PANDUAN KHAS

HAK-HAK ANDA SEBAGAI PEKERJA

www.HakPekerja.com

www.HakPekerja.com

PENAFIAN Pihak penulis berusaha sedaya-upaya memastikan ebook yang diterbitkan ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek/topik yang dibincangkan. Sekiranya nasihat pakar atau bantuan diperlukan. HAK PENGEDARAN Anda dibenarkan untuk menyebarkan ebook ini secara PERCUMA SAHAJA melalui emel. NAMM ( Networks of Action for Migrants in Malaysia ). Panduan ringkas ini hanya berupa maklumat atau info asas kepada para individu/organisasi yang ingin mendapatkan serba sedikit maklumat berkenaan hak-hak dan keistimewaan sebagai pekerja. Industrial Relation Act 1967 dan Trade Union Act 1959. rapidshare atau sebarang kaedah transaksi maya yang difikirkan sesuai demi kebaikan dan manfaat kita bersama.com ) www.HakPekerja. anda dilarang sama sekali mengubah atau menambah mana-mana kandungan ebook ini untuk kepentingan anda. forum-forum. pekerja-pekerja kerajaan dan swasta dan mana-mana individu yang memerlukan mengirimkan maklumat pertanyaan berkenaan melalui hak-hak emel sebagai kepada pekerja penulis dengan di ( support@hakpekerja. sila dapatkan khidmat dan nasihat profesional daripada pakar yang berkelayakan dan diiktiraf. perkanunan dan profesional yang lain kepada pembaca. Lawyerment ( Malaysia Online Legal Resources ) dan buku-buku mengenai akta-akta pekerja seperti Employment Act 1955. blog. Penulis ebook ini tidak boleh dianggap memberikan khidmat perundangan. Segala maklumat diperoleh dari sumber rujukkan yang dipercayai dan sahih iaitu MTUC ( Malaysian Trade Union Congress ).com . Namun. portal-portal komuniti. ( Fotokopi ebook ini dibenarkan untuk edaran percuma kepada para pelajar diperingkat sekolah menengah atau IPTA/IPTS. mailing list. laman web peribadi atau organisasi anda. torrent.

Hubungan antara pekerja dan majikan adalah dilindungi dibawah Akta Pekerja 1955 ( Employment Act 1955 ). Dibawah ini adalah susunan seksyen-seksyen yang terkandung di dalam Akta Kerja 1955 berkenaan hubungan pekerja dan majikan yang seringkali menjadi isu dikalangan pekerja-pekerja. cuti bersalin dan sebagainya. hospital. bilangan hari cuti tahunan dan cuti am. bilangan hari cuti sakit. pendedahan pihak media semakin meluas keberanian dan ketegasan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan ( NGO ) menyaksikan nasib pekerja-pekerja dinegara ini semakin terbela. undang-undang dan akta digubal demi menjamin hak-hak dan keistimewaan yang diterima. dengan kesedaran dikalangan rakyat yang makin tinggi.HakPekerja.com . pekerja sentiasa dibela. masih ramai lagi yang belum mengetahui sejauh manakah pekerja-pekerja di Malaysia mendapat hak pembelaannya. Akta ini secara amnya meliputi dan melindungi hak-hak pekerja didalam hubungan pekerjaan.Hak pekerja Pada hari ini. Setiap pekerja memiliki hak-hak keistimewaan tersendiri dan mampu menikmati kesenangan menerusi kuasa www. Pelabagai dasar. minimum kerja lebih masa. Setiap pekerja seharusnya mempelajari dan mengetahui kandungan-kandungan Akta ini dan tidak ragu-ragu untuk mengingatkan majikan dan jika perlu mengambil tindakkan terhadap majikan-majikan yang gagal mematuhi segala perincian yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Menyentuh mengenai keistimewaan yang diperoleh oleh para pekerja. Ianya menyediakan faedahfaedah minimum dan hak-hak pekerja seperti had masa bekerja.

Hari rehat.SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN 1. Penyata. Pemeriksaan 17. Pemansuhan dan kecualian Setiap seksyen diatas mempunyai pelbagai cabang dalam menghuraikan hakhak dan keistimewaan pekerja. Pengambilan kerja Pekerja Asing 15. Perlindungan Bersalin 10. Berkaitan dengan sistem membayar upah ( Gaji ) dengan barang 6. Mengambil bekerja Wanita 9.com . dan lain-lain syarat perkhidmatan 13. Pembayaran Upah ( Gaji ) 4. Dibawah dibincangkan antara persoalanpersoalan yang seringkali dibincangkan berkenaan pekerja dan majikan. Daftar. www. Kakitangan Domestik 12. Peraturan-peraturan 21. Kesalahan-kesalahan dan penalty-penalti 20. Potongan-potongan daripada Upah ( Gaji ) 5. Kontraktor dan Prinsipal 8. Keutamaan upah ( Gaji ) 7.HakPekerja. Mengambil Kanak-kanak dan Orang Muda 11. Permulaan 2. Faedah-faedah Penamatan. Tempoh Masa Kerja. Prosedur 19. dan Papan notis 16. Hari Kelepasan. Kontrak Perkhidmatan 3. Rentikerja Sentara. Pengadu dan siasatan 18. dan Persaraan 14.

500.00 sebulan. Pekerja tersebut juga mempunyai hak untuk mendapat dan menyimpan salinan Kontrak Perkhidmatan ini. Ini tidak bermakna jika anda berpendapatan melebihi RM1500 sebulan hak anda tidak dilindungi. 3 ) Adakah Buruh atau Pekerja Migran tergolong di dalam Akta Kerja 1955? Ya.com . Anda perlu faham. 2 ) Apakah definasi Kontrak Perkhidmatan? Sebarang perjanjian (sama ada lisan atau bertulis dan sama ada dinyatakan atau dibayangkan) di mana seseorang itu bersetuju untuk mengambil seseorang yang lain bekerja dan pekerja itu pula bersetuju untuk berkhidmat kepada majikannya sebagai seorang pekerja.Antara soalan-soalan yang sering menjadi isu mengenai hak pekerja. Selain itu. setiap pekerja tidak hanya dilindungi oleh satu akta. pekerja dengan Kontrak Perkhidmatan turut dilindungi di bawah akta tersebut. anda tetap mempunyai hak-hak dan keistimewaan tetapi ianya adalah dibawah akta-akta yang lain. 1 ) Apakah golongan pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955? Semua pekerja yang mendapat gaji tidak melebihi RM1. dan seseorang pekerja yang melakukan kerja tanpa mengira jumlah upah sebulan.HakPekerja. tetapi pelbagai akta. jika mereka adalah tergolong dalam akta tersebut. Ini bermakna anda sebenarnya dilindungi oleh lebih dari satu akta. www.

cuti tahunan berbayar. Jika hak terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Akta Kerja. cuti bersalin dan lain-lain lagi. dia boleh. Pekerja mempunyai hak maksimum bekerja seminggu iaitu 48 jam. Jika hak yang terkandung dalam Akta Kerja adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan.HakPekerja. kerja lebih masa dan kadar pembayaran gaji. pekerja berhak menuntuk hak yang lebih baik sapertimana terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan tersebut.com . 6 ) Apakah definasi “ Waktu Kerja Biasa ” ? “ Waktu Kerja Biasa ” ialah waktu kerja yang dipersetujui di antara majikan dan pekerja dalam kontrak perkhidmatan sebagai waktu-waktu kerja biasa dalam sehari. www.4 ) Apakah hak-hak pekerja yang terkandung dalam Akta Kerja 1955? Berbagai jenis hak pekerja termasuk jumlah jam kerja maksima. 5 ) Apabila seseorang pekerja sudah menandatangani kontrak dengan majikan. Waktu kerja biasa tersebut tidak boleh melebihi: 8 jam sehari tidak termasuk waktu rehat. adakah pekerja itu boleh terus berpegang kepada Akta Kerja 1955? Ya. cuti sakit berbayar. cuti am berbayar. 5 jam bekerja berterusan tanpa rehat sekurang kurangnya 30minit. pekerja berhak mendapatkan hak sapertimana tercatat dalam Akta Kerja 1955. Atas persetujuan bersama. pekerja boleh bekerja 9 jam sehari tetapi tidak boleh melebihi 48 jam seminggu. gaji dan jenis potongan yang dibenarkan kepada majikan.

Sekiranya kontrak tersebut tidak menyatakan tempoh gaji tersebut. www. 10 ) Apakah wajib bagi kontrak perkhidmatan untuk menyatakan tempoh gaji? Berapakah tempoh gaji yang sepatutnya? Setiap kontrak perkhidmatan wajib menyatakan tempoh gaji yang tidak lebih daripada satu bulan.. maka tempoh tersebut akan dikira sebagai sebulan. .com . 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk hari biasa.Pada cuti am. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja hari rehat .7 ) Apakah definasi „ kerja lebih masa ‟? Kerja lebih masa bermakna bilangan jam kerja yang dilakukan melebihi masa kerja normal dalam satu hari. 8 ) Berapakah kadar bayaran untuk kerja lebih masa? Kadar bayaran kerja lebih masa hendaklah sekurang-kurangnya seperti berikut: .Pada hari rehat. 9 ) Apakah ada had kepada bilangan jam seseorang pekerja untuk dibenarkan bekerja lebih masa dalam satu bulan? Seseorang pekerja tidak boleh bekerja lebih masa melebihi 104 jam dalam sebulan.Pada hari kerja biasa.HakPekerja. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja pada cuti am.

pekerja harus dibayar sekurang-kurangnya separuh daripada gajinya untuk setiap bulan. dan sumbangan keselamatan sosial (SOCSO). Selain itu.11 ) Bilakah gaji harus dibayar kepada pekerja-pekerja? Gaji pekerja perlulah dibayar tidak lewat dari hari ketujuh selepas tamat tempoh gaji.com . dan juga untuk mendapatkan kembali apa-apa pendahuluan gaji yang telah diberikan. 14 ) Bilakah gaji perlu dibayar kepada pekerja jika berlaku penamatan kontrak perkhidmatan? Gaji harus dibayar sebaik sahaja kontrak ditamatkan. www. 12 ) Apakah potongan-potongan yang telah ditetapkan oleh undangundang? Potongan yang dibenarkan adalah seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). 13 ) Berapakah jumlah potongan gaji yang dibenarkan oleh undangundang? Jumlah maksima pomotongan gaji yang dibenarkan adalah jumlah yang tidak melampaui separuh gaji yang harus diterima oleh pekerja bagi bulan tersebut dimana. Akta Kerja juga membenarkan pemotongan untuk mendapatkan kembali gaji yang terlebih dibayar sebelum tempoh 3 bulan. Majikan juga boleh memohon untuk melanjutkan masa pembayaran gaji daripada Ketua Pengarah Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia. di mana jumlah tersebut tidak boleh melebihi nilai gaji bagi satu bulan.HakPekerja.

HakPekerja.00 malam sehingga 5.00 pagi tanpa pengecualian daripada Ketua Pengarah Buruh. 17 ) Adakah tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang keatas majikan untuk meminta pekerjanya datang bekerja pada hari rehat? Seseorang pekerja boleh dikehendaki oleh majikannya untuk bekerja pada hari rehatnya adalah seperti keadaan-keadaan berikut: kemalangan. 16 ) Berapakah cuti rehat untuk seorang pekerja di bawah Akta ini? Setiap pekerja adalah layak untuk mendapat cuti selama satu hari penuh untuk setiap minggu. sebenar atau diancam dalam tempat kerjanya. Kerja bawah tanah. kerja yang perlu bagi pertahanan atau keselamatan Malaysia.com . kerja segera yang harus dilakukan ke atas jentera atau loji.15 ) Apakah jenis pekerjaan yang dilarang wanita daripada melakukannya sejajar dengan Akta? Jenis pekerjaan di mana seseorang wanita dilarang melakukannya adalah seperti berikut: i. kerja yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam mana-mana kegiatan perusahaan yang perlu kepada ekonomi Malaysia atau mana-mana perkhidmatan perlu sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 www. ii. suatu gangguan kerja yang tidak mungkin dapat dijangka.Bekerja di sektor perusahaan/pertanian di antara pukul 10. kerja yang mana perlaksanaannya adalah perlu kepada keselamatan masyarakat.

Hari Kelahiran Yang Di Pertuan Agung.8 hari setiap tahun Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun .16 hari bagi setiap tahun www. 20 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta bekerja pada hari cuti tersebut? Seseorang pekerja layak mendapat 2 hari gaji sebagai tambahan pada kadar gaji biasa jika pekerja bekerja pada hari tersebut.com . Hari Keputeraan Sultan atau Hari Wilayah Persekutuan.HakPekerja.12 hari bagi setiap tahun 5 tahun dan lebih . Hari Merdeka (Ogos 31). Dimana. (iaitu 2 kali gaji hari kerja biasa) 19 ) Berapakah kelayakan cuti am bergaji pekerja dalam setahun? Seseorang pekerja layak sekurang-kurangnya 10 hari cuti am bergaji dalam setahun. (iaitu 3 kali gaji hari kerja biasa) 21 ) Berapa harikah kelayakan cuti tahunan bagi seseorang pekerja? Bekerja kurang dari 2 tahun: . 10 Hari Cuti Am tersebut adalah Hari Pekerja (Mei 1).18 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta untuk bekerja pada cuti rehat? Seseorang pekerja yang dikehendaki bekerja pada hari rehatnya hendaklah dibayar bayaran satu hari tambahan gajinya atas kadar gaji biasanya. dan 6 cuti am yang lain yang majikan harus memutuskan dan memberitahu pekerja melalui notis pada permulaan setiap tahun.

Di mana seorang pekerja yang mengambil cuti tahunan berbayar. berhak untuk cuti sakit berbayar atau mendapat cuti bersalin semasa dalam masa cuti tahunan.22 hari Di mana hospitalisi diperlukan sehingga 90 hari untuk cuti bersalin 23 ) Apakah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji? Pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji bagi tempoh di mana pekerja berhak mendapat elaun bersalin atau menerima pampasan bagi ketidakupayaan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.com . 24 ) Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pekerja tersebut melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang pekerja dianggap melanggar kontrak perkhidmatannya apabila dia berterusan tidak hadir kerja selama lebih daripada 2 hari bekerja berturut-turut tanpa kebenaran daripada majikannya.14 hari Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun .18 hari 5 tahun dan lebih . 22 ) Berapakah kelayakan cuti sakit seseorang pekerja dalam setahun? Kelayakan cuti sakit bergaji setahun adalah: Kurang dari 2 tahun perkhidmatan . www. dan cuti tahunan berbayar akan dianggap belum diambil untuk harihari pekerja tersebut mengambil cuti sakit berbayar atau cuti bersalin.HakPekerja.

Seorang majikan tidak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan seorang pekerja tempatan bagi tujuan untuk mengambil seorang pekerja migrant atau pekerja asing.com .(seksyen 60M) 27 ) Bolehkah seorang majikan memberikan layanan berbeza kepada pekerja tempatan dan pekerja asing? Tidakboleh. 26 ) Berhakkah bagi seorang majikan itu menamatkan kerja seorang pekerja tempatan. ( Seksyen 60L ) www. majikan hendaklah memberikan layanan yang sama kepada pekerjanya tidak kiralah pekerjanya merupakan rakyat tempatan ataupun asing. dan telah memberitahu atau telah mencuba memberitahu majikannya tentang alasan itu sebelum atau semasa awal ketidakhadhiran tersebut. dan kemudiannya mengambil seorang pekerja migrant bekerja? Tidak. mereka boleh membuat aduan kepada Pejabat Buruh. Jika pekerja tempatan mahupun asing merasakan wujudnya diskriminasi terhadap mereka berkenaan keadaan kerja atau selainnya.melainkan ia mempunyai alasan yang munasabah bagi ketidakhadhirannya itu. 25 ) Di dalam keadaan apakah pula majikan dianggap melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang majikan dianggap telah melanggar kontrak perkhidmatan apabila gagal membayar gaji dalam tempoh tidak lewat daripada hari ketujuh selepas jangkamasa upah yang sepatutnya diberikan oleh seseorang majikan kepada pekerjanya.HakPekerja.

seksyen 60N Akta Kerja 1955 menyatakan bahawa “Sekiranya majikan dikehendaki mengurangkan tenaga kerjanya oleh sebab lebihan pekerja.com . 1980 www.HakPekerja. Kami tidak setuju. menamatkan perkhidmatan semua pekerja asing yang bekerja dengannya dalam bidang tugas serupa dengan bidang tugas pekerja tempatan 29 ) Apakah peraturan yang memperuntukkan kelayakan Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara ( Termination and Lay-off benefits ) yang diliputi di bawah Akta ini? Peraturan-peraturan Kerja (Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara). siapakah yang akan mula-mula dibuang kerja? Biasanya. Tetapi. dan menyatakan bahawa seksyen 60N ini bukan sahaja tidak adil tetapi juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menjamin kesamaan. Maka. prinsip yang diguna pakai adalah pekerja yang akhir sekali diambil masuk bekerja akan dibuang kerja terlebih dahulu. seksyen 60N adalah tidak sah. maka majikan itu tidaklah boleh menamatkan perkhidmatan pekerja tempatan melainkan jika dia telah terlebih dahulu itu.28 ) Apabila berlaku pembuangan kerja.

Saya bawa anda melihat sedikit imbasan ringkas tentang kandungan ebook tersebut dibawah www. tatatertib. Banyak lagi perincian dalam akta-akta yang digubal untuk golongan pekerja akan dikupas dan dibincangkan dalam bentuk Q&A ( Soalan dan jawapan ) dalam ebook khas „ Hak-hak pekerja ‟ yang akan dilancarkan pada 11 Mac 2011 nanti. semuanya dilindungi dibawah akta-akta yang sentiasa memihak kepada anda. pampasan.com .HakPekerja. tidak kira kerajaan mahupun swasta dan tidak terkecuali juga pekerja asing. lebih 15 akta khas telah digubal untuk melindungi golongan pekerja di Malaysia. disiplin.. gaji.. Soalan–soalan diatas sedikit sebanyak dapat memberi anda maklumat dan input berguna berkenaan hak anda sebagai pekerja di Malaysia. persaraan. Kandungan ebook tersebut akan menyentuh kesemua aspek seperti masa bekerja. setiap golongan pekerja di Malaysia. hak pekerja wanita dan banyak lagi khas untuk golongan pekerja samada disektor awam mahupun swasta. sebaliknya anda masih mempunyai hak dan keistimewaan sebagai pekerja dibawah pelbagai akta yang berlainan. ternyata anda silap. perubatan.Tahukah anda.. cuti. Kesimpulannya. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan ebook „ Hak-hak pekerja ‟ ini pada 11 Mac nanti. Jika anda merasakan anda tidak tergolong dalam sesuatu akta.

Apakah yang dimaksudkan dengan pampasan. dan banyak lagi. Lebih 40 senarai beserta maklumat lengkap seperti alamat dan no telefon badan-badan bertanggung-jawab dalam membela nasib pekerja disetiap negeri seluruh negara.... dan banyak lagi.. 2. Apakah yang dimaksudkan ' Pemecatan Konstruktif ' Hak anda sekiranya diminta berhenti kerja oleh majikan. Panduan ' Perintah Am ' ( Bab A . Fungsi KWSP dan SOCSO dan syarat-syarat Apakah yang dimaksudkan dengan pencen dan siapakah yang layak untuk mendapat faedah-faedah.HakPekerja. Apakah hak-hak anda ketika dalam ' probation ' Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( prestasi ).Imbasan Produk : BAB 1 : ( Apa yang anda perlu tahu sebagai pekerja ? ) Bab ini akan membincangkan mengenai hak-hak anda secara terperinci didalam setiap seksyen.G ) untuk rujukan penjawat awam. www.com . tempoh. Hak anda sekiranya disingkirkan. Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( perbuatan salah ). BAB 2 : ( Proses ) Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah :       Dimanakah anda dilindungi dibawah akta ? Apakah yang anda perlu tahu mengenai 'surat perlantikkan' dan 'kontrak kerja' ? Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda dipecat ? Bagaimana mengatasi layanan yang tidak adil sewaktu berkerja ? Apakah yang anda perlu tahu apabila anda memohon kerja ? Kesatuan Pekerja dan Perjanjian Kolektif. had dan sebagainya Potongan-potongan gaji yang dibenarkan Apakah Hak-hak pekerja wanita Perlindungan bersalin kepada pekerja wanita. Antara topik yang dibincangkan :                 Apakah jenis-jenis akta yang membela hak-hak anda sebagai pekerja Huraian mengenai kontrak perkhidmatan dan permasalahan. Apakah itu gangguan seksual dan jenis-jenisnya.. Setiap pembelian akan menerima 2 panduan khas PERCUMA iaitu : 1. Bagaimanakah gaji anda dibayar.

com Lawati Facebook di : http://www. -------------------------------------------------------------------------------------Segala pertanyaan boleh emailkan kepada : support@hakpekerja. tanpa anda sedari.com .facebook..com www.Banyak lagi yang perlu anda tahu mengenai hak-hak anda sebagai pekerja. Panduan yang wajib anda miliki sebagai persiapan dan senjata untuk mempertahankan hak-hak anda. mungkin juga sebenarnya ketika ini anda sedang ditindas oleh majikan anda..com/home.HakPekerja.HakPekerja..php#!/pages/Hak-Pekerja/149508131774928 -------------------------------------------------------------------------------------- www.