PANDUAN KHAS

HAK-HAK ANDA SEBAGAI PEKERJA

www.HakPekerja.com

www.HakPekerja.com

laman web peribadi atau organisasi anda. ( Fotokopi ebook ini dibenarkan untuk edaran percuma kepada para pelajar diperingkat sekolah menengah atau IPTA/IPTS. Lawyerment ( Malaysia Online Legal Resources ) dan buku-buku mengenai akta-akta pekerja seperti Employment Act 1955. pekerja-pekerja kerajaan dan swasta dan mana-mana individu yang memerlukan mengirimkan maklumat pertanyaan berkenaan melalui hak-hak emel sebagai kepada pekerja penulis dengan di ( support@hakpekerja. Penulis ebook ini tidak boleh dianggap memberikan khidmat perundangan. Segala maklumat diperoleh dari sumber rujukkan yang dipercayai dan sahih iaitu MTUC ( Malaysian Trade Union Congress ). perkanunan dan profesional yang lain kepada pembaca.PENAFIAN Pihak penulis berusaha sedaya-upaya memastikan ebook yang diterbitkan ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek/topik yang dibincangkan. sila dapatkan khidmat dan nasihat profesional daripada pakar yang berkelayakan dan diiktiraf. Industrial Relation Act 1967 dan Trade Union Act 1959. Sekiranya nasihat pakar atau bantuan diperlukan. mailing list. Namun.com ) www. torrent. anda dilarang sama sekali mengubah atau menambah mana-mana kandungan ebook ini untuk kepentingan anda.com . Panduan ringkas ini hanya berupa maklumat atau info asas kepada para individu/organisasi yang ingin mendapatkan serba sedikit maklumat berkenaan hak-hak dan keistimewaan sebagai pekerja. NAMM ( Networks of Action for Migrants in Malaysia ). rapidshare atau sebarang kaedah transaksi maya yang difikirkan sesuai demi kebaikan dan manfaat kita bersama. blog. portal-portal komuniti. HAK PENGEDARAN Anda dibenarkan untuk menyebarkan ebook ini secara PERCUMA SAHAJA melalui emel. forum-forum.HakPekerja.

Akta ini secara amnya meliputi dan melindungi hak-hak pekerja didalam hubungan pekerjaan. undang-undang dan akta digubal demi menjamin hak-hak dan keistimewaan yang diterima. Setiap pekerja memiliki hak-hak keistimewaan tersendiri dan mampu menikmati kesenangan menerusi kuasa www. Ianya menyediakan faedahfaedah minimum dan hak-hak pekerja seperti had masa bekerja. Dibawah ini adalah susunan seksyen-seksyen yang terkandung di dalam Akta Kerja 1955 berkenaan hubungan pekerja dan majikan yang seringkali menjadi isu dikalangan pekerja-pekerja. dengan kesedaran dikalangan rakyat yang makin tinggi.Hak pekerja Pada hari ini.HakPekerja. bilangan hari cuti tahunan dan cuti am. masih ramai lagi yang belum mengetahui sejauh manakah pekerja-pekerja di Malaysia mendapat hak pembelaannya. Pelabagai dasar. Hubungan antara pekerja dan majikan adalah dilindungi dibawah Akta Pekerja 1955 ( Employment Act 1955 ). cuti bersalin dan sebagainya. pekerja sentiasa dibela. Menyentuh mengenai keistimewaan yang diperoleh oleh para pekerja. bilangan hari cuti sakit. Setiap pekerja seharusnya mempelajari dan mengetahui kandungan-kandungan Akta ini dan tidak ragu-ragu untuk mengingatkan majikan dan jika perlu mengambil tindakkan terhadap majikan-majikan yang gagal mematuhi segala perincian yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. hospital.com . pendedahan pihak media semakin meluas keberanian dan ketegasan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan ( NGO ) menyaksikan nasib pekerja-pekerja dinegara ini semakin terbela. minimum kerja lebih masa.

Berkaitan dengan sistem membayar upah ( Gaji ) dengan barang 6. Permulaan 2. Pengadu dan siasatan 18.com . Faedah-faedah Penamatan. Mengambil Kanak-kanak dan Orang Muda 11. Rentikerja Sentara. dan Papan notis 16. Potongan-potongan daripada Upah ( Gaji ) 5. Kakitangan Domestik 12. Pembayaran Upah ( Gaji ) 4. Pemansuhan dan kecualian Setiap seksyen diatas mempunyai pelbagai cabang dalam menghuraikan hakhak dan keistimewaan pekerja. dan lain-lain syarat perkhidmatan 13.HakPekerja. dan Persaraan 14. Keutamaan upah ( Gaji ) 7. Prosedur 19. Pemeriksaan 17. Daftar. Perlindungan Bersalin 10. www. Mengambil bekerja Wanita 9. Hari rehat. Kesalahan-kesalahan dan penalty-penalti 20. Penyata. Pengambilan kerja Pekerja Asing 15. Peraturan-peraturan 21. Tempoh Masa Kerja. Hari Kelepasan. Kontraktor dan Prinsipal 8.SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN 1. Dibawah dibincangkan antara persoalanpersoalan yang seringkali dibincangkan berkenaan pekerja dan majikan. Kontrak Perkhidmatan 3.

00 sebulan.HakPekerja. dan seseorang pekerja yang melakukan kerja tanpa mengira jumlah upah sebulan. 2 ) Apakah definasi Kontrak Perkhidmatan? Sebarang perjanjian (sama ada lisan atau bertulis dan sama ada dinyatakan atau dibayangkan) di mana seseorang itu bersetuju untuk mengambil seseorang yang lain bekerja dan pekerja itu pula bersetuju untuk berkhidmat kepada majikannya sebagai seorang pekerja. jika mereka adalah tergolong dalam akta tersebut. Pekerja tersebut juga mempunyai hak untuk mendapat dan menyimpan salinan Kontrak Perkhidmatan ini.com . Anda perlu faham. Ini bermakna anda sebenarnya dilindungi oleh lebih dari satu akta.500. www. 3 ) Adakah Buruh atau Pekerja Migran tergolong di dalam Akta Kerja 1955? Ya. Ini tidak bermakna jika anda berpendapatan melebihi RM1500 sebulan hak anda tidak dilindungi.Antara soalan-soalan yang sering menjadi isu mengenai hak pekerja. anda tetap mempunyai hak-hak dan keistimewaan tetapi ianya adalah dibawah akta-akta yang lain. tetapi pelbagai akta. Selain itu. pekerja dengan Kontrak Perkhidmatan turut dilindungi di bawah akta tersebut. setiap pekerja tidak hanya dilindungi oleh satu akta. 1 ) Apakah golongan pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955? Semua pekerja yang mendapat gaji tidak melebihi RM1.

adakah pekerja itu boleh terus berpegang kepada Akta Kerja 1955? Ya. cuti am berbayar. cuti sakit berbayar.4 ) Apakah hak-hak pekerja yang terkandung dalam Akta Kerja 1955? Berbagai jenis hak pekerja termasuk jumlah jam kerja maksima. pekerja berhak menuntuk hak yang lebih baik sapertimana terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan tersebut. Jika hak terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Akta Kerja. dia boleh. Atas persetujuan bersama. 6 ) Apakah definasi “ Waktu Kerja Biasa ” ? “ Waktu Kerja Biasa ” ialah waktu kerja yang dipersetujui di antara majikan dan pekerja dalam kontrak perkhidmatan sebagai waktu-waktu kerja biasa dalam sehari.HakPekerja. 5 ) Apabila seseorang pekerja sudah menandatangani kontrak dengan majikan. gaji dan jenis potongan yang dibenarkan kepada majikan. Waktu kerja biasa tersebut tidak boleh melebihi: 8 jam sehari tidak termasuk waktu rehat. cuti tahunan berbayar. Pekerja mempunyai hak maksimum bekerja seminggu iaitu 48 jam. cuti bersalin dan lain-lain lagi. pekerja berhak mendapatkan hak sapertimana tercatat dalam Akta Kerja 1955. pekerja boleh bekerja 9 jam sehari tetapi tidak boleh melebihi 48 jam seminggu. www. kerja lebih masa dan kadar pembayaran gaji. Jika hak yang terkandung dalam Akta Kerja adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan. 5 jam bekerja berterusan tanpa rehat sekurang kurangnya 30minit.com .

1 ½ kali kadar gaji sejam untuk hari biasa.Pada hari kerja biasa. www.com . 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja hari rehat . Sekiranya kontrak tersebut tidak menyatakan tempoh gaji tersebut. . 9 ) Apakah ada had kepada bilangan jam seseorang pekerja untuk dibenarkan bekerja lebih masa dalam satu bulan? Seseorang pekerja tidak boleh bekerja lebih masa melebihi 104 jam dalam sebulan.. 10 ) Apakah wajib bagi kontrak perkhidmatan untuk menyatakan tempoh gaji? Berapakah tempoh gaji yang sepatutnya? Setiap kontrak perkhidmatan wajib menyatakan tempoh gaji yang tidak lebih daripada satu bulan.7 ) Apakah definasi „ kerja lebih masa ‟? Kerja lebih masa bermakna bilangan jam kerja yang dilakukan melebihi masa kerja normal dalam satu hari. maka tempoh tersebut akan dikira sebagai sebulan.HakPekerja. 8 ) Berapakah kadar bayaran untuk kerja lebih masa? Kadar bayaran kerja lebih masa hendaklah sekurang-kurangnya seperti berikut: .Pada hari rehat.Pada cuti am. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja pada cuti am.

dan juga untuk mendapatkan kembali apa-apa pendahuluan gaji yang telah diberikan.11 ) Bilakah gaji harus dibayar kepada pekerja-pekerja? Gaji pekerja perlulah dibayar tidak lewat dari hari ketujuh selepas tamat tempoh gaji. dan sumbangan keselamatan sosial (SOCSO). di mana jumlah tersebut tidak boleh melebihi nilai gaji bagi satu bulan.HakPekerja. 13 ) Berapakah jumlah potongan gaji yang dibenarkan oleh undangundang? Jumlah maksima pomotongan gaji yang dibenarkan adalah jumlah yang tidak melampaui separuh gaji yang harus diterima oleh pekerja bagi bulan tersebut dimana. pekerja harus dibayar sekurang-kurangnya separuh daripada gajinya untuk setiap bulan. Majikan juga boleh memohon untuk melanjutkan masa pembayaran gaji daripada Ketua Pengarah Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia. 12 ) Apakah potongan-potongan yang telah ditetapkan oleh undangundang? Potongan yang dibenarkan adalah seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Selain itu. www.com . Akta Kerja juga membenarkan pemotongan untuk mendapatkan kembali gaji yang terlebih dibayar sebelum tempoh 3 bulan. 14 ) Bilakah gaji perlu dibayar kepada pekerja jika berlaku penamatan kontrak perkhidmatan? Gaji harus dibayar sebaik sahaja kontrak ditamatkan.

kerja yang perlu bagi pertahanan atau keselamatan Malaysia. Kerja bawah tanah.HakPekerja. kerja yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam mana-mana kegiatan perusahaan yang perlu kepada ekonomi Malaysia atau mana-mana perkhidmatan perlu sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 www.00 malam sehingga 5.com . kerja yang mana perlaksanaannya adalah perlu kepada keselamatan masyarakat.Bekerja di sektor perusahaan/pertanian di antara pukul 10.15 ) Apakah jenis pekerjaan yang dilarang wanita daripada melakukannya sejajar dengan Akta? Jenis pekerjaan di mana seseorang wanita dilarang melakukannya adalah seperti berikut: i. 16 ) Berapakah cuti rehat untuk seorang pekerja di bawah Akta ini? Setiap pekerja adalah layak untuk mendapat cuti selama satu hari penuh untuk setiap minggu. 17 ) Adakah tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang keatas majikan untuk meminta pekerjanya datang bekerja pada hari rehat? Seseorang pekerja boleh dikehendaki oleh majikannya untuk bekerja pada hari rehatnya adalah seperti keadaan-keadaan berikut: kemalangan.00 pagi tanpa pengecualian daripada Ketua Pengarah Buruh. sebenar atau diancam dalam tempat kerjanya. kerja segera yang harus dilakukan ke atas jentera atau loji. suatu gangguan kerja yang tidak mungkin dapat dijangka. ii.

Hari Kelahiran Yang Di Pertuan Agung.16 hari bagi setiap tahun www. Dimana.HakPekerja. Hari Keputeraan Sultan atau Hari Wilayah Persekutuan. Hari Merdeka (Ogos 31). 10 Hari Cuti Am tersebut adalah Hari Pekerja (Mei 1).12 hari bagi setiap tahun 5 tahun dan lebih .18 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta untuk bekerja pada cuti rehat? Seseorang pekerja yang dikehendaki bekerja pada hari rehatnya hendaklah dibayar bayaran satu hari tambahan gajinya atas kadar gaji biasanya.8 hari setiap tahun Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun . (iaitu 3 kali gaji hari kerja biasa) 21 ) Berapa harikah kelayakan cuti tahunan bagi seseorang pekerja? Bekerja kurang dari 2 tahun: . (iaitu 2 kali gaji hari kerja biasa) 19 ) Berapakah kelayakan cuti am bergaji pekerja dalam setahun? Seseorang pekerja layak sekurang-kurangnya 10 hari cuti am bergaji dalam setahun.com . 20 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta bekerja pada hari cuti tersebut? Seseorang pekerja layak mendapat 2 hari gaji sebagai tambahan pada kadar gaji biasa jika pekerja bekerja pada hari tersebut. dan 6 cuti am yang lain yang majikan harus memutuskan dan memberitahu pekerja melalui notis pada permulaan setiap tahun.

22 ) Berapakah kelayakan cuti sakit seseorang pekerja dalam setahun? Kelayakan cuti sakit bergaji setahun adalah: Kurang dari 2 tahun perkhidmatan . www.com .Di mana seorang pekerja yang mengambil cuti tahunan berbayar. berhak untuk cuti sakit berbayar atau mendapat cuti bersalin semasa dalam masa cuti tahunan. dan cuti tahunan berbayar akan dianggap belum diambil untuk harihari pekerja tersebut mengambil cuti sakit berbayar atau cuti bersalin. 24 ) Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pekerja tersebut melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang pekerja dianggap melanggar kontrak perkhidmatannya apabila dia berterusan tidak hadir kerja selama lebih daripada 2 hari bekerja berturut-turut tanpa kebenaran daripada majikannya.18 hari 5 tahun dan lebih .14 hari Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun .22 hari Di mana hospitalisi diperlukan sehingga 90 hari untuk cuti bersalin 23 ) Apakah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji? Pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji bagi tempoh di mana pekerja berhak mendapat elaun bersalin atau menerima pampasan bagi ketidakupayaan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.HakPekerja.

melainkan ia mempunyai alasan yang munasabah bagi ketidakhadhirannya itu. majikan hendaklah memberikan layanan yang sama kepada pekerjanya tidak kiralah pekerjanya merupakan rakyat tempatan ataupun asing.com . Jika pekerja tempatan mahupun asing merasakan wujudnya diskriminasi terhadap mereka berkenaan keadaan kerja atau selainnya. ( Seksyen 60L ) www. 25 ) Di dalam keadaan apakah pula majikan dianggap melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang majikan dianggap telah melanggar kontrak perkhidmatan apabila gagal membayar gaji dalam tempoh tidak lewat daripada hari ketujuh selepas jangkamasa upah yang sepatutnya diberikan oleh seseorang majikan kepada pekerjanya.(seksyen 60M) 27 ) Bolehkah seorang majikan memberikan layanan berbeza kepada pekerja tempatan dan pekerja asing? Tidakboleh. 26 ) Berhakkah bagi seorang majikan itu menamatkan kerja seorang pekerja tempatan. dan telah memberitahu atau telah mencuba memberitahu majikannya tentang alasan itu sebelum atau semasa awal ketidakhadhiran tersebut. mereka boleh membuat aduan kepada Pejabat Buruh. dan kemudiannya mengambil seorang pekerja migrant bekerja? Tidak.HakPekerja. Seorang majikan tidak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan seorang pekerja tempatan bagi tujuan untuk mengambil seorang pekerja migrant atau pekerja asing.

prinsip yang diguna pakai adalah pekerja yang akhir sekali diambil masuk bekerja akan dibuang kerja terlebih dahulu. siapakah yang akan mula-mula dibuang kerja? Biasanya. Kami tidak setuju. menamatkan perkhidmatan semua pekerja asing yang bekerja dengannya dalam bidang tugas serupa dengan bidang tugas pekerja tempatan 29 ) Apakah peraturan yang memperuntukkan kelayakan Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara ( Termination and Lay-off benefits ) yang diliputi di bawah Akta ini? Peraturan-peraturan Kerja (Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara).com . Tetapi. Maka.HakPekerja. seksyen 60N Akta Kerja 1955 menyatakan bahawa “Sekiranya majikan dikehendaki mengurangkan tenaga kerjanya oleh sebab lebihan pekerja. dan menyatakan bahawa seksyen 60N ini bukan sahaja tidak adil tetapi juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menjamin kesamaan. maka majikan itu tidaklah boleh menamatkan perkhidmatan pekerja tempatan melainkan jika dia telah terlebih dahulu itu.28 ) Apabila berlaku pembuangan kerja. seksyen 60N adalah tidak sah. 1980 www.

Tahukah anda. semuanya dilindungi dibawah akta-akta yang sentiasa memihak kepada anda. Kandungan ebook tersebut akan menyentuh kesemua aspek seperti masa bekerja. gaji. Saya bawa anda melihat sedikit imbasan ringkas tentang kandungan ebook tersebut dibawah www. ternyata anda silap. perubatan. setiap golongan pekerja di Malaysia. Kesimpulannya.HakPekerja.. persaraan. Banyak lagi perincian dalam akta-akta yang digubal untuk golongan pekerja akan dikupas dan dibincangkan dalam bentuk Q&A ( Soalan dan jawapan ) dalam ebook khas „ Hak-hak pekerja ‟ yang akan dilancarkan pada 11 Mac 2011 nanti. tidak kira kerajaan mahupun swasta dan tidak terkecuali juga pekerja asing.. Soalan–soalan diatas sedikit sebanyak dapat memberi anda maklumat dan input berguna berkenaan hak anda sebagai pekerja di Malaysia. Jika anda merasakan anda tidak tergolong dalam sesuatu akta. lebih 15 akta khas telah digubal untuk melindungi golongan pekerja di Malaysia. hak pekerja wanita dan banyak lagi khas untuk golongan pekerja samada disektor awam mahupun swasta.. cuti. pampasan. tatatertib. sebaliknya anda masih mempunyai hak dan keistimewaan sebagai pekerja dibawah pelbagai akta yang berlainan. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan ebook „ Hak-hak pekerja ‟ ini pada 11 Mac nanti.com . disiplin.

Lebih 40 senarai beserta maklumat lengkap seperti alamat dan no telefon badan-badan bertanggung-jawab dalam membela nasib pekerja disetiap negeri seluruh negara. www. tempoh. Apakah itu gangguan seksual dan jenis-jenisnya. BAB 2 : ( Proses ) Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah :       Dimanakah anda dilindungi dibawah akta ? Apakah yang anda perlu tahu mengenai 'surat perlantikkan' dan 'kontrak kerja' ? Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda dipecat ? Bagaimana mengatasi layanan yang tidak adil sewaktu berkerja ? Apakah yang anda perlu tahu apabila anda memohon kerja ? Kesatuan Pekerja dan Perjanjian Kolektif. Setiap pembelian akan menerima 2 panduan khas PERCUMA iaitu : 1. had dan sebagainya Potongan-potongan gaji yang dibenarkan Apakah Hak-hak pekerja wanita Perlindungan bersalin kepada pekerja wanita. Fungsi KWSP dan SOCSO dan syarat-syarat Apakah yang dimaksudkan dengan pencen dan siapakah yang layak untuk mendapat faedah-faedah. Apakah yang dimaksudkan dengan pampasan. dan banyak lagi. Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( perbuatan salah ).. Apakah hak-hak anda ketika dalam ' probation ' Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( prestasi ). Bagaimanakah gaji anda dibayar. Panduan ' Perintah Am ' ( Bab A ... Apakah yang dimaksudkan ' Pemecatan Konstruktif ' Hak anda sekiranya diminta berhenti kerja oleh majikan. Antara topik yang dibincangkan :                 Apakah jenis-jenis akta yang membela hak-hak anda sebagai pekerja Huraian mengenai kontrak perkhidmatan dan permasalahan. 2.. Hak anda sekiranya disingkirkan.HakPekerja.Imbasan Produk : BAB 1 : ( Apa yang anda perlu tahu sebagai pekerja ? ) Bab ini akan membincangkan mengenai hak-hak anda secara terperinci didalam setiap seksyen. dan banyak lagi.G ) untuk rujukan penjawat awam..com .

php#!/pages/Hak-Pekerja/149508131774928 -------------------------------------------------------------------------------------- www.com .. -------------------------------------------------------------------------------------Segala pertanyaan boleh emailkan kepada : support@hakpekerja. mungkin juga sebenarnya ketika ini anda sedang ditindas oleh majikan anda. Panduan yang wajib anda miliki sebagai persiapan dan senjata untuk mempertahankan hak-hak anda.HakPekerja.com/home..com www.facebook.Banyak lagi yang perlu anda tahu mengenai hak-hak anda sebagai pekerja.com Lawati Facebook di : http://www.HakPekerja. tanpa anda sedari..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful