TAJUK

:

ADAB BERKELUARGA PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

1.

MUQADDIMAH Dikemukakan beberapa pandangan mengenai adab berkeluarga yang dipetik dari buku “Adab Dalam Agama” (Adab Fiddin) hasil karya oleh Hujjatul Islam Abu Haamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah seorang ahli falsafah Islam (Failasuf). Beliau dilahirkan di Kota Thoos pada tahun 451H atau tahun 1058M dan beliau adalah di antara ulama Islam yang terkenal dan beliau banyak mengarang buku dari berbagai cabang ilmu. Beliau dihormati para ilmuwan dan disegani di kalangan ulama dan digelar Hujjatul Islam. Semoga Allah memberi rahmat dan kemuliaan pahalanya kepada beliau.

2.

ADAB SUAMI ISTERI 2.1. ADAB SUAMI KEPADA ISTERI Hendaklah si suami menggauli isterinya dengan baik (mu’aasyaroh bil ma’ruf) dan lemah lembut dalam bertutur kata. Menampakkan cinta dan kasih sayang kepada si isteri. Menampakkan pula kegembiraan saat berkumpul dan lupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu ataupun kekeliruan yang akan datang. Jangan mengherdik isteri bila dia melakukan kesalahan. Jagalah kehormatannya dan jangan banyak mendebatnya. Bersikaplah murah hati ketika

1

memberinya nafkah, jangan bersikap kedekut kepadanya. Juga jangan diabaikan, berbuat baiklah kepada keluarga atau kerabatnya. Hendaklah menyajikan yang baik-baik kepadanya dan hendaklah mempunyai rasa cemburu. 2.2. ADAB ISTERI KEPADA SUAMI Hendaklah si isteri selalu merasa malu kepada suaminya. Jangan banyak membantah dan berdebat. Diam, dengarkan serta perhatikanlah apabila suami sedang berbicara. Selalulah menjaga diri, harta dan anak-anaknya apabila suami tiada di rumah. Jangan berkhianat dalam segala hal terutama dalam soal harta. Usaha badan selalu segar dan harum. Jagalah mulut jangan sampai berbau tak sedap serta berpakaianlah yang bersih. Nampakkan rasa puas dan kesahajaan. Bersikaplah lemah-lembut dan berhiaslah secara berterusan. Hormati dan muliakan keluarga dan kerabatnya. Pandanglah keadaannya dengan penuh keutamaan. Terimalah apa-apa yang dikerjakannya dengan rasa terima kasih. Nampakkan kecintaan anda padanya saat sedang berdekatan. Hendaklah nampakkan pula kegembiraan anda dengan menghilangkan rasa kerinduan saat melihat atau bertemu dengannya. Semarakkanlah suasana bila saat bersama.

2

2.3.

ADAB LAKI-LAKI PADA DIRI SENDIRI Laki-laki diharuskan membiasakan sholat berjemaah dan sholat Jumaat. Biasakanlah berpakaian bersih dan rapi serta rajinlah bersiwak. Jangan mengenakan pakaian yang mewah, tapi jangan pula mengenakan pakaian yang hina (misal lusuh atau rombeng). Jangan memanjangkan celana dengan rasa takbur, tapi jangan pula memendekkannya. Jangan banyak menoleh ke kanan ke kiri saat berjalan. Jagalah pandangan, jangan melihat kepada yang bukan muhrimnya. Jangan meludah bila sedang bercakap-cakap. Jangan banyak duduk di depan pintu rumah bersama tetangga. Jangan pula menceritakan perihal isteri atau keadaan rumah tangganya kepada teman atau tetangganya.

3.

ADAB WANITA PADA DIRI SENDIRI Hendaklah wanita senang dan selesa tinggal di rumah. Jangan banyak ke luar rumah. Jangan banyak bersembang, bercerita ini dan itu dengan tetangganya. Jangan mengizinkan atau memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, kecuali bila tamu itu muhrimnya atau yang sudah benar-benar dikenalnya dengan baik. Gembirakanlah suami apabila dia melihatnya. Jaga diri, harta dan anak-anak saat suami sedang pergi. Jangan

3

membiasakan diri banyak ke luar rumah. Apabila merupakan suatu keharusan ke luar rumah maka sebaiknya dengan sembunyi-sembunyi melalui jalan yang tidak begitu ramai. Hendaklah memungkiri atau tidak melayani apabila ada orang lain yang melihatnya yang melihatnya berada di luar atau dalam rumah dengan maksud untuk kebaikan dirinya sendiri. Bersikap baik dalam mengatur rumahtangga. Jalankan dengan baik dan tekun shalat dan shaum, serta selalulah bersikap peka dan introspeksi terhadap kekurangan diri sendiri. Wanita muslimah juga harus memikirkan dengan bersungguh-sungguh agamanya. Jika anda ingin menjadi wanita yang baik dan mulia, jangan banyak omong, cerewet dan keras kepala. Peliharalah pandangan mata. Ingatlah bahawa setiap diri selalu diawasi oleh Allah. Banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah. Bersikap patuh kepada suami. Berikan semangat kepadanya untuk mencari rezeki yang halal. Jangan banyak meminta yang memberatkan suami. Menyedikitkan bicara dan jauhi perkara yang tidak baik. Nampakkan rasa malu, banyaklah bersabar dan bersyukur. Apabila teman suami datang minta dibukakan pintu padahal saat itu suami tidak berada di rumah, maka janganlah minta penjelasan darinya dan jangan menjanjikannya untuk datang kembali lagi. Ini sebagai ungkapan menjaga rasa cemburu pada dirinya dan rasa cemburu suami kepada si isteri.

4

4.

ADAB HUBUNGAN DENGAN KERABAT DAN MASYARAKAT 4.1. ADAB ANAK KEPADA ORANG TUA Sebagai seorang anak yang soleh, dengarkanlah perkataan orang tua dengan sebaik-baiknya. Jalankan dan taati perintah mereka bila perintah itu sesuai dengan syariat Allah Taala. Datanglah lekas jika mereka memanggil. Tunduklah kedua lengan bahu dan redhakan diri di hadapan keduanya, seperti yang diperintahkan Allah dalam firmanNya :

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang…” (Al-Isra 24)
Jangan merasa bosan berbakti kepada mereka. Jangan pula merasa bosan menjalankan perintahperintah mereka. Jangan memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Jangan anda sampai meninggikan suara di hadapan mereka atau berkata dengan suara keras ketika berbicara dengan mereka. Jangan pula anda mengherdik atau berkata “cis” kepada mereka, apalagi kalau sampai menyalahi, tidak mengendahkan perintah dan anjuran mereka. 4.2. ADAB ORANG TUA KEPADA ANAK Sebelum mengajar anak-anak, hendaknya terlebih dulu dimulai dari diri sendiri kerana mata anak-anak sangat tajam dan pendengarannya amat peka. Apa yang dikatakan pengajar baik maka murid akan

5

mengatakan baik juga. Apa yang dikatakan pengajar buruk maka akan dianggap buruk juga oleh murid. Bersikap tenang dalam majlis, jangan menengok ke kiri dan ke kanan, Dalam pengajaran hendaknya banyak menanamkan hal-hal yang menambah rasa takut anak kepada Allah. Jangan banyak memarahi dan memukul mereka. Jangan pula mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan “mushthalahul hadits” sehingga mereka berani mengutarakan hadith-hadith. Jangan membiarkan mereka bercakap-cakap sendiri di dalam majlis dan jangan pula bergurau dengan salah satu murid di hadapan mereka. Yang perlu diingat pula, jangan merasa tinggi hati dengan apaapa yang telah diberikan kepada mereka. Hendaknya menangani segala permasalahan yang diutarakan mereka dengan rendah hati. Laranglah mereka jika mengolok-olok temannya dan cegah bila mereka menikmati milik orang lain. Jelaskan pula kepada mereka bahawa kebiasaan mengumpat, berdusta dan gossip adalah perbuatan buruk. Jangan memberi pertanyaan kepada mereka pertanyaan yang berat dan jangan pula membebani keluarganya kerana dapat membosankan mereka. Ajarkanlah mereka thaharah (bersuci) dan shalat. Tunjukkan kepada mereka najis-najis yang dapat membatalkan shalat.

6

3. ADAB PEMBANTU KEPADA MAJIKAN Sebagai seorang pembantu hendaklah menjalankan semua perintah-perintah majikan asal perintah itu benar dan tidak di luar batas kemampuannya. 7 . Maafkanlah dan terimalah ucapan maaf mereka dengan alasan-alasannya. jangan membebani pembantu pekerjaan di luar kemampuannya. 4. Berusahalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya. ADAB MAJIKAN KEPADA PEMBANTU Kepada para majikan. Berbelaskasihlah kepada anak-anak majikan. Apabila mereka membuat dan menghindarkan makanan.4. Jangan mengutuk atau memarahi mereka. Jagalah diri dari hal-hal yang diharamkan. Jangan banyak memukul mereka. Berbelas-kasihlah kepada mereka saat mereka penat dan lelah. ajaklah mereka untuk ikut menikmati makanan itu. Pembantu juga tidak diharamkan menasihati dan menjaga diri saat si tuan sedang berpergian. ingatlah. Jaga juga kehormatan majikan dan keluarganya. Jangan sampai mengkhianati harta kekayaan majikan.4.

Tenteramkan dan lapangkan majlis mereka saat sedang berkumpul. jangan disanggah kecuali kerana benar. seperti yang diperintahkan Allah dalam firmanNya : “Hai orang-orang yang beriman.”(Al-Mujadilah 11) Hendaknya ikut mengiringi mereka walaupun beberapa langkah ketika hendak berpisah. ADAB BERSAUDARA Nampakkan kegembiraan dan kesenangan ketika bertemu atau berkumpul dengan mereka.5. Jangan berdebat mereka kecuali bila mereka telah selesai berbicara. ADAB BERTETANGGA Awalilah dengan mengucapkan salam. apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis” maka lapangkanlah nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu…. Dengar dan perhatikan ucapan-ucapan mereka. 8 . 5. Jangan pula banyak mengutarakan pertanyaan dan permasalahan. Panggillah mereka dengan nama yang mereka senangi. Tengoklah apabila mereka sedang sakit. Mulailah megucapkan salam.4. Berikan ucapan selamat dan nampakkan kegembiraan dan saat tetangga sedang berbahagia. Jangan banyak berbual panjang-lebar dengan mereka. Bertutur sapalah dengan mereka baik. Berduka-citalah bila mereka sedang terkena musibah.

9 . Kekang pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan. Jangan memandang terus dengan menaruh perhatian kepada pembantu wanitanya. Jangan mencerca atau memarahi mereka. Nasihatilah dengan belas kasih.Bertutur-katalah yang baik kepada anak-anak dan para pembantunya. Bantulah pula mereka dalam menyelesaikan dan menghilangkan kesusahannya. Maafkan kesalahan dan kehilafankehilafannya.

3. 2. Ia memperuntuk. Perbezaan hanyalah dari segi keimanan. 1. Miskin kaya lelaki dan perempuan adalah sama di sisi undang-undang. memenuhi kehendak dan keperluan mereka dan mampu menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. MUQADDIMAH 1.2. Peraturan dan undang-undangnya adalah adil dan sesuai untuk setiap orang lelaki dan perempuan. Islam menempatkan wanita di suatu tempat yang tinggi dan terhormat. unggul dan sesuai dengan fitrah manusia walau di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana mereka berada. 2. akhlak dan pencapaian kerohanian yang tinggi. Mereka sama-sama bertugas melaksanakan amanah Allah dan memakmurkan dunia. 10 .2. 1.3. Hubungan mereka dengan kaum lelaki adalah diasaskan sesama manusia. Islam adalah agama yang syumul. ketakwaan. berkasih sayang.TAJUK : HAK-HAK WANITA DALAM UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM 1. menegakkan maaruf dan meninggalkan mungkar.1. HAK WANITA 2.1. hamba Allah dan khalifah Allah di bumi. 2.

Dalam perbincangan ini tumpuan akan diberikan kepada hak wanita yang dijelaskan di dalam UndangUndang Keluarga Islam.2.bertimbang rasa. ibu. Tujuan peruntukan ini untuk mempastikan bakal pengantin perempuan telah mencapai 3. 11 . Di antaranya :3. janda. Mengabaikan.5. Hak mereka sebagai manusia. menentang peraturan dan undang-undang Allah serta mengkhianati amanah yang telah diberikan Allah. balu. nenek dan seterusnya. Hak wanita ini dilindungi.1. kemuliaan dan kehormatannya. HAK WANITA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 3. Sesuai dengan kejadian dan sifatnya. mengenepikan dan mencabul hak mereka bererti melakukan kezaliman. dijaga dan dipertahankan oleh Islam. UMUR MINIMUM UNTUK PERKAHWINAN 18 tahun lelaki dan 16 tahun perempuan. 2. Islam memberikan hak yang sesuai dan wajar kepada wanita. 3.4. hidup dalam keadaan harmoni dan saling lengkap melengkapi.2. 2.1. Hak wanita dalam Islam tentu sahaja amat luas sama seperti hak-hak yang dinikmati oleh lelaki. peranan dan tanggungjawab. isteri. anak.

MAS KAHWIN DAN PEMBERIAN Di bayar di hadapan orang yang mengakad nikahkan dan dua orang saksi serta direkodkan oleh pendaftar. Peruntukan ini untuk mempastikan hak wanita terhadap mas kahwinnya serta pemberian-pemberian dicatat dengan lebih teratur agar dipastikan tepat dan jika ia belum dibayar senanglah dituntut jika mungkir. 3.2. 3. Ini berdasarkan siasah syariyyah.2.umur biasanya mencapai kematangan di dalam menentukan perkahwinannya. Peruntukan ini bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan seseorang wanita agar ianya tidak diakad nikahkan secara paksa. mempunyai persediaan untuk memikul tanggungjawab berumahtangga terutama dari segi saikologi dan pengurusan rumahtangga. PERSETUJUAN DIKEHENDAKI Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya.2. 12 .3.

Peruntukan ini juga perlu agar keharusan berpoligami tidak disalahgunakan dan image poligami Islam yang baik dapat dilahirkan.5.2. Peruntukan ini bertujuan agar hak dan kepentingan isteri yang sedia ada terjamin dan tidak dizalimi. 3. kepentingan mereka terpelihara dan penganiayaan terhadap mereka boleh dikurangkan. 3.2. 13 .4.2.3. Taliq suami hendaklah dicatat dalam daftar perkahwinan. Kebenaran berpoligami menjamin hak dan kepentingan Islam sedia ada dalam poligami. PERCERAIAN SECARA TALAQ Peruntukan-peruntukan yang dibuat agar suami tidaklah sewenangnya mentalak isterinya jika ini berlaku ianya adalah satu kezaliman terhadap wanita. Peruntukan ini adalah penting agar hak-hak isteri terjamin. disamping untuk mempastikan bahawa keadilan dapat diberikan kepada isteri-isterinya. Tambahan pula talaq adalah satu perkara yang halal tetapi dibenci Allah yang demikian ianya tidak boleh dipermudah-mudahkan.6. selepas sahaja akadnikah sesuatu perkahwinan dilakukan taliq dibuat oleh suami.

2. 3.8. 3. 14 . PERCERAIAN SECARA KHULU’ ATAU TEBUS TALAQ Persetujuan dulu – bincang kadar .Hakim putuskan kadarnya. Menuntut agar ia berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat perakuan taklik yang dibuat selepas berkahwin. Taklik adalah salah satu cara berkesan untuk mempastikan isteri-isteri mendapat haknya dan mengelakkan mereka dari kezaliman dan pengabaian. Peruntukan di atas adalah memberikan peluang kepada isteri-isteri yang ingin melepaskan dirinya dari ikatan perkahwinan dengan suaminya sedangkan suami tidak mahu mentalaqnya – membuat persetujuan dengan cara khulu’ atau tebus talaq.2.7. PERCERAIAN DI BAWAH TAKLIK ATAU JANJI Peruntukan berkenaan memberi peluang kepada isteri-isteri yang merasa hak mereka dicabul dan hidup mereka menderita di bawah suaminya.Talaq adalah langkah terakhir jika sesuatu perkahwinan itu telah pecah belah dan tiada harapan lagi untuk hidup bersama.

PERINTAH UNTUK MEMBUBARKAN PERKAHWINAN ATAU FASAKH Peruntukan ini penting demi untuk mempastikan hak-hak seseorang isteri dihormati dan tidak dizalimi. nafkah anak-anak.2.3. 3. kesusahan diatasi dan kezaliman dihapuskan.11. 3.2.9. PERINTAH PERCERAIAN TERTAKLUK KEPADA PERINTAH LAIN Peruntukan ini adalah untuk mempastikan hak isteri yang diceraikan melalui talaq. HAK TERHADAP MAS KAHWIN Peruntukan ini bertujuan untuk mempastikan hak seseorang isteri terhadap mas kahwin 15 .2.10. fasakh atau pembatalan perkahwinan hendaklah dijamin dan tidak diabaikan iaitu haknya mengenai penjagaan anak. tanggungan dan tempat kediaman isteri yang diceraikan dan bayaran mutaah jika ada. Malahan peruntukan menyebut :- “Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah hukum syara” Ini adalah tepat sekali kerana Islam menyuruh agar setiap kemudaratan dihindar. khulu’.

14. HAK PENJAGAAN ANAK Peruntukan menjelaskan bahawa ibu adalah yang paling layak untuk menjaga. HAK TERHADAP NAFKAH Hukum Syara’ mewajibkan suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. kemudian ibu kepada ibu. 16 . Jika mereka engkar melaksanakannya.2. boleh dihukum penjara. 3. 3.13. isteri atau anak boleh memohon perintah Mahkamah untuk memfardhukan kepada mereka dan jika mereka engkar.12. Ianya juga menjelaskan panduan yang perlu dipatuhi di dalam menjalankan kuasa yang diberi semasa menentukan pembahagian harta sepencarian. HAK TERHADAP HARTA PENCARIAN Peruntukan ini penting untuk menjelaskan mengenai hak seseorang isteri yang diceraikan terhadap harta sepencarian. 3.dan pemberian dijamin dan tidak terjejas walaupun apabila perkahwinannya dibubarkan.2.2.

4. PENUTUP Banyak lagi peruntukan-peruntukan yang boleh dihuraikan. oleh itu wanita-wanita hendaklah menggunakan hak-hak mereka dengan bijaksana demi untuk kebahagiaan dan penyelesaian. 17 .

1. mereka merupakan wali mujbir atau mempunyai kuasa boleh memaksa anak gadis atau cucu gadis mereka berkahwin tanpa minta izin mereka terlebih dahulu. memberikan pendidikan yang cemerlang supaya cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat ialah mengahwinkan mereka apabila mereka telah layak kahwin atau dewasa. Pertimbangan yang sepatutnya dibuat oleh ibubapa ialah tidak mengahwinkan mereka terlalu awal atau tidak pula melewat-lewatkannya. 1. Sebab utama kerana bapa atau datuk memberi alasan. sebenarnya mereka salah faham di antara tiga persimpangan pandangan yang berbeza iaitu :- 1. Antara tanggungjawab ibubapa selain dari memberi nama anak dengan nama yang terbaik. 18 . melaksanakan aqiqah.3. Atau dengan lain perkataan supaya menyegerakan untuk mengahwinkan anak gadis mereka jika telah layak berkahwin dari segi fizikal dan mental melainkan jika ada apa-apa halangan kerana hendak menyambung pelajaran dan sebagainya. 1.2.TAJUK : HAK WANITA MEMILIH JODOH 1. MUQADDIMAH 1. Apa yang menjadi kekalutan masyarakat dewasa ini. Ibu atau bapa mengambil tindakan bersendirian untuk mengahwinkan anak mereka tanpa berunding dengan anak gadis berkaitan seperti apa yang diistilahkan “kahwin paksa”.3.1.

Ataupun ibubapa hanya menyerahkan tanggungjawab memilih suami hanya pada anak gadis mereka.3. Ini memberikan peluang kepada ibubapa untuk lari dari tanggungjawab apabila berlaku apaapa perkara kepada anak-anak mereka. Tiada mengambil berat. Oleh itu lahirkan istilah “kahwin cowboy”. 1.3.1. Ibubapa langsung tidak ditanya pandangan mereka. kau yang pilih. Tiga contoh yang diberikan tadi menunjukkan betapa tergelincirnya kita dari landasan Syariah Islamiah yang begitu utuh dan terlalu indah untuk kita hayati atau laksanakan dalam kehidupan.3.2. Mereka boleh berkata “kau kahwin. baik dan buruk kaulah yang tanggung”.3. “nikah siam” dan sebagainya. Ibubapa menganggap tugas untuk mengahwinkan puteri mereka hanya dengan mengadakan kenduri kecil atau besar sahaja. 19 .3. ”kahwin lari”. 1. meneliti dan mengenal pasti bakal suami anaknya. Ataupun ada juga anak gadis yang menganggap bahawa hak mencari bakal suami adalah hak mutlak ataupun hak eksklusif mereka. Mereka beranggapan bukan ibubapa yang hendak kahwin tapi merekalah yang akan menghadapi bahtera kehidupan dan merasa kemanisan dan himpitan hidup di masa hadapan.

Demikianlah tingginya nilai toleransi dan objektif yang dibawa oleh Islam. WANITA BOLEH MEMILIH JODOH Wanita boleh menawarkan diri untuk dikahwini oleh lelaki yang soleh. Tidak ada salahnya seorang wanita berbuat demikian selagi ia bertujuan ingin mendapat keredhaan Allah. kerana itulah ia menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh baginda. mengatakan sebagai berikut : “Pada suatu hari datanglah seorang wanita kepada Rasulullah s.w.w. menawarkan diri untuk dinikahi oleh beliau. jujur dan dapat dipercayai. Ia menghendaki Rasulullah s. apabila ia benar-benar yakin bahawa jodoh yang diingininya itu seorang lelaki yang soleh.” 20 .a. sehingga dalam keadaan tertentu membolehkan wanita memilih jodohnya sendiri.a. apakah anda inginkan diriku? Anak perempuan Anas yang ketika itu hadir berkata : “Perempuan tak punya malu…alangkah buruknya…alangkah buruknya perempuan itu…! Mendengar anaknya berkata seperti itu Ana menjawab : “Ia lebih baik daripada dirimu.2. Sebuah Hadith yang berasal dari Anas r. semata-mata kerana menghendaki kesolehannya dan merasa puas melihat ketaqwaannya.. Ia berkata : “Ya Rasulullah. baik permintaannya itu diterima ataupun tidak. Lebih-lebih lagi jika ia tidak mempunyai seorang wali yang mewakilinya dalam menyampaikan hasratnya kepada lelaki yang diidamidamkan. Dalam hal itu seorang wanita boleh menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh lelaki yang disukainya.a. kuat penghayatan agamanya. Bahkan dalam hal itu ia memperoleh pahala atas kebaikan maksudnya.

Ia tidak menggunakan isyarat apa pun juga untuk menyatakan keinginannya.w. kerana ia tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat. Iaitu melalui cara yang baik sesuai dengan perasaan malunya sebagai wanita. “Aku ingin dinikahi oleh anda. cukup mengambil sikap diam sebagai isyarat penolakannya. Ketiga : Rasulullah s. Beliau tidak menolak perasaan wanita itu dengan menyatakan penolakan secara terus-terang. tidak berkata. dan beliau pun tidak membuat wanita itu malu dengan menyatakan ketidaksenangan Baginda kepadanya. Kedua : Sikap wanita itu tidak dapat dipersalahkan.Dari peristiwa yang jarang terjadi itu kita dapat mengambil kesimpulan penting mengenai beberapa bentuk kesopanan.a. Hal itu terbukti kerana Rasulullah s. Ia hanya berkata : “Apakah anda inginkan diriku?”.w. misalnya. antara lain :Pertama : Kesopanan wanita itu dari kepandaiannya dalam hal menawarkan diri.w. dengan keagungan akhlaknya.a. dengan kesopanannya yang sempurna. ia mengajukan diri untuk dinikahi oleh beliau. pun menyanggah ucapan anak perempuannya dan dengan tegas tidak membenarkan ucapannya yang mencela wanita itu. sendiri tidak mencela perbuatannya.a. 21 . kerana kecintaannya kepada Rasulullah s.a. bahkan menekankan kelebihan wanita tersebut. ya Rasulullah!”. Anas r.

memerintahkan agar wanita diminta pendapatnya lebih dahulu mengenai perkahwinan dirinya sebelum perkahwinan itu ditetapkan. Jika wanita itu seorang gadis. Allah berfirman : “…Kemudian Allah menciptakan rasa kasih-sayang diantara kamu”. iaitu dengan memberikan hak kepada wanita untuk mengambil keputusan: apakah ia menerima atau menolak lamaran seorang lelaki. Seorang janda dapat menyatakan sendiri kesediaannya.w. Baginda bersabda : “Mintalah pendapat wanita mengenai diri mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya berkahwin dengan lelaki yang tidak disukainya. Jauh sekali rasa kasih-sayang dapat diwujudkan bersamasama dengan perasaan benci dan terpaksa. Kerana itulah Rasulullah s.3.a. KENAPA WANITA BERHAK MEMILIH JODOH? Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan ketentuanketentuan untuk menjamin kebahagiaan isteri dan kemantapan keluarga. kerana kehidupan suami-isteri tidak mungkin dapat ditegakkan atas dasar paksaan dan tekanan.” 22 . cukuplah dengan sikap diamnya.

Diamnya menandakan kesediannya. gadis yang berkenaan biasanya merasa segan dan malu. gadis itu tidak akan merasa malu. sendiri apabila hendak mengahwinkan anak perempuan dari salah 23 .w.w. juga pernah bersabda : “Mintalah pendapat kaum wanita (yakini mengenai anak-anak perempuan mereka…” kaum ibu) Makna dua buah hadith tersebut di atas hampir sama dan tujuannya pun sama juga. Kerana itulah Rasulullah s. Kerana tidak berayah lagi dan mungkin ia diabaikan. Menawarkan perkahwinan kepada gadis yatim haruslah lebih berhati-hati. Rasulullah s.Selain dari itu Rasulullah s.a. iaitu wanita atau gadis yang hendak dikahwinkan harus ditanya pendapatnya terlebih dahulu. Ia lebih penting lagi diberi perhatian memandangkan keadaannya.a. atau tidak dihiraukan kehendaknya oleh orang yang bertindak selaku walinya. Apabila tawaran itu disampaikan melalui ibunya. menyatakan pesan khusus untuk menekankan hak gadis yatim itu untuk menjamin ketenteraman perasannya.a. iaitu dengan cara yang amat sopan dan halus.” Tentang cara bagaimana untuk menyampaikan tawaran pernikahan kepada seorang gadis.w. Mengenai soal itu baginda memerintahkan : “Sampaikan tawaran perkahwinan terus kepada gadis yatim itu sendiri.a. agar gadis yang berkenaan tidak malu-malu dan tidak tersinggung perasaannya.w. hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah s. baik tawaran perkahwinan itu disampaikan langsung kepadanya. atau pun disampaikan melalui ibunya. Lain halnya kalau tawaran itu disampaikan melalui ayah atau walinya.

” Menurut hadith yang lain. Jika engkau tidak menyukainya jawablah : “tidak”.aw. Orang tidak akan malu mengucapkan kata “tidak”. si fulan meminangmu. maka diammu menandakan kesediaanmu”.” 24 . bagaimanakah persetujuan seorang gadis?”. : Ya Rasulullah. dari belakang hijab (sekatan) baginda bersabda : “Hai fulanah. Jika engkau menyukainya.aw. baginda menegaskan : “Janganlah engkau mengahwinkan seorang janda sebelum diminta pendapatnya. ketika itu baginda menjawab : “Persetujuannya ialah jika ia diam (tidak menjawab). atau wanita mu’minah lainnya. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah s. Baginda menjawab : “Bila ia diam. Bahkan baginda menyeru supaya wanita diminta pendapatnya terlebih dahulu sebelum dinikahkan.” Para sahabat bertanya : “Ya Rasulullah. dan janganlah engkau mengahwinkan seorang gadis sebelum diminta persetujuannya.seorang isteri baginda. Dengan tegas baginda melarang sikap yang tidak memperdulikan pendapat wanita mengenai perkahwinan dirinya. mengatakan sebagai berikut : “Ku katakan kepada Rasulullah s. gadis tetentu malu”. Baginda menjawab : “Diamnya menandakan kerelaannya.a.” Dalam sebuah hadith ‘Aishah r. atau puteri baginda sendiri.

baik mengenai 25 . Fatimah Az-Zahra.a. tidak bergantung pada pendapat walinya.a.a.a.w. Rasulullah s. telah pergi kepada puteri baginda itu.w.” Dalam riwayat hadith yang lain lagi. antara lain : Seorang janda telah mempunyai pengalaman hidup bersuami-isteri. ‘Atha bin Rabbah berkata: “Ketika ‘Ali meminang Fatimah r.. Islam memberi hak kepada janda untuk menentukan pendapatnya sendiri. memberitahu puterinya : “Ali menyebut-nyebut dirimu…”Fatimah diam. Muhammad s. ketika baginda hendak mengahwinkan puterinya.Demikianlah juga yang dilakukan oleh Sayyidul-Mursalin. Dalam memberikan hak seperti itu kepada seorang janda dan tidak memberikannya kepada seorang gadis. Islam mempunyai beberapa pertimbangan. Fatimah diam. (Tidak lama setelah itu) ‘Ali berkahwin dengan Fatimah r. Oleh itu wali seorang janda tidak mempunyai kewajipan selain memberi nasihat. jika ia yakin benar bahawa kepentingan dirinya ada pada keputusan yang diambilnya sendiri.a.a. Rasulullah s. lalu bersabda. Sebuah riwayat hadith berasal dari ‘Abbas bin Mansur menerangkan : “Aku mendengar ‘Atha berkata : ‘Ali meminang Fatimah. Selanjutnya janda itu sendirilah yang berhak memilih lelaki mana yang menurut pendapatnya akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya.” Islam sangat mengambil berat supaya kehidupan keluarga ditegakkan atas dasar kerelaan yang sepenuhnya. kemudian Rasulullah s.w. sedangkan gadis tidak mempunyai pengalaman seperti itu. “Ali telah menyebutmu”..w. wanita terkemuka ahlul-janah (penghuni syurga). kemudian keluar dan mengahwinkannya.

Rasulullah s.w.agamanya (urusan keduniaannya. telah bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri (dalam soal perkahwinan) daripada walinya.w. yang menggunakan perkataan “al-tsayyib” iaitu seorang “janda”. Persetujuan seorang gadis ialah diamnya.” Kata “al-ayyim” (jamaknya : ayyaamaa) yang disebut oleh Rasulullah s.a. dalam hadith tersebut (dalam bahasa Arab) menurut erti bahasa bermakna “wanita yang tidak mempunyai suami”.” Dalam hadith lain. Namun. dan seorang gadis harus diminta persetujuannya mengenai pernikahan dirinya. (Tanda) persetujuannya ialah diamnya. Imam Nawawi dalam tafsirnya mengenai hadith tersebut mengatakan : “Ketahuilah bahwa lafaz “lebih berhak” (ahaqqu) hak bersama bermakna bahawa janda lebih mempunyai hak atas dirinya sendiri dalam hal perkahwinan.a.w. Walinya mempunyai hak juga tetapi janda yang berkenaan 26 . Pengertiaan tersebut jelas sekali dalam hadith sebelumnya.a. baik ia gadis ataupun janda yang dicerai oleh suaminya atas kematian suaminya. yang dimaksudkan dalam hadith tersebut ialah “janda” kerana dalam rangkaian perkataan hadith tersebut. bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. dan seorang gadis harus diminta persetujuannya lebih dahulu oleh ayahnya mengenai (perkahwinan) dirinya. kata “al-ayyim” itu sangat hampir dengan perkataan “bikr” yang bermakna “gadis” atau “perawan”. akhiratnya) mahupun urusan Mengenai hal itu Rasulullah s.

lebih berhak daripada walinya. Contohnya walinya itu hendak mengahwinkannya dengan lelaki yang berkeadaan sepadan (kufu’), tetapi ia menolak, ia tidak boleh dipaksa. Sebaliknya bila ia sendiri hendak berkahwin dengan lelaki yang berkeadaan sepadan, tetapi walinya tidak setuju, ia dapat memaksa walinya untuk menyetujui perkahwinannya. Bila walinya tetap menolak, ia dapat dikahwinkan oleh Kadi (Hakim Mahkamah Syariah). Hal itu menunjukkan bahawa hak seorang janda atas dirinya sendiri lebih kuat dan lebih kukuh daripada hak yang ada pada walinya. 4. HAK WANITA MENOLAK PERNIKAHANNYA DENGAN LELAKI YANG TIDAK DISUKAINYA Apabila wali seorang janda memaksanya berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak disukainya, ia (janda itu) berhak menolak, walaupun walinya itu ayahnya sendiri. Marilah kita perhatikan riwayat seorang wanita bernama Khanfasa binti Khadam – di mana sebelum ini suaminya Anis bin Qatadah gugur sahid dalam peperangan Badar, mengahwinkannya dengan seorang lelaki yang tidak disukainya. Ia lalu datang menemui Rasulullah s.a.w. mengadu: “Ya Rasulullah, ayahku mengahwinkan aku dengan lelaki lain, padahal aku lebih menyukai bapa saudaraku (yakni ipar-lelakinya).” Atas pengaduan itu Rasulullah s.aw. membatalkan perkahwinannya dengan lelaki itu, setelah jelas bagi beliau bahawa Khanfasa benar-benar menyakini bahawa kepentingan dirinya dan kepentingan anaknya akan lebih terjamin bila ia dikahwinkan dengan saudara lelaki suaminya yang telah meninggal dunia. Ibnul-Atsir memperkenalkan sebuah riwayat berasal dari ‘Abdur-Rahman bin Yazid, sebagai berikut : Wadi’ah bin

27

Khaddam mengahwinkan anak gadisnya dengan seorang lelaki. Anak Wadi’ah itu datang mengadap Rasulullah s.a.w. mengadu : “Ya Rasulullah, ayahku mengahwinkan aku dengan seorang lelaki yang tidak sesuai bagiku…: Rasulullah s.a.w. memanggil Wadi’ah. Setelah menjelaskan keadaan sebenarnya, Wadi’ah berkata : “Ia (anak

gadisnya) ku kahwinkan dengan anak bapa saudaranya yang bersesuaian dan ia seorang lelaki yang jujur.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah minta persetujuan dari anakmu?”. Wadi’ah menjawab : “Tidak”. Rasulullah s.a.w. lalu membatalkan perkahwinan itu, dan tidak membenarkannya.

Di antara empat orang Imam (yakni : Malik, Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal – ridhiayallhu ‘ahhum) tidak berbeza pendapat bahawa seorang janda yang dikahwinkan paksa oleh ayahnya dengan lelaki lain yang tidak disukainya, pernikahannya mardud (tidak sah atau batal). Lain halnya kalau yang dinikahnya itu seorang gadis. Ayah gadis itu dapat mengahwinkannya dengan lelaki yang bersesuaian kerana sebagai ayah tentu berpandangan lebih jauh, berpengalaman lebih luas dan lebih mampu mengambil keputusan yang baik. Akan tetapi, jika ia menyalahgunakan haknya dalam mengahwinkan anak gadisnya, kadi boleh membatalkan perkahwinan itu jika masalahnya diadukan kepadanya. Riwayat yang berasal dari Jabir r.a. berikut : mengatakan sebagai

“Seorang ayah mengahwinkan anak gadisnya tanpa diminta persetujuannya. Gadis itu kemudian datang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah s.a.w. Atas pengaduannya itu baginda kemudian menceraikannya dari suaminya.”

28

…Al-Baihaqi menyanggah dengan mengatakan, kerana ayah itu menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang tidak sepadan. Bila ia menikahkannya dengan lelaki yang bersesuaian, perkahwinan itu dapat berlangsung terus, sekalipun gadis itu minta dikahwinkan dengan lelaki lain yang juga bersesuaian. Sebab, pada dasarnya seorang anak gadis dapat dipaksa dan ia tidak mempunyai kebebasan menentukan perkahwinannya sendiri kerana ayahnya tentu lebih berpandangan jauh daripadanya. Selain ayah sendiri maka sesiapapun tidak mempunyak hak memaksa gadis yang berada di bawah perwaliannya berkahwin dengan lelaki yang tidak disukainya. Sebab, bagi seorang wali yang bukan ayahnya sendiri kasih sayangnya tidak sebesar kasih sayang ayahnya sendiri.

29

TAJUK : ALAM PERKAHWINAN 1. MUQADDIMAH 1.1. Alam perkahwinan amat berbeza dengan alam sebelum berkahwin. Pasangan yang berkahwin mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai suami atau isteri. Hubungan seksual yang saling memuaskan bagi kedua-dua pihak merupakan salah satu tanggungjawab pasangan. Di samping itu, kehidupan alam rumahtangga tidak berkisar sekitar suami isteri sahaja. Hubungan yang baik dan mesra perlu diwujudkan dengan mertua dan jiran tetangga bagi mencapai kebahagiaan rumahtangga. Oleh itu di kali ini marilah kita memahami tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan alam perkahwinan yang meliputi hak dan tanggungjawab suami isteri. SEBAGAI boleh SEORANG dibahagikan

1.2.

2.

APAKAH TANGGUNGJAWAB ISTERI ATAU SUAMI? 2.1. Tanggungjawab kepada :berkenaan

2.1.1. Tanggungjawab suami isteri. 2.1.2. Peranan dan tugas suami isteri dan 2.1.3. Tanggungjawab sebagai anak dalam keluarga. 2.2. Peristiwa ijab kabul secara automatik memberikan peranan sebagai suami isteri kepada dua individu.

30

Pemegang peranan sebagai suami atau isteri kepada dua individu. Pemegang peranan sebagai suami atau isteri mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu. Hak dan tanggungjawab suami isteri merupakan aspek komplimentari. Oleh itu sesuatu perkara menjadi hak kepada seseorang, adalah menjadi tanggungjawab pasangan untuk memenuhi hak tersebut. 2.3. Hak isteri dan tanggungjawab suami :Peristiwa ijab kabul secara automatik memberikan peranan sebagai suami isteri kepada dua individu. Pemegang peranan sebagia suami atau isteri kepada dua individu. Pemegang peranan sebagai suami atau isteri mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu. Oleh itu sesuatu perkara menjadi hak kepada seseorang, adalah menjadi tanggungjawab pasangan untuk memenuhi hak tersebut. 2.4. Hak isteri dan tanggungjawab suami :2.4.1. Nafkah – Sara hidup. Tempat tinggal. Keselamatan / Perlindungan.

2.4.2. Didikan. 2.4.3. Mas kahwin. 2.4.4. Layanan yang baik dan dihormati.

31

2.5.

Hak suami dan tanggungjawab isteri. 2.5.1. Taat kepada suami. 2.5.2. Layanan yang baik dan dihormati.

2.6.

Tanggungjawab bersama suami / isteri. Antaranya :2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 2.6.10. Kasih sayang. Bekerjasama. Harta bersama. Bersifat amanah. Hubungan kelamin. Pergaulan yang baik. Keterampilan yang baik. Mempunyai sifat cemburu. Menghormati persamaan. Memahami masalah pasangan. SUAMI DAN ISTERI DALAM

3.

APAKAH PERANAN PERKAHWINAN? 3.1.

Peranan merupakan tingkah laku yang dimainkan oleh seseorang yang menduduki sesuatu posisi dalam sebuah keluarga, suami dan isteri mempunyai peranan. Suami isteri mempunyai keistimewaan tertentu dan peranan mereka telah ditentukan oleh Islam. Bersesuaian dengan ini, suami telah diamanahkan sebagai ketua, pemimpin dan mencari nafkah untuk keluarga. Manakala isteri merupakan pengawal, pengurus dan pemimpin dalam hal rumah tangga. Pembahagian ini dapat dilihat dengan jelas dalam Al-Quran dan Hadith Nabi s.a.w. seperti berikut :-

32

Firman Allah di dalam Surah Annisa’.” 3. dan juga kerana orang lelaki telah membelanja (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka. APAKAH TANGGUNGJAWAB IBUBAPANYA? 5. Sabda Rasulullah s.t.2. ANAK KEPADA 5. ayat 34:Maksudnya :“Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan.w. di dalam Surah Al Ahqaaf. 33 .3. Maksudnya : “Ya Rasulullah! Apakah hak isteri ke atas kami? Bersabda Rasulullah s.a.” 4.w. Firman Allah s. : Hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan hendaklah memberikan pakaian kepadanya sepertimana engkau berpakaian. kerana Allah telah melebihkan orang lelaki (daripada beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. Tanggungjawab anak terhadap ibubapa hukumnya WAJIB.1. Walaupun suami isteri bertanggungjawab antara satu sama lain.a. ayat 15.1.1. mereka tidak terlepas daripada menunaikan tanggungjawab sebagai anak. Suami bertanggungjawab ke atas kedua ibubapanya dan isteri bertanggungjawab ke atas keluarganya.w.1.

Tanggungjawab anak terhadap ibubapa tidak terhenti dengan kematian salah seorang atau keduanya sekali. Tanggungjawab selepas ibubapa meninggal dunia. 5. Tanggungjawab semasa ibubapa masih hidup. Antaranya :5. Anak masih mempunyai tanggungjawab selepas kematian mereka. Pengorbanan harta benda.2.1.3. 5.4.4.1.4. Berdoa kepada keduanya. 5.4. 5. Menziarahi kubur mereka.2. 5.2.3. 5. Berlemah lembut dan berbudi bahasa. Selepas kematian keduanya :Hubungan anak dengan ibubapa adalah di dunia dan di akhirat. 34 . Melaksanakan janji (nazar). 5.2. Menghubungkan silaturahim dengan sahabat handai ibubapa.3.4. Anak-anak walaupun telah bersuami ataupun beristeri masih mempunyai tanggungjawab terhadap kedua ibubapa mereka.3.1.3.4. Berbuat baik. Bentuk berbakti semasa mereka masih hidup :5. Tanggungjawab tersebut terbahagi kepada :5.2.2.3. 5.Maksudnya : “Kami perintahkan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua ibubapanya…” 5.

5. 5. 5. Hukumnya haram.7. Membaca Al Quran untuk semua.5.6.5. Dosa yang paling besar. Membenci.t. Menunaikan haji sekiranya mampu.5. Tanggungjawab merupakan amanat Allah s. Memandang dengan marah.4.w. 35 . RUMUSAN Setiap individu perlu menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam rumahtangga kerana pengabaian melaksanakan tanggungjawab akan merumitkan keluarga dan masyarakat. Bentuk derhaka :5.5. 6. 5.6.1.6. 5.6. 5.3. dan perlaksanaan tanggungjawab akan disoal di akhirat nanti.2.1.5.4. Kesan derhaka terhadap ibubapa :5. 5. Melunaskan hutang piutang yang belum dilunaskan semasa hayat (kedua ibubapa). Bercakap kasar.2.6.4.

3. umat Islam dapat merenung dan mengambil iktibar bagaimana kegigihan dan kesabaran Rasulullah s.4. Rasulullah s.w.2. Walaupun kita ketahui bahawa hijrah tidak lagi disyaratkan atau diwajibkan kepada ummat Islam kini tetapi hijrah dalam maksud yang lebih luas. Kita akan melihat hikmah-hikmah hijrah yang sepatutnya berlaku di dalam kehidupan kita khususnya dalam kehidupan harian kita berkeluarga. 1. Ia juga telah menonjolkan sifat kesetiaan Saidina Abu Bakar yang tiada tandingannya dan lain-lain dalam menempuh dugaan demi menegakkan kebenaran dan menjulang keimanan.a. Dalam peristiwa itu. dari Kota Mekah ke Madinah yang dahulunya dikenali sebagai Yathrib.w. Setiap tahun menjelang bulan Muharram.a.TAJUK : HIKMAH HIJRAH DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA 1. pasif atau yang 1. MUQADDIMAH 1. Kita dituntut berhijrah untuk meninggalkan segala perbuatan buruk kepada yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. umat Islam akan mengenang kembali peristiwa hijrah. dan para sahabat dalam menempuh berbagai ujian bagi mengembangkan syiar Islam.1. 36 . Pada kali ini marilah kita melihat kepada diri kita dan keluarga apakah sifat-sifat negatif. Setiap umat Islam patut mengetahui dan menghayati detik-detik peristiwa yang penuh hikmah ini. 1.

Beliau menolong suaminya mengatur duri di depan rumah Nabi s. mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Di mana suami isteri yang bekerjasama melakukan kejahatan iaitu Abu Lahab dan isterinya ‘Uqabah binti Abu Muit. Beliau sebagaimana dengan isterinya Sumaiyyah dan anaknya Ammar yang sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Islam.w.buruk yang patut kita robah untuk menuju atau menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Mereka telah dijanjikan dengan neraka. Contoh keluarga yang baik adalah sebagaimana Yasir. 1. 37 .5.a.w. Yasir adalah lelaki yang mati syahid pertama dan isterinya Sumaiyyah adalah wanita yang pertama mati syahid.a. Ditelentangkan di atas pasir yang panas dan diletakkan batu yang berat di atas dada dan berbagaibagai lagi keluarga Yassir ini telah dijanjikan oleh Allah dengan syurga di atas keimanan dan kebaikan mereka. menderita kesakitan bila baginda keluar ke Masjid di waktu pagi. di waktu malam agar Nabi s. Anak mereka dan anaknya Ammar bin Yassir telah menjalankan dakwah Islamiah mereka telah disiksa hingga pecah-pecah kulit badan disebat dan ditikam dengan besi yang panas. Ini telah dikisahkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Lahb. Manakala keluarga yang tidak beriman dan jahat seperti kisah keluarga Abu Lahab.

2. Menganggap segala dugaan dalam menjalani kehidupan rumahtangga sebagai amanah Allah tanpa perasaan jemu dan menyalahkan mana-mana pihak. bersungguh-sungguh bahkan Hidup perlukan perancangan dan kemahiran dalam suasana penuh keimanan dan pertolongan Allah akan datang seterusnya. Raikan kejayaan dengan berlandaskan syariah. Menanamkan perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam keluarganya. Setiap individu perlu memerhatikan perubahan diri. ISU-ISU HIKMAH DIBINCANGKAN HIJRAH YANG BOLEH Melakukan sesuatu di dalam urusan rumahtangga kerana Allah s. Usaha pendidikan perlu memerlukan pengorbanan. semata-mata. 38 .w. keluarga dan masyarakatnya. Menanamkan bibit-bibit sanggup bekorban kerana agama untuk kebaikan.t. Perlunya ikatan kasih sayang yang erat untuk menghadapi dugaan hidup dan segala fitnah dalam kehidupan. Hidup sepatutnya sentiasa berubah. Tentunya dari baik kepada baik dan baik kepada yang lebih baik dan lebih cemerlang.

PENUTUP Hidup mesti tabah dan bersungguh-sungguh menghadapinya.3. Kehidupan ini memerlukan pengorbanan untuk mencapai sesuatu kejayaan. 39 .

rumah yang luas. berilah barakah dalam rezekiku! Kemudian beliau ditanya : Mengapa doa ini yang banyak engkau baca. dan dimasukkan sebagai unsur kebahagiaan duniawi. iaitu perempuan salehah. luaskanlah rumahku. ya Rasulullah? 40 .a. senang sekali rumah yang luas. Maka sabdanya : “Empat hal yang membawa kebahagiaan.” (Riwayat Ibnu Hibban) Dan doa yang sering diucapkan Nabi ialah : “Ya Allah! Ampunilah dosaku.” (An-Nahl : 80) Rasulullah s. tetangga yang baik dan kenderaan yang enak.TAJUK : HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RUMAH TANGGA 1. MUQADDIMAH Rumah adalah tempat yang dipakai seseorang untuk melindungi kebiasaan-kebiasaan tabiat dan dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan masyarakat sehingga dengan demikian tubuh ini beroleh ketenangan.w. Untuk itulah Allah berfirman dalam hubungannya dengan mengetengahkan kenikmatannya kepada manusia : “Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan.

suka kepada yang bersih.: “Sesungguhnya Allah itu baik. suka kepada yang mulia. jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi. agar nampak syiar Islam yang di antaranya ialah bersih. Dia juga dermawan.t.w. sangat suka kepada yang dermawan.w. BAGAIMANA DENGAN MENGHIAS RUMAH DENGAN KARANGAN BUNGA DAN UKIRAN SERTA HIASAN? BOLEHKAN DILAKUKAN?. Sabda Rasulullah s. bahawa kotor itu merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah s. Dia juga bersih.Maka jawab Nabi : Apa ada sesuatu yang lain yang kamu cintai?” (Riwayat Nasa’i dan Ibnu Sunni) Rasulullah juga memerintahkan supaya rumah-rumah kita itu bersih. Dia suka kepada yang baik. Dia juga mulia. LAMBANG-LAMBANG KEMEWAHAN DAN KEMUSYRIKAN Seorang muslim tidak dilarang untuk menghias rumahnya dengan karangan bunga yang warnawarni. dan ukiran-ukiran serta hiasan yang halal. 41 .a. Oleh kerana itu bersihkanlah halaman rumahmu. dan agar merupakan tanda yang dapat membedakan seorang muslim dengan orang lain yang menurut penilaian agamanya.” (Riwayat Termizi) SOALAN : 1.

Sebab Allah telah berfirman : “Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah ia keluarkan untuk hambahambanya?” (Al-A’raf : 32) Betul. dan saya sendiri telah diberi keindahan itu sebagaimana engkau lihat. ia suka kepada yang baik. sehingga aku tidak suka kalau ada seseorang yang mahu mengatasi aku dengan menyamai sandalnya. apakah itu termasuk sombong? Jawab Nabi : Sesungguhya Allah itu baik. Sebab Rasulullah pernah juga bersabda : “Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah daripada kesombongan.” (Riwayat Muslim) Dan di satu riwayat disebutkan : “Ada seorang laki-laki yang segak datang kepada Nabi. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya : Ya Rasulullah! Seseorang itu biasa senang kalau pakaiannya itu baik dan sandalnya pun baik pula. sandalnya dan sebagainya. apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Jawab Nabi : 42 . pakaiannya. kemudian ia bertanya : Saya ini sangat suka kepada keindahan. seorang muslim tidak berdosa untuk menghias rumahnya.

” (Riwayat Muslim) 43 . atau rumahnya itu ada lambang-lambang kemusyrikan yang sangat ditentang oleh Agama Tauhid dengan segala macam senjata yang mungkin. BOLEHKAH MENGGUNAKAN PINGGAN MANGKUK YANG DIBUAT DARIPADA EMAS DAN PERAK DAN APAKAH HUKUMNYA?. Dan Nabi sendiri tidak senang seorang muslim yang rumahnya itu penuh dengan lambang-lambang kemewahan dan berlebihlebihan yang sangat dicela oleh Al-Quran. Kata Ummu Salamah Ummul Mu’minin : “Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak. maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya.” (Riwayat Abu Daud) Namun demikian. Nabi sendiri memberikan ancaman keras terhadap orang yang cenderung kepada cara-cara ini. 2.“Tidak!” Sebab yang disebut sombong ialah menolak kebenaran dan menghina orang lain. maka Islam mengharamkan membuat bejana dari emas atau perak dan seperah-seperah sutera dalam rumah seorang muslim. Islam tidak suka kepada berlebihlebihan dalam segala hal. BEJANA EMAS DAN PERAK Untuk itulah.

Tepat sekali apa yang dikatakan Ibnu Qudamah : Hal tersebut di atas berlaku sama antara laki-laki dan perempuan kerana umumnya Hadis. bererti haram juga membuatnya untuk hiasan. dan melarang memakai pakaian sutera tipis dan sutera tebal serta dilarang kita duduk di atasnya. berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sendang hikmahnya agama mengharamkan hal-hal tersebut dengan suatu tujuan untuk membersihkan rumah dari unsur-unsur kemewahan/berlebih-lebihan. bukan untuk orang lain. Pengertian seperti ini meliputi kedua belah pihak. dan kerana alasan diharamkannya justeru kerana berlebih-lebihan dan kesombongan serta dapat memecahkan perasaan hati orang-orang fakir.Dan Huzaifah juga pernah mengatakan : “Rasulullah melarang kami minum dengan bejana emas dan perak atau kita makan dengannya. Adapun dibolehkannya perempuan berhias dengan emas dan sutera adalah demi kepentingan suami. Kalau ditanyakan : Andaikata alasan diharamkannya itu seperti yang tersebut di atas. Kemudian Nabi bersabda pula : Kain ini untuk mereka (orangorang kafir) di dunia. Diharamkan bejana emas/perak dan seperah-seperah sutera itu.” (Riwayat Bukhari) Jadi kalau kita dilarang memakainya. Nescaya mutiara dan sebagainya adalah juga diharamkan kerana harganya lebih tinggi? Untuk masalah ini akan 44 . dan untuk kamu nanti di akhirat.

Ia mengatakan sebagai berikut : “Sesiapapun yang menjadikan dirham dan dinar sebagai bejana dari emas dan perak.” Kerana hal seperti ini sama halnya 45 . bererti dia telah kufur nikmah (tidak tahu berterima kasih). oleh kerana itu tidak dapat memecahkan perasaan hati mereka jika orang-orang kaya itu menjadikan benda ini sebagai hiasan. seperti yang telah sebutkan juga dalam hikmah diharamkannya emas untuk orang laki-laki.kami jawab sebagai berikut : Mutiara (yakut) itu tidak begitu dikenal di kalangan orang miskin. Dan justeru jarangnya yakut itu sendiri menyebabkan tidak ada orang kaya yang memakainya sebagai hiasan. Ditinjau dari segi ekonomi. dan dia lebih jahat daripada menyimpannya. wang tersebut harus diedarkan di kalangan orang banyak. Sebab emas dan perak merupakan standard wang internasional yang Allah jadikan sebagai ukuran harga wang dan sebagai standard yang akan menentukan harga itu dengan adil serta memudahkan peredaran wang di kalangan banyak orang. jangan ditahan di rumah dalam bentuk wang yang tersimpan atau dihilangkan dalam bentuk bejana dan alat-alat perhiasan lainnya. walaupun sesudah itu mereka menjadi kenal dengan yakut. sehingga dengan demikian tidak perlu lagi diharamkan walaupun ada perbedaan harga yang sangat nyata. Maka atas bimbingan Allah kepada ummat manusia untuk menggunakan wang sebagai nikmat yang diberikan kepada mereka. Betapa indahnya pula apa yang dikatakan Imam Ghazali dalam Syukur Nikmat di Ihya’nya. maka hikmah tersebut akan lebih nampak dan lebih jelas.

besi. Maka tanpa wang alatalat dari tanah dan besi itu tidak dapat memenuhi apa yang dimaksud. mempunyai lapangan yang sangat luas. Jadi menahan harta lebih rendah dari itu semua.” Bentuk larangan ini jangan diertikan mempersempit gerak ummat Islam dalam rumahtangga. Berapa banyak bejana dari jenis kaca. sebab dalam masalah halal yang baik. dari tembaga dan dari material lain yang lebih bagus. maka seolah-olah suara api neraka itu gemercik dalam perutnya. Sebab perkakas dari tanah. kiranya cukup memahami terjemahan tuhan dalam hal tersebut yang dilukiskan dalam bentuk ungkapannya : “barangsiapa minum dengan bejana emas atau perak. dari tanah. Jelasnya.dengan orang yang memaksa ketua negara untuk bekerja sebagai tukang tenun dan tukang sapu tanpa upah. Berapa banyak pula seperah dan bantal kapas dan lain-lain yang lebih indah daripada bahan lain! 46 . atau untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh manusia-manusia rendahan. barangsiapa yang kurang faham persoalan ini. timah dan tembaga menduduki fungsi emas dan perak sebagai alat untuk menjaga makanan.

menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu. padahal malaikat akan membawa rahmat dan keredhaan Allah untuk isi rumah tersebut. 47 . APAKAH HUKUMNYA MENYIMPAN PATUNG DI DALAM RUMAH? ISLAM MENGHARAMKAN PATUNG Islam mengharamkan dalam rumahtangga Islam meliputi masalah patung. pernah bersabda : “Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung.3. Dalam hal ini Rasulullah s. di mana mereka biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk diagungkan. Sebab adanya patung dalam suatu rumah. Islam melarang keras seorang muslim bekerja sebagai tukang pemahat patung.w. kerana pemiliknya itu menyerupai orang kafir. sekalipun dia membuat patung itu untuk orang lain.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Ulama-ulama berkata : Malaikat tidak mahu masuk rumah yang ada patungnya. Untuk itulah malaikat tidak suka dan mereka tidak mahu masuk bahkan menjauhi dari rumah tersebut. Oleh kerananya.a.

a. iaitu orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini. memberitahukan juga dengan sabdanya : “Barangkali membuat gambar (patung) nanti di hari kiamat dia akan dipaksa untuk meniupkan roh padanya padahal dia selamanya tidak akan boleh meniupkan roh itu. 4. sebab dia tidak mungkin dapat. APAKAH HIKMAH DIHARAMKAN PATUNG? HIKMAH DIHARAMKAN PATUNG Diantara rahsia diharamkannya patung ini iaitu untuk membela kemurnian Tauhid. : “Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat.w. Dalam satu riwayat dikatakan : Orang-orang yang menandingi ciptaan Allah.w.a.Sabda Rasulullah s. dan supaya jauh dari menyamai orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala mereka yang dibuatnya oleh tangan- 48 . Perintah ini sebenarnya hanya suatu penghinaan dan mematahkan.” (Riwayat Bukhari) Maksud daripada Hadis ini. bahawa dia akan dituntut untuk menghidupkan patung tersebut.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Dan Rasulullah s.

kemudian dikuduskan dan mereka berdiri dihadapanya dengan penuh khyusu’. dan sesuatu yang kini 49 .tangan mereka sendiri. sehingga akhirnya dijadikan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah diharapkan dan ditakuti serta diminta barakahnya. tetapi suatu undang-undang untuk seluruh umat manusia di seantero dunia ini sampai hari kiamat nanti. Suwa’. tetapi kadang-kadang masih belum diterima oleh alaf lain. Yaghuts. Ya’uq dan Nasr. bahawa akan ditutup seluruh lubang yang mungkin akan dimasuki oleh syirik yagn sudah terang mahupun yang masih samar untuk menyusup ke dalam otak dan hati atau jalan-jalan yang akan dilalui oleh penyerupaan kaum penyembah berhala dan pengikut-pengikut agama yang suka berlebih-lebihan. Kesungguhan Islam untuk melindungi Tauhid dari setiap macam penyerupaan syirik telah mencapai puncaknya. Hal ini pernah terjadi pada kaum Wud. Sebab sesuatu yang kini masih belum diterima oleh suatu alaf. di mana mereka itu membuat patung orang-orang yang saleh mereka yang telah meninggal dunia kemudian disebut-sebutnya nama mereka itu. Lebih-lebih Islam itu sendiri bukan undang-undang manusia yang ditujukan untuk satu generasi atau dua generasi. Tidak hairan kalau dalam suatu agama yang dasardasar syariatnya itu selalu menutup pintu kerosakan. Islam dalam ikhtiarnya ini dan kesungguhannya itu sentiasa berada di jalan yang benar. Lama-kelamaan dan dengan sedikit demi sedikit orang-orang saleh yang telah dilukiskan dalam bentuk patung itu dikuduskan. Sebab sudah pernah terjadi di kalangan umatumat terdahulu.

Hai patung! Berbicaralah! Untuk itulah maka Rasulullah s. dekat atau jauh.a. entah bila waktunya. BAGAIMANA DAN APA HUKUM MENYIMPAN PATUNG UNTUK PERMAINAN KANAK-KANAK? RUKHSAH DALAM PERMAINAN ANAK-ANAK Kalau patung itu tidak dimaksudkan untuk diagungagungkan dan tidak berlebih-lebihan serta tidak ada 50 . sehingga seolaholah dia berbicara dengan patung tersebut dengan penuh kesombongan.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 4. sehingga seolah-olah dia dapat menciptakan suatu makhluk yang tadinya belum ada atau dia dapat membuat model baru yang boleh hidup yang diterbuat dari tanah. sebab seorang pelukis yang sedang memahat patung itu akan diliputi perasaan syok. bersabda : “Sesungguhnya orang-orang yang membuat patungpatung ini nanti di hari kiamat akan disiksa dan dikatakan kepada mereka : Hidupkanlah patung yang kamu buat itu. Sudah sering terjadi seorang pemahat patung dalam waktu yang relatif lama. maka setelah patung itu dapat disiapkan lantas dia berdiri di hadapan patung tersebut dengan mengaguminya. Rahsia diharamkannya patung bagi pemahatnya.dianggap ganjil dan mustahil. tetapi di satu saat akan menjadi suatu kenyataan.w.

malah gembira dengan kedatangan kawan-kawanku itu. Oleh kerana itu kata Aisyah : “Aku biasa bermain-main dengan anak-anakan perempuan (patung perempuan) di sisi Rasulullah s. Patung-patung ini semua hanya sekadar pelukisan untuk permainan dan menghibur anak-anak. kemudian Rasulullah bertanya lagi : Apa yang ditengahnya itu? Jawab Aisyah : Kuda. Kata Rasulullah : Apa ada kuda yang bersayap? Jawab Aisyah : Belumkah engkau mendengar.w. dan binatang-binatang lainnya.a.w. bahawa Sulaiman bin Daud a. maka dalam hal ini Islam tidak akan bersempit dada dan tidak menganggap hal tersebut suatu dosa.a.w. tetapi Rasulullah s. Rasulullah bertanya lagi : Apa yang diatasnya itu? Jawab Aisyah : Itu dua sayapnya. kemudian mereka bermain-main bersama aku. mempunyai kuda yang mempunyai 51 .” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Dan dalam salah satu riwayat diterangkan : “Sesungguhnya Rasulullah s. pada suatu hari bertanya kepada Aisyah : Apa ini? Jawab Aisyah : Ini anak-anak perempuanku (anak patung perempuanku).w. dan kawan-kawanku datang kepadaku.s. kucing-kucingan.a.a. Misalannya permainan anak-anak berupa pengantin-pengantinan.suatu unsur larangan di atas. kemudian mereka menyembunyikan patung-patung tersebut kerana takut kepada Rasulullah s.

APAKAH HUKUM MENYIMPAN LUKISANLUKISAN BERTUBUH DAN UKURAN? LUKISAN DAN UKIRAN Demikianlah pendirian Islam terhadap gambar yang bertubuh.” (Riwayat Abu Daud) Yang dimaksud anak-anak perempuan di sini ialah anak patung pengantin yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak kecil. tidak lain dia adalah melakukan kekufuran dan kesesatan. Imam Syaukani mengatakan : Hadis ini menunjukkan bahawa anak-anak kecil boleh bermainmain dengan boneka. maka bagi si pelukis untuk tujuan-tujuan diatas. Dalam hal ini berlakulah baginya ancaman Nabi yang begitu keras. 5. seperti kertas. wang dan sebagainya itu? Kalau lukisan seni itu berbentuk sesuatu yang disembah selain Allah. lantai. 52 . yakni yang sekarang dikenal dengan patung atau monumen. dinding. Sedang Aisyah waktu itu masih sangat muda. seperti gambar al-Masih bagi orang-orang Kristian atau lembu bagi orang-orang Hindu dan sebagainya.beberapa sayap? Kemudian Rasulullah tertawa sehingga nampak gigi gerahamnya. pakaian. Tetapi bagaimanakah hukumnya gambar-gambar dan lukisan-lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran.

Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelas telah keluar dari Agama Tauhid. Tetapi kalau tidak ada maksud seperti di atas. Orang yang berbuat dmikian adalah kufur.” (Riwayat Muslim) ini. Terhadap orang ini berlakulah Hadis Nabi yang mengatakan : Imam Thabri berkata : “Yang dimaksud dalam Hadis 53 . sedangkan dia mengetahui dan sengaja. tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah. maka dia tergolong orang yang berdosa sebab menggambar saja. Perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. kecuali kalau Agama Islam itu dipinggirkan dalam kehidupannya atau tidak lagi menghormati Islam.“Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti dihari kiamat ialah orang-orang yang menggambar.” Yang seperti ini ialah orang yang menggantungkan gambar-gambar tersebut untuk dikuduskan. Dan yang lebih mendekati persoalan ini ialah orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah. iaitu orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah. Yakni dia beranggapan. bahawa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru seperti ciptaan Allah.

bahawa mereka itu benar-benar bersengaja untuk maksud tersebut. 54 .” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Allah mengungkapkan firmanNya di sini dengan katakata “dzahaba yakhluqu kakhalqi” (dia bekerja untuk membuat seperti pembuatanku). ini menunjukkan adanya suatu kesengajaan untuk menandingi dan menentang kekhususan Allah dalam ciptaannya dan keindahannya. iaitu gambar/lukisan yang dikuduskan (disucikan) oleh pemiliknya secara keagamaan atau diagungagungkan secara keduniaan. Ia memberikan isyarat. Barangkali Hadis ini dapat diperkuat dengan Hadis yang mengatakan : “Siapakah orang yang lebih berbuat zalim selain orang yang bekerja membuat seperti pembuatanku? Oleh kerana itu cubalah mereka membuat biji atau zarrah.” (Riwayat Muslim) Persoalan ini tergantung pada niat si pelukisnya itu sendiri. padahal dia tidak akan mampu.orang yang menandingi ciptaan Allah. Justeru itu Allah akan membalas mereka itu nanti dan mengatakan kepada mereka : “Hidupkan apa yang kamu cipta itu!” Mereka dipaksa untuk meniupkan roh ke dalam lukisannya itu. Termasuk gambar/lukisan yang diharamkan.“Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya ialah orang. Oleh kerana itu Allah menentang mereka supaya membuat sebutir zarrah.

Untuk yang pertama : Seperti gambar-gambar malaikat dan para Nabi. bintang filem pujaan lebih berdosa apabila yang dilukis itu gambar orang-orang ayng mendedahkan aurat. misalnya Nabi Ibrahim. Sedang untuk yang kedua : Seperti gambar seniman-seniman. 55 . iaitu dengan melukiskan Ali. seksi dan mengagung-agungkan kebatilan dan menyebarkan kemaksiatan di kalangan umat. dan kemudian sementara orang-orang Islam ada yang menirunya. Musa dan sebagainya. Ishak. Fatimah dan lain-lain. Gambar-gambar ini biasa dikuduskan oleh orang-orang Nasrani.

56 .

Ini kerana kita mempunyai tugas yang besar untuk membina kejayaan dan ketamadun di atas alam maya ini.TAJUK : 1. Perbincangan kali ini adalah untuk menjadi panduan dan muhasabah semula diri kita bagaimana yang telah diamalkan dan dilakukan dalam kehidupan bekeluarga dalam membentuk generasi yang berdisiplin yang mempunyai tarbiyyah Islamiyyah bermula di rumah yang sudah pasti membentuk masyarakat seterusnya membina negara dan ummah. SOALAN DAN JAWAPAN Apakah di antara peraturan-peraturan tersebut yang penting untuk diikuti oleh keluarga Islam?. 57 . muslim sebagai individu atau berjemaah atau berkeluarga mestilah mempunyai peraturan dalam menjalani kehidupan lebihlebih lagi dalam kehidupan berkeluarga yang merupakan kelompok-kelompok pembentukan masyarakat. Bertertib dan berperaturan pada : kelakuan (adab). Peraturan : Pertama Kedua : Kebersihan dan kesucian. MUQADDIMAH PERATURAN RUMAHTANGGA ISLAM Untuk mencapai matlamat kebahagiaan tersebut. 2.

Berbaik dengan jiran. makruh dan mudharat. pakaian dan kehidupan. Adab pergaulan dan bermuamalah. : Program ilmu dan ibadat.Ketiga Merendahkan suara. memuliakan : tetamu dan menghubungkan silaturrahim. : menyembunyikan rahsia dan mengelakkan kebisingan. : minuman. kesihatan dan Ketujuh Kelapan Tegahan penting atau kawalan : ketat pada ahli keluarga dari sebarang anasir moral. haram. Keempat Kelima Keenam Berjimat cermat pada makanan. : Kepentingan : bersukan. Memelihara : rumah. dimaksudkan adab keluar masuk Kesembilan Kesepuluh Apakah yang kesucian? dengan kebersihan dan 58 .

59 . Ini adalah dilihat dari sudut kebersihan. Allah itu bersih. maka tergambarlah difikiran kita tentang keelokkan dan kerapian.a. Maka ia sukakan kebaikan. pastinya fitrah manusia gemarkan kebersihan. Lantaran itu. Maka ia sukakan kebersihan. sebagai insan yang bergelar manusia. Kesucian disebut Atthaharah dalam Bahasa Arabnya. kenyamanan udara dan lain-lain. Hanya Thaharah sahajalah yang dinilai bersih lagi suci disisiNya. Dan janganlah kamu menyerupai kaum Yahudi. Di sini jelaslah hanya orang muslim sahaja yang menilai bersih itu meliputi suci. keselesaan.” (Dikeluarkan oleh Tarmizie : Hadis Hassan) Kelebihan seorang Muslim itu dapat dinilai pada dirinya. Perbezaan ini telah disyariatkan oleh Allah dengan meletakkan kesucian sebagai sempadan yang sah dianggap bersih. Islam telah mengajar kita bagaimana untuk membersihkan dan menyucikan segala kekotoran dan segala najis samada najis itu dari jenis hissiyyah iaitu yang boleh dilihat. maka bersihkanlah persekitaran rumah kamu. rumahnya juga persekitarannya. : Maksudnya : “Sesungguhnya Allah itu baik. Oleh sebab itu. dirasai. Namun kebersihan seorang muslim dengan yang bukan muslim adalah berbeza.w. maka ia sukakan kemurahan. Kebersihan bila disebut. Allah itu mulia.Sabda Rasulullah s.

w. dipegang atau najis dari jenis ma’anawiyyah. Begitu juga seluruh ahli rumah sewajarnya mengambil perhatian terhadap penyusunan dan kekemasan perhiasan di dalam rumah seperti semua peralatan tersusun rapi. Seperti situasi sekarang : Periksa dahulu keadaan kereta ataupun sebarang kenderaan….Dalam rumah orang tidak meliarkan mata….” (Riwayat Abu Daud : Hadis Hasan) Jelas supaya kita menyempurnakan dan menggelokan hal ziarah. dirasai dan lain-lain. Apa pula yang dimaksudkan merendahkan suara.a.dihidu. Kesimpulannya. maka perbaiklah ziarahmu. dan elokkanlah pakaianmu sehinggalah kamu seolah-olahnya mulia di mata mereka. menyembunyikan rahsia dan mengelakkan kebisingan? Maksudnya : 60 . Apakah pula yang dimaksudkan bertertib dan berperaturan pada kelakuan (adab)?. adab muslim di dalam rumah atau di luar rumah seharusnya ia melazimkan diri berperaturan agar sempurna kelakuannya atau adabnya. Iaitu najis yang tidak boleh dilihat. tidak bersepah atau bertaburan. Sabda Rasulullah s. : “Sekiranya kamu pergi berziarah (bertandang) menemui saudaramu.Pakaian kemas…. Sesungguhnya Allah tidak suka kekejian melainkan orang yang keji.

61 . akibatnya tersebarlah rahsia keduaduanya. Begitu juga isterinya membuka rahsia suaminya.a. maka sesungguhnya hal ini mencemarkan kebodohan dan menyakitkan.Sesebuah rumah dan ahlinya. tidak dapat tidak mereka membincangkan urusan hidup tanpa disedari atau disedari menceritakan segala rahsia….” Biasanya berlaku di kalangan para isteri juga kedapatan para suami apabila mereka berkumpul. antara sikap atau sifat yang boleh menganggu jiran tetangga adalah berteriak dengan kuat dan berbual-bual dengan tidak merendahkan suara di dalam rumah. Mengenai membuka rahsia pula Rasulullah s. adalah kesan daripada kebodohan diri dan bukti menunjukkan ianya tiada didikan agama. Hassan Al Banna ada berpesan dalam wasiatnya yang berbunyi : “Jangan kamu tinggikan suaramu lebih dari yang diperlukan oleh orang yang mendengar. jiran dan orang lain seharusnya saling memelihara hak dan menunaikan kewajipan. Masing-masing berusaha tidak membuat gangguan antara satu sama lain.w. ada bersabda yang bermaksud : “Sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah seorang lelaki yang membuka rahsia isterinya.” Meninggikan suara apabila berbincang atau ketawa yang berlebihan.

melalui Hadis Qudsi yang bermaksud :- “Sesiapa yang memuji Aku (menyebut.w. Firman Allah s. juga pengetahuan yang dikhususkan kepada ahli dalam rumahnya. Program itu termasuklah seperti mempelajari Fardhu Ain (ilmu yang diwajibkan kepada setiap orang Islam untuk mempelajarinya) dan ilmu Fardhu Kifayah (selain ilmu agama).Ahli rumah muslim patut mengekalkan identiti peribadi muslim sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam seperti merendahkan suara dan menyimpan rahsia keluarga. muslim amat dituntut menunaikan segala yang fardhu. Bagaimana pula untuk menyusun program ilmu dan ibadat? Kehidupan ahli rumah muslim seharusnya memenuhi dua tuntutan penting iaitu program ILMU dan IBADAT.t. mengingati Allah) maka Aku akan memujinya lebih dari itu. Manakala program ibadat pula.w. Kerjasama dalam menghidupkan suasana ilmu dan ibadat dalam rumah muslimah adalah perlu demi mendapatkan keberkatan dan pujian di sisi Allah s. memuliakan. wajib.t. 62 . sunat dan segala adab-adabnya.” Ketua ahli rumah muslim hendaklah serius dalam hal memberi ilmu pengetahuan seperti pengetahuan agama. pengetahuan semasa. juga didoakan oleh malaikat-malaikatNya di langit.

mingguan. bersembahyang jamaah. Program ilmu juga seeloknya disertai dengan program ibadat seperti puasa sunat bersama-sama. bulanan dan sebagainya. bacaan Al-Quran. 63 . zikir samada secara harian.Menyediakan mini perpustakaan adalah sebahagian daripada program ilmu di rumah muslim bagi persediaan arahan rujukan. Program ini selain di rumah boleh ditambah di masjid atau di manamana sahaja majlis ilmu.

menjadikan segala kejadian di langit dan bumi ini berpasang-pasangan. Kehidupan berumahtangga ini jelas digallakkan oleh Islam. maka bukanlah ia daripada golonganku (bukan pengikutku yang sempurna). Rasulullah s.3. Perkahwinan merupakan cara untuk menyusun kehidupan berpasangan. Sehubungan dengan ini.w. Demikianlah juga manusia iaitu ada lelaki dan perempuan. 1. telah bersabda : Maksudnya : “Aku berpuasa dan berbuka. MUQADDIMAH 1. Firman Allah :- “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk semuanya berpasangan samada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari mereka sendiri. Binatang yang hidup di muka bumi. Sesiapa yang benci kepada sunnahku (caraku).a. Allah s.” 64 . di lautan dan di udara juga berpasangan jantan dan betina.2.TAJUK : PERSEDIAAN SEBELUM BERKAHWIN 1. aku sembahyang dan tidur dan aku berkahwin.t. Bulan berpasangan dengan bintang. Dataran berpasangan dengan laut. ataupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.w.

1. pasangan yang ingin berkahwin perlu membuat beberapa persediaan sebelum berumahtangga.t. Persediaan membentuk keluarga bahagia yang diredhai Allah s. Persediaan ini meliputi persediaan minda dan kerohanian. memerlukan pembukaan minda untuk memahami ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asas-asas fardhu ain yang merangkumi akidah. Firman Allah :Maksudnya : “Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah s.t.2. 2. Bagi mencapai kebahagiaan tersebut.1. Setiap pasangan perlu mengetahui dan memahami ilmu akidah untuk tujuan berikut : 2. fizikal. mencipta untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu senang hati dan bermesra dengannya dan dijadikan perhubungan di antara kamu (suamiisteri) atas kasih sayang dan belas kasihan. Membentuk akhlak mulia. 2.1. 2.w. akhlak dan munakahat.4. Menjadi pengawal diri. sesungguhnya itu menjadi kenyataan bagi mereka yang mahu berfikir”.w.5. ekonomi dan sosial. Perkahwinan bertujuan untuk memberikan kesempurnaan dan kebahagiaan hidup manusia. 65 . Untuk menjadi panduan dan pegangan hidup.1.1.3.1. ibadah.1. 2.

Menjana kekuatan diri.perkara keji dan larangan Allah. Menghindarkan penyelewengan.4. Manakala kesan daripada ibadah dapat berperanan seperti berikut : 2.1.1. 2. 2.2. Membina pergaulan baik suami isteri. 2. 2.2. 2. 2. 2.8.1. Menjadi benteng menghadapi masalah. Pengawal atau penghalang dari melakukan perkara . Membentuk sikap bertanggungjawab.2. 2.2. 2. 2.2.1.1.2.1.5.1.5. Sebagai satu sumber kekuatan rohani dan terhindar dari gangguan emosi dan jiwa. Menjadi asas pengurusan keluarga.9. Sebagai suatu cara hidup yang melengkapi semua kegiatan manusia.1.11. 2. Mendorong semangat berusaha. Satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah.10.13. Memberi ketenangan jiwa.2.4. Mendapat rahmat Allah.1. Memupuk sikap bersyukur dan qanaah (berpada-pada).12.1. 2. Membentuk akhlak yang mulia dan peribadi 66 .2.3.1. 2.7. 2.6.

Manakala akhlak yang mulia membentuk keperibadian seseorang : 2. Memiliki perasaan cinta. Mengamalkan sikap terbuka (musyawarah). 2.3. 2.3. 2. Selain ilmu-ilmu Fardhu Ain. 2.2. Di mana mereka boleh mengetahui perkara-perkara yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh dilakukan semasa berada di dalam alam perkahwinan. Manakala ilmu munakahat atau ilmu perkahwinan amat perlu difahami kerana ia menjadi asas seseorang itu sebelum memasuki alam perkahwinan untuk mencapai matlamat perkahwinan iaitu kebahagiaan yang berterusan. Mengamalkan sifat taqwa.7.4. calon-calon pasangan suami isteri sepatutnya mengetahui beberapa perkara penting yang berkaitan dengan alam rumah tangga seperti berikut :- 67 .4. 2.3.yang luhur.1. Memelihara kehormatan diri serta menjaga rahsia rumahtangga. 2.3. kasih sayang dan belas kasihan.3. Bergaul dengan makruf.5.3.3. Mengamalkan bijaksana). hikmah (bertindak secara 3.6.3. 2. Melaksanakan tanggungjawab dan kepimpinan rumahtangga. 2.3.

3.1.4. 3.1.3.3.3.4. 3.1. Mengetahui cara komunikasi suami isteri mengenai : 3.2.4.2. Perbelanjaan keluarga.1. 3. Persediaan minda dan kerohanian.4.1. 3. Membina komunikasi berkesan. Mengetahui alam perkahwinan berkaitan : 3.2.3. Segala persediaan sebelum berkahwin berkaitan : 3.1. persediaan 3.1. Seterusnya mereka mempunyai prakeibubapaan berkaitan : 68 . Hubungan jiran.5.2.3.2. Persediaan fizikal. 3.3. 3. 3.3.2. Pengurusan kesihatan keluarga.1. Hubungan dengan mertua.3. Makna. 3.2.2. Hak dan tanggungjawab suami isteri. 3. Persediaan sosial.2. Persediaan ekonomi. 3. Hubungan kelamin suami isteri. Mempunyai perancangan dan pengurusan sumber keluarga berkaitan: 3. bentuk dan fungsi komunikasi.4.1. 3. Pengurusan masa.

Berbeza latarbelakang keluarga.1.4.6. 3.6. mestilah Akhirnya setiap pasangan mereka mempunyai kemahiran mengurus konflik : 3.2. Persediaan mental dan kerohanian. Menjadikannya salah pengurusan keluarga. Bersedia menghadapi satu kemahiran alam cabaran perkahwinan : Berkongsi hidup Berbeza jantina.5. 69 . Pesediaan kewangan.5. 3.5.5.3. 3. Saling perlu memerlukan. Persediaan fizikal.6. Pesediaan intelek.3. 3.2.1. 3.

5. Mereka mesti membuat persediaan pekahwinan.3. kadangkala langsung dialpakan. Persediaan-persediaan yang perkahwinan perlu biasanya dibuat sebelum membawa kepada 70 . bersedia untuk memainkan peranan sebagai suami atau isteri. 1. Gejala-gejala rumahtangga. Dalam masa pertunangan atau setelah peminangan dilaksanakan dan menunggu majlis akad nikah atau perkahwinan dijalankan masa tersebut adalah suatu masa yang paling sesuai kepada setiap pasngan untuk membuat muhasabah diri dlaam menghadapi alam perkahwinan. Tanpa persediaan akan mengakibatkan tanggungjawab sebagai suami atau isteri tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. perceraian.2. 1. ini membawa kepada adakalanya membawa konflik kepada 1.1. MUQADDIMAH 1. 1.TAJUK : PERSEDIAAN SEBELUM BERKAHWIN (2) 1.4.

kemahiran. 3.1. PERSEDIAAN MINDA DAN KEROHANIAN Pasangan perlu menyediakan minda untuk melalui pengalaman berumahtangga. Bersedia memikul tanggungjawab sebagai isteri / suami. PERSEDIAAN FIZIKAL 71 . PERSEDIAAN-PERSEDIAAN SEBELUM BERKAHWIN 2.2. menguruskan sumber (masa. berkomunikasi.perancangan dan peranan yang membawa kepada kebahagiaan keluarga. BERSIFAT MATANG Antara ciri-ciri matang ialah boleh berfikir dan bertindak secara berpatutan. 2. boleh dipercayai dan tidak bergantung kepada orang lain. wang dan tenaga) dan kemahiran menguruskan tekanan. 2. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran menguruskan rumahtangga. Aspek yang perlu diketahui ialah soal hukum-hakam dan ilmu-ilmu yang berkait dengan perkahwinan. bertanggungjawab.

Kematangan fizikal juga penting bagi membolehkan pasangan memikul tanggungjawab seharian dengan lebih baik dan sempurna. Manakala umur wanita yang ideal untuk mengandung dan menjadi ibu ialah antara 20 hingga 30 tahun. aids dan sebagainya. Mempunyai kemampuan seksual untuk menjamin kebahagiaan rumahtangga dan mendapatkan zuriat. 72 . Antara ciri-ciri kematangan fizikal ialah bakal pasangan suami isteri hendaklah sudah baligh.w. bersabda : Maksudnya : “Jangan sekali-kali dicampurkan orang sakit dengan orang yang sihat. Rasulullah s. Mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis dan darah tinggi hendaklah memastikan penyakit tersebut terkawal dan mendapat rawatan yang sempurna. Penyakit ini boleh berjangkit kepada pasangan.Bakal pasangan suami isteri perlu bebas daripada penyakit berjangkit dan merbahaya seperti siflis.” (Riwayat Bukhori dan Muslim) Bakal pasangan juga hendaklah sihat anggota tubuh badan.a. Bakal pasangan juga hendaklah memiliki ciri-ciri kematangan fizikal.

4. Lantaran itu bakal suami perlu bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. pakaian dan tempat tinggal. Dengan itu. PERSEDIAAN SOSIAL Perkahwinan membawa kepada perubahan peranan ke atas individu yang berkahwin. Seorang lelaki bujang bertukar peranan menjadi seorang suami. Sekalipun bakal isteri mempunyai harta ataupun mempunyai pekerjaan. Isteri yang bekerja perlu membuat penyesesuaian peranan sebagai isteri dan pekerja. mereka yang berumahtangga ini kini mempunyai jaringan hubungan sosial dengan mertua dan saudara mara pasangan. PERSEDIAAN EKONOMI Tanggungjawab utama suami ialah memberi nafkah kepada isteri mengikut kadar kemampuan dan keperluan. mereka ingin berkahwin perlu bersedia menjalinkan hubungan sosial dengan individu-individu di luar keluarga asas. 5. sementara seorang gadis bertukar peranan menjadi seorang isteri. kewajipan suami ke atas isteri ini tetap kekal. 73 . Contohnya. Sebarang sumbangan daripada isteri berhubung dengan perbelanjaan rumahtangga adalah merupakan sedekah daripada isteri. Perubahan peranan ini membawa kepada perubahan kehidupan sosial kepada kedua-dua pihak. Suami bertanggungjawab menyediakan makanan.

MUQADDIMAH 1.3. Calon isteri adalah rakan hidup kita selama-lamanya semasa di dunia dan di akhirat bukan seperti calon wakil rakyat dalam pilihanraya dan sebagainya. 1. Kalau tak suka kita boleh pilih wakil rakyat yang lain…isteri bukan untuk sepenggal tapi untuk selama-lamanya. TIGA DI ANTARA PRINSIP MEMILIH CALON ISTERI MENURUT PANDANGAN ISLAM 2. ibu solehah dan bakal melahirkan zuriat kita hingga ke akhir zaman adalah suatu kewajipan. Melakukan sesuatu kerana kecintaan kepada Allah menjadikan suatu amal kebajikan.1.4. DASAR PERTAMA :- 74 . 2.1. 1. duka nestapa dan sebagainya.TAJUK : PRINSIP KEUTAMAAN MEMILIH CALON ISTERI 1. tenteram dan bahagia dan sanggup pula menghadapi hidup bila dilanda kecemasan. Memilih calon isteri untuk mendapatkan isteri yang solehah.2. 1. kegelisahan. Kesesuaian calon isteri akan membawa pasangan hidup dengan tenang.

indah perilakunya dan baik akhlaknya atau pun dengan bahasa yang paling mudah difahami iaitu baik penghayatan agamanya..w. Rasulullah s. bermaksud :“Kahwinlah dengan wanita yang baik penghayatan agamanya. mengingatkan akibat orang yang tersalah pilih tersebut (ringkaskan) : Pilih si isteri :Kerana hartanya…cepat nak kaya…akibatnya diri jadi papa… Kerana kejelitaannya…dapat pujian dari kecantikannya …akibatnya merosakkan diri mereka sendiri.wanita yang bersifat demikian bererti ia telah mempunyai keindahan sejati. Lelaki yang hanya mengutamakan keindahan lahiriah semata-mata bererti ia telah terjebak ke dalam pandangan yang salah dalam menilai kenyataan hidup. 75 .w.a.” Dasar yang terpenting dalam perkahwinan ialah supaya umatnya mengutamakan calon isteri yang berbudi luhur. engkau akan memperolehi ketenteraman. perangainya yang baik dan sifatsifatnya yang menyenangkan..a. Wanita adalah manusia…dan terbaik pada manusia ialah kemanusianya.BAIK PENGHAYATAN AGAMANYA – Sabda Rasulullah s.

Sabda baginda : Maksudnya :“Kahwinlah wanita itu kerana empat perkara. DASAR KEDUA :- 76 .Kerana keturunan…darjat dan pangkat…akibatnya tidak menambah kemuliaannya kecuali kehinaan. Pilihlah wanita yang beragama. 2. Bagaimana pemilihan yang dianjurkan oleh Rasulullah s. kerana keturunannya.2. kerana hartanya.” Yang dimaksudkan dengan wanita yang beragama ialah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta berpegang teguh dengan perintahnya dan melahirkan simpati terhadap ajaran agama. engkau akan selamat.w.a. kerana kecantikan dan kerana agamanya.

LELAKI MUSLIM DIHARAMKAN BERKAHWIN DENGAN WANITA KAFIR Memang tidak sesuai jika dua hati yang berlainan akidah dan tidak bersatu pendapat mengenai Allah dihubungkan melalui ikatan perkahwinan. Tujuan perkahwinan ialah mewujudkan kerjasama antara suami-isteri dalam menghadapi semua sudut kehidupan dalam mewujudkan persatuan dalam segala hal. sihat dan cerdas.3. Kesatuan. Pengalaman menunjukkan bahawa perkahwinan antara lelaki dan perempuan yang berasal dari pertalian saudara yang terdekat akan melahirkan keturunan yang lemah jasmaninya dan lesu fikirannya. keserasian. ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan suami-isteri. persatuan. 2. keyakinan dan kesamaan akidah merupakan satu-satunya jaminan bagi terciptanya kerukunan. Hikmahnya Islam mendorong lingkaran pertalian kekeluargaan antara berbagai bangsa. DASAR KETIGA :PERKAHWINAN DENGAN WANITA BUKAN KELUARGA Perkahwinan begini digalakkan agar dapat melahirkan keturunan yang kuat. Oleh itu Islam mengharamkan perkahwinan di antara mahram dengan sebab 77 . kaum melalui perkahwinan.

sehingga ia memilih persiapan untuk menunaikan tugas sebaik-baiknya sebagai ibu.4. PENUTUP 78 . 2. Tegasnya ialah wanita yang berbadan sihat dan tidak cacat. Tetapi jika ia belum pernah berkahwin namun mempunyai ramai adik-adik sebagai tanggungannya yang memerlukan seseorang yang mengasuhnya. 2. Begitu juga halnya bagi mereka yang berpoligami… 3.keturunan (nasab). Pada kebiasaannya keadaan ibu – gadis menjadi ukuran. maka perkahwinan dengan seorang janda adalah lebih tepat. DASAR KEEMPAT :MENCARI CALON ISTERI YANG SUBUR – TIDAK MANDUL Maksudnya ialah wanita yang tidak berpenyakit keturunan atau penyakit lainnya yang dapat mencegah kehamilan dan kelahiran anak. kerana pertalian perkahwinan (mushaarah) dan persusuan.5. DASAR KELIMA :LEBIH MENGUTAMAKAN GADIS Islam menganjurkan supaya pemuda lebih mengutamakan gadis daripada janda dalam usahanya mencari jodoh.

Seseorang lelaki pernah datang menenui Hasan bin Ali bin Abi Talib. saya mempunyai seorang anak perempuan. ia tidak akan menganiayainya. Terlalu memilih hingga melewat-lewatkan perkahwinan adalah suatu perkara yang tidak baik.” Maksudnya :- 79 . ada keturunan. berharta. bagaimana pendapatmu dengan siapa anak perempuan aku itu patut dikahwinkan. Bila seseorang memilih calon isterinya yang beragama. setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. yang bertimbang rasa dan yang mempunyai sikap yang terpuji. Suatu perkara yang mustahak juga ialah seorang bertaqwa. Jika boleh memilih.Jangan terlalu memilih. Sebaik-baiknya bersederhana dalam memilih. kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau ia tidak mencintainya. pilihlah dan bertawakkallah kepada Allah. kecantikan. Hasan menjawab : “Kahwinkanlah dengan lelaki yang bertaqwa kepada Allah.

baik dilakukannya sendiri atau melalui perantaraan keluarga atau sahabatnya yang dapat dipercayai. Tindakan itu tidak dibenarkan oleh agama dan tidak sesuai dengan budi pekerti luhur. MEMINANG WANITA YANG TELAH DIPINANG OLEH LELAKI LAIN Suatu hal penting harus diperhatikan dan diambil berat oleh seorang lelaki yang hendak mengajukan pinangan ialah. Meminang ialah cara yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk menyampaikan tekad dan keinginannya hendak memperisterikan seorang wanita. ditinjau dari berbagai segi. secara terbuka dan terus terang. hendaklah ia sudah yakin bahawa pilihannya itu tepat. MUQADDIMAH Meminang adalah langkah pertama yang menentukan sebelum terjadinya akad nikah. 80 . melukai perasaannya dan menjatuhkan kehormatannya. 2.TAJUK : PEMINANGAN 1. Ini kerana tindakan seperti itu akan menyakiti hati seorang wanita. agar tidak terjadi sebarang kemungkinan di mana ia akan menarik kembali pinangan yang telah diajukan. Sebelum lelaki meminang wanita.

menegaskan : “Janganlah seorang lelaki meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya (orang lain sesama muslim) sebelum wanita itu ditinggalkan oleh tunangan sebelumnya. atau jika tunangan sebelumnya itu mengizinkan” (Hadith dikemukakan oleh Bukhari). melarang umatnya berbuat seperti itu. Rasulullah s. menyakitkan hati. Dalam sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh “Abdullah bin Umar r.a.t. Alangkah buruknya suatu perkahwinan yang dimulai dengan putusnya hubungan persaudaraan dengan orang lain dengan menganiayai orang lain dan membangkit rasa tidak senang dalam hati orang lain dengan “menghalalkan makan daging bangkai saudaranya” yang diharamkan Allah s.w.jangan sekali-kali ia meminang wanita yang telah dipinang lelaki lain.w. Orang yang berani memasuki medan persaingan yang tercela dan rendah itu. kecuali jika lelaki yang meminang lebih dulu itu benar-benar tidak diragukan lagi telah meninggalkan wanita 81 .a.a. kerendahan akal budi dan kelemahan cara berfikir. Rasulullah s. Selain daripada mengakibatkan putusnya persaudaraan dengan orang lain. Perbuatan seperti itu merupakan penganiayaan terhadap hak orang lain yang dapat merosak persaudaraan. tindakan seperti itu juga menunjukkan keruntuhan akhlak. membangkitkan kebencian dan permusuhan serta mengakibatkan perasaan marah dan dendam. ia tentu akan memuji-muji dirinya.” Hadith tersebut melarang seorang lelaki muslim menyaingi sudaranya (sesama muslim) yang meminang seorang wanita lebih dulu.w.

Sebab pinangan yang dilakukan oleh lelaki pertama dalam keadaan wanita itu belum habis masa ‘iddahnya adalah tidak sah dan diharamkan oleh syariat. Jika wanita itu dipinang oleh lelaki dalam keadaan ia haram dipinang kerana belum habis masa ‘iddahnya (bagi wanita yang dicerai atau kematian suaminya). kerana mencegah atau menghindarkan wanita itu dari jatuh ke tangan orang fasik. boleh dipinang oleh lelaki lain yang soleh. Yang diminta oleh Islam ialah agar kaum lelaki. boleh dipinang oleh lelaki lain. 3. ia harus diminta persetujuan atau izinnya. Akan tetapi. Ibnul-‘Arabi. seorang ulama Fiqah Madzhab Maliki. Ibnu-Qasim. lebih mengutamakan dan lebih mementingkan tujuan mulia yang hendak dicapai dalam perkahwinan iaitu :- 82 . setelah habis masa ‘iddahnya lelaki lain tidak diharamkan meminangnya. MELIHAT WANITA YANG DIPINANG Adalah benar bahawa Islam menghendaki supaya lelaki berkahwin dengan wanita yang patuh kepada agamanya dan sentiasa menjaga kehormatannya.itu atau membatalkan maksudnya. sependapat dengan Ibnul-Qasim mengenai hal itu. sahabat Imam Malik r. berpendapat bahawa. itu tidak bererti Islam memaksa seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita yang tidak disukainya. wanita yang sedang dipinang oleh lelaki fasik (berwatak durhaka).a. dalam perkahwinannya dengan seseorang wanita. Seorang wanita yang telah menyatakan kesediaan dan kerelaannya dipinang oleh lelaki fasik. Apabila masih diragukan.

bersabda : Apabila di antara kamu meminang wanita. Hendaklah pada waktu ia melihat wanita yang dipinangnya itu harus di depan salah seorang lelaki dari kalangan muhrimnya.a.” Dalam riwayatkan yang lain Jabir menyatakan : “Ketika aku hendak meminang seorang wanita. lakukanlah itu. “Rasulullah s.” Dengan melihat wajah wanita. dan dengan melihat tapak tangannya ia dapat mengetahui apakah wanita itu berbadan segar atau tidak. aku bersembunyi dan mengintip hingga dapat melihat apa yang menarik keinginanku hendak mengahwininya. seseorang lelaki dapat mengetahui apakah wanita itu cantik atau tidak.w.w.Keturunan yang baik. akhlaknya dan penghargaan masyarakat terhadapnya. BEBERAPA LANGKAH SETELAH PINANGAN DITERIMA Penerimaan sesuatu pinangan tidak bererti tercapainya kata sepakat atau persetujuan di antara kedua-dua belah pihak untuk melangsungkan perkahwinan apabila telah mencukup syarat-syaratnya. jika ia dapat melihat apa yang menarik sehingga ingin mengahwininya. Rasulullah s. 3. 83 . seperti :Peribadatannya.a. melarang lelaki berduaan dengan wanita tanpa disertai muhrimnya. kemudian aku berkahwin dengannya. isteri yang sentiasa menjaga kesucian dirinya dan terjamin kebaikan dalam kehidupannya yang lain.

Tidak perlu menggantungkan bendera-bendera atau memukul canang dan sebagainya yang menandakan pengumuan. sendiri menerangkan sebagai berikut :- 84 .w.a. Bahkan bagi orang yang bertaqwa kepada Allah. 4. Hal itu dapat diketahui contohnya dalam hal akad nikah yang bebas dari segala bentuk adat kebiasaan (yang dimaksudkan ialah akad nikah yang dilakukan atas dasar tradisi hukum syara’). memerintahkan : “Umumkanlah perkahwinan dan rahsiakanlah pinangan”. Islam menekankan supaya pinangan dirahsiakan dan dibataskan pengetahuan di dalam lingkungan keluarga. PERKAHWINAN HENDAKLAH DIUMUMKAN PINANGAN HENDAKLAH DIRAHSIAKAN DAN Untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diingini. Sebuah hadith yang diriwayatkan berasal dari Rasulullah s.Menurut syara’. Sekalipun persetujuan atau perjanjian itu tidak berlandaskan hukum formal (peraturan-peraturan rasmi atau perundangan). tetapi nilainya tidak boleh dipandang remeh atau kecil. kedua belah pihak terikat oleh kata sepakat yang telah dipersetujui bersama dan persetujuan itu wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.w. memenuhi suatu perjanjian yang telah dipersetujui bersama merupakan suatu kewajipan besar yang penting.a. Mengenai hal itu Rasulullah s. Atas dasar itu maka disunatkan bagi orang lelaki sebelum mengajukan pinangan supaya memohon pilihan kepada Allah dengan jalan melakukan solat istikharah.

bagi agamaku. saudara-saudara perempuannya. Engkau Maha mengetahui segala yang ghaib. bersabda : “Rahsiakankanlah niatmu hendak meminang. tanpa disertai oleh seorang lelaki muhrim dari wanita atau gadis itu : sebelum akad nikah dilaksanakan sebagaimana menurut syara’. Ambillah air wudhu dengan cara yang sebaik-baiknya. Pengharaman tersebut bermaksud mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan yang dimurkai Allah.a. Al-Hakim mengatakan. takdirkanlah ia bagiku”. Sepertimana yang telah dibincangkan. bagi dunia dan akhiratku.w. Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak berkuasa.” BERDUA-DUAAN BERSAMA WANITA ATAU GADIS YANG DIPINANG Duduk berdua-duaan bersama wanita atau gadis yang sudah dipinang adalah haram. Jika Engkau memandang pada diri si fulanah (sebutkan nama sebenarnya) – terdapat kebajikan bagiku. lelaki diharamkan keluar atau pergi berduaan dengan wanita atau gadis yang telah dipinang. Pohonkanlah puji syukur kepadaNya dan agungkanlah Dia.w.Rasulullah s. itu merupakan sunah yang mulia dan sudah biasa dilakukan oleh penduduk Mesir. Mengenai hal itu Rasulullah s. atau berduaan bersama para wanita dari kaum kerabatnya.a. Begitu juga jika berduaan bersama ibunya. Hadith tersebut diriwayatkan oleh perawi yang dapat dipercayai (tsiqat). kemudian solatlah sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadamu. lalu ucapkanlah : Ya Allah. telah bersabda : 85 . Engkau Maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui.

pihak wanita tidak akan merasa terjejas kehormatannya dan tidak akan tercemar nama baiknya. SEBELUM MEMINANG) Apabila gadis atau wanita yang hendak dipinang masih diragukan keadaannya. jika pinangan dibatalkan setelah diumumkan. agar nama baiknya tidak tercemar dan sanubarinya tidak tersiksa bila terjadi sesuatu pembatalan pinangan yang telah diumumkan.w. Walau apapun sebab musababnya. ISTIKHARAH (MEMOHON PILIHAN KEPADA ALLAH S.T. menyakiti hatinya dan mencemarkan nama baiknya. janganlah berduaan bersama wanita tanpa disertai oleh lelaki muhrimnya. jika kerana sesuatu sebab pinangan itu dibatalkan. kerana jika lelaki dan wanita duduk berduaan maka pihak ketiganya adalah syaitan”. Merahsiakan pinangan adalah suatu kebijaksanaan bagi kebaikan wanita. Kebaikan tersebut bermaksud menjaga pihak wanita agar jangan sampai kehormatan dan harga dirinya dicemuh orang. pengumumannya dapat dilakukan sekaligus apda waktu akad nikah. Lain halnya kalau pinangan itu tidak diumumkan – sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah s.“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebaliknya.a. Kalau pinangan itu bertahan terus. mungkin disebabkan oleh adanya kekurangan pada diri wanita itu atau perbuatannya yang salah. lelaki yang hendak meminangnya 86 .W. 5. Kejadian seperti itu dpat membuat lelaki lain ragu-ragu meminangnya kerana bimbang akan terulang kembali kejadian yang lalu. kejadian itu pasti menyentuh perasaan wanita.

CINCIN PERTUNANGAN (TUKAR CINCIN) Terdapat segolongan kaum lelaki yang memakai cincin emas yang disebutkan “cincin pertunangan” padahal amalan seperti itu bukan berasal dari tradisi kita sendiri.” 7. maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi lelaki tersebut itu dan apa yang baik baginya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. Allah telah berfirman : “Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai justeru itulah yang baik bagi kamu.w. lalu beliau bersabda : “Ada seorang di antara kamu yang sengaja mengambilbara api neraka lalu diletakkan pada tangannya.a. Beliau kemudiannya membuangnya diletakkan pada sebuah tempat.hendaklah sentiasa ingat bahawa semua urusan terletak di tangan Allah s. Tradisi seperti itu jelas menyalahi nas-nas hadith sahih yang mengharamkan kaum lelaki memakai cincin emas. melihat seseorang lelaki memakai cincin emas. Ibnu ‘abbas r.w.a. meriwayatkan : Pada suatu hari Rasulullah s. APABILA PERTUNANGAN PUTUS 87 .w. Al-Baqarah : 216) 6.t. melainkan tradisi orang-orang asing yang mempengaruhi kehidupan kita.t. (S. Tidak ada yang dapat menghalangi kurniaNya dan tidak ada yang mengurniakan sesuatu bila Allah tidak memperkenankannya. dan boleh jadi pula apa yang kamu sukai justeru itulah yang tidak baik bagi kamu. dan Allah sajalah yang berkenan melimpahkan taufikNya. Allah s.

barang-barang hadiah seperti itu mesti dikembalikan kepada pihak lelaki yang memberinya jika pertunangan itu diputuskan oleh pihak wanita.Setelah pertunangan berlangsung mungkin terjadi hal-hal yang mengakibatkan pertunangan itu putus. “Lelaki yang menarik kembali pemberiannya ibarat anjing yang menjilati muntahnya. telah menegaskan di dalam sebuah hadith sahih.” 88 . Rasulullah s. Ketentuan itu tidak berlaku bagi hadiah yang sudah dimakan (kalau hadiah itu berupa makanan) atau yang sudah digunakan (seperti hadiah yang berupa kain yang sudah dibuat baju dan dipakai hingga usang atau koyak). Apabila barang-barang hadiah itu berupa jam tangan. Jika pertunangan itu diputuskan oleh pihak lelaki atau kerana lelaki yang berkenaan meninggal dunia maka barang-barang hadiah yang telah diterima oleh pihak wanita tidak dikembalikan. Dalam keadaan seperti itu maka menurut hukum syara’ pihak wanita wajib mengembalikan sepenuhnya mas kahwin atau tanda ikatan lainnya yang sudah diterima kepada pihak lelaki yang memberinya. cincin emas.w. gelang emas atau lainnya yang hanya dapat dipakai.a.

serta tiada keberkatan. Apakah pasangan perkahwinan ada merasakan bebanan untuk mengadakan majlis perkahwinan atau meninggalkan kesan kepada ibu bapa. Bagaimana pula majlis perkahwinan yang diadakan secara bersusah-payah dan menghabiskan wang ringgit. MUQADDIMAH Pada hari ini kita akan memperkatakan mengenai Majlis Perkahwinan atau disebut sebagai “Walimatul Urus” boleh menjadi satu ibadah dan mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t. tenaga dan masa. Tidak diterima oleh Allah s.t. penjaga seperti hutang yang menjerut leher dan sebagainya? 89 . Apakah pasangan perkahwinan masih merasai kesan keberkatan majlis perkahwinan sehingga sekarang dan membawa ingatan tersebut untuk memperteguhkan tali perkahwinan.TAJUK : MAJLIS PERKAHWINAN 1.w.

Apakah wang mas kahwin digunakan menampung belanja kenduri kahwin?

juga

untuk

2.

WALIMATUL URUS PERKAHWINAN

TEMPAT

PENGUMUMAN

Islam lebih menyukai apabila berlangsungnya perkahwinan hendaklah diumumkan dan dimeriahkan dengan mengundang kaum kerabat, tetangga dan sahabat handai, agar mereka dapat menyaksikan majlis akad nikah, meraikan pasangan pengantin dan turut bergembira dalam batasbatas kesenangan yang dihalalkan Allah. Pengumuman perkahwinan bermaksud agar perkahwinan antara dua orang lelaki dan wanita yang berkenaan disaksikan oleh orang ramai, sekaligus memberi dorongan kepada mereka yang belum beristeri dan bersuami supaya meninggalkan cara hidup membujang. Majlis perkahwinan hendaklah diselenggarakan sesuai dengan adat kebiasaan dengan syarat tidak terkeluar dari batas-batas kebajikan atau menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, seperti menghidangkan minuman-minuman keras, mengadakan acara-acara keramaian yang tidak patut seperti tari menari dan sebagainya. 3. HUKUM MENGADAKAN WALIMATUL URUS

90

Para ulama fiqh berbeza pendapat mengenai hukum mengadakan kenduri kahwin. Sebahagian berpendapat bahawa hukumnya adalah wajib. Sedangkan sebahagian lainnya berpendapat sunat atau harus. Ketika Ali bin Abi Tholib r.a. meminang Fatimah Az-Zahra’ r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : Maksudnya :

“Perkahwinan itu perlu diadakan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
4. PERKARA-PERKARA YANG DALAM HAL KENDURI 4.1.

kenduri.

(Hadith

SUNAT

DILAKUKAN

Menyembelih seekor kambing atau lebih, jika mampu. Hal ini berdasarkan pada hadith yang telah disebutkan. Bagi orang yang tidak mampu, ia boleh mengadakan kenduri dengan menghidangkan makanan apa saja menurut kemampuannya. Berdasarkan niat iaitu hendak mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. di samping menghiburkan temanteman dan sahabat-shabat handai dan sebagainya. Elakkan dari budaya mengundang orang-orang yang terpilih seperti orang-orang kaya sahaja tanpa mengundang simiskin dan sidhaif dan sebagainya. Penyelenggaran kenduri harus dihindarkan dari berbagai macam maksiat dan kemungkaran seperti

4.2.

4.3.

4.4.

91

meminum minuman keras dengan ucap selamat dan pak andam lelaki menghiaskan pengantin perempuan dan sebagainya. 5. KENDURI KAHWIN DAN MAJLIS AKAD NIKAH Akad nikah dapat diselenggarakan di mana sahaja, tetapi yang terbaik ialah di masjid, kerana di samping disaksikan oleh jemaah, juga memperolehi keberkatan. Masjid adalah tempat curahan rahmat dan benteng keimanan kerana jika akad nikah dilangsungkan di dalamnya bererti menghadapkan perkahwinan itu kepada kebajikan, dengan harapan akan mendapat keredhaan Allah. Dengan demikian maka masjid merupakan tempat terbaik untuk mengumumkan perkahwinan. Imam Ahmad bin Hambal dan Tirmuzi meriwayatkan sebuah hadith berasal dari Ummul-Mu’minin ‘Aisyah r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : Maksudnya : “Umumkanlah perkahwinan dan selenggarakanlah di masjid dan dipukullah gendang dan rebana di hari perkahwinan itu.” Begitulah cara kaum mu’minin beriang-ria merayakan perkahwinan, di dalamnya terkandung ciri-ciri khas kaum yang bertaqwa dan kaum yang soleh. Sesuatu yang dimulai dengan kebaikan akan membuahkan hasil yang baik pula, penuh ketenteraman dan kasih-sayang.

92

6.

MEMENUHI JEMPUTAN WALIMATUL URUS Sesiapa yang diundang menghadiri kenduri ia wajib memenuhinya. Hal ini ditekankan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana tersebut di dalam hadith yang bermaksud :

“Apabila kamu diundang menghadiri walimah, maka hendaklah kamu datang.”
Walimah itu boleh diadakan pada waktu akad nikah, ataupun selepasnya, atau setelah kedua suami isteri itu bercampur. Masalah ini terserahlah menurut adat setempat. Menurut riwayat bahawa Rasulullah s.a.w. mengundang sahabatsahabat untuk walimah pada waktu baginda kahwin dengan Zainab setelah baginda mencampurinya. Diantara syarat-syarat wajib menghadiri walimah ialah dalam majlis itu tidak terdapat perkara-perkara yang haram dan mungkar, seperti minuman-minuman yang haram, tidak sakit, tidak hujan dan tidak didahului oleh undangan yang lain. Bila ada undangan yang lain lebih dahulu, maka undangan yang lebih dahulu itulah yang lebih berhak dihadiri. 7. CARA-CARA MEMENUHI UNDANGAN WALIMAH Terdapat di dalam cara-cara memenuhi jemputan kenduri ialah menghadiri kenduri tidak bermaksud hendak mengenyangkan perut, tetapi dengan niat mengikut perintah

93

Rasulullah s.a.w. dan menghormati dan mengembirakan serta mengunjungi saudaranya… Sewaktu menghadapi hidangan hendaklah mendoakan kepada tuan rumah. “Abdullah bin Bisr mengatatakan bahawa ayahnya pernah membuat makanan untuk Rasulullah s.a.w. kemudian baginda diundang dan memenuhi undangan iu. Ketika makan baginda berdoa : Maksudnya : “Ya Allah, limpahkanlah ampunan dan rahmatMu kepada mereka (tuan rumah) dan berkatilah mereka atas rezeki yang Engkau kurniakan kepada mereka.” (Hadith diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmuzi). Jika ada di dalam majils kenduri acara-acara lain yang bersifat maksiat, orang yang diundang tidak boleh memenuhi undangan yang diterimanya, kecuali jika kehadirannya dengan maksud hendak memberhentikan acara-acara tersebut. 8. PENYERTAAN KELUARGA DAN MENJAYAKAN MAJLIS KENDURI KERABAT DALAM

Semasa membuat persiapan untuk mengadakan kenduri disunatkan bagi sanak keluarga, kaum kerabat dan sahabat handai turut serta membantu dan memberi sumbangan mengikut kemampuannya masing-masing, baik berupa wang, bahan makanan, tenaga dan sebagainya. Anas r.a. setelah meriwayatkan kisah perkahwinan Rasulullah s.a.w. dengan Shofiyyah binti Hayy ia menceritakan seterusnya : Setelah baginda s.a.w.

94

berkahwin, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Ummu Sulaim mengadakan jamuan makan malam untuk menghormati perkahwinan baginda, sehingga pada malam itu beliau menjadi pengantin baru. Ketika itu baginda berkata kepada para sahabatnya, “Siapa yang mempunyai sesuatu (makanan) bawalah ke mari.” Baginda s.a.w. kemudian membentangkan tikar, lalu para sahabat datang berkumpul. Ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma dan ada yang membawa samin. Bahan-bahan tersebut kemudian dimasak menjadi makanan. Mereka makan bersama-sama dan minum air tawar yang tersedia dekat mereka. Begitulah majlis kenduri perkahwinan Rasulullah s.a.w. dengan Shofiyyah. (Diketengahkan oleh Muslim) Di mana kita bersama kerabat, sahabat, jiran tetangga dan masyarakat dikehendakki dalam bekerjasama menjayakan sesuatu walimatul urus.

95

1.TAJUK : TAHAP KESABARAN DALAM KEHIDUPAN RUMAHTANGGA 1. Menahan diri daripada keluh-kesah dan menahan diri daripada mengadu-gadu kepada yang lain daripada Allah Taala ketika mengenai sesuatu bala atau bencana.1. Menahan diri pada meninggalkan sekalian tegahan Allah. 1.3. Iaitu tiga perkara :1. 2. Menahan diri pada mengerjakan sekalian perintah Allah. HURAIAN :- 96 .2. MUQADDIMAH Sabar iaitu menahan diri daripada keluh-kesah pada suatu yang tidak disukai.

tahu bahawa sekalian perkara yang berlaku ke atas dirinya ialah dengan kehendak Tuhan yang tak dapat dielakkan lagi. Allah akan beri pahala yang diberi kepada Nabi Ayub di atas bala yang diterimanya. 3. jangan lekas marah melihat sesuatu keburukan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami-isteri tadi. Bagaimana sikap yang sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh suami-isteri bila berlaku pergaduhan dan pertelingkahan dalam rumahtangga?. : Maksudnya : “Suami yang sabar di atas keburukan perangai (tabiat) isterinya. SOALAN-SOALAN DAN JAWAPAN-JAWAPAN 3. Dan isteri yang sabar di atas keburukan tingkah laku suaminya. Sikap yang sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh suami isteri di kala terjadi pergaduhan dan pertelingakah dalam rumahtangga ialah dengan membanyakkan sifat sabar. Begitulah juga orang yang taat. Inilah jalan dan cara yang sebaik-baiknya.1. Orang yang beriman (yang percaya) dengan Allah. Allah akan beri pahala kepada isteri itu seperti pahala yang diberi kepada Asiah isteri Fir’un. Sabda Rasulullah s. Sifat sabar itu dipuji pada syara’ kerana seseorang yang bersifat dengan sabar menunjukkan ia beriman dengan Allah dan menunjukkan ia taat dan menjunjung sekalian perintah agama.a.w.2.” 97 . tidak akan merasa susah mengerjakan sekalian perintah agama dan meninggalkan larangan-larangannya.1.

Firman Allah Taala : “Hendaklah engkau memaafkan dan menyuruh mengerjakan kebaikan. BAGAIMANA CARA SEBAIK-BAIKNYA DALAM PERGAULAN SUAMI ISTERI SUPAYA TIDAK SELALU TERJADI PERGADUHAN DAN PERTELINGKAHAN DALAM RUMAHTANGGA? Cara yang sebaik-baiknya dalam pergaulan suami isteri supaya tidak selalu terjadi pergaduhan dan pertelingkahan dalam rumahtangga.3. Oleh itu persefahaman dan bertolak ansur di antara suami isteri adalah merupakan pokok utama dalam pergaulan hidup berumah tangga. jangan bersikap bengis terhadap isteri yang lemah. dan tinggalkanlah (jangan hiraukan) mereka yang tidak berpengetahuan. suami hendaklah bersikap baik dan bertimbangrasa. BAGAIMANA SIKAP YANG SEBAIK-BAIKNYA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH SUAMI-ISTERI BILA BERLAKU PERGADUHAN DAN PERTELINGKAHAN DALAM RUMAHTANGGA? Sikap yang sebaik –baiknya yang harus dilakukan oleh suami isteri di kala terjadi pergaduhan dan pertelingkahan dalam rumahtangga ialah dengan membanyakkan sifat sabar. jangan lekas marah 98 .” 3.2. Suami isteri itu mestilah menerima kemaafan dari pihak yang menyedari kesalahan.3. tetapi jangan pula suami itu bersikap terlalu lemah dan selalu mengalah mengikut telunjuk isteri sahaja.

SIKAP SEORANG SUAMI YANG SELALU HENDAK MARAH SAJA KEPADA ISTERINYA DAN TIDAK MEMPUNYAI KEPERIBADIAN YANG LUHUR DAN PERGAULAN YANG BAIK TERHADAP ISTERINYA? Sikap seorang suami yang selalu hendak marah saja kepada isterinya dan tidak mempunyai keperibadian yang luhur dan pergaulan yang baik terhadap Maksudnya : 99 . Inilah jalan dan cara yang sebaik-baiknya.” 3.melihat sesuatu keburukan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri tadi. tentulah selama-lamanya tulang itu dalam keadaan bengkok. BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM. Dan jika engkau biarkan begitu saja.bererti engkau hendak mematahkannya.4. iaitu berlemah lembut. Bahawasanya sebengkokbengkok tulang rusuk ialah tulang rusuk yang sebelah atas. Jika engkau hendak meluruskan tulang rusuk yang telah bengkok itu.a. Maka kamu terimalah amanah terhadap orang-orang perempuan dengan cara yang baik iaitu berlemah lembut. Sesungguhnya orang-orang perempuan itu berasal dari tulang rusuk. Sabda Rasulullah s. “Kamu terimalah amanah terhadap orang-orang peremuan dengan cara yang baik.w.

: “Orang-orang yang beriman yang sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekerti dan baik pergaulannya dengan isterinya.isterinya adalah dianggap orang yang belum sempurna imannya.a. Dalam Islam. orang yang sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekerti dan baik pergaulan dengan isterinya.” Maksudnya : 100 .w.a. Sabda Rasulullah s. dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.

101 .

kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). dan (ingatlah).w. memerintahkan supaya : 1.t.t. Manusia sedar bahawa ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya iaitu sehingga tempoh menceraikan susunya dalam masa dua tahun. Firman Allah s. ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya). (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu. 2. 3. Manusia berbuat baik kepada ibu bapa. Ayat 14. Sentiasa bersyukur kepada Allah dan kedua ibubapa.TAJUK : 1. dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun.w. : “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibubapanya. AYAT-AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN DENGAN IBU Pertama : Di dalam Surah Luqman. Allah s. MUQADDIMAH IBU Islam telah memberikan penghormatan besar kepada ibu sehinggakan di dalam Al-Quran didapati begitu banyak ayatayat yang berkaitan dengan ibu.” 102 .

t.” Ketiga : Di dalam Surah Al-Israa’. 103 . maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan turutlah jalan orangorang yang ruju’ kembali kepadaKu (dengan Tauhid dan amal-amal yang salih).t. 2.t. 1. Bergaul dengan mereka dengan baik walaupun mereka bukan Islam.w. Jangan taat kepada mereka jika mereka mendesak untuk mempersekutukan Allah s. Firman Allah s. Ikutilah jalan orang yang beriman walaupun mereka bukan ibubapa kita. dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Allah memerintahkan supaya : 1.w.Kedua : Di dalam Surah Luqman. : “Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan dengan Ku sesuatu yang engkau – dengan fikiran sihatmu – tidak mengetahui sungguh adanya. maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya. Ayat 15 s. Manusia merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang. ayat 24.w. memerintahkan supaya. 3.

Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia-mulia dan bersopan santun.w. 3. mereka wajib dijaga dan dipelihara. sentiasa mencurahkan kasihNya kepada mereka. Jangan bercakap kasar kepada mereka apatah lagi menyergah mereka.w.w.t.t.2. Firman Allah s.t. atau keduaduanya sekali. sampai kepada umur tua dalam jagaan 104 . Menyembah Allah semata-mata dan berbuat baik kepada ibu bapa. : “Dan Tuhanmu telah perintahkan.w. Ayat memerintahkan manusia supaya : 1. dengan berkata): “Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Bila mereka sudah tua.t. Allah s. supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya sematamata. Firman Allah s. 4.” Keempat : Di dalam Surah Al-Israa’. Jika salah seorang dari keduanya. 2. : “Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih syangmu. dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. 23. dan doakanlah (untuk mereka. Doakan kebaikan kepada mereka supaya Allah s.

dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. dengan menggunakan segala nikmat dikurniakanNya.w. 2.t.t. Allah s. bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan.” Supaya bersyukur kepada Allah s. Keenam : Di dalam Surah Al-Baqarah. Ayat memerintahkan manusia supaya : 1. 105 . sebagaimana yang semestinya.dan peliharaanmu.w. Kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu itu mengikut keperluan dan kemampuan.w.t. Ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap. tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ha”. iaitu dengan mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya. 233. supaya kamu bersyukur. dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran). : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun.” Firman Allah s.

Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. 5.3. dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya.w. iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap. Dalam semua perkara hendaklah dilakukan dengan penuh ketaqwaan kepada Allah s. Jika hendak beri anak menyusu kepada orang lain maka hendaklah diberikan upah dengan cara yang patut. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Jangan pula menjadikan menderita kerana anaknya. Firman Allah s. : 7.t. seseorang bapa itu Waris juga bertanggungjawab jika si bapa tiada.w. dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Kemudian jika keduanya (suami isteri) mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan 106 .t. 4. 8. dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). Janganlah menjadikan seseorang ibu itu derita kerana anaknya. Jika suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan bersama setelah berunding maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. 6.

Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain.t. maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Allah s. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.w. Firman Allah s. dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan.(yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding.t. 215. dan kaum kerabat.w. maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Apa saja yang dibelanjakan kepada ibubapa akan dapat ganjaran baik daripada Allah s.w. Apa jua harta benda yang halal yang dibelanjakan maka hendaklah diberikan juga kepada ibubapa.” Ketujuh : Di dalam Surah Al-Baqarah. Ayat memerintahkan manusia supaya : 1. maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya).” 107 . : “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah : “Apa jua hartabenda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada : kedua ibu bapa. dan orang-orang miskin. 2. sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.” Dan (ingatlah). serta ketahuilah. dan anak-anak yatim.t.

dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman. Ayat 32. Firman Allah s.Kelapan : Di dalam Surah Nuh. lelaki dan perempuan ( dalam segala zaman).w. Doa anak untuk ibubapa hendak sentiasa berterusan semasa hayat dan ketiadaan mereka. : “Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku. 108 . Ayat 28. takbur atau derhaka kepada ibu. Sentiasa mendoakan keampunan Allah kepada mereka selepas sahaja mendoakan keampunan Allah kepada diri sendiri. serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!” Kesembilan : Di dalam Surah Maryam. Allah memerintahkan manusia supaya : 1. dan bagi kedua ibu bapaku. Allah memerintahkan manusia supaya : 1. Supaya taat dan berbuat baik kepada ibu.t. Jangan menjadi seorang yang sombong. 2. 2.

t. Allah tidak akan sekali-kali meredhai hidup dan mati mereka.w. Tanpa keredhaan ibubapa. Jangan sekali-kali bercakap kasar dengan ibubapa. takbur atau derhaka. pada hal berbagai umat sebelumku telah berlalu (tidak balik-balik lagi)?” Sambil mendengar kata-katanya itu – ibubapanya merayu memohon pertolongan Allah (menyelamatkan anak mereka) serta berkata (kepada anaknya yang ingkar itu) : “Selamatkanlah dirimu! Berimanlah (tentang hidup semula menerima balasan amal)! Sesungguhnya janji Allah tetap 109 .Firman Allah s. dan Ia tidak akan menjadikan daku seorang yang sombong. 3. Ayat 17. : Maksudnya : “Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku. : “Dan (sebaliknya amatlah derhakanya) orang yang berkata kepada kedua ibubapanya (ketika mereka mengajaknya beriman) : “Ah! Bosan perasaanku terhadap kamu berdua! Patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur. Firman Allah s. memerintahkan supaya : 1.t. Mereka yang melakukan akan menyesal tanpa kesudahan. Mereka tidak akan mendapat keredhaan ibubapa. 2.t.w. 4. Allah s.” Kesepuluh : Di dalam Surah Al-Ahqaaf.w.

benar”. Lalu ia menjawab (dengan angkuhnya): “Semuanya itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala!” 110 .

Lebih-lebih lagi di dalam masyarakat kita hari ini di mana didapati ibu-ibu sebahagiannya bekerja samada di dalam sektor awam maupun di sektor swasta.3. Dalam hal yang demikian si anak yang ditinggalkan tadi menyusu kepada ibu tumpangnya yang dipanggil ibu susu. suami ibu tadi dipanggil ayah susu. Di mana di waktu tersebut susu tepung. Kemungkinan ketiga seseorang yang menyerahkan anak kecilnya kepada orang lain untuk dijadikan anak 5. selain dari susu ibu sukar didapati. anak susu. Di dalam masyarakat.2. Malahan terdapat ibu-ibu yang pergi bekerja berjauhan dari rumah. malahan di luar daerahnya. Lebih-lebih lagi di dalam masyarakat generasi sebelum kita. 5. di mana di antara mereka sering meninggalkan anak mereka kepada orang lain dalam masa mereka bekerja di ladang atau ke sawah ataupun ke bukit yang jauh untuk bercucuk tanam yang menghalang mereka memberikan susu kepada anak mereka. Sedangkan mereka mempunyai anak kecil yang masih menyusu lalu meninggalkan anak tersebut kepada mana-mana ibu tumpang yang menyusukannya dengan susunya sendiri. anakanak siibu tadi menjadi saudara perempuan atau saudara lelaki sesusu.1. kita sering mendengar perkataan ibu susu.TAJUK : HUKUM PERSUSUAN 1. MUQADDIMAH 5. 111 . saudara susu dan sebagainya. ayah susu.

Sabda Rasulullah s. Pertama : Anak yang menyusu itu belum sampai umurnya dua tahun. 6. Dengan lain perkataan di antara kedua-dua pihak telah berkait beberapa Hukum Syara’ yang perlu dipatuhi. SOALAN DAN JAWAPAN 6. Maka ibu tersebut menjadi ibu susu juga ibu angkatnya.a.” Maksudnya : 112 .w.angkat dan ibu angkatnya menyusukannya. Sebenarnya ada dua syarat yang menyebabkan seseorang itu menjadi ibu susu dan anak susu. : - “Tidak ada penyusuan kecuali kanak-kanak yang umurnya dalam lingkungan dua tahun. PADA HUKUM SYARA’ MEMPUNYAI BERAPA SYARAT YANG MENYEBABKAN SESEORANG ITU MENJADI IBU SUSU DAN ANAK SUSU? Soalan itu amat penting diambil perhatian dan ingatan oleh kaum ibu terutamanya kerana dengan penyempurnaan kedua-dua syarat tersebut anak yang ditumpang susu tadi menjadi anak susu dan diikhtiraf oleh Hukum Syara’.1.

w. Hadis Rasulullah s.w. APABILA SEORANG ANAK BERHENTI MENYUSU SEBELUM BERUMUR DUA TAHUN. lagi : Maksudnya : “Tidak dianggap sebagai menyusu.w. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah s.Dan Sabda Rasulullah s. maka hubungan perkahwinan dengannya tetap haram.a. wafat. kemudian menyusu kembali kepada perempuan lain. kemudian dinasakhkan (ditukar) dengan lima kali menyusu. dan hukum mengenai susuan itu tetap seperti yang ada dalam AlQuran. ADAKAH HARAM JUGA HUBUNGAN PERKAHWINAN? Ya…seseorang anak yang telah berhenti menyusu sebelum berumur dua tahun.a.a. : - 113 .2.” 6. KEMUDIAN MENYUSU LAGI KEPADA PEREMPUAN LAIN. kecuali yang menguatkan tulang dan menambahkan daging. Maka Rasulullah s.w.” Kedua : Menyusu sebanyak lima kali yang bercerai (berasingan).a. bermaksud : “Adalah yang dikehendaki dalam Al-Quran mengenai susuan itu adalah sepuluh kali menyusu seperti yang kita ketahui menyebabkan haramnya berkahwin. BAGAIMANA HUKUMNYA?.

kecuali kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan dua tahun.w.4.” 6. ADAKAH SUAMI PEREMPUAN ITU MENJADI AYAH KEPADA ANAK TERSEBUT? Ya…apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak.a. Maksudnya : “Tidak dianggap susuan. yang diriwayatkan daripada Aisyah r. BAGAIMANA KALAU SEORANG KANAK-KANAK YANG TELAH BERUMUR LEBIH DUA TAHUN MENYUSU KEPADA SEORANG PEREMPUAN. maka suami perempuan itu telah menjadi ayah susu bagi anak yang disusukannya tadi. Hadis Rasulullah s. bermaksud : - - 114 .w.3.a.Maksudnya : “Bahawa sesungguhnya menyusu itu adalah kerana lapar.” 6.a. ADAKAH HARAM JUGA MEREKA ITU BERKAHWIN? Kanak-kanak tersebut tidak menyebabkan haram mereka itu berkahwin ataupun dengan lain perkataan mereka bukanlah mahram kerana susuan. dan saudara suami perempuan itu pula menjadi bapa saudara dan ibu saudara bagi anak tersebut. SEORANG PEREMPUAN YANG MENYUSUKAN SEORANG ANAK. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah s. yang diriwayatkan oleh Darul Qutni.

6.a. Ia juga akan menjadi keluarga dan mahram ibu yang menyusukannya tadi.a.a.w. bahawa Rasulullah s.” 6. Anak-anak itu juga seolaholah merupakan sebahagian dari tubuh ibu yang menyusukannya. menyusukan Aisyah r.6.Diriwayatkan dari Aisyah r. Ini hikmah haramnya.5. - 115 . Hikmah yang lain pula ialah untuk meluaskan ruang dan lingkungan kaum kerabat dengan memasukkan saudara sesusuan sebagai saudara sendiri. APAKAH HIKMAH DIHARAMKAN PERKAHWINAN KERANA SUSUAN? Hikmah diharamkan perkahwinan kerana susuan ialah kerana sebenarnya tubuh anak-anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menyusukannya dan anak-anak itu akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkan sendiri. APAKAH MAHRAM DENGAN SEBAB RADHA’AH INI TIDAK MEMBATALKAN WUDUK JIKA BERSENTUH ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN? Ya…tidak membatalkan wuduk mereka seperti hukumnya bersentuh kulit antara kakak dan adik lelaki (dengan sebab nasab). Dia adalah bapa saudara mu dan adalah isterinya. bersabda : “Izinkan kepada Aflah saudra Abil qu’ais.

hukumnya adalah berlainan sama sekali. haram juga dikahwini dengan sebab radha’ah (susuan). BOLEHKAH SAUDARA DENGAN SEBAB SUSUAN MEWARISI HARTA? Tidak…mereka tidak boleh waris-mewarisi harta antara satu dengan lain. Maksudnya : 116 .6. - Firman Allah Taala : “Diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibu susukamu.7. Saudara perempuan susuan. SIAPAKAH PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DIKAHWINI KERANA RADHA’AH (HUBUNGAN SUSUAN)? Perempuan-perempuan yang haram dikahwini kerana hubungan susuan ialah : 1) 2) Ibu susuan. - 6.8.” Perlu juga ditegaskan setiap perempuan yang haram dikahwini dengan sebab nasab (keturunan). dan saudara-saudara perempuan susuan kamu.

w. : Maksudnya : “Haram dengan sebab susuan barang yang haram dengan sebab nasab. Nikah yang demikian adalah nikah yang fasid dan terbatal. Perkara yang demikian adalah amat penting. - 7. BOLEHKAH ANAK SUSUAN INI DINASABKAN ATAU DIBINKAN KEPADA AYAH SUSUANNYA SEPERTIMANA ANAK ZURIATNYA DARI PERKAHWINAN YANG SAH? Walaupun anak susuan ini disusui melebihi lima kali dan berumur kurang daripada dua tahun ia adalah sebagai anak susuan sahaja tidak boleh dinasabkan atau haram dibinkan kepada ayah susu mereka sebaliknya mereka hendaklah dibinkan dengan bapa mereka yang sebenar.9. walaupun sekali imbas nampaknyaringan tetapi ia menyentuh tentang hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan/perkahwinan 117 .a.” 6. KESIMPULAN Oleh sebab-sebab yang telah diperjelaskan tersebut maka sesiapa yang telah terlibat di dalam urusan penyusuan hendaklah mengambil ingatan terhadap anak susuan mereka mengenai umur anak susuan tersebut dan telah beberapa kali mereka menyusukannya. Setelah itu perkara ini hendaklah diperjelaskan kepada anak-anaknya supaya tidak timbul perkahwinan saudara susuan dan sebagainya.Sabda Rasulullah s.

118 .atau samada mereka sebagi mahram atau tidak dalam hubungan ibadat.

a. ANAK-ANAK PEREMPUAN : 2. : “Siapa yang menanggung dua anak perempuan hingga mereka baligh. aku dan dia macam ini – dikumpulkan semua jari-jemarinya. MUQADDIMAH Membesarkan dan mendidik anak-anak akan menghadapi berbagai cabaran dan kerenah serta ujian dan Allah s.w.” Maksudnya : 119 . nescaya mereka akan menjadi pelindungnya dari api neraka. 2. nescaya dia akan datang di hari Qiamat. Imam Ahmad telah meriwayatkan di dalam muksudnya daripada ‘Uqbah bin Amir Al-Juhani. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.2.” 2. Sabda Rasulullah s.w.TAJUK : GANJARAN KESABARAN MENDIDIK ANAK 1.w. serta diberinya mereka makan minum dan pakaian dari hartanya.a. katanya : Saya telah mendengar Rasulullah s.a. menyediakan ganjaran yang setimpal terhadap mereka dalam segala hal.1.t. berkata : Maksudnya : “Siapa yang mempunyai tiga orang anak perempuan. lalu dia sabar terhadap mereka.

sabar atas mereka.a.w.2.a.1.. daripada Nabi s.” Petunjuk-petunjuk Rasulullah s.a. bahawa Rasulullah s. serata pengajaran Islam dalam hal kewajiban mengambil berat terhadap anak-anak perempuan. bahawasanya baginda bersabda : “Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan. 3. ANAK-ANAK LELAKI 3. atau dua anak perempuan. Dan keredhaan Allah itulah yang tinggi sekali…. dan perlaksanaan keadilan dalam persamaan antara mereka dengan anak-anak lelaki. At-Termidzi dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari r. agar dapat mencapai syurga yang luasnya seluas petala langit dan bumi. dan bertaqwa kepada Allah dalam urusan mereka. berkata : Maksudnya : 120 . KEUTAMAAN ORANG YANG MENAHAN DIRI KERANA KEMATIAN ANAK LELAKI 3.w. Al-Humaidi telah meriwayatkan dari Abu Said.1.1. atau dua saudara perempuan. nescaya dia akan masuk syurga. atau tiga saudara perempuan. lalu dia menjaga mereka dengan baik.a.w.3.

berkata kepada sekumpulan kaum wanita pada suatu masa : “Siapa saja wanita di antara kamu yang mati baginya tiga orang anak. Jawab para Malaikat : Benar! Berkata Tuhan : Kamu mengambil buah hatinya.” 3.2.3.1. Anak yang mati kecil itu akan mensyafaatkan kedua ibubapanya di hari Qiamat. Sabar dan menahan diri banyak faedahnya. Ath-Thabari telah meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Habibah. Berkata Tuhan : Dirikan bagi hambaku itu sebuah rumah di syurga. dan namakan rumah itu “Rumah Kepujian. bahawa Rasulullah s.w.1.Maksudnya : “Apabila mati seorang hamba. dan kepadaNya kita sekalian akan kembali). 3. Jawab para Malaikat : Benar! Berkata Tuhan : Apa kata hambaKu? Jawab para Malaikat : Dia telah memujiMu dan mengucapkan : Innaa Lillahi wa innaa Ilaihi Raji’uun.a. Maka berkata seorang wanita dan dua orang jugakah! Menjawab Rasulullah : Dan dua orang juga”. (Kita sekalian kepunyaan Allah. berkata Allah Azzawajalla kepada para MalaikatNya : Kamu telah mengambil nyawa anak hambaKu.a. melainkan mereka akan menjadi benteng baginya dari api neraka. pernah suatu kali Habibah Maksudnya : 121 . Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Al-Khudri r.

Maka dikatakan kepada mereka : Masuklah ke dalam syurga itu. melainkan akan dibawakan anak-anak itu pada Hari Qiamat sehingga sampai ke pintu syurga. Kata Baginda : Maksudnya : “Anak-anak kecil kamu adalah pengiringpengiring syurga. Muslim pula meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Hassan. mereka akan sentiasa mendampingi ayah-ayah mereka.” 3. : Boleh. katanya: telah meninggal dua orang dari anak-anakku. dia tiada akan berpisah daripadanya.. agar hatiku menjadi lunak dari hal anak-anakku yang telah mati? Jawab Abu Hurairah r. maka diapun memegang hujung bajunya atau tangannya.w. kedua-ibu bapa mereka.4.a. kamu dan ibubapa kamu sekalian.ini berada di rumah Aisyah r.a. : Adakah apa-apa yang kau dengar dari Rasulullah s. Maksudnya : 122 . yang boleh kau sampaikan kepadaku. ataupun katanya.a. telah datang dan masuk ke dalam rumahnya seraya berkata : “Tiada dua orang Muslim yang mati tiga orang dari anak-anak mereka yang masih belum baligh.a.1. maka aku berkata kepada Abu Hurairay r. Maka dikatakan kepada mereka : Masuklah kamu sampai ke pintu syurga itu! Lalu mereka berkata : Kami tunggu sampai ibubapa kami masuk bersama. maka Nabi s.w. seperti si fulan ini memegang hujung baju kamu.a.

yang sungguh mengharukan. Kemudian Ummi Sulaim menghiaskan dirinya seindah yang dapat dilakukan untuk suaminya.sehingga Allah memasukkannya mereka ke dalam syurga. dia bertanya isterinya : Bagaimana anak kita? Jawab Ummi Sulaim.a. yang menunjukkan kesabaran. katanya : Abu Talhah r. Maka Ummi Sulaim menyediakan makan malam. Berikutnya diperturunkan ceritanya. lalu dia meminta kembali barang pinjamannya. dan Abu Talha pun makan.1. KISAH TELADAN bersama Antara sikap keperwiraan yang penuh iman kaum wanita para sahabat.5. adakah patut dia menahannya lagi? Jawab 123 .a. iaitu ibu anak itu : Bertenanglah! Dia seperti biasa. Apabila Ummi Sulaim melihat suaminya kenyang dan puas. keredhaan dan keimanan mereka atas kematian anak-anak kecil ialah pendirian Ummi Sulaim r. daripada anas r. Apabila Abu Talhah berangkat keluar kota.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim. maka berkatalah Ummi Sulaim kepadanya : Wahai Abu Talhah : Apa kata anda. Apakala dia kembali. anak itu meninggal dunia. jika seorang telah meminjamkan barang untuk suatu keluarga.” 3. ada seorang anak yang sedang sakit. Maka suaminya Abu Talhah pun bersatu dengannya pada malam itu.

semua telah membaca AlQuran dengan baik. seraya mendoakan bagi mereka keduanya.Abu Talhah : Tidak patut! Maka berkata Ummi Sulaim : Bersabarlah atas kepergian anakmu. Berkata seorang dari kaum Anshar : Aku lihat Abdullah mendapat sembilan anak lelaki. dan doakan dia mendapat balasan yang baik dari Allah Ta’ala! Mendengar berita itu. katanya : Kau biarkan aku menjadi junub (kerana bersatu dengan isterinya).a.w. seraya menceritakannya tentang hal itu. maka Rasulullah s. menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Ummi Sulaim itu.w. kemudian baru kau katakan bahawa anakku telah meninggal dunia! Esok harinya Abu Talhah pun segera pergi menemui Rasulullah s. Abu Talhah marah.a. Nabi namakannya Abdullah. katanya : “Moga-moga Allah memberkati malam kamu berdua.” “Ya Allah.w.a. berkatalah kedua mereka!” Mereka kemudian memperolehi seorang anak lelaki.” Dalam riwayat yang lain : 124 . Yang demikian itu adalah dari berkat doa Nabi s.

3.2. Perjalanan hidup berumahtangga mestilah berpandukan ajaran Islam dan dijadikan tempat untuk menghayati ajaran tersebut secara menyeluruh.TAJUK : TANGGUNGJAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI 1. pasangan suami isteri perlu bekerjasama dan bersefahaman dalam menjalani amanah Allah. Sifat kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan persekitaran ceria dan bahagia di dalam rumahtangga. isteri dan tanggungjawab bersama. Sebagaimana saya jelaskan di antara tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab suami. Perasaan kasih sayang di antara suami 125 . Pada kali ini saya akan menjelaskan tanggungjawab yang dipikul bersama oleh suami isteri. 1. Mereka patut mencontohi keluarga Rasulullah s. MUQADDIMAH 1.1.w. 2. Dalam institutsi perkahwinan. ke arah menjadikan rumahtangga sebagai syurga di dunia. Oleh itu sebagai umatNya. Tanggungjawab ini merupakan ibadat yang mesti ditunaikan oleh pasangan yang akan membawa kebahagiaan kepada keluarga. ANTARA TANGGUNGJAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI 2. Allah telah mengamanahkan tanggungjawab tertentu kepada pasangan suami isteri.a. 1.1.

pemangkin : untuk 21 yang Firman Allah dalam surah Al-Rum bermaksud : “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu (Wahai Kaum Lelaki) isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu hidup bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Tanpa kasih sayang rumah tangga tidak akan kekal.” 126 . jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. dan dijadikan di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.” Firman Allah dalam surah Al-Baqarah bermaksud : : 187 yang “Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kuasa bagi orang yang berfikir. Kasih sayang merupakan kebahagiaan rumahtangga.isteri akan menentukan rumahtangga itu berkekalan dan mewujudkan kerjasama antara suami isteri.

2. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasi yang terbuka.3.2. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. 127 . jauhilah prasangka.” Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat bermaksud : : 12 yang “Wahai orang-orang yang beriman. AMANAH Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. WUJUDKAN PERGAULAN YANG BAIK Pergaulan yang baik antara suami isteri menjadi asas kepada pembentukan keluarga bahagia. Amanah dalam erti kata senang untuk berbicara isi hati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Firman Allah dalam Surah Al-Imran bermaksud : : 134 yang “Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain (suami isteri).2. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Pergaulan yang baik akan mewujudkan suasana harmoni dan tenang dalam rumahtangga. Persekitaran ini dapat menyuburkan hubungan antara suami isteri dan seterusnya mewujudkan keadaan hormat menghormati dan membentuk semangat kekitaan dan paduan dalam keluarga. dengan bersungguh-sungguh.

4. perkahwinan bukan sahaja antara dua jiwa tetapi antara dua keluarga. MENGHORMATI PERSEMENDAAN Pasangan suami isteri adalah individu dari keluarga yang berlainan. HUBUNGAN KELAMIN Hubungan ini merupakan satu hubungan yang intim dan personal dan tidak boleh diceritakan kepada orang ramai. Hubungan kelamin merupakan sebahagian daripada ibadah kehidupan berkeluarga. Ia perlu dilakukan dengan kerjasama dan bertolak ansur. SAMA-SAMA MEMAHAMI MASALAH PASANGAN Pasangan suami isteri merupakan dua personaliti yang berlainan. Walaupun begitu sebagai pasangan kita perlu memahami dan menghormati mereka. Keluarga masing-masing telah membesarkan insan dengan cara gaya yang berlainan. pasangan mestilah saling memahami kelemahan diri dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang 128 .” 2.5.6. Oleh itu. Sebagai manusia biasa pasangan mungkin mempunyai masalah tersendiri. 2. Dalam masyarakat kita. 2.sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat antara satu dengan lain.

(Riwayat Ibn Abbas) 129 . Perasaan cemburu itu timbul atas dasar percintaan antara pasangan. kerana Allah telah berfirman. 2.7. 2. setiap pasangan perlu berusaha supaya memiliki sifat tersebut. Cemburu berasaskan keimanan akan cembawa keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga manakala cemburu atas dasar nafsu akan merosakkan rumahtangga.w.. Aku tidak ingin hakku tidak dipenuhi oleh isteriku kerana aku wajib memenuhi haknya yang ada pada ku. iaitu berasaskan keimanan dan cemburu berasaskan nafsu. Cemburu terbahagi kepada dua. SUAMI ISTERI MEMPUNYAI SIFAT CEMBURU Perasaan cemburu merupakan fitnah semulajadi manusia. maksudnya : “Dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipan menurut cara yang baik”. maksudnya : “Sesungguhnya aku berhias utuk isteriku sebagaimana ia sesungguhnya berhias untukku.8. Keterampilan diri mencerminkan keperibadian seseorang juseru itu. pasangan perlu memiliki keterampilan diri yang baik.dihadapi supaya hubungan yang baru terbentuk ini dapat berkembang. Sabda Rasulullah s. KETERAMPILAN YANG BAIK Bagi mewujudkan kebahagiaan hubungan suami isteri.a.

3. Semangat kekitaan yang timbul daripada kerjasama dengan sendirinya akan meningkat paduan keluarga dan kemungkinan keluarga. Sifat tolong menolong menjadi intipati kehidupan berkeluarga dan akan membentuk semangat kekitaan dalam keluarga.9. HARTA BERSAMA Islam membenarkan individu dan keluarga memiliki harta persendirian. KESIMPULAN Jika tanggungjawab bersama dapat ditunaikan atau sedikit kekhilafan yang diikuti dengan kemaafan maka konsep “RumahKu SyurgaKu” akan dapat dikecapi nikmatnya di dunia dan di akhirat.10. 2. KERJASAMA Kerjasama antara suami isteri perlu dipupuk dari masa ke semasa. menghindarkan perpecahan 130 . Umat Islam dilarang mencari harta hinggakan lupa mengerjakan ibadah yang lain.2. Walaubagaimana pun cara pengumpulan harta hendaklah dilakukan dengan cara yang sah dan betul. Kerjasama tersebut akan mengurangkan beban serta dapat mencapai keharmonian rumahtangga.

pendorong sahaja.4.TAJUK : TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN KELUARGA 1. internet.t. Secara khususnya ia bertanggungjawab mendidik isterinya dengan menggunakan strategi yang kreatif dan berlemah lembut semasa mendidik isteri.2. di akhirat kerana sesuatu kesalahan.3. guru dan sebagianya pembantu. Oleh itu sebarang kealpaan pendidikan anak-anak.1. MUQADDIMAH 1. Tanggapan masyrakat bahawa pendidikan anak-anak hanya diserahkan kepada guru-guru. Umumnya tanggungjawab tersebut adalah ke atas kedua ibu bapa. 1. ibu bapa akan disoalkan sebelum anak-anak tersebut dihukum oleh Allah s. Manakala sebagai suami selain daripada ia mencari ilmu yang berterusan untuk membimbing keluarga dengan sempurna. pembantu rumah. pendidikan. Oleh kerana keistimewaan kedudukan suami dalam rumahtangga. guru tuisyen.w.5. para suami perlu bersedia menunaikan tanggungjawabnya. 1. 1. keadaan masa yang menyedarkan mereka dan sebagainya adalah jauh menyimpan dari hakikat atau kebenaran. 131 . tv/radio. Ibu bapa adalah tunggak pendidikan. Di antara tanggungjawab yang amat berat ke atas kedua ibu bapa ialah memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. 1.

” 132 . Maksudnya : “Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. : Maksudnya : “Anak yang baru lahir itu suci lagi bersih fitrahnya.” 2. 2.w. Para suami perlu bersedia mendidik isteri mereka Firman Allah dalam surah An-Nisa’ 34. Sebagaimana binatang ternakan adalah dilahirkan dengan keadaan sempurna.2.a. maka ibu dan bapanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi. Mereka dipaksa menjawab di hadapan Allah azzawajallah nanti. oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka.ibu bapa akan ditanya apakah tanggungjawab pendidikan yang telah diberikan kepada anak-anak mereka telah ditunaikan. NAS-NAS BERKAITAN ANTARANYA : 2. Nasrani dan Majusi.1. tidak kamu dapati kekurangan apa juga pun padanya. DENGAN PENDIDIKAN Sabda Rasulullah s.

2. Firman Allah di dalam surah Al-Anfal 28. Pasangan suami isteri perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran berhubung dengan pendidikan keluarga bagi mencapai pembentukan keluarga sejahtera.” 3.4. Firman Allah di dalam surah At-Taghabun 14. Tersilap didikan atau mengalpakannya mengakibatkan mereka menjadi musuh kepada diri mereka sendiri. Dengan demikian beban dan tanggungjawab menguruskan rumahtangga dan keibubapaan tertanggung sepenuhnya ke atas diri pasangan. peniruan atau cubajaya.2. sesungguhnya di antara para isteri dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh kamu.4. 3. 133 .2.3. tanggungjawab 3.3. Fenomena keluarga luas sepertimana yang biasa terdapat di masa dahulu adalah berlainan sekali. Maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman.1. pemerhatian. ILMU PENGURUSAN KELUARGA 3. Kebanyakan keluarga pada masa ini berbentuk keluarga asas. Di dalam sistem keluarga luas. Pengetahuan dan kemahiran ini tidak diperolehi secara semulajadi. Ia perlu dipelajari samada melalui peroses pembelajaran. 3.

4. 4. 5.pengurusan rumahtangga dan keibubapaan ditanggung bersama oleh datuk.1. Oleh itu jika mereka membiasakan mendidik anak dengan perkaraperkara yang baik akan membahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat nanti di mana ibu bapanya akan turut merasakan pahalanya. Pasangan suami isteri pada masa tersebut boleh mengharapkan pertolongan daripada ahli-ahli keluarga. DIDIKAN DAN KASIH SAYANG 4. nenek dan saudara mara. Menjadi tanggungjawab ibu bapa memberikan didikan dan kasih sayang yang berpatutan. 3. 4. Keadaan amat berbeza pada masakini di mana segala urusan rumahtangga dan pendidikan keluarga secara umumnya dikendalikan oleh keluarga asas. Jka dibiarkan tanpa didikan – kerosakan anak dan dosanya turut terpikul oleh orang tuanya. Sebagai sifat semulajadi bahawa setiap anak cenderung mengikuti arah ibubapanya.2.3. PENGISIAN PENDIDIKAN 134 . keperluan pasangan dan keluarga asas untuk mengetahui aspek-aspek pengurusan keluarga adalah lebih ketara berbanding dengan pasangan di dalam struktur keluarga asas. Dengan demikian.5.

Perhubungan dengan manusia 135 .1. Ibu bapa tidak boleh membiarkan sahaja anakanaknya hidup kosong tanpa sebarang ilmu. Islam telah memberi isyarat yang jelas. 6. sebab mereka itulah yang menentukan arah bahtera hidup anak dan mencoraknya. kuat iman.t. Islam mewajibkan agar ummatnya memberikan pendidikan terhadap anak-anak dan keluarganya secara baik. Tanggungjawab untuk mencorakkan mental anakanak terletak pada peranan ibu bapa. Cara pergaulan harian keluarga.w. Allah s. bahawa pedoman dasar pendidikan bagi menerapkan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Baik buruk budi pekerti anak itu tergantung kepada ibu bapa. 6. PEDOMAN DASAR PENDIDIKAN 7. Paling utama mesti di tanam dalam sanubari anak yang masih kecil mengenai perhubungan anak dengan Tuhannya. 7. mengamanahkan supaya ibu bapa mendidik anak dengan budi pekerti luhur.2. tabiat hidup akan memberi kesan yang kuat untuk menentukan subur atau tidaknya arah pendidikan terhadap anak.2.1. 5. terutamanya pendidikan agama.5. Supaya ada “Tali Allah” atau “Tauhid” tempat ia bergantung. Khususnya kaum ibu. IBUBAPA TUNGGAK PENDIDIKAN 6.1. taat pada agama dan memiliki sifat-sifat terpuji.

makhluk. Setelah si anak disuburkan sanubarinya dengan benih iman / tauhid maka didikan muamalah yang baik akan segar.2. PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB 8. Hasilnya sudah tentu menjadi satu cara hidup serta memenuhi dua syarat untuk mendapat keselamatan dan kesejahteraan zahir dan batin. masyarakat dan negara.” 8.3. Hubungan erat dengan Allah. kecuali apabila mereka mempunyai perhubungan Allah dan pertalian dengan sesama manusia. Pertalian erat dengan sesama khususnya sesama manusia. Mengakibatkan kerugian diri.1. Iaitu : 7. berkembang. 7. kemusnahan generasi atau ummah di masa hadapan. rosak akhlaknya. tidak mendatangkan faedah kepada ugama. di mana saja mereka berada. 136 .dan sesama makhluk dapat dilaksankaan bila-bila saja waktunya akan tetapi perhubungan dengan tuhan tidak boleh dinantikan setelah besar atau lanjut usianya. Lahirnya generasi yang dijangkiti penyakit disebabkan kekosongan ilmu. 8. Firman Allah di dalam surah Aali-Imran : 112 : Maksudnya : “Malapetaka dan kehinaanlah yang akan menimpa manusia.2.

9.

KESIMPULAN 9.1. Didikan yang berteraskan tauhid akan melahirkan generasi yang berani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh pergolakan dan berbagai cabaran bahkan juga berani mati untuk memberikan bakti kepada Allah – lantaran hidup dan matinya telah ditentukan oleh Allah Rabbulalamin semata-mata. Didikan inilah yang mesti dijadikan sasaran utama sehingga tetap menjadi pegangan dasar bagi setiap ibu bapa terutamanya kaum ibu yang memeliharanya semenjak dalam rahim.

9.2.

137

TAJUK : MENCEGAH ANAK REMAJA DARI GEJALA MAKSIAT 1. MUQADDIMAH Telah banyak kita memperkatakan tentang gejala maksiat anak remaja kita serta kita telah memberi berbagai-bagai istilah kepada mereka seperti bohsia, bohjan dan berbagaibagai “boh” lagi sedangkan mereka adalah anak-anak hasil didik ibu bapa yang telah diwarnai oleh ibu bapa, penjaga, masyarakat sekitar yang tanpa disedari dan dikehendaki telah membentuk sikap mereka. Malah meletakkan sebarang kesalahan, kesilapan terhadap anak remaja sahaja tanpa menyedari tanggungjawab keluarga utama ibu bapa, rasanya bukanlah boleh meredakan tanggungjawab keluarga utama ibu bapa, rasanya bukanlah boleh meredakan suasana malah lebih merupakan sikap hendak lari dari tanggungjawab dan tidak amanah. Di antara tanggungjawab yang besar yang diperintahkan kepada ibubapa para pendidik, ialah mencegah si anak dari gejala-gejala yang boleh menganggu dari segi seks, atau merosakkannya dari segi akhlak. Terutama kepada anakanak yang baru sahaja mencapai usia “murahik” (usia belasan tahun), iaitu usia antara sepuluh tahun hingga sampai usia baligh. Para ulamak telah sepakat berpendapat bahawa peringkat usia murahik itu adalah peringkat usia yang paling merbahaya sekali dalam sejarah hidup manusia. Kalau ibu bapa dan para pendidik tahu bagaimana hendak mendidik anaknya, dan bagaimana dia sepatutnya menjauhkan si anak itu dari bencana kerosakan akhlak dan keruntuhan moral, dan bagaimana pula dia sepatutnya

138

membimbing si anak itu ke arah bimbingan akhlak yang misali, maka pada kebiasannya si anak itu akan membesar dengan kebiasaan akhlak yang mulia, adab terpuji serta pendidikan Islam yang unggul. 2. SOALAN DAN JAWAPAN BOLEHKAH JELASKAN APA-APA DALIL YANG MEMERINTAHKAN IBU BAPA SUPAYA MENDIDIK ANAK-ANAK MEREKA DALAM USIA YANG DIPANGGIL “MURAHIK” ATAU BELASAN TAHUN TERSEBUT? Saya bawakan sebuah hadis yang mashyur yang selalu kita dengar. Al-Hakim dan Abu Daud telah meriwayatkan daripada Nabi s.a.w. bahawasanya baginda telah bersabda :

“Suruh anak-anak kamu bersembahyang, apabila mereka berusia tujuh tahun dan pukul mereka jika meninggalkan sembahyang apabila mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidur.”
Diambil daripada nas ini, bahawa para ibu bapa diperintahkan oleh agama supaya memisahkan antara anakanak mereka di tempat tidur, apabila mereka mencapai usia sepuluh tahun, kerana dikhuatiri apabila mereka bercampur di dalam suatu tempat tidur, padahal mereka telah mencapai usia murahik atau dengannya mungkin mereka akan terlihat aurat antara setengah mereka kepada yang setengah samada ada waktu tidur ataupun di waktu sedar, lalu mereka akan terharu dari segi seks atau berahinya ataupun boleh merosakkan akhlaknya.

Maksudnya :

139

Ini adalah suatu dalil yang penting, bahawa Islam telah menugaskan ibu bapa supaya mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan menjaga diri untuk menjauhkan anak-anak dari tersungkur ke dalam nafsu berahi dan tuntutan seks yang semula jadi, sehingga si anak itu akan besar terbiasa dengan kebaikan dan terdidik dengan akhlak yang mulia lagi terpuji. DALAM HAL TANGGUNGJAWAB MENDIDIK ANAKANAK SUPAYA MENJAUHKAN DIRI DARI PENGARUH NAFSU APAKAH PEMERHATIAN YANG PERLU DIBUAT, LEBIH-LEBIH LAGI DI ZAMAN YANG SERBA CANGGIH INI? Tanggungjawab pemerhatian tersebut boleh dibahagiakan kepada dua segi :Pertama Kedua : Di dalam rumah. : Di luar rumah.

TANGGUNGJAWAB PEMERHATIAN ANAK DI DALAM RUMAH Hendaklah setiap ibu bapa mengikut kaedah-kaedah Islam untuk menahan segala naluri si anak itu dari hal yang menimbulkan keinginan nafsu. Mengajar anaknya yang kecil adab meminta izin masuk bilik pada waktu-waktu rehat dan tidur. Adapun apabila si anak telah mencapai usia baligh pula, maka wajiblah kepada ibu bapa mengajarnya adab meminta izin masuk pada waktu-waktu tersebut dan lain-lain waktu.

140

-

Jangan membenarkan anak-anak bergaul bebas dengan wanita-wanita asing yang masuk ke rumah dalam keadaan pakaian yang ghairah, berperhiasan dan bersolek. Merenungkan pandangan pada bahagian-bahagian aurat yang terbuka dari wanita, padahal anak tersebut telah mencapai usia tamyiz juga di antara hal-hal yang menaikkan semangat nafsunya. Tidur si anak dengan adik beradiknya yang lelaki atau perempuan setempat tidur, padahal dia telah mencapai usia sepuluh tahun ke atas juga menjadikan si anak itu naik semangat nafsunya, terutama sekali apabila mereka sekalian disatukan di dalam satu selimut. Membiarkan dia bebas melihat kaca televisyen di dalam rumah tanpa kawalan, dan melihat adeganadegan seks dan lakunan-lakunan lucah serta dakyahdakyah, kata-kata yang tidak bermoral semuanya ini akan menaikkan nafsu si anak. Mengawal si anak dalam penggunaan internet supaya dia tidak terpengaruh dengan dakyah-dakyah budaya kuning. Ibu bapa perlu tahu menggunakan internet dan memeriksa semula ke manakah si anak melayarkan internet pada jam-jam tertentu dan jika ragu-ragu sila semak apa kandungan web-site berkenaan. Jangan membiarkan generasi muda bebas memilih apa saja yang digemarinya seperti majalah-majalah, gambar-gambar lucah, kaset-kaset nyanyian yang

-

-

-

-

-

141

memberahikan tanpa ada soal penjagaan. Anak-anak perlu dikontrol dan ditunjuk ajar buku yang macam mana yang patut dibacanya dan mengajarnya supaya dia menjauhkan pandangannya dari buku-buku yang terlarang pada agama. Tidak memberi peluang kepada si anak berkawankawan dengan mana-mana perempuan pada hal dia telah mencapai umur murahik, samada dengan alasan kononnya hendak belajar atau berkelah bersamasama rakan sebaya…. Hal-hal seperti ini boleh merosakkan kelakuan si anak dan menyebabkan tergelincir ke dalam jurang keruntuhan akhlak dan boleh mempengaruhi mereka. Mengawal anak-anak memilih pakaian dengan tidak terpengaruh dengan fesyen-fesyen yang menyolok mata dengan alasan fesyen termoden yang mengikut trend masa kini. Dan sebagainya.

-

-

TANGGUNGJAWAB PEMERHATIAN ANAK-ANAK DI LUAR RUMAH Manakala tanggungjwab pemerhatiannya di luar rumah pula, amat penting dan perlu tanggungjawab pemerhatiannya di rumah. Sebab cara-cara yang boleh merosakkan anak dari segi akhlaknya memang terlampau banyak, sehingga sukar dikira. Antaranya :Bencana pawagam dan tempat-tempat hiburan yang berbagai-bagai. Memberi peluang mereka bergaul bebas antara lelaki perempuan tanpa segan silu.

142

dadah dan sebagainya. Pelbagai permainan jenis game untuk remaja yang mengasyikkan dan mengalakan percampuran di dalam cahaya-cahaya samar dan sebagainya.Filem-filem yang menonjolkan kelakuan tidak sopan. BAHAYA SARANG MAKSIAT YANG RAHSIA DAN TERANG-TERANG Ia merupakan tempat kumpulan yang kotor didalamnya membiak kuman-kuman kejahatan dan dosa. BENCANA PAKAIAN WANITA YANG MENJOLOK MATA Semua ini akan menarik perhatian anak-anak muda remaja belasan tahun dan orang-orang dewasa. MINUMAN KERAS DAN DADAH Dari sifat ingin mencuba rokok akan membawa remaja terjebak dengan ibu segala maksiat seperti minuman keras. bercumbuan dan berkelakuan murah. sehingga mereka tiada dapat menahan diri untuk bertenang dihadapan segala fitnah yang mengancam tersebut. Para remaja yang tiada iman akan mengambil jalan mudah untuk mencari wang atau melanggan dengan pengaruh kawan-kawan. PENGARUH ROKOK. BENCANA GAMBAR-GAMBAR YANG SETENGAH TERDEDAH DALAM MASYARAKAT 143 .

sehingga akhirnya penjenayahan itu menjadi salah satu tabiatnya. lemah imannya. apabila bersiar-siar di jalan-jalan raya. pincang akhlaknya. dan sejahat-sejahat perilaku dari mereka. BENCANA PERSAHABATAN YANG JAHAT Di antara gejala-gejala besar yang menarik kepada penyelewengan anak. dan penyelewengannya itu menjadi salah satu adat yang ditiru dari adat-adat mereka. terutama sekali jika si anak itu memang kurang cerdik. Maka dia akan segera terpengaruh dengan kawankawan yang jahat dan percampuran dengan orangorang jahat. nescaya mereka akan terpengaruh dengan semangat yang jahat dan sesat. majalah-majalah dan sebagainya.Si anak muda. Kemudian dia akan meniru seburukburuk adat. iaitu teman-teman yang jahat dan bercampur gaul dengan anak-anak yang rosak akhlaknya. 144 . dan tidak mudah untuk menyelamatkannya daripada cengkaman dan jurang kejahatan itu. di tempat-tempat umum. ataupun yang baru mencapai usia belasan tahun. suratsurat khabar. Ketika itu akan menjadi sukarlah untuk mengembalikannya ke landasan yang lurus lagi. apakah yang akan dilihatnya? Ia akan melihat gambar-gambar yang tidak sopan yang memenuhi papan-papan iklan pawagam. Dan dia akan terus berjalan bersama-sama mereka menuju jalan kejahatan dengan langkah yang cepat. kalau beginilah cara hidup mereka. Tidak syak lagi.

” 145 .a. nanti anda jadi sama seperti dia.Sabda Rasulullah s.w. : Maksudnya : “Awas anda berkawan dengan kawan yang jahat.

Dalam Islam.a.w. 2.a. rumah yang luas dan kenderaan yang selesa. Jiran tetangga dalam keadaan-keadaan tertentu boleh mempengaruhi kebahagiaan sesebuah rumahtangga. MUQADDIMAH Di mana sahaja pasangan suami isteri tinggal.w. Jiran tidak memilih agama atau bangsa. Maksudnya : 146 . suasana berjiran tetap ditempuhi.t.TAJUK : HUBUNGAN DENGAN JIRAN 1. Firman Allah s. samada di kota atau di desa. “Diantara kebahagiaan seseorang Muslim ialah mempunyai jiran yang baik. NAS-NAS YANG BERKAITAN Sabda Rasulullah s.” Tuntutan agama terhadap jiran ada dinyatakan dalam AlQuran dan Hadith-Hadith Rasulullah s.w. jiran adalah terdiri daripada 40 buah rumah yang mengelilingi sesebuah rumah daripada mana-mana arah. dalam Surah An-Nisaa’. ayat 36. Setiap pasangan mempunyai jiran masing-masing tetapi malangnya kadangkala kita tidak mengetahui siapa dan berapa ramai jiran kita yang sebenarnya.

” Rasulullah s.a.w. anak yatim.1. KEPENTINGAN HUBUNGAN BAIK DENGAN JIRAN TETANGGA 3. manakah yang lebih berhak?.” Sabda Rasulullah s. Suasana kejiranan tetap ditempuhi oleh pasangan samada individu atau kumpulan. Jawab Baginda : Yang berhadapan pintu denganmu. “Empat puluh buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. tetangga yang dekat dan yang jauh.w.a.” 3. teman sejawat. orang miskin.Maksudnya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada ibu bapa.a. Daku mempunyai dua tetangga. Ibnu Sabil dan hamba. ada memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh Saidatina Aishah : Maksudnya : “Saya bertanya kepada Rasulullah s.w. kaum kerabat. Maksudnya : 147 . Seorang berhadapan dengan pintu dan yang lain jauh pintu rumahku. umpama tidak cukup hadiah untuk kedua-duanya.

3. Jiran tetangga dalam keadaan tertentu boleh mempengaruhi kebahagiaan pasangan. 4.4. Sekiranya keluarga ini tadi tidak mempunyai pembantu rumah disebabkan pembantu rumahnya berhenti kerja mengejut. 3. maka jiran boleh membantu mereka menjaga anak untuk sementara waktu. ibu dan saudara mara yang lain sebagai tempat mengadu hal atau meminta bantuan. Ini kerana kehidupan sesebuah rumahtangga tidak sahaja berkisar sekitar hubungan suami isteri dan ahli-ahli keluarga sahaja tetapi juga meliputi hubungan dengan anggota masyarakat di luar keluarga termasuk jiran. CARA MEWUJUDKAN JIRAN 148 . Kepentingan hubungan yang rapat dengan jiran amat dirasai bagi pasangan yang tinggal di rantau orang dan berjauhan daripada saudara mara. Jiran tetangga sebagai pengganti ayah. maka mereka boleh meminta pertolongan jiran untuk menjaga atau memerhatikan rumah mereka. Sekiranya sesebuah keluarga itu berpergian meninggalkan rumah.3.2. Umumnya jiran yang telah kenal mesra dengan sebuah keluarga itu akan memberikan pertolongan tanpa diminta untuk menolong keluarga berkenaan. HUBUNGAN BAIK DENGAN 3. Pertolongan daripada jiran ini merangkumi soal kewangan hinggalah kepada masalah rumahtangga.

4. 149 . Oleh itu demi perpaduan dan kedamaian hidup di dalam masyarakat. KESIMPULAN Islam melarang umatnya melakukan sesuatu perkara yang menyinggung perasaan dan keperibadian orang lain khususnya jiran tetangga tanpa mengira agama dan bangsa. Pasangan akan merasa suasana ketenangan dan kebahagiaan. Sekiranya tiada apaapa halangan. maka pasangan berkenaan hendaklah menjauhi sifat buruk sangka terhadap jiran.1.3.2. 4. 5. Lahirnya perasaan selamat dan selesa kerana pasangan tersebut telah disenangi oleh jiran di sekelilingnya. Berbaik-baik dengan jiran bukan sahaja merupakan satu keperluan dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga sebagai satu tuntutan agama. Tanpa menunggu jiran meminta pertolongan. Sifat tolong menolong dan menziarahi jiran terutama semasa berada dalam kesulitan akan merapatkan hubungan pasangan dengan jiran. pasangan boleh menghulurkan apa-apa sahaja bantuan termampu untuk meringankan beban jiran.Berbagai langkah boleh dijalankan oleh pasangan untuk mewujudkan hubungan baik dengan jiran. Pasangan perlu saling menghormati dan bantu membantu dengan jiran kerana jiran tetangga merupakan individu yang paling hampir dengan pasangan berkenaan. Antaranya : 4. pasangan hendaklah memenuhi jemputan jiran bagi majlis-majlis tertentu. Kesannya jiran pula akan menghormati mereka.

Ini kerana menghormati dan memuliakan jiran tidak bererti pasangan terlibat harus berdiam diri atas segala kemungkaran (keburukan) yang dilakukan oleh jiran dengan alasan untuk menjaga dan tidak menyakiti hati jiran. Sekiranya pasangan tadi membiarkan kemungkaran itu berlaku. maka nyatalah pasangan itu telah merelakan jirannya terjerumus ke dalam jurang yang bahaya. 150 .Konsep kejiranan dalam Islam bukan sahaja meminta umatnya menghormati dan memuliakan jiran tetapi juga mengambil berat tentang jiran.

151 .

Contohnya makan dan minum jika tiada berperaturan atau had tertentu akan menyebabkan tubuh badan berpenyakit malahan di zaman ini kita telah didedahkan dengan berbagai-bagai nama penyakit kesan daripada perkara tersebut.TAJUK : BERJIMAT CERMAT PADA MAKANAN. isteri dan tanggungan itu halal atau dari hasil pendapatan yang halal kerana makanan atau minuman yang haram atau makanan yang halal tetapi didapati dari punca yang haram yang dimakan. Sebaliknya kehidupan yang tak berperaturan akan menyebabkan perkara yang buruk. Dalam hal makan minum ini Islam telah mengharuskan beberapa peraturan tertentu iaitu : Pertama : Pastikan makanan atau minuman yang disuapkan ke mulut sendiri. 152 . MUQADDIMAH Kehidupan yang mempunyai peraturan akan membawa kesan kejayaan dalam kehidupan insan. Oleh itu ini menjadi tanggugnjawab bapa utamanya memikirkan supaya perkara-perkara yang mungkar dan rugi tidak terjadi. MINUMAN. minuman yang menjadi darah daging tetapi ianya akan menjadi bahan bakaran api neraka. PAKAIAN DAN KEHIDUPAN 1.

a.w.” Maksudnya : 153 . : Maksudnya : “Janganlah memenuhi (mengisi) seseorang anak Adam itu perutnya dengan kekejian. Keempat : Lazimkan diri memakan dan meminum sesuatu mengikut kadar yang sepatutnya (tidak berlebihan).Kedua : Tidak berlebihan (boros) seperti Firman Allah s. makanan yang telah tercemar atau yang makruh seperti menghisap rokok dan sebagainya. khasnya yang diharamkan seperti babi.” Al-A’raaf : 31 Ketiga : Hindarkan dari makanan dan minuman yang boleh memudaratkan tubuh badan atau anggota lain. arak. : “Makan dan minumlah kamu semua tetapi janganlah berlebihan (boros). satu pertiga untuk minum dan satu pertiga untuk dirinya. sesungguhnya pada diri seseorang itu satu pertiga untuk makan. hendaklah ia memakan makanan mengikut kesesuaian tubuhnya yang biasa.t.w. Sabda Nabi s.

makan dan minumlah dari pelbagai jenis makan yang mengandungi protein dan vitamin. Rasulullah s.w. Pembentukan akal yang cerdas. ada menyifatkan satu bangsa yang telah memaparkan kemungkaran diri. Maksudnya : 154 .w. Sabda Nabi s. RUMUSAN SUB TAJUK Muslim dipertanggungjawabkan samada pada dirinya juga ahli rumahnya untuk sentiasa memelihara makanan dan minuman agar menjuruskan ke arah syariat.a. jisim yang cergas selari mengikut jenis. mengambil makanan dan minuman yang diharamkan. Latihlah atau biasakan setiap diri ahli rumah muslim supaya bersungguh atau bermujahadah dengan tidak berlebihan atau membazir atau boros pada makanan dan minuman. : “Menzahirkan mereka itu akan kegemukan. Ibu bapa patut mengaturkan atau programkan waktu makan dan minum.a.Kelima : Jauhilah dari kegemukan. kualiti makanan yang diambil pada kadar yang tertentu. Didik anak ahli rumah agar tidak merokok.” 2. Mengimbangkan makanan samada ianya makanan berat atau ringan. berkimia atau tidak. Untuk pembentukan jisim (fizikal).

mungkin dapat mengelakkan kesan mudarat yang disebabkan oleh berbagai bentuk makanan dan minuman.” Segala jenis riadah yang disebutkan tadi amatlah dituntut dan wajib bagi seorang muslim itu mentarbiyah (mendidik) ahli rumahnya dengan program riadah. di samping kita sibuk mengatur program makan dan minum sebagai muslim. Seeloknya riadah dilakukan sekeluarga yang boleh mengeratkan kekeluargaan. PROGRAM RIADAH Tidak ketinggalan juga. sebagaimana muslim 155 . Riadah merupakan salah satu cara untuk memberikan daya kekuatan lahiriah muslim. Kerananya. menunggang kuda dan suruhlah mereka itu melompat diatas kuda dengan sebaik-baik lompat.” Disarankan agar riadah ini dijadikan program harian ahli rumah muslim. Program riadah ini adalah untuk menyempurnakan program makan dan minum. sebagaimana saranan hadith soheh : Maksudnya : “Orang mukmin yang kuat. Realiti kepentingan riadah sukar disangkal. patut diaturkan atau diprogramkan bersama. Rasulullah pernah bersabda : Maksudnya : “Ajarilah anak-anak kamu itu berenang. pastikan ianya berjalan lancar setiap hari. Riadah yang paling mudah dan tak perlu mengeluarkan wang ialah riadah berjalan kaki. program riadah tidak boleh tidak. lebih baik dan lebih dikasihi di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Islam amat menggalakkan umat beriadah.3. memanah.

memulakan hari mereka dengan bersembahyang. Sesungguhnya akan dapat manfaat yang banyak hasil dari amalan riadah. Pastikan ia terpelihara ketika menggunakannnya agar tidak mudah rosak. jasmani dan mental yang sihat. 4. pecah atau patah. lupakan saja kerana berjimat cermat itu sebahagian daripada kehidupan. Prinsip yang mesti kita ingat jika kita fikirkan sesuatu barang itu hanya untuk keinginan bukan keperluan. Perbuatan atau tabiat yang suka memperbanyakkan pakaian dan segala keperluan yang tidak dihajatkan adalah merupakan pembaziran harta. membaca Al-Quran dan berjalan kaki jarak jauh ataupun apa jua yang berbentuk riadah. Jadikanlah riadah sebagai santapan dan rutin hidup harian keluarga muslim. Mereka yang membiasakan diri. Muslim sepatutnya bersederhana dalam penggunaan pakaian dan pembelian perkakas rumahtangga. begitu jualah sepatutnya dengan program riadah.mengambil berat pada program mengatur berzikir. 156 . berwirid. Peliharalah barang atau perkakas rumah sebaik mungkin. akibatnya merugikan diri sendiri. rohani. tilawah Al-Quran. Elakkan daripada berlaku kecacatan pada barang-barang tersebut. Ia memberi kesan pada badan. PROGRAM BERBELANJA YANG DIPERLUKAN Muslim diwajibkan memelihara makan dan minum begitu juta muslim juga wajib berjimat cermat pada pakaian dan penggunaan asas-asas kehidupan harian. berwirid.

air. Memberikan perhatian serius dalam hal penjagaan peralatan agar tahan lama. 157 . itik. supaya perbuatan dan akhlak tidak baik ini dapat dijauhi oleh anak-anak kita. telefon. Jangan membuang sisa makanan melainkan diberikan kepada binatang seperti ayam. disamping dapat berjimat cermat dan menghindarkan diri dari sifat pembaziran. kucing dan sebagainya.Perlu berjimat cermat pada penggunaan api. Sewajarnyalah kita sentiasa mengawasi anak-anak kecil supaya tidak berjaya memecahkan atau merosakkan alatalat dalam rumah. Hendaklah kita bertegas dalam hal demikian.

Justeru itu kita hendaklah pandai merancang dan menguruskan masa.w. 2. MUQADDIMAH Masa merupakan sumber harta yang sangat berharta. kehilangan masa tidak boleh dicari ganti. Masa adalah usia.” 158 . mengabaikan masa bererti mensia-siakan usia. Hal ini ditegaskan oleh Allah s. Lebih-lebih lagi jika leka membuang masa dengan sia-sia. ia juga harta milik manusia yang paling bernilai. Kehilangan harta benda boleh dicari ganti.t. Manusia bertanggungjawab terhadap masa hayatnya di dunia kerana ia suatu amanah Allah yang akan dipersoalkan tentang pengurusan dan penggunaannya di hari Qiamat kelak. KONSEP MASA DALAM ISLAM Manusia sentiasa dalam kerugian jika tidak menguruskan masa dengan cekap dan sempurna. dalam firmanNya dalam Surah Al-Asr.TAJUK : PERANCANGAN DAN PENGURUSAN MASA 1. ayat 1-3: yang bermaksud : “Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran.

” Maksudnya : 159 . masa sihat sebelum sakit. dan malam bila berlalu.w.t. Allah s.a. dan demi siang apabila terang benderang. sendiri dalam beberapa surah.w.” Masa adalah pekara penting yang dirakamkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dalam banyak tempat. 1-3 Maksudnya : “Demi fajar.w. masa lapang sebelum sibuk.w. Rasulullah s.t.t. ayat 1 “Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. masa hidup sebelum mati.” b) Firman Allah s. dalam Surah Al-Lail.Masa yang berlalu bermakna umur untuk hidup semakin kurang. dalam Surah Al-Fajr. dalam Surah Al-Asr. bersumpah dengan menggunakan masa : a) Firman Allah s. masa kaya sebelum papa. 1-2 Maksudnya : “Demi malam apabila menutupi siang. dan demi malam yang sepuluh dan genap dan yang ganjil.t.” c) Firman Allah s. memberi peringatan dengan bermaksud : “Rebutlah lima masa sebelum datang lima masa. Masa muda sebelum tua.w.

Hari Arafah dan satu hingga sepuluh Zulhijjah. Hari Jumaat adalah “Penghulu” segala hari dan dimustajabkan doa. Rasulullah s. bulan Ramadhan paling istimewa kerana diturunkan Al-Quran. adalah memberikan keistimewaan kepada masa-masa tertentu. Sembahyang (solah) fardhu atau sunat ditentukan waktuwaktunya.t. jika anda tidak memotongnya. Terpulang kepada manusia sama ada ingin atau tidak merebutnya.w. adalah bersabda bahawa Allah s. Masa adalah seperti pedang. dia akan memotong anda. KEISTIMEWAAN MASA Umumnya semua ruang masa adalah sama tidak ada cacat celanya. Peribahasa Arab ada menyatakan : Maksudnya : “Masa diibaratkan seperti pedang yang terhunus. terpulanglah kepada manusia yang menggunakannya kepada perkara berfaedah atau sebaliknya.3.a.w. satu pertiga lepas tengah malam (lebih kurang jam 12 hingga 4 pagi). hari tertentu dan bulan yang tertentu seperti : Masa sahur di Bulan Ramadhan. jika anda tidak menggunakan maka ia akan mengerat anda. Haji ditetapkan dalam bulan-bulan tertentu sahaja. Zakat selain cukup nisab perlu masa setahun (haul).” Sebahagian besar ibadat dikaitkan dengan masa. 160 . Puasa (saum) ditetapkan dalam bulan Ramadhan dan puasa waktu siang.

yang penting kerana semua aktiviti dijalankan di dalamnya. Masa untuk makan dan minum. HARGA MASA Sebenarnya masa lebih berharga daripada intan berlian dan emas perak. Masa untuk istirehat dan tidur.4. Masa untuk aktiviti ukhrawi atau ibadah khusus. Tetapi manusia lebih menjaga harta benda daripada menjaga masa. 161 .w. Masa adalah suatu amanah Allah s. Masa untuk riadah dan reaksi. Masa untuk membersih dan menghias diri.t. BAGAIMANA KITA MENGURUS MASA? Bagaimana kita menguruskan masa dan menggunakannya? Antaranya aktiviti harian yang utama dan lazim dilalui oleh setiap individu yang perlu diuruskan adalah seperti berikut : Masa untuk aktiviti muamalat atau kerja-kerja yang dikategorikan sebagai ibadat umum. 5. KESIMPULAN Setiap orang mendapat peruntukan masa 24 jam seorang sehari semalam. - 6.

w. buatlah perhitunglah untuk merentasi hari esok (akhirat). dalam Surah Hasyr : 18.” 162 . Dan bertaqwalah kepada Allah. dan ingatlah sesungguhnya Allah akan memperhitungkan segala yang kamu kerjakan.Maka ia perlu dirancang dan diuruskan dengan penuh bijaksana. Firman Allah s.t. Maksudnya : “Wahainya orang-orang yang beriman.

pincang akhlaknya. suami isteri dan individu ialah temanteman yang jahat dan bercampur gaul dengan teman-teman yang rosak akhlaknya. Dan dia akan terus menghayati bersama-sama mereka menuju jalan kejahatan dengan langkah yang cepat sehingga akhirnya penjenayah itu menjadi salah satu tabiatnya. Mereka tidak dapat lagi membezakan mana yang baik dan jahat. MUQADDIMAH Di antara gejala-gejala besar yang membawa kepada penyelewengan anak. suami-suami. lemah imanya. Maka dia akan mudah dan segera terpengaruh dengan kawan-kawan yang jahat dan percampuran dengan niat jahat. terutama sekali jika si anak atau individu itu memang kurang cerdik. gaya hidup dan sejahat-jahat perilaku mereka.TAJUK : KEBAIKAN DAN BENCANA PERSAHABATAN 1. 163 . Kita sediri telah menyaksikan bagaimana persahabatan yang jahat yang menarik remaja-remaja kita. dan penyelewengan itu menjadi salah satu adat yang ditiru dari adat-adat mereka. isteriisteri ke jurang maksiat. Kemudian dia akan meniru seburuk-buruk adat. Ketika itu akan menjadi sukarlah untuk mengembalikannya ke jalan yang lurus lagi dan tidak mudah untuk menyelamatkannya daripada cengkaman kesesatan dan jurang kejahatan itu. perilaku-perilaku yang menarik generasi ke arah kerosakan akhlak dan penyelewengan matlamat kehidupan.

yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban berbunyi : Maksudnya : “Manusia itu (diukur) atas kelakuan temannya sebab itu hendaklah seseorang kamu meneliti siapa orangnya yang diambil menjadi teman. samada dia membakar bajumu. PETUNJUK MENCARI SAHABAT Tepat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s. ataupun anda akan mencium daripadanya bau-bauan yang busuk.” Maksudnya : 164 . ataupun anda membeli daripadanya sedikit ataupun anda dapat mencium daripadanya bau-bauan yang wangi.w.2.a. Adapun pembawa wangi-wangian samada dia memberimu sedikit. bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berbunyi : Maksudnya : “Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat ialah laksana pembawa wangi-wangian dan tukang besi.” Rasulullah s. nanti anda jadi sama seperti dia. Adapun tukang besi.w.” Dan sabda baginda yang lain : “Awas anda berkawan dengan kawan yang jahat.a.

Persahabatan Persahabtan perumahan. sebab setiap teman kepada temannya sentiasa menurut. persahabatan dengan kaum kerabat. saudara yang tua itu menjadi teladan kepada yang kecil. tapi tanyalah teman yang ia ikut. sentiasa memerhatikan apa yang didedahkan dari dekat dan jauh meskipun mereka itu adik beradiknya atau saudara mara.Seorang penyair Arab ada mengatakan : Maksudnya : “Orang itu tak usah ditanya. disekolah atau di tempat kerja. di kampung atau di taman di masjid. Mereka inilah orang-orang pertamatama ditemui oleh si anak. ibubapa mesti menguatkan pengawasannya. Sudah maklum.” 3. berkenal-kenalan. Jika ibubapa membiarkan si anak dengan sikapnya sendiri tanpa dapat ditegur maka tidak syak anak yang rosak akhlak itu akan mempengaruhi adik-beradiknya dalam keruntuhan 165 . bercampur gaul dengan mereka. Mereka akan meniru. Persahabatan Persahabatan di rumah. samada kebaikan atau kejahatan. Oleh itu. EMPAT MACAM PERSAHABATAN Ibu bapa perlu memerhati empat macam persahabatan anak-anak mereka : 1) 2) 3) 4) 4. PERSAHABATAN DI RUMAH Iaitu persahabatan dengan adik beradik. mencontohi tabiatnya yang akan mengikat diri.

ungkapanungkapan lucah dan kotor yang kerap dilafazkan.akhlak. atau pada masa-masa lapang mereka mengulangkaji pelajaran atau berolahraga atau bersiar bersama-sama di tempat-tempat peranginan yang bersih dari dosa dan maksiat. Kata-kata buruk yang diucapkan. 5. 6. 166 . Jika tidak dijaga dengan penuh perhatian. Oleh itu galakkan mereka bersahabat atau berteman dengan mereka yang baik dan elakkan atau menghalang berteman dengan anak-anak yang tidak baik. kelak suatu masa akan menjadi sukar untuk memulihkan penyelewengan mereka dan sukar mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan menjejaki jalan petunjuk yang betul. Tidak dapat dielakkan dari rakan sekampung yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan tidak punya kelakuan yang senonoh. yang selalu pergi ke masjid untuk bersembahyang jamaah dan lain-lain aktiviti agama. TEMAN DI MASJID Ialah persahabatan si anak dengan anak-anak lain yang seumur dengannya. TEMAN SEKAMPUNG Iaitu persahabatan si anak itu dengan rakan-rakan sekampung atau setaman atau jiran tetangga yang mereka tinggal bersama-sama membesar bersama. Cara yang paling baik sekali ialah mencarikan si anak itu dengan teman yang soleh dari anak tetangga agar si anak itu dapat sentiasa bertemu di masjid. kelakuan yang biadap yang sering mereka tunjukkan di hadapan orang ramai yang lalu lintas.

ayat 27-29 : Maksudnya : “Dan pada hari orang-orang yang bersalah itu menggigit tangannya. setelah 167 .w. TEMAN SEKOLAH DAN SEKERJA Iaitu rakan sebaya di tempat belajar atau kerja. Di sinilah letaknya maksud wasiat Ibnu Sina di dalam hal pendidikan anak. 7. rosak akhlaknya begitu juga di tempat kerja. yang satu meniru yang lain dan selalu bermesra-mesra. katanya : Alangkah baiknya.Mereka akan mendapat peluang dibimbing dan diasak dengan pengajaran-pengajaran atas asas-asas ilmu-ilmu agama yang teguh serta dibimbing pula dengan prinsipprinsip moral dan penyedaran pemikiran.” Firman Allah s. Surah Al-Furqan. kalau aku dahulu memilih jalan (yang benar) bersama Rasulullah. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada pengajaran Tuhan. Aduhai malang! Alangkah baiknya jika aku tiada menjadikan si fulan itu sebagai temanku. Di sekolah pun kedapatan pelajar yang jahat. di dalam Al-Quran. ketika dia berkata : “Agar sentiasa ada bersama-sama anak itu di tempat pengajiannya teman-teman yang terpuji adabnya.t. Di samping itu terdapat ramai mereka yang soleh. diredhai adat kebiasaannya sebab si anak itu dengan anak yang lain menjadi cermin.

” Firman Allah lagi di dalam Surah Az-Zukhruf. dan adalah syaitan itu tiada dapat menolong manusia. ayat 27 : Maksudnya : “Berkata temannya : Wahai Tuhan kami! Aku tiada membawanya kepada kejahatan akan tetapi dia sendiri yang membawa dirinya ke dalam kesesatan yang jauh. ayat 67 : “Para sahabat pada hari itu.pengajaran itu datang kepadaku.” Maksudnya : 168 .w. di dalam Surah Qaf.” Firman Allah s.t. satu dengan lain bermusuhmusuhan melainkan orang-orang yang bertaqwa (yang memelihara diri dari kejahatan).

1.2. 1.1. bahawa pasangan suami isteri hidup dalam keadaan : 1.1.2.1.2. Hubungan/pergaulan baik.TAJUK : PENGURUSAN KONFLIK 1. Kasihan belas/timbangrasa. MUQADDIMAH Surah Arrum ayat yang ke-21 telah menceritakan tentang alam perkahwinan. Kepimpinan.1. Firman Allah : “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya.2. Tenang/Harmoni.2.3. 1. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang Maksudnya : 169 . supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Kasih sayang. 1. bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki). 1. isteri-isteri dari jenis kami sendiri. Penerapannya melalui : 1. dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.

menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang berfikir. Konflik rumahtangga ialah situasi apabila hubungan.2.1. nilai dan reaksi pasangan suami isteri tidak sejajar dengan gambaran alam perkahwinan yang disebutkan tadi. bergaul dengan baik.” (Surah Arrum : 21) 1. 2. Disebabkan kelainan ini boleh timbul isu-isu yang menimbulkan salah faham dan boleh membawa ketegangan atau konflik. 170 .3. komunikasi sikap. menunaikan hak dan tanggungjawab. Pasangan perlu mempunyai kemahiran mengurusan konflik dengan cara mengenalpasti keadaan atau punca berlaku konflik. ada ketenangan. APAKAH DEFINASI KONFLIK? 2. nilai dan cita rasa. Konflik rumahtangga antaranya : Tidak Tidak Tidak Tidak ada kasih mesra. Kelainan tersebut adalah mempengaruhi cara befikir. peranan. Dalam menjalani hidup suami isteri pasangan perlu menyedari bahawa perkahwinan adalah perkongsian hidup dua insan yang berlainan jantina dan latarbelakang keluarga. mengelak situasi yang boleh menimbulkan konflik. sikap.

BAGAIMANA MENGURUSKAN KONFLIK? Mengelak dan mencegah keadaan yang boleh menimbulkan konflik. Tidak menghiraukan pasangan. Tiada tindakan positif. Kelihatan muka masam. Masalah tidak dinyatakan. Mengelak istimta’ dan bersetubuh. Bercakap kasar / tidak bertegur sapa. Dalam perbincangan munakahat. 4. Menangani konflik mengikut punca menyelesaikannya.3. 171 . terdapat 3 bentuk konflik yang dihadapi oleh suami isteri. APAKAH BENTUK-BENTUK KONFLIK? 4.1. Pura-pura tidak mendengar atau berkomunikasi melalui perantaraan. Wajah selamba atau tidak mahu bertentang mata. Dalam pergaulan mereka terdapat ciri-ciri : 4.1. NUSYUZ - Dilakukan oleh salah seorang daripada pasangan.1.

Gagal kawal diri.1. 5.3. Hadapi masalah kesihatan. Pengetahuan dan kefahaman agama tidak dihayati bagi mengurus rumahtangga. 5.2. mendera dengan tidak memberi perhatian atau kasih sayang. Meneruskan tingkah laku dan sikap yang tidak selari dengan konsep perkahwinan. SYIQAQ – Perselisihan faham suami isteri yang sudah sampai ke tahap saling mencerca.2. Suami pukul. 5. 5. 172 . pukul memukul. 5.1. Gagal urus sumber keluarga.3. 4.1. Gagal menghargai kebaikan pasangan atau mengambil kesempatan di atas kebaikan pasangan. 5. APAKAH PUNCA-PUNCA PERSELISIHAN FAHAM? 5.5.4.6.7.4. 5. Gagal imbang kerjaya dan rumahtangga. DHARAR – Penganiayaan suami kepada isteri sedangkan isteri adalah wanita yang baik akhlak dan taat kepada suami.

terhadap 3 peringkat penyelesaian yang telah disarankan oleh Al-Quran.5. 5. Suami isteri tidak dapat lari daripada kemungkinan menghadapi ujian rumahtangga dalam bentuk konflik seperti nusyuz. MENANGANI NUSYUZ 173 .8. Gagal mengawal pengaruh luaran yang negatif. Gagal memahami budaya kerja pasangan.1.2. 6. Allah menyatakan bahawa kehidupan adalah ujian untuk melihat siapakah di kalangan manusia yang lebih baik amalan (cara menguruskan hidupnya). HURAIAN CARA PENYELESAIAN 7.1. - - 7. BAGAIMANA MENANGANI KONFLIK YANG TELAH BERLAKU? 6. Dalam ayat 2 Surah Al-Mulk. Jika berdegil pulaukanlah mereka di tempat tidur. Jika dibimbangi melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah dinasihati mereka. Apabila berlaku konflik disebabkan isteri nusyuz. Kalau juga mereka masih berdegil pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya).9. 6. siqaq dan dharar).

menyedarkan isteri dirinya adalah hamba Allah.1. sehingga isteri - Tidak bertegur sapa tidak lebih daripada 3 hari. suami boleh menjatuhkan talaq.4. 174 . Mengadakan majlis hakam yang dikendalikan oleh keluarga atau wakil yang dilantik oleh suami isteri untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.1. Sekiranya isteri masih enggan.3. Nasihat Dengan penuh kasih sayang. 7. Apabila sabit nusyuz isteri.1. isteri dimaklumkan bahawa ia akan hilang semua haknya sebagai isteri kecuali ia mengubah tingkah lakunya.2.1. Pukul dengan alat yang tidak memudaratkan anggota badan dan tidak pada muka.1. 7. 7. Membawa perkara ini ke Mahkamah Syariah untuk dibicarakan bagi mensabitkan nusyuz isteri.7. Isteri dimaklumkan bahawa haknya mendapatkan mut’ah dan dan nafkah iddah akan gugur disebabkan nusyuz. Ta’dib atau memberi pengajaran Pisahkan tempat tidur meninggalkan nusyuznya. kerana keredhaan Allah Taala kepada isteri adalah bergantung dengan keredhaan suami.

Suami dikehendaki meletakkan tangan kanannya ke atas ubun-ubun isterinya sambil berdoa.3. 175 .1. Dalam masa yang sama perlu buat laporan kepada Kadi. 7.3. kemudian keluar dariapda tempat dianiaya kepada tempat selamat. 7. Bawa perkara ke Mahkamah Syariah.2. 9.2.1. Mengadakan sulh (perbincangan) yang dihadiri oleh keluarga atau penasihat kaunselor. 8. APAKAH KESAN KONFLIK DALAM RUMAHTANGGA? 8.2.7. 8.2. Peranan/tanggungjawab – tidak beri perhatian. dikurung atau diabaikan nafkah zahir dan bathin berlarutan dan had nusyuz isteri perlu mendapatkan saksi tentang perbuatan tersebut. MENANGANI SYIQAQ 7. MENANGANI DARAR PENGANIAYAAN) (PENDERAAN DAN Jika dipukul. 8.1.2. Polis dan sekiranya perlu isteri boleh membuat aduan kepada penguatkuasa supaya suaminya diambil tindakan. Pegawai Perubatan. Perasaan tertekan – tidak ceria / tidak mesra. Membaca semasa pertama kali berjumpa suami isteri. Sering bertengkar – krisis hubungan. KONFLIK DENGAN BAGAIMANA MENGELAKAN BANTUAN ALLAH? 9.1.

Mengesan perubahan air muka. Biasakan setiap masa berzikir. 9. 9. 176 .1.1. PERSEDIAAN DIRI UNTUK MENGELAK KONFLIK 10. Elakkan dari prasangka buruk.4.2. Semasa terasa perasaan tertekan disebabkan krisis hubungan dengan pasangan bacalah : Maksudnya : “Tidak Ada Tuhan Melainkan Engkau (Allah) Maha Suci Engkau Sesungguhnya Aku Adalah Dari Kalangan Orang Yang Zalim. Semasa pertemuan malam pertama suami isteri disarankan mengerjakan sembahyang 2 rakaat secara berjemaah.” 10.1.9.1.2. 10.1. Maksudnya : “Wahai Tuhan kami.3. gerak geri dan percakapan.” 9.5. Biasakan berdoa selepas sembahyang fardhu.berilah kami beroleh dari isteriisteri kamu dan zuriat keturunan kami perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikan kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertaqwa. Selepas sembahyang tersebut baca doa seperti di atas.

pasangan perlu nyatakan pendapat secara terbuka. Tunjukkan kasih mesra yang ikhlas.3. Jangan kumpulkan marah yang boleh mengeruhkan rumahtangga sehingga bertambah parah. KESIMPULAN Konflik rumahtangga adalah suatu yang lumrah. Tidak cepat melenting.4.5. Menyedari kelemahan / kesilapan pasangan bantu pasangan buat perubahan atau baiki kesilapan. Kadang-kadang mereka dipukul ribut taufan dalam pelayaran dan sebaliknya kadangkala belayar dalam ketenangan lautan yang berudara nyaman. Tidak mengkritik atau menyerang pasangan – bertolak ansur. 177 . Berhadapan dengan sesuatu isu. 10. Jangan dapatkan nasihat dari sebarang orang yang tidak punyai kepakaran dan memusuhi suami atau isteri.6. Oleh itu mereka perlu memiliki kemahiran mengurus konflik sebagaimana yang telah dijelaskan. sedia menerima pandangan pasangan. 10. 10. 11. Biasakan minta maaf bila menyedari kesilapan.7.10. Bersikap terbuka. Hidup dalam alam perkahwinan adalah seperti kapal di dalam lautan. 10. Beri motivasi.

mentadbir serta yang mengerti tanggungjawab serta yang menyedari kedudukannya. rumah adalah syurga dan medan jihad serta gelanggang bagi kaum wanita menumpukan masa bagi menyelesaikan tugas dan tanggungjwab mereka. Di samping itu ia sendiri juga harus sedar betapa berat peranan dan komitmennya selaras dengan sifat keibuan yang baik. Wanita juga dikenali sebagai surirumah.TAJUK : PENTADBIRAN RUMAHTANGGA 1. menjaga. Oleh itu marilah kita melihat apakah peranan kita serta bentuk-bentuk pengisian-pengisian yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. MUQADDIMAH Rumah adalah pusat kegiatan para wanita. Agama Islam memandang tinggi kedudukan kaum wanita. Ramai ibu bapa yang menyangka 178 . Selain itu seorang ibu juga seharusnya mahir sedikit sebanyak tentang ilmu jiwa dalam menghadapi kerenah anak-anak. sewajarlah seorang ibu ataupun bakal ibu mempunyai pengetahuan yang luas dan mencukupi dalam pentadbiran rumahtangga selain dariapda pengetahuan agamanya. mereka yang dalam kedudukan ini wajar sekali untuk dihormati dan diberi kuasa yang sesuai untuk melaksanakan arahannya sehingga ia dapat menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna. Sebenarnya sifat keibuan merupakan satu seni kemahiran yang tidak dapat ditandingi oleh kemahiran yang lain. Justeru itu. Ibu yang baik ialah yang mampu berfikir.

mengasuh dan membentuk watak dan peribadi anak-anak mereka. 179 . Senario serta perlakuan seperti ini adalah benar. Ia merupakan kekuatan yang menjamin kebahagiaan mereka dan anak-anak mereka. Mereka seolah-olah lepas tangan dan menyerahkan kepada pihak sekolah untuk mendidik. Ibu bapa mempunyai lebih banyak masa bersama anak-anak berbanding dengan didikan di peringkat sekolah. Agama Islam menggesa supaya ditunaikan ibadah sembahyang dan menyarankan supaya melatih anak-anak bersembahyang sejak kecil dan tidak sambil lewa terhadap mereka di dalam hal ini. Kemudian menghantar mereka ke sekolah yang bertanggungjawab mendidik serta memberi pelajaran kepada mereka. Pendidikan adalah tugas penting bagi ibu bapa. Kaum ibu adalah pendidik atau guru yang pertama bagi anak-anak.bahawa peranan mereka terhadap anak-anak terbatas sekadar melahirkannya ke alam ini. Menghiburkan hati kanak-kanak dan menjadikan mereka gembira merupakan tanggungjawab penting setiap ibu bapa di samping mendidik dan memberi pelajaran kepada mereka. Pengantungan ibu bapa hanya terhadap sekolah sematamata dalam mendidik anak-anak adalah tidak kena pada tempatnya. Mengabaikan didikan tersebut menjadikan anak-anak mereka umpama senjata yang boleh menghancurkan rumahtangga dan anak-anak. Ini ialah kerana kanak-kanak harus membesar dalam pangkuan kegembiraan sepertimana ia membesar dengan makanan.

Tanpa akhlak mulia. Cinta kepada anak-anak adalah makanan jiwa sebagaimana jasmaninya memerlukan makanan. kaum ibu yang haruslah memelihara keutuhan ekonomi keluarganya.” Sesungguhnya cara kekerasan di dalam mendidik anak-anak serupa dengan cara memanjakan secara berlebihan. tanamkanlah dalam diri mereka akhlak yang mulia kerana iman tidak ada nilainya jika tidak disertakan dengan akhlak yang terpuji. Anakanak yang hidup di dalam dua suasana ini akhirnya akan sampai kepada keperibadian yang goncang. Kesimpulannya 180 .a. bingung dan tidak boleh berdikari. yang “Akhlak yang mulia itu mencairkan dosa-dosa sebagaimana matahari mencairkan air batu. Ini selaras dengan bermaksud : pesanan Rasulullah s. Di bawah pemanjaan berlebihan pula akan wujud pada dirinya sifat mengikut arus. ibadahibadah hanya merupakan gerakan-gerakan yang tiada nilainya. Sifat bersederhana itulah yang paling baik di dalam menguruskan kehidupan rumahtangga.Di samping itu.w. Kanak-kanak memang memerlukan kepada tangan yang pengasih dan hati yang penyayang didalam permulaan kehidupan mereka sehinga mereka nanti akan membesar dewasa dan bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya dengan hubungan kasih dan cinta selain daripada mengasuh anak-anak dan mentaati suami. dengki. Di bawah naungan kekerasan. Dia tidak seharusnya membelanjakan harta tersebut melainkan kadar yang mencukupi sahaja. lemah keperibadian. maka akan wujud perasaan takut.

181 .kaum wanita bertanggungjawab terhadap pengurusan rumahtangga dan sentiasa perlu berusaha menunaikan tugas dan berkewajipan ini dengan sebaik-baiknya. Pengurusan rumahtangga bukanlah tugas mudah dan ia menjadi asas kebahagiaan sesuatu perkahwinan. Walau bagaimanapun tugas ini memang amat sesuai dengan fitrah semulajadi mereka.

2. bertentangan dengan 2.TAJUK : HUBUNGAN DENGAN MERTUA 1.1. Jika suami mengasihi ibunya sendiri. suaminya juga akan menunjukkan kasih kepada ibu isterinya. BOLEHKAH PERKARA INI BERLAKU? Isteri mesti mengikut suami suami di mana difikirkan wajar tinggal tersebut tidak sesuai maruah dan sebagainya yang kehendak syara’. isteri juga akan menunjukkan kasihnya pada ibun suaminya. 182 .2. ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN MERTUA 2. Sindrom ketergantungan – anak bongsu perempuan ingin tinggal bersama dengan ibu sendiri walaupun selepas bersuami. PERANAN SUAMI MEWUJUDKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN MERTUA Lazimnya jika suami menghormati ibunya.3. Malahan hubungan yang baru dengan individu di luar keluarga terutamanya mertua menyumbang kepada kebahagiaan rumahtangga. MUQADDIMAH Sebenarnya kehidupan berumahtangga melampaui batasan hubungan suami isteri dan anak-anak. 2. dan tinggal dengan melainkan jika tempat di segi keselamatan. Jika isteri menunjukkan kasihnya pada ibunya. isterinya pula akan menghormati mertuanya.

Iaitu menantu perempuan hendaklah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada ibu mertuanya dalam tingkah lakunya supaya tidak menimbulkan sebarang curiga. maka isteri jangan lukakan hati mertuanya.4. Oleh itu segala-galanya bermula dari diri kita sendiri. Begitulah juga sebaliknya. janganlah diharapkan isterinya pula mengasihi ibunya.4. 2. Ini mungkin berlaku kerana si ibu amat kasih kepadanya anak lelakinya dan apabila dia melihat anak lelakinya tidak dilayan sepenuhnya mungkin akan menguriskan hatinya. Suami adalah pemimpin keluarga. Si suami mestilah pandai memberi kasihnya kepada ibunya juga kepada isterinya tanpa menimbulkan curiga antara ibunya dan isterinya. 2.Jika seorang suami tiada menunjukkan kasihnya pada ibunya sendiri. 183 . Masalah sering timbul antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ibu mertuanya sepatutnya hendaklah menujuk agar menantu dan mengasihinya seperti ia mengasihi anaknya. oleh itu sebaikbaiknya segala-galanya bermula dari suami sebagaimana sepatutnya. Jika sayangkan suami. Begitulah sebaliknya! Lakukanlah keadilan kepada kedua-duanya dalam semua hal.

Ia boleh memberikan pandangan dan nasihat. Sikap mertua yang menentu sesuatu kepada suami isteri boleh mengakibatkan berlaku perceraian.2. BERKAIT DENGAN Tidak membatalkan air sembahyang (jika bersentuh) Tidak boleh berkahwin dengannya sampai bila-bila. Pentingnya mewujudkan hubungan baik dengan mertua. Sumber sokongan emosi. Kemungkinan mertua boleh menimbulkan kesan negatif ke atas pasangan tidak harus dijadikan alasan untuk menjarakkan hubungan dengan mertua.3. Ada mertua yang suka mencampuri urusan rumahtangga anak-anak mereka. 3. Pasangan hasil perkongsian hidup mertua. 4.3. Kebanyakan mertua memahami keadaan tersebut. Mertua yang mencampuri urusan rumahtangga menantunya akan lebih ketara sekiranya pasangan tinggal serumah dengan mertua. Oleh itu tidak ada alasan untuk tidak mewujukan 184 . Hanya segelintir sahaja yang bertindak melebihi bidangkuasa mereka.1. 4. Sumber bimbingan. sosial dan kebendaan.2. 5. Tapi keputusan hendaklah diberikan kepada mereka untuk memilih mana-mana yang terbaik untuk mereka.1. 4. Tidak dapat dinafikan mertua juga boleh menjadi punca perselisihan suami isteri. 4. SOAL-SOAL HUKUM YANG HUBUNGAN DENGAN MERTUA 3.

Dengan sikap positif setiap pasangan insyaallah ibu bapa dan mertua lebih terdorong untuk menyuburi kebahagiaan setiap pasangan. telah mengurniakan segala-galanya kepada kita. 6. Menggunakan komunikasi berkesan. Antaranya :6. Pandaipandailah kita mentadbirnya. 6.2. Oleh itu Allah s. semoga semuanya diuruskan kerana kebajikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. CARA MEWUJUDKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN MERTUA Terdapat berbagai cara untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan mertua. KESIMPULAN Umumnya setiap ibu bapa inginkan kehidupan anak-anak mereka termasuk menantu dalam keadaan bahagia dan harmoni. Tiada sikap buruk sangka. 6.w.hubungan yang baik dan mesra antara menantu dengan mertua. 185 . 7.5.t. Menziarahi mertua. 6.4. Menerima kekeluargaan / Perbezaan mertua.1. Menerimanya selaku ibu bapa kandung. 6.3.

membentuk masyarakat dan membimbing manusia. rakan pejabatnya ataupun dalam masyarakat yang lebih besar sudah tentu merasai betapa indahnya hidupnya. keluarga. mereka sentiasa suka dan gembira. berhati girang. Setiap Muslim samada dalam keluarganya. Alangkah baik dan mulianya jika seseorang Muslim dapat memikat hati seseorang dengan tutur bicaranya yang menawan jiwa dengan cara kelembutan pergaulan dan kemanisan gurauannya. ketika ia menjalani kehidupan hariannya penuh dengan kerisauan tugas serta penuh cabaran. Inilah sifat-sifat yang diharap oleh Islam di dalam pendidikan individu. 186 .TAJUK : ADAB BERGURAU 1. Ini disebabkan Islam dengan prinsip-prinsipnya yang sederhana menghendaki seorang Muslim supaya menjadi jinak. baik pergaulannya. sehingga apabila dia mencampuri masyarakat dan berkumpul dengan mereka. berkelakuan baik. bersahaja. kelembutan gerak geri dan sebagainya. MUQADDIMAH Islam adalah suatu agama yang lengkap yang selaras dengan kehidupan dan kehendak semulajadi insan. sentiasa tersenyum. di suatu masa dapat pula kadangkala bergurau senda dengan sesuatu percakapan yang menggelikan hati. berbudi tinggi. tertarik padanya dan memberikan perhatian terhadapnya.

1. SEBAGAIMANA YANG DIKEHENDAKINYA SAHAJA.a.w. SOALAN DAN JAWAPAN 2.a. dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi daripada Anas r.a. Antaranya : Tidak keterlaluan dan melebihi batasan : Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam Al Adab Mufrad. ADAKAH SEORANG MUSLIM ITU BEBAS TERUS BERGURAU SENDA. : “Saya bukan dari golongan orang yang suka banyak main atau yang melalaikan.w. dan kedua-duanya juga tidak menjadi sebahagian dariku. BERSUKARIA..” Dengan banyak bergurau senda sehingga ke batas keterlaluan akan membawa seorang Muslim itu terkeluar dari tujuan yang asasi yang ianya dijadikan oleh Allah. Maksudnya : 187 . Para Sahabat yang mulia. yang dididik oleh Rasulullah s. APA YANG DISUKAINYA ATAUPUN TERDAPAT ADAB-ADAB DAN BATAS-BATAS YANG TERTENTU? Ya! Islam telah menentukan adab-adab dan batasanbatasan yang tertentu. katanya : Telah bersabda Rasulullah s. pernah juga bergurau senda di antara mereka sendiri.2.

telah bersabda : 188 .” 2.2.. pernah berkata : Maksudnya : “Sesiapa yang banyak ketawa akan berkurangan kehebatannya dan siapa yang suka bergurau. Yang kecil dan yang muda boleh berlaku kurang sopan pada yang tua dan sebaliknya. APAKAH KESAN BERGURAU? ORANG YANG BANYAK Saudara! Terlalu banyak bergurau akan mematikan hati dan boleh menimbulkan permusuhan. APAKAH LAIN-LAIN ADAB BERGURAU YANG PENTING DIAMBIL PERHATIAN? MENJAUHKAN DUSTA DALAM PERCAKAPAN DAN BERBOHONG Di dalam masa berbual dan bercerita kepada rakanrakan. nanti dia akan dipermain-mainkan orang.a.2. jauhkan diri dari bercakap-cakap dengan mengada-gadakan perkara yang tidak ada atau berbohong dalam masa bergurau dengan sesiapa sahaja.w. Saidina Umar Al Khattab r.3.a. katanya Rasulullah s.a. Imam Ahmad dan Ath-Thobrani telah meriwayatkan daripada Abu Hanifah r.

BOLEH JELASKAN? Di antara amalan bid’ah yang berlaku di dalam masyarakat kita ialah gurauan bulan April atau apa yang dipanggil “April Fool”. sehingga dia meninggalkan dusta dalam bergurau atau berdebat. bahawa ada seseorang dari penduduk gurun.5. Perbuatan itu bukanlah dari kelakuan yang dibenarkan oleh Islam dan bukanlah teladan yang baik dan tidak syak lagi ia adalah termasuk dusta yang diharamkan dan cara bergurau yang salah. namanya Zahir.a. DI ANTARA GURAUAN MASA SEKARANG ADA AMALAN GURAUAN YANG BID’AH YANG TIDAK DIBENARKAN OLEH ISLAM. Nabi akan memberinya 189 .A. BERGURAU? Rasulullah ada mengajar sahabat-sahabat baginda cara bergurau yang sebaik-baiknya seperti mana di dalam hadith : At-Termidzi telah meriwayatkan daripada Anas r.Maksudnya : “Tidak beriman seseorang hamba dengan sempurna iman.W.” 2. BAGAIMANA CARANYA GURAUAN YANG DIBENARKAN DAN BOLEHKAH TUNJUKKAN CARA BAGAIMANA RASULULLAH S. dan dia selalu membawa hadiah untuk Nabi dari kampungnya. meskipun dia itu benar. 2. Amalan tersebut adalah amalan yang keji yang ditiru daripada kaum barat.4.

” Engkau di sisi Allah adalah berharga”. pun memeluknya dari belakang. meminta seekor binatang tunggangan. bahawa seorang lelaki telah datang keapda Nabi s. Maka berkata Nabi s. padahal dia seorang yang hodoh rupanya. tidak murah. “Wahai Rasulullah ! Demi Allah engkau akan mendapati diriku ini tidak laku”.a. menjawab : “Tetapi. Maka Rasulullah s. Orang itu berkata : “Wahai Rasulullah! Apa yang dapat aku buat dengan anak unta?” Berkata Nabi : “Bukankah unta itu asalnya seekor anak unta”. Kemudian Zahir pun menoleh ke belakang dan dilihatnya Rasulullah s.w.w. : “Nanti saya akan berikan engkau tunggangan atas anak unta”.a.w.a.a. lalu dia pun merapatkan semula belakangnya ke dada Rasulullah s. Maka berkata Zahir : “Siapa ini? Lepaskan aku!”.” atau katanya.a. yang memeluknya. 190 .a.w. Maka Rasulullah s. berkata : “Siapa yang hendak membeli hamba ini?” Zahir lalu menjawab.w. Nabi berkata : “Sesungguhnya Zahir ini kampung kita dan kita kotanya”... Kemudian Rasulullah s. Nabi juga sangat suka kepadanya. padahal Zahir tidak tahu Rasulullah yang memeluknya.a. dan dia sedang rancak menjual barangbarangnya.w. Hadith kedua : At Termidzi dan Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Anas r. Dalam suatu peristiwa Nabi telah datang kepadanya.a.w.bermacam-macam hadiah untuk dibawa balik ke kampungnya. engkau di sisi Allah. apabila dia mengetahui yang memeluknya itu Nabi.

lalu baginda bersabda : “Jangan kamu memeranjatkan orang Muslim. kerana sesungguhnya memeranjatkan orang Muslim itu adalah suatu penganiayaan yang besar.w.antara teman dan sahabat dengan syarat tidak dicampuri oleh penganiayaan. lalu menyembunyikannya secara bergurau. atau bergurau dengan memaki Maksudnya : 191 . Ath-Thobrani serta Ibnu Hibban telah meriwayatkan daripada Amir bin Rabi’ah r. kaum kerabat. dalam perkara bergurau.a.6. bahawa seorang lelaki telah mengambil kasut temannya.a.w.a.Wajarlah atas setiap muslim khasnya remaja Islam meniru Rasulullah s.” Apatah lagi jika ada orang yang suka bergurau mengejak-ngejek. 2. Maka hal itu telah disampaikan kepada Rasulullah s. Al Bazzar. APAKAH ADAB-ADAB BERGURAU SETERUSNYA? TIDAK MENGANIAYA ATAU MEMBURUKBURUKKAN ORANG LAIN Bergurau itu hukumnya harus antara keluarga. atau penyia-yiaan terhadap makhluk atau menimbulkan rasa kurang senang kepada orang lain. Begitu juga para ibu bapa dan pendidik supaya dapat mengajar cara-cara bergurau kepada generasi muda agar mereka juga akan membiasakan diri mereka di dalam kehidupan berkeluarga dan sosial serta pergaulan mereka dengan orang ramai.

atau memburuk-burukan kehormatan agamanya. Apakah diantara punca-punca perselisihan faham tersebut?.1.hamun. TAJUK : MENGENALI PUNCA-PUNCA PERSELISIHAN FAHAM 1. SOALAN DAN JAWAPAN 2. tentulah dia itu berdosa dan termasuk melakukan perkara yang haram. atau merendahkan diri orang lain. samada dia mengetahui atau tidak. kita sebagai pasangan suami isteri hendaklah mengetahui apakah punca kepada perselisihan faham tersebut dan dengan segera juga hendaklah diatasi. 2. MUQADDIMAH Jika berlaku perselisihan faham. Antaranya :- 192 .

1.7.1.1. Gagal menghargai kebaikan pasangan atau mengambil kesempatan diatas kebaikan pasangan.1.1. Gagal imbang kerja dan rumahtangga. 2. 2. pengaruh luaran yang Apakah kesan kepada perselisihan faham tersebut?. Gagal menggunakan komunikasi berkesan.Gagal mengawal negatif.1.3.8.5. 2. Antara bentuk-bentuk konflik :2. Nusyuz 193 .6.1. 2. 2.1. Hadapi masalah kesihatan.9. 2.1. Gagal urus sumber keluarga. Pengetahuan dan kefahaman agama tidak dihayati bagi mengurus rumahtangga.4. 2. 2. 2.1.2.2. Terjadinya konflik. Gagal kawal diri.2. Meneruskan tingkahlaku dan sikap yang tidak selari dengan konsep perkahwinan. 2.1. Gagal memahami budaya kerja pasangan.1.2.10.

RUMUSAN Kehidupan suami isteri adalah perkongsian hidup yang diikat melalui amanah Allah.2. Syiqaq - Masam muka. 2.2.3.3.3. Dharar Penganiayaan fizikal atau mental suami terhadap isteri sebaliknya. tidak bertegur sapa. Mengurus isu-isu yang boleh menimbulkan perselisihan faham.3.3. Tidak menghiraukan pasangan. Meredakan ketegangan. Mengelakkan perselisihan faham.2.2. Bagaimana mengurus konflik .3. Saling cerca mencerca. 2.2. 2. 2. Melakukan proses penyelesaian. Maka kemahiran mengurus konflik 194 .1. 2.5. Pukul memukul. Mengesan punca ketegangan.3.Antaranya :2.4.3. 2. 3.

Selain dari Allah. pasanganlah yang mengetahui punca. bentuk dan tahap konflik yang mereka hadapi. Di tahap inilah pasangan dapat mengetahui sejauh mana mereka telah menghayati konsep ihsan dalam Islam. Mereka juga yang menentukan kehendak dan keputusan terhadap perkahwinan mereka. 195 .adalah bergantung dengan tahap amanah yang dipegang oleh pasangan.

memberikan perlindungan kepada isterinya. tindakan itu dipandang durhaka atau nusyuz. Isteri selalu keluar rumah suaminya. lebih-lebih lagi jika rumah itu telah ditukar nama milik isteri. membayar mahar. tidak mendengar nasihatnya apalagi yang sanggup memukul suaminya dengan payung. Oleh itu seroang isteri tidak boleh menentang dan lari dari perlindungan suaminya yang boleh membawa kepada rosaknya kerjasama dan akan menggoncangkan bahtera rumahtangga. penyapu atau selipar dan sebagainya.TAJUK : NUSYUZ (DURHAKA) 1. memberi nafkah. Sesuatu tindakan isteri yang dapat diertikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syarak. bahkan mungkin akan menenggelamkannya jika tanpa pengemudinya. Ia bertanggungjawab dengan bebanan yang amat besar. - - 196 . Suami bertanggungjawab menyediakan segala keperluan rumahtangga. berjalan ke sana sini dengan teman-teman tanpa izin suami. MUQADDIMAH Seorang suami adalah ketua di dalam sesebuah rumahtangga. Di antara kedurhakaan isteri yang sering berlaku di alam rumah tangga antaranya : Isteri tidak menghormati suami. Isteri yang sanggup mengusir suaminya dari rumah yang telah disediakan oleh suaminya.

- Isteri yang sanggup menduakan suami. Dan lain-lain perbuatan seumpamanya. nasihat yang berkesan dan bimbingan yang bijaksana. bahkan suaminya terpaksa merantau jauh untuk mecari nafkah keperluan bersama. Kalau cara itu tidak meninggalkan kesan. Ya! Suami dibolehkan memukul isterinya tetapi Rasulullah s. sendiri tidak menyukai lelaki yang suka memukul isterinya. Isteri yang tak mahu tinggal bersama suami sedang suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dan bertanggungjawab. Isteri yang tidak mahu melayan suaminya sebaliknya sering memaki hamun suaminya. bolehlah ditinggalkan tempat tidur sebagai satu usaha supaya ia dapat berfikir sendiri dan akhirnya dapat berbicara bersama. Jangan sesekali si suami membatu diri tanpa maruah seorang suami yang tegas dan bertanggungjawab. Kalau yang demikian tidak berkesan bolehlah ia mengadu kepada mana-mana Kadi untuk mendamaikan kedua-dua belah pihak. - - - Seorang suami yang mendapati isterinya ada tanda-tanda nusyuz (durhaka) dan menentangnya. maka dia sewajarnya berusaha memperbaikinya sebaik mungkin. melainkan perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Dimulakan dengan pujuk rayu dan kata-kata yang baik. 197 .w.a.

menjadi tidak wajib atas suami dan isteri tidak berhak menuntutnya. seimbang dengan kewajipannya terhadap suaminya yang baik.” (Al-baqarah – Ayat 228) Moga-moga para isteri mengelakkan dari perkara-perkara tersebut. Dengan lain perkataan nafkah tersebut dengan adanya durhaka isteri. pakaian dan pembahagian waktu.t. padahal barangkali diadakan menyetubuhinya di hari lain?” (Riwayat Ahmad dan dalam Bukhari ada yang mirip dengan itu) Ibnu Hajar berkata : “Dalam sabda Nabi yang menyatakan : Orang-orang baik di antara kamu tidak akan memukul ini menunjukkan bahwa secara garis kasar memukul itu dibenarkan dengan motif mendidik jika suami melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang seharusnya isteri taat tetapi jika dirasa cukup dengan nasihat dan amaran adalah lebih baik.w. 198 . Firman Allah s. menghilangkan hak isteri menerima nafkah makan minum. bermaksud : “Hak isteri yang patut diterimanya dari suaminya.Baginda bersabda yang bermaksud : “Mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul isterinya seperti memukul seorang hamba.” Akibat perbuatan derhaka tersebut.

2. MUQADDIMAH Hidup berkeluarga merupakan ikatan yang kukuh antara seorang suami dan isteri dengan harapan akan terus kekal dengan jalinan dan tambatan rasa kasih sayang antara kedua mereka. TANGGAPAN UMUM Orang umum mengenali persoalan taat dan nusyuz sebagai satu keperluan dalam hidup berkeluarga yang harus dipikul oleh seorang isteri dan tidak lebih dari itu. tanpa terlebih dahulu meneliti alasan sebenarnya mengapa keadaan seperti itu boleh berlaku! 199 . Oleh itu seorang isteri yang meninggalkan rumah atau lari daripada suami dianggap sebagai seorang isteri yang tidak taat atau melakukan nusyuz terhadap suami. Untuk maksud tersebut Islam menggariskan suatu panduan yang jelas untuk diikuti oleh setiap penganutnya dengan cara menentukan tanggungan yang seharusnya dipikul oleh setiap pihak terhadap satu lagi.TAJUK : TAAT DAN NUSYUZ DALAM KEHIDUPAN SUAMI ISTERI 1. ketenangan jiwa serta rasa kasih sejati. juga menentukan kewajipan yang harus dinikmati oleh mereka. Walau bagaimanapun ikatan ini sukar terlaksana dengan baik andainya kedua-dua atau satu pihak tidak melaksanakan tugas terhadap pihak yang satu lagi bagi menjamin terlaksananya kepuasan hati.

biasanya mereka terdiri dari suami isteri atau anak. Dalam ikatan yang sedemikian kecil sekalipun soal kepimpinan tetapi menjadi faktor penting. Walaupun sekecil mana anggota sesebuah keluarga.w.Kita sebenarnya tidak boleh membuat anggapan atau tuduhan tidak taat atau nusyuz secara melulu tanpa memperhitungkan sebab-sebab dan alasan yang memyebabkan perbuatan tersebut berlaku.” Ayat ini membawa erti bahawa suami adalah sebagai ketua dalam rumahtanga. Selaku ketua ia hendaklah ditaati oleh orang yang dibawah pimpinannya.t. 3. KEDUDUKAN TAAT Keperluan taat biasanya timbul dalam sesuatu ikatan hidup yang memerlukan kepimpinan di mana di situ adanya pemimpin dan pihak yang dipimpin. SUAMI PEMIMPIN DALAM RUMAHTANGGA Dalam hal ini penentuan telah dibuat oleh Allah s. 4. Lagipun realiti hidup tidak 200 . melalui firmanNya dalam ayat 34 Surah An-Nisaa’. Maksudnya : “Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Tidak ada ertinya sebagai ketua jika ia tidak ditaati. oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.

TAAT BERPANDUKAN PERATURAN Para fuqaha cuba mengenal pasti bentuk taat yang boleh membawa kejayaan hingga orang yang taat itu dibalas dengan syurga dan sebaliknya jika enggan memberi taat akan menerima akibat buruk.w. Walaupun pada padangan umum isteri itu telah membuat apa yang diminta oleh suami akan tetapi ketaatan seperti itu telah membelakangi batas garisan. ianya tidak dapat digolongkan dalam pengertian taat yang 201 .w.t. Andainya jika ketaatan menjanjikan batas kebenaran ketaatan itu tidak dapat diterima sebagai jalan yang boleh menjanjikan syurga.” 5. Atas prinsip ini seorang suami yang mahu isterinya mematuhi setiap kehendak atau suruhannya tanpa mengambil kira bahawa suruhan itu bercanggah dengan syariat dan si isteri tetap akur kepada suruhan itu adalah tidak dapat diterima sebagai ia telah memberi taat kepada suaminya. kerana jalan menuju ke syurga hanya melalui jalan kebaikan dan tidak sama sekali melalui jalan maksiat kepada Allah. Taat yang dimaksudkan ialah taat dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh Allah s. Di samping ayat tersebut terdapat beberapa ayat yang menunjukkan adanya taat setia daripada seorang isteri kepada suami seperti sabda Rasulullah s. yang bermaksud : “Sesiapa daripada kalangan isteri yang meninggalkan dunia dalam masa suaminya merasa puas hati tentang halnya ia akan beroleh syurga.dapat lari daripada keperluan adanya seorang ketua yang perlu dipatuhi oleh orang-orang dibawahnya.a.

kerana ketaatan seperti itu tidak sesuai dengan satu peruntukan hadis yang berbunyi : Maksudnya : “Ketaatan kepada seorang mengizinkan larangan Allah. Seorang suami yang menghadapi masalah tersebut ia perlu mengatasinya dengan langkah-langkah perlu : 1) Cuba memberi nasihat dengan sebaik cara yang boleh melalui penerangan tentang kewajipan seorang isteri terhadap suaminya dan akibat buruk yang akan menimpa anak-anak. Kesimpulannya ketaatan hendaklah berkisar dalam ruang lingkup yang disediakan oleh Pencipta Yang Maha Mengetahui. Jika berlaku perlaksanaan kepada mana-mana suruhan melebihi batas-batas sempadan ia tidak dianggap sebagai melaksanakan ketaatan yang dikehendaki.” makhluk tidak sampai Peruntukan ini begitu umum yang juga terpakai dalam hubungan kekeluargaan antara suami isteri dan anak-anak.dikehendaki oleh Islam. 6. NUSYUZ DAN KESANNYA Seorang isteri yang tidak dapat memberi atau enggan memberi taat setia kepada suaminya yang telah menunaikan tanggungjawabnyadinamakan seorang nusyuz atau derhaka kepada suami yang dengan itu ia tidak berhak mendapat apa-apa nafkah. 202 .

2) Setelah teruji bahawa cara tersebut tidak mendatangkan apa-apa erti. si suami hendaklah menunjukkan kesungguhannya dengan tidak lagi turut sekatil dengan isterinya yang masih nusyuz itu. 3) 203 . Seterusnya jika kedua-dua langkah tersebut tidak mendatangkan apa-apa kesan ia bolehlah mengadu kepada mana-mana pejabat kadi dalam wilayahnya.

oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. oleh kerana Allah telah memelihara (mereka).” 204 .TAJUK : KRISIS RUMAHTANGGA DAN NUSYUZ 1. maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri) ketika suaminya tidak ada. Surah Annisa. SOALAN DAN JAWAPAN APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KRISIS RUMAHTANGGA DAN NUSYUZ YANG SEBENARNYA? Krisis rumahtangga adalah satu definasi yang berasal dari istilah syarak ialah nusyuz yang bererti kebencian salah seorang dari suami isteri terhadap yang lain atu dengan perkataan lain “derhaka”. Kemudian jika mereka mentaatimu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuznya. ayat 34 berbunyi :Maksudnya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. dan pukullah mereka. Firman Allah di dalam Al-Quran.

205 . 4. nusyuz ini dilakukan oleh isteri sahaja juga oleh para suami. maka pada ketika ertinya isteri yang menderhakai suami. BAGAIMANAKAH YANG DIKATAKAN ISTERI YANG DERHAKA? Kederhakaan isteri kadangkala melalui perkataan-perkataan. maka pada ketika itu tidak wajib taat. perbuatan dan tingkahlaku atau dengan perkataan lain tidak mahu mentaati perintah suami.2. tetapi jika arahan dan perintah suami itu bertentangan dengan hukum syarak. APAKAH NUSYUZ INI HANYA DILAKUKAN OLEH PARA ISTERI SAHAJA? Tidak semestinya bahkan dilakukan ini nusyuz isteri manakala nusyuz isteri. 5. BAGAIMANA PULA KALAU TERDAPAT ISTERI YANG BERMEGAH-MEGAH DENGAN PEKERJAANNYA. APAKAH SEMUA PERINTAH SUAMI MESTI DIPATUHI OLEH ISTERI? Isteri wajib taat kepada suami selagi tidak melangar hukum syarak. suami ertinya kebencian suami terhadap 3.

BAGAIMANA PULA KALAU SUAMI BERSIFAT SUKA MEMUKUL ISTERI? Suami yang bersifat suka memukul isteri adalah suami yang dianggap telah menyalahgunakan kuasanya.” 7. tetapi jika ternyata bersebab dari isteri. maka bertindaklah dengan tiga cara iaitu nasihat. APAKAH TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH SUAMI JIKA DIDAPATI ISTERINYA MENDERHAKAINYA? Sebelum bertindak perlu diketahui terlebih dahulu kenapa isterinya menderhakai atau sebab-sebab kenapa isteri derhaka. maka wajiblah ia menghormatinya dan mematuhi suaminya. 6. tidak dipersoalkan sama ada bekerja atau tidak atau dari golongan manakah ia. kalau sekiranya bersebab dari suami. maka hendaklah kamu menasihati mereka dan sekiranya mereka berdegil tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan jika masih berdegil juga pukullah mereka. Rasulullah 206 .BERSIFAT MENINGGI TERHADAP SUAMI SEDANGKAN SUAMINYA TIDAK PUNYAI PERKERJAAN? Selagi mana ia sebagai isteri. kalau tidak berkesan pulaukan dia di tempat tidurnya. kalau tidak berkesan juga pukullah ia dengan pukulan yang tidak mencederakan. maka suami hendaklah mengubah keadaannya. Firman Allah di dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 yang bermaksud : “Dan isteri-isteri yang kamu bimbang kederhakaannya.

8.a. dipukul isterinya pada waktu pagi dan disetubuhinya pula pada waktu malam hari. APAKAH INI DINAMAKAN DAYUS? Satu penyelewengan berlaku dalam rumahtangga bila suami yang dipukul mentaati isterinya bahkan ini adalah di antara sebab-sebab Allah menurunkan bala sepertimana terdapat di dalam hadis yang bermaksud : “Apabila umatku telah melakukan 15 perkara.w. seringkali melarang suami supaya jangan memukul isteri seperti di dalam hadis baginda yang bermaksud : “Apakah sanggup salah seorang dari kamu memukul isterinya seperti memukul seorang hamba.” Dan sebenarnya isteri-isteri itu adalah amanah dari Allah yang seharusnya dijaga dan dikawal dengan baik. maka layaklah mereka ditimpa bala…salah satu di antaranya ialah bila suami mentaati isterinya…” 207 . BAGAIMANA PULA KALAU TERHADAP ISTERI YANG MEMUKUL SUAMI DAN SUAMINYA PULA TAAT KEPADA PERINTAH ISTERINYA.” Bahkan di dalam hadis yang lain baginda bersabda yang bermaksud : “Dan janganlah sekali-kali kamu memukul apa yang paling baik yang kamu miliki.s.

” Berlainan jika isteri meminta diceraikan semata-mata bertujuan inginkan lelaki lain yang lebih kaya atau lebih lawa atau yang lebih berpangkat.t. 208 . Firman Allah s.” 10. sedangkan Allah menjadikan pada apa yang kamu bencikan itu kebaikan yang banyak. tetapi walau bagaimanapun hendaklah terlebih dahulu berikhtiar untuk melembutkan hati suaminya. maka tidak menjadi kesalahan kedua-duanya membuat pendamaian. di dalam Surah An-Nisa.9. Firman Allah yang bermaksud : “Dan jika seorang isteri itu bimbang yang suaminya akan berlaku nusyuz atau tidak melayaninya atau melayaninya dengan cara yang kasar. boleh jadi di sebalik kederhakaan itu tersembunyi kebaikan untuk rumahtangga.w. DAN BAGAIMANA PULA KALAU ISTERI MEMINTA DICERAIKAN SETIAP KALI BERLAKU KRISIS? Adalah menjadi hak isteri meminta diceraikan jika sekiranya didapati pada suaminya sifat-sifat buruk yang sukar diperbaiki setelah tidak sabar menangung akibatnya. APAKAH BOLEH SUAMI MENCERAIKAN ISTERINYA JIKA DIDAPATI ISTERINYA DERHAKA? Tidak secepat itu Islam mengharuskan suami menceraikan isterinya bila isterinya berlaku nusyuz. maka pada ketika itu hukumnya adalah haram. ayat 19 yang bermaksud : “Dan gaulilah mereka dengan pergaulan yang baik dan jika kamu membenci mereka maka boleh jadi kamu membenci mereka suatu perkara sahaja.

BAGAIMANA PULA KALAU ISTERI BERTINDAK LARI DARI RUMAH SUAMINYA BALIK KE RUMAH BAPANYA SETIAP KALI BERLAKU BERLAKU KRISIS? Isteri tidak seharusnya lari meninggalkan suami dari rumahnya hanya disebabkan sedikit krisis bahkan mengikut hukum adalah menjadi kesalahan jika isteri keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya. BAGAIMANA HUKUMNYA SEORANG SUAMI BERLAKU CURANG DENGAN MELAKUKAN PERZINAAN DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTERINYA SEHINGGA MENDAPAT ANAK? Seorang lelaki yang telahpun mendirikan rumahtangga atau dengan perkataan lain telah berkahwin. 13. tetapi walau bagaimanapun sebagai seorang isteri hendaklah berikhtiar untuk melembutkan hati suaminya supaya kembali ke pangkal jalan. bererti bila suami berlaku curang maka satu lagi penyelewengan dilakukan.11. berusaha untuk mewujudkan 209 . jujur terhadap rumahtangga dan bertanggungjawab. 12. APAKAH TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN OLEH ISTERI JIKA DIDAPATI SUAMINYA BERLAKU CURANG? Sebenarnya suami adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal rumahtangga. maka dipertanggngjawabkan untuk menjaga dan mengawal kehormatan rumahtangga.

t.keharmonian dan kedamaian dalam rumahtangganya. tetapi mengadakan perhubungan sulit dengan perempuan lain yang bukan isterinya. maka perbuatan seperti ini adalah dianggap paling keji dan hina di sisi Allah. dan telahpun melakukan perzinaan sehingga mendapat anak. kerana ini adalah tugasnya yang asasi. ia juga telah berlaku curang terhadap isterinya kerana ia mempunyai isteri yang halal dan sah di sisi syarak. maka suami seperti ini dianggap telah melanggar ketetapan Allah s.w. tetapi jika sekiranya ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipprinsip kekeluargaan. sesungguhnya dijadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikan diantara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud : “Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai…” 210 . sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi mereka yang berfikir. sepertimana firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. di samping ia bersalah kerana melakukan perzinaan.” Lebih-lebih lagi bila mana suami itu mempunyai perempuan simpanan yang bukan isterinya yang sah.

14. tetapi tidak memberi apa-apa kesan. tetapi kalau keadaan ini berterusan dan isteri tidak sabar lagi dengan keadaan sedemikian. jika atau bersahabat pula dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya dengan tujuan ke arah kejahatan. 15. 211 . maka ini sebenarnya si suami telah dianggap belot terhadap rumahtangganya bahkan inilah yang dikatakan satu penyelewengan yang seringkali dilakukan oleh pihak sumai yang mana di antaranya sebagai faktor yang menyebabkan krisis dan keretakan rumahtangga. bolehlah meminta supaya diceraikan ataupun dengan tebus talak. setelah dinasihati dengan cara yang baik. BAGAIMANA PENDAPAT JIKA LELAKI YANG TELAH BERKAHWIN BERJINAK-JINAK PULA DENGAN PEREMPUAN LAIN DAN MENGAKU DIRINYA BUJANG? Jika sekiranya seseorang suami yang telah mempunyai isteri di samping itu ia berjinak. tetapi walau bagaimanapun berdamai itu adalah lebih baik. BAGAIMANA JIKA ISTERI MEMARAHI DAN MEMBENCI SUAMI KERANA PERANGAI DAN SIFAT SUAMI YANG KURANG MENYENANGKAN HATINYA? Sebagai seorang isteri tidak boleh sama sekali memarahi atau membenci suaminya selagimana suami itu sebagai suami walau bagaimana sifatnya sekalipun. cuma apa yang boleh isteri lakukan ialah menasihatinya dengan cara yang baik selagi tidak menimbulkan sesuatu implikasi yang lebih buruk. suami dan isteri hendaklah bersikap jujur dan ikhlas terhadap rumahtangganya. maka pada ketika itu jika sekiranya isteri tidak mahu lagi hidup sebagai suami isteri.

Ini jelas dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aufa r.16. Lalu Rasulullah s..w. “Kenapa engkau berbuat demikian. ADAKAH KETAATAN DAN KEPATUHAN ITU SEBAGAI SATU AMAL KEBAJIKAN KEPADA ISTERI TADI? Ya…setiap isteri yang taat dan patuh kepada suaminya adalah dikira sebagai satu amal kebajikan dan akan dibalas dengan syurga. yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.w.” Mua’az menjawab. Sabda Rasulullah s. “Ya Rasulullah.” 17.w. nescaya Allah suruh isteri itu sujud kepada suaminya.” Aku baru balik dari negeri Syam. Aku lihat rakyat di sana sujud kepada pemimpinpemimpin dan ketua-ketua mereka.a.a. bersabda : Maksudnya : “Jika aku suruh seseorang sujud kepada seseorang yang lain. beliau terus sujud kepada Rasulullah s.a. 212 . sudah pasti aku akan perintah isteri kepada suaminya disebabkan besar tanggungjawabnya. dan baginda bertanya. BAGAIMANA KALAU ISTERI ITU TAAT DAN PATUH KEPADA SUAMINYA. SEJAUH MANA ISLAM MENYURUH ISTERI TAAT DAN PATUH KEPADA SUAMINYA? Islam menyuruh isteri taat dan patuh kepada suaminya ialah sekiranya Allah Taala suruh manusia sujud kepada manusia.a. tatkala Mua’z bin Jabal balik dari Negeri Syam. Aku pun hendak berbuat demikian kepada engkau.a.

Kalau suami itu menyuruh isterinya melakukan perkara maksiat dan kejahatan tidak harus patuh kepadanya.a.” 15.Maksudnya : “Bila isteri itu mengerjakan sembahyang lima waktu. malah adakah haram. ADAKAH ISTERI ITU MESTI TAAT DAN PATUH JUGA? Masalah taat dan patuh seorang isteri terhadap suaminya mengikut Islam ialah taat pada perkara-perkara kebaikan – bukan taat kepada perkara-perkara maksiat dan kejahatan.a.w. Sabda Rasulullah s. berpuasa bulan Ramadhan. memelihara kemaluannya dan mematuhi suruhan atau larangan suaminya akan dimasukkan ke dalam syurga. yang diriwayatkan daripada Saidina Ali r. dan mati dalam keadaan taat dan 213 . : “Tidak boleh taat kepada seseorang itu pada pekara-perkara maksiat kepada Allah. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU MENYURUH ISTERINYA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG MAKSIAT ATAU KEJAHATAN. DAN MATI DALAM KEREDHAAN SUAMINYA.” 16. ADAKAH ISTERI YANG SEDEMIKIAN SEBAGAI ISTERI YANG TAAT DAN MENDAPAT BALASAN SYURGA JUGA? Ya…memang isteri yang hidup bersama suaminya dalam keadaan aman damai. SEORANG ISTERI YANG HIDUP BERSAMA SUAMINYA DENGAN AMAN DAMAI. sesungguhnya taat itu adalah pada perkara-perkara kebajikan sahaja.

” 214 .akan mendapat balasan syurga. Sabda Rasulullah s. pada hal suaminya redha kepadanya. yang diriwayatkan dari Ummi Salamah r.a.a. ia akan dimasukkan ke dalam syurga. : Maksudnya : “Mana-mana isteri yang mati.w.

Lebih-lebih lagi mereka yang semberono suka menuduh suami atau isterinya melakukan sesuatu atau menafikan anak bukan anak mereka tanpa mengikut Hukum Syara’. menghamun orang lain lebih-lebih lagi rakan kongsi hidup mereka iaitu suami atau isteri yang mana mereka sering bersama dalam menjalani kehidupan berkeluarga. MUQADDIMAH Islam melarang seseorang samada suami atau isteri mencaci. Katakanlah seorang suami berkata kepada isterinya : “Wallahi.TAJUK : HUKUM BERSUMPAH 1. APAKAH YANG DIKATAKAN ILA’ ATAU BERSUMPAH DALAM HUKUM SYARAK? Ila’ pada bahasanya bermakna “bersumpah” dan menurut hukum syarak : Maksudnya ialah seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. memaki. Begitu juga bersumpah tidak boleh dipergunakan dengan sewenang-wenangnya dengan sesedap bibir menuturkannya kerana ia mempunyai kesan yang tertentu di dalam hubungan suami isteri. 2. Sifat yang demikian digariskan sebagai sifat yang tercela jika dimiliki dan dipergunakan oleh mana-mana pihak. aku tidak akan melakukan hubungan kelamin 215 .

SAMADA SELAMALAMANYA ATAUPUN DALAM MASA TERTENTU. di mana keinginannya itu jika tidak dilayan akan menyebabkan diri dan batinnya tersiksa yang akan menimbulkan gejala buruk. IAITU SELAMA TIGA BULAN DAN SEBAGAINYA? Seseorang suami yang bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. samada selamalamanya ataupun dalam masa tertentu. iaitu perzinaan. 4. aku tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan engkau selama lima bulan.” APAKAH HUKUMNYA SESEORANG SUAMI BRESUMPAH TIDAK AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN KELAMIN DENGAN ISTERINYA. hukumnya adalah haram. ADAKAH SUMPAHNYA ITU DIANGGAP SEBAGAI TALAK? 216 . Seseorang isteri adalah seorang manusia yang semula jadinya mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan kelamin dengan suaminya. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN KELAMIN DENGAN ISTERINYA. Oleh yang demikian Islam mengharamkan suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya dan suami yang bersumpah seperti itu adalah berdosa kerana perbuatan tersebut seolah-olah mengharamkan kepada dirinya perkara yang halal. Ini ialah kerana perbuatan suami itu adalah menyakiti perasaan hati seseorang isteri disebabkan tidak dicampuri oleh suaminya sekian lama.3. dengan engkau selama-lamanya” atau ia berkata kepada isterinya : “Wallahi.

Menurut Said bin Musaiyab. dan ia menjadi seorang perempuan janda yang tidak boleh berkahwin dengan lelaki lain. APAKAH SEBAB-SEBABNYA DI ZAMAN JAHILIAH DIANGGAP SEBAGAI TALAK. maka sumpahnya itu tidak akan menjadi talak.bila seseorang suami tidak suka lagi kepada isterinya dan ia tidak suka pula bekas isterinya itu berkahwin dengan lelaki yang lain. maka suami tadi mengila’ isterinya sehingga isteri tersebut menjadi seorang perempuan yang ditalakki oleh suaminya. malah sumpah tersebut hanya haram baginya mencampuri isterinya sebelum membayar kafarah sumpahnya iaitu memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian untuk mereka atau memerdekakan seorang hamba atau puasa tiga hari. hidup terkatung-katung… Tegasnya. Tetapi di dalam syariat Islam. Perbuatan Arab Jahilian ini 217 . 5. maka sumpahnya itu adalah menjadi talak. DAN KENAPA PULA BANYAK BERLAKU ILA’ DI ZAMAN MEREKA? Ila’ ini di zaman jahiliah dianggap sebagai talak. di zaman Jahiliah. perempuan itu tidak bersuami lagi.Di zaman jahiliah dulu memang apabila seseorang suami tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. seseorang suami yang bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. ialah kerana di masa itu bila seorang suami telah mengila’ isterinya (bersumpah tidak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya) bererti isteri itu telah diceraikan selama-lamanya dan tidak boleh berkahwin dengan sesiapa pun.

kejam dan menekan perasaan seseorang wanita sebagai makhluk Allah yang merdeka. BERAPA LAMA MASANYA SESEORANG SUAMI YANG MENGGILA ISTERI ITU HALAL KEMBALI MENCAMPURI ISTERI TERSEBUT? Seseorang suami yang mengila’ isterinya halal mencampuri isterinya kembali selama empat bulan. ayat 226.” 7. bahawa para suami yang telah mengila’ isterinya dan ia tidak kembali mencampuri isterinya setelah habis masa menunggu (4 bulan) bererti suami itu telah melakukan perbuatan haram dan berdosa. Hukum Duniawi (hukum di dunia). Apabila suami tadi kembali mencampuri isterinya sebelum habis masa menunggu selama empat bulan. maka maha APAKAH HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH ILA’ INI? Terdapat dua macam hukum iaitu : 1. Maksudnya : akan bulan. “Kepada orang-orang yang bersumpah tidak mencampuri isteri-isteri mereka diberi tempoh empat Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya sesungguhnya Allah maha pengampun. lagi pengasihani. bererti suami 218 . 2. Hukum Ukhrawi (hukum dihari akhirat). 6. Ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Hukum Ukhrawi ialah.

tadi telah bertaubat dari dosanya. Bagi pihak Hakim pula. bolehlah isteri tadi membuat tuntutan melalui Hakim / Mahkamah supaya suaminya mencampurinya kembali dan membayar kafarat sumpah. malah Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya. kerana itu Allah tidak akan menghukum sumpahnya. Hukum duniawi ialah para suami wajib mencerai isterinya setelah habis masa menunggu (4 bulan) atau masa yang ditentukan dengan sighah ila’ misalnya sebulan atau dua bulan. Di dalam masa empat bulan itu jika suaminya tidak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya maka setelah empat bulan. Apabila telah habis masa menunggu (4 bulan) atau telah berlalu masa yang dilafazkan dalam sighah ila’nya suami tadi tidak boleh kembali lagi kepada isterinya dan wajib bagi suami tersebut menceraikan isterinya. apabila seseorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan kelamin dengan isterinya selama lima bulan. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN KELAMIN DENGAN ISTERINYA SELAMA LIMA BULAN. maka isteri itu hendaklah menunggu hanya selama empat bulan sahaja. ADAKAH ISTERI ITU MENUNGGU SELAMA LIMA BULAN JUGA? Menurut hukum syarak. 8. hendaklah menjadikan tuntutan isteri itu sebagai satu kes yang mesti diselesaikan mengikut budi 219 .

malah suami itu adalah dinamakan orang yang bersumpah bukan orang yang berila’. maka sumpah itu tidak dinamakan ila’. Osman. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU TIDAK MAHU JUGA MENCAMPURI ISTERINYA DAN ENGGAN MEMBAYAR KAFARAH SETELAH ISTERI TADI MEMBUAT TUNTUTAN MELALUI HAKIM ATAU MAHKAMAH SYARIAH. 220 . Abi Darda’ dan Ibnu Umar. di mana pendapat para sahabat inilah yang dipegang oleh Imam Maliki. atau dihukumkannya dengan talak satu. Ini adalah mengikut qaul Saidina Umar. ataupun dihadapkan ke mahkamah. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK AKAN MENCAMPURI ISTERINYA KURANG DARIPADA EMPAT BULAN. 8. 9. APAKAH TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ISTERI ITU? Menurut hukum syarak. di mana kes ini bolehlah dianggap satu penganiayaan kepada isteri yang menyebabkan isteri tadi menderita hidup serta tertekan perasaan dan jiwanya. Apabila seseorang suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya kurang dari empat bulan. apabila seseorang suami tidak mahu mencampuri isterinya dan enggan membayar kafarah setelah berlalu empat bulan. maka isteri itu boleh menuntut kepada suaminya supaya menjatuhkan talak.bicaranya. Imam Hambali dan Imam Syafie’. Jika suami tadi enggan mentalakkinya maka harus bagi Hakim menjatuhkan talak satu. ADAKAH HARUS JUGA BAGI ISTERI MENUNTUT TALAK KEPADA SUAMINYA? Menurut Al Khaazin dalam tafsirnya.

bahawa suami yang harus mengila’ isterinya ialah suami yang baligh. 221 . suami tersebut telah mencampuri isterinya. tetapi syarat-syaratnya tidak sebagaimana syarat-syarat talak. ADAKAH ILA’ ITU MEMPUNYAI SEBAGAIMANA TALAK JUGA? SYARAT-SYARAT Ya…ila’ mempunyai syarat-syarat seperti talak juga. Para ulamak fiqh telah sepakat.Jika suami itu mencampuri isterinya sebelum habis masa sumpahnya. Sebagaimana halnya sumpah disertai dengan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya maka ila’ hendaklah disertai juga dengan nama Allah. 10. Lafaz ila’ itu hendaklah suami bersumpah tidak akan mencampurinya. ila’ hendaklah berupa sumpah. tetapi sebelum habis tiga bulan. atau salah satu dari sifatsifatnya. berakal dan tidak gila. Syarat-syarat ila’ ialah : syarat-syarat yang berkaitan dengan suami isteri. maka wajib bagi suami itu membayar kafarah sumpah. Imam Syafie mensyaratkan juga.bahawa suami yang mengila’ dan isteri yang diila’ hendaklah orang-orang yang sanggup melakukan hubungan kelamin. misalnya suami tadi bersumpah tiga bulan tidak akan mencampuri isterinya.

Ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 226. “Kepada orang-orang yang bersumpah tidak mencampuri isteri-isteri mereka. dan perkataan suami itu tidak menjadi ila’ lagi. maka amat Yang dimaksudkan dengan waktu menunggu ialah waktu yang tertentu oleh suami di dalam ila’nya yang mana dalam waktu tersebut ia tidak akan mencampurinya. ATAU PERKATAAN ITU TETAP SEBAGAI ILA? Ya…jatuh talaknya. tetapi adalah talak. 222 . 11.Seseorang suami yang bersumpah. diberi tempoh empat Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya.” waktu menunggu Maksudnya : akan bulan. di mana sumpahnya tidak mengandungi pengertian tersebut. JIKA AKU MENCAMPURI ENGKAU. lagi mengasihani. sesungguhnya Allah amat pengampun. MAKA ENGKAU TERTALAK. ADAKAH JATUH TALAK ISTERI TERSEBUT. MISALNYA BERKATA SUAMINYA KEPADA ISTERINYA. tidaklah dihukum sebagai ila’. SEKIRANYA SEORANG SUAMI MENGILA’ ISTERINYA DENGAN TAKLIK.

13. ATAU KATANYA AKU TIDAK AKAN MENDATANGANI ATAU TIDAK MENDEKATI ENGKAU. 223 . di mana sumpahnya itu adalah sia-sia sahaja.12. DEMI ALLAH AKU TIDAK MENYENTUH ENGKAU. maka sumpah suami itu adalah ila’ juga. ADAKAH SUMPAH SUAMI INI DINAMAKAN ILA’ JUGA? Tidak. sumpah suami itu tidak boleh dinamakan ila’ kerana ila’ menafikan untuk mencampuri isteri. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI BERSUMPAH TIDAK AKAN BERCUMBU-CUMBUAN DAN BERSUKASUKA DENGAN ISTERINYA. Jika ia berniat semasa mengatakan perkataan itu tidak mencampuri isterinya. memang sudah menjadi haram bagi suami tadi mencampuri isterinya walaupun ia tidak bersumpah. maka perkataan itu ialah ila’ jika sebaliknya tidak dinamakan ila’. ADAKAH SUMPAH SUAMI ITU DIKATAKAN ILA’ JUGA? Ya…apabila seseorang suami bersumpah tidak mencampuri isterinya di masa isterinya kedatangan darah bulanan. Tegasnya perkataan tersebut bergantung kepada niat suami itu. ADAKAH ITU PERKATAAN ITU ILA’? Perkataan suami itu adalah sebagai kinayah. Ini adalah kerana di masa isterinya itu kedatangan darah bulanan. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI BERKATA KEPADA ISTERINYA. BAGAIMANA KALAU SESEORANG SUAMI ITU BERSUMPAH TIDAK MENCAMPURI ISTERINYA DI MASA ISTERINYA KEDATANGAN DARAH BULANAN. 14.

1. Tanggungjawab ini adalah menjamin keadilan sosial masyarakat Islam melalui institusi keluarga. 1. Mut’ah. Perkara-perkara berbangkit jika berlaku pembubaran perkahwinan ialah perkara yang menjadi tanggungjawab pasangan selepas perkahwinan mereka dibubarkan. Hadhanah.6.4. Dengan itu 224 . Iaitu semua pihak yang terlibat mendapat perlindungan dan hak-hak masing-masing dalam Undang-Undang Keluarga Islam. 2. Hak tempat tinggal. 1. 1. 1.1. Tuntutan yang berkaitan dengan harta. Nafkah anak kandung.5.2. anak yang diterima sebagai ahli keluarga. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PERKARAPERKARA YANG BERBANGKIT SELEPAS PEMBUBARAN? 2. Perkara-perkara berbangkit dengan sebab perkahwinan terbubar. 1. 1.3. Nafkah iddah (isteri) dan faktor menyebabkan nafkah iddah terbatal.TAJUK : PEMBUBARAN PERKAHWINAN 1.

pemberian itu tidak wajib. 7. APAKAH YANG MUTAAH? DIMAKSUDKAN DENGAN Mahar terhutang. 3.1. 5. pasangan berkenaan boleh mengemukakan permohonan menuntut perintah Mahkamah berkaitan dengan : 1. Hadhanah. Mutaah mengikut syarak. 4. Tempat tinggal.setiap pihak akan terjamin daripada pengabaian dan penganiayaan. Harta sepencarian. 2. Nakah dalam iddah.2. BAGAIMANAKAH TERSEBUT? MENDAPATKAN HAK-HAK Untuk mendapatkan hak tersebut. ia adalah sunat 225 . 3. MUTAAH 3. Mutaah adalah nama suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya. 6. Nafkah tertunggak. 2. Pemberian ini diwajibkan atas lelaki apabila perceraian itu terjadi dengan kehendak dari isteri. Mutaah.

Jika seorang suami yang telah menceraikan isterinya sebelum melakukan hubungan kelamin.2.1. APAKAH ANTARA NAFKAH YANG WAJIB ITU? 4. 4. Nafkah bererti “belanja” atau “sara hidup” maksudnya nafkah ialah sesuatu yang diperlukan oleh setiap orang untuk hidup sebagai keperluan asasi yang wajib diberikan oleh suami / bapa kepada mereka yang menjadi tanggungannya. Tetapi jka suami itu telah membayar sebahagian dari mas kahwinnya maka tidak berhak lagi ia menuntut mutaah. sebaiknya tidak kurang dari seperdua mahar.2.3. 226 . BAGAIMANAKAH KADAR MUTAAH? Kadar ataupun banyaknya pemberian itu adalah mengikut keredhaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami isteri. suami itu belum membayar sebahagian dari mas kahwinnya. maka isterinya berhak menuntut mutaah dan wajib bagi suami itu membayar mutaah tersebut. NAFKAH APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN NAFKAH? 4.

TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN HARTA BAGAIMANA HARTA DENGAN HARTA? TERSEBUT DIBAHAGIKAN Pasangan yang bercerai sekiranya mempunyai harta sepencarian atau apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan mereka dengan usaha bersama dibahagi antara mereka atau dijual dan hasilnya dibahagi antara pihak berkenaan berdasarkan : Sumbangan tiap satu pihak sama ada tenaga. wang atau harta. 5. Hutang salah satu pihak yang dibuat untuk manfaat bersama. Iaitu saraan keperluan asasi dan tempat tinggal selama di dalam iddah termasuk perceraian talak bain kubra (tidak boleh dirujuk semula). 227 . Harta atau aset yang diperolehi dengan usaha tunggal mana-mana pihak semasa perkahwinan dibahagi atau dijual dan dibahagi hasil jualan berdasarkan : Sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset kepada kebajikan keluarga.Nafkah anak kandung. Nafkah iddah kepada isteri yang tidak nusyuz. anak yang terima sebagai ahli keluarga. Keperluan anak-anak dari perkahwinan itu yang belum dewasa.

suami membayar segala hutang piutang beliau kepada isterinya semasa dalam perkahwinan sama ada mahar tertangguh. 7. HADHANAH APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN HADHANAH? Memelihara dan menjaga jasmani dan rohani anak-anak dalam bentuk kasih sayang. dapat mengatasi persoalan hidup dan kehidupan yang akan dihadapinya. LAIN-LAIN TUNTUTAN Apakah tuntutan-tuntutan yang menjadi hutang selepas perceraian? Setelah bercerai. Maka pasangan yang 228 . nafkah tertunggak dan hutanghutang lain sekiranya dibuat tuntutan oleh isteri di Mahkamah Syariah. Masalah hadhanah timbul apabila terjadi perbalahan antara suami isteri sehingga terjadi perceraian di mana kepentingan atau masalah anak-anak akan terjejas.- Keperluan anak-anak perkahwinan itu. Mahkamah akan menyelesaikan dengan adil siapakah di antara orang-orang yang akan diberi tanggungjawab untuk menjaga kepentingan anak-anak (hadhanah). yang belum dewasa dari 6. keperluan asasi dan pendidikan sehingga anak itu sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang manusia.

Pendidikan Anak. Walaupun ibu bapanya telah berpisah untuk kepentingan anak-anak perhubungan ini perlu dikekalkan. Keputusan tersebut adalah bagi anak-anak belum mumaiz.2. Nafkah Anak. Di antara sebab lucut hak hadhanah kepada ibu ialah apabila ibu berkahwin dengan orang bukan muhrim kepada anak itu. Walaupun hak pemeliharaan anak-anak diberi kepada ibu atau orang selain daripadanya. 7. Mahkamah Syariah berkuasa mendengar permohonan tentang perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan anak. NAFKAH ANAK 229 .1. Jika telah mumaiz anak-anak itu akan ditanya kepada siapa dia ingin dipelihara. Dalam membuat penghakiman Mahkamah akan mengambil kira kemahuan anak itu. jika dilucutkan haknya itu. hak melihat kepada bapa (atau ibu jika pemeliharaan diberi kepada bapa) adalah terjamin dan dibenarkan oleh Mahkamah. Mahkamah tidak semestinya memberi pemeliharaan kepada orang yang sama. Ini adalah bertujuan memelihara perhubungan anak-anak dengan ibu atau bapanya. Mahkamah akan membuat keputusan membenarkan pemeliharaan anak-anak itu kepada ibu sekiranya ibu tidak dilucutkan haknya itu. Di antara perkara-perkara tersebut ialah :7. atau sebaliknya diberi kepada orang lain.bercerai hendaklah mengemukakan tuntutan penentuan Mahkamah berkenaan hadhanah anak-anak mereka. Apabila ada lebih dari seorang anak. 8.

PENDIDIKAN ANAK SIAPAKAH BERTANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN? MEMBERIKAN Anak-anak yang menjadi mangsa perceraian akan dapat pendidikan orang yang berhak mendapat hadhanah. Mahkamah akan mewajibkan atau memfardhukan bapa untuk memberikan nafkah untuk setiap bulan. mengikut kadar kemampuan bapa dan keperluan anak. pendidikan anak akan terjejas. Ia akan bertambah buruk apabila hak penjagaan anak-anak kepada satu pihak dan satu pihak lagi tidak diberi hak untuk menziarahi anak-anaknya. 10. KESIMPULAN Kita tidak mahu lagi kerosakan dan keruntuhan masyarakat dikaitkan dengan keruntuhan rumahtangga disebabkan kelalaian pihak-pihak dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing selepas pembubaran perkahwinan. Adalah dikhuatiri jika amalkan ini diamalkan terus akan mengecewakan kepentingan anak itu di masa hadapan. Kemungkinan pihak penjaga akan meracuni fikiran anak-anak supaya bersifat prejudis terhadap pihak yang tidak mendapat hak jagaan. 9.APAKAH PERTIMBANGAN HAK ANAK? UNTUK MENDAPATKAN Mahkamah mempertimbangakan nafkah anak-anak ialah dalam masa ia belum baligh atau jika ia belum berkahwin atau masih tidak berdaya. Pada praktiknya apabila berlaku perceraian. 230 .

- - 231 . Namun janganlah di atas keruntuhan rumahtangga tersebut membawa kepada kelalaian yang berpanjangan yang boleh membawa kesan atau kezaliman kepada mana-mana pihak lebih lagi kepada anak-anak yang merupakan penyambung perjuangan dan penyambung zuriat atau generasi kita pada masa hadapan. Biarlah apa yang telah berlaku dijadikan pengajaran dan teladan namun mereka mestilah berazam untuk melaksanakan tanggungjawab seterusnya selepas pembubaran perkahwinan dengan berlandaskan prinsip hidup sebagai suami isteri dengan baik atau melepaskannya dengan baik.- Keruntuhan rumahtangga mungkin disebabkan oleh kelalaian dan kealpaan pihak-pihak dalam membangunkan rumahtangga dan akhirnya dianggap sebagai pengakhir jodoh dan suratan takdir. Janganlah kita menjadi cermin atau gambaran buruk kepada mereka.

Walaupun ikatan suami isteri masih ada selagi didalam iddah tetapi mereka diharamkan bersetubuh kecuali setelah berlaku rujuk yang sah. 232 . 2. RUJUK Hukum yang timbul dengan sebab perceraian apabila suami mengembalikan perempuan yang diceraikan (selain daripada cerai talak bain) kepada pernikahan yang asal ketika masih di dalam iddah tanpa akad yang baru. IHDAD Perkara yang timbul bagi isteri yang kematian suami wajib berkabung dalam tempoh yang tertentu. Di antara perkara-perkara yang perlu dijaga dalam tempoh berkabung ialah tidak boleh bersolek berlebih-lebihan dan tidak boleh keluar dari rumah tanpa ada tujuan yang diharuskan oleh Syara’. Tempoh berkabung kepada seseorang isteri ialah empat bulan sepuluh hari.TAJUK : PERKARA BERBANGKIT DENGAN PEMBUBARAN PERKAHWINAN 1.

Bagi suami yang telah membuat taklik berkaitan dengan rujuk. Sekiranya si isteri enggan. Dalam keadaan ini keizinan dan persetujuan isteri hendaklah terlebih dahulu diperolehi. 3. Tidak sah rujuk seorang suami akibat paksaan atau ugutan kerana rujuk mestilah lahir dari keinginan dan kerelaan dirinya sendiri. mereka adalah terikat dengan taklik tersebut. maka akad nikah yang baru wajib dilakukan setelah memenuhi semua rukun nikah dan syarat sahnya. Sekiranya tempoh untuk merujuk telah berakhir disebabkan berakhirnya iddahnya dan suami ingin mengembalikan isterinya itu kepada pernikahannya yang asal. Antaranya suami wajib membayar mahar yang baru. IDDAH Iddah ialah suatu tempoh masa yagn perlu dinanti oleh seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya bagi mengetahui bersih rahimnya daripada mengandung untuk mengharuskan dirinya berkahwin dengan lelaki lain. Iddah hukumnya wajib. Jika seorang perempuan yang di dalam iddah berkahwin dengan lelaki yang lain maka perkahwinan itu tidak sah pada hukum syara’ dan wajib difasakhkan serta merta.Suami berhak merujuk isterinya yang diceraikan sekalipun si isteri enggan berbuat demikian. maka dia tidak boleh paksa. Hikmat iddah : 233 . Ia tidak boleh berkahwin dengan lelaki lain sehinggalah tamat tempoh iddah tersebut.

Perkara ta’abbud (ibadat). Hal ini tertakluk kepada kes talak rajie sahaja. Seorang perempuan yang beriddah dalam talak rajie. Iddah perempuan yang masih didatangi haid ialah sebanyak tiga kali suci. perempuan yang kematian suami dan perempuan yang nikahnya difasakhkan di atas sebab-sebab yang tertentu juga diwajibkan beriddah dengan tujuan untuk mengetahui kesucian rahimnya. b) 234 .a) b) c) Untuk mempastikan kesucian rahim perempuan. Tempoh Iddah a) Iddah perempuan yang hamil ialah gugur kandungannya itu sama ada melalui kelahiran biasa atau keguguran sama ada ia perempuan yang diceraikan atau kematian suami. kemudian dia atau suaminya meninggal dunia maka salah seorang daripada mereka boleh mewarisi pesaka di antara satu sama lain. Oleh itu tanggapan sesetengah orang yang menyatakan bahawa orang lelaki juga wajib beriddah adalah tanggapan yang tidak benar. Selain daripada perempuan yang diceraikan. Iddah hanya untuk orang perempuan sahaja. Memberi peluang kepada suami supaya berfikir semula dan dan kembali merujuk isterinya semasa di dalam iddah.

4. NAFKAH Nafkah yang dimaksudkan ialah pemberian selepas perceraian. Iddah perempuan yang kematian suami dengan syarat dia tidak hamil maka iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari. i) ii) 235 . Tetapi dia wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari sekiranya suaminya itu meninggal dunia walaupun tidak pernah disetubuhi suaminya itu. Sekiranya dia kematian suami dan dia pula hamil maka iddahnya ialah melahirkan kandungan tersebut. Menyediakan pakaian yang sepatutnya. d) Seseorang perempuan yang baru dinikahi atau telah lama bernikah tetapi tidak pernah disetubuhi suaminya kemudian diceraikan oleh suaminya itu maka perempuan itu tidak perlu beriddah. Pemberian nafkah ini tertakluk kepada keadaan isteri yang diceraikan sama ada talak rajie atau bain atau perceraian sebelum persetubuhan. NAFKAH ISTERI YANG DICERAIKAN a) Seseorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan talak rajie maka menjadi tanggungjawab ke atas suami menyediakan nafkah berikut kepada isterinya selama ia di dalam iddah : Menyediakan makanan yang sepatutnya.c) Iddah perempuan yang tidak ada haid sama ada telah putus haid atau belum kedatangan haid maka iddahnya ialah tiga bulan.

Perempuan yang nusyuz juga tidak berhak mendapat nafkah daripada suaminya semasa di dalam iddah. b) 5. MUTAAH Mutaah ialah sebarang bentuk pemberian yang diberikan oleh suami kepada isterinya sebagai ganti terhadap kemungkinan si isteri akan terdedah kepada kesempitan hidup dan lain-lain kemudaratan. Di kalangan masyarakat Melayu. Sekiranya ia diceraikan dengan talak bain maka isteri tersebut hanya layak mendapat kemudahan tempat tinggal daripada suaminya selama ia di dalam iddah. Tetapi sekiranya ketika diceraikan ia sedang hamil maka dia juga layak mendapat keempat-empat kemudahan seperti perempuan yang diceraikan dengan talak rajie. Menyediakan apa-apa yang patut kepada seorang isteri seperti alat solek. belanja perubatan dan sebagainya. Sekiranya isteri yang diceraikan belum lagi disetubuhi maka dia tidak layak mendapat apa-apa nafkah daripada suaminya. Perempuan-perempuan yang berhak mendapat mutaah :- 236 . Pemberian mutaah hendaklah diberikan selepas tamatnya iddah.iii) iv) Menyediakan tempat tinggal untuk isteri yang diceraikan itu. mutaah difahami sebagai saguhati perceraian.

Perempuan yang dihukum oleh kadi. jatuh talaknya (fasakh) disebabkan suaminya ada keaiban. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya di atas permintaannya sendiri. Hak mendapatkan hadanah : a) Jumhur fuqaha berpendapat bahawa ibu lebih berhak mendapatkan hak hadanah daripada si 237 .a) b) Perempuan yang diceraikan dengan kehendak suami. Hakim Syarie mempunyai kuasa menentukan kadar bayaran mutaah kepada si isteri setelah mengambil kira kedudukan kewangan dan harta yang dimiliki oleh suami dan juga isteri. Perempuan yang bertebus talak (khulu’). Perempuan yang tercerai dengan sebab keaiban yang ada pada dirinya sendiri. atau hilang atau mendatangkan mudarat kepadanya.perempuan yang tidak berhak mendapat mutaah : a) b) c) d) e) Perempuan yang diceraikan sebelum bersetubuh. Perempuan yang difasakh nikahnya dengan li’an. HADANAH Hadanah ialah mendidik dan menjaga anak bagi mereka atau sesiapa yang berhak berbuat demikian. Hukum hadanah adalah wajib kerana sekiranya diabaikan maka anak-anak akan terdedah kepada segala bahaya dan mudarat. 6. Perempuan .

Ibu tidak layak menjaga anak-anaknya disebabkan gila. minum. b) Dalam keadaan ini tanggungjawab si bapa ialah menyediakan nafkah kepada anak-anak yang dijaga oleh si ibu. tambahan pula ibu lebih rapat dengan si anak jika dibandingkan dengan si bapa.bapa. Anak enggan tinggal bersama ibunya. tahap keagamaan dan sebagainya. Ini kerana ibu sebagai seorang perempuan dilihat lebih pengasih daripada si bapa dan ibu juga lebih tahan menanggung sabar dalam mendidik anak jika dibandingkan dengan si bapa. persekitaran tempat tinggal. - d) Walau apapun Hakim Syarie mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menentukan kepada siapakah hak hadanah hendak diberikan setelah mengambilkira keadaan-keadaan ibu bapa (suami isteri yang bercerai) dari segi kewangan. pendidikan. pakaian. belanja persekolahan dan lain-lain yang difikirkan perlu bagi seseorang anak. Nafkah yang dimaksudkan ialah makan. fasik dan tinggal dalam persekitaran yang boleh menjejaskan pembesaran anak dalam suasana Islam. c) Hak hadanah boleh juga beralih kepada si bapa dalam keadaan-keadaan berikut : Ibu enggan menjaga anak-anaknya. 238 .

2. MUQADDIMAH Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa pembubaran perkahwinan boleh berlaku dengan talaq iaitu dengan lafaz tertentu dari suami. Fasakh menurut istilah (Hukum Syara’) ialah perceraian yang berlaku di antara suami isteri disebabkan timbul sesuatu hal yang boleh membatalkan akad nikah. manakala fasakh tidak memerlukan lafaz dari suami. atau kedua-duanya tidak merasa sanggup meneruskan perkahwinannya. dan kalau diteruskan juga keadaan kehidupan rumahtangga mereka akan 2.2. ia hanya memerlukan permohonan dari mana-mana pihak samada suami atau isteri dan disabitkan oleh Mahkamah. Mengikut peruntukan undang-undang yang ada pembubaran perkahwinan samada melalui talaq atau fasakh hendaklah dibuat dan diputuskan di Mahkamah Syariah. Dasar hukum fasakh ialah salah seorang dari suami isteri. Maksudnya talaq mesti dengan lafaz daripada suami.1. atau melalui pembatalan nikah melalui permohonan mana-mana pihak.TAJUK : FASAKH (PEMBATALAN NIKAH) 1. 239 . APA ITU FASAKH? 2.

Apabila salah satu pihak memilih untuk mengakhiri perkahwinannya. 2.3. maka akad nikahnya batal dan difasakhkan.bertambah buruk. iaitu rosak nikahnya dan terfasakh ataupun Perkahwinan anak lelaki atau perempuan belum baligh (masih kanakkanak) yang dilakukan oleh wali selain daripada wali mujbir (ayah atau datuk). BILAKAH FASAKH ITU BOLEH BERLAKU? 2. maka Islam mengharuskan fasakh demi untuk kebaikan suami isteri tadi.1. dan akan menyebabkan timbul suasana hidup suami isteri itu tidak tenteram. Pemilihan ini dinamakan “Khiyaarul Bulugh” (memilih setelah dewasa). contoh : Setelah akad nikah ternyata perempuan yang dinikahi itu (isterinya) saudara sesusunya atau adiknya dan sebagainya maka ketika itu batal akad nikanya. - 240 . kerana Islam tidak sekali-kali mengingini berlaku pergaulan hidup suami isteri itu dalam keadaan yang merugikan sebelah pihak. Dengan sebab didapati. sesuatu perkara yang merosakkan akad nikah. maka anak tersebut (lelaki atau perempuan) berhak memilih untuk meneruskan perkahwinannya atau dibatalkan. Apabila kanak-kanak itu telah baligh.3.

Ini adalah berdasarkan kepada perkataan Saidina Umar Ibnul Khattab. maka pihak isteri berhak minta fasakh kepada suaminya bila ia tahu bahawa suaminya mandul kecuali isteri itu memilih untuk tetap menjadi isterinya dan redha digauli oleh suaminya. beliau berkata kepada seorang lelaki yang mandul yang akan mengahwini seorang perempuan : “Beritahulah kepadanya bahawa engkau mandul dia bersetuju kepada engkau ataupun tidak.2.” Maksudnya : 241 . Contoh :Salah seorang dari suami isteri itu murtad (keluar dari agama Islam) dan ia tidak kembali lagi kepada Islam. contohnya seorang lelaki mandul yang tidak dapat memberikan keturunan.3. Maka dengan sebab murtad salah seorang dari suami isteri tadi terfasakhlah nikahnya Atau Berlaku penipuan di pihak lelaki atau perempuan. Dan harus juga nikah itu difasakh dengan adanya sebab yang datang selepas berlaku akad nikah (ijab kabul).2.

kemudian ternyata bahawa lelaki itu seorang yang fasik. - - 4. Seorang lelaki mengahwini seorang perempuan. dan suami itu berhak meminta ganti rugi maharnya sebanyak mahar seorang gadis atau janda. harus juga difasakhkan nikahnya. Tetapi menurut pendapat Jamhurul Ulamak. ANTARA SEBAB YANG MENGHARUSKAN FASAKH Seorang lelaki mengahwini seorang perempuan yang mengaku dirinya orang yang baik-baik. misalanya selalu beristihaadhah (keluar darah dari rahimnya) di mana istihaadhah itu adalah aib yang mengharuskan fasakh. dan perempuan itu mengidap penyakit seperti sopak. tidak dapat dicampuri.3. bahawa istihaadhah itu tidak harus fasakh. Seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan yang mengaku dirinya masih gadis atau perawan. tetapi setelah berkahwin ternyata perempuan itu sudah menjadi janda. maka pada masalah ini. kemudian didapati bahawa perempuan itu ada keaiban pada dirinya. hal ini menyebabkan juga harus fasakh. maka perempuan itu berhak minta fasakh untuk membatalkan akad nikahnya. kusta atau gila. Seorang lelaki mengahwini seorang perempuan. KECACATAN YANG MENGHARUSKAN FASAKH 242 .

Menurut Hukum Syara’ kecacatan atau keaiban perempuan yang mengharuskan fasakh ialah lima macam : gila (termasuk gila yang tidak berterusan) kusta sopak tertutup alat kelaminnya dengan daging tertutup alat kelaminnya dengan tulang 4.1.2. TIDAK MEMBERI NAFKAH 5.1. Menurut hHkum Syara’ apabila suami itu tidak memberi nafkah kepada isteri sedangkan ia mempunyai harta atau perkerjaan haruslah bagi isteri itu fasakh. 243 . tangguh setahun mulai kesnya dibawa) 5.4. Bagi lelaki 5 macam juga : gila } kusta } setiap penyakit yang berbahaya atau berjangkit harus fasakh sopak – tidak menghalang persetubuhan tapi ditakuti menjangkiti pasangan terpotong alat kelamin lemah alat kelamin (mati pucuk) (Hakim tidak harus memansuhkan nikahnya di hari pengakuan suami itu.

6.2. 244 . 6.2. Oleh itu keadaan ini hendaklah dibetul bersungguh-sungguh dengan penuh kesedaran. Jika tidak. Dan merasakan hidup mereka sentiasa dalam kesiksaan dengan menghadapi tekanan mental dan fizikal.1. pendorong dalam menjalani kehidupan malah mereka dapat menjadi penghibur sebenar di saat suka dan duka. PENUTUP 6. tidak harus bagi isterinya menuntut fasakh. kecuali suami tadi tidak bekerja (menganggur atau kait yang berpanjangan). Suami/isteri yang terabai dan tidak menunaikan tanggungjawab mereka masing-masing akan sentiasa hidup dalam kebingungan dan memendam perasaan. Suami/isteri yang dikurniakan Allah kepada seseorang adalah amanah Allah dan kita akan dapat merasai kenikmatan hidup di dunia dan akhirat dengan menjalinkan kasih sayang bersama malah mereka menjadi rakan. pilihlah samada hidup dengan baik atau berpisah dengan baik dan terhormat mengikut syariah Islamiah.5.3. 6. Apabila seseorang suami tidak dapat memberi nafkah kepada isterinya di sebabkan tidak mempunyai sesuatu pekerjaan atau kerana sakit.

MUQADDIMAH 1. Begitu jua Islam melarang seseorang supaya jangan sewenang-sewenangnya menuduh isterinya atau suaminya berlaku curang. 1. Menceritakan kepada orang lain. rakan-rakan dan sebagainya dalam perkara buruk akan membawa kepada fitnah. Islam amat melarang seseorang mengutuk seseorang yang lain. api fitnah yang disebarkan amat susah pula untuk dipadamkan. 1.2.3. 245 .4.1. lebih-lebih lagi seorang suami jika ia dengan sewenang-sewenangnya mengutuk isterinya.KUTUKAN 1. Oleh itulah Islam telah menetapkan sesiapa sahaja yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa mendatangkan empat orang saksi maka ia boleh dihukum qazaf iaitu didera dengan delapan puluh kali sebatan. Ini adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam firmannya di dalam Surah Annur. ayat 4-5 : 1. Dalam hal ini termasuklah jika suami menuduh isterinya berzina tanpa bukti.TAJUK : “LI’AN” .

5.Maksudnya : “Dan orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. dan pengakuannya diterima dan dibenarkan dengan keteranganketerangan yang jelas serta terbukti maka dalam 246 .6. Ini adalah khusus pada suami sahaja tidak orang lain.” (Surah An-Nur. Tetapi ia mempunyai acara atau tatacara atau prosedur yang amat ketat. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Namun Islam tidak pula melarang bagi suami yang melihat sendiri isterinya melakukan perzinaan seperti di bilik rumahnya daripada menuduh isterinya waluapun tanpa mendatangkan empat orang saksi. maka sesungguhnya Allah maka pengampun lagi maha penyayang. maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. bahawa ia melakukan zina. 1. Walaupun demikian adalah dinasihatkan kepada suami-suami yang melihat sendiri dengan matanya melakukan zina. Inilah apa yang dikatakan atau diistilahkan “LI’AN”. ayat 4-5) 1. atau isteri itu mengaku sendiri.

1.masalah ini sebaik-baiknya suami tadi hendaklah menceraikan isterinya tanpa meli’an. maka suami tersebut boleh mengemukakan tuduhan terhadap isterinya itu atau melakukan li’an. Semua sumpah secara mengikut Hukum Syara’ hendaklah dibuat di hadapan hakim. 1.8. 1.10. LI’AN 2. Manakala mengikut Undang-Undang Keluarga Islam (Pindaan) 1992. 1. Seksyen baru 48A memperuntukan seperti berikut : “Li’an 48A(1) apabila suami atau isteri dalam sesuatu perkahwinan telah bersumpah secara lian mengikut Hukum Syara’ di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. APA YANG DIFAHAMI SEMUA KUTUKAN HUKUMNYA ADALAH HARAM MELAINKAN DALAM HAL JIKA SUAMI MEMPUNYAI ASAS 247 . Li’an juga boleh berlaku dalam hal suami tidak mengakui – menolak anak yang dikandung isterinya. Hakim itu hendaklah memerintahkan suami dan isteri itu berfarak dan berpisah buat selamalamanya.9. Misalnya suami mengaku belum pernah mencampuri isterinya semenjak akad nikah.7. atau bila isteri sudah melahirkan anak sebelum sampai enam bulan lebih dari mulai percampuran. 1. Apabila zina isteri itu tidak terbukti dengan keterangan-keterangan yang jelas.” 2.

bahawa dirinya tidak melakukan sebagaimana yang dituduh oleh suaminya.2. Sumpah itu diucapkan empat kali. 2. APAKAH YANG DIKATAKAN LIAN ITU? Lian menurut hukum Syara’ ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina.MENGUTUK ISTERINYA MELAKUKAN ZINA ATAU MENAFIKAN ANAK YANG DIKANDUNG ISTERINYA DENGAN CARA LI’AN. Pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah bila ternyata tuduhan suami benar. bahawa tuduhannya benar. Li’an dilakukan adalah untuk menguatkan tuduhan yang tidak didapati sesuatu bukti yang jelas yang boleh diterima oleh Hakim atau Kadi bagi menyokong tuduhan masing. Pihak isteri juga bersumpah empat kali. BAGAIMANA CARANYA SESEORANG YANG HENDAK MELIAN ISTERINYA? SUAMI Menurut hukum syara’ seseorang suami yang hendak meli’an isterinya hendaklah berkata di hadapan Hakim 248 . Tegasnya : Li’an ialah suami isteri saling menyatakan bahawa mereka bersedia dilaknat oleh Allah setelah mereka itu bersumpah empat kali. dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan Allah sekiranya ia berdusta.

Dan jika anak yang tidak diakui oleh suami itu sebagai anaknya hadir di mana suami tersebut meli’an isterinya.” Perkataan-perkataan tersebut hendaklah diulangulangkan sebanyak empat kali. dan dia bukan dari benih keturunanku.diperhimpunan empat orang. APAKAH TINDAKAN YANG PATUT DILAKUKAN OLEH ISTERI YANG DILIAN UNTUK MENGUGURKAN HAD ZINA KE ATAS DIRINYA? 249 . hendak suami itu berkata : “Dan bahawasanya anak ini adalah anak zina. suami itu hendaklah berkata pula : “Dan atasku laknat Allah jika ada aku daripada orang yang dusta pada apa yang aku tuduh dengan dia akan isteriku itu melakukan zina. hendaklah suami tersebut menunjukkan dengan tangannya ke arah isteri itu dengan berkata “isteriku ini”.3. Dan pada kali kelima.” 2.” Jika isteri itu hadir di masa suaminya meli’annya. orang ramai sekurang-kurangnya “Aku naik saksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku daripada orang yang benar pada apa yang aku tuduh dengannya akan isteriku si anu melakukan zina.

4. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG TIMBUL DISEBABKAN LI’AN SUAMI TERHADAP ISTERINYA? PERKARA-PERKARA DISEBABKAN LI’AN ISTERINYA? YANG SUAMI TIMBUL TERHADAP 2.” Perkataan ini hendaklah diulang-ulang oleh isteri itu sebanyak empat kali. 2. Jika isteri itu meli’an suaminya gugurlah had zina tersebut daripada isteri itu.4.” 2.2.Menurut Hukum Syara’ tindakan yang patut dilakukan oleh isteri yang dili’an untuk menggugurkan had zina ke atas dirinya ialah dengan membalas li’an suaminya selepas sahaja sempurna li’an suami itu dengan berkata : “Aku naik saksi dengan Allah bahawasnya sipulan itu sesungguhnya adalah dari orang yang dusta pada yang ia tuduh akan daku melakukan zina. hendaklah isteri yang melian tadi berkata : “Dan atasku kemurkaan Allah jika ada ia (suamiku) daripada orang yang benar pada apa yang dituduhnya akan aku melakukan zina. Dan pada kali yang kelima.4. Wajib had zina ke atas isteri yang tidak meli’an suaminya. Tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami yang meli’an isterinya kepada 250 .1.3. 2.4. Gugur had qazaf daripada suami.

suami tersebut. Tidak halal (haram selama-lamanya) bagi suami yang meli’an isterinya berkahwin kembali dengan isteri yang diliannya sekalipun isteri tersebut telah berkahwin dengan beberapa suami yang lain. 251 .4.4. Walau bagaimanapun anak itu tetap menjadi nasab kepada isteri yang dilian tadi. 2. jika suami tadi menolak anak itu pada liannya.

Sabda Rasulullah s. Maksudnya : “Tiga perkara yang dilakukan bersungguh-sungguh dianggap bersungguh-sungguh dan yang dilakukan dengan bergurau (bermain-main) adalah dianggap bersungguh-sungguh iaitu nikah.” 252 . 2. hendaklah lafaz talak itu dikasadkan (disengajakan). maka jatuhlah talaknya kerana talak itu tidak boleh dipermainkan dan diperguraukan.TAJUK : LAFAZ TALAK 1.a. SOALAN DAN JAWAPAN Di antara hukum-hukum talak. LAFAZ TALAK SECARA GURAUAN ADAKAH JATUH? Jika suami bermain-main atau bergurau senda mentalakki iserinya. Bagaimanakah yang dimaksudkan lafaz talak yang dikasadkan atau yang disengajakan itu? Yang dimaksudkan lafaz talak yang dikasadkan ialah seseorang suami yang mentalakki isterinya hendaklah lafaz talak itu dikasadkan talak.w. talak dan rujuk.

JIKA SESEORANG ITU MINUM UBAT BATUK CONTOHNYA. KEMUDIAN MABUK DAN MELAFAZKAN TALAK. BAGAIMANA KALAU SUAMI ITU HILANG AKALNYA DAN MENLAFAZKAN TALAK DISEBABKAN MINUM MINUMAN YANG MEMABUKKAN SEPERTI ARAK ATAU SEBAGAINYA. walaupun ia dalam keadaan yang memabukkan kerana ia telah dengan sengaja memasukkan bahan-bahan yang memabukkan ke dalam dirinya. SEORANG SUAMI YANG GILA MELAFAZKAN TALAK ADAKAH SAH TALAKNYA? Tidak sah kerana salah satu syarat suami yang hendak mentalakki isterinya mestilah berakal.w. ADAKAH JATUH TALAK? Ya! Jatuh talaknya. maka tidak jatuh talaknya. Sabda Rasulullah s.3. 6. 253 . 4. ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh kerana ia minum ubat yang boleh menghilangkan akal dengan tujuan untuk berubat atau mabuk dengan tidak disengajakan.a. SESEORANG ISTERI YANG MELAFAZKAN TALAK KE ATAS SUAMINYA ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh kerana talak itu hak suami. 5.

” 8. ini adalah s.“Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras.w. tanpa kehendak suami itu sendiri. : berdasarkan hadith Rasulullah Maksudnya : Maksudnya : “Diangkatkan (dibebaskan) dosa dari tiga macam orang. ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh. orang yang tidur sehingga ia bangun. SUAMI DIPAKSA OLEH MANA-MANA ORANG MELAFAZKAN TALAK ADAKAH JATUH TALAKNYA? Tidak jatuh atau tidak sah talak dengan dipaksa.a. kanak-kanak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya). SUAMI YANG SEDANG TIDUR (MENGIGAU) MELAFAZKAN TALAK.” 7. yang mana paksaan itu masih dapat dielakkan dan dipertahankan oleh suami tadi yang 254 .

: Maksudnya : “Diangkatkan (dimaafkan) atas umatku yang tersalah. terlupa dan terpaksa. firak dan sarah” atau dalam Bahasa Melayu “Cerai” seperti suami berkat keapda isteirnya.tidak menyebabkan hartanya. 255 . Setiap lafaz atau perkataan yang memberi erti yang jelas di atas maksud cerai dengan apa sahaja bahasnya adalah jatuh talaknya. kerana talak yang dilafazkan dengan jelas yang mengandungi erti adalah termasuk dalam bahagian “talak sareh”.a. seperti di dalam Bahasa Arab menggunakan lafaz “talak.” 9.w. “Aku Ceraikan Engkau” atau “Aku Talakkan Engkau”. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SIGHAH DALAM RUKUN TALAK? Sighah yang dimaksudkan ialah lafaz yang digunakan di masa bercerai. 10. LAFAZ TALAK ADA BERBAGAI-BAGAI BOLEHKAH DIJELASKAN? Lafaz talak ada berbagai-bagai cara. dan tidak berhajat dengan niat lagi. kebinasaan kepada dirinya atau Ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah s. diantaranya : LAFAZ SAREH CARA.

Engkau Tertaklak”. seperti berkata suami kepada isterinya : “Jika Engkau Keluar Dari Rumah Tanpa Kebenaranku. Seperti berkata suami kepada isterinya : “Aku Kosongkan Engkau” atau “Engkau Haram Atasku” atau “Engkau Seperti Bangkai” dan lain-lain. Jika suami itu berniat bahawa lafaz yang dikatakan kepada isterinya itu bermaksud talak. maka yang demikian tidaklah jatuh talaknya. 256 .Iaitu talak yang nyata dan jelas. tetapi jika lafaz yang dikatakannya itu bukanlah niat talak. Kedua-dua misalan ini atau seumpamanya jika berlaku mengikut takliknya. seperti suami berkata kepada isterinya : “Aku talakkan engkau. atau aku ceraikan engkau dengan talak satu. Tegasnya talak kinayah ini jatuh atau tidak jatuhnya adalah bergantung kepada niat suami tadi. maka jatuh talaknya. dua ataupun tiga. Maka Engkau Tertaklak”. tanpa kehendak kepada niat. TALAK TAKLIK Iaitu talak yang bergantung dengan sesuatu perkara atau perbuatan.” TALAK KINAYAH Iaitu talak yang kehendak kepada niat di mana maksud lafaz talak tersebut tidak nyata dan boleh di diertikan kepada maksud yang lain. Atau “Jika Aku Tidak Balik Dalam Masa Sebulan. di mana perkara atau perbuatan itu dilakukan oleh isteri atau oleh suami. maka jatuhlah talaknya.

2. CARA PERKAHWINAN DITAMATKAN 257 . SOALAN DAN JAWAPAN MUQADIMMAH Sesuatu pernikahan yang dilangsungkan itu adalah untuk tempoh yang berkekalan namun kadang-kadang maksud itu tidak kesampaian oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. “Khulukkan saya dengan RM1.KHULUK (TEBUS TALAK) Lafaz-lafaz khuluk’ seperti berkata suami kepada isterinya: “Saya Talakkan Engkau Dengan Bayaran RM1. “Saya Khulukkan Engkau”.000.000. disyariatkan perceraian. Berkata suami.00/=.00/=. TAJUK : TALAK 1. Jawab isteri kepada suaminya. Oleh sebab itu.

2. sama ada suami melafazkan talak dengan di lafaz dua talak sekaligus atau dilafazkan talak satu demi satu.1. Talak rajie ialah talak yang dilafazkan oleh suami ke atas isterinya dan dia berhak untuk merujuknya kembali kepada nikah yang asal sekiranya si isteri masih lagi di dalam iddah. Talak satu dan talak dua termasuk dalam jenis talak rajie. Perkahwinan putus ditamatkan (putus) melalui dua cara iaitu melalui perceraian atau pembubaran (fasakh). 2. TALAK RAJIE 3. kemudian disetubuhinya dan kemudian diceraikan oleh suami 3.1. sarah ke atas si isteri samada berniat berbuat demikian atau tidak. Talak dua boleh berlaku dalam dua bentuk.3.2. TALAK BAIN Talak bain ialah talak yang dilafazkan oleh suami di mana apabila terlafaznya telah tersebut maka si suami tidak lagi boleh merujuk kembali isterinya kepada nikah yang asal kecuali setelah isterinya itu berkahwin dengan lelaki yang baru. 2. 3. Perceraian berlaku apabila si suami melafazkan cerai atau talak (lafaz sarih) seperti talak firaq.2. 258 . Manakala suami yang melafazkan dengan lafaz kinayat memerlukan niat untuk tunjuk perceraian.

1.3. TALAK BAIN SUGRA 3.2. 3.3. KHULUK 4. Suami tidak boleh rujuk isterinya semasa iddah tetapi boleh berkahwin dengan akad dan mas kahwin baru. Setelah tamat iddah bekas isteri tersebut boleh dinikahi semula dengan akad dan mas kahwin baru. Tidak boleh berkahwin semula melainkan bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain dan telah melakukan hubungan kelamin dengan suami barunya kemudian mereka bercerai. Apabila telah berlaku di antara pasangan yang belum mengadakan hubungan kelamin dan pasangan yang bercerai dengan cara khulu’. TALAK BAIN KUBRA 3.tersebut dengan kerelaan hatinya tanpa dipaksa atau didorong untuk berbuat demikian.3. Apabila pasangan telah bercerai dengan 3 kali talak atau dengan talak tiga. APA ITU KHULUK? 259 .1. Apabila setelah selesai iddahnya maka ketika itu barulah bekas suaminya yang pertama boleh merujuk semula perempuan tersebut dengan akad nikah yang baru dan dengan membayar mas kahwin yang baru. 4.

Khuluk hendaklah dengan kerelaan daripada isteri dan tidak dipaksa oleh mana-mana pihak. iaitu pasangan pernah membuat lafaz talak dengan 260 .00 tunai. 5. suami berkata kepada isterinya : b) “Aku ceraikan kamu dengan wang tunai sebanyak RM500. CERAI TAKLIK Perceraian yang berlaku sekiranya suami membuat talak taklik. 4.” Lafaz Qabul.2. Khuluk akan berlaku apabila melafazkan ijab dan qabul. a) kedua-dua pihak 4.5.Khuluk ialah lafaz cerai yang dilafazkan oleh suami ke atas isterinya dengan mendapat gantian yang diberikan oleh si isteri disebabkan persetujuan si suami menceraikannya.” 4.4. Apabila terlafaznya ijab dan qabul maka jatuhlah talak ke atas si isteri dengan talak bain sughra. 4. Khuluk bermaksud tebus talak di mana isteri memajukan permohonan bercerai kepada suaminya dengan membayar wang ringgit atau sesuatu yang bernilai kepada si suami di atas persetujuannya menjatuhkan talak. isteri berkata kepada suaminya : “Aku terimalah ceraimu dengan bayaran yang tersebut. Lafaz ijab.3.

ILA’ 7. Telah jatuh mengikut taklik yang pernah dibuat.3.mengaitkan perbuatan atau perkataan dalam perkahwinan mereka. Sekiranya seorang suami yang telah berila dan tidak bersetubuh dengan isterinya sehingga tamat tempoh ila’ tersebut maka hukumannya gugurlah talak bain ke atas isterinya dan sebagai rahmat pula ke atas si isteri dan sebagai rahmat pula ke atas si isteri untuk membebaskannya daripada si suami dan membolehkannya berkahwin dengan lelaki yang lain pula. Ila’ ialah sumpah seorang suami yang menjadi sah talaknya untuk tidak bersetubuh dengan isterinya selama-lamanya atau melebihi empat bulan. Li’an tanpa kehadiran Kadi (Hakim) adalah tidak sah. Hukum ila’ adalah haram. 7. Implikasi li’an hubungan atau ikatan perkahwinan di antara mereka tidak boleh lagi rujuk dan berkahwin lagi buat selama-lamanya. 7.2. Li’an ialah sumpah yang dilafazkan oleh suami menyatakan isterinya berzina atau ia menafikan kandungan isterinya bukan daripada benihnya atau isteri bersumpah menafikan tuduhan suami.3.1.1. 6. Li’an tidak akan menjadi kenyataan sekiranya perkara ini tidak dibawa di hadapan Kadi. 261 . LI’AN 6. 6. 7.2. 6.

5.6. Zihar tidaklah termasuk dalam bahagian talak.2.4. ZIHAR 8. 8. maka suami diharamkan bersetubuh dengan isterinya kecuali setelah membayar kifarah. anak perempuan dan lain-lain (nasab atau susuan). 9.8. Berpuasa dua bulan berturut.3. KIFARAH ZIHAR 8. 8. FASAKH 262 . Perempuan yang diharamkan berkahwin buat selama-lamanya seperti ibu. 8. 8. Zihar hukumnya haram apabila telah berlaku zihar. Zihar apabila seseorang suami menyamakan isterinya dengan mana-mana perempuan yang diharamkan berkahwin dengannya. Memerdekakan seorang hamba Muslim.1. Memberi makan 60 orang miskin dengan secupak beras setiap seorang atau dinilaikan harga makanan tersebut.

9.1.

Fasakh boleh dilakukan ialah dengan sebab didapati sesuatu perkara yang merosakkan akad nikah. Contohnya : Selepas akad nikah (ijab kabul) ternyata perempuan yang dinikahinya itu saudara sesuannya.

9.2.

Perkahwinan harus antaranya :-

difasakh

dan

dibatalkan

di

9.2.1. Penipuan – Mandul suami / isteri. 9.2.2. Mengaku perawan (gadis) ternyata janda. 9.2.3. Lelaki perempuan yang mempunyai keaiban diri tidak boleh bersetubuh. 9.2.4. Penyakit sopak, kusta, gila. 9.2.5. Suami tidak memberi nafkah sedangkan ia mampu. 10. PENUTUP Perlulah diingatkan bahawa talak bukanlah perkara yang boleh dipermain-mainkan atau diperemehkan. Oleh itu perkataan talak atau apa-apa perkataan yang membawa erti talak hendaklah disimpan melainkan di hadapan Hakim Mahkamah Syariah. Selain itu hukum-hukum perceraian hendaklah dipelihara di antaranya :10.1. Haram :

263

Iaitu seorang suami mentalakki isterinya sedang haid atau nifas atau di waktu suci sesudah dicampurinya. Dan sunat suami itu rujuk kepada isterinya semula.

10.2. Makruh : Iaitu seorang suami mentalakki isterinya yang baik tingkah lakunya dan taat kepada ajaran agamanya dan tidak ada apa-apa kesalahan pula. 10.3. Wajib Iaitu talak yang dilakukan oleh Hakam dan talak dari suami yang melakukan ila’. Setelah lebih masanya empat bulan. 10.4. Sunat Iaitu seorang suami mentalakki isterinya yang mempunyai kelakuan yang tidak baik, dan tidak taat kepada perintah-perintah agama serta melanggar larangannya, dan tidak menjaga kesopanan dirinya. 10.5. Harus : Iaitu seorang suami mentalakki isterinya di mana suami itu tidak suka kepada isterinya dan tidak suka juga memberi nafkah kepada isterinya itu.

264

TAJUK : HARTA SEPENCARIAN 1. MUQADDIMAH Di Malaysia seseorang perempuan Islam yang berkahwin dengan seseorang lelaki Islam dia masih mempunyai hak dan kuasa memiliki ke atas harta. Pemilikannya ke atas harta diakui dan dia boleh terus memiliki harta yang diperolehi sebelum berkahwin dan juga setelah berkahwin. Oleh itu, dia boleh menuntut dan dituntut di mahkamah. Pengiktirafan ke atas memiliki harta seumpama ini adalah bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud :

“………………(Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan …” (Surah An Nisa’ ayat 32)
Adat Melayu juga telah memperuntukkan bagi isteri-isteri supaya mendapat bahagian dari harta sepencarian oleh kerana mereka melibatkan diri sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu suami dalam pekerjaan dan usaha untuk mendapatkan harta.

265

2.

Mengikut peruntukan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 1984, Seksyen 54 mengenai Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian adalah seperti berikut : Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya manamana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh sub-seksyen(1) Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang : 4.1. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu Mahkamah hendaklah dengan seberapa boleh membuat pembahagian yang saksama mengikut usaha atau modal masing-masing.

3.

4.

4.2. 4.3.

5.

SOALAN DAN JAWAPAN

266

5.1.

APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN “HARTA SEPENCARIAN”? Harta sepencarian ialah suatu harta sama ada harta alih atau tak alih yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri hasil daripada usaha dan sumbangan bersama dalam masa perkahwinan mereka masih berjalan dan berkuatkuasa. Harta itu juga termasuklah harta yang diperolehi sebelum mereka berkahwin tetapi telah dapat dimajukan atau ditingkatkan nilainya dalam masa perkahwinan hasil usaha bersama atau sumbangan bersama mereka.

5.2.

APAKAH PERKARA YANG DIAMBILKIRA DALAM MENENTUKAN HARTA SEPENCARIAN? Harta sepencarian yang diperolehi dalam masa perkahwinan itu dinilai dari dua perkara : i) ii) Sumbangan secara langsung dan Sumbangan secara tidak langsung

SUMBANGAN SECARA LANGSUNG ialah apabila suami dan isteri sama-sama bekerja atau berusaha bagi mendapatkan pemilikan sesuatu harta atau aset seperti pembelian sebidang tanah. Contohnya si suami ingin membeli sebidang tanah kemudian telah meminta bantuan si isteri untuk membayar wang pendahuluan sementara bayaran ansuran seterusnya ditanggung sepenuhnya oleh si suami maka tanah itu adalah dikira sebagai harta sepencarian.

267

SUMBANGAN SECARA TIDAK LANGSUNG boleh diterangkan berikut :i) melalui contoh yang

Seorang lelaki telah berkahwin dengan seorang perempuan dari keturunan yang berpengaruh dan hartawan. Kesan daripada pengaruh keluarga si isteri, si suami telah mendapat gelaran tertentu dalam masyarakat dan telah maju di dalam perniagaan. Maka hasil daripada kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh si suami itu telah pula berjaya mengumpulkan banyak harta atau aset lain dalam masa perkahwinan mereka itu. Dengan demikian harta yang diperolehi oleh si suami itu sebenarnya hasil sumbangan tidak langsung daripada si isteri dan boleh dikira sebagai harta sepencarian. Sepasang suami isteri yang berasal dari golongan yang kurang berada telah diberi satu lesen untuk menjalankan perniagaan. Isterinya tidak bekerja dan merupakan seorang isteri yang taat dan menjalankan urusan rumahtangga dengan baik. Berkat dorongan isteri dan keharmonian rumahtangganya suami telah berjaya di dalam perniagaan dan menjadi seorang ahli korporat yang berjaya. Kejayaan suami itu secara

ii)

268

SIAPAKAH YANG BERHAK TERHADAP HARTA SEPENCARIAN? Hanya suami dan isteri sahaja yang berhak membuat tuntutan terhadap harta sepencarian selepas berlaku perceraian atau perpisahan atau salah satu pihak meninggal dunia. 5.tidak langsung merupakan sumbangan isterinya kerana isteri telah memberi kebahagiaan dan perangsang kepada suami di dalam mencapai kejayaan tersebut. BILAKAH TUNTUTAN TERHADAP SEPENCARIAN BOLEH DIBUAT? HARTA 269 .3.5. 5. BAGAIMANA BOLEH TIMBUL TERHADAP HARTA SEPENCARIAN? TUNTUTAN Tuntutan terhadap harta sepencarian ini berpunca dari perkahwinan yang sah mengikut undang-undang sahaja.4. 5. Ini bermakna pasangan yang bersekedudukan tanpa nikah yang sah dan memperolehi apa-apa harta semasa bersekedudukan itu tidak berhak menuntut harta sepencarian mengikut undang-undang Islam.

000.000. Contohnya : i) Si suami membeli sebuah kereta dengan harta RM35.000. 5.Tuntutan terhadap harta sepencarian boleh dibuat kepada mahkamah oleh suami atau isteri apabila berlaku : i) ii) Perceraian atau Kematian dari pihak suami atau isteri.00 isteri t elah bayar sebanyak RM10.00 daripada bekas suaminya itu.6.00 dan harta itu didaftarkan atas nama isteri apabila bercerai ii) 270 .00 manakala si isteri telah menyumbangkan wangnya sendiri dalam pembelian kereta itu sebanyak RM10.000.00 Apabila berlaku perceraian si suami mahukan kereta itu maka si isteri berhak mendapatkan kembali wangnya sebanyak RM10.000.00 suami bayar RM40. BAGAIMANA MENENTUKAN KADAR DALAM PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN? Kadar yang diperolehi dari pembahagian harta sepencarian adalah mengikut kadar mana banyaknya sumbangan daripada suami dan isteri dalam perolehan sesuatu harta itu. Sepasang suami isteri telah membeli sebuah rumah dengan harga RM50.000.

suami boleh mendapat bahagiannya daripada harta tersebut. Apabila terjadi perceraian isteri patut diberi bahagian kerana penyertaan isteri memberi kedamaian dan ketenteramannya dalam kejayaan suami. BAGAIMANAKAH CARA PEMBAHAGIAN DIBUAT? Pembahagian boleh dibuat dengan beberapa cara iaitu : i) SECARA SULH : iaitu dengan cara pengakuan dan penyerahan hak kepada satu pihak lagi seperti si suami mengaku bahawa rumah itu adalah harta sepencarian tetapi dia tidak mahu menuntut. Hasil daripada perniagaan itu harta telah terkumpul. sebaliknya melepaskan haknya terhadap rumah itu kepada bekas isteri dan anakanaknya. Kadar sebenar pembahagian harta sepencarian adalah berdasarkan setakat mana sumbangan yang diberikan oleh satu-satu pihak itu dan ianya juga akan ditentukan oleh Mahkamah. ii) SECARA BAYARAN BALIK : iaitu apabila diakui sebidang tanah adalah harta sepencarian tetap si suami atau si isteri mahu memiliki terus tanah itu maka siapa yang ingin terus 271 . 6. iii) Seorang suami telah membawa isteri ke tempat berniaga.

memiliki tanah itu hendaklah memulangkan semula wang pihak satu lagi yang telah dibayar semasa pembelian tanah itu. maka mahakmah akan memerintahkan harta / aset itu dijual dan pembahagian mengikut kadar sumbangan terhadap harta aset itu. iii) SECARA PENJUALAN : iaitu si suami dan si isteri tidak mahu memilik sesuatu harta / aset tetapi mahukan bahagian masing-masing. v) BUDIBICARA MAHKAMAH : iaitu apabila pihak-pihak membuktikan bahawa harta yang mereka perolehi adalah hasil sumbangan tidak langsung daripada salah satu pihak maka kadar yang diperolehi oleh pihak itu adalah mengikut kuasa kuasa budibicara hakim perbicaraan dengan mengambil kira kadar yang munasabah dan takat sumbangan pihak itu. Cara penyelesiaannya ialah dengan menjual harta itu dan hasilnya dibahagi dua. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIKEMUKAKAN SEMASA MEMBUAT TUNTUTAN DI MAHKAMAH? 272 . 7. iv) SECARA BAHAGI DUA : seperti kedua belah pihak suami dan isteri telah tidak dapat membezakan berapakah jumlah wang yang telah disumbangkan dalam perolehan sesuatu harta itu.

kereta atau saham. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG DIAMBIL KIRA OLEH MAHKAMAH MENENTUKAN KADAR PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN? Mahkamah akan mengambilkira 3 perkara penting berikut : 273 . adalah dinasihatkan agar anda sentiasa menyimpan apa-apa resit. rumah. Saksi-saksi yang boleh menerangkan tentang bagaimana pemilkan harta / aset itu sama ada berpunca dari hasil usaha si suami atau si isteri. dokumen atau perjanjian yang menunjukkan pembelian atau pemilikan sesuatu harta / aset yang bernilai seperti tanah. rumah. Bukti tanggungan-tanggungan salah satu pihak seperti hutang piutang atau anak-anak di dalam jagaan. v) Oleh yang demikian. sumbangan dalam Dokumen-dokumen pembelian atau pemilikan harta/aset seperti tanah. kereta atau saham.Perkara-perkara yang diperlukan semasa membuat tuntutan pada amnya meliputi : i) ii) iii) iv) Jenis harta sama ada harta alih atau tak alih. Setakat mana banyaknya pemilikan harta itu. 8.

harta atau kerja dalam memperolehi harta-harta tersebut. TAJUK : SISTEM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA SOALAN DAN JAWAPAN 1. 2. barang kemas dan sebagainya dipanggil harta alih. sawah. Harta seperti wang tunai. tasik dan sebagainya disebut sebagai harta tak alih. APAKAH PERKARA-PERKARA YANG DENGAN PENINGGALAN SI MATI? BERSANGKUT 274 . saham. Harta seperti tanah serta kepentingan atas tanah tersebut. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dalam perkahwinan. pakaian. caruman KWSP. lombong.i) Setakat manakah sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh satu-satu pihak dalam bentuk wang. perabut rumah. wang imbuhan insuran. Apa-apa hutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat kebaikan mereka bersama. APAKAH YANG PUSAKA? DIMAKSUDKAN DENGAN HARTA Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang mengandungi alih dan harta tak alih. telaga.kenderaan. bendang. ii) iii) Tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah memuat pembahagian yang sama banyak di antara kedua-dua belah pihak.

275 . atau hutang anak Adam.t. seperti mengkapannya. Hutangnya. ADAKAH PERKARA-PERKARA YANG MENGHALANG PERWARISAN? Perwarisan terhalang dan tertegah dengan tiga perkara : 1) Hamba sahaya. Pusaka iaitu peninggalan si mati yang jadi hak warisnya. Belanja kematiannya.Apabila mati seseorang maka bersangkut di atas peninggalan itu lima perkara iaitu mengikut aturan berikut : a) b) c) Hak yang tertakluk dengan diri peninggalan pada masa hidup si mati itu seperti zakat. samada hutang Allah s.w. Maksudnya diri seseorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga ia menunainya. e) 3. Maka yang kelima dilaksanakan selepas empat perkara yang tersebut dahulu. d) terikat Wasiatnya iaitu pesanan seseorang dengan melakukan kebajikan yang bergantung kemudian daripada kematiannya.

SEBAB SESEORANG DAPAT MENJADI ADAKAH WARIS? Sebab-sebab mendapat menjadi waris tiga perkara :1) 2) 3) Dengan sebab nikah. Orang yang mewarisi. Berlainan agama. Membunuh (orang yang diwarisi sengaja dibunuh). APAKAH PERKARA-PERKARA YANG MENJADI RUKUN PERWARISAN? Rukun-rukun perwarisan ada 3 perkara : 1) 2) 3) Misalnya : Bila seseorang Islam mati meninggalkan anak lelaki dan rumah. Dengan sebab nasab. 6. Harta yang diwarisi. maka orang yang mati tadi adalah orang yang diwarisi dan anak lelaki mayat itu ialah waris. 5. APAKAH SYARAT-SYARAT WARIS? Orang yang diwarisi (simati).2) 3) 4. Menurut Mazhab Syafie selain daripada sebab-sebab yang tiga ini. iaitu orang yang mewarisi dan rumah yang ditinggal itu pula adalah harta yang diwarisi. terdapat pula perkara yang keempat iaitu Baitulmal. Dengan sebab menjadi petuan hamba sahaya. DI DALAM ISLAM. 276 .

Saudara lelaki seibu. 4) 7. Pasti dan tahkik hidup orang yang mewarisi. Bapa saudara sebapa. Anak saudara lelaki sebapa. Cucu lelaki. Saudara lelaki sebapa. Datuk hingga ke atas. Anak saudara lelaki seibu sebapa.Syarat-syarat waris ada 4 perkara : 1) 2) 3) Pasti dan tahkik mati yang diwarisi. Mengetahui “jenis” pihak waris. Saudara lelaki seibu sebapa. sama ada dari pihak waris lelaki atau waris perempuan. Bapa. Anak lelaki bapa saudara sebapa. Anak lelaki bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara seibu sebapa. 277 . iaitu bapa kepada bapa. SIAPAKAH YANG MENJADI WARIS DARI PIHAK LELAKI? Waris-waris dari pihak lelaki adalah 15 orang iaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Anak lelaki. Mengetahui perhubungan atau pertalian mereka yang mewarisi dengan orang yang diwarisi sama ada perhubungan atau pertaliannya dengan secara keluarga atau nikah atau menjadi petuan kepada (pemilik) hamba sahaya. Suami.

BILA WARIS-WARIS TERSEBUT KESEMUANYA MASIH HIDUP BELAKA. iaitu : 1) 2) 3) Bapa. yang mendapat waris hanya tiga orang sahaja.15) 8. MAKA SIAPAKAH ORANG YANG BERHAK MENERIMA PUSAKA TERSEBUT? Bila semua waris-waris lelaki hidup. Petuan hamba sahaya. Anak lelaki dan Suami Masalah ini sebagaimana berikut : 12 Bapa 1/6 Suami ¼ Anak lelaki Asabah (Menghabiskan Pembahagian Harta) 2 3 7 Jumlah 12 9. SIAPAKAH WARIS DARI PIHAK PEREMPUAN? Waris dari pihak perempuan 10 orang iaitu : 278 .

10. Cucu perempuan dari anak lelaki. Cucu perempuan dari anak lelaki.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Anak perempuan. Nenek perempuan sebelah ibu hingga ke atas. Saudara perempuan sebapa. Nenek perempuan sebelah bapa hingga ke atas. Isteri atau beberapa orang isteri. SIAPAKAH YANG MENJADI WARIS? Yang mendapat waris ialah 5 orang sahaja iaitu : 1) 2) 3) 4) 5) Anak perempuan. Petuan perempuan hamba sahaya. BILA WARIS-WARIS PEREMPUAN KESEMUANYA MASIH HIDUP. 24 Anak perempuan ½ Cucu perempuan 1/6 Ibu 1/6 12 4 4 279 . Isteri dan Saudara perempuan seibu sebapa. Ibu. Saudara perempuan seibu. Ibu.

BILA SESEORANG MENINGGAL DUNIA. maka yang menerima pusaka adalah suaminya. Anak perempuan dan Suami atau isteri. Anak lelaki. Masalah ini sebagaimana berikut : 12 36 280 . Ibu. Jika yang meninggal dunia itu isteri. DI MANA IANYA MENINGGALKAN WARIS LELAKI DAN WARIS PEREMPUAN.Isteri 1/8 Saudara perempuan seibu sebapa asabah 3 1 Jumlah 24 11. SIAPAKAH YANG MENERIMA BAHAGIAN SEBAGAI AHLI WARIS? Yang menerima bahagian sebagai ahli waris adalah lima orang sahaja iaitu : 1) 2) 3) 4) 5) Bapa.

2 2 3 5 6 6 9 10 5 12 36 JIKA SESEORANG ITU PUTUS WARIS DAN HARTA TIDAK HABIS DIBAHAGIKAN. yang mana ianya tidak meninggalkan seorang pun daripada ahli waris yang berhak menerima pusaka. BAGAIMANA DISELESAIKAN? Bila seseorang Islam meninggal dunia. samada dari pihak waris lelaki atau dari pihak waris perempuan. 281 . maka menurut Mazhab Syafie.Bapa 1/6 Ibu 1/6 Suami 1/4 Anak lelaki 2 Anak perempuan 1 Jumlah 12. iaitu Majlis Agama Islam Negeri selaku pemegang amanah untuk kebajikan dan perkembangan Agama Islam. harta mayat tersebut tidak boleh diwarisi oleh keluarga yang tidak termasuk dalam senarai waris-waris yang berhak menerima pusaka. seperti cucu lelaki daripada anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan. Mereka ini dalam istilah faraidh dinamakan “zawil-arham”. Tetapi hendaklah dikembalikan kepada Baitulmal. Begitu juga baki harta yang tidak habis dipusakai oleh ahli-ahli waris tidak boleh dikembalikan kepada ahli-ahli fardhu yang lain. ertinya orang yang mempunyai kasih sayang yang tidak menerima puska.

2.TAJUK : DUDA 1. Iaitu lelaki yang bercerai hidup dipanggil duda begitu juga yang bercerai mati atau dengan sebab kematian isteri juga dipanggil duda. Sebenarnya jika dibuat bancian secara rambang atau kita melihat hakikatnya. Membujang dan menduda sebenarnya dilarang oleh Islam melainkan disebabkan 282 .1. BILANGAN DUDA 2. di mana-mana tempat sahaja seperti di sesuatu kampung atau taman maka kita dapati bilangan duda amat kecil berbanding dengan bilangan janda. MUQADDIMAH Di dalam Kamus Dewan “Duda” bererti lelaki yang kematian isterinya atau sudah bercerai daripada isterinya.

3. Begitupun mereka juga tidak mengambil berat terhadap mereka.1.4.2.2. bapanya hatta datuknya menduda tanpa mencarikan pasangan mereka yang sesuai.3. 2.w.t. 3. Ini kerana Rasulullah s. Keadaan ini kadangkala sukar difahami oleh generasi baru seperti membiarkan abangnya.5. Manakala perceraian dengan sebab kematian. Timbangtara atau hakam. 3. Kurangnya orang bujang terlajak dan menduda adalah suatu suasana yang sesuai dengan kehendak Syara’. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah. 3. Atau dengan lain perkataan ketika masa tuanya dan di akhir hayatnya tiada yang menemani hidupnya. sendiri tidak mahu melihat seseorang itu menduda hingga ke akhir hayatnya. Perceraian di bawah ta’liq. ini adalah dengan sebab kematian isteri maka perkahwinan mereka terputus dengan kehendak Allah s. BAGAIMANA PEDUDAAN INI BOLEH BERLAKU? “Duda” ini berlaku dengan perceraian semasa hidup ataupun pembubaran perkahwinan dengan beberapa sebab antaranya : 3.w. Perceraian tebus talaq.a.oleh faktor-faktor tertentu. Fasakh. 3. 3. 283 .6. apa lagi yang bertindak lebih dari itu dengan menghantar mereka di rumah-rumah kebajikan. Pertukaran agama.

Melainkan mana-mana lelaki yang mempunyai empat orang isteri sahaja. 4.1. Walaupun begitu jagalah akhlak Islam dengan 284 . Apabila berlaku pembubaran perkahwinan. cerai dan rujuk menggunakan budi bicara mereka (maslahah ammah) dengan menangguh permohonan duda-duda yang hendak berkahwin lain setelah tamat tempoh iddah isteri yang diceraikan kerana kadangkala berlaku setelah ia berkahwin lain ia rujuk semula kepada iserinya yang asal dan tak secara langsung ia telah mempunyai dua orang isteri atau dalam istilah lain berpoligami sedangkan ia tidak mampu bertanggung jawab dan melaksanakannya. lelaki tersebut tidak mempunyai iddah sebagaimana janda atauu balu. TANGGUNGJAWAB SEORANG DUDA 5. IDDAH 4. apabila ia menceraikan salah seorang isterinya maka ia tidak boleh berkahwin lagi melainkan setelah tamat tempoh iddah isteri yang diceraikannya. samada melalui perceraian hidup atau mati berkenaan.4. Seorang duda yang telah melafaz ceraikan isterinya jika perceraian tersebut dengan talaq raj’i atau talaq bain sekalipun ia tidak boleh menghalau keluar atau mengusir isterinya dari rumah tempat tinggal mereka melainkan setelah tamat tempoh iddah mereka itu pun jika tidak melibatkan tuntutan harta sepencarian terhadap rumah tersebut dan sebagainya oleh bekas isteri. 5. Namun diingatkan kadangkala Pendaftar Nikah.1.2.

Mengikut adab Islam perkahwinan hendaklah dilaksanakan dengan adab dan susila yang penuh dihormati dan jika berlaku perceraian juga hendaklah diselesaikan dengan adab dan susila yang penuh dihormati.3.2. Tugas kita adalah untuk mengembalikan susila dan akhlak Islamiah dalam konteks ini. 285 . kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Firman Allah dalam Surah At Tholaq.” 5. Seorang duda yang menceraikan isteirnya dengan talaq raj’i dan masih di dalam iddah hendaklah memberi nafkah iddah dan tempat tinggal kepada isterinya sehingga habis iddah isterinya. Ayat 6 : Maksudnya : Maksudnya : 5. Dewasa ini ramai orang sudah melangar adab ini tanpa malu dan segan silu. ayat 1 : “Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahrumah tempat kediamannya sehingga habis iddahnya dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ. Firman Allah dalam Surah At-Tholaq. Seorang duda yang menceraikannya dengan talaq tiga atau talaq bain tidak wajib memberi nafkah iddah tetapi wajib memberikan tempat tinggal. 5.4.menghalang atau mengawal diri dari sifat yang tercela itu samada mengusir atau menghalau dan sebagainya.

6.7. hendaklah diselesaikan dengan baik.“Tempatkanlah isteri-isteri yang sedang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu.” 5. Seorang duda yang mempunyai anak-anak hendaklah menyelesaikan tanggungjawab nafkah anak dan lainlain terhadap anak begitu juga mengenai hak penjagaan atau hadanah terhadap mereka. Seorang duda yang memperolehi dan mempunyai harta semasa perkahwinan mereka hendaklah menyelesaikan harta sepencarian dengan bekas isterinya dengan perasaan tanggungjawab dan baik. 286 . 5. Maka nafkah iddah dan tempat tinggalnya hendaklah diberikan kepada mereka sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Jika perkahwinan dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh mesra kenapa tidak perceraian diselesaikan dengan baik oleh kedua-dua pihak tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga. 6. ketahuilah bahawa perbuatan itu adalah haram hukumnya namun lafaz talaq tersebut tetap jatuh. Jika seseorang duda menceraikan isterinya yang sedang mengandung. 5.5. KESIMPULAN Begitulah sebahagian mengenai “duda” yang dapat diperjelaskan. Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka pada tempat tinggal itu dengan tujuan kamu menyusahkan kedudukan mereka.

Takrif “Balu” (UKI. 1984) “Balu” ertinya perempuan yang suaminya telah mati. Pk. Seseorang yang menjadi janda dengan sebab diceraikan semasa hidup atau dengan kematian suaminya. Pk.TAJUK : JANDA DAN BALU 1. 1984). JANDA DALAM IDDAH 287 . Seorang isteri yang kematian suaminya secara khusus dipanggil “balu”. MUQADDIMAH Takrif “Janda” mengikut Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (UKI. “Janda” ertinya seorang perempuan yang telah diceraikan.

Seseorang janda yang telah diceraikan tetapi masih di dalam iddah mereka ditakrifkan sebagai janda dalam iddah. berkahwin dengan seseorang lelaki lain. 12 UKI. berkahwin dengan seseorang melainkan kepada lelaki yang akhir dia telah bercerai. dia tidak boleh pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara’. Dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan – i) suatu surat perakuan cerai yang sah yang dikeluarkan di bawah undangundang yang pada masa itu berkuatkuasa. Perkahwinan semula seseorang janda dan balu mengikut sek. Jika perempuan itu adalah seorang janda : a) Tertakluk kepada perenggan (c). Mereka tidak boleh berkahwin dengan orang lain melainkan setelah habis iddah. 1984 menyatakan : 1) Tiada seseorang perempuan boleh dalam masa perkahwinannya dengan seorang lelaki berterusan. Manakala balu dikehendaki berkabung di atas kematian suaminya. Pk. begitu juga mereka tidak boleh berkahwin lain melainkan setelah tamat iddah. atau suatu salinan yang diperakui bagi catatan yang berkaitan dengan 2) b) ii) 288 .

kecuali dengan kebenaran Hakim di tempat pengantin perempuan itu bermastautin. dia tidak boleh berkahwin semula dengan suaminya yang dahulu itu melainkan dia telah berkahwin dengan sah dengan seorang lain dan dia telah disetubuhi oleh seorang lain itu dalam perkahwinan itu dan perkahwinan itu dibubarkan kemudiannya dengan sah dan setelah habis iddahnya.perceraiannya dalam daftar perceraian yang berkenaan atau iii) suatu perakuan yang boleh diberi atas permohonannya selepas penyiasatan yagn wajar oleh Pendaftar yang mempunyai bidangkuasa di tempat yang di mana permohonan itu dibuat. 3) Jika perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu. Jika perempuan itu adalah seorang balu – a) dia tidak boleh berkahwin dengan seseorang pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara’. 4) 289 . berkahwin dengan seseorang yang lain daripada suaminya yang dahulu itu. c) Jika perceraian itu adalah dengan ba-in kubra iaitu tiga talaq. dia tidka boleh dalam masa iddah perceraian biasa. yang bermaksud bahawa dia adalah seorang janda.

Islam melarang sesiapa sahaja menghina orang lain malahan sebaliknya. SOALAN DAN JAWAPAN TARAF SEORANG JANDA DAN BALU Kedapatan sebilangan masyarakat menghina atau rasa terhina dengan status “janda” dan “balu”. Hormati mereka sebagai seorang insan “Bani Adam” dan simpati nasib yang menimpa diri mereka. 290 . Malahan suasana diri mereka dan anakanak mereka telah memberi cabaran kepada mereka membentuk anak-anak yang berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat sepatutnya diberi pengiktirafan yang tinggi oleh masyarakat. Malahan kemampuan mereka menyara diri mereka dan anak-anak mereka dengan penuh cabaran.1.b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan surat perakuan kematian suaminya atau dengan cara lain membuktikan kematian suaminya. lebih-lebih lagi terhadap seorang janda atau balu. 5) 5.

w. Maka Rasulullah s. Secara peribadi. sebaik-baik perkahwinan itu adalah bujang sesama bujang dan janda sesama duda. telah bertanya kepada jejaka tersebut kenapa beliau memilih seorang janda. Sahabat menjawab beliau mempunyai ramai adik-adik (anak yatim) di mana si janda ini sudah tentu banyak pengalaman dan boleh menjaga dan mendidik adik-adiknya. JANDA BERKAHWIN JEJAKA Jika seorang janda berkahwin dengan seorang jejaka.a. pada pandangan Islam siapakah yang berkewajipan menangungnya? Tanggungjawab tersebut kembali kepada ayah atau wali-walinya begitu juga tanggungjawab nafkah anakanak janda tersebut.w mengiyakannya dan menyatakan pilihan jejaka tersebut adalah tepat. Tetapi jika mana-mana pihak ada alasan yang munasabah seperti berlaku di zaman Rasulullah s.a. 6) TANGGUNGJAWAB TERHADAP JANDA Jika seseorang itu telah bercerai. maka Rasulullah s. di mana seorang jejaka telah berkahwin dengan seorang janda.2.w. adakah perkara seperti ini wajar?. 7) JANDA YANG MENYARA ANAK-ANAK HASIL DARI PENDAPATAN MAKSIAT? 291 .a.5.

Tetapi bila datang Agama Islam. TAJUK : HUKUM BERPOLIGAMI 1.Jika seseorang janda bekerja di pusat-pusat hiburan kerana hendak menyara dirinya dan anak-anak. semua bangsa dan golongan manusia di kala itu mengamalkan poligami.1. Pendapatan yang halal akan membawa keberkatan dari masa ke semasa. “Poligami” adalah bererti kahwin lebih daripada seorang. Lawannya monogami. Makanan yang haram atau punca pendapatan yang haram yang menjadi darah daging akan menjadi bahan bakaran api neraka. Bangsa Ibrani dan Arab terdapat di kalangan mereka mempunyai berpuluhpuluh orang isteri. kerana didapati cara poligami mereka itu adalah suatu 1. maka cara poligami yang diamalkan oleh bangsa Ibrani dan Arab itu diharamkan oleh Islam.2. iaitu kahwin hanya seorang sahaja. MUQADIMMAH 1. Elakkan diri dari bekerja di tempat tersebut dan punca pendapatan halal masih banyak jika dicari atau diusahakan. adakah dosa-dosa mereka ditanggung oleh bekasbekas suami atau ayah-ayah anak-anaknya? Sesiapa sahaja diharamkan bekerja di tempat-tempat yang haram atau maksiat. Poligami telah wujud sebelum datang Islam. Di dalam Islam diharuskan berpoligami itu seramai 4 orang saja dengan syaratsyarat yang tertentu. 292 .

2. Islam mengharuskan poligami dengan syarat-syarat yang tertentu. hendaklah kamu berkahwin seorang sahaja. Hukum poligami dalam Islam adalah harus. maka kahwinilah perempuan yang kamu sukai dua. Tetapi jika kamu khuatir tidak dapat berlaku adil antara perempuan-perempuan itu. Ayat ini turun di akhir tahun ke-8 hijrah untuk menghapuskan peradapan lama orang-orang Arab jahiliah. jika seorang merasa tidak dapat 293 . tetapi keharusan bukanlah secara mutlak.” 2.2. bahkan harta isterinya itu yang diambilnya.3. Dalam hal yang demikian. sedangkan kewajipannya sebagai suami yang bertanggungjawab tidak dipenuhinya. APAKAH HUKUM POLIGAMI DALAM ISLAM? 2. Oleh itu diperingatkan Allah. malah disyaratkan dengan syarat-syarat yang tertentu Firman Allah Taala dalam surah Annisa’ ayat 3. di mana mereka itu jika ada perempuan yatim wali yang menjaganya tidak mahu mengahwininya dengan orang lain. supaya tidak lepas kuasa memelihara harta anak perempuan yang yatim itu dari tangannya.tindasan dan kezaliman terhadap kaum perempuan. Maksudnya : “Dan jika kamu khuatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim itu. tiga atau empat.

Tetapi sekiranya ia merasa tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri itu.000.K.I. BAGAIMANA PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PERAK) MENGENAI POLIGAMI Selaras dengan tuntutan tersebut U. bolehlah ia berkahwin dengan perempuan-perempuan lain sampai empat orang.00 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya dan penjara. cukuplah satu isteri sahaja. 1984 (Pindaan 1992) memperuntukan Seksyen 21(1) – tiada lelaki boleh berkahwin lagi dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan pengesahan secara bertulis daripada Hakim bahawa dia telah membuat pengakuan di hadapan Hakim yang ia akan berlaku adil terhadap isterinya dan jika ia berkahwin sedemikian tanpa pengesahan tersebut perkahwinan itu hanya boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini atas perintah Mahkamah tertakluk kepada Seksyen 118. Ayat tersebut menunjukkan bahawa peraturan Agama Islam mengenai poligami ini datang melalui jalan tengah. 3. 294 . Pk. 2. Seksyen 118 : Penalti poligami tanpa pengesahan Hakim ialah denda tidak melebihi RM1.4.berlaku adil dalam perkahwinan dengan anak yatim. tetapi Islam datang menentukan syaratsyarat yang mengharuskan dan membataskan bilangannya. Agama Islam tidak mengharamkan poligami dan tidak mengharuskannya secara mutlak tanpa bersyarat.

Rasio : 1% sahaja.3. 5. Menurut nas Al-Quran Surah Annisa’ ayat 3 yang diutamakan ialah keadilan.000.2. Bilangan hari giliran dan layanan terhadap isteri-isteri itu. minum. Keadilan 2 perkara : a) b) Pemberian nafkah makan. pakaian dan tempat kediaman. iaitu tidak melebihkan antara isteri dari isteri yang lain dan tidak pula membeza-bezakan di antara mereka. 295 . BERAPA NISBAH MEREKA YANG BERPOLIGAMI DI DALAM NEGERI PERAK Poligami 140 pasangan dari 1 – 12/97. 5. APAKAH SYARAT-SYARAT DALAM ISLAM YANG MENGHARUSKAN SESEORANG ITU BERPOLIGAMI? 5. Islam mengharuskan seseorang itu berpoligami dengan syarat ia boleh melakukan keadilan di antara para isteri. kurang 14.4. Pernikahan lebih Begitu jugalah nisbah lebih kurang tahun-tahun yang berikutnya.

JIKA TIDAK MAMPU BERPOLIGAMI JUGA? BERPOLIGAMI TAPI Ia melanggar syarat-syarat yang mengharuskan poligami dan hukumnya haram. “Jika kamu khuatir tidak dapat berlaku adil di antara isteriisteri kamu. 8. seperti kecenderungan hati. Inilah maksud Firman Allah. BOLEHKAH IA BERPOLIGAMI? Tidak layak berpoligami memadai dengan manogami.” Maksudnya : 7. Seorang suami tidak akan sanggup dan tidak ada jalan untuknya supaya peringkat kasih sayang dan kecenderungan hatinya kepada tiap-tiap seorang isteri bersamaan dengan isteri yang lain. 296 . perasaan kasih sayang. maka hendaklah kamu berkahwin seorang saja. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KEADILAN? Keadilan berpoligami tidaklah termasuk keadilan yang meliputi perkara-perkara yang tidak dapat dilaksanakan sebagai seorang manusia. BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM KALAU SESEORANG LELAKI ITU MERASA DIRINYA TIDAK SANGGUP MELAKUKAN KEADILAN KEPADA BEBERAPA ORANG ISTERINYA. surah Annisa’ ayat 129. Sebagaimana disarankan Allah dalam surah Annisa’ Ayat 3.6.

LELAKI BERPOLIGAMI TIDAK BERLAKU ADIL KEPADA ISTERI-ISTERINYA MENGENAI NAFKAH DAN GILIRAN BERMALAM. Sabda Rasulullah s.w. Maksudnya : “Sesiapa yang ada mempunyai dua orang isteri.” 9. yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah r.Maksudnya : “Dan kamu tidak sekali-kali sanggup berlaku adil di dalam perkara-perkara yang kamu tidak dapat menguasainya di antara perempuan-perempuan.” 10. BAGAIMANA KALAU MULA-MULA ADIL KEMUDIAN SALAH SEORANG DARI ISTERI-ISTERI TADI TERBIAR DAN MENDERITA Berdosa.a. pada hari kiamat ia berjalan dalam keadaan badannya condong sebelah. ia akan berjalan dalam keadaan badannya condong sebelah. Maksudnya : 297 .a. maka ia cenderung kepada salah seorang daripada kedua isterinya – tidak cenderung kepada yang seorang lagi. Sekalipun kamu bersungguh hendak melakukannya. BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM TERHADAP LELAKI TERSEBUT? Di hari kiamat kelak. Allah telah mengingatkan suami dalam firmanNya di dalam surah Annisa’ ayat 129.

3 malam sahaja. yang diriwayatkan 298 .“Maka janganlah kamu cenderung sehabis-habis cenderung – berat sebelah dalam melayani seorang isteri dengan yang lain sehingga membiarkan isteri yang lain seperti satu benda yang tergantung-gantung – terbiar seolah-olah tidak bersuami. jika isteri baru masih gadis ia harus bermalam selama 7 malam (seminggu). Janda. BERAPA LAMA SEKURANG-KURANGNYA GILIRAN SEORANG ISTERI? MASA Satu malam dan tidak ada sekatan lamanya bila ada keizinan dan persetujuan dari isteri-isteri tadi. Kemudian barulah membuat giliran semula di antara isteriisteri seperti biasa.” 11. 12. MENURUT TABIAT SEMULA JADI MANUSIA BILA SEORANG ITU BARU SAJA BERPOLIGAMI TENTULAH ISTERI BARU DAN SUAMI TADI SEDANG DALAM KASIH SAYANG YANG KUAT DAN KEINGINAN YANG MENDALAM.a. BAGAIMANA DALAM HUKUM SYARA’ BOLEHKAH SUAMI ITU MELEBIHKAN GILIRAN DI RUMAH ISTERINYA YANG BARU? Boleh.w. Ini adalah berdasarkan hadis Rauslullah s.

Oleh itu janganlah 299 . aku akan bermalam pula selama 7 malam bersama-sama isterIku yang lain. siapa yang terkena undi dialah yang mesti pergi bersama suami. SELAIN DARIPADA SYARAT KEADILAN. ADAKAH IA WAJIB MEMBUAT GILIRAN? Wajib buat giliran dan tidak memadai dijalankan undian.a. 14. BAGAIMANA KALAU HENDAK KELUAR BOLEH PILIH SALAH SEORANG ISTERI? NEGERI. Undi. Tidak boleh dengan kemahuan suami sahaja. APAKAH SYARAT-SYARAT YANG LAIN LAGI UNTUK MENGHARUSKAN SESEORANG LELAKI ITU BERPOLIGAMI? Disyaratkan sanggup memberi nafkah kepada semua isterinya mengikut kadar kemampuan. BAGAIMANA SUAMI YANG SAKIT.a. bahawa Rasulullah s.w. 15. Baginda bermalam selama 3 malam dan baginda bersabda dengan maksudnya : “Bahawasanya tidak ada bagi engkau kehinaan jika engkau berkehendakkan aku bermalam bersama engkau 7 malam dan jika aku bermalam 7 malam bersama-sama engkau.daripada Ummi Salamah r.” 13. tatkala berkahwin dengannya.

tidak boleh diletakkan isteri-isterinya di dalam satu rumah tanpa izin mereka.hanya memperhitungkan soal kemampuan batinnya saja. Pasangan berkehendakkan perlindungan. walaupun 70 – 80 tahun. Kadang-kadang pasangan tidak dapat zuriat. 16. Menutup dan mengurangkan zina. Tetapi kemampuan zahir juga diambil kira. pimpinan lelaki. Nafsu berahi lelaki untuk melakukan hubungan kelamin tidak terbatas kepada umur. begitu juga dengan tempat tinggal. - - - 300 . APAKAH HIKMAHNYA ISLAM POLIGAMI? ANTARANYA? MENGHARUSKAN Menjamin kemuliaan agama Islam dan kehormatan umatnya dari sebarang godaan. Perempuan-perempuan tidak dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada setiap masa. Mengurangkan anak-anak di luar nikah. Bilangan perempuan lebih ramai. sedangkan suami tidak terbatas. kerana beberapa hubungan yang tidak dapat dielakkan. Membiarkan keturunan dengan cara halal. Nafsunya masih lagi kuat.

Hal ini adalah terserah kepada seseorang yang hendak berpoligami itu setelah ia menimbangkan dengan penuh teliti.1.2. 16. PENUTUP 16. 301 . Ini jelas menunjukkan bahawa poligami ini adalah harus bagi mereka yang boleh berlaku adil kepada isterinya. 16. buruk atau baiknya sanggup berlaku adil atau tidak. ayat ini tidaklah bermakna menggalakkan berpoligami dan tidak pula menyekat. mereka yang bersikap anti berpoligami adalah sebagai orang yang membantah hukum Allah dan Rasulnya dan ini merosakkan keimanan.3. jangan membuat sesuatu pendapat yang bertentangan dengan hukum Allah dan sunnah Rasul.- Perempuan-perempuan umurnya dalam kawasan 50 tahun atau telah kering darh haidnya tidak merasa sanggup lagi melayani nafsu suaminya dan mula merasa jijik bila mendengar soal-soal itu. Bagi orang-orang yang beriman. 16.

KATAKANLAH SESEORANG INGIN MENZIARAHI UNTUK BERTANDANG ATAU MENGHADIRI APA-APA MAJLIS DI RUMAH SESEORANG. MENGIKUT PERADABAN ISLAM ? 302 . Memberikan pengiktirafan hak kepada orang lain. SOALAN DAN JAWAPAN 1. Memberi penghurmatan kepada orang lain. APAKAH PERKARA UTAMA DILAKUKAN SEBELUM MINTA IZIN MASUK KERUMAH .TAJUK : ADAB MEMINTA IZIN MUQADDIMAH Meminta izin itu ada adab-adabnya. Menghindarkan tohmah ataupun buruk sangka. Mengujudkan suasana selesa. senang dan tenteram. Dipandang mudah tapi kesannya besar dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Tiada perselisihan rumah tangga dan masyarakat.

- Memaklumkan hasrat untuk berkunjung terlebih dahulu adalah lebih baik. Jika tuan rumah menjawab salam tunggu dulu di sudut pintu. Tunggulah di penjuru pintu rumah bukan ditengah atau hadapan pintu rumah tetamu. samada dengan talipon. Jika tiada jawapan ulang tiga kali. Berjabat tangan dengan semua orang yang ditemui (Mahram). - - - - - - - 303 . Jika tiada respon boleh ketuk pintu dengan kuku atau dengan jari secara hormat. Sampai di tempat kunjungan terlebih dahulu hendaklah memberi salam dengan suara yang sopan. memadailah dengan memicit loceng dengan lembut untuk menunjukkan kelembutan dan kebaikan dirinya. Jawap salam. Kalau ada loceng. Jika diizinkan bolehlah masuk. Perkenalkan diri dan minta izin masuk. Jika orang dalam rumah jauh dari pintu. boleh ketuk pintu sekadar untuk menyampaikan maksud ketukan sahaja. surat dan sebagainya.

Maka berkata Rasulullah s. ADAKAH APA-APA PENGAJARAN DARI RASULULLAH S. kepada pembantunya: 304 .a.- Jika tidak baliklah.a. Hendaklah dia duduk di samping orang ramai.W. izin untuk kembali dari - - - - - Berdoa sebelum meninggalkan majlis. kemudian dia kembali. sedang baginda masih di dalam rumah… hingga akhir.w. melainkan dengan izin keduanya. bahawa seorang lelaki dari Bani Amir meminta izin kepada Nabi s. jangan di antara keduadua berbisik-bisik. Hendaklah dia memohon majlis itu.w.. 2. Dalam kumpulan tiga orang.A.MENGENAI ADAB BERKUNJUNG KERUMAH ORANG INI ? Ia sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jangan mencelah duduk di antara dua orang. Siapa yang keluar dari majlisnya kerana suatu hajat. bukan di tengah-tengah mereka. maka dia lebih berhak dengan tempatnya itu. Bila masuk rumah hendaklah dia duduk di tempat yang ditunjukan oleh tuan rumah.

A.a.W. dan katakan kepadanya: Ucapkanlah: Assalamu alaikum! Boleh tak saya masuk?” Orang lelaki itu mendengar kata-kata Nabi s.a.: Asya’ari r.” 3.w. jika diizinkan untukmu baiklah. dan ajarkannya cara meminta izin. kalau tidak hendaklah engkau kembali saja.a.a. maka aku pun mengetuk Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa AlTelah berkata Rasulullah s. itu: Maka dia pun mengucapkan: Assalaamu alaikum! Boleh tak saya masuk? Lalu Nabi s. katanya: Aku mendatangi Nabi s. ? DIRI pintunya. SETAKAT MANA TEMPOH ANTARA KALI PERTAMA DAN SETERUSNYA ITU ? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan lagi daripada Jabir r.w.a. pun mengizinkannya.w..w.Maksudnya: “Pergilah kepada orang diluar itu.w.: Aku…aku… siapa aku? Seolah-oleh baginda tidak menyukai jawaban serupa itu.a. JIKA KITA HENDAK MINTA KEIZINAN SEBANYAK TIGA KALI. Baginda bertanya: Siapa ini ? Jawabku: Aku! Maka berkata Nabi s. dan barulah dia masuk.. Adalah baik sekali ketika meminta izin diberikan tempoh antara kali pertama denga kali kedua itu sekadar masa sembahyang 305 .a. 4. katanya: Meminta izin itu tiga kali sahaja. BAGAIMANA KEPERLUAN MENGENALKAN MENGIKUT SARANAN RASULULLAH S.

a.w. Sebab disyariatkan meminta izin itu ialah untuk menghindari terpandang hal-hal yang dilarang oleh Syara’.w. kerana kemungkinan orang yang di dalam rumah itu sedang sembahyang. KENAPAKAH KITA PERLU MENJAUHKAN DIRI SEDIKIT SEMASA MENUNGGU DILUAR RUMAH IAITU DISUDUT PINTU BUKAN DIHADAPAN PINTU RUMAH ? Kerana dikhuatiri adanya seorang perempuan yang bukan mahram yang membuka pintu itu. BAGAIMANA SAHABAT-SAHABAT RUMAH RASULULLAH S. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi s. sabda baginda: Al-Bukhari telah mengeluarkan sebuah hadis di dalam kitab AlAdab Al Mufrad daripada Anas r. ataupun sedang melepaskan hajatnya. 5. Semua ini menandakan kemuncak penghormatan.a.A. 6.a. ? MENGETUK PINTU pintu rumah Rasulullah s. katanya: Bahawa pintu- “Hanyasanya disuruh meminta izin untuk menghindarikan pemandangan”..W. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahih mereka. dan adab terhadap mereka. Para salaf pula biasanya mengetuk pintu-pintu rumah guru-guru mereka dengan kuku sahaja. kepada para sahabat-sahabatnya.empat rakaat. diketuk biasanya dengan jari semata-mata. Diriwayat oleh Abu Daud pula: Maksudnya: 306 .

ADAKAH PENGUNJUNG PERLU MERASA TERKILAN ATAUPUN MARAH ? Tidak perlu berasa hati ataupun marah kerana mereka mematuhi perintah Allah didalam Surah An-Nur.a. lalu baginda mengucapkan: Assalamu alaikum! Assalamu alaikum! “ 7. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu selalu ingat. kerana yang demikian itu lebih baik bagi kamu.w. sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. kembalilah. JIKA ORANG TIADA DI RUMAH TAPI RUMAH TIDAK BERKUNCI ATAUPUN YANG ADA HANYA ISTERINYA ATAUPUN ANAK GADIS ATAU JANDANYA SEORANG DIRI. Akan tetapi baginda mendatanginya dari bahagian kanan atau kiri. sebelum kamu mendapat izin masuk.” Maksudnya: 307 . maka jangan kamu memasukinya. Jika disuruh kamu kembali. Dan jika kamu tiada mendapati seorang pun di dalamnya. MEREKA MENERANGKAN SUAMINYA ATAU AYAHNYA TIADA DIRUMAH DAN TIDAK PULA MEMPELAWA ATAU MENIZINKAN TETAMU MASUK. baginda tiada menghadapi pintu itu dari mukanya. jika mendatangi pintu sesuatu kaum.Maksudnya: “Adalah Rasulullah s. ayat 27-28 : “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumah-rumahmu.

katanya: Telah bersabda Rasulullah s. 9. DALAM KEADAAN TERTENTU ADAKAH UCAPAN SALAM PERLU DIIKUTI DENGAN BERJABAT TANGAN (DENGAN MAHRAM) ? At-Termidzi dan Ibnu Majah serta lain-lain lagi meriwayatkan juga daripada al-Bara’ r. katanya: Telah bersabda kepadaku Rasulullah s. dan dia mestilah menurut apa yang disabdakan oleh Rasulullah s. niscaya kamu akan lebih sayangmenyayangi..w. niscaya dengki akan terhapus. Didalam kitab Al-Muwaththa’ oleh Imam Malik.: Maksudnya: “Berjabat tanganlah kamu.a. : 308 .w. sebuah riwayat daripada “Atha” Al-Khurasani.a. lalu berjabat tangan.w. Tetamu adalah di bawah telunjuk orang yang menamunya di dalam serba-serbi.a. dan bertukar-tukar hadiah.: telah Maksudnya: “Tiada dua orang Muslim yang bertemu. dan akan terhapuslah permusuhan”. melainkan diampuni keduanya sebelum mereka berpisah”.a. BOLEHKAH KITA DUDUK SEBARANG TEMPAT DIRUMAH TETAMU ? Tidak boleh.8. sehingga dia kembali.

” Maksudnya: 309 . JIKA DIDALAM SESUATU MAJLIS ADA DUA ORANG. maka hendaklah dia duduk di tempat yang disuruh dia duduk.Yaman rr. Abu Daud telah meriwayatkan dengan isnad yang baik daripada Huzaifah bin Al.w. bahawasanya Rasulullah s. MESTI ADA HIKMAHNYA? Jika dia duduk di tengah-tengah.a.serta memaki dan melaknatinya.. melainkan dengan izin keduanya. (Majma’ AzZawa’id).” 10. KENAPA KITA KENA DUDUK DISAMPING ORANG RAMAI BUKAN DI TENGAH ORANG RAMAI. dan dengan itu dia akan menyebabkan orang marah. Abu Daud meriwayatkan bahawa Rasulullah s. JIKA ADA RUANG DITENGAH DIANTARA MEREKA BOLEHKAH DUDUK DISITU ? Tidak dibenarkan.a.a. niscaya dia akan membelakangi setengah manusia dengan belakangnya. pernah bersabda : “Tidak boleh duduk antara dua orang. 11. Melainkan dalam keadaan tempat yang sesak atau sempit. sebab tuan rumah lebih mengetahui tentang tempat aurat rumahnya”.w. pernah melaknati orang yang duduk ditengah-tengah.Maksudnya: “Barangsiapa memasuki rumah seseorang.

Maksudnya: “Letakkanlah manusia itu di tempat-tempat yang sesuai baginya. tepat seperti sabda Rasulullah s. setelah baginda menyambut mesra dan menghormatinya. ORANG YANG DATANG AKHIR DIDALAM SESUATU MAJLIS SAMADA DIADAKAN DI RUMAH ATU DITEMPAT LAIN BOLEHKAH DIA MELANGKAH ORANG LAIN UNTUK DUDUK DI HADAPAN ? Tidak boleh. maka wajarlah si tuan rumah meletakkan orang itu di tempat yang sesuai dengan kedudukannya. BERBISIK-BISIK APABILA MAJLIS ITU HANYA TIGA ORANG.” Di mana misi Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah s.a.a.w.a. lalu menunjuknya supaya duduk di sebelah kanannya.12. 13. pernah bersabda: Maksudnya: 310 . betapa Nabi menyambut mereka.. kemudian Nabi mendekatkan ketua mereka yang bernama Al-Munzir bin A’idz. seperti dia lebih berilmu. Melainkan orang yang datang itu ada kelebihannya. APAKAH KESANNYA? Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas’ud r.w. ataupun mempunyai pangkat. dan meluaskan tempat untuk mereka. bahawasanya Rasulullah s.aw.

“Jika kamu tiga orang. serta membiarkan yang ketiga. pernah bersabda. APAKAH DOA YANG DIAMALKAN OLEH RASULULAH S. JIKA MASUK KESUATU TEMPAT PERLU MINTA IZIN BAGAIMANA DENGAN WAKTU PULANG? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah s. 14.” Sebab larangannya ialah orang yang ketiga itu nanti akan menyangka yang bukan-bukan.a. kerana yang demikian itu akan mendukacitakannya.A. dan akan merasa kurang senang dengan sikap itu.” Perkara ini sangat-sangat dijaga oleh rasulullah s.w. atau ramai sekali. dan menjaga matabenda dan perkara-perkara yang terlarang. 15. baginda mengucapkan: Maksudnya: 311 . maka tiada salah berbisik-bisik.a. Tetapi jika majlis itu hanya dua orang. maka janganlah dua orang di antara kamu berbisik-bisik.w. jika ia tidak akan menimbulkan keraguan pada yang lain.a.. yang bermaksud: “Hanyasanya disuruh meminta izin itu supaya kelihatan.a.w. katanya: Adalah Rasulullah s. BAGI PERPISAHAN SESUATU PERTEMUAN ATAU MAJLIS? Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Barzah r. untuk memelihara kehormatan rumah tangga.W. ketika ingin bangun dari majlisnya.

“Maha Suci Engkau.” 312 . Ya Allah! Ya Tuhanku ! dan dengan kepujianMu. aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan Engkau. aku memohon keampunanMu dan aku bertaubat kepadaMu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful