DEFINASI FAIL MEJA

____________________________

Fail Meja adalah satu dokumen yang mengandungi peraturanperaturan dan maklumat lengkap dan terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan.

OBJEKTIF FAIL MEJA
____________________________

i. ii. iii.

Memberi panduan yang tegas dan terperinci dalam menjalankan tugas. Menambahkan kefahaman tentang maklumat kerja dan objektif organisasi. Menerangkan hubungan kerja sendiri dengan kerja-kerja pegawai yang lain.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
____________________________________________________________________

i. ii.

Perlembagaan Malaysia Akta-Akta berkaitan : - Akta Acara Kewangan - Akta Fee Perubatan 1982 Enekmen-enekmen berkaitan : - Enekmen Mahkamah Syariah Pahang 1982 Perintah Am Bab A – G Arahan Perkhidmatan Arahan Perbendaharaan Arahan Keselamatan Tatacara Pengurusan Stor Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri Surat-surat Pekeliling Perkhidmatan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib 1993 ) Kanun Berkenaan : - Kanun Acara Jenayah - Kanun Tanah Negara Pekeliling-pekeliling Jabatan / Kementerian

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

xvi.

keselamatan serta amalan kerja berpasukan dan usaha kearah kemajuan yang berterusan.OBJEKTIF HOSPITAL KLUANG ______________________________________________ Kami akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya membantu individu-individu dan keluarga dalam mencapai serta mengekalkan tahap kesihatan yang optimum agar mereka dapat melaksanakan aktiviti social dan ekonomi secara produktif. VISI HOSPITAL KLUANG _____________________________________________ Hospital Kluang berhasrat memberikan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada penduduk Kluang khususnya dan masayarakat secara umumnya bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. . Hasrat ini akan dapat dicapai melalui penekanan terhadap kualiti.

professional dan kesungguhan yang tinggi bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. DASAR KUALITI HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________ Kami di Hospital Kluang adalah komited dalam sentiasa memberikan rawatan serta penjagaan yang mesra.MISI HOSPITAL KLUANG __________________________________________________________ Kami akan berusaha memberi perkhidmatan dalam meningkatkan tahap kesihatan melalui promosi amalan cara hidup sihat serta memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui konsep masyarakat penyayang sejajar dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. komunikasi yang berkesan. selesa dan selamat. perkembangan professional yang berterusan. promosi kesihatan. kemahiran berbudi bahasa. inovasi dan peningkatan kualiti yang berterusan serta rasa tanggungjawab. . Ini akan dapat dicapai dengan melatih anggota dalam kepakaran perhubungan awam.

SENARAI TUGAS – KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN HOSPITAL KLUANG . HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________________ Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur dari segi kewangan. urusan perjawatan pentadbiran dan pembangunan.OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN.

Jururawat U32. Tadbir N22 Perkhidmatan dan membuat semakan atas tugas-tugas yang telah dilakukan. Tadbir Berkaitan Pentadbiran dan Perkhidmatan Pem. Pen. 5. Jururawat Masyarakat U24. Tadbir Kewangan W17 . cuti sakit lebih. pengesahan dalam perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. Pemb. Pen. Bidan U14.8 untuk tindakan selanjutnya. 3. Tadbir Rendah N11 Menaip surat-surat dan Kew. Bidan U11) 1. Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungkait Pemb.8 yang berkaitan. Pen. cuti belajar bergaji penuh. cuti tanpa rekod. Tadbir N17 . 2. Jururawat U11. Pemb.______________________________________________________________________ Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Pengarah Hospital Semua perkara mengenai Pentadbiran. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. Menguruskan proses pengesahan lantikan. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. cuti bersalin dan cuti haji) . pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Jururawat Masyarakat U19. Peg. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung kerja / memangku.Bahagian Kewangan Menerima semua Kew. Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. cuti separuh gaji. Jururawat U14. cuti tanpa gaji. Jururawat U29. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. 4. .Bahagian Pentadbiran Pos surat kealamat penerima. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran.Bahagian Perkhidmatan 1&3 Membantu dalam segala hal berkaitan perkhidmatan. Perkhidmatan dan Kewangan.

Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. SENARAI TUGAS BAHAGIAN : : PEMBANTU TADBIR N17 PERKHIDMATAN ( II ) . Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah 8. 10. . 9. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. 13.7. perberhentian gaji. Mengemaskini sistem HRMIS dan sistem SMS 12. Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. lantikan baru. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11.8 ).

Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. 3. Pengarah Hospital / Penolong Pegawai Tadbir / Pembantu Tadbir N22 / di atas tugas-tugas di Unit Perkhidmatan Hospital Kluang Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. cuti bersalin dan cuti haji) 7. Jururawat Masyarakat U19. Jururawat U11. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung memangku. cuti separuh gaji. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. dalam kerja / 4. 9. Bidan U14. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. Jururawat Masyarakat U24. cuti sakit lebih. cuti belajar bergaji penuh. 5. Menguruskan proses pengesahan lantikan. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. Pen. Pen. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. . pengesahan perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen.NAMA ZAIN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : : SITI FARIDAH BINTI MD. 8. 2. cuti tanpa rekod. Bidan U11) 1. Jururawat U29. Jururawat U32. Jururawat U14. cuti tanpa gaji.

.10. Tarikh : 29 Febuari 2008 PROSES KERJA : 1 . 13. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. lantikan baru. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11.8 ). Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew. perberhentian gaji.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. Mengemaskini sistem HRMIS dan SMS 12.

Laporan X-Ray .Borang Kenyataan Diri .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji. Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan. Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan.Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Surat Aku Janji . .Borang HRMIS . 5.Laporan Perubatan .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES 1.Borang Isytihar Harta 4.Surat Setuju Terima . Membuat Kew. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 1 .Borang Pengesahan IbuBapa . 2. Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan.Akuan Sumpah 3. Memberikan borangborang kepada pegawai untuk di isi .

Borang Isytihar Harta 4.Borang Kenyataan Diri .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji. Memberikan borang-borang kepada pegawai untuk di isi .Surat Aku Janji .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES KERJA 1.Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Laporan X-Ray .Borang Pengesahan IbuBapa . 5. Membuat Kew.Akuan Sumpah 3.Borang HRMIS . Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan. . Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 15 Minit 10 Minit 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 2 .Surat Setuju Terima . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan.Laporan Perubatan . 2.

Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan.Catit dalam buku perkhidmatan . 3.Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumendokumen pengesahan dalam perkhidmatan. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. 5. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. 2. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 2 . .Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES 1.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. Apabila kelulusan telah diterima :. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai.

Catit dalam buku perkhidmatan b.1 Tahun 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 3 .Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 1 – 2 Tahun 30 Minit 6 Bulan . 2. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES KERJA 1.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumen-dokumen pengesahan dalam perkhidmatan. a. 3. Apabila kelulusan telah diterima :. • Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan.

KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am [Bab A. 4. Memproses borangborang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. 50. Edarkan surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. NORMA KERJA : 3 .56] Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. 3. 6. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. Menerima borang permohonan daripada pegawai. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 2.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES 1. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup.

Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Menerima borang permohonan daripada pegawai. Hantar surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. 2. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 3.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES KERJA 1. 10 Minit 1 – 2 hari 4. 5 Minit 6. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. PROSES KERJA : 4 . Memproses borang-borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5.

Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar negeri) . Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan. 4.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. Semak dan hantar ke JKNJ. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN NORMA KERJA : 4 . Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES 1.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan . 3.

JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 10 Minit 10 Minit 5 Minit PROSES KERJA : 5 .Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan .MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES KERJA 1. 3. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan. Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan. 4.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar Negeri) . Semak dan hantar ke JKNJ.

MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES 1. . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab A. 3.4/203 ( panduan urusan persaraan dan pencen ) .Kad Pengenalan anggota & suami . 4. Timbulkan fail pegawai untuk mudah di ingati.Gamabr ukuran passport . 2. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM.Sijil Nikah .Sijil kelahiran anak / Kad pengenalan anak dibawah 21 tahun . Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen. Kenalpasti kakitangan yang akan bersara wajib selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara.Buku Bank 5. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. Minta pegawai kemukakan dokumendokumen yang diperlukan untuk proses persaraan. 64 – 67 ] Pekeliling Perkhidmatan bil.

11. Setelah ditandatangan oleh Pengarah. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat. Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan . 9.JPA.JPS.B01a .B02 .8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan. .SPPP. 10. 8.JPA.B03 . Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.BP. Isi borang-borang yang diperlukan.BP.PROSES KUASA MELULUS SAKSI UNDANG / PERATURAN 6.BP.SPPP.BP.JPA. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor. Buat Kew. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.B01 .JPA.SPPP.B04 7.SPPP.BP.SPPP.

7. Buat Kew.SPPP. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.BP. Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.JPA.BP. 8. 6. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor.SPPP. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 30 Minit 30 Minit 1 Hari 30 Minit 20 Minit 20 Minit 10 Minit .B02 . 5.SPPP.NORMA KERJA : 5 MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES KERJA 1. 2. 3.SPPP. Setelah ditandatangan oleh Pengarah.SPPP.JPA.B04 4. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara.B03 . Isi borang-borang yang diperlukan.B01 .B01a .BP.BP.8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan. .JPA.JPA.BP.JPS.

14 ] . Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. Sediakan dokumendokumen yang diperlukan. 5. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. 6.Borang permohonan / surat permohonan . 4. 13 . Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.Kenyataan cuti dan perkhidmatan .Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan.surat sokongan Ketua Jabatan 3. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C.PROSES KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES 1. 2. .

2.NORMA KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES KERJA 1. 6. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai.Kenyataan cuti dan perkhidmatan . Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 5 Minit 10 Minit 10 Minit . 4. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.Borang permohonan / surat permohonan .surat sokongan Ketua Jabatan 3. 5. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan.

Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.Polisi insurans . Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.surat daripada agensi 3.Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masingmasing.Salinan visa / passport . 5. 34 . .Borang permohonan .PROSES KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES 1. Terima borang permohonan daripada pegawai. . 4. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.35 ] 2. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Borang permohonan .Polisi insurans .Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masing-masing. 5 Minit 10 Minit .surat daripada agensi 3. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumendokumen yang diperlukan.NORMA KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES KERJA 1. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. Terima borang permohonan daripada pegawai. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. 5. 4.Salinan visa / passport . . . JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 2. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.

Masukkan pegawaipegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. 3.PROSES KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES 1. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4. Kemaskini maklumatmaklumat pegawai 2. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN . Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar.

maklumat pegawai 2. Masukkan pegawai-pegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang.NORMA KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES KERJA 1. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 1 Jam 30 Minit – 1 Jam . Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. 3. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. Kemaskini maklumat.