PANDUAN KHAS

HAK-HAK ANDA SEBAGAI PEKERJA

www.HakPekerja.com

www.HakPekerja.com

Sekiranya nasihat pakar atau bantuan diperlukan. ( Fotokopi ebook ini dibenarkan untuk edaran percuma kepada para pelajar diperingkat sekolah menengah atau IPTA/IPTS. rapidshare atau sebarang kaedah transaksi maya yang difikirkan sesuai demi kebaikan dan manfaat kita bersama. Industrial Relation Act 1967 dan Trade Union Act 1959. blog. perkanunan dan profesional yang lain kepada pembaca. laman web peribadi atau organisasi anda. anda dilarang sama sekali mengubah atau menambah mana-mana kandungan ebook ini untuk kepentingan anda. sila dapatkan khidmat dan nasihat profesional daripada pakar yang berkelayakan dan diiktiraf. mailing list.HakPekerja. forum-forum. torrent. HAK PENGEDARAN Anda dibenarkan untuk menyebarkan ebook ini secara PERCUMA SAHAJA melalui emel.PENAFIAN Pihak penulis berusaha sedaya-upaya memastikan ebook yang diterbitkan ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek/topik yang dibincangkan. Penulis ebook ini tidak boleh dianggap memberikan khidmat perundangan. pekerja-pekerja kerajaan dan swasta dan mana-mana individu yang memerlukan mengirimkan maklumat pertanyaan berkenaan melalui hak-hak emel sebagai kepada pekerja penulis dengan di ( support@hakpekerja. Namun. portal-portal komuniti. NAMM ( Networks of Action for Migrants in Malaysia ). Lawyerment ( Malaysia Online Legal Resources ) dan buku-buku mengenai akta-akta pekerja seperti Employment Act 1955. Segala maklumat diperoleh dari sumber rujukkan yang dipercayai dan sahih iaitu MTUC ( Malaysian Trade Union Congress ).com .com ) www. Panduan ringkas ini hanya berupa maklumat atau info asas kepada para individu/organisasi yang ingin mendapatkan serba sedikit maklumat berkenaan hak-hak dan keistimewaan sebagai pekerja.

Akta ini secara amnya meliputi dan melindungi hak-hak pekerja didalam hubungan pekerjaan. bilangan hari cuti tahunan dan cuti am. bilangan hari cuti sakit. Dibawah ini adalah susunan seksyen-seksyen yang terkandung di dalam Akta Kerja 1955 berkenaan hubungan pekerja dan majikan yang seringkali menjadi isu dikalangan pekerja-pekerja. Pelabagai dasar. dengan kesedaran dikalangan rakyat yang makin tinggi. Hubungan antara pekerja dan majikan adalah dilindungi dibawah Akta Pekerja 1955 ( Employment Act 1955 ). Setiap pekerja seharusnya mempelajari dan mengetahui kandungan-kandungan Akta ini dan tidak ragu-ragu untuk mengingatkan majikan dan jika perlu mengambil tindakkan terhadap majikan-majikan yang gagal mematuhi segala perincian yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Setiap pekerja memiliki hak-hak keistimewaan tersendiri dan mampu menikmati kesenangan menerusi kuasa www.Hak pekerja Pada hari ini. cuti bersalin dan sebagainya. minimum kerja lebih masa. undang-undang dan akta digubal demi menjamin hak-hak dan keistimewaan yang diterima. hospital. pekerja sentiasa dibela.HakPekerja. Ianya menyediakan faedahfaedah minimum dan hak-hak pekerja seperti had masa bekerja.com . pendedahan pihak media semakin meluas keberanian dan ketegasan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan ( NGO ) menyaksikan nasib pekerja-pekerja dinegara ini semakin terbela. Menyentuh mengenai keistimewaan yang diperoleh oleh para pekerja. masih ramai lagi yang belum mengetahui sejauh manakah pekerja-pekerja di Malaysia mendapat hak pembelaannya.

Kesalahan-kesalahan dan penalty-penalti 20. Tempoh Masa Kerja. Potongan-potongan daripada Upah ( Gaji ) 5. Pembayaran Upah ( Gaji ) 4. Kakitangan Domestik 12. Mengambil bekerja Wanita 9. dan Persaraan 14. Kontraktor dan Prinsipal 8. Prosedur 19.com . Hari rehat. Daftar. Hari Kelepasan. Rentikerja Sentara. dan Papan notis 16. Berkaitan dengan sistem membayar upah ( Gaji ) dengan barang 6.SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN 1. Peraturan-peraturan 21. Kontrak Perkhidmatan 3. Faedah-faedah Penamatan. Dibawah dibincangkan antara persoalanpersoalan yang seringkali dibincangkan berkenaan pekerja dan majikan. dan lain-lain syarat perkhidmatan 13. Mengambil Kanak-kanak dan Orang Muda 11. Keutamaan upah ( Gaji ) 7. Permulaan 2. Perlindungan Bersalin 10. Pemeriksaan 17. Pemansuhan dan kecualian Setiap seksyen diatas mempunyai pelbagai cabang dalam menghuraikan hakhak dan keistimewaan pekerja.HakPekerja. Pengambilan kerja Pekerja Asing 15. Pengadu dan siasatan 18. Penyata. www.

dan seseorang pekerja yang melakukan kerja tanpa mengira jumlah upah sebulan. 1 ) Apakah golongan pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955? Semua pekerja yang mendapat gaji tidak melebihi RM1. Selain itu. setiap pekerja tidak hanya dilindungi oleh satu akta. jika mereka adalah tergolong dalam akta tersebut.500. Anda perlu faham. www. Ini tidak bermakna jika anda berpendapatan melebihi RM1500 sebulan hak anda tidak dilindungi.HakPekerja.Antara soalan-soalan yang sering menjadi isu mengenai hak pekerja. 2 ) Apakah definasi Kontrak Perkhidmatan? Sebarang perjanjian (sama ada lisan atau bertulis dan sama ada dinyatakan atau dibayangkan) di mana seseorang itu bersetuju untuk mengambil seseorang yang lain bekerja dan pekerja itu pula bersetuju untuk berkhidmat kepada majikannya sebagai seorang pekerja. pekerja dengan Kontrak Perkhidmatan turut dilindungi di bawah akta tersebut. Pekerja tersebut juga mempunyai hak untuk mendapat dan menyimpan salinan Kontrak Perkhidmatan ini. Ini bermakna anda sebenarnya dilindungi oleh lebih dari satu akta. tetapi pelbagai akta.00 sebulan.com . 3 ) Adakah Buruh atau Pekerja Migran tergolong di dalam Akta Kerja 1955? Ya. anda tetap mempunyai hak-hak dan keistimewaan tetapi ianya adalah dibawah akta-akta yang lain.

Pekerja mempunyai hak maksimum bekerja seminggu iaitu 48 jam.com . pekerja berhak mendapatkan hak sapertimana tercatat dalam Akta Kerja 1955. www. adakah pekerja itu boleh terus berpegang kepada Akta Kerja 1955? Ya. kerja lebih masa dan kadar pembayaran gaji. 5 jam bekerja berterusan tanpa rehat sekurang kurangnya 30minit. pekerja boleh bekerja 9 jam sehari tetapi tidak boleh melebihi 48 jam seminggu. Atas persetujuan bersama. Jika hak terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Akta Kerja. dia boleh. gaji dan jenis potongan yang dibenarkan kepada majikan. cuti sakit berbayar. cuti tahunan berbayar. Waktu kerja biasa tersebut tidak boleh melebihi: 8 jam sehari tidak termasuk waktu rehat. 6 ) Apakah definasi “ Waktu Kerja Biasa ” ? “ Waktu Kerja Biasa ” ialah waktu kerja yang dipersetujui di antara majikan dan pekerja dalam kontrak perkhidmatan sebagai waktu-waktu kerja biasa dalam sehari. 5 ) Apabila seseorang pekerja sudah menandatangani kontrak dengan majikan. cuti am berbayar. cuti bersalin dan lain-lain lagi.HakPekerja.4 ) Apakah hak-hak pekerja yang terkandung dalam Akta Kerja 1955? Berbagai jenis hak pekerja termasuk jumlah jam kerja maksima. Jika hak yang terkandung dalam Akta Kerja adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan. pekerja berhak menuntuk hak yang lebih baik sapertimana terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan tersebut.

Pada hari rehat. . Sekiranya kontrak tersebut tidak menyatakan tempoh gaji tersebut. 9 ) Apakah ada had kepada bilangan jam seseorang pekerja untuk dibenarkan bekerja lebih masa dalam satu bulan? Seseorang pekerja tidak boleh bekerja lebih masa melebihi 104 jam dalam sebulan. maka tempoh tersebut akan dikira sebagai sebulan. 10 ) Apakah wajib bagi kontrak perkhidmatan untuk menyatakan tempoh gaji? Berapakah tempoh gaji yang sepatutnya? Setiap kontrak perkhidmatan wajib menyatakan tempoh gaji yang tidak lebih daripada satu bulan.Pada cuti am. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk hari biasa. 8 ) Berapakah kadar bayaran untuk kerja lebih masa? Kadar bayaran kerja lebih masa hendaklah sekurang-kurangnya seperti berikut: . www.7 ) Apakah definasi „ kerja lebih masa ‟? Kerja lebih masa bermakna bilangan jam kerja yang dilakukan melebihi masa kerja normal dalam satu hari.Pada hari kerja biasa. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja hari rehat .. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja pada cuti am.HakPekerja.com .

13 ) Berapakah jumlah potongan gaji yang dibenarkan oleh undangundang? Jumlah maksima pomotongan gaji yang dibenarkan adalah jumlah yang tidak melampaui separuh gaji yang harus diterima oleh pekerja bagi bulan tersebut dimana. dan sumbangan keselamatan sosial (SOCSO).11 ) Bilakah gaji harus dibayar kepada pekerja-pekerja? Gaji pekerja perlulah dibayar tidak lewat dari hari ketujuh selepas tamat tempoh gaji. Selain itu.com .HakPekerja. www. 14 ) Bilakah gaji perlu dibayar kepada pekerja jika berlaku penamatan kontrak perkhidmatan? Gaji harus dibayar sebaik sahaja kontrak ditamatkan. 12 ) Apakah potongan-potongan yang telah ditetapkan oleh undangundang? Potongan yang dibenarkan adalah seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). di mana jumlah tersebut tidak boleh melebihi nilai gaji bagi satu bulan. Majikan juga boleh memohon untuk melanjutkan masa pembayaran gaji daripada Ketua Pengarah Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia. pekerja harus dibayar sekurang-kurangnya separuh daripada gajinya untuk setiap bulan. dan juga untuk mendapatkan kembali apa-apa pendahuluan gaji yang telah diberikan. Akta Kerja juga membenarkan pemotongan untuk mendapatkan kembali gaji yang terlebih dibayar sebelum tempoh 3 bulan.

kerja yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam mana-mana kegiatan perusahaan yang perlu kepada ekonomi Malaysia atau mana-mana perkhidmatan perlu sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 www.HakPekerja. 17 ) Adakah tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang keatas majikan untuk meminta pekerjanya datang bekerja pada hari rehat? Seseorang pekerja boleh dikehendaki oleh majikannya untuk bekerja pada hari rehatnya adalah seperti keadaan-keadaan berikut: kemalangan. kerja segera yang harus dilakukan ke atas jentera atau loji. sebenar atau diancam dalam tempat kerjanya. Kerja bawah tanah.00 pagi tanpa pengecualian daripada Ketua Pengarah Buruh.Bekerja di sektor perusahaan/pertanian di antara pukul 10. kerja yang perlu bagi pertahanan atau keselamatan Malaysia. suatu gangguan kerja yang tidak mungkin dapat dijangka.com . ii.15 ) Apakah jenis pekerjaan yang dilarang wanita daripada melakukannya sejajar dengan Akta? Jenis pekerjaan di mana seseorang wanita dilarang melakukannya adalah seperti berikut: i.00 malam sehingga 5. 16 ) Berapakah cuti rehat untuk seorang pekerja di bawah Akta ini? Setiap pekerja adalah layak untuk mendapat cuti selama satu hari penuh untuk setiap minggu. kerja yang mana perlaksanaannya adalah perlu kepada keselamatan masyarakat.

com . Hari Merdeka (Ogos 31). 10 Hari Cuti Am tersebut adalah Hari Pekerja (Mei 1).HakPekerja. Hari Kelahiran Yang Di Pertuan Agung.16 hari bagi setiap tahun www. (iaitu 3 kali gaji hari kerja biasa) 21 ) Berapa harikah kelayakan cuti tahunan bagi seseorang pekerja? Bekerja kurang dari 2 tahun: . (iaitu 2 kali gaji hari kerja biasa) 19 ) Berapakah kelayakan cuti am bergaji pekerja dalam setahun? Seseorang pekerja layak sekurang-kurangnya 10 hari cuti am bergaji dalam setahun. Hari Keputeraan Sultan atau Hari Wilayah Persekutuan. Dimana.8 hari setiap tahun Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun .18 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta untuk bekerja pada cuti rehat? Seseorang pekerja yang dikehendaki bekerja pada hari rehatnya hendaklah dibayar bayaran satu hari tambahan gajinya atas kadar gaji biasanya. dan 6 cuti am yang lain yang majikan harus memutuskan dan memberitahu pekerja melalui notis pada permulaan setiap tahun. 20 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta bekerja pada hari cuti tersebut? Seseorang pekerja layak mendapat 2 hari gaji sebagai tambahan pada kadar gaji biasa jika pekerja bekerja pada hari tersebut.12 hari bagi setiap tahun 5 tahun dan lebih .

24 ) Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pekerja tersebut melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang pekerja dianggap melanggar kontrak perkhidmatannya apabila dia berterusan tidak hadir kerja selama lebih daripada 2 hari bekerja berturut-turut tanpa kebenaran daripada majikannya. dan cuti tahunan berbayar akan dianggap belum diambil untuk harihari pekerja tersebut mengambil cuti sakit berbayar atau cuti bersalin.18 hari 5 tahun dan lebih .Di mana seorang pekerja yang mengambil cuti tahunan berbayar. 22 ) Berapakah kelayakan cuti sakit seseorang pekerja dalam setahun? Kelayakan cuti sakit bergaji setahun adalah: Kurang dari 2 tahun perkhidmatan .14 hari Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun .HakPekerja.com .22 hari Di mana hospitalisi diperlukan sehingga 90 hari untuk cuti bersalin 23 ) Apakah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji? Pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji bagi tempoh di mana pekerja berhak mendapat elaun bersalin atau menerima pampasan bagi ketidakupayaan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. berhak untuk cuti sakit berbayar atau mendapat cuti bersalin semasa dalam masa cuti tahunan. www.

25 ) Di dalam keadaan apakah pula majikan dianggap melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang majikan dianggap telah melanggar kontrak perkhidmatan apabila gagal membayar gaji dalam tempoh tidak lewat daripada hari ketujuh selepas jangkamasa upah yang sepatutnya diberikan oleh seseorang majikan kepada pekerjanya.melainkan ia mempunyai alasan yang munasabah bagi ketidakhadhirannya itu.(seksyen 60M) 27 ) Bolehkah seorang majikan memberikan layanan berbeza kepada pekerja tempatan dan pekerja asing? Tidakboleh. dan kemudiannya mengambil seorang pekerja migrant bekerja? Tidak. ( Seksyen 60L ) www. Jika pekerja tempatan mahupun asing merasakan wujudnya diskriminasi terhadap mereka berkenaan keadaan kerja atau selainnya. dan telah memberitahu atau telah mencuba memberitahu majikannya tentang alasan itu sebelum atau semasa awal ketidakhadhiran tersebut.com .HakPekerja. 26 ) Berhakkah bagi seorang majikan itu menamatkan kerja seorang pekerja tempatan. Seorang majikan tidak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan seorang pekerja tempatan bagi tujuan untuk mengambil seorang pekerja migrant atau pekerja asing. mereka boleh membuat aduan kepada Pejabat Buruh. majikan hendaklah memberikan layanan yang sama kepada pekerjanya tidak kiralah pekerjanya merupakan rakyat tempatan ataupun asing.

siapakah yang akan mula-mula dibuang kerja? Biasanya. seksyen 60N adalah tidak sah. menamatkan perkhidmatan semua pekerja asing yang bekerja dengannya dalam bidang tugas serupa dengan bidang tugas pekerja tempatan 29 ) Apakah peraturan yang memperuntukkan kelayakan Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara ( Termination and Lay-off benefits ) yang diliputi di bawah Akta ini? Peraturan-peraturan Kerja (Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara). maka majikan itu tidaklah boleh menamatkan perkhidmatan pekerja tempatan melainkan jika dia telah terlebih dahulu itu. 1980 www.28 ) Apabila berlaku pembuangan kerja. Tetapi.HakPekerja. Maka. prinsip yang diguna pakai adalah pekerja yang akhir sekali diambil masuk bekerja akan dibuang kerja terlebih dahulu. dan menyatakan bahawa seksyen 60N ini bukan sahaja tidak adil tetapi juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menjamin kesamaan.com . seksyen 60N Akta Kerja 1955 menyatakan bahawa “Sekiranya majikan dikehendaki mengurangkan tenaga kerjanya oleh sebab lebihan pekerja. Kami tidak setuju.

sebaliknya anda masih mempunyai hak dan keistimewaan sebagai pekerja dibawah pelbagai akta yang berlainan.. persaraan. Saya bawa anda melihat sedikit imbasan ringkas tentang kandungan ebook tersebut dibawah www. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan ebook „ Hak-hak pekerja ‟ ini pada 11 Mac nanti. pampasan. Kesimpulannya. Soalan–soalan diatas sedikit sebanyak dapat memberi anda maklumat dan input berguna berkenaan hak anda sebagai pekerja di Malaysia.. setiap golongan pekerja di Malaysia. ternyata anda silap.com . disiplin.Tahukah anda. cuti.HakPekerja. Jika anda merasakan anda tidak tergolong dalam sesuatu akta. perubatan. semuanya dilindungi dibawah akta-akta yang sentiasa memihak kepada anda. tidak kira kerajaan mahupun swasta dan tidak terkecuali juga pekerja asing. hak pekerja wanita dan banyak lagi khas untuk golongan pekerja samada disektor awam mahupun swasta. lebih 15 akta khas telah digubal untuk melindungi golongan pekerja di Malaysia. Kandungan ebook tersebut akan menyentuh kesemua aspek seperti masa bekerja. tatatertib. gaji.. Banyak lagi perincian dalam akta-akta yang digubal untuk golongan pekerja akan dikupas dan dibincangkan dalam bentuk Q&A ( Soalan dan jawapan ) dalam ebook khas „ Hak-hak pekerja ‟ yang akan dilancarkan pada 11 Mac 2011 nanti.

Fungsi KWSP dan SOCSO dan syarat-syarat Apakah yang dimaksudkan dengan pencen dan siapakah yang layak untuk mendapat faedah-faedah. Apakah hak-hak anda ketika dalam ' probation ' Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( prestasi ). Bagaimanakah gaji anda dibayar. 2. tempoh. dan banyak lagi.com ... Apakah yang dimaksudkan dengan pampasan. BAB 2 : ( Proses ) Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah :       Dimanakah anda dilindungi dibawah akta ? Apakah yang anda perlu tahu mengenai 'surat perlantikkan' dan 'kontrak kerja' ? Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda dipecat ? Bagaimana mengatasi layanan yang tidak adil sewaktu berkerja ? Apakah yang anda perlu tahu apabila anda memohon kerja ? Kesatuan Pekerja dan Perjanjian Kolektif. Antara topik yang dibincangkan :                 Apakah jenis-jenis akta yang membela hak-hak anda sebagai pekerja Huraian mengenai kontrak perkhidmatan dan permasalahan.. Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( perbuatan salah ). Hak anda sekiranya disingkirkan..HakPekerja.. Setiap pembelian akan menerima 2 panduan khas PERCUMA iaitu : 1. Panduan ' Perintah Am ' ( Bab A .G ) untuk rujukan penjawat awam.Imbasan Produk : BAB 1 : ( Apa yang anda perlu tahu sebagai pekerja ? ) Bab ini akan membincangkan mengenai hak-hak anda secara terperinci didalam setiap seksyen. Lebih 40 senarai beserta maklumat lengkap seperti alamat dan no telefon badan-badan bertanggung-jawab dalam membela nasib pekerja disetiap negeri seluruh negara. www. Apakah itu gangguan seksual dan jenis-jenisnya. Apakah yang dimaksudkan ' Pemecatan Konstruktif ' Hak anda sekiranya diminta berhenti kerja oleh majikan. dan banyak lagi. had dan sebagainya Potongan-potongan gaji yang dibenarkan Apakah Hak-hak pekerja wanita Perlindungan bersalin kepada pekerja wanita.

php#!/pages/Hak-Pekerja/149508131774928 -------------------------------------------------------------------------------------- www.. mungkin juga sebenarnya ketika ini anda sedang ditindas oleh majikan anda..Banyak lagi yang perlu anda tahu mengenai hak-hak anda sebagai pekerja. Panduan yang wajib anda miliki sebagai persiapan dan senjata untuk mempertahankan hak-hak anda..facebook. -------------------------------------------------------------------------------------Segala pertanyaan boleh emailkan kepada : support@hakpekerja.com .com www.HakPekerja.HakPekerja.com/home. tanpa anda sedari.com Lawati Facebook di : http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful