KEMAHIRAN PENGAJARAN: UNSUR-UNSUR PENGAJARAN BERKESAN

ALIGNMENT

DEFINISI ‡ Susun atur dalam satu barisan mengikut kedudukan relatif. ‡ Susunan beberapa perkara atau objek yang saling berkaitan antara satu sama lain (Merriam-Webster Dictionary). .

± Peranan guru dalam menyusun atau objektif setiap sesi pelajaran. .KONSEP ‡ Memastikan objektif pengajaran selari dengan sukatan pelajaran. ± Sukatan pelajaran yang diterima daripada pihak Kementerian Pelajaran mestilah dipatuhi oleh guru dan dikenalpasti objektif setiap pengajaran. ± Kreativiti guru adalah penting.

pengalaman pembelajaran yg disediakan sesuai dan menepati objektif pelajaran. . ± Pastikan strategi yang digunakan sesuai dengan persekitaran murid. ± Guru bertindak sebagai pembimbing.‡ Memastikan strategi pengajaran yang dipilih.

‡ Memastikan kandungan pembelajaran sesuai dengan tahap kebolehan murid. ± Boleh dikesan melalui soal-jawab dan penilaianpenilaian sumatif/formatif. ± Guru perlu cakna dengan kebolehan murid. .