P. 1
Koleksi 2005

Koleksi 2005

|Views: 757|Likes:

More info:

Published by: Mohammad Azizi Abdul Razak on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Set 1 1. Jelaskan maksud “Pembelian runcit”.

Dan kesalahan yang sering dilakukan oleh ketua jabatan dalam proses pembelian tersebut . 2. Pegawai kerajan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. a. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bg keluarga pegawai b. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. 3. Seseorang pegawai awam tidak boleh dengan apa-apa cara menyebabkan dirinya berada dalam Keterhutangan Kewangan yang serius. a. Nyatakan apakah yang dimaksudkan ”Keterhutangan Kewangan yang serius ” b. Jelaskan tiga keadaan seseorang pegawai dikatakan berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. 4. kepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu, lebih-lebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kpd masyarakat dan negara. Kepuasan mencipta peralatan baru atau atau teknik baru akan menerbitkan kepuasan yang mendalam yakni rasa pencapaian, rasa penaklukan dan rasa bangga kerana ia memenafaatkan orang ramai.. Kenyataan di atas adalah tonggak yang ke dua belas iaitu nikmat mencipta dalam Tonggak Dua Belas. a. Berikan empat amalan positif dan negatif bagi nikmat mencipta b. Berikan tiga contoh beserta huraian bg setiap amalan positif dan negatif tsb. 5. Wawasan 2020 menetapkan matlamat pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. Matlamat ini hanya boleh dicapai jika rakyat malaysia menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan yang dianggap sebagai cabaran. Huraikan enam daripada sembilan cabaran yang telah dikenalpasti. 6. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. Sila jelaskan:a. Definisi Piagam pelanggan b. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. c. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 7. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini . 8. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi. a. Akauntabiliti b. Integriti c. Profesionalisme . 9. Nyatakan mengapakah perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya.

Di antara tangung jawab En. diterima atau dibelanjakan dan barangbarang awam yang diterima.Set 2 1. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Manual Prosedur Kerja dan fail Meja b. seseorang pegawai dalam Kumpulan pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik ”. Nyatakan perbezaan di antara kedua-duanya. 4. Pajakan. . Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ”rekod kerajaan” b. 7. X selaku pegawai pengawal ialah mengawal perbelanjaan supaya vot dibawah kawalannya tidak dilampaui serta serta menguruskan dengan sepatutnya wang awam yang dipungut. Mengikut peraturan 21(1) dalam ”Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 ”. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan organisasi. Huraikan lima jenis kuasa yang dimiliki oleh seseorang individu itu. X ialah KSU di salah sebuah Kementerian di mana beliau adalah juga merupakan Pegawai Pengawal kpd kementerian tsb. Adakah lampauan itu boleh dipertangungkan. Pengaruh yang dipunyai oleh seseorang itu pada kebiasaannya dikaitkan dengan Kuasa(Power) yang dimilikinya dan tanpa kuasa seseorang itu tidak mempunyai kemampuan atau kurang berkesan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu ke arah pencapaian matlamat. Huraikan mana-mana tiga bentuk penswastaan tersebut. 2. disimpan atau dilupuskan di bawah kawalannya. Akauntabiliti b. b. 3. Manual prosedur kerja dan fail meja adalah satu prosedur biasa bagi pejawat awam. Nyatakan lima aktiviti politik yang dimaksudkan itu. Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh En X sekiranya mendapati vot perbelanjaan di bawah kawalannya dilampaui. Dasar penswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk iaitu Penjualan. a. En. Profesionalisme 5. a. 6. Beri alasan. a. nyatakan lima usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka. Selain daripada mendapatkan nasihat jabatan Arkib Negara. kontrak pengurusan dan Bina Kendali Pindah (BKP) dan Bina Kendali (BK). Antara langkah yang boleh diambil oleh jabatan dalam usaha memelihara rekod-rekod kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat ttg pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara. a. Integriti c.

Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisme bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. En K seorang Penolong SU di Kementerian P dan telah diarahkan menyediakan kertas kerja tentang strategi melaksanakan satu projek peringkat kebangsaan. b. Beliau difahamkan ada prosedur tertentu perlu diikuti dalam . N yang tidak dikenalinyadan menawarkan ganjaran wang sekiranya beliau memberikan salinan projek berkenaan kpdnya. Huraikan tindakan yang boleh diambil oleh sesebuah jabatan bagi mencapai kepastian kualiti dibawah pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Set 3 1. Nyatakan langkah-langkah yang digariskan di dalam perancangan tsb. En. 3. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. Apakah nasihat atau cadangan yang perlu diberikan oleh En A kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara tersebut. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai 2. Statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf ”SULIT”. A ialah seorang pemungut hasil. a. K ? 4. Beliau telah dihubungi oleh En. ”RAHSIA” dan ”RAHSIA BESAR”. N boleh dikategorikan sebagai ”espionaj”. Pelan perindusterian Negara telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh kerajaan bagi mencapai matlamat tsb. a. 9. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan b) En. Bagaimanakah kaedah penyimpanan maklumat-maklumat terperingkat yang perlu diikuti oleh En. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Z baru dilantik sebagai Penolong pengarah di Jabatan Pendaftaran Negara. Berikan alasan anda.8. b. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Jelaskan lima faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. Pada suatu hari salah seorang pembantu tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis 4 helai boring resit dan akibatnya keempat-empat resit berkenaan telah rosak. Beliau ditugaskan untuk mengurus aduan-aduan daripada orang ramai tentang jabatannya. Adakah tindakan En. 5.

En. Jelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap perkhidmatan atau sebarang tindakan oleh agensi kerajaan. Dengan itu beliau adalah bertangung jawab juga bagi memperoses sendiri sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuas sebutharga diperingkat kementerian. jelaskan maksud perkara-perkara berikut:a. Set 4 1. Apakah yang anda faham dengan maksud pembelian secara sebutharga ? b. Abu adalah seorang pegawai di bahagian perolehan Kementerian Pelajaran. Perubahan sikap dan nilai d. Jelaskan prosedur tsb berdasarkan PKPA 4/1992 6. 8. a. a. Nyatakan tiga jenis pekerjaan luar yang dimaksudkan itu. c. Penerapan nilai murni kepimpinan c. Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Beliau telah diberikan tangung jawab untuk menguruskan pembelian barangan keperluan kementerian tersebut secara sebut harga. Pengalaman dan pusingan kerja 7. Lembaga Pemeriksa . Nyatakan tugas-tugas yang dijalankan oleh ahli-ahli berikut:a. Nyatakan peranan En Abu dalam memperoses sebutharga tersebut untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga . Latihan kepimpinan b. Jelaskan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh seseorang ketua jabatan semasa menimbangkan permohonan pegawainya untuk membuat pekerjaan luarnya. Sepertimana yang dinyatakan dalam Perintah Am Bab C. Seseorang pegawai kerajaan adalah dilarang membuat pekerjaan luar kecuali mendapat kebenaran daripada ketua jabatannya. 9. a. Sijil sakit 2.mengendalikan aduan awam tsb. Cuti sakit c. Cuti b. Terangkan mengenai keahlian jawatankuas sebutharga. b. Pemverifikasi Stok b.

Permohonan En. Anggota Perkhidmatan Awam terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan negara dan seharusnya memiliki nilai-nilai yang menyumbang ke arah peningkatan tahap profesionalisme. 4. Etika perkhidmatan berteraskan Tujuh Teras Perkhidmatan”. a. Berikan 10 amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tsb. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Nyatakan sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam. b. . 8. Terangkan tangung jawab beliau sebagai penghuni rumah tersebut. Setiap pegawai perkhidmatan awam adalah diwajibkan mengamalkan etika perkhidmatan awam. Proses Kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. 6. a. Huraikan nilai-nilai profesionalisme yang semestinya ada pada kakitangan Perkhidmatan Awam. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini. 9. Y untuk mendiami rumah kerajaan telah diluluskan. Huraikan tujuh teras perkhidmatan tersebut. 7. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. 5. Sebagai penghuni rumah kerajaan beliau perlu mematuhi peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam Perintah Am Bab E.3. Terangkan larangan-larangan yang perlu dipatuhi oleh beliau b.

Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Dokumen-dokumen terperingkat ”Rahsia Besar” atau Rahsia tidak sekali-kali boleh dibawa balik ke rumah oleh pegawai pegawai. a. b. Definisi Piagam pelanggan b. Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja. Sila jelaskan:a. dan persekitaran dalaman. pesekitaran masyarakat. b. 3. Anggota Perkhidmatan awam hendaklah menghindari diri daripada memberi atau menerima ”suapan”. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia 7. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. 5. Penerapan nilai murni kepimpinan c. 9. a. Pengalaman dan pusingan kerja 6. Di antara persekitaran yang wujud ialah persekitaran kerja. a. 2. Dalam keadaan bagaimanakah peraturan ini boleh dikecualikan b. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. Latihan kepimpinan b.Set 5 1. Terangkan peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit. dan persekitaran dalaman. c. cek. Jelaskan pihak manakah yang boleh memberi kebenaran secara bertulis untuk tujuan itu. kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. Huraikan nilai-nilai peribadi asas yang perlu diamalkan oleh setiap angota perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas-tugas sehariannya. pesekitaran masyarakat. c. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. a. 4. Terangkan maksud persekitaran kerja. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Jelaskan cara-cara memusnahkan dokumen terperingkat . Nyatakan takrifan ”suapan”. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitarannya. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->