DEFINASI FAIL MEJA

____________________________

Fail Meja adalah satu dokumen yang mengandungi peraturanperaturan dan maklumat lengkap dan terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan.

OBJEKTIF FAIL MEJA
____________________________

i. ii. iii.

Memberi panduan yang tegas dan terperinci dalam menjalankan tugas. Menambahkan kefahaman tentang maklumat kerja dan objektif organisasi. Menerangkan hubungan kerja sendiri dengan kerja-kerja pegawai yang lain.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
____________________________________________________________________

i. ii.

Perlembagaan Malaysia Akta-Akta berkaitan : - Akta Acara Kewangan - Akta Fee Perubatan 1982 Enekmen-enekmen berkaitan : - Enekmen Mahkamah Syariah Pahang 1982 Perintah Am Bab A – G Arahan Perkhidmatan Arahan Perbendaharaan Arahan Keselamatan Tatacara Pengurusan Stor Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri Surat-surat Pekeliling Perkhidmatan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib 1993 ) Kanun Berkenaan : - Kanun Acara Jenayah - Kanun Tanah Negara Pekeliling-pekeliling Jabatan / Kementerian

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

xvi.

OBJEKTIF HOSPITAL KLUANG ______________________________________________ Kami akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya membantu individu-individu dan keluarga dalam mencapai serta mengekalkan tahap kesihatan yang optimum agar mereka dapat melaksanakan aktiviti social dan ekonomi secara produktif. Hasrat ini akan dapat dicapai melalui penekanan terhadap kualiti. VISI HOSPITAL KLUANG _____________________________________________ Hospital Kluang berhasrat memberikan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada penduduk Kluang khususnya dan masayarakat secara umumnya bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. keselamatan serta amalan kerja berpasukan dan usaha kearah kemajuan yang berterusan. .

promosi kesihatan. inovasi dan peningkatan kualiti yang berterusan serta rasa tanggungjawab. selesa dan selamat. Ini akan dapat dicapai dengan melatih anggota dalam kepakaran perhubungan awam.MISI HOSPITAL KLUANG __________________________________________________________ Kami akan berusaha memberi perkhidmatan dalam meningkatkan tahap kesihatan melalui promosi amalan cara hidup sihat serta memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui konsep masyarakat penyayang sejajar dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. . kemahiran berbudi bahasa. DASAR KUALITI HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________ Kami di Hospital Kluang adalah komited dalam sentiasa memberikan rawatan serta penjagaan yang mesra. komunikasi yang berkesan. perkembangan professional yang berterusan. professional dan kesungguhan yang tinggi bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan.

SENARAI TUGAS – KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN HOSPITAL KLUANG . urusan perjawatan pentadbiran dan pembangunan. HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________________ Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur dari segi kewangan.OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN.

Pen. Pemb.Bahagian Kewangan Menerima semua Kew. Tadbir Rendah N11 Menaip surat-surat dan Kew. Jururawat U29. Pemb. 3. Menguruskan proses pengesahan lantikan. Pen. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Jururawat Masyarakat U24. Tadbir N17 . Jururawat U14. Bidan U11) 1.8 untuk tindakan selanjutnya. Peg.Bahagian Perkhidmatan 1&3 Membantu dalam segala hal berkaitan perkhidmatan. Tadbir Berkaitan Pentadbiran dan Perkhidmatan Pem. cuti separuh gaji. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. Tadbir N22 Perkhidmatan dan membuat semakan atas tugas-tugas yang telah dilakukan.Bahagian Pentadbiran Pos surat kealamat penerima.______________________________________________________________________ Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Pengarah Hospital Semua perkara mengenai Pentadbiran. cuti tanpa rekod. Pen. cuti belajar bergaji penuh. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung kerja / memangku. Bidan U14. 5.8 yang berkaitan. cuti tanpa gaji. Jururawat Masyarakat U19. pengesahan dalam perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. . 4. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. cuti bersalin dan cuti haji) . Tadbir Kewangan W17 . Jururawat U32. Jururawat U11. 2. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. cuti sakit lebih. Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungkait Pemb. Perkhidmatan dan Kewangan.

Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. SENARAI TUGAS BAHAGIAN : : PEMBANTU TADBIR N17 PERKHIDMATAN ( II ) . Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew. 13.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11. 9. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. 10. Mengemaskini sistem HRMIS dan sistem SMS 12. lantikan baru.8 ). Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah 8.7. . perberhentian gaji.

3. dalam kerja / 4. 2. Pengarah Hospital / Penolong Pegawai Tadbir / Pembantu Tadbir N22 / di atas tugas-tugas di Unit Perkhidmatan Hospital Kluang Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. 5. Jururawat U32. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. . Pen. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung memangku. Menguruskan proses pengesahan lantikan. cuti sakit lebih. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. cuti belajar bergaji penuh. cuti bersalin dan cuti haji) 7. Bidan U11) 1. Jururawat U14.NAMA ZAIN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : : SITI FARIDAH BINTI MD. cuti tanpa rekod. Jururawat Masyarakat U19. 8. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. Pen. Jururawat Masyarakat U24. Jururawat U11. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Bidan U14. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. pengesahan perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. Jururawat U29. 9. cuti separuh gaji. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. cuti tanpa gaji.

. lantikan baru. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus.8 ). Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.10.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. perberhentian gaji. Mengemaskini sistem HRMIS dan SMS 12. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11. Tarikh : 29 Febuari 2008 PROSES KERJA : 1 . 13. Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew.

Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 1 .Surat Setuju Terima . Memberikan borangborang kepada pegawai untuk di isi . Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan.Borang Isytihar Harta 4.Laporan X-Ray .Surat Aku Janji .Laporan Perubatan .Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Borang Pengesahan IbuBapa . 5.Akuan Sumpah 3. Membuat Kew.Borang Kenyataan Diri .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji.Borang HRMIS . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan. 2.MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES 1. .

Laporan Perubatan .Surat Aku Janji . Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan. 5.8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji. .Surat Setuju Terima . 2.Laporan X-Ray .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES KERJA 1.Akuan Sumpah 3.Borang Isytihar Harta 4. Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan. Membuat Kew.Borang Kenyataan Diri .Borang HRMIS . Memberikan borang-borang kepada pegawai untuk di isi . Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 15 Minit 10 Minit 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 2 .Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Borang Pengesahan IbuBapa .

.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES 1. 3.Catit dalam buku perkhidmatan . Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 2 . Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai.Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. 5. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. 2. Apabila kelulusan telah diterima :.Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumendokumen pengesahan dalam perkhidmatan. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan.

Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. a. Catit dalam buku perkhidmatan b.1 Tahun 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 3 .MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN.Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 1 – 2 Tahun 30 Minit 6 Bulan . 3. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES KERJA 1. Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumen-dokumen pengesahan dalam perkhidmatan. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai. Apabila kelulusan telah diterima :. • Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan. 2.

Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. 6. Memproses borangborang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 2. 3.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES 1. NORMA KERJA : 3 . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. Menerima borang permohonan daripada pegawai. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am [Bab A.56] Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. Edarkan surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. 4. 50. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup.

Memproses borang-borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES KERJA 1. PROSES KERJA : 4 . Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. 2. Menerima borang permohonan daripada pegawai. 10 Minit 1 – 2 hari 4. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 3. Hantar surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. 5 Minit 6. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ.

Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar negeri) . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN NORMA KERJA : 4 .Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan . 3. Semak dan hantar ke JKNJ.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. 4. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES 1. Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan.

3. Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan. 4. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 10 Minit 10 Minit 5 Minit PROSES KERJA : 5 . Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar Negeri) .Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES KERJA 1. Semak dan hantar ke JKNJ. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan .

Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen. 4.Gamabr ukuran passport . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab A. 3. Kenalpasti kakitangan yang akan bersara wajib selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara.Sijil Nikah . Timbulkan fail pegawai untuk mudah di ingati. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara.4/203 ( panduan urusan persaraan dan pencen ) . 2. 64 – 67 ] Pekeliling Perkhidmatan bil.Buku Bank 5. . Minta pegawai kemukakan dokumendokumen yang diperlukan untuk proses persaraan.Sijil kelahiran anak / Kad pengenalan anak dibawah 21 tahun .Kad Pengenalan anggota & suami .MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES 1.

JPS. 11.BP. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.JPA.JPA.JPA. 8.8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.PROSES KUASA MELULUS SAKSI UNDANG / PERATURAN 6. Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan .B01a .SPPP.B01 .SPPP. .BP.JPA. Buat Kew. Isi borang-borang yang diperlukan.BP.B02 .SPPP.B04 7.SPPP. Setelah ditandatangan oleh Pengarah.BP. 10.BP. 9. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor.B03 .SPPP. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.

JPA.B01 . Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.B04 4.SPPP.BP. 8.BP. Setelah ditandatangan oleh Pengarah. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 30 Minit 30 Minit 1 Hari 30 Minit 20 Minit 20 Minit 10 Minit .BP.SPPP. Isi borang-borang yang diperlukan. 5.JPA.SPPP. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor.JPS. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen.BP. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.SPPP.NORMA KERJA : 5 MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES KERJA 1.JPA.BP.B02 .8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan.B01a .JPA.SPPP. 7. . Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM. 2. 6. 3. Buat Kew.B03 .

13 . Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. 5. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.PROSES KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES 1. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. . Sediakan dokumendokumen yang diperlukan. 4. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. 6.surat sokongan Ketua Jabatan 3.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.14 ] . 2.Borang permohonan / surat permohonan . Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.Kenyataan cuti dan perkhidmatan .

Kenyataan cuti dan perkhidmatan .surat sokongan Ketua Jabatan 3.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. . JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 5 Minit 10 Minit 10 Minit . Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. 4. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai.NORMA KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES KERJA 1. 6.Borang permohonan / surat permohonan . Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. 5. 2.

Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C.Polisi insurans .surat daripada agensi 3.Salinan visa / passport .Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masingmasing. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. . . 4. 34 . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.Borang permohonan . . 5. Terima borang permohonan daripada pegawai.35 ] 2. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.PROSES KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES 1.

Minta pegawai berkenaan sediakan dokumendokumen yang diperlukan.Borang permohonan . Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. Terima borang permohonan daripada pegawai.surat daripada agensi 3.Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masing-masing.NORMA KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES KERJA 1. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. 5. 4.Polisi insurans . JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 2.Salinan visa / passport . . 5 Minit 10 Minit . .

Kemaskini maklumatmaklumat pegawai 2. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN . Masukkan pegawaipegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang.PROSES KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES 1. 3. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4.

NORMA KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES KERJA 1. 3. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 1 Jam 30 Minit – 1 Jam . Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4. Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. Masukkan pegawai-pegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang.maklumat pegawai 2. Kemaskini maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful