P. 1
Hazard

Hazard

|Views: 327|Likes:
Published by Norliza Hamzah Azil

More info:

Published by: Norliza Hamzah Azil on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

HAZARD RISK TUGAS-TUGAS SHO

BAHAYA RISIKO

APA ITU 'HAZARD'? Hazard adalah apa sahaja yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada: manusia (guru, kakitangan dan pelajar) kerosakan harta benda (kerusi, lampu dan lain-lain) kerosakan persekiratan tempat kerja ( bilik darjah, kantin, padang permainan, makmal) JENIS-JENIS HAZARD Hazard elektrik : mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran akibat lebihan beban (overload) dan menjadi panas. Hazard mekanikal : hazard yang memberikan kesan kerana sifar fizik dan kimianya serta tindakbalas kimianya. Contoh: asid hidroklorik, gas toksik, gas mudah terbakar serperta metana. Hazard fizikal : dikaitkan dengan tenaga, ini termasuklah hazard objek terjatuh, perlanggaran, tekanan dan bunyi. Hazard biologi : hazard yang berpunca daripada benda hidup. Misalnya organisma seperti bakterua, virus, kulat dan yis berkangkit. Hazard ini boleh membawa penyakit kepada manusia. MENGAWAL RISIKO HAZARD Berikut adalah kaedah untuk mengawal risiko sesuatu hazard

1. Memberi nasihat kepada pengurusan dan pada pekerja tentang aspek keselamata dan kesihatan pekerjaan. KKP 2. Memeriksa dan melawat keadaan KKP di tempat kerja dan melaporkan penemuan /cadangan kepada pihak pendurusan. 3. Menyiasat kemalangan dan melaporkan kepada pengurusan. 4. Membantu Jawatankuasa KKP ditempat kerja dalam aspek program keselamatan dan kesihatan. 5. Menganalisa stastik insiden atau kemalangan ditempat kerja. 6. Menentukan akta OSH 1994 dipatuhi oleh majikan dan pekerja di tempat kerja. POPEA - English - detected to Malay translation Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Pengurusan, POPEA singkatan atauPOPMA boleh dianggap sebagai b atu penjuru Pengurusan OSH. Tetapi apakahPOPEA / POPMA terdiri dari? POPEA adalah: P - Dasar O - Penganjur P - Perancangan dan Pelaksanaan E - Penilaian A - Tindakan untuk Peningkatan POPMA adalah:

P - Dasar - Menghapuskan hazard (Eliminate) O - Organisasi P - Perancangan - Menggantikan hazard (Substitute) M - Pemantauan A - Tindakan - Kawalan rekabentuk/kejuruteraan (Engineering) Sebagai rangka kerja umum, POPMA.POPEA mungkin mempunyai varians yang laindan pen - Menghadkan dedahan kepada hazard/kawalan pentadbiran gubahsuaian bergantung kepada keperluan syarikat, (Administrative) organisasi ataustandard. Tetapi ini adalah, jika tidak di kalangan asas, untuk Sistem PengurusanOSH sistematik. - Peralatan perlindungan diri (PPE)

dikaitkan dengan tenaga.KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 13DKA09F1078 Gas & wasap Penjanaan gas ozon daripada peralatan fotokopi & pencetak laser JENIS-JENIS HAZARD HAZARD FIZIKAL HAZARD EGRONOMIC HAZARD KIMIA HAZARD ELEKTRIK  Asap rokok HAZARD BIOLOGIKAL Perabut baru HAZARD MEKANIKAL HAZARD BIOLOGIKAL JENISHAZARD BIOLOGIKAL JENISHAZARD FIZIKAL Hazard yang berpunca daripada benda hidup.Sifat semulajadi an kepekatan agen penyakit 2. HAZARD KIMIA JENISHAZARD KIMIA Hazard kimia adalah antara kemalangan industri yang dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia.Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza mengikut: 1. Dari sistem pendinginan udara (air-conditioning system) tekanan dan bunyi.Laluan masuk agen penyakit kedalam badan 3. ini termasuklah hazard objek terjatuh. Hazard ini boleh membawa penyakit kepada peralatan yang digunakan. virus. perlanggaran. HAZARD ERGONOMIK JENISHAZARD ERGONOMIK Berkaitan dengan ketidaksuaian manusia dengan sekitaran kerjanya. Debu -habuk daripada perabut. permaidani . Misalnya organisma seperti bakterua. Ia selalunya dikaitkan dengan kesilapan atau kelemahan merekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi keperluan fisiologi manusia.Bahan kimia yang digunakan di kilangkilang adalah merbahaya.        Elektrik Peralatan/mesin Pengalihudaraan Pencahayaan Sinaran Suhu Kebakaran Bakteria / virus Pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi biasanya akan terdedah kepada jangkitan penyakit. Hazard fizikal adalah hazard yang bahaya berpunca dari mesin dan kulat dan yis berkangkit.Ketahanan pekerja yang terdedah. manusia.

yang dipengerusikan oleh Robens Tuhan dan dikenali sebagai Laporan Robens. yang diluluskan kod amalan dan bimbingan tidak difahami dengan baik. berdasarkan undang-undang biasa.. Akta itu hendaklah disokong oleh peraturan-peraturan dan kod sukarela dengan penekanan pada kedua. Harus satu. Pada tahun 1844. gas mudah terbakar serperti metana English ." Kemudian Kisah di bahagian akhir abad ke-19 peruntukan-peruntukan keselamatan tambahan kepada lelaki dan industri bahaya dan lainlain. Robens tidak tidak menentukan "diri-peraturan". peruntukanperuntukan keselamatan khusus yang ditujukan "pagar jentera berbahaya. tetapi beliau menyatakan bahawa peranan undang-undang perlu: ".pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomic telah dibuktikan mampu mengakibatkan µTunnel Carpel Syndrome¶ dan sakit belakang HAZARD ELEKTRIK Mengakibatkan kejutan elektrik.7) United Kingdom Suruhanjaya Kesihatan dan Keselamatan menghasilkan Review utama undang-undang Kesihatan dan Keselamatan pada tahun 1994.. kebakaran akibat lebihan beban (overload) dan menjadi panas. Contoh: asid hidroklorik." (Robens 1972 p. Revolusi perindustrian di Britain menyebabkan beberapa keadaan kerja yang tidak selamat dan tidak sihat ditambah dengan nombor kecederaan dan penyakit yang tinggi. 3. HAZARD MEKANIKAL Hazard yang memberikan kesan kerana sifar fizik dan kimianya serta tindakbalas kimianya. (contoh Keselamatan & Pegawai Kesihatan dan Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan). Syor-syor utama yang dibuat oleh Robens termasuk: 1. Keselamatan dan Akta Kesihatan di Malaysia serta keselamatan gaya baru dan undang-undang kesihatan di UK dan Australia. Harus ada peraturan yang lebih sendiri oleh majikan dan pekerja. pekerja dan pengilang. dan tidak meliputi semua pekerja dan beberapa bahaya utama. gas toksik. Ia dibayar berkenaan tidak mencukupi untuk faktor-faktor manusia dan organisasi. 2.. Sedikit demi sedikit pembangunan pengawalseliaan telah membawa kepada jisim yang tidak teratur undang-undang yang rumit. Pola yang sama undang-undang sedikit demi sedikit dan peraturanperaturan terperinci yang berlaku di Malaysia.Misalnya. terperinci yang sukar untuk difahami. meminda dan sentiasa up to date. Walau bagaimanapun: ♣ Peranan undang-undang masing-masing. mencerminkan prinsipprinsip yang dinyatakan dalam laporan British pada tahun 1972.. telah memenangi sokongan yang meluas. Robens Jawatankuasa mendapati pendekatan kawal selia dan penguatkuasaan cenderung untuk menggalakkan orang ramai untuk berfikir dan bertindak seolah-olah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja utama perkara peraturan terperinci oleh agensi-agensi luar. Sebahagian besarnya berkenaan tidak dengan preskripsi terperinci untuk hari yang tidak terkira banyaknya kepada keadaan hari tetapi dengan mempengaruhi sikap dan dengan mewujudkan satu rangka kerja untuk keselamatan yang lebih baik dan organisasi kesihatan dan tindakan oleh industri itu sendiri .. Kajian mendapati bahawa Robens gaya rangka kerja perundangan dan keperluan praktikal.detected to Malay translation THE EVOLUSI DARI PERUNDANGAN OSH Keselamatan dan Kesihatan Perundangan di Malaysia adalah berdasarkan pendekatan tradisional yang berasal dari Perundangan British Abad ke-19. Undang-undang untuk mengatasi masalah ini diperkenalkan dengan perlahan-lahan. ♣ Terdapat salah faham yang meluas banyak peruntukan-peruntukan . Laporan itu telah disediakan oleh jawatankuasa siasatan. Akta menyeluruh yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang harus mengandungi pernyataan yang jelas tentang prinsip-prinsip asas tanggungjawab keselamatan majikan.

-menyiasat aduan dari pekerja-pekerja. oleh itu program yang telah dicadangkan untuk mengeluarkan hampir semua pra 1974 undang-undang. apa yang mereka. kedai-kedai dan Premis Akta Keretapi dan 100 set peraturan. kawalan kejuruteraan. Berikut adalah beberapa cara anda boleh mengenal pasti masalah kesihatan dan keselamatan: INTERNATIONAL PERSPEKTIF Sebelum memikirkan apakah langkah-langkah kawalan diperlukan. tetapi kejuruteraan mungkin bermakna menukar sekeping jentera (sebagai gabungan kaedah biasanya menyediakan tempat kerja yang lebih selamat contoh. -menggunakan kaji selidik mudah untuk meminta anda bersama pekerja mengenai -kesihatan dan keselamatan mereka. dan pakaian Kaedah yang paling berkesan untuk mengawal bahaya adalah untuk perlindungan. penggantian. penilaian risiko dan kawalan. Secara PENGAWALAN HAZARD(METHOD OF HAZARD) umumnya. pernafasan. -memerhatikan tempat kerja anda. pentadbiran (misalnya . Ketua Kewajipan peruntukan Penjagaan dan peningkatan / notis larangan Robens inovasi yang paling berjaya. -memeriksa angka penyakit. Menggunakan perlindungan diri adalah yang paling . Matlamat mengawal bahaya untuk menghapuskan sepenuhnya. yang membawa kepada muslihat usaha. bekerja dalam bilangan yang adalah lebih murah daripada yang lain tetapi tidak boleh mengadakan cara terhad jam di kawasan yang berbahaya adalah satu contoh kawalan yang paling berkesan untuk mengurangkan pendedahan. sumber yang mungkin. pertama anda perlu tahu sama ada terdapat masalah kesihatan dan keselamatan di tempat kerja anda. Jawatankuasa.undang-undang moden terutamanya. Tiada penekanan kepada -belajar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majikan. Beberapa berbahaya atau proses kerja dengan yang kurang bahaya. dan peralatan pelindung diri (PPE) termasuk telinga dan perlindungan mata. ♣ Undang-Undang OSH masih kelihatan seperti yang rumit yang mempunyai penekanan kepada peraturan-peraturan. Bagaimana anda boleh mengenal pasti masalah kesihatan dan dalam tujuh keping tertentu undang-undang utama. dan sebagainya) boleh dan peralatan pelindung diri. mengenal pasti pelanggaran. giliran kerja). penggantian menggantikan satu ejen yang mencegah pekerja daripada terdedah kepada bahaya pekerjaan. terdapat l-ima kategori utama langkah-langkah kawalan: penghapusan. yang sama undang-undang ke UK. kawalan pentadbiran Semua bahaya di tempat kerja (kimia. termasuk 1961 Kilang keselamatan? Akta dan 1963 Pejabat. maka anda boleh menentukan langkah yang akan membetulkan masalah yang paling berkesan. Terdapat pergantungan ke atas tentera pemeriksa untuk -membaca laporan atau maklumat tentang tempat kerja anda yang lain.Beberapa kaedah kawalan mengurangkan pendedahan kepada bahaya. Dengan lulusnya Akta OSH 1994 Malaysia kini mempunyai Robens gaya -memeriksa kemalangan dan hampir miss rekod. dan jika ya. menggunakan pengawal mesin yang betul) atau proses kerja untuk berbanding bergantung hanya satu kaedah. Penekanan ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip Robens. mengawal sumber dengan menghapuskan bahaya atau dengan menggantikan agen berbahaya atau proses kerja dengan yang kurang Ingat: ia sentiasa lebih baik untuk mengawal bahaya kerana dekat dengan bahaya. fizikal. meminda ini. kesatuan sekerja jawatankuasa walaupun Rang Undang-undang reformasi memohon untuk atau sesiapa sahaja. Australia dan Sweden. Menghapuskan bahaya bermakna dikawal dengan pelbagai kaedah. keperluan Kewajipan Am sebagai penghalang. Amerika Syarikat mempunyai undang-undang gaya yang berbeza dengan -menggunakan menyemak senarai untuk membantu anda memeriksa piawaian dan peraturan-peraturan OSH yang sangat terperinci dengan tempat kerja anda. -Sebaik sahaja anda menyedari bahaya. Kawalan kaedah kawalan bahaya adalah lebih berkesan daripada yang lain.

Mesin yang tidak dikeluarkan dengan pengawal yang betul pada mereka mungkin kos Bahaya pekerjaan boleh dikawal dengan pelbagai kaedah. tetapi kos yang lebih dari segi kemalangan. Sebagai Jika boleh menyesuaikan hasil kerja individu. kehilangan pengeluaran. mengambil kira individu Adalah penting untuk mengenali bahaya dan masalah kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. (Duplikat Menghapuskan bahaya di peringkat pembangunan " dalam kelompok. menghapuskan: Jika bahaya dikeluarkan. langkah-langkah kawalan. 1. menyebabkan pekerja untuk membayar harga dengan kemalangan. dengan kos masaberikutnya II.detected to Malay translation kimia berbahaya. kehilangan pendengaran daripada Langkah kawalan yang paling berkesan untuk mengawal bahaya pada bunyi. Malangnya. penyimpanan rekod. 3. mesin Matlamat mengawal bahaya untuk mencegah pekerja daripada terdedah yang digunakan banyak yang tidak memenuhi piawaian keselamatan kepada bahaya pekerjaan. latihan. seperti penilaian. kawalan kejuruteraan.terdapat beberapa mengambilkira. sebaliknyamenjalankan tugas tersebut dalam kuantiti pekat yang besar. Penghapusan A. semua pengurusan kawalan Peralatan pelindung diri yang sepatutnya menjadi pilihan terakhir dalam lain. Kurangkan: Penggunaan dalam kuantiti yang kecil. dan sebagainya. apabila membeli mesin. dengan yang kurang bahaya. atau rendah. Mesin hendaklah mematuhi piawaian keselamatan negara . Gantikan: Jika bahaya tidak boleh dikeluarkan. pampasan. 2. menggantikan bahaya yang lebih Penghapusan bahaya tertentu atau proses kerja yang berbahaya. A hierarki langkah-langkah kawalan yang boleh digunak pelindung diri. Gabungan kaedah biasanya menyediakan tempat kerja yang ankepada semua bahaya seperti berikut: selamat dan sihat daripada bergantung hanya satu kaedah. mesin. Contohnya Bahan dibekalkan pra-dicat dan bukannya perlu cat mereka. Kaedah kawalan simpanan. Atau gunakan perkakas elektrik voltan rendah) 4. kawalan pentadbiran dan peralatan mengawal mereka.tidak boleh diterima dan kurang berkesan daripada semua langkah-langkah contoh. yang boleh ditangani sebelum berlaku kepada keutamaan tetapan untuk penggantian. dieksport ke negara-negara membangun. ditolak untuk membeli. dan lain-lain. HIERARKI Hierarki Pengurusan Kawalan Risiko Jika penilaian risiko telah mengenal pasti bahaya yang memerlukan kawalan. utama. menyesuaikan diri: Ia adalah penting untuk mempertimbangkan kesihatan dan keselamatan pekerja apabila proses kerja masih dalam peringkat perancangan. sumber dengan menghapuskan bahaya atau dengan menggantikan bahan English . keselamatan harus menjadi perkara yang kawalan. dll. kaedah kawalan yang cat berasaskan bukannya semangat. proses kerja. Terdapat lima kategori umum langkah-langkah kawalan: penghapusan.mereka perlu direka bentuk dengan pengawal-pengawal yang betul kepada mereka untuk menghapuskan bahaya pekerja mendapat Mata yang perlu diingat terperangkap dalam mesin masa yang sama menggunakannya. tidak kos.(Penggunaan air menghalang daripada memasuki tempat kerja.) paling berkesan. pengauditan tidak diperlukan lagi. jarang. atau operasi jauh. .

8. 10. selepas semua langkah-langkah kawalanyang lain telah dipertimbangkan. 6.keupayaan mental dan fizikal. sebagai luar jangkaan jangka pendek semasa penyenggaraan /pembaikan atau sebagai langkah perlindungan tambahan. 9. Perkiraan kecemasan: Kawalan seperti sistem penggera dan sandaran . 5. kawalan berbilang Ini boleh menggunakan pelbagai kaedah kawalan seperti teknikal dan prosedur kawalan. 7. Kemajuan teknikal: Mengambil kesempatan daripada kemajuan teknikal seperti menggunakan robotik. Peralatan Perlindungan Peribadi: Ini harus digunakan hanya sebagai lepas. KAWASAN: Seperti langkah-langkah prosedur melindungi semua orang. Penyenggaraan yang dirancang: Memperkenalkan penyelenggaraan dirancang dan pemeriksaan loji dan peralatanuntuk memastikan ketangkasan komponen dan unsur-unsur seperti kabel dan suis kecemasan . seperti yang digunakanuntuk elektrik almari akses.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->