DEFINASI FAIL MEJA

____________________________

Fail Meja adalah satu dokumen yang mengandungi peraturanperaturan dan maklumat lengkap dan terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan.

OBJEKTIF FAIL MEJA
____________________________

i. ii. iii.

Memberi panduan yang tegas dan terperinci dalam menjalankan tugas. Menambahkan kefahaman tentang maklumat kerja dan objektif organisasi. Menerangkan hubungan kerja sendiri dengan kerja-kerja pegawai yang lain.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
____________________________________________________________________

i. ii.

Perlembagaan Malaysia Akta-Akta berkaitan : - Akta Acara Kewangan - Akta Fee Perubatan 1982 Enekmen-enekmen berkaitan : - Enekmen Mahkamah Syariah Pahang 1982 Perintah Am Bab A – G Arahan Perkhidmatan Arahan Perbendaharaan Arahan Keselamatan Tatacara Pengurusan Stor Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri Surat-surat Pekeliling Perkhidmatan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib 1993 ) Kanun Berkenaan : - Kanun Acara Jenayah - Kanun Tanah Negara Pekeliling-pekeliling Jabatan / Kementerian

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

xvi.

OBJEKTIF HOSPITAL KLUANG ______________________________________________ Kami akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya membantu individu-individu dan keluarga dalam mencapai serta mengekalkan tahap kesihatan yang optimum agar mereka dapat melaksanakan aktiviti social dan ekonomi secara produktif. keselamatan serta amalan kerja berpasukan dan usaha kearah kemajuan yang berterusan. . VISI HOSPITAL KLUANG _____________________________________________ Hospital Kluang berhasrat memberikan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada penduduk Kluang khususnya dan masayarakat secara umumnya bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. Hasrat ini akan dapat dicapai melalui penekanan terhadap kualiti.

komunikasi yang berkesan. perkembangan professional yang berterusan. promosi kesihatan. selesa dan selamat. . professional dan kesungguhan yang tinggi bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. inovasi dan peningkatan kualiti yang berterusan serta rasa tanggungjawab. Ini akan dapat dicapai dengan melatih anggota dalam kepakaran perhubungan awam. DASAR KUALITI HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________ Kami di Hospital Kluang adalah komited dalam sentiasa memberikan rawatan serta penjagaan yang mesra.MISI HOSPITAL KLUANG __________________________________________________________ Kami akan berusaha memberi perkhidmatan dalam meningkatkan tahap kesihatan melalui promosi amalan cara hidup sihat serta memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui konsep masyarakat penyayang sejajar dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. kemahiran berbudi bahasa.

HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________________ Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur dari segi kewangan.OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN. urusan perjawatan pentadbiran dan pembangunan. SENARAI TUGAS – KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN HOSPITAL KLUANG .

Tadbir Rendah N11 Menaip surat-surat dan Kew. Tadbir N22 Perkhidmatan dan membuat semakan atas tugas-tugas yang telah dilakukan. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. cuti belajar bergaji penuh. cuti separuh gaji. Jururawat U14. Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungkait Pemb. Bidan U11) 1. Peg. Jururawat U32.Bahagian Pentadbiran Pos surat kealamat penerima. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. cuti tanpa rekod. Jururawat Masyarakat U19. Tadbir N17 . 5. 2. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Pen. Pemb. Pen.Bahagian Kewangan Menerima semua Kew. Pen. Bidan U14.8 yang berkaitan.Bahagian Perkhidmatan 1&3 Membantu dalam segala hal berkaitan perkhidmatan. Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. pengesahan dalam perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. Tadbir Kewangan W17 .______________________________________________________________________ Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Pengarah Hospital Semua perkara mengenai Pentadbiran. 3. cuti bersalin dan cuti haji) . 4. Jururawat U11. . Pemb. Jururawat Masyarakat U24. Jururawat U29. cuti sakit lebih.8 untuk tindakan selanjutnya. Tadbir Berkaitan Pentadbiran dan Perkhidmatan Pem. Menguruskan proses pengesahan lantikan. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung kerja / memangku. Perkhidmatan dan Kewangan. cuti tanpa gaji.

. Mengemaskini sistem HRMIS dan sistem SMS 12. 10. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11. Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew.7. SENARAI TUGAS BAHAGIAN : : PEMBANTU TADBIR N17 PERKHIDMATAN ( II ) . 13.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. 9. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah 8. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus.8 ). perberhentian gaji. lantikan baru.

Jururawat U32. cuti sakit lebih. 3. cuti bersalin dan cuti haji) 7. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. Jururawat Masyarakat U19. cuti belajar bergaji penuh. 9. Bidan U11) 1. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah. Pengarah Hospital / Penolong Pegawai Tadbir / Pembantu Tadbir N22 / di atas tugas-tugas di Unit Perkhidmatan Hospital Kluang Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. 8. 2. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. cuti tanpa gaji. Bidan U14. Jururawat Masyarakat U24. Jururawat U11. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. Jururawat U14. cuti tanpa rekod. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. . Jururawat U29. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. pengesahan perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. 5. Menguruskan proses pengesahan lantikan. cuti separuh gaji. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. Pen.NAMA ZAIN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : : SITI FARIDAH BINTI MD. dalam kerja / 4. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung memangku. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Pen.

13. perberhentian gaji.10. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew.8 ). lantikan baru. .Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Mengemaskini sistem HRMIS dan SMS 12. Tarikh : 29 Febuari 2008 PROSES KERJA : 1 . pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11.

MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES 1. 2.Borang HRMIS .Laporan X-Ray . Memberikan borangborang kepada pegawai untuk di isi .Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Surat Setuju Terima . kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 1 .Borang Pengesahan IbuBapa .Akuan Sumpah 3. Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan.Surat Aku Janji .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji. Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan.Laporan Perubatan . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan. Membuat Kew. 5. .Borang Isytihar Harta 4.Borang Kenyataan Diri .

5.Surat Aku Janji .Borang HRMIS . Memberikan borang-borang kepada pegawai untuk di isi .Borang Pengesahan IbuBapa .Borang Kenyataan Diri .Laporan Perubatan . Membuat Kew.Laporan X-Ray . Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 15 Minit 10 Minit 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 2 . Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan.8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji. Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan. . 2.Akuan Sumpah 3.Borang Tapisan Keselamatan Kasar .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES KERJA 1.Borang Isytihar Harta 4.Surat Setuju Terima .

Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan. . 2. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES 1.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan.Catit dalam buku perkhidmatan .Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. 5. 3.Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumendokumen pengesahan dalam perkhidmatan. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. Apabila kelulusan telah diterima :. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 2 . Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai.

JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 1 – 2 Tahun 30 Minit 6 Bulan . 3. Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumen-dokumen pengesahan dalam perkhidmatan.1 Tahun 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 3 .Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. Catit dalam buku perkhidmatan b. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai. Apabila kelulusan telah diterima :.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. • Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. a. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES KERJA 1. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. 2. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan.

Menerima borang permohonan daripada pegawai.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES 1. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 2. 6. 50.56] Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. Memproses borangborang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. 3. Edarkan surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. 4. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am [Bab A. NORMA KERJA : 3 .

PROSES KERJA : 4 . Hantar surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES KERJA 1. 10 Minit 1 – 2 hari 4. Menerima borang permohonan daripada pegawai. 5 Minit 6. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 3. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. Memproses borang-borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. 2.

Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN NORMA KERJA : 4 . Semak dan hantar ke JKNJ.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar negeri) . 4. 3.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES 1. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan .

Semak dan hantar ke JKNJ.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES KERJA 1. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan. 3. Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar Negeri) . JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 10 Minit 10 Minit 5 Minit PROSES KERJA : 5 . 4.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan . Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan.

Timbulkan fail pegawai untuk mudah di ingati. 4.4/203 ( panduan urusan persaraan dan pencen ) .Gamabr ukuran passport . 3. Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen. Minta pegawai kemukakan dokumendokumen yang diperlukan untuk proses persaraan.Sijil Nikah . Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. Kenalpasti kakitangan yang akan bersara wajib selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara. . 2. 64 – 67 ] Pekeliling Perkhidmatan bil.Buku Bank 5.MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES 1.Kad Pengenalan anggota & suami . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab A.Sijil kelahiran anak / Kad pengenalan anak dibawah 21 tahun .

11.B03 .PROSES KUASA MELULUS SAKSI UNDANG / PERATURAN 6.BP.JPA. .BP.SPPP. Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan . Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.SPPP.B04 7. Setelah ditandatangan oleh Pengarah.BP. Buat Kew. Isi borang-borang yang diperlukan.JPA.SPPP.SPPP. 9.B01 .8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan.JPA. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.B01a . 10.JPS.JPA.B02 .BP.BP. 8.SPPP. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.

BP. 5.B01a .B02 . Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat. 7.BP.SPPP.B04 4.SPPP.JPA. Buat Kew.JPA. 2. 6. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari. .BP.SPPP.BP.B03 .B01 . Isi borang-borang yang diperlukan.BP.JPA. 3.JPA. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan. Setelah ditandatangan oleh Pengarah.8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan.JPS. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. 8. Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen.NORMA KERJA : 5 MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES KERJA 1.SPPP.SPPP. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 30 Minit 30 Minit 1 Hari 30 Minit 20 Minit 20 Minit 10 Minit .

Kenyataan cuti dan perkhidmatan . 2. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai.surat sokongan Ketua Jabatan 3. Sediakan dokumendokumen yang diperlukan.Borang permohonan / surat permohonan . KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :.PROSES KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES 1. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. . 6. 4.14 ] .Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. 13 . 5.

6. 5. 4. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 5 Minit 10 Minit 10 Minit .NORMA KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES KERJA 1. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.Borang permohonan / surat permohonan . 2. .Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.surat sokongan Ketua Jabatan 3. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.Kenyataan cuti dan perkhidmatan .

Minta pegawai berkenaan sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masingmasing. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. 34 .Salinan visa / passport . .Polisi insurans . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. . Terima borang permohonan daripada pegawai.Borang permohonan .35 ] 2. 5.PROSES KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES 1. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.surat daripada agensi 3. 4. .

.Polisi insurans . 5.Borang permohonan . JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 2.surat daripada agensi 3. Terima borang permohonan daripada pegawai. 4. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.NORMA KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES KERJA 1. 5 Minit 10 Minit .Salinan visa / passport .Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masing-masing. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumendokumen yang diperlukan. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. .

KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN .PROSES KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES 1. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. 3. Masukkan pegawaipegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang. Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. Kemaskini maklumatmaklumat pegawai 2. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4.

Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 1 Jam 30 Minit – 1 Jam . Kemaskini maklumat.maklumat pegawai 2. Masukkan pegawai-pegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang. 3. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama.NORMA KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES KERJA 1. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful