DEFINASI FAIL MEJA

____________________________

Fail Meja adalah satu dokumen yang mengandungi peraturanperaturan dan maklumat lengkap dan terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan.

OBJEKTIF FAIL MEJA
____________________________

i. ii. iii.

Memberi panduan yang tegas dan terperinci dalam menjalankan tugas. Menambahkan kefahaman tentang maklumat kerja dan objektif organisasi. Menerangkan hubungan kerja sendiri dengan kerja-kerja pegawai yang lain.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
____________________________________________________________________

i. ii.

Perlembagaan Malaysia Akta-Akta berkaitan : - Akta Acara Kewangan - Akta Fee Perubatan 1982 Enekmen-enekmen berkaitan : - Enekmen Mahkamah Syariah Pahang 1982 Perintah Am Bab A – G Arahan Perkhidmatan Arahan Perbendaharaan Arahan Keselamatan Tatacara Pengurusan Stor Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri Surat-surat Pekeliling Perkhidmatan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib 1993 ) Kanun Berkenaan : - Kanun Acara Jenayah - Kanun Tanah Negara Pekeliling-pekeliling Jabatan / Kementerian

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

xvi.

Hasrat ini akan dapat dicapai melalui penekanan terhadap kualiti. keselamatan serta amalan kerja berpasukan dan usaha kearah kemajuan yang berterusan.OBJEKTIF HOSPITAL KLUANG ______________________________________________ Kami akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya membantu individu-individu dan keluarga dalam mencapai serta mengekalkan tahap kesihatan yang optimum agar mereka dapat melaksanakan aktiviti social dan ekonomi secara produktif. . VISI HOSPITAL KLUANG _____________________________________________ Hospital Kluang berhasrat memberikan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada penduduk Kluang khususnya dan masayarakat secara umumnya bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan.

perkembangan professional yang berterusan. promosi kesihatan. komunikasi yang berkesan. .MISI HOSPITAL KLUANG __________________________________________________________ Kami akan berusaha memberi perkhidmatan dalam meningkatkan tahap kesihatan melalui promosi amalan cara hidup sihat serta memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui konsep masyarakat penyayang sejajar dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini akan dapat dicapai dengan melatih anggota dalam kepakaran perhubungan awam. kemahiran berbudi bahasa. professional dan kesungguhan yang tinggi bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. DASAR KUALITI HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________ Kami di Hospital Kluang adalah komited dalam sentiasa memberikan rawatan serta penjagaan yang mesra. selesa dan selamat. inovasi dan peningkatan kualiti yang berterusan serta rasa tanggungjawab.

HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________________ Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur dari segi kewangan. urusan perjawatan pentadbiran dan pembangunan. SENARAI TUGAS – KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN HOSPITAL KLUANG .OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN.

Pen. cuti sakit lebih. Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungkait Pemb. Jururawat Masyarakat U19. Pemb. Bidan U14. cuti tanpa rekod. 4. Tadbir Berkaitan Pentadbiran dan Perkhidmatan Pem. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Tadbir Rendah N11 Menaip surat-surat dan Kew. 3. 2. Tadbir N17 . .Bahagian Kewangan Menerima semua Kew. Tadbir Kewangan W17 . Jururawat Masyarakat U24. cuti belajar bergaji penuh.Bahagian Pentadbiran Pos surat kealamat penerima. Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. 5. Tadbir N22 Perkhidmatan dan membuat semakan atas tugas-tugas yang telah dilakukan. pengesahan dalam perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. cuti bersalin dan cuti haji) . Bidan U11) 1.8 untuk tindakan selanjutnya. Peg. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung kerja / memangku. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib.______________________________________________________________________ Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Pengarah Hospital Semua perkara mengenai Pentadbiran. cuti tanpa gaji. Jururawat U32. Pen. Jururawat U14. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Pen. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. Pemb. Menguruskan proses pengesahan lantikan.8 yang berkaitan. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. Jururawat U29.Bahagian Perkhidmatan 1&3 Membantu dalam segala hal berkaitan perkhidmatan. cuti separuh gaji. Perkhidmatan dan Kewangan. Jururawat U11.

Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. . Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew. 10.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. 9. Mengemaskini sistem HRMIS dan sistem SMS 12. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah 8. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11. perberhentian gaji. SENARAI TUGAS BAHAGIAN : : PEMBANTU TADBIR N17 PERKHIDMATAN ( II ) . 13.7.8 ). lantikan baru.

Pen. cuti separuh gaji.NAMA ZAIN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : : SITI FARIDAH BINTI MD. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. dalam kerja / 4. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Jururawat U14. cuti sakit lebih. Jururawat Masyarakat U19. 2. cuti tanpa rekod. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung memangku. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. Menguruskan proses pengesahan lantikan. Jururawat U11. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Jururawat U32. 5. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. 9. Pengarah Hospital / Penolong Pegawai Tadbir / Pembantu Tadbir N22 / di atas tugas-tugas di Unit Perkhidmatan Hospital Kluang Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. Bidan U11) 1. cuti tanpa gaji. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah. cuti bersalin dan cuti haji) 7. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. cuti belajar bergaji penuh. 3. Jururawat Masyarakat U24. 8. Pen. Bidan U14. pengesahan perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. . Jururawat U29.

Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew.8 ). perberhentian gaji. 13.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji.10. . lantikan baru. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Mengemaskini sistem HRMIS dan SMS 12. Tarikh : 29 Febuari 2008 PROSES KERJA : 1 .

Memberikan borangborang kepada pegawai untuk di isi .Borang Kenyataan Diri .Borang Isytihar Harta 4. 2. Membuat Kew. Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan.Laporan Perubatan .Laporan X-Ray .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES 1. Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan.Borang HRMIS .Surat Aku Janji . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan.Akuan Sumpah 3. 5.8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji.Surat Setuju Terima .Borang Pengesahan IbuBapa . .Borang Tapisan Keselamatan Kasar . kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 1 .

Laporan X-Ray .Borang HRMIS . Membuat Kew.Laporan Perubatan .Akuan Sumpah 3. Memberikan borang-borang kepada pegawai untuk di isi . Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan.Borang Isytihar Harta 4.Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Borang Pengesahan IbuBapa .Surat Aku Janji . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan. 5. .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES KERJA 1. 2. Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 15 Minit 10 Minit 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 2 .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji.Borang Kenyataan Diri .Surat Setuju Terima .

5. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. 2. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES 1. 3. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 2 . Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. Apabila kelulusan telah diterima :. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan.Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. . Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai.Catit dalam buku perkhidmatan .MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN.Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumendokumen pengesahan dalam perkhidmatan.

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES KERJA 1. • Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan.1 Tahun 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 3 . Catit dalam buku perkhidmatan b.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 1 – 2 Tahun 30 Minit 6 Bulan . a. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. 2. Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumen-dokumen pengesahan dalam perkhidmatan. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. Apabila kelulusan telah diterima :.Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. 3. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan.

6. Edarkan surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. 50. 4. Memproses borangborang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Menerima borang permohonan daripada pegawai. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am [Bab A. 3. NORMA KERJA : 3 . kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 2.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES 1.56] Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan.

Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. Menerima borang permohonan daripada pegawai. Hantar surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES KERJA 1. 5 Minit 6. 2. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 3. 10 Minit 1 – 2 hari 4. Memproses borang-borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. PROSES KERJA : 4 . Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ.

KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN NORMA KERJA : 4 . Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan. 4.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES 1.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. 3.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan . Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar negeri) . Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan. Semak dan hantar ke JKNJ.

3. Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan. 4. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan .MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES KERJA 1. Semak dan hantar ke JKNJ. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 10 Minit 10 Minit 5 Minit PROSES KERJA : 5 . Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar Negeri) .Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2.

Kenalpasti kakitangan yang akan bersara wajib selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara.MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES 1.Gamabr ukuran passport .Kad Pengenalan anggota & suami . Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM.Sijil Nikah .Sijil kelahiran anak / Kad pengenalan anak dibawah 21 tahun . Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen.Buku Bank 5. 4. . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab A.4/203 ( panduan urusan persaraan dan pencen ) . Timbulkan fail pegawai untuk mudah di ingati. 3. Minta pegawai kemukakan dokumendokumen yang diperlukan untuk proses persaraan. 64 – 67 ] Pekeliling Perkhidmatan bil. 2.

Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat. .SPPP.SPPP. Setelah ditandatangan oleh Pengarah.B02 .8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan.BP.B01a .BP.B03 .BP.SPPP. Buat Kew.B01 . Isi borang-borang yang diperlukan.JPA.PROSES KUASA MELULUS SAKSI UNDANG / PERATURAN 6. Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan . 9.JPA.BP.JPA. 8.JPA.SPPP. 11. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.BP.B04 7. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor. 10. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.SPPP.JPS.

BP. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari. Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen. 2.SPPP.B04 4.8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan. . Isi borang-borang yang diperlukan.JPA. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM. 7. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. 3. Setelah ditandatangan oleh Pengarah. 5.NORMA KERJA : 5 MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES KERJA 1.BP.JPA.B01 .BP.B01a . Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 30 Minit 30 Minit 1 Hari 30 Minit 20 Minit 20 Minit 10 Minit .SPPP.BP.SPPP. Buat Kew.B03 .JPA. 6.JPS.JPA. 8.B02 .BP. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor.SPPP. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.SPPP.

Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.Kenyataan cuti dan perkhidmatan . 13 . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. .surat sokongan Ketua Jabatan 3. Sediakan dokumendokumen yang diperlukan. 2.Borang permohonan / surat permohonan .PROSES KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES 1. 6. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai.14 ] . 4.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. 5. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C.

Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. 2.Borang permohonan / surat permohonan .surat sokongan Ketua Jabatan 3.Kenyataan cuti dan perkhidmatan .Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. 6. 5. 4. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. . Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 5 Minit 10 Minit 10 Minit . Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.NORMA KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES KERJA 1.

PROSES KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES 1.Borang permohonan . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. . 34 .35 ] 2.Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masingmasing. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. 5. .Salinan visa / passport . Minta pegawai berkenaan sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. Terima borang permohonan daripada pegawai. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.surat daripada agensi 3. 4.Polisi insurans .

5. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.NORMA KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES KERJA 1.Borang permohonan .Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masing-masing. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 2. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumendokumen yang diperlukan.Salinan visa / passport . 4.surat daripada agensi 3. . Terima borang permohonan daripada pegawai.Polisi insurans . . 5 Minit 10 Minit .

Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN . Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar.PROSES KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES 1. Kemaskini maklumatmaklumat pegawai 2. Masukkan pegawaipegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang. 3. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama.

JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 1 Jam 30 Minit – 1 Jam . Kemaskini maklumat. Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar.maklumat pegawai 2. 3. Masukkan pegawai-pegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4.NORMA KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES KERJA 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful