P. 1
Makalah Iman Kepada Qadha Dan Qadar

Makalah Iman Kepada Qadha Dan Qadar

|Views: 1,246|Likes:
Published by Anwar Cassanova

More info:

Published by: Anwar Cassanova on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

makalah iman kepada Qada dan Qadar

Iman kepada Qada’ dan Qadar Allh AWT Standar kompetensi Meningkatkan iman nkepada Qada’ dan Qadar Kompetensi dasar; • Menjelaskan penertian iman kepada Qada’ dan Qadar • Menunjukan bukti/dalil kebenaran akan adanya Qada’ dan Qadar. • Menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang berhubungan adanya Qada dan Qadar. • Menunjukan ciri-ciri prilaku orang yang beriman kepada Qada’ dan Qadar. • Menampilakn prilaku yang mencerminkan keimanan kepada Qada’ dan Qadar. 1. Pengertian beriman kepada Qada’ dan Qadar Iman adalah keyakinan yang diyakini didalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kalau kita melihat qada’menurut bahasa artinya Ketetapan.Qada’artinya ketatapan Allah swt kepada setiap mahluk-Nya yang bersifat Azali.Azali Artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau kelahiran mahluk. Sedangkan Qadar artinya menurut bahasa berarti ukuran.Qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentuan sebelumnya. Qaqda’ Qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. 2. Dalil kebenaran adanya Qada dan Qadar Takdir terbagi menjadi dua bagian,yakninya: a. Taqdir Mu’allaq Taqdir mu’allaq adalah taqdir Allah swt yang masih dapat diusahakan kejadianya oleh manusia. Sebagai contoh dalam kehidupan ini, kita sering melihat dan mengalami sunnahtullah,hukum Allah yang berlaku di bumi ini,yaitu hukum sebab akibat yang bersifat tetap yang merupakan qada dan qadar sesuai kehendak swt.Seperti, bumi brputar pada porosnya 24 jam sehari;bersama bulan,bumi mengitari bumi kurang lebih 365 hari setahun; bulan mengitari bumi setahun {356 hari};air kalau dipanaskan pada suhu 100 celsius akan mendidih,dan kalau didinginkan pada suhu. Akan menjadi es ;matahari terbit disebelah timur dan teggelam disebelah barat;dan banyak lagi contoh lainnya,kalau kita mau memikirkannya. b. Taqdir Mubram Taqdir mubram ialah taqdir yang pasti terjadi dan tidak dpat dielakkan kejadiannya.dapat kita beri contoh nasib manusia,lahir, kematian, jodoh dan rizkinya,terjadinya kiamat.dan sebagainya.

sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dengan menyakini qada dan qadarnya.” {Q.kalaupun ada orang seperti itu maka amal ibadahnya tidak akan diterima. pedagang .untuk menentukan nasib kita sendiri. semua nasib manusia dan perbuatan manusia telah datentukan oleh ALLAH SWT. maka tidak dapat yang menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. oleh sebab itu.:”{Q.tampa usaha yang kuat Allah swt tidak akan mengubah tiba- .13:11).Ar-RA’DU.Qada’qadar Allah swt yang berhubungan dengan nasib manusia adalah rasia Allah swt.siapa yang tau bahwa kita-kita manjadi petani. adapun yang pernah kita dengar peramal yang hebat.sedangkan taq1dir itu tidak kita ketahui. Bahkan para tukng ramal pun mendapat azab dengan siksaan yang pedih karena telah membohongi manusia dengan pura-pura mengetahui rahasia Allah SWT.semuanya telah tertulis dalam kitab {lauh mahfuz} sebelum kami mewujudkannya.bagaimana rezki kita.hanya Allah swt yang mengetahuinya.ALLAH SWT teriebih dahulu telah menentukan ketetapan-ketetapanNya bagi manusia yang ditulis dilauh mahfuz .siapa jodoh kita.dan kapanya meninggalnya.ketahuilah wahai saudara ku itu adalah kebohongan balaka.jalan hidup manusia seperti itusdudah ditetapkan sejak zaman azali yaitu masa sebelum terjadinya sesuatuatau massa yang tidak bermulaan. lantas apakah kita hgarus pasrah begitu saja? Toh.sikap hidup ialah mencari taqdir. Kapan manusia lahir. Manusia diperintahkan mengetahui qada’dan qadarnya melalui usaha dan ikhtiar. Allah swt berFirman: Artiya:”setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri.pedagang ataukan pejabat? Tidak ada seorang pun yang tau!untuk itu alangkah naifnya kalau kit pasrah begitu saja.} Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia seelum diciptakan .dan lain sebagainya?siapa yang tau kalau kita jadi petani.S.iyalah yang disebut dengan ikhtiar.dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum.Al-hadid.mereka harus merubahnya simaksimal mungkin ke yang lebih baik. jika manusia ingin ansibnya membaik.artinya berusaha dernga sekuat tenaga melalui berbagai cara yang ditunjukan Allah SWT. Pasrah berarti mernunggu taqdir.atau bahkan penjahat.siapa anak istrinya. Tapi siapakah yang mentaqdirkan manusia iti?.tidak seorang pun yang mengetahui hal tersebut.sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri . Allah SWT berfirman: Artinya:“……. Jadi.S.adalah rahasia Allah swt. bagaimana rizkinya . bagaimana ststusnya sosialnya.

S.yang telah diberikan kepada manusia.cobaan harus dihadapi dengan tenang.Allah SWT berfirman: Artinya: Apakh manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan .Diantaranya: 1) Mempunyai semangat ikhtiar Qada’ dan qadar Allah SWT tentang nasib manusia rahasia Allah SWT yang yang semata.Namun seandainya Alla swt tetap menghendaki nasibnya tidak berubah.berani menghadapi tantangan berarti berani menghadapi cobaan . Ikhtar artinya melakukan perbuatan yang baik dengan penuh kesungguhan dan keyakinan akan hasil yang baik bagi dirinya.dan akhirnya diserahkan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman.karna tidak tau nasibnya.dengan pemahaman srperti itulah .’kami telah beriman .AL-Ankabut.dipikir dengan jernih.”dan mereka tidak di uji”(Q. Beriman kepada qada’dan qadar mempunyai fungsi penting bagi manusia dalam kehipan sehari-hari.kesakitan dan kesensaraan. Artinya:“Dan bahwa manusia hanya meperoleh apa yang usahakannya. Fungsi beriman kepada Qada’dan Qadar Allah SWT. dan sebagainya. 3.53:3940) 2) Mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan Dengan percaya qada’ dan qadar.bagaimana caranya?yaitu dengan mempajari dan dengan mempraktikkan hokum-hukum Allah SWT.tahan uji.seorang muri akan bekerja keras agar biasa sukses.itu adalah hak Allah SWT..Teguh pendirian berarti tidak mudah goyah dalam memagang prisip atau pedoman hidup. dicari jalan keluarnya tampa menyerah pada kesulitan.berani menghadapi tantangan .S.dan tidak menyerah pada kesulitan.Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan(kepadanya). .manusia harus tau nasibnya.penderitaan .’(Q.29:2) 3) Sabar bahwa cobaan adalah qada’dan qadar dari Allah SWT Segala yang ada di alam semesta hakikatnya adalah milik Allah SWT dan suatu saat akan kembali kepada Allah SWT.maka manusi tidak boleh menunggu dengan pasrah.sabar adalah skap mental yang teguh pendirian.manusia akan sadar bahwa kehidupan adalah ujian-ujian yang harus dilalui dengan sabar.tiba.An-Najm.pedagang akan hidup hemat agar usahanya berkembang.

serta mengangkatnya dari tempat-tempat rendah dan hina.S. tenangnya bathin. menjaga wibawanya dalam pandangan dan hati. jadikanlah takwa sebagai barang dagangan. Di antara kalimat yang indah berkenaan dengan hal ini adalah sya’ir yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin. ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu: Qana’ah memberikan manfaat kepadaku berupa kemuliaan adakah kemuliaan yang lebih mulia dari qana’ah Jadikanlah ia sebagai modal bagi dirimu kemudian setelahnya. tetapi yang dimaksudkan dengan qana’ah ialah. Ciri-ciri dari beriman kepada qadha dan qadhar a. selamat dari kehinaan.Firman Allah SWT: Artinya:“(Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah. kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Kesimpulannya. Albaqaraqh. Sebab orang yang tamak adalah orang yang terpenjara dalam keinginan dan sebagai tawanan nafsu syahwat. juga bahwa rizki itu tidak akan dicapai oleh semangatnya orang yang sangat berhasrat dan tidak dapat dicegah oleh kedengkian orang yang dengki. hal yang dapat memutuskan harapan kepada makhluk dari hati adalah ridha dengan pembagian Allah Azza wa Jalla (qana’ah). maka tidak akan ada tempat pada hatinya untuk berharap kepada makhluk. bahwa qana’ah itu pun dapat menghimpun bagi pelakunya kemuliaan diri. tetapi apabila sebaliknya (apabila ia tidak memiliki sikap qana’ah). kedudukan yang tinggi. maka akan bersinarlah cahaya kebahagiaan. kerakusan. dan dari mengorbankan rasa malunya. Berkata Imam asy-Syafi’i rahimahullahu: Aku melihat qana’ah sebagai perbendaharaan kekayaan maka aku pegangi ekor-ekornya Tidak ada orang yang melihatku di depan . Dari sini muncullah qana’ah terhadap apa yang telah diberikan.mereka berkata’Inna’lilliahi wa inna ilaihi rajiun’. melimpahnya karamah. maka hidupnya akan keruh dan akan bertambah pula kepedihan dan kerugiannya. dan bebas dari perbudakan hawa nafsu dan keinginan yang rendah. Seseorang yang beriman kepada qadar mengetahui bahwa rizkinya telah tertuliskan. Seandainya jiwa itu bersikap qana’ah. dan hanya kebenaranlah yang ia junjung. maka sedikitlah musibahnya. kemuliaan diri dan baiknya usaha. Ia pun mengetahui bahwa seorang makhluk sebesar apa pun usahanya dalam memperoleh ataupun mencegahnya dari dirinya. Hal tersebut tidak berarti bahwa jiwanya tidak berhasrat pada kemuliaan. sehingga tetaplah kewibawaan.2:156) 4. jauh dari kebakhilan. Kemudian. maka ia tidak akan mampu. Barangsiapa ridha dengan hukum dan pembagian Allah.(Q. Qana’ah Dan Kemuliaan Diri. qana’ah pada hal-hal keduniaan setelah ia menempuh usaha. disebabkan oleh jiwanya yang tamak dan rakus. Niscaya akan engkau peroleh keuntungan dan tidak perlu memelas kepada orang yang bakhil Engkau akan memperoleh kenikmatan dalam Surga dengan kesabaran yang hanya sesaat. Apabila seorang hamba dikaruniai sikap qana’ah. Sehingga ia tidak mencari muka dan bermuka dua. ia pun tidak melakukan sesuatu kecuali hal itu dapat memenuhi (menambah) imannya. serta membebaskan diri dari penghambaan kepada makhluk dan mengharap pemberian mereka. dan bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia menerima sepenuhnya.

sebab manusia dalam kehidupan dunia ini mengalami keadaan bermacam-macam. dan untuk terbebas dari berbagai aib dan kekurangan. keimanan ini memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong para tokoh untuk melakukan pekerjaan besar. baik akhirat maupun dunia. memanfaatkan peluang yang datang kepadanya. mencari kesempurnaan. Cita-Cita Yang Tinggi. adakalanya mendapatkan kekayaan yang melimpah. ridha dengan kehinaan. adakalanya menikmati kesehatan yang prima. Bahkan. dan adakalanya setelah itu dipecat (dari jabatan). yaitu sebaliknya dari hal itu. Kefakiran dapat . bukan pada aib-aib (yang dilakukannya) c. Baik Pada Saat Senang Maupun Susah. Bahkan keimanannya mengharuskannya untuk berusaha bang-kit. berpangku tangan.. Bersikap Adil. Iman kepada qadar membawa pelakunya kepada kemauan yang tinggi dan menjauhkan mereka dari kemalasan. mengubah keadaan yang pahit serta menyakitkan kepada yang lebih baik dengan cara-cara yang disyari’atkan. Orang yang beriman kepada qadar. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Artinya . dan pasrah kepada takdir. Sedangkan cita-cita yang rendah. Maksud dari cita-cita yang tinggi adalah menganggap kecil apa yang bukan akhir dari perkara-perkara yang mulia. niscaya akan demikian dan demikian. ia lebih mengutamakan sesuatu yang tidak berguna. adakalanya memperoleh jabatan dan popularitas. b. dan apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Ia tidak rela kehinaan untuk dirinya. dan tidak menggapai perkara-perkara yang mulia. dan janganlah bersikap lemah! Jika sesuatu menimpamu. hina. Sebab. Adakalanya diuji dengan kefakiran.' Tetapi katakanlah. dan sangat menginginkan segala kebaikan. dan menjauhi perkara-perkara remeh dan hina. 'Seandainya aku melakukan. “Sebaik-baik ucapan yang saya dengar tentang qana’ah ialah ucapan. tidak puas dengan keadaan yang pahit lagi menyakitkan. Anda melihat orang yang beriman kepada qadar -dengan keimanan yang benar. ia akan bersungguh-sungguh dalam berbagai urusannya. adakalanya diuji dengan penyakit. (Karena) berdalih dengan takdir hanyalah dibenarkan pada saat tertimpa musibah. Perkara-perkara ini dan sejenisnya memiliki pengaruh dalam jiwa. iman kepada qadar mendorong kepada hal itu. Iman kepada qadar akan membawa kepada keadilan dalam segala keadaan. Ibnu Thabathaba al-‘Alawi: Jadilah engkau orang yang qana’ah dengan apa yang diberikan kepadamu maka engkau telah berhasil melewati kesulitan qana’ah orang yang hidup berkecukupan Sesungguhnya usaha dalam mencapai angan. dan tidak pasrah terhadap berbagai aib dengan dalih bahwa takdir telah menentukannya. janganlah mengatakan. dan kehilangan nama. yang mereka menduga sebelumnya bahwa kemampuan mereka dan berbagai faktor yang mereka miliki pada saat itu tidak cukup untuk menggapainya. besar jiwanya. nyaris membinasakan dan kebinasaan seseorang terletak dalam kemewahan. minta tolonglah kepada Allah. Karena itu.pintunya dan tidak ada orang yang melihatku bersungguh-sungguh dengannya Aku menjadi kaya dengan tanpa dirham dan aku berlalu di hadapan manusia seperti raja. …Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. 'Ini takdir Allah. Bertekad Dan Bersungguh-Sungguh Dalam Berbagai Hal.adalah tinggi cita-citanya. Tsa’alabi berkata. dan sama sekali tidak mendorong kepada kemalasan dan sedikit beramal. d.

kekayaan bisa mengubah akhlak yang baik menjadi kesombongan. keadaan-keadaan tersebut menjadi tidak lurus pada garis keadilan. maka dia akan selamat dari kedengkian. Adakalanya hal itu dapat memburukkan akhlak dan menyempitkan dada. sebagai ujian. dengan melakukan hal tersebut. mencari pahala. dan digantikan oleh kegembiraan dan harapan yang baik. serta menyerahkan segala urusannya kepada Allah semata. Sakit bisa mengubah watak. aku tidak peduli yang manakah di antara keduanya yang aku tunggangi. bersyukur kepada Allah atasnya. di mana penyakit itu telah menanamkan kedengkian di antara mereka. kekayaan tidak membawanya kepada keburukan dan kesombongan. Selamat Dari Kedengkian Dan Penentangan. sedangkan kebahagiaan dan kesusahan sebagai dua kendaraan di depan pintuku. dan seseorang tidak mampu tabah bersamanya.” e. baik karena kesedihan yang mendalam maupun karena kurangnya kesabaran. berarti dia menentang ketentuan Allah. Hikmah tersebut antara lain: a) banyak bersyukur dan bersabar . sehingga akhlak menjadi tidak lurus.Begitulah. Sehingga mereka. Lalu. Orang-orang yang beriman kepada qadar menerima sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan dengan sikap menerima. meringankan apa yang dapat mereka ringankan. Dia memberikan dan menghalangi dari siapa yang dikehendaki-Nya.membawa kepada kehinaan. karena keimanan-nya bahwa Allah-lah yang memberi dan menentukan rizki mereka. maka kenikmatan tidak membuatnya sombong dan musibah tidak membuatnya berputus asa. Kecuali orang yang beriman kepada qadar dengan sebenarnya. kekuasaan tidak membuatnya congkak. dan kekurangan dalam diri hamba tersebut. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullahu berkata. baik karena buruknya tabiat maupun sem-pitnya dada. berbagai kebaikan dan keberkahan. mereka mendapatkan. karena keterbatasan. misalnya hasad yang hina. dengan sebab itu. dan perilakunya menjadi semakin buruk. yang semakin melipatgandakan kegembiraan mereka. banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Jika seseorang beriman kepada qadar. selamat dari penentangan terhadap hukum-hukum Allah yang bersifat syar’i (syari’at) dan ketentuan-ketentuan-Nya yang bersifat kauni (sunnatullah). 5. Sebaliknya dari hal itu ialah pemecatan. Mereka menerima hal-hal yang tidak disenangi dengan keridhaan. kelemahan. Orang yang beriman kepada qadar tidak dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Demikian pula kekuasaan dapat mengubah akhlak dan mengingkari sahabat karib. dan menjadikannya sebagai sarana atas berbagai urusan akhirat dan dunia. menghadapi apa yang dapat mereka hadapi. kebodohan. Apabila dia dengki kepada selainnya. pemecatan tidak menurunkannya dalam kesedihan. Iman kepada qadar dapat menyembuhkan banyak penyakit yang menjangkiti masyarakat. bersabar. tanda-tanda orang yang Beriman kepada Qada dan qadar Dengan beriman kepada qadha dan qadar. dan kefakiran pun tidak menurunkannya kepada kehinaan. akan mendapatkan berbagai kebaikan yang besar yang dapat menghilangkan hal-hal yang tidak disukai. dan dengan kesabaran yang baik terhadap apa yang harus mereka bersabar terhadapnya. “Aku memasuki waktu pagi.

ia bersabar dan berusaha lagi.”( HR. Jika beruntung atau berhasil.Qashas ayat 77) d) Jiwanya tenang Orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya. b) Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa Orang yang tidak beriman kepada qadha dan qadar. Oleh sebab itu. Firman Allah SWT: Artinya: Hai anak-anakku. dan bila ditimpa oleh kemudratan. tetapi harus diusahakan. pergilah kamu. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja. orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu.Yusuf ayat 87) Sabda Rasulullah: yang artinya” Tidak akan masuk sorga orang yang didalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat kesombongan. An-Nahl ayat 53). Firaman Allah: Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. Muslim) c) Bbersifat optimis dan giat bekerja Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. (QS. apabila mendapat keberuntungan. Jika terkena musibah atau gagal. ”( QS. maka dari Allah( datangnya).( QS. apabila memperoleh keberhasilan. Artinya : Hai jiwa yang tenang. karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Maka masuklah kedalam jamaah hamba-hamba-Ku. (QS Al. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi diridhai-Nya. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Fajr ayat 27-30) . maka hanya kepada-Nya lah kamu meminta pertolongan. ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa .Orang yang beriman kepada qadha dan qadar. maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. karena hal tersebut merupakan ujian Firman Allah: Artinya:”dan apa saja nikmat yang ada pada kamu. dan masuklah kedalam sorga-Ku. sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. melainkan kaum yang kafir. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. ia bersyukur. Ia pun merasa dirinya hebat. maka ia akan bersyukur. karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya apabila terkena musibah maka ia akan sabar. ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Apabila ia mengalami kegagalan. kepadamu.

diucapkan dengan lisan.Azali Artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau kelahiran mahluk.Qada’artinya ketatapan Allah swt kepada setiap mahluk-Nya yang bersifat Azali. Kalau kita melihat qada’menurut bahasa artinya Ketetapan. . dan dilaksanakan dengan amal perbuatan.KESIMPULAN Iman adalah keyakinan yang diyakini didalam hati.Qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentuan sebelumnya. Qaqda’ Qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Sedangkan Qadar artinya menurut bahasa berarti ukuran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->