Made by: Kevin Maxmillian 8b/24

.Kuadrat............. ...... Bilangan Kuadrat adalah suatu bilangan yang merupakan hasil kali dari bilangan yang sama contoh: -92= 9x9 -82 = 8X8 cara menghitung kuadrat adalah dengan mengalikan bilangan itu dengan dirinya sendiri....................

Akar kuadrat seperti kuadrat hanya saja ini merupakan kebalikan operasi kuadrat. misalnya : kuadrat : 3x3=9 akar kuadrat : 9 = 3x3 .

C2 =a2+b2 A2 =c2 b2 B2 =c2 a2 dalil phytagoras adalah jumlah kedua sisi suatu segitiga sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya (hypotenusa).Dalil phytagoras dalil phytagoras mempunyai rumus rumus sebagai berikut : 1. 3. . 2.

Segitiga-segitiga istimewa Segitiga dengan sudut 450 450 900 Perolehan perbandingannya: AC : BC : AB= A : A : a 2 450 a a 2 450 a .

Segitiga-segitiga istimewa Segitiga dengan sudut 300 600 900 Perolehan perbandingannya: A : 2A : a 3 600 a a 300 .

Made By: Kevin Maxmillian .