STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

• Teknik • Kaedah • Strategi

Kaedah Latihan 5. Ia lebih berkesan lagi jika bergabung dengan teknik lain. Kaedah Penemuan 6. Kesemua kaedah-kaedah diatas boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani (PJ). Kaedah Projek 7. Walau bagaimanapun. tetapi hanya dua kaedah yang popular digunakan iaitu kedah kuliah dan keadah kuliah-demonstrasi. Kaedah sebahagian-keseluruhan.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik merupakan cara yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu. Kaedah Persembahan Lisan 8. kuliah boleh memberi manfaat jika ia dirancang dengan rapi dan disampaikan dengan penuh semangat. Ia lazim digunakan didalam kelas yang memerlukan kedua-dua bahagian teori dan praktikal. Kaedah Perbincangan 3. KAEDAH KULIAH Kaedah ini adalah kaedah yang luas digunakan untuk kelas-kelas teori dan praktikal. Penilaian dan memberi maklum balas tidak boleh diberikan semasa kuliah. . Antara kaedah yang disarankan ialah : 1. Dengan itu kuliah perlu digunakan untuk memberi motivasi kepada pelajar atau memberi taklimat berkenaan dengan matlamat guru. Kaedah Kuliah 2. Kaedah Kuliah-Demonstrasi 4. Kaedah kaedah yang digunakan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani.

Kaedah ini melibatkan demonstarsi lisan dan penglihatan. demonstarsi dan lain-lain Ulang butiran penting Guna lawak jenaka Mengatahui isi kandungan pelajaran dan yakin • • • 1.Berikut adalah satu contoh kuliah yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani : 1. pelajar atau kumpulan pelajar. papan tulis. Pengenalan • • • • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka Cuba membangkitkan minat Sentiasa senyum. Demonstarsi boleh digunakan oleh guru. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. Penutup • • • Mengulangi point-point utama Menggalakkan perbincangan Meneguhkan point yang lemah KAEDAH KULIAH – DEMONSTRASI Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani. dengan itu ia . 1. Persembahan • • • • • Kuat tetapi nada mesra Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai Huraikan istilah yang digunakan Bercakap dengan semua pelajar Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan.

beri butiran yang sepatutnya Beri sebab tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat dilihat jika ia tidak diberitahu.menambahkan lagi nilai kaedah ini. Demonstrasi • • • Melakukan demonstarsi mengikut kadar pergerakan sebenar Ikut cara dan prosedur yang piawai Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan 1. melutu dan berdiri Mnegenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah Kaitkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum ini • • 1. Kaitkan petalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas. Biasanya demonstarsi digunakan untuk menggambarkan penerangan lisan. Demonstrasi dan pengajaran • • • Semasa membuat pelakuan . Pendahuluan • Susun pelajar supaya mereka boleh dengar dan lihat. Pelajar boleh duduk. Gunakan kaedah ansur maju dan megajar mengikut turutan yang sebenarnya. Ulang demonstarsi dan butiran yang penting • • • Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan sedikit Membuat demontrasi untuk memberi pandangan yang berlainan Beri butiran penting . Berikut adalah contoh kaedah kuliah-demonstarsi yang boleh dipraktikan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani : 1. • • 1.

Kaedah/Gaya Langsung 2. Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang utama iaitu : 1. Kaedah/Gaya Tidak Langsung GAYA LANGSUNG GAYA GABUNGAN GAYA TIDAK LANGSUNG • • Gaya Arahan Gaya Tugasan  Limitasi  Penemuan  Terbimbing  Penyelesian masalah latihan  Bertindak balas  Semak kendiri  Penerimaan beramai  Penerokaan GAYA LANGSUNG . Gaya-gaya yang dipraktikan mestilah membawa satu objektif iaitu setiap murid akan dapat manfaat daripada gaaya yang dikemukakan. Kaedah/Gaya Gabungan 3.1. Penutup • • • Ulang butiran penting Menggalakkan perbincangan Kukuhkan pengalaman yang terdapat dalam pengajaran KAEDAH ATAU GAYA PENGAJARAN Terdapat beberapa gaya atau keadah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani.

Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. 1993). Kaedah yang berkesan 2. Tidak ambil kira perbezaan individu (kesesuai perkembangan). Lebih mementingkan matlamat atau hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu. Persekitaran pembelajaran yang berstruktur KELEMAHAN 1.Gaya ini mementingkan guru. . Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi 4. Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul. Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar kedalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue. Ia berdasakan Teori Pembelajaran Kognitif yang mengangapkan pembelajaran sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalag sama penting dangan hasil pembelajaran berkenaan. GAYA TIDAK LANGSUNG Gaya ini berpusatkan pelajar. Seseorang guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa. penyelesaian masalah dan penemuan diri. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. KELEBIHAN 1. Berfokus kepada yang ingin dipelajari 3. bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula. anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) 2.

guru mengawal APA yang akan dipelajari. Sukar untuk mengawal kelas 4. bersoal-jawab. Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan. Mengambil kira perbezaan dikalangan pelajar 4.KELEBIHAN 1. Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. 2. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran GAYA ARAHAN Dalam gaya ini . Lebih masa untuk cuba-jaya. Memakan masa yang panjang. Memberi kebebasan kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab 3. KELEMAHAN 1. Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya 2.Langkahlangkah yang terlibat adalah seperti berikut : GURU PELAJAR . 3.BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti>Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan proses yang dicadangkan oleh Gallahue( 1995).

membenarkan penglihatan lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran. Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. 6. Jika perlu. 1968 ) . 3.1. 5.mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru. Menentukan bagaimana dan bila 3. 4.guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. 2. Pelajar berlatih. Menilai keputusan Ciri – ciri gaya arahan 1.Sebagai contoh ‘ Cari dua cara untuk mengimbangkan badan dengan tiga titik’ Kelebihan –kelebihan 1. Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahran yang akan dipelajari oleh pelajar . Mengawal tingkah laku 4. Individu mendapat kurang perhatian 1. Mengambil kira perbezaan di kalangan pelajar dan pelajar mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya sendiri. Menjimatkan masa untuk membuat percubaa 2. 2.Ia memberi pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan. 3. Memilih aktiviti 2.Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yangmemerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan. Memupuk pembangunan arah kendiri Penyelesaian Masalah . Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan Penemuan Terbimbing Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah llimitassi ( Bilbrough & Jones. Pelajar berlatih. Mengawal penuh pengajaran 1.

selepas guru memberi beberapa soalan. 2. Kaedah ini kadangkala suar untuk melibatkan setaip pelajar dengan berkesan. Kejayaan gaya penyelesaian masalah bergantung kepada : 1.Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya.Lee & Thomas (1988) . Ia memupukkkan tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3.pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah-angkah berikut : 1. 7. Menganalisi dana memahami masalah 2. 3. Ia menggalakan ingatan tentang apa yang dipelajari.Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yang panjang. Pilih penyelesaian paling sesuai. Kelemahan kelemahan 1.gaya pengajaran yang dipilih bergantung kepada tugas mengajar. Menyenaraikan syarat-syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah. .Di dalam kelas pendidikan jasmani. Kaedah ini mengalakkan interaksi antara pelajar-pelajar. Guna pelbagai startegi untuk mendapatkan maklumat –maklumat 4.objektif pengajaran dan sifat pelajar. Kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran. Mengikut Thomas. Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusat guru. Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing prose penyelesaian itu.memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. 2. Membentukkan jawapan yang mungkin 5. Kelebihan-kelebihan 1. Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. 2. Pilih dan uji penyelesaian alternatif 6.

Multiple intelligence 8. secara kontekstual 7.Kamahiran berfikir 5.Belajar cara belajar 2.Kajian masa depan.Konstruktivisme 9.Pembelajaran masteri ..Saiz kelas Seluruh kelas • • Gaya pengajaran Langsung Penyelesaian masalah Stesen Kumpulan kecil • Individu • Lembaran kerja /tugas STRATEGI PNP DALAM PENDIDIKAN JASMANI 1. 4..Teknologi maklumat dan komunikasi 3.Pem.Pembelajaran akses kendiri 6.