DEFINASI FAIL MEJA

____________________________

Fail Meja adalah satu dokumen yang mengandungi peraturanperaturan dan maklumat lengkap dan terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan.

OBJEKTIF FAIL MEJA
____________________________

i. ii. iii.

Memberi panduan yang tegas dan terperinci dalam menjalankan tugas. Menambahkan kefahaman tentang maklumat kerja dan objektif organisasi. Menerangkan hubungan kerja sendiri dengan kerja-kerja pegawai yang lain.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
____________________________________________________________________

i. ii.

Perlembagaan Malaysia Akta-Akta berkaitan : - Akta Acara Kewangan - Akta Fee Perubatan 1982 Enekmen-enekmen berkaitan : - Enekmen Mahkamah Syariah Pahang 1982 Perintah Am Bab A – G Arahan Perkhidmatan Arahan Perbendaharaan Arahan Keselamatan Tatacara Pengurusan Stor Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri Surat-surat Pekeliling Perkhidmatan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib 1993 ) Kanun Berkenaan : - Kanun Acara Jenayah - Kanun Tanah Negara Pekeliling-pekeliling Jabatan / Kementerian

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

xvi.

keselamatan serta amalan kerja berpasukan dan usaha kearah kemajuan yang berterusan.OBJEKTIF HOSPITAL KLUANG ______________________________________________ Kami akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya membantu individu-individu dan keluarga dalam mencapai serta mengekalkan tahap kesihatan yang optimum agar mereka dapat melaksanakan aktiviti social dan ekonomi secara produktif. Hasrat ini akan dapat dicapai melalui penekanan terhadap kualiti. VISI HOSPITAL KLUANG _____________________________________________ Hospital Kluang berhasrat memberikan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada penduduk Kluang khususnya dan masayarakat secara umumnya bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. .

perkembangan professional yang berterusan. professional dan kesungguhan yang tinggi bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan.MISI HOSPITAL KLUANG __________________________________________________________ Kami akan berusaha memberi perkhidmatan dalam meningkatkan tahap kesihatan melalui promosi amalan cara hidup sihat serta memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui konsep masyarakat penyayang sejajar dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini akan dapat dicapai dengan melatih anggota dalam kepakaran perhubungan awam. inovasi dan peningkatan kualiti yang berterusan serta rasa tanggungjawab. komunikasi yang berkesan. kemahiran berbudi bahasa. . selesa dan selamat. DASAR KUALITI HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________ Kami di Hospital Kluang adalah komited dalam sentiasa memberikan rawatan serta penjagaan yang mesra. promosi kesihatan.

HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________________ Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur dari segi kewangan. SENARAI TUGAS – KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN HOSPITAL KLUANG . urusan perjawatan pentadbiran dan pembangunan.OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN.

4. Peg. Jururawat Masyarakat U19. Jururawat U14. Tadbir N17 . cuti belajar bergaji penuh.8 yang berkaitan.______________________________________________________________________ Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Pengarah Hospital Semua perkara mengenai Pentadbiran. cuti tanpa gaji. Tadbir Kewangan W17 . Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung kerja / memangku. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat.Bahagian Pentadbiran Pos surat kealamat penerima. Tadbir Rendah N11 Menaip surat-surat dan Kew. pengesahan dalam perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen.8 untuk tindakan selanjutnya. 2. Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. cuti separuh gaji. cuti bersalin dan cuti haji) . Pemb. Menguruskan proses pengesahan lantikan. Bidan U11) 1. Jururawat U11. 5. Bidan U14. Pemb. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Jururawat Masyarakat U24. Pen. Tadbir Berkaitan Pentadbiran dan Perkhidmatan Pem. Pen. Tadbir N22 Perkhidmatan dan membuat semakan atas tugas-tugas yang telah dilakukan. Jururawat U29. cuti sakit lebih. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. Perkhidmatan dan Kewangan. cuti tanpa rekod. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran.Bahagian Perkhidmatan 1&3 Membantu dalam segala hal berkaitan perkhidmatan.Bahagian Kewangan Menerima semua Kew. Pen. Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungkait Pemb. 3. . Jururawat U32.

Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. . Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11. Mengemaskini sistem HRMIS dan sistem SMS 12. SENARAI TUGAS BAHAGIAN : : PEMBANTU TADBIR N17 PERKHIDMATAN ( II ) . Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan.7. 10. perberhentian gaji. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. lantikan baru. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah 8. 13.8 ). Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew. 9. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus.

dalam kerja / 4. Jururawat U29. cuti bersalin dan cuti haji) 7. Jururawat Masyarakat U24. cuti separuh gaji. Bidan U11) 1. Jururawat U11. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. cuti sakit lebih. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. 3. 2. 9. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. . pengesahan perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah. Jururawat U32. cuti tanpa rekod. Pen. Jururawat Masyarakat U19.NAMA ZAIN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : : SITI FARIDAH BINTI MD. Jururawat U14. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. Pengarah Hospital / Penolong Pegawai Tadbir / Pembantu Tadbir N22 / di atas tugas-tugas di Unit Perkhidmatan Hospital Kluang Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. cuti belajar bergaji penuh. Pen. Bidan U14. 5. cuti tanpa gaji. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. 8. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung memangku. Menguruskan proses pengesahan lantikan.

8 ). Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. Tarikh : 29 Febuari 2008 PROSES KERJA : 1 . Mengemaskini sistem HRMIS dan SMS 12. Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew. lantikan baru. 13. . Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. perberhentian gaji.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11.10.

Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan.Borang HRMIS .Surat Setuju Terima . Membuat Kew.Laporan Perubatan . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan.Laporan X-Ray .Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Borang Pengesahan IbuBapa . 5. .Borang Kenyataan Diri .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES 1. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 1 .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji.Akuan Sumpah 3.Surat Aku Janji . Memberikan borangborang kepada pegawai untuk di isi . 2.Borang Isytihar Harta 4. Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan.

Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Laporan Perubatan . . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan.Borang HRMIS .Borang Kenyataan Diri . Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 15 Minit 10 Minit 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 2 . Membuat Kew. 2. 5.8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji.MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES KERJA 1. Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan.Surat Setuju Terima .Akuan Sumpah 3. Memberikan borang-borang kepada pegawai untuk di isi .Borang Isytihar Harta 4.Borang Pengesahan IbuBapa .Laporan X-Ray .Surat Aku Janji .

MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. 3. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai.Catit dalam buku perkhidmatan . Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ.Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. 5.Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumendokumen pengesahan dalam perkhidmatan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES 1. . Apabila kelulusan telah diterima :. 2. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 2 . Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan.

• Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan. 3. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. Apabila kelulusan telah diterima :. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 1 – 2 Tahun 30 Minit 6 Bulan . proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumen-dokumen pengesahan dalam perkhidmatan.1 Tahun 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 3 . Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. a.Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. Catit dalam buku perkhidmatan b. 2. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES KERJA 1.

kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 2. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. 50. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES 1. Menerima borang permohonan daripada pegawai. Memproses borangborang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. NORMA KERJA : 3 . 4. 6. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. 3. Edarkan surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat.56] Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am [Bab A.

Menerima borang permohonan daripada pegawai. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 3. Memproses borang-borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES KERJA 1. 5 Minit 6. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. 10 Minit 1 – 2 hari 4. Hantar surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. PROSES KERJA : 4 . 2.

Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar negeri) . 3. 4.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES 1. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan. Semak dan hantar ke JKNJ.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN NORMA KERJA : 4 .

Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES KERJA 1. Semak dan hantar ke JKNJ. 3. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 10 Minit 10 Minit 5 Minit PROSES KERJA : 5 . Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar Negeri) . 4.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan .

Sijil Nikah .Kad Pengenalan anggota & suami . Timbulkan fail pegawai untuk mudah di ingati. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. . 2. Minta pegawai kemukakan dokumendokumen yang diperlukan untuk proses persaraan.MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES 1. Kenalpasti kakitangan yang akan bersara wajib selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab A. 4.4/203 ( panduan urusan persaraan dan pencen ) . Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen. 64 – 67 ] Pekeliling Perkhidmatan bil. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM.Gamabr ukuran passport .Buku Bank 5. 3.Sijil kelahiran anak / Kad pengenalan anak dibawah 21 tahun .

JPA. Setelah ditandatangan oleh Pengarah.JPA. 9. 8. 10.PROSES KUASA MELULUS SAKSI UNDANG / PERATURAN 6.BP. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor. Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan . Buat Kew.B01 .JPS.B01a .BP. Isi borang-borang yang diperlukan.B03 .SPPP.SPPP. 11.SPPP.8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.BP.JPA.B04 7. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.SPPP.JPA.SPPP.B02 . Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.BP. .BP.

8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan.B01 . 3.SPPP.BP.JPA.JPA. 8.SPPP. 6.B03 .B01a . Setelah ditandatangan oleh Pengarah. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 30 Minit 30 Minit 1 Hari 30 Minit 20 Minit 20 Minit 10 Minit .JPA. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM.NORMA KERJA : 5 MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES KERJA 1. Isi borang-borang yang diperlukan.BP.SPPP.B04 4. . 2. Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen. 7. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.SPPP. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara.BP. Buat Kew. 5.BP.B02 .JPS.SPPP. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.BP. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.JPA.

Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. 4.Borang permohonan / surat permohonan . 6. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. 13 .surat sokongan Ketua Jabatan 3. 2. Sediakan dokumendokumen yang diperlukan.14 ] . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. 5. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan.Kenyataan cuti dan perkhidmatan . Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.PROSES KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES 1. .

surat sokongan Ketua Jabatan 3. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. . Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 5 Minit 10 Minit 10 Minit .Borang permohonan / surat permohonan . 6. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. 5. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. 2.Kenyataan cuti dan perkhidmatan . 4.NORMA KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES KERJA 1.

. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.Polisi insurans .Salinan visa / passport . . 34 . .35 ] 2. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. 5. Terima borang permohonan daripada pegawai. 4.Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masingmasing.PROSES KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES 1. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.Borang permohonan . Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.surat daripada agensi 3.

JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 2. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. .surat daripada agensi 3. 4.Salinan visa / passport . Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. 5. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.Polisi insurans . 5 Minit 10 Minit .Borang permohonan . Terima borang permohonan daripada pegawai. . Minta pegawai berkenaan sediakan dokumendokumen yang diperlukan.NORMA KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES KERJA 1.Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masing-masing.

3. Kemaskini maklumatmaklumat pegawai 2. Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. Masukkan pegawaipegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang.PROSES KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES 1. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN .

JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 1 Jam 30 Minit – 1 Jam . Masukkan pegawai-pegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang. Kemaskini maklumat.NORMA KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES KERJA 1.maklumat pegawai 2. Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. 3. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful