PANDUAN KHAS

HAK-HAK ANDA SEBAGAI PEKERJA

www.HakPekerja.com

www.HakPekerja.com

Namun. laman web peribadi atau organisasi anda. Segala maklumat diperoleh dari sumber rujukkan yang dipercayai dan sahih iaitu MTUC ( Malaysian Trade Union Congress ). pekerja-pekerja kerajaan dan swasta dan mana-mana individu yang memerlukan mengirimkan maklumat pertanyaan berkenaan melalui hak-hak emel sebagai kepada pekerja penulis dengan di ( support@hakpekerja. HAK PENGEDARAN Anda dibenarkan untuk menyebarkan ebook ini secara PERCUMA SAHAJA melalui emel. portal-portal komuniti. ( Fotokopi ebook ini dibenarkan untuk edaran percuma kepada para pelajar diperingkat sekolah menengah atau IPTA/IPTS. forum-forum. sila dapatkan khidmat dan nasihat profesional daripada pakar yang berkelayakan dan diiktiraf. NAMM ( Networks of Action for Migrants in Malaysia ). anda dilarang sama sekali mengubah atau menambah mana-mana kandungan ebook ini untuk kepentingan anda.com ) www.com . blog. mailing list. Industrial Relation Act 1967 dan Trade Union Act 1959. Sekiranya nasihat pakar atau bantuan diperlukan. perkanunan dan profesional yang lain kepada pembaca. torrent. rapidshare atau sebarang kaedah transaksi maya yang difikirkan sesuai demi kebaikan dan manfaat kita bersama. Penulis ebook ini tidak boleh dianggap memberikan khidmat perundangan.HakPekerja.PENAFIAN Pihak penulis berusaha sedaya-upaya memastikan ebook yang diterbitkan ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek/topik yang dibincangkan. Lawyerment ( Malaysia Online Legal Resources ) dan buku-buku mengenai akta-akta pekerja seperti Employment Act 1955. Panduan ringkas ini hanya berupa maklumat atau info asas kepada para individu/organisasi yang ingin mendapatkan serba sedikit maklumat berkenaan hak-hak dan keistimewaan sebagai pekerja.

Akta ini secara amnya meliputi dan melindungi hak-hak pekerja didalam hubungan pekerjaan. undang-undang dan akta digubal demi menjamin hak-hak dan keistimewaan yang diterima. Setiap pekerja memiliki hak-hak keistimewaan tersendiri dan mampu menikmati kesenangan menerusi kuasa www. Pelabagai dasar. dengan kesedaran dikalangan rakyat yang makin tinggi. masih ramai lagi yang belum mengetahui sejauh manakah pekerja-pekerja di Malaysia mendapat hak pembelaannya.com .Hak pekerja Pada hari ini.HakPekerja. bilangan hari cuti tahunan dan cuti am. Setiap pekerja seharusnya mempelajari dan mengetahui kandungan-kandungan Akta ini dan tidak ragu-ragu untuk mengingatkan majikan dan jika perlu mengambil tindakkan terhadap majikan-majikan yang gagal mematuhi segala perincian yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara pekerja dan majikan adalah dilindungi dibawah Akta Pekerja 1955 ( Employment Act 1955 ). minimum kerja lebih masa. Dibawah ini adalah susunan seksyen-seksyen yang terkandung di dalam Akta Kerja 1955 berkenaan hubungan pekerja dan majikan yang seringkali menjadi isu dikalangan pekerja-pekerja. bilangan hari cuti sakit. cuti bersalin dan sebagainya. Menyentuh mengenai keistimewaan yang diperoleh oleh para pekerja. hospital. Ianya menyediakan faedahfaedah minimum dan hak-hak pekerja seperti had masa bekerja. pekerja sentiasa dibela. pendedahan pihak media semakin meluas keberanian dan ketegasan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan ( NGO ) menyaksikan nasib pekerja-pekerja dinegara ini semakin terbela.

dan Persaraan 14. Keutamaan upah ( Gaji ) 7. Mengambil bekerja Wanita 9.HakPekerja.SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN 1. Kesalahan-kesalahan dan penalty-penalti 20. Kontraktor dan Prinsipal 8. Peraturan-peraturan 21. Penyata. Pembayaran Upah ( Gaji ) 4. Tempoh Masa Kerja. Rentikerja Sentara. Hari rehat. Pengambilan kerja Pekerja Asing 15. Pemansuhan dan kecualian Setiap seksyen diatas mempunyai pelbagai cabang dalam menghuraikan hakhak dan keistimewaan pekerja. Permulaan 2. Prosedur 19. Potongan-potongan daripada Upah ( Gaji ) 5. Hari Kelepasan.com . Faedah-faedah Penamatan. Mengambil Kanak-kanak dan Orang Muda 11. Pengadu dan siasatan 18. Dibawah dibincangkan antara persoalanpersoalan yang seringkali dibincangkan berkenaan pekerja dan majikan. Perlindungan Bersalin 10. www. Daftar. Berkaitan dengan sistem membayar upah ( Gaji ) dengan barang 6. dan lain-lain syarat perkhidmatan 13. Pemeriksaan 17. Kontrak Perkhidmatan 3. dan Papan notis 16. Kakitangan Domestik 12.

00 sebulan. jika mereka adalah tergolong dalam akta tersebut. Ini tidak bermakna jika anda berpendapatan melebihi RM1500 sebulan hak anda tidak dilindungi. 2 ) Apakah definasi Kontrak Perkhidmatan? Sebarang perjanjian (sama ada lisan atau bertulis dan sama ada dinyatakan atau dibayangkan) di mana seseorang itu bersetuju untuk mengambil seseorang yang lain bekerja dan pekerja itu pula bersetuju untuk berkhidmat kepada majikannya sebagai seorang pekerja.Antara soalan-soalan yang sering menjadi isu mengenai hak pekerja. dan seseorang pekerja yang melakukan kerja tanpa mengira jumlah upah sebulan. www. Pekerja tersebut juga mempunyai hak untuk mendapat dan menyimpan salinan Kontrak Perkhidmatan ini.com .HakPekerja. tetapi pelbagai akta. 3 ) Adakah Buruh atau Pekerja Migran tergolong di dalam Akta Kerja 1955? Ya. pekerja dengan Kontrak Perkhidmatan turut dilindungi di bawah akta tersebut. 1 ) Apakah golongan pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955? Semua pekerja yang mendapat gaji tidak melebihi RM1. Selain itu. setiap pekerja tidak hanya dilindungi oleh satu akta.500. anda tetap mempunyai hak-hak dan keistimewaan tetapi ianya adalah dibawah akta-akta yang lain. Ini bermakna anda sebenarnya dilindungi oleh lebih dari satu akta. Anda perlu faham.

cuti tahunan berbayar. Pekerja mempunyai hak maksimum bekerja seminggu iaitu 48 jam. pekerja berhak menuntuk hak yang lebih baik sapertimana terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan tersebut. 6 ) Apakah definasi “ Waktu Kerja Biasa ” ? “ Waktu Kerja Biasa ” ialah waktu kerja yang dipersetujui di antara majikan dan pekerja dalam kontrak perkhidmatan sebagai waktu-waktu kerja biasa dalam sehari. pekerja berhak mendapatkan hak sapertimana tercatat dalam Akta Kerja 1955. Atas persetujuan bersama. Jika hak terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Akta Kerja. pekerja boleh bekerja 9 jam sehari tetapi tidak boleh melebihi 48 jam seminggu. cuti sakit berbayar.HakPekerja.4 ) Apakah hak-hak pekerja yang terkandung dalam Akta Kerja 1955? Berbagai jenis hak pekerja termasuk jumlah jam kerja maksima. Waktu kerja biasa tersebut tidak boleh melebihi: 8 jam sehari tidak termasuk waktu rehat. adakah pekerja itu boleh terus berpegang kepada Akta Kerja 1955? Ya. kerja lebih masa dan kadar pembayaran gaji. cuti bersalin dan lain-lain lagi. gaji dan jenis potongan yang dibenarkan kepada majikan. 5 jam bekerja berterusan tanpa rehat sekurang kurangnya 30minit. www. 5 ) Apabila seseorang pekerja sudah menandatangani kontrak dengan majikan. cuti am berbayar. dia boleh. Jika hak yang terkandung dalam Akta Kerja adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan.com .

1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja pada cuti am.HakPekerja.Pada hari kerja biasa.com .Pada cuti am. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja hari rehat .. 8 ) Berapakah kadar bayaran untuk kerja lebih masa? Kadar bayaran kerja lebih masa hendaklah sekurang-kurangnya seperti berikut: .Pada hari rehat. www. 10 ) Apakah wajib bagi kontrak perkhidmatan untuk menyatakan tempoh gaji? Berapakah tempoh gaji yang sepatutnya? Setiap kontrak perkhidmatan wajib menyatakan tempoh gaji yang tidak lebih daripada satu bulan. . Sekiranya kontrak tersebut tidak menyatakan tempoh gaji tersebut. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk hari biasa. maka tempoh tersebut akan dikira sebagai sebulan.7 ) Apakah definasi „ kerja lebih masa ‟? Kerja lebih masa bermakna bilangan jam kerja yang dilakukan melebihi masa kerja normal dalam satu hari. 9 ) Apakah ada had kepada bilangan jam seseorang pekerja untuk dibenarkan bekerja lebih masa dalam satu bulan? Seseorang pekerja tidak boleh bekerja lebih masa melebihi 104 jam dalam sebulan.

di mana jumlah tersebut tidak boleh melebihi nilai gaji bagi satu bulan. 12 ) Apakah potongan-potongan yang telah ditetapkan oleh undangundang? Potongan yang dibenarkan adalah seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). 13 ) Berapakah jumlah potongan gaji yang dibenarkan oleh undangundang? Jumlah maksima pomotongan gaji yang dibenarkan adalah jumlah yang tidak melampaui separuh gaji yang harus diterima oleh pekerja bagi bulan tersebut dimana. Selain itu. pekerja harus dibayar sekurang-kurangnya separuh daripada gajinya untuk setiap bulan. Akta Kerja juga membenarkan pemotongan untuk mendapatkan kembali gaji yang terlebih dibayar sebelum tempoh 3 bulan. dan sumbangan keselamatan sosial (SOCSO).HakPekerja. 14 ) Bilakah gaji perlu dibayar kepada pekerja jika berlaku penamatan kontrak perkhidmatan? Gaji harus dibayar sebaik sahaja kontrak ditamatkan. dan juga untuk mendapatkan kembali apa-apa pendahuluan gaji yang telah diberikan.11 ) Bilakah gaji harus dibayar kepada pekerja-pekerja? Gaji pekerja perlulah dibayar tidak lewat dari hari ketujuh selepas tamat tempoh gaji. www. Majikan juga boleh memohon untuk melanjutkan masa pembayaran gaji daripada Ketua Pengarah Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia.com .

suatu gangguan kerja yang tidak mungkin dapat dijangka. sebenar atau diancam dalam tempat kerjanya. ii. kerja yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam mana-mana kegiatan perusahaan yang perlu kepada ekonomi Malaysia atau mana-mana perkhidmatan perlu sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 www.Bekerja di sektor perusahaan/pertanian di antara pukul 10.com . kerja yang perlu bagi pertahanan atau keselamatan Malaysia. 16 ) Berapakah cuti rehat untuk seorang pekerja di bawah Akta ini? Setiap pekerja adalah layak untuk mendapat cuti selama satu hari penuh untuk setiap minggu. kerja segera yang harus dilakukan ke atas jentera atau loji. kerja yang mana perlaksanaannya adalah perlu kepada keselamatan masyarakat.15 ) Apakah jenis pekerjaan yang dilarang wanita daripada melakukannya sejajar dengan Akta? Jenis pekerjaan di mana seseorang wanita dilarang melakukannya adalah seperti berikut: i.00 pagi tanpa pengecualian daripada Ketua Pengarah Buruh.HakPekerja.00 malam sehingga 5. Kerja bawah tanah. 17 ) Adakah tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang keatas majikan untuk meminta pekerjanya datang bekerja pada hari rehat? Seseorang pekerja boleh dikehendaki oleh majikannya untuk bekerja pada hari rehatnya adalah seperti keadaan-keadaan berikut: kemalangan.

Dimana. Hari Merdeka (Ogos 31). 20 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta bekerja pada hari cuti tersebut? Seseorang pekerja layak mendapat 2 hari gaji sebagai tambahan pada kadar gaji biasa jika pekerja bekerja pada hari tersebut. (iaitu 2 kali gaji hari kerja biasa) 19 ) Berapakah kelayakan cuti am bergaji pekerja dalam setahun? Seseorang pekerja layak sekurang-kurangnya 10 hari cuti am bergaji dalam setahun.8 hari setiap tahun Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun . 10 Hari Cuti Am tersebut adalah Hari Pekerja (Mei 1). Hari Kelahiran Yang Di Pertuan Agung.HakPekerja. dan 6 cuti am yang lain yang majikan harus memutuskan dan memberitahu pekerja melalui notis pada permulaan setiap tahun.18 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta untuk bekerja pada cuti rehat? Seseorang pekerja yang dikehendaki bekerja pada hari rehatnya hendaklah dibayar bayaran satu hari tambahan gajinya atas kadar gaji biasanya.com . Hari Keputeraan Sultan atau Hari Wilayah Persekutuan.12 hari bagi setiap tahun 5 tahun dan lebih .16 hari bagi setiap tahun www. (iaitu 3 kali gaji hari kerja biasa) 21 ) Berapa harikah kelayakan cuti tahunan bagi seseorang pekerja? Bekerja kurang dari 2 tahun: .

24 ) Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pekerja tersebut melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang pekerja dianggap melanggar kontrak perkhidmatannya apabila dia berterusan tidak hadir kerja selama lebih daripada 2 hari bekerja berturut-turut tanpa kebenaran daripada majikannya.HakPekerja. dan cuti tahunan berbayar akan dianggap belum diambil untuk harihari pekerja tersebut mengambil cuti sakit berbayar atau cuti bersalin.Di mana seorang pekerja yang mengambil cuti tahunan berbayar.22 hari Di mana hospitalisi diperlukan sehingga 90 hari untuk cuti bersalin 23 ) Apakah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji? Pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji bagi tempoh di mana pekerja berhak mendapat elaun bersalin atau menerima pampasan bagi ketidakupayaan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.18 hari 5 tahun dan lebih . 22 ) Berapakah kelayakan cuti sakit seseorang pekerja dalam setahun? Kelayakan cuti sakit bergaji setahun adalah: Kurang dari 2 tahun perkhidmatan . www. berhak untuk cuti sakit berbayar atau mendapat cuti bersalin semasa dalam masa cuti tahunan.14 hari Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun .com .

com . 25 ) Di dalam keadaan apakah pula majikan dianggap melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang majikan dianggap telah melanggar kontrak perkhidmatan apabila gagal membayar gaji dalam tempoh tidak lewat daripada hari ketujuh selepas jangkamasa upah yang sepatutnya diberikan oleh seseorang majikan kepada pekerjanya. dan telah memberitahu atau telah mencuba memberitahu majikannya tentang alasan itu sebelum atau semasa awal ketidakhadhiran tersebut. Jika pekerja tempatan mahupun asing merasakan wujudnya diskriminasi terhadap mereka berkenaan keadaan kerja atau selainnya. 26 ) Berhakkah bagi seorang majikan itu menamatkan kerja seorang pekerja tempatan. ( Seksyen 60L ) www. majikan hendaklah memberikan layanan yang sama kepada pekerjanya tidak kiralah pekerjanya merupakan rakyat tempatan ataupun asing.(seksyen 60M) 27 ) Bolehkah seorang majikan memberikan layanan berbeza kepada pekerja tempatan dan pekerja asing? Tidakboleh. dan kemudiannya mengambil seorang pekerja migrant bekerja? Tidak.melainkan ia mempunyai alasan yang munasabah bagi ketidakhadhirannya itu. Seorang majikan tidak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan seorang pekerja tempatan bagi tujuan untuk mengambil seorang pekerja migrant atau pekerja asing.HakPekerja. mereka boleh membuat aduan kepada Pejabat Buruh.

28 ) Apabila berlaku pembuangan kerja. 1980 www. menamatkan perkhidmatan semua pekerja asing yang bekerja dengannya dalam bidang tugas serupa dengan bidang tugas pekerja tempatan 29 ) Apakah peraturan yang memperuntukkan kelayakan Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara ( Termination and Lay-off benefits ) yang diliputi di bawah Akta ini? Peraturan-peraturan Kerja (Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara). maka majikan itu tidaklah boleh menamatkan perkhidmatan pekerja tempatan melainkan jika dia telah terlebih dahulu itu. siapakah yang akan mula-mula dibuang kerja? Biasanya. seksyen 60N adalah tidak sah. seksyen 60N Akta Kerja 1955 menyatakan bahawa “Sekiranya majikan dikehendaki mengurangkan tenaga kerjanya oleh sebab lebihan pekerja. dan menyatakan bahawa seksyen 60N ini bukan sahaja tidak adil tetapi juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menjamin kesamaan. Maka. Kami tidak setuju. prinsip yang diguna pakai adalah pekerja yang akhir sekali diambil masuk bekerja akan dibuang kerja terlebih dahulu.HakPekerja. Tetapi.com .

Jika anda merasakan anda tidak tergolong dalam sesuatu akta. persaraan.. semuanya dilindungi dibawah akta-akta yang sentiasa memihak kepada anda. hak pekerja wanita dan banyak lagi khas untuk golongan pekerja samada disektor awam mahupun swasta. tidak kira kerajaan mahupun swasta dan tidak terkecuali juga pekerja asing. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan ebook „ Hak-hak pekerja ‟ ini pada 11 Mac nanti. ternyata anda silap. setiap golongan pekerja di Malaysia.Tahukah anda. Soalan–soalan diatas sedikit sebanyak dapat memberi anda maklumat dan input berguna berkenaan hak anda sebagai pekerja di Malaysia. perubatan.. Saya bawa anda melihat sedikit imbasan ringkas tentang kandungan ebook tersebut dibawah www. tatatertib. gaji.HakPekerja.. Kesimpulannya. Kandungan ebook tersebut akan menyentuh kesemua aspek seperti masa bekerja. lebih 15 akta khas telah digubal untuk melindungi golongan pekerja di Malaysia. sebaliknya anda masih mempunyai hak dan keistimewaan sebagai pekerja dibawah pelbagai akta yang berlainan. cuti. pampasan. Banyak lagi perincian dalam akta-akta yang digubal untuk golongan pekerja akan dikupas dan dibincangkan dalam bentuk Q&A ( Soalan dan jawapan ) dalam ebook khas „ Hak-hak pekerja ‟ yang akan dilancarkan pada 11 Mac 2011 nanti.com . disiplin.

Apakah hak-hak anda ketika dalam ' probation ' Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( prestasi ). Panduan ' Perintah Am ' ( Bab A . Hak anda sekiranya disingkirkan.G ) untuk rujukan penjawat awam. Apakah yang dimaksudkan dengan pampasan. Antara topik yang dibincangkan :                 Apakah jenis-jenis akta yang membela hak-hak anda sebagai pekerja Huraian mengenai kontrak perkhidmatan dan permasalahan. Bagaimanakah gaji anda dibayar. Setiap pembelian akan menerima 2 panduan khas PERCUMA iaitu : 1. Apakah itu gangguan seksual dan jenis-jenisnya. Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( perbuatan salah ).. had dan sebagainya Potongan-potongan gaji yang dibenarkan Apakah Hak-hak pekerja wanita Perlindungan bersalin kepada pekerja wanita.. dan banyak lagi. Lebih 40 senarai beserta maklumat lengkap seperti alamat dan no telefon badan-badan bertanggung-jawab dalam membela nasib pekerja disetiap negeri seluruh negara.HakPekerja. Apakah yang dimaksudkan ' Pemecatan Konstruktif ' Hak anda sekiranya diminta berhenti kerja oleh majikan.. dan banyak lagi.. www.Imbasan Produk : BAB 1 : ( Apa yang anda perlu tahu sebagai pekerja ? ) Bab ini akan membincangkan mengenai hak-hak anda secara terperinci didalam setiap seksyen. Fungsi KWSP dan SOCSO dan syarat-syarat Apakah yang dimaksudkan dengan pencen dan siapakah yang layak untuk mendapat faedah-faedah.com . 2.. tempoh. BAB 2 : ( Proses ) Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah :       Dimanakah anda dilindungi dibawah akta ? Apakah yang anda perlu tahu mengenai 'surat perlantikkan' dan 'kontrak kerja' ? Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda dipecat ? Bagaimana mengatasi layanan yang tidak adil sewaktu berkerja ? Apakah yang anda perlu tahu apabila anda memohon kerja ? Kesatuan Pekerja dan Perjanjian Kolektif.

com . tanpa anda sedari.Banyak lagi yang perlu anda tahu mengenai hak-hak anda sebagai pekerja.com Lawati Facebook di : http://www. -------------------------------------------------------------------------------------Segala pertanyaan boleh emailkan kepada : support@hakpekerja.com/home. mungkin juga sebenarnya ketika ini anda sedang ditindas oleh majikan anda.facebook..HakPekerja.php#!/pages/Hak-Pekerja/149508131774928 -------------------------------------------------------------------------------------- www.HakPekerja.. Panduan yang wajib anda miliki sebagai persiapan dan senjata untuk mempertahankan hak-hak anda..com www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful