dan sebagai standard yang akan menentukan harga itu dengan adil serta memudahkan peredaran wang di kalangan banyak orang. oleh kerana itu tidak dapat memecahkan perasaan hati mereka jika orang-orang kaya itu menjadikan benda ini sebagai hiasan.” Kerana hal seperti ini sama halnya 45 . Ia mengatakan sebagai berikut : “Sesiapapun yang menjadikan dirham dan dinar sebagai bejana dari emas dan perak. walaupun sesudah itu mereka menjadi kenal dengan yakut. wang tersebut harus diedarkan di kalangan orang banyak. maka hikmah tersebut akan lebih nampak dan lebih jelas. Maka atas bimbingan Allah kepada ummat manusia untuk menggunakan wang sebagai nikmat yang diberikan kepada mereka. Dan justeru jarangnya yakut itu sendiri menyebabkan tidak ada orang kaya yang memakainya sebagai hiasan. Betapa indahnya pula apa yang dikatakan Imam Ghazali dalam Syukur Nikmat di Ihya’nya. sehingga dengan demikian tidak perlu lagi diharamkan walaupun ada perbedaan harga yang sangat nyata. seperti yang telah sebutkan juga dalam hikmah diharamkannya emas untuk orang laki-laki.

maka seolah-olah suara api neraka itu gemercik dalam perutnya. timah dan tembaga menduduki fungsi emas dan perak sebagai alat untuk menjaga makanan. besi. Jadi menahan harta lebih rendah dari itu semua.dengan orang yang memaksa ketua negara untuk bekerja sebagai tukang tenun dan tukang sapu tanpa upah.” Bentuk larangan ini jangan diertikan mempersempit gerak ummat Islam dalam rumahtangga. Berapa banyak pula seperah dan bantal kapas dan lain-lain yang lebih indah daripada bahan lain! 46 . Maka tanpa wang alatalat dari tanah dan besi itu tidak dapat memenuhi apa yang dimaksud. Sebab perkakas dari tanah. Berapa banyak bejana dari jenis kaca. kiranya cukup memahami terjemahan tuhan dalam hal tersebut yang dilukiskan dalam bentuk ungkapannya : “barangsiapa minum dengan bejana emas atau perak. barangsiapa yang kurang faham persoalan ini. sebab dalam masalah halal yang baik. dari tanah. dari tembaga dan dari material lain yang lebih bagus. mempunyai lapangan yang sangat luas. atau untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh manusia-manusia rendahan. Jelasnya.

di mana mereka biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk diagungkan. sekalipun dia membuat patung itu untuk orang lain.w. pernah bersabda : “Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung. 47 .” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Ulama-ulama berkata : Malaikat tidak mahu masuk rumah yang ada patungnya. Sebab adanya patung dalam suatu rumah. Islam melarang keras seorang muslim bekerja sebagai tukang pemahat patung. Dalam hal ini Rasulullah s. Oleh kerananya. kerana pemiliknya itu menyerupai orang kafir. APAKAH HUKUMNYA MENYIMPAN PATUNG DI DALAM RUMAH? ISLAM MENGHARAMKAN PATUNG Islam mengharamkan dalam rumahtangga Islam meliputi masalah patung.3.a. Untuk itulah malaikat tidak suka dan mereka tidak mahu masuk bahkan menjauhi dari rumah tersebut. padahal malaikat akan membawa rahmat dan keredhaan Allah untuk isi rumah tersebut. menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu.

Sabda Rasulullah s. : “Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat. 4. Perintah ini sebenarnya hanya suatu penghinaan dan mematahkan. APAKAH HIKMAH DIHARAMKAN PATUNG? HIKMAH DIHARAMKAN PATUNG Diantara rahsia diharamkannya patung ini iaitu untuk membela kemurnian Tauhid. iaitu orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini. dan supaya jauh dari menyamai orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala mereka yang dibuatnya oleh tangan- 48 .a. memberitahukan juga dengan sabdanya : “Barangkali membuat gambar (patung) nanti di hari kiamat dia akan dipaksa untuk meniupkan roh padanya padahal dia selamanya tidak akan boleh meniupkan roh itu. Dalam satu riwayat dikatakan : Orang-orang yang menandingi ciptaan Allah.w.w.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Dan Rasulullah s. bahawa dia akan dituntut untuk menghidupkan patung tersebut.a. sebab dia tidak mungkin dapat.” (Riwayat Bukhari) Maksud daripada Hadis ini.

Sebab sesuatu yang kini masih belum diterima oleh suatu alaf. sehingga akhirnya dijadikan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah diharapkan dan ditakuti serta diminta barakahnya. Lama-kelamaan dan dengan sedikit demi sedikit orang-orang saleh yang telah dilukiskan dalam bentuk patung itu dikuduskan. Islam dalam ikhtiarnya ini dan kesungguhannya itu sentiasa berada di jalan yang benar. Suwa’. Kesungguhan Islam untuk melindungi Tauhid dari setiap macam penyerupaan syirik telah mencapai puncaknya. di mana mereka itu membuat patung orang-orang yang saleh mereka yang telah meninggal dunia kemudian disebut-sebutnya nama mereka itu. Lebih-lebih Islam itu sendiri bukan undang-undang manusia yang ditujukan untuk satu generasi atau dua generasi. Tidak hairan kalau dalam suatu agama yang dasardasar syariatnya itu selalu menutup pintu kerosakan. bahawa akan ditutup seluruh lubang yang mungkin akan dimasuki oleh syirik yagn sudah terang mahupun yang masih samar untuk menyusup ke dalam otak dan hati atau jalan-jalan yang akan dilalui oleh penyerupaan kaum penyembah berhala dan pengikut-pengikut agama yang suka berlebih-lebihan. kemudian dikuduskan dan mereka berdiri dihadapanya dengan penuh khyusu’.tangan mereka sendiri. tetapi kadang-kadang masih belum diterima oleh alaf lain. Sebab sudah pernah terjadi di kalangan umatumat terdahulu. Yaghuts. Ya’uq dan Nasr. dan sesuatu yang kini 49 . Hal ini pernah terjadi pada kaum Wud. tetapi suatu undang-undang untuk seluruh umat manusia di seantero dunia ini sampai hari kiamat nanti.

maka setelah patung itu dapat disiapkan lantas dia berdiri di hadapan patung tersebut dengan mengaguminya. entah bila waktunya. sebab seorang pelukis yang sedang memahat patung itu akan diliputi perasaan syok. Sudah sering terjadi seorang pemahat patung dalam waktu yang relatif lama. sehingga seolah-olah dia dapat menciptakan suatu makhluk yang tadinya belum ada atau dia dapat membuat model baru yang boleh hidup yang diterbuat dari tanah. tetapi di satu saat akan menjadi suatu kenyataan.dianggap ganjil dan mustahil. BAGAIMANA DAN APA HUKUM MENYIMPAN PATUNG UNTUK PERMAINAN KANAK-KANAK? RUKHSAH DALAM PERMAINAN ANAK-ANAK Kalau patung itu tidak dimaksudkan untuk diagungagungkan dan tidak berlebih-lebihan serta tidak ada 50 .a.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 4. dekat atau jauh. sehingga seolaholah dia berbicara dengan patung tersebut dengan penuh kesombongan. bersabda : “Sesungguhnya orang-orang yang membuat patungpatung ini nanti di hari kiamat akan disiksa dan dikatakan kepada mereka : Hidupkanlah patung yang kamu buat itu.w. Rahsia diharamkannya patung bagi pemahatnya. Hai patung! Berbicaralah! Untuk itulah maka Rasulullah s.

” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Dan dalam salah satu riwayat diterangkan : “Sesungguhnya Rasulullah s. dan kawan-kawanku datang kepadaku.a. dan binatang-binatang lainnya.a.w. Patung-patung ini semua hanya sekadar pelukisan untuk permainan dan menghibur anak-anak. kemudian Rasulullah bertanya lagi : Apa yang ditengahnya itu? Jawab Aisyah : Kuda. maka dalam hal ini Islam tidak akan bersempit dada dan tidak menganggap hal tersebut suatu dosa. kucing-kucingan. bahawa Sulaiman bin Daud a.a. tetapi Rasulullah s.suatu unsur larangan di atas. Oleh kerana itu kata Aisyah : “Aku biasa bermain-main dengan anak-anakan perempuan (patung perempuan) di sisi Rasulullah s. Kata Rasulullah : Apa ada kuda yang bersayap? Jawab Aisyah : Belumkah engkau mendengar. Misalannya permainan anak-anak berupa pengantin-pengantinan.s. Rasulullah bertanya lagi : Apa yang diatasnya itu? Jawab Aisyah : Itu dua sayapnya. malah gembira dengan kedatangan kawan-kawanku itu. kemudian mereka menyembunyikan patung-patung tersebut kerana takut kepada Rasulullah s.w. mempunyai kuda yang mempunyai 51 .a.w.w. pada suatu hari bertanya kepada Aisyah : Apa ini? Jawab Aisyah : Ini anak-anak perempuanku (anak patung perempuanku). kemudian mereka bermain-main bersama aku.

5. 52 . Dalam hal ini berlakulah baginya ancaman Nabi yang begitu keras. maka bagi si pelukis untuk tujuan-tujuan diatas. dinding. pakaian.” (Riwayat Abu Daud) Yang dimaksud anak-anak perempuan di sini ialah anak patung pengantin yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak kecil. Imam Syaukani mengatakan : Hadis ini menunjukkan bahawa anak-anak kecil boleh bermainmain dengan boneka. seperti gambar al-Masih bagi orang-orang Kristian atau lembu bagi orang-orang Hindu dan sebagainya. seperti kertas. Tetapi bagaimanakah hukumnya gambar-gambar dan lukisan-lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran. Sedang Aisyah waktu itu masih sangat muda. tidak lain dia adalah melakukan kekufuran dan kesesatan. wang dan sebagainya itu? Kalau lukisan seni itu berbentuk sesuatu yang disembah selain Allah.beberapa sayap? Kemudian Rasulullah tertawa sehingga nampak gigi gerahamnya. lantai. APAKAH HUKUM MENYIMPAN LUKISANLUKISAN BERTUBUH DAN UKURAN? LUKISAN DAN UKIRAN Demikianlah pendirian Islam terhadap gambar yang bertubuh. yakni yang sekarang dikenal dengan patung atau monumen.

sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Tetapi kalau tidak ada maksud seperti di atas. Dan yang lebih mendekati persoalan ini ialah orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah. Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelas telah keluar dari Agama Tauhid.” Yang seperti ini ialah orang yang menggantungkan gambar-gambar tersebut untuk dikuduskan. Orang yang berbuat dmikian adalah kufur. Perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. maka dia tergolong orang yang berdosa sebab menggambar saja. Terhadap orang ini berlakulah Hadis Nabi yang mengatakan : Imam Thabri berkata : “Yang dimaksud dalam Hadis 53 .“Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti dihari kiamat ialah orang-orang yang menggambar. tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah. Yakni dia beranggapan. bahawa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru seperti ciptaan Allah. iaitu orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah. kecuali kalau Agama Islam itu dipinggirkan dalam kehidupannya atau tidak lagi menghormati Islam.” (Riwayat Muslim) ini.

Termasuk gambar/lukisan yang diharamkan.orang yang menandingi ciptaan Allah.” (Riwayat Muslim) Persoalan ini tergantung pada niat si pelukisnya itu sendiri. Justeru itu Allah akan membalas mereka itu nanti dan mengatakan kepada mereka : “Hidupkan apa yang kamu cipta itu!” Mereka dipaksa untuk meniupkan roh ke dalam lukisannya itu. ini menunjukkan adanya suatu kesengajaan untuk menandingi dan menentang kekhususan Allah dalam ciptaannya dan keindahannya. Barangkali Hadis ini dapat diperkuat dengan Hadis yang mengatakan : “Siapakah orang yang lebih berbuat zalim selain orang yang bekerja membuat seperti pembuatanku? Oleh kerana itu cubalah mereka membuat biji atau zarrah. Oleh kerana itu Allah menentang mereka supaya membuat sebutir zarrah. iaitu gambar/lukisan yang dikuduskan (disucikan) oleh pemiliknya secara keagamaan atau diagungagungkan secara keduniaan.“Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya ialah orang. 54 . bahawa mereka itu benar-benar bersengaja untuk maksud tersebut. padahal dia tidak akan mampu. Ia memberikan isyarat.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Allah mengungkapkan firmanNya di sini dengan katakata “dzahaba yakhluqu kakhalqi” (dia bekerja untuk membuat seperti pembuatanku).

Untuk yang pertama : Seperti gambar-gambar malaikat dan para Nabi. Gambar-gambar ini biasa dikuduskan oleh orang-orang Nasrani. iaitu dengan melukiskan Ali. seksi dan mengagung-agungkan kebatilan dan menyebarkan kemaksiatan di kalangan umat. misalnya Nabi Ibrahim. 55 . dan kemudian sementara orang-orang Islam ada yang menirunya. Musa dan sebagainya. bintang filem pujaan lebih berdosa apabila yang dilukis itu gambar orang-orang ayng mendedahkan aurat. Fatimah dan lain-lain. Ishak. Sedang untuk yang kedua : Seperti gambar seniman-seniman.

56 .

SOALAN DAN JAWAPAN Apakah di antara peraturan-peraturan tersebut yang penting untuk diikuti oleh keluarga Islam?. Bertertib dan berperaturan pada : kelakuan (adab). 57 . muslim sebagai individu atau berjemaah atau berkeluarga mestilah mempunyai peraturan dalam menjalani kehidupan lebihlebih lagi dalam kehidupan berkeluarga yang merupakan kelompok-kelompok pembentukan masyarakat.TAJUK : 1. MUQADDIMAH PERATURAN RUMAHTANGGA ISLAM Untuk mencapai matlamat kebahagiaan tersebut. Perbincangan kali ini adalah untuk menjadi panduan dan muhasabah semula diri kita bagaimana yang telah diamalkan dan dilakukan dalam kehidupan bekeluarga dalam membentuk generasi yang berdisiplin yang mempunyai tarbiyyah Islamiyyah bermula di rumah yang sudah pasti membentuk masyarakat seterusnya membina negara dan ummah. Ini kerana kita mempunyai tugas yang besar untuk membina kejayaan dan ketamadun di atas alam maya ini. 2. Peraturan : Pertama Kedua : Kebersihan dan kesucian.

pakaian dan kehidupan. Berbaik dengan jiran. memuliakan : tetamu dan menghubungkan silaturrahim. dimaksudkan adab keluar masuk Kesembilan Kesepuluh Apakah yang kesucian? dengan kebersihan dan 58 . Adab pergaulan dan bermuamalah. : Kepentingan : bersukan. haram. : minuman. kesihatan dan Ketujuh Kelapan Tegahan penting atau kawalan : ketat pada ahli keluarga dari sebarang anasir moral. makruh dan mudharat. : Program ilmu dan ibadat.Ketiga Merendahkan suara. : menyembunyikan rahsia dan mengelakkan kebisingan. Keempat Kelima Keenam Berjimat cermat pada makanan. Memelihara : rumah.

Lantaran itu. kenyamanan udara dan lain-lain. sebagai insan yang bergelar manusia. Ini adalah dilihat dari sudut kebersihan. Perbezaan ini telah disyariatkan oleh Allah dengan meletakkan kesucian sebagai sempadan yang sah dianggap bersih.w. Allah itu mulia. maka tergambarlah difikiran kita tentang keelokkan dan kerapian.” (Dikeluarkan oleh Tarmizie : Hadis Hassan) Kelebihan seorang Muslim itu dapat dinilai pada dirinya. Maka ia sukakan kebaikan.a. 59 . Dan janganlah kamu menyerupai kaum Yahudi. maka ia sukakan kemurahan. dirasai. Maka ia sukakan kebersihan. rumahnya juga persekitarannya. maka bersihkanlah persekitaran rumah kamu. Namun kebersihan seorang muslim dengan yang bukan muslim adalah berbeza. : Maksudnya : “Sesungguhnya Allah itu baik.Sabda Rasulullah s. pastinya fitrah manusia gemarkan kebersihan. keselesaan. Hanya Thaharah sahajalah yang dinilai bersih lagi suci disisiNya. Kesucian disebut Atthaharah dalam Bahasa Arabnya. Di sini jelaslah hanya orang muslim sahaja yang menilai bersih itu meliputi suci. Oleh sebab itu. Kebersihan bila disebut. Islam telah mengajar kita bagaimana untuk membersihkan dan menyucikan segala kekotoran dan segala najis samada najis itu dari jenis hissiyyah iaitu yang boleh dilihat. Allah itu bersih.

w. dan elokkanlah pakaianmu sehinggalah kamu seolah-olahnya mulia di mata mereka. dipegang atau najis dari jenis ma’anawiyyah.a. Sabda Rasulullah s. Sesungguhnya Allah tidak suka kekejian melainkan orang yang keji. Begitu juga seluruh ahli rumah sewajarnya mengambil perhatian terhadap penyusunan dan kekemasan perhiasan di dalam rumah seperti semua peralatan tersusun rapi. Seperti situasi sekarang : Periksa dahulu keadaan kereta ataupun sebarang kenderaan…. Kesimpulannya. menyembunyikan rahsia dan mengelakkan kebisingan? Maksudnya : 60 . adab muslim di dalam rumah atau di luar rumah seharusnya ia melazimkan diri berperaturan agar sempurna kelakuannya atau adabnya. tidak bersepah atau bertaburan.” (Riwayat Abu Daud : Hadis Hasan) Jelas supaya kita menyempurnakan dan menggelokan hal ziarah.dihidu. : “Sekiranya kamu pergi berziarah (bertandang) menemui saudaramu. Iaitu najis yang tidak boleh dilihat.Dalam rumah orang tidak meliarkan mata….Pakaian kemas…. maka perbaiklah ziarahmu. dirasai dan lain-lain. Apakah pula yang dimaksudkan bertertib dan berperaturan pada kelakuan (adab)?. Apa pula yang dimaksudkan merendahkan suara.

a. Mengenai membuka rahsia pula Rasulullah s. jiran dan orang lain seharusnya saling memelihara hak dan menunaikan kewajipan. Hassan Al Banna ada berpesan dalam wasiatnya yang berbunyi : “Jangan kamu tinggikan suaramu lebih dari yang diperlukan oleh orang yang mendengar. 61 . adalah kesan daripada kebodohan diri dan bukti menunjukkan ianya tiada didikan agama. maka sesungguhnya hal ini mencemarkan kebodohan dan menyakitkan.” Biasanya berlaku di kalangan para isteri juga kedapatan para suami apabila mereka berkumpul. akibatnya tersebarlah rahsia keduaduanya. tidak dapat tidak mereka membincangkan urusan hidup tanpa disedari atau disedari menceritakan segala rahsia…. Begitu juga isterinya membuka rahsia suaminya.w.” Meninggikan suara apabila berbincang atau ketawa yang berlebihan. antara sikap atau sifat yang boleh menganggu jiran tetangga adalah berteriak dengan kuat dan berbual-bual dengan tidak merendahkan suara di dalam rumah.Sesebuah rumah dan ahlinya. Masing-masing berusaha tidak membuat gangguan antara satu sama lain. ada bersabda yang bermaksud : “Sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah seorang lelaki yang membuka rahsia isterinya.

sunat dan segala adab-adabnya.t. Program itu termasuklah seperti mempelajari Fardhu Ain (ilmu yang diwajibkan kepada setiap orang Islam untuk mempelajarinya) dan ilmu Fardhu Kifayah (selain ilmu agama). muslim amat dituntut menunaikan segala yang fardhu. Kerjasama dalam menghidupkan suasana ilmu dan ibadat dalam rumah muslimah adalah perlu demi mendapatkan keberkatan dan pujian di sisi Allah s. memuliakan. Firman Allah s. juga pengetahuan yang dikhususkan kepada ahli dalam rumahnya. juga didoakan oleh malaikat-malaikatNya di langit. pengetahuan semasa.Ahli rumah muslim patut mengekalkan identiti peribadi muslim sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam seperti merendahkan suara dan menyimpan rahsia keluarga. Manakala program ibadat pula.” Ketua ahli rumah muslim hendaklah serius dalam hal memberi ilmu pengetahuan seperti pengetahuan agama.t.w. wajib. melalui Hadis Qudsi yang bermaksud :- “Sesiapa yang memuji Aku (menyebut. mengingati Allah) maka Aku akan memujinya lebih dari itu. 62 . Bagaimana pula untuk menyusun program ilmu dan ibadat? Kehidupan ahli rumah muslim seharusnya memenuhi dua tuntutan penting iaitu program ILMU dan IBADAT.w.

mingguan. Program ini selain di rumah boleh ditambah di masjid atau di manamana sahaja majlis ilmu. bacaan Al-Quran. zikir samada secara harian. Program ilmu juga seeloknya disertai dengan program ibadat seperti puasa sunat bersama-sama. 63 . bulanan dan sebagainya.Menyediakan mini perpustakaan adalah sebahagian daripada program ilmu di rumah muslim bagi persediaan arahan rujukan. bersembahyang jamaah.

1. aku sembahyang dan tidur dan aku berkahwin. maka bukanlah ia daripada golonganku (bukan pengikutku yang sempurna). telah bersabda : Maksudnya : “Aku berpuasa dan berbuka. Demikianlah juga manusia iaitu ada lelaki dan perempuan. Dataran berpasangan dengan laut. ataupun dari apa yang mereka tidak ketahui”. menjadikan segala kejadian di langit dan bumi ini berpasang-pasangan.w. Sehubungan dengan ini.TAJUK : PERSEDIAAN SEBELUM BERKAHWIN 1. di lautan dan di udara juga berpasangan jantan dan betina. Allah s. Firman Allah :- “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk semuanya berpasangan samada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari mereka sendiri.3. MUQADDIMAH 1. Sesiapa yang benci kepada sunnahku (caraku).t. Binatang yang hidup di muka bumi.2. Kehidupan berumahtangga ini jelas digallakkan oleh Islam. Bulan berpasangan dengan bintang.” 64 . Rasulullah s.a. Perkahwinan merupakan cara untuk menyusun kehidupan berpasangan.w.

2. Firman Allah :Maksudnya : “Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah s. Menjadi pengawal diri. 2. Bagi mencapai kebahagiaan tersebut. Setiap pasangan perlu mengetahui dan memahami ilmu akidah untuk tujuan berikut : 2. 1.5.1. Perkahwinan bertujuan untuk memberikan kesempurnaan dan kebahagiaan hidup manusia. memerlukan pembukaan minda untuk memahami ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asas-asas fardhu ain yang merangkumi akidah.3. 65 . sesungguhnya itu menjadi kenyataan bagi mereka yang mahu berfikir”. ibadah. akhlak dan munakahat. pasangan yang ingin berkahwin perlu membuat beberapa persediaan sebelum berumahtangga.1.4. fizikal.2. 2.1.1.t. mencipta untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu senang hati dan bermesra dengannya dan dijadikan perhubungan di antara kamu (suamiisteri) atas kasih sayang dan belas kasihan.1. 2.w.1.t. Persediaan membentuk keluarga bahagia yang diredhai Allah s. Persediaan ini meliputi persediaan minda dan kerohanian.w. ekonomi dan sosial. Untuk menjadi panduan dan pegangan hidup. Membentuk akhlak mulia.

4.2. Sebagai satu sumber kekuatan rohani dan terhindar dari gangguan emosi dan jiwa.1. Membina pergaulan baik suami isteri. Menjana kekuatan diri.1. 2.1. 2.5. Satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Membentuk akhlak yang mulia dan peribadi 66 .perkara keji dan larangan Allah.1. Memberi ketenangan jiwa.12. 2. 2.8.2.7.3.1.4. 2. 2. 2. Menjadi benteng menghadapi masalah.11.1. Manakala kesan daripada ibadah dapat berperanan seperti berikut : 2. 2. Menjadi asas pengurusan keluarga.6. 2.1.2.2.10. 2.2.2. Membentuk sikap bertanggungjawab.1. Mendorong semangat berusaha.1.2. 2.1.5.13.2.1.9. Menghindarkan penyelewengan. Sebagai suatu cara hidup yang melengkapi semua kegiatan manusia. Memupuk sikap bersyukur dan qanaah (berpada-pada). Mendapat rahmat Allah. 2. 2. Pengawal atau penghalang dari melakukan perkara . 2.

4. Manakala ilmu munakahat atau ilmu perkahwinan amat perlu difahami kerana ia menjadi asas seseorang itu sebelum memasuki alam perkahwinan untuk mencapai matlamat perkahwinan iaitu kebahagiaan yang berterusan.3. Selain ilmu-ilmu Fardhu Ain. Mengamalkan bijaksana). 2.3. 2. Mengamalkan sifat taqwa.yang luhur.7. Melaksanakan tanggungjawab dan kepimpinan rumahtangga. Memiliki perasaan cinta. 2.6. 2. 2.5. Di mana mereka boleh mengetahui perkara-perkara yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh dilakukan semasa berada di dalam alam perkahwinan.3.1. Manakala akhlak yang mulia membentuk keperibadian seseorang : 2.3. Mengamalkan sikap terbuka (musyawarah).3.3.4.3. 2. Bergaul dengan makruf. 2.3. 2.3.2. calon-calon pasangan suami isteri sepatutnya mengetahui beberapa perkara penting yang berkaitan dengan alam rumah tangga seperti berikut :- 67 . Memelihara kehormatan diri serta menjaga rahsia rumahtangga. kasih sayang dan belas kasihan. hikmah (bertindak secara 3.

3.1. 3. Persediaan sosial.1.2.3. Segala persediaan sebelum berkahwin berkaitan : 3. 3. Mengetahui cara komunikasi suami isteri mengenai : 3.1.2.4.1.1.2. Mempunyai perancangan dan pengurusan sumber keluarga berkaitan: 3.1. 3. Mengetahui alam perkahwinan berkaitan : 3. Persediaan ekonomi. 3. Hubungan kelamin suami isteri.3. Persediaan minda dan kerohanian.4. Pengurusan kesihatan keluarga.3.2. Hubungan jiran. 3.2.2. Seterusnya mereka mempunyai prakeibubapaan berkaitan : 68 .3. 3. bentuk dan fungsi komunikasi.3.4. 3. Perbelanjaan keluarga.2. 3. Persediaan fizikal.3.4. 3.1. Hak dan tanggungjawab suami isteri.1. 3.2.2. 3.1.3. Pengurusan masa. Makna. persediaan 3. 3.5. Hubungan dengan mertua.4. Membina komunikasi berkesan.

Pesediaan kewangan.1. 3.5. 3. Berbeza latarbelakang keluarga. Persediaan mental dan kerohanian. 3. Persediaan fizikal.2.5. Saling perlu memerlukan. Menjadikannya salah pengurusan keluarga.3. mestilah Akhirnya setiap pasangan mereka mempunyai kemahiran mengurus konflik : 3.6.5.6. Pesediaan intelek. 3.4. Bersedia menghadapi satu kemahiran alam cabaran perkahwinan : Berkongsi hidup Berbeza jantina. 3. 69 .6.1.5.2.3.

Dalam masa pertunangan atau setelah peminangan dilaksanakan dan menunggu majlis akad nikah atau perkahwinan dijalankan masa tersebut adalah suatu masa yang paling sesuai kepada setiap pasngan untuk membuat muhasabah diri dlaam menghadapi alam perkahwinan. MUQADDIMAH 1.4. Persediaan-persediaan yang perkahwinan perlu biasanya dibuat sebelum membawa kepada 70 . Tanpa persediaan akan mengakibatkan tanggungjawab sebagai suami atau isteri tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. 1. 1. Mereka mesti membuat persediaan pekahwinan. kadangkala langsung dialpakan.2. 1.5. bersedia untuk memainkan peranan sebagai suami atau isteri. perceraian. ini membawa kepada adakalanya membawa konflik kepada 1.TAJUK : PERSEDIAAN SEBELUM BERKAHWIN (2) 1.3. Gejala-gejala rumahtangga.1.

3. Bersedia memikul tanggungjawab sebagai isteri / suami. bertanggungjawab. 2. BERSIFAT MATANG Antara ciri-ciri matang ialah boleh berfikir dan bertindak secara berpatutan. PERSEDIAAN MINDA DAN KEROHANIAN Pasangan perlu menyediakan minda untuk melalui pengalaman berumahtangga. kemahiran. PERSEDIAAN FIZIKAL 71 .perancangan dan peranan yang membawa kepada kebahagiaan keluarga.2. Aspek yang perlu diketahui ialah soal hukum-hakam dan ilmu-ilmu yang berkait dengan perkahwinan. wang dan tenaga) dan kemahiran menguruskan tekanan.1. 2. boleh dipercayai dan tidak bergantung kepada orang lain. menguruskan sumber (masa. berkomunikasi. PERSEDIAAN-PERSEDIAAN SEBELUM BERKAHWIN 2. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran menguruskan rumahtangga.

w. Mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis dan darah tinggi hendaklah memastikan penyakit tersebut terkawal dan mendapat rawatan yang sempurna. Antara ciri-ciri kematangan fizikal ialah bakal pasangan suami isteri hendaklah sudah baligh. Manakala umur wanita yang ideal untuk mengandung dan menjadi ibu ialah antara 20 hingga 30 tahun. Kematangan fizikal juga penting bagi membolehkan pasangan memikul tanggungjawab seharian dengan lebih baik dan sempurna. Penyakit ini boleh berjangkit kepada pasangan. Mempunyai kemampuan seksual untuk menjamin kebahagiaan rumahtangga dan mendapatkan zuriat. Rasulullah s.Bakal pasangan suami isteri perlu bebas daripada penyakit berjangkit dan merbahaya seperti siflis. bersabda : Maksudnya : “Jangan sekali-kali dicampurkan orang sakit dengan orang yang sihat.a. aids dan sebagainya.” (Riwayat Bukhori dan Muslim) Bakal pasangan juga hendaklah sihat anggota tubuh badan. Bakal pasangan juga hendaklah memiliki ciri-ciri kematangan fizikal. 72 .

Perubahan peranan ini membawa kepada perubahan kehidupan sosial kepada kedua-dua pihak. mereka ingin berkahwin perlu bersedia menjalinkan hubungan sosial dengan individu-individu di luar keluarga asas. Seorang lelaki bujang bertukar peranan menjadi seorang suami. kewajipan suami ke atas isteri ini tetap kekal. sementara seorang gadis bertukar peranan menjadi seorang isteri. Sebarang sumbangan daripada isteri berhubung dengan perbelanjaan rumahtangga adalah merupakan sedekah daripada isteri. 5. Lantaran itu bakal suami perlu bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. 73 . Isteri yang bekerja perlu membuat penyesesuaian peranan sebagai isteri dan pekerja. Sekalipun bakal isteri mempunyai harta ataupun mempunyai pekerjaan. Suami bertanggungjawab menyediakan makanan. mereka yang berumahtangga ini kini mempunyai jaringan hubungan sosial dengan mertua dan saudara mara pasangan. PERSEDIAAN EKONOMI Tanggungjawab utama suami ialah memberi nafkah kepada isteri mengikut kadar kemampuan dan keperluan. pakaian dan tempat tinggal. PERSEDIAAN SOSIAL Perkahwinan membawa kepada perubahan peranan ke atas individu yang berkahwin. Contohnya.4. Dengan itu.

MUQADDIMAH 1. Kalau tak suka kita boleh pilih wakil rakyat yang lain…isteri bukan untuk sepenggal tapi untuk selama-lamanya. Kesesuaian calon isteri akan membawa pasangan hidup dengan tenang. Melakukan sesuatu kerana kecintaan kepada Allah menjadikan suatu amal kebajikan.3. 1. 1. kegelisahan. tenteram dan bahagia dan sanggup pula menghadapi hidup bila dilanda kecemasan.TAJUK : PRINSIP KEUTAMAAN MEMILIH CALON ISTERI 1. TIGA DI ANTARA PRINSIP MEMILIH CALON ISTERI MENURUT PANDANGAN ISLAM 2.1.4. duka nestapa dan sebagainya. ibu solehah dan bakal melahirkan zuriat kita hingga ke akhir zaman adalah suatu kewajipan. Memilih calon isteri untuk mendapatkan isteri yang solehah. 1.1. Calon isteri adalah rakan hidup kita selama-lamanya semasa di dunia dan di akhirat bukan seperti calon wakil rakyat dalam pilihanraya dan sebagainya.2. 2. DASAR PERTAMA :- 74 .

bermaksud :“Kahwinlah dengan wanita yang baik penghayatan agamanya.” Dasar yang terpenting dalam perkahwinan ialah supaya umatnya mengutamakan calon isteri yang berbudi luhur.. Rasulullah s.w. engkau akan memperolehi ketenteraman.w.a. Lelaki yang hanya mengutamakan keindahan lahiriah semata-mata bererti ia telah terjebak ke dalam pandangan yang salah dalam menilai kenyataan hidup.wanita yang bersifat demikian bererti ia telah mempunyai keindahan sejati. Wanita adalah manusia…dan terbaik pada manusia ialah kemanusianya. 75 . mengingatkan akibat orang yang tersalah pilih tersebut (ringkaskan) : Pilih si isteri :Kerana hartanya…cepat nak kaya…akibatnya diri jadi papa… Kerana kejelitaannya…dapat pujian dari kecantikannya …akibatnya merosakkan diri mereka sendiri.BAIK PENGHAYATAN AGAMANYA – Sabda Rasulullah s. perangainya yang baik dan sifatsifatnya yang menyenangkan..a. indah perilakunya dan baik akhlaknya atau pun dengan bahasa yang paling mudah difahami iaitu baik penghayatan agamanya.

2. engkau akan selamat. Bagaimana pemilihan yang dianjurkan oleh Rasulullah s.Kerana keturunan…darjat dan pangkat…akibatnya tidak menambah kemuliaannya kecuali kehinaan. kerana kecantikan dan kerana agamanya.” Yang dimaksudkan dengan wanita yang beragama ialah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta berpegang teguh dengan perintahnya dan melahirkan simpati terhadap ajaran agama. 2. Sabda baginda : Maksudnya :“Kahwinlah wanita itu kerana empat perkara. kerana keturunannya.a. kerana hartanya.w. DASAR KEDUA :- 76 . Pilihlah wanita yang beragama.

persatuan. sihat dan cerdas. keyakinan dan kesamaan akidah merupakan satu-satunya jaminan bagi terciptanya kerukunan.LELAKI MUSLIM DIHARAMKAN BERKAHWIN DENGAN WANITA KAFIR Memang tidak sesuai jika dua hati yang berlainan akidah dan tidak bersatu pendapat mengenai Allah dihubungkan melalui ikatan perkahwinan.3. Hikmahnya Islam mendorong lingkaran pertalian kekeluargaan antara berbagai bangsa. ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan suami-isteri. 2. Kesatuan. kaum melalui perkahwinan. Oleh itu Islam mengharamkan perkahwinan di antara mahram dengan sebab 77 . DASAR KETIGA :PERKAHWINAN DENGAN WANITA BUKAN KELUARGA Perkahwinan begini digalakkan agar dapat melahirkan keturunan yang kuat. keserasian. Tujuan perkahwinan ialah mewujudkan kerjasama antara suami-isteri dalam menghadapi semua sudut kehidupan dalam mewujudkan persatuan dalam segala hal. Pengalaman menunjukkan bahawa perkahwinan antara lelaki dan perempuan yang berasal dari pertalian saudara yang terdekat akan melahirkan keturunan yang lemah jasmaninya dan lesu fikirannya.

kerana pertalian perkahwinan (mushaarah) dan persusuan.4.5. Pada kebiasaannya keadaan ibu – gadis menjadi ukuran. Begitu juga halnya bagi mereka yang berpoligami… 3. PENUTUP 78 . DASAR KELIMA :LEBIH MENGUTAMAKAN GADIS Islam menganjurkan supaya pemuda lebih mengutamakan gadis daripada janda dalam usahanya mencari jodoh. Tegasnya ialah wanita yang berbadan sihat dan tidak cacat. Tetapi jika ia belum pernah berkahwin namun mempunyai ramai adik-adik sebagai tanggungannya yang memerlukan seseorang yang mengasuhnya. 2.keturunan (nasab). DASAR KEEMPAT :MENCARI CALON ISTERI YANG SUBUR – TIDAK MANDUL Maksudnya ialah wanita yang tidak berpenyakit keturunan atau penyakit lainnya yang dapat mencegah kehamilan dan kelahiran anak. maka perkahwinan dengan seorang janda adalah lebih tepat. sehingga ia memilih persiapan untuk menunaikan tugas sebaik-baiknya sebagai ibu. 2.

Seseorang lelaki pernah datang menenui Hasan bin Ali bin Abi Talib. setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya.” Maksudnya :- 79 . berharta. Suatu perkara yang mustahak juga ialah seorang bertaqwa. ada keturunan. Terlalu memilih hingga melewat-lewatkan perkahwinan adalah suatu perkara yang tidak baik. yang bertimbang rasa dan yang mempunyai sikap yang terpuji. kecantikan. bagaimana pendapatmu dengan siapa anak perempuan aku itu patut dikahwinkan.Jangan terlalu memilih. Jika boleh memilih. Bila seseorang memilih calon isterinya yang beragama. Hasan menjawab : “Kahwinkanlah dengan lelaki yang bertaqwa kepada Allah. saya mempunyai seorang anak perempuan. Sebaik-baiknya bersederhana dalam memilih. ia tidak akan menganiayainya. pilihlah dan bertawakkallah kepada Allah. kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau ia tidak mencintainya.

Ini kerana tindakan seperti itu akan menyakiti hati seorang wanita. MUQADDIMAH Meminang adalah langkah pertama yang menentukan sebelum terjadinya akad nikah. 80 . ditinjau dari berbagai segi. secara terbuka dan terus terang.TAJUK : PEMINANGAN 1. hendaklah ia sudah yakin bahawa pilihannya itu tepat. baik dilakukannya sendiri atau melalui perantaraan keluarga atau sahabatnya yang dapat dipercayai. Tindakan itu tidak dibenarkan oleh agama dan tidak sesuai dengan budi pekerti luhur. melukai perasaannya dan menjatuhkan kehormatannya. 2. Sebelum lelaki meminang wanita. Meminang ialah cara yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk menyampaikan tekad dan keinginannya hendak memperisterikan seorang wanita. agar tidak terjadi sebarang kemungkinan di mana ia akan menarik kembali pinangan yang telah diajukan. MEMINANG WANITA YANG TELAH DIPINANG OLEH LELAKI LAIN Suatu hal penting harus diperhatikan dan diambil berat oleh seorang lelaki yang hendak mengajukan pinangan ialah.

jangan sekali-kali ia meminang wanita yang telah dipinang lelaki lain. membangkitkan kebencian dan permusuhan serta mengakibatkan perasaan marah dan dendam. Alangkah buruknya suatu perkahwinan yang dimulai dengan putusnya hubungan persaudaraan dengan orang lain dengan menganiayai orang lain dan membangkit rasa tidak senang dalam hati orang lain dengan “menghalalkan makan daging bangkai saudaranya” yang diharamkan Allah s.” Hadith tersebut melarang seorang lelaki muslim menyaingi sudaranya (sesama muslim) yang meminang seorang wanita lebih dulu. Orang yang berani memasuki medan persaingan yang tercela dan rendah itu. ia tentu akan memuji-muji dirinya. Rasulullah s.a.w. Selain daripada mengakibatkan putusnya persaudaraan dengan orang lain. Dalam sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh “Abdullah bin Umar r. kecuali jika lelaki yang meminang lebih dulu itu benar-benar tidak diragukan lagi telah meninggalkan wanita 81 .w.t. melarang umatnya berbuat seperti itu. kerendahan akal budi dan kelemahan cara berfikir. tindakan seperti itu juga menunjukkan keruntuhan akhlak. menegaskan : “Janganlah seorang lelaki meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya (orang lain sesama muslim) sebelum wanita itu ditinggalkan oleh tunangan sebelumnya. atau jika tunangan sebelumnya itu mengizinkan” (Hadith dikemukakan oleh Bukhari). menyakitkan hati. Rasulullah s. Perbuatan seperti itu merupakan penganiayaan terhadap hak orang lain yang dapat merosak persaudaraan.a.a.w.

ia harus diminta persetujuan atau izinnya. Jika wanita itu dipinang oleh lelaki dalam keadaan ia haram dipinang kerana belum habis masa ‘iddahnya (bagi wanita yang dicerai atau kematian suaminya). Ibnu-Qasim. setelah habis masa ‘iddahnya lelaki lain tidak diharamkan meminangnya. boleh dipinang oleh lelaki lain yang soleh. Ibnul-‘Arabi. kerana mencegah atau menghindarkan wanita itu dari jatuh ke tangan orang fasik. sahabat Imam Malik r. sependapat dengan Ibnul-Qasim mengenai hal itu. MELIHAT WANITA YANG DIPINANG Adalah benar bahawa Islam menghendaki supaya lelaki berkahwin dengan wanita yang patuh kepada agamanya dan sentiasa menjaga kehormatannya.itu atau membatalkan maksudnya. Akan tetapi. Apabila masih diragukan. itu tidak bererti Islam memaksa seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita yang tidak disukainya. berpendapat bahawa. lebih mengutamakan dan lebih mementingkan tujuan mulia yang hendak dicapai dalam perkahwinan iaitu :- 82 . boleh dipinang oleh lelaki lain. dalam perkahwinannya dengan seseorang wanita. 3. seorang ulama Fiqah Madzhab Maliki. Yang diminta oleh Islam ialah agar kaum lelaki. Sebab pinangan yang dilakukan oleh lelaki pertama dalam keadaan wanita itu belum habis masa ‘iddahnya adalah tidak sah dan diharamkan oleh syariat. wanita yang sedang dipinang oleh lelaki fasik (berwatak durhaka).a. Seorang wanita yang telah menyatakan kesediaan dan kerelaannya dipinang oleh lelaki fasik.

BEBERAPA LANGKAH SETELAH PINANGAN DITERIMA Penerimaan sesuatu pinangan tidak bererti tercapainya kata sepakat atau persetujuan di antara kedua-dua belah pihak untuk melangsungkan perkahwinan apabila telah mencukup syarat-syaratnya.a. seperti :Peribadatannya.w. bersabda : Apabila di antara kamu meminang wanita. jika ia dapat melihat apa yang menarik sehingga ingin mengahwininya. akhlaknya dan penghargaan masyarakat terhadapnya. “Rasulullah s.w. isteri yang sentiasa menjaga kesucian dirinya dan terjamin kebaikan dalam kehidupannya yang lain. aku bersembunyi dan mengintip hingga dapat melihat apa yang menarik keinginanku hendak mengahwininya. Hendaklah pada waktu ia melihat wanita yang dipinangnya itu harus di depan salah seorang lelaki dari kalangan muhrimnya. 83 . Rasulullah s.a.” Dengan melihat wajah wanita.Keturunan yang baik.” Dalam riwayatkan yang lain Jabir menyatakan : “Ketika aku hendak meminang seorang wanita. kemudian aku berkahwin dengannya. 3. lakukanlah itu. seseorang lelaki dapat mengetahui apakah wanita itu cantik atau tidak. dan dengan melihat tapak tangannya ia dapat mengetahui apakah wanita itu berbadan segar atau tidak. melarang lelaki berduaan dengan wanita tanpa disertai muhrimnya.

kedua belah pihak terikat oleh kata sepakat yang telah dipersetujui bersama dan persetujuan itu wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bahkan bagi orang yang bertaqwa kepada Allah. sendiri menerangkan sebagai berikut :- 84 . Tidak perlu menggantungkan bendera-bendera atau memukul canang dan sebagainya yang menandakan pengumuan. memerintahkan : “Umumkanlah perkahwinan dan rahsiakanlah pinangan”. Sekalipun persetujuan atau perjanjian itu tidak berlandaskan hukum formal (peraturan-peraturan rasmi atau perundangan). 4. Sebuah hadith yang diriwayatkan berasal dari Rasulullah s. Atas dasar itu maka disunatkan bagi orang lelaki sebelum mengajukan pinangan supaya memohon pilihan kepada Allah dengan jalan melakukan solat istikharah.w. Islam menekankan supaya pinangan dirahsiakan dan dibataskan pengetahuan di dalam lingkungan keluarga.w.a.a.Menurut syara’. Hal itu dapat diketahui contohnya dalam hal akad nikah yang bebas dari segala bentuk adat kebiasaan (yang dimaksudkan ialah akad nikah yang dilakukan atas dasar tradisi hukum syara’). PERKAHWINAN HENDAKLAH DIUMUMKAN PINANGAN HENDAKLAH DIRAHSIAKAN DAN Untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diingini. Mengenai hal itu Rasulullah s. tetapi nilainya tidak boleh dipandang remeh atau kecil. memenuhi suatu perjanjian yang telah dipersetujui bersama merupakan suatu kewajipan besar yang penting.

a. tanpa disertai oleh seorang lelaki muhrim dari wanita atau gadis itu : sebelum akad nikah dilaksanakan sebagaimana menurut syara’. Mengenai hal itu Rasulullah s.w. kemudian solatlah sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadamu.a. Begitu juga jika berduaan bersama ibunya. lelaki diharamkan keluar atau pergi berduaan dengan wanita atau gadis yang telah dipinang. bersabda : “Rahsiakankanlah niatmu hendak meminang. takdirkanlah ia bagiku”. Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak berkuasa. atau berduaan bersama para wanita dari kaum kerabatnya. Sepertimana yang telah dibincangkan. Hadith tersebut diriwayatkan oleh perawi yang dapat dipercayai (tsiqat). Al-Hakim mengatakan. bagi dunia dan akhiratku. lalu ucapkanlah : Ya Allah. saudara-saudara perempuannya.” BERDUA-DUAAN BERSAMA WANITA ATAU GADIS YANG DIPINANG Duduk berdua-duaan bersama wanita atau gadis yang sudah dipinang adalah haram. Ambillah air wudhu dengan cara yang sebaik-baiknya. Engkau Maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui.Rasulullah s. bagi agamaku. Engkau Maha mengetahui segala yang ghaib. telah bersabda : 85 .w. Jika Engkau memandang pada diri si fulanah (sebutkan nama sebenarnya) – terdapat kebajikan bagiku. Pohonkanlah puji syukur kepadaNya dan agungkanlah Dia. itu merupakan sunah yang mulia dan sudah biasa dilakukan oleh penduduk Mesir. Pengharaman tersebut bermaksud mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan yang dimurkai Allah.

janganlah berduaan bersama wanita tanpa disertai oleh lelaki muhrimnya. pihak wanita tidak akan merasa terjejas kehormatannya dan tidak akan tercemar nama baiknya. agar nama baiknya tidak tercemar dan sanubarinya tidak tersiksa bila terjadi sesuatu pembatalan pinangan yang telah diumumkan. Merahsiakan pinangan adalah suatu kebijaksanaan bagi kebaikan wanita. SEBELUM MEMINANG) Apabila gadis atau wanita yang hendak dipinang masih diragukan keadaannya.“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. pengumumannya dapat dilakukan sekaligus apda waktu akad nikah. kerana jika lelaki dan wanita duduk berduaan maka pihak ketiganya adalah syaitan”.a. Kebaikan tersebut bermaksud menjaga pihak wanita agar jangan sampai kehormatan dan harga dirinya dicemuh orang. Lain halnya kalau pinangan itu tidak diumumkan – sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah s. 5. Kalau pinangan itu bertahan terus. menyakiti hatinya dan mencemarkan nama baiknya. Kejadian seperti itu dpat membuat lelaki lain ragu-ragu meminangnya kerana bimbang akan terulang kembali kejadian yang lalu. Walau apapun sebab musababnya.w.W. mungkin disebabkan oleh adanya kekurangan pada diri wanita itu atau perbuatannya yang salah. ISTIKHARAH (MEMOHON PILIHAN KEPADA ALLAH S. kejadian itu pasti menyentuh perasaan wanita. Sebaliknya. jika kerana sesuatu sebab pinangan itu dibatalkan. lelaki yang hendak meminangnya 86 .T. jika pinangan dibatalkan setelah diumumkan.

melihat seseorang lelaki memakai cincin emas. meriwayatkan : Pada suatu hari Rasulullah s. melainkan tradisi orang-orang asing yang mempengaruhi kehidupan kita.hendaklah sentiasa ingat bahawa semua urusan terletak di tangan Allah s. Tidak ada yang dapat menghalangi kurniaNya dan tidak ada yang mengurniakan sesuatu bila Allah tidak memperkenankannya.” 7. Al-Baqarah : 216) 6. Ibnu ‘abbas r.w. Allah s.a. Beliau kemudiannya membuangnya diletakkan pada sebuah tempat. maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi lelaki tersebut itu dan apa yang baik baginya. lalu beliau bersabda : “Ada seorang di antara kamu yang sengaja mengambilbara api neraka lalu diletakkan pada tangannya.t. Allah telah berfirman : “Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai justeru itulah yang baik bagi kamu. Tradisi seperti itu jelas menyalahi nas-nas hadith sahih yang mengharamkan kaum lelaki memakai cincin emas. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.a. APABILA PERTUNANGAN PUTUS 87 . CINCIN PERTUNANGAN (TUKAR CINCIN) Terdapat segolongan kaum lelaki yang memakai cincin emas yang disebutkan “cincin pertunangan” padahal amalan seperti itu bukan berasal dari tradisi kita sendiri. (S. dan Allah sajalah yang berkenan melimpahkan taufikNya. dan boleh jadi pula apa yang kamu sukai justeru itulah yang tidak baik bagi kamu.t.w.w.

Setelah pertunangan berlangsung mungkin terjadi hal-hal yang mengakibatkan pertunangan itu putus.” 88 . cincin emas. Ketentuan itu tidak berlaku bagi hadiah yang sudah dimakan (kalau hadiah itu berupa makanan) atau yang sudah digunakan (seperti hadiah yang berupa kain yang sudah dibuat baju dan dipakai hingga usang atau koyak).a. “Lelaki yang menarik kembali pemberiannya ibarat anjing yang menjilati muntahnya. Jika pertunangan itu diputuskan oleh pihak lelaki atau kerana lelaki yang berkenaan meninggal dunia maka barang-barang hadiah yang telah diterima oleh pihak wanita tidak dikembalikan. gelang emas atau lainnya yang hanya dapat dipakai. Dalam keadaan seperti itu maka menurut hukum syara’ pihak wanita wajib mengembalikan sepenuhnya mas kahwin atau tanda ikatan lainnya yang sudah diterima kepada pihak lelaki yang memberinya. Rasulullah s.w. Apabila barang-barang hadiah itu berupa jam tangan. barang-barang hadiah seperti itu mesti dikembalikan kepada pihak lelaki yang memberinya jika pertunangan itu diputuskan oleh pihak wanita. telah menegaskan di dalam sebuah hadith sahih.

w.TAJUK : MAJLIS PERKAHWINAN 1.t. tenaga dan masa. MUQADDIMAH Pada hari ini kita akan memperkatakan mengenai Majlis Perkahwinan atau disebut sebagai “Walimatul Urus” boleh menjadi satu ibadah dan mendapat keberkatan daripada Allah s. Apakah pasangan perkahwinan masih merasai kesan keberkatan majlis perkahwinan sehingga sekarang dan membawa ingatan tersebut untuk memperteguhkan tali perkahwinan.w. serta tiada keberkatan.t. Apakah pasangan perkahwinan ada merasakan bebanan untuk mengadakan majlis perkahwinan atau meninggalkan kesan kepada ibu bapa. Tidak diterima oleh Allah s. Bagaimana pula majlis perkahwinan yang diadakan secara bersusah-payah dan menghabiskan wang ringgit. penjaga seperti hutang yang menjerut leher dan sebagainya? 89 .

Apakah wang mas kahwin digunakan menampung belanja kenduri kahwin?

juga

untuk

2.

WALIMATUL URUS PERKAHWINAN

TEMPAT

PENGUMUMAN

Islam lebih menyukai apabila berlangsungnya perkahwinan hendaklah diumumkan dan dimeriahkan dengan mengundang kaum kerabat, tetangga dan sahabat handai, agar mereka dapat menyaksikan majlis akad nikah, meraikan pasangan pengantin dan turut bergembira dalam batasbatas kesenangan yang dihalalkan Allah. Pengumuman perkahwinan bermaksud agar perkahwinan antara dua orang lelaki dan wanita yang berkenaan disaksikan oleh orang ramai, sekaligus memberi dorongan kepada mereka yang belum beristeri dan bersuami supaya meninggalkan cara hidup membujang. Majlis perkahwinan hendaklah diselenggarakan sesuai dengan adat kebiasaan dengan syarat tidak terkeluar dari batas-batas kebajikan atau menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, seperti menghidangkan minuman-minuman keras, mengadakan acara-acara keramaian yang tidak patut seperti tari menari dan sebagainya. 3. HUKUM MENGADAKAN WALIMATUL URUS

90

Para ulama fiqh berbeza pendapat mengenai hukum mengadakan kenduri kahwin. Sebahagian berpendapat bahawa hukumnya adalah wajib. Sedangkan sebahagian lainnya berpendapat sunat atau harus. Ketika Ali bin Abi Tholib r.a. meminang Fatimah Az-Zahra’ r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : Maksudnya :

“Perkahwinan itu perlu diadakan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
4. PERKARA-PERKARA YANG DALAM HAL KENDURI 4.1.

kenduri.

(Hadith

SUNAT

DILAKUKAN

Menyembelih seekor kambing atau lebih, jika mampu. Hal ini berdasarkan pada hadith yang telah disebutkan. Bagi orang yang tidak mampu, ia boleh mengadakan kenduri dengan menghidangkan makanan apa saja menurut kemampuannya. Berdasarkan niat iaitu hendak mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. di samping menghiburkan temanteman dan sahabat-shabat handai dan sebagainya. Elakkan dari budaya mengundang orang-orang yang terpilih seperti orang-orang kaya sahaja tanpa mengundang simiskin dan sidhaif dan sebagainya. Penyelenggaran kenduri harus dihindarkan dari berbagai macam maksiat dan kemungkaran seperti

4.2.

4.3.

4.4.

91

meminum minuman keras dengan ucap selamat dan pak andam lelaki menghiaskan pengantin perempuan dan sebagainya. 5. KENDURI KAHWIN DAN MAJLIS AKAD NIKAH Akad nikah dapat diselenggarakan di mana sahaja, tetapi yang terbaik ialah di masjid, kerana di samping disaksikan oleh jemaah, juga memperolehi keberkatan. Masjid adalah tempat curahan rahmat dan benteng keimanan kerana jika akad nikah dilangsungkan di dalamnya bererti menghadapkan perkahwinan itu kepada kebajikan, dengan harapan akan mendapat keredhaan Allah. Dengan demikian maka masjid merupakan tempat terbaik untuk mengumumkan perkahwinan. Imam Ahmad bin Hambal dan Tirmuzi meriwayatkan sebuah hadith berasal dari Ummul-Mu’minin ‘Aisyah r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : Maksudnya : “Umumkanlah perkahwinan dan selenggarakanlah di masjid dan dipukullah gendang dan rebana di hari perkahwinan itu.” Begitulah cara kaum mu’minin beriang-ria merayakan perkahwinan, di dalamnya terkandung ciri-ciri khas kaum yang bertaqwa dan kaum yang soleh. Sesuatu yang dimulai dengan kebaikan akan membuahkan hasil yang baik pula, penuh ketenteraman dan kasih-sayang.

92

6.

MEMENUHI JEMPUTAN WALIMATUL URUS Sesiapa yang diundang menghadiri kenduri ia wajib memenuhinya. Hal ini ditekankan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana tersebut di dalam hadith yang bermaksud :

“Apabila kamu diundang menghadiri walimah, maka hendaklah kamu datang.”
Walimah itu boleh diadakan pada waktu akad nikah, ataupun selepasnya, atau setelah kedua suami isteri itu bercampur. Masalah ini terserahlah menurut adat setempat. Menurut riwayat bahawa Rasulullah s.a.w. mengundang sahabatsahabat untuk walimah pada waktu baginda kahwin dengan Zainab setelah baginda mencampurinya. Diantara syarat-syarat wajib menghadiri walimah ialah dalam majlis itu tidak terdapat perkara-perkara yang haram dan mungkar, seperti minuman-minuman yang haram, tidak sakit, tidak hujan dan tidak didahului oleh undangan yang lain. Bila ada undangan yang lain lebih dahulu, maka undangan yang lebih dahulu itulah yang lebih berhak dihadiri. 7. CARA-CARA MEMENUHI UNDANGAN WALIMAH Terdapat di dalam cara-cara memenuhi jemputan kenduri ialah menghadiri kenduri tidak bermaksud hendak mengenyangkan perut, tetapi dengan niat mengikut perintah

93

Rasulullah s.a.w. dan menghormati dan mengembirakan serta mengunjungi saudaranya… Sewaktu menghadapi hidangan hendaklah mendoakan kepada tuan rumah. “Abdullah bin Bisr mengatatakan bahawa ayahnya pernah membuat makanan untuk Rasulullah s.a.w. kemudian baginda diundang dan memenuhi undangan iu. Ketika makan baginda berdoa : Maksudnya : “Ya Allah, limpahkanlah ampunan dan rahmatMu kepada mereka (tuan rumah) dan berkatilah mereka atas rezeki yang Engkau kurniakan kepada mereka.” (Hadith diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmuzi). Jika ada di dalam majils kenduri acara-acara lain yang bersifat maksiat, orang yang diundang tidak boleh memenuhi undangan yang diterimanya, kecuali jika kehadirannya dengan maksud hendak memberhentikan acara-acara tersebut. 8. PENYERTAAN KELUARGA DAN MENJAYAKAN MAJLIS KENDURI KERABAT DALAM

Semasa membuat persiapan untuk mengadakan kenduri disunatkan bagi sanak keluarga, kaum kerabat dan sahabat handai turut serta membantu dan memberi sumbangan mengikut kemampuannya masing-masing, baik berupa wang, bahan makanan, tenaga dan sebagainya. Anas r.a. setelah meriwayatkan kisah perkahwinan Rasulullah s.a.w. dengan Shofiyyah binti Hayy ia menceritakan seterusnya : Setelah baginda s.a.w.

94

berkahwin, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Ummu Sulaim mengadakan jamuan makan malam untuk menghormati perkahwinan baginda, sehingga pada malam itu beliau menjadi pengantin baru. Ketika itu baginda berkata kepada para sahabatnya, “Siapa yang mempunyai sesuatu (makanan) bawalah ke mari.” Baginda s.a.w. kemudian membentangkan tikar, lalu para sahabat datang berkumpul. Ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma dan ada yang membawa samin. Bahan-bahan tersebut kemudian dimasak menjadi makanan. Mereka makan bersama-sama dan minum air tawar yang tersedia dekat mereka. Begitulah majlis kenduri perkahwinan Rasulullah s.a.w. dengan Shofiyyah. (Diketengahkan oleh Muslim) Di mana kita bersama kerabat, sahabat, jiran tetangga dan masyarakat dikehendakki dalam bekerjasama menjayakan sesuatu walimatul urus.

95

Menahan diri pada meninggalkan sekalian tegahan Allah. 1.2. Iaitu tiga perkara :1.3. MUQADDIMAH Sabar iaitu menahan diri daripada keluh-kesah pada suatu yang tidak disukai. Menahan diri daripada keluh-kesah dan menahan diri daripada mengadu-gadu kepada yang lain daripada Allah Taala ketika mengenai sesuatu bala atau bencana.1. Menahan diri pada mengerjakan sekalian perintah Allah. 2. 1. HURAIAN :- 96 .TAJUK : TAHAP KESABARAN DALAM KEHIDUPAN RUMAHTANGGA 1.

tidak akan merasa susah mengerjakan sekalian perintah agama dan meninggalkan larangan-larangannya.a. Bagaimana sikap yang sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh suami-isteri bila berlaku pergaduhan dan pertelingkahan dalam rumahtangga?. Sikap yang sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh suami isteri di kala terjadi pergaduhan dan pertelingakah dalam rumahtangga ialah dengan membanyakkan sifat sabar. Sabda Rasulullah s. Dan isteri yang sabar di atas keburukan tingkah laku suaminya. tahu bahawa sekalian perkara yang berlaku ke atas dirinya ialah dengan kehendak Tuhan yang tak dapat dielakkan lagi. 3.1. Orang yang beriman (yang percaya) dengan Allah. Inilah jalan dan cara yang sebaik-baiknya. Allah akan beri pahala kepada isteri itu seperti pahala yang diberi kepada Asiah isteri Fir’un.w.2. Allah akan beri pahala yang diberi kepada Nabi Ayub di atas bala yang diterimanya. Begitulah juga orang yang taat.1. SOALAN-SOALAN DAN JAWAPAN-JAWAPAN 3. Sifat sabar itu dipuji pada syara’ kerana seseorang yang bersifat dengan sabar menunjukkan ia beriman dengan Allah dan menunjukkan ia taat dan menjunjung sekalian perintah agama.” 97 . jangan lekas marah melihat sesuatu keburukan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami-isteri tadi. : Maksudnya : “Suami yang sabar di atas keburukan perangai (tabiat) isterinya.

Firman Allah Taala : “Hendaklah engkau memaafkan dan menyuruh mengerjakan kebaikan. BAGAIMANA SIKAP YANG SEBAIK-BAIKNYA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH SUAMI-ISTERI BILA BERLAKU PERGADUHAN DAN PERTELINGKAHAN DALAM RUMAHTANGGA? Sikap yang sebaik –baiknya yang harus dilakukan oleh suami isteri di kala terjadi pergaduhan dan pertelingkahan dalam rumahtangga ialah dengan membanyakkan sifat sabar. jangan bersikap bengis terhadap isteri yang lemah. jangan lekas marah 98 .3. dan tinggalkanlah (jangan hiraukan) mereka yang tidak berpengetahuan. Suami isteri itu mestilah menerima kemaafan dari pihak yang menyedari kesalahan. Oleh itu persefahaman dan bertolak ansur di antara suami isteri adalah merupakan pokok utama dalam pergaulan hidup berumah tangga. BAGAIMANA CARA SEBAIK-BAIKNYA DALAM PERGAULAN SUAMI ISTERI SUPAYA TIDAK SELALU TERJADI PERGADUHAN DAN PERTELINGKAHAN DALAM RUMAHTANGGA? Cara yang sebaik-baiknya dalam pergaulan suami isteri supaya tidak selalu terjadi pergaduhan dan pertelingkahan dalam rumahtangga.2.3.” 3. tetapi jangan pula suami itu bersikap terlalu lemah dan selalu mengalah mengikut telunjuk isteri sahaja. suami hendaklah bersikap baik dan bertimbangrasa.

Jika engkau hendak meluruskan tulang rusuk yang telah bengkok itu. Bahawasanya sebengkokbengkok tulang rusuk ialah tulang rusuk yang sebelah atas.4. tentulah selama-lamanya tulang itu dalam keadaan bengkok.w.a.bererti engkau hendak mematahkannya. “Kamu terimalah amanah terhadap orang-orang peremuan dengan cara yang baik. Maka kamu terimalah amanah terhadap orang-orang perempuan dengan cara yang baik iaitu berlemah lembut. Dan jika engkau biarkan begitu saja. BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM.” 3. Sabda Rasulullah s. iaitu berlemah lembut.melihat sesuatu keburukan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri tadi. SIKAP SEORANG SUAMI YANG SELALU HENDAK MARAH SAJA KEPADA ISTERINYA DAN TIDAK MEMPUNYAI KEPERIBADIAN YANG LUHUR DAN PERGAULAN YANG BAIK TERHADAP ISTERINYA? Sikap seorang suami yang selalu hendak marah saja kepada isterinya dan tidak mempunyai keperibadian yang luhur dan pergaulan yang baik terhadap Maksudnya : 99 . Sesungguhnya orang-orang perempuan itu berasal dari tulang rusuk. Inilah jalan dan cara yang sebaik-baiknya.

” Maksudnya : 100 . Sabda Rasulullah s.a. : “Orang-orang yang beriman yang sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekerti dan baik pergaulannya dengan isterinya. Dalam Islam. orang yang sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekerti dan baik pergaulan dengan isterinya.isterinya adalah dianggap orang yang belum sempurna imannya.a. dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.w.

101 .

AYAT-AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN DENGAN IBU Pertama : Di dalam Surah Luqman. : “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibubapanya. 3.TAJUK : 1. 2. Sentiasa bersyukur kepada Allah dan kedua ibubapa. (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu.t. memerintahkan supaya : 1. dan (ingatlah). Firman Allah s.t. dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun.w. Manusia sedar bahawa ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya iaitu sehingga tempoh menceraikan susunya dalam masa dua tahun.w. Manusia berbuat baik kepada ibu bapa. Allah s.” 102 . ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya). kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). Ayat 14. MUQADDIMAH IBU Islam telah memberikan penghormatan besar kepada ibu sehinggakan di dalam Al-Quran didapati begitu banyak ayatayat yang berkaitan dengan ibu.

w. 103 . Ayat 15 s. memerintahkan supaya. Dan turutlah jalan orangorang yang ruju’ kembali kepadaKu (dengan Tauhid dan amal-amal yang salih). 3. Manusia merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang. dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. maka janganlah engkau taat kepada mereka.Kedua : Di dalam Surah Luqman. Ikutilah jalan orang yang beriman walaupun mereka bukan ibubapa kita.t.t. Bergaul dengan mereka dengan baik walaupun mereka bukan Islam. Firman Allah s. ayat 24. Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya. 1.t. Jangan taat kepada mereka jika mereka mendesak untuk mempersekutukan Allah s.” Ketiga : Di dalam Surah Al-Israa’. : “Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan dengan Ku sesuatu yang engkau – dengan fikiran sihatmu – tidak mengetahui sungguh adanya. 2.w. Allah memerintahkan supaya : 1.w. maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan.

t. Jika salah seorang dari keduanya. atau keduaduanya sekali.w.w.w. Firman Allah s.2. : “Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih syangmu. Firman Allah s. Menyembah Allah semata-mata dan berbuat baik kepada ibu bapa.t. Jangan bercakap kasar kepada mereka apatah lagi menyergah mereka. 23. Doakan kebaikan kepada mereka supaya Allah s. Ayat memerintahkan manusia supaya : 1. dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. mereka wajib dijaga dan dipelihara. Bila mereka sudah tua. dengan berkata): “Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia-mulia dan bersopan santun. 3. sentiasa mencurahkan kasihNya kepada mereka. dan doakanlah (untuk mereka. : “Dan Tuhanmu telah perintahkan.w. 4.t. Allah s. 2. supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya sematamata.t.” Keempat : Di dalam Surah Al-Israa’. sampai kepada umur tua dalam jagaan 104 .

w.w. Ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap.w. dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran). tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). 2. sebagaimana yang semestinya. 233. maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ha”.” Firman Allah s. dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. Ayat memerintahkan manusia supaya : 1.” Supaya bersyukur kepada Allah s. supaya kamu bersyukur. Allah s.t. : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun. dengan menggunakan segala nikmat dikurniakanNya. iaitu dengan mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya. bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan. Keenam : Di dalam Surah Al-Baqarah.t. 105 .dan peliharaanmu. Kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu itu mengikut keperluan dan kemampuan.t.

Jika suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan bersama setelah berunding maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya.3. 4. Jangan pula menjadikan menderita kerana anaknya. Jika hendak beri anak menyusu kepada orang lain maka hendaklah diberikan upah dengan cara yang patut. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya.t. dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap. dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). : 7. Dalam semua perkara hendaklah dilakukan dengan penuh ketaqwaan kepada Allah s. iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. seseorang bapa itu Waris juga bertanggungjawab jika si bapa tiada. 8.t. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu derita kerana anaknya. 5.w. Firman Allah s. dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Kemudian jika keduanya (suami isteri) mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan 106 . Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya.w. 6.

t.t. : “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah : “Apa jua hartabenda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada : kedua ibu bapa. maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain. sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.” Ketujuh : Di dalam Surah Al-Baqarah.w. apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan.” Dan (ingatlah). dan anak-anak yatim. Allah s.” 107 .t.w.w.(yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding. serta ketahuilah. Firman Allah s. dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Apa saja yang dibelanjakan kepada ibubapa akan dapat ganjaran baik daripada Allah s. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. dan orang-orang miskin. dan kaum kerabat. 215. Ayat memerintahkan manusia supaya : 1. 2. maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Apa jua harta benda yang halal yang dibelanjakan maka hendaklah diberikan juga kepada ibubapa.

2. dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman. 2. Doa anak untuk ibubapa hendak sentiasa berterusan semasa hayat dan ketiadaan mereka. Firman Allah s. Supaya taat dan berbuat baik kepada ibu. lelaki dan perempuan ( dalam segala zaman).w. Ayat 32. dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!” Kesembilan : Di dalam Surah Maryam. Ayat 28. serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman.t. takbur atau derhaka kepada ibu. Jangan menjadi seorang yang sombong. Allah memerintahkan manusia supaya : 1. dan bagi kedua ibu bapaku.Kelapan : Di dalam Surah Nuh. 108 . Sentiasa mendoakan keampunan Allah kepada mereka selepas sahaja mendoakan keampunan Allah kepada diri sendiri. : “Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku. Allah memerintahkan manusia supaya : 1.

Firman Allah s. takbur atau derhaka.w. Mereka yang melakukan akan menyesal tanpa kesudahan. dan Ia tidak akan menjadikan daku seorang yang sombong. Jangan sekali-kali bercakap kasar dengan ibubapa. 2. Allah tidak akan sekali-kali meredhai hidup dan mati mereka.t.Firman Allah s. memerintahkan supaya : 1. Ayat 17. 4.” Kesepuluh : Di dalam Surah Al-Ahqaaf. Allah s.w. pada hal berbagai umat sebelumku telah berlalu (tidak balik-balik lagi)?” Sambil mendengar kata-katanya itu – ibubapanya merayu memohon pertolongan Allah (menyelamatkan anak mereka) serta berkata (kepada anaknya yang ingkar itu) : “Selamatkanlah dirimu! Berimanlah (tentang hidup semula menerima balasan amal)! Sesungguhnya janji Allah tetap 109 . Mereka tidak akan mendapat keredhaan ibubapa.t.w. : “Dan (sebaliknya amatlah derhakanya) orang yang berkata kepada kedua ibubapanya (ketika mereka mengajaknya beriman) : “Ah! Bosan perasaanku terhadap kamu berdua! Patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur.t. Tanpa keredhaan ibubapa. 3. : Maksudnya : “Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku.

benar”. Lalu ia menjawab (dengan angkuhnya): “Semuanya itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala!” 110 .

Dalam hal yang demikian si anak yang ditinggalkan tadi menyusu kepada ibu tumpangnya yang dipanggil ibu susu. anakanak siibu tadi menjadi saudara perempuan atau saudara lelaki sesusu.TAJUK : HUKUM PERSUSUAN 1.1. di mana di antara mereka sering meninggalkan anak mereka kepada orang lain dalam masa mereka bekerja di ladang atau ke sawah ataupun ke bukit yang jauh untuk bercucuk tanam yang menghalang mereka memberikan susu kepada anak mereka. anak susu. Sedangkan mereka mempunyai anak kecil yang masih menyusu lalu meninggalkan anak tersebut kepada mana-mana ibu tumpang yang menyusukannya dengan susunya sendiri. 111 . selain dari susu ibu sukar didapati. Lebih-lebih lagi di dalam masyarakat generasi sebelum kita. Di dalam masyarakat. ayah susu. saudara susu dan sebagainya. Kemungkinan ketiga seseorang yang menyerahkan anak kecilnya kepada orang lain untuk dijadikan anak 5. MUQADDIMAH 5. kita sering mendengar perkataan ibu susu. 5. malahan di luar daerahnya. suami ibu tadi dipanggil ayah susu.2.3. Lebih-lebih lagi di dalam masyarakat kita hari ini di mana didapati ibu-ibu sebahagiannya bekerja samada di dalam sektor awam maupun di sektor swasta. Malahan terdapat ibu-ibu yang pergi bekerja berjauhan dari rumah. Di mana di waktu tersebut susu tepung.

Dengan lain perkataan di antara kedua-dua pihak telah berkait beberapa Hukum Syara’ yang perlu dipatuhi. 6.angkat dan ibu angkatnya menyusukannya. Pertama : Anak yang menyusu itu belum sampai umurnya dua tahun. Maka ibu tersebut menjadi ibu susu juga ibu angkatnya.” Maksudnya : 112 . Sebenarnya ada dua syarat yang menyebabkan seseorang itu menjadi ibu susu dan anak susu.1. : - “Tidak ada penyusuan kecuali kanak-kanak yang umurnya dalam lingkungan dua tahun. Sabda Rasulullah s. SOALAN DAN JAWAPAN 6. PADA HUKUM SYARA’ MEMPUNYAI BERAPA SYARAT YANG MENYEBABKAN SESEORANG ITU MENJADI IBU SUSU DAN ANAK SUSU? Soalan itu amat penting diambil perhatian dan ingatan oleh kaum ibu terutamanya kerana dengan penyempurnaan kedua-dua syarat tersebut anak yang ditumpang susu tadi menjadi anak susu dan diikhtiraf oleh Hukum Syara’.a.w.

2.w. kecuali yang menguatkan tulang dan menambahkan daging. kemudian dinasakhkan (ditukar) dengan lima kali menyusu. lagi : Maksudnya : “Tidak dianggap sebagai menyusu. ADAKAH HARAM JUGA HUBUNGAN PERKAHWINAN? Ya…seseorang anak yang telah berhenti menyusu sebelum berumur dua tahun. KEMUDIAN MENYUSU LAGI KEPADA PEREMPUAN LAIN. Hadis Rasulullah s. kemudian menyusu kembali kepada perempuan lain.w. bermaksud : “Adalah yang dikehendaki dalam Al-Quran mengenai susuan itu adalah sepuluh kali menyusu seperti yang kita ketahui menyebabkan haramnya berkahwin. BAGAIMANA HUKUMNYA?.” Kedua : Menyusu sebanyak lima kali yang bercerai (berasingan). : - 113 .a. APABILA SEORANG ANAK BERHENTI MENYUSU SEBELUM BERUMUR DUA TAHUN.” 6.a. Maka Rasulullah s. dan hukum mengenai susuan itu tetap seperti yang ada dalam AlQuran.a. wafat.w.a.w. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah s.Dan Sabda Rasulullah s. maka hubungan perkahwinan dengannya tetap haram.

Hadis Rasulullah s. maka suami perempuan itu telah menjadi ayah susu bagi anak yang disusukannya tadi. Maksudnya : “Tidak dianggap susuan. ADAKAH SUAMI PEREMPUAN ITU MENJADI AYAH KEPADA ANAK TERSEBUT? Ya…apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak.4.” 6.a. SEORANG PEREMPUAN YANG MENYUSUKAN SEORANG ANAK.w. dan saudara suami perempuan itu pula menjadi bapa saudara dan ibu saudara bagi anak tersebut.” 6.Maksudnya : “Bahawa sesungguhnya menyusu itu adalah kerana lapar. yang diriwayatkan oleh Darul Qutni.w. ADAKAH HARAM JUGA MEREKA ITU BERKAHWIN? Kanak-kanak tersebut tidak menyebabkan haram mereka itu berkahwin ataupun dengan lain perkataan mereka bukanlah mahram kerana susuan.3.a. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah s. yang diriwayatkan daripada Aisyah r. bermaksud : - - 114 . kecuali kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan dua tahun. BAGAIMANA KALAU SEORANG KANAK-KANAK YANG TELAH BERUMUR LEBIH DUA TAHUN MENYUSU KEPADA SEORANG PEREMPUAN.a.

” 6. Anak-anak itu juga seolaholah merupakan sebahagian dari tubuh ibu yang menyusukannya.a. - 115 .a. APAKAH HIKMAH DIHARAMKAN PERKAHWINAN KERANA SUSUAN? Hikmah diharamkan perkahwinan kerana susuan ialah kerana sebenarnya tubuh anak-anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menyusukannya dan anak-anak itu akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkan sendiri.6. Ia juga akan menjadi keluarga dan mahram ibu yang menyusukannya tadi. bahawa Rasulullah s. Ini hikmah haramnya.Diriwayatkan dari Aisyah r.5. menyusukan Aisyah r.w. Dia adalah bapa saudara mu dan adalah isterinya.a. APAKAH MAHRAM DENGAN SEBAB RADHA’AH INI TIDAK MEMBATALKAN WUDUK JIKA BERSENTUH ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN? Ya…tidak membatalkan wuduk mereka seperti hukumnya bersentuh kulit antara kakak dan adik lelaki (dengan sebab nasab). 6. Hikmah yang lain pula ialah untuk meluaskan ruang dan lingkungan kaum kerabat dengan memasukkan saudara sesusuan sebagai saudara sendiri. bersabda : “Izinkan kepada Aflah saudra Abil qu’ais.

- 6. hukumnya adalah berlainan sama sekali. SIAPAKAH PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DIKAHWINI KERANA RADHA’AH (HUBUNGAN SUSUAN)? Perempuan-perempuan yang haram dikahwini kerana hubungan susuan ialah : 1) 2) Ibu susuan.7.6. haram juga dikahwini dengan sebab radha’ah (susuan). Maksudnya : 116 .” Perlu juga ditegaskan setiap perempuan yang haram dikahwini dengan sebab nasab (keturunan). BOLEHKAH SAUDARA DENGAN SEBAB SUSUAN MEWARISI HARTA? Tidak…mereka tidak boleh waris-mewarisi harta antara satu dengan lain. dan saudara-saudara perempuan susuan kamu. - Firman Allah Taala : “Diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibu susukamu. Saudara perempuan susuan.8.

: Maksudnya : “Haram dengan sebab susuan barang yang haram dengan sebab nasab. BOLEHKAH ANAK SUSUAN INI DINASABKAN ATAU DIBINKAN KEPADA AYAH SUSUANNYA SEPERTIMANA ANAK ZURIATNYA DARI PERKAHWINAN YANG SAH? Walaupun anak susuan ini disusui melebihi lima kali dan berumur kurang daripada dua tahun ia adalah sebagai anak susuan sahaja tidak boleh dinasabkan atau haram dibinkan kepada ayah susu mereka sebaliknya mereka hendaklah dibinkan dengan bapa mereka yang sebenar. Perkara yang demikian adalah amat penting.a.” 6.Sabda Rasulullah s. walaupun sekali imbas nampaknyaringan tetapi ia menyentuh tentang hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan/perkahwinan 117 . - 7. Nikah yang demikian adalah nikah yang fasid dan terbatal.w. KESIMPULAN Oleh sebab-sebab yang telah diperjelaskan tersebut maka sesiapa yang telah terlibat di dalam urusan penyusuan hendaklah mengambil ingatan terhadap anak susuan mereka mengenai umur anak susuan tersebut dan telah beberapa kali mereka menyusukannya.9. Setelah itu perkara ini hendaklah diperjelaskan kepada anak-anaknya supaya tidak timbul perkahwinan saudara susuan dan sebagainya.

118 .atau samada mereka sebagi mahram atau tidak dalam hubungan ibadat.

nescaya dia akan datang di hari Qiamat. katanya : Saya telah mendengar Rasulullah s.a.t.TAJUK : GANJARAN KESABARAN MENDIDIK ANAK 1. Sabda Rasulullah s.w. ANAK-ANAK PEREMPUAN : 2. lalu dia sabar terhadap mereka. berkata : Maksudnya : “Siapa yang mempunyai tiga orang anak perempuan. serta diberinya mereka makan minum dan pakaian dari hartanya.” 2. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.1.” Maksudnya : 119 . nescaya mereka akan menjadi pelindungnya dari api neraka.a. Imam Ahmad telah meriwayatkan di dalam muksudnya daripada ‘Uqbah bin Amir Al-Juhani. menyediakan ganjaran yang setimpal terhadap mereka dalam segala hal.w.2.w. 2. aku dan dia macam ini – dikumpulkan semua jari-jemarinya. MUQADDIMAH Membesarkan dan mendidik anak-anak akan menghadapi berbagai cabaran dan kerenah serta ujian dan Allah s.a. : “Siapa yang menanggung dua anak perempuan hingga mereka baligh.

dan perlaksanaan keadilan dalam persamaan antara mereka dengan anak-anak lelaki. atau dua saudara perempuan. serata pengajaran Islam dalam hal kewajiban mengambil berat terhadap anak-anak perempuan. bahawasanya baginda bersabda : “Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan. At-Termidzi dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari r.1. daripada Nabi s. dan bertaqwa kepada Allah dalam urusan mereka.a. Dan keredhaan Allah itulah yang tinggi sekali…. berkata : Maksudnya : 120 .1.w. nescaya dia akan masuk syurga.. Al-Humaidi telah meriwayatkan dari Abu Said. ANAK-ANAK LELAKI 3.3. sabar atas mereka.1. lalu dia menjaga mereka dengan baik.w.a. 3. atau tiga saudara perempuan.a. atau dua anak perempuan.a. KEUTAMAAN ORANG YANG MENAHAN DIRI KERANA KEMATIAN ANAK LELAKI 3.2. agar dapat mencapai syurga yang luasnya seluas petala langit dan bumi. bahawa Rasulullah s.w.” Petunjuk-petunjuk Rasulullah s.

” 3.Maksudnya : “Apabila mati seorang hamba.1. dan kepadaNya kita sekalian akan kembali). bahawa Rasulullah s. pernah suatu kali Habibah Maksudnya : 121 .2.w. berkata kepada sekumpulan kaum wanita pada suatu masa : “Siapa saja wanita di antara kamu yang mati baginya tiga orang anak. Maka berkata seorang wanita dan dua orang jugakah! Menjawab Rasulullah : Dan dua orang juga”.1. Jawab para Malaikat : Benar! Berkata Tuhan : Apa kata hambaKu? Jawab para Malaikat : Dia telah memujiMu dan mengucapkan : Innaa Lillahi wa innaa Ilaihi Raji’uun. 3. melainkan mereka akan menjadi benteng baginya dari api neraka. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Al-Khudri r. Berkata Tuhan : Dirikan bagi hambaku itu sebuah rumah di syurga.a.3. (Kita sekalian kepunyaan Allah. Sabar dan menahan diri banyak faedahnya. Jawab para Malaikat : Benar! Berkata Tuhan : Kamu mengambil buah hatinya. Anak yang mati kecil itu akan mensyafaatkan kedua ibubapanya di hari Qiamat.a. berkata Allah Azzawajalla kepada para MalaikatNya : Kamu telah mengambil nyawa anak hambaKu. dan namakan rumah itu “Rumah Kepujian. Ath-Thabari telah meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Habibah.

. Maksudnya : 122 . kamu dan ibubapa kamu sekalian. seperti si fulan ini memegang hujung baju kamu.w.” 3.a. ataupun katanya. telah datang dan masuk ke dalam rumahnya seraya berkata : “Tiada dua orang Muslim yang mati tiga orang dari anak-anak mereka yang masih belum baligh.ini berada di rumah Aisyah r. : Boleh. maka aku berkata kepada Abu Hurairay r.w.a. maka Nabi s.a. mereka akan sentiasa mendampingi ayah-ayah mereka. Kata Baginda : Maksudnya : “Anak-anak kecil kamu adalah pengiringpengiring syurga.1. yang boleh kau sampaikan kepadaku. melainkan akan dibawakan anak-anak itu pada Hari Qiamat sehingga sampai ke pintu syurga.a. katanya: telah meninggal dua orang dari anak-anakku. maka diapun memegang hujung bajunya atau tangannya. agar hatiku menjadi lunak dari hal anak-anakku yang telah mati? Jawab Abu Hurairah r. : Adakah apa-apa yang kau dengar dari Rasulullah s. Muslim pula meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Hassan.a. Maka dikatakan kepada mereka : Masuklah ke dalam syurga itu. dia tiada akan berpisah daripadanya. Maka dikatakan kepada mereka : Masuklah kamu sampai ke pintu syurga itu! Lalu mereka berkata : Kami tunggu sampai ibubapa kami masuk bersama. kedua-ibu bapa mereka.4.

a. Berikutnya diperturunkan ceritanya. Maka Ummi Sulaim menyediakan makan malam. Apakala dia kembali.sehingga Allah memasukkannya mereka ke dalam syurga. Kemudian Ummi Sulaim menghiaskan dirinya seindah yang dapat dilakukan untuk suaminya.a. maka berkatalah Ummi Sulaim kepadanya : Wahai Abu Talhah : Apa kata anda.” 3. iaitu ibu anak itu : Bertenanglah! Dia seperti biasa. keredhaan dan keimanan mereka atas kematian anak-anak kecil ialah pendirian Ummi Sulaim r. dan Abu Talha pun makan.a. ada seorang anak yang sedang sakit. dia bertanya isterinya : Bagaimana anak kita? Jawab Ummi Sulaim. Apabila Abu Talhah berangkat keluar kota. lalu dia meminta kembali barang pinjamannya. anak itu meninggal dunia. katanya : Abu Talhah r. yang menunjukkan kesabaran. yang sungguh mengharukan. sebagaimana yang diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim. Maka suaminya Abu Talhah pun bersatu dengannya pada malam itu.5. daripada anas r. Apabila Ummi Sulaim melihat suaminya kenyang dan puas. jika seorang telah meminjamkan barang untuk suatu keluarga. adakah patut dia menahannya lagi? Jawab 123 . KISAH TELADAN bersama Antara sikap keperwiraan yang penuh iman kaum wanita para sahabat.1.

” Dalam riwayat yang lain : 124 .” “Ya Allah. katanya : “Moga-moga Allah memberkati malam kamu berdua. Abu Talhah marah. berkatalah kedua mereka!” Mereka kemudian memperolehi seorang anak lelaki. seraya menceritakannya tentang hal itu. Berkata seorang dari kaum Anshar : Aku lihat Abdullah mendapat sembilan anak lelaki.a. dan doakan dia mendapat balasan yang baik dari Allah Ta’ala! Mendengar berita itu.w. Nabi namakannya Abdullah.w. maka Rasulullah s. seraya mendoakan bagi mereka keduanya. katanya : Kau biarkan aku menjadi junub (kerana bersatu dengan isterinya).a. semua telah membaca AlQuran dengan baik.a.w. Yang demikian itu adalah dari berkat doa Nabi s. menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Ummi Sulaim itu.Abu Talhah : Tidak patut! Maka berkata Ummi Sulaim : Bersabarlah atas kepergian anakmu. kemudian baru kau katakan bahawa anakku telah meninggal dunia! Esok harinya Abu Talhah pun segera pergi menemui Rasulullah s.

2. Perasaan kasih sayang di antara suami 125 . ANTARA TANGGUNGJAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI 2. Sebagaimana saya jelaskan di antara tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab suami. Tanggungjawab ini merupakan ibadat yang mesti ditunaikan oleh pasangan yang akan membawa kebahagiaan kepada keluarga.2. pasangan suami isteri perlu bekerjasama dan bersefahaman dalam menjalani amanah Allah. 1.TAJUK : TANGGUNGJAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI 1. Mereka patut mencontohi keluarga Rasulullah s. Allah telah mengamanahkan tanggungjawab tertentu kepada pasangan suami isteri. Sifat kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan persekitaran ceria dan bahagia di dalam rumahtangga.3. MUQADDIMAH 1. Dalam institutsi perkahwinan. Perjalanan hidup berumahtangga mestilah berpandukan ajaran Islam dan dijadikan tempat untuk menghayati ajaran tersebut secara menyeluruh.1. ke arah menjadikan rumahtangga sebagai syurga di dunia. Oleh itu sebagai umatNya.a. Pada kali ini saya akan menjelaskan tanggungjawab yang dipikul bersama oleh suami isteri. isteri dan tanggungjawab bersama. 1.1.w.

Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kuasa bagi orang yang berfikir. Tanpa kasih sayang rumah tangga tidak akan kekal.isteri akan menentukan rumahtangga itu berkekalan dan mewujudkan kerjasama antara suami isteri. Kasih sayang merupakan kebahagiaan rumahtangga.” Firman Allah dalam surah Al-Baqarah bermaksud : : 187 yang “Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik. dan dijadikan di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. pemangkin : untuk 21 yang Firman Allah dalam surah Al-Rum bermaksud : “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu (Wahai Kaum Lelaki) isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu hidup bersenang hati dan hidup mesra dengannya.” 126 . jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.

127 . AMANAH Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain.3.2. dengan bersungguh-sungguh.2. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. 2. jauhilah prasangka. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasi yang terbuka. WUJUDKAN PERGAULAN YANG BAIK Pergaulan yang baik antara suami isteri menjadi asas kepada pembentukan keluarga bahagia. Amanah dalam erti kata senang untuk berbicara isi hati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas.” Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat bermaksud : : 12 yang “Wahai orang-orang yang beriman. Persekitaran ini dapat menyuburkan hubungan antara suami isteri dan seterusnya mewujudkan keadaan hormat menghormati dan membentuk semangat kekitaan dan paduan dalam keluarga. Pergaulan yang baik akan mewujudkan suasana harmoni dan tenang dalam rumahtangga. Firman Allah dalam Surah Al-Imran bermaksud : : 134 yang “Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain (suami isteri).

HUBUNGAN KELAMIN Hubungan ini merupakan satu hubungan yang intim dan personal dan tidak boleh diceritakan kepada orang ramai.sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat antara satu dengan lain. pasangan mestilah saling memahami kelemahan diri dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang 128 . Ia perlu dilakukan dengan kerjasama dan bertolak ansur. perkahwinan bukan sahaja antara dua jiwa tetapi antara dua keluarga. Walaupun begitu sebagai pasangan kita perlu memahami dan menghormati mereka. MENGHORMATI PERSEMENDAAN Pasangan suami isteri adalah individu dari keluarga yang berlainan. Keluarga masing-masing telah membesarkan insan dengan cara gaya yang berlainan.6. Oleh itu. 2.” 2.5.4. Dalam masyarakat kita. 2. Sebagai manusia biasa pasangan mungkin mempunyai masalah tersendiri. Hubungan kelamin merupakan sebahagian daripada ibadah kehidupan berkeluarga. SAMA-SAMA MEMAHAMI MASALAH PASANGAN Pasangan suami isteri merupakan dua personaliti yang berlainan.

setiap pasangan perlu berusaha supaya memiliki sifat tersebut.. (Riwayat Ibn Abbas) 129 . maksudnya : “Sesungguhnya aku berhias utuk isteriku sebagaimana ia sesungguhnya berhias untukku.w. 2. Cemburu berasaskan keimanan akan cembawa keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga manakala cemburu atas dasar nafsu akan merosakkan rumahtangga. Keterampilan diri mencerminkan keperibadian seseorang juseru itu. Aku tidak ingin hakku tidak dipenuhi oleh isteriku kerana aku wajib memenuhi haknya yang ada pada ku. 2. Cemburu terbahagi kepada dua. pasangan perlu memiliki keterampilan diri yang baik. kerana Allah telah berfirman.7.8. iaitu berasaskan keimanan dan cemburu berasaskan nafsu. Perasaan cemburu itu timbul atas dasar percintaan antara pasangan.dihadapi supaya hubungan yang baru terbentuk ini dapat berkembang. KETERAMPILAN YANG BAIK Bagi mewujudkan kebahagiaan hubungan suami isteri.a. maksudnya : “Dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipan menurut cara yang baik”. Sabda Rasulullah s. SUAMI ISTERI MEMPUNYAI SIFAT CEMBURU Perasaan cemburu merupakan fitnah semulajadi manusia.

Umat Islam dilarang mencari harta hinggakan lupa mengerjakan ibadah yang lain.10. menghindarkan perpecahan 130 . Kerjasama tersebut akan mengurangkan beban serta dapat mencapai keharmonian rumahtangga. 2.2. Sifat tolong menolong menjadi intipati kehidupan berkeluarga dan akan membentuk semangat kekitaan dalam keluarga. 3. HARTA BERSAMA Islam membenarkan individu dan keluarga memiliki harta persendirian. KESIMPULAN Jika tanggungjawab bersama dapat ditunaikan atau sedikit kekhilafan yang diikuti dengan kemaafan maka konsep “RumahKu SyurgaKu” akan dapat dikecapi nikmatnya di dunia dan di akhirat. KERJASAMA Kerjasama antara suami isteri perlu dipupuk dari masa ke semasa. Walaubagaimana pun cara pengumpulan harta hendaklah dilakukan dengan cara yang sah dan betul. Semangat kekitaan yang timbul daripada kerjasama dengan sendirinya akan meningkat paduan keluarga dan kemungkinan keluarga.9.

pembantu rumah.5.4. Oleh itu sebarang kealpaan pendidikan anak-anak. internet. di akhirat kerana sesuatu kesalahan.t. Manakala sebagai suami selain daripada ia mencari ilmu yang berterusan untuk membimbing keluarga dengan sempurna. Tanggapan masyrakat bahawa pendidikan anak-anak hanya diserahkan kepada guru-guru. 1. 1. 1.3. pendidikan. MUQADDIMAH 1.TAJUK : TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN KELUARGA 1. Oleh kerana keistimewaan kedudukan suami dalam rumahtangga. guru tuisyen.2. keadaan masa yang menyedarkan mereka dan sebagainya adalah jauh menyimpan dari hakikat atau kebenaran.w. Ibu bapa adalah tunggak pendidikan. para suami perlu bersedia menunaikan tanggungjawabnya. 1. tv/radio. Di antara tanggungjawab yang amat berat ke atas kedua ibu bapa ialah memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. ibu bapa akan disoalkan sebelum anak-anak tersebut dihukum oleh Allah s. Secara khususnya ia bertanggungjawab mendidik isterinya dengan menggunakan strategi yang kreatif dan berlemah lembut semasa mendidik isteri.1. 131 . guru dan sebagianya pembantu. pendorong sahaja. Umumnya tanggungjawab tersebut adalah ke atas kedua ibu bapa.

2.” 132 .a. Maksudnya : “Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mereka dipaksa menjawab di hadapan Allah azzawajallah nanti. Sebagaimana binatang ternakan adalah dilahirkan dengan keadaan sempurna.w.” 2. Para suami perlu bersedia mendidik isteri mereka Firman Allah dalam surah An-Nisa’ 34. tidak kamu dapati kekurangan apa juga pun padanya.1. DENGAN PENDIDIKAN Sabda Rasulullah s. 2. oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. NAS-NAS BERKAITAN ANTARANYA : 2. : Maksudnya : “Anak yang baru lahir itu suci lagi bersih fitrahnya. maka ibu dan bapanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi.ibu bapa akan ditanya apakah tanggungjawab pendidikan yang telah diberikan kepada anak-anak mereka telah ditunaikan. Nasrani dan Majusi.

4. Pasangan suami isteri perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran berhubung dengan pendidikan keluarga bagi mencapai pembentukan keluarga sejahtera. Kebanyakan keluarga pada masa ini berbentuk keluarga asas. Pengetahuan dan kemahiran ini tidak diperolehi secara semulajadi. 3. 133 .” 3. ILMU PENGURUSAN KELUARGA 3.4.2.2. 2.3. tanggungjawab 3. Firman Allah di dalam surah At-Taghabun 14. Ia perlu dipelajari samada melalui peroses pembelajaran. Firman Allah di dalam surah Al-Anfal 28.1. 3. Maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman. pemerhatian. Fenomena keluarga luas sepertimana yang biasa terdapat di masa dahulu adalah berlainan sekali. sesungguhnya di antara para isteri dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh kamu. Dengan demikian beban dan tanggungjawab menguruskan rumahtangga dan keibubapaan tertanggung sepenuhnya ke atas diri pasangan. peniruan atau cubajaya.3. Di dalam sistem keluarga luas. Tersilap didikan atau mengalpakannya mengakibatkan mereka menjadi musuh kepada diri mereka sendiri.

4.pengurusan rumahtangga dan keibubapaan ditanggung bersama oleh datuk. Dengan demikian.3. Sebagai sifat semulajadi bahawa setiap anak cenderung mengikuti arah ibubapanya.2. nenek dan saudara mara. 4. Oleh itu jika mereka membiasakan mendidik anak dengan perkaraperkara yang baik akan membahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat nanti di mana ibu bapanya akan turut merasakan pahalanya.5. 4.1. 5. Keadaan amat berbeza pada masakini di mana segala urusan rumahtangga dan pendidikan keluarga secara umumnya dikendalikan oleh keluarga asas. keperluan pasangan dan keluarga asas untuk mengetahui aspek-aspek pengurusan keluarga adalah lebih ketara berbanding dengan pasangan di dalam struktur keluarga asas. DIDIKAN DAN KASIH SAYANG 4. Jka dibiarkan tanpa didikan – kerosakan anak dan dosanya turut terpikul oleh orang tuanya. Pasangan suami isteri pada masa tersebut boleh mengharapkan pertolongan daripada ahli-ahli keluarga. PENGISIAN PENDIDIKAN 134 . 3. Menjadi tanggungjawab ibu bapa memberikan didikan dan kasih sayang yang berpatutan.

Baik buruk budi pekerti anak itu tergantung kepada ibu bapa.2. Cara pergaulan harian keluarga. Perhubungan dengan manusia 135 . 5. tabiat hidup akan memberi kesan yang kuat untuk menentukan subur atau tidaknya arah pendidikan terhadap anak.1. Islam telah memberi isyarat yang jelas. Supaya ada “Tali Allah” atau “Tauhid” tempat ia bergantung. Islam mewajibkan agar ummatnya memberikan pendidikan terhadap anak-anak dan keluarganya secara baik. sebab mereka itulah yang menentukan arah bahtera hidup anak dan mencoraknya.2. terutamanya pendidikan agama.w.t. taat pada agama dan memiliki sifat-sifat terpuji. Khususnya kaum ibu. kuat iman.1. bahawa pedoman dasar pendidikan bagi menerapkan pendidikan yang baik kepada anak-anak. IBUBAPA TUNGGAK PENDIDIKAN 6. Tanggungjawab untuk mencorakkan mental anakanak terletak pada peranan ibu bapa.1. 6. mengamanahkan supaya ibu bapa mendidik anak dengan budi pekerti luhur. Ibu bapa tidak boleh membiarkan sahaja anakanaknya hidup kosong tanpa sebarang ilmu. PEDOMAN DASAR PENDIDIKAN 7. 6.5. Paling utama mesti di tanam dalam sanubari anak yang masih kecil mengenai perhubungan anak dengan Tuhannya. Allah s. 7.

kemusnahan generasi atau ummah di masa hadapan.” 8. berkembang. Hubungan erat dengan Allah. Hasilnya sudah tentu menjadi satu cara hidup serta memenuhi dua syarat untuk mendapat keselamatan dan kesejahteraan zahir dan batin. tidak mendatangkan faedah kepada ugama. 8. Mengakibatkan kerugian diri. 7. Iaitu : 7. Firman Allah di dalam surah Aali-Imran : 112 : Maksudnya : “Malapetaka dan kehinaanlah yang akan menimpa manusia. kecuali apabila mereka mempunyai perhubungan Allah dan pertalian dengan sesama manusia. Lahirnya generasi yang dijangkiti penyakit disebabkan kekosongan ilmu. Pertalian erat dengan sesama khususnya sesama manusia. rosak akhlaknya. masyarakat dan negara.dan sesama makhluk dapat dilaksankaan bila-bila saja waktunya akan tetapi perhubungan dengan tuhan tidak boleh dinantikan setelah besar atau lanjut usianya. di mana saja mereka berada.2. 136 . Setelah si anak disuburkan sanubarinya dengan benih iman / tauhid maka didikan muamalah yang baik akan segar. PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB 8.1.2. makhluk.3.

9.

KESIMPULAN 9.1. Didikan yang berteraskan tauhid akan melahirkan generasi yang berani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh pergolakan dan berbagai cabaran bahkan juga berani mati untuk memberikan bakti kepada Allah – lantaran hidup dan matinya telah ditentukan oleh Allah Rabbulalamin semata-mata. Didikan inilah yang mesti dijadikan sasaran utama sehingga tetap menjadi pegangan dasar bagi setiap ibu bapa terutamanya kaum ibu yang memeliharanya semenjak dalam rahim.

9.2.

137

TAJUK : MENCEGAH ANAK REMAJA DARI GEJALA MAKSIAT 1. MUQADDIMAH Telah banyak kita memperkatakan tentang gejala maksiat anak remaja kita serta kita telah memberi berbagai-bagai istilah kepada mereka seperti bohsia, bohjan dan berbagaibagai “boh” lagi sedangkan mereka adalah anak-anak hasil didik ibu bapa yang telah diwarnai oleh ibu bapa, penjaga, masyarakat sekitar yang tanpa disedari dan dikehendaki telah membentuk sikap mereka. Malah meletakkan sebarang kesalahan, kesilapan terhadap anak remaja sahaja tanpa menyedari tanggungjawab keluarga utama ibu bapa, rasanya bukanlah boleh meredakan tanggungjawab keluarga utama ibu bapa, rasanya bukanlah boleh meredakan suasana malah lebih merupakan sikap hendak lari dari tanggungjawab dan tidak amanah. Di antara tanggungjawab yang besar yang diperintahkan kepada ibubapa para pendidik, ialah mencegah si anak dari gejala-gejala yang boleh menganggu dari segi seks, atau merosakkannya dari segi akhlak. Terutama kepada anakanak yang baru sahaja mencapai usia “murahik” (usia belasan tahun), iaitu usia antara sepuluh tahun hingga sampai usia baligh. Para ulamak telah sepakat berpendapat bahawa peringkat usia murahik itu adalah peringkat usia yang paling merbahaya sekali dalam sejarah hidup manusia. Kalau ibu bapa dan para pendidik tahu bagaimana hendak mendidik anaknya, dan bagaimana dia sepatutnya menjauhkan si anak itu dari bencana kerosakan akhlak dan keruntuhan moral, dan bagaimana pula dia sepatutnya

138

membimbing si anak itu ke arah bimbingan akhlak yang misali, maka pada kebiasannya si anak itu akan membesar dengan kebiasaan akhlak yang mulia, adab terpuji serta pendidikan Islam yang unggul. 2. SOALAN DAN JAWAPAN BOLEHKAH JELASKAN APA-APA DALIL YANG MEMERINTAHKAN IBU BAPA SUPAYA MENDIDIK ANAK-ANAK MEREKA DALAM USIA YANG DIPANGGIL “MURAHIK” ATAU BELASAN TAHUN TERSEBUT? Saya bawakan sebuah hadis yang mashyur yang selalu kita dengar. Al-Hakim dan Abu Daud telah meriwayatkan daripada Nabi s.a.w. bahawasanya baginda telah bersabda :

“Suruh anak-anak kamu bersembahyang, apabila mereka berusia tujuh tahun dan pukul mereka jika meninggalkan sembahyang apabila mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidur.”
Diambil daripada nas ini, bahawa para ibu bapa diperintahkan oleh agama supaya memisahkan antara anakanak mereka di tempat tidur, apabila mereka mencapai usia sepuluh tahun, kerana dikhuatiri apabila mereka bercampur di dalam suatu tempat tidur, padahal mereka telah mencapai usia murahik atau dengannya mungkin mereka akan terlihat aurat antara setengah mereka kepada yang setengah samada ada waktu tidur ataupun di waktu sedar, lalu mereka akan terharu dari segi seks atau berahinya ataupun boleh merosakkan akhlaknya.

Maksudnya :

139

Ini adalah suatu dalil yang penting, bahawa Islam telah menugaskan ibu bapa supaya mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan menjaga diri untuk menjauhkan anak-anak dari tersungkur ke dalam nafsu berahi dan tuntutan seks yang semula jadi, sehingga si anak itu akan besar terbiasa dengan kebaikan dan terdidik dengan akhlak yang mulia lagi terpuji. DALAM HAL TANGGUNGJAWAB MENDIDIK ANAKANAK SUPAYA MENJAUHKAN DIRI DARI PENGARUH NAFSU APAKAH PEMERHATIAN YANG PERLU DIBUAT, LEBIH-LEBIH LAGI DI ZAMAN YANG SERBA CANGGIH INI? Tanggungjawab pemerhatian tersebut boleh dibahagiakan kepada dua segi :Pertama Kedua : Di dalam rumah. : Di luar rumah.

TANGGUNGJAWAB PEMERHATIAN ANAK DI DALAM RUMAH Hendaklah setiap ibu bapa mengikut kaedah-kaedah Islam untuk menahan segala naluri si anak itu dari hal yang menimbulkan keinginan nafsu. Mengajar anaknya yang kecil adab meminta izin masuk bilik pada waktu-waktu rehat dan tidur. Adapun apabila si anak telah mencapai usia baligh pula, maka wajiblah kepada ibu bapa mengajarnya adab meminta izin masuk pada waktu-waktu tersebut dan lain-lain waktu.

140

-

Jangan membenarkan anak-anak bergaul bebas dengan wanita-wanita asing yang masuk ke rumah dalam keadaan pakaian yang ghairah, berperhiasan dan bersolek. Merenungkan pandangan pada bahagian-bahagian aurat yang terbuka dari wanita, padahal anak tersebut telah mencapai usia tamyiz juga di antara hal-hal yang menaikkan semangat nafsunya. Tidur si anak dengan adik beradiknya yang lelaki atau perempuan setempat tidur, padahal dia telah mencapai usia sepuluh tahun ke atas juga menjadikan si anak itu naik semangat nafsunya, terutama sekali apabila mereka sekalian disatukan di dalam satu selimut. Membiarkan dia bebas melihat kaca televisyen di dalam rumah tanpa kawalan, dan melihat adeganadegan seks dan lakunan-lakunan lucah serta dakyahdakyah, kata-kata yang tidak bermoral semuanya ini akan menaikkan nafsu si anak. Mengawal si anak dalam penggunaan internet supaya dia tidak terpengaruh dengan dakyah-dakyah budaya kuning. Ibu bapa perlu tahu menggunakan internet dan memeriksa semula ke manakah si anak melayarkan internet pada jam-jam tertentu dan jika ragu-ragu sila semak apa kandungan web-site berkenaan. Jangan membiarkan generasi muda bebas memilih apa saja yang digemarinya seperti majalah-majalah, gambar-gambar lucah, kaset-kaset nyanyian yang

-

-

-

-

-

141

memberahikan tanpa ada soal penjagaan. Anak-anak perlu dikontrol dan ditunjuk ajar buku yang macam mana yang patut dibacanya dan mengajarnya supaya dia menjauhkan pandangannya dari buku-buku yang terlarang pada agama. Tidak memberi peluang kepada si anak berkawankawan dengan mana-mana perempuan pada hal dia telah mencapai umur murahik, samada dengan alasan kononnya hendak belajar atau berkelah bersamasama rakan sebaya…. Hal-hal seperti ini boleh merosakkan kelakuan si anak dan menyebabkan tergelincir ke dalam jurang keruntuhan akhlak dan boleh mempengaruhi mereka. Mengawal anak-anak memilih pakaian dengan tidak terpengaruh dengan fesyen-fesyen yang menyolok mata dengan alasan fesyen termoden yang mengikut trend masa kini. Dan sebagainya.

-

-

TANGGUNGJAWAB PEMERHATIAN ANAK-ANAK DI LUAR RUMAH Manakala tanggungjwab pemerhatiannya di luar rumah pula, amat penting dan perlu tanggungjawab pemerhatiannya di rumah. Sebab cara-cara yang boleh merosakkan anak dari segi akhlaknya memang terlampau banyak, sehingga sukar dikira. Antaranya :Bencana pawagam dan tempat-tempat hiburan yang berbagai-bagai. Memberi peluang mereka bergaul bebas antara lelaki perempuan tanpa segan silu.

142

BAHAYA SARANG MAKSIAT YANG RAHSIA DAN TERANG-TERANG Ia merupakan tempat kumpulan yang kotor didalamnya membiak kuman-kuman kejahatan dan dosa. bercumbuan dan berkelakuan murah. MINUMAN KERAS DAN DADAH Dari sifat ingin mencuba rokok akan membawa remaja terjebak dengan ibu segala maksiat seperti minuman keras. Pelbagai permainan jenis game untuk remaja yang mengasyikkan dan mengalakan percampuran di dalam cahaya-cahaya samar dan sebagainya. sehingga mereka tiada dapat menahan diri untuk bertenang dihadapan segala fitnah yang mengancam tersebut. dadah dan sebagainya. BENCANA PAKAIAN WANITA YANG MENJOLOK MATA Semua ini akan menarik perhatian anak-anak muda remaja belasan tahun dan orang-orang dewasa. PENGARUH ROKOK. BENCANA GAMBAR-GAMBAR YANG SETENGAH TERDEDAH DALAM MASYARAKAT 143 . Para remaja yang tiada iman akan mengambil jalan mudah untuk mencari wang atau melanggan dengan pengaruh kawan-kawan.Filem-filem yang menonjolkan kelakuan tidak sopan.

BENCANA PERSAHABATAN YANG JAHAT Di antara gejala-gejala besar yang menarik kepada penyelewengan anak. Dan dia akan terus berjalan bersama-sama mereka menuju jalan kejahatan dengan langkah yang cepat. terutama sekali jika si anak itu memang kurang cerdik. Kemudian dia akan meniru seburukburuk adat.Si anak muda. Maka dia akan segera terpengaruh dengan kawankawan yang jahat dan percampuran dengan orangorang jahat. pincang akhlaknya. apabila bersiar-siar di jalan-jalan raya. sehingga akhirnya penjenayahan itu menjadi salah satu tabiatnya. dan tidak mudah untuk menyelamatkannya daripada cengkaman dan jurang kejahatan itu. nescaya mereka akan terpengaruh dengan semangat yang jahat dan sesat. 144 . ataupun yang baru mencapai usia belasan tahun. majalah-majalah dan sebagainya. suratsurat khabar. dan penyelewengannya itu menjadi salah satu adat yang ditiru dari adat-adat mereka. apakah yang akan dilihatnya? Ia akan melihat gambar-gambar yang tidak sopan yang memenuhi papan-papan iklan pawagam. Tidak syak lagi. Ketika itu akan menjadi sukarlah untuk mengembalikannya ke landasan yang lurus lagi. kalau beginilah cara hidup mereka. lemah imannya. di tempat-tempat umum. iaitu teman-teman yang jahat dan bercampur gaul dengan anak-anak yang rosak akhlaknya. dan sejahat-sejahat perilaku dari mereka.

a.” 145 . nanti anda jadi sama seperti dia.Sabda Rasulullah s. : Maksudnya : “Awas anda berkawan dengan kawan yang jahat.w.

suasana berjiran tetap ditempuhi. Jiran tetangga dalam keadaan-keadaan tertentu boleh mempengaruhi kebahagiaan sesebuah rumahtangga.w. 2. Firman Allah s. NAS-NAS YANG BERKAITAN Sabda Rasulullah s. MUQADDIMAH Di mana sahaja pasangan suami isteri tinggal. Dalam Islam.TAJUK : HUBUNGAN DENGAN JIRAN 1. Maksudnya : 146 .w. Setiap pasangan mempunyai jiran masing-masing tetapi malangnya kadangkala kita tidak mengetahui siapa dan berapa ramai jiran kita yang sebenarnya. Jiran tidak memilih agama atau bangsa. jiran adalah terdiri daripada 40 buah rumah yang mengelilingi sesebuah rumah daripada mana-mana arah. rumah yang luas dan kenderaan yang selesa.w. “Diantara kebahagiaan seseorang Muslim ialah mempunyai jiran yang baik.a. ayat 36.a.t. samada di kota atau di desa.” Tuntutan agama terhadap jiran ada dinyatakan dalam AlQuran dan Hadith-Hadith Rasulullah s. dalam Surah An-Nisaa’.

anak yatim. Ibnu Sabil dan hamba.Maksudnya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jawab Baginda : Yang berhadapan pintu denganmu.a. kaum kerabat.a.a. Suasana kejiranan tetap ditempuhi oleh pasangan samada individu atau kumpulan.1. Seorang berhadapan dengan pintu dan yang lain jauh pintu rumahku. teman sejawat. KEPENTINGAN HUBUNGAN BAIK DENGAN JIRAN TETANGGA 3. Maksudnya : 147 . “Empat puluh buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. ada memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh Saidatina Aishah : Maksudnya : “Saya bertanya kepada Rasulullah s. manakah yang lebih berhak?. tetangga yang dekat dan yang jauh.” Sabda Rasulullah s. Daku mempunyai dua tetangga.w.” 3.” Rasulullah s.w. orang miskin. umpama tidak cukup hadiah untuk kedua-duanya.w.

Sekiranya sesebuah keluarga itu berpergian meninggalkan rumah. ibu dan saudara mara yang lain sebagai tempat mengadu hal atau meminta bantuan. maka mereka boleh meminta pertolongan jiran untuk menjaga atau memerhatikan rumah mereka. Jiran tetangga sebagai pengganti ayah. CARA MEWUJUDKAN JIRAN 148 . HUBUNGAN BAIK DENGAN 3. Kepentingan hubungan yang rapat dengan jiran amat dirasai bagi pasangan yang tinggal di rantau orang dan berjauhan daripada saudara mara. Jiran tetangga dalam keadaan tertentu boleh mempengaruhi kebahagiaan pasangan. Umumnya jiran yang telah kenal mesra dengan sebuah keluarga itu akan memberikan pertolongan tanpa diminta untuk menolong keluarga berkenaan. maka jiran boleh membantu mereka menjaga anak untuk sementara waktu. 4.3. Ini kerana kehidupan sesebuah rumahtangga tidak sahaja berkisar sekitar hubungan suami isteri dan ahli-ahli keluarga sahaja tetapi juga meliputi hubungan dengan anggota masyarakat di luar keluarga termasuk jiran. 3. Pertolongan daripada jiran ini merangkumi soal kewangan hinggalah kepada masalah rumahtangga.3.2.4. Sekiranya keluarga ini tadi tidak mempunyai pembantu rumah disebabkan pembantu rumahnya berhenti kerja mengejut.

149 . Tanpa menunggu jiran meminta pertolongan.3. Sekiranya tiada apaapa halangan. pasangan boleh menghulurkan apa-apa sahaja bantuan termampu untuk meringankan beban jiran. Lahirnya perasaan selamat dan selesa kerana pasangan tersebut telah disenangi oleh jiran di sekelilingnya. 4. Pasangan akan merasa suasana ketenangan dan kebahagiaan.1. KESIMPULAN Islam melarang umatnya melakukan sesuatu perkara yang menyinggung perasaan dan keperibadian orang lain khususnya jiran tetangga tanpa mengira agama dan bangsa.2. Sifat tolong menolong dan menziarahi jiran terutama semasa berada dalam kesulitan akan merapatkan hubungan pasangan dengan jiran. Pasangan perlu saling menghormati dan bantu membantu dengan jiran kerana jiran tetangga merupakan individu yang paling hampir dengan pasangan berkenaan. Berbaik-baik dengan jiran bukan sahaja merupakan satu keperluan dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga sebagai satu tuntutan agama. 4. pasangan hendaklah memenuhi jemputan jiran bagi majlis-majlis tertentu. Antaranya : 4.Berbagai langkah boleh dijalankan oleh pasangan untuk mewujudkan hubungan baik dengan jiran. Oleh itu demi perpaduan dan kedamaian hidup di dalam masyarakat. 5. Kesannya jiran pula akan menghormati mereka. maka pasangan berkenaan hendaklah menjauhi sifat buruk sangka terhadap jiran.

Ini kerana menghormati dan memuliakan jiran tidak bererti pasangan terlibat harus berdiam diri atas segala kemungkaran (keburukan) yang dilakukan oleh jiran dengan alasan untuk menjaga dan tidak menyakiti hati jiran. Sekiranya pasangan tadi membiarkan kemungkaran itu berlaku. 150 . maka nyatalah pasangan itu telah merelakan jirannya terjerumus ke dalam jurang yang bahaya.Konsep kejiranan dalam Islam bukan sahaja meminta umatnya menghormati dan memuliakan jiran tetapi juga mengambil berat tentang jiran.

151 .

Oleh itu ini menjadi tanggugnjawab bapa utamanya memikirkan supaya perkara-perkara yang mungkar dan rugi tidak terjadi. 152 . Dalam hal makan minum ini Islam telah mengharuskan beberapa peraturan tertentu iaitu : Pertama : Pastikan makanan atau minuman yang disuapkan ke mulut sendiri. Contohnya makan dan minum jika tiada berperaturan atau had tertentu akan menyebabkan tubuh badan berpenyakit malahan di zaman ini kita telah didedahkan dengan berbagai-bagai nama penyakit kesan daripada perkara tersebut. minuman yang menjadi darah daging tetapi ianya akan menjadi bahan bakaran api neraka. isteri dan tanggungan itu halal atau dari hasil pendapatan yang halal kerana makanan atau minuman yang haram atau makanan yang halal tetapi didapati dari punca yang haram yang dimakan.TAJUK : BERJIMAT CERMAT PADA MAKANAN. Sebaliknya kehidupan yang tak berperaturan akan menyebabkan perkara yang buruk. PAKAIAN DAN KEHIDUPAN 1. MUQADDIMAH Kehidupan yang mempunyai peraturan akan membawa kesan kejayaan dalam kehidupan insan. MINUMAN.

w. : Maksudnya : “Janganlah memenuhi (mengisi) seseorang anak Adam itu perutnya dengan kekejian.Kedua : Tidak berlebihan (boros) seperti Firman Allah s. : “Makan dan minumlah kamu semua tetapi janganlah berlebihan (boros).” Al-A’raaf : 31 Ketiga : Hindarkan dari makanan dan minuman yang boleh memudaratkan tubuh badan atau anggota lain. arak. hendaklah ia memakan makanan mengikut kesesuaian tubuhnya yang biasa.t. makanan yang telah tercemar atau yang makruh seperti menghisap rokok dan sebagainya.” Maksudnya : 153 . satu pertiga untuk minum dan satu pertiga untuk dirinya. sesungguhnya pada diri seseorang itu satu pertiga untuk makan.a. Sabda Nabi s.w. khasnya yang diharamkan seperti babi. Keempat : Lazimkan diri memakan dan meminum sesuatu mengikut kadar yang sepatutnya (tidak berlebihan).

Pembentukan akal yang cerdas. Sabda Nabi s.” 2. makan dan minumlah dari pelbagai jenis makan yang mengandungi protein dan vitamin. mengambil makanan dan minuman yang diharamkan. Didik anak ahli rumah agar tidak merokok. Latihlah atau biasakan setiap diri ahli rumah muslim supaya bersungguh atau bermujahadah dengan tidak berlebihan atau membazir atau boros pada makanan dan minuman. Maksudnya : 154 . jisim yang cergas selari mengikut jenis. RUMUSAN SUB TAJUK Muslim dipertanggungjawabkan samada pada dirinya juga ahli rumahnya untuk sentiasa memelihara makanan dan minuman agar menjuruskan ke arah syariat. : “Menzahirkan mereka itu akan kegemukan. ada menyifatkan satu bangsa yang telah memaparkan kemungkaran diri. kualiti makanan yang diambil pada kadar yang tertentu. Untuk pembentukan jisim (fizikal). Ibu bapa patut mengaturkan atau programkan waktu makan dan minum. Rasulullah s.a.Kelima : Jauhilah dari kegemukan.a.w.w. berkimia atau tidak. Mengimbangkan makanan samada ianya makanan berat atau ringan.

Islam amat menggalakkan umat beriadah. program riadah tidak boleh tidak. memanah. di samping kita sibuk mengatur program makan dan minum sebagai muslim. Realiti kepentingan riadah sukar disangkal. Seeloknya riadah dilakukan sekeluarga yang boleh mengeratkan kekeluargaan. Riadah yang paling mudah dan tak perlu mengeluarkan wang ialah riadah berjalan kaki.” Disarankan agar riadah ini dijadikan program harian ahli rumah muslim. Program riadah ini adalah untuk menyempurnakan program makan dan minum. pastikan ianya berjalan lancar setiap hari. menunggang kuda dan suruhlah mereka itu melompat diatas kuda dengan sebaik-baik lompat. sebagaimana muslim 155 . lebih baik dan lebih dikasihi di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Riadah merupakan salah satu cara untuk memberikan daya kekuatan lahiriah muslim. PROGRAM RIADAH Tidak ketinggalan juga.” Segala jenis riadah yang disebutkan tadi amatlah dituntut dan wajib bagi seorang muslim itu mentarbiyah (mendidik) ahli rumahnya dengan program riadah.3. patut diaturkan atau diprogramkan bersama. Rasulullah pernah bersabda : Maksudnya : “Ajarilah anak-anak kamu itu berenang. sebagaimana saranan hadith soheh : Maksudnya : “Orang mukmin yang kuat. Kerananya. mungkin dapat mengelakkan kesan mudarat yang disebabkan oleh berbagai bentuk makanan dan minuman.

Perbuatan atau tabiat yang suka memperbanyakkan pakaian dan segala keperluan yang tidak dihajatkan adalah merupakan pembaziran harta. Ia memberi kesan pada badan. Sesungguhnya akan dapat manfaat yang banyak hasil dari amalan riadah. Mereka yang membiasakan diri. Prinsip yang mesti kita ingat jika kita fikirkan sesuatu barang itu hanya untuk keinginan bukan keperluan.mengambil berat pada program mengatur berzikir. tilawah Al-Quran. Elakkan daripada berlaku kecacatan pada barang-barang tersebut. berwirid. memulakan hari mereka dengan bersembahyang. begitu jualah sepatutnya dengan program riadah. lupakan saja kerana berjimat cermat itu sebahagian daripada kehidupan. berwirid. 156 . Jadikanlah riadah sebagai santapan dan rutin hidup harian keluarga muslim. Muslim sepatutnya bersederhana dalam penggunaan pakaian dan pembelian perkakas rumahtangga. akibatnya merugikan diri sendiri. Peliharalah barang atau perkakas rumah sebaik mungkin. rohani. pecah atau patah. PROGRAM BERBELANJA YANG DIPERLUKAN Muslim diwajibkan memelihara makan dan minum begitu juta muslim juga wajib berjimat cermat pada pakaian dan penggunaan asas-asas kehidupan harian. membaca Al-Quran dan berjalan kaki jarak jauh ataupun apa jua yang berbentuk riadah. Pastikan ia terpelihara ketika menggunakannnya agar tidak mudah rosak. jasmani dan mental yang sihat. 4.

air.Perlu berjimat cermat pada penggunaan api. Sewajarnyalah kita sentiasa mengawasi anak-anak kecil supaya tidak berjaya memecahkan atau merosakkan alatalat dalam rumah. Memberikan perhatian serius dalam hal penjagaan peralatan agar tahan lama. telefon. Hendaklah kita bertegas dalam hal demikian. itik. supaya perbuatan dan akhlak tidak baik ini dapat dijauhi oleh anak-anak kita. 157 . Jangan membuang sisa makanan melainkan diberikan kepada binatang seperti ayam. kucing dan sebagainya. disamping dapat berjimat cermat dan menghindarkan diri dari sifat pembaziran.

Manusia bertanggungjawab terhadap masa hayatnya di dunia kerana ia suatu amanah Allah yang akan dipersoalkan tentang pengurusan dan penggunaannya di hari Qiamat kelak. Hal ini ditegaskan oleh Allah s. Kehilangan harta benda boleh dicari ganti. Masa adalah usia. mengabaikan masa bererti mensia-siakan usia.t. dalam firmanNya dalam Surah Al-Asr. 2.TAJUK : PERANCANGAN DAN PENGURUSAN MASA 1. ayat 1-3: yang bermaksud : “Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran.w.” 158 . Justeru itu kita hendaklah pandai merancang dan menguruskan masa. KONSEP MASA DALAM ISLAM Manusia sentiasa dalam kerugian jika tidak menguruskan masa dengan cekap dan sempurna. MUQADDIMAH Masa merupakan sumber harta yang sangat berharta. Lebih-lebih lagi jika leka membuang masa dengan sia-sia. ia juga harta milik manusia yang paling bernilai. kehilangan masa tidak boleh dicari ganti.

masa kaya sebelum papa.Masa yang berlalu bermakna umur untuk hidup semakin kurang.t.t. dan malam bila berlalu. dalam Surah Al-Fajr. Allah s. Rasulullah s. sendiri dalam beberapa surah.w.w. masa sihat sebelum sakit. masa lapang sebelum sibuk. 1-3 Maksudnya : “Demi fajar. masa hidup sebelum mati.w.” Masa adalah pekara penting yang dirakamkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dalam banyak tempat. bersumpah dengan menggunakan masa : a) Firman Allah s.a.” c) Firman Allah s. memberi peringatan dengan bermaksud : “Rebutlah lima masa sebelum datang lima masa. 1-2 Maksudnya : “Demi malam apabila menutupi siang.t.w. Masa muda sebelum tua. dalam Surah Al-Lail.” Maksudnya : 159 . dan demi malam yang sepuluh dan genap dan yang ganjil. ayat 1 “Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran.w.t. dan demi siang apabila terang benderang. dalam Surah Al-Asr.” b) Firman Allah s.

dia akan memotong anda. Peribahasa Arab ada menyatakan : Maksudnya : “Masa diibaratkan seperti pedang yang terhunus. Puasa (saum) ditetapkan dalam bulan Ramadhan dan puasa waktu siang. Terpulang kepada manusia sama ada ingin atau tidak merebutnya.w.3.” Sebahagian besar ibadat dikaitkan dengan masa.a. 160 . satu pertiga lepas tengah malam (lebih kurang jam 12 hingga 4 pagi). hari tertentu dan bulan yang tertentu seperti : Masa sahur di Bulan Ramadhan. terpulanglah kepada manusia yang menggunakannya kepada perkara berfaedah atau sebaliknya. bulan Ramadhan paling istimewa kerana diturunkan Al-Quran. Zakat selain cukup nisab perlu masa setahun (haul). adalah memberikan keistimewaan kepada masa-masa tertentu. KEISTIMEWAAN MASA Umumnya semua ruang masa adalah sama tidak ada cacat celanya. jika anda tidak memotongnya. Hari Jumaat adalah “Penghulu” segala hari dan dimustajabkan doa. Rasulullah s. adalah bersabda bahawa Allah s.t. Masa adalah seperti pedang. Hari Arafah dan satu hingga sepuluh Zulhijjah.w. jika anda tidak menggunakan maka ia akan mengerat anda. Haji ditetapkan dalam bulan-bulan tertentu sahaja. Sembahyang (solah) fardhu atau sunat ditentukan waktuwaktunya.

BAGAIMANA KITA MENGURUS MASA? Bagaimana kita menguruskan masa dan menggunakannya? Antaranya aktiviti harian yang utama dan lazim dilalui oleh setiap individu yang perlu diuruskan adalah seperti berikut : Masa untuk aktiviti muamalat atau kerja-kerja yang dikategorikan sebagai ibadat umum. Tetapi manusia lebih menjaga harta benda daripada menjaga masa. 161 .w. - 6. Masa adalah suatu amanah Allah s. Masa untuk makan dan minum.t. Masa untuk aktiviti ukhrawi atau ibadah khusus. KESIMPULAN Setiap orang mendapat peruntukan masa 24 jam seorang sehari semalam. Masa untuk riadah dan reaksi.4. yang penting kerana semua aktiviti dijalankan di dalamnya. Masa untuk istirehat dan tidur. Masa untuk membersih dan menghias diri. HARGA MASA Sebenarnya masa lebih berharga daripada intan berlian dan emas perak. 5.

Maksudnya : “Wahainya orang-orang yang beriman.Maka ia perlu dirancang dan diuruskan dengan penuh bijaksana. Dan bertaqwalah kepada Allah. dalam Surah Hasyr : 18.” 162 . buatlah perhitunglah untuk merentasi hari esok (akhirat).w. dan ingatlah sesungguhnya Allah akan memperhitungkan segala yang kamu kerjakan.t. Firman Allah s.

suami isteri dan individu ialah temanteman yang jahat dan bercampur gaul dengan teman-teman yang rosak akhlaknya. Kita sediri telah menyaksikan bagaimana persahabatan yang jahat yang menarik remaja-remaja kita.TAJUK : KEBAIKAN DAN BENCANA PERSAHABATAN 1. suami-suami. Kemudian dia akan meniru seburuk-buruk adat. gaya hidup dan sejahat-jahat perilaku mereka. Dan dia akan terus menghayati bersama-sama mereka menuju jalan kejahatan dengan langkah yang cepat sehingga akhirnya penjenayah itu menjadi salah satu tabiatnya. perilaku-perilaku yang menarik generasi ke arah kerosakan akhlak dan penyelewengan matlamat kehidupan. terutama sekali jika si anak atau individu itu memang kurang cerdik. lemah imanya. MUQADDIMAH Di antara gejala-gejala besar yang membawa kepada penyelewengan anak. isteriisteri ke jurang maksiat. dan penyelewengan itu menjadi salah satu adat yang ditiru dari adat-adat mereka. pincang akhlaknya. Ketika itu akan menjadi sukarlah untuk mengembalikannya ke jalan yang lurus lagi dan tidak mudah untuk menyelamatkannya daripada cengkaman kesesatan dan jurang kejahatan itu. Mereka tidak dapat lagi membezakan mana yang baik dan jahat. 163 . Maka dia akan mudah dan segera terpengaruh dengan kawan-kawan yang jahat dan percampuran dengan niat jahat.

2.” Dan sabda baginda yang lain : “Awas anda berkawan dengan kawan yang jahat.w.” Rasulullah s. ataupun anda akan mencium daripadanya bau-bauan yang busuk. yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban berbunyi : Maksudnya : “Manusia itu (diukur) atas kelakuan temannya sebab itu hendaklah seseorang kamu meneliti siapa orangnya yang diambil menjadi teman. nanti anda jadi sama seperti dia.” Maksudnya : 164 .w. PETUNJUK MENCARI SAHABAT Tepat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s. samada dia membakar bajumu.a. Adapun pembawa wangi-wangian samada dia memberimu sedikit. ataupun anda membeli daripadanya sedikit ataupun anda dapat mencium daripadanya bau-bauan yang wangi. Adapun tukang besi.a. bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berbunyi : Maksudnya : “Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat ialah laksana pembawa wangi-wangian dan tukang besi.

Persahabatan Persahabtan perumahan. sentiasa memerhatikan apa yang didedahkan dari dekat dan jauh meskipun mereka itu adik beradiknya atau saudara mara. disekolah atau di tempat kerja. bercampur gaul dengan mereka. samada kebaikan atau kejahatan.Seorang penyair Arab ada mengatakan : Maksudnya : “Orang itu tak usah ditanya. Jika ibubapa membiarkan si anak dengan sikapnya sendiri tanpa dapat ditegur maka tidak syak anak yang rosak akhlak itu akan mempengaruhi adik-beradiknya dalam keruntuhan 165 . saudara yang tua itu menjadi teladan kepada yang kecil. di kampung atau di taman di masjid. Sudah maklum. mencontohi tabiatnya yang akan mengikat diri. Oleh itu. Mereka inilah orang-orang pertamatama ditemui oleh si anak. EMPAT MACAM PERSAHABATAN Ibu bapa perlu memerhati empat macam persahabatan anak-anak mereka : 1) 2) 3) 4) 4. PERSAHABATAN DI RUMAH Iaitu persahabatan dengan adik beradik. tapi tanyalah teman yang ia ikut. berkenal-kenalan. sebab setiap teman kepada temannya sentiasa menurut. Persahabatan Persahabatan di rumah. persahabatan dengan kaum kerabat. ibubapa mesti menguatkan pengawasannya.” 3. Mereka akan meniru.

6. ungkapanungkapan lucah dan kotor yang kerap dilafazkan. Kata-kata buruk yang diucapkan. TEMAN SEKAMPUNG Iaitu persahabatan si anak itu dengan rakan-rakan sekampung atau setaman atau jiran tetangga yang mereka tinggal bersama-sama membesar bersama. yang selalu pergi ke masjid untuk bersembahyang jamaah dan lain-lain aktiviti agama. kelak suatu masa akan menjadi sukar untuk memulihkan penyelewengan mereka dan sukar mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan menjejaki jalan petunjuk yang betul. Cara yang paling baik sekali ialah mencarikan si anak itu dengan teman yang soleh dari anak tetangga agar si anak itu dapat sentiasa bertemu di masjid.akhlak. kelakuan yang biadap yang sering mereka tunjukkan di hadapan orang ramai yang lalu lintas. Jika tidak dijaga dengan penuh perhatian. 166 . 5. Oleh itu galakkan mereka bersahabat atau berteman dengan mereka yang baik dan elakkan atau menghalang berteman dengan anak-anak yang tidak baik. Tidak dapat dielakkan dari rakan sekampung yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan tidak punya kelakuan yang senonoh. atau pada masa-masa lapang mereka mengulangkaji pelajaran atau berolahraga atau bersiar bersama-sama di tempat-tempat peranginan yang bersih dari dosa dan maksiat. TEMAN DI MASJID Ialah persahabatan si anak dengan anak-anak lain yang seumur dengannya.

t. ketika dia berkata : “Agar sentiasa ada bersama-sama anak itu di tempat pengajiannya teman-teman yang terpuji adabnya. katanya : Alangkah baiknya. ayat 27-29 : Maksudnya : “Dan pada hari orang-orang yang bersalah itu menggigit tangannya. 7. Di samping itu terdapat ramai mereka yang soleh. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada pengajaran Tuhan. Di sinilah letaknya maksud wasiat Ibnu Sina di dalam hal pendidikan anak.Mereka akan mendapat peluang dibimbing dan diasak dengan pengajaran-pengajaran atas asas-asas ilmu-ilmu agama yang teguh serta dibimbing pula dengan prinsipprinsip moral dan penyedaran pemikiran. Di sekolah pun kedapatan pelajar yang jahat.w. yang satu meniru yang lain dan selalu bermesra-mesra. TEMAN SEKOLAH DAN SEKERJA Iaitu rakan sebaya di tempat belajar atau kerja. setelah 167 . kalau aku dahulu memilih jalan (yang benar) bersama Rasulullah. diredhai adat kebiasaannya sebab si anak itu dengan anak yang lain menjadi cermin.” Firman Allah s. Surah Al-Furqan. rosak akhlaknya begitu juga di tempat kerja. Aduhai malang! Alangkah baiknya jika aku tiada menjadikan si fulan itu sebagai temanku. di dalam Al-Quran.

di dalam Surah Qaf.pengajaran itu datang kepadaku.w.” Firman Allah lagi di dalam Surah Az-Zukhruf. satu dengan lain bermusuhmusuhan melainkan orang-orang yang bertaqwa (yang memelihara diri dari kejahatan).t.” Firman Allah s. dan adalah syaitan itu tiada dapat menolong manusia. ayat 67 : “Para sahabat pada hari itu.” Maksudnya : 168 . ayat 27 : Maksudnya : “Berkata temannya : Wahai Tuhan kami! Aku tiada membawanya kepada kejahatan akan tetapi dia sendiri yang membawa dirinya ke dalam kesesatan yang jauh.

Firman Allah : “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya.1. Hubungan/pergaulan baik. MUQADDIMAH Surah Arrum ayat yang ke-21 telah menceritakan tentang alam perkahwinan. 1. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang Maksudnya : 169 . supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. 1. bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki).3.1.2. Kasihan belas/timbangrasa. dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. 1.1. 1.1.1. bahawa pasangan suami isteri hidup dalam keadaan : 1.2.2. Kasih sayang. Kepimpinan. Penerapannya melalui : 1. isteri-isteri dari jenis kami sendiri.2.TAJUK : PENGURUSAN KONFLIK 1. Tenang/Harmoni.2.

menunaikan hak dan tanggungjawab. nilai dan cita rasa. ada ketenangan. Konflik rumahtangga antaranya : Tidak Tidak Tidak Tidak ada kasih mesra.” (Surah Arrum : 21) 1. nilai dan reaksi pasangan suami isteri tidak sejajar dengan gambaran alam perkahwinan yang disebutkan tadi. 2.1. Disebabkan kelainan ini boleh timbul isu-isu yang menimbulkan salah faham dan boleh membawa ketegangan atau konflik. bergaul dengan baik. Kelainan tersebut adalah mempengaruhi cara befikir. Dalam menjalani hidup suami isteri pasangan perlu menyedari bahawa perkahwinan adalah perkongsian hidup dua insan yang berlainan jantina dan latarbelakang keluarga. Pasangan perlu mempunyai kemahiran mengurusan konflik dengan cara mengenalpasti keadaan atau punca berlaku konflik. APAKAH DEFINASI KONFLIK? 2. sikap.menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang berfikir.3.2. komunikasi sikap. Konflik rumahtangga ialah situasi apabila hubungan. 170 . peranan. mengelak situasi yang boleh menimbulkan konflik.

APAKAH BENTUK-BENTUK KONFLIK? 4. NUSYUZ - Dilakukan oleh salah seorang daripada pasangan.1. Wajah selamba atau tidak mahu bertentang mata. Pura-pura tidak mendengar atau berkomunikasi melalui perantaraan. Menangani konflik mengikut punca menyelesaikannya. Tiada tindakan positif.1. 4. Kelihatan muka masam.1. Masalah tidak dinyatakan. Bercakap kasar / tidak bertegur sapa. Dalam perbincangan munakahat. Tidak menghiraukan pasangan. BAGAIMANA MENGURUSKAN KONFLIK? Mengelak dan mencegah keadaan yang boleh menimbulkan konflik.3. 171 . terdapat 3 bentuk konflik yang dihadapi oleh suami isteri. Mengelak istimta’ dan bersetubuh. Dalam pergaulan mereka terdapat ciri-ciri : 4.

Gagal kawal diri.3.2.1.1. Meneruskan tingkah laku dan sikap yang tidak selari dengan konsep perkahwinan. Hadapi masalah kesihatan. APAKAH PUNCA-PUNCA PERSELISIHAN FAHAM? 5.2. SYIQAQ – Perselisihan faham suami isteri yang sudah sampai ke tahap saling mencerca.1.3. Gagal menghargai kebaikan pasangan atau mengambil kesempatan di atas kebaikan pasangan. 5. Gagal imbang kerjaya dan rumahtangga. 5. 5. 4. Pengetahuan dan kefahaman agama tidak dihayati bagi mengurus rumahtangga. 5. pukul memukul.5.4. DHARAR – Penganiayaan suami kepada isteri sedangkan isteri adalah wanita yang baik akhlak dan taat kepada suami. 5. 5. 5. 172 . mendera dengan tidak memberi perhatian atau kasih sayang. Suami pukul.7.6.4. Gagal urus sumber keluarga.

9. Gagal mengawal pengaruh luaran yang negatif.5. Jika dibimbangi melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah dinasihati mereka. 6. siqaq dan dharar).2.1. BAGAIMANA MENANGANI KONFLIK YANG TELAH BERLAKU? 6. Allah menyatakan bahawa kehidupan adalah ujian untuk melihat siapakah di kalangan manusia yang lebih baik amalan (cara menguruskan hidupnya). - - 7. 5. terhadap 3 peringkat penyelesaian yang telah disarankan oleh Al-Quran. Gagal memahami budaya kerja pasangan.8. Apabila berlaku konflik disebabkan isteri nusyuz. Kalau juga mereka masih berdegil pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). MENANGANI NUSYUZ 173 . HURAIAN CARA PENYELESAIAN 7. Jika berdegil pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dalam ayat 2 Surah Al-Mulk. Suami isteri tidak dapat lari daripada kemungkinan menghadapi ujian rumahtangga dalam bentuk konflik seperti nusyuz. 6.1.

menyedarkan isteri dirinya adalah hamba Allah.3. isteri dimaklumkan bahawa ia akan hilang semua haknya sebagai isteri kecuali ia mengubah tingkah lakunya. Sekiranya isteri masih enggan. Ta’dib atau memberi pengajaran Pisahkan tempat tidur meninggalkan nusyuznya. suami boleh menjatuhkan talaq. 174 . Pukul dengan alat yang tidak memudaratkan anggota badan dan tidak pada muka. 7.1.2. Apabila sabit nusyuz isteri. Mengadakan majlis hakam yang dikendalikan oleh keluarga atau wakil yang dilantik oleh suami isteri untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. 7.7.1. sehingga isteri - Tidak bertegur sapa tidak lebih daripada 3 hari. Isteri dimaklumkan bahawa haknya mendapatkan mut’ah dan dan nafkah iddah akan gugur disebabkan nusyuz.4.1. Nasihat Dengan penuh kasih sayang. Membawa perkara ini ke Mahkamah Syariah untuk dibicarakan bagi mensabitkan nusyuz isteri. kerana keredhaan Allah Taala kepada isteri adalah bergantung dengan keredhaan suami.1. 7.1.

Membaca semasa pertama kali berjumpa suami isteri. Sering bertengkar – krisis hubungan. APAKAH KESAN KONFLIK DALAM RUMAHTANGGA? 8. Dalam masa yang sama perlu buat laporan kepada Kadi.2.2.2. 7.7. Perasaan tertekan – tidak ceria / tidak mesra. Pegawai Perubatan. Bawa perkara ke Mahkamah Syariah. 8.1. 9. 7. dikurung atau diabaikan nafkah zahir dan bathin berlarutan dan had nusyuz isteri perlu mendapatkan saksi tentang perbuatan tersebut. 8.2. KONFLIK DENGAN BAGAIMANA MENGELAKAN BANTUAN ALLAH? 9. Polis dan sekiranya perlu isteri boleh membuat aduan kepada penguatkuasa supaya suaminya diambil tindakan. Suami dikehendaki meletakkan tangan kanannya ke atas ubun-ubun isterinya sambil berdoa. Mengadakan sulh (perbincangan) yang dihadiri oleh keluarga atau penasihat kaunselor. Peranan/tanggungjawab – tidak beri perhatian. MENANGANI SYIQAQ 7.3.3. 175 . kemudian keluar dariapda tempat dianiaya kepada tempat selamat. 8.2.1.1. MENANGANI DARAR PENGANIAYAAN) (PENDERAAN DAN Jika dipukul.1.

gerak geri dan percakapan.1. Selepas sembahyang tersebut baca doa seperti di atas. Biasakan berdoa selepas sembahyang fardhu. Elakkan dari prasangka buruk. 9.” 9. PERSEDIAAN DIRI UNTUK MENGELAK KONFLIK 10.1. 9.2. 176 .1.1.5.4. Semasa pertemuan malam pertama suami isteri disarankan mengerjakan sembahyang 2 rakaat secara berjemaah.9.berilah kami beroleh dari isteriisteri kamu dan zuriat keturunan kami perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikan kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertaqwa. Maksudnya : “Wahai Tuhan kami. Mengesan perubahan air muka. 10. Semasa terasa perasaan tertekan disebabkan krisis hubungan dengan pasangan bacalah : Maksudnya : “Tidak Ada Tuhan Melainkan Engkau (Allah) Maha Suci Engkau Sesungguhnya Aku Adalah Dari Kalangan Orang Yang Zalim.2.” 10.1. Biasakan setiap masa berzikir.3.

Bersikap terbuka. Oleh itu mereka perlu memiliki kemahiran mengurus konflik sebagaimana yang telah dijelaskan. 177 . Kadang-kadang mereka dipukul ribut taufan dalam pelayaran dan sebaliknya kadangkala belayar dalam ketenangan lautan yang berudara nyaman.7. 11. 10. pasangan perlu nyatakan pendapat secara terbuka. Berhadapan dengan sesuatu isu.6. 10. Tunjukkan kasih mesra yang ikhlas. 10. Hidup dalam alam perkahwinan adalah seperti kapal di dalam lautan. Biasakan minta maaf bila menyedari kesilapan. Beri motivasi. sedia menerima pandangan pasangan. KESIMPULAN Konflik rumahtangga adalah suatu yang lumrah.5. Menyedari kelemahan / kesilapan pasangan bantu pasangan buat perubahan atau baiki kesilapan. Jangan kumpulkan marah yang boleh mengeruhkan rumahtangga sehingga bertambah parah. Tidak cepat melenting. Tidak mengkritik atau menyerang pasangan – bertolak ansur.10. Jangan dapatkan nasihat dari sebarang orang yang tidak punyai kepakaran dan memusuhi suami atau isteri.4.3. 10.

mereka yang dalam kedudukan ini wajar sekali untuk dihormati dan diberi kuasa yang sesuai untuk melaksanakan arahannya sehingga ia dapat menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna.TAJUK : PENTADBIRAN RUMAHTANGGA 1. menjaga. Justeru itu. Agama Islam memandang tinggi kedudukan kaum wanita. Selain itu seorang ibu juga seharusnya mahir sedikit sebanyak tentang ilmu jiwa dalam menghadapi kerenah anak-anak. Oleh itu marilah kita melihat apakah peranan kita serta bentuk-bentuk pengisian-pengisian yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Sebenarnya sifat keibuan merupakan satu seni kemahiran yang tidak dapat ditandingi oleh kemahiran yang lain. mentadbir serta yang mengerti tanggungjawab serta yang menyedari kedudukannya. Ramai ibu bapa yang menyangka 178 . MUQADDIMAH Rumah adalah pusat kegiatan para wanita. Di samping itu ia sendiri juga harus sedar betapa berat peranan dan komitmennya selaras dengan sifat keibuan yang baik. rumah adalah syurga dan medan jihad serta gelanggang bagi kaum wanita menumpukan masa bagi menyelesaikan tugas dan tanggungjwab mereka. sewajarlah seorang ibu ataupun bakal ibu mempunyai pengetahuan yang luas dan mencukupi dalam pentadbiran rumahtangga selain dariapda pengetahuan agamanya. Wanita juga dikenali sebagai surirumah. Ibu yang baik ialah yang mampu berfikir.

Ibu bapa mempunyai lebih banyak masa bersama anak-anak berbanding dengan didikan di peringkat sekolah. Mereka seolah-olah lepas tangan dan menyerahkan kepada pihak sekolah untuk mendidik. mengasuh dan membentuk watak dan peribadi anak-anak mereka. Kemudian menghantar mereka ke sekolah yang bertanggungjawab mendidik serta memberi pelajaran kepada mereka. Ini ialah kerana kanak-kanak harus membesar dalam pangkuan kegembiraan sepertimana ia membesar dengan makanan. Senario serta perlakuan seperti ini adalah benar. Mengabaikan didikan tersebut menjadikan anak-anak mereka umpama senjata yang boleh menghancurkan rumahtangga dan anak-anak. Menghiburkan hati kanak-kanak dan menjadikan mereka gembira merupakan tanggungjawab penting setiap ibu bapa di samping mendidik dan memberi pelajaran kepada mereka. Kaum ibu adalah pendidik atau guru yang pertama bagi anak-anak. Pendidikan adalah tugas penting bagi ibu bapa. Ia merupakan kekuatan yang menjamin kebahagiaan mereka dan anak-anak mereka. 179 . Pengantungan ibu bapa hanya terhadap sekolah sematamata dalam mendidik anak-anak adalah tidak kena pada tempatnya. Agama Islam menggesa supaya ditunaikan ibadah sembahyang dan menyarankan supaya melatih anak-anak bersembahyang sejak kecil dan tidak sambil lewa terhadap mereka di dalam hal ini.bahawa peranan mereka terhadap anak-anak terbatas sekadar melahirkannya ke alam ini.

bingung dan tidak boleh berdikari.a. Dia tidak seharusnya membelanjakan harta tersebut melainkan kadar yang mencukupi sahaja.” Sesungguhnya cara kekerasan di dalam mendidik anak-anak serupa dengan cara memanjakan secara berlebihan. ibadahibadah hanya merupakan gerakan-gerakan yang tiada nilainya. Ini selaras dengan bermaksud : pesanan Rasulullah s. dengki. Kesimpulannya 180 . Cinta kepada anak-anak adalah makanan jiwa sebagaimana jasmaninya memerlukan makanan. Anakanak yang hidup di dalam dua suasana ini akhirnya akan sampai kepada keperibadian yang goncang.Di samping itu. Di bawah naungan kekerasan.w. kaum ibu yang haruslah memelihara keutuhan ekonomi keluarganya. Sifat bersederhana itulah yang paling baik di dalam menguruskan kehidupan rumahtangga. lemah keperibadian. maka akan wujud perasaan takut. Di bawah pemanjaan berlebihan pula akan wujud pada dirinya sifat mengikut arus. Kanak-kanak memang memerlukan kepada tangan yang pengasih dan hati yang penyayang didalam permulaan kehidupan mereka sehinga mereka nanti akan membesar dewasa dan bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya dengan hubungan kasih dan cinta selain daripada mengasuh anak-anak dan mentaati suami. Tanpa akhlak mulia. yang “Akhlak yang mulia itu mencairkan dosa-dosa sebagaimana matahari mencairkan air batu. tanamkanlah dalam diri mereka akhlak yang mulia kerana iman tidak ada nilainya jika tidak disertakan dengan akhlak yang terpuji.

Pengurusan rumahtangga bukanlah tugas mudah dan ia menjadi asas kebahagiaan sesuatu perkahwinan. Walau bagaimanapun tugas ini memang amat sesuai dengan fitrah semulajadi mereka. 181 .kaum wanita bertanggungjawab terhadap pengurusan rumahtangga dan sentiasa perlu berusaha menunaikan tugas dan berkewajipan ini dengan sebaik-baiknya.

2. Sindrom ketergantungan – anak bongsu perempuan ingin tinggal bersama dengan ibu sendiri walaupun selepas bersuami.1. 182 . PERANAN SUAMI MEWUJUDKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN MERTUA Lazimnya jika suami menghormati ibunya. BOLEHKAH PERKARA INI BERLAKU? Isteri mesti mengikut suami suami di mana difikirkan wajar tinggal tersebut tidak sesuai maruah dan sebagainya yang kehendak syara’. Jika isteri menunjukkan kasihnya pada ibunya. Jika suami mengasihi ibunya sendiri. 2.3. MUQADDIMAH Sebenarnya kehidupan berumahtangga melampaui batasan hubungan suami isteri dan anak-anak.2.TAJUK : HUBUNGAN DENGAN MERTUA 1. dan tinggal dengan melainkan jika tempat di segi keselamatan. Malahan hubungan yang baru dengan individu di luar keluarga terutamanya mertua menyumbang kepada kebahagiaan rumahtangga. isterinya pula akan menghormati mertuanya. bertentangan dengan 2. isteri juga akan menunjukkan kasihnya pada ibun suaminya. suaminya juga akan menunjukkan kasih kepada ibu isterinya. ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN MERTUA 2.

Si suami mestilah pandai memberi kasihnya kepada ibunya juga kepada isterinya tanpa menimbulkan curiga antara ibunya dan isterinya.4. oleh itu sebaikbaiknya segala-galanya bermula dari suami sebagaimana sepatutnya. 2. 2.4. 183 . Begitulah juga sebaliknya. Jika sayangkan suami. Oleh itu segala-galanya bermula dari diri kita sendiri. Begitulah sebaliknya! Lakukanlah keadilan kepada kedua-duanya dalam semua hal. Masalah sering timbul antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ini mungkin berlaku kerana si ibu amat kasih kepadanya anak lelakinya dan apabila dia melihat anak lelakinya tidak dilayan sepenuhnya mungkin akan menguriskan hatinya. Suami adalah pemimpin keluarga.Jika seorang suami tiada menunjukkan kasihnya pada ibunya sendiri. Iaitu menantu perempuan hendaklah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada ibu mertuanya dalam tingkah lakunya supaya tidak menimbulkan sebarang curiga. janganlah diharapkan isterinya pula mengasihi ibunya. maka isteri jangan lukakan hati mertuanya. Ibu mertuanya sepatutnya hendaklah menujuk agar menantu dan mengasihinya seperti ia mengasihi anaknya.

Ia boleh memberikan pandangan dan nasihat. Oleh itu tidak ada alasan untuk tidak mewujukan 184 . sosial dan kebendaan. SOAL-SOAL HUKUM YANG HUBUNGAN DENGAN MERTUA 3. 4.1. Hanya segelintir sahaja yang bertindak melebihi bidangkuasa mereka. Ada mertua yang suka mencampuri urusan rumahtangga anak-anak mereka. 3. Sumber sokongan emosi. 5. Pasangan hasil perkongsian hidup mertua.3. 4. Kemungkinan mertua boleh menimbulkan kesan negatif ke atas pasangan tidak harus dijadikan alasan untuk menjarakkan hubungan dengan mertua. Sumber bimbingan. Tidak dapat dinafikan mertua juga boleh menjadi punca perselisihan suami isteri. Tapi keputusan hendaklah diberikan kepada mereka untuk memilih mana-mana yang terbaik untuk mereka. Sikap mertua yang menentu sesuatu kepada suami isteri boleh mengakibatkan berlaku perceraian. 4.2. 4. Kebanyakan mertua memahami keadaan tersebut. Pentingnya mewujudkan hubungan baik dengan mertua.3.2. BERKAIT DENGAN Tidak membatalkan air sembahyang (jika bersentuh) Tidak boleh berkahwin dengannya sampai bila-bila.1. Mertua yang mencampuri urusan rumahtangga menantunya akan lebih ketara sekiranya pasangan tinggal serumah dengan mertua.

Dengan sikap positif setiap pasangan insyaallah ibu bapa dan mertua lebih terdorong untuk menyuburi kebahagiaan setiap pasangan. Oleh itu Allah s. 7. CARA MEWUJUDKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN MERTUA Terdapat berbagai cara untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan mertua. Antaranya :6. Tiada sikap buruk sangka. 185 .1.5. 6. semoga semuanya diuruskan kerana kebajikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 6. 6. Pandaipandailah kita mentadbirnya. 6.t.hubungan yang baik dan mesra antara menantu dengan mertua.2. telah mengurniakan segala-galanya kepada kita. 6. Menggunakan komunikasi berkesan.w. Menerima kekeluargaan / Perbezaan mertua.4.3. KESIMPULAN Umumnya setiap ibu bapa inginkan kehidupan anak-anak mereka termasuk menantu dalam keadaan bahagia dan harmoni. Menziarahi mertua. Menerimanya selaku ibu bapa kandung.

berhati girang. sentiasa tersenyum. baik pergaulannya. bersahaja. membentuk masyarakat dan membimbing manusia. keluarga. 186 . tertarik padanya dan memberikan perhatian terhadapnya. berkelakuan baik. sehingga apabila dia mencampuri masyarakat dan berkumpul dengan mereka. di suatu masa dapat pula kadangkala bergurau senda dengan sesuatu percakapan yang menggelikan hati. berbudi tinggi. Setiap Muslim samada dalam keluarganya. ketika ia menjalani kehidupan hariannya penuh dengan kerisauan tugas serta penuh cabaran. kelembutan gerak geri dan sebagainya. MUQADDIMAH Islam adalah suatu agama yang lengkap yang selaras dengan kehidupan dan kehendak semulajadi insan. Inilah sifat-sifat yang diharap oleh Islam di dalam pendidikan individu. rakan pejabatnya ataupun dalam masyarakat yang lebih besar sudah tentu merasai betapa indahnya hidupnya.TAJUK : ADAB BERGURAU 1. Alangkah baik dan mulianya jika seseorang Muslim dapat memikat hati seseorang dengan tutur bicaranya yang menawan jiwa dengan cara kelembutan pergaulan dan kemanisan gurauannya. mereka sentiasa suka dan gembira. Ini disebabkan Islam dengan prinsip-prinsipnya yang sederhana menghendaki seorang Muslim supaya menjadi jinak.

a. yang dididik oleh Rasulullah s.. SEBAGAIMANA YANG DIKEHENDAKINYA SAHAJA.w. pernah juga bergurau senda di antara mereka sendiri. Para Sahabat yang mulia. BERSUKARIA. ADAKAH SEORANG MUSLIM ITU BEBAS TERUS BERGURAU SENDA. dan kedua-duanya juga tidak menjadi sebahagian dariku.2. SOALAN DAN JAWAPAN 2.1. katanya : Telah bersabda Rasulullah s.w. APA YANG DISUKAINYA ATAUPUN TERDAPAT ADAB-ADAB DAN BATAS-BATAS YANG TERTENTU? Ya! Islam telah menentukan adab-adab dan batasanbatasan yang tertentu. Antaranya : Tidak keterlaluan dan melebihi batasan : Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam Al Adab Mufrad.a. : “Saya bukan dari golongan orang yang suka banyak main atau yang melalaikan.” Dengan banyak bergurau senda sehingga ke batas keterlaluan akan membawa seorang Muslim itu terkeluar dari tujuan yang asasi yang ianya dijadikan oleh Allah. dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi daripada Anas r. Maksudnya : 187 .a.

.a.a. jauhkan diri dari bercakap-cakap dengan mengada-gadakan perkara yang tidak ada atau berbohong dalam masa bergurau dengan sesiapa sahaja. Saidina Umar Al Khattab r.2. APAKAH LAIN-LAIN ADAB BERGURAU YANG PENTING DIAMBIL PERHATIAN? MENJAUHKAN DUSTA DALAM PERCAKAPAN DAN BERBOHONG Di dalam masa berbual dan bercerita kepada rakanrakan.w. Yang kecil dan yang muda boleh berlaku kurang sopan pada yang tua dan sebaliknya.3. Imam Ahmad dan Ath-Thobrani telah meriwayatkan daripada Abu Hanifah r.” 2. katanya Rasulullah s.2. pernah berkata : Maksudnya : “Sesiapa yang banyak ketawa akan berkurangan kehebatannya dan siapa yang suka bergurau. telah bersabda : 188 . APAKAH KESAN BERGURAU? ORANG YANG BANYAK Saudara! Terlalu banyak bergurau akan mematikan hati dan boleh menimbulkan permusuhan. nanti dia akan dipermain-mainkan orang.a.

bahawa ada seseorang dari penduduk gurun. 2. Nabi akan memberinya 189 .” 2.W. dan dia selalu membawa hadiah untuk Nabi dari kampungnya. sehingga dia meninggalkan dusta dalam bergurau atau berdebat. meskipun dia itu benar. BOLEH JELASKAN? Di antara amalan bid’ah yang berlaku di dalam masyarakat kita ialah gurauan bulan April atau apa yang dipanggil “April Fool”.a. namanya Zahir.Maksudnya : “Tidak beriman seseorang hamba dengan sempurna iman. BAGAIMANA CARANYA GURAUAN YANG DIBENARKAN DAN BOLEHKAH TUNJUKKAN CARA BAGAIMANA RASULULLAH S.A. DI ANTARA GURAUAN MASA SEKARANG ADA AMALAN GURAUAN YANG BID’AH YANG TIDAK DIBENARKAN OLEH ISLAM. Amalan tersebut adalah amalan yang keji yang ditiru daripada kaum barat.4. Perbuatan itu bukanlah dari kelakuan yang dibenarkan oleh Islam dan bukanlah teladan yang baik dan tidak syak lagi ia adalah termasuk dusta yang diharamkan dan cara bergurau yang salah. BERGURAU? Rasulullah ada mengajar sahabat-sahabat baginda cara bergurau yang sebaik-baiknya seperti mana di dalam hadith : At-Termidzi telah meriwayatkan daripada Anas r.5.

. Hadith kedua : At Termidzi dan Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Anas r. “Wahai Rasulullah ! Demi Allah engkau akan mendapati diriku ini tidak laku”. dan dia sedang rancak menjual barangbarangnya.” atau katanya. Kemudian Zahir pun menoleh ke belakang dan dilihatnya Rasulullah s.a. lalu dia pun merapatkan semula belakangnya ke dada Rasulullah s. Maka berkata Zahir : “Siapa ini? Lepaskan aku!”. Kemudian Rasulullah s.w. padahal dia seorang yang hodoh rupanya.w. Nabi berkata : “Sesungguhnya Zahir ini kampung kita dan kita kotanya”.a.w.w. : “Nanti saya akan berikan engkau tunggangan atas anak unta”. Nabi juga sangat suka kepadanya. engkau di sisi Allah. padahal Zahir tidak tahu Rasulullah yang memeluknya.a..a.a. bahawa seorang lelaki telah datang keapda Nabi s. Dalam suatu peristiwa Nabi telah datang kepadanya. meminta seekor binatang tunggangan. Orang itu berkata : “Wahai Rasulullah! Apa yang dapat aku buat dengan anak unta?” Berkata Nabi : “Bukankah unta itu asalnya seekor anak unta”.w. tidak murah.bermacam-macam hadiah untuk dibawa balik ke kampungnya. menjawab : “Tetapi. pun memeluknya dari belakang.a. 190 .w.w.” Engkau di sisi Allah adalah berharga”.a. yang memeluknya. berkata : “Siapa yang hendak membeli hamba ini?” Zahir lalu menjawab. Maka Rasulullah s. Maka Rasulullah s.a. Maka berkata Nabi s. apabila dia mengetahui yang memeluknya itu Nabi.

2.” Apatah lagi jika ada orang yang suka bergurau mengejak-ngejek. kerana sesungguhnya memeranjatkan orang Muslim itu adalah suatu penganiayaan yang besar. atau bergurau dengan memaki Maksudnya : 191 .a.Wajarlah atas setiap muslim khasnya remaja Islam meniru Rasulullah s. Begitu juga para ibu bapa dan pendidik supaya dapat mengajar cara-cara bergurau kepada generasi muda agar mereka juga akan membiasakan diri mereka di dalam kehidupan berkeluarga dan sosial serta pergaulan mereka dengan orang ramai. lalu menyembunyikannya secara bergurau. APAKAH ADAB-ADAB BERGURAU SETERUSNYA? TIDAK MENGANIAYA ATAU MEMBURUKBURUKKAN ORANG LAIN Bergurau itu hukumnya harus antara keluarga. Al Bazzar. Maka hal itu telah disampaikan kepada Rasulullah s. dalam perkara bergurau.a. atau penyia-yiaan terhadap makhluk atau menimbulkan rasa kurang senang kepada orang lain.w.antara teman dan sahabat dengan syarat tidak dicampuri oleh penganiayaan.w.a. Ath-Thobrani serta Ibnu Hibban telah meriwayatkan daripada Amir bin Rabi’ah r. bahawa seorang lelaki telah mengambil kasut temannya.6. kaum kerabat. lalu baginda bersabda : “Jangan kamu memeranjatkan orang Muslim.

Antaranya :- 192 .1. samada dia mengetahui atau tidak. MUQADDIMAH Jika berlaku perselisihan faham. atau memburuk-burukan kehormatan agamanya. tentulah dia itu berdosa dan termasuk melakukan perkara yang haram. 2. kita sebagai pasangan suami isteri hendaklah mengetahui apakah punca kepada perselisihan faham tersebut dan dengan segera juga hendaklah diatasi. Apakah diantara punca-punca perselisihan faham tersebut?. TAJUK : MENGENALI PUNCA-PUNCA PERSELISIHAN FAHAM 1.hamun. SOALAN DAN JAWAPAN 2. atau merendahkan diri orang lain.

2.10. 2. 2. Meneruskan tingkahlaku dan sikap yang tidak selari dengan konsep perkahwinan. Gagal memahami budaya kerja pasangan.6.2. Hadapi masalah kesihatan.1. 2.1. pengaruh luaran yang Apakah kesan kepada perselisihan faham tersebut?. Gagal menggunakan komunikasi berkesan.1. 2.3.Gagal mengawal negatif.1.2. 2.8.1.9. Nusyuz 193 .1. 2.1. Pengetahuan dan kefahaman agama tidak dihayati bagi mengurus rumahtangga. Gagal menghargai kebaikan pasangan atau mengambil kesempatan diatas kebaikan pasangan.5.1.1. 2.4.1. Antara bentuk-bentuk konflik :2.2.1.1. 2. 2. 2. Gagal imbang kerja dan rumahtangga. Terjadinya konflik. Gagal urus sumber keluarga. Gagal kawal diri.7.

Mengelakkan perselisihan faham.2.4. Maka kemahiran mengurus konflik 194 .3.3.3.1.2.3. 2. 2.2.3. Syiqaq - Masam muka. 2. Mengurus isu-isu yang boleh menimbulkan perselisihan faham. Melakukan proses penyelesaian. Mengesan punca ketegangan. tidak bertegur sapa. 2. Pukul memukul. 2. Dharar Penganiayaan fizikal atau mental suami terhadap isteri sebaliknya. Meredakan ketegangan.3.Antaranya :2. 3.3.2. Bagaimana mengurus konflik .5. RUMUSAN Kehidupan suami isteri adalah perkongsian hidup yang diikat melalui amanah Allah. 2. Saling cerca mencerca.2.3. Tidak menghiraukan pasangan.

195 . pasanganlah yang mengetahui punca. Mereka juga yang menentukan kehendak dan keputusan terhadap perkahwinan mereka.adalah bergantung dengan tahap amanah yang dipegang oleh pasangan. Selain dari Allah. bentuk dan tahap konflik yang mereka hadapi. Di tahap inilah pasangan dapat mengetahui sejauh mana mereka telah menghayati konsep ihsan dalam Islam.

penyapu atau selipar dan sebagainya. tidak mendengar nasihatnya apalagi yang sanggup memukul suaminya dengan payung. berjalan ke sana sini dengan teman-teman tanpa izin suami. membayar mahar. MUQADDIMAH Seorang suami adalah ketua di dalam sesebuah rumahtangga. Isteri yang sanggup mengusir suaminya dari rumah yang telah disediakan oleh suaminya.TAJUK : NUSYUZ (DURHAKA) 1. Oleh itu seroang isteri tidak boleh menentang dan lari dari perlindungan suaminya yang boleh membawa kepada rosaknya kerjasama dan akan menggoncangkan bahtera rumahtangga. Di antara kedurhakaan isteri yang sering berlaku di alam rumah tangga antaranya : Isteri tidak menghormati suami. memberi nafkah. tindakan itu dipandang durhaka atau nusyuz. Suami bertanggungjawab menyediakan segala keperluan rumahtangga. Isteri selalu keluar rumah suaminya. bahkan mungkin akan menenggelamkannya jika tanpa pengemudinya. Sesuatu tindakan isteri yang dapat diertikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syarak. memberikan perlindungan kepada isterinya. lebih-lebih lagi jika rumah itu telah ditukar nama milik isteri. Ia bertanggungjawab dengan bebanan yang amat besar. - - 196 .

bahkan suaminya terpaksa merantau jauh untuk mecari nafkah keperluan bersama.a. sendiri tidak menyukai lelaki yang suka memukul isterinya. Ya! Suami dibolehkan memukul isterinya tetapi Rasulullah s.w. bolehlah ditinggalkan tempat tidur sebagai satu usaha supaya ia dapat berfikir sendiri dan akhirnya dapat berbicara bersama. Isteri yang tidak mahu melayan suaminya sebaliknya sering memaki hamun suaminya. maka dia sewajarnya berusaha memperbaikinya sebaik mungkin.- Isteri yang sanggup menduakan suami. Kalau yang demikian tidak berkesan bolehlah ia mengadu kepada mana-mana Kadi untuk mendamaikan kedua-dua belah pihak. 197 . Isteri yang tak mahu tinggal bersama suami sedang suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dan bertanggungjawab. nasihat yang berkesan dan bimbingan yang bijaksana. - - - Seorang suami yang mendapati isterinya ada tanda-tanda nusyuz (durhaka) dan menentangnya. Dan lain-lain perbuatan seumpamanya. melainkan perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Kalau cara itu tidak meninggalkan kesan. Jangan sesekali si suami membatu diri tanpa maruah seorang suami yang tegas dan bertanggungjawab. Dimulakan dengan pujuk rayu dan kata-kata yang baik.

menjadi tidak wajib atas suami dan isteri tidak berhak menuntutnya. pakaian dan pembahagian waktu. Dengan lain perkataan nafkah tersebut dengan adanya durhaka isteri.Baginda bersabda yang bermaksud : “Mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul isterinya seperti memukul seorang hamba. bermaksud : “Hak isteri yang patut diterimanya dari suaminya. padahal barangkali diadakan menyetubuhinya di hari lain?” (Riwayat Ahmad dan dalam Bukhari ada yang mirip dengan itu) Ibnu Hajar berkata : “Dalam sabda Nabi yang menyatakan : Orang-orang baik di antara kamu tidak akan memukul ini menunjukkan bahwa secara garis kasar memukul itu dibenarkan dengan motif mendidik jika suami melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang seharusnya isteri taat tetapi jika dirasa cukup dengan nasihat dan amaran adalah lebih baik. seimbang dengan kewajipannya terhadap suaminya yang baik. menghilangkan hak isteri menerima nafkah makan minum.” (Al-baqarah – Ayat 228) Moga-moga para isteri mengelakkan dari perkara-perkara tersebut. Firman Allah s. 198 .w.” Akibat perbuatan derhaka tersebut.t.

Untuk maksud tersebut Islam menggariskan suatu panduan yang jelas untuk diikuti oleh setiap penganutnya dengan cara menentukan tanggungan yang seharusnya dipikul oleh setiap pihak terhadap satu lagi. ketenangan jiwa serta rasa kasih sejati. Oleh itu seorang isteri yang meninggalkan rumah atau lari daripada suami dianggap sebagai seorang isteri yang tidak taat atau melakukan nusyuz terhadap suami.TAJUK : TAAT DAN NUSYUZ DALAM KEHIDUPAN SUAMI ISTERI 1. MUQADDIMAH Hidup berkeluarga merupakan ikatan yang kukuh antara seorang suami dan isteri dengan harapan akan terus kekal dengan jalinan dan tambatan rasa kasih sayang antara kedua mereka. Walau bagaimanapun ikatan ini sukar terlaksana dengan baik andainya kedua-dua atau satu pihak tidak melaksanakan tugas terhadap pihak yang satu lagi bagi menjamin terlaksananya kepuasan hati. TANGGAPAN UMUM Orang umum mengenali persoalan taat dan nusyuz sebagai satu keperluan dalam hidup berkeluarga yang harus dipikul oleh seorang isteri dan tidak lebih dari itu. juga menentukan kewajipan yang harus dinikmati oleh mereka. tanpa terlebih dahulu meneliti alasan sebenarnya mengapa keadaan seperti itu boleh berlaku! 199 . 2.

Walaupun sekecil mana anggota sesebuah keluarga. KEDUDUKAN TAAT Keperluan taat biasanya timbul dalam sesuatu ikatan hidup yang memerlukan kepimpinan di mana di situ adanya pemimpin dan pihak yang dipimpin.Kita sebenarnya tidak boleh membuat anggapan atau tuduhan tidak taat atau nusyuz secara melulu tanpa memperhitungkan sebab-sebab dan alasan yang memyebabkan perbuatan tersebut berlaku. 4. SUAMI PEMIMPIN DALAM RUMAHTANGGA Dalam hal ini penentuan telah dibuat oleh Allah s. 3. Lagipun realiti hidup tidak 200 . Maksudnya : “Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Dalam ikatan yang sedemikian kecil sekalipun soal kepimpinan tetapi menjadi faktor penting.w. biasanya mereka terdiri dari suami isteri atau anak.” Ayat ini membawa erti bahawa suami adalah sebagai ketua dalam rumahtanga. oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. Selaku ketua ia hendaklah ditaati oleh orang yang dibawah pimpinannya.t. Tidak ada ertinya sebagai ketua jika ia tidak ditaati. melalui firmanNya dalam ayat 34 Surah An-Nisaa’.

ianya tidak dapat digolongkan dalam pengertian taat yang 201 . yang bermaksud : “Sesiapa daripada kalangan isteri yang meninggalkan dunia dalam masa suaminya merasa puas hati tentang halnya ia akan beroleh syurga.t. Di samping ayat tersebut terdapat beberapa ayat yang menunjukkan adanya taat setia daripada seorang isteri kepada suami seperti sabda Rasulullah s.” 5. Andainya jika ketaatan menjanjikan batas kebenaran ketaatan itu tidak dapat diterima sebagai jalan yang boleh menjanjikan syurga.w. kerana jalan menuju ke syurga hanya melalui jalan kebaikan dan tidak sama sekali melalui jalan maksiat kepada Allah. TAAT BERPANDUKAN PERATURAN Para fuqaha cuba mengenal pasti bentuk taat yang boleh membawa kejayaan hingga orang yang taat itu dibalas dengan syurga dan sebaliknya jika enggan memberi taat akan menerima akibat buruk.w. Walaupun pada padangan umum isteri itu telah membuat apa yang diminta oleh suami akan tetapi ketaatan seperti itu telah membelakangi batas garisan. Taat yang dimaksudkan ialah taat dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh Allah s.a.dapat lari daripada keperluan adanya seorang ketua yang perlu dipatuhi oleh orang-orang dibawahnya. Atas prinsip ini seorang suami yang mahu isterinya mematuhi setiap kehendak atau suruhannya tanpa mengambil kira bahawa suruhan itu bercanggah dengan syariat dan si isteri tetap akur kepada suruhan itu adalah tidak dapat diterima sebagai ia telah memberi taat kepada suaminya.

” makhluk tidak sampai Peruntukan ini begitu umum yang juga terpakai dalam hubungan kekeluargaan antara suami isteri dan anak-anak.dikehendaki oleh Islam. Jika berlaku perlaksanaan kepada mana-mana suruhan melebihi batas-batas sempadan ia tidak dianggap sebagai melaksanakan ketaatan yang dikehendaki. NUSYUZ DAN KESANNYA Seorang isteri yang tidak dapat memberi atau enggan memberi taat setia kepada suaminya yang telah menunaikan tanggungjawabnyadinamakan seorang nusyuz atau derhaka kepada suami yang dengan itu ia tidak berhak mendapat apa-apa nafkah. 6. Kesimpulannya ketaatan hendaklah berkisar dalam ruang lingkup yang disediakan oleh Pencipta Yang Maha Mengetahui. 202 . Seorang suami yang menghadapi masalah tersebut ia perlu mengatasinya dengan langkah-langkah perlu : 1) Cuba memberi nasihat dengan sebaik cara yang boleh melalui penerangan tentang kewajipan seorang isteri terhadap suaminya dan akibat buruk yang akan menimpa anak-anak. kerana ketaatan seperti itu tidak sesuai dengan satu peruntukan hadis yang berbunyi : Maksudnya : “Ketaatan kepada seorang mengizinkan larangan Allah.

2) Setelah teruji bahawa cara tersebut tidak mendatangkan apa-apa erti. si suami hendaklah menunjukkan kesungguhannya dengan tidak lagi turut sekatil dengan isterinya yang masih nusyuz itu. 3) 203 . Seterusnya jika kedua-dua langkah tersebut tidak mendatangkan apa-apa kesan ia bolehlah mengadu kepada mana-mana pejabat kadi dalam wilayahnya.

dan pukullah mereka. Sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri) ketika suaminya tidak ada. maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.” 204 . Surah Annisa. ayat 34 berbunyi :Maksudnya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. oleh kerana Allah telah memelihara (mereka). Firman Allah di dalam Al-Quran.TAJUK : KRISIS RUMAHTANGGA DAN NUSYUZ 1. Kemudian jika mereka mentaatimu. SOALAN DAN JAWAPAN APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KRISIS RUMAHTANGGA DAN NUSYUZ YANG SEBENARNYA? Krisis rumahtangga adalah satu definasi yang berasal dari istilah syarak ialah nusyuz yang bererti kebencian salah seorang dari suami isteri terhadap yang lain atu dengan perkataan lain “derhaka”. Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuznya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

maka pada ketika ertinya isteri yang menderhakai suami. perbuatan dan tingkahlaku atau dengan perkataan lain tidak mahu mentaati perintah suami. 4. 5. APAKAH NUSYUZ INI HANYA DILAKUKAN OLEH PARA ISTERI SAHAJA? Tidak semestinya bahkan dilakukan ini nusyuz isteri manakala nusyuz isteri. 205 . suami ertinya kebencian suami terhadap 3.2. BAGAIMANAKAH YANG DIKATAKAN ISTERI YANG DERHAKA? Kederhakaan isteri kadangkala melalui perkataan-perkataan. tetapi jika arahan dan perintah suami itu bertentangan dengan hukum syarak. nusyuz ini dilakukan oleh isteri sahaja juga oleh para suami. maka pada ketika itu tidak wajib taat. BAGAIMANA PULA KALAU TERDAPAT ISTERI YANG BERMEGAH-MEGAH DENGAN PEKERJAANNYA. APAKAH SEMUA PERINTAH SUAMI MESTI DIPATUHI OLEH ISTERI? Isteri wajib taat kepada suami selagi tidak melangar hukum syarak.

” 7. APAKAH TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH SUAMI JIKA DIDAPATI ISTERINYA MENDERHAKAINYA? Sebelum bertindak perlu diketahui terlebih dahulu kenapa isterinya menderhakai atau sebab-sebab kenapa isteri derhaka. maka wajiblah ia menghormatinya dan mematuhi suaminya. kalau sekiranya bersebab dari suami. maka suami hendaklah mengubah keadaannya. tetapi jika ternyata bersebab dari isteri. kalau tidak berkesan juga pukullah ia dengan pukulan yang tidak mencederakan. kalau tidak berkesan pulaukan dia di tempat tidurnya. 6. Rasulullah 206 . maka bertindaklah dengan tiga cara iaitu nasihat. maka hendaklah kamu menasihati mereka dan sekiranya mereka berdegil tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan jika masih berdegil juga pukullah mereka. BAGAIMANA PULA KALAU SUAMI BERSIFAT SUKA MEMUKUL ISTERI? Suami yang bersifat suka memukul isteri adalah suami yang dianggap telah menyalahgunakan kuasanya.BERSIFAT MENINGGI TERHADAP SUAMI SEDANGKAN SUAMINYA TIDAK PUNYAI PERKERJAAN? Selagi mana ia sebagai isteri. tidak dipersoalkan sama ada bekerja atau tidak atau dari golongan manakah ia. Firman Allah di dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 yang bermaksud : “Dan isteri-isteri yang kamu bimbang kederhakaannya.

APAKAH INI DINAMAKAN DAYUS? Satu penyelewengan berlaku dalam rumahtangga bila suami yang dipukul mentaati isterinya bahkan ini adalah di antara sebab-sebab Allah menurunkan bala sepertimana terdapat di dalam hadis yang bermaksud : “Apabila umatku telah melakukan 15 perkara. dipukul isterinya pada waktu pagi dan disetubuhinya pula pada waktu malam hari. maka layaklah mereka ditimpa bala…salah satu di antaranya ialah bila suami mentaati isterinya…” 207 . 8.s.a.” Dan sebenarnya isteri-isteri itu adalah amanah dari Allah yang seharusnya dijaga dan dikawal dengan baik.” Bahkan di dalam hadis yang lain baginda bersabda yang bermaksud : “Dan janganlah sekali-kali kamu memukul apa yang paling baik yang kamu miliki.w. BAGAIMANA PULA KALAU TERHADAP ISTERI YANG MEMUKUL SUAMI DAN SUAMINYA PULA TAAT KEPADA PERINTAH ISTERINYA. seringkali melarang suami supaya jangan memukul isteri seperti di dalam hadis baginda yang bermaksud : “Apakah sanggup salah seorang dari kamu memukul isterinya seperti memukul seorang hamba.

maka pada ketika itu hukumnya adalah haram.” 10.t. 208 . maka tidak menjadi kesalahan kedua-duanya membuat pendamaian. tetapi walau bagaimanapun hendaklah terlebih dahulu berikhtiar untuk melembutkan hati suaminya. ayat 19 yang bermaksud : “Dan gaulilah mereka dengan pergaulan yang baik dan jika kamu membenci mereka maka boleh jadi kamu membenci mereka suatu perkara sahaja.9. boleh jadi di sebalik kederhakaan itu tersembunyi kebaikan untuk rumahtangga.w. sedangkan Allah menjadikan pada apa yang kamu bencikan itu kebaikan yang banyak. DAN BAGAIMANA PULA KALAU ISTERI MEMINTA DICERAIKAN SETIAP KALI BERLAKU KRISIS? Adalah menjadi hak isteri meminta diceraikan jika sekiranya didapati pada suaminya sifat-sifat buruk yang sukar diperbaiki setelah tidak sabar menangung akibatnya. APAKAH BOLEH SUAMI MENCERAIKAN ISTERINYA JIKA DIDAPATI ISTERINYA DERHAKA? Tidak secepat itu Islam mengharuskan suami menceraikan isterinya bila isterinya berlaku nusyuz. Firman Allah yang bermaksud : “Dan jika seorang isteri itu bimbang yang suaminya akan berlaku nusyuz atau tidak melayaninya atau melayaninya dengan cara yang kasar.” Berlainan jika isteri meminta diceraikan semata-mata bertujuan inginkan lelaki lain yang lebih kaya atau lebih lawa atau yang lebih berpangkat. di dalam Surah An-Nisa. Firman Allah s.

APAKAH TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN OLEH ISTERI JIKA DIDAPATI SUAMINYA BERLAKU CURANG? Sebenarnya suami adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal rumahtangga. maka dipertanggngjawabkan untuk menjaga dan mengawal kehormatan rumahtangga. 12. BAGAIMANA HUKUMNYA SEORANG SUAMI BERLAKU CURANG DENGAN MELAKUKAN PERZINAAN DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTERINYA SEHINGGA MENDAPAT ANAK? Seorang lelaki yang telahpun mendirikan rumahtangga atau dengan perkataan lain telah berkahwin. BAGAIMANA PULA KALAU ISTERI BERTINDAK LARI DARI RUMAH SUAMINYA BALIK KE RUMAH BAPANYA SETIAP KALI BERLAKU BERLAKU KRISIS? Isteri tidak seharusnya lari meninggalkan suami dari rumahnya hanya disebabkan sedikit krisis bahkan mengikut hukum adalah menjadi kesalahan jika isteri keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya. berusaha untuk mewujudkan 209 .11. bererti bila suami berlaku curang maka satu lagi penyelewengan dilakukan. 13. jujur terhadap rumahtangga dan bertanggungjawab. tetapi walau bagaimanapun sebagai seorang isteri hendaklah berikhtiar untuk melembutkan hati suaminya supaya kembali ke pangkal jalan.

tetapi mengadakan perhubungan sulit dengan perempuan lain yang bukan isterinya. di samping ia bersalah kerana melakukan perzinaan. tetapi jika sekiranya ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipprinsip kekeluargaan. sesungguhnya dijadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikan diantara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai…” 210 . sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi mereka yang berfikir. kerana ini adalah tugasnya yang asasi.w.keharmonian dan kedamaian dalam rumahtangganya. maka perbuatan seperti ini adalah dianggap paling keji dan hina di sisi Allah.t. dan telahpun melakukan perzinaan sehingga mendapat anak. ia juga telah berlaku curang terhadap isterinya kerana ia mempunyai isteri yang halal dan sah di sisi syarak. maka suami seperti ini dianggap telah melanggar ketetapan Allah s. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud : “Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu.” Lebih-lebih lagi bila mana suami itu mempunyai perempuan simpanan yang bukan isterinya yang sah. sepertimana firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah.

BAGAIMANA PENDAPAT JIKA LELAKI YANG TELAH BERKAHWIN BERJINAK-JINAK PULA DENGAN PEREMPUAN LAIN DAN MENGAKU DIRINYA BUJANG? Jika sekiranya seseorang suami yang telah mempunyai isteri di samping itu ia berjinak. maka ini sebenarnya si suami telah dianggap belot terhadap rumahtangganya bahkan inilah yang dikatakan satu penyelewengan yang seringkali dilakukan oleh pihak sumai yang mana di antaranya sebagai faktor yang menyebabkan krisis dan keretakan rumahtangga. bolehlah meminta supaya diceraikan ataupun dengan tebus talak. maka pada ketika itu jika sekiranya isteri tidak mahu lagi hidup sebagai suami isteri. suami dan isteri hendaklah bersikap jujur dan ikhlas terhadap rumahtangganya. cuma apa yang boleh isteri lakukan ialah menasihatinya dengan cara yang baik selagi tidak menimbulkan sesuatu implikasi yang lebih buruk. 15. jika atau bersahabat pula dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya dengan tujuan ke arah kejahatan. setelah dinasihati dengan cara yang baik. BAGAIMANA JIKA ISTERI MEMARAHI DAN MEMBENCI SUAMI KERANA PERANGAI DAN SIFAT SUAMI YANG KURANG MENYENANGKAN HATINYA? Sebagai seorang isteri tidak boleh sama sekali memarahi atau membenci suaminya selagimana suami itu sebagai suami walau bagaimana sifatnya sekalipun.14. tetapi tidak memberi apa-apa kesan. tetapi kalau keadaan ini berterusan dan isteri tidak sabar lagi dengan keadaan sedemikian. 211 . tetapi walau bagaimanapun berdamai itu adalah lebih baik.

Lalu Rasulullah s. bersabda : Maksudnya : “Jika aku suruh seseorang sujud kepada seseorang yang lain.” Mua’az menjawab.. 212 . Ini jelas dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aufa r. Sabda Rasulullah s.w.a.” 17. nescaya Allah suruh isteri itu sujud kepada suaminya. Aku pun hendak berbuat demikian kepada engkau.w. beliau terus sujud kepada Rasulullah s.” Aku baru balik dari negeri Syam. SEJAUH MANA ISLAM MENYURUH ISTERI TAAT DAN PATUH KEPADA SUAMINYA? Islam menyuruh isteri taat dan patuh kepada suaminya ialah sekiranya Allah Taala suruh manusia sujud kepada manusia.w.16.a.a. sudah pasti aku akan perintah isteri kepada suaminya disebabkan besar tanggungjawabnya. BAGAIMANA KALAU ISTERI ITU TAAT DAN PATUH KEPADA SUAMINYA. dan baginda bertanya. Aku lihat rakyat di sana sujud kepada pemimpinpemimpin dan ketua-ketua mereka. “Kenapa engkau berbuat demikian.a. “Ya Rasulullah. ADAKAH KETAATAN DAN KEPATUHAN ITU SEBAGAI SATU AMAL KEBAJIKAN KEPADA ISTERI TADI? Ya…setiap isteri yang taat dan patuh kepada suaminya adalah dikira sebagai satu amal kebajikan dan akan dibalas dengan syurga. yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. tatkala Mua’z bin Jabal balik dari Negeri Syam.

w. Sabda Rasulullah s.” 15.Maksudnya : “Bila isteri itu mengerjakan sembahyang lima waktu. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU MENYURUH ISTERINYA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG MAKSIAT ATAU KEJAHATAN.” 16. ADAKAH ISTERI ITU MESTI TAAT DAN PATUH JUGA? Masalah taat dan patuh seorang isteri terhadap suaminya mengikut Islam ialah taat pada perkara-perkara kebaikan – bukan taat kepada perkara-perkara maksiat dan kejahatan. berpuasa bulan Ramadhan. ADAKAH ISTERI YANG SEDEMIKIAN SEBAGAI ISTERI YANG TAAT DAN MENDAPAT BALASAN SYURGA JUGA? Ya…memang isteri yang hidup bersama suaminya dalam keadaan aman damai.a. : “Tidak boleh taat kepada seseorang itu pada pekara-perkara maksiat kepada Allah. DAN MATI DALAM KEREDHAAN SUAMINYA. SEORANG ISTERI YANG HIDUP BERSAMA SUAMINYA DENGAN AMAN DAMAI. malah adakah haram. sesungguhnya taat itu adalah pada perkara-perkara kebajikan sahaja. Kalau suami itu menyuruh isterinya melakukan perkara maksiat dan kejahatan tidak harus patuh kepadanya.a. yang diriwayatkan daripada Saidina Ali r. memelihara kemaluannya dan mematuhi suruhan atau larangan suaminya akan dimasukkan ke dalam syurga. dan mati dalam keadaan taat dan 213 .

akan mendapat balasan syurga. Sabda Rasulullah s. yang diriwayatkan dari Ummi Salamah r. pada hal suaminya redha kepadanya.a. : Maksudnya : “Mana-mana isteri yang mati.” 214 .w.a. ia akan dimasukkan ke dalam syurga.

Begitu juga bersumpah tidak boleh dipergunakan dengan sewenang-wenangnya dengan sesedap bibir menuturkannya kerana ia mempunyai kesan yang tertentu di dalam hubungan suami isteri. aku tidak akan melakukan hubungan kelamin 215 . MUQADDIMAH Islam melarang seseorang samada suami atau isteri mencaci. Sifat yang demikian digariskan sebagai sifat yang tercela jika dimiliki dan dipergunakan oleh mana-mana pihak. Lebih-lebih lagi mereka yang semberono suka menuduh suami atau isterinya melakukan sesuatu atau menafikan anak bukan anak mereka tanpa mengikut Hukum Syara’.TAJUK : HUKUM BERSUMPAH 1. memaki. APAKAH YANG DIKATAKAN ILA’ ATAU BERSUMPAH DALAM HUKUM SYARAK? Ila’ pada bahasanya bermakna “bersumpah” dan menurut hukum syarak : Maksudnya ialah seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. 2. Katakanlah seorang suami berkata kepada isterinya : “Wallahi. menghamun orang lain lebih-lebih lagi rakan kongsi hidup mereka iaitu suami atau isteri yang mana mereka sering bersama dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

dengan engkau selama-lamanya” atau ia berkata kepada isterinya : “Wallahi. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN KELAMIN DENGAN ISTERINYA. di mana keinginannya itu jika tidak dilayan akan menyebabkan diri dan batinnya tersiksa yang akan menimbulkan gejala buruk.3. 4. hukumnya adalah haram. samada selamalamanya ataupun dalam masa tertentu. Seseorang isteri adalah seorang manusia yang semula jadinya mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan kelamin dengan suaminya. Oleh yang demikian Islam mengharamkan suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya dan suami yang bersumpah seperti itu adalah berdosa kerana perbuatan tersebut seolah-olah mengharamkan kepada dirinya perkara yang halal. IAITU SELAMA TIGA BULAN DAN SEBAGAINYA? Seseorang suami yang bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. ADAKAH SUMPAHNYA ITU DIANGGAP SEBAGAI TALAK? 216 . SAMADA SELAMALAMANYA ATAUPUN DALAM MASA TERTENTU. iaitu perzinaan. Ini ialah kerana perbuatan suami itu adalah menyakiti perasaan hati seseorang isteri disebabkan tidak dicampuri oleh suaminya sekian lama. aku tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan engkau selama lima bulan.” APAKAH HUKUMNYA SESEORANG SUAMI BRESUMPAH TIDAK AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN KELAMIN DENGAN ISTERINYA.

5. seseorang suami yang bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. malah sumpah tersebut hanya haram baginya mencampuri isterinya sebelum membayar kafarah sumpahnya iaitu memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian untuk mereka atau memerdekakan seorang hamba atau puasa tiga hari. APAKAH SEBAB-SEBABNYA DI ZAMAN JAHILIAH DIANGGAP SEBAGAI TALAK. maka suami tadi mengila’ isterinya sehingga isteri tersebut menjadi seorang perempuan yang ditalakki oleh suaminya. maka sumpahnya itu adalah menjadi talak. maka sumpahnya itu tidak akan menjadi talak.Di zaman jahiliah dulu memang apabila seseorang suami tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. perempuan itu tidak bersuami lagi.bila seseorang suami tidak suka lagi kepada isterinya dan ia tidak suka pula bekas isterinya itu berkahwin dengan lelaki yang lain. Menurut Said bin Musaiyab. dan ia menjadi seorang perempuan janda yang tidak boleh berkahwin dengan lelaki lain. Perbuatan Arab Jahilian ini 217 . di zaman Jahiliah. ialah kerana di masa itu bila seorang suami telah mengila’ isterinya (bersumpah tidak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya) bererti isteri itu telah diceraikan selama-lamanya dan tidak boleh berkahwin dengan sesiapa pun. Tetapi di dalam syariat Islam. DAN KENAPA PULA BANYAK BERLAKU ILA’ DI ZAMAN MEREKA? Ila’ ini di zaman jahiliah dianggap sebagai talak. hidup terkatung-katung… Tegasnya.

“Kepada orang-orang yang bersumpah tidak mencampuri isteri-isteri mereka diberi tempoh empat Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya sesungguhnya Allah maha pengampun. Hukum Ukhrawi ialah. bahawa para suami yang telah mengila’ isterinya dan ia tidak kembali mencampuri isterinya setelah habis masa menunggu (4 bulan) bererti suami itu telah melakukan perbuatan haram dan berdosa.” 7. Apabila suami tadi kembali mencampuri isterinya sebelum habis masa menunggu selama empat bulan. bererti suami 218 . lagi pengasihani. 2.kejam dan menekan perasaan seseorang wanita sebagai makhluk Allah yang merdeka. ayat 226. maka maha APAKAH HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH ILA’ INI? Terdapat dua macam hukum iaitu : 1. Hukum Ukhrawi (hukum dihari akhirat). 6. BERAPA LAMA MASANYA SESEORANG SUAMI YANG MENGGILA ISTERI ITU HALAL KEMBALI MENCAMPURI ISTERI TERSEBUT? Seseorang suami yang mengila’ isterinya halal mencampuri isterinya kembali selama empat bulan. Ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Hukum Duniawi (hukum di dunia). Maksudnya : akan bulan.

maka isteri itu hendaklah menunggu hanya selama empat bulan sahaja. kerana itu Allah tidak akan menghukum sumpahnya. ADAKAH ISTERI ITU MENUNGGU SELAMA LIMA BULAN JUGA? Menurut hukum syarak. apabila seseorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya selama lima bulan. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN KELAMIN DENGAN ISTERINYA SELAMA LIMA BULAN. malah Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya. Bagi pihak Hakim pula. Apabila telah habis masa menunggu (4 bulan) atau telah berlalu masa yang dilafazkan dalam sighah ila’nya suami tadi tidak boleh kembali lagi kepada isterinya dan wajib bagi suami tersebut menceraikan isterinya. bolehlah isteri tadi membuat tuntutan melalui Hakim / Mahkamah supaya suaminya mencampurinya kembali dan membayar kafarat sumpah.tadi telah bertaubat dari dosanya. hendaklah menjadikan tuntutan isteri itu sebagai satu kes yang mesti diselesaikan mengikut budi 219 . Hukum duniawi ialah para suami wajib mencerai isterinya setelah habis masa menunggu (4 bulan) atau masa yang ditentukan dengan sighah ila’ misalnya sebulan atau dua bulan. Di dalam masa empat bulan itu jika suaminya tidak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya maka setelah empat bulan. 8.

Ini adalah mengikut qaul Saidina Umar. APAKAH TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ISTERI ITU? Menurut hukum syarak. Osman. maka isteri itu boleh menuntut kepada suaminya supaya menjatuhkan talak. 8. 220 . atau dihukumkannya dengan talak satu. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK AKAN MENCAMPURI ISTERINYA KURANG DARIPADA EMPAT BULAN. maka sumpah itu tidak dinamakan ila’. 9. Apabila seseorang suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya kurang dari empat bulan. Imam Hambali dan Imam Syafie’. apabila seseorang suami tidak mahu mencampuri isterinya dan enggan membayar kafarah setelah berlalu empat bulan. di mana kes ini bolehlah dianggap satu penganiayaan kepada isteri yang menyebabkan isteri tadi menderita hidup serta tertekan perasaan dan jiwanya. Abi Darda’ dan Ibnu Umar. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU TIDAK MAHU JUGA MENCAMPURI ISTERINYA DAN ENGGAN MEMBAYAR KAFARAH SETELAH ISTERI TADI MEMBUAT TUNTUTAN MELALUI HAKIM ATAU MAHKAMAH SYARIAH. Jika suami tadi enggan mentalakkinya maka harus bagi Hakim menjatuhkan talak satu. di mana pendapat para sahabat inilah yang dipegang oleh Imam Maliki. ADAKAH HARUS JUGA BAGI ISTERI MENUNTUT TALAK KEPADA SUAMINYA? Menurut Al Khaazin dalam tafsirnya.bicaranya. malah suami itu adalah dinamakan orang yang bersumpah bukan orang yang berila’. ataupun dihadapkan ke mahkamah.

ila’ hendaklah berupa sumpah. tetapi sebelum habis tiga bulan. berakal dan tidak gila. suami tersebut telah mencampuri isterinya. tetapi syarat-syaratnya tidak sebagaimana syarat-syarat talak.bahawa suami yang mengila’ dan isteri yang diila’ hendaklah orang-orang yang sanggup melakukan hubungan kelamin. 10. bahawa suami yang harus mengila’ isterinya ialah suami yang baligh. Para ulamak fiqh telah sepakat. Sebagaimana halnya sumpah disertai dengan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya maka ila’ hendaklah disertai juga dengan nama Allah. 221 . Lafaz ila’ itu hendaklah suami bersumpah tidak akan mencampurinya. Syarat-syarat ila’ ialah : syarat-syarat yang berkaitan dengan suami isteri.Jika suami itu mencampuri isterinya sebelum habis masa sumpahnya. Imam Syafie mensyaratkan juga. misalnya suami tadi bersumpah tiga bulan tidak akan mencampuri isterinya. atau salah satu dari sifatsifatnya. ADAKAH ILA’ ITU MEMPUNYAI SEBAGAIMANA TALAK JUGA? SYARAT-SYARAT Ya…ila’ mempunyai syarat-syarat seperti talak juga. maka wajib bagi suami itu membayar kafarah sumpah.

“Kepada orang-orang yang bersumpah tidak mencampuri isteri-isteri mereka. ADAKAH JATUH TALAK ISTERI TERSEBUT. diberi tempoh empat Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya. 222 . maka amat Yang dimaksudkan dengan waktu menunggu ialah waktu yang tertentu oleh suami di dalam ila’nya yang mana dalam waktu tersebut ia tidak akan mencampurinya. MAKA ENGKAU TERTALAK.Seseorang suami yang bersumpah. 11. Ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 226. ATAU PERKATAAN ITU TETAP SEBAGAI ILA? Ya…jatuh talaknya. JIKA AKU MENCAMPURI ENGKAU. di mana sumpahnya tidak mengandungi pengertian tersebut. sesungguhnya Allah amat pengampun. lagi mengasihani.” waktu menunggu Maksudnya : akan bulan. SEKIRANYA SEORANG SUAMI MENGILA’ ISTERINYA DENGAN TAKLIK. tidaklah dihukum sebagai ila’. dan perkataan suami itu tidak menjadi ila’ lagi. tetapi adalah talak. MISALNYA BERKATA SUAMINYA KEPADA ISTERINYA.

maka sumpah suami itu adalah ila’ juga. ADAKAH ITU PERKATAAN ITU ILA’? Perkataan suami itu adalah sebagai kinayah. 14. Tegasnya perkataan tersebut bergantung kepada niat suami itu. DEMI ALLAH AKU TIDAK MENYENTUH ENGKAU. maka perkataan itu ialah ila’ jika sebaliknya tidak dinamakan ila’. 13. memang sudah menjadi haram bagi suami tadi mencampuri isterinya walaupun ia tidak bersumpah. Ini adalah kerana di masa isterinya itu kedatangan darah bulanan. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI BERKATA KEPADA ISTERINYA. 223 . ADAKAH SUMPAH SUAMI INI DINAMAKAN ILA’ JUGA? Tidak. di mana sumpahnya itu adalah sia-sia sahaja. ATAU KATANYA AKU TIDAK AKAN MENDATANGANI ATAU TIDAK MENDEKATI ENGKAU. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK MENCAMPURI ISTERINYA DI MASA ISTERINYA KEDATANGAN DARAH BULANAN. ADAKAH SUMPAH SUAMI ITU DIKATAKAN ILA’ JUGA? Ya…apabila seseorang suami bersumpah tidak mencampuri isterinya di masa isterinya kedatangan darah bulanan. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI BERSUMPAH TIDAK AKAN BERCUMBU-CUMBUAN DAN BERSUKASUKA DENGAN ISTERINYA. Jika ia berniat semasa mengatakan perkataan itu tidak mencampuri isterinya. sumpah suami itu tidak boleh dinamakan ila’ kerana ila’ menafikan untuk mencampuri isteri.12.

6. Iaitu semua pihak yang terlibat mendapat perlindungan dan hak-hak masing-masing dalam Undang-Undang Keluarga Islam. 1. 2. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PERKARAPERKARA YANG BERBANGKIT SELEPAS PEMBUBARAN? 2. Perkara-perkara berbangkit jika berlaku pembubaran perkahwinan ialah perkara yang menjadi tanggungjawab pasangan selepas perkahwinan mereka dibubarkan.TAJUK : PEMBUBARAN PERKAHWINAN 1. Tuntutan yang berkaitan dengan harta. Hadhanah. 1. Hak tempat tinggal. Mut’ah. Nafkah anak kandung. 1. Nafkah iddah (isteri) dan faktor menyebabkan nafkah iddah terbatal. 1. Perkara-perkara berbangkit dengan sebab perkahwinan terbubar. 1.5. Dengan itu 224 .2.4.1.1. Tanggungjawab ini adalah menjamin keadilan sosial masyarakat Islam melalui institusi keluarga. 1. anak yang diterima sebagai ahli keluarga.3.

Hadhanah. 2. Mutaah. Mutaah adalah nama suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya. Harta sepencarian. 6. 2. 5. Nafkah tertunggak. pemberian itu tidak wajib. Mutaah mengikut syarak. 4. 7.1. ia adalah sunat 225 .setiap pihak akan terjamin daripada pengabaian dan penganiayaan. APAKAH YANG MUTAAH? DIMAKSUDKAN DENGAN Mahar terhutang. Pemberian ini diwajibkan atas lelaki apabila perceraian itu terjadi dengan kehendak dari isteri. pasangan berkenaan boleh mengemukakan permohonan menuntut perintah Mahkamah berkaitan dengan : 1. BAGAIMANAKAH TERSEBUT? MENDAPATKAN HAK-HAK Untuk mendapatkan hak tersebut. Tempat tinggal. 3. Nakah dalam iddah.2. MUTAAH 3. 3.

2. 226 . suami itu belum membayar sebahagian dari mas kahwinnya. 4. Nafkah bererti “belanja” atau “sara hidup” maksudnya nafkah ialah sesuatu yang diperlukan oleh setiap orang untuk hidup sebagai keperluan asasi yang wajib diberikan oleh suami / bapa kepada mereka yang menjadi tanggungannya. Tetapi jka suami itu telah membayar sebahagian dari mas kahwinnya maka tidak berhak lagi ia menuntut mutaah. BAGAIMANAKAH KADAR MUTAAH? Kadar ataupun banyaknya pemberian itu adalah mengikut keredhaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami isteri. Jika seorang suami yang telah menceraikan isterinya sebelum melakukan hubungan kelamin.3.2.1. sebaiknya tidak kurang dari seperdua mahar. maka isterinya berhak menuntut mutaah dan wajib bagi suami itu membayar mutaah tersebut. NAFKAH APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN NAFKAH? 4. APAKAH ANTARA NAFKAH YANG WAJIB ITU? 4.

Keperluan anak-anak dari perkahwinan itu yang belum dewasa. Nafkah iddah kepada isteri yang tidak nusyuz.Nafkah anak kandung. anak yang terima sebagai ahli keluarga. wang atau harta. TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN HARTA BAGAIMANA HARTA DENGAN HARTA? TERSEBUT DIBAHAGIKAN Pasangan yang bercerai sekiranya mempunyai harta sepencarian atau apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan mereka dengan usaha bersama dibahagi antara mereka atau dijual dan hasilnya dibahagi antara pihak berkenaan berdasarkan : Sumbangan tiap satu pihak sama ada tenaga. Hutang salah satu pihak yang dibuat untuk manfaat bersama. Harta atau aset yang diperolehi dengan usaha tunggal mana-mana pihak semasa perkahwinan dibahagi atau dijual dan dibahagi hasil jualan berdasarkan : Sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset kepada kebajikan keluarga. 227 . 5. Iaitu saraan keperluan asasi dan tempat tinggal selama di dalam iddah termasuk perceraian talak bain kubra (tidak boleh dirujuk semula).

Mahkamah akan menyelesaikan dengan adil siapakah di antara orang-orang yang akan diberi tanggungjawab untuk menjaga kepentingan anak-anak (hadhanah). LAIN-LAIN TUNTUTAN Apakah tuntutan-tuntutan yang menjadi hutang selepas perceraian? Setelah bercerai. yang belum dewasa dari 6. keperluan asasi dan pendidikan sehingga anak itu sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang manusia. Masalah hadhanah timbul apabila terjadi perbalahan antara suami isteri sehingga terjadi perceraian di mana kepentingan atau masalah anak-anak akan terjejas. dapat mengatasi persoalan hidup dan kehidupan yang akan dihadapinya. HADHANAH APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN HADHANAH? Memelihara dan menjaga jasmani dan rohani anak-anak dalam bentuk kasih sayang.- Keperluan anak-anak perkahwinan itu. nafkah tertunggak dan hutanghutang lain sekiranya dibuat tuntutan oleh isteri di Mahkamah Syariah. suami membayar segala hutang piutang beliau kepada isterinya semasa dalam perkahwinan sama ada mahar tertangguh. Maka pasangan yang 228 . 7.

jika dilucutkan haknya itu. NAFKAH ANAK 229 . Di antara sebab lucut hak hadhanah kepada ibu ialah apabila ibu berkahwin dengan orang bukan muhrim kepada anak itu.bercerai hendaklah mengemukakan tuntutan penentuan Mahkamah berkenaan hadhanah anak-anak mereka. 8. Apabila ada lebih dari seorang anak. Keputusan tersebut adalah bagi anak-anak belum mumaiz. Mahkamah akan membuat keputusan membenarkan pemeliharaan anak-anak itu kepada ibu sekiranya ibu tidak dilucutkan haknya itu. Mahkamah tidak semestinya memberi pemeliharaan kepada orang yang sama. Jika telah mumaiz anak-anak itu akan ditanya kepada siapa dia ingin dipelihara.2. Nafkah Anak. Walaupun hak pemeliharaan anak-anak diberi kepada ibu atau orang selain daripadanya. Dalam membuat penghakiman Mahkamah akan mengambil kira kemahuan anak itu. Pendidikan Anak. Ini adalah bertujuan memelihara perhubungan anak-anak dengan ibu atau bapanya.1. hak melihat kepada bapa (atau ibu jika pemeliharaan diberi kepada bapa) adalah terjamin dan dibenarkan oleh Mahkamah. Di antara perkara-perkara tersebut ialah :7. atau sebaliknya diberi kepada orang lain. Walaupun ibu bapanya telah berpisah untuk kepentingan anak-anak perhubungan ini perlu dikekalkan. 7. Mahkamah Syariah berkuasa mendengar permohonan tentang perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan anak.

Pada praktiknya apabila berlaku perceraian. Mahkamah akan mewajibkan atau memfardhukan bapa untuk memberikan nafkah untuk setiap bulan. mengikut kadar kemampuan bapa dan keperluan anak. 9. 10.APAKAH PERTIMBANGAN HAK ANAK? UNTUK MENDAPATKAN Mahkamah mempertimbangakan nafkah anak-anak ialah dalam masa ia belum baligh atau jika ia belum berkahwin atau masih tidak berdaya. pendidikan anak akan terjejas. 230 . Adalah dikhuatiri jika amalkan ini diamalkan terus akan mengecewakan kepentingan anak itu di masa hadapan. Ia akan bertambah buruk apabila hak penjagaan anak-anak kepada satu pihak dan satu pihak lagi tidak diberi hak untuk menziarahi anak-anaknya. KESIMPULAN Kita tidak mahu lagi kerosakan dan keruntuhan masyarakat dikaitkan dengan keruntuhan rumahtangga disebabkan kelalaian pihak-pihak dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing selepas pembubaran perkahwinan. PENDIDIKAN ANAK SIAPAKAH BERTANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN? MEMBERIKAN Anak-anak yang menjadi mangsa perceraian akan dapat pendidikan orang yang berhak mendapat hadhanah. Kemungkinan pihak penjaga akan meracuni fikiran anak-anak supaya bersifat prejudis terhadap pihak yang tidak mendapat hak jagaan.

Janganlah kita menjadi cermin atau gambaran buruk kepada mereka. Biarlah apa yang telah berlaku dijadikan pengajaran dan teladan namun mereka mestilah berazam untuk melaksanakan tanggungjawab seterusnya selepas pembubaran perkahwinan dengan berlandaskan prinsip hidup sebagai suami isteri dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Namun janganlah di atas keruntuhan rumahtangga tersebut membawa kepada kelalaian yang berpanjangan yang boleh membawa kesan atau kezaliman kepada mana-mana pihak lebih lagi kepada anak-anak yang merupakan penyambung perjuangan dan penyambung zuriat atau generasi kita pada masa hadapan.- Keruntuhan rumahtangga mungkin disebabkan oleh kelalaian dan kealpaan pihak-pihak dalam membangunkan rumahtangga dan akhirnya dianggap sebagai pengakhir jodoh dan suratan takdir. - - 231 .

232 . 2. Di antara perkara-perkara yang perlu dijaga dalam tempoh berkabung ialah tidak boleh bersolek berlebih-lebihan dan tidak boleh keluar dari rumah tanpa ada tujuan yang diharuskan oleh Syara’. IHDAD Perkara yang timbul bagi isteri yang kematian suami wajib berkabung dalam tempoh yang tertentu. RUJUK Hukum yang timbul dengan sebab perceraian apabila suami mengembalikan perempuan yang diceraikan (selain daripada cerai talak bain) kepada pernikahan yang asal ketika masih di dalam iddah tanpa akad yang baru. Tempoh berkabung kepada seseorang isteri ialah empat bulan sepuluh hari. Walaupun ikatan suami isteri masih ada selagi didalam iddah tetapi mereka diharamkan bersetubuh kecuali setelah berlaku rujuk yang sah.TAJUK : PERKARA BERBANGKIT DENGAN PEMBUBARAN PERKAHWINAN 1.

maka akad nikah yang baru wajib dilakukan setelah memenuhi semua rukun nikah dan syarat sahnya. IDDAH Iddah ialah suatu tempoh masa yagn perlu dinanti oleh seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya bagi mengetahui bersih rahimnya daripada mengandung untuk mengharuskan dirinya berkahwin dengan lelaki lain. Ia tidak boleh berkahwin dengan lelaki lain sehinggalah tamat tempoh iddah tersebut. Tidak sah rujuk seorang suami akibat paksaan atau ugutan kerana rujuk mestilah lahir dari keinginan dan kerelaan dirinya sendiri. Hikmat iddah : 233 . maka dia tidak boleh paksa. Bagi suami yang telah membuat taklik berkaitan dengan rujuk. Jika seorang perempuan yang di dalam iddah berkahwin dengan lelaki yang lain maka perkahwinan itu tidak sah pada hukum syara’ dan wajib difasakhkan serta merta. 3. Iddah hukumnya wajib.Suami berhak merujuk isterinya yang diceraikan sekalipun si isteri enggan berbuat demikian. mereka adalah terikat dengan taklik tersebut. Sekiranya tempoh untuk merujuk telah berakhir disebabkan berakhirnya iddahnya dan suami ingin mengembalikan isterinya itu kepada pernikahannya yang asal. Dalam keadaan ini keizinan dan persetujuan isteri hendaklah terlebih dahulu diperolehi. Antaranya suami wajib membayar mahar yang baru. Sekiranya si isteri enggan.

Seorang perempuan yang beriddah dalam talak rajie.a) b) c) Untuk mempastikan kesucian rahim perempuan. Memberi peluang kepada suami supaya berfikir semula dan dan kembali merujuk isterinya semasa di dalam iddah. perempuan yang kematian suami dan perempuan yang nikahnya difasakhkan di atas sebab-sebab yang tertentu juga diwajibkan beriddah dengan tujuan untuk mengetahui kesucian rahimnya. Iddah perempuan yang masih didatangi haid ialah sebanyak tiga kali suci. Iddah hanya untuk orang perempuan sahaja. kemudian dia atau suaminya meninggal dunia maka salah seorang daripada mereka boleh mewarisi pesaka di antara satu sama lain. Tempoh Iddah a) Iddah perempuan yang hamil ialah gugur kandungannya itu sama ada melalui kelahiran biasa atau keguguran sama ada ia perempuan yang diceraikan atau kematian suami. Selain daripada perempuan yang diceraikan. Perkara ta’abbud (ibadat). Oleh itu tanggapan sesetengah orang yang menyatakan bahawa orang lelaki juga wajib beriddah adalah tanggapan yang tidak benar. Hal ini tertakluk kepada kes talak rajie sahaja. b) 234 .

i) ii) 235 . Tetapi dia wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari sekiranya suaminya itu meninggal dunia walaupun tidak pernah disetubuhi suaminya itu. NAFKAH Nafkah yang dimaksudkan ialah pemberian selepas perceraian. NAFKAH ISTERI YANG DICERAIKAN a) Seseorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan talak rajie maka menjadi tanggungjawab ke atas suami menyediakan nafkah berikut kepada isterinya selama ia di dalam iddah : Menyediakan makanan yang sepatutnya. d) Seseorang perempuan yang baru dinikahi atau telah lama bernikah tetapi tidak pernah disetubuhi suaminya kemudian diceraikan oleh suaminya itu maka perempuan itu tidak perlu beriddah. Pemberian nafkah ini tertakluk kepada keadaan isteri yang diceraikan sama ada talak rajie atau bain atau perceraian sebelum persetubuhan. Menyediakan pakaian yang sepatutnya. 4. Iddah perempuan yang kematian suami dengan syarat dia tidak hamil maka iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari.c) Iddah perempuan yang tidak ada haid sama ada telah putus haid atau belum kedatangan haid maka iddahnya ialah tiga bulan. Sekiranya dia kematian suami dan dia pula hamil maka iddahnya ialah melahirkan kandungan tersebut.

b) 5. MUTAAH Mutaah ialah sebarang bentuk pemberian yang diberikan oleh suami kepada isterinya sebagai ganti terhadap kemungkinan si isteri akan terdedah kepada kesempitan hidup dan lain-lain kemudaratan. Di kalangan masyarakat Melayu. Menyediakan apa-apa yang patut kepada seorang isteri seperti alat solek. mutaah difahami sebagai saguhati perceraian. Perempuan-perempuan yang berhak mendapat mutaah :- 236 . Sekiranya isteri yang diceraikan belum lagi disetubuhi maka dia tidak layak mendapat apa-apa nafkah daripada suaminya.iii) iv) Menyediakan tempat tinggal untuk isteri yang diceraikan itu. Sekiranya ia diceraikan dengan talak bain maka isteri tersebut hanya layak mendapat kemudahan tempat tinggal daripada suaminya selama ia di dalam iddah. belanja perubatan dan sebagainya. Perempuan yang nusyuz juga tidak berhak mendapat nafkah daripada suaminya semasa di dalam iddah. Tetapi sekiranya ketika diceraikan ia sedang hamil maka dia juga layak mendapat keempat-empat kemudahan seperti perempuan yang diceraikan dengan talak rajie. Pemberian mutaah hendaklah diberikan selepas tamatnya iddah.

Perempuan yang bertebus talak (khulu’). Perempuan yang tercerai dengan sebab keaiban yang ada pada dirinya sendiri.perempuan yang tidak berhak mendapat mutaah : a) b) c) d) e) Perempuan yang diceraikan sebelum bersetubuh.a) b) Perempuan yang diceraikan dengan kehendak suami. HADANAH Hadanah ialah mendidik dan menjaga anak bagi mereka atau sesiapa yang berhak berbuat demikian. Hakim Syarie mempunyai kuasa menentukan kadar bayaran mutaah kepada si isteri setelah mengambil kira kedudukan kewangan dan harta yang dimiliki oleh suami dan juga isteri. Hak mendapatkan hadanah : a) Jumhur fuqaha berpendapat bahawa ibu lebih berhak mendapatkan hak hadanah daripada si 237 . jatuh talaknya (fasakh) disebabkan suaminya ada keaiban. Perempuan yang difasakh nikahnya dengan li’an. Perempuan yang dihukum oleh kadi. atau hilang atau mendatangkan mudarat kepadanya. Perempuan . Perempuan yang diceraikan oleh suaminya di atas permintaannya sendiri. Hukum hadanah adalah wajib kerana sekiranya diabaikan maka anak-anak akan terdedah kepada segala bahaya dan mudarat. 6.

Ibu tidak layak menjaga anak-anaknya disebabkan gila. Anak enggan tinggal bersama ibunya. Ini kerana ibu sebagai seorang perempuan dilihat lebih pengasih daripada si bapa dan ibu juga lebih tahan menanggung sabar dalam mendidik anak jika dibandingkan dengan si bapa. fasik dan tinggal dalam persekitaran yang boleh menjejaskan pembesaran anak dalam suasana Islam. pakaian. minum. - d) Walau apapun Hakim Syarie mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menentukan kepada siapakah hak hadanah hendak diberikan setelah mengambilkira keadaan-keadaan ibu bapa (suami isteri yang bercerai) dari segi kewangan. tahap keagamaan dan sebagainya. pendidikan. persekitaran tempat tinggal. b) Dalam keadaan ini tanggungjawab si bapa ialah menyediakan nafkah kepada anak-anak yang dijaga oleh si ibu. c) Hak hadanah boleh juga beralih kepada si bapa dalam keadaan-keadaan berikut : Ibu enggan menjaga anak-anaknya.bapa. tambahan pula ibu lebih rapat dengan si anak jika dibandingkan dengan si bapa. belanja persekolahan dan lain-lain yang difikirkan perlu bagi seseorang anak. 238 . Nafkah yang dimaksudkan ialah makan.

APA ITU FASAKH? 2. atau melalui pembatalan nikah melalui permohonan mana-mana pihak. Fasakh menurut istilah (Hukum Syara’) ialah perceraian yang berlaku di antara suami isteri disebabkan timbul sesuatu hal yang boleh membatalkan akad nikah.1. manakala fasakh tidak memerlukan lafaz dari suami. Mengikut peruntukan undang-undang yang ada pembubaran perkahwinan samada melalui talaq atau fasakh hendaklah dibuat dan diputuskan di Mahkamah Syariah. 2.TAJUK : FASAKH (PEMBATALAN NIKAH) 1. atau kedua-duanya tidak merasa sanggup meneruskan perkahwinannya. MUQADDIMAH Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa pembubaran perkahwinan boleh berlaku dengan talaq iaitu dengan lafaz tertentu dari suami. Maksudnya talaq mesti dengan lafaz daripada suami.2. ia hanya memerlukan permohonan dari mana-mana pihak samada suami atau isteri dan disabitkan oleh Mahkamah. 239 . Dasar hukum fasakh ialah salah seorang dari suami isteri. dan kalau diteruskan juga keadaan kehidupan rumahtangga mereka akan 2.

iaitu rosak nikahnya dan terfasakh ataupun Perkahwinan anak lelaki atau perempuan belum baligh (masih kanakkanak) yang dilakukan oleh wali selain daripada wali mujbir (ayah atau datuk). dan akan menyebabkan timbul suasana hidup suami isteri itu tidak tenteram. maka Islam mengharuskan fasakh demi untuk kebaikan suami isteri tadi. Pemilihan ini dinamakan “Khiyaarul Bulugh” (memilih setelah dewasa).bertambah buruk. Dengan sebab didapati. maka anak tersebut (lelaki atau perempuan) berhak memilih untuk meneruskan perkahwinannya atau dibatalkan. Apabila salah satu pihak memilih untuk mengakhiri perkahwinannya. maka akad nikahnya batal dan difasakhkan. BILAKAH FASAKH ITU BOLEH BERLAKU? 2. 2.1. contoh : Setelah akad nikah ternyata perempuan yang dinikahi itu (isterinya) saudara sesusunya atau adiknya dan sebagainya maka ketika itu batal akad nikanya. - 240 .3. kerana Islam tidak sekali-kali mengingini berlaku pergaulan hidup suami isteri itu dalam keadaan yang merugikan sebelah pihak. sesuatu perkara yang merosakkan akad nikah. Apabila kanak-kanak itu telah baligh.3.

” Maksudnya : 241 . maka pihak isteri berhak minta fasakh kepada suaminya bila ia tahu bahawa suaminya mandul kecuali isteri itu memilih untuk tetap menjadi isterinya dan redha digauli oleh suaminya.2. Maka dengan sebab murtad salah seorang dari suami isteri tadi terfasakhlah nikahnya Atau Berlaku penipuan di pihak lelaki atau perempuan. Dan harus juga nikah itu difasakh dengan adanya sebab yang datang selepas berlaku akad nikah (ijab kabul). beliau berkata kepada seorang lelaki yang mandul yang akan mengahwini seorang perempuan : “Beritahulah kepadanya bahawa engkau mandul dia bersetuju kepada engkau ataupun tidak. Ini adalah berdasarkan kepada perkataan Saidina Umar Ibnul Khattab.2.3. contohnya seorang lelaki mandul yang tidak dapat memberikan keturunan. Contoh :Salah seorang dari suami isteri itu murtad (keluar dari agama Islam) dan ia tidak kembali lagi kepada Islam.

hal ini menyebabkan juga harus fasakh. Seorang lelaki mengahwini seorang perempuan. Tetapi menurut pendapat Jamhurul Ulamak. kemudian ternyata bahawa lelaki itu seorang yang fasik. Seorang lelaki mengahwini seorang perempuan. - - 4. maka perempuan itu berhak minta fasakh untuk membatalkan akad nikahnya. dan suami itu berhak meminta ganti rugi maharnya sebanyak mahar seorang gadis atau janda. maka pada masalah ini. tetapi setelah berkahwin ternyata perempuan itu sudah menjadi janda. Seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan yang mengaku dirinya masih gadis atau perawan. KECACATAN YANG MENGHARUSKAN FASAKH 242 . misalanya selalu beristihaadhah (keluar darah dari rahimnya) di mana istihaadhah itu adalah aib yang mengharuskan fasakh. tidak dapat dicampuri. harus juga difasakhkan nikahnya. bahawa istihaadhah itu tidak harus fasakh. kemudian didapati bahawa perempuan itu ada keaiban pada dirinya. ANTARA SEBAB YANG MENGHARUSKAN FASAKH Seorang lelaki mengahwini seorang perempuan yang mengaku dirinya orang yang baik-baik.3. kusta atau gila. dan perempuan itu mengidap penyakit seperti sopak.

tangguh setahun mulai kesnya dibawa) 5.1.2. Bagi lelaki 5 macam juga : gila } kusta } setiap penyakit yang berbahaya atau berjangkit harus fasakh sopak – tidak menghalang persetubuhan tapi ditakuti menjangkiti pasangan terpotong alat kelamin lemah alat kelamin (mati pucuk) (Hakim tidak harus memansuhkan nikahnya di hari pengakuan suami itu.4. 243 . TIDAK MEMBERI NAFKAH 5.1. Menurut hHkum Syara’ apabila suami itu tidak memberi nafkah kepada isteri sedangkan ia mempunyai harta atau perkerjaan haruslah bagi isteri itu fasakh. Menurut Hukum Syara’ kecacatan atau keaiban perempuan yang mengharuskan fasakh ialah lima macam : gila (termasuk gila yang tidak berterusan) kusta sopak tertutup alat kelaminnya dengan daging tertutup alat kelaminnya dengan tulang 4.

6. tidak harus bagi isterinya menuntut fasakh. Dan merasakan hidup mereka sentiasa dalam kesiksaan dengan menghadapi tekanan mental dan fizikal.2. 6. kecuali suami tadi tidak bekerja (menganggur atau kait yang berpanjangan).3.5.1. Suami/isteri yang dikurniakan Allah kepada seseorang adalah amanah Allah dan kita akan dapat merasai kenikmatan hidup di dunia dan akhirat dengan menjalinkan kasih sayang bersama malah mereka menjadi rakan. 244 . 6. Jika tidak. pendorong dalam menjalani kehidupan malah mereka dapat menjadi penghibur sebenar di saat suka dan duka.2. pilihlah samada hidup dengan baik atau berpisah dengan baik dan terhormat mengikut syariah Islamiah. PENUTUP 6. Suami/isteri yang terabai dan tidak menunaikan tanggungjawab mereka masing-masing akan sentiasa hidup dalam kebingungan dan memendam perasaan. Oleh itu keadaan ini hendaklah dibetul bersungguh-sungguh dengan penuh kesedaran. Apabila seseorang suami tidak dapat memberi nafkah kepada isterinya di sebabkan tidak mempunyai sesuatu pekerjaan atau kerana sakit.

TAJUK : “LI’AN” . Menceritakan kepada orang lain. Oleh itulah Islam telah menetapkan sesiapa sahaja yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa mendatangkan empat orang saksi maka ia boleh dihukum qazaf iaitu didera dengan delapan puluh kali sebatan.3. 245 .4.1. rakan-rakan dan sebagainya dalam perkara buruk akan membawa kepada fitnah. 1. lebih-lebih lagi seorang suami jika ia dengan sewenang-sewenangnya mengutuk isterinya. 1. Islam amat melarang seseorang mengutuk seseorang yang lain. api fitnah yang disebarkan amat susah pula untuk dipadamkan.2. ayat 4-5 : 1. Begitu jua Islam melarang seseorang supaya jangan sewenang-sewenangnya menuduh isterinya atau suaminya berlaku curang. MUQADDIMAH 1.KUTUKAN 1. Dalam hal ini termasuklah jika suami menuduh isterinya berzina tanpa bukti. Ini adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam firmannya di dalam Surah Annur.

ayat 4-5) 1. maka sesungguhnya Allah maka pengampun lagi maha penyayang.Maksudnya : “Dan orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.” (Surah An-Nur. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Tetapi ia mempunyai acara atau tatacara atau prosedur yang amat ketat. dan pengakuannya diterima dan dibenarkan dengan keteranganketerangan yang jelas serta terbukti maka dalam 246 . 1.6. Walaupun demikian adalah dinasihatkan kepada suami-suami yang melihat sendiri dengan matanya melakukan zina. Inilah apa yang dikatakan atau diistilahkan “LI’AN”. atau isteri itu mengaku sendiri. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. bahawa ia melakukan zina. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Namun Islam tidak pula melarang bagi suami yang melihat sendiri isterinya melakukan perzinaan seperti di bilik rumahnya daripada menuduh isterinya waluapun tanpa mendatangkan empat orang saksi.5. Ini adalah khusus pada suami sahaja tidak orang lain. maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera.

1.7. Misalnya suami mengaku belum pernah mencampuri isterinya semenjak akad nikah.9.” 2. Seksyen baru 48A memperuntukan seperti berikut : “Li’an 48A(1) apabila suami atau isteri dalam sesuatu perkahwinan telah bersumpah secara lian mengikut Hukum Syara’ di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Semua sumpah secara mengikut Hukum Syara’ hendaklah dibuat di hadapan hakim. 1. atau bila isteri sudah melahirkan anak sebelum sampai enam bulan lebih dari mulai percampuran. 1.1.8. Manakala mengikut Undang-Undang Keluarga Islam (Pindaan) 1992.masalah ini sebaik-baiknya suami tadi hendaklah menceraikan isterinya tanpa meli’an. Apabila zina isteri itu tidak terbukti dengan keterangan-keterangan yang jelas. maka suami tersebut boleh mengemukakan tuduhan terhadap isterinya itu atau melakukan li’an. Hakim itu hendaklah memerintahkan suami dan isteri itu berfarak dan berpisah buat selamalamanya. APA YANG DIFAHAMI SEMUA KUTUKAN HUKUMNYA ADALAH HARAM MELAINKAN DALAM HAL JIKA SUAMI MEMPUNYAI ASAS 247 . 1.10. LI’AN 2. Li’an juga boleh berlaku dalam hal suami tidak mengakui – menolak anak yang dikandung isterinya.

2. Tegasnya : Li’an ialah suami isteri saling menyatakan bahawa mereka bersedia dilaknat oleh Allah setelah mereka itu bersumpah empat kali. Li’an dilakukan adalah untuk menguatkan tuduhan yang tidak didapati sesuatu bukti yang jelas yang boleh diterima oleh Hakim atau Kadi bagi menyokong tuduhan masing. Pihak isteri juga bersumpah empat kali. bahawa dirinya tidak melakukan sebagaimana yang dituduh oleh suaminya. Sumpah itu diucapkan empat kali. Pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah bila ternyata tuduhan suami benar. bahawa tuduhannya benar. BAGAIMANA CARANYA SESEORANG YANG HENDAK MELIAN ISTERINYA? SUAMI Menurut hukum syara’ seseorang suami yang hendak meli’an isterinya hendaklah berkata di hadapan Hakim 248 . APAKAH YANG DIKATAKAN LIAN ITU? Lian menurut hukum Syara’ ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan Allah sekiranya ia berdusta. 2.MENGUTUK ISTERINYA MELAKUKAN ZINA ATAU MENAFIKAN ANAK YANG DIKANDUNG ISTERINYA DENGAN CARA LI’AN.

Dan pada kali kelima. Dan jika anak yang tidak diakui oleh suami itu sebagai anaknya hadir di mana suami tersebut meli’an isterinya. orang ramai sekurang-kurangnya “Aku naik saksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku daripada orang yang benar pada apa yang aku tuduh dengannya akan isteriku si anu melakukan zina.” 2.3.” Jika isteri itu hadir di masa suaminya meli’annya.” Perkataan-perkataan tersebut hendaklah diulangulangkan sebanyak empat kali. suami itu hendaklah berkata pula : “Dan atasku laknat Allah jika ada aku daripada orang yang dusta pada apa yang aku tuduh dengan dia akan isteriku itu melakukan zina. hendak suami itu berkata : “Dan bahawasanya anak ini adalah anak zina. dan dia bukan dari benih keturunanku.diperhimpunan empat orang. hendaklah suami tersebut menunjukkan dengan tangannya ke arah isteri itu dengan berkata “isteriku ini”. APAKAH TINDAKAN YANG PATUT DILAKUKAN OLEH ISTERI YANG DILIAN UNTUK MENGUGURKAN HAD ZINA KE ATAS DIRINYA? 249 .

” 2.3.4. Gugur had qazaf daripada suami. 2.2. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG TIMBUL DISEBABKAN LI’AN SUAMI TERHADAP ISTERINYA? PERKARA-PERKARA DISEBABKAN LI’AN ISTERINYA? YANG SUAMI TIMBUL TERHADAP 2.” Perkataan ini hendaklah diulang-ulang oleh isteri itu sebanyak empat kali.4. 2.Menurut Hukum Syara’ tindakan yang patut dilakukan oleh isteri yang dili’an untuk menggugurkan had zina ke atas dirinya ialah dengan membalas li’an suaminya selepas sahaja sempurna li’an suami itu dengan berkata : “Aku naik saksi dengan Allah bahawasnya sipulan itu sesungguhnya adalah dari orang yang dusta pada yang ia tuduh akan daku melakukan zina. Dan pada kali yang kelima. hendaklah isteri yang melian tadi berkata : “Dan atasku kemurkaan Allah jika ada ia (suamiku) daripada orang yang benar pada apa yang dituduhnya akan aku melakukan zina.1. Tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami yang meli’an isterinya kepada 250 . Jika isteri itu meli’an suaminya gugurlah had zina tersebut daripada isteri itu.4.4. Wajib had zina ke atas isteri yang tidak meli’an suaminya.

Tidak halal (haram selama-lamanya) bagi suami yang meli’an isterinya berkahwin kembali dengan isteri yang diliannya sekalipun isteri tersebut telah berkahwin dengan beberapa suami yang lain.suami tersebut.4. Walau bagaimanapun anak itu tetap menjadi nasab kepada isteri yang dilian tadi.4. 251 . jika suami tadi menolak anak itu pada liannya. 2.

Maksudnya : “Tiga perkara yang dilakukan bersungguh-sungguh dianggap bersungguh-sungguh dan yang dilakukan dengan bergurau (bermain-main) adalah dianggap bersungguh-sungguh iaitu nikah.” 252 . maka jatuhlah talaknya kerana talak itu tidak boleh dipermainkan dan diperguraukan. talak dan rujuk.a.TAJUK : LAFAZ TALAK 1. SOALAN DAN JAWAPAN Di antara hukum-hukum talak. LAFAZ TALAK SECARA GURAUAN ADAKAH JATUH? Jika suami bermain-main atau bergurau senda mentalakki iserinya. Sabda Rasulullah s. hendaklah lafaz talak itu dikasadkan (disengajakan).w. 2. Bagaimanakah yang dimaksudkan lafaz talak yang dikasadkan atau yang disengajakan itu? Yang dimaksudkan lafaz talak yang dikasadkan ialah seseorang suami yang mentalakki isterinya hendaklah lafaz talak itu dikasadkan talak.

JIKA SESEORANG ITU MINUM UBAT BATUK CONTOHNYA.w. maka tidak jatuh talaknya. 253 . 6. ADAKAH JATUH TALAK? Ya! Jatuh talaknya. 4. ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh kerana ia minum ubat yang boleh menghilangkan akal dengan tujuan untuk berubat atau mabuk dengan tidak disengajakan. Sabda Rasulullah s. KEMUDIAN MABUK DAN MELAFAZKAN TALAK.a.3. SEORANG SUAMI YANG GILA MELAFAZKAN TALAK ADAKAH SAH TALAKNYA? Tidak sah kerana salah satu syarat suami yang hendak mentalakki isterinya mestilah berakal. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU HILANG AKALNYA DAN MENLAFAZKAN TALAK DISEBABKAN MINUM MINUMAN YANG MEMABUKKAN SEPERTI ARAK ATAU SEBAGAINYA. walaupun ia dalam keadaan yang memabukkan kerana ia telah dengan sengaja memasukkan bahan-bahan yang memabukkan ke dalam dirinya. SESEORANG ISTERI YANG MELAFAZKAN TALAK KE ATAS SUAMINYA ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh kerana talak itu hak suami. 5.

orang yang tidur sehingga ia bangun.a. ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh. tanpa kehendak suami itu sendiri. SUAMI YANG SEDANG TIDUR (MENGIGAU) MELAFAZKAN TALAK. : berdasarkan hadith Rasulullah Maksudnya : Maksudnya : “Diangkatkan (dibebaskan) dosa dari tiga macam orang.“Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras. kanak-kanak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya).” 8. yang mana paksaan itu masih dapat dielakkan dan dipertahankan oleh suami tadi yang 254 . ini adalah s. SUAMI DIPAKSA OLEH MANA-MANA ORANG MELAFAZKAN TALAK ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh atau tidak sah talak dengan dipaksa.” 7.w.

Setiap lafaz atau perkataan yang memberi erti yang jelas di atas maksud cerai dengan apa sahaja bahasnya adalah jatuh talaknya. LAFAZ TALAK ADA BERBAGAI-BAGAI BOLEHKAH DIJELASKAN? Lafaz talak ada berbagai-bagai cara. kerana talak yang dilafazkan dengan jelas yang mengandungi erti adalah termasuk dalam bahagian “talak sareh”.a. dan tidak berhajat dengan niat lagi.” 9. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SIGHAH DALAM RUKUN TALAK? Sighah yang dimaksudkan ialah lafaz yang digunakan di masa bercerai. seperti di dalam Bahasa Arab menggunakan lafaz “talak. 255 .tidak menyebabkan hartanya. diantaranya : LAFAZ SAREH CARA. terlupa dan terpaksa. firak dan sarah” atau dalam Bahasa Melayu “Cerai” seperti suami berkat keapda isteirnya. kebinasaan kepada dirinya atau Ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah s. 10. : Maksudnya : “Diangkatkan (dimaafkan) atas umatku yang tersalah. “Aku Ceraikan Engkau” atau “Aku Talakkan Engkau”.w.

TALAK TAKLIK Iaitu talak yang bergantung dengan sesuatu perkara atau perbuatan. Atau “Jika Aku Tidak Balik Dalam Masa Sebulan. maka jatuh talaknya. Maka Engkau Tertaklak”. di mana perkara atau perbuatan itu dilakukan oleh isteri atau oleh suami. Engkau Tertaklak”. atau aku ceraikan engkau dengan talak satu. seperti suami berkata kepada isterinya : “Aku talakkan engkau. Seperti berkata suami kepada isterinya : “Aku Kosongkan Engkau” atau “Engkau Haram Atasku” atau “Engkau Seperti Bangkai” dan lain-lain. maka jatuhlah talaknya. Kedua-dua misalan ini atau seumpamanya jika berlaku mengikut takliknya. 256 .” TALAK KINAYAH Iaitu talak yang kehendak kepada niat di mana maksud lafaz talak tersebut tidak nyata dan boleh di diertikan kepada maksud yang lain. Jika suami itu berniat bahawa lafaz yang dikatakan kepada isterinya itu bermaksud talak. seperti berkata suami kepada isterinya : “Jika Engkau Keluar Dari Rumah Tanpa Kebenaranku.Iaitu talak yang nyata dan jelas. dua ataupun tiga. tetapi jika lafaz yang dikatakannya itu bukanlah niat talak. maka yang demikian tidaklah jatuh talaknya. Tegasnya talak kinayah ini jatuh atau tidak jatuhnya adalah bergantung kepada niat suami tadi. tanpa kehendak kepada niat.

SOALAN DAN JAWAPAN MUQADIMMAH Sesuatu pernikahan yang dilangsungkan itu adalah untuk tempoh yang berkekalan namun kadang-kadang maksud itu tidak kesampaian oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. disyariatkan perceraian. “Saya Khulukkan Engkau”. TAJUK : TALAK 1.000. Oleh sebab itu.00/=. CARA PERKAHWINAN DITAMATKAN 257 . Berkata suami.KHULUK (TEBUS TALAK) Lafaz-lafaz khuluk’ seperti berkata suami kepada isterinya: “Saya Talakkan Engkau Dengan Bayaran RM1. 2.000. Jawab isteri kepada suaminya.00/=. “Khulukkan saya dengan RM1.

2. TALAK RAJIE 3. Manakala suami yang melafazkan dengan lafaz kinayat memerlukan niat untuk tunjuk perceraian.2. 3.2. sarah ke atas si isteri samada berniat berbuat demikian atau tidak. kemudian disetubuhinya dan kemudian diceraikan oleh suami 3. Talak dua boleh berlaku dalam dua bentuk. 2. Perkahwinan putus ditamatkan (putus) melalui dua cara iaitu melalui perceraian atau pembubaran (fasakh). Perceraian berlaku apabila si suami melafazkan cerai atau talak (lafaz sarih) seperti talak firaq. sama ada suami melafazkan talak dengan di lafaz dua talak sekaligus atau dilafazkan talak satu demi satu.1.2. TALAK BAIN Talak bain ialah talak yang dilafazkan oleh suami di mana apabila terlafaznya telah tersebut maka si suami tidak lagi boleh merujuk kembali isterinya kepada nikah yang asal kecuali setelah isterinya itu berkahwin dengan lelaki yang baru.3. Talak satu dan talak dua termasuk dalam jenis talak rajie. 258 .1. Talak rajie ialah talak yang dilafazkan oleh suami ke atas isterinya dan dia berhak untuk merujuknya kembali kepada nikah yang asal sekiranya si isteri masih lagi di dalam iddah.

Tidak boleh berkahwin semula melainkan bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain dan telah melakukan hubungan kelamin dengan suami barunya kemudian mereka bercerai. Apabila pasangan telah bercerai dengan 3 kali talak atau dengan talak tiga. 4. TALAK BAIN SUGRA 3.3.3.tersebut dengan kerelaan hatinya tanpa dipaksa atau didorong untuk berbuat demikian. Suami tidak boleh rujuk isterinya semasa iddah tetapi boleh berkahwin dengan akad dan mas kahwin baru. 3. APA ITU KHULUK? 259 .1. Setelah tamat iddah bekas isteri tersebut boleh dinikahi semula dengan akad dan mas kahwin baru.3. Apabila telah berlaku di antara pasangan yang belum mengadakan hubungan kelamin dan pasangan yang bercerai dengan cara khulu’. KHULUK 4.1.2. Apabila setelah selesai iddahnya maka ketika itu barulah bekas suaminya yang pertama boleh merujuk semula perempuan tersebut dengan akad nikah yang baru dan dengan membayar mas kahwin yang baru. TALAK BAIN KUBRA 3.

iaitu pasangan pernah membuat lafaz talak dengan 260 .” 4.5.3. 5. Apabila terlafaznya ijab dan qabul maka jatuhlah talak ke atas si isteri dengan talak bain sughra.” Lafaz Qabul. a) kedua-dua pihak 4.Khuluk ialah lafaz cerai yang dilafazkan oleh suami ke atas isterinya dengan mendapat gantian yang diberikan oleh si isteri disebabkan persetujuan si suami menceraikannya. Khuluk akan berlaku apabila melafazkan ijab dan qabul.00 tunai. CERAI TAKLIK Perceraian yang berlaku sekiranya suami membuat talak taklik. Khuluk hendaklah dengan kerelaan daripada isteri dan tidak dipaksa oleh mana-mana pihak. isteri berkata kepada suaminya : “Aku terimalah ceraimu dengan bayaran yang tersebut. Khuluk bermaksud tebus talak di mana isteri memajukan permohonan bercerai kepada suaminya dengan membayar wang ringgit atau sesuatu yang bernilai kepada si suami di atas persetujuannya menjatuhkan talak. 4.2. 4.4. suami berkata kepada isterinya : b) “Aku ceraikan kamu dengan wang tunai sebanyak RM500. Lafaz ijab.

Ila’ ialah sumpah seorang suami yang menjadi sah talaknya untuk tidak bersetubuh dengan isterinya selama-lamanya atau melebihi empat bulan.3. 7. 7. 6. Li’an tanpa kehadiran Kadi (Hakim) adalah tidak sah. 261 . ILA’ 7.2.mengaitkan perbuatan atau perkataan dalam perkahwinan mereka. 6.2. 6. Telah jatuh mengikut taklik yang pernah dibuat. Sekiranya seorang suami yang telah berila dan tidak bersetubuh dengan isterinya sehingga tamat tempoh ila’ tersebut maka hukumannya gugurlah talak bain ke atas isterinya dan sebagai rahmat pula ke atas si isteri dan sebagai rahmat pula ke atas si isteri untuk membebaskannya daripada si suami dan membolehkannya berkahwin dengan lelaki yang lain pula. Implikasi li’an hubungan atau ikatan perkahwinan di antara mereka tidak boleh lagi rujuk dan berkahwin lagi buat selama-lamanya.1. Li’an ialah sumpah yang dilafazkan oleh suami menyatakan isterinya berzina atau ia menafikan kandungan isterinya bukan daripada benihnya atau isteri bersumpah menafikan tuduhan suami. Li’an tidak akan menjadi kenyataan sekiranya perkara ini tidak dibawa di hadapan Kadi. LI’AN 6.1.3. Hukum ila’ adalah haram. 7.

Berpuasa dua bulan berturut.6. 8. anak perempuan dan lain-lain (nasab atau susuan).5. 8. FASAKH 262 . 9.4.1. Perempuan yang diharamkan berkahwin buat selama-lamanya seperti ibu. KIFARAH ZIHAR 8. Zihar hukumnya haram apabila telah berlaku zihar. ZIHAR 8.8. 8. 8. maka suami diharamkan bersetubuh dengan isterinya kecuali setelah membayar kifarah.2. Zihar tidaklah termasuk dalam bahagian talak. Memberi makan 60 orang miskin dengan secupak beras setiap seorang atau dinilaikan harga makanan tersebut.3. Memerdekakan seorang hamba Muslim. Zihar apabila seseorang suami menyamakan isterinya dengan mana-mana perempuan yang diharamkan berkahwin dengannya.

9.1.

Fasakh boleh dilakukan ialah dengan sebab didapati sesuatu perkara yang merosakkan akad nikah. Contohnya : Selepas akad nikah (ijab kabul) ternyata perempuan yang dinikahinya itu saudara sesuannya.

9.2.

Perkahwinan harus antaranya :-

difasakh

dan

dibatalkan

di

9.2.1. Penipuan – Mandul suami / isteri. 9.2.2. Mengaku perawan (gadis) ternyata janda. 9.2.3. Lelaki perempuan yang mempunyai keaiban diri tidak boleh bersetubuh. 9.2.4. Penyakit sopak, kusta, gila. 9.2.5. Suami tidak memberi nafkah sedangkan ia mampu. 10. PENUTUP Perlulah diingatkan bahawa talak bukanlah perkara yang boleh dipermain-mainkan atau diperemehkan. Oleh itu perkataan talak atau apa-apa perkataan yang membawa erti talak hendaklah disimpan melainkan di hadapan Hakim Mahkamah Syariah. Selain itu hukum-hukum perceraian hendaklah dipelihara di antaranya :10.1. Haram :

263

Iaitu seorang suami mentalakki isterinya sedang haid atau nifas atau di waktu suci sesudah dicampurinya. Dan sunat suami itu rujuk kepada isterinya semula.

10.2. Makruh : Iaitu seorang suami mentalakki isterinya yang baik tingkah lakunya dan taat kepada ajaran agamanya dan tidak ada apa-apa kesalahan pula. 10.3. Wajib Iaitu talak yang dilakukan oleh Hakam dan talak dari suami yang melakukan ila’. Setelah lebih masanya empat bulan. 10.4. Sunat Iaitu seorang suami mentalakki isterinya yang mempunyai kelakuan yang tidak baik, dan tidak taat kepada perintah-perintah agama serta melanggar larangannya, dan tidak menjaga kesopanan dirinya. 10.5. Harus : Iaitu seorang suami mentalakki isterinya di mana suami itu tidak suka kepada isterinya dan tidak suka juga memberi nafkah kepada isterinya itu.

264

TAJUK : HARTA SEPENCARIAN 1. MUQADDIMAH Di Malaysia seseorang perempuan Islam yang berkahwin dengan seseorang lelaki Islam dia masih mempunyai hak dan kuasa memiliki ke atas harta. Pemilikannya ke atas harta diakui dan dia boleh terus memiliki harta yang diperolehi sebelum berkahwin dan juga setelah berkahwin. Oleh itu, dia boleh menuntut dan dituntut di mahkamah. Pengiktirafan ke atas memiliki harta seumpama ini adalah bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud :

“………………(Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan …” (Surah An Nisa’ ayat 32)
Adat Melayu juga telah memperuntukkan bagi isteri-isteri supaya mendapat bahagian dari harta sepencarian oleh kerana mereka melibatkan diri sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu suami dalam pekerjaan dan usaha untuk mendapatkan harta.

265

2.

Mengikut peruntukan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 1984, Seksyen 54 mengenai Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian adalah seperti berikut : Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya manamana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh sub-seksyen(1) Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang : 4.1. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu Mahkamah hendaklah dengan seberapa boleh membuat pembahagian yang saksama mengikut usaha atau modal masing-masing.

3.

4.

4.2. 4.3.

5.

SOALAN DAN JAWAPAN

266

5.1.

APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN “HARTA SEPENCARIAN”? Harta sepencarian ialah suatu harta sama ada harta alih atau tak alih yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri hasil daripada usaha dan sumbangan bersama dalam masa perkahwinan mereka masih berjalan dan berkuatkuasa. Harta itu juga termasuklah harta yang diperolehi sebelum mereka berkahwin tetapi telah dapat dimajukan atau ditingkatkan nilainya dalam masa perkahwinan hasil usaha bersama atau sumbangan bersama mereka.

5.2.

APAKAH PERKARA YANG DIAMBILKIRA DALAM MENENTUKAN HARTA SEPENCARIAN? Harta sepencarian yang diperolehi dalam masa perkahwinan itu dinilai dari dua perkara : i) ii) Sumbangan secara langsung dan Sumbangan secara tidak langsung

SUMBANGAN SECARA LANGSUNG ialah apabila suami dan isteri sama-sama bekerja atau berusaha bagi mendapatkan pemilikan sesuatu harta atau aset seperti pembelian sebidang tanah. Contohnya si suami ingin membeli sebidang tanah kemudian telah meminta bantuan si isteri untuk membayar wang pendahuluan sementara bayaran ansuran seterusnya ditanggung sepenuhnya oleh si suami maka tanah itu adalah dikira sebagai harta sepencarian.

267

SUMBANGAN SECARA TIDAK LANGSUNG boleh diterangkan berikut :i) melalui contoh yang

Seorang lelaki telah berkahwin dengan seorang perempuan dari keturunan yang berpengaruh dan hartawan. Kesan daripada pengaruh keluarga si isteri, si suami telah mendapat gelaran tertentu dalam masyarakat dan telah maju di dalam perniagaan. Maka hasil daripada kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh si suami itu telah pula berjaya mengumpulkan banyak harta atau aset lain dalam masa perkahwinan mereka itu. Dengan demikian harta yang diperolehi oleh si suami itu sebenarnya hasil sumbangan tidak langsung daripada si isteri dan boleh dikira sebagai harta sepencarian. Sepasang suami isteri yang berasal dari golongan yang kurang berada telah diberi satu lesen untuk menjalankan perniagaan. Isterinya tidak bekerja dan merupakan seorang isteri yang taat dan menjalankan urusan rumahtangga dengan baik. Berkat dorongan isteri dan keharmonian rumahtangganya suami telah berjaya di dalam perniagaan dan menjadi seorang ahli korporat yang berjaya. Kejayaan suami itu secara

ii)

268

5. 5.4. BAGAIMANA BOLEH TIMBUL TERHADAP HARTA SEPENCARIAN? TUNTUTAN Tuntutan terhadap harta sepencarian ini berpunca dari perkahwinan yang sah mengikut undang-undang sahaja.5. SIAPAKAH YANG BERHAK TERHADAP HARTA SEPENCARIAN? Hanya suami dan isteri sahaja yang berhak membuat tuntutan terhadap harta sepencarian selepas berlaku perceraian atau perpisahan atau salah satu pihak meninggal dunia.3. 5.tidak langsung merupakan sumbangan isterinya kerana isteri telah memberi kebahagiaan dan perangsang kepada suami di dalam mencapai kejayaan tersebut. Ini bermakna pasangan yang bersekedudukan tanpa nikah yang sah dan memperolehi apa-apa harta semasa bersekedudukan itu tidak berhak menuntut harta sepencarian mengikut undang-undang Islam. BILAKAH TUNTUTAN TERHADAP SEPENCARIAN BOLEH DIBUAT? HARTA 269 .

00 Apabila berlaku perceraian si suami mahukan kereta itu maka si isteri berhak mendapatkan kembali wangnya sebanyak RM10.00 daripada bekas suaminya itu. 5.000.00 suami bayar RM40.Tuntutan terhadap harta sepencarian boleh dibuat kepada mahkamah oleh suami atau isteri apabila berlaku : i) ii) Perceraian atau Kematian dari pihak suami atau isteri.000.00 dan harta itu didaftarkan atas nama isteri apabila bercerai ii) 270 .000.00 isteri t elah bayar sebanyak RM10. BAGAIMANA MENENTUKAN KADAR DALAM PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN? Kadar yang diperolehi dari pembahagian harta sepencarian adalah mengikut kadar mana banyaknya sumbangan daripada suami dan isteri dalam perolehan sesuatu harta itu.000.000.000. Sepasang suami isteri telah membeli sebuah rumah dengan harga RM50.00 manakala si isteri telah menyumbangkan wangnya sendiri dalam pembelian kereta itu sebanyak RM10. Contohnya : i) Si suami membeli sebuah kereta dengan harta RM35.6.

suami boleh mendapat bahagiannya daripada harta tersebut. Apabila terjadi perceraian isteri patut diberi bahagian kerana penyertaan isteri memberi kedamaian dan ketenteramannya dalam kejayaan suami. 6. sebaliknya melepaskan haknya terhadap rumah itu kepada bekas isteri dan anakanaknya. Hasil daripada perniagaan itu harta telah terkumpul. Kadar sebenar pembahagian harta sepencarian adalah berdasarkan setakat mana sumbangan yang diberikan oleh satu-satu pihak itu dan ianya juga akan ditentukan oleh Mahkamah. BAGAIMANAKAH CARA PEMBAHAGIAN DIBUAT? Pembahagian boleh dibuat dengan beberapa cara iaitu : i) SECARA SULH : iaitu dengan cara pengakuan dan penyerahan hak kepada satu pihak lagi seperti si suami mengaku bahawa rumah itu adalah harta sepencarian tetapi dia tidak mahu menuntut. iii) Seorang suami telah membawa isteri ke tempat berniaga. ii) SECARA BAYARAN BALIK : iaitu apabila diakui sebidang tanah adalah harta sepencarian tetap si suami atau si isteri mahu memiliki terus tanah itu maka siapa yang ingin terus 271 .

v) BUDIBICARA MAHKAMAH : iaitu apabila pihak-pihak membuktikan bahawa harta yang mereka perolehi adalah hasil sumbangan tidak langsung daripada salah satu pihak maka kadar yang diperolehi oleh pihak itu adalah mengikut kuasa kuasa budibicara hakim perbicaraan dengan mengambil kira kadar yang munasabah dan takat sumbangan pihak itu. 7. Cara penyelesiaannya ialah dengan menjual harta itu dan hasilnya dibahagi dua. maka mahakmah akan memerintahkan harta / aset itu dijual dan pembahagian mengikut kadar sumbangan terhadap harta aset itu. iv) SECARA BAHAGI DUA : seperti kedua belah pihak suami dan isteri telah tidak dapat membezakan berapakah jumlah wang yang telah disumbangkan dalam perolehan sesuatu harta itu. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIKEMUKAKAN SEMASA MEMBUAT TUNTUTAN DI MAHKAMAH? 272 .memiliki tanah itu hendaklah memulangkan semula wang pihak satu lagi yang telah dibayar semasa pembelian tanah itu. iii) SECARA PENJUALAN : iaitu si suami dan si isteri tidak mahu memilik sesuatu harta / aset tetapi mahukan bahagian masing-masing.

APAKAH PERKARA-PERKARA YANG DIAMBIL KIRA OLEH MAHKAMAH MENENTUKAN KADAR PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN? Mahkamah akan mengambilkira 3 perkara penting berikut : 273 . dokumen atau perjanjian yang menunjukkan pembelian atau pemilikan sesuatu harta / aset yang bernilai seperti tanah. rumah. rumah. kereta atau saham.Perkara-perkara yang diperlukan semasa membuat tuntutan pada amnya meliputi : i) ii) iii) iv) Jenis harta sama ada harta alih atau tak alih. v) Oleh yang demikian. Saksi-saksi yang boleh menerangkan tentang bagaimana pemilkan harta / aset itu sama ada berpunca dari hasil usaha si suami atau si isteri. sumbangan dalam Dokumen-dokumen pembelian atau pemilikan harta/aset seperti tanah. adalah dinasihatkan agar anda sentiasa menyimpan apa-apa resit. 8. Bukti tanggungan-tanggungan salah satu pihak seperti hutang piutang atau anak-anak di dalam jagaan. Setakat mana banyaknya pemilikan harta itu. kereta atau saham.

caruman KWSP. telaga. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dalam perkahwinan. lombong. ii) iii) Tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah memuat pembahagian yang sama banyak di antara kedua-dua belah pihak. sawah. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG DENGAN PENINGGALAN SI MATI? BERSANGKUT 274 . pakaian. tasik dan sebagainya disebut sebagai harta tak alih. saham. perabut rumah. APAKAH YANG PUSAKA? DIMAKSUDKAN DENGAN HARTA Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang mengandungi alih dan harta tak alih. Harta seperti tanah serta kepentingan atas tanah tersebut. Apa-apa hutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat kebaikan mereka bersama. wang imbuhan insuran. harta atau kerja dalam memperolehi harta-harta tersebut. Harta seperti wang tunai. barang kemas dan sebagainya dipanggil harta alih.kenderaan.i) Setakat manakah sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh satu-satu pihak dalam bentuk wang. 2. bendang. TAJUK : SISTEM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA SOALAN DAN JAWAPAN 1.

d) terikat Wasiatnya iaitu pesanan seseorang dengan melakukan kebajikan yang bergantung kemudian daripada kematiannya. Maka yang kelima dilaksanakan selepas empat perkara yang tersebut dahulu.Apabila mati seseorang maka bersangkut di atas peninggalan itu lima perkara iaitu mengikut aturan berikut : a) b) c) Hak yang tertakluk dengan diri peninggalan pada masa hidup si mati itu seperti zakat. seperti mengkapannya.w. Pusaka iaitu peninggalan si mati yang jadi hak warisnya. samada hutang Allah s. Hutangnya. Maksudnya diri seseorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga ia menunainya. e) 3. atau hutang anak Adam.t. Belanja kematiannya. 275 . ADAKAH PERKARA-PERKARA YANG MENGHALANG PERWARISAN? Perwarisan terhalang dan tertegah dengan tiga perkara : 1) Hamba sahaya.

6. Menurut Mazhab Syafie selain daripada sebab-sebab yang tiga ini. DI DALAM ISLAM.2) 3) 4. 276 . Harta yang diwarisi. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG MENJADI RUKUN PERWARISAN? Rukun-rukun perwarisan ada 3 perkara : 1) 2) 3) Misalnya : Bila seseorang Islam mati meninggalkan anak lelaki dan rumah. 5. maka orang yang mati tadi adalah orang yang diwarisi dan anak lelaki mayat itu ialah waris. terdapat pula perkara yang keempat iaitu Baitulmal. Membunuh (orang yang diwarisi sengaja dibunuh). Berlainan agama. iaitu orang yang mewarisi dan rumah yang ditinggal itu pula adalah harta yang diwarisi. APAKAH SYARAT-SYARAT WARIS? Orang yang diwarisi (simati). Dengan sebab menjadi petuan hamba sahaya. Dengan sebab nasab. Orang yang mewarisi. SEBAB SESEORANG DAPAT MENJADI ADAKAH WARIS? Sebab-sebab mendapat menjadi waris tiga perkara :1) 2) 3) Dengan sebab nikah.

Saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki sebapa. Mengetahui “jenis” pihak waris. 4) 7. Anak saudara lelaki seibu sebapa. iaitu bapa kepada bapa. Pasti dan tahkik hidup orang yang mewarisi. SIAPAKAH YANG MENJADI WARIS DARI PIHAK LELAKI? Waris-waris dari pihak lelaki adalah 15 orang iaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Anak lelaki. Datuk hingga ke atas.Syarat-syarat waris ada 4 perkara : 1) 2) 3) Pasti dan tahkik mati yang diwarisi. Anak lelaki bapa saudara seibu sebapa. Cucu lelaki. Bapa saudara sebapa. Mengetahui perhubungan atau pertalian mereka yang mewarisi dengan orang yang diwarisi sama ada perhubungan atau pertaliannya dengan secara keluarga atau nikah atau menjadi petuan kepada (pemilik) hamba sahaya. Saudara lelaki seibu. 277 . Bapa saudara seibu sebapa. Suami. sama ada dari pihak waris lelaki atau waris perempuan. Anak lelaki bapa saudara sebapa. Bapa.

yang mendapat waris hanya tiga orang sahaja. iaitu : 1) 2) 3) Bapa. MAKA SIAPAKAH ORANG YANG BERHAK MENERIMA PUSAKA TERSEBUT? Bila semua waris-waris lelaki hidup. SIAPAKAH WARIS DARI PIHAK PEREMPUAN? Waris dari pihak perempuan 10 orang iaitu : 278 . Petuan hamba sahaya.15) 8. BILA WARIS-WARIS TERSEBUT KESEMUANYA MASIH HIDUP BELAKA. Anak lelaki dan Suami Masalah ini sebagaimana berikut : 12 Bapa 1/6 Suami ¼ Anak lelaki Asabah (Menghabiskan Pembahagian Harta) 2 3 7 Jumlah 12 9.

Isteri atau beberapa orang isteri. Cucu perempuan dari anak lelaki. SIAPAKAH YANG MENJADI WARIS? Yang mendapat waris ialah 5 orang sahaja iaitu : 1) 2) 3) 4) 5) Anak perempuan. 10. Cucu perempuan dari anak lelaki. Petuan perempuan hamba sahaya. BILA WARIS-WARIS PEREMPUAN KESEMUANYA MASIH HIDUP. Nenek perempuan sebelah ibu hingga ke atas. Saudara perempuan seibu. Ibu.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Anak perempuan. Ibu. Isteri dan Saudara perempuan seibu sebapa. Saudara perempuan sebapa. Nenek perempuan sebelah bapa hingga ke atas. 24 Anak perempuan ½ Cucu perempuan 1/6 Ibu 1/6 12 4 4 279 .

maka yang menerima pusaka adalah suaminya. Anak lelaki. BILA SESEORANG MENINGGAL DUNIA. Jika yang meninggal dunia itu isteri. Masalah ini sebagaimana berikut : 12 36 280 .Isteri 1/8 Saudara perempuan seibu sebapa asabah 3 1 Jumlah 24 11. DI MANA IANYA MENINGGALKAN WARIS LELAKI DAN WARIS PEREMPUAN. SIAPAKAH YANG MENERIMA BAHAGIAN SEBAGAI AHLI WARIS? Yang menerima bahagian sebagai ahli waris adalah lima orang sahaja iaitu : 1) 2) 3) 4) 5) Bapa. Anak perempuan dan Suami atau isteri. Ibu.

ertinya orang yang mempunyai kasih sayang yang tidak menerima puska. Begitu juga baki harta yang tidak habis dipusakai oleh ahli-ahli waris tidak boleh dikembalikan kepada ahli-ahli fardhu yang lain. iaitu Majlis Agama Islam Negeri selaku pemegang amanah untuk kebajikan dan perkembangan Agama Islam. BAGAIMANA DISELESAIKAN? Bila seseorang Islam meninggal dunia. seperti cucu lelaki daripada anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan. Mereka ini dalam istilah faraidh dinamakan “zawil-arham”. samada dari pihak waris lelaki atau dari pihak waris perempuan. 281 . Tetapi hendaklah dikembalikan kepada Baitulmal.Bapa 1/6 Ibu 1/6 Suami 1/4 Anak lelaki 2 Anak perempuan 1 Jumlah 12. yang mana ianya tidak meninggalkan seorang pun daripada ahli waris yang berhak menerima pusaka. harta mayat tersebut tidak boleh diwarisi oleh keluarga yang tidak termasuk dalam senarai waris-waris yang berhak menerima pusaka. 2 2 3 5 6 6 9 10 5 12 36 JIKA SESEORANG ITU PUTUS WARIS DAN HARTA TIDAK HABIS DIBAHAGIKAN. maka menurut Mazhab Syafie.

BILANGAN DUDA 2. MUQADDIMAH Di dalam Kamus Dewan “Duda” bererti lelaki yang kematian isterinya atau sudah bercerai daripada isterinya.1. Membujang dan menduda sebenarnya dilarang oleh Islam melainkan disebabkan 282 . Sebenarnya jika dibuat bancian secara rambang atau kita melihat hakikatnya.TAJUK : DUDA 1. Iaitu lelaki yang bercerai hidup dipanggil duda begitu juga yang bercerai mati atau dengan sebab kematian isteri juga dipanggil duda. di mana-mana tempat sahaja seperti di sesuatu kampung atau taman maka kita dapati bilangan duda amat kecil berbanding dengan bilangan janda. 2.

3. Timbangtara atau hakam.5. bapanya hatta datuknya menduda tanpa mencarikan pasangan mereka yang sesuai.t.2. Keadaan ini kadangkala sukar difahami oleh generasi baru seperti membiarkan abangnya. 2. Begitupun mereka juga tidak mengambil berat terhadap mereka. Manakala perceraian dengan sebab kematian. apa lagi yang bertindak lebih dari itu dengan menghantar mereka di rumah-rumah kebajikan. Perceraian di bawah ta’liq.w. Ini kerana Rasulullah s. Pertukaran agama. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah. BAGAIMANA PEDUDAAN INI BOLEH BERLAKU? “Duda” ini berlaku dengan perceraian semasa hidup ataupun pembubaran perkahwinan dengan beberapa sebab antaranya : 3. Atau dengan lain perkataan ketika masa tuanya dan di akhir hayatnya tiada yang menemani hidupnya. 3.1. Fasakh. 3. 3.w. ini adalah dengan sebab kematian isteri maka perkahwinan mereka terputus dengan kehendak Allah s.3.6. 3. 3.a. sendiri tidak mahu melihat seseorang itu menduda hingga ke akhir hayatnya.4.2. Perceraian tebus talaq.oleh faktor-faktor tertentu. Kurangnya orang bujang terlajak dan menduda adalah suatu suasana yang sesuai dengan kehendak Syara’. 283 .

1. cerai dan rujuk menggunakan budi bicara mereka (maslahah ammah) dengan menangguh permohonan duda-duda yang hendak berkahwin lain setelah tamat tempoh iddah isteri yang diceraikan kerana kadangkala berlaku setelah ia berkahwin lain ia rujuk semula kepada iserinya yang asal dan tak secara langsung ia telah mempunyai dua orang isteri atau dalam istilah lain berpoligami sedangkan ia tidak mampu bertanggung jawab dan melaksanakannya. apabila ia menceraikan salah seorang isterinya maka ia tidak boleh berkahwin lagi melainkan setelah tamat tempoh iddah isteri yang diceraikannya.4. 4. Apabila berlaku pembubaran perkahwinan. 5. TANGGUNGJAWAB SEORANG DUDA 5. Melainkan mana-mana lelaki yang mempunyai empat orang isteri sahaja. lelaki tersebut tidak mempunyai iddah sebagaimana janda atauu balu. Walaupun begitu jagalah akhlak Islam dengan 284 .1. Seorang duda yang telah melafaz ceraikan isterinya jika perceraian tersebut dengan talaq raj’i atau talaq bain sekalipun ia tidak boleh menghalau keluar atau mengusir isterinya dari rumah tempat tinggal mereka melainkan setelah tamat tempoh iddah mereka itu pun jika tidak melibatkan tuntutan harta sepencarian terhadap rumah tersebut dan sebagainya oleh bekas isteri.2. Namun diingatkan kadangkala Pendaftar Nikah. IDDAH 4. samada melalui perceraian hidup atau mati berkenaan.

Dewasa ini ramai orang sudah melangar adab ini tanpa malu dan segan silu.2. Ayat 6 : Maksudnya : Maksudnya : 5. Mengikut adab Islam perkahwinan hendaklah dilaksanakan dengan adab dan susila yang penuh dihormati dan jika berlaku perceraian juga hendaklah diselesaikan dengan adab dan susila yang penuh dihormati. ayat 1 : “Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahrumah tempat kediamannya sehingga habis iddahnya dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ. 285 . Seorang duda yang menceraikan isteirnya dengan talaq raj’i dan masih di dalam iddah hendaklah memberi nafkah iddah dan tempat tinggal kepada isterinya sehingga habis iddah isterinya. Tugas kita adalah untuk mengembalikan susila dan akhlak Islamiah dalam konteks ini.” 5. Firman Allah dalam Surah At-Tholaq. Firman Allah dalam Surah At Tholaq. 5. Seorang duda yang menceraikannya dengan talaq tiga atau talaq bain tidak wajib memberi nafkah iddah tetapi wajib memberikan tempat tinggal.menghalang atau mengawal diri dari sifat yang tercela itu samada mengusir atau menghalau dan sebagainya.3.4. kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

hendaklah diselesaikan dengan baik. KESIMPULAN Begitulah sebahagian mengenai “duda” yang dapat diperjelaskan. Seorang duda yang mempunyai anak-anak hendaklah menyelesaikan tanggungjawab nafkah anak dan lainlain terhadap anak begitu juga mengenai hak penjagaan atau hadanah terhadap mereka. 286 . 5. 6. Maka nafkah iddah dan tempat tinggalnya hendaklah diberikan kepada mereka sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya.5.” 5. Seorang duda yang memperolehi dan mempunyai harta semasa perkahwinan mereka hendaklah menyelesaikan harta sepencarian dengan bekas isterinya dengan perasaan tanggungjawab dan baik.6.“Tempatkanlah isteri-isteri yang sedang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. 5. ketahuilah bahawa perbuatan itu adalah haram hukumnya namun lafaz talaq tersebut tetap jatuh. Jika perkahwinan dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh mesra kenapa tidak perceraian diselesaikan dengan baik oleh kedua-dua pihak tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga. Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka pada tempat tinggal itu dengan tujuan kamu menyusahkan kedudukan mereka. Jika seseorang duda menceraikan isterinya yang sedang mengandung.7.

JANDA DALAM IDDAH 287 . 1984) “Balu” ertinya perempuan yang suaminya telah mati. Pk. Pk. MUQADDIMAH Takrif “Janda” mengikut Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (UKI. Takrif “Balu” (UKI. 1984). “Janda” ertinya seorang perempuan yang telah diceraikan. Seseorang yang menjadi janda dengan sebab diceraikan semasa hidup atau dengan kematian suaminya. Seorang isteri yang kematian suaminya secara khusus dipanggil “balu”.TAJUK : JANDA DAN BALU 1.

Jika perempuan itu adalah seorang janda : a) Tertakluk kepada perenggan (c).Seseorang janda yang telah diceraikan tetapi masih di dalam iddah mereka ditakrifkan sebagai janda dalam iddah. atau suatu salinan yang diperakui bagi catatan yang berkaitan dengan 2) b) ii) 288 . dia tidak boleh pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara’. Manakala balu dikehendaki berkabung di atas kematian suaminya. Perkahwinan semula seseorang janda dan balu mengikut sek. Dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan – i) suatu surat perakuan cerai yang sah yang dikeluarkan di bawah undangundang yang pada masa itu berkuatkuasa. Mereka tidak boleh berkahwin dengan orang lain melainkan setelah habis iddah. begitu juga mereka tidak boleh berkahwin lain melainkan setelah tamat iddah. 12 UKI. Pk. 1984 menyatakan : 1) Tiada seseorang perempuan boleh dalam masa perkahwinannya dengan seorang lelaki berterusan. berkahwin dengan seseorang melainkan kepada lelaki yang akhir dia telah bercerai. berkahwin dengan seseorang lelaki lain.

3) Jika perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu. 4) 289 . dia tidka boleh dalam masa iddah perceraian biasa. c) Jika perceraian itu adalah dengan ba-in kubra iaitu tiga talaq. dia tidak boleh berkahwin semula dengan suaminya yang dahulu itu melainkan dia telah berkahwin dengan sah dengan seorang lain dan dia telah disetubuhi oleh seorang lain itu dalam perkahwinan itu dan perkahwinan itu dibubarkan kemudiannya dengan sah dan setelah habis iddahnya.perceraiannya dalam daftar perceraian yang berkenaan atau iii) suatu perakuan yang boleh diberi atas permohonannya selepas penyiasatan yagn wajar oleh Pendaftar yang mempunyai bidangkuasa di tempat yang di mana permohonan itu dibuat. yang bermaksud bahawa dia adalah seorang janda. kecuali dengan kebenaran Hakim di tempat pengantin perempuan itu bermastautin. Jika perempuan itu adalah seorang balu – a) dia tidak boleh berkahwin dengan seseorang pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara’. berkahwin dengan seseorang yang lain daripada suaminya yang dahulu itu.

290 . SOALAN DAN JAWAPAN TARAF SEORANG JANDA DAN BALU Kedapatan sebilangan masyarakat menghina atau rasa terhina dengan status “janda” dan “balu”. Malahan kemampuan mereka menyara diri mereka dan anak-anak mereka dengan penuh cabaran. 5) 5. Islam melarang sesiapa sahaja menghina orang lain malahan sebaliknya. Malahan suasana diri mereka dan anakanak mereka telah memberi cabaran kepada mereka membentuk anak-anak yang berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat sepatutnya diberi pengiktirafan yang tinggi oleh masyarakat.b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan surat perakuan kematian suaminya atau dengan cara lain membuktikan kematian suaminya.1. lebih-lebih lagi terhadap seorang janda atau balu. Hormati mereka sebagai seorang insan “Bani Adam” dan simpati nasib yang menimpa diri mereka.

a.a.w. sebaik-baik perkahwinan itu adalah bujang sesama bujang dan janda sesama duda. JANDA BERKAHWIN JEJAKA Jika seorang janda berkahwin dengan seorang jejaka. maka Rasulullah s.w. 7) JANDA YANG MENYARA ANAK-ANAK HASIL DARI PENDAPATAN MAKSIAT? 291 . Secara peribadi.w mengiyakannya dan menyatakan pilihan jejaka tersebut adalah tepat. Sahabat menjawab beliau mempunyai ramai adik-adik (anak yatim) di mana si janda ini sudah tentu banyak pengalaman dan boleh menjaga dan mendidik adik-adiknya. adakah perkara seperti ini wajar?. Maka Rasulullah s. pada pandangan Islam siapakah yang berkewajipan menangungnya? Tanggungjawab tersebut kembali kepada ayah atau wali-walinya begitu juga tanggungjawab nafkah anakanak janda tersebut.2. telah bertanya kepada jejaka tersebut kenapa beliau memilih seorang janda. Tetapi jika mana-mana pihak ada alasan yang munasabah seperti berlaku di zaman Rasulullah s.5. 6) TANGGUNGJAWAB TERHADAP JANDA Jika seseorang itu telah bercerai. di mana seorang jejaka telah berkahwin dengan seorang janda.a.

Lawannya monogami. Makanan yang haram atau punca pendapatan yang haram yang menjadi darah daging akan menjadi bahan bakaran api neraka. Elakkan diri dari bekerja di tempat tersebut dan punca pendapatan halal masih banyak jika dicari atau diusahakan. Tetapi bila datang Agama Islam.Jika seseorang janda bekerja di pusat-pusat hiburan kerana hendak menyara dirinya dan anak-anak.2. semua bangsa dan golongan manusia di kala itu mengamalkan poligami. kerana didapati cara poligami mereka itu adalah suatu 1. iaitu kahwin hanya seorang sahaja. maka cara poligami yang diamalkan oleh bangsa Ibrani dan Arab itu diharamkan oleh Islam. MUQADIMMAH 1. Poligami telah wujud sebelum datang Islam. 292 . TAJUK : HUKUM BERPOLIGAMI 1. Di dalam Islam diharuskan berpoligami itu seramai 4 orang saja dengan syaratsyarat yang tertentu.1. adakah dosa-dosa mereka ditanggung oleh bekasbekas suami atau ayah-ayah anak-anaknya? Sesiapa sahaja diharamkan bekerja di tempat-tempat yang haram atau maksiat. Bangsa Ibrani dan Arab terdapat di kalangan mereka mempunyai berpuluhpuluh orang isteri. “Poligami” adalah bererti kahwin lebih daripada seorang. Pendapatan yang halal akan membawa keberkatan dari masa ke semasa.

3. jika seorang merasa tidak dapat 293 . supaya tidak lepas kuasa memelihara harta anak perempuan yang yatim itu dari tangannya.2. di mana mereka itu jika ada perempuan yatim wali yang menjaganya tidak mahu mengahwininya dengan orang lain. hendaklah kamu berkahwin seorang sahaja. Hukum poligami dalam Islam adalah harus.” 2. 2. sedangkan kewajipannya sebagai suami yang bertanggungjawab tidak dipenuhinya. tetapi keharusan bukanlah secara mutlak. Maksudnya : “Dan jika kamu khuatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim itu. maka kahwinilah perempuan yang kamu sukai dua. Ayat ini turun di akhir tahun ke-8 hijrah untuk menghapuskan peradapan lama orang-orang Arab jahiliah. bahkan harta isterinya itu yang diambilnya. Tetapi jika kamu khuatir tidak dapat berlaku adil antara perempuan-perempuan itu. Oleh itu diperingatkan Allah. Dalam hal yang demikian.tindasan dan kezaliman terhadap kaum perempuan. APAKAH HUKUM POLIGAMI DALAM ISLAM? 2. Islam mengharuskan poligami dengan syarat-syarat yang tertentu. tiga atau empat. malah disyaratkan dengan syarat-syarat yang tertentu Firman Allah Taala dalam surah Annisa’ ayat 3.

K. 3. tetapi Islam datang menentukan syaratsyarat yang mengharuskan dan membataskan bilangannya. Ayat tersebut menunjukkan bahawa peraturan Agama Islam mengenai poligami ini datang melalui jalan tengah.00 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya dan penjara. 2.I. Agama Islam tidak mengharamkan poligami dan tidak mengharuskannya secara mutlak tanpa bersyarat.000. BAGAIMANA PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PERAK) MENGENAI POLIGAMI Selaras dengan tuntutan tersebut U.berlaku adil dalam perkahwinan dengan anak yatim. bolehlah ia berkahwin dengan perempuan-perempuan lain sampai empat orang.4. cukuplah satu isteri sahaja. Pk. Tetapi sekiranya ia merasa tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri itu. 294 . Seksyen 118 : Penalti poligami tanpa pengesahan Hakim ialah denda tidak melebihi RM1. 1984 (Pindaan 1992) memperuntukan Seksyen 21(1) – tiada lelaki boleh berkahwin lagi dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan pengesahan secara bertulis daripada Hakim bahawa dia telah membuat pengakuan di hadapan Hakim yang ia akan berlaku adil terhadap isterinya dan jika ia berkahwin sedemikian tanpa pengesahan tersebut perkahwinan itu hanya boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini atas perintah Mahkamah tertakluk kepada Seksyen 118.

kurang 14. iaitu tidak melebihkan antara isteri dari isteri yang lain dan tidak pula membeza-bezakan di antara mereka. Menurut nas Al-Quran Surah Annisa’ ayat 3 yang diutamakan ialah keadilan.3.4.000.2. Islam mengharuskan seseorang itu berpoligami dengan syarat ia boleh melakukan keadilan di antara para isteri. APAKAH SYARAT-SYARAT DALAM ISLAM YANG MENGHARUSKAN SESEORANG ITU BERPOLIGAMI? 5. pakaian dan tempat kediaman. Keadilan 2 perkara : a) b) Pemberian nafkah makan. minum. 5. 5. BERAPA NISBAH MEREKA YANG BERPOLIGAMI DI DALAM NEGERI PERAK Poligami 140 pasangan dari 1 – 12/97. Rasio : 1% sahaja. Pernikahan lebih Begitu jugalah nisbah lebih kurang tahun-tahun yang berikutnya. Bilangan hari giliran dan layanan terhadap isteri-isteri itu. 295 .

seperti kecenderungan hati. JIKA TIDAK MAMPU BERPOLIGAMI JUGA? BERPOLIGAMI TAPI Ia melanggar syarat-syarat yang mengharuskan poligami dan hukumnya haram. Sebagaimana disarankan Allah dalam surah Annisa’ Ayat 3. BOLEHKAH IA BERPOLIGAMI? Tidak layak berpoligami memadai dengan manogami.6. 296 . 8.” Maksudnya : 7. Seorang suami tidak akan sanggup dan tidak ada jalan untuknya supaya peringkat kasih sayang dan kecenderungan hatinya kepada tiap-tiap seorang isteri bersamaan dengan isteri yang lain. perasaan kasih sayang. “Jika kamu khuatir tidak dapat berlaku adil di antara isteriisteri kamu. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KEADILAN? Keadilan berpoligami tidaklah termasuk keadilan yang meliputi perkara-perkara yang tidak dapat dilaksanakan sebagai seorang manusia. Inilah maksud Firman Allah. BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM KALAU SESEORANG LELAKI ITU MERASA DIRINYA TIDAK SANGGUP MELAKUKAN KEADILAN KEPADA BEBERAPA ORANG ISTERINYA. surah Annisa’ ayat 129. maka hendaklah kamu berkahwin seorang saja.

Maksudnya : “Dan kamu tidak sekali-kali sanggup berlaku adil di dalam perkara-perkara yang kamu tidak dapat menguasainya di antara perempuan-perempuan. Allah telah mengingatkan suami dalam firmanNya di dalam surah Annisa’ ayat 129. maka ia cenderung kepada salah seorang daripada kedua isterinya – tidak cenderung kepada yang seorang lagi. BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM TERHADAP LELAKI TERSEBUT? Di hari kiamat kelak. pada hari kiamat ia berjalan dalam keadaan badannya condong sebelah. Sekalipun kamu bersungguh hendak melakukannya. Sabda Rasulullah s.w. LELAKI BERPOLIGAMI TIDAK BERLAKU ADIL KEPADA ISTERI-ISTERINYA MENGENAI NAFKAH DAN GILIRAN BERMALAM. Maksudnya : 297 . yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah r.” 9.a.a. ia akan berjalan dalam keadaan badannya condong sebelah. BAGAIMANA KALAU MULA-MULA ADIL KEMUDIAN SALAH SEORANG DARI ISTERI-ISTERI TADI TERBIAR DAN MENDERITA Berdosa.” 10. Maksudnya : “Sesiapa yang ada mempunyai dua orang isteri.

w. BAGAIMANA DALAM HUKUM SYARA’ BOLEHKAH SUAMI ITU MELEBIHKAN GILIRAN DI RUMAH ISTERINYA YANG BARU? Boleh. jika isteri baru masih gadis ia harus bermalam selama 7 malam (seminggu).” 11. 12.“Maka janganlah kamu cenderung sehabis-habis cenderung – berat sebelah dalam melayani seorang isteri dengan yang lain sehingga membiarkan isteri yang lain seperti satu benda yang tergantung-gantung – terbiar seolah-olah tidak bersuami. yang diriwayatkan 298 . Ini adalah berdasarkan hadis Rauslullah s. Kemudian barulah membuat giliran semula di antara isteriisteri seperti biasa. 3 malam sahaja. Janda. BERAPA LAMA SEKURANG-KURANGNYA GILIRAN SEORANG ISTERI? MASA Satu malam dan tidak ada sekatan lamanya bila ada keizinan dan persetujuan dari isteri-isteri tadi. MENURUT TABIAT SEMULA JADI MANUSIA BILA SEORANG ITU BARU SAJA BERPOLIGAMI TENTULAH ISTERI BARU DAN SUAMI TADI SEDANG DALAM KASIH SAYANG YANG KUAT DAN KEINGINAN YANG MENDALAM.a.

w.daripada Ummi Salamah r. Undi.a. Oleh itu janganlah 299 . BAGAIMANA SUAMI YANG SAKIT. 14. siapa yang terkena undi dialah yang mesti pergi bersama suami. APAKAH SYARAT-SYARAT YANG LAIN LAGI UNTUK MENGHARUSKAN SESEORANG LELAKI ITU BERPOLIGAMI? Disyaratkan sanggup memberi nafkah kepada semua isterinya mengikut kadar kemampuan.” 13. Tidak boleh dengan kemahuan suami sahaja. SELAIN DARIPADA SYARAT KEADILAN. ADAKAH IA WAJIB MEMBUAT GILIRAN? Wajib buat giliran dan tidak memadai dijalankan undian.a. Baginda bermalam selama 3 malam dan baginda bersabda dengan maksudnya : “Bahawasanya tidak ada bagi engkau kehinaan jika engkau berkehendakkan aku bermalam bersama engkau 7 malam dan jika aku bermalam 7 malam bersama-sama engkau. tatkala berkahwin dengannya. aku akan bermalam pula selama 7 malam bersama-sama isterIku yang lain. 15. BAGAIMANA KALAU HENDAK KELUAR BOLEH PILIH SALAH SEORANG ISTERI? NEGERI. bahawa Rasulullah s.

APAKAH HIKMAHNYA ISLAM POLIGAMI? ANTARANYA? MENGHARUSKAN Menjamin kemuliaan agama Islam dan kehormatan umatnya dari sebarang godaan. pimpinan lelaki. Bilangan perempuan lebih ramai. Menutup dan mengurangkan zina. Kadang-kadang pasangan tidak dapat zuriat. Perempuan-perempuan tidak dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada setiap masa. Nafsu berahi lelaki untuk melakukan hubungan kelamin tidak terbatas kepada umur. sedangkan suami tidak terbatas. Membiarkan keturunan dengan cara halal. Nafsunya masih lagi kuat. - - - 300 . Pasangan berkehendakkan perlindungan. kerana beberapa hubungan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi kemampuan zahir juga diambil kira. walaupun 70 – 80 tahun. begitu juga dengan tempat tinggal. Mengurangkan anak-anak di luar nikah. tidak boleh diletakkan isteri-isterinya di dalam satu rumah tanpa izin mereka.hanya memperhitungkan soal kemampuan batinnya saja. 16.

mereka yang bersikap anti berpoligami adalah sebagai orang yang membantah hukum Allah dan Rasulnya dan ini merosakkan keimanan. ayat ini tidaklah bermakna menggalakkan berpoligami dan tidak pula menyekat. Ini jelas menunjukkan bahawa poligami ini adalah harus bagi mereka yang boleh berlaku adil kepada isterinya. Hal ini adalah terserah kepada seseorang yang hendak berpoligami itu setelah ia menimbangkan dengan penuh teliti.1. Bagi orang-orang yang beriman. buruk atau baiknya sanggup berlaku adil atau tidak. 16. jangan membuat sesuatu pendapat yang bertentangan dengan hukum Allah dan sunnah Rasul.- Perempuan-perempuan umurnya dalam kawasan 50 tahun atau telah kering darh haidnya tidak merasa sanggup lagi melayani nafsu suaminya dan mula merasa jijik bila mendengar soal-soal itu.2.3. 16. 16. 301 . PENUTUP 16.

APAKAH PERKARA UTAMA DILAKUKAN SEBELUM MINTA IZIN MASUK KERUMAH . Memberi penghurmatan kepada orang lain. Tiada perselisihan rumah tangga dan masyarakat.TAJUK : ADAB MEMINTA IZIN MUQADDIMAH Meminta izin itu ada adab-adabnya. Dipandang mudah tapi kesannya besar dalam hubungan keluarga dan masyarakat. KATAKANLAH SESEORANG INGIN MENZIARAHI UNTUK BERTANDANG ATAU MENGHADIRI APA-APA MAJLIS DI RUMAH SESEORANG. MENGIKUT PERADABAN ISLAM ? 302 . Menghindarkan tohmah ataupun buruk sangka. SOALAN DAN JAWAPAN 1. Mengujudkan suasana selesa. Memberikan pengiktirafan hak kepada orang lain. senang dan tenteram.

boleh ketuk pintu sekadar untuk menyampaikan maksud ketukan sahaja. Jika tuan rumah menjawab salam tunggu dulu di sudut pintu. surat dan sebagainya. Jawap salam. Berjabat tangan dengan semua orang yang ditemui (Mahram). Tunggulah di penjuru pintu rumah bukan ditengah atau hadapan pintu rumah tetamu. Sampai di tempat kunjungan terlebih dahulu hendaklah memberi salam dengan suara yang sopan. Jika orang dalam rumah jauh dari pintu. Jika tiada respon boleh ketuk pintu dengan kuku atau dengan jari secara hormat. Kalau ada loceng. Jika tiada jawapan ulang tiga kali. Jika diizinkan bolehlah masuk. - - - - - - - 303 . Perkenalkan diri dan minta izin masuk. memadailah dengan memicit loceng dengan lembut untuk menunjukkan kelembutan dan kebaikan dirinya. samada dengan talipon.- Memaklumkan hasrat untuk berkunjung terlebih dahulu adalah lebih baik.

Hendaklah dia memohon majlis itu.MENGENAI ADAB BERKUNJUNG KERUMAH ORANG INI ? Ia sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. kemudian dia kembali.w. Bila masuk rumah hendaklah dia duduk di tempat yang ditunjukan oleh tuan rumah. bukan di tengah-tengah mereka. melainkan dengan izin keduanya.w. Hendaklah dia duduk di samping orang ramai. Siapa yang keluar dari majlisnya kerana suatu hajat. bahawa seorang lelaki dari Bani Amir meminta izin kepada Nabi s. jangan di antara keduadua berbisik-bisik.A.a. 2. ADAKAH APA-APA PENGAJARAN DARI RASULULLAH S. Maka berkata Rasulullah s. sedang baginda masih di dalam rumah… hingga akhir. Dalam kumpulan tiga orang. kepada pembantunya: 304 .- Jika tidak baliklah.W. Jangan mencelah duduk di antara dua orang.a.. maka dia lebih berhak dengan tempatnya itu. izin untuk kembali dari - - - - - Berdoa sebelum meninggalkan majlis.

Baginda bertanya: Siapa ini ? Jawabku: Aku! Maka berkata Nabi s.a.a. Adalah baik sekali ketika meminta izin diberikan tempoh antara kali pertama denga kali kedua itu sekadar masa sembahyang 305 .” 3.w.Maksudnya: “Pergilah kepada orang diluar itu.: Asya’ari r. maka aku pun mengetuk Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa AlTelah berkata Rasulullah s. dan barulah dia masuk..w. jika diizinkan untukmu baiklah.a. SETAKAT MANA TEMPOH ANTARA KALI PERTAMA DAN SETERUSNYA ITU ? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan lagi daripada Jabir r. BAGAIMANA KEPERLUAN MENGENALKAN MENGIKUT SARANAN RASULULLAH S..a.a. pun mengizinkannya.A. dan ajarkannya cara meminta izin. kalau tidak hendaklah engkau kembali saja.W.a. JIKA KITA HENDAK MINTA KEIZINAN SEBANYAK TIGA KALI. ? DIRI pintunya.a.: Aku…aku… siapa aku? Seolah-oleh baginda tidak menyukai jawaban serupa itu. itu: Maka dia pun mengucapkan: Assalaamu alaikum! Boleh tak saya masuk? Lalu Nabi s.w. dan katakan kepadanya: Ucapkanlah: Assalamu alaikum! Boleh tak saya masuk?” Orang lelaki itu mendengar kata-kata Nabi s. katanya: Aku mendatangi Nabi s.w. 4.w. katanya: Meminta izin itu tiga kali sahaja.

katanya: Bahawa pintu- “Hanyasanya disuruh meminta izin untuk menghindarikan pemandangan”.a.a.w. Diriwayat oleh Abu Daud pula: Maksudnya: 306 . kerana kemungkinan orang yang di dalam rumah itu sedang sembahyang.w. BAGAIMANA SAHABAT-SAHABAT RUMAH RASULULLAH S.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahih mereka. diketuk biasanya dengan jari semata-mata. ? MENGETUK PINTU pintu rumah Rasulullah s.. Semua ini menandakan kemuncak penghormatan. KENAPAKAH KITA PERLU MENJAUHKAN DIRI SEDIKIT SEMASA MENUNGGU DILUAR RUMAH IAITU DISUDUT PINTU BUKAN DIHADAPAN PINTU RUMAH ? Kerana dikhuatiri adanya seorang perempuan yang bukan mahram yang membuka pintu itu. 6. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi s. kepada para sahabat-sahabatnya.A.empat rakaat. Sebab disyariatkan meminta izin itu ialah untuk menghindari terpandang hal-hal yang dilarang oleh Syara’.W. sabda baginda: Al-Bukhari telah mengeluarkan sebuah hadis di dalam kitab AlAdab Al Mufrad daripada Anas r. 5. dan adab terhadap mereka. Para salaf pula biasanya mengetuk pintu-pintu rumah guru-guru mereka dengan kuku sahaja. ataupun sedang melepaskan hajatnya.

MEREKA MENERANGKAN SUAMINYA ATAU AYAHNYA TIADA DIRUMAH DAN TIDAK PULA MEMPELAWA ATAU MENIZINKAN TETAMU MASUK. Akan tetapi baginda mendatanginya dari bahagian kanan atau kiri. jika mendatangi pintu sesuatu kaum. ADAKAH PENGUNJUNG PERLU MERASA TERKILAN ATAUPUN MARAH ? Tidak perlu berasa hati ataupun marah kerana mereka mematuhi perintah Allah didalam Surah An-Nur. baginda tiada menghadapi pintu itu dari mukanya.Maksudnya: “Adalah Rasulullah s. sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. kembalilah. Jika disuruh kamu kembali. lalu baginda mengucapkan: Assalamu alaikum! Assalamu alaikum! “ 7.a.w. JIKA ORANG TIADA DI RUMAH TAPI RUMAH TIDAK BERKUNCI ATAUPUN YANG ADA HANYA ISTERINYA ATAUPUN ANAK GADIS ATAU JANDANYA SEORANG DIRI.” Maksudnya: 307 . Dan jika kamu tiada mendapati seorang pun di dalamnya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu selalu ingat. sebelum kamu mendapat izin masuk. kerana yang demikian itu lebih baik bagi kamu. maka jangan kamu memasukinya. ayat 27-28 : “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumah-rumahmu.

w. katanya: Telah bersabda Rasulullah s.a.a. sehingga dia kembali. melainkan diampuni keduanya sebelum mereka berpisah”. lalu berjabat tangan. sebuah riwayat daripada “Atha” Al-Khurasani. : 308 . Didalam kitab Al-Muwaththa’ oleh Imam Malik.: telah Maksudnya: “Tiada dua orang Muslim yang bertemu.. niscaya kamu akan lebih sayangmenyayangi.8. 9. niscaya dengki akan terhapus.w. DALAM KEADAAN TERTENTU ADAKAH UCAPAN SALAM PERLU DIIKUTI DENGAN BERJABAT TANGAN (DENGAN MAHRAM) ? At-Termidzi dan Ibnu Majah serta lain-lain lagi meriwayatkan juga daripada al-Bara’ r.a. dan dia mestilah menurut apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.: Maksudnya: “Berjabat tanganlah kamu. Tetamu adalah di bawah telunjuk orang yang menamunya di dalam serba-serbi. katanya: Telah bersabda kepadaku Rasulullah s. BOLEHKAH KITA DUDUK SEBARANG TEMPAT DIRUMAH TETAMU ? Tidak boleh.w. dan bertukar-tukar hadiah.a. dan akan terhapuslah permusuhan”.

” 10. Abu Daud telah meriwayatkan dengan isnad yang baik daripada Huzaifah bin Al.Maksudnya: “Barangsiapa memasuki rumah seseorang.w. sebab tuan rumah lebih mengetahui tentang tempat aurat rumahnya”. (Majma’ AzZawa’id). pernah melaknati orang yang duduk ditengah-tengah. JIKA DIDALAM SESUATU MAJLIS ADA DUA ORANG.w.Yaman rr.serta memaki dan melaknatinya. niscaya dia akan membelakangi setengah manusia dengan belakangnya. KENAPA KITA KENA DUDUK DISAMPING ORANG RAMAI BUKAN DI TENGAH ORANG RAMAI.a..” Maksudnya: 309 . MESTI ADA HIKMAHNYA? Jika dia duduk di tengah-tengah. dan dengan itu dia akan menyebabkan orang marah. bahawasanya Rasulullah s. Abu Daud meriwayatkan bahawa Rasulullah s. maka hendaklah dia duduk di tempat yang disuruh dia duduk.a. melainkan dengan izin keduanya. pernah bersabda : “Tidak boleh duduk antara dua orang. JIKA ADA RUANG DITENGAH DIANTARA MEREKA BOLEHKAH DUDUK DISITU ? Tidak dibenarkan.a. 11. Melainkan dalam keadaan tempat yang sesak atau sempit.

BERBISIK-BISIK APABILA MAJLIS ITU HANYA TIGA ORANG. APAKAH KESANNYA? Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas’ud r. setelah baginda menyambut mesra dan menghormatinya. Melainkan orang yang datang itu ada kelebihannya. seperti dia lebih berilmu.a.a. pernah bersabda: Maksudnya: 310 . Maksudnya: “Letakkanlah manusia itu di tempat-tempat yang sesuai baginya. 13. kemudian Nabi mendekatkan ketua mereka yang bernama Al-Munzir bin A’idz. dan meluaskan tempat untuk mereka.w.” Di mana misi Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah s. maka wajarlah si tuan rumah meletakkan orang itu di tempat yang sesuai dengan kedudukannya.aw. lalu menunjuknya supaya duduk di sebelah kanannya.a. tepat seperti sabda Rasulullah s. ataupun mempunyai pangkat.w. betapa Nabi menyambut mereka.. ORANG YANG DATANG AKHIR DIDALAM SESUATU MAJLIS SAMADA DIADAKAN DI RUMAH ATU DITEMPAT LAIN BOLEHKAH DIA MELANGKAH ORANG LAIN UNTUK DUDUK DI HADAPAN ? Tidak boleh. bahawasanya Rasulullah s.12.

baginda mengucapkan: Maksudnya: 311 . maka janganlah dua orang di antara kamu berbisik-bisik. ketika ingin bangun dari majlisnya. untuk memelihara kehormatan rumah tangga. Tetapi jika majlis itu hanya dua orang. serta membiarkan yang ketiga. yang bermaksud: “Hanyasanya disuruh meminta izin itu supaya kelihatan. pernah bersabda. kerana yang demikian itu akan mendukacitakannya.w. jika ia tidak akan menimbulkan keraguan pada yang lain.a. maka tiada salah berbisik-bisik.a. JIKA MASUK KESUATU TEMPAT PERLU MINTA IZIN BAGAIMANA DENGAN WAKTU PULANG? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah s.w. dan akan merasa kurang senang dengan sikap itu.a. dan menjaga matabenda dan perkara-perkara yang terlarang.“Jika kamu tiga orang. BAGI PERPISAHAN SESUATU PERTEMUAN ATAU MAJLIS? Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Barzah r.” Perkara ini sangat-sangat dijaga oleh rasulullah s. APAKAH DOA YANG DIAMALKAN OLEH RASULULAH S.W.w. 14.” Sebab larangannya ialah orang yang ketiga itu nanti akan menyangka yang bukan-bukan. katanya: Adalah Rasulullah s. 15.a.A.. atau ramai sekali.

aku memohon keampunanMu dan aku bertaubat kepadaMu. Ya Allah! Ya Tuhanku ! dan dengan kepujianMu. aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan Engkau.” 312 .“Maha Suci Engkau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful