Mohd Faizul Afendi B.

Zon Bakri Juruteknik Mekanikal J17 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (Bengkel Loji, Bengkel Foundri)

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjalankan kerja-kerja peyelenggaraan mesin dan peralatan bengkel. Mengemaskini data-data harta modal serta inventori. Membantu pensyarah semasa kelas amali dijalankan. Menjaga kebersihan bengkel. Membaiki kerosakkan kecil peralatan bengkel/makmal. Menjalan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pegawai atasan.