KEMAHIRAN PENGAJARAN: UNSUR-UNSUR PENGAJARAN BERKESAN

ALIGNMENT

. ‡ Susunan beberapa perkara atau objek yang saling berkaitan antara satu sama lain (Merriam-Webster Dictionary).DEFINISI ‡ Susun atur dalam satu barisan mengikut kedudukan relatif.

. ± Sukatan pelajaran yang diterima daripada pihak Kementerian Pelajaran mestilah dipatuhi oleh guru dan dikenalpasti objektif setiap pengajaran.KONSEP ‡ Memastikan objektif pengajaran selari dengan sukatan pelajaran. ± Peranan guru dalam menyusun atau objektif setiap sesi pelajaran. ± Kreativiti guru adalah penting.

± Guru bertindak sebagai pembimbing.‡ Memastikan strategi pengajaran yang dipilih. . pengalaman pembelajaran yg disediakan sesuai dan menepati objektif pelajaran. ± Pastikan strategi yang digunakan sesuai dengan persekitaran murid.

.‡ Memastikan kandungan pembelajaran sesuai dengan tahap kebolehan murid. ± Guru perlu cakna dengan kebolehan murid. ± Boleh dikesan melalui soal-jawab dan penilaianpenilaian sumatif/formatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful