KEMAHIRAN PENGAJARAN: UNSUR-UNSUR PENGAJARAN BERKESAN

ALIGNMENT

DEFINISI ‡ Susun atur dalam satu barisan mengikut kedudukan relatif. . ‡ Susunan beberapa perkara atau objek yang saling berkaitan antara satu sama lain (Merriam-Webster Dictionary).

. ± Sukatan pelajaran yang diterima daripada pihak Kementerian Pelajaran mestilah dipatuhi oleh guru dan dikenalpasti objektif setiap pengajaran.KONSEP ‡ Memastikan objektif pengajaran selari dengan sukatan pelajaran. ± Kreativiti guru adalah penting. ± Peranan guru dalam menyusun atau objektif setiap sesi pelajaran.

pengalaman pembelajaran yg disediakan sesuai dan menepati objektif pelajaran.‡ Memastikan strategi pengajaran yang dipilih. ± Guru bertindak sebagai pembimbing. ± Pastikan strategi yang digunakan sesuai dengan persekitaran murid. .

‡ Memastikan kandungan pembelajaran sesuai dengan tahap kebolehan murid. ± Guru perlu cakna dengan kebolehan murid. ± Boleh dikesan melalui soal-jawab dan penilaianpenilaian sumatif/formatif. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful