HUBUNGAN GURU DAN IBU BAPA

NURAINI BT MOHD NOOR NOOR AZLINA BT ISMAIL

Hubungan guru dan ibu bapa terbahagi kepada 3 bahagian iaitu :

H U B U N G A N G U R U D A N I U B A PA . B

CARA KOMUNIKASI GURU DENGAN IBU BAPA • • • • • Terbahagi kepada 3 iaitu : Komunikasi bersemuka Teknologi Bertulis .

• Ibu bapa terus berbincang dengan guru mengenai sesuatu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. . • Perbincangan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. bantu guru lebih mengenali kanakkanak.Komunikasi Bersemuka • Ibu bapa dan guru berbincang secara bersemuka.

 . .Berita – mendokumentasikan berita pendidikan prasekolah kepada ibu bapa.Telefon – menelefon untuk memberitahu hal kecemasan tentang kanak-kanak.Teknologi • Guru berkomunikasi menggunakan teknologi berdasarkan kepada : • . .Buletin – mendokumentasikan peristiwa yang berlaku di prasekolah.Laman Web – membina blog sendiri sesebuah prasekolah. .E – mail – senang untuk memuatkan maklumat dan mendapat maklumbalas segera. .

Bertulis • Surat adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. . • Contoh : program seperti lawatan perlu disertai dengan surat kebenaran waris untuk mengelakkan sesuatu perkara tidak diingini. • Sebagai dokumen sokongan jika berlaku sesuatu perkara.

• PANGGILAN MESYUARAT.surat panggilan untuk menjemput ibu bapa hadir mesyuarat prasekolahdihantar lebih awal.Jenis-jenis surat yang perlu diketahui : • SURAT MAKLUMAN – memberitahu tentang cuti sekolah. – dilampir borang hadir atau tidak untuk memudahkan urusan. maklumat lawatan atau hari sukan. • SURAT JEMPUTAN.menjemput ibu bapa hadir ke sesuatu majlis. . peristiwa .

Aktiviti Penglibatan  Keperluan Penglibatan Ibu Bapa. • Memudahkan ibu bapa memahami konsep sebenar pengajaran dan pembelajaran • Membolehkan ibu bapa mengetahui tahap perkembangan dan kemahiran kanakkanak • Mengeratkan hubungan guru dan ibu bapa. • Meningkatkan sikap kendiri positif kanakkanak. • Mengekalkan kejayaan sesuatu program prasekolah melalui penglibatan yang aktif. . • Meningkatkan prestasi akademik kanakkanak.

Jenis Penglibatan .

 • • • • • • Jenis penglibatan di sekolah ialah dari aspek : keibubapaan komunikasi Sukarela Pembelajaran Membuat keputusan Kerjasama .

menanam bunga dll .• Komunikasi bermula daripada sekolah ke rumah apabila maklumat daripada sekolah dimaklumkan kepada keluarga. • Pihak sekolah memaklumkan aktiviti sekolah melalui pelbagai media . menjahit langsir . • Keluarga dapat melibatkan diri secara sukarela seperti membantu membuat alat bantu mengajar . memasak . .

hari pameran dan menjadi penonton ketika anak membuat persembahan .hari terbuka .  . Pembantu Ibu bapa membantu melaksanakan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh tadika .Pihak keluarga terlibat dalam aktiviti seperti berikut : Keluarga sebagai pemerhati Tahap penglibatan yang paling rendah iaitu terliba di dalam upacara tahunan seperti hari sukan .

maklum balas dan bekerjasama dengan pihak sejiakh untuk mencapai matlamat prasekolah Mereka berbincang untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah prasekolah . Majikan Bagi ibu bapa yang menguruskan prasekolah mereka memberi pendapat dan bertukar fikiran mengenai bagaimana hendak memajukan prasekolah .  .Rakan kerjasama Ibu bapa memberi pendapat .

Menyumbang dalam pengajaran semasa kelas dan melaksanakan bersama anak .Penglibatan ibu bapa daripada para profesional seperti : Khidmat nasihat Membayarkan yuran dan menyebarkan maklumat Mengajar dan memerhatikan anak mereka di rumah dan memberi maklum balas kepada pihak guru semasa perjumpaan . .

Keluarga boleh melibatkan diri dalam aktiviti seperti :             Konsert kanak – kanak Penyampaian sijil kanak – kanak Lawatan ke tempat perlancongan Perkhemahan di tempat rekreasi Pameran hasil kerja kanak – kanak Pertandingan bercerita dan lukisan kanak – kanak Pementasan puisi kanak – kanak Koir kanak – kanak Sukaneka kanak – kanak Ambil gambar haiwan Berenang .

Impak penglibatan keluarga Impak penglibatan keluarga di dalam aktiviti prasekolah adalah seperti berikut :  Mengimbangi program secara menyeluruh secara tidak langsung boleh mewujudkan perkembangan sosial . membentuk nilai murni serta  .  Dapat berkongsi membuat keputusan .  Memberikan rasa kejayaan kepada sekolah .

bersoal jawab dengan orang dewasa berkenaan sesuatu pengalaman atau pun pengetahuan kerana ibu bapa datang daripada pelbagai latar pekerjaan .Kebaikan kepada kanak kanak  Mereka dapat melihat peranan ibu bapa berbeza iaitu sebagai guru  Mereka dapat berkenal mesra .  Mereka dapat lebih perhatian daripada orang dewasa ketika menjalankan aktiviti kumpulan di mana nisbah kanak – kanak berbanding orang .

 Mereka berpeluang mempelajari kaedah atau cara guru mengatasi masalah tingkah laku anak – anak . .  Mereka dapat memahami apa yang sudah .  Mereka lebih memahami kurikulum dan aktiviti yang dipelajari oleh anak – anak mereka.Kebaikan kepada ibu bapa  Mereka dapat melihat tingkah laku anak mereka di sekolah .sedang dan akan dipelajari oleh anak – anak .

.• Mereka boleh menyambung aktiviti susulan ataupun aktiviti rangsangan . • Mereka dapat meningkatkan ilmu pengetahuan . • Mereka dapat bersoal jawab dan berkongsi masalah dengan guru .

 Mereka dapat sokongan dalam setiap aktiviti yang dijalankan terutama yang melibatkan tenaga dan bantuan kewangan .  Mereka dapat berkongsi masalah dan bersoal jawab bagi meningkatkan perkembangan kanak – kanak . .Kebaikan kepada guru  Mereka mendapat buah fikiran dan maklum balas secara terus daripada ibu bapa apabila hendak menjalankan aktiviti .  Mereka boleh menjadi penghubung antara ibu bapa dan sekolah .  Mereka dapat belajar dan meningkatkan pengetahuan hasil interaksi dengan ibu bapa yang mempunyai pelbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan .

 . • Prasekolah dapat memberi peluang untuk meningkatkan lagi hubungan antara orang dewasa dengan kanak – kanak .Kebaikan kepada sekolah Penglibatan ibu bapa juga memberi kebaikan kepada prasekolah melalui : • Membolehkan prasekolah untuk melaksanakan panduan kurikulum yang ditetapkan .

mengatur sudut atau menguruskan .• Pihak prasekolah dapat menggunakan bantuan ibu bapa dan tidak perlu bergantung kepada bantuan profesional luar . Ini dapat mengurangkan kos pentadbiran prasekolah. • Pihak prasekolah khasnya guru akan dapat bantuan secara langsung dengan kehadiran ibu bapa di kelas di mana ibu bapa akan berkumpul untuk membuat alatan peralatan pembelajaran atau permainan .

 Ibu bapa yang terlibat boleh dijadikan sebagai seseorang penyampai maklumat (messenger) untuk memberitahu ibu bapa yang lain tentang program atau masalah yang melibatkan persekolahan anak – anak mereka . .kepakaran dan program – program yang dijalankan . Ibu bapa boleh dijadikan sumber untuk tenaga .  Perkongsian tanggungjawab dengan guru prasekolah akan menyebabkan ibu bapa lebih prihatin dengan masalah pendidikan dan perkembangan anak – anak mereka sendiri .

 Memastikan kanak – kanak mempunyai tugasan yang jelas . Pendidik perlu menggalakkan pembelajaran melalui proses :  Mendengar dan melayan kanak – kanak  Berbual dengan kanak – kanak  Menggalakan kanak – kanak menyiapkan kawasan untuk bermain .  .Perluasan pembelajaran Prinsip pembelajaran kanak – kanak perlu difahami oleh pendidik yang terlibat dengan pendidikan awal kanak – kanak .

• Perancangan jangka panjang adalah perancangan tahunan dan semester dan perancangan jangka pendek adalah untuk mingguan dan harian .Perancangan Dalam membuat perancangan terdapat perancangan jangka pendek dan perancangan jangka panjang .  .

Pelaksanaan • Konsep amalan yang bersesuaian dengan pembelajaran kanak – kanak yang boleh dilaksanakan adalah dengan mengemukakan pertanyaan yang bersesuaian dengan perkembangan kognitif kanak – kanak . .