DEFINASI FAIL MEJA

____________________________

Fail Meja adalah satu dokumen yang mengandungi peraturanperaturan dan maklumat lengkap dan terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan.

OBJEKTIF FAIL MEJA
____________________________

i. ii. iii.

Memberi panduan yang tegas dan terperinci dalam menjalankan tugas. Menambahkan kefahaman tentang maklumat kerja dan objektif organisasi. Menerangkan hubungan kerja sendiri dengan kerja-kerja pegawai yang lain.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN
____________________________________________________________________

i. ii.

Perlembagaan Malaysia Akta-Akta berkaitan : - Akta Acara Kewangan - Akta Fee Perubatan 1982 Enekmen-enekmen berkaitan : - Enekmen Mahkamah Syariah Pahang 1982 Perintah Am Bab A – G Arahan Perkhidmatan Arahan Perbendaharaan Arahan Keselamatan Tatacara Pengurusan Stor Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri Surat-surat Pekeliling Perkhidmatan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib 1993 ) Kanun Berkenaan : - Kanun Acara Jenayah - Kanun Tanah Negara Pekeliling-pekeliling Jabatan / Kementerian

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

xvi.

.OBJEKTIF HOSPITAL KLUANG ______________________________________________ Kami akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya membantu individu-individu dan keluarga dalam mencapai serta mengekalkan tahap kesihatan yang optimum agar mereka dapat melaksanakan aktiviti social dan ekonomi secara produktif. VISI HOSPITAL KLUANG _____________________________________________ Hospital Kluang berhasrat memberikan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada penduduk Kluang khususnya dan masayarakat secara umumnya bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. Hasrat ini akan dapat dicapai melalui penekanan terhadap kualiti. keselamatan serta amalan kerja berpasukan dan usaha kearah kemajuan yang berterusan.

DASAR KUALITI HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________ Kami di Hospital Kluang adalah komited dalam sentiasa memberikan rawatan serta penjagaan yang mesra. inovasi dan peningkatan kualiti yang berterusan serta rasa tanggungjawab. selesa dan selamat. promosi kesihatan. Ini akan dapat dicapai dengan melatih anggota dalam kepakaran perhubungan awam. komunikasi yang berkesan. kemahiran berbudi bahasa. .MISI HOSPITAL KLUANG __________________________________________________________ Kami akan berusaha memberi perkhidmatan dalam meningkatkan tahap kesihatan melalui promosi amalan cara hidup sihat serta memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui konsep masyarakat penyayang sejajar dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. professional dan kesungguhan yang tinggi bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. perkembangan professional yang berterusan.

urusan perjawatan pentadbiran dan pembangunan. SENARAI TUGAS – KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN HOSPITAL KLUANG . HOSPITAL KLUANG ________________________________________________________________ Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur dari segi kewangan.OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN.

Pen. Perkhidmatan dan Kewangan. Jururawat Masyarakat U19. Pen. Tadbir Kewangan W17 . cuti tanpa rekod.Bahagian Kewangan Menerima semua Kew. Jururawat Masyarakat U24.8 yang berkaitan. Bidan U11) 1. Jururawat U11.______________________________________________________________________ Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Pengarah Hospital Semua perkara mengenai Pentadbiran. 3. cuti tanpa gaji. Pemb. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. Peg. Jururawat U32. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung kerja / memangku. 5. Tadbir N17 . Tadbir N22 Perkhidmatan dan membuat semakan atas tugas-tugas yang telah dilakukan. cuti sakit lebih. Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. pengesahan dalam perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen.Bahagian Pentadbiran Pos surat kealamat penerima. 4. 2. cuti belajar bergaji penuh. Bidan U14. cuti separuh gaji. Tadbir Rendah N11 Menaip surat-surat dan Kew. Pen. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. Pemb. . Tadbir Berkaitan Pentadbiran dan Perkhidmatan Pem. Jururawat U14. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. cuti bersalin dan cuti haji) . Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran.Bahagian Perkhidmatan 1&3 Membantu dalam segala hal berkaitan perkhidmatan. Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungkait Pemb. Menguruskan proses pengesahan lantikan.8 untuk tindakan selanjutnya. Jururawat U29.

Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew. perberhentian gaji. 9. Mengemaskini sistem HRMIS dan sistem SMS 12. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. . pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11.8 ). SENARAI TUGAS BAHAGIAN : : PEMBANTU TADBIR N17 PERKHIDMATAN ( II ) . 13. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. 10. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah 8.7. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. lantikan baru.

Pen. dalam kerja / 4. Bidan U14. Jururawat U32. cuti sakit lebih. pilihan sendiri / di atas sebab perubatan dan kematian ) 6. cuti separuh gaji. Bidan U11) 1. Jururawat U29. Jururawat Masyarakat U19. Menguruskan proses perlantikan jawatan baru. cuti belajar bergaji penuh. cuti bersalin dan cuti haji) 7. cuti tanpa rekod. Jururawat U11. Menguruskan penarikan BIPK atau gaji serta semua emolumen lain yang telah terlebih bayar.NAMA ZAIN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : : SITI FARIDAH BINTI MD. Jururawat U14. 9. Pen. 8. Menguruskan permohonan lawatan keluar negara termasuk permohonan membuat umrah. pengesahan perkhidmatan dan kemasukan kejawatan berpencen. Mengemaskini semua rekod perkhidmatan dan cuti dalam Kenyataan Perkhidmatan. 3. Jururawat Masyarakat U24. Menguruskan proses permohonan pertukaran / arahan pertukaran / penempatan dan penangguhan pertukaran. . Pengarah Hospital / Penolong Pegawai Tadbir / Pembantu Tadbir N22 / di atas tugas-tugas di Unit Perkhidmatan Hospital Kluang Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan semua jawatan Kejururawatan (Jururawat Gred U36. Menguruskan proses pengesahan lantikan. Menguruskan semua jenis persaraan ( wajib. 5. Menguruskan semua urusan cuti (cuti rehat. cuti tanpa gaji. 2. Menguruskan proses kenaikan pangkat dan menanggung memangku.

Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Membuat tugas-tugas Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan I & III ) apabila pegawai berkenaan bercuti / berkursus. perberhentian gaji. Mengemaskini sistem HRMIS dan SMS 12. . pelarasan gaji dan pemberian segala elaun) 11. lantikan baru.8 ).Membuat perubahan gaji (kenaikan gaji. Menyediakan Penyata Perubahan Gaji ( Kew.10. 13. Tarikh : 29 Febuari 2008 PROSES KERJA : 1 .

Memberikan borangborang kepada pegawai untuk di isi . 2.Surat Aku Janji . kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 1 . Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. 5.Borang Isytihar Harta 4.MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES 1.Laporan X-Ray .Surat Setuju Terima .Borang Pengesahan IbuBapa . Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan. Membuat Kew.Akuan Sumpah 3. Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan.Borang Tapisan Keselamatan Kasar .Borang Kenyataan Diri . .Borang HRMIS .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji.Laporan Perubatan .

Laporan Perubatan . Membuka Buku Perkhidmatan yang baru dan merekodkan perlantikan pegawai berkenaan JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 15 Minit 10 Minit 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 2 .8 bagi lantikan baru dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk kemasukan gaji. .Akuan Sumpah 3.Surat Aku Janji .Borang HRMIS .Borang Tapisan Keselamatan Kasar .MENGURUSKAN PROSES PERLANTIKAN JAWATAN BARU PROSES KERJA 1. Menerima pegawai yang baru melaporkan diri di Jabatan.Borang Isytihar Harta 4.Borang Kenyataan Diri . Memberikan borang-borang kepada pegawai untuk di isi .Laporan X-Ray . 5.Surat Setuju Terima . Minta semua dokumen yang telah dibekalkan oleh JKNJ untuk proses lantikan. 2. Membuat Kew.Borang Pengesahan IbuBapa .

Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4.MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. Apabila kelulusan telah diterima :. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES 1. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai.Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumendokumen pengesahan dalam perkhidmatan. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am Bab A Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 NORMA KERJA : 2 . 3. Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan. . 2. 5. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ.Catit dalam buku perkhidmatan . proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan.

• Jika pegawai berkenaan telah mengenapkan 3 tahun perkhidmatan. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 1 – 2 Tahun 30 Minit 6 Bulan . Panggil pegawai yang terlibat untuk menandatangani dokumen-dokumen pengesahan dalam perkhidmatan. Catit dalam buku perkhidmatan b. Terima dan hantar borang tapisan keselamatan kasar daripada pegawai yang telah lengkap ke JKNJ. Apabila kelulusan telah diterima :. Tunggu sehingga surat kelulusan lantikan sampai. 2.Hantar semua dokumendokumen perlantikan ke JKNJ 4. a. 3. proses kemasukan ke jawatan berpencen boleh dibuat sekali dan pengesahan dalam perkhidmatan.1 Tahun 10 Minit 10 Minit 20 Minit PROSES KERJA : 3 .MENGURUSKAN PROSES PENGESAHAN LANTIKAN. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KEMASUKKAN KEJAWATAN BERPENCEN PROSES KERJA 1. Tunggu sehingga kelulusan tapisan diluluskan.

Memproses borangborang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. 4. 3. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah Am [Bab A. NORMA KERJA : 3 . 50. Menerima borang permohonan daripada pegawai. 6. kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 2.56] Undang-undang Malaysia Peraturan-peraturan pegawai awam (pelantikan. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Edarkan surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES 1.

JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 3. Menerima borang permohonan daripada pegawai. Memproses borang-borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan 5. 10 Minit 1 – 2 hari 4. Hantar surat iklan berkenaan ke Pejabat Penyelia Jururawat untuk diedarkan / disebarkan kepada staf yang terlibat. 2. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk ditandatangan. PROSES KERJA : 4 . 5 Minit 6.MENGURUSKAN PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN MENANGGUNG KERJA / MEMANGKU PROSES KERJA 1. Semak dan hantar ke JKNJ sebelum tarikh tutup. Menerima surat tawaran / iklan dari JKNJ.

Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan . 3.MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES 1. Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar negeri) .Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. Semak dan hantar ke JKNJ. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN NORMA KERJA : 4 . 4. Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan.

Semak dan hantar ke JKNJ.Pertukaran dalam negeri isi 2 salinan . Terima borang permohonan pertukaran daripada pegawai (bertukar dalam negeri / luar Negeri) .MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN / ARAHAN PERTUKARAN / PENEMPATAN DAN PENANGGUHAN PROSES KERJA 1.Pertukaran Luar negeri 4 salinan 2. 4. Buat surat ’ Covering Letter ’ dengan menggunakan fail peribadi pegawai berkenaan. 3. Hantar borang permohonan kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangan. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 10 Minit 10 Minit 5 Minit PROSES KERJA : 5 .

MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES 1. . 4. 3. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM.Kad Pengenalan anggota & suami . Kenalpasti kakitangan yang akan bersara wajib selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara. 2.Gamabr ukuran passport . 64 – 67 ] Pekeliling Perkhidmatan bil. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab A.4/203 ( panduan urusan persaraan dan pencen ) . Minta pegawai kemukakan dokumendokumen yang diperlukan untuk proses persaraan. Timbulkan fail pegawai untuk mudah di ingati.Sijil kelahiran anak / Kad pengenalan anak dibawah 21 tahun . Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen.Sijil Nikah .Buku Bank 5.

BP.JPA. Buat Kew. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari.JPA.SPPP.B04 7.JPA.BP. Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan .JPA.B02 . .BP.SPPP.SPPP.SPPP.B03 .B01a .JPS.B01 . 10. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor.BP. 11. 9.SPPP. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.BP.PROSES KUASA MELULUS SAKSI UNDANG / PERATURAN 6. Setelah ditandatangan oleh Pengarah. 8. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan. Isi borang-borang yang diperlukan.

8. .B04 4. 7.SPPP. Panggil pegawai untuk semak dan tandatangan borang yang telah disediakan serta turunkan cop jari. Semak semula borang dan dokumen-dokumen yang terlibat.B01a .BP. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 30 Minit 30 Minit 1 Hari 30 Minit 20 Minit 20 Minit 10 Minit .BP. 2.8 Perbehentian gaji untuk pegawai yang akan bersara dalam masa 3 bulan sebelum bersara dan hantar ke Unit Kewangan.SPPP. Semak borang yang telah ditandatangan dan hantar ke Pengarah untuk ditandatangan.SPPP. Isi borang-borang yang diperlukan. Hantar borang Maklumat Asa Bakal Pesara ke JPA Bahagian Pencen 2 tahun sebelum pegawai bersara. 6.JPA. Setelah ditandatangan oleh Pengarah. 3.SPPP.JPA. 5.JPS.SPPP.BP.JPA.B02 .B03 . Bagi pegawai yang igin bersara pilihan permohonan hendaklah dikemukakan 1 tahun sebelum pencen.BP.NORMA KERJA : 5 MENGURUSKAN PROSES PERSARAAN WAJIB / PILIHAN PROSES KERJA 1.BP. Dengan mengemukakan surat permohonan daripada pegawai ke JKNJ untuk mendapatkan kelulusan dari KKM. Hantar ke JPA melalui Pengarah Kesihatan Negeri Johor. Buat Kew.B01 .JPA.

.14 ] .PROSES KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES 1.Kenyataan cuti dan perkhidmatan . Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. Sediakan dokumendokumen yang diperlukan. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. 2. 6. 4. 13 . Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :.Borang permohonan / surat permohonan .surat sokongan Ketua Jabatan 3.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. 5.

Terima borang permohonan (untuk cuti tanpa gaji) / surat permohonan (untuk cuti separuh gaji ) daripada pegawai. Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. .surat sokongan Ketua Jabatan 3. 5. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. 2. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 5 Minit 10 Minit 10 Minit . 4. 6. Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan.NORMA KERJA : 6 MENGURUSKAN PROSES CUTI TANPA GAJI / SEPARUH GAJI PROSES KERJA 1.Catitkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai yang berkenaan. Setelah mendapat kelulusan daripada KKM / JKNJ :.Borang permohonan / surat permohonan .Kenyataan cuti dan perkhidmatan .

Terima borang permohonan daripada pegawai. 5. 4. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN Perintah-perintah Am [ Bab C.Salinan visa / passport . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. 34 . Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya.surat daripada agensi 3.35 ] 2.Borang permohonan . . . .PROSES KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES 1.Polisi insurans .Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masingmasing.

surat daripada agensi 3. 5 Minit 10 Minit .NORMA KERJA : 7 MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA TERMASUK MEMBUAT HAJI / UMRAH PROSES KERJA 1. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 20 Minit 2. Semak semula semua dokumen-dokumen yang diperlukan setelah ditandatangan oleh Ketua Jabatan.Salinan visa / passport . 4. Hantar ke JKNJ untuk proses seterusnya. Minta pegawai berkenaan sediakan dokumendokumen yang diperlukan.Borang lawatan keluar negara * borang yang dihantar mestilah telah mendapat kelulusan daripada Ketua Unit masing-masing.Borang permohonan . Terima borang permohonan daripada pegawai. 5. .Polisi insurans . Buat ’covering letter’ dan hantar kepada pengarah untuk ditandatangan. .

PROSES KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES 1. Kemaskini maklumatmaklumat pegawai 2. Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. 3. Masukkan pegawaipegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama. KUASA MELULUS Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan SAKSI UNDANG / PERATURAN . Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4.

Masukkan pegawai-pegawai baru yang melaporkan diri di Hospital Kluang.NORMA KERJA : 8 MENGURUSKAN PROSES MENGEMASKINI SISTEM SMS / HRMIS PROSES KERJA 1. JUMLAH MASA YANG DITUMPUKAN 10 Minit 1 Jam 30 Minit – 1 Jam . Serta keluarkan nama pegawai yang telah bertukar keluar. Membuat semakan untuk pastikan perjawatan didalam SMS dengan perjawatan manual adalah sama 4. Bagi sistem HRMIS kemaskini maklumat waris dan perkhidmatan bagi pegawai baru dan lama.maklumat pegawai 2. 3. Kemaskini maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful