41522215 39992921 Kaedah Dan Teknik Pengajaran Pendidikan Jasmani

STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

• Teknik • Kaedah • Strategi

Dengan itu kuliah perlu digunakan untuk memberi motivasi kepada pelajar atau memberi taklimat berkenaan dengan matlamat guru. Kesemua kaedah-kaedah diatas boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani (PJ). Penilaian dan memberi maklum balas tidak boleh diberikan semasa kuliah. Kaedah Persembahan Lisan 8. Kaedah Kuliah-Demonstrasi 4. Walau bagaimanapun. tetapi hanya dua kaedah yang popular digunakan iaitu kedah kuliah dan keadah kuliah-demonstrasi.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik merupakan cara yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu. Antara kaedah yang disarankan ialah : 1. Ia lazim digunakan didalam kelas yang memerlukan kedua-dua bahagian teori dan praktikal. Kaedah sebahagian-keseluruhan. Ia lebih berkesan lagi jika bergabung dengan teknik lain. Kaedah Perbincangan 3. kuliah boleh memberi manfaat jika ia dirancang dengan rapi dan disampaikan dengan penuh semangat. Kaedah kaedah yang digunakan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. Kaedah Kuliah 2. . Kaedah Latihan 5. KAEDAH KULIAH Kaedah ini adalah kaedah yang luas digunakan untuk kelas-kelas teori dan praktikal. Kaedah Penemuan 6. Kaedah Projek 7.

Berikut adalah satu contoh kuliah yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani : 1. 1. demonstarsi dan lain-lain Ulang butiran penting Guna lawak jenaka Mengatahui isi kandungan pelajaran dan yakin • • • 1. Pengenalan • • • • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka Cuba membangkitkan minat Sentiasa senyum. Penutup • • • Mengulangi point-point utama Menggalakkan perbincangan Meneguhkan point yang lemah KAEDAH KULIAH – DEMONSTRASI Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani. pelajar atau kumpulan pelajar. Persembahan • • • • • Kuat tetapi nada mesra Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai Huraikan istilah yang digunakan Bercakap dengan semua pelajar Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. Demonstarsi boleh digunakan oleh guru. dengan itu ia . papan tulis. Kaedah ini melibatkan demonstarsi lisan dan penglihatan.

Ulang demonstarsi dan butiran yang penting • • • Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan sedikit Membuat demontrasi untuk memberi pandangan yang berlainan Beri butiran penting . Demonstrasi • • • Melakukan demonstarsi mengikut kadar pergerakan sebenar Ikut cara dan prosedur yang piawai Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan 1. • • 1. beri butiran yang sepatutnya Beri sebab tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat dilihat jika ia tidak diberitahu. Biasanya demonstarsi digunakan untuk menggambarkan penerangan lisan. melutu dan berdiri Mnegenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah Kaitkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum ini • • 1. Pelajar boleh duduk.menambahkan lagi nilai kaedah ini. Kaitkan petalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas. Demonstrasi dan pengajaran • • • Semasa membuat pelakuan . Pendahuluan • Susun pelajar supaya mereka boleh dengar dan lihat. Gunakan kaedah ansur maju dan megajar mengikut turutan yang sebenarnya. Berikut adalah contoh kaedah kuliah-demonstarsi yang boleh dipraktikan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani : 1.

Kaedah/Gaya Langsung 2. Penutup • • • Ulang butiran penting Menggalakkan perbincangan Kukuhkan pengalaman yang terdapat dalam pengajaran KAEDAH ATAU GAYA PENGAJARAN Terdapat beberapa gaya atau keadah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Kaedah/Gaya Tidak Langsung GAYA LANGSUNG GAYA GABUNGAN GAYA TIDAK LANGSUNG • • Gaya Arahan Gaya Tugasan  Limitasi  Penemuan  Terbimbing  Penyelesian masalah latihan  Bertindak balas  Semak kendiri  Penerimaan beramai  Penerokaan GAYA LANGSUNG . Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang utama iaitu : 1.1. Kaedah/Gaya Gabungan 3. Gaya-gaya yang dipraktikan mestilah membawa satu objektif iaitu setiap murid akan dapat manfaat daripada gaaya yang dikemukakan.

anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) 2. Kaedah yang berkesan 2. Lebih mementingkan matlamat atau hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu. Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi 4. Seseorang guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa. . Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul. Berfokus kepada yang ingin dipelajari 3.Gaya ini mementingkan guru. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. Ia berdasakan Teori Pembelajaran Kognitif yang mengangapkan pembelajaran sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalag sama penting dangan hasil pembelajaran berkenaan. KELEBIHAN 1. penyelesaian masalah dan penemuan diri. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. GAYA TIDAK LANGSUNG Gaya ini berpusatkan pelajar. Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar kedalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue. 1993). bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula. Persekitaran pembelajaran yang berstruktur KELEMAHAN 1. Tidak ambil kira perbezaan individu (kesesuai perkembangan).

BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti>Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan proses yang dicadangkan oleh Gallahue( 1995). Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan.guru mengawal APA yang akan dipelajari.KELEBIHAN 1. KELEMAHAN 1. Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Lebih masa untuk cuba-jaya. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran GAYA ARAHAN Dalam gaya ini . Memakan masa yang panjang. Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. 2. Mengambil kira perbezaan dikalangan pelajar 4. Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya 2. bersoal-jawab. 3.Langkahlangkah yang terlibat adalah seperti berikut : GURU PELAJAR . Sukar untuk mengawal kelas 4. Memberi kebebasan kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab 3.

Menentukan bagaimana dan bila 3. Pelajar berlatih. Memupuk pembangunan arah kendiri Penyelesaian Masalah . 6. Menilai keputusan Ciri – ciri gaya arahan 1. 4. Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan Penemuan Terbimbing Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah llimitassi ( Bilbrough & Jones. 5.Ia memberi pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan. Pelajar berlatih. Memilih aktiviti 2. membenarkan penglihatan lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran. Mengawal penuh pengajaran 1.mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru. 2.1.guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. 3. Mengawal tingkah laku 4. Individu mendapat kurang perhatian 1. Jika perlu. Mengambil kira perbezaan di kalangan pelajar dan pelajar mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya sendiri. Menjimatkan masa untuk membuat percubaa 2. Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. 1968 ) .Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yangmemerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan.Sebagai contoh ‘ Cari dua cara untuk mengimbangkan badan dengan tiga titik’ Kelebihan –kelebihan 1. 3. Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahran yang akan dipelajari oleh pelajar . 2.

Kaedah ini mengalakkan interaksi antara pelajar-pelajar. 2. 2.Di dalam kelas pendidikan jasmani. Menganalisi dana memahami masalah 2.objektif pengajaran dan sifat pelajar. Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusat guru. Ia memupukkkan tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3.gaya pengajaran yang dipilih bergantung kepada tugas mengajar.Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yang panjang. Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing prose penyelesaian itu. Kelemahan kelemahan 1. Membentukkan jawapan yang mungkin 5. Guna pelbagai startegi untuk mendapatkan maklumat –maklumat 4. Kejayaan gaya penyelesaian masalah bergantung kepada : 1.pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah-angkah berikut : 1. Menyenaraikan syarat-syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah. . Mengikut Thomas. Ia menggalakan ingatan tentang apa yang dipelajari.selepas guru memberi beberapa soalan. Pilih dan uji penyelesaian alternatif 6.Lee & Thomas (1988) .Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya.memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. Kelebihan-kelebihan 1. 2. 7. Kaedah ini kadangkala suar untuk melibatkan setaip pelajar dengan berkesan. Kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran. Pilih penyelesaian paling sesuai. 3.

Pembelajaran akses kendiri 6.Teknologi maklumat dan komunikasi 3.. secara kontekstual 7.Multiple intelligence 8.Belajar cara belajar 2.Saiz kelas Seluruh kelas • • Gaya pengajaran Langsung Penyelesaian masalah Stesen Kumpulan kecil • Individu • Lembaran kerja /tugas STRATEGI PNP DALAM PENDIDIKAN JASMANI 1.Konstruktivisme 9.Pembelajaran masteri . 4..Pem.Kamahiran berfikir 5.Kajian masa depan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful