STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

• Teknik • Kaedah • Strategi

kuliah boleh memberi manfaat jika ia dirancang dengan rapi dan disampaikan dengan penuh semangat. Antara kaedah yang disarankan ialah : 1. Kaedah Penemuan 6. Penilaian dan memberi maklum balas tidak boleh diberikan semasa kuliah. Kaedah Latihan 5. tetapi hanya dua kaedah yang popular digunakan iaitu kedah kuliah dan keadah kuliah-demonstrasi. KAEDAH KULIAH Kaedah ini adalah kaedah yang luas digunakan untuk kelas-kelas teori dan praktikal. Walau bagaimanapun. Kaedah Persembahan Lisan 8. . Dengan itu kuliah perlu digunakan untuk memberi motivasi kepada pelajar atau memberi taklimat berkenaan dengan matlamat guru.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik merupakan cara yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu. Ia lazim digunakan didalam kelas yang memerlukan kedua-dua bahagian teori dan praktikal. Kaedah kaedah yang digunakan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. Kaedah Kuliah 2. Kesemua kaedah-kaedah diatas boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani (PJ). Ia lebih berkesan lagi jika bergabung dengan teknik lain. Kaedah Kuliah-Demonstrasi 4. Kaedah sebahagian-keseluruhan. Kaedah Perbincangan 3. Kaedah Projek 7.

pelajar atau kumpulan pelajar. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. papan tulis. Persembahan • • • • • Kuat tetapi nada mesra Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai Huraikan istilah yang digunakan Bercakap dengan semua pelajar Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. Penutup • • • Mengulangi point-point utama Menggalakkan perbincangan Meneguhkan point yang lemah KAEDAH KULIAH – DEMONSTRASI Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani. 1. dengan itu ia . demonstarsi dan lain-lain Ulang butiran penting Guna lawak jenaka Mengatahui isi kandungan pelajaran dan yakin • • • 1. Kaedah ini melibatkan demonstarsi lisan dan penglihatan. Pengenalan • • • • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka Cuba membangkitkan minat Sentiasa senyum. Demonstarsi boleh digunakan oleh guru.Berikut adalah satu contoh kuliah yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani : 1.

Biasanya demonstarsi digunakan untuk menggambarkan penerangan lisan. Demonstrasi • • • Melakukan demonstarsi mengikut kadar pergerakan sebenar Ikut cara dan prosedur yang piawai Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan 1. Berikut adalah contoh kaedah kuliah-demonstarsi yang boleh dipraktikan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani : 1. • • 1. Pendahuluan • Susun pelajar supaya mereka boleh dengar dan lihat. Pelajar boleh duduk. Kaitkan petalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas. beri butiran yang sepatutnya Beri sebab tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat dilihat jika ia tidak diberitahu. Demonstrasi dan pengajaran • • • Semasa membuat pelakuan . Ulang demonstarsi dan butiran yang penting • • • Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan sedikit Membuat demontrasi untuk memberi pandangan yang berlainan Beri butiran penting .menambahkan lagi nilai kaedah ini. Gunakan kaedah ansur maju dan megajar mengikut turutan yang sebenarnya. melutu dan berdiri Mnegenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah Kaitkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum ini • • 1.

Penutup • • • Ulang butiran penting Menggalakkan perbincangan Kukuhkan pengalaman yang terdapat dalam pengajaran KAEDAH ATAU GAYA PENGAJARAN Terdapat beberapa gaya atau keadah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani.1. Kaedah/Gaya Tidak Langsung GAYA LANGSUNG GAYA GABUNGAN GAYA TIDAK LANGSUNG • • Gaya Arahan Gaya Tugasan  Limitasi  Penemuan  Terbimbing  Penyelesian masalah latihan  Bertindak balas  Semak kendiri  Penerimaan beramai  Penerokaan GAYA LANGSUNG . Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang utama iaitu : 1. Kaedah/Gaya Gabungan 3. Gaya-gaya yang dipraktikan mestilah membawa satu objektif iaitu setiap murid akan dapat manfaat daripada gaaya yang dikemukakan. Kaedah/Gaya Langsung 2.

Tidak ambil kira perbezaan individu (kesesuai perkembangan). penyelesaian masalah dan penemuan diri. Kaedah yang berkesan 2. anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) 2. . Ia berdasakan Teori Pembelajaran Kognitif yang mengangapkan pembelajaran sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalag sama penting dangan hasil pembelajaran berkenaan. Lebih mementingkan matlamat atau hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu. Berfokus kepada yang ingin dipelajari 3. KELEBIHAN 1. bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula. Seseorang guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. 1993). GAYA TIDAK LANGSUNG Gaya ini berpusatkan pelajar. Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi 4.Gaya ini mementingkan guru. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul. Persekitaran pembelajaran yang berstruktur KELEMAHAN 1. Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar kedalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue.

Mengambil kira perbezaan dikalangan pelajar 4.Langkahlangkah yang terlibat adalah seperti berikut : GURU PELAJAR .KELEBIHAN 1. Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya 2.guru mengawal APA yang akan dipelajari. Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. 3. KELEMAHAN 1. Memakan masa yang panjang. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran GAYA ARAHAN Dalam gaya ini . Lebih masa untuk cuba-jaya. Sukar untuk mengawal kelas 4. 2. Memberi kebebasan kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab 3. Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan. bersoal-jawab.BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti>Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan proses yang dicadangkan oleh Gallahue( 1995). Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri.

4. Menjimatkan masa untuk membuat percubaa 2.1. Memilih aktiviti 2. Pelajar berlatih. Mengambil kira perbezaan di kalangan pelajar dan pelajar mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya sendiri.mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru.guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. membenarkan penglihatan lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran.Ia memberi pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan. Jika perlu. Pelajar berlatih. 5. 3. 2. Menentukan bagaimana dan bila 3. 1968 ) .Sebagai contoh ‘ Cari dua cara untuk mengimbangkan badan dengan tiga titik’ Kelebihan –kelebihan 1. 3. Individu mendapat kurang perhatian 1. Mengawal penuh pengajaran 1. Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. Menilai keputusan Ciri – ciri gaya arahan 1. Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan Penemuan Terbimbing Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah llimitassi ( Bilbrough & Jones. 6. Memupuk pembangunan arah kendiri Penyelesaian Masalah . Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahran yang akan dipelajari oleh pelajar . 2.Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yangmemerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan. Mengawal tingkah laku 4.

2. Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing prose penyelesaian itu.Di dalam kelas pendidikan jasmani.Lee & Thomas (1988) .objektif pengajaran dan sifat pelajar. Ia memupukkkan tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3.selepas guru memberi beberapa soalan. Pilih dan uji penyelesaian alternatif 6. Pilih penyelesaian paling sesuai.gaya pengajaran yang dipilih bergantung kepada tugas mengajar. Guna pelbagai startegi untuk mendapatkan maklumat –maklumat 4. Kelemahan kelemahan 1. Kaedah ini kadangkala suar untuk melibatkan setaip pelajar dengan berkesan.Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya. Kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran. Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusat guru. 3.Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yang panjang. Kelebihan-kelebihan 1. Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. Kaedah ini mengalakkan interaksi antara pelajar-pelajar. 2. Kejayaan gaya penyelesaian masalah bergantung kepada : 1. Mengikut Thomas.memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. . Menyenaraikan syarat-syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah. 7. Menganalisi dana memahami masalah 2. Membentukkan jawapan yang mungkin 5. 2.pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah-angkah berikut : 1. Ia menggalakan ingatan tentang apa yang dipelajari.

Pembelajaran masteri .Teknologi maklumat dan komunikasi 3.Konstruktivisme 9..Pem.Kamahiran berfikir 5.Kajian masa depan. secara kontekstual 7.Saiz kelas Seluruh kelas • • Gaya pengajaran Langsung Penyelesaian masalah Stesen Kumpulan kecil • Individu • Lembaran kerja /tugas STRATEGI PNP DALAM PENDIDIKAN JASMANI 1.Pembelajaran akses kendiri 6.Belajar cara belajar 2. 4..Multiple intelligence 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful