STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

• Teknik • Kaedah • Strategi

Dengan itu kuliah perlu digunakan untuk memberi motivasi kepada pelajar atau memberi taklimat berkenaan dengan matlamat guru. Ia lebih berkesan lagi jika bergabung dengan teknik lain. Kaedah Latihan 5. Ia lazim digunakan didalam kelas yang memerlukan kedua-dua bahagian teori dan praktikal. tetapi hanya dua kaedah yang popular digunakan iaitu kedah kuliah dan keadah kuliah-demonstrasi. KAEDAH KULIAH Kaedah ini adalah kaedah yang luas digunakan untuk kelas-kelas teori dan praktikal. Kesemua kaedah-kaedah diatas boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani (PJ). Penilaian dan memberi maklum balas tidak boleh diberikan semasa kuliah. Kaedah Persembahan Lisan 8. Kaedah Kuliah-Demonstrasi 4. Kaedah sebahagian-keseluruhan. Kaedah Perbincangan 3. kuliah boleh memberi manfaat jika ia dirancang dengan rapi dan disampaikan dengan penuh semangat. Walau bagaimanapun. . Kaedah Kuliah 2. Kaedah kaedah yang digunakan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. Kaedah Penemuan 6. Kaedah Projek 7.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik merupakan cara yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu. Antara kaedah yang disarankan ialah : 1.

pelajar atau kumpulan pelajar. Persembahan • • • • • Kuat tetapi nada mesra Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai Huraikan istilah yang digunakan Bercakap dengan semua pelajar Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. Demonstarsi boleh digunakan oleh guru. Penutup • • • Mengulangi point-point utama Menggalakkan perbincangan Meneguhkan point yang lemah KAEDAH KULIAH – DEMONSTRASI Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani.Berikut adalah satu contoh kuliah yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani : 1. Kaedah ini melibatkan demonstarsi lisan dan penglihatan. dengan itu ia . papan tulis. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. 1. demonstarsi dan lain-lain Ulang butiran penting Guna lawak jenaka Mengatahui isi kandungan pelajaran dan yakin • • • 1. Pengenalan • • • • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka Cuba membangkitkan minat Sentiasa senyum.

melutu dan berdiri Mnegenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah Kaitkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum ini • • 1. Demonstrasi • • • Melakukan demonstarsi mengikut kadar pergerakan sebenar Ikut cara dan prosedur yang piawai Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan 1. beri butiran yang sepatutnya Beri sebab tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat dilihat jika ia tidak diberitahu. Ulang demonstarsi dan butiran yang penting • • • Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan sedikit Membuat demontrasi untuk memberi pandangan yang berlainan Beri butiran penting . Berikut adalah contoh kaedah kuliah-demonstarsi yang boleh dipraktikan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani : 1. Gunakan kaedah ansur maju dan megajar mengikut turutan yang sebenarnya. Pendahuluan • Susun pelajar supaya mereka boleh dengar dan lihat.menambahkan lagi nilai kaedah ini. Kaitkan petalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas. Demonstrasi dan pengajaran • • • Semasa membuat pelakuan . Pelajar boleh duduk. Biasanya demonstarsi digunakan untuk menggambarkan penerangan lisan. • • 1.

Kaedah/Gaya Tidak Langsung GAYA LANGSUNG GAYA GABUNGAN GAYA TIDAK LANGSUNG • • Gaya Arahan Gaya Tugasan  Limitasi  Penemuan  Terbimbing  Penyelesian masalah latihan  Bertindak balas  Semak kendiri  Penerimaan beramai  Penerokaan GAYA LANGSUNG . Penutup • • • Ulang butiran penting Menggalakkan perbincangan Kukuhkan pengalaman yang terdapat dalam pengajaran KAEDAH ATAU GAYA PENGAJARAN Terdapat beberapa gaya atau keadah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani.1. Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang utama iaitu : 1. Kaedah/Gaya Langsung 2. Kaedah/Gaya Gabungan 3. Gaya-gaya yang dipraktikan mestilah membawa satu objektif iaitu setiap murid akan dapat manfaat daripada gaaya yang dikemukakan.

Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi 4. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. Kaedah yang berkesan 2. . Ia berdasakan Teori Pembelajaran Kognitif yang mengangapkan pembelajaran sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalag sama penting dangan hasil pembelajaran berkenaan. Berfokus kepada yang ingin dipelajari 3. Seseorang guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa. penyelesaian masalah dan penemuan diri. GAYA TIDAK LANGSUNG Gaya ini berpusatkan pelajar. Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul. anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) 2.Gaya ini mementingkan guru. 1993). Tidak ambil kira perbezaan individu (kesesuai perkembangan). Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar kedalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue. Lebih mementingkan matlamat atau hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu. KELEBIHAN 1. Persekitaran pembelajaran yang berstruktur KELEMAHAN 1. bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan.

3. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran GAYA ARAHAN Dalam gaya ini . KELEMAHAN 1. Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya 2. Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri.KELEBIHAN 1. Lebih masa untuk cuba-jaya. Sukar untuk mengawal kelas 4. Memberi kebebasan kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab 3.BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti>Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan proses yang dicadangkan oleh Gallahue( 1995). Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan. Memakan masa yang panjang. bersoal-jawab.guru mengawal APA yang akan dipelajari.Langkahlangkah yang terlibat adalah seperti berikut : GURU PELAJAR . 2. Mengambil kira perbezaan dikalangan pelajar 4.

Sebagai contoh ‘ Cari dua cara untuk mengimbangkan badan dengan tiga titik’ Kelebihan –kelebihan 1. Menentukan bagaimana dan bila 3. Jika perlu. Mengawal tingkah laku 4. 1968 ) . Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. Memilih aktiviti 2. 2. 3. Menjimatkan masa untuk membuat percubaa 2.Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yangmemerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan. Mengambil kira perbezaan di kalangan pelajar dan pelajar mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya sendiri. Mengawal penuh pengajaran 1. Pelajar berlatih. Menilai keputusan Ciri – ciri gaya arahan 1. membenarkan penglihatan lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran. Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan Penemuan Terbimbing Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah llimitassi ( Bilbrough & Jones. 3. 2. 5. 6.Ia memberi pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan. Individu mendapat kurang perhatian 1. Memupuk pembangunan arah kendiri Penyelesaian Masalah . Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahran yang akan dipelajari oleh pelajar .guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. 4. Pelajar berlatih.1.mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru.

Pilih penyelesaian paling sesuai. Ia memupukkkan tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3. Kaedah ini kadangkala suar untuk melibatkan setaip pelajar dengan berkesan. Kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran. Ia menggalakan ingatan tentang apa yang dipelajari.objektif pengajaran dan sifat pelajar. 3.Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yang panjang. Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu.Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya.memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik.selepas guru memberi beberapa soalan. Mengikut Thomas. 2. 7. Kaedah ini mengalakkan interaksi antara pelajar-pelajar. 2. Guna pelbagai startegi untuk mendapatkan maklumat –maklumat 4. Pilih dan uji penyelesaian alternatif 6. Kelebihan-kelebihan 1. 2. Menganalisi dana memahami masalah 2. Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing prose penyelesaian itu. Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusat guru. Kejayaan gaya penyelesaian masalah bergantung kepada : 1.Di dalam kelas pendidikan jasmani.gaya pengajaran yang dipilih bergantung kepada tugas mengajar. Membentukkan jawapan yang mungkin 5. Kelemahan kelemahan 1.pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah-angkah berikut : 1. . Menyenaraikan syarat-syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah.Lee & Thomas (1988) .

.Pembelajaran akses kendiri 6.Saiz kelas Seluruh kelas • • Gaya pengajaran Langsung Penyelesaian masalah Stesen Kumpulan kecil • Individu • Lembaran kerja /tugas STRATEGI PNP DALAM PENDIDIKAN JASMANI 1.Belajar cara belajar 2.Pem..Kamahiran berfikir 5.Pembelajaran masteri . secara kontekstual 7.Kajian masa depan.Teknologi maklumat dan komunikasi 3.Multiple intelligence 8. 4.Konstruktivisme 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful