KEMAHIRAN PENGAJARAN: UNSUR-UNSUR PENGAJARAN BERKESAN

ALIGNMENT

DEFINISI ‡ Susun atur dalam satu barisan mengikut kedudukan relatif. ‡ Susunan beberapa perkara atau objek yang saling berkaitan antara satu sama lain (Merriam-Webster Dictionary). .

± Peranan guru dalam menyusun atau objektif setiap sesi pelajaran. . ± Sukatan pelajaran yang diterima daripada pihak Kementerian Pelajaran mestilah dipatuhi oleh guru dan dikenalpasti objektif setiap pengajaran. ± Kreativiti guru adalah penting.KONSEP ‡ Memastikan objektif pengajaran selari dengan sukatan pelajaran.

± Guru bertindak sebagai pembimbing. .‡ Memastikan strategi pengajaran yang dipilih. pengalaman pembelajaran yg disediakan sesuai dan menepati objektif pelajaran. ± Pastikan strategi yang digunakan sesuai dengan persekitaran murid.

± Boleh dikesan melalui soal-jawab dan penilaianpenilaian sumatif/formatif.‡ Memastikan kandungan pembelajaran sesuai dengan tahap kebolehan murid. . ± Guru perlu cakna dengan kebolehan murid.