PANDUAN KHAS

HAK-HAK ANDA SEBAGAI PEKERJA

www.HakPekerja.com

www.HakPekerja.com

Namun. NAMM ( Networks of Action for Migrants in Malaysia ). laman web peribadi atau organisasi anda. rapidshare atau sebarang kaedah transaksi maya yang difikirkan sesuai demi kebaikan dan manfaat kita bersama. anda dilarang sama sekali mengubah atau menambah mana-mana kandungan ebook ini untuk kepentingan anda. sila dapatkan khidmat dan nasihat profesional daripada pakar yang berkelayakan dan diiktiraf. HAK PENGEDARAN Anda dibenarkan untuk menyebarkan ebook ini secara PERCUMA SAHAJA melalui emel. forum-forum. perkanunan dan profesional yang lain kepada pembaca.PENAFIAN Pihak penulis berusaha sedaya-upaya memastikan ebook yang diterbitkan ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek/topik yang dibincangkan.com ) www. Panduan ringkas ini hanya berupa maklumat atau info asas kepada para individu/organisasi yang ingin mendapatkan serba sedikit maklumat berkenaan hak-hak dan keistimewaan sebagai pekerja. mailing list. blog. ( Fotokopi ebook ini dibenarkan untuk edaran percuma kepada para pelajar diperingkat sekolah menengah atau IPTA/IPTS.HakPekerja. Lawyerment ( Malaysia Online Legal Resources ) dan buku-buku mengenai akta-akta pekerja seperti Employment Act 1955. Industrial Relation Act 1967 dan Trade Union Act 1959.com . pekerja-pekerja kerajaan dan swasta dan mana-mana individu yang memerlukan mengirimkan maklumat pertanyaan berkenaan melalui hak-hak emel sebagai kepada pekerja penulis dengan di ( support@hakpekerja. Penulis ebook ini tidak boleh dianggap memberikan khidmat perundangan. Segala maklumat diperoleh dari sumber rujukkan yang dipercayai dan sahih iaitu MTUC ( Malaysian Trade Union Congress ). torrent. portal-portal komuniti. Sekiranya nasihat pakar atau bantuan diperlukan.

com .HakPekerja.Hak pekerja Pada hari ini. hospital. Pelabagai dasar. minimum kerja lebih masa. pendedahan pihak media semakin meluas keberanian dan ketegasan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan ( NGO ) menyaksikan nasib pekerja-pekerja dinegara ini semakin terbela. masih ramai lagi yang belum mengetahui sejauh manakah pekerja-pekerja di Malaysia mendapat hak pembelaannya. Setiap pekerja memiliki hak-hak keistimewaan tersendiri dan mampu menikmati kesenangan menerusi kuasa www. undang-undang dan akta digubal demi menjamin hak-hak dan keistimewaan yang diterima. dengan kesedaran dikalangan rakyat yang makin tinggi. Ianya menyediakan faedahfaedah minimum dan hak-hak pekerja seperti had masa bekerja. Menyentuh mengenai keistimewaan yang diperoleh oleh para pekerja. cuti bersalin dan sebagainya. Setiap pekerja seharusnya mempelajari dan mengetahui kandungan-kandungan Akta ini dan tidak ragu-ragu untuk mengingatkan majikan dan jika perlu mengambil tindakkan terhadap majikan-majikan yang gagal mematuhi segala perincian yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara pekerja dan majikan adalah dilindungi dibawah Akta Pekerja 1955 ( Employment Act 1955 ). bilangan hari cuti sakit. Dibawah ini adalah susunan seksyen-seksyen yang terkandung di dalam Akta Kerja 1955 berkenaan hubungan pekerja dan majikan yang seringkali menjadi isu dikalangan pekerja-pekerja. bilangan hari cuti tahunan dan cuti am. pekerja sentiasa dibela. Akta ini secara amnya meliputi dan melindungi hak-hak pekerja didalam hubungan pekerjaan.

Daftar. Mengambil bekerja Wanita 9. Keutamaan upah ( Gaji ) 7. Hari Kelepasan.HakPekerja. Hari rehat. Pengambilan kerja Pekerja Asing 15. Berkaitan dengan sistem membayar upah ( Gaji ) dengan barang 6. Kontraktor dan Prinsipal 8. Faedah-faedah Penamatan. dan Persaraan 14. Kontrak Perkhidmatan 3. Prosedur 19. Peraturan-peraturan 21. Pengadu dan siasatan 18. Perlindungan Bersalin 10. Mengambil Kanak-kanak dan Orang Muda 11. Penyata.SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN 1. Rentikerja Sentara. Dibawah dibincangkan antara persoalanpersoalan yang seringkali dibincangkan berkenaan pekerja dan majikan. Kakitangan Domestik 12. dan Papan notis 16. Pembayaran Upah ( Gaji ) 4.com . www. Kesalahan-kesalahan dan penalty-penalti 20. Permulaan 2. Pemansuhan dan kecualian Setiap seksyen diatas mempunyai pelbagai cabang dalam menghuraikan hakhak dan keistimewaan pekerja. Tempoh Masa Kerja. dan lain-lain syarat perkhidmatan 13. Potongan-potongan daripada Upah ( Gaji ) 5. Pemeriksaan 17.

2 ) Apakah definasi Kontrak Perkhidmatan? Sebarang perjanjian (sama ada lisan atau bertulis dan sama ada dinyatakan atau dibayangkan) di mana seseorang itu bersetuju untuk mengambil seseorang yang lain bekerja dan pekerja itu pula bersetuju untuk berkhidmat kepada majikannya sebagai seorang pekerja.HakPekerja. setiap pekerja tidak hanya dilindungi oleh satu akta. pekerja dengan Kontrak Perkhidmatan turut dilindungi di bawah akta tersebut. Pekerja tersebut juga mempunyai hak untuk mendapat dan menyimpan salinan Kontrak Perkhidmatan ini. 3 ) Adakah Buruh atau Pekerja Migran tergolong di dalam Akta Kerja 1955? Ya. jika mereka adalah tergolong dalam akta tersebut.Antara soalan-soalan yang sering menjadi isu mengenai hak pekerja. 1 ) Apakah golongan pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955? Semua pekerja yang mendapat gaji tidak melebihi RM1. tetapi pelbagai akta.500. anda tetap mempunyai hak-hak dan keistimewaan tetapi ianya adalah dibawah akta-akta yang lain. www.00 sebulan. Ini bermakna anda sebenarnya dilindungi oleh lebih dari satu akta. Ini tidak bermakna jika anda berpendapatan melebihi RM1500 sebulan hak anda tidak dilindungi.com . dan seseorang pekerja yang melakukan kerja tanpa mengira jumlah upah sebulan. Anda perlu faham. Selain itu.

gaji dan jenis potongan yang dibenarkan kepada majikan. kerja lebih masa dan kadar pembayaran gaji.HakPekerja. cuti sakit berbayar.4 ) Apakah hak-hak pekerja yang terkandung dalam Akta Kerja 1955? Berbagai jenis hak pekerja termasuk jumlah jam kerja maksima. www. adakah pekerja itu boleh terus berpegang kepada Akta Kerja 1955? Ya.com . pekerja berhak mendapatkan hak sapertimana tercatat dalam Akta Kerja 1955. cuti bersalin dan lain-lain lagi. cuti tahunan berbayar. cuti am berbayar. pekerja boleh bekerja 9 jam sehari tetapi tidak boleh melebihi 48 jam seminggu. Atas persetujuan bersama. Waktu kerja biasa tersebut tidak boleh melebihi: 8 jam sehari tidak termasuk waktu rehat. Jika hak yang terkandung dalam Akta Kerja adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan. Pekerja mempunyai hak maksimum bekerja seminggu iaitu 48 jam. 5 ) Apabila seseorang pekerja sudah menandatangani kontrak dengan majikan. 5 jam bekerja berterusan tanpa rehat sekurang kurangnya 30minit. 6 ) Apakah definasi “ Waktu Kerja Biasa ” ? “ Waktu Kerja Biasa ” ialah waktu kerja yang dipersetujui di antara majikan dan pekerja dalam kontrak perkhidmatan sebagai waktu-waktu kerja biasa dalam sehari. pekerja berhak menuntuk hak yang lebih baik sapertimana terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan tersebut. dia boleh. Jika hak terkandung dalam Kontrak Perkhidmatan adalah lebih baik daripada apa yang terkandung dalam Akta Kerja.

8 ) Berapakah kadar bayaran untuk kerja lebih masa? Kadar bayaran kerja lebih masa hendaklah sekurang-kurangnya seperti berikut: . . maka tempoh tersebut akan dikira sebagai sebulan. 10 ) Apakah wajib bagi kontrak perkhidmatan untuk menyatakan tempoh gaji? Berapakah tempoh gaji yang sepatutnya? Setiap kontrak perkhidmatan wajib menyatakan tempoh gaji yang tidak lebih daripada satu bulan. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk hari biasa.Pada hari kerja biasa.com . www. 9 ) Apakah ada had kepada bilangan jam seseorang pekerja untuk dibenarkan bekerja lebih masa dalam satu bulan? Seseorang pekerja tidak boleh bekerja lebih masa melebihi 104 jam dalam sebulan.. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja pada cuti am.7 ) Apakah definasi „ kerja lebih masa ‟? Kerja lebih masa bermakna bilangan jam kerja yang dilakukan melebihi masa kerja normal dalam satu hari.HakPekerja. 1 ½ kali kadar gaji sejam untuk kerja hari rehat . Sekiranya kontrak tersebut tidak menyatakan tempoh gaji tersebut.Pada cuti am.Pada hari rehat.

pekerja harus dibayar sekurang-kurangnya separuh daripada gajinya untuk setiap bulan.com . 14 ) Bilakah gaji perlu dibayar kepada pekerja jika berlaku penamatan kontrak perkhidmatan? Gaji harus dibayar sebaik sahaja kontrak ditamatkan. Selain itu.11 ) Bilakah gaji harus dibayar kepada pekerja-pekerja? Gaji pekerja perlulah dibayar tidak lewat dari hari ketujuh selepas tamat tempoh gaji. Akta Kerja juga membenarkan pemotongan untuk mendapatkan kembali gaji yang terlebih dibayar sebelum tempoh 3 bulan. www. di mana jumlah tersebut tidak boleh melebihi nilai gaji bagi satu bulan. dan juga untuk mendapatkan kembali apa-apa pendahuluan gaji yang telah diberikan. 13 ) Berapakah jumlah potongan gaji yang dibenarkan oleh undangundang? Jumlah maksima pomotongan gaji yang dibenarkan adalah jumlah yang tidak melampaui separuh gaji yang harus diterima oleh pekerja bagi bulan tersebut dimana. Majikan juga boleh memohon untuk melanjutkan masa pembayaran gaji daripada Ketua Pengarah Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia. dan sumbangan keselamatan sosial (SOCSO). 12 ) Apakah potongan-potongan yang telah ditetapkan oleh undangundang? Potongan yang dibenarkan adalah seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).HakPekerja.

16 ) Berapakah cuti rehat untuk seorang pekerja di bawah Akta ini? Setiap pekerja adalah layak untuk mendapat cuti selama satu hari penuh untuk setiap minggu.com . suatu gangguan kerja yang tidak mungkin dapat dijangka.Bekerja di sektor perusahaan/pertanian di antara pukul 10. kerja segera yang harus dilakukan ke atas jentera atau loji.00 pagi tanpa pengecualian daripada Ketua Pengarah Buruh. Kerja bawah tanah. 17 ) Adakah tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang keatas majikan untuk meminta pekerjanya datang bekerja pada hari rehat? Seseorang pekerja boleh dikehendaki oleh majikannya untuk bekerja pada hari rehatnya adalah seperti keadaan-keadaan berikut: kemalangan.HakPekerja.00 malam sehingga 5. kerja yang perlu bagi pertahanan atau keselamatan Malaysia.15 ) Apakah jenis pekerjaan yang dilarang wanita daripada melakukannya sejajar dengan Akta? Jenis pekerjaan di mana seseorang wanita dilarang melakukannya adalah seperti berikut: i. ii. kerja yang mana perlaksanaannya adalah perlu kepada keselamatan masyarakat. sebenar atau diancam dalam tempat kerjanya. kerja yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam mana-mana kegiatan perusahaan yang perlu kepada ekonomi Malaysia atau mana-mana perkhidmatan perlu sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 www.

20 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta bekerja pada hari cuti tersebut? Seseorang pekerja layak mendapat 2 hari gaji sebagai tambahan pada kadar gaji biasa jika pekerja bekerja pada hari tersebut. Hari Kelahiran Yang Di Pertuan Agung. 10 Hari Cuti Am tersebut adalah Hari Pekerja (Mei 1). dan 6 cuti am yang lain yang majikan harus memutuskan dan memberitahu pekerja melalui notis pada permulaan setiap tahun. (iaitu 3 kali gaji hari kerja biasa) 21 ) Berapa harikah kelayakan cuti tahunan bagi seseorang pekerja? Bekerja kurang dari 2 tahun: .8 hari setiap tahun Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun . Hari Keputeraan Sultan atau Hari Wilayah Persekutuan.com . Dimana.12 hari bagi setiap tahun 5 tahun dan lebih . (iaitu 2 kali gaji hari kerja biasa) 19 ) Berapakah kelayakan cuti am bergaji pekerja dalam setahun? Seseorang pekerja layak sekurang-kurangnya 10 hari cuti am bergaji dalam setahun. Hari Merdeka (Ogos 31).HakPekerja.18 ) Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta untuk bekerja pada cuti rehat? Seseorang pekerja yang dikehendaki bekerja pada hari rehatnya hendaklah dibayar bayaran satu hari tambahan gajinya atas kadar gaji biasanya.16 hari bagi setiap tahun www.

22 hari Di mana hospitalisi diperlukan sehingga 90 hari untuk cuti bersalin 23 ) Apakah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji? Pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji bagi tempoh di mana pekerja berhak mendapat elaun bersalin atau menerima pampasan bagi ketidakupayaan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.Di mana seorang pekerja yang mengambil cuti tahunan berbayar.14 hari Lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun . 24 ) Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pekerja tersebut melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang pekerja dianggap melanggar kontrak perkhidmatannya apabila dia berterusan tidak hadir kerja selama lebih daripada 2 hari bekerja berturut-turut tanpa kebenaran daripada majikannya.com . 22 ) Berapakah kelayakan cuti sakit seseorang pekerja dalam setahun? Kelayakan cuti sakit bergaji setahun adalah: Kurang dari 2 tahun perkhidmatan .HakPekerja.18 hari 5 tahun dan lebih . berhak untuk cuti sakit berbayar atau mendapat cuti bersalin semasa dalam masa cuti tahunan. www. dan cuti tahunan berbayar akan dianggap belum diambil untuk harihari pekerja tersebut mengambil cuti sakit berbayar atau cuti bersalin.

mereka boleh membuat aduan kepada Pejabat Buruh. Jika pekerja tempatan mahupun asing merasakan wujudnya diskriminasi terhadap mereka berkenaan keadaan kerja atau selainnya. 26 ) Berhakkah bagi seorang majikan itu menamatkan kerja seorang pekerja tempatan.HakPekerja. ( Seksyen 60L ) www.(seksyen 60M) 27 ) Bolehkah seorang majikan memberikan layanan berbeza kepada pekerja tempatan dan pekerja asing? Tidakboleh.com . dan kemudiannya mengambil seorang pekerja migrant bekerja? Tidak. majikan hendaklah memberikan layanan yang sama kepada pekerjanya tidak kiralah pekerjanya merupakan rakyat tempatan ataupun asing. 25 ) Di dalam keadaan apakah pula majikan dianggap melanggar Kontrak Perkhidmatan? Seorang majikan dianggap telah melanggar kontrak perkhidmatan apabila gagal membayar gaji dalam tempoh tidak lewat daripada hari ketujuh selepas jangkamasa upah yang sepatutnya diberikan oleh seseorang majikan kepada pekerjanya. Seorang majikan tidak boleh menamatkan kontrak perkhidmatan seorang pekerja tempatan bagi tujuan untuk mengambil seorang pekerja migrant atau pekerja asing. dan telah memberitahu atau telah mencuba memberitahu majikannya tentang alasan itu sebelum atau semasa awal ketidakhadhiran tersebut.melainkan ia mempunyai alasan yang munasabah bagi ketidakhadhirannya itu.

dan menyatakan bahawa seksyen 60N ini bukan sahaja tidak adil tetapi juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menjamin kesamaan. Kami tidak setuju. seksyen 60N Akta Kerja 1955 menyatakan bahawa “Sekiranya majikan dikehendaki mengurangkan tenaga kerjanya oleh sebab lebihan pekerja. Maka.HakPekerja. maka majikan itu tidaklah boleh menamatkan perkhidmatan pekerja tempatan melainkan jika dia telah terlebih dahulu itu. prinsip yang diguna pakai adalah pekerja yang akhir sekali diambil masuk bekerja akan dibuang kerja terlebih dahulu. seksyen 60N adalah tidak sah. siapakah yang akan mula-mula dibuang kerja? Biasanya. Tetapi. 1980 www.com . menamatkan perkhidmatan semua pekerja asing yang bekerja dengannya dalam bidang tugas serupa dengan bidang tugas pekerja tempatan 29 ) Apakah peraturan yang memperuntukkan kelayakan Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara ( Termination and Lay-off benefits ) yang diliputi di bawah Akta ini? Peraturan-peraturan Kerja (Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara).28 ) Apabila berlaku pembuangan kerja.

. pampasan. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan ebook „ Hak-hak pekerja ‟ ini pada 11 Mac nanti. Soalan–soalan diatas sedikit sebanyak dapat memberi anda maklumat dan input berguna berkenaan hak anda sebagai pekerja di Malaysia.. tatatertib. Kandungan ebook tersebut akan menyentuh kesemua aspek seperti masa bekerja.HakPekerja.com . lebih 15 akta khas telah digubal untuk melindungi golongan pekerja di Malaysia. tidak kira kerajaan mahupun swasta dan tidak terkecuali juga pekerja asing. hak pekerja wanita dan banyak lagi khas untuk golongan pekerja samada disektor awam mahupun swasta. perubatan.. Jika anda merasakan anda tidak tergolong dalam sesuatu akta. disiplin.Tahukah anda. Saya bawa anda melihat sedikit imbasan ringkas tentang kandungan ebook tersebut dibawah www. ternyata anda silap. Kesimpulannya. sebaliknya anda masih mempunyai hak dan keistimewaan sebagai pekerja dibawah pelbagai akta yang berlainan. persaraan. Banyak lagi perincian dalam akta-akta yang digubal untuk golongan pekerja akan dikupas dan dibincangkan dalam bentuk Q&A ( Soalan dan jawapan ) dalam ebook khas „ Hak-hak pekerja ‟ yang akan dilancarkan pada 11 Mac 2011 nanti. semuanya dilindungi dibawah akta-akta yang sentiasa memihak kepada anda. gaji. setiap golongan pekerja di Malaysia. cuti.

2. Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( perbuatan salah ). www. Hak anda sekiranya disingkirkan. Setiap pembelian akan menerima 2 panduan khas PERCUMA iaitu : 1. dan banyak lagi...Imbasan Produk : BAB 1 : ( Apa yang anda perlu tahu sebagai pekerja ? ) Bab ini akan membincangkan mengenai hak-hak anda secara terperinci didalam setiap seksyen. Apakah itu gangguan seksual dan jenis-jenisnya. Bagaimanakah gaji anda dibayar.com . Fungsi KWSP dan SOCSO dan syarat-syarat Apakah yang dimaksudkan dengan pencen dan siapakah yang layak untuk mendapat faedah-faedah. tempoh.HakPekerja. BAB 2 : ( Proses ) Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah :       Dimanakah anda dilindungi dibawah akta ? Apakah yang anda perlu tahu mengenai 'surat perlantikkan' dan 'kontrak kerja' ? Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda dipecat ? Bagaimana mengatasi layanan yang tidak adil sewaktu berkerja ? Apakah yang anda perlu tahu apabila anda memohon kerja ? Kesatuan Pekerja dan Perjanjian Kolektif.G ) untuk rujukan penjawat awam. Apakah yang dimaksudkan ' Pemecatan Konstruktif ' Hak anda sekiranya diminta berhenti kerja oleh majikan. Apakah yang dimaksudkan dengan pampasan. Apakah hak-hak anda ketika dalam ' probation ' Hak-hak anda sebagai penjawat tetap ( prestasi ).. Panduan ' Perintah Am ' ( Bab A . dan banyak lagi. Lebih 40 senarai beserta maklumat lengkap seperti alamat dan no telefon badan-badan bertanggung-jawab dalam membela nasib pekerja disetiap negeri seluruh negara.. had dan sebagainya Potongan-potongan gaji yang dibenarkan Apakah Hak-hak pekerja wanita Perlindungan bersalin kepada pekerja wanita. Antara topik yang dibincangkan :                 Apakah jenis-jenis akta yang membela hak-hak anda sebagai pekerja Huraian mengenai kontrak perkhidmatan dan permasalahan..

HakPekerja.com www.Banyak lagi yang perlu anda tahu mengenai hak-hak anda sebagai pekerja..facebook.com/home. Panduan yang wajib anda miliki sebagai persiapan dan senjata untuk mempertahankan hak-hak anda.HakPekerja..com Lawati Facebook di : http://www. mungkin juga sebenarnya ketika ini anda sedang ditindas oleh majikan anda.com ..php#!/pages/Hak-Pekerja/149508131774928 -------------------------------------------------------------------------------------- www. tanpa anda sedari. -------------------------------------------------------------------------------------Segala pertanyaan boleh emailkan kepada : support@hakpekerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful