Kerja Kursus Geografi Tingkatan 2

KERJA KURSUS GEOGRAFI TINGKATAN 2

NAMA

: MUHAMMAD HUD BIN NAZRI

TINGKATAN : 2 AMANAH K/P : 970114-43-5035

NAMA GURU : PUAN YUS AZURA SEKOLAH : SMK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH

KAJIAN MENGENAI PETEMPATAN DI BANDAR BARU BANGI DAN PERBANDINGAN DI TOKYO , JEPUN

T.T MURID __________

t.T gURU _________

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN

----------------------------------------

KAWASAN KAJIAN -------------KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN RUJUKAN LAMPIRAN ------------------------------------------------------------------

. Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana telah membantu saya dalam kajian ini secara langsung mahupun tidak langsung.PENGHARGAAN Pertama sekali. terima kasih diucapkan kepada rakan²rakan yang membantu saya dalam melaksanakan kajian ini secara langsung mahupun tidak langsung. Ribuan terima kasih juga kepada para responden yang memberi kerjasama yang baik sepanjang kajian ini dijalankan. Sekalung penghargaan kepada rakan sekelas saya iaitu Muhammad Zaim bin Zolkifli dan Muhammad AmirulArif bin Alilullah kerana membantu dalam menyediakan maklumat bagi menyiapkan folio ini. Akhir sekali. Bantuan tunjuk ajar dan dorongan ini telah membantu saya menjalankan kajian ini dengan jayanya. Puan Yus Azura kerana memberi panduan dan tunjuk ajar yang jelas kepada saya bagi menjalankan kajian. saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyiapkan folio ini dengan sempurna. Tidak dilupakan juga kepada guru geografi saya.

Saya memilih Bandar Baru Bangi sebagai kawasan kajian. .Pendahuluan Bagi memenuhi sukatan pelajaran geografi. Hal ini memudahkan kajian dijalankan selain menambahkan pengatahuan. Saya memilih kawasan ini kerana saya tinggal di kawasan ini. Laporan kerja kursus perlu ditulis secara individu. Puan Yus Azura memberikan tempoh masa 4 minggu bagi saya melaksanakan dan menulis dapatan kajian saya. Kami perlu membuat kajian tentang petempatan di sesebuah tempat di Malaysia dan perbandingan dengan sesebuah negara. saya dan rakan-rakan sekelas telah dimaklumkan oleh Puan Yus Azura bahawa kerja kursus ini adalah wajib dilaksanakan oleh kami.

Jepun. ‡ Mengkaji dan menghuraikan kesan-kesan petempatan terhadap alam sekitar di Bandar Baru Bangi dan Tokyo. Jepun. . ‡ Mengkaji dan menghuraikan pola petempatan di Bandar Baru Bangi dan Tokyo.Objektif kajian ‡ Menyatakan dan menyenaraikan jenis-jenis pola petempatan di Bandar Baru Bangi dan Tokyo. Jepun. ‡ Mengkaji dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pola petempatan di Bandar Baru Bangi dan Tokyo. Jepun.

Kedudukannya dari kota besar Kuala Lumpur iaitu kira-kira 30 kilometer. Penduduknya melibihi 300 orang sekilometer persegi. klinik. Bandar Baru Bangi terletak di negeri Selangor iaitu Daerah Hulu Langat Zon Kajang. Kawasan petempatan ini mempunyai banyak rumah teres dua tingkat.Kawasan kajian di Bandar baru bangi Kawasan kajian yang dipilih saya ialah Bandar Baru Bangi. . Perkara ini berlaku kerana kawasan ini menjadi tumpuan penduduk. surau dan sebagainya iaitu kemudahan lain untuk keselesaan penduduk. Kedudukannya yang hampir dengan kota besar Kuala Lumpur menyebabkan petempatan di sini padat. Kawasan ini juga mempunyai banyak kemudahan seperti kedai.

Peta semenanjung Malaysia PETUNJUK : Negeri Kajian .

Peta Selangor Petunjuk : Kawasan kajian .

Peta daerah Petunjuk : kawasan kajian .

Pada asalnya. Tokyo adalah pusat politik. kawasan ini adalah sangat padat dengan penduduk melebihi 2. Oleh itu. Jepun Negara bandingan yang dipilih ialah negara Jepun. budaya dan akedemik di Jepun serta tempat tinggal raja Jepun dan kerusi pemerintahan negara. Kini. kawasan ini merupakan kawasan pertanian tetapi pertambahan penduduknya menyebabkan tanah pertanian semakin berkurang kerana kawasan petempatan baru terpaksa dibuka. kawasan ini dimajukan dan memfokuskan kegiatan perniagaan dan komersial. Kawasan ini merupakan kawasan metropolitan paling berpenduduk di dunia.Kawasan kajian di Tokyo. ekonomi. .187 orang sekilometer persegi. Secara rasmi Tokyo Metropolis adalah satu daripada 47 wilayah Jepun dan terletak di bahagian timur bagi pulau utama Nonshu. dan sekaligus merupakan pusat perniagaan dan ekonomi utama untuk seluruh Asia Timur.

Peta tokyo .

Kaedah kajian ‡ Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian mengenai jenis dan pola petempatan di kawasan kajian. internet bagi mendapatkan fahaman yang jelas mengenai kawasan kajian dan membuat perbandingan dengan negara luar yang dipilih. . ‡ Soal selidik = saya telah mengumpul maklumat mengenai kawasan petempatan yang dikaji melalui boring soal selidik bagi mengetahui dan mengenali masalah-masalah yang dihadapi penduduk kawasan tersebut. ‡ Rujukan = saya telah membuat rujukan di perpustakaan. buku teks.

Jepun.187 orang sekilometer persegi sehingga menyebabkan rumah-rumah dibina terlalu banyak dan kelihatan padat bagi memenuhi keperluan penduduknya dan akhirnya menyebabkan kemudahan jalan raya yang ada sempit sekaligus menyebabkan kawasannya kelihatan penuh dan sesak. Pola kawasan petempatan ini ialah berpusat. . kedai. Pola petempatan di Tokyo. Kita seharusnya bersyukur kerana dilahirkan di negara Malaysia yang tidak mengalami masalah petempatan yang terlalu padat seperti yang dihadapi penduduk di Tokyo. klinik dan sebagainya.Dapatan kajian Jenis dan pola petempatan Jenis petempatan kawasan seksyen 4. Bandar Baru Bangi ialah kawasan bandar sama seperti Tokyo. Jepun. Rumah-rumah telah dibina dan disusun rapi serta tertumpu berdekatan dengan kemudahan awan seperti surau. Pola petempatan sebegini memudahkan penduduk untuk menggunakan kemudahan yang disediakan tanpa perlu berjalan jauh atau menaiki kenderaan bermotor sekali gus dapat mengurangkan pencemaran udara di kawasan tersebut. Jepun juga berpusat dan tertumpu kepada kemudahan awam tetapi dengan populasi penduduk yang padat iaitu dengan penduduk melebihi 2.

.Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan penduduk Kedudukan Seksyen 4. Petempatan di Tokyo. sejarah lampau turut mempengaruhi petempatan kawasan ini. Dasar kerajaan yang membahagikan Jepun kepada 2 bahagian yang menyebabkan kawasan ini lebih memfokuskan kegiatan perniagaan dan komersial yang memberi banyak peluang pekerjaan kepada penduduk Jepun. darjah ketersampaiannya kawasan ini ke pusat bandaraya yang tinggi turut menjadi faktor petempatan penduduk di kawasan ini. Selain itu. ramai pekerjanya berpindah di kawasan ini untuk memudahkan mereka untuk sampai ke tempat kerja. Bandar Baru Bangi yang berdekatan dengan pusat bandar menyebabkan darjah ketersampingannya tinggi. Akhirnya. sebahagian besar kawasan ini dimajukan untuk dijadikan kawasan petempatan. Oleh itu. kawasan ini menjadi tumpuan untuk dijadikan kawasan petempatan. Oleh itu. Jepun pula telah mempengaruhi dengan kegiatan ekonomi. Selain itu.

Antara syarikat yang mendirikan kilang di kawasan perindustrian ini ialah . susun atur bandar dan sebagainya bagi seluruh Daerah Hulu Langat. Di antara fungsi tersebut termasuklah: i. perparitan. Beranang. Bukit Mahkota dan sebagainya. Fungsi perindustrian: Satu lagi fungsi kawasan petempatan di Bandar Baru bangi adalah sebagai kawasan perindustrian.Fungsi petempatan Petempatan bandar di kawasan Bandar Baru Bangi dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi utama. Di sini juga terletaknya Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) iaitu di Seksyen 8. Fungsi sebagai pusat pentadbiran daerah: Bandar Baru Bangi telah menjadi pusat pentadbiran daerah bagi semua kawasan kampung dan bandar-bandar kecil di Mukim Kajang. Semenyih. ii. Antara kawasan yang ditadbir melalui Majlis Daerah ini termasuklah kawasan Bangi Lama. Hal ini terbukti dengan wujudnya Zon Kawasan Perindustrian yang terletak di Seksyen 16. Majlis Daerah Hulu Langat menjalankan fungsi mengutip cukai tanah dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pentadbiran di sekitar kawasan Hulu Langat. Hal ini dapat dilihat dengan wujudnya Majlis Daerah Hulu Langat yang ditempatkan di Seksyen 16. Perbadanan ini menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran perumahan.

Institut Kemahiran Mara. SMK Jalan Empat dan SMK Bandar Baru Bangi dan lain-lain. banyak pusat latihan turut dibina iaitu Malaysian France Institute. Satu lagi kawasan perindustrian yang baru dimajukan ialah Kawasan Perindustrian Selaman. Akibatnya saiz kawasan petempatan di kawasan ini semakin berkembang. perdagangan. Upha. Sapura. NIOSH. ILKAP dan sebagainya. Onkyo. pelancongan dan perkhidmatan. perindustrian. Selain UKM. German Malaysian Institute. kerajaan telah merancang kawasan ini sebagai kawasan yang berfungsi sebagai pusat pendidikan.Sony. Tokyo merupakan ibu negara Jepun. Beberapa buah sekolah menengah juga terdapat di kawasan ini seperti SMK Jalan Tiga. Denso dan sebagainya. Fungsi sebagai pusat pendi di kan: Sebagai sebuah bandar satelit. Sebagai contohnya. . Pembinaan kawasan industri ini telah menarik penduduk dari kawasan lain untuk berhijrah ke Bandar Baru Bangi dan meningkatkan jumlah penduduk di kawasan ini. ii i . Selain itu. Tokyo berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Pembinaan pusat pendidikan ini turut meningkatkan migrasi luar ke Bandar Baru Bangi. fungsi petempatan kepada aktiviti sosial di Tokyo adalah member peluang pekerjaan kepada penduduk dalam bidang perindustrian dan perkhidmatan. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah dibina di kawasan ini iaitu di Bandar Baru Bangi. Hitachi.

Kawasan yang kerap berlaku kesesakan ialah di sekitar jalan raya di Seksyen 7 dan 8 menuju ke Lebuh Raya Silk. masalah yang wujud iailah kesesakan lalu lintas. Di Tokyo merupakan kawasan pembangunan yang pesat. Pencemaran berlaku dari asap-asap kilang. Semakin hari hutan semakin pupus dan menjadi panas. Ini telah menyebabkan berlakunya pulau haba.Masalah petempatan Di kawasan kajian saya. . Kawasan ini mengalami keadaan ini pada waktu puncak iaitu semasa penduduk keluar bekerja. Pertambahan bilangan kenderaan di Bandar Baru Bangi telah meningkatkan pencemaran. Pencemaran juga menyumbangkan masalah selain daripada kesesakan lalu lintas. Begitu juga dengan masalah di Tokyo. Pencemaran udara berlaku akibat lepasan asap dan gas beracun daripada kenderaan bermotor serta aktiviti pembakaran secara terbuka. kenderaan bermotor dan pembakaran secara terbuka.

2. 3. .Cara mengatasi masalah : 1. Pokok hijau Mengadakan hari penanaman pokok hijau kebangsaan dapat memberi ruang kepada penduduk di kawasan kajian untuk mengambil kesempatan membantu mengelakkan berlakunya pulau haba. Penguatkuasaan undang-undang Pihak yang bertanggungjawab perlu menguatkuasakan undang- undang berkaitan alam sekitar. Kempen Melaksanakan kempen-kempen serta program untuk kesedaran masyarakat agar mengetahui bahayanya pencemaran yang berlaku.

Bandar Baru Bangi merupakan sebuah kawasan yang mempunyai pelbagai fungsi petempatan menyebabkan ianya menjadi tumpuan. masalah yang dihadapi di kawasan kajian dan negara bandingan. fungsi. Oleh itu. . kajian ini member ruang kepada saya dan rakan-rakan mengetahui mengenai jenis pola petempatan di kawasan kediaman masing-masing dan negara bandingan. Walaubagaimanapun. Pelbagai aspek berkaitan petempatan dapat diketahui termasuklah faktor. pelbagai masalah timbul.Rumusan Secara kesimpulannya. Kita seharusnya berasa bangga dan bersyukur kerana diberikan tempat kediaman yang selesa dan tidak menghadapi masalah serius yang menggangu rutin harian penduduknya seperti yang berlaku di Jepun. pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah tersebut.

Rujukan ‡Ibu bapa ‡Internet ‡orang awam ‡pekerja di pkns ‡perpustakaan ‡buku teks .

L A M P I R A N .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful