STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

• Teknik • Kaedah • Strategi

Kaedah Projek 7. KAEDAH KULIAH Kaedah ini adalah kaedah yang luas digunakan untuk kelas-kelas teori dan praktikal. Kaedah Persembahan Lisan 8. kuliah boleh memberi manfaat jika ia dirancang dengan rapi dan disampaikan dengan penuh semangat. Kaedah Latihan 5. Kaedah Kuliah-Demonstrasi 4. . Walau bagaimanapun. Kaedah kaedah yang digunakan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. Kaedah sebahagian-keseluruhan. Kaedah Perbincangan 3. Kaedah Kuliah 2. Dengan itu kuliah perlu digunakan untuk memberi motivasi kepada pelajar atau memberi taklimat berkenaan dengan matlamat guru. tetapi hanya dua kaedah yang popular digunakan iaitu kedah kuliah dan keadah kuliah-demonstrasi. Kesemua kaedah-kaedah diatas boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani (PJ). Kaedah Penemuan 6. Ia lebih berkesan lagi jika bergabung dengan teknik lain. Antara kaedah yang disarankan ialah : 1.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik merupakan cara yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu. Ia lazim digunakan didalam kelas yang memerlukan kedua-dua bahagian teori dan praktikal. Penilaian dan memberi maklum balas tidak boleh diberikan semasa kuliah.

Berikut adalah satu contoh kuliah yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani : 1. Pengenalan • • • • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka Cuba membangkitkan minat Sentiasa senyum. papan tulis. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. pelajar atau kumpulan pelajar. demonstarsi dan lain-lain Ulang butiran penting Guna lawak jenaka Mengatahui isi kandungan pelajaran dan yakin • • • 1. Penutup • • • Mengulangi point-point utama Menggalakkan perbincangan Meneguhkan point yang lemah KAEDAH KULIAH – DEMONSTRASI Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani. Persembahan • • • • • Kuat tetapi nada mesra Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai Huraikan istilah yang digunakan Bercakap dengan semua pelajar Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. 1. Kaedah ini melibatkan demonstarsi lisan dan penglihatan. dengan itu ia . Demonstarsi boleh digunakan oleh guru.

melutu dan berdiri Mnegenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah Kaitkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum ini • • 1. beri butiran yang sepatutnya Beri sebab tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat dilihat jika ia tidak diberitahu. Demonstrasi dan pengajaran • • • Semasa membuat pelakuan .menambahkan lagi nilai kaedah ini. Gunakan kaedah ansur maju dan megajar mengikut turutan yang sebenarnya. Biasanya demonstarsi digunakan untuk menggambarkan penerangan lisan. Pendahuluan • Susun pelajar supaya mereka boleh dengar dan lihat. Ulang demonstarsi dan butiran yang penting • • • Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan sedikit Membuat demontrasi untuk memberi pandangan yang berlainan Beri butiran penting . Pelajar boleh duduk. Berikut adalah contoh kaedah kuliah-demonstarsi yang boleh dipraktikan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani : 1. Demonstrasi • • • Melakukan demonstarsi mengikut kadar pergerakan sebenar Ikut cara dan prosedur yang piawai Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan 1. Kaitkan petalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas. • • 1.

Kaedah/Gaya Gabungan 3. Kaedah/Gaya Langsung 2. Kaedah/Gaya Tidak Langsung GAYA LANGSUNG GAYA GABUNGAN GAYA TIDAK LANGSUNG • • Gaya Arahan Gaya Tugasan  Limitasi  Penemuan  Terbimbing  Penyelesian masalah latihan  Bertindak balas  Semak kendiri  Penerimaan beramai  Penerokaan GAYA LANGSUNG . Penutup • • • Ulang butiran penting Menggalakkan perbincangan Kukuhkan pengalaman yang terdapat dalam pengajaran KAEDAH ATAU GAYA PENGAJARAN Terdapat beberapa gaya atau keadah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Gaya-gaya yang dipraktikan mestilah membawa satu objektif iaitu setiap murid akan dapat manfaat daripada gaaya yang dikemukakan.1. Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang utama iaitu : 1.

Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar kedalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue. 1993). . Persekitaran pembelajaran yang berstruktur KELEMAHAN 1. KELEBIHAN 1. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. GAYA TIDAK LANGSUNG Gaya ini berpusatkan pelajar. Tidak ambil kira perbezaan individu (kesesuai perkembangan). Ia berdasakan Teori Pembelajaran Kognitif yang mengangapkan pembelajaran sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalag sama penting dangan hasil pembelajaran berkenaan. penyelesaian masalah dan penemuan diri. Berfokus kepada yang ingin dipelajari 3. Seseorang guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa.Gaya ini mementingkan guru. Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul. bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula. Lebih mementingkan matlamat atau hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu. Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi 4. Kaedah yang berkesan 2. anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) 2.

Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya 2. Mengambil kira perbezaan dikalangan pelajar 4. Sukar untuk mengawal kelas 4.guru mengawal APA yang akan dipelajari.BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti>Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan proses yang dicadangkan oleh Gallahue( 1995). 3. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran GAYA ARAHAN Dalam gaya ini . 2. Memberi kebebasan kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab 3. Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Lebih masa untuk cuba-jaya. KELEMAHAN 1. Memakan masa yang panjang.Langkahlangkah yang terlibat adalah seperti berikut : GURU PELAJAR . Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan. bersoal-jawab.KELEBIHAN 1.

Menilai keputusan Ciri – ciri gaya arahan 1. 1968 ) . Menjimatkan masa untuk membuat percubaa 2. Pelajar berlatih. Pelajar berlatih.guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. 5. Mengawal penuh pengajaran 1. 2. membenarkan penglihatan lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran. Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. Menentukan bagaimana dan bila 3. Memupuk pembangunan arah kendiri Penyelesaian Masalah .1. Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan Penemuan Terbimbing Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah llimitassi ( Bilbrough & Jones. Mengambil kira perbezaan di kalangan pelajar dan pelajar mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya sendiri. 3.Ia memberi pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan. Jika perlu.Sebagai contoh ‘ Cari dua cara untuk mengimbangkan badan dengan tiga titik’ Kelebihan –kelebihan 1. Individu mendapat kurang perhatian 1. 4. 2.mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru. Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahran yang akan dipelajari oleh pelajar . 6. Mengawal tingkah laku 4. Memilih aktiviti 2.Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yangmemerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan. 3.

Kejayaan gaya penyelesaian masalah bergantung kepada : 1.memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. 7. Kaedah ini mengalakkan interaksi antara pelajar-pelajar.pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah-angkah berikut : 1.Di dalam kelas pendidikan jasmani. Ia memupukkkan tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3. Kelemahan kelemahan 1. Ia menggalakan ingatan tentang apa yang dipelajari. 2.Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yang panjang. Menyenaraikan syarat-syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah.gaya pengajaran yang dipilih bergantung kepada tugas mengajar.Lee & Thomas (1988) .selepas guru memberi beberapa soalan. Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusat guru.objektif pengajaran dan sifat pelajar. Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing prose penyelesaian itu. Mengikut Thomas. Pilih dan uji penyelesaian alternatif 6. Kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran. Kaedah ini kadangkala suar untuk melibatkan setaip pelajar dengan berkesan. 2. . Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. Membentukkan jawapan yang mungkin 5. 2.Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya. 3. Pilih penyelesaian paling sesuai. Guna pelbagai startegi untuk mendapatkan maklumat –maklumat 4. Menganalisi dana memahami masalah 2. Kelebihan-kelebihan 1.

Pembelajaran akses kendiri 6.. secara kontekstual 7.Multiple intelligence 8.Pem.Belajar cara belajar 2.Kajian masa depan.Kamahiran berfikir 5. 4.Teknologi maklumat dan komunikasi 3.Konstruktivisme 9..Pembelajaran masteri .Saiz kelas Seluruh kelas • • Gaya pengajaran Langsung Penyelesaian masalah Stesen Kumpulan kecil • Individu • Lembaran kerja /tugas STRATEGI PNP DALAM PENDIDIKAN JASMANI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful