KERJA KURSUS GEOGRAFI TINGKATAN 2

NAMA

: MUHAMMAD HUD BIN NAZRI

TINGKATAN : 2 AMANAH K/P : 970114-43-5035

NAMA GURU : PUAN YUS AZURA SEKOLAH : SMK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH

KAJIAN MENGENAI PETEMPATAN DI BANDAR BARU BANGI DAN PERBANDINGAN DI TOKYO , JEPUN

T.T MURID __________

t.T gURU _________

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN

----------------------------------------

KAWASAN KAJIAN -------------KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN RUJUKAN LAMPIRAN ------------------------------------------------------------------

Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana telah membantu saya dalam kajian ini secara langsung mahupun tidak langsung. Puan Yus Azura kerana memberi panduan dan tunjuk ajar yang jelas kepada saya bagi menjalankan kajian. Tidak dilupakan juga kepada guru geografi saya. saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyiapkan folio ini dengan sempurna. . Sekalung penghargaan kepada rakan sekelas saya iaitu Muhammad Zaim bin Zolkifli dan Muhammad AmirulArif bin Alilullah kerana membantu dalam menyediakan maklumat bagi menyiapkan folio ini. Bantuan tunjuk ajar dan dorongan ini telah membantu saya menjalankan kajian ini dengan jayanya. Ribuan terima kasih juga kepada para responden yang memberi kerjasama yang baik sepanjang kajian ini dijalankan.PENGHARGAAN Pertama sekali. Akhir sekali. terima kasih diucapkan kepada rakan²rakan yang membantu saya dalam melaksanakan kajian ini secara langsung mahupun tidak langsung.

. Puan Yus Azura memberikan tempoh masa 4 minggu bagi saya melaksanakan dan menulis dapatan kajian saya. Laporan kerja kursus perlu ditulis secara individu. Saya memilih kawasan ini kerana saya tinggal di kawasan ini. saya dan rakan-rakan sekelas telah dimaklumkan oleh Puan Yus Azura bahawa kerja kursus ini adalah wajib dilaksanakan oleh kami.Pendahuluan Bagi memenuhi sukatan pelajaran geografi. Saya memilih Bandar Baru Bangi sebagai kawasan kajian. Hal ini memudahkan kajian dijalankan selain menambahkan pengatahuan. Kami perlu membuat kajian tentang petempatan di sesebuah tempat di Malaysia dan perbandingan dengan sesebuah negara.

Jepun. ‡ Mengkaji dan menghuraikan pola petempatan di Bandar Baru Bangi dan Tokyo. ‡ Mengkaji dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pola petempatan di Bandar Baru Bangi dan Tokyo.Objektif kajian ‡ Menyatakan dan menyenaraikan jenis-jenis pola petempatan di Bandar Baru Bangi dan Tokyo. Jepun. Jepun. Jepun. . ‡ Mengkaji dan menghuraikan kesan-kesan petempatan terhadap alam sekitar di Bandar Baru Bangi dan Tokyo.

klinik. Penduduknya melibihi 300 orang sekilometer persegi. .Kawasan kajian di Bandar baru bangi Kawasan kajian yang dipilih saya ialah Bandar Baru Bangi. surau dan sebagainya iaitu kemudahan lain untuk keselesaan penduduk. Bandar Baru Bangi terletak di negeri Selangor iaitu Daerah Hulu Langat Zon Kajang. Perkara ini berlaku kerana kawasan ini menjadi tumpuan penduduk. Kedudukannya dari kota besar Kuala Lumpur iaitu kira-kira 30 kilometer. Kedudukannya yang hampir dengan kota besar Kuala Lumpur menyebabkan petempatan di sini padat. Kawasan ini juga mempunyai banyak kemudahan seperti kedai. Kawasan petempatan ini mempunyai banyak rumah teres dua tingkat.

Peta semenanjung Malaysia PETUNJUK : Negeri Kajian .

Peta Selangor Petunjuk : Kawasan kajian .

Peta daerah Petunjuk : kawasan kajian .

Secara rasmi Tokyo Metropolis adalah satu daripada 47 wilayah Jepun dan terletak di bahagian timur bagi pulau utama Nonshu. Kini. kawasan ini merupakan kawasan pertanian tetapi pertambahan penduduknya menyebabkan tanah pertanian semakin berkurang kerana kawasan petempatan baru terpaksa dibuka. ekonomi. dan sekaligus merupakan pusat perniagaan dan ekonomi utama untuk seluruh Asia Timur.Kawasan kajian di Tokyo. kawasan ini dimajukan dan memfokuskan kegiatan perniagaan dan komersial. budaya dan akedemik di Jepun serta tempat tinggal raja Jepun dan kerusi pemerintahan negara. Kawasan ini merupakan kawasan metropolitan paling berpenduduk di dunia. kawasan ini adalah sangat padat dengan penduduk melebihi 2. Jepun Negara bandingan yang dipilih ialah negara Jepun. . Pada asalnya. Tokyo adalah pusat politik.187 orang sekilometer persegi. Oleh itu.

Peta tokyo .

buku teks. internet bagi mendapatkan fahaman yang jelas mengenai kawasan kajian dan membuat perbandingan dengan negara luar yang dipilih.Kaedah kajian ‡ Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian mengenai jenis dan pola petempatan di kawasan kajian. . ‡ Rujukan = saya telah membuat rujukan di perpustakaan. ‡ Soal selidik = saya telah mengumpul maklumat mengenai kawasan petempatan yang dikaji melalui boring soal selidik bagi mengetahui dan mengenali masalah-masalah yang dihadapi penduduk kawasan tersebut.

. Pola petempatan sebegini memudahkan penduduk untuk menggunakan kemudahan yang disediakan tanpa perlu berjalan jauh atau menaiki kenderaan bermotor sekali gus dapat mengurangkan pencemaran udara di kawasan tersebut.187 orang sekilometer persegi sehingga menyebabkan rumah-rumah dibina terlalu banyak dan kelihatan padat bagi memenuhi keperluan penduduknya dan akhirnya menyebabkan kemudahan jalan raya yang ada sempit sekaligus menyebabkan kawasannya kelihatan penuh dan sesak. kedai. Rumah-rumah telah dibina dan disusun rapi serta tertumpu berdekatan dengan kemudahan awan seperti surau. Bandar Baru Bangi ialah kawasan bandar sama seperti Tokyo. klinik dan sebagainya. Kita seharusnya bersyukur kerana dilahirkan di negara Malaysia yang tidak mengalami masalah petempatan yang terlalu padat seperti yang dihadapi penduduk di Tokyo. Pola petempatan di Tokyo. Jepun. Pola kawasan petempatan ini ialah berpusat. Jepun juga berpusat dan tertumpu kepada kemudahan awam tetapi dengan populasi penduduk yang padat iaitu dengan penduduk melebihi 2. Jepun.Dapatan kajian Jenis dan pola petempatan Jenis petempatan kawasan seksyen 4.

Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan penduduk Kedudukan Seksyen 4. Dasar kerajaan yang membahagikan Jepun kepada 2 bahagian yang menyebabkan kawasan ini lebih memfokuskan kegiatan perniagaan dan komersial yang memberi banyak peluang pekerjaan kepada penduduk Jepun. kawasan ini menjadi tumpuan untuk dijadikan kawasan petempatan. Bandar Baru Bangi yang berdekatan dengan pusat bandar menyebabkan darjah ketersampingannya tinggi. Akhirnya. Oleh itu. darjah ketersampaiannya kawasan ini ke pusat bandaraya yang tinggi turut menjadi faktor petempatan penduduk di kawasan ini. Jepun pula telah mempengaruhi dengan kegiatan ekonomi. ramai pekerjanya berpindah di kawasan ini untuk memudahkan mereka untuk sampai ke tempat kerja. Selain itu. Oleh itu. Petempatan di Tokyo. sebahagian besar kawasan ini dimajukan untuk dijadikan kawasan petempatan. . Selain itu. sejarah lampau turut mempengaruhi petempatan kawasan ini.

Di antara fungsi tersebut termasuklah: i. ii. Hal ini dapat dilihat dengan wujudnya Majlis Daerah Hulu Langat yang ditempatkan di Seksyen 16. Bukit Mahkota dan sebagainya.Fungsi petempatan Petempatan bandar di kawasan Bandar Baru Bangi dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi utama. Beranang. perparitan. susun atur bandar dan sebagainya bagi seluruh Daerah Hulu Langat. Antara kawasan yang ditadbir melalui Majlis Daerah ini termasuklah kawasan Bangi Lama. Hal ini terbukti dengan wujudnya Zon Kawasan Perindustrian yang terletak di Seksyen 16. Semenyih. Majlis Daerah Hulu Langat menjalankan fungsi mengutip cukai tanah dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pentadbiran di sekitar kawasan Hulu Langat. Antara syarikat yang mendirikan kilang di kawasan perindustrian ini ialah . Perbadanan ini menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran perumahan. Fungsi sebagai pusat pentadbiran daerah: Bandar Baru Bangi telah menjadi pusat pentadbiran daerah bagi semua kawasan kampung dan bandar-bandar kecil di Mukim Kajang. Fungsi perindustrian: Satu lagi fungsi kawasan petempatan di Bandar Baru bangi adalah sebagai kawasan perindustrian. Di sini juga terletaknya Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) iaitu di Seksyen 8.

Tokyo merupakan ibu negara Jepun. Onkyo. banyak pusat latihan turut dibina iaitu Malaysian France Institute. Hitachi. Sapura. . Tokyo berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah dibina di kawasan ini iaitu di Bandar Baru Bangi.Sony. fungsi petempatan kepada aktiviti sosial di Tokyo adalah member peluang pekerjaan kepada penduduk dalam bidang perindustrian dan perkhidmatan. Institut Kemahiran Mara. Upha. Pembinaan pusat pendidikan ini turut meningkatkan migrasi luar ke Bandar Baru Bangi. Satu lagi kawasan perindustrian yang baru dimajukan ialah Kawasan Perindustrian Selaman. Akibatnya saiz kawasan petempatan di kawasan ini semakin berkembang. pelancongan dan perkhidmatan. kerajaan telah merancang kawasan ini sebagai kawasan yang berfungsi sebagai pusat pendidikan. NIOSH. Selain itu. Selain UKM. Beberapa buah sekolah menengah juga terdapat di kawasan ini seperti SMK Jalan Tiga. perindustrian. ILKAP dan sebagainya. Sebagai contohnya. Pembinaan kawasan industri ini telah menarik penduduk dari kawasan lain untuk berhijrah ke Bandar Baru Bangi dan meningkatkan jumlah penduduk di kawasan ini. German Malaysian Institute. SMK Jalan Empat dan SMK Bandar Baru Bangi dan lain-lain. perdagangan. Fungsi sebagai pusat pendi di kan: Sebagai sebuah bandar satelit. Denso dan sebagainya. ii i .

Masalah petempatan Di kawasan kajian saya. Kawasan ini mengalami keadaan ini pada waktu puncak iaitu semasa penduduk keluar bekerja. Di Tokyo merupakan kawasan pembangunan yang pesat. Semakin hari hutan semakin pupus dan menjadi panas. masalah yang wujud iailah kesesakan lalu lintas. kenderaan bermotor dan pembakaran secara terbuka. Kawasan yang kerap berlaku kesesakan ialah di sekitar jalan raya di Seksyen 7 dan 8 menuju ke Lebuh Raya Silk. Pencemaran udara berlaku akibat lepasan asap dan gas beracun daripada kenderaan bermotor serta aktiviti pembakaran secara terbuka. Pencemaran juga menyumbangkan masalah selain daripada kesesakan lalu lintas. . Pertambahan bilangan kenderaan di Bandar Baru Bangi telah meningkatkan pencemaran. Pencemaran berlaku dari asap-asap kilang. Begitu juga dengan masalah di Tokyo. Ini telah menyebabkan berlakunya pulau haba.

3. 2.Cara mengatasi masalah : 1. Penguatkuasaan undang-undang Pihak yang bertanggungjawab perlu menguatkuasakan undang- undang berkaitan alam sekitar. . Pokok hijau Mengadakan hari penanaman pokok hijau kebangsaan dapat memberi ruang kepada penduduk di kawasan kajian untuk mengambil kesempatan membantu mengelakkan berlakunya pulau haba. Kempen Melaksanakan kempen-kempen serta program untuk kesedaran masyarakat agar mengetahui bahayanya pencemaran yang berlaku.

Rumusan Secara kesimpulannya. Pelbagai aspek berkaitan petempatan dapat diketahui termasuklah faktor. kajian ini member ruang kepada saya dan rakan-rakan mengetahui mengenai jenis pola petempatan di kawasan kediaman masing-masing dan negara bandingan. Bandar Baru Bangi merupakan sebuah kawasan yang mempunyai pelbagai fungsi petempatan menyebabkan ianya menjadi tumpuan. pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah tersebut. . pelbagai masalah timbul. Walaubagaimanapun. masalah yang dihadapi di kawasan kajian dan negara bandingan. fungsi. Kita seharusnya berasa bangga dan bersyukur kerana diberikan tempat kediaman yang selesa dan tidak menghadapi masalah serius yang menggangu rutin harian penduduknya seperti yang berlaku di Jepun. Oleh itu.

Rujukan ‡Ibu bapa ‡Internet ‡orang awam ‡pekerja di pkns ‡perpustakaan ‡buku teks .

L A M P I R A N .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful