KEMAHIRAN PENGAJARAN: UNSUR-UNSUR PENGAJARAN BERKESAN

ALIGNMENT

‡ Susunan beberapa perkara atau objek yang saling berkaitan antara satu sama lain (Merriam-Webster Dictionary). .DEFINISI ‡ Susun atur dalam satu barisan mengikut kedudukan relatif.

± Sukatan pelajaran yang diterima daripada pihak Kementerian Pelajaran mestilah dipatuhi oleh guru dan dikenalpasti objektif setiap pengajaran. ± Kreativiti guru adalah penting. ± Peranan guru dalam menyusun atau objektif setiap sesi pelajaran.KONSEP ‡ Memastikan objektif pengajaran selari dengan sukatan pelajaran. .

. ± Pastikan strategi yang digunakan sesuai dengan persekitaran murid. pengalaman pembelajaran yg disediakan sesuai dan menepati objektif pelajaran.‡ Memastikan strategi pengajaran yang dipilih. ± Guru bertindak sebagai pembimbing.

± Boleh dikesan melalui soal-jawab dan penilaianpenilaian sumatif/formatif.‡ Memastikan kandungan pembelajaran sesuai dengan tahap kebolehan murid. . ± Guru perlu cakna dengan kebolehan murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful